Аспірантура

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії згідно Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261; наказу МОН України від 23.06.2016 № 707 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» за ліцензованими освітньо-науковими програмами (українською, російською, англійською мовами) зі спеціальностей:

1. 221 «Стоматологія»,
2. 222 «Медицина» - спеціалізації:

 • Акушерство та гінекологія,
 • Внутрішні хвороби
 • Онкологія
 • Дитяча хірургія
 • Педіатрія
 • Кардіологія
 • Ревматологія
 • Інфекційні хвороби
 • Нервові хвороби
 • Психіатрія
 • Очні хвороби
 • Оториноларингологія
 • Шкірні та венеричні хвороби
 • Травматологія та ортопедія
 • Фтизіатрія
 • Клінічна фармакологія
 • Клінічна алергологія
 • Гігієна та професійна патологія
 • Соціальна медицина
 • Нормальна анатомія
 • Патологічна анатомія
 • Фізіологія
 • Патологічна фізіологія
 • Фармакологія
 • Мікробіологія
 • Гістологія
 • Хірургія
 • Біохімія
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Ендокринологія
 • Гастроентерологія
 • Загальна практика - сімейна медицина
 • Урологія
 • Судова медицина

Тривалість навчання в аспірантурі 4 роки. Освітня складова програми складає 49,5 кредити ЄКТС (з 2016 року).

Тривалість навчання в аспірантурі 4 роки. Освітня складова програми складає 30,5 кредити ЄКТС (з 2017 року).

Вступ до аспірантури

Правила прийому до аспірантури вітчизняних громадян
Правила прийому до аспірантури іноземних громадян
Вимоги до подання клопотань
Розклад вступних випробувань 2019 р.

Програми вступних іспитів та перелік питань

За спеціальністю 222 «Медицина»
«Акушерство та гінекологія»
«Алергологія»
«Анестезіологія та ІТ»
«Внутрішні хвороби»
«Гастроентерологія»
«Гістологія»
«Дитячі інфекційні хвороби»
«Дитяча хірургія»
«Ендокринологія»
«Інфекційні хвороби»
«Кардіологія»
«Клінічна фармакологія»
«Оториноларингологія»
«Медична біохімія»
«Мікробіологія»
«Нервові хвороби»
«Нормальна анатомія»
«Онкологія»
«Офтальмологія»
«Патологічна анатомія»
«Патофізіологія»
«Педіатрія»
«Загальна практика сімейна медицина»
«Психіатрія»
«Ревматологія»
«Ортопедія і травматологія»
«Фармакологія»
«Фізіологія»
«Фтизіатрія»
«Хірургія»
«Дерматовенерологія»

За спеціальністю 221 «Стоматологія»

За спеціальністю 091 «Біологія»
«Біохімія»
«Гігієна та професійна патологія»
«Мікробіологія»

За спеціальністю 229 «Громадське здоровʼя»
«Гігієна та професійна патологія»
«Соціальна медицина»

Іноземна мова

Презентація дослідницької пропозиції

Розклад дисциплін

Розклад дисциплін для очних аспірантів І року навчання
Розклад дисциплін для заочних аспірантів І року навчання
Розклад дисциплін для прикріплених асистентів поза аспірантурою І року навчання
Розклад дисциплін для очних аспірантів ІІ року навчання
Розклад дисциплін для заочних аспірантів ІІ року навчання
Розклад дисциплін для прикріплених здобувачів ІІ року навчання
Розклад дисциплін для очних аспірантів ІІІ року навчання
Розклад дисциплін для заочних аспірантів ІІІ року навчання
Розклад дисциплін для прикріплених здобувачів ІІІ року навчання

Розклад іспитів

Навчальний процес

Навчальні плани

За спеціальністю 222 «Медицина» на 2016-2020 рр., на 2017-2021 рр.
За спеціальністю 221 «Стоматологія» 2016-2020 рр., на 2017-2021 рр.
За спеціальністю 228 «Педіатрія»
За спеціальністю 229 «Громадське здоровʼя»
За спеціальністю 091 «Біологія»

Освітньо-наукові програми

За спеціальністю 222 «Медицина»
За спеціальністю 221 «Стоматологія»
За спеціальністю 228 «Педіатрія»
За спеціальністю 229 «Громадське здоровʼя»
За спеціальністю 091 «Біологія»

Робочі програми

За спеціальністю 222 «Медицина»
«Медична біохімія»
«Дитяча хірургія»
«Інфекційні хвороби»
«Нервові хвороби»
«Психіатрія»
«Патологічна фізіологія»
«Фізіологія»
«Патологічна анатомія»
«Анатомія людини»
«Мікробіологія»
«Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності»
«Педіатрія»
«Медична етика та деонтологія»
«Клінічна біохімія та мікробіологія»
«Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації»

За спеціальністю 221 «Стоматологія»

За спеціальністю 228 «Педіатрія»
«English Academic Writing»
«Біоетичні та медеко-правові основи наукових досліджень»
«Друга  іноземна мова (за вибором)»
«Клінічні дослідження»
«Клінічна біохімія та мікробіологія»
«Клінічна патоморфологія, клнічна гістологія, оперативна хірургія та топографічна клінічна анатомія»
«Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика»
«Клінічна фармокологія»
«Медична етика та деонтологія»
«Навики лабораторних  доклінічних досліджень»
«Сучасні інформаційні технології в медицині»
«Усна та письмова презентація результатів дослідження»

За спеціальністю 229 «Громадське здоровʼя»
«Соціальна медицина»
«Біостатистика»
«Громадське здоровʼя»
«Епідеміологія»
«Фармакоекономіка»
«Усна та письмова презентація результатів дослідження»
«Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності»
«English Academic Writing»
«Біоетичні та медеко-правові основи наукових досліджень»
«Друга  іноземна мова (за вибором)»
«Клінічна фармакологія»
«Клінічна біохімія та мікробіологія»
«Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика»
«Клінічні дослідження»
«Клінічна патоморфологія, клнічна гістологія, оперативна хірургія та топографічна клінічна анатомія»
«Культура мови лікаря: термінологічний аспект»
«Медична етика та деонтологія»
«Навики лабораторних  доклінічних досліджень»
«Сучасні інформаційні технології в медицині»

За спеціальністю 091 «Біологія»
«Основи біології людини»
«Біохімія»
«English Academic Writing»
«Біоетичні та медеко-правові основи наукових досліджень»
«Друга  іноземна мова (за вибором)»
«Клінічні дослідження»
«Клінічна патоморфологія, клнічна гістологія, оперативна хірургія та топографічна клінічна анатомія»
«Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика»
«Культура мови науковця: термінологічний аспект»
«Медична етика та деонтологія»
«Навики лабораторних  доклінічних досліджень»
«Сучасні інформаційні технології в медицині»
«Усна та письмова презентація результатів дослідження»