Аспірантура

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії згідно Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261; наказу МОН України від 23.06.2016 № 707 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» за ліцензованими освітньо-науковими програмами (українською, російською, англійською мовами) зі спеціальностей:

1. 221 «Стоматологія»,
2. 222 «Медицина» - спеціалізації:

 • Акушерство та гінекологія,
 • Внутрішні хвороби
 • Онкологія
 • Дитяча хірургія
 • Педіатрія
 • Кардіологія
 • Ревматологія
 • Інфекційні хвороби
 • Нервові хвороби
 • Психіатрія
 • Очні хвороби
 • Оториноларингологія
 • Шкірні та венеричні хвороби
 • Травматологія та ортопедія
 • Фтизіатрія
 • Клінічна фармакологія
 • Клінічна алергологія
 • Гігієна та професійна патологія
 • Соціальна медицина
 • Нормальна анатомія
 • Патологічна анатомія
 • Фізіологія
 • Патологічна фізіологія
 • Фармакологія
 • Мікробіологія
 • Гістологія
 • Хірургія
 • Біохімія
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Ендокринологія
 • Гастроентерологія
 • Загальна практика - сімейна медицина
 • Урологія
 • Судова медицина

Тривалість навчання в аспірантурі 4 роки. Освітня складова програми складає 49,5 кредити ЄКТС (з 2016 року).

Тривалість навчання в аспірантурі 4 роки. Освітня складова програми складає 30,5 кредити ЄКТС (з 2017 року).

Вступ до аспірантури

Навчальний процес

Правила прийому до аспірантури вітчизняних громадян

Правила прийому до аспірантури іноземних громадян

Розклад вступних випробувань 2019 р.

Навчальні плани

Програми вступних іспитів
та перелік питань

За спеціальністю 222 «Медицина» на 2016-2020 рр.,
на 2017-2021 рр.
За спеціальністю 222 «Медицина» За спеціальністю 221 «Стоматологія» 2016-2020 рр.,
на 2017-2021 рр.
«Акушерство та гінекологія» За спеціальністю 228 «Педіатрія»
«Алергологія» За спеціальністю 229 «Громадське здоровʼя»
«Анестезіологія та ІТ» За спеціальністю 091 «Біологія»
«Внутрішні хвороби»

Освітньо-наукові програми

«Гастроентерологія» За спеціальністю 222 «Медицина»
«Гістологія» За спеціальністю 221 «Стоматологія»
«Дитячі інфекційні хвороби» За спеціальністю 228 «Педіатрія»
«Дитяча хірургія» За спеціальністю 229 «Громадське здоровʼя»
«Ендокринологія» За спеціальністю 091 «Біологія»
«Інфекційні хвороби»

Робочі програми

«Кардіологія» За спеціальністю 222 «Медицина»
«Клінічна фармакологія» «Медична біохімія»
«Оториноларингологія» «Дитяча хірургія»
«Медична біохімія» «Інфекційні хвороби»
«Мікробіологія» «Нервові хвороби»
«Нервові хвороби» «Психіатрія»
«Нормальна анатомія» «Патологічна фізіологія»
«Онкологія» «Фізіологія»
«Офтальмологія» «Патологічна анатомія»
«Патологічна анатомія» «Анатомія людини»
«Патофізіологія» «Мікробіологія»

«Педіатрія»

«Загальна практика сімейна медицина»

«Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності»
«Психіатрія» «Педіатрія»
«Ревматологія» «Медична етика та деонтологія»
«Ортопедія і травматологія» «Клінічна біохімія та мікробіологія»
«Фармакологія» «Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації»
«Фізіологія»  
«Фтизіатрія» За спеціальністю 221 «Стоматологія»
«Хірургія»  
«Дерматовенерологія» За спеціальністю 228 «Педіатрія»
  «English Academic Writing»
За спеціальністю 221 «Стоматологія» «Біоетичні та медеко-правові основи наукових досліджень»
  «Друга  іноземна мова (за вибором)»
За спеціальністю 091 «Біологія» «Клінічні дослідження»
«Біохімія» «Клінічна біохімія та мікробіологія»
«Гігієна та професійна патологія» «Клінічна патоморфологія, клнічна гістологія, оперативна хірургія та топографічна клінічна анатомія»
«Мікробіологія» «Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика»
  «Клінічна фармокологія»
За спеціальністю 229 «Громадське здоровʼя» «Медична етика та деонтологія»
«Гігієна та професійна патологія» «Навики лабораторних  доклінічних досліджень»
«Соціальна медицина» «Сучасні інформаційні технології в медицині»
  «Усна та письмова презентація результатів дослідження»
Іноземна мова  
  За спеціальністю 229 «Громадське здоровʼя»
Розклад іспитів «Соціальна медицина»
  «Біостатистика»
Презентація дослідницької пропозиції «Громадське здоровʼя»
  «Епідеміологія»
  «Фармакоекономіка»
  «Усна та письмова презентація результатів дослідження»
  «Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності»
  «English Academic Writing»
  «Біоетичні та медеко-правові основи наукових досліджень»
  «Друга  іноземна мова (за вибором)»
  «Клінічна фармакологія»
  «Клінічна біохімія та мікробіологія»
  «Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика»
  «Клінічні дослідження»
  «Клінічна патоморфологія, клнічна гістологія, оперативна хірургія та топографічна клінічна анатомія»
  «Культура мови лікаря: термінологічний аспект»
  «Медична етика та деонтологія»
  «Навики лабораторних  доклінічних досліджень»
  «Сучасні інформаційні технології в медицині»
   
  За спеціальністю 091 «Біологія»
  «Основи біології людини»
  «Біохімія»
  «English Academic Writing»
  «Біоетичні та медеко-правові основи наукових досліджень»
  «Друга  іноземна мова (за вибором)»
  «Клінічні дослідження»
  «Клінічна патоморфологія, клнічна гістологія, оперативна хірургія та топографічна клінічна анатомія»
  «Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика»
  «Культура мови науковця: термінологічний аспект»
  «Медична етика та деонтологія»
  «Навики лабораторних  доклінічних досліджень»
  «Сучасні інформаційні технології в медицині»

«Усна та письмова презентація результатів дослідження»