Аспірантура

Загальна інформація

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії згідно Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 зі спеціальностей:

Спеціальність Наукові напрямки Наказ МОН «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»
1
221 «Стоматологія»
 
№ 707 від 23.06.2016
2
222 «Медицина
Акушерство та гінекологія
Анестезіологія та інтенсивна терапія
Медична біохімія
Внутрішні хвороби
Гастроентерологія
Гігієна та професійна патологія
Гістологія
Дитяча хірургія
Дитячі інфекційні хвороби
Ендокринологія
Загальна практика –сімейна медицина
Інфекційні хвороби
Кардіологія
Клінічна алергологія
Клінічна фармакологія
Мікробіологія
Нервові хвороби
Нормальна анатомія
Онкологія
Оториноларингологія
Офтальмологія
Патологічна анатомія
Патологічна фізіологія
Педіатрія
Психіатрія
Пульмонологія
Ревматологія
Соціальна медицина
Судова медицина
Травматологія та ортопедія
Урологія
Фармакологія
Фізіологія
Фтизіатрія
Хірургія
Шкірні та венеричні хвороби
№ 707 від 23.06.2016
3
228 «Педіатрія»
Дитяча хірургія
Педіатрія 
№ 70л від 07.07.2017
4
229 «Громадське здоров’я»
 
Гігієна та професійна патологія
Епідеміологія
Соціальна медицина 
№ 70л від 07.07.2017
5
091 «Біологія»
Біохімія
Генетика
Гігієна та професійна патологія
Екологія
Мікробіологія
Нормальна анатомія
Фізіологія людини та тварини 
№ 70л від 07.07.2017

Тривалість навчання в аспірантурі 4 роки. Освітня складова програми складає 30,5 кредити ЄКТС.

Навчальний процес

Освітньо-наукові програми

За спеціальністю 221 «Стоматологія»
За спеціальністю 222 «Медицина»
За спеціальністю 228 «Педіатрія»
За спеціальністю 229 «Громадське здоровʼя»
За спеціальністю 091 «Біологія»

Рецензії на ОНПрограми

рецензія №1 на ОНП Медицина
рецензія №2 на ОНП Медицина
рецензія №1 на ОНП Стоматологія
рецензія №2 на ОНП Стоматологія
рецензія №3 на ОНП Стоматологія

Навчальні плани

За спеціальністю 222 «Медицина»
За спеціальністю 221 «Стоматологія»
За спеціальністю 228 «Педіатрія»
За спеціальністю 229 «Громадське здоровʼя»
За спеціальністю 091 «Біологія»

Розклад дисциплін у 2020-2021 н.р.

Розклад дисциплін для аспірантів 1 року очної форми навчання
Розклад дисциплін для заочних аспірантів 1 року навчання
Розклад дисциплін здобувачів поза аспірантурою 1 року навчання
Розклад  дисциплін для очних аспірантів 2 року навчання
Розклад дисциплін для заочних аспірантів 2 року навчання
Розклад дисциплін для прикріплених здобувачів 2 року навчання
Розклад  дисциплін для очних аспірантів 3 року навчання
Розклад дисциплін для заочних аспірантів 3 року навчання
Розклад дисциплін для прикріплених здобувачів 3 року навчання

Робочі програми

За спеціальністю 222 «Медицина»

English Academic Writing
Акушерство та гінекологія
Англійська мова в науково-медичному спілкування
Анестезіологія та інтенсивна терапія
Біоетичні та медико правові основи наукових досліджень
Внутрішні хвороби
Гастроентерологія
Гігієна та професійна патологія
Гістологія
Дитяча хірургія
Дитячі інфекційні хвороби
Друга іноземна мова
Ендокринологія
Загальна практика - сімейна медицина
Інфекційні хвороби
Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації
Кардіологія
Клінічна алергологія
Клінічна біохімія та мікробіологія
Клінічна морфологія
Клінічна фармакологія 1,5 кр.
Клінічна фармакологія
Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика
Клінічні дослідження
Культура мови лікаря, термінологічний аспект
Медична біохімія
Медична етика та деонтологія
Медична статистика
Мікробіологія
Навики лабораторних доклінічних досліджень
Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності
Нервові хвороби
Нормальна анатомія
Онкологія
Ортопедія та травматологія
Оториноларингологія
Офтальмологія
Патологічна анатомія
Патологічна фізіологія
Педіатрія
Побічна дія ліків
Психіатрія
Психолого-педагогічні основи навчальної діяльності
Публікаційна активність та наукометричні бази даних
Пульмонологія
Ревматологія
Соціальна медицина
Судова медицина
Сучасна внутрішня медицина
Сучасна педіатрія
Сучасна хірургія
Сучасне акушерство та гінекологія
Сучасні інформаційні технології в медицині
Урологія
Усна та письмова презентація результатів дослідження
Фармакологія
Фізіологія
Фтизіатрія
Хірургія
Шкірні та венеричні хвороби

За спеціальністю 221 «Стоматологія»

English Academic Writing
Англійська мова в науково-медичному спілкування
Біоетичні та медико правові основи наукових досліджень
Друга іноземна мова
Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації
Клінічна біохімія та мікробіологія
Клінічна морфологія
Клінічна фармакологія 1,5 кр.
Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика
Клінічні дослідження
Культура мови лікаря, термінологічний аспект
Медична етика та деонтологія
Медична статистика
Навики лабораторних доклінічних досліджень
Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності
Ортопедична стоматологія
Побічна дія ліків
Психолого-педагогічні основи навчальної діяльності
Публікаційна активність та наукометричні бази даних
Стоматологія дитячого віку
Сучасна стоматологія
Сучасні інформаційні технології в медицині
Терапевтична стоматологія
Усна та письмова презентація результатів дослідження
Хірургічна стоматологія

За спеціальністю 228 «Педіатрія»

English academic writing
Англійська мова у науково-медичному спілкуванні
Біоетичні та медико-правові основи наукових досліджень
Друга іноземна мова
Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації
Клінічна фармакологія
Клінічна біохімія та мікробіологія
Клінічна морфологія
Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика
Клінічні дослідження
Культура мови лікаря термінологічний аспект
Медична етика та деонтологія
Медична статистика
Навики лабораторних доклінічних досліджень
Написання, фінансування управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності
Педіатрія
Побічна дія ліків
Психолого-педагогічні основи навчальної діяльності
Публікаційна активність та наукометричні бази даних
Сучасна педіатрія
Сучасні інформаційні технології в медицині
Усна та письмова презентація результатів дослідження

За спеціальністю 229 «Громадське здоровʼя»

English academic writing
Англійська мова у науково-медичному спілкуванні
Біоетичні та медико-правові основи наукових досліджень
Гігієна та професійна патологія
Громадське здоров’я
Друга іноземна мова
Епідеміологія
Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації
Клінічна фармакологія
Клінічна біохімія та мікробіологія
Клінічна морфологія
Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика
Клінічні дослідження
Культура мови лікаря термінологічний аспект
Медична етика та деонтологія
Медична статистика
Навики лабораторних доклінічних досліджень
Написання, фінансування управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності
Побічна дія ліків
Психолого-педагогічні основи навчальної діяльності
Публікаційна активність та наукометричні бази даних
Соціальна медицина
Сучасні інформаційні технології в медицині
Усна та письмова презентація результатів дослідження
Фармакоекономіка

За спеціальністю 091 «Біологія»

English academic writing
Англійська мова у науково-медичному спілкуванні
Біоетичні та медико-правові основи наукових досліджень
Біохімія
Гігієна та професійна патологія
Друга іноземна мова
Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації
Клінічна біохімія та мікробіологія
Клінічна морфологія
Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика
Клінічні дослідження
Культура мови лікаря термінологічний аспект
Медична етика та деонтологія
Медична статистика
Мікробіологія
Навики лабораторних доклінічних досліджень
Написання, фінансування управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності
Психолого-педагогічні основи навчальної діяльності
Публікаційна активність та наукометричні бази даних
Сучасні інформаційні технології в медицині
Усна та письмова презентація результатів дослідження

Розклад іспитів

Розклад іспитів з дисципліни «Англійська мова у науково-медичному спілкуванні»

Презентації служб по підготовці до планування

Бібліотека
Біоетика
Експертна комісія
Метрологічне забезпечення НДР та ДКР
Патентно-інформаційний відділ

Звіт про проведення патентно-інформаційного дослідження
Зразки документів (перевірка первинної документації)
Перелік документів на планування

Акредитація

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «Медицина»
Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «Стоматологія»
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми «Медицина»
Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми «Стоматологія»
Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи освітньої програми «Медицина»
Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи освітньої програми «Стоматологія»
Програма роботи акредитаційної комісії (Спецальність "Стоматологія")
Відкрита зустріч 8.07.2020 о 16:30 - запрошуються всі охочі учасники освітнього процесу за ОНП «Стоматологія»
Програма роботи акредитаційної комісії  (Спеціальність "Медицина") 
Відкрита зустріч 24.06.2020 о 16:30–17:15 - запрошуються всі охочі учасники освітнього процесу за ОНП «Медицина»
ВІДОМОСТІ ВНМУ про самооцінювання освітньої програми Медицина
ВІДОМОСТІ ВНМУ про самооцінювання освітньої програми Стоматологія
ЗАЯВА ВНМУ про акредитацію освітньої програми Медицина
ЗАЯВА ВНМУ про акредитацію освітньої програми Стоматологія
Таблиця 1 відомостей самооцінювання ОНП Медицина
Таблиця 1 відомостей самооцінювання ОНП Стоматологія
Таблиця 2 відомостей самооцінювання ОНП Медицина
Таблиця 2 відомостей самооцінювання ОНП Стоматологія
Таблиця 3 відомостей самооцінювання ОНП Медицина
Таблиця 3 відомостей самооцінювання ОНП Стоматологія

Вступ

Правила вступу

Правила вступу 2016
Правила вступу 2017 (24.02.2017 р.)
Правила вступу 2017 (20.04.2017 р.)
Правила вступу 2018 (вітчизняні громадяни)
Правила вступу 2018 (іноземні громадяни)
Правила вступу 2019 (вітчизняні громадяни 31.01.2019 р.)
Правила вступу 2019 (вітчизняні громадяни 26.06.2019 р.)
Правила вступу 2019 (іноземні громадяни 31.01.2019 р.)
Правила вступу 2019 (іноземні громадяни 26.06.2019 р.)
Правила прийому до аспірантури 2020 (вітчизняні громадяни)
Правила прийому до аспірантури 2020 (іноземні громадяни)
Правила прийому до аспірантури 2020 (вітчизняні громадяни) (зі змінами)
Правила прийому до аспірантури 2020 (іноземні громадяни) (зі змінами)

Програми вступних іспитів та перелік питань

Програма вступного іспиту 222 Медицина
Програма вступного іспиту 091 Біологія
Програма вступного іспиту 229 Громадське здоров'я
Програма вступного іспиту 228 Педіатрія
Програма вступного іспиту 221 Стоматологія
Іноземна мова

За спеціальністю 222 «Медицина»
«Акушерство та гінекологія»
«Алергологія»
«Анестезіологія та ІТ»
«Внутрішні хвороби»
«Гастроентерологія»
«Гістологія»
«Дитячі інфекційні хвороби»
«Дитяча хірургія»
«Ендокринологія»
«Інфекційні хвороби»
«Кардіологія»
«Клінічна фармакологія»
«Оториноларингологія»
«Медична біохімія»
«Мікробіологія»
«Нервові хвороби»
«Нормальна анатомія»
«Онкологія»
«Офтальмологія»
«Патологічна анатомія»
«Патофізіологія»
«Педіатрія»
«Загальна практика сімейна медицина»
«Психіатрія»
«Ревматологія»
«Ортопедія і травматологія»
«Фармакологія»
«Фізіологія»
«Фтизіатрія»
«Хірургія»
«Дерматовенерологія»

За спеціальністю 221 «Стоматологія»

За спеціальністю 091 «Біологія»
«Біохімія»
«Гігієна та професійна патологія»
«Мікробіологія»

За спеціальністю 229 «Громадське здоровʼя»
«Гігієна та професійна патологія»
«Соціальна медицина»

Навчання

Освітньо-наукові програми

За спеціальністю 222 «Медицина»
За спеціальністю 221 «Стоматологія»

Навчальні плани

За спеціальністю 222 «Медицина» на 2016 р.
За спеціальністю 221 «Стоматологія»на 2016 р.
За спеціальністю 222 «Медицина» на 2017 р.
За спеціальністю 221 «Стоматологія» 2017 р.
За спеціальністю 228 «Педіатрія» на 2017 р.
За спеціальністю 229 «Громадське здоровʼя» на 2017 р.
За спеціальністю 091 «Біологія» на 2017 р.

Пояснювальна записка до навчального плану 091 Біологія 2017 р.
Пояснювальна записка до навчального плану 221 Стоматологія 2016 р.
Пояснювальна записка до навчального плану 221 Стоматологія 2017 р.
Пояснювальна записка до навчального плану 222 Медицина 2016 р.
Пояснювальна записка до навчального плану 222 Медицина 2017 р.
Пояснювальна записка до навчального плану 228 Педіатрія 2017 р.
Пояснювальна записка до навчального плану 229 Громадське здоров'я 2017 р.

Розклад дисциплін (2019-2020 н.р.)

Розклад дисциплін для очних аспірантів І року навчання
Розклад дисциплін для заочних аспірантів І року навчання
Розклад дисциплін для прикріплених асистентів поза аспірантурою І року навчання
Розклад дисциплін для очних аспірантів ІІ року навчання
Розклад дисциплін для заочних аспірантів ІІ року навчання
Розклад дисциплін для прикріплених здобувачів ІІ року навчання
Розклад дисциплін для очних аспірантів ІІІ року навчання
Розклад дисциплін для заочних аспірантів ІІІ року навчання
Розклад дисциплін для прикріплених здобувачів ІІІ року навчання

Робочі програми

За спеціальністю 222 «Медицина»
«Медична біохімія»
«Дитяча хірургія»
«Інфекційні хвороби»
«Нервові хвороби»
«Психіатрія»
«Патологічна фізіологія»
«Фізіологія»
«Патологічна анатомія»
«Анатомія людини»
«Мікробіологія»
«Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності»
«Педіатрія»
«Медична етика та деонтологія»
«Клінічна біохімія та мікробіологія»
«Історія філософії як методологічна основа розвитку науки та цивілізації»

За спеціальністю 221 «Стоматологія»

За спеціальністю 228 «Педіатрія»
«English Academic Writing»
«Біоетичні та медеко-правові основи наукових досліджень»
«Друга  іноземна мова (за вибором)»
«Клінічні дослідження»
«Клінічна біохімія та мікробіологія»
«Клінічна патоморфологія, клнічна гістологія, оперативна хірургія та топографічна клінічна анатомія»
«Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика»
«Клінічна фармокологія»
«Медична етика та деонтологія»
«Навики лабораторних  доклінічних досліджень»
«Сучасні інформаційні технології в медицині»
«Усна та письмова презентація результатів дослідження»

За спеціальністю 229 «Громадське здоровʼя»
«Соціальна медицина»
«Біостатистика»
«Громадське здоровʼя»
«Епідеміологія»
«Фармакоекономіка»
«Усна та письмова презентація результатів дослідження»
«Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності»
«English Academic Writing»
«Біоетичні та медеко-правові основи наукових досліджень»
«Друга  іноземна мова (за вибором)»
«Клінічна фармакологія»
«Клінічна біохімія та мікробіологія»
«Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика»
«Клінічні дослідження»
«Клінічна патоморфологія, клнічна гістологія, оперативна хірургія та топографічна клінічна анатомія»
«Культура мови лікаря: термінологічний аспект»
«Медична етика та деонтологія»
«Навики лабораторних  доклінічних досліджень»
«Сучасні інформаційні технології в медицині»

За спеціальністю 091 «Біологія»
«Основи біології людини»
«Біохімія»
«English Academic Writing»
«Біоетичні та медеко-правові основи наукових досліджень»
«Друга  іноземна мова (за вибором)»
«Клінічні дослідження»
«Клінічна патоморфологія, клнічна гістологія, оперативна хірургія та топографічна клінічна анатомія»
«Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика»
«Культура мови науковця: термінологічний аспект»
«Медична етика та деонтологія»
«Навики лабораторних  доклінічних досліджень»
«Сучасні інформаційні технології в медицині»
«Усна та письмова презентація результатів дослідження»