Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

ВНМУ iм. М.І.Пирогова

Вінницький національний медичний університет заснований 1921 року. 1960 року закладу присвоєно великого хірурга М.І. Пирогова, а за високі досягнення та вклад у розвиток вищої медичної освіти колектив інституту 1984 року нагороджений орденом «Знак пошани». З 1994 року Вінницькому державному медінституту наданий статус університету – заклад атестований за IV рівнем акредитації. Статус національного університет набув 2002 року, а колектив університету за високі професійні досягнення нагороджений Почесними грамотами Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України. Науковий потенціал університету примножують доктори наук (139 осіб), кандидати наук (674 особи), доктори філософії (13), що складає 75,5% ефективності науково-педагогічного складу. Вчене звання професора мають 111 осіб, а звання доцента – 481 особа. На кафедрах працюють 17 заслужених працівників, 10 лауреатів Державної премії України, 68 викладачів відзначені почесними грамотами вищих державних установ, 42 – іншими високими відзнаками, медалями, подяками.

Широко впроваджені комп’ютерні технології. Функціонує 32 комп’ютерні класи, використовуються багатоканальна мережа Іпtеrпеt, доступ до якої здобувачам вищої освіти та викладачам безкоштовний.

В університеті діє 12 наукових шкіл, працює аспірантура та докторантура, функціонують 4 спеціалізованих вчених ради, сертифіковані 12 науково- дослідних лабораторій, виходять друком п’ять фахових наукових журналів, які індексовані в міжнародних наукометричних базах даних. ВНМУ ім. М.І. Пирогова підтримує наукові зв’язки та співпрацює з медичними факультетами університетів та іноземними фармацевтичними компаніями різних зарубіжних країн (зокрема, США, Німеччини, Франції, Великобританії, Польщі та ін.). Викладачі кафедр беруть участь у виконанні багатьох міжнародних проєктів та клінічних досліджень.

Ректор університету – Мороз Василь Максимович, доктор медичних наук, професор, дійсний член Національної академії медичних наук України, Герой України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Міністерство охорони здоров'я України
1545
Урядова гаряча лінія
Міністерство освіти і науки України

ВНМУ ім. М.І. Пирогова © 2021