Студенту

Master

Аспіранту

Література аспірантам 2019 Література аспірантам 2020 Література аспірантам 2022 Методичні вказівки навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 2019 Методичні вказівки навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 2020 Методичні вказівки навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 2022 Робоча програма навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 2019 Робоча програма навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 2020 Робоча програма навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 2022 Силабус дисципліни з підготовки доктора філософії: Судова медицина (2020) Силабус дисципліни з підготовки доктора філософії: Судова медицина (2022) Тематичний план практичних занять для аспірантів зі спеціальності «судова медицина» 2019 Тематичний план практичних занять для аспірантів зі спеціальності «судова медицина» 2020 Тематичний план практичних занять для аспірантів зі спеціальності «судова медицина» 2022 Тематичний план самостійних занять для аспірантів зі спеціальності «судова медицина» 2019 Тематичний план самостійних занять для аспірантів зі спеціальності «судова медицина» 2020 Тематичний план самостійних занять для аспірантів зі спеціальності «судова медицина» 2022

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедру судової медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова було організовано у 1936 році. Обов’язки завідувача кафедри тимчасово виконував О.К. Судомир (завідувач кафедри психіатрії). У 1939-1941 роки кафедру очолив проф. Я.Л. Лейбович.

 

Професор Я.Л. Лейбович

У 1919 році він став першим завідувачем відділу судово-медичної експертизи Наркомздоров’я Радянської Росії. Багато сил і енергії Лейбович Яков Львович віддав практичному вирішенню відповідального завдання – розробці програми розвитку державної судово-медичної служби. Під його керівництвом і за безпосередньою участю були вироблені всі основоположні документи, що визначили структуру та форми діяльності державної судово-медичної служби на багато років вперед. Я.Л. Лейбович був головним редактором першого Російського періодичного збірника «Судово-медична експертиза» весь період його існування (1925-1931). Завідувач кафедри судової медицини Томського медичного університету (1934-1936). Велика кількість його публікацій присвячувалась питанням організації та стану судово-медичної служби, медичної деонтології, аналізу самогубств та інших питань. Заарештований 29.06.1941. Звинувачений за ст. 54-2 КК УРСР. За наказом наркома державної безпеки СРСР розстріляний 04.07.1941. Реабілітований 20.04.1994.

В березні 1944 р. розпочалася відбудова зруйнованого інституту. Організація і відбудова кафедри тимчасово була доручена доц. І.В. Алмазову, який очолював кафедру гістології. В 1944-45 навчальному році доц. І.В. Алмазовим був прочитаний короткий курс лекцій. Практичні заняття переважно були присвячені дослідженням трупів, які проводилися в напів-зруйнованому морзі обласної лікарні ім. М.І. Пирогова. Їх проводили зав. кафедрою патологічної анатомії М.О. Вакуленко та асистент кафедри судової медицини С.Б. Краковська, яка працювала до листопада 1946 р. В серпні 1945 р. на посаду асистента була зарахована В.А. Шиманська, а в серпні 1946 р. – С.Л. Брацлавська.

В березні 1945 р. наказом Наркома охорони здоров'я України на посаду завідуючого кафедрою був зарахований доц. Д.А. Галаєв. На початок 1946-47 навчального року в штаті кафедри, крім завідуючого і двох асистентів, було двоє лаборантів та старший препаратор. Кафедра розміщувалася в морфологічному корпусі і мала в своєму розпорядженні дві кімнати: одна учбова - площею 20 кв.м., друга – 12 кв.м. - була робочим кабінетом для працівників кафедри, і в ній розміщувалися гісто- та фотолабораторії. Судово-медичне дослідження трупів проводилося в морзі обласної лікарні, а згодом секційна кімната була обладнана в підвальному приміщенні морфкорпусу.

На початку 1950 р. на кафедрі був один мікроскоп, бінокулярна лупа, полозковий і заморожуючий мікротоми, стерилізатор, фотоапарат ”Фотокор" та два неповних секційних набори. З наочних посібників було 19 муляжів і 13 таблиць, кафедральна бібліотека нараховувала 40 книг. Зав. кафедрою доц. Д.А. Галаєв займався дослідженням отруєнь блідою поганкою.

В 1950 році завідувачем кафедри призначений професор В.П. Ципковський, визначний судовий медик, вчений, учень професора М.М. Бокаріуса. При ньому кафедра судової медицини у Вінницькому медичному інституті була відтворена фактично заново. Василь Пантелеймонович розпочав створювати судово-медичний музей макропрепаратів. Завдяки його старанням і наполегливості кафедра судової медицини Вінницького медінституту отримала нове приміщення з добре обладнаним на той час моргом, лабораторією і швидко перетворилась на одну з кращих та авторитетніших в Україні. Доцент Д.А. Галаєв за наказом МОЗ УРСР був переведений на роботу до Львівського медичного інституту. Перейшла на іншу роботу асистент В.А. Шиманська. Таким чином, з колишнього складу кафедри продовжувала працювати асистентом С.Л. Брацлавська, на другу посаду асистента була запрошена Т.М. Шляхіна. Розпочалося розширення і устаткування кафедри. Уже наприкінці 1950 р. кафедрі додатково відведено дві кімнати, в одній з них розмістилась судово-медична амбулаторія. В 1953 р. кафедрі було надано приміщення залу морфкорпусу, в якому розпочалося створення музею. За короткий час були виготовлені кольорові учбові таблиці з основних розділів судової медицини, учбові препарати, оформлені стенди з історії розвитку вітчизняної судової медицини. Кафедра одержала нові меблі, що дозволило створити для кожного студента окреме робоче місце. З придбанням апаратури (мікроскопи, спектральні насадки, окуляри-мікрометри і т.ін.) були введені практичні заняття по дослідженню речових доказів біологічного походження (крові, сперми, волосся, меконію). Був капітально переобладнаний морг, у тому числі були підведені каналізація і водопровід.

В 1951 р. у зв'язку з переходом на іншу роботу асистентів С.Л. Брацлавської та Т.Н. Шляхіної на посади асистентів були призначені випускник Вінницького медінституту А.І. Крат і кандидат мед. наук Т.М. Караванова, яка раніше працювала на кафедрі топографічної анатомії і оперативної хірургії Ужгородського університету.

Поряд з роботою по дальшому устаткуванню кафедри велика увага приділялася удосконаленню навчального процесу і науковим дослідженням. Асистент А.І. Крат розпочав роботу над кандидатською дисертацією. У вересні 1955 р. на посаду асистента був зарахований кандидат мед.наук Д.А. Армєєв, який закінчив аспірантуру на кафедрі судової медицини Казахського медінституту. За два роки роботи на кафедрі (1955-56 рр.) ним було опубліковано 3 наукові праці. Весною 1954 р. асистент Т.М. Караванова за сімейними обставинами перейшла на роботу в Калінінський медичний інститут.

В січні 1955 р. на посаду асистента був зарахований А.І. Муханов, який закінчив аспірантуру на кафедрі судової медицини Київського інституту удосконалення лікарів. За період роботи на кафедрі (1955-58 рр.) він опублікував 4 наукові праці. У вересні 1958 р. А.І. Муханов перейшов на роботу в Вінницьке обласне бюро судово-медичної експертизи, а на його місце пройшов по конкурсу підполковник медс-лужби запасу, колишній окружний судово-медичний експерт М.М. Алексєєв. У цьому ж році на посаду асистента був призначений М.В. Лісакович, який закінчив аспірантуру на кафедрі судової медицини Ленінградського медичного інституту. За час роботи на кафедрі він опублікував дві наукові статті і в травні 1960 р. за сімейними обставинами перейшов на роботу асистентом Кримського медінституту. Асистент Алексєєв у вересні 1961 р. перейшов на роботу в обласне бюро судо­во-медичної експертизи.

В 1958 р. кафедрі було надано нове приміщення в морфкорпусі, де обладнано три учбові кімнати, лабораторія, кабінети зав. кафедрою і доцента, асистентська і лаборантська. За рахунок перебудови підсобних приміщень на першому поверсі морфкорпусу обладнано новий морг з двома секційними і передсекційною. Таким чином, створені не­обхідні умови для навчальної і науково-дослідницької роботи.

У грудні 1960 р. асистентом кафедри була зарахована випускниця інституту С.О. Козлова, яка в 1963 р. перейшла на навчання в аспірантуру. В 1967 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Судово-медична кваліфікація травми носа”.

У жовтні 1961 р. асистентом був зарахований випускник інституту 1954 р. В.М. Рубін, який після проходження субординатури на кафедрі працював міжрайонним експертом. В 1968 р. він захистив дисертацію на тему: “Особливості ушкоджень тіла людини і одягу при пострілах холостими зарядами із деяких зразків вітчизняної зброї". З 1983 р. В.М. Рубін почав працювати в обласному бюро судово-медичної експертизи.

В 1962 р. поступив в аспірантуру А.Х. Завальнюк, який після закінчення інституту два роки працював районним експертом. Кандидатську дисертацію на тему: “Судово-медична експертиза встановлення ступеня стійкості втрати працездатності у колгоспників у зв'язку з сільськогосподарськими травмами захистив в 1965 р. Після закінчення аспірантури був призначений завідуючим фізико-технічним відділенням обласного бюро судово-медичної експертизи, а згодом був обраний на посаду асистента кафедри судової медицини Тернопільського медінституту.

У вересні 1962 р. на посаду асистента був запрошений В.В. Камоцький, який після закінчення інституту працював судово-медичним експертом в Кіровоградській області. Однак після закінчення осіннього семестру в зв'язку з сімейними обставинами повернувся на колишнє місце роботи.

В 1964-65 рр. асистентом працював випускник інституту В.М. Константинович. Що також працював в обласному бюро судово- медичної експертизи завідуючим фізико-технічним відділенням.

Клінічним ординатором кафедри в 1965 р. зарахований випускник інституту І.В. Коляда. Після закінчення ординатури до 1974 р. працював асистентом. Кандидатську дисертацію на тему: "Встановлення ступеня тяжкості при ушкодженнях зубів і щелеп” захистив у 1972 році.

Професор.В.П. Ципковський 

Професор В.П. Ципковський

В.П. Ципковський активно і плідно займався науковою діяльністю. Його перу належить близько 70 наукових праць, серед яких особливої уваги за своєю цінністю для науковців і експертів заслуговує монографія «Огляд місця пригоди і трупа на місці його виявлення», видана в 1960 році. В.П. Ципковський – яскравий представник криміналістичного напрямку в судовій медицині. Його наукові праці стосуються багатьох розділів судової медицини: наглої смерті, отруєнь, визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, механічної асфіксії, самоушкоджень, авіаційної та залізничної травм. Особливо важливі праці вченого в галузі вогнестрільних поранень: дослідження одягу, ушкоджень освітлювальними та запалювальними ракетами, при вибухах мін, пострілах з обрізу, самозарядного карабіну Сімонова. Він обстоював широке запровадження рентгенографічного методу дослідження в судово-медичних експертизах, обґрунтовуючи свою пропозицію переконливими прикладами з експертної практики. Під керівництвом професора Ципковського В.П. виконано біля 10 кандидатських дисертацій.

З 1952 року проф. В.П. Ципковський призначений керівником судово-медичної служби Вінницької області і доклав багато зусиль для створення належної матеріально-технічної бази обласного бюро судово-медичної експертизи, розширення його штатів, навчання кадрів. Він сприяв будівництву в 1962 році окремого приміщення, де тривалий час функціонувала міжобласна судово-медична лабораторія, яка обслуговувала крім Вінницької ще й Житомирську та Хмельницьку області.

В 1972 році після виходу на пенсію проф. В.П. Ципковського кафедру очолив його учень – доц. А.І. Крат. Прийшли працювати асистентами випускники інституту Г.О. Легін і В.Л. Разовий.

Доцент А.І. Крат 

Доцент А.І. Крат

У 1951 році Андрій Іларіонович закінчив Вінницький медичний інститут і почав працювати асистентом кафедри судової медицини цього інституту. З того часу з цим вищим навчальним закладом пов'язана вся його подальша діяльність. У 1961 році А.І. Крат захистив кандидатську дисертацію на тему: «Судово-медичне значення кровонаповнення селезінки при асфіксії», в якій вперше в ході численних експериментів на тваринах і на значному експертному матеріалі дослідив стан селезінки при різних видах механічної асфіксії. В 1965 р. йому присвоєне звання доцента.

Андрій Іларіонович був високо кваліфікованим фахівцем, самовіддано відносився до своєї роботи. Багато років був деканом медичного факультету. Ним опубліковано понад 60 наукових праць, присвячених актуальним питанням судової медицини. У 1997 році він написав посібник «Принципи складання діагнозу та експертних висновків», в якому узагальнив досвід раціональних підходів до одного з важких і неоднозначних розділів судово-медичної діяльності фахівців. Андрій Іларіонович очолював кафедру до 1985 року, а потім – з 1995 року до кінця свого життя (2001).

 Доцент C.O. Козлова

Доцент C.O. Козлова

З 1985 по 1995 роки завідувачем кафедри судової медицини була доцент C.O. Козлова. У 1960 році вона закінчила Вінницький медичний інститут, працювала на кафедрі асистентом. У 1967 році С.О. Козлова захистила кандидатську дисертацію на тему «Судово-медична класифікація тяжкості травм носа», в якій на основі вивчення та аналізу судово-медичного практичного і клінічного матеріалу запропонувала науково-обґрунтовані критерії для оцінки ступеню тяжкості ушкоджень кісток носа.

Козлова Світлана Олександрівна була чудовим викладачем, лектором і науковцем, опублікувала понад 70 наукових праць, присвячених питанням судової медицини, особливо різним аспектам діагностики зажиттєвості і давності виникнення механічної травми. Вона є автором першого підручника з судової медицини в республіці Афганістан.

В 1986 р. після закінчення інституту асистентом почав працювати О.І. Моканюк.

В 1987 р. до кафедри приєднали курс права, його викладали В.С. Бєлозьоров, а з 1988 р. – Б.М. Шамрай. Головною метою викладання курсу ‘'Основи права” є виховання у студентів необхідності активно служити втіленню в життя програми дальшого поліпшення охорони здоров'я населення, формування у них свідомості неухильного виконання своїх професійних обов'язків, зміцнення законності в охороні здоров'я.

В 1989 р. асистент Г.О. Легін захистив кандидатську дисертацію на тему: "Ріст і формування кісток кінцівок інбредних щурів в умовах хронічної гіпоксії”, з 1992 р. перейшов на посаду доцента. В 1994 році О.І. Маконюк захистив кандидатську дисертацію на тему: "Судово-медична діагностика синців біофізичними методами з багатофакторним математичним моделюванням місцевої післятравматичної реакції". З 1994 року по 1999 рік працював старшим лаборантом кафедри Перебетюк А.М., який в 1999 році  почав викладати у якості асистента кафедри.

З 2001 по 2020 роки кафедра судової медицини з курсом права була реформована у відповідний курс при кафедрі патологічної анатомії, судової медицини та права. В цей час на кафедрі від судової медицини почали працювати Бондарчук Г.О. (2008 рік) яка у 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Морфологічні зміни стінки тонкої кишки під впливом циклофосфаміду та їх корекція" та Гунас В.І. (2015 рік), який захистив дисертацію на здобуття ступня доктора філософії на тему "Регіональні особливості пальцевої і долонної дерматогліфіки та їх зв’язок із показниками особливостей особистості практично здорових чоловіків України" в 2020 році; з боку медичного права почали викладати Адамчук О.Ф. (2002), Верлан-Кульшенко О.О. (2011), Гель А.П. (2015), Жарлінська Р.Г. (2015) та Зверховська В.Ф. (2017).  Непоправною втратою для колективу кафедри стала смерть доцента Легіна Геннадія Олексійовича у 2015 році, який вже не зміг застати відновлення кафедри.

legin

Доцент Г.О. Легін

23.09.2020 кафедру Судової медицини відновлено у якості кафедри Судової медицини та права. Завідувачем кафедри обрано В.І. Гунаса.

Наразі кафедра розташована на третьому поверсі лівого крила Морфологічного корпусу Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Клінічною базою кафедри є Вінницьке обласне бюро судово-медичної експертизи, розташоване на вулиці Гліба Успенського. Колектив кафедри представлений талановитими та високопрофесійними викладачами: проф. Вороновим В.Т., доц. Моканюком О.І., доц. Бондарчук Г.О., ас. Перебетюком А.М. Також викладання на кафедрі здійснюють кращі судово-медичні експерти Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи, а саме: Жук В.В, Мусієнко Д.В., Джурабаєв В.С. та Плахотнюк І.М. Правові дисципліни викладають Адамчук О.Ф., яка обрана завучем правових дисциплін, Гель А.П., Зверховська В.Ф., Жарлінська Р.Г. та Верлан-Кульшенко О.О. Допоміжний склад кафедри представлений старшими лаборантами Булат Г.Д. та Злидар Н.А.  З 2020 року здобуває вищу освіту ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація – судова медицина) поза аспірантурою у ВНМУ ім. М.І. Пирогова асистент Перебетюк А.М. Тема дисертаційної роботи: Особливості та порівняльна характеристика вогнепальних пошкоджень заподіяних «Форт 9Р» та «Форт 17Р». В 2021 році вперше в історії, при кафедрі відкрито інтернатуру та спеціалізації з судової медицини.

Особливості та порівняльна характеристика вогнепальних 
пошкоджень заподіяних «Форт 9Р» та «Форт 17Р» Особливості та порівняльна характеристика вогнепальних пошкоджень заподіяних «Форт 9Р» та «Форт 17Р»

 

 

Використані матеріали:

ВНМУ ім. М.І. Пирогова: ювілеї, події, дати 2019. Календар знаименних і пам'ятних дат. Вінниця 2018.

Вінницький державний медичний університет ім. М. і. Пирогова : матеріали з наук. роботи співробітників ун-ту / Вінниця. ДМУ ім. М. І. Пирогова ; ред. В. М. Мороз [та ін.]. — Вінниця : [б. в.], 1994. — 380 с.

Штат кафедри

Гунас Валерій Ігорович


завідувач кафедрою, PhD, доцент

У 2013 році закінчив лікувальний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2013 року працює у Вінницькому обласному бюро судово-медичної експертизи. Проходив очну частину інтернатури на базі КМАПО ім. П.Л. Шупіка. З 2015 року працював на кафедрі Патологічної анатомії, судової медицини та права ВНМУ. У 2015 році проходив спеціалізацію за фахом «Судово-медична гістологія» на базі ХМАПО. Судово-медичний експерт гістолог 1 категорії відділу експертизи речових доказів, відділення судово-медичної гістології Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи. З жовтня 2020 року в.о. зав. кафедри Судової медицини та права ВНМУ, з січня 2021 - завідувач кафедри.
Захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина». Тема дисертації: «Регіональні особливості пальцевої і долонної дерматогліфіки та їх зв’язок із показниками особливостей особистості практично здорових чоловіків України». ВНМУ, 2020.
Учасник та доповідач на наукових конференціях з тематики судової медицини в Україні та за її межами (Хорватія, Словаччина, Індія).
Член редколегії журналу Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology (Скопус).
Міжнародний посол Індійської Академії Судово-медичних експертів.
Робоче місце знаходиться на 3 поверсі морфологічного копусу ВНМУ.
Контактний емейл: forensic@vnmu.edu.ua
Google Scholar

Scopus ID: 57197800246

I-6019-2018

Моканюк Олександр Іванович


к.мед.н., доцент, завуч кафедри, відповідальний за післядипломну освіту

Закінчив Вінницький державний медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1986.
Кандидатська дисертація: «Судово-медична діагностика синців біофізичними методами з багатофакторним математичним моделюванням місцевої післятравматичної реакції»; спеціальність – 14.00.24 судова медицина. Вінниця (1994 рік).
Робоче місце знаходиться на 3 поверсі Морфологічного корпусу ВНМУ.

Google Scholar
Scopus ID: 57105814000

I-6019-2018

Воронов Вячеслав Таріелович


д.мед.н., професор

Робоче місце знаходиться на 2 поверсі Вінницього обласного бюро судово-медичної експертизи.
Докторська дисертація: "Судо­во-медична оцінка причинно-наслідкових зв’язків між утворенням травми та несприятливими наслідками" (14.01.25 - судова медицина). Спецрада Д 64.600.03 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України (2019 рік).
Кандидатська дисертація: "Скоропостижная смерть от ишемической болезни сердца в условиях Крайнего Севера", Москва (1982 рік).
Google Scholar
Scopus ID: 6507125744

Перебетюк Анатолій Миколайович


асистент, відповідальний за клінічну роботу кафедри

У 1994 році закінчив лікувальний факультет Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова, після закінчення якого був направлений на роботу на кафедру судової медицини Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
З 1994 року по 1999 рік працював старшим лаборантом кафедри судової медицини та основ права Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
З 1999 по 2020 рік працював на посаді асистента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Працює в ВОБСМЕ з 1994 року на посадах судово-медичного експерта різних відділів (організаційно-методичного, відділу експертизи трупів та відділу чергових експертів). Експертний стаж складає більше 17 років.
З 2020 року здобуває вищу освіту ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація – судова медицина) поза аспірантурою у ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Учасник судово-медичних наукових конференцій в Україні та за її межами (Хорватія, Словаччина, Індія).
Робоче місце знаходиться на 3 поверсі Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи.

Google Scholar

W-1682-2018
Scopus ID:
57189016697

Циба Роман Сергійович


асистент, відповідальний за студентський науковий гурток

У 2021 році закінчив медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Проходив очну частину інтернатури на базі ВНМУ. З 2023 року працює в Вінницькому обласному бюро судово-медичної експертизи та асистентом кафедри Судової медицини та права ВНМУ.

Андрієвський Іван Іванович


асистент

Судово-медичній психіатр відділення № 9 судово-психіатричної експертизи для слідчозаарештованих та незаарештованих підекспертних Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні ім. Ющенка Вінницької обласної Ради.
З 2020 року здобуває вищу освіту ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» у ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Тема дослідження “Конституціональні особливості показників особливостей особистості практично здорових жінок”.

Жук Вячеслав Васильович


сумісник кафедри

Начальник Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи.

Мусієнко Дмитро Володимирович


сумісник кафедри

Заступник начальника з експертної роботи Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи

Плахотнюк Ігор Михайлович


сумісник кафедри

Завідувач відділу чергових експертів Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи.

Адамчук Оксана Феліксівна


доцент, к.ю.н., завуч з правових дисциплін

Освіта – вища юридична. Закінчила у 1999р.– Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Право».
Кандидатську дисертацію на тему: «Адміністрування у сфері охорони здоров’я України» за спеціальністю 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право захистила в Міжрегіональній академії управління персоналом 30.03.2017р. Вчене звання доцента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права присвоєно Атестаційною колегію МОН України 20.06.2019р.
Стаж науково-педагогічної роботи – 19 років, сфера наукових інтересів –медичне право. За час науково-педагогічної діяльності нею підготовлено та опубліковано 30 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 6 статей у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 1 навчальний посібник; 1 колективна монографія з проблемних питань медичного права. маркетингу та медичного права;
У ВНМУ ім. М.І. Пирогова працює з 15 січня 2002р.
Google Scholar

Гель Андрій Павлович


доцент, к.ю.н.

Освіта – вища юридична та вища технічна. Закінчив: у 1979р.– Вінницький політехнічний інститут (з відзнакою); у 1990р. – Одеську спеціальну середню школу міліції МВС СРСР (з відзнакою), у 1995р. – Українську академію внутрішніх справ (м. Київ).
Дисертацію на тему: ”Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі” за спеціальністю 12.00.09 – ”кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза” захистив 10.06. 2002 р. в спеціалізованій вченій раді КНУ ім. Тараса Шевченка. Вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін присвоєно Атестаційною колегію МОН України 21.10 2004р.
Має досвід практичної роботи за фахом – з 1983р. по 2004р. проходив службу в органах внутрішніх справ, установах та органах кримінально-виконавчої служби. Підполковник внутрішньої служби у відставці.
Стаж науково-педагогічної роботи – понад 24 роки, сфера наукових інтересів – кримінально-виконавче право, медичне право.
За час науково-педагогічної діяльності (з лютого 1999 р.) ним підготовлено та опубліковано 182 наукові та навчально-методичні праці, в тому числі:
– 4 підручники (2001р., 2015р., 2017р., 2020р.)
– 6 навчальних посібників (з яких 5 – з грифом МОН України);
– 5 колективних монографій з проблемних питань кримінально-виконавчого та медичного права (2009 р., 2013 р., дві – у 2015 р., 2022 р.);
– 2 науково-практичних коментарі до Кримінально-виконавчого кодексу України (2008р., 2012р.).
– 50 статей у вітчизняних фахових та міжнародних (Scopus) виданнях з проблемних питань кримінально-виконавчого та медичного права.
Член Координаційного Бюро з проблем кримінально-виконавчого права відділення кримінально-правових наук Національної Академії правових наук України (з 2010 р.). Член ГО "Пенітенціарна асоціація України".
У ВНМУ ім. М.І. Пирогова працює з 1 вересня 2015р.

Google Scholar
Scopus ID: 57197800246

Зверховська Валентина Францівна


доцент, к.ю.н.

Освіта – вища юридична. Закінчила: у 2000р. – Харківську національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (за спеціальністю “Правознавство” кваліфікація “спеціаліст-юрист”), у 2002 році – Київську Академію адвокатури України за спеціальністю ”Правознавство” – кваліфікація “магістр права” (з відзнакою).
Кандидатську дисертацію на тему: ”Культурні цінності як об’єкти цивільних прав” захистила 15.12 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Національного університету “Одеська юридична академія“ за спеціальністю 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право”.
З 1.09 2011р. по 31.12 2016 р. працювала викладачем дисципліни «Правознавство» у коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту.
У 2018 році пройшла міжнародне стажування в університеті Вісмара, (Німеччина) з методики викладання юридичних дисциплін та отримала відповідний сертифікат, а у 2019р. – отримала сертифікат, який підтверджує володіння іноземною мовою на рівні В2.
Вчене звання доцента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права (за курсом права) присвоєне рішенням Атестаційної колегії МОН України 26.02. 2020р.
Основний напрямок наукової діяльності -дослідження проблемних питань, пов’язаних із реалізацією положень цивільного та сімейного права у сфері охорони здоров’я.
Стаж науково-педагогічної роботи – 8 років.
За час науково-педагогічної діяльності (з 2013р.) підготовлено та опубліковано 28 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі – 13 наукових статей у вітчизняних і міжнародних фахових юридичних виданнях (з яких 1 – у виданні, що входить до наукометричної бази Scopus.).
У ВНМУ ім. М.І. Пирогова працює з 1 вересня 2017р.

Google Scholar
Scopus ID: 57212622100

Жарлінська Раїса Григорівна


доцент, к.е.н

Освіта – вища юридична та вища економічна. Закінчила: у 1982р.– Київський торговельно-економічний інститут (з відзнакою); у 1999р. – Київський державний торговельно-економічний університет (з відзнакою).
Дисертацію на тему: «Маркетингова інформаційна система комерційного банку» за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами захистила 25.09.2003р. у спеціалізованій вченій раді КНТЕУ.
Вчене звання доцента кафедри товарознавства та маркетингу присвоєно Атестаційною колегію МОН України 16.02.2006р.
Стаж науково-педагогічної роботи – 22 роки, сфера наукових інтересів –медичне право, медичний маркетинг.
За час науково-педагогічної діяльності (з вересня 1998р.) нею підготовлено та опубліковано понад 350 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі:
– 2 навчальних посібники;
– 7 колективних монографій з проблемних питань підприємництва, маркетингу та медичного права;
– 6 статей у фахових медичних виданнях, що входять до наукометричних баз Web of Science.
У ВНМУ ім. М.І. Пирогова працює з 1 лютого 2015р.
Google Scholar

AAB-6910-2019
Scopus ID:
57356165300

Верлан-Кульшенко Олена Олександрівна


керівник студентського наукового гуртка дисципліни право, старший викладач

Освіта – вища юридична, вища економічна, вища педагогічна.
Закінчила:
1994р. -Вінницький державний педагогічний університет, історичний факультет, спеціальність «Вчитель історії та правознавства»;
2005р. - Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, факультет менеджменту, спеціальність «Менеджмент організацій»
2019р. - магістратура Міжрегіональної академії управління персоналом, спеціальність «Право», спеціалізація «Антикорупційна діяльність».
Стаж науково-педагогічної роботи – понад 20 років, сфера наукових інтересів –фармацевтичне та медичне право.
За час науково-педагогічної діяльності підготовлено та опубліковано 81 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі:
– 1 навчальний посібник з фармацевтичного права з грифом МОЗ України;
– 3 колективних монографії з проблемних питань медичного права;
– 12 статей у фахових юридичних виданнях з проблемних питань фармацевтичного та медичного права.
У ВНМУ імені М.І. Пирогова працює з 1 вересня 2011р.
З 2012 року - Голова Вінницького обласного осередку ВГО «Фундація медичного права та біоетики України», а також з 2014 року -Голова Наглядово-координаційної ради громадських організацій та волонтерів при ВМКЦ ЦР.
Нагороджена Грамотою Верховної Ради України, відзнаками: Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції», Міністерства оборони «За сприяння Збройним Силам України», Начальника Генерального штабу «За заслуги перед Збройними Силами України», 10 громадськими нагородами. Має звання «Людина року Вінниччини», 2017 рік.
В 2020 році нагороджена ПЦУ Орденом святого великомученика і цілителя Пантелеймона за жертовне служіння у збереженні дару життя.
Google Scholar

Міщук Анастасія Андріївна


старший лаборант, PhD

Працювали на кафедрі

Бондарчук Ганна Олегівна


Роки роботи на кафедрі: 2008 - 2022

завуч кафедри, к.мед.н., доцент

Лікар судово-медичний експерт першої категорії, стаж практичної діяльності з 2003 року (Вінницьке обласне бюро судово-медичної експертизи, відділ експертизи речових доказів, відділення судово-медичної імунології; Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, відділ досліджень матеріалів, речовин та виробів, сектор біологічних експертиз). Стаж науково-педагогічної діяльності з 2008 року.
У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії (тема дисертації «Морфологічні зміни стінки тонкої кишки під впливом циклофосфаміду та їх корекція»). З 2019 року доцент кафедри.
Член редколегії журналу Medico Legal Update.
Наразі перебуває за межами України у зв'язку зі вторгненням росії в Україну.

Google Scholar

Scopus ID: 57190567372

Єкеніна Леся Олександрівна


Роки роботи на кафедрі: 2021 - 2022

асистент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2017 році. Пройшла інтернатуру зі спеціальності "патологічна анатомія". Наразі проходить спеціалізацію за напрямком "судово-медична експертиза".
Працювала лаборантом кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права з 2016 по 2018. З 2021 - асистент кафедри судової медицини та права.

Google Scholar
Scopus ID: 57105749900

Джурабаєв Володимир Садикович


Роки роботи на кафедрі: 2009 - 2023

сумісник кафедри

Завідувач відділу експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи.
Передчасно пішов з життя в 2023.

Булат Галина Дмитрівна


Роки роботи на кафедрі: 1984 - 2022

старший лаборант

Народилася 04.06.1948 в селі Горишківка, Томашпільського району, Вінницької області. В 1967 закінчила медичний коледж, а з 1974 прийшла працювати в Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова. Спочатку працювала лаборантом на кафедрі педіатрії, а з 1984 - на кафедрі Судової медицини. В 1990 закінчила Уманський педагогічний інститут і почала працювати старшим лаборантом кафедри Судової медицини.

Злидар Наталія Андріївна


Роки роботи на кафедрі: 2013 - 2023

старший лаборант

Легін Геннадій Олексійович


Роки роботи на кафедрі: 1972 - 2015

к.мед.н., доцент

Народився 5.02.1946 року в родині військовослужбовця в м. Харків. Закінчив Вінницьку середню школу № 9 із золотою медаллю. У 1963 році зайняв 2 місце спортакіади УРСР. У 1964 році вступив до Вінницького медичного інституту, який закінчив з червоним дипломом в 1970 році. Після закінчення інституту проходив службу у Львівському загоні прикордонних військ. У 1972 році після закінчення служби зарахований на посаду асистента кафедри судової медицини ВМІ ім. Пирогова. У 1989 захистив дисертацію. У 1993 році рішенням вченої Ради ВМІ - присвоєно вчене звання доцента кафедри судової медицини. В 2015 році передчасно на 69 році пішов з життя.

Новини

Оголошення
26.04.2023

27 квітня відпрацювання та консультації на кафедрі не будуть проводитись.

 

Згідно рішення засідання кафедри №4 від 10.04.23,  у зв'язку з високою завантаженістю, прийом диференційних заліків проводить викладач групи в усіх випадках, окрім залучення викладача до засідань Вченої Ради чи Наукової Комісії.

У випадку якщо викладач залучений до даних заходів диференційний залік проводить доцент чи професор кафедри.

Перший в історії України судовий археолог - випускник ВНМУ та чудовий друг кафедри
04.04.2023

Кафедра судової медицини та права вітає випускника Вінницького національного медичного університету, завідувача відділення судово-медичної криміналістики Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи Бобкова Петра Юрійовича з обранням вперше в історії України на посаду судово-медичного археолога при Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти (Нідерланди, Гаага). Дана організація є однією з найбільш престижних і найважливіших у галузі судової медицини в світі.

Ця подія є ще одним доказом того, що активна наукова праця та робота над самовдосконаленням дозволяють досягти висот у професійній сфері навіть через десятки років після закінчення навчання.

Зичимо Петру Юрійовичу удачі і подальших успіхів у професійній діяльності!

 

Майстер класи на кафедрі з 1 по 5 травня 2023 року
21.03.2023

Інформація про майстер класи та посилання на реєстрацію:

 

https://sites.google.com/view/forenmed/main

Пішов з життя Джурабаєв Володимир Садикович
02.03.2023

З глибоким сумом, колектив кафедри судової медицини та права повідомляє, що передчасно пішов з життя

завідувач відділу експертизи потерпілих, обвинувачених та інших осіб Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи,

асистент кафедри судової медицини та права Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Джурабаєв Володимир Садикович


Справжній професіонал, знавець своєї справи, завжди скрупульозний як до своєї основної роботи, так і до ведення занять зі здобувачами освіти. Добра і щира людина. Готовий прийти на допомогу, порадити, поділитися знаннями. 

Колектив кафедри висловлює щире співчуття рідним та друзям Володимира Садиковича. 

Про організацію навчання на кафедрі з 16 січня 2023 року
01.09.2022

У студентів потоків А (1-6 група), В (13-18 група) починаються заняття з Медичного права.

У студентів потоку Б (7-12 група) та педіатрів починаються заняття з Судової медицини.

Студенти стоматологічного факультету навчаються офлайн і по 1 тижню мають заняття з Судової медицини, по 2 тижню - заняття з Медичного права.

Медичне право викладається офлайн в Морфологічному корпусі ВНМУ (3 поверх). 

Вибірковий курс Захист прав та інтересів медичних та фармацевтичних працівників. Юридична відповідальність у сфері професійної діяльності викладається офлайн за згоди студентів в Морфологічному корпусі ВНМУ (3 поверх).

Судова медицина викладається офлайн у Морфологічному корпусі ВНМУ  та Вінницькому обласному бюро судово-медичної експертизи:

Викладачі Гунас, Моканюк, Перебетюк - у морфологічному корпусі ВНМУ (3 поверх);

Викладачі Циба, Жук, Мусієнко, Плахотнюк - у Вінницькому обласному бюро судово-медичної експертизи (дивіться сторінку Контакти).

 

Студенти на заняття як з Медичного права України так і з Судової медицини мають бути готові до опитування по першим темам заняття відповідно до календарного плану.

Для занять в Вінницькому обласному бюро судово-медичної експертизи необхідно мати при собі медичний халат, шапочку, бахили або змінне взуття, маску і одноразові рукавиці.

Для занять в морфрлогічному корпусі ВНМУ медичний халат та шапочки не потрібні. Змінне взуття за умови сніжної погоди.

 

Уся інформація оновлена і доступна на ГуглДиску.

Про організацію майстер класів
23.08.2021

Кафедра судової медицини та права регулярно організовує та проводить майстер класи (аудиторна або дистанційна форма) як для судово-медичних експертів (усіх відділів та відділень) так і для суміжних спеціальностей (сімейні лікарі, патологоанатоми, стоматологи і тд) з подальшим отриманням сертифікатів про проходження майстер класів, які дають бали безперервного професійного розвитку відповідно до наказу 446 МОЗ України. 

Якщо Ваша організація зацікавлена в проведенні майстер класів для своїх співробітників - просимо зазадлегідь звертатися за нашим офіційним імейлом: forensic@vnmu.edu.ua

Інформація щодо інтернатури та спеціалізації з судової медицини
15.06.2021

Кафедра Судової медицини та права Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова починаючи з цього року забезпечує підготовку лікарів в інтернатурі за фахом «Судово-медична експертиза» та переспеціалізацію лікарів за фахом «Судово-медична експертиза» (для лікарів всіх профілей окрім патологічної анатомії - 5 місяців, для лікарів профілю патологічна анатомія - 3 місяці).

Для більш детальної інформації просимо звертатися до Проректора з лікувальної роботи, д.м.н., професора Погорілого Василя Васильовича, Завідувача відділу інтернатури - Чуприни Івана Андрійовича та Фахівця відділу ПДП (інтернатури) - Цибульської Тетяни Володимирівни (перший поверх Морфологічного корпусу ВНМУ).

З робочою програмою інтернатури зі спеціальності «Судово-медична експертиза» ви зможете ознайомитись на сайті кафедри в розділі "Інтерну".

Контактний імейл кафедри судової медицини та права: forensic@vnmu.edu.ua

Увага
06.10.2020

Шановні студенти!

У зв'язку з тим, що кафедра Судової медицини та права була орагінзована в жовтні 2020 року, наразі відбувається наповнення сайту необхідною інформацією. Перепрошуємо за незручності. Уся необхідна інформація буде розміщена на сайті до 9 жовтня 2020 року.
З повагою, колектив кафедри.

 

Для отримання безперешкодного доступу до матеріалів кафедри в розділі "Студенту" необхідно заходити з Вашої електронної пошти sхххххх@vnmu.edu.ua.

 

Прошу студентів повідомляти у Microsoft Teams (вибрати вкладку "чат" - кому: Гунас Валерій Ігорович) у випадку, якщо викладач кафедри:

не проводить заняття або проводить заняття не у межах рекомендованих університетом програм (Microsoft Teams, Google Meet);

систематично проводить заняття не в межах розкладу (переносить заняття у вечірній час тощо);

під час заняття не дотримується педагогічної етики, моралі та інших обов’язків працівника ВНМУ відповідно до "Правил внутрішнього розпорядку для працівників Вінницького національного медичного університету та осіб, що навчаються у ньому"

 

З повагою, зав кафедри В.І. Гунас.

Наукова діяльність

Починаючи з 2018 року викладачі судової медицини відвідують міжнародні науково-практичні конференції в різних куточках світу з метою обміну знаннями та налагодженням контактів з кафедрами судової медицини інших університетів.

Так, у 2018 році співробітниками тоді ще курсу судової медицини, була відвідана 26 міжнародна конференція судових медиків Alpe-Adria-Pannonia (місто Пула, Хорватія). Під час конференції ас. Гунас В.І. виступив з доповіддю по результатам своєї дисертації.

В результаті візиту Byard Roger - д.мед.н., проф. університету Аделаїди, завідувач кафедри патології імені Річарда Маркса (Австралія) став членом редакційної колегії журналу Вісник Морфології.

хорватія

Викладачі судової медицини ВНМУ з чернівецькими колегами під час конференції у Хорватії.

У 2019 році прийняли участь у 52 Krsekova súdnolekárska konferencia, що мала місце у Братиславі. Під час зустрічі було оговорено про можливість візиту турецьких колег в ВНМУ та налагоджено контакти з індійською делегацією представленою проф. Адаршом Кумаром.

братислава

Викладачі судової медицини з колегами з Туреччини (проф. Мете) та Іспанії (проф. Луна) під час конференції у Братиславі

Як наслідок, через пів року з візитом до ВНМУ прибув проф. Гюльмен Мете, який провів майстер клас на базі Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи та було підписано угоду про співпрацю між університетом Адани та ВНМУ. Також, проф. Мете став членом редколегії журналу Biomedical and Biosocial Anthropology.

мете

Момент підписання угоди про співпрацю між університетом Адани (проф. Гюльмен Мете) та ВНМУ (проф. Мороз В.М)

У 2020 викладачі судової медицини були запрошені проф. Адаршом Кумаром на 41 конференцію асоціації судово-медичних експертів Індії, що мала місце у місті Хайдерабад, під час якої усі члени української делегації виступили з доповідями, що були високо оцінені приймаючою стороною.

перебетюк

Асистент кафедри Перебетюк А.М. знайомить індійських колег зі структурою судово-медичної експертної служби в Україні.

В результаті візиту, проф. Адарш Кумар став членом редколегії журналу Biomedical and Biosocial Anthropology, а асистент Гунас В.І та доцент Бондарчук Г.О. стали членами редколегії двох журналів, що входять до наукометричної бази Scopus.

Колектив кафедри активно публікує результати своїх наукових досліджень як у фахових українських журналах, так і в журналах, що входять до наукометричних баз WoS та Scopus.

 

В листопаді 2021 року завідувачем кафедри Гунасом В.І. під час візиту кладовища Монпарнас в Парижі знайдена і відвідана могила Огюст-Амбруаза Тардьє, засновника судової медицини. 

 

З 2020 року на кафедрі функціонує єдиний на території пострадянського простору науково-дослідний інсектинарій зі скорпіонами.

 

На кафедрі судової медицини та права, спільно з НДЦ ВНМУ з 2021 року виконується НДР «Характеристики пошкоджень імітаторів тканин тіла людини, заподіяних зброєю нелетальної дії 0121U107924» за рахунок державного фінансування МОЗ України.

 

Студенстький науковий гурток дисципліни судова медицина успішно функціонує при кафедрі і також отримав перший досвід зарубіжної поїздки у 2018 році, коли команда студентів (науковий керівник Гунас В.І.) відвідала Міжнародну Студенстьку Наукову Конференцію у місті Грац (Австрія) та Пудрій Володимир на морфологічній секції конференції представив результати наукової роботи команди. 

Сайт гуртка:

Сайт гуртка

відкриття

студ

Студенти 4 курсу ВНМУ: Пудрій Володимир, Гуменюк Максим та Черкаська Наталія під час реєстрації на конференції у місті Грац.

У 2019 році гуртківці відвідали Міжнародний Медичний Конгрес Молодих Вчених та Студентів у місті Тернопіль та Буковинський міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих вченів у місті Чернівці. 

1м

Гуменюк Максим та Хомук Назарій отримують диплом 1го ступеню від ректора ТДМУ. Науковий керівник роботи - Перебетюк А.М.

3м

Циба Роман та Пастух Олена під час реєстрації у ТДМУ. Отримали диплом 3го ступеню. Науковий керівник роботи - Мусієнко Д.В.

Студентський науковий гурток успішно функціонує та проводить регулярні засідання як в університеті на кафедрі судової медицини, так і на клінічній базі кафедри - у Вінницькому обласному бюро судово-медичної експертизи. Сумісники кафедри та штат бюро щиро і завжди допомагають роботі грутка кафедри. Варто відмітити надзвичайно великий внесок завідувача відділом чергових експертів бюро - Плахотнюка Ігоря Михайловича, який окрім цього регулярно проводить багатогодинні показові розтини для гуртківців кафедри.

 

Співробітники кафедри активно займаються науково-просвітницькою діяльністю, проводячи лекції для студентів інших навчальних закладів міста Вінниці.

гель екскурсія

Засідання наукового гуртка «Феміда» Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ за участі доцента Геля А.П.

курсанти

курсанти гунас

Вихованці другого курсу Ліцею цивільного захисту під час екскурсії у ВНМУ. Лекцію проводить Гунас В.І.

екскурсія плахотнюк

Студенти ІV курсу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, які навчаються за спеціальністю «Правознавство» під час екскурсії у ВОБСМЕ. Лекцію проводить Плахотнюк І.М.

 

У 2019 році завдяки контактам, отриманим під час візитів закордонних конференцій, співробітниками кафедри було організовано проведення майстер класу «Clinical, pathological and medico-legal approach to sudden cardiac death; violence against women; medico-legal evaluation of expertise system» за участі професора Мете Коркут Гюльмена (Туреччина) на базі Обласного бюро судово-медичної експертизи (Вінниця), що стало першим в сучасній історії бюро візитом іноземної делегації судовоих експертів. 

мете1

мете2

 

 

Співробітниками кафедри, з метою забезпечення безперервоного професійного розвитку лікарів (як судово-медичних експертів так і інших спеціальностей), проводяться на регулярній основі майстер-класи, тренінги та інші різновиди інформальної освіти, що підкріплюються сертифікатами ФПО ВНМУ з зазаначенням кількості балів, відповідно до 446 наказу МОЗ України (з урахуванням змін відповідно до 74 наказу МОЗ України). Інформацію про організацію та заплановані майстер класи можна дізнатися за імейлом: forensic@vnmu.edu.ua або в новинах кафедри.

Доцент кафедри, Моканюк Олександр Іванович, проводить онлайн майстер-клас для співробітників Іллінецької ЦРЛ.

 

Кафедра судової медицини та права активно співпрацює з Вінницьким НДЕКЦ МВС України. На базі НДЕКЦ, відповідно до угоди про співпрацю між ВНМУ та НДЕКЦ, співробітники кафедри проводять наукові дослідження; раз на рік для членів гуртка проходять виїздні засідання, під час якого їх ознайомлюють зі структурою та методами роботи, що використовуються в експертній службі. В 2020 році Куслій Ю.Ю. разом з представниками кафедри відвідав 41 конференцію асоціації судово-медичних експертів Індії, що мала місце у місті Хайдерабад та виступив з доповіддю.

 

Студенти гуртка судової медицини під час екскурії в НДЕКЦ. Лекцію проводить Куслій Ю.Ю.

 

Клінічною базою кафедри є Вінницьке обласне бюро судово-медичної експертизи. Викладачі кафедри активно приймають участь у роботі даної установи виконуючи різного виду клінічну роботу: консультування, чергування, дослідження гістологічного матеріалу тощо. Виконання клінічної роботи дозволяє викладачам кафедри також накопичувати дані, що будуть слугувати матеріалом для різного роду досліджень з метою участі в наукових конференціях та публікацій отриманих результатів у наукових журналах.

Веб сайт Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи

Вінницьке обласне бюро судово-медичної експертизи

Секційний зал Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи

Література, що видана кафедрою

– 3 підручника :
1. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини:
підручник /О.М. Литвинов, А.Х. Степанюк, К.А. Автухов, А.П. Гель, І.С. Яковець,
Є.С. Назимко; за заг. ред.. д.ю.н, проф.. О.М. Литвинова та д.ю.н, проф.. А.Х.
Степанюка. – К.: ВД "Дакор", 2015. – 632с.;
2. Кримінологія. Підручник. Практикум. /В.С. Ковальський, О.М. Костенко,
Г.С. Семаков [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 344с.;
3. Автухов К.А., Гель А.П., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право України.
Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2020.432с.
–2 колективні монографії:
1. Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України /К. А. Автухов,
А.П. Гель, М.В. Романов, В.О. Човган, І.С. Яковець: за заг. ред. М.В. Романова; ГО
"Харківська правозахисна група". – Х.: Тов. "Видавництво права людини", 2015. –
480с.
2. Права та законні інтереси засуджених до позбавлення волі в умовах
реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: монографія
/К.А. Автухов, А.П. Гель, О.Г. Колб та ін..; за заг. Ред.. А.Х. Степанюка. – Х.: Право,
2015. – 246с.

Підручники:

1. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини:підручник /О.М. Литвинов, А.Х. Степанюк, К.А. Автухов, А.П. Гель, І.С. Яковець,Є.С. Назимко; за заг. ред.. д.ю.н, проф.. О.М. Литвинова та д.ю.н, проф.. А.Х.Степанюка. – К.: ВД "Дакор", 2015. – 632с.

2. Кримінологія. Підручник. Практикум. /В.С. Ковальський, О.М. Костенко,Г.С. Семаков [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 344с.

3. Автухов К.А., Гель А.П., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право України.Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2020.432с.

 

 

Монографії та посібники:

1. Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України /К. А. Автухов,А.П. Гель, М.В. Романов, В.О. Човган, І.С. Яковець: за заг. ред. М.В. Романова; ГО"Харківська правозахисна група". – Х.: Тов. "Видавництво права людини", 2015. –480с.

2. Права та законні інтереси засуджених до позбавлення волі в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: монографія/К.А. Автухов, А.П. Гель, О.Г. Колб та ін..; за заг. Ред.. А.Х. Степанюка. – Х.: Право,2015. – 246с.

3. Экспертиза живых лиц при установлении степени тяжести телесных повреждений : краткое практическое пособие для врачей и студентов медицинских институтов / В.П. Ципковский. — 2-е изд., доп. — Винница: Винницкий государственный медицинский институт МЗ УССР, 1958. — 59 с.

4. Ципковский В.П. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. — Киев, 1960. — 320 стр.

5. Учебно-методическое пособие по судебно-медицинскому исследованию плодов и трупов новорожденных детей / Василий Павлович Ципковский. — Винница: Винницкий мед. ин-ут им. Н.И. Пирогова, 1962. — 72 с.

 

Контакти

Контактний емейл, телефон кафедри:

forensic@vnmu.edu.ua

+380665727836 (Вайбер, Телеграм) - будні з 8:30-16:30

 

Робочі місця викладачів (у випадку якщо треба підписати заліковки тощо):

Викладачі курсу права - 3 поверх лівого крила морфологічного корпусу ВНМУ. Вулиця Пирогова 56.

доцент Моканюк О.І. - 3 поверх лівого крила морфологічного корпусу ВНМУ. Вулиця Пирогова 56.

професор Воронов В.Т. - 2 поверх Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи. Вулиця Гліба Успенського 83. Канцелярія бюро.

зав. кафедри Гунас В.І. - 3 поверх лівого крила морфологічного корпусу ВНМУ. Вулиця Пирогова 56 (в дні виконання клінічної роботи 3 поверх Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи. Вулиця Гліба Успенського 83. Кабінет 307).

асистент Перебетюк А.М. - 3 поверх Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи. Вулиця Гліба Успенського 83. Кабінет 307.

асистент Циба Р.С. - 3 поверх Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи. Вулиця Гліба Успенського 83. Кабінет 307.

сумісники кафедри - Вінницьке обласне бюро судово-медичної експертизи. Вулиця Гліба Успенського 83. 

 

Лабораторія кафедри знаходиться на 3 поверсі лівого крила морфологічного корпусу ВНМУ. 

Навчальні кімнати де викладають Медичне Право та Судову медицину знаходяться  на 3 поверсі лівого крила морфологічного корпусу ВНМУ (кафедра Судової медицини та права).

У випадку якщо викладач повідомив Вам (або це написано на Гугл Диску, оголошенні кафедри), що пара з Судової медицини буде на клінічній базі:  навчальна кімната у Вінницькому обласному бюро судово-медичної експертизи знаходиться  на першому поверсі біля центрального входу. 

 

Увага! Вхід на 2 та 3 поверхи Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи надається тільки з дозволу охорони після узгодження з викладачем. Прохід в бюро для студентів тільки з центрального входу (на фото) !

 

 Вхід до Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи

Центральний вхід до Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи

 

Розташування Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи на Гугл мепс карті:

Розташування Бюро на карті