Студенту

Intern

Master

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедру судової медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова було організовано 1936 році. Обов’язки завідувача кафедри тимчасово виконував А.К. Судомир (завідувач кафедри психіатрії). У 1939-1941 роки кафедру очолив проф. Я.Л. Лейбович.

Професор Я.Л. Лейбович 

Професор Я.Л. Лейбович

У 1919 році він став першим завідувачем відділу судово-медичної експертизи Наркомздоров’я Радянської Росії. Багато сил і енергії Лейбович Яков Львович віддав практичному вирішенню відповідального завдання – розробці програми розвитку державної судово-медичної служби. Під його керівництвом і за безпосередньою участю були вироблені всі основоположні документи, що визначили структуру та форми діяльності державної судово-медичної служби на багато років вперед. Я.Л. Лейбович був головним редактором першого Російського періодичного збірника «Судово-медична експертиза» весь період його існування (1925-1931). Велика кількість його публікацій присвячувалась питанням організації та стану судово-медичної служби, медичної деонтології, аналізу самогубств та інших питань. 29 червня 1941 року проф. Я.Л. Лейбович був заарештований співробітниками НКВД. Подальша доля його невідома.

У повоєнні роки, з 1945 по 1948 роки кафедру судової медицини очолював доц. Д.А. Галаєв, з 1948 по 1950 роки – І.В. Алмазов.

В 1950 році завідувачем кафедри був призначений професор В.П. Ципковський визначний судовий медик, вчений, учень професора М.М. Бокаріуса. При ньому кафедра судової медицини у Вінницькому медичному інституті була відтворена фактично заново. Василь Пантелеймонович розпочав створювати судово-медичний музей макропрепаратів. Завдяки його старанням і наполегливості кафедра судової медицини Вінницького медінституту отримала нове приміщення з добре обладнаним на той час моргом, лабораторією і швидко перетворилась на одну з кращих та авторитетніших в Україні.

Професор.В.П. Ципковський 

Професор В.П. Ципковський

В.П. Ципковський активно і плідно займався науковою діяльністю. Його перу належить близько 70 наукових праць, серед яких особливої уваги за своєю цінністю для науковців і експертів заслуговує монографія «Огляд місця пригоди і трупа на місці його виявлення», видана в 1960 році. В.П. Ципковський – яскравий представник криміналістичного напрямку в судовій медицині. Його наукові праці стосуються багатьох розділів судової медицини: наглої смерті, отруєнь, визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, механічної асфіксії, самоушкоджень, авіаційної та залізничної травм. Особливо важливі праці вченого в галузі вогнестрільних поранень: дослідження одягу, ушкоджень освітлювальними та запалювальними ракетами, при вибухах мін, пострілах з обрізу, самозарядного карабіну Сімонова. Він обстоював широке запровадження рентгенографічного методу дослідження в судово-медичних експертизах, обґрунтовуючи свою пропозицію переконливими прикладами з експертної практики. Під керівництвом професора Ципковського В.П. виконано біля 10 кандидатських дисертацій.

З 1952 року проф. В.П. Ципковський призначений керівником судово-медичної служби Вінницької області і доклав багато зусиль для створення належної матеріально-технічної бази обласного бюро судово-медичної експертизи, розширення його штатів, навчання кадрів. Він сприяв будівництву в 1962 році окремого приміщення, де тривалий час функціонувала міжобласна судово-медична лабораторія, яка обслуговувала крім Вінницької ще й Житомирську та Хмельницьку області.

У 1972 році завідувачем кафедри судової медицини став доцент А.І. Крат – учень професора В.П. Ципковського.

Доцент А.І. Крат 

Доцент А.І. Крат

У 1951 році Андрій Іларіонович закінчив Вінницький медичний інститут і почав працювати асистентом кафедри судової медицини цього інституту. З того часу з цим вищим навчальним закладом пов'язана вся його подальша діяльність. У 1961 році А.І. Крат захистив кандидатську дисертацію на тему: «Судово-медичне значення кровонаповнення селезінки при асфіксії», в якій вперше в ході численних експериментів на тваринах і на значному експертному матеріалі дослідив стан селезінки при різних видах механічної асфіксії.

Андрій Іларіонович був високо кваліфікованим фахівцем, самовіддано відносився до своєї роботи. Багато років був деканом медичного факультету. Ним опубліковано понад 60 наукових праць, присвячених актуальним питанням судової медицини. У 1997 році він написав посібник «Принципи складання діагнозу та експертних висновків», в якому узагальнив досвід раціональних підходів до одного з важких і неоднозначних розділів судово-медичної діяльності фахівців. Андрій Іларіонович очолював кафедру до 1985 року, а потім – з 1995 року до кінця свого життя (2001).

 Доцент C.O. Козлова

Доцент C.O. Козлова

З 1985 по 1995 роки завідувачем кафедри судової медицини стала доцент C.O. Козлова. У 1960 році вона закінчила Вінницький медичний інститут, працювала на кафедрі асистентом. У 1967 році С.О. Козлова захистила кандидатську дисертацію на тему «Судово-медична класифікація тяжкості травм носа», в якій на основі вивчення та аналізу судово-медичного практичного і клінічного матеріалу запропонувала науково-обґрунтовані критерії для оцінки ступеню тяжкості ушкоджень кісток носа.

Козлова Світлана Олександрівна чудовий викладач, лектор і науковець, опублікувала понад 70 наукових праць, присвячених питанням судової медицини, особливо різним аспектам діагностики зажиттєвості і давності виникнення механічної травми. Вона є автором першого підручника з судової медицини в республіці Афганістан. 

З 2001 по 2020 роки кафедра судової медицини була реформована у відповідний курс при кафедрі патологічної анатомії, судової медицини та права.

legin

Доцент Г.О. Легін

У 2020 року кафедру Судової медицини було відновлено. Виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначено В.І. Гунаса. Наразі кафедра розташована на третьому поверсі лівого крила Морфологічного корпусу Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Клінічною базою кафедри є Вінницьке обласне бюро судово-медичної експертизи, розташоване на вулиці Гліба Успенського. Колектив кафедри представлений талановитими та високопрофесійними викладачами: проф. Вороновим В.Т., доц. Моканюком О.І., доц. Бондарчук Г.О., ас. Перебетюком А.М. Також викладання на кафедрі здійснюють кращі судово-медичні експерти Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи, а саме: Жук В.В, Мусієнко Д.В., Джурабаєв В.С. та Плахотнюк І.М. Непоправною втратою для колективу кафедри стала смерть доцента Легіна Геннадія Олексійовича, який вже не зміг застати відновлення кафедри.

Штат кафедри

Гунас Валерій Ігорович


в.о. зав. кафедри, PhD

У 2013 році закінчив лікувальний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, після закінчення якого був направлений на роботу у Вінницьке обласне бюро судово-медичної експертизи. Проходив очну частину інтернатури на базі Київської академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка. З 2014 року працював на кафедрі Патологічної анатомії, судової медицини та права ВНМУ. У 2015 році проходив спеціалізацію за фахом «Судово-медична гістологія» на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти. Судово-медичний експерт відділу експертизи речових доказів, відділення судово-медичної гістології Обласного бюро судово-медичної експертизи міста Вінниці. З жовтня 2020 року в.о. зав. кафедри Судової медицини та права ВНМУ.
Захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина». Тема дисертації: «Регіональні особливості пальцевої і долонної дерматогліфіки та їх зв’язок із показниками особливостей особистості практично здорових чоловіків України».
Учасник судово-медичних наукових конференцій в Україні та за її межами (Хорватія, Словаччина, Індія).
Робоче місце знаходиться на 3 поверсі Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи.

Google Scholar

Бондарчук Ганна Олегівна


завуч кафедри, к.мед.н., доцент

Лікар судово-медичний експерт першої категорії, стаж практичної діяльності з 2003 року (Вінницьке обласне бюро судово-медичної експертизи, відділ експертизи речових доказів, відділення судово-медичної імунології; Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, відділ досліджень матеріалів, речовин та виробів, сектор біологічних експертиз). Стаж науково-педагогічної діяльності з 2008 року.
У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії (тема дисертації «Морфологічні зміни стінки тонкої кишки під впливом циклофосфаміду та їх корекція»). З 2019 року доцент кафедри.
Робоче місце знаходиться на 3 поверсі Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи.

Google Scholar

Воронов Вячеслав Таріелович


д.мед.н., професор

Робоче місце знаходиться на 3 поверсі Вінницього обласного бюро судово-медичної експертизи.

Google Scholar

Моканюк Олександр Іванович


к.мед.н., доцент

Робоче місце знаходиться на 3 поверсі Морфологічного корпусу ВНМУ.

Google Scholar

Перебетюк Анатолій Миколайович


керівник студентського наукового гуртка дисципліни судова медицина, асистент

Перебетюк Анатолій Миколайович у 1994 році закінчив лікувальний факультет Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова, після закінчення якого був направлений на роботу на кафедру судової медицини Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
З 1994 року по 1999 рік працював старшим лаборантом кафедри судової медицини та основ права Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
З 1999 по 2020 рік працював на посаді асистента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Працює в ВОБСМЕ з 1994 року на посадах судово-медичного експерта різних відділів (організаційно-методичного, відділу експертизи трупів та відділу чергових експертів). Експертний стаж складає більше 17 років.
Здобуває вищу освіту ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація – судова медицина) поза аспірантурою у ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Учасник судово-медичних наукових конференцій в Україні та за її межами (Хорватія, Словаччина, Індія).
Робоче місце знаходиться на 3 поверсі Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи.

Google Scholar

Жук Вячеслав Васильович


сумісник кафедри

В.о. начальника Обласного бюро судово-медичної експертизи міста Вінниці.

Мусієнко Дмитро Володимирович


сумісник кафедри

заступник начальника з експертної роботи Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи

Плахотнюк Ігор Михайлович


сумісник кафедри

Завідувач відділу чергових експертів Обласного бюро судово-медичної експертизи міста Вінниці.

Джурабаєв Володимир Садикович


сумісник кафедри

Завідувач відділу експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб Обласного бюро судово-медичної експертизи міста Вінниці

Адамчук Оксана Феліксівна


доцент, к.ю.н., завуч з правових дисциплін

Освіта – вища юридична. Закінчила у 1999р.– Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Право».
Кандидатську дисертацію на тему: «Адміністрування у сфері охорони здоров’я України» за спеціальністю 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право захистила в Міжрегіональній академії управління персоналом 30.03.2017р. Вчене звання доцента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права присвоєно Атестаційною колегію МОН України 20.06.2019р.
Стаж науково-педагогічної роботи – 19 років, сфера наукових інтересів –медичне право. За час науково-педагогічної діяльності нею підготовлено та опубліковано 30 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 6 статей у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 1 навчальний посібник; 1 колективна монографія з проблемних питань медичного права. маркетингу та медичного права;
У ВНМУ ім. М.І. Пирогова працює з 15 січня 2002р.

Гель Андрій Павлович


доцент, к.ю.н.

Освіта – вища юридична та вища технічна. Закінчив: у 1979р.– Вінницький політехнічний інститут (з відзнакою); у 1990р. – Одеську спеціальну середню школу міліції МВС СРСР (з відзнакою), у 1995р. – Українську академію внутрішніх справ (м. Київ).
Дисертацію на тему: ”Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі” за спеціальністю 12.00.09 – ”кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза” захистив 10.06. 2002р. в спеціалізованій вченій раді КНУ ім. Тараса Шевченка. Вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін присвоєно Атестаційною колегію МОН України 21.10 2004р.
Має досвід практичної роботи за фахом – з 1983р. по 2004р. проходив службу в органах внутрішніх справ, установах та органах кримінально-виконавчої служби. Підполковник внутрішньої служби у відставці.
Стаж науково-педагогічної роботи – понад 20 років, сфера наукових інтересів – кримінально-виконавче право, медичне право.
За час науково-педагогічної діяльності (з лютого 1999р.) ним підготовлено та опубліковано 167 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі:
– 4 підручники (2001р., 2015р., 2017р., 2020р.)
– 6 навчальних посібників (з яких 5 – з грифом МОН України);
– 4 колективних монографії з проблемних питань кримінально-виконавчого права (2009р., 2013р., дві – у 2015р.);
– 2 науково-практичних коментарі до Кримінально-виконавчого кодексу України (2008р., 2012р.).
– 45 статей у фахових юридичних виданнях з проблемних питань кримінально-виконавчого та медичного права.
Член Координаційного Бюро з проблем кримінально-виконавчого права відділення кримінально-правових наук Національної Академії правових наук України (з 2010р.).
У ВНМУ ім. М.І. Пирогова працює з 1 вересня 2015р.
Google Scholar

Зверховська Валентина Францівна


доцент, к.ю.н.

Освіта – вища юридична. Закінчила: у 2000р. – Харківську національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (за спеціальністю “Правознавство” кваліфікація “спеціаліст-юрист”), у 2002 році – Київську Академію адвокатури України за спеціальністю ”Правознавство” – кваліфікація “магістр права” (з відзнакою).
Кандидатську дисертацію на тему: ”Культурні цінності як об’єкти цивільних прав” захистила 15.12 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Національного університету “Одеська юридична академія“ за спеціальністю 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право”.
З 1.09 2011р. по 31.12 2016 р. працювала викладачем дисципліни «Правознавство» у коледжі економіки і права Вінницького кооперативного інституту.
У 2018 році пройшла міжнародне стажування в університеті Вісмара, (Німеччина) з методики викладання юридичних дисциплін та отримала відповідний сертифікат, а у 2019р. – отримала сертифікат, який підтверджує володіння іноземною мовою на рівні В2.
Вчене звання доцента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права (за курсом права) присвоєне рішенням Атестаційної колегії МОН України 26.02. 2020р.
Основний напрямок наукової діяльності -дослідження проблемних питань, пов’язаних із реалізацією положень цивільного та сімейного права у сфері охорони здоров’я.
Стаж науково-педагогічної роботи – 8 років.
За час науково-педагогічної діяльності (з 2013р.) підготовлено та опубліковано 28 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі – 13 наукових статей у вітчизняних і міжнародних фахових юридичних виданнях (з яких 1 – у виданні, що входить до наукометричної бази Scopus.).
У ВНМУ ім. М.І. Пирогова працює з 1 вересня 2017р.

Google Scholar

Жарлінська Раїса Григорівна


доцент, к.е.н

Освіта – вища юридична та вища економічна. Закінчила: у 1982р.– Київський торговельно-економічний інститут (з відзнакою); у 1999р. – Київський державний торговельно-економічний університет (з відзнакою).
Дисертацію на тему: «Маркетингова інформаційна система комерційного банку» за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами захистила 25.09.2003р. у спеціалізованій вченій раді КНТЕУ.
Вчене звання доцента кафедри товарознавства та маркетингу присвоєно Атестаційною колегію МОН України 16.02.2006р.
Стаж науково-педагогічної роботи – 22 роки, сфера наукових інтересів –медичне право, медичний маркетинг.
За час науково-педагогічної діяльності (з вересня 1998р.) нею підготовлено та опубліковано понад 350 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі:
– 2 навчальних посібники;
– 7 колективних монографій з проблемних питань підприємництва, маркетингу та медичного права;
– 6 статей у фахових медичних виданнях, що входять до наукометричних баз Web of Science.
У ВНМУ ім. М.І. Пирогова працює з 1 лютого 2015р.

Верлан-Кульшенко Олена Олександрівна


керівник студентського наукового гуртка дисципліни право, старший викладач

Освіта – вища юридична, вища економічна, вища педагогічна.
Закінчила:
1994р. -Вінницький державний педагогічний університет, історичний факультет, спеціальність «Вчитель історії та правознавства»;
2005р. - Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, факультет менеджменту, спеціальність «Менеджмент організацій»
2019р. - магістратура Міжрегіональної академії управління персоналом, спеціальність «Право», спеціалізація «Антикорупційна діяльність».
Стаж науково-педагогічної роботи – понад 20 років, сфера наукових інтересів –фармацевтичне та медичне право.
За час науково-педагогічної діяльності підготовлено та опубліковано 81 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі:
– 1 навчальний посібник з фармацевтичного права з грифом МОЗ України;
– 3 колективних монографії з проблемних питань медичного права;
– 12 статей у фахових юридичних виданнях з проблемних питань фармацевтичного та медичного права.
У ВНМУ імені М.І. Пирогова працює з 1 вересня 2011р.
З 2012 року - Голова Вінницького обласного осередку ВГО «Фундація медичного права та біоетики України», а також з 2014 року -Голова Наглядово-координаційної ради громадських організацій та волонтерів при ВМКЦ ЦР.
Нагороджена Грамотою Верховної Ради України, відзнаками: Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції», Міністерства оборони «За сприяння Збройним Силам України», Начальника Генерального штабу «За заслуги перед Збройними Силами України», 10 громадськими нагородами. Має звання «Людина року Вінниччини», 2017 рік.
В 2020 році нагороджена ПЦУ Орденом святого великомученика і цілителя Пантелеймона за жертовне служіння у збереженні дару життя.

Булат Галина Дмитрівна


старший лаборант

Злидар Наталія Андріївна


лаборант

Новини

Розташування кафедри
07.10.2020

Робочі місця викладачів:

Викладачі курсу права - 3 поверх лівого крила морфологічного корпусу ВНМУ. Вулиця Пирогова 56.

доцент Моканюк О.І. - 3 поверх лівого крила морфологічного корпусу ВНМУ. Вулиця Пирогова 56.

професор Воронов В.Т. - 3 поверх Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи. Вулиця Гліба Успенського 83. Кабінет 309.

в.о. зав. кафедри Гунас В.І. - 3 поверх Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи. Вулиця Гліба Успенського 83. Кабінет 307.

доцент Бондарчук Г.О. - 3 поверх Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи. Вулиця Гліба Успенського 83. Кабінет 307.

асистент Перебетюк А.М. - 3 поверх Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи. Вулиця Гліба Успенського 83. Кабінет 307.

сумісники кафедри - Вінницьке обласне бюро судово-медичної експертизи. Вулиця Гліба Успенського 83. 

 

Лабораторія кафедри де ви можете взнати усю необхідну інформацію знаходиться на 3 поверсі лівого крила морфологічного корпусу ВНМУ. 

Навчальні кімнати де викладають курс Права та викладає судову медицину доцент Моканюк О.І. знаходяться на 3 поверсі лівого крила морфологічного корпусу ВНМУ.

Навчальна кімната де викладають Судову медицину інші викладачі кафедри знаходиться у Вінницькому обласному бюро судово-медичної експертизи на першому поверсі. 

 

Увага! Вхід на 2 та 3 поверхи Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи надається тільки з дозволу охорони після узгодження з викладачем.

 

 Вхід до Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи

Вхід до Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи

Увага!
06.10.2020

 

Шановні студенти!
У зв'язку з тим, що кафедра Судової медицини та права була орагінзована в жовтні 2020 року, наразі відбувається наповнення сайту необхідною інформацією. Перепрошуємо за незручності. Уся необхідна інформація буде розміщена на сайті до 9 жовтня 2020 року.
З повагою, колектив кафедри.

Шановні студенти!

 

У зв'язку з тим, що кафедра Судової медицини та права була організована в жовтні 2020 року, наразі відбувається наповнення сайту необхідною інформацією. Матеріали яких бракує на сайті будуть надані Вашим викладачем. Перепрошую за незручності. 

 

Для отримання безперешкодного доступу до матеріалів кафедри в розділі "Студенту" необхідно заходити з Вашої електронної пошти sхххххх@vnmu.edu.ua.

 

Прошу студентів повідомляти у Microsoft Teams (вибрати вкладку "чат" - кому: Гунас Валерій Ігорович) у випадку якщо викладач кафедри:

не проводить заняття або проводить заняття не у межах рекомендованих університетом програм (Microsoft Teams, Google Meet);

систематично проводить заняття не в межах розкладу (переносить заняття у вечірній час тощо);

під час заняття не дотримується педагогічної етики, моралі та інших обов’язків працівника ВНМУ відповідно до "Правил внутрішнього розпорядку для працівників Вінницького національного медичного університету та осіб, що навчаються у ньому"

 

З повагою, в.о. зав кафедри В.І. Гунас.

Наукова діяльність

Починаючи з 2018 року викладачі судової медицини відвідують міжнародні науково-практичні конференції в різних куточках світу з метою обміну знаннями та налагодженням контактів з кафедрами судової медицини інших університетів.

Так, у 2018 році співробітниками тоді ще курсу судової медицини, була відвідана 26 міжнародна конференція судових медиків Alpe-Adria-Pannonia (місто Пула, Хорватія). Під час конференції ас. Гунас В.І. виступив з доповіддю по результатам своєї дисертації.

В результаті візиту Byard Roger - д.мед.н., проф. університету Аделаїди, завідувач кафедри патології імені Річарда Маркса (Австралія) став членом редакційної колегії журналу Вісник Морфології.

хорватія

Викладачі судової медицини ВНМУ з чернівецькими колегами під час конференції у Хорватії.

У 2019 році прийняли участь у 52 Krsekova súdnolekárska konferencia, що мала місце у Братиславі. Під час зустрічі було оговорено про можливість візиту турецьких колег в ВНМУ та налагоджено контакти з індійською делегацією представленою проф. Адаршом Кумаром.

братислава

Викладачі судової медицини з колегами з Туреччини (проф. Мете) та Іспанії (проф. Луна) під час конференції у Братиславі

Як наслідок, через пів року з візитом до ВНМУ прибув проф. Гюльмен Мете, який провів майстер клас на базі Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи та було підписано угоду про співпрацю між університетом Адани та ВНМУ. Також, проф. Мете став членом редколегії журналу Biomedical and Biosocial Anthropology.

мете

Момент підписання угоди про співпрацю між університетом Адани (проф. Гюльмен Мете) та ВНМУ (проф. Мороз В.М)

У 2020 викладачі судової медицини були запрошені проф. Адаршом Кумаром на 41 конференцію асоціації судово-медичних експертів Індії, що мала місце у місті Хайдерабад, під час якої усі члени української делегації виступили з доповідями, що були високо оцінені приймаючою стороною.

перебетюк

Асистент кафедри Перебетюк А.М. знайомить індійських колег зі структурою судово-медичної експертної служби в Україні.

В результаті візиту, проф. Адарш Кумар став членом редколегії журналу Biomedical and Biosocial Anthropology, а асистент Гунас В.І та доцент Бондарчук Г.О. стали членами редколегії двох журналів, що входять до наукометричної бази Scopus.

Колектив кафедри активно публікує результати своїх наукових досліджень як у фахових українських журналах, так і в журналах, що входять до наукометричних баз WoS та Scopus.

 

Студенстький науковий гурток дисципліни судова медицина успішно функціонує при кафедрі і також отримав перший досвід зарубіжної поїздки у 2018 році, коли команда студентів (науковий керівник Гунас В.І.) відвідала Міжнародну Студенстьку Наукову Конференцію у місті Грац (Австрія) та Пудрій Володимир на морфологічній секції конференції представив результати наукової роботи команди. 

відкриття

студ

Студенти 4 курсу ВНМУ: Пудрій Володимир, Гуменюк Максим та Черкаська Наталія під час реєстрації на конференції у місті Грац.

У 2019 році гуртківці відвідали Міжнародний Медичний Конгрес Молодих Вчених та Студентів у місті Тернопіль та Буковинський міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих вченів у місті Чернівці. 

1м

Гуменюк Максим та Хомук Назарій отримують диплом 1го ступеню від ректора ТДМУ. Науковий керівник роботи - Перебетюк А.М.

3м

Циба Роман та Пастух Олена під час реєстрації у ТДМУ. Отримали диплом 3го ступеню. Науковий керівник роботи - Мусієнко Д.В.

Студентський науковий гурток успішно функціонує та проводить регулярні засідання як в університеті на кафедрі судової медицини, так і на клінічній базі кафедри - у Вінницькому обласному бюро судово-медичної експертизи. Сумісники кафедри та штат бюро щиро і завжди допомагають роботі грутка кафедри. Варто відмітити надзвичайно великий внесок завідувача відділом чергових експертів бюро - Плахотнюка Ігоря Михайловича, який окрім цього регулярно проводить багатогодинні показові розтини для гуртківців кафедри.