Студенту

Master

Силабус

Вибіркові курси

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Історія курсу урології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова нерозривно пов’язана з історією Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, який був відкритий у 1934 році. Першим завідувачем курсу урології був учень професора А.А. Чайки – доцент Є.А. Тужик. Базою курсу урології були 10 ліжок, які були виділені для урологічних хворих в складі кафедри факультетської хірургії. Є.А. Тужик був кваліфікованим фахівцем, виконував багато операцій, вів амбулаторний прийом, виїздив в райони для консультацій та невідкладних операцій урологічним хворим, був позаштатним інспектором облздороввідділу. Доцент Є.А. Тужик помер від запалення легень під час Великої Вітчизняної війни. Відновлення викладання урології у медінституті і організація урологічної служби на Вінниччині у післявоєнний період пов’язана з ім’ям Пиневича Михайла Васильовича. Тоді в далекому 1946 році міністерством охорони здоров’я УРСР в Вінницю був направлений на посаду доцента кафедри факультетської хірургії досвідчений уролог, висококласний хірург, кандидат медичних наук (кандидатську дисертацію на тему: “О надлобковой чреспузырной простатэктомии при гипертрофии предстательной железы” захистив у 1934 році), учень професора А.Г. Радзієвського Пиневич М.В. Спочатку для урологічних хворих було виділено дві палати по 4 ліжка, а в 1947 році організоване, як база клініки, урологічне відділення обласної лікарні на 20 ліжок, з 1950 року розширене до 30, а з 1958 р. до 50 ліжок. В керованій Пиневичем М.В. клініці розпочалась велика педагогічна робота, почали виконуватись складні хірургічні втручання, готуватись кадри урологів для обласного центру та районів області, розпочало працювати наукове товариство урологів.

 

професор Пиневич М.В. на обході

 

професор Пиневич М.В. на обході

 

В повоєнні роки сферою наукових досліджень клініки були: туберкульоз сечостатевої системи, післятравматичні та післязапальні стриктури уретри у чоловіків, пухлини органів сечостатевої системи, лікувальні властивості радонових вод курорту Хмільник, функціональний стан нирок при різних урологічних захворюваннях. До наукової роботи були залучені всі співробітники клініки, як асистенти медінституту, так і ординатори урологічного відділенні обласної лікарні. В 1959 році Михайло Васильович захистив докторську дисертацію на тему “Туберкулёз органов половой системи у мужчин”, а в 1961 році отримав звання професора. Під його керівництвом підготовлені та захищені кандидатські дисертації Максимовим В.Д. (Распространённость опухолей мочевого пузыря в Винницкой области и результаты их лечения), Гурським Б.Ф.(Изменения функционального состояния коры головного мозга по изучению биоэлектрической активности при аденоме и раке предстательной железы), Рибінником І.М. (Состояние и патологические процессы культи мочеточника после нефрэктомии), Пивоваровим П.І. (Функциональное состояние почек при разных формах нефроуретеролитиаза), Пархомчуком А.З (Экспериментальное обоснование операции оментореваскуляризации почки и эффективность её при лечении больных поликистозом). З 1963 організований окремий курс урології, яким професор Пиневич М.В. керував до 1 вересня 1972 року. Асистентами курсу урології в той час були Корхова В.М. та Максимов В.Д.

 

Максимов Валентин Дмитрович

 

Максимов Валентин Дмитрович


Підготовка кадрів урологів вищої кваліфікації розпочалась через клінічну ординатуру. Першим клінічним ординатором курсу урології був Римша В.Ф., в подальшому в різні роки в клінічній ординатурі на курсі урології навчались Максимов В.Д., Скоропадський В.Н., Гресько І.В., Яцуба К.Ф., Гурський Б.Ф., Пархомчук А.З., Хробуст Д.В., Левандовський М.В., Багрій С.Г., Касьян В.М. З 1 вересня 1972 року курс урології очолив учень професора Пиневича М.В. – доцент Пивоваров Павло Іванович. Основними напрямками наукової роботи курсу урології стали сечокам’яна хвороба, запальні захворювання органів сечостатевої системи, аномалії розвитку сечостатевої системи, травми та післятравматичні ускладнення в сечостатевій системі, пухлини нирок, сечового міхура, простати. В цей час запроваджені пластичні операції з приводу гідро- і уретерогідронефрозу, стриктур сечоводу і уретри, залобкова проста простатектомія у хворих на доброякісну гіперплазію простати, радикальна нефректомія, радикальна простатектомія з приводу раку простати, радикальна цистпростатектомія у хворих на рак сечового міхура з кишковою пластикою за Брикером та інші. Отримана апаратура і засвоєні трансуретральна резекція простати та сечового міхура, ретроградні уретероскопічні втручання.

 

Доцент Пивоваров П.І. з учнями та колегами.

 

Доцент Пивоваров П.І. з учнями та колегами

 

В цей час підготовку в клінічній ординатурі пройшли лікарі: Головенко В.П., Горовий В.І., Гандзюк В.І., Лонський Л.Й., Барало І.В., Балацький Р.К., Телеш П.І., Савенко В.О., Приймак В.М., Капшук О.М., Фірцак В.Є., Сапсай А.О., Паламар В.В. Започаткована підготовка лікарів-іноземців в клінічній ординатурі. Таку підготовку на курсі урології пройшли: Нежем Імад, Аль-Шамі Ібрагім Мохамед, Насер Кадрі, Абдул Монаф, Усама Іссам Фадлала, Кубільос Гутієррес Хорхе, Халабі Іяд, Касем Іяд, Хішам Аль Вахіш, Атуа Аль Амур, Краєм Хусам Асад, Салех Мохамед Салех Барабид. Асистентами курсу урології в цей час працювали: Максимов В.Д., Гурський Б.Ф., Потєха Ю.Б., Лонський Л.Й., Барало І.В.

 

Гурський Борис Фадейович

 

Гурський Борис Фадейович

 

Горовий В.І., Максимов В.Д., Потєха Юрій Борисович

 

Горовий В.І., Максимов В.Д., Потєха Юрій Борисович

 

За матеріалами клініки в цей період захищені кандидатські дисертації Веденком Б.Г. (Послеоперационные мочевые свищи почек и мочеточников), Баралом І.В. (Розробка алгоритмів вибору хірургічного лікування, післяопераційного спостереження та реабілітації хворих на аденому простати), Пушкарем О.М. (Модифікація одномоментної залобкової простатектомії) На курсі урології з 1992 року ведеться підготовка інтернів урологів. Першими очними аспірантами курсу урології були Барало І.В. та Телеш П.І. Першим магістрантом на курсі урології був Циц О.В. Закінчили навчання в клінічній ординатурі Дмитришин С.П. та Алі Шаді. В магістратурі навчались Туєрхун Чжумаке, Ахмед Насеф та Камлук В.П. До погодинного викладання урології долучались ординатори урологічного відділення Веденко Б.Г. та Кобзін О.Л.

 

Лонський Л.Й., Пивоваров П.І., Бондаренко Т.І., Максимов В.Д., Барало І.В.

 

Курс урології в 1998 році (Лонський Л.Й., Пивоваров П.І., Бондаренко Т.І., Максимов В.Д., Барало І.В.)

 

В 2007 році в зв’язку з виходом на пенсію доцента Пивоварова П.І. виконувачем обов’язки завідувача курсом урології призначений його учень Барало Ігор Віталійович. В 2007 році на пенсію вийшов також асистент Максимов В.Д. В 2008 року Барало І.В. обраний по конкурсу на посаду доцента Вченою радою університета, а в 2011 році отримав звання доцента. Асистентами по сумісництву зараховані ординатори обласної лікарні Потєха Ю.Б. та кмн. Горовий В.І., а також клінічний ординатор 2-го року навчання Дмитришин С.П., який у 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-організаційна модель урологічної допомоги хворим на сечокам’яну хворобу». Довгий час працювала лаборантом курсу урології Бондаренко Тамара Іванівна, після виходу її на пенсію на посаду лаборанта прийнята Воловодова Світлана Петрівна. В клінічній ординатурі навчались Балацький Олексій Романович та Барало Богдан Ігорович. Викладачами курсу урології за сумісництвом працюють Балацький Роман Костянтинович та Капшук Олег Миколайович. На посаду асистента курсу урології у 2018 році зарахований Балацький Олексій Романович. Звання доцентів отримали Лонський Леонід Йосипович та Горовий Віктор Іванович, на посаді доцента також працює Дмитришин Сергій Петрович. З 2018 року курс урології переведений в новий хірургічний корпус Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, операційний блок якого оснащений самим сучасним обладнанням для ендоскопічних та відкритих хірургічних втручань, базується в клінічному високоспеціалізованому урологічному центрі. Запроваджені ретроградна інтраренальна хірургія, перкутанна нефролітотріпсія, лапароскопічні втручання на органах сечостатевої системи. Клінічними базами є також урологічне відділення Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги та університетська клініка. В 2021 році в штат курсу урології викладачем-стажистом зарахована Вознюк Тетяна Олегівна.

 

Колектив курсу урології в 2021 році


Колектив курсу урології в 2021 році (стоять: Балацький О.Р., Балацький Р.К., Дмитришин С.П., Капшук О.М., Воловодова С.П.; сидять: Горовий В.І., Лонський Л.Й., Барало І.В.)

Штат кафедри

Барало Ігор Віталійович


доцент, кандидат медичних наук

Барало Ігор Віталійович, 1965 року народження. У 1988 році закінчив з відзнакою Вінницький державний медичний університет. Отримав призначення в Кіровоградську область, де відпрацював 4 роки. Пройшов підготовку в інтернатурі по загальній хірургії на базі Олександрівської центральної районної лікарні. Первинна спеціалізація з урології на ФУЛ Львівського медичного інституту. З 1989 по 1991 рік працював районним урологом Долинської ЦРЛ, по сумісництву ургентним хірургом, травматологом, лікарем швидкої медичної допомоги. В 1991 році переведений на посаду ординатора урологічного відділення Кіровоградської обласної лікарні, в якій працював також і хірургом рентгенопераційної відділення дистанційної ударно-хвильової літотріпсії (в грудні 1991 року навчався методу дистанційної ударнохвильової літотріпсії в Московському Науково-Дослідному Інституті Урології Мінздрава Росії). З 1992 по 1994 рік клінічний ординатор курсу урології кафедри госпітальної хірургії Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. По сумісництву працював урологом обласної консультативної поліклініки. З 1994 року асистент стажист, а протягом 1994-1997 року аспірант з відривом від виробництва курсу урології кафедри госпітальної хірургії Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У 1996р. засвоював метод трансуретральної резекції в Інституті урології та нефрології АМН України. В грудні 1997 року зарахований асистентом курсу урології кафедри госпітальної хірургії Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Розробка алгоритмів вибору хірургічного лікування та післяопераційного спостереження і реабілітації хворих на аденому передміхурової залози”.
З 2007 року завідувач курсу урології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В 2011 році отримав вчене звання доцент.
Проходив підвищення кваліфікації у Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика, Інституті Урології АМН України, Національному Інституті Раку, в 2014 році стажування в госпіталі Святого Антонія, м. Утрехт, Нідерланди.
Має вищу атестаційну категорію з урології. Проводить хірургічні, в тому числі ендоскопічні та малоінвазивні, втручання на нирках, верхніх та нижніх сечових шляхах, передміхуровій залозі, чоловічих статевих органах.
Колом наукових інтересів є: відновлення уродинаміки у хворих з інфравезікальною обструкцією, вдосконалення методики залонної простатектомії, реконструктивні та пластичні операції на органах сечо-статевої системи, сечокам'яна хвороба, ускладнені інфекції сечових шляхів, еректильна дисфукція.
Є автором та співавтором 115 публікацій, 10 патентів на Винаходи та Корисні Моделі України.
Барало І.В. є головою Осередку Асоціації Урологів України у Вінницькій області, членом Правління Асоціації Урологів України, членом Асоціації Онкоурологів України, членом Європейської Асоціації Урологів та Американської Урологічної Асоціації.

Дмитришин Сергій Петрович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив з відзнакою ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2004 р, інтернатуру з урології в 2006р., навчався в клінічній ординатурі з урології в 2006 -2008 рр. З 2007 року працював асистентом курсу урології . З 2017 року доцент. Лікар-уролог вищої категорії.
У 2013 році захистив кандидатськудисертацію на тему:
« Клініко-організаційна модель урологічної допомоги хворим на сечокам’яну хворобу ».
Автор та співавтор 59 публікацій, 4 рацпропозицій та 14 патентів на винаходи і корисні моделі України. Член Асоціації Урологів України, Спілки Онкоурологів України.

Лонський Леонід Йосипович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 1981 р, інтернатуру з хірургії в 1982р. З 1982 по 1990 рік працював урологом Калинівської центральної районної лікарні. Навчався в клінічній ординатурі з урології в 1990 -1992 рр. З 1996 року працював асистентом курсу урології . З 2016 року доцент. Лікар-уролог вищої категорії.
У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему:
«Морфологічна оцінка ефективності основних способів хірургічного лікування гострого панкреатиту». Автор та співавтор 38 публікацій, 4 рацпропозицій та 5 патентів на винаходи і корисні моделі України.
Член Асоціації Урологів України, Член Спілки Лікарів Польського походження.

Горовий Віктор Іванович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив з відзнакою ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 1983 р, інтернатуру з хірургії в 1984р., навчався в клінічній ординатурі з урології в 1987 -1989 рр. З 2007 року працював асистентом курсу урології . З 2017 року доцент. Лікар-уролог вищої категорії.
У 1991 році захистив кандидатськудисертацію на тему:
« Вплив деяких похідних бензофурана, піпередина і карбонових кислот на виживаність шкіри в умовах редукованого кровопостачання ».
Автор та співавтор 275 публікацій, 4 рацпропозицій та 18 патентів на винаходи. Академія наук вищої освіти України у 2017 році нагородила навчальний посібник Горового В.І. та співавторів “Практична урогінекологія: курс лекцій” (2015) першою премією журі конкурсу за номінацією “Підручник”, а у 2018 році навчальний посібник Горового В.І. та співавторів “Клінічна анатомія сечостатевих органів” (2016) - першою премією конкурсу “Краще видання року” у номінації “Навчальний посібник”. У 2019 р. Українська федерація вчених Національної академії наук України нагородила Горового В.І. почесною грамотою та орденом “НАУКОВЕЦЬ РОКУ 2019” за вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України. Член Асоціації Урологів України, Спілки Онкоурологів України, Єропейської Асоціації Урологів.

Балацький Роман Костянтинович


асистент

Закінчив ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 1989 році; інтернатуру з хірургії в 1990 році, З 1990 року працює урологом міського урологічного відділення. Навчався в клінічній ординатурі з урології в 1993-1995 рр. Завідувач урологічного відділення Вінницької міської клінічної лікарні швидкої з 2012 року, лікар уролог вищої категорії. Автор 22 друкованих праць, 7 раціоналізаторських пропозицій. Член Асоціації Урологів України, Спілки Онкоурологів України, Європейської Асоціації Урологів.

Капшук Олег Миколайович


асистент

закінчив ВНМУ ім. М. І. Пирогова в 1997 р, інтернатуру з урології 1999 р. З лютого по серпень 1999 р. працював лiкарем ординатором у вiддiленнi позалегеневих форм туберкульозу Вiнницького ОПТД. Навчався в клінічній ординатурі в 1999 по рр. З вересня 2001 р. по липень 2002 р. працював лiкарем ординатором у вiддiленнi позалегеневих форм туберкульозу ВОПТД. У 2002 - 2014 рр. працював на посаді лiкаря ординатора в урологiчному вiддiленні ВОКЛ ім. М.I. Пирогова. З 01.10.2014 р. призначений на посаду завідувача урологічного відділення ВОКЛ ім. М.I. Пирогова. З 2014 року призначений головним спеціалістом ДОЗ з організаційно-методичної роботи за фахом "Урологія" і працює по теперішній час. З 2019 року навчається в аспірантурі ВМНУ ім. М.І.Пирогова за фахом урологія, працює над дисертаційною роботою: "Морфо-функціональне обгрунтування симультанної залобкової простатектомії із передочеревинною герніопластикою у хворих на доброякісну гіперплазію простати та пахвинну грижу ". Автор та співавтор 32 публікацій, 5 рацпропозицій та 9 патентів на винаходи і корисні моделі України. Член Асоціації Урологів України, Спілки Онкоурологів України, Єропейської Асоціації Урологів.

Балацький Олексій Романович


асистент

Закінчив ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2013 році; інтернатуру з урології в 2015 році, навчався в клінічній ординатурі з урології в 2015-2017 рр., з листопада 2017 року є асистентом курсу урології кафедри хірургії № 1, лікар уролог другої категорії. З 22.11.2018 року - проходить навчання на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою. Тема дисертації: « Клініко – патогенетичні особливості сексуальних розладів у чоловіків хворих на ішемічну хворобу серця та шляхи їх корекції.Автор та співавтор 17 публікацій, 3 рацпропозицій та 6 патентів на винаходи і корисні моделі України. Член Асоціації Урологів України.

Вознюк Тетяна Олегівна


асистент

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2019 році, спеціальність "лікувальна справа". Проходила інтернатуру з урології 2019-2021рр.
З вересня 2021 року займала посаду викладача – стажиста, з вересня 2022р – асистент курсу урології кафедри хірургії №1. Член Асоціації Урологів України.

Новини

Переможці олімпіади з урології
22.02.2024

Вітаємо переможців олімпіади з урології!

I місце - Бескровна Юлія Сергіївна 4 курс, 19 б група 

II місце - Вариченко Володимир Сергійович 6 курс, група 5-х

III місце - Філонова Єлізавета Олексіївна, 4 курс 10а група

В олімпіаді брали участь 26 студентів.

Олімпіада з урології!
13.02.2024

Увага! Всі бажаючі студенти запрошуються на олімпіаду з урології, яка відбудеться 21.02.2024 о 17:00 на базі КВУЦ з ВТО КНП "ВОКЛ ім. М.І. Пирогова" 4 поверх хірургічного корпусу.

Учасники повинні мати медичний одяг, маски, змінне взуття!

Література, що видана кафедрою

Залобкова простатектомія в хірургічному лікуванні гіперплазії простатиКлінічна анатомія сечостатевих органівУрогінекологія. Курс лекційУрологія і нефрологія в схемахсучасні підходи до лікування хвороб простатиГіперактивний сечовий міхур