Загальна інформація

На медичному факультеті № 2 здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями: "Медицина" (код 222), "Медична та психологічна реабілітація" (код 225), 7.110104, 8.110104 “Педіатрія” та 7.110110 „Медична психологія” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст”, напрям підготовки „медицина”, кваліфікація „лікар”). Підготовка здійснюється на етапах додипломного (6 років) і післядипломного навчання - інтернатура, факультет післядипломної освіти. Протягом навчання студенти мають змогу проходити повноцінну виробничу практику.

Професорсько-викладацький склад налічує 386 осіб. Всі клінічні, фундаментальні та випускова кафедри, які задіяні в підготовці спеціальності „педіатрія” та „медична психологія” очолюються докторами наук, професорами.

Навчання магістрів здійснюється за очно-заочною формою, причому термін підготовки співпадає з  терміном навчання в інтернатурі.

Медичний факультет № 2 створений на базі кафедр педіатричного факультету. Цей факультет був створений у 1961 році і мав славну історію. У 1996 році відновлено набір за спеціальністю „педіатрія”, у 2001 році виділено в окремий деканат студентів–педіатрів та кафедри з їх підготовки. З 1967 по 1995 роки в нашому вишому навчальному закладі здійснено 29 випусків лікарів-педіатрів, підготовлено більш ніж 4000 спеціалістів. Серед них – відомі практики, педагоги та організатори охорони здоров’я - О.К. Толстанов,С.О. Риков, Т.Ф.Бабій,  Т.І. Антонець, Н.В. Довгополюк, В.Й. Шатіло, І.Ю. Андрієвський, Є.В. Хомик, В.Ф. Марченко, Ю.А. Драгалюк, О.А. Ковальська, М.М. Правдивець, М.І. Слободянюк, Ю.П. Маломуж, О.І. Слічний, Ю.А. Чепіжний та багато-багато інших  прекрасних лікарів.Кафедри факультету:

Кафедра дитячих хвороб №1 (зав. кафедри проф. О.С. Яблонь)
кафедра дитячих хвороб №2 (зав. кафедри д.мед.н. Дудник В.М.)
Кафедра медичної психології та психіатрії з курсом ПО (зав. кафедри проф. Н.Г. Пшук)
Кафедра терапії медичного факультету № 2 (зав. кафедри проф. В.М. Жебель)
Кафедра хірургії медичного факультету № 2 (зав. кафедри проф. О. Є. Каніковський)
Кафедра дитячої хірургії (зав. кафедри проф. В.В. Погорілий)
Кафедра дитячих інфекційних хвороб (зав. кафедри проф. І.І. Незгода)

Оголошення

Іcторія факультету

Педіатричний факультет відкрито у 1961 році, до нього увійшли 16 кафедр, три з них – профільні. Основними клінічними базами стала новозбудована обласна дитяча лікарня, районна лікарня, пологовий будинок № 2, дитяча інфекційна лікарня. Деканами факультету працювали професори Олександр Олександрович Столярчук, Іван Прокопович Гуменюк, Василь Максимович Мороз, доцент Степан  Кіндратович Псюк, заступником декана – доцент Тамара Тимофіївна Постоловська.

З 1967 по 1995 роки здійснено 29 випусків, підготовлено більш ніж 4000 лікарів-педіатрів. Особливих успіхів на науковій та педагогічній ниві досягли випускники, які нині стали докторами наук, професорами – Віктор Васильович Біктіміров, Ігор Володимирович Сергета, Борис Михайлович Пухлик, Михайло Володимирович Йолтухівський, Сергій Михайлович Юдін, Ірина Іванівна Незгода, Людмила Василівна Фоміна, Василь Васильович Погорілий, Борис Олександрович Бескоровайний, Олександр Олександрович Фомін, Сергій Олександрович Риков.

У 1996 році відновлено набір за спеціальністю „педіатрія”, у 2001 році виділено в окремий деканат студентів–педіатрів та кафедри з їх підготовки. Створено кафедри терапії медичного факультету № 2 та хірургії  медичного факультету № 2, які опікуються підготовкою студентів–педіатрів та стоматологів. Деканом призначено доц. О.В. Власенка, заступником – доц. В.С. Школьнікова. У 2003 році у зв’язку із початком підготовки за спеціальністю „медична психологія” заступником декана призначено доц. О.А. Серебреннікову. У 2005 році у звязку із тимчасовим припиненням набору за спеціальностями “педіатрія” та „медична психологія” наш факультет прийняв частину студентів-лікувальників. З 2006 року набір за спеціальностями «педіатрія» та «медична психологія» відновлено.

Керівництво факультету

Декан факультету

Володимир Семенович Школьніков
доктор медичних наук Володимир Семенович Школьніков
Тел. +38(0432)660983
e-mail: med2@vnmu.edu.ua
            V.Shkolnikov@gmail.com

Заступник декана

Світлана Володимирівна Дмитренко
доктор медичних наук Світлана Володимирівна Дмитренко
e-mail: svetlana@7783yandex.ru

 

Інспектори

  Подольська Тетяна Віталіївна
Козаченко Олена Іванівна
Тел. +38(0432)660488