Студенту

Інтерну

Календарні плани практичних занять - Педіатрія - Інтерни - Педіатрія - 2021-2022 н.р. Календарний план практичних занять для лікарів-інтернів 1 р.н. - Педіатрія - Інтерни - Неонатологія - 2021-2022 н.р. Перелік питань до проміжного заліку для лікарів-інтернів 1 р.н. - Педіатрія - Інтерни - Неонатологія - 2021-2022 н.р. Перелік питань до проміжного заліку для лікарів-інтернів І р.н. - Педіатрія - Інтерни - Педіатрія - 2021-2022 н.р. Практичні навички - Педіатрія - Інтерни - Педіатрія - 2021-2022 н.р. Список рекомендованої літератури - Педіатрія - Інтерни - Педіатрія - 2021-2022 н.р. Список рекомендованої літератури для лікарів-інтернів 1 р.н. - Педіатрія - Інтерни - Неонатологія - 2021-2022 н.р. Тематичні плани практичних занять - Педіатрія - Інтерни - Педіатрія - 2021-2022 н.р. Тематичний план лекцій - Педіатрія - Інтерни - Педіатрія - 2021-2022 н.р. Тематичний план лекцій для лікарів-інтернів 1 р.н. - Педіатрія - Інтерни - Неонатологія - 2021-2022 н.р.

Master

Аспіранту

Методичні вказівки для аспірантів з навчальної дисципліни \"Педіатрія\" (8 кредитів).docx Методичні вказівки для аспірантів з навчальної дисципліни \"Сучасна педіатрія\" (2,5 кредити).docx Робоча програма з дисципліни \"Педіатрія\" (8 кредитів).PDF Робоча програма з дисципліни \"Сучасна педіатрія\" (2,5 кредити).PDF Силабус з дисципліни \"Педіатрія\" (8 кредитів).docx Силабус з дисципліни \"Сучасна педіатрія\" (2,5 кредити).docx Список рекомендованої літератури для аспірантів з дисципліни \"Педіатрія\" (8 кредитів).pdf Список рекомендованої літератури для аспірантів з навчальної дисципліни \"Сучасна педіатрія\" (2,5 кредитів) (2).pdf Тематичний план з самостійної роботи з дисципліни \"Педіатрія\" (8 кредитів).pdf Тематичний план з самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Сучасна педіатрія\"(2,5 кредити).pdf Тематичний план лекцій з навчальної дисципліни \"Сучасна педіатрія\" (2,5 кредитів).pdf Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни \"Педіатрія\" (8 кредитів).pdf Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни \"Сучасна педіатрія\" (2,5 кредитів).pdf

Clinical ordinator

Історія кафедри


Загальна інформація 

Кафедра педіатрії №1 розташована на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 108, e-mail:pediatria1work@gmail.com), на першому поверсі консультативної поліклініки.


ВОДКЛ                                     
  ВОДКЛ


Науковим та клінічним напрямком кафедри є оптимізація підходів до надання медичної допомоги новонародженим та дітям раннього віку, проблеми дитячої пульмонології, алергології, нефрології, кардіоревматології, гастроентерології.

Усі вітчизняні та іноземні студенти вивчають на кафедрі педіатрію та неонатологію. Суттєво розширилася робота на післядипломному рівні: проводиться підготовка лікарів-педіатрів та неонатологів в інтернатурі, спеціалізація та передатестаційна підготовка неонатологів та лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 20 викладачів, в тому числі 3 доктора медичних наук та 16 кандидатів медичних наук.


Штат

Викладацький склад кафедри: 

 1. Яблонь Ольга Степанівна – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.
 2. Кулик Ярослава Михайлівна – завуч кафедри, кандидат медичних наук, доцент.
 3. Токарчук Надія Іванівна - доктор медичних наук, професор.
 4. Процюк Тетяна Леонідівна - доктор медичних наук, професор.
 5. Пахнюща Ніна Михайлівна - кандидат медичних наук, доцент.
 6. Рубіна Оксана Семенівна - кандидат медичних наук, доцент.
 7. Капітан Тетяна Володимирівна - кандидат медичних наук, доцент.
 8. Антонець Валентина Андріївна - кандидат медичних наук, доцент.
 9. Саврун Тетяна Ігорівна - кандидат медичних наук, доцент.
 10. Кислова Юлія Олексіївна - кандидат медичних наук, доцент.
 11. Чекотун Тетяна Вікторівна -  кандидат медичних наук, доцент.
 12. Мазулов Олександр Васильович - кандидат медичних наук, доцент. 
 13. Герасимова Олена Вікторівна - кандидат медичних наук, доцент.
 14. Власенко Діана Юріївна - кандидат медичних наук, асистент.
 15. Мазур Олена Геннадіївна - кандидат медичних наук, доцент.
 16. Конопліцька Анастасія Петрівна - кандидат медичних наук, доцент.
 17. Пугач Марина Миколіївна - кандидат медичних наук, доцент.
 18. Ремінна Інна Ігорівна - кандидат медичних наук, асистент.
 19. Чорнопищук Наталія Петрівна - кандидат медичних наук, асистент.
 20. Назаренко Олексій Петрович - асистент.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:


Педіатрія (4 курс, вітчизняні та іноземні студенти).                                                                Педіатрія (медична психологія 2 курс, 3 курс, 4 курс, 5 курс, 6 курс).                                Неонатологія (5 курс, вітчизняні та іноземні студенти).                                                      Інтернатура з педіатрії.                                                                                                                  Інтернатура з неонатології.                                                                                                     Спеціалізація та передатестаційна підготовка неонатологів та лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Історія створення кафедри 

 

  Перша кафедра дитячих хвороб була створена у 1934 році професором Б.П. Бруханським, який очолював її впродовж 10 років.  Бруханський Борис Петрович (23.07.1871 – 12.09.1943) - педіатр, доктор медицини (1918). Закінчив медичний факультет Московського університету (1898). Стажувався до 1901 р. у клініці видатного педіатра Н. Ф. Філатова. У 1901 р. його запросили очолити першу дитячу лікарню в м. Саратов, відкриту того самого року. Засновник та очільник з 1913 р. Товариства для боротьби з дитячою смертністю. Упродовж 1919-1929 рр. викладав на кафедрі інфекційних хвороб медичного факультету Саратовського університету. З 1922 р. очолив самостійний обов’язковий курс дитячих інфекційних хвороб. Співпрацював у Саратові з дитячою Поздєєвською лікарнею. У 1914 р. організував школу нянь для підготовки молодшого медичного персоналу для забезпечення дитячих закладів, які відкривалися під його керівництвом. У 1928 р. був обраний професором кафедри дитячих хвороб Північно-Кавказького університету в Ростові-на-Дону, сюди у лютому 1929 р. переїхав на работу, згодом – в м. БакуУпродовж 1930-1936 рр. очолював кафедру дитячих хвороб Бакинського медичного інституту і одночасно був директором Азербайджанського НДІ охорони материнства і дитинства. Завідувач кафедри дитячих хвороб Вінницького медичного інституту з 1936 по 1941ррАвтор понад 40 наукових праць, присвячених різноманітним аспектам педіатрії, зокрема, лікування шлунково-кишкових захворювань, малярії, ревматизму у дітей тощо.На кафедрі працювали тоді доц. М.О. Цукерман і три асистенти. Співробітники кафедри дитячих хвороб розробили і запровадили в практику багато заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації лікарів-педіатрів. Особливу увагу приділяли вивченню захворюваності дітей до одного року, зменшенню захворюваності та смертності у цій віковій категорії дітей. Належна увага приділялася в довоєнний період підвищенню якості роботи всієї системи дитячих лікарняних та профілактичних закладів, покращенню медико-санітарного обслуговування дітей в яслах, дитячих садках та школах. У Вінниці проф. Б.П. Бруханський разом з колективом кафедри активізували роботу наукового товариства дитячих лікарів, з його ініціативи створено штаб по боротьбі з літніми дитячими проносами. 

Після звільнення Вінниці від фашистської окупації у 1944 році кафедру педіатрії очолив професор О.А. Розумовський (31.06.1867 р.н.). Закінчив в 1991 році Московський медичний університет, медичний факультет. З 1892 ро 1894 рік працював лікарем епідеміологом в м. Одеса, Україна. З 1894 по 1918 рік працював сільським лікарем Московського виховного будинку, де з 1902 року працював лікарем у відділенні для дітей грудного віку. З 1918 по 1925 рік працював дитячим лікарем в м. Вінниці. В 1919 році відкрив першу у Вінниці жіночу кімнату та молочну кухню. З 1925 по 1926 рік працював головним лікарем дитячої лікарні «Дет-Городка «Ленинск» в Київській області. З 1926 року по 1931 рік працював завідувачем дитячого відділення в окружній лікарні в м. Шахти, нині Ростовської області, Росія. З 1931 по 1944 рік працював лікарем-педіатром в різних лікарнях міста Вінниці, займав керівні посади завідувача відділення та центру. В 1944 році очолив кафедру дитячих хвороб Вінницького медичного інституту. Нагороди: в 1922 році отримав премію за ударну роботу в дитячій лікарні, а в 1937 році отримав персональну пенсію до 45-річчя своєї трудової діяльності. Наукова діяльність: в 1907 році захистив дисертацію в Московському медичному університеті на тему: «Craniotabes іnfantum – Розм’якшення черепа у дітей», за яку йому присвоєно ступінь доктора медицини, 23 жовтня 1948 року дисертацію «Craniotabes іnfantum – Розм’якшення черепа у дітей» розглянули на Вченій Раді в Києві і підтвердили звання доктора медичних наук в Україні, а 21 грудня 1948 року було присвоєно звання професора рішенням Вченої ради Вінницького медичного інституту. Розумовський О. А. є автором 10 друкованих робіт.

Колектив кафедри складався з 4 асистентів, клінічного ординатора і лікаря-лаборанта. Науковим спрямуванням кафедри в той час було вивчення питань захворюваності на рахіт, хронічних розладів харчування та інфекційних хвороб у дітей. За цими темами опубліковано ряд наукових повідомлень у періодичній пресі, а проф. Розумовський О.О. захистив докторську дисертації на тему: «Пом’якшення черепа у дітей». 

У 1951 році кафедру педіатрії очолила доцент С. А. Піотровська-ВекслерДоцент Софія Аронівна Піотровська-Векслер (1892 р.н.). В 1924 році закінчила Харківський медичний інститут. Після закінчення інституту працювала лікарем-стажистом в Харківському Охматдиті, а з 1 серпня 1925 року призначена на посаду завідувача Харківської дитячої консультації. З 1926 по 1928 рік працювала лікарем «Южных железных дорог». В 1929 році працювала інспектором Охматдита Наркомадрава УССР, а в 1930 році була інспектором ОЗД Харківського округу. З 1931 року працювала асистентом кафедри педіатрії Харківського медичного інституту. Під час Другої світової війни працювала в м. Омськ асистентом в медичному інституті. З 1946 по 1947 рік працювала лікарем-педіатром в 3-й дитячій поліклініці та фельдшерсько-акушерській школі в м. Миколаїв. З 1947 року працювала в.о. доцента кафедри дитячих хвороб Вінницького медичного інституту, а в 1951 році стала завідувачем цієї ж кафедри. Наукова діяльність: в 1947 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Матеріали вивчення кров’яного тиску при пневмонії у дітей раннього віку у зв’язку з застосуванням ванн». В 1949 році отримала звання доцента кафедри дитячих хвороб. Є автором 18 публікацій. Нагороди: була відзначена двома медалями президіумом Верховної Ради СССР (1 – за перемогу над Германією в Великій Вітчизняній війні, 2 – за доблесний труд в Великій Вітчизняній війні). 

Колектив кафедри спрямовував свої зусилля на надання допомоги органам охорони здоров’я, підвищення кваліфікації лікарів-педіатрів міста та області, на покращення організаційно-методичної роботи і покращення якості викладання педіатрії.

З 1952 до 1960 року кафедру педіатрії очолював доцент М.М. Красногорський. Красногорський Микола Миколайович (04.06.1922 р.н.закінчив Ленінградську військово-медичну академію (1944 р.). Працював клінічним ординатором кафедри дитячих хвороб Ленінградської військово-медичної академії. Потім був лікарем авіаційної бази Балтійського флоту, м. Ленінград (1944-1946 рр.), надалі  - науковим працівником у  науково-дослідних інститутах у м. Ленінграді (1946–1952). З 1952 по 1960 роки - завідувач кафедри дитячих хвороб Вінницького державного медичного інституту. Науковий шлях – кандидат медичних наук – 1946 р., доцент – 1953 р., доктор медичних наук – 1964 р., професор – 1965 р. Автор близько 30 наукових праць. Підготував 5 кандидатів наук. Напрямки наукових досліджень: вивчення характеристик інфрачервоного (теплового) випромінювання, показників вищої нервової діяльності дітей у нормі та закономірності змін цих показників при деяких формах патології – ревматизмі, поліомієліті, токсичній диспепсії та ін.

Упродовж 1952-1960 років на кафедрі працювало разом з завідувачем три асистенти та лікар-лаборант. Наукові дослідження мали фізіологічний напрямок і були пов’язані, переважно, з вивченням судинних реакцій на термічні подразники при різних станах у дітей (хронічні розлади харчування, пневмонія, диспепсія та ін.). З даної проблеми виконана і захищена кандидатська дисертація М.П. Дергильовою на тему: «Безумовні судинні реакції та термічні подразники у дітей з хронічними розладами харчування», більше 15 праць опубліковано в періодичній пресі. 

У 1960-1962 роках кафедрою педіатрії завідувала доц. ЄІ. МечинськаДоцент Мечинська Єлизавета Іванівна (26.08.1915 р.н.) – в 1938 році закінчила Кримський медичний інститут. Згодом після завершення інституту працювала з 1938 по 1941 рр. на посаді завідувача дільничної лікарні в Красно-Перекопському районі. З 1941 року працювала в м. Москва, Росія, спочатку педіатром в поліклініці №5 м. Москва, потім начальником донорського пункту райпедіатра Тимірязевського району. В 1947 році почала працювати асистентом кафедри педіатрії Кримського медичного інституту. В 1954 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Матеріали по ефективності протитуберкульозної вакцинації серед дітей м. Сімферополь». З 1954 по 1957 рік тимчасово виконувала обов’язки завідувача кафедри пропедевтики дитячих хвороб педіатричного факультету Кримського медичного інституту. Після приєднання кафедри пропедевтики дитячих хвороб до кафедри дитячих хвороб лікувального факультету Є. І. Мечинська почала працювати на цій кафедрі на посаді в.о. доцента. З 1960 року почала працювати на кафедрі дитячих хвороб Вінницького медичного інституту на посаді в.о. доцента, згодом стала завідувачем цієї ж кафедри, а в лютому 1961 року їй присвоєне звання доцента. Єлизавета Іванівна є автором 8 публікацій.

Крім неї на кафедрі тоді працювало 5 асистентів та 2 лаборанти. Наукові дослідження були присвячені вивченню білкового спектру сироватки крові при різних патологічних станах у дітей, вивченню стану серцево-судинної системи при гострих розладах травлення і холецистопатіях (В.П. Рибачук та Г.М. Рагуліна). 

У наступні роки (1962-1964 рр.) керувала кафедрою дитячих хвороб доцент М.П. Дергильова. За цей період була створена біохімічна лабораторія. 

У зв’язку з відкриттям в інституті педіатричного факультету кафедра педіатрії в 1964 році була розділена на дві кафедри. Кафедру педіатрії лікувального факультету очолив доцент В.О. Чеканов (захистив кандидатську дисертацію на тему: «Фізичні вправи, як лікувальний фактор ревматизму у дітей»). А першим завідувачем кафедри педіатрії педіатричного факультету у Вінницькому медичному інституті став доцент Гнатюк Олександр Іванович, який в 1967 році став професором та очолював кафедру дитячих хвороб упродовж 27 років.

Гнатюк Олександр Іванович (23.11.1921, с. Животівка, нині Оратівського р-ну, Вінницької обл.) педіатр, доктор медичних наук (1966), професор (1967). Закінчив Харківську фельдшерсько-акушерську школу (1940), Харківський медичний інститут (1952), де відтоді й працював: аспірант (1952-1954), асистент (1954-1959), в. о. доцента (1959-1961), старший науковий співробітник кафедри педіатрії Харківського медичного інституту (1962-1964). В. о. завідувача кафедри педіатрії (1964-1965), завідувач кафедри дитячих хвороб педіатричного факультету (1965-1990), професор, в. о. завідувача кафедри педіатрії № 2 (1990-1991), професор кафедри педіатрії № 2 (1991-2014) ВНМУ ім. М.І. Пирогова.                     Гнатюк


Був головою Вінницького обласного товариства дитячих лікарів. Протягом 1941-1945 рр. – військовий фельдшер на фронтах Другої світової війни.

         У 1979 р. став лауреатом Державної премії УРСР в галузі науки і техніки за підготовку підручника «Дитячі хвороби». Нагороджений орденами Червоної Зірки (1942), Вітчизняної війни ІІ ступеня (1943), Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2003), медаллю «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» Відмінник охорони здоровя (1979). 

Автор численних наукових праць і раціоналізаторських пропозицій. Основні напрямки наукових досліджень: вивчення особливостей перебігу гломерулонефриту та інфекцій сечових шляхів у дітей, розробка питань реабілітації та диспансеризації дітей з захворюваннями органів сечовидільної системи. 

Проф. Гнатюк О.І. у короткі терміни успішно організував роботу кафедри, яка до 1980 року працювала на базі дитячого відділення обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, а з моменту відкриття Вінницької обласної дитячої лікарні у 1980 році – на її базі. Дитяча нефрологія була одним з провідних напрямків наукової діяльності співробітників кафедри. Колективом кафедри проводились наукові дослідження та лікувальна робота по зниженню захворюваності та смертності через гострі та хронічні захворювання нирок у дітей різного віку. На базі медичного інституту проводились Всесоюзні конференції з питань дитячої нефрології. Була затверджена класифікація первинного гломерулонефриту у дітей. Проводилося викладання педіатричних дисциплін на всіх курсах навчання. Постійно здійснювалася підготовка клінічних ординаторів та аспірантів. У 1982 році назву кафедри змінено на кафедру педіатрії №2.  

 

За період завідування під керівництвом проф. Гнатюка О.І. захищено 2 докторські та 16 кандидатських дисертацій. Видано керівництва, монографії та навчальні посібники для студентів "Практична нефрологія дитячого віку", "Практична кардіологія дитячого віку"Дифузні захворювання сполучної тканини", "Фітотерапія в педіатрії", "Невідкладні стани у дітей", "Онкогематологія дитячого віку", "Практична ендокринологія дитячого віку", "Лікувальне харчування при дитячих хворобах", "Парентеральне харчування при захворюваннях дітей раннього віку. Інфузійна терапія".

У 1973 році було створено окрему кафедру пропедевтичної та факультетської педіатрії. На посаду зав. кафедри за конкурсом була обрана професор Лариса Порфіріївна Решоткіна.

                       


Решоткіна Лариса Порфиріївна (22.11.1926, м. Нікополь, Дніпропетровської обл.), доцент (1964), доктор медичних наук (1969), професор (1969). 

         Навчалася у Дніпропетровському медичному інституті, закінчила з відзнакою Чернівецький медичний інститут (1949). Клінічний ординатор кафедри педіатрії Чернівецького медичного інституту (1949-1962), в. о. доцента (1962-1963), доцент (1963-1966), завідувач кафедри педіатрії Івано-Франківського медичного інституту (1966-1973). Завідувач кафедри пропедевтичної і факультетської педіатрії Вінницького медичного інституту (1973-1992), з 1992 р.  професор кафедри педіатрії того ж ВНЗ. Протягом 2004-2011 рр.  професор кафедри післядипломної освіти за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», цикл «Педіатрія». 

         Упродовж багатьох років була консультантом у відділеннях з найбільш важким контингентом хворих: у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії, патології новонароджених і недоношених, патології дітей раннього віку. Зробила вагомий внесок у розвиток вітчизняної неонатології. Наукові дослідження присвячені актуальним питанням педіатрії і неонатології – лікуванню і реабілітації дітей з бронхо-легеневою патологією, лікуванню і виходжуванню недоношених дітей та дітей із затримкою внутрішньоутробного розвитку та ін. Під керівництвом професора Л.П. Решоткіної захищено 2 докторські (професори С.К. Ткаченко, Р.П. Волосянко) та 12 кандидатських дисертацій. Багаторічні наукові і клінічні дослідження знайшли своє відображення у 132-х наукових працях, 2-х монографіях, численних методичних рекомендаціях для педіатрів, а також інформаційних листках та раціоналізаторських пропозиціях. 

       Нагороджена медалями «За трудову відзнаку» (1966), «Ветеран праці» (1985), «За доблесну працю», знаком «Відмінник охорони здоровя», Почесною грамотою МОЗ УРСР (1984). 

 

                          

 

З 1973 по 1982 роки викладання велося на третьому (пропедевтична педіатрія) та четвертому (факультетська педіатрія) курсах педіатричного факультету. Штат кафедри складався з 5-ти викладачів і 2-х лаборантів. Базою кафедри було дитяче відділення на 60 ліжок при 4-ій міській клінічній лікарні і дитяче відділення на 40 ліжок при Вінницькій центральній районній лікарні. З 1982 року обсяг викладання розширився за рахунок введення госпітальної педіатрії та субординатури, у зв'язку з чим кафедра отримала назву кафедри педіатрії №1. Основною клінічною базою кафедри була обласна дитяча клінічна лікарня на 400 ліжок. Штат кафедри зріс до 9 чоловік викладацького складу. 

 

                   

 

На кафедрі постійно здійснювалась підготовка клінічних ординаторів та аспірантів. З 1991 року введена субординатура з педіатрії у вигляді циклів. Науковим напрямком кафедри було вивчення клінічних, імунологічних, біохімічних аспектів патологічних станів дітей раннього віку, пов'язаних з недоношеністю, затримкою внутрішньоутробного розвитку, дефіцитом заліза, перинатальною патологією та розробка методів лікувальної та реабілітаційної корекції виявлених порушень. За цей період було захищено 3 кандидатські дисертації (І.С. Горовий, О.С. Яблонь на тему: «Особенности выхаживания глубоко недоношенных детей с транзиторным иммунодефицитом и анемией», Н.М. Пахнюща на тему: «Патогенетичне обґрунтування лікувально-реабілітаційного комплексу при порушені розвитку дітей з внутрішньоутробною гіпотрофією»).


       У 1992 р. відбулося об’єднання кафедр №1 та №2 у єдину кафедру дитячих хвороб, яку очолив професор Терентій Кирилович Набухотний. 

Набухотний Терентій Кирилович ародився 15 квітня 1940 року). Закінчив Чернівецький медичний інститут (1964 р.) та аспірантуру (1968 р.) при кафедрі дитячих хвороб Українського інституту вдосконалення лікарів (м. Харків), де до 1973 року працював асистентом.

 

                         

 

З 1973 року Терентій Кирилович – асистент кафедри дитячих хвороб Чернівецького державного медичного інституту. У 1970 році захистив кандидатську дисертацію, в 1977 році – докторську на тему: «Вопросы патогенеза и клиники поражения некоторых внутренних органов и систем при острых респираторных вирусных инфекциях у детей», став доктором медичних наук в 34 роки. Доцент з 1974 року, професор з 1979 року. У 1980 році очолив кафедру педіатрії № 1 педіатричного факультету Чернівецького медичного інститутуУ 1986 році, у зв’язку з закриттям педіатричного факультету в Чернівецькому державному медичному інституті, переводиться в Запорізький державний медичний інститут, де очолює колектив кафедри педіатрії № 1. Важливим та відповідальним періодом у житті Т.К. Набухотного були 1986–1996 роки, коли за наказом МОЗ України, у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС, він був призначений відповідальним за вивчення медико-біологічних наслідків радіаційного впливу на організм дитини в ранній післяаварійний період. 

З 1992 року очолив кафедру педіатрії Вінницького медичного інституту. Під час роботи завідувачем кафедри дитячих хвороб Вінницького медичного інституту Набухотний Т.К.продовжив наукові традиції кафедри. Під керівництвом професора Т.К. Набухотного у цей період захищено докторські дисертації В.П. Павлюк, Т.В. Сорокман на тему «Моніторинг стану здоров’я дітей, які постійно проживають у зоні тривалої дії малих доз іонізуючого випромінення» та кандидатські дисертації І.В. Сторожук на тему «Особливості антиоксидантної системи у недоношених новонароджених», Н.І. Сінчук на тему«Стан фізичного розвитку дітей, які мешкають в умовах тривалого впливу малих доз радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС», О.В. Катілова на тему «Особливості стану здоров'я підлітків, притягнутих до кримінальної відповідальності».

 

 

З 1997 року працював в Інституті внутрішніх справ МВС України, з 1999 року – в Українській військово-медичній академії Міністерства оборони України. Сфера наукових інтересів – респіраторні інфекцій у дітей, вигодовування дітей раннього віку, вивчення нейро-ендокринних механізмів адаптації новонароджених, віддалені медичні наслідки Чорнобильської катастрофи. Загалом Терентій Кирилович підготував 25 кандидатів та 8 докторів медичних наук. 


Він продовжив наукові традиції кафедри. Під керівництвом професора Т.К. Набухотного у цей період захищено докторські дисертації В.П. Павлюк, Т.В.Сорокман та кандидатські дисертації І.В. Сторожук, Н.І. Сінчук, О.В.Катілова.

З 1998 року кафедру дитячих хвороб очолює доцент Володимир Григорович Гришко.


           


Гришко Володимир Григорович (24.11.1937 р.н.). В 1961 році закінчив Харківський державний медичний інститут. З 1961 працював районним педіатром Чечельницького району Вінницької області. З 1963 року займав посаду заступника головного лікаря по медичній частині цієї ж лікарні, з 1965 року заступник головного лікаря Ольгопільської районної лікарні №2, а в 1966 році став головним лікарем цієї лікарні. З 1967 року головний лікар Чечельницької лікарні Вінницької області. З 1968 року зачислений на посаду в.о. аспіранта кафедри педіатрії педіатричного факультету Вінницького медичного інституту. З 1969 року працював асистентом кафедри педіатрії Вінницького медичного інституту. З 1974 року є членом партійного бюро факультету, в 1975 році був призначений на посаду відповідального за лікувально-профілактичну роботу по педіатрії при Вінницькому медичному інституті. В 1982 році Грушку Володимиру Григоровичу присвоєне вчене звання доцента. З 1998 року очолив кафедру дитячих хвороб Вінницького медичного інституту. Наукова діяльність: в 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Еритропоетична активність плазми крові при дифузному гломерулонефриті у дітей» та 10 грудня цього ж року йому було присвоєне вчене звання кандидата медичних наук. Є автором 36 друкованих робіт, 1 монографії, 2 раціоналізаторських пропозицій. Нагороди: в 1968 році нагороджений нагрудним значком «Відмінник охорони здоров’я», в 1980 році – «Переможець соціалістичного змагання Х п’ятирічки», в 1978 році приказом ректора інституту занесений на «Дошку пошани» Вінницького медичного інституту.

За час завідування Гришком В.Г. було організовано роботу курсу медичної генетики, узв’язку з чим кафедра отримала назву - кафедра дитячих хвороб з курсом медичної генетики. На кафедрі продовжується вивчення проблем дитячої нефрології, неонатології, гематології, пульмонології, медичної генетики. Виконана 5-ти річна планова науково-практична робота співробітників кафедри на тему: «Особливості клініки і перебігу пієло- і гломерулонефриту в сучасних екологічних умовах». Розроблені навчальні плани з очної та заочної інтернатури. Для лікарів, студентів, інтернів і середніх медичних працівників видані методичні та практичні посібники з питань виховання здорової дитини, профілактики захворювань у дітей раннього віку, організації амбулаторно-поліклінічної допомоги у місті та селі, диспансеризації і реабілітації хворих дітей. Впроваджено в практику охорони здоров’я методичні рекомендації для викладачів та студентів.

У 2001р. кафедру дитячих хвороб з курсом медичної генетики прийняла професор Каблукова Олена Кас’янівна. Професор, доктор медичних наук Каблукова Олена Кас′янівна (4.10.1939 р. – 26.12.2017 р.). У 1962 році Олена Кас’янівна закінчила педіатричний факультет Львівського державного медичного інституту. Протягом 8 років після закінчення навчання в інституті працювала дільничним педіатром і викладачем в медичному училищі м. Раменське, Московської області. З 1971 по 1976 рік працювала науковим співробітником у московському НДІ педіатрії і дитячої хірургії МОЗ РСФСР, де успішно в 1975 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оксалурия у детей с заболеваниями почек», науковим керівником була професор М.С. Ігнатова. У Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова Олена Кас’янівна працювала з 1977 року на посаді асистента кафедри дитячих інфекційних хвороб, де у 1988 році її обрали на посаду доцента і завідувачем курсу дитячих інфекційних хвороб. У 1991 році захистила докторську дисертацію на тему «Изменения клеточных мембран при неосложненных и осложненных острых вирусных инфекциях у детей и эффективность препаратов мембраностабилизирующего действия» в Московському НДІ педіатрії і дитячої хірургії МОЗ РСФСР. В 1994 році отримала вчене звання професора. З 1993 по 2001 рік була завідувачем кафедри педіатрії Хмельницького факультету післядипломної освіти ВЕМУ ім. М.І. Пирогова. А в 2001 році Олена Кас’янівна очолила кафедру дитячих хвороб з курсом медичної генетики. Олена Кас’янівна була автором 250 наукових публікацій з різних проблем педіатрії, нею було видано 8 інформаційних листів, 6 – методичних рекомендацій, 10 – раціоналізаторських пропозицій, 22 впровадження в лікувальний процес, 1 посібник. Вона підготувала 10 кандидатів та 1 доктора медичних наук.  Каблукова О.К. була головою Вінницького осередку Асоціації педіатрів, членом атестаційної комісії Управління охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністації, учасником робочої групи МОЗ України по розробці клінічних протоколів догляду та стандартів медичного спостереження за здоровими дітьми з участю експертів ВООЗ. У 2007 році Олена Кас’янівна обрана дійсним членом (академіком) Міжнародної Академії наук Екології та безпеки життєдіяльності. Також вона була членом спеціалізованих вчених рад Буковинського державного медичного університету та Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

 

           

Зберігаючи традиції кафедри, закладені її засновниками професорами О.І. Гнатюком і Л.П. Решоткіною, на кафедрі дитячих хвороб з курсом медичної генетики продовжувалось проведення різнопланових наукових досліджень. Наукові дослідження були присвячені вивченню етіології, патогенезу і лікуванню гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, а саме, ускладненням ГРВІ на центральну нервову систему, органи дихання, нирки. Пізніше основою наукової діяльності кафедри стали проблеми дитячої нефрології – вивчення поширеності, ранньої діагностики захворювань нирок у дітей, вивчення соматотипів та еритроцитарних антигенів у підлітків, які хворіють на хронічний пієлонефрит, проблеми нефрологічної допомоги дітям з нефропатіями. Видано навчальні посібники для студентів та інтернів „Невідкладні стани при гострих вірусних і бактеріальних захворюваннях у дітей” (О.К. Каблукова), «Клінічні лекції з неонатології» (О.С. Яблонь, О.С. Рубіна). Штат кафедри складався з 25 чоловік професорсько-викладацького складу.

 

 

За цей період на кафедрі захищені 4 докторські (В.М. Дудник на тему: «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті: особливості патогенезу, діагностика та лікування»(науковий консультант проф. Л.І.Омельченко), Н.І. Токарчук на тему: «Морфофункціональний стан тимусу, гіпофізарно-тиреоїдної системи та оптимізація лікування дітей раннього віку, хворих на гостру пневмонію» (науковий консультант проф. Бережний В.В.), О.С. Яблонь на тему: «Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла» (науковий консультант проф. Є.Є.Шунько), Т.Л. Процюк “Прогнозування та особливості перебігу бронхіальної астми у міських та сільських школярів Подільського регіону”  (наукові консультанти – професор А.І.Кожем’яка і   професор І.В.Гунас) та 11 кандидатських дисертацій. У 2008 році, у зв’язку зі створенням ще однієї кафедри педіатрії, кафедру було реорганізовано і присвоєно назву кафедри педіатрії №1.

 

 

У 2010 році кафедру педіатрії №1 очолила д.м.н.професор Ольга Степанівна Яблонь.

         

Яблонь Ольга Степанівна закінчила у 1980 педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова з відзнакою. Працювала лікарем-педіатром, а з 1982 року – асистентом кафедри педіатрії №1 Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. У 1991 році захистила кандидатську дисертацію «Особенности выхаживания глубоко недоношенных детей с транзиторным иммунодефицитом и анемией», виконану під науковим керівництвом професора Л. П. Решоткіної. У 2008 році захистила докторську дисертацію «Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла», у якій в результаті вперше проведеного тривалого спостереження за когортою українських дітей з масою тіла менше 1500 г виявлено віддалені наслідки перинатальної патології, оцінено вклад процесів апоптозу, некрозу та регенерації у формування патології головного мозку глибоко недоношених дітей, виявлено тісний зв’язок між активністю запального процесу, оксидативного стресу, ступенем цитопатичної гіпоксії та формою і важкістю патології. Розроблено і запроваджено принципи виходжування глибоко недоношених новонароджених на підставі концепції розвиткового догляду.

У 1996 році О.С. Яблонь присвоєно вчене звання доцента, у 2011 році – вчене звання професора. Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії та неонатології. Є консультантом Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та міської лікарні «Центр матері та дитини».


                          

Є головою Вінницького осередку Асоціації педіатрів України. Член редколегії журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина». Учасник робочої групи МОЗ України по розробці клінічних протоколів догляду та стандартів медичного спостереження за новонародженими дітьми з участю експертів ВООЗ. Ольга Степанівна також є членом спеціалізованої вченої ради при Вінницькому національному медичному університету ім. М.І. Пирогова.

Ольга Степанівна Яблонь є автором 198 наукових праць, в тому числі 6 навчальних посібників, розділів національного керівництва та 5 підручників з педіатрії та неонатології, 10 деклараційних патентів. Має досвід проведення міжнародних багатоцентрових досліджень в педіатрії та неонатології, сертифікати GCP. Навчалася у Міжнародному інституті університету штату Алабама, США (2006). Є активним учасником наукових форумів з педіатрії та неонатології в Україні та закордоном, зокрема в Індії (2007), Чехії (2009), Німеччині (2010), Данії (2011), Норвегії (2015), Іспанії (2017, 2019). Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України (2008), медаллю «За бездоганну медичну службу» від Асоціації неонатологів України (2019) та Почесною грамотою за вагомий особистий внесок у розвиток медицини дитинства та високий професіоналізм» від Асоціації педіатрів України (2019). 

Ольга Степанівна Яблонь підготувала 9 кандидатів медичних наук (О.А. Биковська «Клініко-патогенетичні особливості формування бронхолегеневої дисплазії у недоношених дітей», Ю.О. Кислова «Рання діагностика гіпоксично-ішемічного ушкодження центральної нервової системи у недоношених дітей та профілактика несприятливих наслідків», Т.О. Ковтюх «Патогенетичне значення порушення ферокінетики у формуванні гіпоксично-ішемічного ушкодження головного мозку у недоношених новонароджених», Т.І. Саврун «Клініко-патогенетичні особливості гіпоксичної нефропатії у недоношених новонароджених», Д.Ю. Власенко «Клініко-патогенетичні особливості неонатальної захворюваності та її наслідків у дітей, що народилися з масою тіла <1250 грам», О.В. Мазулов «Патогенетична роль сурфактантного протеїну В у формуванні бронхолегеневої патології у дітей», О.Г. Мазур «Клініко-патогенетичні особливості затяжної жовтяниці новонароджених», І.І. Ремінна «Імунопатогенетичні особливості неонатальних пневмоній», Н.П. Чорнопищук «Клініко-діагностичні особливості некротичного ентероколіту передчасно народжених дітей») та має наразі ще 3-х дисертантнів. 

Професор Ольга Степанівна Яблонь примножила традиції кафедри педіатрії та продовжила проведення різнопланових наукових досліджень, які знайшли своє відображення у науково-дослідній роботі кафедри, яка виконувалася у 2015-2020 р.р. «Оптимізація діагностики та лікування соматичної патології у дітей». Видано навчально-методичні посібники, серед яких: Т.В. Капітан «Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми». - Вінниця: «Видавництво «Вінницька газета», 2012 – 876 с., Кapitan TPropadeutics of childrens diseases and nursing of the child. - Вінниця: «Видавництво «Вінницька картографічна фабрика», 2012 – 808 с., навчально-методичні посібники О.С. Яблонь, О.С. Рубіна Неонатологія. - Вінниця: «Видавництво «Теза», 2012 – 159 с., Захворювання дитячого віку за ред. О.С. Яблонь. - Вінниця: «Видавництво «Теза», 2012 – 256 с., О.Yablon/Neonatology Yablon OSavrun T., Bykovska O. - Вінниця, 2015. – 162 с., Практичний посібник з педіатрії за ред. О.С. Яблонь. - Вінниця: ФПО Рогальська І.О., 2018.-248 с.

 

                  

 

Сьогодні кафедра педіатрії №1 розташована на базі КНП «Вінницька обласна дитячаклінічна лікарня» ВОР, на першому поверсі консультативної поліклініки.

Науковим та клінічним напрямком кафедри є оптимізація підходів до надання медичної допомоги новонародженим та дітям раннього віку, проблеми дитячої пульмонології, алергології, нефрології, кардіоревматології, гастроентерології.

Усі вітчизняні та іноземні студенти вивчають на кафедрі педіатрію та неонатологію. Суттєво розширилася робота на післядипломному рівні: проводиться підготовка лікарів-педіатрів та неонатологів в інтернатурі, спеціалізація та передатестаційна підготовка неонатологів та лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 20 викладачів, в тому числі 3 доктори медичних наук та 16 кандидатів медичних наук, готовий до нових звершень і з оптимізмом дивиться у майбутнє. 

Історія створення кафедри 

Перша кафедра дитячих хвороб була створена у 1934 році професором                                 Б.П. Бруханським, який очолював її впродовж 10 років, а далі – проф. А.А. Разумовський. У 1951-52 рр. кафедрою педіатрії керувала доц. С.А. Піотровська-Векслер, з 1952 до 1960 року – доц. М.М. Красногорський. До 1962 року кафедрою педіатрії керувала доц. Е.М. Мечинська.   На превеликий жаль, сьогодні нам мало відомо про те, як та де викладався предмет, хто входив до складу кафедри.

Кафедра педіатрії педіатричного факультету у Вінницькому медичному інституті була заснована у 1964 році. Першим завідувачем кафедри став професор Гнатюк Олександр Іванович, який очолював кафедру дитячих хвороб впродовж 27 років.

   Олександр Іванович Гнатюк

Проф. Гнатюк О.І. у короткі терміни успішно організував роботу кафедри, яка до 1980 року працювала на базі дитячого відділення обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова, а з моменту відкриття Вінницької обласної дитячої лікарні у 1980 році – на її базі. Дитяча нефрологія була одним з провідних напрямків наукової діяльності співробітників кафедри. Колективом кафедри проводились наукові дослідження та лікувальна робота по зниженню захворюваності та смертності через гострі та хронічні захворювання нирок у дітей різного віку. На базі медичного інституту проводились Всесоюзні конференції з питань дитячої нефрології. Була затверджена класифікація первинного гломерулонефриту у дітей. Велося викладання педіатричних дисциплін на всіх курсах навчання. Постійно здійснювалася підготовка клінічних ординаторів та аспірантів. У 1982 році назву кафедри змінено на кафедра педіатрії №2.

За період завідування під керівництвом проф. Гнатюка О.І. захищено 2 докторські та 16 кандидатських дисертацій. Видано керівництва, монографії та навчальні посібники для студентів "Практична нефрологія дитячого віку", "Практична кардіологія дитячого віку. Дифузні захворювання сполучної тканини", "Фітотерапія в педіатрії", "Невідкладні стани у дітей", "Онкогематологія дитячого віку", "Практична ендокринологія дитячого віку", "Лікувальне харчування при дитячих хворобах", "Парентеральне харчування при захворюваннях дітей раннього віку. Інфузійна терапія".

У 1973 році було створено окрему кафедру пропедевтичної та факультетської педіатрії. На посаду зав. кафедри за конкурсом була обрана професор                                Лариса Порфіріївна Решоткіна.

Лариса Порфіріївна Решоткіна

З 1973 по 1982 роки викладання велося на третьому (пропедевтична педіатрія) та четвертому (факультетська педіатрія) курсах педіатричного факультету. Штат кафедри складався з 5-ти викладачів і 2-х лаборантів. Базою кафедри було дитяче відділення на 60 ліжок при 4-ій міській клінічній лікарні і дитяче відділення на 40 ліжок при Вінницькій центральній районній лікарні. З 1982 року обсяг викладання розширився за рахунок введення госпітальної педіатрії та субординатури, в зв'язку з чим кафедра отримала назву кафедри педіатрії №1. Основною клінічною базою кафедри була обласна дитяча клінічна лікарня на 400 ліжок. Штат кафедри зріс до 9 чоловік викладацького складу.  

                                        

На кафедрі постійно здійснювалась підготовка клінічних ординаторів та аспірантів. З 1991 року введена субординатура з педіатрії у вигляді циклів. Науковим напрямком кафедри було вивчення клінічних, імунологічних, біохімічних аспектів патологічних станів дітей раннього віку, пов'язаних з недоношеністю, затримкою внутрішньоутробного розвитку, дефіцитом заліза, перинатальною патологією та розробка методів лікувальної та реабілітаційної корекції виявлених порушень. За цей період було захищено 3 кандидатські дисертації (І.С. Горовий, О.С. Яблонь, Н.М. Пахнюща).

У 1992 р. відбулося об’єднання кафедр №1 та №2 у єдину кафедру дитячих хвороб, яку очолив професор Терентій Кирилович Набухотний. 

Картинки по запросу професор Терентій Кирилович Набухотний.

Він продовжив наукові традиції кафедри. Під керівництвом професора Т.К. Набухотного у цей період захищено докторські дисертації В.П. Павлюк, Т.В.Сорокман та кандидатські дисертації І.В. Сторожук, Н.І. Сінчук, О.В.Катілова.

З 1998 року кафедру дитячих хвороб очолює доцент Володимир Григорович Гришко.

Володимир Григорович Гришка

Організовано роботу курсу медичної генетики, в зв’язку з чим кафедра отримала назву - кафедра дитячих хвороб з курсом медичної генетики. На кафедрі продовжується вивчення проблем дитячої нефрології, неонатології, гематології, пульмонології, медичної генетики. Виконана 5-ти річна планова науково-практична робота співробітників кафедри на тему: «Особливості клініки і перебігу пієло- і гломерулонефриту в сучасних екологічних умовах». Розроблені навчальні плани з очної та заочної інтернатури. Для лікарів, студентів, інтернів і середніх медичних працівників видані методичні та практичні посібники з питань виховання здорової дитини, профілактики захворювань у дітей раннього віку, організації амбулаторно-поліклінічної допомоги у місті та селі, диспансеризації і реабілітації хворих дітей. Впроваджено в практику охорони здоров’я методичні рекомендації для викладачів та студентів.

У 2001р. кафедру дитячих хвороб з курсом медичної генетики прийняла професор Каблукова Олена Кас’янівна.

Каблукова О.К.

Зберігаючи традиції кафедри, закладені її засновниками професорами О.І. Гнатюком і Л.П. Решоткіною, продовжувалось проведення різнопланових наукових досліджень. Наукові дослідження були присвячені вивченню етіології, патогенезу і лікуванню гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, а саме ускладненням ГРВІ на центральну нервову систему, органи дихання, нирки. Пізніше основою наукової діяльності кафедри стали проблеми дитячої нефрології – вивчення поширеності, ранньої діагностики захворювань нирок у дітей, вивчення соматотипів та еритроцитарних антигенів у підлітків, які хворіють на хронічний пієлонефрит, проблеми нефрологічної допомоги дітям з нефропатіями. Видано навчальні посібники для студентів та інтернів „Невідкладні стани при гострих вірусних і бактеріальних захворюваннях у дітей” (О.К.Каблукова), «Клінічні лекції з  неонатології» (О.С.Яблонь, О.С.Рубіна). Штат кафедри складався з 25 чоловік професорсько-викладацького складу.  

За цей період на кафедрі захищені 4 докторські (В.М.Дудник, Н.І.Токарчук, О.С.Яблонь, Т.Л.Процюк) та 11 кандидатських  дисертацій. У 2008 році, в зв’язку зі створенням ще однієї кафедри педіатрії, кафедру було реорганізовано і присвоєно назву кафедри педіатрії №1.

Професор, доктор медичних наук Каблукова Олена Кас′янівна у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова  працювала з 1977 року.
 В 1975 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оксалурия у детей с заболеваниями почек». В 1991році захистила докторську дисертацію на тему «Изменения клеточных мембран при неосложненных и осложненных острых вирусных инфекциях у детей и эффективность препаратов мембраностабилизирующего действия».
Опубліковано 208 наукових праць, видано 8 інформаційних листів 6 – методичних рекомендацій, 10 – раціоналізаторських пропозицій, 22 впровадження в лікувальний процес. В 2004 році виданий навчальний посібник «Невідкладні стани при частих вірусних і бактеріальних захворюваннях у дітей», 115 сторінок. 

У 2010 році кафедру педіатрії №1 очолила д.м.н., професор Ольга Степанівна Яблонь.

Яблонь О.С. 

Професор Ольга Степанівна Яблонь примножила традиції кафедри педіатрії та продовжила проведення різнопланових наукових досліджень, які знайшли своє відображення у науково-дослідній роботі кафедри: «Оптимізація діагностики та лікування соматичної патології у дітей». За цей період на кафедрі захищено 12 кандидатських дисертацій (О.А. Биковська, Ю.О. Кислова, Т.О. Ковтюх, Т.І. Саврун, О.В. Герасимова,  Д.Ю. Власенко, А.П. Конопліцка, М.М. Пугач, О.В. Мазулов, О.Г. Мазур, І.І. Ремінна,             І.В. Одарчук). Видано 6 підручників та 4 навчально-методичних посібники, серед яких: Т.В. Капітан.  Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми. - Вінниця: «Видавництво «Вінницька газета», 2012 – 876 с., Кapitan T. Propadeutics of childrens diseases and nursing of the child. - Вінниця: «Видавництво «Вінницька картографічна фабрика», 2012 – 808 с., навчально-методичні посібники О.С. Яблонь, О.С. Рубіна Неонатологія. -  Вінниця: «Видавництво «Теза», 2012 – 159 с., Захворювання дитячого віку за ред. О.С.Яблонь. - Вінниця: «Видавництво «Теза», 2012 – 256 с. Написані розділи у національних підручниках "Педіатрія" та "Неонатологія"., О.Yablon /Neonatology /Yablon O, Savrun T., Bykovska O. - Вінниця, 2015. – 162 с., Практичний посібник з педіатрії за ред. О.С.Яблонь. - Вінниця: ФПО Рогальська І.О., 2018.-248 с., Капитан Т. В. Справочник по педиатрии. Заболевания детей раннего возраста: Для врачей общего профиля / Т.В.Капитан. – М.: МЕДпресс-информ, 2018. – 336 с.:ил., Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник для вузов / Т.В.Капитан. –   6-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2019. – 896 с.: ил

Штат кафедри

Яблонь Ольга Степанівна


професор, доктор медичних наук

Яблонь Ольга Степанівна
доктор медичних наук, професор
завідувачка кафедри педіатрії №1
закінчила у 1980 педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова з відзнакою. Працювала лікарем-педіатром, а з 1982 року – асистентом кафедри педіатрії №1 Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова.
У 1991 році захистила кандидатську дисертацію «Особенности выхаживания глубоко недоношенных детей с транзиторным иммунодефицитом и анемией», виконану під науковим керівництвом професора Л. П. Решоткіної. У 2008 році захистила докторську дисертацію «Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла», у якій в результаті вперше проведеного тривалого спостереження за когортою українських дітей з масою тіла менше 1500 г виявлено віддалені наслідки перинатальної патології, оцінено вклад процесів апоптозу, некрозу та регенерації у формування патології головного мозку глибоко недоношених дітей, виявлено тісний зв’язок між активністю запального процесу, оксидативного стресу, ступенем цитопатичної гіпоксії та формою і важкістю патології. Розроблено і запроваджено принципи виходжування глибоко недоношених новонароджених на підставі концепції розвиткового догляду.
У 1996 році О.С.Яблонь присвоєно вчене звання доцент, у 2011 році – вчене звання професор. Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії та неонатології. Є консультантом Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та міської лікарні «Центр матері та дитини». Голова Вінницького осередку Асоціації педіатрів України. Член редколегії журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».
О.С. Яблонь є автором 238 наукових праць, в тому числі 6 навчальних посібників, розділів національного керівництва та підручників з педіатрії та неонатології, 10 деклараційних патентів. Має досвід проведення міжнародних багатоцентрових досліджень в педіатрії та неонатології, сертифікати GCP.
Навчалася у Міжнародному інституті університету штату Алабама, США (2006). Є активним учасником наукових форумів з педіатрії та неонатології в Україні та закордоном, зокрема в Індії (2007), Чехії (2009), Німеччині (2010), Данії (2011), Рим, Амстердам, Барселона (2019).
Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України (2008).

Токарчук Надія Іванівна


професор, доктор медичних наук

- доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії № 1;
- вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 05.600.04 при
Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.
Пирогова МОЗ України;
- член спеціалізованої вченої ради Д 76.600.02 при ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».
Освіта і трудова діяльність:
Н.І. Токарчук у 1995 році закінчила з відзнакою педіатричний факультет Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 1995 по 1997 роки навчалась у магістратурі по спеціальності педіатрія на базі кафедри дитячих хвороб ВДМУ ім. М.І. Пирогова. З 1997 по 1999 рік продовжила навчання в аспірантурі на кафедрі дитячих хвороб ВДМУ ім. М.І. Пирогова. З 1999 року працювала асистентом, з 2008 року – доцентом
кафедри педіатрії. З 2014 року - присвоєно вчене звання професор кафедри педіатрії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Наукова діяльність
У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Імунологічні
зміни в щитовидній залозі дітей, які постійно мешкають в зоні дії малих доз
радіації» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.
У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему «Морфофункціональний стан тимусу, гіпофізарно-тиреоїдної системи та
оптимізація лікування дітей раннього віку, хворих на гостру пневмонію» за
спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (науковий консультант – д.ме.н., професор В.В. Бережний).
Під керівництвом професора Н.І. Токарчук захищено 5 кандидатських
дисертацій.
Наукові інтереси
Розробляє та впроваджує інноваційні технології лікувально- профілактичної допомоги дітям раннього віку. Н.І. Токарчук є членом редколегії журналу «Современная педиатрия» та журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».
Публікації
Н.І. Токарчук є автором та співавтором понад 220 наукових праць, у тому числі більше 10 деклараційних патентів на корисну модель, 5 інформаційних листів, затверджених МОЗ України.
Лікувальна робота
Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії.
Є консультантом відділення для дітей раннього віку при Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні.

Процюк Тетяна Леонідівна


професор, доктор медичних наук

У 2018 році обрана на посаду професора кафедри педіатрії №1. Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії. Є консультантом пульмонологічного відділення при Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні.

Кулик Ярослава Михайлівна


доцент, кандидат медичних наук

Кулик Ярослава Михайлівна, к. мед. н., доцент, працює на кафедрі з 2001 року. Захистила у 2002 році кандидатську дисертацію на тему «Діагностика алергічних захворювань у дітей за допомогою ротаційного прик-тесту з неінфекційними алергенами». Лікувальною роботою займається у торако-пульмонологічному відділенні ВОДКЛ, консультативною роботою - у 3 відділеннях: педіатрії №1, очному і оториноларингологічному. Є членом Асоціації педіатрів і Асоціації алергологів України. У 2011 році була учасником Програми французько-українського обміну фахівців в галузі охорони здоров’я та фармації (Париж, Франція). Має 46 опублікованих праць. Є співавтором навчальних посібників “Аденоїдит’’, “Гіпертрофія глоткового мигдалика та хронічний аденоїдит’’ (останній з грифом МОН України), “Сапоніт і аеросил у тваринництві та в медицині’’, а також посібника “Захворювання дитячого віку’’, виданого колективом кафедри у 2012.

Капітан Тетяна Володимирівна


доцент, кандидат медичних наук

Капітан Тетяна Володимирівна. Працює у Вінницького національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова після його ж закінчення. Дисертацію на тему «Дискретность потовыделительной функции у детей в норме и патологии» захистила у 1983 році. Капітан Т. В. є моноавтором підручника для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації «Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми», що видавався 11 разів (українською, російською та англійською мовами), а також автором 16 навчально-методичних посібників для студентів та лікарів, автором 11 статей і тез, співавтором 12 навчально-методичних посібників та 22 статей і тез.

Пахнюща Ніна Михайлівна


доцент, кандидат медичних наук

Пахнюща Ніна Михайлівна, доцент кафедри.
У Вінницькому національному медичному університеті ім.. М.І. Пирогова працює з 1981року
Кандидатську дисертацію захистила у 1994 році за темою «Патогенетичне обґрунтування лікувально-реабілітаційного комплексу при порушені розвитку дітей з внутрішньоутробною гіпотрофією».
Опубліковано 30 наукових праць, підготовлені методичні рекомендації для лікарів, інформаційний лист, 6 рацпропозицій, співавтор 5 навчальних посібників для студентів, інтернів.
Науковий консультант торако-пульмонологічного відділення.

Рубіна Оксана Семенівна


доцент, кандидат медичних наук

Рубіна О.С. працює на кафедрі педіатрії з 1993 року. В 1997 році рішенням Спеціалізованої Вченої Ради Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук. В 2005 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри дитячих хвороб.
Виконуючи обов’язки доцента кафедри, консультує дітей у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та ІІ-го міського клінічного пологового будинку. Задіяна в чергуваннях служби медицини катастроф. Лікувальну роботу проводить на базі клінічного відділення патології новонароджених ВОДКЛ. В умовах поліклініки надає консультативну допомогу амбулаторним хворим.
Бере участь в роботі атестаційної та клініко-експертної комісії при УОЗ Вінницької облдержадміністрації. Працює в якості члена робочої групи та тренера Україно-швейцарської Програми „Здоров’я матері та дитини”. В квітні 2012 року обрана головою Вінницького представництва Асоціації неонатологів України. За період з 1994 по 2012 роки опубліковано наукових статей – 83 , за період після захисту кандидатської дисертації (1998-2012 роки) – 76, із них публікацій навчально-методичного характеру – 17.

Антонець Валентина Андріївна


доцент, кандидат медичних наук

В 2002 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2007 році на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім.О.О. Богомольця захистила кандидатську дисертацію за темою «Клініко-інструментальні критерії діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей», виконану під науковим керівництвом член-кор. АМН України, професора, д.мед.н. Майданника В.Г.
З 2002 року - асистент, з 2014 року - доцент кафедри педіатрії №1.
З вересня 2014 року призначена відповідальною за роботу зі студентами – медичними психологами 3-6 курсів та відповідальна за підготовку матеріалів для державного іспиту для студентів – медичних психологів.
З 2017 року призначена відповідальним секретарем державної екзаменаційної комісії №3 медичного факультету №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії. Консультативну та лікувальну роботу проводить на базі педіатричного відділення №2, проводить консультації хворих дитячого травматологічного та пульмонологічного відділень.
Автор та співавтор 52 наукових праць, 1 раціоналізаторської пропозиції та 5 інформаційних листів.

Чекотун Тетяна Вікторівна


Доцент, кандидат медичних наук

В 1997 році закінчила педіатричний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 1997 по 2005 роки працювала лікарем-неонатологом міської лікарні «Центр матері та дитини». В 2005 р. вступила до аспірантури зі спеціальності «Педіатрія». В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Державній установі «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України» за темою «Особливості нейроендокринної регуляції і корекція її порушень у недоношених новонароджених з гіпоглікемією». Є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з 2006 року: з 2006 по 2016 рр. – працювала асистентом кафедри педіатрії №1, з грудня 2016 р. по теперішній час – доцент кафедри педіатрії №1. Завуч по роботі з іноземними студентами з 2011 р. Опубліковано 38 наукових праць. Займається лікувально-консультативною роботою на базі відділення для дітей раннього віку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії. Є членом Європейської академії педіатрії (EAP) з 2019 р

Саврун Тетяна Ігорівна


Доцент, кандидат медичних наук

Саврун Тетяна Ігорівна закінчила Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова у 1997 році за спеціальністю «педіатрія» з відзнакою. З 2007 року працювала на посаді асистента кафедри педіатрії №1. В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні особливості гіпоксичної нефропатії у недоношених новонароджених» під керівництвом д.мед.н. професора Яблонь О.С. В 2018 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри педіатрії №1. Згідно з функціональними обов’язками доцента проводить навчально-методичну роботу на 5 курсі (неонатологія), приймає активну участь у керівництві студентськими науковими дослідженнями. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом педіатрія та неонатологія. Лікувально-консультативну роботу проводить у відділенні для недоношених новонароджених ВОДКЛ, відділенні інтенсивної терапії недоношених та хворих новонароджених та у відділенні патології новонароджених міської лікарні «Центр матері та дитини». Є членом Асоціації педіатрів та Асоціації неонатологів України. Має досвід участі у міжнародних клінічних дослідженях в неонатології, сертифікати GCP. Опубліковано 35 наукових та навчально-методичних публікацій, є автором та співавтором 4 публікацій у фахових виданнях наукометричних баз Web of Science та Scopus, навчального посібника «Neonatology». У 2011 році брала участь у програмі французько-українського обміну фахівців в галузі охорони здоров’я та фармації та пройшла стажування у дитячому клінічному центрі Робера Дебре, Франція, м. Париж. У 2017 році пройшла двохмісячне стажування у провідному університетському регіональному госпіталі м. Чанша (Китай).

Кислова Юлія Олексіївна


Доцент, кандидат медичних наук

Кислова Юлія Олексіївна з 2010 року прийнята на посаду асистента кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Рання діагностика гіпоксично-ішемічного ушкодження центральної нервової системи у недоношених дітей та профілактика несприятливих наслідків», виконану під науковим керівництвом професора, д.мед.н. Яблонь Ольги Степанівни. В 2017 році обрана на посаду доцента кафедри педіатрії №1. Згідно з функціональними обов’язками доцента проводить консультативну та лікувально-профілактичну роботу у педіатричному відділенні №1 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, навчально-методичну роботу на 4 курсі – педіатрія. Має вищу лікарську категорію за спеціальністю «Педіатрія» та спеціалізацію з дитячої нефрології. Має 49 публікацій, із них 44 наукових та 3 навчально-методичного характеру. В періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science опубліковано 3 статті, 7 абстрактів. У 2012 та 2018 році ввійшла до групи співавторів навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, педіатрів, лікарів загальної практики-сімейної медицини «Захворювання дитячого віку» та «Практичний посібник з педіатрії» під загальною редакцією д.мед.н., професора Яблонь О.С. З 2012 року є членом ERA-EDTA (Європейська асоціація нефрології, діалізу та трансплантології), з 2018 року є членом Європейської асоціації дитячих нефрологів (ESPN).

Мазулов Олександр Васильович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив Вінницький Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2002 році за спеціальністю "Педіатрія". З 2002 по 2006 рік працював лікарем-педіатром в Жмеринській ЦРЛ. В 2006-2008 роках навчався в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії ВНМУ. З 2008 року працює на посаді асистента кафедри педіатрії №1. Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Патогенетична роль сурфактантного протеїну В у формуванні бронхолегеневої патології у дітей" в 2018 році. Дійсний член EAACI та ERS з 2010 року. З 2018 року є доцентом кафедри педіатрії №1. Автор 57 друкованих праць. У 2018 році проходив стажування в університетській клініці м. Грац (Австрія) та Відкритому Медичному Інституті (Open Medical Institute), який був створений American-Austrian Foundation у місті Зальзбург (Австрія).

Герасимова Олена Вікторівна


доцент, кандидат медичних наук

У 2003 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. В 2004 році здобула кваліфікацію магістра медицини з педіатрії. 3 2004 по 2006 роки проходила навчання в клінічній ординатурі за спеціальністю «Педіатрія». З 2012 року працює на посаді асистента кафедри педіатрії №1. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення патогенетичної терапії бронхіальної астми у дітей шкільного віку з урахуванням профілю кардіоваскулярної безпеки» виконану під науковим керівництвом професора, д.мед.н. Каблукової Олени Кас’янівни. У 2017 році пройшла спеціалізацію з дитячої кардіоревматології в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. У 2018 році обрана на посаду доцента кафедри педіатрії №1. Згідно з функціональними обов’язками доцента проводить навчально-методичну роботу на 4 курсі (педіатрія). Проводить консультативну та лікувально-профілактичну роботу у педіатричному відділенні №1, пульмонологічному, очному відділеннях Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Автор та співавтор 55 друкованих робіт, з них 50 наукових та 5 навчально-методичного характеру. В періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science опубліковано 4 статті. У 2018 році ввійшла до групи співавторів навчального посібника для студентів, лікарів-інтернів, педіатрів, лікарів загальної практики-сімейної медицини «Практичний посібник з педіатрії» під загальною редакцією д.мед.н., професора Яблонь О.С. З 2018 року є членом Європейського товариства кардіологів (ESC).

Конопліцка Анастасія Петрівна


Доцент, кандидат медичних наук

Конопліцька Анастасія Петрівна кандидат медичних наук, асистент кафедри з 2014 року. Захистила кандидатську дисертацію 30.06.2015 р. на тему: „Значення маркерів пошкодження клітинних мембран нефротелію в диференційній діагностиці захворювань нирок з синдромом гематурії у дітей”. Лікувальну роботу проводить на базі ВОДКЛ у відділенні педіатрії №2, лікар-педіатр першої кваліфікаційної категорії, проводить консультації хворих у черепно-лицьовому відділенні як педіатр та гастроентеролог, у відділені хірургії №2 - гастроентеролог. В 2017 році з 7.08-12.08 була на стажуванні у Свентокшистській дитячій лікарні, м. Кельце. Кількість публікації: 30 та 1 деклараційний патент на корисну модель. Є співавтором «Практичний посібник з педіатрії»: навч. посібник/ Яблонь О.С. та співав.,- Вінниця, 2018 .- 248 с. З 2019 року є членом Європейської Академії Педіатрії (ЕАР).

Власенко Діана Юріївна


Асистент, кандидат медичних наук

Власенко Діана Юріївна з 2014 року прийнята на посаду асистента кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.В 2014 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Клініко-патогенетичні особливості неонатальної захворюваності та її наслідків у дітей, що народилися з масою тіла <1250 грам», під науковим керівництвом професора, д.мед.н. Яблонь Ольги Степанівни. Згідно з функціональними обов’язками ассистента, проводить лікувально-профілактичну роботу у відділенні для недоношених дітей Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, навчально-методичну роботу на 5 курсі – неонатологія. Автор та співавтор 12 друкованих наукових робіт.

Мазур Олена Генадіївна


Доцент, кандидат медичних наук

Мазур Олена Геннадіївна закінчила Вінницький національний медичний університет ім.
М. І. Пирогова в 2008 році за спеціальністю "Педіатрія". З 2010 року прийнята на посаду
старшого лаборанта кафедри педіатрії №1. З 2013 року працює на посаді асистента
кафедри педіатрії №1. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-
патогенетичні особливості затяжної жовтяниці новонароджених». Згідно з
функціональними обов'язками асистента кафедри виконує лікувально-профілактичну
роботу у відділенні патології новонароджених та навчально-методичну роботу на 5 курсі –
неонатологія. Має другу лікарську категорію за спеціальністю «Неонатологія». Є членом
Европейської Академії Педіатрії та Асоціації неонатологів України. Автор та співавтор 15
наукових публікацій, з них - 6 статей у фахових журналах, затверджених ВАК.

Пугач Марина Миколаївна


Доцент, кандидат медичних наук

У 2008 році закінчила медичний факультет зі спеціальності "педіатрія" Харківського національного медичного університету. По закінченню інтернатури працювала на посаді лікаря-педіатра в Центрі радіаційного захисту дитячого населення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З 2013 р. - аспірант кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2016 року по теперішній час працює на посаді асистента кафедри педіатрії №1. В 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: "Клініко-патогенетичні особливості вітамін D-дефіцитного рахіту у дітей першого року життя при ожирінні". Згідно з функціональними обов’язками асистента викладає неонатологію студентам 5 курсу, лікувальну роботу проводить на базі відділення для недоношених новонароджених ВОДКЛ. Автор 20 наукових праць.

Ремінна Інна Ігорівна


Асистент, кандидат медичних наук

У 2011 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2011 по 2013 рр. навчалася у магістратурі на кафедрі педіатрії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. За час навчання у магістратурі під керівництвом д.мед.н., професора, завідувача кафедри педіатрії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Яблонь Ольги Степанівни, була написана магістерська робота на тему: «Внутрішьолікарняне інфікування новонароджених, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії». У 2013 році закінчила з відзнакою навчання в магістратурі та здобула кваліфікацію магістр медицини з неонатології. З 2013 по 2018 рр. продовжила навчання в аспірантурі на кафедрі педіатрії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Працювала на посаді лікаря-неонатолога відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З 2017 по 2018 рр. працювала на посаді викладача-стажиста кафедри педіатрії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію «Імунопатогенетичні особливості неонатальних пневмоній» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія, виконану під науковим керівництвом зав. кафедри педіатрії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова доктора медичних наук, професора Яблонь Ольги Степанівни. З 2018 року працює на посаді асистента кафедри педіатрії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Згідно з функціональними обов’язками асистента, проводить лікувально-профілактичну роботу у відділенні патології новонародженних Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, навчально-методичну роботу на 5 курсі – неонатологія. Автор та співавтор 10 друкованих наукових робіт у тому числі 1 деклараційного патенту на корисну модель. Є членом Асоціації неонатологів України.

Чорнопищук Наталія Петрівна


Асистент, кандидат медичних наук

У 2013 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія». З 2013 по 2015 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія». В 2015 році під керівництвом професора, д. мед. н. Яблонь О.С. на відмінно захистила магістерську роботу на тему: «Особливості перебігу рахіту у недоношених дітей з урахуванням коморбідного стану». З серпня 2015 р. по грудень 2015 р. працювала лікарем-педіатром приймально-діагностичного відділення Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні. З грудня 2015 р. по грудень 2018 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі педіатрії №1 ВНМУ імені М.І. Пирогова. З 2016 по 2018 рік викладач-стажист кафедри педіатрії №1 ВНМУ імені М.І. Пирогова. З грудня 2018 року – асистент кафедри педіатрії №1 ВНМУ імені М.І. Пирогова. В 2019 році під керівництвом професора, д. мед. н. Яблонь О.С. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-діагностичні особливості некротичного ентероколіту передчасно народжених дітей». Кількість публікацій – 27, з них 1 деклараційний патент України на корисну модель та 4 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science. З 2019 року є членом European Academy of Pediatrics (Європейська Академія Педіатрії). З 2020 року є членом Подільської спілки педіатрів України. Стаж роботи за напрямком педіатрія – 7 років.

Назаренко Олексій Петрович


асистент

Назаренко Олексій Петрович В 2012 році закінчив педіатричний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2012 по 2014 роки проходив інтернатуру в "Могилів-Подільський МЦ ПМСД". В 2014-2016 роках навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «Педіатрія». З 2016 року працює на посаді асистента кафедри педіатрії №1. З 2018р почав навчання в аспірантурі та запланував дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичні особливості бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку». Займається лікувальною роботою в педіатричному відділенні ІБВ раннього віку на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Лікувальний стаж 6 років.

Новини

Розподіл груп вибіркових дисциплін
28.09.2021

 

Розподіл груп вибіркових дисциплін по першому тижню з 29.09.2021
01.10.2021
4 група, спеціальність Медицина – доц. Кулик Я.М., Вінницька обласна
дитяча клінічна лікарня

Розподіл груп вибіркових дисциплін по першому тижню з 29.09.2021
01.10.2021
4 група, спеціальність Медицина – доц. Кулик Я.М.,

5 група, спеціальність Медична психологія - ас. Оверчук А.А.

Вінницька обласнадитяча клінічна лікарня

 

Розташування кафедри
05.09.2021

Для груп медмчного факультету № 1 та №2, які приходять навчатися на кафедру педіатрії № 1 (Групи №1-17, 95,96) - кафедра педіатрії №1 розташована на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 108), на першому поверсі консультативної поліклініки.

Перескладання іспиту з педіатрії
29.08.2021

Шановні студенти!

Перескладання іспиту з педіатрії за 4 курс відбудеться у понеділон 30.08 о 9:30 на платформі Microsoft Teams.

Перескладання іспиту з педіатрії 4 курс
28.06.2021

 

Шановні студенти!
29.06. о 10-00 відбудеться перездача іспиту з пропедевтики педіатрії (3 курс) для студентів спеціальності Медична Психологія. Перездача іспиту відбуватиметься дистанційно, на платформі Microsoft teams.

Шановні студенти!

30.06. о 9-00 відбудеться перездача іспиту з педіатрії для студентів 4 курсу.

Перездача іспиту відбуватиметься дистанційно, на платформі Microsoft teams.

 

Перескладання іспиту 3 курс "Медична психологія"
28.06.2021

 

Шановні студенти!
29.06. о 10-00 відбудеться перездача іспиту з пропедевтики педіатрії (3 курс) для студентів спеціальності Медична Психологія. Перездача іспиту відбуватиметься дистанційно, на платформі Microsoft teams.

Шановні студенти!

29.06. о 10-00 відбудеться перездача іспиту з пропедевтики педіатрії (3 курс) для студентів спеціальності Медична Психологія.

Перездача іспиту відбуватиметься дистанційно, на платформі Microsoft teams.

 

Консультація іспит з педіатрії для 4 курсу
14.06.2021

Консультація проводиться напередодні іспиту на плотформі Microsoft Teams.

Консультація: укр.студенти о 9.00   Код: q9ilyw8 або

посилання:http://microsoft.com/%3Ci%3E#/school/conversations/Общий?threadId=19:FTPwAvXvGF7_Mu0O3Gu1_q4H659w8wDyRlkDdcJX_Fk1@thread.tacv2&ctx=channel

Іспит 4 курс (Педіатрія) - розклад на 25.06.2021
14.06.2021

 А групи - І зміна - початок іспиту на 8:30 на платформі Microsoft Teams

 Б групи - ІІ зміна - початок іспиту на 12:00 (початок можливий о 12:30, якщо затримається І зміна)

Розклад іспиту 3 курс МП
12.06.2021

 

Група

Підгрупа

К-сть студентів у групі

Час іспиту

61

А

6

8-30

 

Б

7

8-30

62

А

8

10-00

 

Б

7

10-00

63

А

6

11-30

 

Б

7

11-30

64

А

9

13-00

 

Б

6

13-00

 

Результати діяльності студентського наукового гуртка за 2019-2020 н.р.
29.12.2020

ЗВІТ 

про діяльність студентського наукового гуртка

кафедри педіатрії №1 за 2019-2020 н.р.

Староста – Плахіна О.С., 5 курс, 10 а група.

Науковий керівник – к. мед. н., ас. кафедри педіатрії №1 Пугач М.М.

Мета роботи гуртка: сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів; формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості; розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

         Основні завдання студентського наукового гуртка: забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів; формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань в галузі медицини й навичок роботи в наукових колективах; допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових робіт і розробки наукових проблем; підготовка із числа найбільш здатних, активних і встигаючих студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів; виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу.

         За звітний рік проведено 8 засідань СНТ з питань неонатології, молодшого дитинства, пульмонології, кардіоревматології, гастроентерології, нефрології, алергології, імунології. Членами наукового гуртка є студенти 4,5 та 6 курсів медичних факультетів №1,2.

На кожному засіданні було розглянуто актуальні теми з позиції педіатра. Студенти брали активну участь у підготовці та проведенні засідань гуртка. За звітний період було заслухано понад 10 доповідей студентів з відповідної планової тематики. Обговорення кожної доповіді супроводжувалось дискусією.

Практична частина засідань відбувалася у відділеннях ВОДКЛ, де проводилися клінічні розбори тематичних хворих, під час яких студенти вдосконалювали майстерність спілкування з маленькими пацієнтами та їх батьками, збір анамнезу та практичні навички фізикального огляду дітей із різноманітною патологією, проводили інтерпретацію додаткових методів обстеження, диференційну діагностику, пошук клінічного діагнозу та обговорення особливостей терапевтичних та превентивних заходів.

 

План роботи СНТ

кафедри педіатрії №1 на 2019 -2020 н. р.

02.10.2019

Тема: «Сучасні стандарти надання допомоги новонародженим». Клінічний розбір хворих. Організаційні питання.

Проф. Яблонь О.С., доц. Саврун Т.І., ас. Пугач М.М.

 

16.10.2019

Тема: «Актуальні питання дитячої пульмонології».Клінічний розбір хворих.

Доц. Мазулов О.В., ас.Чорнопищук Н.П.

 

06.11.2019

Тема: «Сучасні технології виходжування передчасно народжених дітей: проблеми і досягнення». Клінічний розбір хворих.

Доц. Биковська О.А., ас.Мазур О.Г.

 

20.11.2019

Тема: «Синдром порушенного кишкового всмоктування у дітей». Клінічний розбір хворих.

Доц.Антонець В.А., ас.Коноплицька А.П.

 

04.12.2019

Тема: «Особливості порушення мінерального обміну у дітей з хронічною хворобою нирок». Клінічний розбір хворих.

Доц. Кислова Ю.О., ас. Ремінна І.І.

 

05.02.2020

Тема: «Актуальні питання діагностики та лікування ювенільного ідіопатичного артриту у дітей на сучасному етапі». Клінічний розбір хворих.

Доц. Капітан Т.В.,доц. Герасимова О.В. 

19.02.2020

Тема: «Особливості діагностики первинних імунодефіцитів у дітей ранньоговіку». Клінічний розбір хворих.

Доц. Кулик Я.М., доц. Чекотун Т.В., ас. Назаренко О.П.

 

04.03.2020

Тема: «Диференційна діагностика дерматозів у дітей». Клінічний розбір хворих.
Проф. Процюк Т.Л., ас. Власенко Д.Ю.

 

 

 

 

28.11.2020 р. у ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбулася XVII Науково-практична конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку -2020" у форматі відеоконференції. На секції педіатрії у дружній атмосфері талановиті та перспективні доповідачі ділилися результатами своїх досліджень. Заслухано 6 усних доповідей. Рівень представлених робіт був високим, учасники продемонстрували змістовні презентації та ерудицію під час виступів.За матеріалами конференції опубліковано тези у збірнику «Матеріали ХVIІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2020».

 

 

 

 

 

На підставі відкритого голосування після заслуховування доповідей були визначені наступні переможці:

 

І місце – Осадчук Юлія Олексіївна, 3а група, 5 курс.

               «Знання про лихоманку і «лихоманкофобія» у сучаснихматерів»

                Науковий керівник: к. мед. н., доц.  Я.М.Кулик.

 

ІІ місце – Угрин Анна Андріївна, 13б група, 5 курс.

«Диференційна діагностика вродженого міастенічного синдрому (клінічний       випадок)»

Науковий керівник: к. мед. н., доц. Т. І. Саврун.

 

  ІІІ місце – 1. Оверчук Анастасія Андріївна, аспірант.

                   «Бронхіоліт у дітей малюкового віку: фактори ризику»

                  Науковий керівник: д. мед. н., проф. Н. І. Токарчук.

 

2. Онищенко Уляна Миколаївна, 21 група, 6 курс, Габорець Ярослава Вячеславівна,     21 група, 6 курс.

«Клініко-анамнестична характеристика новонароджених з    перинатальним контактом по ВІЛ» 

                  Науковий керівник: к. мед.н., ас. М. М. Пугач.

 

 

Поздоровлення від колективу
23.10.2019

26 вересня 2019 року на VII міжнародному конгресі неонатологів України шановна професор, д.мед.н. Ольга Степанівна Яблонь нагороджена медаллю «За бездоганну медичну службу»!
Вітаємо!!! Зичимо Вам невичерпної енергії та наснаги, родинного затишку, тепла! Нехай кожен Ваш день буде наповнений корисними справами і теплом людських відносин, а мрії втілюються у життя та приносять бажану радість і задоволення! Нехай у Ваших задумах завжди буде мудрість, у колективі- підтримка однодумців, в серці- добре і сонячно від людської вдячності!

 

Відкрита лекція доцента Мазулова О.В.
23.10.2019

24.09.2019 р. відбулась відкрита лекція доцента Мазулова Олександра Васильовича на тему: «Алергічні захворювання у дітей» англійською мовою

 

 

 

 

 

"Перший крок в науку - 2019"
23.04.2019

18.04.2019 р. у ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбулася XVl науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Перший крок в науку - 2019". На секції педіатрії заслухано 10 усних доповідей та 2 стендові. Представлені роботи присвячені актуальним питанням неонатології, кардіоревматології, гастроентерології, пульмонології та алергології. Учасники представили змістовні презентації, продемонстрували ерудицію, володіння ораторським мистецтвом.
Вітаємо переможців:
І місце - Цибрій І.В., 5 курс, 99 б група.
"Оцінка неврологічної та соматичної захворюваності передчасно народжених дітей, які перенесли важкі ураження ЦНС в неонатальному періоді".
Науковий керівник: доц. Саврун Т.І.

ІІ місце - Дяченко І.П., 4 курс, 14 а група.
"Некомпактний міокард лівого шлуночка у дітей: особливості клінічного перебігу та структурно-функціональні зміни в міокарді".
Науковий керівник: доц. Герасимова О.В.
- Гринів Н.М., Середюк А.В. Івано-Франківський національний медичний університет.
"Особливості диференційної діагностики суглобового синдрому у підлітків".
Науковий керівник: ас. Лазуркевич О.В.

ІІІ місце - Лобортас Ю.І., 5 курс, 96 б група.
"Діти з великою масою тіла: фактори ризику та стан постнатальної адаптації".
Науковий керівник: ас. Мазур О.Г.
- Мазуркевич М.О. КВНЗ "Житомирський медичний інститут".
"Аналіз обізнаності студентів щодо особливостей перебігу ДЦП, комунікації та особливостей спілкування".
Науковий керівник: ас. Шигонська Н.В.

Краща стендова доповідь - Олефіренко А.А., Павловська Л.О., 4 курс, 17 а група.
"Діагностика лактазної недостатності на сучасному етапі".
Науковий керівник: доц. Антонець В.А.

 

Штат

 

 

11

 

11

 

 

Також, на секції "Педіатрія №1" кожен учасник секції мав змогу прийняти участь у голосуванні за кращу доповідь завдяки інтерактивного онлайн голосування!

Це був цікавий досвід, який може стати доброю традицією!

Чудовим показником є те, що думки викладацького складу кафедри, щодо найкращої доповіді, збіглися з думками студентів!

 

 

222

Нагородження переможців ХVІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Перший крок в науку - 2019".
23.04.2019

19.04.2019 р. у ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбулося нагородження переможців ХVІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Перший крок в науку - 2019". Щиро вітаємо з перемогою на секції "Педіатрія №1" Цибрій Іванну Василівну та наукового керівника - доцента Саврун Тетяну Ігорівну. Бажаємо подальших успіхів та досягнень!

 

ііі

 

Наукова діяльність

 

З 2015 р. на кафедрі педіатрії №1 виконується планова НДР: «ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ».

Реєстраційний номер: 0115U007075.

Керівник наукової роботи:  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №1  Яблонь О.С.   

Мета дослідження: підвищити ефективність діагностики та лікування патології органів дихання, серцево-судинної системи, сечовидільної, нервової та кістково-м’язової системи у дітей.

Завдання дослідження:

1. Дослідити особливості захворюваності і смертності новонароджених з м.т. ≤1250 г в неонатальному періоді та після виписки зі стаціонару і встановити поширеність затяжних гіпербілірубінемій в неонатальному періоді у дітей Вінницької області.

2. Визначити чинники ризику формування бронхолегеневої патології у новонароджених дітей, які зазнали впливу ШВЛ в неонатальному періоді та встановити особливості клінічної маніфестації позагоспітальної пневмонії у дітей раннього віку.

3. Визначити вміст толл-подібних рецепторів 2 типу (TLR2) та інтерлейкіну-6 (IL6) у сироватці крові недоношених дітей, які народилися з м.т. ≤1250 г, в неонатальному періоді та оцінити їх зв’язок з показниками неонатальної адаптації та рівнем психомоторного і соціально-емоційного розвитку у скоригованому віці 18 місяців.

4. Поліпшити діагностику патології органів дихання шляхом вивчення ролі сурфактантного протеїну SNP rs1130866 Thr131Ile як предиктора формування захворювань і важкості ураження бронхолегеневої системи та ролі генного поліморфізму фактора некрозу пухлин альфа у розвитку позагоспітальної пневмонії у дітей раннього віку. Оцінити зв'язок про- і протизапальних цитокінів (ФНП-α, IL-10) сироватки крові з основними клінічними проявами позагоспітальної пневмонії у дітей раннього віку. Вивчити діагностичне значення  прокальцитонінового тесту в якості маркера активності запального процесу при позагоспітальній пневмонії  у дітей раннього віку.

5. Проаналізувати вплив генотипів поліморфізму гена VDR на клінічні прояви та тяжкість вітамін D - дефіцитного рахіту та оцінити зв'язок рівня гідроксивітаміну D (25(ОН)D), остеокальцину сироватки крові зі ступенем тяжкості вітамін D - дефіцитного рахіту у дітей першого року життя з надмірною масою тіла та ожирінням.

6. Удосконалити диференційну діагностику захворювань нирок з синдромом гематурії у дітей на основі визначення маркерів ушкодження клітинних мембран нефротелію (малонового діальдегіду сироватки крові, β2-мікроглобуліну, холінестерази та                                γ-глютамілтрансферази в сироватці крові і сечі). 

7. Дослідити стан серцево-судинної системи, внутрішньокардіальної та церебральної гемодинаміки у дітей шкільного віку в залежності від рівня контролю бронхіальної астми.

8. Визначити вплив фармакотерапії інгаляційним глюкокортикостероїдом та бета 2-агоністом пролонгованої дії з похідним метилксантину тривалої дії на функціональний стан серцево-судинної системи при лікуванні бронхіальної астми у дітей шкільного віку. Довести ефективність кардіопротекторної дії метаболічних коректорів - ритмокору, тіотриазоліну в поєднанні з комбінованими препаратами базисної терапії при лікуванні бронхіальної астми у дітей шкільного віку.  Розробити та обґрунтувати алгоритм лікування препаратами кардіопротекторної дії у дітей шкільного віку, хворих на бронхіальну астму.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

 

У 2018 році на кафедрі педіатрії №1 завершені наукові дослідження і захищені кандидатські дисертації «Патогенетична роль сурфактантного протеїну В у формуванні бронхолегеневої патології у дітей» А.В. Мазулов, «Імунопатогенетичні особливості неонатальних пневмоній» Ремінна І.І., «Клініко-патогенетичні особливості затяжної жовтяниці новонароджених» Мазур О.Г. Результати досліджень впроваджено в практику органів охорони здоров’я.

 

Перелік захищених у 2018 році дисертаційних робіт:

 

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

● докторські 

 

 

 

 

 

 

 

● кандидатські

1.

Ремінна І.І.

Імунопатогенетичні особливості неонатальних пневмоній

2013-2018

ВНМУ ім. М.І. Пирогова

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, кафедра педіатрії №1

14.01.10 –

педіатрія

 

2

Мазур Олена Геннадіївна

Клініко-патогенетичні особливості затяжної жовтяниці новонароджених

2012-2017

ВНМУ ім. М.І. Пирогова

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, кафедра педіатрії №1

14.01.10  ̶  педіатрія

 

3

Мазулов Олександр Васильович

Патогенетична роль сурфактантного протеїну В у формуванні бронхолегеневої патології у дітей

2010-2017

ВНМУ ім. М.І. Пирогова

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, кафедра педіатрії №1

14.01.10  ̶  педіатрія

 

 

 

 

Видавнича діяльність кафедри 

 

Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

Монографії

Підручники, посібники*

Статті, в т.ч.

закордоном

Тези, в т.ч.

закордоном

Методичні

рекомендації, методичні вказівки

(МР / МВ)

Інформаційні листи

Патенти

 

0

0/1

11/2

11/2

-/-

-

-

 

Підручники: 

 1. Неонатологія: національний підручник: у 2 т./ За редакцією професора Шунько Є. Є. Авторський колектив, в т.ч. О.С. Яблонь. - Київ, 2015.-  Т. 1. – 958 с.
 2. Неонатологія: національний підручник: у 2 т./ За редакцією професора Шунько Є. Є. Авторський колектив, в т.ч. О.С. Яблонь. - Київ, 2015.-  Т. 2. – 640 с.
 3. Яблонь О.С. / Педіатрія, - Вінниця, Нова книга, 2016 р., 1150 с., 93 арк.,
 4. О. Yablon /Neonatology / Yablon O, Savrun T., Bykovska O. - Вінниця, 2015. – 162 с.
 5. Яблонь О.С./ Практичний посібник з педіатрії, Вінниця, 2018р 

Патенти: 

 

1. Патент № 117448, Україна, МПК G01N 33/48(2006.01) Спосіб діагностики та диференційної діагностики пневмоній періоду новонародженості / О.С. Яблонь, І.І. Ремінна; заявник і патентовласник Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова і автори. - № u201700557; заявл. 20.01.2017; опубл. 26.06.2017, бюл. № 12.

2. Патент № 117958, Україна, МПК G01N 33/48(2007.03) Спосіб лікування затяжних жовтяниць у дітей / О.С. Яблонь, О.Г. Мазур; заявник і патентовласник Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова і автори. - № u201700557; заявл. 20.02.2017; опубл. 10.07.2017, бюл. № 12

 

Статті в журналах за 2018 р., включених до баз Scopus або Web of Science (треба вказати також статті, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Індекс DOI

Електрона адреса

Бібліо-графія

 

Мед

Педіатрія №1

Саврун Т.І., Кочерга З.Р., Чекотун Т.В., Биковська О.А., Кислова Ю.О.

Дослідження гострого ураження нирок у передчасно народжених новонароджених, які зазнали впливу перинатальної гіпоксії 

10.26724 / 2079-8334-2017-4-62-71-76

http://womab.com.ua/smb-2017-04/6893

 

Світ медицини та біології.  – 2017. – № 4(62). – С. 71 – 76.

 

 

Педіатрія №1

Herasymova, O.V., Protsiuk, T. L., Protsiuk, L. O.

Structural and functional changes of car-diovascular system in chil-dren with asth-ma

10.14739/2310-1210.

2018.5.141510

http://zmj.zsmu.edu.ua

Zaporozhye 

medical jo-urnal 2018; 20 (5), 646 – 650

 

Педіатрія №1

Protsiuk, T. L., Herasymova, Ye. V., Protsiuk, L. O., Surkova, N. M.

 

The course of bronchial asth-ma associated with metabolic syndrome in children with different phe-notypes depen-ding on vita-min D3 level.

10.14739/2310-1237.

2018.1.129321

http://pat.zsmu.edu.ua/article/view/129321

Pathologia

2018; 15 (1), 68–73

 

Педіатрія №1

I. Kyslova,

T. Savrun,

O. Yablon,

 O. Mazulov,

G. Guminskaya

Early diagnostic markers of acute kidney injury in premature newborns

https://doi.org/10.1093/ndt/gfy104.FP758

 

NDT. 2018; 33 (Is.sup.1):302

 

 

 

 

 

 

 

Разом: n=4 

 

Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві

 

 • стажування науковців за кордоном

№з/п

ПІБ

Країна

Заклад

Тематика

Терміни

1

Чекотун Т.В.

Польща

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydzial Lekarski i Nauk o zdrowiu; Klinika Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Педіатрія

23.07.2018 р.- 27.09.2018 р.

2

Биковська О.А.

Польща

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydzial Lekarski i Nauk o zdrowiu; Klinika Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Педіатрія

23-27.07.2018

3

Мазулов О.В.

Австрія

Clinical Observership, University Clinic of Graz

Педіатрія

05.11.18-30.11.18

 • участь у форумах за кордоном у 2017 році

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1

Яблонь О.С.

Чехія

50 Європейський педіатричний Конгрес ESPGHAN

10-12.05.2017

2

Яблонь О.С., Биковська О.А.

Бельгія

Мітинг дослідників

7-8.09.2017

3

Яблонь О.С., Мазулов О.В., Кислова Ю.О.

Бельгія

Мітинг дослідників

26-27.10.2017

 

Процюк Т.Л.

Польща

(Kraków)

"Współczesne tendencje w nauce i edukacji".

 

30-31.10.2016

 

У 2018 році на базі кафедри педіатрії №1 було проведено 3 реґіонарні науково-практичні конференції.

 

 

На базі кафедри педіатрії №1 працює студентський науковий гурток в роботі якого приймають участь 34 студенти. За 2017-2018 рр. 20 студентів отримали призові місця на міжнародних, республіканських конгресах та науково-практичних конференціях.

 

Студенти, які брали участь у міжнародних, республіканських конгресах та конференціях та отримали призові місця

з/п

Назва заходу і країна проведення

ПІБ

Факультет, курс, група

Керівник

Назва нагород

Примітка

першемісце

другемісце

третємісце

гран-прі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 
 
 

Міжнародна конференція, яка відбулася в Україні

1

Особливості ураження ШКТ у дітей шкільного віку.

Білий С.В., Будулак А.Ю.

 

5 курс, 95 б група

Конопліцька А.П.

-

-

+

-

 

2

87-а Науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині», 22-23.03.2018 р., м. Івано-Франківськ

Михальчишена В.В., Козак С.Б.

Медичний №2, 6 курс, 74 гр

Саврун Т.І.

+

 

 

 

 

3

XV міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2018», 18-20.04.2018 р. м. Вінниця

Мотузенко О.С.

Медичний №1, 5 курс, 7Б гр

Саврун Т.І.

+