Студенту

Історія кафедри

Штат кафедри

Гомон Микола Лонгінович


Завідувач кафедрою, професор, д.мед.н

Народився в 1962році. Після закінчення середньої школи вступив до Вінницького медичного інституту ім.М.І.Пирогова, який закінчив в 1985р. З 1985 по 1990 закінчив інтернатуру та працював лікарем в практичній охороні здоров'я. В 1990-92рр. навчався в клінічній ординатурі по анестезіології, а згодом в заочній аспірантурі. В 1998р захистив кандидатську дисертацію по фаху "анестезіологія". З 2005р. доцент кафедри хірургії з курсом анестезіології-реаніматології. В 2015р захистив дисертацію на звання д.мед.н по фаху "анестезіологія". З 2013р в.о.зав.курсом анестезіології. В 2016р. вибраний на посаду професора кафедри хірургії №1 по курсу анестезіології.
Дисертація по фаху "анестезіологія" на звання к.мед.н: "Зміни та корекція реологічних властивостей крові при оклюзійних захворуваннях артерій кінцівок". Дисертація по фаху "анестезіологія" на звання д.мед.н: "Мультимодальна анестезія з використанням регіонарної аналгезії в комплексі антиноцицептивної протекції хірургічних втручань". 137 друкованих праць, 15 патентів.

Дацюк Олександр Іванович


професор, д.мед.н

Почесне звання – заслужений лікар України
Професор каф.хірургії №1 з курсом анестезіології та урології на 0,5 посади за сумісництвом.
Закінчив ВМІ ім..М.І.Пирогова в 1983 р., інтернатура з анестезіології - реаніматології в 1984 р., з того часу працюю в Вінницькій обласній лікарні ім.М.І.Пирогова – спочатку лікарем- анестезіологом, а з 2000 року – завідувачем відділенням анестезіології та інтенсивної терапії та обласним позаштатним анестезіологом.
З 1991 року почав працювати асистентом курсу анестезіології та реаніматології ВМІ ім..М.І.Пирогова за сумісництвом.
Захистив кандидатську дисертацію в 1992 році на тему: «Фармакологічний ефект та гепатотоксичність засобів для неінгаляційного наркозу в умовах модулювання активності монооксигеназної ферментативної системи». Обраний на посаду доцента в 2005 р.
Захистив докторську дисертацію на тему: «Оптимізація інфузійної підтримки та модуляція системної запальної реакції в комплексі інтенсивної терапії хворих на гострий панкреатит в ранній фазі» в 2015 році. В цьому ж році був обраний на посаду професора, а в 2017р. отримав звання професора.
Наукова діяльність: автор більш ніж 120 наукових друкованих праць, в тому числі в науково-метричних базах даних (включаючи «Scopus»), маю авторське свідоцтво на винахід та 8 патентів на винахід. Автор та співавтор 9 навчально-методичних посібників та підручників з анестезіології та інтенсивної терапії невідкладних станів.
Основне коло наукових пошуків і розробок – діагностика та інтенсивна терапія сепсису, гострого панкреатиту, поліорганної недостатності, а також розлади когнітивних функцій та їх корекція після загальної анестезії.

Семененко Андрій Ігорович


професор, д.мед.н

З 2001 по 2007 рік навчався в Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова.
З 2007 по 2009 рік навчався в інтернатурі за спеціальністю «анестезіологія».
З 2007 по 2009 рік навчався в магістратурі та здобув кваліфікацію магістр медицини з анестезіології та інтенсивної терапії.
З 2010 по 2012 рік навчався в заочній аспірантурі на кафедрі клінічної фармації та клінічної фармакології.
29.02.2012 захистив кандидатську дисертацію.
19.09.2017 захистив докторську дисертацію.
З 2012 по 2017 рік проходив стажування в клініках Польщі, Словакії, Чехії.
За період роботи в університеті опубліковано 82 друкованих праці: 55 статей, 20 тез у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, 4 патенти на корисну модель, три інформаційні листи про нововведення в системі охорони здоров’я. Є співавтором підручника «Фармакотерапія».
Наукові та педагогічні інтереси:
ГПМК, нозокоміальні інфекції, ЧМТ, політравма, інфузійно-трансфузійна терапія, когнітивні порушення після анестезії.


Дмитрієв Дмитро Валерійович


професор, д.мед.н

Анестезіолог та дитячий анестезіолог, репрезентативний член Європейської асоціації дитячих анестезіологів від України ESPA ACORNS member, дійсний член Міжнародної асоціації з лікування болю (IASP active member), дійсний член Європейської асоціації анестезіологів (ESA active member). Автор понад 270 наукових статей ( в тому числі і Scopus) і трьох підручників під грифом МОЗ України, редактор журналу "Медицина болю" та «Періопераційна медицина».

Стажування: CША, Техас, Темпл, клініка Scot & White (дитяча анестезіологія) Німеччина, Берлін, клініка Шаріте (медицина болю) Австрія, Клагенфурт, Університетська клініка (медицина болю) Австрія, Зальцбург (дитяча анестезіологія) Польща, Краків, Університетська клініка (медицина болю, регіонарна анестезія) Сербія. Белград, Університетська клініка (дитяча анестезіологія, регіонарна анестезія і медицина болю), Братислава European Pain Clinic (медицина болю, регіонарна анестезія) та Paraplegic Paracels Centrum, Щвейцария , Люцерн (анестезіологія та ІТ, медицина болю)Член редакційної ради та рецензент - EC Anaesthesia (UK, London) , Nursing and Palliative care International Journal (NPCIJ) (Hungary, Budapest) , Scimaze Anaesthesia & Pain Management (India) , Moldovan Journal of Health Sciences (Moldova) , Journal of US-China Medical Science (NY, USA), Journal of Child Science (Turkey).

Тереховський Анатолій Іванович


доцент, к.мед.н.

доцент, кандидат медичних наук
дисертація на тему: “Експериментальне обґрунтування доцільності використання тіотриазоліну при опіковій хворобі”, захистив у 2003р.
в теперішній час займається дослідженням питань ендотоксикозу, регіональних методів знеболення та анестезіологічного забезпечення в геріатрії.

Козловський Юрий Казимірович


доцент, к.мед.н

З 1983 до 1989 р. навчався у Вінницькому медичному інституті, на лікувальному факультеті. З 1997 до 1999 р. навчався на клінічній ординатурі за спеціальністю анестезіологія та ІТ. З 1998 р. працює на курсі анестезіології.
В 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Порушення та корекція реологічних властивостей крові в гострий період опікової хвороби”. В 2015 р. став доцентом кафедри.

Сергійчук Олена Віталієвна


доцент , к.мед.н

У 1998 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного університету імені М.І.Пирогова, спеціальність «лікувальна справа».
У 1998-200 рр. навчалась в інтернатурі на кафедрі хірургії №1з курсом анестезіології та реаніматології Вінницького медичного університету ім. М.І.Пирогова, в 2004-2010 рр. – в очній аспірантурі на тій же кафедрі. Кандидат медичних наук з 2010 р., дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України Стаж науково-педагогічної роботи – 8 років у Вінницькому національному медичному університеті IV рівня акредитації.
01.12.2009 р. – 24.11.2015 р. – асистент кафедри хірургії №1 з курсом анестезіології та реаніматології;
З 24.11.2015 р. – по теперішній час доцент кафедри хірургії №1 з курсом анестезіології та реаніматології;
наукова робота-має 16 публікацій, із них 12 наукових (з них у фахових виданнях ВАК - 11) та 1 навчально-методичного характеру. Співавтор навчального посібника для лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів (факультетів) післядипломної освіти «Анестезіологія та інтенсивна терапія», затвердженого МОЗ України.

Бевз Генадій Вікторович


доцент, к.мед.н.

В 1987 році закінчив Запорізький медичний інститут. З 1998 року по 2000 рік навчався в клінічній ординатурі по анестезіології у ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2013 році захистив дисертацію на тему: «Клініка, інтенсивна терапія хворих на правець важкого ступеня». З 2017 року доцент кафедри. Опублікував 29 наукових праць.

Столярчук Олександр Володимирович


доцент, к.мед.н.

Титаренко Наталія Василівна


асистент, к.мед.н

головний спеціаліст "Акушерська реанімація" ДОЗ Вінницької ОДА, лікар-анестезіолог Вінницького обласного перинатального центру.
Автор 2 підручників, співавтор 7 підручників та 3 методичних рекомендацій, автор 36 статей та 4 патентів України

Дмитрієва Елла Миколаївна


асистент

Куцик Олександр Володимирович


асистент

Працював у МКЛ ШМД, де очолював відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Вища категорія за фахом.
Співавтор 1 підручника, 18 статей, 2 винаходи, 6 рацпропозицій

Мазур Галина Миколаївна


асистент

Слободян Петро Павлович


асистент

Гончарук Оксана Сергіївна


асистент

анестезіологом у відділені АІТ, у ВОДКЛ.
З 2016 року працює на посаді асистента кафедри хірургії №1 з курсом анестезіології та інтенсивної терапії.

Залецький Богдан Васильович


асистент

Закінчив ВНМУ ім.. М.І. Пирогова у 2015р , за фахом педіатрія.
У 2015-2017 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю дитяча анестезіологія
З 2017р .- дитячий анестезіолог відділення АІТ ВОДКЛ , дійсний член ESPA. Автор 5 наукових статей (Scopus , WoS).
У 2018 році заплановано дисертаційну роботу.
Стажування та участь в міжнародних конгресах :
Братислава,Словаччина European Pain Clinic (медицина болю, регіонарна анестезія).
Будапешт , Угорщина (Pain management)
Барселона , Іспанія ( Anesthesiology and pain manegment)
Брюсель, Бельгія ( Pediatric anesthesiology)
Кишинів, Молдова (CEEA, regional anesthesia and pain management)

Маліновська Лідія Миколаївна


лаборант

Новини

Фото II Подільської всеукраїнської науково-практичної конференції
10.02.2019
II Подільська всеукраїнська науково-практична конференція
08.02.2019
07.02.19 о 18:00 засідання наукового гуртка
04.02.2019
Засідання гуртка на 2018 -2019 н.р.
27.01.2019
II Подільська всеукраїнська науково-практична конференція
20.01.2019
Виробничі збори інтернів 1-го року навчання
03.09.2018
Ознайомчі збори інтернів
03.09.2018
27.04.18 о 18.00 відбудеться засідання студентського наукового гуртка з анестезіології
27.04.2018
02.04.18 о 18.00 засідання студентського наукового гуртка з анестезіології
01.04.2018
15.12.17 о 18.00 засідання студентського наукового гуртка з анестезіології
14.12.2017
05.12.17 о 18.00 засідання студентського наукового гуртка з анестезіології
05.12.2017
15.11.17 о 18.00 відбудеться засідання студентського наукового гуртка з анестезіології
14.11.2017
1 подільська конференція 5 - 6 жовтня
11.11.2017
засідання студентського наукового гуртка з анестезіології відбудеться 18.10.17 о 18.00
17.10.2017

Література, що видана кафедрою