Студенту

Інтерну

Master

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра ендокринології створена у 1977 році на базі курсу ендокринології кафедри госпітальної терапії, започаткованого у 1968 році. Перші роки були періодом становлення: розробки та вдосконалення методики викладання, підготовки методичної документації. Оригінальним в історії кафедри є те, що вона була першою в колишньому Радянському Союзі серед медичних вузів і на Україні.
У вересні 1981 року на базі кафедри відкрито доцентський курс факультету удосконалення лікарів. В січні 1986 рік у зв’язку із збільшенням слухачів на факультеті післядипломної освіти кафедра була перейменована на кафедру ендокринології факультету удосконалення лікарів та лікувального факультету. При цьому на факультеті ПДО іде підготовка не тільки ендокринологів, але і терапевтів, педіатрів з усієї України.

Першим завідуючим курсом, потім завідуючим кафедрою ендокринології був д.м.н., професор Борис Олексійович ЗЕЛІНСЬКИЙ (1932-2001р.р.), за ініціативою якого була створена кафедра. Він є автором 10 монографій, 400 наукових праць. Під його керівництвом виконано та захищено 18 кандидатських та 1 докторська дисертація. Підготовив 6 спеціалістів для закордонних країн. Професор Б.О.Зелінський за кращу наукову роботу у 1989 році нагороджений дипломом та медаллю МВО України, за підручник ендокринології - дипломом ВДНГ СРСР, Почесною Грамотою Міністерства охорони здоров’я України.
Кількість викладачів на кафедрі при її організації – 5 чоловік, нині – 9, у тому числі – 2 професори - Власенко М.В., Вернигородський В.С., 3 доценти -   Паламарчук А.В., Сокур С.О., Фіщук О.О., 2 асистенти к.м.н. Черноброва О.І., Астапенко-Ніжинська З.П., а також 2 чоловіки лаборантського складу.
На кафедрі щорічно навчається близько 1300 студентів 4, 6 курсів медичних факультетів №1 та №2, 150 інтернів-терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів та акушер-гінекологів, а також близько 150 лікарів-ендокринологів, терапевтів, педіатрів з усієї України, що підвищують кваліфікацію з ендокринології. При кафедрі постійно навчаються клінічні ординатори, є аспірантура, проводиться підготовка спеціалістів для інших країн через клінічну ординатуру.

Клінічною базою курсу, а потім кафедри з 1968 року став обласний клінічний ендокринологічний диспансер на 50 ліжок. У 1980 році другою базою кафедри стало відкрите при обласній лікарні ендокринологічне відділення на 60 ліжок. У 1982р. ендокринологічному диспансеру були передані приміщення колишнього онкологічного диспансеру, куди перевели як диспансер, так і відділення обласної лікарні. У 1983 році при диспансері було відкрито терапевтичне відділення, дитяче відділення, поліклінічне відділення з денним стаціонаром, хірургічне відділення на 20 ліжок, таким чином, лікарня виросла до 120 ліжок і стала найбільшою в країні ендокринологічною клінікою серед університетів і обласних спеціалізованих відділень.

 

З 2001 р. керівництво кафедрою ендокринології з курсом післядипломної підготовки здійснює професор, д.м.н. Власенко Марина Володимирівна (1961 р.н.), яка є підготовленою на цій же кафедрі через клінічну ординатуру та аспірантуру. У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ліпідний обмін при хронічній недостатності кори наднирників». В 2008 році захистила докторську дисертацію на тему: «Дифузний нетоксичний зоб: генез, клініка, лікування», з 2011 року - професор. Вона є автором розділів з ендокринології у 2-х підручниках, 3 монографій, близько 300 наукових праць. Під її керівництвом підготовлено 3 спеціаліста для закордонних країн, виконано та захищено 1 кандидатську дисертацію та виконується 2 кандидатських дисертації. Власенко М.В. є учасником міжнародних симпозиумів по цукровому діабету та патології щитовидної залози (Москва), Європейських конгресів діабетологів (Німеччина, Греція, Данія та інш.), багатьох пленумів ендокринологів. Під її керівництвом клініка зареєстрована у Фармкомітеті МОЗ України як центр по виконанню світових багатоцентрових досліджень, відкрито “Центр по лікуванню ожиріння” та “Кабінет діабетичної ступні”.

Кафедра має необхідну площу для проведення учбової, наукової та лікувальної роботи. Кожний викладач має учбову кімнату, створений учбово-методичний кабінет, є лекційний зал. В клініці працюють біохімічна, радіоімунологічна лабораторії, кабінет функціональної діагностики. Для виконання учбової та наукової роботи клініка оснащена сучасною апаратурою, технічними засобами навчання. В учбово-методичному кабінеті міститься вся документація кафедри, магнітофон, фонотека лекцій, телевізор, необхідна учбово-методична література, в тому числі, видана кафедрою для студентів і лікарів факультету ПДО, великий набір кольорових слайдів з усіх розділів ендокринології, кадограми. Постійно функціонує виставка лікарських препаратів для лікування ендокринних хворих.

 

Кафедрою підготовлені учбовий план та учбова програма з ендокринології для лікарів факультету ПДО, тести для комп’ютерного контролю знань, що затверджені МОЗ України. Професором Зелінським Б.О. підготовлені: підручник з ендокринології (1989), 4 монографії – «Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы при артериальных гипертензиях», «Аддисонова болезнь», «Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы при сахарном диабете», «Від симптому до синдрому», оригінальний посібник для хворих у вигляді питань та відповідей («Азбука больного сахарным диабетом»). Видані методичні рекомендації по клінічному обстеженню ендокринних хворих і написанню історії хвороби, методика клінічного розбору хворих з урахуванням вимог медичної етики та деонтології. На кафедрі вперше в університеті розроблені та видані оригінальні методичні рекомендації по самостійній підготовці студентів 4, 6 курсів, клінічні ситуаційні задачі з еталонами відповідей для лікарів-курсантів факультету ПДО і студентів, що були позитивно оцінені ЦМК з ендокринології МОЗ СРСР та використані для контролю знань студентів у ряді вузів країни. Через МОЗ України, учбово-методичний кабінет видано 56 методичних рекомендацій для лікарів-інтернів, студентів з різних питань діагностики, лікування ендокринних захворювань, методики викладання.

Враховуючи значення в організації учбово-методичної роботи кафедри, на її базі була проведена І Всесоюзна навчально-методична конференція з питань викладання ендокринології, відбувся семінар по обміну досвідом.

На базі кафедри проведено ІІІ Республіканський з’їзд ендокринологів, засідання Президії Всесоюзного наукового товариства ендокринологів. Співробітники кафедри беруть участь у всесоюзних, республіканських з’їздах та конгресах.
При кафедрі працює науковий студентський гурток, члени якого не раз посідали призові місця на університетській та республіканських студентських наукових конференціях.

Співробітники кафедри проводять велику лікувально-консультативну роботу по удосконаленню спеціалізованої ендокринної допомоги населенню області, по підготовці кадрів і підвищенню кваліфікації лікарів різних спеціальностей з ендокринології. Доцентами постійно здійснюються консультативні прийоми хворих у поліклініці.

Щорічно кафедрою проводиться обласна науково-практична конференція з публікацією матеріалів; 2-3 декадники-семінари для лікарів різних профілів по найбільш важливих розділах ендокринології, 14-16 районних науково-практичних конференцій. Викладачі кафедри виїжджали в райони Житомирської, Київської, Чернігівської областей для консультативної допомоги населенню, яке мешкає у районах жорсткого радіологічного контролю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Проводиться робота по диспансеризації населення: школярів, які мешкають у радиаційно-забруднених та йоддефіцитних районах Вінницької області. В роботу диспансеру, лікувальних закладів області впроваджені сучасні методики діагностики та лікування захворювань ендокринної системи.

Враховуючі значні досягнення в організації навчально-методичної, лікувально-профілактичної та наукової роботи, кафедра визнана кращою в країні, посідала призові місця в університеті.

 

Виховна робота кафедри


Викладачі кафедри проводять постійно бесіди з студентами з питань деонтології в медицині. Власним прикладом демонструють студентам на практичних заняттях взаємозв’язок і довіра між лікарем і хворим, розбираючи питання психології, викладаючи питання психотерапії. На засіданнях студентського гуртка демонструється ставлення до хворого, зацікавленість хворого у обговоренні своїх проблем і повне взаєморозуміння між лікарями і хворим. В лекційному матеріалі і на практичних заняттях робиться наголос на препаратах вітчизняних виробників, піднімається рейтинг вітчизняної медицини, ставляться задачі і вирішуються шляхи виконання з сторони молодих лікарів.

Співробітники кафедри приймають участь поряд з студентами і хворими в спартакіадах, конкурсах та фестивалях, тим самим наближують їх до себе.

Штат кафедри

Власенко Марина Володимирівна


Завідувач кафедри, професор , доктор медичних наук

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003388618
https://scholar.google.com.ua/citations?user=KaPHSGIAAAAJ&hl=uk
https://publons.com/researcher/1931094/maryna-v-vlasenko/

Закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1984 р. з відзнакою. З 1984 по 1986 рр. навчання в клінічній ординаторі зі спеціальності ендокринологія при Вінницькому медичному інституті, з 1987 по 1990 рр. аспірант кафедри ендокринології, з 1990 року – асистент кафедри, з 1997 року – доцент. З 2001 року – завідувачка кафедри. В 2011 р. присвоєно вчене звання професор. У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ліпідний обмін при хронічній недостатності кори наднирників». В 2008 році захистила докторську дисертацію на тему: «Дифузний нетоксичний зоб: генез, клініка, лікування».
Експерт МОЗ України розділ «Ендокринологія. Дитяча Ендокринологія», член Європейської асоціації діабетологів, член правління асоціації ендокринологів України, віце-президент асоціації ендокринологів Вінницької області, експерт управління охорони здоров’я Вінницької області розділ «Ендокринологія. Дитяча ендокринологія», член европейської асоціації тиреоїдологів.
Автор розділів з ендокринології у 3-х підручниках під грифом МОЗ України, 3 монографій, близько 300 наукових праць.
Під її керівництвом підготовлено 8 спеціалістів для закордонних країн, виконано та захищено 1 кандидатську дисертацію. Учасник міжнародних симпозіумів по цукровому діабету та патології щитовидної залози, Європейських конгресів діабетологів, багатьох пленумів ендокринологів.
Член редакційної колегії журналів: Міжнародний ендокринологічний журнал і Ендокринологія.
Стажування: CША, Іспанія, Словенія.
Нагороджена Почесною грамотою Департаменту охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації та Подякою Вінницької міської ради, грамотою Верховної ради України, орденом «За заслуги» 3 ступеня.

Паламарчук Анатолій Васильович


доцент, завідуючий учбовою частиною кафедри, кандидат медичних наук

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1980 р. з відзнакою. З 1980 по 1982 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі ендокринології, з 1982 року – асистент кафедри, з 2002 року – доцент. З 2001 року – завідувач учбової частини кафедри. У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Вплив поєднаного застосування унітіолу, оксигенотерапії та альфа-токоферолу на ліпідний обмін і перекисне окислення ліпідів у хворих на інсулінозалежний цукровий діабет”. Проходив підвищення кваліфікації в ЦОЛІУЛ в м. Москві, Ленінградському ДІУЛ, Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця.
Виконує лікувально-консультативну роботу у відділеннях ВОКВЕЦ, в лікувальних закладах міста та районах Вінницької області, здійснює виїзди по санітарній авіації.
Автор понад 155 статей і тез, 4 навчальних посібників, співавтор двох підручників під грифом МОЗ України.
Приймає участь в міжнародних, національних та регіональних конференціях, де виступає з доповідями по актуальним питанням ендокринології.
Нагороджений Почесною грамотою Департаменту охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації та Подякою Вінницької міської ради.

Вернигородський Віктор Сергійович


професор, доктор медичних наук

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1973 р.. З 1977 по 1979 рр. клінічний ординатор, з 1979 по 1982 рр. аспірант кафедри, з 1983 року – асистент кафедри, з 1990 року – доцент. З 1993 року – завідувач курсом післядипломної освіти кафедри. З 2012 р. працює на посаді професора. Має вищу атестаційну категорію з ендокринології. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Функціональний стан серцево-судинної системи при хворобі Аддісона». В 2006 р. захищена докторська дисертація на тему: “Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу”
Він є автором 5 монографій, близько 270 наукових праць.

Фіщук Оксана Олексіївна


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький медичний інститут ім.. М.І. Пирогова в 1982 році.
З 1985 року асистент кафедри, а з 2001 року – доцент кафедри ендокринології.
З 2000 року позаштатний обласний дитячий ендокринолог УОЗ Вінницької області.
У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лікування діабетичної ангіопатії радоново-вуглекислими ваннами»
Є автором 111 наукових праць, співавтором 2-х посібників, випустила 7 методичних рекомендації.
В 2017 році отримала сертифікат з англійської мови, який підтверджує високий рівень володіння іноземною мовою, що відповідає загальноєвропейському стандарту В2.
Член редакційної колегії «Українського журналу дитячої ендокринології».
Неодноразово приймала участь у Міжнародних конгресах, симпозіумах, отримано 37 сертифікатів.

Ніжинська-Астапенко Зоріна Петрівна


асистент, кандидат медичних наук

https://orcid.org./0000-0002-1832-1780
https://scholar.google.com.ua/
SCOPUS
В 1999 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова з відзнакою.
1999-2001р. – інтернатура у ВОКЛ ім. М. І. Пирогова за спеціальністю «Анестезіологія», з 2004 по 2016 р. – практикуючий лікар у Вінницькому обласному клінічному високоспеціалізованому ендокринологічному центрі, 2006 р. – присвоєна друга категорія зі спеціальності «анестезіологія», 2009 р. – перша категорія зі спеціальності «анестезіологія», 2014 р. – вища категорія зі спеціальності «анестезіологія».
З 2004 року поєднувала роботу практичним лікарем з викладацькою роботою асистентом на кафедрі патологічної анатомії, судової медицини з курсом права ВНМУ, з 2010 р. по теперешній час – асистент кафедри ендокринології з курсом післядипломної освіти.
2010 р. – спеціалізація за фахом «ендокринологія».
2016 р. –друга кваліфікаційна категорія за фахом «ендокринологія».
Приймала участь у виконанні НДР кафедри ендокринології: «Інсулінорезистентність та гіперінсулінемія як фактори розвитку макроангіопатій у хворих на цукровий діабет: генез, діагностика, лікування» та «Епідеміологія, клінічні особливості, профілактика та лікування патології щитовидної залози у Вінницькій області», на даний час приймає участь у виконанні НДР кафедри ендокринології «Взаємозв’язок між вуглеводним обміном, вітаміном Д3, інсулінорезистентністю та станом серцево-судинної системи в осіб з різними фенотипами ожиріння: генез, діагностика, профілактика» 01.2021-12.2025 рр.
10 грудня 2019 р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Порушення газового складу крові у хворих з діабетичним кетоацидозом та шляхи їх корекції» (шифр 14.01.14 – ендокринологія) на засіданні спеціалізованої Вченої ради у ДУ « Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», отримано диплом кандидата медичних наук ДК № 056823 на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 14.05.2020 р.
За останні 5 років - 38 друкованих праць, з них 10 статей, в т. ч 9 статей у фахових виданнях. Друковані праці українською, російською та англійською мовами. Щорічно підвищує свою кваліфікацію лікаря, приймаючи участь в науково-практичних конференціях.
2016 р. - курси підвищення кваліфікації з педагогіки та тематичне удосконалення «Сучасні аспекти навчання в клінічній фармакології» у Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.
Пройшла зарубіжне стажування з педагогіки на базі Університету Collegium Civitas від ELPD з 09 листопада по 18 грудня 2020 року.
Закінчила курси вдосконалення з педагогіки «Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти» з 16.12.2020 по 23.12.2020 р.

Кривов'яз Юлія Олександрівна


асистент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім.. М.І.Пирогова у 2011 р.
З 2012 по 2016 рр. клінічний ординатор кафедри ендокринології, з 2016 року – асистент кафедри ендокринології.

Біляєва Катерина Сергіївна


асистент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2009 р. Пройшла інтернатуру з 2009 по 2011 рік на базі ВОДКЛ м.Вінниці. В 2011 році пройшла курси спеціалізації з спеціальності “Дитяча ендокринологія”. З 2017 року – асистент кафедри ендокринології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В 2018 році пройшла курси спеціалізації з спеціальності “Ендокринологія”.
Пройшла клінічне стажування в Великобританії (дитяча ендокринологія), Leeds Teaching Hospital NHS в 2017 році. В теперішній час працює над виконанням кандидатської дисертації.

Секрет Тетяна Вікторівна


Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2018 р. Пройшла інтернатуру з 2018 по 2020 роки на базі ВОКВЕЦ. З 2018 року працювала старшим лаборантом кафедри ендокринології. З 2020 року – асистент кафедри ендокринології ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Лиштовська Наталія Петрівна


Старший лаборант

Працює на кафедрі з 2001 р.

Марингевич Юлія Віталіївна


Лаборант

Працює на кафедрі з 2014 року.

Новини

Студентський науковий гурток
31.03.2021

https://drive.google.com/drive/folders/1EQN7Clp4r-NnbrftZ7C_5D2oadCR27Fk?usp=sharing

Розклад занять і розподіл груп IV курсу медичного факультету між викладачами в VIII семестрі 2020-2021 н.р.
04.02.2021

Розклад занять і розподіл груп IV курсу

медичного факультету між викладачами в VIII семестрі 2020-2021 н.р.

 

П Е Р Ш И Й     Т И Ж Д Е Н Ь

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

асист. , кмн Ніжинська-Астапенко З. П.

8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 19а, 20а, 21а, 31а

8

а

8

а

10а

10а

11а

11а

 

 

9

а

9

а

31а

31а

13а

13а

14а

14а

 

 

 

 

асистент Біляєва К.С.

10б, 11б, 18б, 81а, 81б, 82а, 83а, 84а, 84б, 86а, 87а, 87б, 88а, 90а, 91а, 92а, 92б

90а

90а

10б

10б

11б

11б

91а

91а

87а

87а

87б

87б

92а

92а

92б

92б

 

 

88а

88а

асистент Секрет Т.В.

8б, 9б, 13б, 14б, 15б, 17б, 19б, 82б, 83б, 85б, 86б, 88б, 89б, 90б, 91б

8

б

8

б

90б

90б

 

 

91б

91б

9

б

9

б

 

 

13б

13б

14б

14б

89б

89б

88б

88б

доцент Паламарчук А.В.

12б, 16б, 21б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12б

12б

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Фіщук О.О.

20б, 85а, 89а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89а

89а

 

 

 

8

90а

8

90а

10

90б

10

90б

11

11

91

91

9

87а

9

87а

12

87б

12

87б

13

92а

13

92а

14

92б

14

92б

89

89

88

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курація

29.03.2021

30.03.2021

31.03.2021

01.04.2021

02.04.2021

Захист історії хвороби

26.04.2021

27.04.2021

28.04.2021

29.04.2021

30.04.2021

Диф. залік (мед.фак)

07.06.2021

25.05.21

26.05.21

27.05.21

28.05.21

Випадають дні занять

10.05.2021

 

 

 

 

 

 

Д Р У Г И Й       Т И Ж Д Е Н Ь

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

асист. , кмн Ніжинська-Астапенко З. П.

8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 19а, 20а, 21а, 31а

17а

17а

21а

21а

15а

15а

16а

16а

18а

18а

 

 

19а

19а

20а

20а

 

 

12а

12а

асистент Біляєва К.С.

10б, 11б, 18б, 81а, 81б, 82а, 83а, 84а, 84б, 86а, 87а, 87б, 88а, 90а, 91а, 92а, 92б

81а

81а

81б

81б

82а

82а

 

 

18б

18б

83а

83а

84а

84а

84б

84б

 

 

86а

86а

асистент Секрет Т.В.

8б, 9б, 13б, 14б, 15б, 17б, 19б, 82б, 83б, 85б, 86б, 88б, 89б, 90б, 91б

17б

17б

 

 

15б

15б

82б

82б

 

 

83б

83б

19б

19б

 

 

85б

85б

86б

86б

доцент Паламарчук А.В.

12б, 16б, 21б

 

 

21б

21б

 

 

16б

16б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Фіщук О.О.

20б, 85а, 89а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20б

20б

85а

85а

 

 

 

17

81а

17

81а

21

81б

21

81б

15

82а

15

82а

16

82б

16

82б

18

31а

18

31а

83

83

19

84а

19

84а

20

84б

20

84б

85

85

86

86

Курація

22.03.2021

23.03.2021

24.03.2021

25.03.2021

26.03.2021

Захист історії хвороби

19.04.2021

20.04.2021

21.04.2021

22.04.2021

23.04.2021

Диф. залік (мед.фак)

31.05.21

01.06.21

19.05.21

20.05.21

21.05.21

Випадають дні занять

08.03.2021

03.05.2021

04.05.2021

 

 

 

 

Контактна інформація
29.12.2020

База кафедри:

Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, вул. Мічуріна, 32

Тел./факс кафедри 0432 531735

Електронна пошта: endocrinology@vnmu.edu.ua

Для входу в Google Disk необхідно зробити наступне
27.09.2020

Для входу в Google Disk необхідно зробити наступне:

1. Зайти за посиланням:

Для студентів (по різних курсах і спеціальностях) є посилання на сторінці кафедри. https://www.vnmu.edu.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97

2. Ввести свій логін (як в Microsoft Teams): t000000@vnmu.edu.ua (у кожного свій), пароль (з електронного журналу)

3. Підтвердити акаунт номером телефоном і електронною поштою.

4. І ви входите в Google Disk кафедри ендокринології.

До уваги студентів 4 курсу (на період карантину)
27.09.2020

До уваги студентів 4 курсу (на період карантину)

Згідно до наказу №90 від 25.08.2020р. "Про організацію навчального процесу в осінньо-зимовому семестрі 2020-2021 н.р." заняття на кафедрі ендокринології будуть проводитися на платформі Microsoft Teams.

1. Староста групи повинен створити групу у Viber (Ендокринологія_4_курс_номер групи).

2. Зі старостою групи зв’язується викладач, який веде групу і приєднується до групи.

3. Викладач надсилає вам посилання на групу у Microsoft Teams. Також для роботи в Microsoft Teams (після реєстрації) можна зайти за ПІБ, групу викладач вже сформував.

4. Студенти заходять на офіційну сторінку кафедри (сторінка кафедри ендокринології (https://www.vnmu.edu.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97) з посиланням на Google Disk), де вказані теми практичних занять та завдання (в розділі «Інформація на період карантину»), які студенту необхідно виконати згідно плану.

5. Перед початком пари (напередодні) ви повинні викладачу на Viber (кожен студент індивідуально) надіслати виконані завдання по темі. Завдання повинні бути написані власноручно, датовані і підписані.

6. Згідно з розкладом групи студенти і викладач виходять на дистанційний зв'язок.

7. З матеріалами для підготовки (методичні рекомендації, лекції, підручники, тести Крок 2) можна ознайомитися на сайті університету (сторінка кафедри ендокринології з посиланням на Google Disk).

8. Напередодні ознайомтеся з відеолекціями співробітників кафедри на сторінці кафедри і в yotube.

 

1. Цукровий діабет. Діагностика і контроль. Проф. Власенко М.В.

https://www.youtube.com/watch?v=ducBW16s498&t=51s

2. Лікування цукрового діабету. Високий цукор, гіпоглікемія. Проф. Власенко М.В.

https://www.youtube.com/watch?v=yy0G-CUezCA&t=3359s

3. Йододефіцит. Проф. Власенко М.В.

https://www.youtube.com/watch?v=nrgyGtmfzyY

4. Вузловий зоб. Доц. Паламарчук А.В.

https://www.youtube.com/watch?v=YqwJOXw4yQI&t=2419s

5. Вторинна або симптоматична артеріальна гіпертензія. Проф. Вернигородський В.С.

https://www.youtube.com/watch?v=ymZIbDUyp00&t=1756s

До уваги студентів 6 курсу (на період карантину)
27.09.2020

До уваги студентів 6 курсу (на період карантину)

Згідно до наказу №90 від 25.08.2020р. "Про організацію навчального процесу в осінньо-зимовому семестрі 2020-2021 н.р." заняття на кафедрі ендокринології будуть проводитися на платформі Microsoft Teams.

1. Староста групи повинен створити групу у Viber (Ендокринологія_6курс_номер групи).

2. Зі старостою групи зв’язується викладач, який веде групу і приєднується до групи.

3. Викладач надсилає вам посилання на групу у Microsoft Teams. Також для роботи в Microsoft Teams (після реєстрації) можна зайти за ПІБ, групу викладач вже сформував.

4. Студенти заходять на офіційну сторінку кафедри (сторінка кафедри ендокринології (https://www.vnmu.edu.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97) з посиланням на Google Disk), де вказані теми практичних занять та завдання (в розділі «Інформація на період карантину»), які студенту необхідно виконати згідно плану.

5. Перед початком пари (напередодні) ви повинні викладачу на Viber (кожен студент індивідуально) надіслати виконані завдання по темі. Завдання повинні бути написані власноручно, датовані і підписані, перед останнім заняттям ще підсумкове тестування.

6. Згідно з розкладом групи студенти і викладач виходять на дистанційний зв'язок.

7. З матеріалами для підготовки (методичні рекомендації, лекції, підручники, тести Крок 2, матеріали для підготовки до ОСКІ) можна ознайомитися на сайті університету (сторінка кафедри ендокринології з посиланням на Google Disk).

8. Напередодні ознайомтеся з відеолекціями співробітників кафедри на сторінці кафедри і в yotube.

 

1. Цукровий діабет. Діагностика і контроль. Проф. Власенко М.В.

https://www.youtube.com/watch?v=ducBW16s498&t=51s

2. Лікування цукрового діабету. Високий цукор, гіпоглікемія. Проф. Власенко М.В.

https://www.youtube.com/watch?v=yy0G-CUezCA&t=3359s

3. Йододефіцит. Проф. Власенко М.В.

https://www.youtube.com/watch?v=nrgyGtmfzyY

4. Вузловий зоб. Доц. Паламарчук А.В.

https://www.youtube.com/watch?v=YqwJOXw4yQI&t=2419s

5. Вторинна або симптоматична артеріальна гіпертензія. Проф. Вернигородський В.С.

https://www.youtube.com/watch?v=ymZIbDUyp00&t=1756s

test
24.09.2020

test

Наукова діяльність

Основним напрямком наукової роботи кафедри є вивчення патогенезу, клініки, діагностики та розробка методів лікування патології серцево-судинної системи при цукровому діабеті, патології щитовидної залози, хронічної недостатності кори наднирників і ожирінні. При цьому особлива увага приділяється дослідженню мікроциркуляції, транскапілярного обміну, кисневого забезпечення тканин, ліпідного та вітамінного обміну, патогенезу діабетичної ангіопатії та кардіопатії.

Вперше розроблена методика використання донаторів сульфгідрильних груп у лікуванні діабетичного кетозу та кетоацидозу, корекції порушення ліпідного обміну, антиоксидантів у лікуванні цукрового діабету, гіпотиреозу та хронічної недостатності кори наднирників, радоновуглекислих ванн санаторію Хмільник у лікуванні діабетичних ангіопатій, сульфазіну та унітіолу – як анорексичного засобу при ожирінні. Розкритий патогенез та створена класифікація артеріальної гіпотензії при хворобі Аддісона, запропонована нова класифікація гіпотиреозу. Вернигородським В.С. у 2006 р. захищена докторська дисертація на тему: “Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної та церебральної гемодинаміки у хворих на цукровий діабет 2 типу”, в 2008 році Власенко М.В. захистила докторську дисертацію на тему: «Дифузний нетоксичний зоб: генез, клініка, лікування». Комітетом по винаходам та відкриттям Ради Міністрів СРСР видано 2 авторських свідоцтва на винаходи. Співробітниками кафедри опубліковано близько 1000 наукових праць.

Література, що видана кафедрою

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВИДАНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

1. Ефимов А.С., Бондар П.Н., Зелинский Б.А. Эндокринология. - Київ.: Вища школа. - 1983. - 328 с.

2. Зелинский Б.А., Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы при сахарном диабете. Киев: Здоровье -1984. - 141 с.

3. Зелинский Б.А. Аддисонова болезнь. - К.: Здоров'я. - 1988. - 448 с.

4. Бондар П.Н., Зелинский Б.А. Руководство к практическим занятиям по эндокринологии. - Киев., Вища школа. - 1989. - 287 с.

5. Зелинский Б.А. Ожирение. Методические рекомендации. Винница: 1990 - 28 с.

6. Зелинский Б.А., Гамарник Л.В. Сахарный диабет и хирургические вмешательства. Методические рекомендации. Винница: 1994 г., - 15 с.

7. Зелінський Б.О. Фармакотерапія невідкладних станів при ендокринних захворюваннях. - Вінниця - 1995 - 63 с.

8. Зелинский Б.А., Зелинская Н.Б. Дифференциальная диагностика зоба. Методические рекомендации. Винница: 1995. - 20с.

9. Зелинский Б.А., Зелинский А.А. Лечение сахарного диабета и его осложнений. – Одесса. - 1996 - 156 с.

10. Зелинский Б.А., Зелинская Н.Б. Диабетическая стопа. Методические рекомендации.  Винница: 1996 - 22 с.

11. Зелинский Б.А., Зелинская Н.Б. Сахарный диабет. 160 вопросов и ответов. – Винница: 1997.- 147 с.

12. Зелинский Б.А., Зелинская Н.Б. Гипотиреоз. – Винница: 1998. - 115 с.

13. Зелінський Б.О., Шевчук В.І. та інші. Медико-соціальна експертиза хворих на ендокринну патологію. Методичні рекомендації. – Вінниця: 1998 - 46 с.

14. Зелинская Н.Б. Лечение заболеваний щитовидной железы. Винница, 1999 - 47 с.

15. Зелінський Б.О., Власенко М.В., Паламарчук А.В. Методичні рекомендації з клінічного обстеження хворих, написання і оформлення навчальної історії хвороби з ендокринології. – Вінниця. – 2003.- 36с.

16. Власенко М.В., Паламарчук А.В. Протокол діагностики та лікування хворих із вузловою формою зоба. – Вінниця. –2003.- 71 с.

17. Пам’ятка з діагностики захворювань щитоподібної залози / А.В.Паламарчук, М.В.Власенко/ Вінниця, 2005. – 11с.

18. Вернигородський В.С., Думін Л.В., Вернигородська М.В., Довгопалюк Т.В. Реабілітація хворих на цукровий діабет на санаторно-курортному етапі (посібник). Вінниця, 2007. – 148с.

19. Власенко М.В., Сокур С.О., Паламарчук А.В., Багрій А.В. Ожиріння. – Вінниця. -2008. – 12с.

20.  Endocrinology. Textbook/Study Guide for the Practical Classes. Ed. By Petro M. Bodnar: - Vinnytsya: Nova Knyha Publishers, 2008.-496 p.

21. Тронько М.Д., Власенко М.В. Дифузний нетоксичний зоб у підлітків: генез, діагностика, лікування. Вінниця : Тезис. – 2008. -308с.

22. Власенко М.В., Паламарчук А.В., Вернигородський В.С. та ін. Невідкладні стани в ендокринології. РВХ «Ферзь», 2010, .104с.

23. Ендокринологія: навч.посіб.для студ. вищ. навч. закладів/за ред. проф. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2012с., - 360с.

24.Власенко М.В., Паламарчук А.В., Прудиус П.ГДіагностика та лікування хворих із вузловою формою зоба. К..:Видавничий дім Медкнига, 2019. – 72с.