Студенту

Історія кафедри

Кафедра ендокринології створена у 1977 році на базі курсу ендокринології кафедри госпітальної терапії, започаткованого у 1968 році. Перші роки були періодом становлення: розробки та вдосконалення методики викладання, підготовки методичної документації. Оригінальним в історії кафедри є те, що вона була першою в колишньому Радянському Союзі серед медичних вузів і на Україні.
У вересні 1981 року на базі кафедри відкрито доцентський курс факультету удосконалення лікарів. В січні 1986 рік у зв’язку із збільшенням слухачів на факультеті післядипломної освіти кафедра була перейменована на кафедру ендокринології факультету удосконалення лікарів та лікувального факультету. При цьому на факультеті ПДО іде підготовка не тільки ендокринологів, але і терапевтів, педіатрів з усієї України.

Першим завідуючим курсом, потім завідуючим кафедрою ендокринології був д.м.н., професор Борис Олексійович ЗЕЛІНСЬКИЙ (1932-2001р.р.), за ініціативою якого була створена кафедра. Він є автором 10 монографій, 400 наукових праць. Під його керівництвом виконано та захищено 18 кандидатських та 1 докторська дисертація. Підготовив 6 спеціалістів для закордонних країн. Професор Б.О.Зелінський за кращу наукову роботу у 1989 році нагороджений дипломом та медаллю МВО України, за підручник ендокринології - дипломом ВДНГ СРСР, Почесною Грамотою Міністерства охорони здоров’я України.
Кількість викладачів на кафедрі при її організації – 5 чоловік, нині – 9, у тому числі – 2 професори - Власенко М.В., Вернигородський В.С., 3 доценти -   Паламарчук А.В., Сокур С.О., Фіщук О.О., 2 асистенти к.м.н. Черноброва О.І., Астапенко-Ніжинська З.П., а також 2 чоловіки лаборантського складу.
На кафедрі щорічно навчається близько 1300 студентів 4, 6 курсів медичних факультетів №1 та №2, 150 інтернів-терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів та акушер-гінекологів, а також близько 150 лікарів-ендокринологів, терапевтів, педіатрів з усієї України, що підвищують кваліфікацію з ендокринології. При кафедрі постійно навчаються клінічні ординатори, є аспірантура, проводиться підготовка спеціалістів для інших країн через клінічну ординатуру.

Клінічною базою курсу, а потім кафедри з 1968 року став обласний клінічний ендокринологічний диспансер на 50 ліжок. У 1980 році другою базою кафедри стало відкрите при обласній лікарні ендокринологічне відділення на 60 ліжок. У 1982р. ендокринологічному диспансеру були передані приміщення колишнього онкологічного диспансеру, куди перевели як диспансер, так і відділення обласної лікарні. У 1983 році при диспансері було відкрито терапевтичне відділення, дитяче відділення, поліклінічне відділення з денним стаціонаром, хірургічне відділення на 20 ліжок, таким чином, лікарня виросла до 120 ліжок і стала найбільшою в країні ендокринологічною клінікою серед університетів і обласних спеціалізованих відділень.

 

З 2001 р. керівництво кафедрою ендокринології з курсом післядипломної підготовки здійснює професор, д.м.н. Власенко Марина Володимирівна (1961 р.н.), яка є підготовленою на цій же кафедрі через клінічну ординатуру та аспірантуру. У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ліпідний обмін при хронічній недостатності кори наднирників». В 2008 році захистила докторську дисертацію на тему: «Дифузний нетоксичний зоб: генез, клініка, лікування», з 2011 року - професор. Вона є автором розділів з ендокринології у 2-х підручниках, 3 монографій, близько 300 наукових праць. Під її керівництвом підготовлено 3 спеціаліста для закордонних країн, виконано та захищено 1 кандидатську дисертацію та виконується 2 кандидатських дисертації. Власенко М.В. є учасником міжнародних симпозиумів по цукровому діабету та патології щитовидної залози (Москва), Європейських конгресів діабетологів (Німеччина, Греція, Данія та інш.), багатьох пленумів ендокринологів. Під її керівництвом клініка зареєстрована у Фармкомітеті МОЗ України як центр по виконанню світових багатоцентрових досліджень, відкрито “Центр по лікуванню ожиріння” та “Кабінет діабетичної ступні”.

Кафедра має необхідну площу для проведення учбової, наукової та лікувальної роботи. Кожний викладач має учбову кімнату, створений учбово-методичний кабінет, є лекційний зал. В клініці працюють біохімічна, радіоімунологічна лабораторії, кабінет функціональної діагностики. Для виконання учбової та наукової роботи клініка оснащена сучасною апаратурою, технічними засобами навчання. В учбово-методичному кабінеті міститься вся документація кафедри, магнітофон, фонотека лекцій, телевізор, необхідна учбово-методична література, в тому числі, видана кафедрою для студентів і лікарів факультету ПДО, великий набір кольорових слайдів з усіх розділів ендокринології, кадограми. Постійно функціонує виставка лікарських препаратів для лікування ендокринних хворих.

 

Кафедрою підготовлені учбовий план та учбова програма з ендокринології для лікарів факультету ПДО, тести для комп’ютерного контролю знань, що затверджені МОЗ України. Професором Зелінським Б.О. підготовлені: підручник з ендокринології (1989), 4 монографії – «Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы при артериальных гипертензиях», «Аддисонова болезнь», «Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы при сахарном диабете», «Від симптому до синдрому», оригінальний посібник для хворих у вигляді питань та відповідей («Азбука больного сахарным диабетом»). Видані методичні рекомендації по клінічному обстеженню ендокринних хворих і написанню історії хвороби, методика клінічного розбору хворих з урахуванням вимог медичної етики та деонтології. На кафедрі вперше в університеті розроблені та видані оригінальні методичні рекомендації по самостійній підготовці студентів 4, 6 курсів, клінічні ситуаційні задачі з еталонами відповідей для лікарів-курсантів факультету ПДО і студентів, що були позитивно оцінені ЦМК з ендокринології МОЗ СРСР та використані для контролю знань студентів у ряді вузів країни. Через МОЗ України, учбово-методичний кабінет видано 56 методичних рекомендацій для лікарів-інтернів, студентів з різних питань діагностики, лікування ендокринних захворювань, методики викладання.

Враховуючи значення в організації учбово-методичної роботи кафедри, на її базі була проведена І Всесоюзна навчально-методична конференція з питань викладання ендокринології, відбувся семінар по обміну досвідом.

На базі кафедри проведено ІІІ Республіканський з’їзд ендокринологів, засідання Президії Всесоюзного наукового товариства ендокринологів. Співробітники кафедри беруть участь у всесоюзних, республіканських з’їздах та конгресах.
При кафедрі працює науковий студентський гурток, члени якого не раз посідали призові місця на університетській та республіканських студентських наукових конференціях.

Співробітники кафедри проводять велику лікувально-консультативну роботу по удосконаленню спеціалізованої ендокринної допомоги населенню області, по підготовці кадрів і підвищенню кваліфікації лікарів різних спеціальностей з ендокринології. Доцентами постійно здійснюються консультативні прийоми хворих у поліклініці.

Щорічно кафедрою проводиться обласна науково-практична конференція з публікацією матеріалів; 2-3 декадники-семінари для лікарів різних профілів по найбільш важливих розділах ендокринології, 14-16 районних науково-практичних конференцій. Викладачі кафедри виїжджали в райони Житомирської, Київської, Чернігівської областей для консультативної допомоги населенню, яке мешкає у районах жорсткого радіологічного контролю внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Проводиться робота по диспансеризації населення: школярів, які мешкають у радиаційно-забруднених та йоддефіцитних районах Вінницької області. В роботу диспансеру, лікувальних закладів області впроваджені сучасні методики діагностики та лікування захворювань ендокринної системи.

Враховуючі значні досягнення в організації навчально-методичної, лікувально-профілактичної та наукової роботи, кафедра визнана кращою в країні, посідала призові місця в університеті.

 

Виховна робота кафедри


Викладачі кафедри проводять постійно бесіди з студентами з питань деонтології в медицині. Власним прикладом демонструють студентам на практичних заняттях взаємозв’язок і довіра між лікарем і хворим, розбираючи питання психології, викладаючи питання психотерапії. На засіданнях студентського гуртка демонструється ставлення до хворого, зацікавленість хворого у обговоренні своїх проблем і повне взаєморозуміння між лікарями і хворим. В лекційному матеріалі і на практичних заняттях робиться наголос на препаратах вітчизняних виробників, піднімається рейтинг вітчизняної медицини, ставляться задачі і вирішуються шляхи виконання з сторони молодих лікарів.

Співробітники кафедри приймають участь поряд з студентами і хворими в спартакіадах, конкурсах та фестивалях, тим самим наближують їх до себе.

Штат кафедри

Власенко Марина Володимирівна


Завідувач кафедри, професор , доктор медичних наук

Закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1984 р. з відзнакою.
З 1984 по 1986 рр. клінічний ординатор, з 1987 по 1990 рр. аспірант кафедри, з 1990 року – асистент кафедри, з 1997 року – доцент. З 2001 року – завідувач кафедри. В 2011 р. присвоєно вчене звання професор. Має вищу атестаційну категорію з ендокринології.

Паламарчук Анатолій Васильович


доцент, завідуючий учбовою частиною кафедри, кандидат медичних наук

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1980 р. з відзнакою. З 1980 по 1982 рр. клінічний ординатор, з 1982 року – асистент кафедри, з 2002 року – доцент. З 2001 року – завідувач учбової частини кафедри. Має вищу атестаційну категорію з ендокринології.

Вернигородський Віктор Сергійович


професор, доктор медичних наук

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1973 р..
З 1977 по 1979 рр. клінічний ординатор, з 1979 по 1982 рр. аспірант кафедри, з 1983 року – асистент кафедри, з 1990 року – доцент. З 1993 року – завідувач курсом післядипломної освіти кафедри. З 2012 р. працює на посаді професора. Має вищу атестаційну категорію з ендокринології.

Сокур Світлана Олександрівна


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1975 р. З 1981 року – асистент кафедри, з 2000 року – доцент. Має вищу атестаційну категорію з ендокринології.

Фіщук Оксана Олексіївна


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1982 р.
З 1985 року – асистент кафедри, з 2002 року – доцент. Має вищу атестаційну категорію з ендокринології.
Позаштатний обласний дитячий ендокринолог з 2001 р.

Ніжинська-Астапенко Зоріна Петрівна


асистент

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім.. М.І.Пирогова у 1999 р.
З 2009 року – асистент кафедри ендокринології.

Кривов'яз Юлія Олександрівна


асистент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім.. М.І.Пирогова у 2011 р.
З 2012 по 2016 рр. клінічний ординатор кафедри ендокринології, з 2016 року – асистент кафедри ендокринології.

Біляєва Катерина Сергіївна


асистент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім.. М.І.Пирогова у 2009 р.
З 2017 року – асистент кафедри ендокринології.

Лиштовська Наталія Петрівна


Старший лаборант

Працює на кафедрі з 2001 р.

Марингевич Юлія Віталіївна


Лаборант

Працює на кафедрі з 2014 року.

Новини

Засідання студентського наукового гуртка 20 березня 2019
04.03.2019
ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ
18.01.2019

Наукова діяльність

Основним напрямком наукової роботи кафедри є вивчення патогенезу, клініки, діагностики та розробка методів лікування патології серцево-судинної системи при цукровому діабеті, патології щитовидної залози, хронічної недостатності кори наднирників і ожирінні. При цьому особлива увага приділяється дослідженню мікроциркуляції, транскапілярного обміну, кисневого забезпечення тканин, ліпідного та вітамінного обміну, патогенезу діабетичної ангіопатії та кардіопатії.

Вперше розроблена методика використання донаторів сульфгідрильних груп у лікуванні діабетичного кетозу та кетоацидозу, корекції порушення ліпідного обміну, антиоксидантів у лікуванні цукрового діабету, гіпотиреозу та хронічної недостатності кори наднирників, радоновуглекислих ванн санаторію Хмільник у лікуванні діабетичних ангіопатій, сульфазіну та унітіолу – як анорексичного засобу при ожирінні. Розкритий патогенез та створена класифікація артеріальної гіпотензії при хворобі Аддісона, запропонована нова класифікація гіпотиреозу. Вернигородським В.С. у 2006 р. захищена докторська дисертація на тему: “Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної та церебральної гемодинаміки у хворих на цукровий діабет 2 типу”, в 2008 році Власенко М.В. захистила докторську дисертацію на тему: «Дифузний нетоксичний зоб: генез, клініка, лікування». Комітетом по винаходам та відкриттям Ради Міністрів СРСР видано 2 авторських свідоцтва на винаходи. Співробітниками кафедри опубліковано близько 1000 наукових праць.

Література, що видана кафедрою

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВИДАНОЇ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

1. Ефимов А.С., Бондар П.Н., Зелинский Б.А. Эндокринология. - Київ.: Вища школа. - 1983. - 328 с.

2. Зелинский Б.А., Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы при сахарном диабете. Киев: Здоровье -1984. - 141 с.

3. Зелинский Б.А. Аддисонова болезнь. - К.: Здоров'я. - 1988. - 448 с.

4. Бондар П.Н., Зелинский Б.А. Руководство к практическим занятиям по эндокринологии. - Киев., Вища школа. - 1989. - 287 с.

5. Зелинский Б.А. Ожирение. Методические рекомендации. Винница: 1990 - 28 с.

6. Зелинский Б.А., Гамарник Л.В. Сахарный диабет и хирургические вмешательства. Методические рекомендации. Винница: 1994 г., - 15 с.

7. Зелінський Б.О. Фармакотерапія невідкладних станів при ендокринних захворюваннях. - Вінниця - 1995 - 63 с.

8. Зелинский Б.А., Зелинская Н.Б. Дифференциальная диагностика зоба. Методические рекомендации. Винница: 1995. - 20с.

9. Зелинский Б.А., Зелинский А.А. Лечение сахарного диабета и его осложнений. – Одесса. - 1996 - 156 с.

10. Зелинский Б.А., Зелинская Н.Б. Диабетическая стопа. Методические рекомендации.  Винница: 1996 - 22 с.

11. Зелинский Б.А., Зелинская Н.Б. Сахарный диабет. 160 вопросов и ответов. – Винница: 1997.- 147 с.

12. Зелинский Б.А., Зелинская Н.Б. Гипотиреоз. – Винница: 1998. - 115 с.

13. Зелінський Б.О., Шевчук В.І. та інші. Медико-соціальна експертиза хворих на ендокринну патологію. Методичні рекомендації. – Вінниця: 1998 - 46 с.

14. Зелинская Н.Б. Лечение заболеваний щитовидной железы. Винница, 1999 - 47 с.

15. Зелінський Б.О., Власенко М.В., Паламарчук А.В. Методичні рекомендації з клінічного обстеження хворих, написання і оформлення навчальної історії хвороби з ендокринології. – Вінниця. – 2003.- 36с.

16. Власенко М.В., Паламарчук А.В. Протокол діагностики та лікування хворих із вузловою формою зоба. – Вінниця. –2003.- 71 с.

17. Пам’ятка з діагностики захворювань щитоподібної залози / А.В.Паламарчук, М.В.Власенко/ Вінниця, 2005. – 11с.

18. Вернигородський В.С., Думін Л.В., Вернигородська М.В., Довгопалюк Т.В. Реабілітація хворих на цукровий діабет на санаторно-курортному етапі (посібник). Вінниця, 2007. – 148с.

19. Власенко М.В., Сокур С.О., Паламарчук А.В., Багрій А.В. Ожиріння. – Вінниця. -2008. – 12с.

20.  Endocrinology. Textbook/Study Guide for the Practical Classes. Ed. By Petro M. Bodnar: - Vinnytsya: Nova Knyha Publishers, 2008.-496 p.

21. Тронько М.Д., Власенко М.В. Дифузний нетоксичний зоб у підлітків: генез, діагностика, лікування. Вінниця : Тезис. – 2008. -308с.

22. Власенко М.В., Паламарчук А.В., Вернигородський В.С. та ін. Невідкладні стани в ендокринології. РВХ «Ферзь», 2010, .104с.

23. Ендокринологія: навч.посіб.для студ. вищ. навч. закладів/за ред. проф. П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2012с., - 360с.