Студенту

Історія кафедри

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

 

 

 

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова була створена в 1936 році.

Її засновником був видатний український вчений, терапевт Борис Соломонович Шкляр (1936-1941 рр.), який завідував кафедрою пропедевтики в 1936-1941рр., а потім ще в 1945-1950 pp. Цей талановитий науковець успішно поєднував велику лікувальну роботу з науково-педагогічною та суспільною діяльністю і запам’ятався своїм учням як блискучий лектор, педагог-методист, майстерний та чуйний лікар. Борис Соломонович – автор 67 наукових праць, у тому числі низки монографій та навчальних посібників. Саме він в 1949 році видає підручник «Диагностика внутренних болезней», який став одним із найавторитетніших підручників терапії на теренах колишнього Радянського Союзу. Підручник «Діагностика внутрішніх хвороб» витримав 6 видань і дотепер залишається одним із найкращих для вивчення пропедевтики — основ клінічної грамотності кожного лікаря. Під керівництвом Б.С. Шкляра на кафедрі було захищено 15 кандидатських та докторських дисертацій.

Учні Бориса Соломоновича, нині професори та доценти кафедри, на знак подяки своєму вчителю видали в 1996 р. повість «Лоскутки жизни. Воспоминания о детстве и юности», що була написана професором Б.С. Шкляром і пролежала у вигляді рукопису 40 років. У 1997 р. кафедра опублікувала спогади про професора Б.С Шкляра за матеріалами інтерв’ю його учнів.

В різні роки кафедру очолювали талановиті вчені, висококваліфіковані лікарі, а саме: М.О.Аушев (1950-1954рр.), М.Ю. Мілімовка (1954-1967 рр.), І.А. Рибачук (1967-1980 рр.), М.Б. Шкляр (1981 -1993 рр.).

 

 

 

 

У 1950-1954 pp. кафедру пропедевтики Вінницького медичного інституту очолював доцент Микола Олександрович Аушев. Наукові дослідження в роки керівництва цього висококваліфікованого лікаря та педагога, автора 15 наукових робіт здебільшого були зосереджені на проблемних питаннях гастроентерології.

У 1954-1967 pp. кафедрою завідував професор Михайло Юхимович Мілімовка. Під його керівництвом розроблялись питання кардіології, курортології, клінічної фармакології, методів інструментальної та лабораторної діагностики внутрішніх хвороб. М.Ю. Мілімовка видав оригінальні монографії «Профілактика та лікування ускладнень інфаркту міокарда» (1958) та «Інфаркт міокарда» (1960). Протягом кількох років на базі курорту «Хмільник» тривали наукові розробки і відбувалися науково-практичні конференції, ініціатором проведення яких виступила кафедра. Під керівництвом М.Ю. Мілімовки в клінічну практику було впроваджено методи дефібриляції та еритрографії.

Професор Іван Андрійович Рибачук очолював колектив кафедри в 1967-1980 pp. Протягом тривалого часу він був головним терапевтом Вінницької області, поєднуючи організаційну та клінічну роботу з науковою і педагогічною діяльністю як асистент кафедри факультетської терапії. Під його керівництвом на кафедрі пропедевтики розроблялись проблемні питання кардіології, геріатрії, було організовано першу біохімічну лабораторію. У 1966 р. професор І.А. Рибачук видав підручник «Внутренние болезни с уходом за больными и основами патологии». І.А. Рибачук — автор близько 50 наукових праць, він назавжди запам'ятався студентам та колегам як чудовий лектор, чуйна людина, талановитий лікар.

У 1981-1993 pp. кафедрою керував син першого завідувача - професор Михайло Борисович Шкляр. У 1971 р. під загальною редакцією М.Б. Шкляра було перевидано «Діагностику внутрішніх хвороб» Бориса Соломоновича Шкляра. Підручник було доповнено новими розділами. М.Б. Шкляр працював над проблемами кардіології, під його керівництвом було захищено 4 кандидатські дисертації. Він став першим завідувачем кафедри терапії факультету вдосконалення лікарів Вінницького медичного інституту (м. Хмельницький). М.Б. Шкляр був ініціатором проведення клінічної апробації нових лікарських засобів у кардіології, впровадження в клініку черезстравохідної стимуляції передсердь. З середини 1980-х pp. під керівництвом М.Б. Шкляра почали активно розроблятися питання реабілітації хворих із ішемічною хворобою серця.

З 1994 р. кафедру пропедевтики очолює професор Юрій Михайлович Мостовий, основними напрямами наукової діяльності якого є клінічна пульмонологія, медична генетика, фармакоекономіка. Під керівництвом професора Ю.М. Мостового захищено 12 кандидатських дисертацій. Він є автором та співавтором 25 монографій, 300 наукових статей. Ю.М. Мостовий — член Європейського респіраторного товариства (ERS), ініціатор та голова оргкомітету науково-практичних конференцій із міжнародною участю, які протягом 18 років проводить кафедра пропедевтики внутрішньої медицини; учасник близько 30 міжнародних форумів, член Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій при НДІ фтизіатрії й пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, учасник робочої групи зі створення Державних узгоджувальних документів із пульмонології, голова Вінницького терапевтичного товариства, редактор довідника-посібника «Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів», що витримав 8 видань; член редколегій 8 медичних видань, у тому числі й «Медичної газети «Здоров'я України».

Доречно згадати й про найсучасніші досягнення кафедри, а тут її колективу є чим пишатися. На кафедрі працюють 3 доктора медичних наук та 12 кандидатів медичних наук. На сьогоднішній день на кафедрі працюють 2 професори, 9 доцентів та 4 асистента. У 1984 році доцентом кафедри стала асистент Солейко Л.П., а у 1995 – асистент Откаленко О.К. В 2005 році доцентами кафедри стали асистенти Томашкевич Г.І. та Константинович Т.В., у 2007 році – асистент кафедри Распутіна Л.В., а у 2012 році –асистенти Демчук А.В., Денесюк О.В., Пентюк Н.О. та Слепченко Н.С. У 2011 році доцент Константинови Т.В. та асистент Пентюк Н.О. захистили дисертаційні роботи на науковий ступінь – доктор медичних наук. Традиційно співробітники кафедри розробляють найактуальніші проблеми діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи, органів дихання, шлунково-кишкового тракту.

Професори, доценти кафедри завжди були лідерами клінічних баз, де проводились навчання студентів. За їх ініціативи створювали і впроваджували найсучасніші діагностичні та лікувальні проекти. Так, саме ними було впроваджено у Вінницькій області перший штучний водій серцевого ритму, створено перший інфарктний блок, розроблено наукове обґрунтування реабілітації хворих після перенесеного інфаркту міокарда. За сприяння кафедри впроваджуються новітні методики хірургічного лікування ішемічної хвороби серця.

На сучасному етапі наукова робота кафедри пропедевтики внутрішньої медицини полягає в дослідженні проблеми фармакоепідеміології та фармакоекономіки розповсюдження захворювань, вивчає психосоматичні стани при захворюваннях внутрішніх органів, досліджує ефективність сучасних препаратів для базисної терапії ХОЗЛ та бронхіальної астми, аналізується ефективність тромболітичної терапії та стентування у хворих на ішемічну хворобу серця.

Співробітники кафедри являються учасниками різноманітних світових Європейських наукових форумів, державних з’їздів, конгресів та конференцій; окрім цього ними проводиться оприлюднення отриманих даних в досліджуваних галузях у вигляді статей та тез у авторитетних вітчизняних та міжнародних журналах. Співробітниками кафедри підготовлено 35 монографій, ряд патентів та близько 15 рацропозицій. Понад 14 років колектив кафедри видає довідник-посібник «Сучасні класифікації та сучасні стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів», який користується популярністю серед лікарів загальної практики та сімейної медицини.

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини активно співпрацює з студенством. Наукова робота плідно проводиться і серед майбутніх лікарів — студентів кафедри. Деякі з них уже навіть стали співавторами монографій. Щомісяця відбуваються засідання студентського наукового гуртка. Протягом багатьох років поспіль серед студентів проводиться науково-освітній проект «Знавці терапії», завдяки якому кафедра прагне зацікавити предметом та поглибити їх знання, а також активно проводиться відбір найкращих студентів для участі в Всеукраїнських олімпіадах з предмету «Пропедевтика внутрішньої медицини». Учасники студентського наукового гуртка кафедри неодноразово приймали участь в студентських міжнародних та державних наукових конференціях, а деякі з них ставали переможцями.

Викладачі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини вдало поєднують традиції, які створювались десятиліттями, із сучасними методиками викладання предмету та новими технологіями в лікувально-діагностичному процесі.

Велика відповідальність лежить на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб, тому що ми навчаємо терапевтичній азбуці, ми вперше підводимо майбутнього лікаря до хворої людини, ми перші беремо руку студента в свою руку і прикладаємо її до серця страждаючого. Багато чого ми робимо перші, а до нас це робили наші попередники і до тих пір, поки ми пам'ятатимемо і поважатимемо їх, доти існуватимуть традиції великого професіоналізму, гуманності та великої відповідальності за справу.

Штат кафедри

Мостовой Юрій Михайлович


Завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук, Заслужений лікар України

У 1977 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. Є головою Вінницького міського товариства терапевтів, проводить щомісяця засідання товариста для лікарів м. Вінниці. З 2004 року є асоційованим членом Європейського Респіраторного Товариства. Засновник та редактор телевізійної медичної освітньої програми «Лінія здоров’я» Вінницького обласного телебачення. Займається літературною діяльністю. Є автором близько 100 прозованих творів, ряду п’єс. Організовує та проводить освітні програми для пацієнтів Вінницької області з діагностики та лікування бронхіальної астми, хронічного обструктивного захворювання легень, гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця. Нагороджений грамотою Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова у 2011 році, та грамотою міського голови у 2010 році. Є Головою Асоціації лікарів Поділля.

Константинович Тетяна Володимирівна


Професор, доктор медичних наук

У 1987 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова з відзнакою за фахом „лікувальна справа”. Протягом 1994-1996 рр. навчалась в клінічній ординатурі з фаху „терапія” на базі кафедри пропедевтичної терапії Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З вересня 1996 р. переведена на посаду асистента кафедри пропедевтичної терапії, з лютого 2005 р. по 2011 р – доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, з 2011 року – професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Має вищу атестаційну категорію з внутрішніх хвороб, спеціалізацію з пульмонології. Консультує хворих пульмонологічного та реанімаційного відділень МКЛ №1. Проводить практичні заняття із студентами 2-3 курсів медичного факультету Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (2 курс – загальний догляд за терапевтичними хворими, 3 курс – пропедевтика внутрішньої медицини хвороб). Протягом 2007-2012 навчальних років заняття проводить в групах іноземних студентів з англійською мовою викладання предмету. Є співавтором 6 посібників та методичних рекомендацій.

Солєйко Лариса Петрівна


Доцент, кандидат медичних наук

У 1970 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 1970 по 1973 рік навчалась у аспірантурі на кафедрі фармакології Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.Має вищу атестаційну категорію з внутрішніх хвороб. Консультує хворих кардіологічного відділення (80 ліжок), блок інтенсивної терапії та реанімації, реанімаційного відділення. Учасник 20 міжнародних конгресів з питань кардіології, ревматології, клінічної фармакології. Нагороджена Почесною Грамотою МО України, Лауреат Літературно-Мистецької Премії “Кришталева вишня”, є членом Європейського товариства кардіологів з 2009 року. Протягом трьох останніх років проводить тур олімпіади по пропедевтиці внутрішньої медицини. Кількість учасників зросла з 9 до 52 студентів. Підготовлено 16 студентських наукових робіт. Всі роботи були відзначені призовими місцями. На разі займається питаннями кардіології, ревматології, клінічної фармакології, а також питаннями інших розділів внутрішньої медицини.

Распутіна Леся Вікторівна


Професор, доктор медичних наук

У 1997 році закінчила Вінницький державний медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 2000 по 2001 рік навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2000 року працює асистентом кафедри, проводить практичні заняття зі студентами 2 та 3 курсу медичного факультету № 1, у тому числі іноземним, семінарські заняття з лікарями-інтернами за спеціальністю „Внутрішні хвороби”, „Сімейна медицина”. Має вищу атестаційну категорію з внутрішніх хвороб, спеціалізацію з кардіології. Консультує хворих реанімаційного та кардіологічного відділень. Приймає участь у міжнародних рандомізованих клінічних дослідженнях у якості помічника дослідника з 2000 року. Є секретарем кафдери. На разі займається проблемою курації хворих з поєднананням захворювань органів дихання та серцево-судинної системи.

Откаленко Олександр Костянтинович


Доцент, кандидат медичних наук

У 1977 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова за спеціальністю лікувальна справа.З 1990 по 1995 рік прцював асистентом кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, 1995 року – доцент кафедри. Читає лекції та проводить практичні заняття зі студентами 2 та 3 курсів медичного факультету № 1, у тому числі іноземним, семінарські заняття з лікарями-інтернами за спеціальністю „Внутрішні хвороби”, „Сімейна медицина”. Відповідальний за роботу з іноземними студентами та лікарями-інтернами, лікувальну роботу на кафедрі.

Томашкевич Галина Іванівна


Доцент, кандидат медичних наук

У 1988 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 1994 по 1996 рік навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Читає лекції та проводить практичні заняття зі студентами 2 та 3 курсів медичного факультету № 1, у тому числі іноземним та англомовним студентам, семінарські заняття з лікарями-інтернами (розділ гастроентерологія).

Степанюк Алла Георгіївна


Доцент, кандидат медичних наук

У 1991 році закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. Працювала лікарем приймального відділення Вінницької обласної лікарні ім. М.І. Пирогова. З 2001 по 2008 працювала асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицині, з 2008 року – доцент кафедри. Читає лекції та проводить практичні заняття зі студентами 2 та 3 курсів медичного факультету № 1, у тому числі іноземними, семінарські заняття з лікарями-інтернами за спеціальністю „Внутрішні хвороби”. Відповідає за адміністративно-господарчу роботу на кафедрі з 2003 року. Має вищу атестаційну категорію з внутрішніх хвороб. Консультує хворих терапевтичного відділення (40 ліжок), проводить рецензії історій хвороб. З 2007 року приймала участь у проведенні міжнародних рандомізованих клінічних випробувань в якості співдослідника. На разі займається проблемами внутрішньої медицини.

Слепченко Наталія Степанівна


Доцент, кандидат медичних наук

У 2000 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова за фахом "лікувальна справа" та здобула кваліфікацію лікаря. З 2000 по 2001 р. роки навчалась у магістратурі, з 2001 по 2004 рік в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2004 року - асистент вище згаданої кафедри, а також відповідальна за наукову роботу студентів кафедри і профоргом кафедри. У 2012 р. отримала спеціалізацію з пульмонології у Національнії медичнії академії післядипломної освіти імені Шупіка МОЗ України. З 2012 р. є доцентом кафедри. Поводить практичні заняття у групах студентів 2 курсу з догляду за хворими терапевтичного профілю та 3 курсу з пропедевтики внутрішньої медицини та сестринської практики. Приймає участь у міжнародних клінічних рандомізованих контрольованих дослідженнях з клінічної ефективності та безпеки нових фармакологічних препаратів, які використовуються в лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію, бронхіальну астму, ХОЗЛ, ІХС у якості співдослідника. Консультує хворих терапевтичного відділення МКЛ №1.

Демчук Ганна Василівна


Доцент, кандидат медичних наук

У 1991 році закінчила Вінницький державний медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 1997 по 1999 рік навчалась у клінічній ординатурі, у 2000-2003 роках – в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2005 року працювала асистентом кафедри. З березеня 2012 року обіймає посаду доцента кафедри. Читає лекції та проводить практичні заняття зі студентами 2 та 3 курсу медичного факультету № 1, у тому числі з іноземними, які навчаються англійською мовою. З 2002 року приймає участь у проведенні міжнародних рандомізованих клінічних випробувань в якості спів-дослідника. Має вищу атестаційну категорію з терапії та спеціалізацію з пульмонології. Веде хворих пульмонологічного відділення.

Пентюк Наталія Олександрівна


Доцент, доктор медичних наук

У 1996 році закінчила з відзнакою Вінницький державний медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 1996 по 1998 рік навчалась у магістратурі з внутрішніх хвороб на кафедрі факультетської терапії. З 1999 по 2005 рік працювала асистентом кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2006 року до 2011 року працювала асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. З 2012 року – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. Проводить практичні заняття із студентами 2-3 курсу, в тому числі іноземними студентами, інтернами. Консультує хворих терапевтичного відділення, інфекційних відділень №1 та №2 МКЛ №1х. Лікар-терапевт І категорії.

Ткаченко Тетяна Володимирівна


Доцент, кандидат медичних наук

У 1990 році закінчила з Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова за спеціальністю “лікувальна справа” З 1995 по 1997рік навчалась в клінічній ординатурі з внутрішніх хвороб на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького державного медичного універститету ім. М.І. Пирогова. З 1997 по 2000рік - навчання в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх захворювань Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2001 по 2007рік працювала асистентом на кафедрі інфекційних хвороб Вінницького національного медичного унверситету ім. М.І. Пирогова. З 2007 по 2008 рік працювала асистентом інфекцйних хвороб НМАПО ім. П.Л. Шупика. З 2008 року по теперішній час працює асистентом на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини Віницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Проводить практичні заняття із студентами 2-3 курсу, в тому числі іноземними студентами. Консультує хворих пульмонологічного відділення , інфекційних відділень №1 та №2 МКЛ №1. На разі займається проблемами внутрішньої медицини.

Овчарук Марія Валентинівна


Доцент , кандидат медичних наук

У 2004 році закінчила Вінницький Національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. Має 2 атестаційну категорію по терапії, пульмонології. Курує хворих у пульмонологічному відділенні. На разі займається проблемами пульмонології.

Вільцанюк Оксана Олександрівна


Доцент, кандидат медичних наук

В 2005 році закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2007 року працює асистентом кафедри. Проводить курацію хворих в пульмонологічному відділенні. Займається проблемами поєднаної патології органів дихання та поліорганої недостатності.

Обертинська Оксана Григорівна


Асистент кафедри, кандидат медичних наук

У 1999 році закінчила Вінницький державний медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 2003 по 2007 року навчалась в аспірантурі на кафедрі кардіології та функціональної діагностики, Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. Має першу атестаційну категорію з внутрішніх хвороб та першу атестаційну категорію з кардіології. Консультує хворих пульмонологічного відділення, веде хворих кардіологічного відділення. На разі займається проблемою курації хворих з резистентеною артеріальною гіпертензією.

Новини

Важлива інформація щодо підсумкового заняття з методів обстеження дихальної системи
15.10.2018
Засідання першого студентського наукового гуртка 02.10.2018 в 2018-2019 н.р.
04.10.2018
Співробітники кафедри презентували наукові досягнення на ERS-2018!
04.10.2018
Брейн Ринг Пропедевт 2018
26.04.2018
Графік відробок з 02.05.2018
26.04.2018
Запрошення
28.02.2018
Літинський медичний марафон 16-18 серпня 2017 року
21.08.2017
627
Відробки. Важливо!
01.06.2017
Differential module control, last date
31.05.2017
Останній термін складання диф. заліку
31.05.2017
Попередня програма науково-практичної конференції "Терапевтичні читання 2017. Досягнення та перспективи" 15-16 березня 2017 року
13.02.2017
1 Тур Всеукраїнської олімпіади з пропедевтики внутрішньої медицини 04 лютого 2017 року
31.01.2017
Розклад відробок на 2016-2017 н.р.
01.09.2016
Звіт про проведення спільної конференції співробітників кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та лікарів клініки МКЛ №1
08.04.2016
Перший крок в науку - 2016
07.04.2016
Перший тур Всеукраїнської олімпіади з пропедевтики внутрішньої медицини
25.01.2016
Програма наукової конференції молодих вчених. 18 грудня 2015 року.
30.12.2015
Наукова конференція молодих вчених кафедри. 18 грудня 2015 року.
30.12.2015
Засідання студентського наукового гуртка 17.12.2015
30.12.2015
Засідання студентського наукового гуртка 18.11.2015
24.12.2015
7.10.2015 відбулося засідання студентського гуртка
11.10.2015
Інформація про проведення щорічної терапевтичної вікторини «Пропедевтшоу»
11.03.2015
6 листопада 2014 року гурток
11.03.2015
Гурток 1 жовтня
03.12.2014
Презентація 25 травня 2014 року
03.12.2014
11.12.13 засідання студентського наукового гуртка. Звіт.
11.12.2013
31.10.13 засідання студентського наукового гуртка. Звіт.
11.12.2013
17.10.13 засідання студентського наукового гуртка. Звіт.
11.12.2013
Новини кафедри пропедевтики внутрішньої медицини (конференція присвячена 100-річчю з дня народження акад. М.М.Амосова)
11.12.2013
Новини кафедри пропедевтики внутрішньої медицини (день спірометрії)
05.12.2013
Новини кафедри пропедевтики внутрішньої медицини
05.12.2013
11.12.13 засідання студентського наукового гуртка
05.12.2013
31.10.2013 засідання студентського наукового гуртка.
30.10.2013
Участковый врач. Тема номера: Життя кафедри. Фрагменти одного навчального року.
22.09.2013
627
Життя кафедри: фрагменти одного навчального року
08.07.2013
627
Повідомлення 2
08.07.2013
Повідомлення 1
08.07.2013
Звіт про проведеннясекційного засідання Х Міжнародної наукової конференції студентів «Перший крок в науку – 2013»
24.06.2013
Досягнення кардіології лікарю загальної практики та сімейної медицини
24.06.2013
627

Наукова діяльність

Пріоритетними напрямками наукової роботи кафедри є питання вивчення розповсюджених захворювань внутрішніх органів, особливостей клінічного перебігу, тактика лікування.

На кафедрі завершено НДР на тему: «ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА АМБУЛАТОРНОМУ ТА СТАЦІОНАРНОМУ ЕТАПАХ ЗА РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ З УРАХУВАННЯМ ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ»

Термін виконання 2003-2010 рр.

 

ПЕРЕЛІК ВИКОНАВЦІВ

 

Керівник НДР:

Завідувач кафедри пропедевтики

внутрішньої медичини ВНМУ

ім. М. І. Пирогова,

д.мед.н., професор                                                           Ю. М. Мостовой

 

Відповідальний виконавець

Кандидат медичних наук,

доцент                                                                              Т.В. Константинович

 

Виконавці:

 Кандидат медичних наук,

доцент                                                                              Г. І. Томашкевич

Кандидат медичних наук,

доцент                                                                              Л. В. Распутіна

Кандидат медичних наук,                                                                                      

асистент                                                                           Н. С. Слепченко

Кандидат медичних наук,

асистент                                                                           М. В. Овчарук

Кандидат медичних наук,                                                           В. О. Галінська

аспірант                                                                  

Кандидат медичних наук,                                                           Н. В. Попенко

аспірант                                                                  

Кандидат медичних наук,                                                           Н. В. Цимбалюк

аспірант                                                                  

Кандидат медичних наук,                                                  Л. Д. Коцур

пошукач                                                                 

Аспірант                                                                  О. О. Вільцанюк

 

Мета дослідження: підвищити ефективність надання медичної допомоги на амбулаторному та стаціонарному етапах лікування хворим з розповсюдженими захворюваннями внутрішніх органів, базуючись на найбільш інформативних показниках фармакоекономічного аналізу та параметрах якості життя хворих.

Об’єкти дослідження: гіпертонічна хвороба, не госпітальна пневмонія, бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, пептична виразка 12-палої кишки та шлунку, тромбоемболія легеневої артерії, тютюнопаління.

Предмет дослідження: особливості клініко-функціонального перебігу розповсюджених захворювань внутрішніх органів, фармакоекономічні показники, фармакоепідеміологічні показники, параметри якості життя хворих.

Методи дослідження: повне клінічне, лабораторне та інструментальне обстеження згідно вимог державних та міжнародних узгоджувальних документів з діагностики та лікування бронхіальної астми, хронічного обструктивного захворювання легень, негоспітальної пневмонії, пептичної виразки шлунку та 12-палої кишки, гіпертонічної хвороби, тромбоемболії легеневої артерії з використанням загальновідомих у терапевтичній практиці методик; соціологічне дослідження (анонімне анкетування лікарів загальної практики, інтерв’ю хворих); фармакоекономічний аналіз (оцінки мінімалізації витрат, “вартості-ефективності”, вартості лікування захворювання (прямі, опосередковані витрати) ; дослідження якості життя за українською версією Міжнародного опитувальника  MOS SF-36 (Фещенко Ю. І., Мостовой Ю. М., Бабійчук Ю. В., 2002) з аналізом шкал фізичного, психічного та соціального статусів ; статистичні методи аналізу (пакети статистичних програм SPSS.12 для Windows та “STATISTICA 5.5”).

В роботі висвітлені результати клінічного спостереження за перебігом розповсюджених захворювань внутрішніх органів, в тому числі бронхіальної астми у дорослих осіб та дітей, хронічного обструктивного захворювання легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою, пептичної виразки шлунку та 12-палої кишки, негоспітальної пневмонії, тромбоемболії легеневої артерії, тютюнопаління. Визначено ряд факторів, які на сучасному етапі впливають на формування важкого в клінічному розумінні перебігу указаних патологічних станів. На підставі проведення фармакоекономічного аналізу визначено доцільність та рентабельність використання різних режимів терапії розповсюджених захворювань внутрішніх органів з урахуванням впливу на фактори, що обтяжують перебіг та знижують якість життя на госпітальному та амбулаторному етапах ведення пацієнтів. На підставі цього розроблено та впроваджено в практичну охорону здоров’я ряд інформативних діагностичних методик та режимів лікування, які в комплексі дозволяють оптимізувати клінічний перебіг захворювань внутрішніх органів, підвищити параметри фізичного, психічного та соціального статусів, знизити загальні витрати на лікування патологічних станів.

Результати роботи можуть бути використані як в загально терапевтичній практиці, так і роботі спеціалізованих пульмонологічних, кардіологічних, гастроентерологічних відділень, поліклінік, станцій швидкої допомоги.

         Робота має, як теоретичне, так і практичне значення. Застосування результатів роботи здатне покращити організацію профілактичної, лікувальної та реабілітаційної роботи терапевтичної служби

         За матеріалами НДР захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук та 6 дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук,

ЗАХИЩЕНІ ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Курація хворих на бронхіальну астму за супутніх соматопсихічних станів з урахуванням фармакоекономічних показників та параметрів якості життя (Константинович Т. В.)
 2. .Гіпергомоцистеїнемія та асоційовані з нею метаболічні та судинні фактори  прогресування фіброзу і цирозу печінки: можливості патогенетичної терапії (Пентюк Н. О.)

 

ЗАХИЩЕНІ КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ:

 

 1. Вплив паління на функцію зовнішнього дихання, показники якості життя у підлітків (слепченко н. с.)
 2. тяжкі загострення бронхіальної астми : клінічний та фармакоекономічний аналіз (Овчарук М. В.)
 3. Перебіг бронхіальної астми в осіб, інфікованих chlamydia pneumoniae (Галінська В. О.)
 4. Вплив  системної   та  інгаляційної   кортикостероїдної терапії на ремоделювання кісткової тканини   у  хворих на бронхіальну астму (Попенко Н. В.)
 5. Клініко–епідеміологічні аспекти тромбоемболії легеневої артерії, вплив антикоагулянтної терапії на її перебіг та параметри якості життя (Цимбалюк Н. В.)
 6. Недіагностована бронхіальна астма у дітей: поширеність, клінічні та фармакоекономічні аспекти (Коцур Л. Д.)

 

На сьогодні кафедра працює над новою темою НДР, що запланована в 2011 році на тему:

 

"Особливості перебігу  гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання в поєднанні з патологією серцево-судинної, травної, сечовидільної та ендокринної систем з урахуванням фармакоекономічних показників та параметрів якості життя"

 

Термін виконання 2011-2015 рр.

 

 1. 1.    Керівник НДР,

Д. мед. н., професор                                                Ю. М. Мостовой

 

 1. 2.    Відповідальний виконавець,                      

Д. мед.н., професор                                        Т. В. Константинович

 

 1. 3.    Виконавці:

доцент                                                            Л. П. Солейко

доцент                                                            О. К. Откаленко

доцент                                                            Г. І. Томашкевич

доцент                                                            Л. В. Распутіна

доцент                                                            А. Г. Степанюк

доцент                                                            Г. В. Демчук

доцент                                                            Н. С. Слепченко

д.мед.н., доцент                                              Н. О. Пентюк

асистент                                                         Т. В. Ткаченко

асистент                                                         О. О. Вільцанюк

асистент                                                         М. В. Овчарук

асистент                                                         О. В. Денисюк

 

Мета роботи  - підвищити ефективність лікування та якості життя хворих за гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання в поєднанні з патологією серцево-судинної, травної, сечовидільної та ендокринної систем шляхом встановлення особливостей їх клінічного перебігу, дослідження фармакоекономічних параметрів та розробки індивідуальних лікувально-профілактичних та реабілітаційних програм.

 

Завдання дослідження:

 1. Встановити поширеність поєднання гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання з ураженням серцево-судинної, травної, сечовидільної та ендокринної систем в популяції хворих.
 2. Дослідити особливості клінічного перебігу поєднаної патології органів дихання з ураженням інших органів та систем на сучасному етапі.
 3. Провести фармакоекономічний аналіз лікування хворих за гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання з ураженням серцево-судинної, травної, сечовидільної та ендокринної систем, оцінити  клініко-функціональну ефективність.
 4. Провести фармакоепідеміологічний аналіз лікування хворих за гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання з ураженням серцево-судинної, травної, сечовидільної та ендокринної систем, оцінити клініко-функціональну ефективність.
 5. Провести аналіз параметрів якості життя хворим за хворих за гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання з ураженням серцево-судинної, травної, сечовидільної та ендокринної систем, оцінити вплив супутньої патології на перебіг та наслідки захворювань органів дихання.
 6. Провести комплекс заходів хворим за хворих за гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання з ураженням серцево-судинної, травної, сечовидільної та ендокринної систем, що спрямовані на корекцію патологічно змінених показників якості життя та оцінити їх економічну ефективність.
 7. За результатами роботи розробити інструктивні формулярні документи з діагностики та терапії хворих за хворих за гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання з ураженням серцево-судинної, травної, сечовидільної та ендокринної систем, базуючись на результатах фармакоекономічного аналізу та показниках якості життя хворих,  впровадити їх в практичну охорону здоров’я.

 

Матеріал дослідження : хворі на гострі та хронічні неспецифічні захворювання органів дихання (ХОЗЛ, БА, негоспітальна пневмонія) в поєднанні з патологією серцево-судинної (артеріальна гіпертензія, ІХС), травної (пептична виразка, хронічний гастрит, хронічний холецистит, цироз печінки, хронічний гепатит), сечовидільної (хронічна хвороба нирок) та ендокринної систем (цукровий діабет, ожиріння, гіпер- та гіпотиреоз)

Методи дослідження: загальноклінічні (лабораторні та інструментальні) згідно вимог державних узгоджувальних документів, анкетні (анкетування хворих, анкетування лікарів), методи фармакоекономічного аналізу («вартість-ефективність», «вартість-вигідність», «мінімалізації витрат», «коштовність лікування»), українська версія Міжнародного опитувальника з якості життя MOS SF-36 (Фещенко Ю.І., Мостовой Ю. М., Бабійчук Ю.В., 2003), статистичні методи.

Засоби вимірювальної техніки, що будуть застосовані: комп’ютерний спірограф «MasterScopeCT», пульсоксиметр «Ютасокси-200», ваги РП-150, антропометр АЛС-1, лінійка вимірювальна, тонометр МНП-60, секундомір СДСпр-1-2-000, УЗД Logiq-500, електрокардіограф "Нeart Screen 112 D", система холтерівська «DiaCard».

Новизна: На основі проведеного комплексного обстеження хворих за гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання з супутнім ураженням серцево-судинної, травної, сечовидільної та ендокринної систем.   планується встановити поширеність поєднаної патології в популяції хворих, дослідити особливості клінічного перебігу гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання за умов їх поєднання з ураженням інших органів та систем на сучасному етапі, вперше буде проведений фармакоепідеміологічний та фармакоекономічний аналіз лікування цієї категорії хворих та  оцінено  клініко-функціональна ефективність за різних режимів терапії з урахуванням особливостей ураження інших органів та систем; вперше буде проведений аналіз параметрів якості життя хворим за гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання з супутнім ураженням серцево-судинної, травної, сечовидільної та ендокринної систем, оцінений  вплив на перебіг та наслідки захворювань; буде вперше проведений комплекс заходів, що спрямовані на корекцію патологічно змінених показників якості життя та оцінена їх фармакоекономічна ефективність; за результатами роботи будуть розроблені  інструктивні документи з діагностики та терапії за гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання з супутнім ураженням серцево-судинної, травної, сечовидільної та ендокринної систем, базуючись на результатах фармакоекономічного аналізу та показниках якості життя хворих,  які будуть впроваджені в практичну охорону здоров’я.

Річні етапи дослідження:

04.2011-12.2011 – патентно-інформаційне дослідження, аналіз літератури, засвоєння та впровадження методик дослідження, обстеження тематичних хворих, обробка первинних результатів, написання та друк статей та тез;

01.2012-12.2012 – обстеження тематичних хворих, обробка отриманих результатів, друк статей, тез, підготовка інформаційних листків, оформлення нововведень, впровадження в практичну охорону здоров’я, доповідь результатів дослідження на наукових медичних форумах різного рівня;

01.2013-12.2013 – обстеження тематичних хворих, обробка отриманих результатів, друк статей, тез, підготовка інформаційних листків, методичних рекомендацій, оформлення нововведень, впровадження в практичну охорону здоров’я, доповідь результатів дослідження на наукових медичних форумах різного рівня;

01.2014-12.2014 - обстеження тематичних хворих, обробка отриманих результатів, друк статей, тез, підготовка інформаційних листків, методичних

рекомендацій, оформлення нововведень, впровадження в практичну охорону здоров’я, доповідь результатів дослідження на наукових медичних форумах різного рівня;

01.2015-12.2015 -  групування отриманого матеріалу, фінальна статистична обробка, написання тексту звіту виконаної НДР, оформлення рацпропозицій, патентів на винахід, інформаційних листків, методичних розробок та рекомендацій для пацієнтів та лікарів, впровадження результатів НДР в практичну охорону здоров’я.

 

Результати дослідження, форми впровадження: на основі комплексного обстеження хворих за гострих та хронічних неспецифічних захворювань органів дихання, що поєднуються з патологією серцево-судинної, травної, сечовидільної та ендокринної систем будуть дослідженні особливості клінічного перебігу на сучасному етапі, проведений фармакоекономічний аналіз показників лікування, вивчені параметри якості життя, оцінений їх взаємний вплив, що дасть змогу розробити індивідуальні підходи до проведення лікувальних, реабілітаційних та профілактичних заходів щодо даної категорії пацієнтів із наступним  впровадженням результатів НДР в практичну охорону здоров’я.

 

За матеріалами НДР виконуються 3 дисертації на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук та готуються до планування 2 дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук