Студенту

Штат кафедри

Дудник Вероніка Михайлівна


Завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

Дудник Вероніка Михайлівна в 1993 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту з відзнакою. З 1993 по 1995 роки — магістрантка, з 1995 по 1999рр. – аспірантка кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова, працює на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. 13 січня 1999 року рішенням ВАК України Дудник В.М. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності педіатрія, захищена дисертація на тему «Стан здоров’я дітей з патологічними змінами в щитовидній залозі, які постійно мешкають в районах радіаційного контроля». Захист докторської дисертації на тему «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті: особливості патогенезу, діагностика та лікування» відбувся 13 березня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.553.01 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», диплом доктора наук від 14 червня 2007 року.
З 1999 року Дудник В.М. — асистент, з 2006 року – доцент кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова. З грудня 2007 року по теперішній час – завідувач кафедри педіатрії №2.
Видані методичні рекомендації МОЗ України «Діагностика та медикаментозна корекція анемічного синдрому при ревматоїдному артриті у дітей», 4 інформаційних листа, монографії «Эритропоэтин. Биологические свойства и клиническое применение», «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті», навчальний посібник МОЗ України для студентів 5 курсу «Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей. Педіатрія», 5 деклараційних патента на корисну модель, опубліковано 212 наукових праць, в тому числі 58 статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, після захисту докторської дисертації. Приймає активну участь та має чисельні доповіді на науково-практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах, в тому числі міжнародного значення.
Під керівництвом В.М. Дудник успішно завершені 5 магістрантських роботи та захищені 5 кандидатські дисертації зі спеціальності 14.01.10 педіатрія. Проводиться велика робота з підготовки методичних розробок та рекомендацій, навчальних посібників для студентів 5-6 курсів та лікарів інтернів. Відповідально ставиться до навчально-методичної роботи, виховання студентів з питань медичної етики та деонтології.
Консультативну роботу Дудник В.М. виконує на базі відділень онкогематологічного, реанімації та інтенсивної терапії, інфекційно-діагностичного, педіатрії №2 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста. Приймає участь у проведенні науково-практичних та паталого-анатомічних конференцій, виступає з доповідями, рецензує медичну документацію, є організатором міської педіатричної школи «Актуальні питання сучасної педіатрії» при Управлінні охорони здоров’я Вінницької міської ради, навчальних тренінгів для лікарів загальної практики-сімейної медицини.
Голова асоціації дитячих гастрентерологів у Вінницький області, член РОПИП з 2007 року, член редакційної колегії "Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии", голова профільного методкому педіатрічних дисциплін ВНМУ ім М.І.Пирогова
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія;
"Дитяча гематологія" - вища категорія.

Андрікевич Ірина Іванівна


Завуч кафедри, доцент, кандидат медичних наук

Андрікевич І.І. є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з вересня 2007 року. З 2013р. - доцент кафедри педіатрії №2.
В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою „Стан мікробіоценозу товстої кишки при гострих захворюваннях бронхо-легеневої системи у дітей грудного віку та корекція виявлених порушень” (Науковий керівник - проф.Бережний В.В.).
У 2009 року атестована в Міністерстві охорони здоров’я України на першу категорію за спеціальністю „Педіатрія”.В листопаді 2011 року атестована при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, м.Київ та присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Дитяча ендокринологія». З 2009 р. виконує обов’язки куратора Теплицького району Вінницької області по педіатрії.
Виконує лікувально-консультативну роботу в діагностично-інфекційному відділенні ВОДКЛ, та консультативну як лікар ендокринолог в відділеннях ВОДКЛ.

Сінчук Наталія Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Сінчук Н.І.,закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова у 1980 р. Після проходження інтернатури, з 1981 по 1984 рр. працювала в Бердичівській міській лікарні Житомирської області, спочатку дільничним педіатром, а з 1982 р. – ординатором інфекційного відділення. З 1984 по 1986 рр. працювала на базі першої дитячої лікарні м.Вінниці: спочатку дільничним педіатром, а з 1985 р. – ординатором стаціонарного відділення. З грудня 1986 р., у зв’язку з проходженням за конкурсом, працювала асистентом кафедри педіатрії ВДМУ ім. М.І.Пирогова.
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Стан фізичного розвитку дітей, які мешкають в умовах тривалого впливу малих доз радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС” на Вченій Раді КНДУ ПАГ.
З 2002 працюю доцентом кафедри дитячих хвороб з курсом медичної генетики, з грудня 2007 року – доцент кафедри педіатрії №2. З 2002р.викладаю медичну генетику, читаю лекції на Vк., практичні заняття проводжу зі студентами V-VIкк. та лікарями-інтернами. Спеціалізацію з медичної генетики пройшла у 2004 р.
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія;
"Медична генетика" - перша категорія.
Лікувально-консультативна діяльність - консультант поліклініки з питань патології дітей раннього віку, нутріциології та медичної генетикив в ВОДКЛ

Фурман Валентина Григоринва


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного університету у 1987 році. З 1987 по 1989 рр. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих хвороб Вінницького медичного інституту. З 1989 р. працює лікарем гематологом кардіоревматологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З грудня 2000 року і по теперішній час займає посаду завідувача відділення онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. В 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. З вересня 2008 р. працювала за сумісництвом асистентом кафедри педіатрії №2 ВНМУ. З 2013р. - асистент кафедри педіатрії №2, з 2014р. - доцент кафедри педіатріїї №2.
Проводить лікувально-консультативну діяльність на базі онкогематологічного відділення ВОДКЛ.

Гончаров Леонід Іванович


доцент, кандидат медичних наук

В 1970 році закінчив педіатрічний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1970 по 1975 рік - райпедіатр, начмед Піщанської ЦРЛ Вінницької області. З 1975 року асистент кафедри ендокринології Вінницького медичного інституту ім.М.І.Пирогова. В 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему:"Порушення мікроциркуляції, нуклеінового обміну у хворих з діабетичним кетоацидозом та шляхи їх коррекції." З 1996 року доцент кафедри ендокринології, з 2000 року доцент кафедри педіатрії. Опубліковано 130 наукових робіт, 27 рацпропозицій.
Спеціальність "Дитяча ендокринологія" - вища категорія
Консультативна діяльність - консультації ендокринолога в відділеннях ВОДКЛ

Ізюмець Ольга Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Ізюмець О.І., закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім..М.І.Пирогова з відзнакою. З 1974 по 1976 р.р. пройшла клінічну ординатуру по педіатрії. З жовтня 1976р. по січень 1976 р. працювала лікарем-неонатологом в пологовому будинку №1 м.Вінниці. Асистентом кафедри працює з 1977р. В 1983р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Поширеність нефропатій у південно-західних регіонах" в НІІ педіатрії, м.Москва. Посаду доцента займає з 1992р. За період праці на кафедрі два рази проходила курси підвищення кваліфікації викладачів (Ленінград – 1985р., Москва – 1988р.), лікарів (1944р. – ендокринологічний диспансер, м. Вінниця). Присвоєння вищої кваліфікації лікаря – неонатолога м. Київ 1994р. Підтвердження вищої кваліфікаційної категорії в Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика з складанням комп’ютерного контролю, м. Київ ( 2016р.).
Має 146 наукових публікацій у вигляді статей і тез. Розробила методичні посібники для студентів, інтернів, лікарів-неонатологів, батьків:
1. «Неонатологія».
2. «Инфузионная терапия и частичное парантеральное вскармлевание новонародженных».
3. «Диагностика и лечение неотложных состояний у новонародженных».
4. «Фитотерапия в педиатрии».
5. «Невідкладні стани в медицині». Співавтор (за ред.. Маленького В.П.)
6. «Догляд за дітьми раннього віку». Співавтор метод. Посібника для середнього медичного персоналу області.
7. «Проблемы ВИЧ инфекции в неонатологии и педиатрии»
8. «Методичний посібник з питань виховання здорової дитини та профілактики захворювань дітей раннього віку.
Має 4 інформаційних листка про нововведення в системі охорони здоров’я відділу ЦНТЕІ 2014 р.:
1. Неінвазивний метод визначення гіпербілірубінемії у новонароджених.
2. Рання діагностика порушень слуху у новонароджених за допомогою скринінг тесту – реєстрації викликаної ото акустичної емісії (ВОАЕ).
3. Діагностика ступеня важкості аспіраційного синдрому у новонароджених з перинатальними пошкодженнями ЦНС.
4. Діагностика ступеня важкості пошкодження верхнього шийного відділу хребта при пологовій травмі
Спеціальність "Неонатологія" - вища категорія.
Консультативна діяльність - в відділенні патології новонароджених дітей в ВОДКЛ, консультації в поліклінічному кабінеті катамнезу новонародженних ВОДКЛ.

Сторожук Ірина Валер`янівна


доцент, кандидат медичних наук

Сторожук І.В. у 1981 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова з відзнакою. Після проходження інтернатури працювала анестезіологом-реаніматологом I пологового будинку м.Вінниці. З 1985 по 1987 роки – клінічна ординатура на кафедрі педіатрії під керівництвом професора Решоткіної Л.П. З 1987 року асистент кафедри дитячих хвороб ВНМІ ім.М.І.Пирогова. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему:«Особливості антиоксидантної системи у недоношених новонароджених», науковий керівник - професор Набухотний Т.К. На протязі 20 років була куратором Теплицького району з питань надання педіатричної допомоги дитячому населенню. З 2003 року по теперішній час доцент кафедри педіатрії №2, лікар вищої кваліфікаційної категорії по педіатрії, науковий консультант інфекційно-діагностичного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, на безі якого проводить консультативну та лікувальну-профілактичну роботу з хворими дітьми та їх батьками. На протязі останніх 8 років відповідальна за роботу в інтернатурі з лікарями – інтернами зі спеціальності «Педіатрія».
Спеціальність - "Педіатрія", вища кваліфікаційна категорія.
Має 178 публікацій у вигляді статей та тез, приймає участь у науково-практичних конференціях ВОДКЛ та області.

Попов Володимир Петрович


доцент, кандидат медичних наук

Попов Володимир Петрович, 1954р. народження, закінчив в 1977 році педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
З 1978 по 1980 рік працював дитячим кардіоревматологом Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 1980 року по 1985 рік працював завідуючим кабінетом функціональної діагностики Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З 1984 року по 1987 рік навчався в заочній аспірантурі НДІ педіатрії, акушерства і гінекології (науковий керівник академік О.М.Лукьянова). В 1987 році захистив кандидатську дисертацію „Состояние гемодинамики у детей с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы”. З 1985 року – асистент кафедри дитячих хвороб. З 1994 року – доцент кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з 2008 року – доцент кафедри педіатрії №2. Консультант відділення педіатрії №2 (кардіоревматологічні хворі), відділення ультразвукової та функціональної діагностики обласної дитячої клінічної лікарні.
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія.
Консультативна діяльність - обходи в педіатрічному відділенні №1 та консультації хворих в кабінеті ультразвукової діагностики ВОДКЛ.

Мантак Галина Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Мантак Г.І. є співробітником Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з лютого 2001 року: 2001-2007р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики (зав.каф. професор Каблукова О.К.). З січня 2008р. по 2012р. – асистент кафедри педіатрії №2, а з 2012р. – доцент кафедри педіатрії №2 (зав.каф. професор Дудник В.М.).
В 1995 році закінчила педіатричний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова та була рекомендована для навчання в магістратурі (1995-1997р.р.), яку успішно закінчила з дипломом з відзнакою, після чого вступила до аспірантури. Навчаючись в магістратурі розпочала науковому роботу з актуальної для педіатрії теми – вивчення стану здоров’я дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та постійно мешкають на забруднених радіонуклідами територіях. З 1997 по 2000р.р. навчалася в аспірантурі при кафедрі дитячих хвороб за спеціальністю педіатрія ВДМУ ім. М.І.Пирогова. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за темою „Особливості стану здоров’я підлітків, які зазнали дії іонізуючого опромінення в антенатальному періоді і постійно мешкають в контамінованих районах” та в 2002 році отримала підтвердження диплому кандидата медичних наук від ВАК України.

Шаламай Марина Олександрівна


доцент, кандидат медичних наук

Шаламай М.О. є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з 2007 року: 2007-2008р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з січня 2008р. – асистент кафедри педіатрії №2. З 2015 року - доцент кафедри.З 2015 року є відповідальним за лікувальну роботу на кафедрі.
В 2000 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2001 по 2002 роки працювала лікарем ультразвукової діагностики Вінницької обласної клінічної дитячої лікарні. В 2002 році була переведена на посаду лікаря-педіатра відділення для дітей раннього віку. В 2004 р. вступила до заочної аспірантури зі спеціальності «Педіатрія». В жовтні 2012р. захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою «Клініко-інструментальні показники ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей» - науковий керевник академик НАМН України,доктор медичних наук, професор Майданник В.Г.
З 2007 року проводить практичні заняття зі студентами 5 курсу з циклу медична генетика. З 2009 р. по теперішній час проводить практичні заняття для англомовних студентів 5 курсу.
В 2009 року атестована при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, м.Київ за спеціальністю «Медична генетика», в 2015р. присвоєно другу категорію по данній спеціальності.
Має вищу категорію за спеціальністю "Педіатрія".
Проводила лікувальну роботу у відділені для дітей раннього віку з 2002 по 2008 роки та з 2008 року проводить лікувально-консультативну роботу у відділенні педіатрії №2 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
Проводить консультативну роботу в відділенні для корекції вроджених вад розвитку у дітей з 2007 р.
З 2006 р. виконує обов’язки куратора Липовецького району Вінницької області по педіатрії.

Звенігородська Ганна Юріївна


асистент, кандидат медичних наук

Звенігородська Ганна Юріївна у 2007 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія. В 2007-2009 рр. навчалася у магістратурі, яку у 2009р. закінчила з відзнакою. Працювала лікарем педіатром поліклініки Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З січня 2010 році по теперішній час працює на посаді асистента кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У жовтні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Порушення гемопоезу при хронічному гломерулонефриті у дітей: клінічні особливості та прогнозування перебігу», науковий керівник - професор Дудник В.М. З 2012 року є членом Асоціації нефрологів України та Европейської асоціації нефрологів (ERA - EDTA).
Проводить лікувальну роботу за спеціальністю дитячого нефролога у відділенні педіатрії №1 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.

Руденко Геннадій Миколайович


асистент, кандидат медичних наук

Руденко Геннадій Миколайович в 2004 році закінчив медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія. З 2005 року працює лікарем-ендоскопістом у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. З 2008 року зарахований аспірантом кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В 2012р. захищена дисертаційна робота на тему “Клініко-патогенетичні особливості гелікобактер-залежних хронічних гастродуоденальних захворювань у дітей та шляхи їх медикаментозної корекції.” - науковий керевник професор В.М.Дудник.

Зборовська Ольга Олександрівна


асистент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький Національний медичний університет в 2002р. В 2002-2003 р.р. навчалась в магістратурі за спеціальністю "Педіатрія". З 2004 року по 2013 рік працювала лікарем кардіологом в міській лікарні "ЦМтаД". З 2006 р. займається ехокардіографією. В 2013 р. атестована на першу категорію по спеціальності "Дитяча кардіологія". З лютого 2013 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2. В 2014 р. пройшла спеціалізацію по спеціальності "Педіатрія".
В листопаді 2015 року захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова на тему "Патогенетичні механізми формування та фармакотерапія гемодинамічних розладів у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції", науковий керівник професор В.М. Дудник та отримала науковий ступінь кандидат медичних наук за спеціальністю педіатрія
Здійснює лікувальну роботу на базі педіатричного відділення №1,консультативну роботу в якості лікаря кардіолога на базі відділення патології раннього віку, педіатрії №2, онкогнматологічного відділення.

Сергета Діна Петрівна


асистент, кандидат медичних наук

Сергета Діна Петрівна в 1986 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова з дипломом з відзнакою. В 1987 році вступила до клінічної ординатури за спеціальністю “педіатрія-неонатологія” при кафедрі дитячих хвороб №1 Вінницького медичного інституту, після успішного закінчення якої з 1989 по 1993 роки працювала лікарем-неонатологом відділення новонароджених клінічного пологового будинку №2 м. Вінниці. З 1993 року працює у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні: спочатку лікарем-неонатологом, з 1994 року по теперішній час – завідувачем відділення педіатричного відділення для недоношених дітей. З 2008 року працює на посаді асистента (0,5 ст.) кафедри педіатрії №2.
Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом “Неонатологія”. Є керівником Вінницького обласного центру з підтримки лактації та Національним експертом з оцінки та переоцінки закладів охорони здоров’я на звання “Лікарня, доброзичлива до дитини”.
Працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Має 35 опублікованих наукових робіт.

Вижга Юлія Віталіївна


асистент, кандидан медичних наук

У 2010 р. – з відзнакою закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова
2012 р. – з відзнакою закінчила магістратуру за фахом педіатрія, ВНМУ ім. М.І. Пирогова
З 12.2012 р. – аспірант кафедри педіатрії № 2, ВНМУ ім. М.І. Пирогова
2014 р. - захистила кандидатську роботу на тему: "Клініко-імунологічні особливості ювенільного ревматоідного артриту та оцінка відповіді на базісну терапію." - науковий керевник професор В.М.Дудник
З 2014 року асистент кафедри педіатрії №2. Лікувально-консультативна діяльність на базі відділення педіатрії №1 ВОДКЛ.

Пілецька Світлана Дмитріївна


старший лаборант

Жмурчук Василь Миколаевич


асистент

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2003 році. З 2003-2004рр. проходив інтернатуру на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, та отримав сертифікат лікаря-педіатра. З 1997р по 2000р працював медбратом урологічного відділення ВООД.
З 2004 року працював лікарем-педіатром приймального відділення ВОДКЛ.
2008р-член Асоціації педіатрів України
З 2014р - має першу кваліфікаційну категорію по педіатрії

З 2015 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Березницкий Олександр Володимирович


асистент, кандидат медичних наук

Закінчив педіатричний факультет Вінницького Національного медичного університету в 2003 році.
В 2005 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «дитяча хірургія».
З 2005 по 2007 рік працював на посаді лікаря-хірурга у Вінницькій ОДКЛ.
З 2008 року по сьогоднішній день працює лікарем-фізіотерапевтом. З 2000 по 2014 рік працював на посаді завідуючого фізіотерапевтичним відділенням ВОДКЛ.
З 2013 року працює асистентом кафедри педіатрії № 2 ВНМУ. З того ж року працює над дисертаційною роботою на тему «Вторинна міопатія при ювенільному ревматоїдному артриті: патогенез діагностика, медикаментозна корекція» - науковий керівник професор В.М. Дудник. Здійснює лікувальну та консультативну роботу на базі фізіотерапевтичного відділення та відділення педіатрії №1 ВОДКЛ.

Хромих Катерина Вадимівна


асистент, кандидат медичних наук

У 2011 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З серпня по вересень 2013 р., після закінчення інтернатури за спеціальністю «Педіатрія», працювала дільничим педіатром відділення загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико – санітарної допомоги №2, м. Вінниці. З вересня 2013р. зарахована до навчання в клінічній ординатурі ВНМУ ім. М.І. Пирогова за фахом «Педіатрія».
З вересня 2014 року – асистент кафедри педіатрії №2.
У 2015 році захищена дисертаційна робота на тему «Вазоргеуляторна функція судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму, та фармакологічна корекція її порушень» - науковий керівник професор В.М. Дудник.

Король Тетяна Григоріївна


асистент, кандидат медичних наук

Закінчила медичний факультет Вінницького Державного медичного університету в 1998 р. З 2000 року працювала лікарем гематологом поліклініки Вінницької ОДКЛ, з 2004 року по 2015 рік працювала лікарем гематологом онкогематологічного відділення Вінницької ОДКЛ. В 2013 р. атестована на першу категорію по спеціальності "Дитяча гематологія". З вересня 2015 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 29 січня 2016 року захистила дисертацію на тему "Патогенетичні механізми формування ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих на пурпуру Шенлейн – Геноха, та шляхи її медикаментозної корекції" - науковий керівник професор В.М. Дудник. В 2015 р. пройшла спеціалізацію по спеціальності «Педіатрія». Здійснює лікувальну роботу на базі онкогематологічного відділення, консультативну роботу в якості лікаря гематолога на базі відділення для дітей раннього віку, педіатрії №1.

Буглова Наталія Олександрівна


асистент

У 2010 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В 2012 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія». З 2012 по 2014 рік клінічний ординатор кафедри педіатрії ВНМУ ім. М.І.Пирогова за фахом «Педіатрія». З 2013 року працює над дисертаційною роботою на тему «Стан репаративної функції слизової оболонки шлунково-кишкового тракту при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки у дітей» - науковий керівник професор В.М. Дудник. З вересня 2014 року – асистент кафедри педіатрії №2.

Пасік Валентина Юріївна


старший лаборант

В 2014 році закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І Пирогова. З 2014 по 2016 рік навчалась в інтернатурі за фахом «Педіатрія», після закінчення отримала сертифікат спеціаліста. З серпня 2014 р. працювала старшим лаборантом кафедри педіатрії №2 ВНМУ імені М.І. Пирогова за сумісництвом.
З 2016 року є аспірантом кафедри педіатрії №2.

Федчишин Олександр Петрович


асистент

Куцак Олеся Володимирівна


викладач-стажист

У 2010 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, за спеціальністю «Педіатрія». З 2010р. по 2012 р., проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі ВОДКЛ та ВЦРКЛ.
З вересня 2012р. по листопад 2015р. працювала лікарем-педіатром дитячого відділення ВЦРКЛ.
З грудня 2015р. навчається в очній аспірантурі на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова. Працює над дисертаційною роботою на тему "Патогенетичні особливості контролю бронхіальної астми у дітей шкільного віку та прогнозування резистентності до базисної фармакотерапії"- науковий керівник професор, д.мед.наук В.М. Дудник.
З вересня 2016р. - викладач-стажист кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова.
Лікувальну роботу проводить на базі тороко-пульмонологічного відділення ВОДКЛ.

Доброшинська Людмила Миколаївна


старший лаборант

Новини

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З ДИТЯЧИХ ХВОРОБ ТА ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 2016-2017 н.р.
16.05.2016
Звіт про проведення ХІV міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку-2017»
07.04.2016
Розподіл груп для 6 курсу на Травень 2017 рік
13.03.2016
РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ ДО ІСПИТУ З ПЕДІАТРІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ
22.05.2015
План роботи студентського наукового товариства кафедри педіатрії №2 на 2016-2017рр
15.09.2014
Графік консультацій студентів 5-6 курсів на Травень 2017
09.09.2014
ХІV наукова конференція студентів і молодих вчених «Перший крок в науку 2017»
09.09.2014
Розподіл груп на Х семестр для 5 курсу 2016-2017 навчальний рік
09.09.2014
Розклад занять по педіатрії 6 курс на 2016-17 навч.рік
09.09.2014
Графік начитки "КРОК - 2"
29.05.2014
ГРАФІК ВІДВІДУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ВНМУ СТУДЕНТАМИ 6 КУРСУ
23.04.2014
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА 10 СЕМЕСТР 5 курс 2016-2017 н.р.
05.03.2014

Наукова діяльність

 

З В І Т

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ  ПЕДІАТРІЇ №2

ЗА 2015 РІК 

 

Назва НДР -

Покращення якості медчної допомоги дітям з мультифакторними хворобами на основі поглибленого вивчення клініко-діагностичних особливостей їх перебігу.

Строки виконання - 01.2014 – 12.2018

Керівник НДР - професор Дудник В.М.

 

№ держреєстрації - 0114u001493

 

Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри за 2015 рік

Березніцький О.В. – в результаті проведеного дослідження будуть встановлені патогенетичні особливості розвитку вторинної міопатії при ЮРА. Планується виділити специфічні імунологічні маркери патологічного процесу. На основі отриманих даних буде виконана медикаментозна корекція проявів вторинної міопатії при ЮРА.

Зборовська О.О. – в результаті дослідження, яке проводиться вивчаються особливості міокардіальної дисфункції у дітей, що перенесли оперативну корекцію вродженої вади серця. На основі застосування імпульсної тканинної доплерограії (ТД)вивчаються показники, які свідчать про наявність систолічної та діастолічної дисфункції міокарда. Планується визначити специфічні маркери серцевої недостатності та їх кореляції із показниками ТД.

Хромих К.В. - в результаті проведеного дослідження буде встановлена вазорегуляторна функція судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму. Планується визначити імунологічні маркери функції судинного ендотелію при бронхіальній астмі у дітей. На основі отриманих результатів удосконалити діагностику та фармакологічну корекцію.

КорольТ.Г. - На основі досліджень буде оцінено прояви ендотеліальної дисфункції у дітей при пурпурі ШГ в залежності від форми та активності захворювання, встановлений взаємозв`язок між інструментальними і лабораторними маркерами ендотеліальної дисфункції та вмістом окремих показників активності запального процесу, оцінений вміст та наявність залежності ендотеліального фактору росту VEGF від рівня антинейтрофільних цитоплазматичних антитіл ANCA, проаналізована ефективність фармакологічної корекції ендотеліальної дисфункції L-карнітином у дітей, хворих на пурпуру ШГ.

Матяш Ю.В. – В результаті роботи буде оцінена частота та питома вага різних форм НДСТ тсерця у дітей в залежності від віку та статі обстежених. Будуть визначені клініко-ехокардіографічні та гемодинамічні особливості різних форм НДСТ серця у дітей, а також зв'язок впливу малих аномалій розвитку серця на розвиток порушень ритму та провідності.Окрім того, плануєтьтся встановлення особливостей клінічного перебігу різних форм НДСТ серця у дітей в залежності від рівня окремих маркерів деградації сполучної тканини серця та характеру гемодинамічних змін. Відбудеться дослідження поліморфізму генів фібулінів FBLN та еластину ELN у дітей з різними формами НДСТ серця в залежності від наявності порушень ритму, провідності та гемодинамічних змін.

Буглова Н.О. -  На основі отриманих результатів дослідження будуть визначені клініко-патогенетичні особливості та оцінена ефективність  комплексного диференційованого лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки  у дітей.

Федчишен О.П. – На основі проведених досліджень буде вивчений вплив антимікробних пептидів та вітаміну Д на ступінь тяжкості та рівень контролю бронхіальної астми, встановлений взаємозв’язок між показниками функції зовнішнього дихання,  лабораторними показниками клітинного та гуморального імунітету із вмістом антимікробних пептидів (HBD-2, кателіцидину) та 25-гідроксіхолекальциферолу. Буде розроблений диференційований підхід до лікування дітей, хворих на бронхіальну астму, з урахуванням патогенетичної ролі антимікробних пептидів та вітаміну Д.

 

Дані про патентно-ліцензійну діяльність кафедри за 2015 р.

Перелік поданих заявок на об'єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, винахідники)

Перелік одержаних охоронних документів на об'єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник)

Відомості про НОУ-ХАУ

Відомості про об'єкти авторського права (назва, № свідоцтва, автори) 

Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назва, № договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат) 

НДР, в процесі виконання якої створено об'єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, керівник,  строки завершення, джерела фінансування) 

Спосібвизначення ендотеліальної дисфункції хворих на алергічну бронхіальну астму. Пат. 100713 від 10.08.2015 - Дудник В.М., Хромих К.В

 

 

 

 

 

Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму. Пат. 91647 від 10.07.2014 - Дудник В.М., Хромих К.В.

-

-

-

-

-


Перелік виконуваних кандидатських дисертаційних робіт співробітниками кафедри

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

1.

Березніцький О.В.

Вторинна міопатія при ювенільному ревматоїдному артриті: патогенез, діагностика та медикаментозна корекція.

2012-2016

Пошукач, асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім..М.І.Пирогова

2.

Зборовська О.О.

Патогенетичні механізми формування та фармакотерапія гемодинамічних розладів у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції.

2013-2017

Пошукач, асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова

3.

Король Т.Г.

Патогенетичні механізми формування ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих на пурпуру шенлейн-геноха, та шляхи її медикаментозної корекції.

2013-2018

Пошукач, лікар онкогематологічного відділення ВОДКЛ.

4.

Хромик К.В.

Вазорегуляторна функція судинного ендотелію у дітей хворих на алергічну бронхіальну астму та фармакологічна корекція її порушень

2013-2018

Пошукач, клінічний ординатор кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова

5.

Матяш Ю.В.

Клініко-діагностичні особливості недиференційованої дисплазії сполучної тканини серця у дітей та прогнозування її наслідків.

2012-2016

Пошукач, клінічний-ординатор кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім..М.І.Пирогова

6.

Буглова Н.О.

Стан реперативної функції слизової оболонки шлунково-кишкового тракту при виразковій хворобі 12-палої кишки у дітей

2014-2019

Пошукач, асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова

7.

Федчишен О.П.

Патогенетичне значення антимікробних пептидів та недостатності вітаміну Д  для діагностики та диференційованого лікування бронхіальної астми у дітей

2015 -2020

Пошукач, асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова

 

Захищені у 2015 році кандидатські дисертаційні роботи

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

Дата захисту

1

Сергета Д.П.

Гігієнічна оцінка фізичного розвитку та морфофункціонального стану новонароджених дітей

2009

Державна установа “Інститут гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМН України

ВНМУ ім.. М.І.Пирогова

 

14.02.01

 

15.05.2015

2

Хромих К.В.

Вазорегуляторна функція судинного ендотелію у дітей хворих на алергічну бронхіальну астму та фармакологічна корекція її порушень

2013-2018

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

 

ВНМУ ім.. М.І.Пирогова

 

14.01.10

 

29.09.2015

 

 

Дані про осіб, які навчалися в аспірантурі, докторантурі, магістратурі клінічній ординатурі протягом року

№ з/п

ПІБ

Терміни навчання

Ефективність навчання (захист магістерської, дисертаційної роботи або за відсутності зазначити причини)

1.

Бахмут В.В.

2011-2013

Клінічна ординатура згідно плану

2.

Матяш Ю.В.

2013-2015

Клінічна ординатура згідно плану

3.

Сафізада Зобейр

2014-2016

Клінічна ординатура згідно плану

4.

Мурашко Т.В.

2014-2016

Магістратура  згідно плану

5.

Селварадж Калайселві Васант

2014-2016

Магістратура згідно плану

 

Участь у роботі конгресів, зїздів, конференцій, виставок

№ з/п

Назва наукового форуму

та місце проведення

Участь співробітників кафедри у наукових форумах

Термін проведення

Конгресах

З’їздах

Конференціях

 

чол.

чол.

чол. 

 1.  

Обласна науково-практична конференція «Практична алергологія та пульмонологія дитячого віку». м.Вінниця

 

 

10

29.10.2014

 1.  

Науково-практичичний семінар-нарада з міжнародною участю: «Особливості документи лікування та веденя пацієнтів з МПС та ФКУ. Мультидисциплінарний підхід». м.Київ

 

 

5

16.12.2014

 1.  

Регіональна науково- практична конференція «Актуальні питання проблем дитячого віку». м. Вінниця.

 

 

4

26.12.2014

 1.  

Регіональний науково-практичний семінар: «Питання діагностики, лікування  та профілактики поширених хвороб дитячого віку» Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра. м.Вінниця

 

 

5

24.01.2015

 1.  

Науково-практичний семінар «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра» за темою «Питання діагностики, лікування та профілактики поширених хвороб дитячого віку». м. Вінниця

 

 

7

24.01.2015

 1.  

Регіональний науково – практичний семінар «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра », м. Київ.

 

 

3

24.12.2015

 1.  

Міжрайонна науково-практична конференція « Раціональна антибактеріальна терапія в педіатрії». м. Могилів-Подільський

 

 

2

12.02.2015

 1.  

Міжрегіональна науково-практична конференція «Сучасна клінічна практика в кардіології». м.Вінниця

 

 

4

25.02.2015

 1.  

Підсумкова педіатрична конференція. м.Вінниця

 

 

19

27.02.2015

 1.  

Міжрайонна науково-практична конференція « Раціональна антибактеріальна терапія в педіатрії». м.Хмільник

 

 

3

03.03.2015

 1.  

Науково-практична конференція «Профілактична медицина: сучасні технології». м.Вінниця

 

 

6

04.03.2015

 1.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина: перспективи розвитку та інноваційні технології медичної допомоги новонародженим». м.Чернівці

 

 

2

10.03.2015

 1.  

Науково-практична конференція «Здорові нирки – для всіх» присвячена Всесвітньому дню нирки. м.Київ

 

 

35

13.03.2015

 1.  

Круглий стіл «Терапія 2015: досягнення та перспективи». м. Вінниця

 

 

5

18.-19.03.2015

 1.  

Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією. м.Харків

 

 

2

20.03.2015

 1.  

Науково-практичний семінар «Проблемні питання педіатрії у практичний медицині». м.Вінниця

 

 

6

23.04.2015

 1.  

Навчально-методична конференція «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації Національної стратегії побудови нової системи охорони здоровя в Україні на період 2015-2025 р.р.». м.Вінниця

 

 

7

25.03.2015

 1.  

Науково-практична конференція для лікарів неонатологів «Неонатальні інфекції». м.Вінниця

 

 

2

25.03.2015

 1.  

Семінар «Проблемні питання профілактики та лікування інфекційних і соматичних захворювань у дітей». м. Вінниця

 

 

10

25.03.2015

 1.  

Науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії». м. Вінниця.

 

 

10

31.03.2015

 1.  

Міжрайонна науково-практична конференція «Раціональна антибактеріальна терапія в педіатрії». м. Бершадь

 

 

4

31.03.2015

 1.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультидисциплінарний підхід в педіатрії та сімейній медицині». м. Київ

 

 

2

16-17.04.2015

 1.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині». Присвячена пам’яті акад.. Б. Я. Резника. м. Одеса

 

 

8

16-17.04.2015

 1.  

Школа лікарів загальної практики-сімейної медицини. м.Вінниця

 

 

9

21.04.2015

 1.  

Семінар-нарада «Актуальні питання дитячої гематології». м.Київ.

 

 

3

23-25.04.2015

 1.  

Семінар «Проблемні питання профілактики та лікування інфекційних і соматичних захворювань у дітей». м. Вінниця

 

 

11

25.04.2015

 1.  

Міжрайонна науково-практична конференція « Раціональна антибактеріальна терапія в педіатрії». м.Тульчин

 

 

4

28.04.2015

 1.  

Науково-практична конференція : «Актуальні питання респіраторної та алергічної патології у дітей». м.Київ.

 

 

2

14-15.05.2015

 1.  

Школа лікарів загальної практики-сімейної медицини.м.Вінниця

 

 

10

19.05.2015

 1.  

Науково-практичний семінар «Протоколи діагностики та лікування захворювань органів травлення у дітей». м. Вінниця

 

 

11

19.05.2015

 1.  

Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань. м.Вінниця

 

 

11

20-21.05.2015

 1.  

Обласна науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої гематології». м. Вінниця.

 

 

11

28.05.2015

 1.  

Науковий симпозіум з міжнародною участю: « Всесвітній день здорового травлення». м.Вінниця

 

 

7

29.05.2015

 1.  

VІ (51 університетська) міжнародна науково-практична конференція молодих вчених

 

 

10

15.05.2015

 1.  

Форум, фотовиставка: «Рідкісне право жити». м.Харків

 

 

3

30.06.2015

 1.  

Х Конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». м. Київ

 

 

10

07-09.10.2015

 1.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інфекційно-запальні захворювання верхніх дихальних шляхів. Практичні поради». м. Вінниця

 

 

10

10.09.2015

 1.  

Науково-практична конференція «Клінічний випадок в нефрології та їх патоморфологічний діагноз». м.Київ

 

 

4

11.09.2015

 1.  

Науково-практична конференція: «Обіг контрольованих препаратів у практиці сімейного лікаря. м.Ірпінь

 

 

3

17-18.09.2015

 1.  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» присвячена пам’яті В.М. Сідельникова. м.Запоріжжя.

 

 

8

24-26.09.2015

 1.  

ХV національний конгрес кардіологів України. м. Київ

 

 

5

23-25.09.2015

 1.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю: «Сучасні проблеми генетики та епігенетики». м.Харків

 

 

3

21-23.09.2015

 1.  

Всеукраїнська науково-практична конференція « Up to date: нефрологія і діаліз». м.Чернівці

 

 

4

8-9.10.2015

 1.  

Міжрайонна науково-практична конференція « Раціональна антибактеріальна терапія в педіатрії». м.Калинівка

 

 

3

20.10.2015

 1.  

Обласна науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої алергології та пульмонології», м.Вінниця

 

 

15

21.10.15

 

Перелік публікацій

 

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

Посібник

1.

Під редакцією

Дудник В.М.

Співавтори

Мантак Г.І.,

Андрікевич І.І.

Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей

м.Вінниця, 2015р.- 374с.

2

Під редакцією

Дудник В.М.

Співавтори

Сторожук І.В.

Мантак Г.І.

Андрікевич І.І.

Шаламай М.О.

Educational-methodic textbook “Of Pediatrics for students”

м.Вінниця, 2015р.- 95с.

3

Під редакцією

Дудник В.М.

Співавтори

Мантак Г.І.,

Андрікевич І.І. та ін.

Навчально-методичний посібник для атестації студентів 6 курсу з використанням наскрізних програм навчання «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією» (спеціальність «Лікувальна справа»)

м.Вінниця, 2015 – 104с.

Статті

1

Дудник В.М.

Король Т.Г.

Оцінка ефективності фармакологічної корекції ендотеліальної дисфункції у дітей з пурпурою Шенлейн-Геноха в залежності від виду лікування.

Journal of Education, Health and sport. - №5(3)-2015. –С.189-198

2

Дудник В.М.

Король Т.Г.

Інструментальні маркери ендотеліальної дисфункції при пурпурі Шенлейн-Геноха у дітей.

Журнал «Перинатологія і педіатрія». -№2 (62). – 2015. – С.43-46

3

Дудник В.М.

Король Т.Г.

Оцінка наявності ендотеліальної дисфункції у дітей з пурпурою Шенлейн-Геноха за показниками ультразвукової доплерографії.

Journal of Education, Health and sport. - №5(2)-2015. –С.33-44

4

Дудник В.М.

Король Т.Г.

Особливості розвитку ендотеліальної дисфункції при пурпурі Шенлейн-Геноха у дітей.

Журнал  «Современная педиатрия». - №2(66). -  2015. -  С.37-39

5

Хромих К.В. Дудник В.М.

Стан судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму

Современная педиатрия. – 2015. – Т.65, №1. – С. 63 - 66

6

Хромих К.В. Дудник В.М.

The role of asthma’s basic therapy in the development of endothelial dysfunction in children

Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5 (2). – Р. 45-52

7

Хромих К.В. Дудник В.М.

 Pharmacological correction efficiency of endothelial dysfunction in treatment of children with asthma

 Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5(3). – Р. 199-206.

8

Хромих К.В. Дудник В.М.

Порушення вазорегуляторної функції судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму

Biomedical and biosocial anthropology.2015. - №24. – С. 211 – 214

9

Дудник В.М.

Король Т.Г.

Ендотеліальна дисфункція при пурпурі Шенлейн-Геноха в дітей в залежності від форми та активності захворювання.

Журнал « Педиатрии, акушерства и генекологии». - №2(Т6) – 2014 – С.22-26

10

Дудник В.М., Мантак Г.І.,

Андрікевич І.І.

Характертстика змін з боку серцево-судинної системи у дітей з грипозною інфекцією.

Науково-практичний журнал «Лікарська справа», №1-2. – Київ. – 2015. – С.129-130

11

Дудник В.М.

Зборовська О.О.

Особливості клінічного перебігу вроджених вад серця у дітей після оперативної корекції, залежно від типу порушення гемодинаміки.

Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2014. – №1- Т.19 – С.30 – 33

12

Дудник В.М.

Зборовська О.О.

Особливості діагностики міокардіальної дисфункції у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції.

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2015. – № 2 - Т.7– С.26-33

13

Дудник В.М.

Зборовська О.О.

Диференційовані підходи до лікування серцевої недостатності у дітей із природженими вадами серця в післяопераційному періоді.

Буковинський медичний вісник.- 2015.- № 2 (74) - Т.19 - С.70-74

14

Дудник В.М.

Зборовська О.О.

Діастолічна дисфункція міокарда у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції.

Современная педиатрия. – 2015. – №3 - Т.67– С.64 – 68

15

Dudnyk V.M. Zborovskaya O.O.

Instrumental markers of myocardial dysfunction in children with congenital heart disease after surgical correction.  

Curierul medical. – 2014. – № 6.vol. (57)  – Р. 36 – 41

16

Dudnyk V.M. Zborovskaya O.O.

Effectiveness of myocardial dysfunction pharmacological correction in children with congenital heart disease after surgical treatment. 

Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5 (4). – Р. 117-128

17

Дудник В.М.

Зборовська О.О.

Предиктори розвитку серцевої недостатності у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції. 

Перинатология и  педиатрия. – 2015. –  № 2 (62). – С. 62-65

18

Дудник В.М.

Попов В.П.

Медико-соціальна експертиза, як складова реабілітації дітей та підлітків з ювенільним ревматоїдним артритом

Журнал  «Лікарська справа». - №1-2. -  2015. -  С.131-132

19

Ізюмець О.І.

Мурашко Т.В.

Об’єктивний метод оцінки ступенів важкості аспіраційного синдрому при перинатальних пошкодженнях ЦНС у новонароджених.

Журнал  «Медичний форум». - №4.(ІІ) -  2015. -  С.27-29

20

Ізюмець О.І.

Неживенко Т.В.

Мурашко Т.В.

Порушення слуху у новонароджених рання діагностика.

Журнал  «Лікарська справа». - №1-2. -  2015. -  С.172-173

21

Ізюмець О.І.

Бурдейний С.А.

Ізюмець С.О.

Биковська О.А.

Мурашко Т.В.

Скринінговий метод виявлення патології слуху у новонароджених. дітей

Журнал  «Медичний форум». - №5.(І) -  2015. -  С.43-45

22

Ізюмець О.І.

Ізюмець С.О.

Галактіонова І.В.

Мурашко Т.В.

Роль перинатальної патології у виникненні аспіраційного синдрому у новонароджених, його діагностика.

Журнал «Перинатологія і педіатрія». -№2. – 2015. – С.94-95

23

Ізюмець О.І.

Ізюмець С.О.

Галактіонова І.В.

Перинатальна патологія у формуванні атлантичної хвороби новонародженних.

Журнал «Перинатологія і педіатрія». -№2. – 2015. – С.90-93

24

Ізюмець О.І.

Шевчук О.В.

Лайко Л.І.

Клініко-рентгенологічні паралелі пологових пошкоджень верхньошийного відділу хребта у новонародженних

Biomedical and biosocial anthropology. - №2. – Т.18. -2014. –С.497-500

25

Ізюмець О.І.,

Гомон Р.О.,

Недільська О.М.,

Шевчук О.В.

Діагностика ступеня важкості аспіраційного синдрому у новонароджених з перинатальним пошкодженням ЦНС.

Biomedical and biosocial anthropology. - №2. – Т.18. -2014. –С.162-164

26

Ізюмець О.І.

Гончарук О.С.

Мурашко Т.В.

Причинные факторы субфебрилитета

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вплив науково-технічного прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення». – Київ – 10-11.07.2015.- С. 53-56

27

Ізюмець О.І.

Биковська О.А.

Мурашко Т.В.

Рентгенологічна діагностика атлантичної хвороби

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини». – Львів – 26.06.2015.- С. 37-40

28

Ізюмець О.І.

Ізюмець С.О.

Галактіонова І.В.

Мурашко Т.В.

 

 

Внутрішньоутробна інфекція причина неврологічної патології у новонароджених

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації». – Одеса – 10-11.04.2015.- С. 78-81

29

Фурман В.Г.

Гістіоцитарний синдром у дітей.

Biomedical and Biosocial Anthropology. - №.23 – 2014– С. 120 - 123

30

Фурман В.Г.

Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз – клінічний приклад в педіатрії.

Biomedical and Biosocial Anthropology. - №.24  – 2015.– С. 117 - 119

31

Зборовська О.О.

Клінічна характеристика дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції.

Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2014. – №2 – Т.18– C.532 – 537.

32

Сінчук Н.І.

Незгода І.І.

Науменко О.М.

Асоуленко О.С.

Ефективність застосування крапельної форми ферменту лактази «Мамалок» при рота вірусній інфекції у дітей

Современная педиатрия – 8 (64) – 2014 – С. 2-8

33

Дудник В.М.

 Березницький О.В.

 Вижга Ю.В.

Оцінка інтенсивності больового синдрому у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з клінічними проявами вторинної міопатії

Современная педиатрия. – 2015. – №5 - Т.69– С.61 – 64

34

Дудник В.М.

Березницький О.В.

Вижга Ю.В.

Оцінка функціонального стану нервово-м’язової системи у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з проявами синдрому вторинної міопатії

Перинатология и  педиатрия. – 2015. –  № 3 (63). – С. 60-62

35

Дудник В.М.

Березницький О.В.

 Вижга Ю.В.

Monitoring of the treatment effect of the secondary myopathy syndrome in patients with juvenile rheumatoid arthritis

 

Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 9 (8). – Р. 97-108

36

Дудник В.М.

Березницький О.В.

Вижга Ю.В.

Evaluation of the intensity of the pain syndrome in children with juvenile rheumatoid arthritis and clinical presentation of secondary myopathy syndrome

European Applied Sciences. – Vol. 3-4.2015. – P. 32 - 38

37

Дудник В.М.

Березницький О.В.

Вижга Ю.В.

Peculiarities of the inflammatory response in the patients with juvenile rheumatoid arthritis and clinical signs of the secondary myopathy

 

European Applied Sciences. – Vol. 2-3.2015. – P. 44 - 49

Виступи в ЗМІ

1

Березніцький О.В.

Користь плавання для організму дитини

Телеканал ВДТ передача «Лінія здоров’я». – травень 2015

2

Березніцький О.В.

Вплив оздоровчого плавання на опорно-руховий апарат

Телеканал Віта передача «Рецепт здоров’я». – травень 2015

Тези

1

Дудник В.М.

Березніцький О.В.

Вижга Ю.В.

Клініко-лабораторна оцінка вторинної міопатії у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит.

Международный журнал педиатрии, акушерства  и гинекологии. №1 (Т8)– 2015 – С. 34-35

2

Дудник В.М.

Буглова О.О.

Особливості клінічного перебігу та ускладнень виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у дітей.

Международный журнал педиатрии, акушерства  и гинекологии. №1 (Т8)– 2015 – С. 33 -34

3

Дудник В. М.

Король Т.Г.

Інструментальна діагностика ендотеліальної дисфункції  при пурпурі Шенлейн-геноха у дітей залежно від форми та активності захворювання.

Международный журнал педиатрии, акушерства  и гинекологии. №1 (Т8)– – С. 32-33

4

Дудник В. М.

Хроми К.В.

Ефективність фармакологічної корекції ендотеліальної дисфункції в лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму.

Международный журнал педиатрии, акушерства  и гинекологии. №1 (Т8)– – С. 29

5

Дудник В. М.

Руденко Г.М.

Клінічна характеристика хронічної гастродуоденальної патології у дітей, в залежності від віку та ендоскопічних змін слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки.

Международный журнал педиатрии, акушерства  и гинекологии. №1 (Т8)– – С. 30

6

Дудник В.М.

Попов В.П.

Зборовська О.О.

Ефективність реабілітації дітей після реконструктивних операцій на серці.

Международный журнал педиатрии, акушерства  и гинекологии. №1 (Т8)– – С. 31-32

7

Дудник В.М.

Хромих К.В.

Зміни судинного ендотелію при алергічній бронхіальній астмі.

Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція – Дніпропетровськ - 12 – 13.12.2014 ‑ С. 104 - 105

8

Дудник В.М.

Хромих К.В.

Оцінка ролі базисної терапії в розвитку ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму.

Рівень ефективності та необхідності впливу медичної науки на розвиток медичної практики: Міжнародна науково-практична конференція. – Київ - 6 – 7 березня 2015 ‑ С. 90 - 92.

9

Хромих К.В.

 Потєєва Т.В. Корольова І.М.

Ультрасонографічні маркери ендотеліальної дисфункції  у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму.

Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини: Міжнародна науково-практична конференція – Одеса - 19 – 20 грудня 2014 ‑ С. 84 - 85.

10

Дудник В.М. Звенігородська Г.Ю.

Гумінська Г.С.

Генетичні аспекти хронічного гломерулонефриту у дітей.

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Мультидисциплінарний підхід в педіатрії та сімейній медицині».- №1-2. - Київ - 16-17.04.2015 – С.159-160.

11

Veronica Dudnyk Anna Zvenigorodska,

 

Anemia and secretion of IL-1 β in children with chronic glomerulonephritis, depending on the gene polymorphism.

The 52nd ERA-EDTA Congress. – London - 28.05-3.06 2015 -  P.465

12

Дудник В.М

 Звенігородська Г.Ю

Особливості анемії у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит, на і стадії хронічного захворювання нирок.

Международный журнал педиатрии, акушерства  и гинекологии. №1 (Т8)– – С. 31

13

Дудник В.М.

Звенігородська Г.Ю.

Андрікевич І.І. Гумінська Г.С.

Педосенко О.Б.

Клініко-параклінічні особливості полікістозу нирок у дітей.

Матеріали науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією». -  Харків - 20.03.15 -  С. 31

14

Дудник В.М.

Звенігородска Г.Ю.

Гумінська Г.С.

Педосенко О.Б

Степанкевич Т.П.

Цитокіновий профіль у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит, в залежності від алельного поліморфізму генів.

 

Всеукраїнська науково-практична конференція « Up to date: нефрологія і діаліз». -  Чернівці -  8-9 жовтня 2015 – С.41

 

 

15

Дудник В.М.

Король Т.Г.

Характеристика коагуляційного гемостазу при пурпурі Шенлейн-Геноха у дітей

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини» - Одеса – 19-20.12.2014- С.50

16

Дудник В.М.

Король Т.Г.

Особливості розвитку ендотеліаальної дисфункції при пурпурі Шенлейн-Геноха у дітей в залежності від форми та активності захворювання.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Нове у медицині сучасного світу» - Львів – 28-29.10.2014 – С. 63

17

Дудник В.М.

Фурман В.Г.

 

Інфекційно – запальне ураження кишечника під час мультимодальної хіміотерапії гострого лімфобластного лейкозу.

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формування здорового способі життя». -  Львів - 27-28.03.2015 – С.107

18

Дудник В.М.

Фурман В.Г.

Шангутова Л.А.

Програмна підготовка студентів 6 курсу на кафедрі педіатрії №2 в розрізі національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні.

Навчально-методична конференція «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розрізі та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2025 рр.». – Вінниця – 25.03. 2015

19

Дудник В.М.

Фурман В.Г.

Шангутова Л.А.

Питання надання медичної допомоги дітям з гематологічною та онкогематологічною патологією у вищій медичній школі.

Навчально-методична конференція «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розрізі та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2025 рр.». – Вінниця – 25.03. 2015

20

Дудник В.М.

Фурман В.Г.

 

Жовчнокам’яна хвороба у дітей, хворих на спадкову гемолітичну анемію Мінковського-Шоффара

Международный журнал педиатрии, акушерства  и гинекологии. №1 (Т8)– – С.32

21

Ізюмець О.І.

Ізюмець С.О.

Галактіонова І.В.

Мурашко Т.В.

Досвід використання цитофлавіну в неонатальній практиці.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання». – Дніпропетровськ – 10-11.04.2015.- С. 68-69

22

Ізюмець О.І.

Мурашко Т.В.

Неживенко Т.В.

Аспіраційний синдром при перинатальних пошкодженнях ЦНС у новонароджених.

Матеріали міжнародної НПК «Рівень  ефективності та необхідності впливу медичної науки на розвиток медичної практики». – Київ – 6-7.03.2015.- С. 68-69

23

Ізюмець О.І.

Мурашко Т.В.

Неживенко Т.В.

Аспіраційний синдром при перинатальних пошкодженнях ЦНС у новонароджених.

Тези доповідей міжнародної НПК «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики». – Київ – 6-7.03.2015. – С. 75-76

24

Ізюмець О.І.

Мурашко Т.В.

Параклінічне обстеження для оцінки ступеня важкості аспіраційного синдрому при перинатальних пошкодженнях ЦНС у новонароджених.

Матеріали ХІ міжнародної студенської наукової конференції «Перший крок в науку 2015».- Вінниця – 15.05.2015. – С.56-57

26

Ізюмець О.І.,

Лайко Л.І.,

Шевчук О.В.

Рання діагностика ротаційного вивиху атланта у новонароджених.

Тези доповідей Національного конгресу «Людина та ліки – Україна». – Київ - 1-3.04.2014. – С.20

27

Сторожук І.В.

Шаламай М.О.

Молекулярно-генетичні аспекти захворювань крові у дітей.

Збірник наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні погляди на актуальні питання  теоретичної, експериментальної та практичної медицини». – Одеса -  19-20.12.15 – С.83-84

28

Сторожук І.В.

Дудник В.М.

Шаламай М.О.

 

Поражение печени при Єпштейна-Барр инфекции у детей.

Сборник конгресса «Гепатология сегодня». – Россия Москва – 30.03-01.04.2015 - С.

29

Сторожук І.В.

Дудник В.М.

Шангутова Л.А.

Фурман В.Г.

Реалізація національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в України.

Матеріали навчально-методичної конференції «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2025 р.р.». – Вінниця – 25.03.2015 – С.63

30

Сторожук І.В.

Дудник В.М.

Шангутова Л.А.

Шаламай М.О.

Задачі підготовки лікарів-інтернів зі спеціальності «Педіатрія» в світі національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в України.

Матеріали навчально-методичної конференції «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2025 р.р.». – Вінниця – 25.03.2015 – С.62

31

Сторожук І.В.

Шаламай М.О.

Особливості перебігу Епштейн-Барр вірусної інфекції у дітей старшого віку.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідності впливу медичної науки на розвиток медичної  науки на розвиток медичної практики». – Київ – 2015- С. 88-89

32

Шаламай М.О.

Варіанти перебігу рота вірусної інфекції у дітей молодшого віку.

Збірник матеріалів міжнародної НПК «Медична наука та практика ХХІ століття» - м. Київ - 6-7.02.2015 – С.43

33

Шаламай М.О.

Діагностика захворювань верхніх відділів травного тракту за допомогою добового рН-моніторингу у дітей.

Збірник матеріалов міжнародної НПК «Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я світового співтовариства» - Одеса  - 20-21.02.2015 – С.52

34

Шаламай М.О.

Сторожук І.В.

Однорогова Г.Г.

Значення добової РН- метрії стравоходу у дітей з поза стравохідними проявами гастроезофагеальної рефлексної хвороби.

Международный журнал педиатрии, акушерства  и гинекологии. №1 (Т8)– – С. 106

35

Шаламай М.О.

Роль недиференційованої дисплазії сполучної тканини в розвитку хронічних захворювань внутрішніх органів у дітей.

Международный журнал педиатрии, акушерства  и гинекологии. №1 (Т8)– – С. 106-107

36

Сінчук Н.І.

Маланіна Т.Л.

Кондратюк Л.М.

Генотипово-фенотипові паралелі лактазної недостатності  удітей.

Международный журнал педиатрии, акушерства  и гинекологии. №1 (Т8)– – С. 89

37

Ізюмець О.І.

Ізюмець С.О.

Мурашко Т.В.

Використання цитофлавіну для корекції перинатальних пошкоджень центральної нервової системи у новонародженних

Международный журнал педиатрии, акушерства  и гинекологии. №1 (Т8)– – С. 39

38

Пинзар К.А.

Шиманський А.О.

науковий

керівник

Шаламай М.О.

Роль недиференційованої дисплазії сполучної тканини в розвитку хронічних захворювань внутрішніх органів у дітей.

Матеріали ХІІ міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку – 2015» - Вінниця -  2-3.04.2015 – С.143-144

39

Фурман В.Г.

Особливості герпетичних інфекцій, зв’язаних з лімфаденопатіями у дітей.

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Нове у медицині сучасного світу». - Львів - 28-29.10. 2014 – С.

40

Любов О. В.

Маліновська М.І.

Науковий керівник Фурман В.Г.

Стан гепатобіліарної системи у дітей,  хворих на спадкову гемолітичну анемію Мінковського- Шоффара.

Матеріали XII міжнародну студентську наукову конференцію  «Перший крок в науку 2015». –  Вінниця -  2-3.04.2015 - С.- 157-158

41

Засимович Г.В. Фалатюк О.С.

Гуцол К. М.

Попроцька Д.С.

Науковий керівник Фурман В.Г.

Клініко-параклінічна характеристика інфекційно-запальних уражень кишківника під час програмної терапії гострого лімфобластного лейкозу у дітей.

Матеріали XII міжнародну студентську наукову конференцію  «Перший крок в науку 2015». – Вінниця -  2-3.04.2015 - С.- 156

42

Голота І.П.

Тимошенко В.А.

Гаврилов О.О.

Науковий керівник Фурман В.Г.

Роль діагностики та профілактики залізодефіцитних станів у підлітків.

Матеріали XII міжнародну студентську наукову конференцію  «Перший крок в науку 2015». – Вінниця -  2-3.04.2015 - С.- 155

43

Руденко Г.М.

Характеристика дітей з хронічною гастродуоденальною патологією, асоційованою з цитотоксичними штамами Helicobacter pylori.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференція «Рівень ефективності та необхідності впливу медичної науки на розвиток медичної практики». – Київ – 6-7.03.2015 – С.86-88

44

Дудник В.М.

Руденко Г.М.

Ефективність10-денної фармакотерапія у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією, що асоційована з Саg А - позитивними питаннями Helicobacter pylori.

Науково-практичний журнал «Лікарська справа». - №12 – 2015 – С.147-148

45

Андрікевич І.І.

Особливості клінічного перебігу ротавірусної інфекції у дітей раннього віку

 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

«Сучасні проблеми світової медицини та її роль у забезпеченні здоров’я світового співтовариства». – Одеса. – 2015. – С. 16-19

46

Дудник В.М.

Мантак Г.І.

Андрікевич І.І.

Оцінка клінічних проявів ураження серцево-судинної системи у дітей з грипозною інфекцією

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии/ Материалы Конгресса педиатров Украины (7-9 октября). –Київ.Том 4. – №1. – 2015. – С.8

47

Андрікевич І.І.

Звенігородська Г. Ю.

Вивчення розвитку патології органів травлення при ожирінні у дітей

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика ХХІ століття». – Київ. – 2015. –С.22-24

48

Дудник В.М.

Андрікевич І.І.

Мантак Г.І.

Удосконалення практичної підготовки студентів 6 курсу до державної підсумкової атестації

Матеріали навчально-методичної конференції «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоровя в Україні в період 2015-2025 р.р.». – Вінниця. – 2015. – С.58-59

49

Дудник В.М.

Мантак Г.І.

Андрікевич І.І.

Організація самостійної роботи студентів 6 курсу медичних факультетів

Матеріали навчально-методичної конференції «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоровя в Україні в період 2015-2025 р.р.». – Вінниця. – 2015. – С.58-59

50

Андрікевич І.І.

Гончаров Л.І.

Влияние диабетического кетоацидоза на транскапилярний обмен

 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті». – Харків. – 2015. – С. 56

51

Дудник В.М.

Зборовська О.О.

Використання методу тканинної доплерографії для виявлення інструментальних маркерів міокардіальної дисфункції у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції.

Нове у медицині сучасного світу: Міжнародна наук.-практ. конф.. – Львів - 28–29.11.2014 ‑ С. 49-51.

52

Дудник В.М.

Зборовська О.О.

Оцінка діастолічної функції міокарда у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції.

Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція. – Дніпропетровськ - 12–13 грудня 2014 ‑ С. 59-61

53

Дудник В.М.

Зборовська О.А.

Особенности клинического течения врожденных пороков сердца у детей после оперативной коррекции.

Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания: VI конгресс педиатров стран СНГ, 9–10 октября 2014 г. – Минск -  2014 ‑ С. 48

54

Дудник В.М.

Зборовська О.О.

Біохімічні маркери ураження міокарда у дітей після оперативної корекції вроджених вад серця

Лікарська справа.- № 1-2. – С. 127-129.

55

Буглова О.О.

Вікова залежність виразності основних клінічних синдромів з виразковою хворобою 12-палої кишки.

Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього. – Дніпропетровськ – 12-13 грудня 2014 – С.40-41

56

Сінчук Н.І.

Потеєва Т.В.

Балунник О.С.

Муковісцидоз у дітей генетичні аспекти.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Муковісцидоз в Україні : стан та перспективи діагностики лікування й соціальна адаптація пацієнтів» - Львів – 8-9.10.2015 – С. 27

57

Сінчук Н.І.

Роль позаклітинної ДНК у формуванні біоплівок бактерій при муковісцидозі.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Муковісцидоз в Україні : стан та перспективи діагностики лікування й соціальна адаптація пацієнтів» - Львів – 8-9.10.2015 – С. 25-26

58

Сінчук Н.І.

Маланіна Т.Л.

Кондратюк Л.М.

Генотипово-фенотипові паралелі лактазної недостатності у дітей

Международный журнал педиатрии, акушерства  и гинекологии. №1 (Т8)– – С. 89

59

Дудник В.М.

Сінчук Н.І.

Перспективи викладання медичної генетики в розрізі розробки та реалізації національної стратегії побудова нової системи охорони здоровя в України на період 2015-25 р.р.

Матеріали навчально-методичної конференції «Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоровя в Україні в період 2015-2025 р.р.». – Вінниця. – 2015. – С.61

60

Сінчук Н.І.

Алгоритм діагностики рідких, орфанних захворювань  в практиці педіатра.

Тези науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародної участю, присвяченої 210-й річниці Харковського національного медичного університету – Харків -  20.03.2015 – С.158-159

61

Полюхович Ю.В.

Кришталь Л.Ю.

Новак А.А.

Науковий керівник Сінчук Н.І.

Генетичні аспекти лактазної недостатності.

Матеріали XII міжнародну студентську наукову конференцію  «Перший крок в науку 2015». –  Вінниця -  2-3.04.2015 - С.- 142-143

 

            Список студентів, які були членами студентського наукового гуртка у звітному році

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

1

Макарчук І.Ф.

6 курс, 46 гр.

2.

Бурковська Я.С.

5 курс, 2-Б гр.

3.

Присяжнюк Ю.А.

5 курс, 2-Б гр.

4.

Полянська К.В.

5 курс, 29-Б гр.

5.

Михалік Н.П.

5 курс, 29-Б гр.

6.

Яницька І.І.

5 курс, 29-Б гр.

7.

Гвоздовська Д.О.

4 курс, 29-А гр.

8.

Бондаренко В.М.

4 курс, 29-А гр.

9.

Жукова К.В.

5 курс, 2-Б гр.

10.

Козятинська К.О.

5 курс, 2-Б гр.

11.

Бабік О.М.

5 курс, 25-Б гр.

12.

Гнідець М.В.

5 курс, 25-Б гр.

13.

Брязкало Ю.С.

5 курс, 25-Б гр.

14.

Шийка О.М.

5 курс, 28-Б гр.

15.

Губанов А. 

5курс, 28-Б гр.

16.

Кутинська І.

5курс, 28-Б гр.

17.

Любов О.

6курс, 38 гр.

18.

Новак А.

5курс, 16-Б гр.

19.

Гуцол К.

6 курс, 38 гр.

20.

Ренкас Н.

5курс, 26-Б гр.

21.

Шумська Я. 

6курс, 26 гр.

22.

Фалатюк О.

6курс, 20 гр.

23.

Франкова Х.

6курс, 20 гр.

24.

Маурисио Борха.

6курс, 54 гр.

25.

Байрон Баутиста 

6курс, 54 гр.

26.

Кристина Морилло

6курс, 54 гр.

27.

Бояр Д.

5курс, 27-Б гр.

28.

Ньянгума Моломго

4курс

29.

Дячишин М.

5 курс, 2-А гр.

30.

Гресик С. 

5 курс, 2-А гр.

31.

Лавренчук О.

5 курс, 9-А гр.

 

Студенти, брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді,

Всеукраїнському конкурсі студентських робіт із відповідної дисципліни

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

Заходи, в якому брали участь студенти

Місце, яке посів

1.

Полюхович Ю.В.

Жердецький Д.В.

Прищепа Ю.Л.

 

5 курс   

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з медичної генетики «Генетика 2015». 24.04.2015 м. Харків 

ІІ місце

2.

Жердецький Д.В.

5 курс  12а група

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з медичної генетики «Генетика 2015». 24.04.2015 м. Харків

ІІІ  місце

3.

Любов О.В.

6 курс 38 група

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади по педіатрії «Одеса 2015».  26.03.2015 м. Одеса

ІІІ  місце