Студенту

Інтерну

Графік навчального процесу в інтернатурі з педіатрії Календарний план навчання інтернів І року навчання 2022-2023 Календарний план навчання інтернів ІІ року навчання 2022-2023 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 3 ГРУПА І рік.навч.2022-2023Н.Р. КРОК 3 “Лікувальна справа та педіатрія” ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПО ЗАКІНЧЕННЮ ІНТЕРНАТУРИ Перелік питань до проміжної атестації для лікарів- інтернів 1 року навчання Перелік ситуаційних задач для інтернів ІІ року до іспиту - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Перелік теоретичних питань для інтернів ІІ року навчання - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Перелик практичних навичок План лекцій для лікарів-інтернів І року навчання План лекцій для лікарів-інтернів ІІ року навчання 2022-23 навч.рік Примірна освітня (освітньо-професійна) програма підготовки в інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія» Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію Наказ №1254 від 22.06.2021р.

Master

Аспіранту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з медичної генетики для спеціальностей 091 «Біологія» на 2022-2023 навч. рік Методичні Вказівки Педіатрія Методичні вказівки Сучасна педіатрія Методичні вказавки з медичної генетики для спеціальностей 221, 222,228, 229 на 2022-2023 навч.рік РОБОЧА ПРОГРАМА - Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика - спеціальність 221,222,228,229,091 (2022-2023 навч.рік) Робоча програма - Педіатрія - спеціальність 228 "Педіатрія" (8 кредитів) 2022-2023 навч.рік Робоча програма Сучасна педіатрія (2,5 кредита) 2022-2023 навч.рік Силабус Сучасна педіатрія (2,5 кредита) 2022-2023 навч.рік Силабус_Педіатрія (8 кредитів) 2022-2023 навч.рік Список літератури з медичної генетики для спеціальностей 091 «Біологія» на 2022-2023 навч. рік Список літератури з медичної генетики для спеціальностей 221, 222,228, 229 на 2022-2023 навч.рік Список літератури Педіатрія Список літератури Сучасна педіатрія Тематичний план лекцій Сучасна педіатрія (2,5 кредита) Тематичний план практичних занять Педіатрія Тематичний план практичних занять Сучасна педіатрія (2,5 кредита) Тематичний план самостійної роботи Педіатрія Тематичний план самостійної роботи Сучасна педіатрія Теми лекцій з медичної генетики для спеціальностей 221, 222,228, 229 на 2022-2023 навч.рік Теми лекцій з медичної генетики для спеціальностей 091 «Біологія» на 2022-2023 навч. рік Теми практичних занять з медичної генетики для спеціальностей 091 «Біологія» на 2022-2023 навчальний рік Теми практичних занять з медичної генетики для спеціальностей 221, 222,228, 229 на 2022-2023 навч.рік Теми самостійної роботи з медичної генетики для спеціальностей 091 «Біологія» на 2022-2023 навчальний рік Теми самостійної роботи з медичної генетики для спеціальностей 221, 222,228, 229 на 2022-2023 навч.рік

Силабус

Силабус навчальної дисципліни 5 курс ВК 5.15 Орфанні захворювання в педіатрії 222 "Медицина" Силабус навчальної дисципліни 5 курс ВК 5.16 Вибрані питання в дитячій кардіології. 222 "Медицина" Силабус навчальної дисципліни 5 курс ВК 5.8 Орфанні захворювання в педіатрії 228 "Педіатрія" Силабус навчальної дисципліни 5 курс ВК 5.9 Вибрані питання в дитячій кардіології. 228 "Педіатрія" Силабус навчальної дисципліни 6 курс ВК 6.11 Основи дитячої онкогематології. 222 "Медицина" Силабус навчальної дисципліни 6 курс ВК 6.5 Основи дитячої онкогематології. 228 "Педіатрія" Силабус навчальної дисципліни Медична генетика 4 курс 225 "Медична психология" Силабус навчальної дисципліни Медична генетика 5 курс 222 "Медицина" Силабус навчальної дисципліни Медична генетика 5 курс 228 "Педіатрія" Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 5 курс 222 "Медицина" Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 5 курс 228 "Педіатрія" Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 6 курс 222 "Медицина" профіль Акушерство і Гінекологія Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 6 курс 222 "Медицина" профіль Внутрішня Медицина Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 6 курс 222 "Медицина" профіль Загальна практика-сімейна медицина Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 6 курс 222 "Медицина" профіль Хірургія Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 6 курс 228 "Педіатрія" профіль Педіатрії Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 6 курс 228 "Педіатрія" профіль Хірургія

Clinical ordinator

Штат кафедри

Дудник Вероніка Михайлівна


Завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

Дудник Вероніка Михайлівна в 1993 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту з відзнакою. З 1993 по 1995 роки — магістрантка, з 1995 по 1999рр. – аспірантка кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова, працює на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. 13 січня 1999 року рішенням ВАК України Дудник В.М. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності педіатрія, захищена дисертація на тему «Стан здоров’я дітей з патологічними змінами в щитовидній залозі, які постійно мешкають в районах радіаційного контроля». Захист докторської дисертації на тему «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті: особливості патогенезу, діагностика та лікування» відбувся 13 березня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», диплом доктора наук від 14 червня 2007 року. З 1999 року Дудник В.М. — асистент, з 2006 року – доцент кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова. З грудня 2007 року по теперішній час – завідувач кафедри педіатрії №2. Видані методичні рекомендації МОЗ України «Діагностика та медикаментозна корекція анемічного синдрому при ревматоїдному артриті у дітей», 4 інформаційних листа, монографії «Эритропоэтин. Биологические свойства и клиническое применение», «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті», навчальний посібник МОЗ України для студентів 5 курсу «Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей. Педіатрія», для студентів 6 курсу «Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань дитячого віку». Загальна кількість публікацій – 364, з них 312 наукових та 52 навчально-методичних праці, в тому числі у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України – 154 статті (з них 4 статті в Scopus, та 4 статті в Web of Science). Після захисту докторської дисертації опубліковано 272 наукові праці, в тому числі 95 статей у виданнях, рекомендованих ВАК і 8 деклараційних патентів на корисну модель.
Керівник планової НДР кафедри 2009 – 2013рр. – «Оптимізація діагностики, лікування, виявлення предикторів та розробка методів реабілітації соматичної патології у дітей різного віку» № держреєстрації 01080008699, 2014 - 2018рр. – «Покращення якості медичної допомоги дітям з мультифакторними хворобами на основі поглибленого вивчення клініко-діагностичних особливостей їх перебігу» № держреєстрації 0114u001493, з 2019р. - «Удосконалення діагностики, лікування та визначення прогнозу різних соматичних та орфанних захворювань у дітей», № держреєстрації 0119U000327. Приймає активну участь та має чисельні доповіді на науково-практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах, в тому числі міжнародного значення, що підтверджено сертифікатами.
Під керівництвом В.М. Дудник успішно завершені 5 магістрантських робіт та захищені 12 кандидатських дисертацій зі спеціальності 14.01.10 педіатрія. Проводиться велика робота з підготовки методичних розробок та рекомендацій, навчальних посібників для студентів 5-6 курсів та лікарів інтернів.
Консультативну роботу Дудник В.М. виконує на базі таких відділень Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні як: відділення анестезіології та інтенсивної терапії, онкогематологічне, пульмонологічне, відділення педіатрії №1 та №2, інфекційно-боксоване відділення. Приймає участь у проведенні науково-практичних та паталого-анатомічних конференцій, виступає з доповідями, рецензує медичну документацію, проводить навчальні тренінги для лікарів загальної практики-сімейної медицини.
З 2014 року разом Департаментом охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації приймає участь у виїзних міжрайонних навчальних семінарах «Впровадження в медичну практику інтегрованого ведення захворювань дитячого віку». Семінари відбулися в наступних районах – Вінницькому, Жмеринському, Козятинському, Шаргорадському, Іллінецькому, Могилів-Подільскому, Тульчинському, Барському, Тростянецькому
Голова асоціації дитячих гастроентерологів у Вінницький області, член РОПИП з 2007 року, член редакційної колегії «Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии», «Современная педиатрия», «Здоровье ребенка», голова профільного методкому педіатричних дисциплін ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія;
"Дитяча гематологія" - вища категорія.

Андрікевич Ірина Іванівна


Завуч кафедри, доцент, кандидат медичних наук

Андрікевич І.І. закінчила ВДМУ ім. М.І.Пирогова в 2002 році з відзнакою педіатричний факультет.
Є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з вересня 2007 року. З 2013р. - доцент кафедри педіатрії №2. З 2015 р. є заступником по навчальній роботі на кафедрі педфатрії №2.
Входить до складу Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів ВНМУ ім.М.І.Пирогова.
В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою „Стан мікробіоценозу товстої кишки при гострих захворюваннях бронхо-легеневої системи у дітей грудного віку та корекція виявлених порушень” - науковий керівник - проф.Бережний В.В.
У 2015 року атестована в Міністерстві охорони здоров’я України на вищу категорію за спеціальністю „Педіатрія”. В 2017 року атестована на другу категорію з спеціальністю «Дитяча ендокринологія».
Виконує лікувально-консультативну роботу в діагностично-інфекційному відділенні ВОДКЛ, та консультативну як лікар ендокринолог в відділенні патології новонародженних, в відділенні для недоношених дітей, педіатріїї №1, онкогематології, діагностичне та хірургічне відділення.

Попов Володимир Петрович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив в 1977 році педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
З 1978 по 1980 рік працював дитячим кардіоревматологом Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 1980 року по 1985 рік працював завідуючим кабінетом функціональної діагностики Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З 1984 року по 1987 рік навчався в заочній аспірантурі НДІ педіатрії, акушерства і гінекології (науковий керівник академік О.М.Лукьянова). В 1987 році захистив кандидатську дисертацію "Состояние гемодинамики у детей с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы”. З 1985 року – асистент кафедри дитячих хвороб. З 1994 року – доцент кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з 2008 року – доцент кафедри педіатрії №2.
Консультант відділення педіатрії №2 (кардіоревматологічні хворі), відділення ультразвукової та функціональної діагностики обласної дитячої клінічної лікарні.
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія.
Консультативна діяльність - обходи в педіатрічному відділенні №1 та консультації хворих в кабінеті ультразвукової діагностики ВОДКЛ.

Морозова Ірина Валер`янівна


доцент, кандидат медичних наук

Морозова І.В. у 1981 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова з відзнакою. Після проходження інтернатури працювала анестезіологом-реаніматологом I пологового будинку м.Вінниці. З 1985 по 1987 роки – клінічна ординатура на кафедрі педіатрії під керівництвом професора Решоткіної Л.П. З 1987 року асистент кафедри дитячих хвороб ВНМІ ім.М.І.Пирогова. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему:«Особливості антиоксидантної системи у недоношених новонароджених», науковий керівник - професор Набухотний Т.К. На протязі 20 років була куратором Теплицького району з питань надання педіатричної допомоги дитячому населенню. З 2003 року по теперішній час доцент кафедри педіатрії №2, лікар вищої кваліфікаційної категорії по педіатрії, науковий консультант інфекційно-діагностичного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, на безі якого проводить консультативну та лікувальну-профілактичну роботу з хворими дітьми та їх батьками.
Проводит семінарські заняття та лекції лікарям-інтернам зі спеціальності «Педіатрія». 3 2015 року відповідальна за проведення ПАЦ за спеціальністу "Педіатрія" та курсов стажування.
Спеціальність - "Педіатрія", вища кваліфікаційна категорія.
Має 220 публікацій у вигляді статей та тез, приймає участь у науково-практичних конференціях ВОДКЛ та області.

Сінчук Наталія Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Сінчук Н.І.,закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова у 1980 р. Після проходження інтернатури, з 1981 по 1984 рр. працювала в Бердичівській міській лікарні Житомирської області, спочатку дільничним педіатром, а з 1982 р. – ординатором інфекційного відділення. З 1984 по 1986 рр. працювала на базі першої дитячої лікарні м.Вінниці: спочатку дільничним педіатром, а з 1985 р. – ординатором стаціонарного відділення. З грудня 1986 р.- працювала асистентом кафедри педіатрії ВДМУ ім. М.І.Пирогова.
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Стан фізичного розвитку дітей, які мешкають в умовах тривалого впливу малих доз радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС” науковий керевник професор Набухотний Т.К.
З 2002 працюю доцентом кафедри дитячих хвороб з курсом медичної генетики, з грудня 2007 року – доцент кафедри педіатрії №2. Викладає медичну генетику та педіатрію, читає лекції з медичної генетики на ІVк., практичні заняття проводить зі студентами V-VIкк.,лікарями-інтернами та аспирантами.
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія;
"Медична генетика" - вища категорія.
Лікувально-консультативна діяльність - консультант поліклініки з питань патології дітей раннього віку, нутріциології, пульмонології та медичної генетикив в ВОДКЛ
З 2014 року є членом робочої групи з розробки нормативних документів з впровадження положень закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних(орфанних) захворювань».
З 2017 року є членом комісій ( хвороба Гоше, мукополісахаридоз, муковісцидоз у дорослих та дітей) щодо визначення необхідності та закупівлі медичних препаратів для хворих на рідкісні (орфанні) захворювання.

Мантак Галина Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Мантак Г.І. є співробітником Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з лютого 2001 року: 2001-2007р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики (зав.каф. професор Каблукова О.К.). З січня 2008р. по 2012р. – асистент кафедри педіатрії №2, а з 2012р. – доцент кафедри педіатрії №2 (зав.каф. професор Дудник В.М.).
В 1995 році закінчила педіатричний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова та була рекомендована для навчання в магістратурі (1995-1997р.р.), яку успішно закінчила з дипломом з відзнакою, після чого вступила до аспірантури. Навчаючись в магістратурі розпочала науковому роботу з актуальної для педіатрії теми – вивчення стану здоров’я дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та постійно мешкають на забруднених радіонуклідами територіях. З 1997 по 2000р.р. навчалася в аспірантурі при кафедрі дитячих хвороб за спеціальністю педіатрія ВДМУ ім. М.І.Пирогова. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за темою „Особливості стану здоров’я підлітків, які зазнали дії іонізуючого опромінення в антенатальному періоді і постійно мешкають в контамінованих районах” та в 2002 році отримала підтвердження диплому кандидата медичних наук від ВАК України.
Має вищу категорію по "Педіатрії"
Лікувально-консультативну роботу проводить на базі інфекційно-боксованого (діагностичного) та неврологічного відділень ВОДКЛ.

Фурман Валентина Григоринва


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного університету у 1987 році. З 1987 по 1989 рр. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих хвороб Вінницького медичного інституту. З 1989 р. працювала лікарем гематологом кардіоревматологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З грудня 2000 року і по 2013р. займала посаду завідувача відділення онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. В 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-параклінічна характеристика стану гепатобіліарної системи та корекція її порушень у дітей, хворих на гострий лейкоз." - науковий керевник професор В.М.Дудник.
З вересня 2008 р. працювала асистентом кафедри педіатрії №2 ВНМУ. З 2014р. - доцент кафедри педіатріїї №2.
Має вищу категорію за спеціальністю "Дитяча гематологія" та спеціалізацію з "Педіатрії"
Проводить лікувально-консультативну діяльність на базі онкогематологічного відділення, відділення інтенсивної терапіїї та анестезіології для дітей раннього віку та старшого, відділення для недоношених дітей та патології новонародженних ВОДКЛ.

Шаламай Марина Олександрівна


доцент, кандидат медичних наук

Шаламай М.О. є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з 2007 року: 2007-2008р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з січня 2008р. – асистент кафедри педіатрії №2. З 2015 року - доцент кафедри.З 2015 року є відповідальним за лікувальну роботу на кафедрі.
В 2000 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2001 по 2002 роки працювала лікарем ультразвукової діагностики Вінницької обласної клінічної дитячої лікарні. В 2002 році була переведена на посаду лікаря-педіатра відділення для дітей раннього віку. В 2004 р. вступила до заочної аспірантури зі спеціальності «Педіатрія». В 2012р. захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою «Клініко-інструментальні показники ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей» - науковий керевник академик НАМН України,доктор медичних наук, професор Майданник В.Г.
Є членом асоціації дитячих гастроентерологів та педіатрів України.
З 2007 року проводить практичні заняття зі студентами 5 курсу з циклу медична генетика. З 2018р. практичні заняття зі студентами 6 курсу.
Має вищу категорію за спеціальністю "Педіатрія" та другу з спеціальності "Медична генетика".
Проводила лікувальну роботу у відділені для дітей раннього віку з 2002 по 2008 роки та з 2008 року проводить лікувально-консультативну роботу у відділенні педіатрії №2 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
Проводить консультативну роботу як педіатр, та як лікар медичної генетики в відділенях ВОДКЛ.

Руденко Геннадій Миколайович


доцент, кандидат медичних наук

В 2004 році закінчив медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія.
З 2005 року працює лікарем-ендоскопістом у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні.
З 2008 року зарахований аспірантом кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2012р. захищена дисертаційна робота на тему “Клініко-патогенетичні особливості гелікобактер-залежних хронічних гастродуоденальних захворювань у дітей та шляхи їх медикаментозної корекції.” - науковий керевник професор В.М.Дудник.
Має вищу категорію за спеціальністю - ендоскопія, спеціалізацію з дитячої гастроентерології, першу категорію з Педіатрії.
Проводить лікувально-консультативну діальність як лікар гастролог в хірургічному №1, онкогеметологічному відділенях та як ендоскопіст в ВАІТН, пульмологічному, інфекційно-боксованному відділенні для дітей раннього віку, хірургічному №1 та онкогематологічному відділеннях.

Федчишен Олександр Петрович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив ВМУ ім. М.І.Пирогова в 1994 році. З 1998 по 2015 рр.працював лікарем торакальним-хірургом в ВОДКЛ.
З 2015 року по теперішній час асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
2018 ройці захистив дисертаційну роботу на тему: "Патогенетичне значення антимікробних пептидів та недостатності вітаміну Д у патогенезі та диференційному лікуванні БА у дітей"- науковий керевник професор Дудник В.М.
Має спеціалізацію з "Педіатрії" та першу категорію с "Торокальної хірургії".
Лікувальну роботу проводит на базі пульмонологічного відділення.

Король Тетяна Григоріївна


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила медичний факультет Вінницького Державного медичного університету в 1998 р. З 2000 року працювала лікарем гематологом поліклініки Вінницької ОДКЛ, з 2004 року по 2015 рік працювала лікарем гематологом онкогематологічного відділення Вінницької ОДКЛ.
В 2013 р. атестована на першу категорію по спеціальності "Дитяча гематологія".
З вересня 2015 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В січня 2016 року захистила дисертацію на тему "Патогенетичні механізми формування ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих на пурпуру Шенлейн – Геноха, та шляхи її медикаментозної корекції" - науковий керівник професор В.М. Дудник.
В 2015 р. пройшла спеціалізацію по спеціальності «Педіатрія».
Здійснює лікувальну роботу на базі онкогематологічного відділення, консультативну роботу в якості лікаря гематолога на базі відділення для дітей раннього віку, педіатрії №1.

Звенігородська Ганна Юріївна


доцент, кандидат медичних наук

У 2007 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія. В 2007-2009 рр. навчалася у магістратурі, яку у 2009р. закінчила з відзнакою. Працювала лікарем педіатром поліклініки Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З січня 2010 році по теперішній час працює на посаді асистента кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
У жовтні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Порушення гемопоезу при хронічному гломерулонефриті у дітей: клінічні особливості та прогнозування перебігу», науковий керівник - професор Дудник В.М.
З 2012 року є членом Асоціації нефрологів України та Европейської асоціації нефрологів (ERA - EDTA).
Лікар педіатр - другої категорії, лікар нефролог дитячий - друга категорія.
Проводить лікувальну роботу за спеціальністю дитячого нефролога у відділенні педіатрії №1 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та консультативну роботу лікаря-нефролога у відділенні для дітей раннього віку, онкогематології, неврології та педіатрії №2.

Хромих Катерина Вадимівна


доцент, кандидат медичних наук

У 2011 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З серпня по вересень 2013 р., після закінчення інтернатури за спеціальністю «Педіатрія», працювала дільничим педіатром відділення загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико – санітарної допомоги №2, м. Вінниці. З 2013 – 2015 рр. навчання в клінічній ординатурі ВНМУ ім. М.І. Пирогова за фахом «Педіатрія».
З вересня 2014 року – асистент кафедри педіатрії №2.
У 2015 році захищена дисертаційна робота на тему «Вазорегуляторна функція судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму, та фармакологічна корекція її порушень» - науковий керівник професор В.М. Дудник та присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук (Academic Degree of Doctor of Philosophy).
Здійснює лікувальну роботу на базі відділення педіатрії №2 та консультативну роботу як лікар – педіатр на базі КНП " Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні ВОР".
Має першу категорію з "Педіатрії" та спеціалізацію з "Дитячої пульмонології"
З 2016 року є членом European Respiratory Society та European Academy of Allergy & Clinical Immunology.

Зборовська Ольга Олександрівна


асистент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький Національний медичний університет в 2002р. В 2002-2003 р.р. навчалась в магістратурі за спеціальністю "Педіатрія". З 2004 року по 2013 рік працювала лікарем кардіологом в міській лікарні "ЦМтаД". З 2006 р. займається ехокардіографією. В 2017 р. атестована на вищу категорію по спеціальності "Дитяча кардіревматоологія". З лютого 2013 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2. В 2014 р. пройшла спеціалізацію по спеціальності "Педіатрія". В 2017 році - спеціалізація по ультразвуковій діагностиці.
В листопаді 2015 року захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова на тему "Патогенетичні механізми формування та фармакотерапія гемодинамічних розладів у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції", науковий керівник професор В.М. Дудник та отримала науковий ступінь кандидат медичних наук за спеціальністю педіатрія. Має патент на корисну модель "Спосіб діагностики міокардіальної дисфункції у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції."
Здійснює лікувальну роботу на базі педіатричного відділення №1,консультативну роботу в якості лікаря кардіолога на базі відділення патології раннього віку, онкогнматологічного відділення.

Буглова Наталія Олександрівна


асистент, кандидат медичних наук

У 2010 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2012 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія».
З 2012 по 2014 рік клінічний ординатор кафедри педіатрії ВНМУ ім. М.І.Пирогова за фахом «Педіатрія».
З вересня 2014 року – асистент кафедри педіатрії №2.
В квітні 2017 р. - захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова на тему «Стан репаративної функції слизової оболонки травного тракту при виразці дванадцятипалої кишки у дітей» - науковий керівник професор В.М. Дудник та отримала науковий ступінь кандидат медичних наук за спеціальністю педіатрія.
Має другу категорію по спеціалізації "Педіатрія"
Лікувально-консультативну роботу виконує на базі інфекційно - боксованого відділення №1, хірургічного відділення №1 ВОДКЛ.

Березницкий Олександр Володимирович


асистент, кандидат медичних наук

Закінчив педіатричний факультет Вінницького Національного медичного університету в 2003 році.
В 2005 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «дитяча хірургія».
З 2005 по 2007 рік працював на посаді лікаря-хірурга у Вінницькій ОДКЛ.
З 2008 року по сьогоднішній день працює лікарем-фізіотерапевтом. З 2000 по 2014 рік працював на посаді завідуючого фізіотерапевтичним відділенням ВОДКЛ.
З 2013 року працює асистентом кафедри педіатрії № 2 ВНМУ.
Захистив в 2016р. дисертаційну роботу на тему «Вторинна міопатія при ювенільному ревматоїдному артриті: патогенез діагностика, медикаментозна корекція» - науковий керівник професор В.М. Дудник.
Здійснює лікувальну та консультативну роботу на базі фізіотерапевтичного відділення та відділення педіатрії №1 ВОДКЛ.
Має спеціалізацію по "Педіатрії" та "Фізіотерапії".

Куцак Олеся Володимирівна


асистент, кандидат медичних наук

У 2010 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, за спеціальністю «Педіатрія». З 2010р. по 2012р., проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі ВОДКЛ та ВЦРКЛ.
З вересня 2012р. по листопад 2015р. працювала лікарем-педіатром дитячого відділення ВЦРКЛ.
З 2015 - 2018рр. навчання в очній аспірантурі на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова за фахом «Педіатрія».
З грудня 2018р. – асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
В грудні 2018р. захищена дисертаційна робота на тему: "Патогенетичні особливості контролю бронхіальної астми у дітей шкільного віку залежно від вмісту ядерно – транскрипційного фактору NF-kB та інтерлейкінів – 4,6 в сироватці крові"- науковий керівник професор, д.мед.н. В.М. Дудник та присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук (Academic Degree of Doctor of Philosophy).
У 2017р. пройшла атестацію в атестаційній комісії при МОЗ України та була присвоєна друга кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Педіатрія».
У 2020р. у ВНМУ імені М.І. Пирогова пройшла курси підвищення кваліфікації за спеціалізацією «Дитячі інфекційні хвороби» та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста «Дитячі інфекційні хвороби».
Лікувально-консультативну роботу виконує на базі інфекційно - боксованого відділення №2, онкогематологічного та хірургічного відділення №2 ВОДКЛ.

Жмурчук Василь Миколаевич


асистент, Доктор философії

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2003 році. З 2003-2004рр. проходив інтернатуру на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, та отримав сертифікат лікаря-педіатра. З 1997р по 2000р працював в урологічному відділенні ВООД.
З 2004 року працював лікарем-педіатром приймального відділення ВОДКЛ.
2008р-член Асоціації педіатрів України.
Має вищу кваліфікаційну категорію по педіатрії
Захистив в червні 2020 дисертаційну роботу на тему "Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогноз бронхіальної астми у дітей на фоні дефіциту заліза" - науковий керівник професор В.М.Дудник, та присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук (Academic Degree of Doctor of Philosophy).
Консультативно-лікувальну роботу проводить на базі пульмонологічного та приймального відділень ВОДКЛ.
З 2015 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Демянишина Валерія Валеріївна


асистент, Доктор философії

У 2015 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова.
З 2015 по 2017 роки навчалась у інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія».
2015-2017 рр. навчалась в магістратурі за спеціальністю "Педіатрія".
2017 року вступила до аспірантури за спеціальністю «Педіатрія» на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2021 р. захистила дисертаційну роботу на тему "Клініко-патогенетичне значення кателіцидину та холекальциферолу для оцінки тяжкості та прогнозування перебігу муковісцидозу у дітей"- науковий керівник професор, д. мед. н. В.М. Дудник.
З вересня 2018 року - асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
Має спеціалізацію з педіатрії та дитячої кардіоревматології.
Лікувальну роботу проводить на базі педіатричного відділення №1 КНП "ВОДКЛ ВОР"

Пасік Валентина Юріївна


асистент, Доктор философії

В 2014 році закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І Пирогова. З 2014 по 2016 рік навчалась в інтернатурі за фахом «Педіатрія», після закінчення отримала сертифікат спеціаліста. З 2014 р. по 2017 рік працювала старшим лаборантом кафедри педіатрії №2 ВНМУ імені М.І. Пирогова за сумісництвом.
З 2016 року є аспірантом кафедри педіатрії №2. Захистила дисертацію в серпні 2022 року на тему "Особливості враження гепатобіліарної системи у дітей раннього віку, хворих на позагоспітальну пневмонію"- науковий керівник професор, д.мед.наук В.М. Дудник.
З вересня 2017 року - викладач-стажист кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова.
З вересня 2021 року асистент кафедри педіатрії № 2.
Лікувальну роботу проводить на базі відділення педіатрії № 2 КНП "ВОДКЛ ВОР"

Стецун Ольга Олександрівна


Викладач-стажист

Закінчила ВНМУ ім. М.І.Пирогова медичний факультет № 2 в 2020 році та вступила на інтернатуру за спеціальністю "Педіатрія".
З вересня 2022 року аспірант кафедри педіатрії №2, науковий керівник д.мед.н., проф. Дудник В.М.
Лікувальну роботу проходить на базі відділення педіатрії №2 КНП "ВОДКЛ ВОР".

Микитюк Юлія Михайлівна


Викладач-стажист

В 2020 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова.
З 2020 по 2022 рік навчалась в інтернатурі за фахом «Педіатрія», після закінчення отримала сертифікат спеціаліста.
З вересня 2022 року аспірант кафедри педіатрії №2, науковий керівник д.мед.н., проф. Дудник В.М.
Лікувальну роботу проходить на базі відділення педіатрії №2 КНП "ВОДКЛ ВОР".

Пілецька Світлана Дмитріївна


старший лаборант

Новини

Розклад занять у симуляційному центрі
27.03.2023

Група

Викладач

28.03

29.03

30.03

31.03 

2с група

ас. Березніцький О.В.

ас. Березніцький О.В.

ас. Березніцький О.В.

ас. Березніцький О.В.

ас. Березніцький О.В.

17в група

доц. Шаламай М.О.

доц. Шаламай М.О.

доц. Шаламай М.О.

доц. Шаламай М.О.

доц. Шаламай М.О.

18в група

доц. Король Т.Г.

доц. Король Т.Г.

доц. Король Т.Г.

доц. Король Т.Г.

доц. Король Т.Г.

Засідання студентського наукового гуртка кафедри педіатрії №2
13.03.2023

І етап студентської олімпіади
13.02.2023

Об’ява

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в

І етапі студентської олімпіади

 з Педіатрії та

Медичної генетики.

Щоденно з 13.02.23р.  по 24.02.23р.

О  15:00

Відповідальні викладачі: доц. Фурман В.Г.,

                                        доц. Сінчук Н.І.

Графік перескладання іспитів, диференційних заліків, заліків навчальних дисциплін:
07.02.2023

«Педіатрія. Практика (підготовка до ОСПКІ)»,

«Педіатрія»,

«Медична генетика»,

ВК «Вибрані питання в дитячій кардіології»

ВК « Орфанні захворювання в педіатрії»

 

кожного дня по домовленості із викладачами


Відкрита лекція
19.01.2023

На платформі Microsoft Teams

30.01.2023 о 10.00

відбудеться відкрита лекція

доцента кафедри педіатрії №2

Хромих Катерини Вадимівни

для студентів 5 курсу медичногофакультету

(іноземні студенти, англомовні)

на тему: «Анемії у дітей»

ВІдкрита лекція
19.01.2023

 

На платформі Microsoft Teams 23.10.2023 о 10.00 відбудеться відкрита лекція доцента
кафедри педіатрії №2 Звенігородської Ганни Юріївна для студентів 5 курсу медичного
факультету (іноземні студенти, англомовні) на тему: «Гемобластози у дітей»

На платформі Microsoft Teams

23.01.2023 о 10.00

відбудеться відкрита лекція

доцента кафедри педіатрії №2

Звенігородської Ганни Юріївна

для студентів 5 курсу медичногофакультету

(іноземні студенти, англомовні)

на тему: «Гемобластози у дітей»

Відкрита лекція
18.01.2023

20.01.2023 о 13.00

на платформі Microsoft Teams відбудеться відкрита лекція
доцента кафедри педіатрії №2 Король Тетяни Григорівни

для студентів 5 курсу медичних факультетів №1 та №2

НА ТЕМУ: «ГЕМОРАГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ»

Посилання: Відкрита лекція 

Розподіл груп на весняний семестр 2022/23 навч.рік
13.01.2023

5 курс педіатрія.

доц. Руденко Г.М. –  1а, 2а, 3а, 6а, 13а, 14а, 16а, 17а, 95а, 96а

ас. Жмурчук В.М.  – 1б, 2б, 3б, 4б, 5б, 6б, 13б, 14б,15б, 16б, 17б, 95б, 96б

ас. Буглова Н.О. –  72а, 81а, 82а, 83а, 84а, 85а, 86а, 87а, 88а, 89а, 90а, 91а, 92а

ас. Демянишина В.В – 5а, 82б, 84б, 85б, 87б, 88б, 89б, 90б, 91б, 92б

ас. Стецун О.О. –  4а, 71а, 73а, 74а, 83б, 86б

ас. Микитюк Ю.М. – 15а, 71б, 73б, 74б, 75а, 81б

ас. Пасік В.Ю. – 72б

 

5 курс медична генетика

доц. Шаламай М.О.– 6а

доц. Сінчук Н.І. – 6б

ас. Куцак О.В. – 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 13а, 14а, 15а, 16а, 17а, 81а, 82а, 83а, 84а, 85а, 86а, 87а, 88а, 89а, 90а, 91а, 92а

ас. Пасік В.Ю. – 1б, 2б, 3б, 4б, 5б,  13б, 14б, 15б, 16б, 17б, 81б, 82б, 83б, 84б, 85б, 86б, 87б, 88б, 89б, 90б, 91б, 92б

 

 5 курс ВК «Вибрані питання в дитячій кардіології»

ас. Зборовська О.О.-  71а, 71б, 73а, 73б

ас. Демянишина В.В. – 72а, 72б, 74а, 74б, 75а

 

Клінічна база: ВОДКЛ

План роботи студентського наукового товариства на 2022-23 навч.рік
31.10.2022

ПЛАН

роботи студентського наукового товариства

на 2022-2023 н.р.

Назва теми

Дата проведення

Відповідальні

1

Вроджені імунодифіцити у дітей, асоційовані із лімфопроліферативними захворюваннями у дітей

 листопад

проф. Дудник В.М.

доц. Фурман В.Г.

доц. Сінчук.Н.І.

доц. Король Т.Г.

ас. Стецун О.О.

2

Хронічні легеневі захворювання у дітей

грудень

доц. Федчишен О.О.

доц. Хромих К.В.

ас. Березніцький О.В.

ас. Куцак О.В.

3

Сучасні аспекти ведення дітей хворих на цукровий діабет

січень

доц. Андрікевич І.І.

ас. Жмурчук В.М.

ас.Микитюк Ю.М.

4

Синдром порушеного кишкового всмоктування у дітей

лютий

доц. Морозова І.В.

доц Мантак Г.І.

доц. Руденко Г.М.

доц.Шаламай М.О.

5

Синкопе у дітей та підлітків: кардіогенні причини та диференційна діагностика.

березень

доц.Попов В.П.

ас. Зборовська О.О.

ас. Демянишина В.В.

6

Підсумкове заняття

квітень

 

Алгоритм дій студентів та викладачів кафедри на базі КНП«ВОДКЛ ВОР» під час надходження сигналу «Повітряна тривога»
02.09.2022

Алгоритм дій студентів та викладачів

кафедри педіатрії №2 на базі КНП«ВОДКЛ ВОР»

під час надходження сигналу

«Повітряна тривога» або інших сигналів  оповіщення

 

Згідно наказу №45 від 30.08.22 ВНМУ ім. М.І. Пирогова

та інструкції

 

 1.     Перервати заняття та подати здобувачам освіти команду: «Всім зібрати речі, швидко пройти в укриття».
 2.     Впевнитись, що в аудиторії нікого не залишилось, вимкнути світло.
 3.     Організовано під керівництвом викладача, який проводить заняття, студентам прослідувати в укриття:

 

Маршрут евакуації для викладачів та студентів кафедри педіатрії№2:

-         З маршрутом евакуації студентів ознайомлює викладач на першому практичному занятті

-         Студенти з викладачем з навчальної кімнати прямують до підвального приміщення-укриття  6-ти поверхового корпусу.

 

 1.     Перебувати в укритті до сигналу «Відбій повітряної тривоги»
 2.     Викладач повинен проінформувати студентів про подальші дії після відміни сигналу: продовжити практичне заняття.

Наукова діяльність

З В І Т

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ  ПЕДІАТРІЇ №2

ЗА 2022 РІК

Список співробітників кафедри, які є членами докторських спеціалізованих рад; координаційних рад МОЗ; експертних комісій ДАК; експертами НАЗЯВО; експертами МОЗ; опонентами і рецензентами (вказати № ради) у 2022 р.

№ з/п

ПІБ

Посада

Шифр спеціалізованої ради і установа, в якій вона знаходиться

1

Дудник В.М.

зав. каф. педіатрії №2, професор

Д 41.600.02 Одеського національного медичного університету МОЗ України

Д 05.600.03  Вінницького національного медичного університету МОЗ України

2

Мантак Г.І.

доцент кафедри педіатрії №2

Робота у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – ОНП 38751 «Педіатрія», доктор філософії Буковинського державного медичного університету

 Перелік НДР, що продовжують та плануються виконуватися на кафедрі у 2023 році:

 

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР (рік початку і закінчення)

Очікувані результати та їх вплив на показники здоров’я населення; Очікуваний економічний ефект від впровадження тощо

1

Удосконалення діагностики, лікування та визначення прогнозу різних соматичних та орфанних захворювань у дітей


№ держреєстрації 0114u0032701


01 – прикладна 


Підрозділ, що виконував НДР – кафедра педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова


Керівник НДР – професор Дудник В.М.

01.2019 – 12.2023

В результаті проведеного дослідження буде удосконалена система прогнозування перебігу бронхіальної астми у дітей, з урахуванням патогенетичної ролі порушення обміну заліза в організмі. 

На основі отриманих результатів дослідження буде запропонована удосконалена методика діагностики та прогнозування перебігу МВ в практиці лікаря педіатра і дитячого пульмонолога. 

В результаті проведеного дослідження будуть отримані дані про враження гепатобіліарної системи у дітей, хворих на пневмонію та встановлене діагностичне значення окремих показників при враженні гепатобіліарної системи у дітей, хворих на пневмонію.

Ефективність:

Медична: результати досліджень клініко-лабораторних показників у дітей з патологією дихальної, серцево-судинної, гепатобіліарної, травної систем дозволять вказати на особливості клінічного перебігу, скласти алгоритми діагностики різних соматичних та орфанних захворювань у дітей.

Соціальна: результати досліджень дозволять підвищити рівень і якість життя дитячого населення, профілактувати прогресування та ускладнення різних соматичних та орфанних захворювань у дітей.

Економічна: результати досліджень дозволять зменшити затрати на діагностику та лікування різних соматичних та орфанних захворювань захворювань дитячого віку.

 • Список співробітників кафедри, які є членами редакційної колегії журналів з електронними посиланнями на ці журнали. (ВИДІЛИТИ журнали Scopus, WoS)

№ з/п

П І Б

Посада

Назва журналу та електронне посилання

1

Дудник В.М. 

завідувач кафедри педіатрії №2 

 1. «Вісник Вінницького національного медичного університету» http://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/about/editorialTeam

 2. «Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології» http://ijpog.org/2.html

 3. «Сучасна педіатрія. Україна» http://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-ukraine-ua

 4. «Сучасна педіатрія» https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-publishing-activity-uk

 5. “Проблеми клінічної педіатрії” http://journal-pkp.uzhnu.edu.ua

 

Перелік публікацій

№ з/п

Автори

Назва 

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)


Монографії

Підручники

1

Дудник В.М., Андрікевич І.І., Мантак Г.І., Вижга Ю.В., Гончаров Л.І., Зборовська О.О., Звенігородська Г.Ю., Ізюмець О.І., Король Т.Г., Морозова І.В., Попов В.П., Сінчук Н.І., Фурман В.Г., Хромих К.В., Шаламай М.О.

Підручник: Клінічна педіатрія

м. Вінниця. Нова книга. 2021. Сторінок 648. 

Посібники

1.

Зборовська О.О.

Просто ЕКГ.

Тернопіль, КРОК, 2022.- 36 с.: іл. 

2.

Звенігородська Г.Ю.


Бережіть свої нирки. Посібник для пацієнтів

Під редакцією професора Іванова Д.Д./ - 2022. -244c. https://kidneyeducation.com/Ukrainian

 

 Статті в журналах за 2022 р., включених до баз Scopus або Web of Science (треба вказати також статті, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Індекс DOI

Електрона адреса

Бібліо-графія Veronika M. Dudnyk, Iryna I. Andrikevych, Katerina Khromykh, Halyna I. Mantak, Henadii M. Rudenko

Antibiotic  associative disorders of the microbiocenosis

of the colon in infants with acute respiratory diseases

10.36740/WLek202205217

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35758452/

Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXV, ISSUE 5 PART 2, MAY 2022. P 1323-1327


Андрікевич І.І.

Гострі респіраторні інфекції в дітей: сучасні тенденції противірусної терапії.


10.15574/SP.2021.118.61

https://med-expert.com.ua/journals/wp-content/uploads/2021/12/13.pdf


Modern pediatrics. Ukraine 6(118)/2021- с.61-66


К. Д. Дмитрієв, Ю. М. Мостовой, Н. С. Слепченко, Н. І. Сінчук 


Особливості перебігу хозл у пацієнтів

з різними алелями A46G (RS1042713)  гена ADRB2

10.31215/2306-4927-2021-29-4-30-34

http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj/21/pdf21-4/30.pdf


Ukr. Pulmonol. J. 2021;29(4):30–34


V.M. Dudnyk

V.Iu. Pasik

Liver dysfunction in children with community-acquired pneumonia: the role of infectious and inflammatory markers


10.15574/SP.2022.122.32

http://mpu.med-expert.com.ua/article/view/254830


No. 2(122) (2022): Modern pediatrics. Ukraine 

 

5


Vovchuk, I.M., Khromykh, K.V., Formanchuk, T.V., Chyhir, I.V.

DUNBAR SYNDROME: CLINICAL MANIFESTATION IN ADULTS, DIAGNOSTIC PROBLEMS (CASE REPORT)

10.36740/WLek202207135

https://www.researchgate.net/publication/362683537_DUNBAR_SYNDROME_CLINICAL_MANIFESTATION_IN_ADULTS_DIAGNOSTIC_PROBLEMS_CASE_REPORT 

 


Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960)

,2022, 75(6), pp. 1801–1804

6


Korol, T.G., Blazhko, S.S., Rudenko, H.M., Khromykh, K.

PRINCIPLES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ASKIN'S TUMOR IN CHILDREN: CASE REPORT

10.36740/WLek202202140

https://www.researchgate.net/publication/359389419_PRINCIPLES_OF_DIAGNOSIS_AND_TREATMENT_OF_ASKIN'S_TUMOR_IN_CHILDREN_CASE_REPORT

 

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960)

, 2022, 75(2), pp. 551–555

7


Ruperto N, Brunner HI, Synoverska O, Ting TV, Mendoza CA, Spindler A, Vyzhga Y, Marzan K, Grebenkina L, Tirosh I, Imundo L, Jerath R, Kingsbury DJ, Sozeri B, Vora SS, Prahalad S, Zholobova E, Butbul Aviel Y, Chasnyk V, Lerman M, Nanda K, Schmeling H, Tory H, Uziel Y, Viola DO, Posner HB, Kanik KS, Wouters A, Chang C, Zhang R, Lazariciu I, Hsu MA, Suehiro RM, Martini A, Lovell DJ

Tofacitinib in juvenile idiopathic arthritis: a double-blind, placebo-controlled, withdrawal phase 3 randomised trial.

doi: 10.1016/S0140-6736(21)01255-1. Epub 2021 Nov 9.PMID: 34767764 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01255-1/fulltext 

Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO) and Pediatric Rheumatology Collaborative Study Group (PRCSG).Lancet. 2021 Nov 27;398(10315):1984-1996

8


Bondar, S., Tokarchuk, N., Garibeh, E., Vyzhga, Y., Tokarchuk, V.

The value of eosinophilic cationic protein in adults with atopic dermatitis: A research study


https://www.wounds-uk.com/journals/issue/645/article-details/value-eosinophilic-cationic-protein-adults-atopic-dermatitis-research-study 

Wounds UK . 2021, Vol. 17 Issue 2, p46-50. 5p.

 

9


Bondar, S.A., Tokarchuk, N.I., Garibeh, E., Vyzhga, Y.V., Tokarchuk, V.T.

The value of eosinophilic cationic protein in atopic dermatitis


https://jpad.com.pk/index.php/jpad/article/view/1695/1596 

Journal of Pakistan Association of Dermatologists

, 2021, 31(3), pp. 436–440

10


Vernika M. Dudnyk, Olga I. Izumets, Oksana S. Rubina, Valentina H. Furman 

«Inherted epidermolysis bullsa in newborn (case study)»

10.1111/ddg.12774.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34897016/


Wiadomosci Lecarskie, Volume lXXSV,ISSUE 10 part 1, 2021

 

11


Основні питання вакцинації дітей та підлітків проти COVID-19. Сучасна педіатрія

Ющенко Л.О., Олійник В.С., Тихолаз О.В., Мантак Г.І.

10.15574/SP.2022.123.55


http://mpu.med-expert.com.ua/article/view/258243

Сучасна педіатрія.-2022.- №3 (123).-С.55-65

Разом: n=11


Перелік тез що входять до Scopus або Wos (треба вказати також тези, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Електрона адреса

Бібліографія 
Zvenigorodska G., Moskaliuk O  

EVALUATION OF CAKUT IN CHILDREN OF A SINGLE CENTER 


Abstracts of the 54rd ESPN Annual Meeting, Lubliana, Slovenia, Pediatric Nephrology

Р143https://doi.org/10.1007/s00467-022-05630-1

 

Дані про стажування за кордоном 

№з/п

ПІБ

Країна

Заклад

Тематика

Терміни

1

Зборовська О.О.

Польща

Centrum Szkolen Medycznych i Wodnych ANKAR

Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika

12.03.22-27.03.22

2

Вижга Ю.В.

Німеччина

Munster University Hospital

PRES-EMERGE fellowship

01.09.2021 - 28.02.2022

3

Звенігородська Г.Ю.

Польща

Uniwersytet w Białymstoku

«Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті:


виклики, рішення, перспективи»


17.10-25.11.2022

4

Хромих К.В.

Польща

Uniwersytet w Białymstoku

«Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті:


виклики, рішення, перспективи»

17.10-25.11.2022

Дані про участь співробітників кафедри у зарубіжних форумах

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

Дудник В.М.

Ізраіль

International Conference Days of Israeli MJedicina - Oncology and Hematooncology: Sharing Experience 2022

17.05.2022

Дудник В.М.

Іспанія

X International Scientific discussions

23-25.10.2022

Андрікевич І.І.

Італія

Gynecologycal Endocrinology - The 20th World Congreess

11-14.05.2022

Сінчук Н.І.

Голландія

Conference EIP (excellence in Pediatrics). Amsterdam

02-04.12.2021

Сінчук Н.І.

Австралія

14th International congress of Iborn  Errors of Metabolism (ICIEM) 

21-24.11.2021

Сінчук Н.І.


MPS II Virtual Medical Tutotial 

10-11.03.2022

Сінчук Н.І.

Турція

VII ULUSLARARASI KATILIMLI LIZOZOMAL HASTALIKLAR KOWCRES

25-27.04.2022

Сінчук Н.І.

Данія

ESPL MAN 54-th Annual Muting Denmark 

22-25.06.2022

Вижга Ю.В.

Італія

PRES Academy course on systemic juvenile idiopathic arthritis and macrophage activation syndrome

17-18.03.2022

Вижга Ю.В.

Найробі

Master course presenting "Capillaroscopy in pediatric rheumatology", 2nd PAFLAR Congress

28.06 - 01.07 2022

Вижга Ю.В.

Чехія

28th European Paediatric Rheumatology Congress "Real life data on AID - lesson learned from international registries"

20 - 23.09.2022

Фурман В.Г.

Іспанія

X International Scientific discussions “Modern science: innovations and development prospects”

23-25.10.2022

Фурман В.Г.

Швеція

X international Scientific and Practical Conferece “Modern science: innovations and prosrects”

25-27.06.2022

Фурман В.Г.

Німеччина

XVI nternational Scientific and Practical Conferece “Modern science: innovations and development prospects”

11-13.09.2022

Фурман В.Г.

Ізраіль

International Conference Days of Israeli MJedicina - Oncology and Hematooncology: Sharing Experience 2022

17.05.2022

Фурман В.Г.

США

Covid-19 Mental Health: Response and Menagement

27.01.2022

Хромих К.В.

Німеччина

Panel discussion on acute exacerbations in ILD

11.10 2022

Хромих К.В,

Німеччина

Panel discussion: What does normal lung function look like? What to consider when using Global Lung Function Initiative equations

22.09.2022

Хромих К.В.

Великобританія

Master course Imaging of complicated pneumonia: what is new?

07.11.2022

Дані про виконанні співробітниками кафедри 

міжнародних програм, сумісних наукових досліджень тощо

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Електр. посилання

1

Вижга Ю.В., Дудник В.М., Звенігородська Г.Ю.

США

А3921165


https://clinicaltrials.dec.gov.ua/Detail.aspx   

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03000439?term=A3921165&draw=2&rank=1

2

Вижга Ю.В., Дудник В.М., Звенігородська Г.Ю.

США

А 3921145

https://clinicaltrials.dec.gov.ua/Detail.aspx


https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01500551?term=A3921145&draw=2&rank=1

3

Дудник В.М., Сінчук Н.І., Демянишина В.В.

США

1VIT 17044/LUPIDA2

https://clinicaltrials.dec.gov.ua/Detail.aspx

5

Дудник В.М., Король Т.Г., Демянишина В.В.

США

AVA-PED-301

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516967

6

Вижга Ю.В.

Італія

The PRES European Network of Registries for Autoinflammatory Diseases in Childhood (EuroFever)


https://www.printo.it/eurofever/registry


Вижга Ю.В.

Італія

JIR-CLiPS (COST working group CA21168) - "Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis and adult onset Still disease"

https://www.jircohorte.org/clips


Звенігородська Г.Ю.

Бельгія

An international web-based database for longitudinal data registry of children with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease

https://www.adpedkd.org/index.php?id=aboutХромих К.В.

Швейцарія

Child BEAR net – Children’s Bronchiectasis Education Advocacy and Research Network

https://www.improvebe.org/Хромих К.В.

Швейцарія

BEAT PCD – Better Experimental Approaches to Treat Primary Ciliary Dyskinesia

https://beat-pcd.squarespace.com/


 

Література, що видана кафедрою

Назва

Автори

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

Клінічна педіатрія: підручник.

 

Рекомендовано для студентів 6 курсу закладів вищої медичної освіти, лікарів-інтернів, ординаторів, викладачів.

проф. Дудник В.М., доц.Андрікевич І.І., доц.Мантак, Г.І.,

 доц. Вижка Ю.В.,  

доц.Гончаров Л.І.,

ас. Зборовська О.О.,

ас. Звенігородська А.Ю., доц. Ізюмець О.І.,

доц. Король Т.Г.,

доц. Морозва І.В.,

доц. Попов В.П., доц.Сінчук Н.І.,

доц. Фурман В.Г.,

доц. Хромих К.В.,

доц. Шаламай М.О.

 

м. Вінниця: Нова книга, 2021 р. – 648 с..

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

 

для атестації студентів

6-го курсу

з використанням наскрізних програм навчання «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією»

(спеціальність «Лікувальна справа» 7.120101) 

проф.ДудникВ.М., проф.НезгодаІ.І., проф.ПухликБ.М., доц.МантакГ.І., доц.Андрікевич І.І.,доц.СінчукН.І., доц.ПоповВ.П.,

доц.Гончаров Л.І., доц. Ізюмець О.І., доц. Фурман В.Г., доц.ОнофрійчукО.С., доц.Кулик Л.Г.,

доц.Бондарчук О.Б., к.мед.н.ШангутоваЛ.А.

м. Вінниця,

2015. – 104с.

 

Educational-methodic textbook 

of Pediatrics  

for students 

Під редакцією

проф.Дудник В.М.

Співавтори

Сторожук І.В.,Мантак Г.І.,

Андрікевич І.І.,Шаламай М.О.

м. Вінниця,

2015. – 95с.

Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей

Під редакцією

Дудник В.М.

Співавтори

Мантак Г.І.,

Андрікевич І.І.

м. Вінниця, 2012р.- 245с.

Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті

Під редакцією

Дудник В.М.

 

м. Вінниця ДП «ДКФ», 2008р.-124с.

Болезни органов пищеварения, печени, билиарной системы, поджелудочной железы у детей и подростков.

Під редакцією

Гнатюк О.І.

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2012. – 138с.

Неотложные состояния у детей

Під редакцією

Гнатюк О.І.

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2012. – 183с.

Кардиология детского и подросткового возраста. Диффузные заболевания соединительной ткани

Під редакцією

Гнатюк О.І.

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2012. – 162с.

Лечебное питание при заболеваниях детей и подростков

Під редакцією

Гнатюк О.І.

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2012. – 167с.

Клиническая нефрология детского и подросткового возраста

Під редакцією

Гнатюк О.І.

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2012. – 188с.

Онкогематология детского возраста

Під редакцією

Гнатюк О.І.

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2011. – 159с.

Практическая эндокринология детского возраста

Під редакцією

Гнатюк О.І.

Співавтори

Гончаров Л.І.

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2011. – 171с.

 

Контакти

Base of departments:

Vinnytsia Regional Children’s Clinical Hospital, 108 Khmelnytske shcosse

Tel./fax departments 0432 560819

E-mail: pediatric2@vnmu.edu.ua

 

Контактна інформація

E-mail: pediatric2@vnmu.edu.ua

м. Вінниця, вул. Хм.шосе, 108 (КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня ВОР»),

Тел/факс (0432) 560819

З викладачем можна зв’язатися в Microsoft Teams за його прізвищем ім’ям та по батькові, або через електронну пошту: pediatric2@vnmu.edu.ua