Студенту

Intern

Master

Література Педіатрія Література Сучасна педіатрія Методичні вказівки для аспірантів (медична генетика) Методичні вказівки Педіатрія (10 кредитів) Методичні вказівки Сучасна педіатрія (1 кредит) Перелік рекомендованої літератури для аспірантів (мед.генетика) План лекцій Сучасна педіатрія (1 кредит) План практичних занять Педіатрія (10 кредитів) План практичних занять Сучасна педіатрія (1 кредит) План самост.роботи для заочних аспірантів Сучасна педіатрія (1 кредит) План самост.роботи Сучасна педіатрія (1 кредит) План самостійної роботи для аспірантів (мед.генетика) План самостійної роботи Педіатрія (10 кредитів) Робоча програма клін.фізіологія,патофізіологія,мед.генетика для спеціальностей 222,221,228,229,091 Робоча програма Педіатрія для педіатрії (10кредитів) Робоча програма Сучасна педіатрія для медицини(10 кредит) Робоча програма Сучасна педіатрія для медицини(1кредит) Робоча програма Сучасна педіатрія для педіатрії (1кредит) Тематичний план лекцій аспірантура (мед.генетика) Тематичний план практичних занять аспірантура (мед.генетика)

Clinical ordinator

Штат кафедри

Дудник Вероніка Михайлівна


Завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

Дудник Вероніка Михайлівна в 1993 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту з відзнакою. З 1993 по 1995 роки — магістрантка, з 1995 по 1999рр. – аспірантка кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова, працює на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. 13 січня 1999 року рішенням ВАК України Дудник В.М. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності педіатрія, захищена дисертація на тему «Стан здоров’я дітей з патологічними змінами в щитовидній залозі, які постійно мешкають в районах радіаційного контроля». Захист докторської дисертації на тему «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті: особливості патогенезу, діагностика та лікування» відбувся 13 березня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», диплом доктора наук від 14 червня 2007 року. З 1999 року Дудник В.М. — асистент, з 2006 року – доцент кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова. З грудня 2007 року по теперішній час – завідувач кафедри педіатрії №2. Видані методичні рекомендації МОЗ України «Діагностика та медикаментозна корекція анемічного синдрому при ревматоїдному артриті у дітей», 4 інформаційних листа, монографії «Эритропоэтин. Биологические свойства и клиническое применение», «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті», навчальний посібник МОЗ України для студентів 5 курсу «Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей. Педіатрія», для студентів 6 курсу «Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань дитячого віку». Загальна кількість публікацій – 364, з них 312 наукових та 52 навчально-методичних праці, в тому числі у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України – 154 статті (з них 4 статті в Scopus, та 4 статті в Web of Science). Після захисту докторської дисертації опубліковано 272 наукові праці, в тому числі 95 статей у виданнях, рекомендованих ВАК і 8 деклараційних патентів на корисну модель.
Керівник планової НДР кафедри 2009 – 2013рр. – «Оптимізація діагностики, лікування, виявлення предикторів та розробка методів реабілітації соматичної патології у дітей різного віку» № держреєстрації 01080008699, 2014 - 2018рр. – «Покращення якості медичної допомоги дітям з мультифакторними хворобами на основі поглибленого вивчення клініко-діагностичних особливостей їх перебігу» № держреєстрації 0114u001493, з 2019р. - «Удосконалення діагностики, лікування та визначення прогнозу різних соматичних та орфанних захворювань у дітей», № держреєстрації 0119U000327. Приймає активну участь та має чисельні доповіді на науково-практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах, в тому числі міжнародного значення, що підтверджено сертифікатами.
Під керівництвом В.М. Дудник успішно завершені 5 магістрантських робіт та захищені 12 кандидатських дисертацій зі спеціальності 14.01.10 педіатрія. Проводиться велика робота з підготовки методичних розробок та рекомендацій, навчальних посібників для студентів 5-6 курсів та лікарів інтернів.
Консультативну роботу Дудник В.М. виконує на базі таких відділень Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні як: відділення анестезіології та інтенсивної терапії, онкогематологічне, пульмонологічне, відділення педіатрії №1 та №2, інфекційно-боксоване відділення. Приймає участь у проведенні науково-практичних та паталого-анатомічних конференцій, виступає з доповідями, рецензує медичну документацію, проводить навчальні тренінги для лікарів загальної практики-сімейної медицини.
З 2014 року разом Департаментом охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації приймає участь у виїзних міжрайонних навчальних семінарах «Впровадження в медичну практику інтегрованого ведення захворювань дитячого віку». Семінари відбулися в наступних районах – Вінницькому, Жмеринському, Козятинському, Шаргорадському, Іллінецькому, Могилів-Подільскому, Тульчинському, Барському, Тростянецькому
Голова асоціації дитячих гастроентерологів у Вінницький області, член РОПИП з 2007 року, член редакційної колегії «Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии», «Современная педиатрия», «Здоровье ребенка», голова профільного методкому педіатричних дисциплін ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія;
"Дитяча гематологія" - вища категорія.

Гончаров Леонід Іванович


доцент, кандидат медичних наук

В 1970 році закінчив педіатрічний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1970 по 1975 рік - райпедіатр, начмед Піщанської ЦРЛ Вінницької області. З 1975 року асистент кафедри ендокринології Вінницького медичного інституту ім.М.І.Пирогова. В 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему:"Порушення мікроциркуляції, нуклеінового обміну у хворих з діабетичним кетоацидозом та шляхи їх коррекції."
З 1996 року доцент кафедри ендокринології, з 2000 року доцент кафедри педіатрії №2. Опубліковано 130 наукових робіт, 27 рацпропозицій.
Спеціальність "Дитяча ендокринологія" - вища категорія
Консультативна діяльність - консультації ендокринолога в відділеннях ВОДКЛ

Андрікевич Ірина Іванівна


Завуч кафедри, доцент, кандидат медичних наук

Андрікевич І.І. закінчила ВДМУ ім. М.І.Пирогова в 2002 році з відзнакою педіатричний факультет.
Є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з вересня 2007 року. З 2013р. - доцент кафедри педіатрії №2. З 2015 р. є заступником по навчальній роботі на кафедрі педфатрії №2.
Входить до складу Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів ВНМУ ім.М.І.Пирогова.
В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою „Стан мікробіоценозу товстої кишки при гострих захворюваннях бронхо-легеневої системи у дітей грудного віку та корекція виявлених порушень” - науковий керівник - проф.Бережний В.В.
У 2015 року атестована в Міністерстві охорони здоров’я України на вищу категорію за спеціальністю „Педіатрія”. В 2017 року атестована на другу категорію з спеціальністю «Дитяча ендокринологія».
Виконує лікувально-консультативну роботу в діагностично-інфекційному відділенні ВОДКЛ, та консультативну як лікар ендокринолог в відділенні патології новонародженних, в відділенні для недоношених дітей, педіатріїї №1, онкогематології, діагностичне та хірургічне відділення.

Сінчук Наталія Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Сінчук Н.І.,закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова у 1980 р. Після проходження інтернатури, з 1981 по 1984 рр. працювала в Бердичівській міській лікарні Житомирської області, спочатку дільничним педіатром, а з 1982 р. – ординатором інфекційного відділення. З 1984 по 1986 рр. працювала на базі першої дитячої лікарні м.Вінниці: спочатку дільничним педіатром, а з 1985 р. – ординатором стаціонарного відділення. З грудня 1986 р.- працювала асистентом кафедри педіатрії ВДМУ ім. М.І.Пирогова.
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Стан фізичного розвитку дітей, які мешкають в умовах тривалого впливу малих доз радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС” науковий керевник професор Набухотний Т.К.
З 2002 працюю доцентом кафедри дитячих хвороб з курсом медичної генетики, з грудня 2007 року – доцент кафедри педіатрії №2. Викладає медичну генетику та педіатрію, читає лекції з медичної генетики на ІVк., практичні заняття проводить зі студентами V-VIкк.,лікарями-інтернами та аспирантами.
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія;
"Медична генетика" - вища категорія.
Лікувально-консультативна діяльність - консультант поліклініки з питань патології дітей раннього віку, нутріциології, пульмонології та медичної генетикив в ВОДКЛ
З 2014 року є членом робочої групи з розробки нормативних документів з впровадження положень закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних(орфанних) захворювань».
З 2017 року є членом комісій ( хвороба Гоше, мукополісахаридоз, муковісцидоз у дорослих та дітей) щодо визначення необхідності та закупівлі медичних препаратів для хворих на рідкісні (орфанні) захворювання.

Ізюмець Ольга Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Ізюмець О.І., закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім..М.І.Пирогова з відзнакою. З 1974 по 1976 р.р. пройшла клінічну ординатуру по педіатрії. З жовтня 1976р. по січень 1976 р. працювала лікарем-неонатологом в пологовому будинку №1 м.Вінниці. Асистентом кафедри працює з 1977р. В 1983р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Поширеність нефропатій у південно-західних регіонах" в НІІ педіатрії, м.Москва. Посаду доцента займає з 1992р.
Має 170 наукових публікацій у вигляді статей і тез.
Спеціальність "Неонатологія" - вища категорія.
Консультативна діяльність - в відділенні патології новонароджених дітей в ВОДКЛ, консультації в поліклінічному кабінеті катамнезу новонародженних ВОДКЛ.

Морозова Ірина Валер`янівна


доцент, кандидат медичних наук

Морозова І.В. у 1981 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова з відзнакою. Після проходження інтернатури працювала анестезіологом-реаніматологом I пологового будинку м.Вінниці. З 1985 по 1987 роки – клінічна ординатура на кафедрі педіатрії під керівництвом професора Решоткіної Л.П. З 1987 року асистент кафедри дитячих хвороб ВНМІ ім.М.І.Пирогова. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему:«Особливості антиоксидантної системи у недоношених новонароджених», науковий керівник - професор Набухотний Т.К. На протязі 20 років була куратором Теплицького району з питань надання педіатричної допомоги дитячому населенню. З 2003 року по теперішній час доцент кафедри педіатрії №2, лікар вищої кваліфікаційної категорії по педіатрії, науковий консультант інфекційно-діагностичного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, на безі якого проводить консультативну та лікувальну-профілактичну роботу з хворими дітьми та їх батьками.
Проводит семінарські заняття та лекції лікарям-інтернам зі спеціальності «Педіатрія». 3 2015 року відповідальна за проведення ПАЦ за спеціальністу "Педіатрія" та курсов стажування.
Спеціальність - "Педіатрія", вища кваліфікаційна категорія.
Має 220 публікацій у вигляді статей та тез, приймає участь у науково-практичних конференціях ВОДКЛ та області.

Попов Володимир Петрович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив в 1977 році педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
З 1978 по 1980 рік працював дитячим кардіоревматологом Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 1980 року по 1985 рік працював завідуючим кабінетом функціональної діагностики Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З 1984 року по 1987 рік навчався в заочній аспірантурі НДІ педіатрії, акушерства і гінекології (науковий керівник академік О.М.Лукьянова). В 1987 році захистив кандидатську дисертацію "Состояние гемодинамики у детей с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы”. З 1985 року – асистент кафедри дитячих хвороб. З 1994 року – доцент кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з 2008 року – доцент кафедри педіатрії №2.
Консультант відділення педіатрії №2 (кардіоревматологічні хворі), відділення ультразвукової та функціональної діагностики обласної дитячої клінічної лікарні.
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія.
Консультативна діяльність - обходи в педіатрічному відділенні №1 та консультації хворих в кабінеті ультразвукової діагностики ВОДКЛ.

Мантак Галина Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Мантак Г.І. є співробітником Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з лютого 2001 року: 2001-2007р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики (зав.каф. професор Каблукова О.К.). З січня 2008р. по 2012р. – асистент кафедри педіатрії №2, а з 2012р. – доцент кафедри педіатрії №2 (зав.каф. професор Дудник В.М.).
В 1995 році закінчила педіатричний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова та була рекомендована для навчання в магістратурі (1995-1997р.р.), яку успішно закінчила з дипломом з відзнакою, після чого вступила до аспірантури. Навчаючись в магістратурі розпочала науковому роботу з актуальної для педіатрії теми – вивчення стану здоров’я дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та постійно мешкають на забруднених радіонуклідами територіях. З 1997 по 2000р.р. навчалася в аспірантурі при кафедрі дитячих хвороб за спеціальністю педіатрія ВДМУ ім. М.І.Пирогова. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за темою „Особливості стану здоров’я підлітків, які зазнали дії іонізуючого опромінення в антенатальному періоді і постійно мешкають в контамінованих районах” та в 2002 році отримала підтвердження диплому кандидата медичних наук від ВАК України.
Має вищу категорію по "Педіатрії"
Лікувально-консультативну роботу проводить на базі інфекційно-боксованого (діагностичного) та неврологічного відділень ВОДКЛ.

Фурман Валентина Григоринва


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного університету у 1987 році. З 1987 по 1989 рр. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих хвороб Вінницького медичного інституту. З 1989 р. працювала лікарем гематологом кардіоревматологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З грудня 2000 року і по 2013р. займала посаду завідувача відділення онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. В 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-параклінічна характеристика стану гепатобіліарної системи та корекція її порушень у дітей, хворих на гострий лейкоз." - науковий керевник професор В.М.Дудник.
З вересня 2008 р. працювала асистентом кафедри педіатрії №2 ВНМУ. З 2014р. - доцент кафедри педіатріїї №2.
Має вищу категорію за спеціальністю "Дитяча гематологія" та спеціалізацію з "Педіатрії"
Проводить лікувально-консультативну діяльність на базі онкогематологічного відділення, відділення інтенсивної терапіїї та анестезіології для дітей раннього віку та старшого, відділення для недоношених дітей та патології новонародженних ВОДКЛ.

Шаламай Марина Олександрівна


доцент, кандидат медичних наук

Шаламай М.О. є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з 2007 року: 2007-2008р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з січня 2008р. – асистент кафедри педіатрії №2. З 2015 року - доцент кафедри.З 2015 року є відповідальним за лікувальну роботу на кафедрі.
В 2000 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2001 по 2002 роки працювала лікарем ультразвукової діагностики Вінницької обласної клінічної дитячої лікарні. В 2002 році була переведена на посаду лікаря-педіатра відділення для дітей раннього віку. В 2004 р. вступила до заочної аспірантури зі спеціальності «Педіатрія». В 2012р. захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою «Клініко-інструментальні показники ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей» - науковий керевник академик НАМН України,доктор медичних наук, професор Майданник В.Г.
Є членом асоціації дитячих гастроентерологів та педіатрів України.
З 2007 року проводить практичні заняття зі студентами 5 курсу з циклу медична генетика. З 2018р. практичні заняття зі студентами 6 курсу.
Має вищу категорію за спеціальністю "Педіатрія" та другу з спеціальност "медична генетика".
Проводила лікувальну роботу у відділені для дітей раннього віку з 2002 по 2008 роки та з 2008 року проводить лікувально-консультативну роботу у відділенні педіатрії №2 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
Проводить консультативну роботу як педіатрта та як лікар медичної генетики в відділенях ВОДКЛ.

Руденко Геннадій Миколайович


доцент, кандидат медичних наук

В 2004 році закінчив медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія.
З 2005 року працює лікарем-ендоскопістом у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні.
З 2008 року зарахований аспірантом кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2012р. захищена дисертаційна робота на тему “Клініко-патогенетичні особливості гелікобактер-залежних хронічних гастродуоденальних захворювань у дітей та шляхи їх медикаментозної корекції.” - науковий керевник професор В.М.Дудник.
Має першу категорію за спеціальністю - ендоскопія, спеціалізацію з дитячої гастроентерології, першу категорію з ендоскопії.
Проводить лікувально-консультативну діальність як лікар гастролог в хірургічному №1, онкогеметологічному відділенях та як ендоскопіст в ВАІТН, пульмологічному, інфекційно-боксованному відділенні для дітей раннього віку, хірургічному №1 та онкогематологічному відділеннях.

Вижга Юлія Віталіївна


доцент, кандидат медичних наук

У 2010 р. – з відзнакою закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова
2012 р. – з відзнакою закінчила магістратуру за фахом педіатрія, ВНМУ ім. М.І. Пирогова
З 2012 р. – аспірант кафедри педіатрії № 2, ВНМУ ім. М.І. Пирогова
2014 р. - захистила кандидатську роботу на тему: "Клініко-імунологічні особливості ювенільного ревматоідного артриту та оцінка відповіді на базісну терапію." - науковий керевник професор В.М.Дудник
З 2013 року асистент кафедри педіатрії №2.
Лікувальноа діяльність на базі відділення педіатрії №1 ВОДКЛ та консультативну роботу лікаря кардіолога на базі педіатрічного відділення №2 та хірургічного №2.
Виконує роль головного дослідника у клінічних дослідженнях А 3921104, А 3921145, А 3921165, AR1400.1.
Дійсний член EULAR, ESH з 2016 р.

Федчишин Олександр Петрович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив ВМУ ім. М.І.Пирогова в 1994 році. З 1998 по 2015 рр.працював лікарем торакальним-хірургом в ВОДКЛ.
З 2015 року по теперішній час асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
2018 ройці захистив дисертаційну роботу на тему: "Патогенетичне значення антимікробних пептидів та недостатності вітаміну Д у патогенезі та диференційному лікуванні БА у дітей"- науковий керевник професор Дудник В.М.
Має спеціалізацію з "Педіатрії" та першу категорію с "Торокальної хірургії".
Лікувальну роботу проводит на базі пульмонологічного відділення.

Звенігородська Ганна Юріївна


асистент, кандидат медичних наук

У 2007 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія. В 2007-2009 рр. навчалася у магістратурі, яку у 2009р. закінчила з відзнакою. Працювала лікарем педіатром поліклініки Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З січня 2010 році по теперішній час працює на посаді асистента кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
У жовтні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Порушення гемопоезу при хронічному гломерулонефриті у дітей: клінічні особливості та прогнозування перебігу», науковий керівник - професор Дудник В.М.
З 2012 року є членом Асоціації нефрологів України та Европейської асоціації нефрологів (ERA - EDTA).
Лікар педіатр - другої категорії, лікар нефролог дитячий - друга категорія.
Проводить лікувальну роботу за спеціальністю дитячого нефролога у відділенні педіатрії №1 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та консультативну роботу лікаря-нефролога у відділенні для дітей раннього віку, онкогематології, неврології та педіатрії №2.

Хромих Катерина Вадимівна


асистент, кандидат медичних наук

У 2011 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З серпня по вересень 2013 р., після закінчення інтернатури за спеціальністю «Педіатрія», працювала дільничим педіатром відділення загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико – санітарної допомоги №2, м. Вінниці. З 2013 – 2015 рр. навчання в клінічній ординатурі ВНМУ ім. М.І. Пирогова за фахом «Педіатрія».
З вересня 2014 року – асистент кафедри педіатрії №2.
У 2015 році захищена дисертаційна робота на тему «Вазорегуляторна функція судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму, та фармакологічна корекція її порушень» - науковий керівник професор В.М. Дудник та присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук (Academic Degree of Doctor of Philosophy).
Здійснює лікувальну роботу на базі пульмонологічного відділення за спеціальністю дитяча пульмонологія та консультативну роботу як лікар – педіатр на базі неврологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
Має другу категорію з "Педіатрії" та спеціалізацію з "Дитячої пульмонології"
З 2016 року є членом European Respiratory Society та European Academy of Allergy & Clinical Immunology.

Король Тетяна Григоріївна


асистент, кандидат медичних наук

Закінчила медичний факультет Вінницького Державного медичного університету в 1998 р. З 2000 року працювала лікарем гематологом поліклініки Вінницької ОДКЛ, з 2004 року по 2015 рік працювала лікарем гематологом онкогематологічного відділення Вінницької ОДКЛ.
В 2013 р. атестована на першу категорію по спеціальності "Дитяча гематологія".
З вересня 2015 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В січня 2016 року захистила дисертацію на тему "Патогенетичні механізми формування ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих на пурпуру Шенлейн – Геноха, та шляхи її медикаментозної корекції" - науковий керівник професор В.М. Дудник.
В 2015 р. пройшла спеціалізацію по спеціальності «Педіатрія».
Здійснює лікувальну роботу на базі онкогематологічного відділення, консультативну роботу в якості лікаря гематолога на базі відділення для дітей раннього віку, педіатрії №1.

Зборовська Ольга Олександрівна


асистент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький Національний медичний університет в 2002р. В 2002-2003 р.р. навчалась в магістратурі за спеціальністю "Педіатрія". З 2004 року по 2013 рік працювала лікарем кардіологом в міській лікарні "ЦМтаД". З 2006 р. займається ехокардіографією. В 2017 р. атестована на вищу категорію по спеціальності "Дитяча кардіревматоологія". З лютого 2013 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2. В 2014 р. пройшла спеціалізацію по спеціальності "Педіатрія". В 2017 році - спеціалізація по ультразвуковій діагностиці.
В листопаді 2015 року захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова на тему "Патогенетичні механізми формування та фармакотерапія гемодинамічних розладів у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції", науковий керівник професор В.М. Дудник та отримала науковий ступінь кандидат медичних наук за спеціальністю педіатрія. Має патент на корисну модель "Спосіб діагностики міокардіальної дисфункції у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції."
Здійснює лікувальну роботу на базі педіатричного відділення №1,консультативну роботу в якості лікаря кардіолога на базі відділення патології раннього віку, онкогнматологічного відділення.

Буглова Наталія Олександрівна


асистент, кандидат медичних наук

У 2010 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2012 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія».
З 2012 по 2014 рік клінічний ординатор кафедри педіатрії ВНМУ ім. М.І.Пирогова за фахом «Педіатрія».
З вересня 2014 року – асистент кафедри педіатрії №2.
В квітні 2017 р. - захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова на тему «Стан репаративної функції слизової оболонки травного тракту при виразці дванадцятипалої кишки у дітей» - науковий керівник професор В.М. Дудник та отримала науковий ступінь кандидат медичних наук за спеціальністю педіатрія.
Має другу категорію по спеціалізації "Педіатрія"
Лікувально-консультативну роботу виконує на базі відділення підіатрії №2 ВОДКЛ.

Березницкий Олександр Володимирович


асистент, кандидат медичних наук

Закінчив педіатричний факультет Вінницького Національного медичного університету в 2003 році.
В 2005 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «дитяча хірургія».
З 2005 по 2007 рік працював на посаді лікаря-хірурга у Вінницькій ОДКЛ.
З 2008 року по сьогоднішній день працює лікарем-фізіотерапевтом. З 2000 по 2014 рік працював на посаді завідуючого фізіотерапевтичним відділенням ВОДКЛ.
З 2013 року працює асистентом кафедри педіатрії № 2 ВНМУ.
Захистив в 2016р. дисертаційну роботу на тему «Вторинна міопатія при ювенільному ревматоїдному артриті: патогенез діагностика, медикаментозна корекція» - науковий керівник професор В.М. Дудник.
Здійснює лікувальну та консультативну роботу на базі фізіотерапевтичного відділення та відділення педіатрії №1 ВОДКЛ.
Має спеціалізацію по "Педіатрії" та "Фізіотерапії".

Куцак Олеся Володимирівна


асистент, кандидат медичних наук

У 2010 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, за спеціальністю «Педіатрія». З 2010р. по 2012р., проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі ВОДКЛ та ВЦРКЛ.
З вересня 2012р. по листопад 2015р. працювала лікарем-педіатром дитячого відділення ВЦРКЛ.
З 2015 - 2018рр. навчання в очній аспірантурі на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова за фахом «Педіатрія».
З грудня 2018р. – асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
В грудні 2018р. захищена дисертаційна робота на тему: "Патогенетичні особливості контролю бронхіальної астми у дітей шкільного віку залежно від вмісту ядерно – транскрипційного фактору NF-kB та інтерлейкінів – 4,6 в сироватці крові"- науковий керівник професор, д.мед.н. В.М. Дудник та присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук (Academic Degree of Doctor of Philosophy).
У 2017р. пройшла атестацію в атестаційній комісії при МОЗ України та була присвоєна друга кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Педіатрія».
Лікувальну роботу проводить на базі пульмонологічного відділення ВОДКЛ.

Жмурчук Василь Миколаевич


асистент

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2003 році. З 2003-2004рр. проходив інтернатуру на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, та отримав сертифікат лікаря-педіатра. З 1997р по 2000р працював в урологічному відділенні ВООД.
З 2004 року працював лікарем-педіатром приймального відділення ВОДКЛ.
2008р-член Асоціації педіатрів України.
Має першу кваліфікаційну категорію по педіатрії
Захистив в червні 2020 дисертаційну роботу на тему "Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогноз бронхіальної астми у дітей на фоні дефіциту заліза" - науковий керівник професор В.М.Дудник.
Консультативно-лікувальну роботу проводить на базі пульмонологічного та приймального відділень ВОДКЛ.
З 2015 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Демянишина Валерія Валеріївна


асистент

У 2015 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова.
З 2015 по 2017 роки навчалась у інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія».
2015-2017 рр. навчалась в магістратурі за спеціальністю "Педіатрія".
2017 року вступила до аспірантури за спеціальністю «Педіатрія» на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Працює над дисертаційною роботою на тему "Клініко-патогенетичне значення кателіцидину та холекальциферолу для діагностики та прогнозування перебігу муковісцидозу у дітей"- науковий керівник професор, д. мед. н. В.М. Дудник.
З 2017 р. по 2018 рік за сумісництвом працювала старшим лаборантом кафедри педіатрії №2 ВНМУ імені М.І. Пирогова.
З вересня 2019 року - асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Пасік Валентина Юріївна


аспирант

В 2014 році закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І Пирогова. З 2014 по 2016 рік навчалась в інтернатурі за фахом «Педіатрія», після закінчення отримала сертифікат спеціаліста. З 2014 р. по 2017 рік працювала старшим лаборантом кафедри педіатрії №2 ВНМУ імені М.І. Пирогова за сумісництвом.
З 2016 року є аспірантом кафедри педіатрії №2. Працює над дисертацією на тему "Особливості враження гепатобіліарної системи у дітей раннього віку, хворих на позагоспітальну пневмонію"- науковий керівник професор, д.мед.наук В.М. Дудник.
З вересня 2017 року - викладач-стажист кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова.

Доброшинська Людмила Миколаївна


старший лаборант

Пілецька Світлана Дмитріївна


старший лаборант

Новини

Графік захисту практики з педіатрії 5 курс 2019 -2020 н.р.
24.11.2020

Графік захисту практики з педіатрії 5 курс 2019 -2020 н.р.

№ групи

Дата

Викладач

1, 2

12.10.2020

27.10.2020

доц. Федчишен О.П.

3, 4

 

13.10.2020

17.11.2020

доц. Федчишен О.П.

5, 6

15.10.2020

17.11.2020

доц. Федчишен О.П.

7, 8

16.10.2020

доц. Федчишен О.П.

9, 10

19.10.2020

27.10.2020

доц. Федчишен О.П.

11, 12

13.11.2020

ас. Березніцький О.В.

13

12.11.2020

ас. Березніцький О.В.

14

16.11.2020

ас. Березніцький О.В.

15, 16

10.11.2020

ас. Березніцький О.В.

17, 18

 

12.11.2020

17.11.2020

ас. Березніцький О.В.

19, 20

11.11.2020

ас. Березніцький О.В.

31

17.11.2020

ас. Березніцький О.В.

84б, 83б

2.10.2020

ас. Буглова Н.О.

82б, 83б

9.10.2020

ас. Буглова Н.О.

87б, 90б

16.10.2020

ас. Буглова Н.О.

88б, 89а

23.10.2020

ас. Буглова Н.О.

85а, 83а, 82а

30.10.2020

ас. Буглова Н.О.

86а, 86б, 91а, 91б

13.11.2020

ас. Буглова Н.О.

88а, 89б, 87а

19.11.2020

ас. Буглова Н.О.

 

 

Зав. кафедри педіатрії №2                                 проф. Дудник В.М.

Об`ява про відкриту лекцію для студентів 5 курса на тему "Анемії у дітей" доц.Федчишен О.П.
24.11.2020

ОБ’ЯВА

27.11.2020р.  на Google диску кафедри педіатрії №2  ВНМУ ім. М.І. Пирогова

буде розміщено відкриту лекцію для студентів 5 курсу медичного факультету №1 та №2

на тему: «АНЕМІЇ  У ДІТЕЙ»

 

Лектор: к.мед.н., доц.кафедри педіатрії №2 Федчишен О.П.

Рецензент: д.мед.н., професор кафедри педіатрії №1 Токарчук Н.І.

Лекцію пропонується переглянути з 24.11.2020р. по 27.11.2020р.

Перегляд лекції вільний для усіх бажаючих.

 

Запрошуються усі бажаючі!

 

Розподіл груп на ХІ семестр 6 курс педіатрія: жовтень - листопад 2020 рік
20.10.2020

                     Кафедра педіатрії №2

Розподіл груп на осінній семестр 

2020-2021 навчальний рік.

 

6 курс педіатрія: жовтень - листопад  2020

10 група – доц. Мантак Г.І.

11 група – доц. Сінчук Н.І.

12 група - доц. Шаламай М.О.

25 група - доц. Федчишен О.П.

26 група – ас. Березніцький О.В.

27 група - ас. Король Т.Г.

28 група – ас. Зборовська О.О.

64/П група – доц. Андрікевич І.І.

65/П група – доц. Фурман В.Г.

62/Н група – доц. Ізюмець  О.І./ ас. Жмурчук В.М.

69/Н група – доц. Ізюмець  О.І

 

 

Клінічна база: ВОДКЛ

 

Зав. кафедри педіатрії №2                                      

ВНМУ ім. М.І.Пирогова                                        професор  Дудник В.М.

Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2019 р.

 

Перелік НДР, що плануються виконуватись на кафедрі у 2019 році.

 

№ з/п 

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР (рік початку і закінчення) 

Очікувані результати та їх вплив на показники здоров’я населення; Очікуваний економічний ефект від впровадження тощо

 

"Удосконалення діагностики, лікування та визначення прогнозу різних соматичних та орфанних захворювань у дітей". Науковий керівник: професор  Дудник В.М. 

01.2019 – 12.2023

Результати досліджень дозволять підвищити рівень і якість життя дитячого населення, профілактувати прогресування та ускладнення соматичних та орфанних захворювань дитячого віку. 

 

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2019 р.

 

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР)

номер  держреєстрації прикладна чи фундаментальна, підрозділів, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання 

(рік початку і закінчення)

Наукові результат (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказ МОЗ України та інші нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна).

2

1

Покращення якості медичної допомоги дітям з мультифакторними хворобами на основі поглибленого вивчення клініко-діагностичних особливостей їх перебігу.

 

№ держреєстрації 0114u001493

 

01 – прикладна

 

Підрозділ, що виконував НДР – кафедра педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова

 

Керівник НДР – професор Дудник В.М.

01.2014 – 12.2018

Навчальний посібник (3):

„Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей” Під редакцією Дудник В.М. Співавтори Мантак Г.І., Андрікевич І.І.

 

«Educational-methodic textbook “Of Pediatrics for students”» Під редакцією Дудник В.М. Співавтори Сторожук І.В., Мантак Г.І., Андрікевич І.І., Шаламай М.О.

 

Затверджені у 2018 р. кандидатські дисертаційні роботи: - 1

 

Кількість опублікованих праць – 15 статей, 45 тез.

 

Місце впровадження:

-          Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня

-          Центр матері і дитини м.Вінниці

-          Житомирська обласна дитяча лікарня

-          Хмельницька обласна дитяча лікарня

-          Чернівецька обласна дитяча лікарня

-          Луганська обласна дитяча лікарня

-          Одеська міська лікарня

 

Ефективність:

Медична: результати досліджень клініко-лабораторних показників у дітей з патологією дихальної, серцево-судинної, гепатобіліарної, травної систем дозволять вказати на особливості клінічного перебігу, скласти алгоритми діагностики найпоширеніших захворювань дитячого віку, оптимізувати методи лікування пацієнтів.

Соціальна: результати досліджень дозволять підвищити рівень і якість життя дитячого населення, профілактувати прогресування та ускладнення найпоширеніших захворювань дитячого віку.

Економічна: результати досліджень дозволять зменшити затрати на діагностику та лікування найпоширеніших захворювань дитячого віку.

 

Перелік опублікованих статей


Статті

1

Дудник В.М., Куцак О.В.

Преморбідний фон розвитку бронхіальної астми та функція зовнішнього дихання у дітей

Bimedical and biosocial anthropology. - 2017. - № 29. - С.111-114

2

Дудник В.М., Куцак О.В.

Особливості поширеності поліморфізму lle50val гена il4rа у хворих на бронхіальну астму та практично здорових дітей шкільного віку вінниччини 

Journal of education, health and sport. - 2017. - № 5 (7). - С. 935-943

3

Дудник В.М., Куцак О.В.

Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей в залежності від важкості захворювання, віку та статі 

Вісник морфології. - 2017. - Т.23, № 2. - С. 263-266

4

Дудник В.М., Фурман В..Г.

Жовчокам'яна хвороба у дітей, хворих на спадкову мікросфероцитарну гемолітичну анемію

Вісник «Вінницького національного медичного університету”.- 2017.-  №2 (Т.21). С. 410-413

5

Куцак О.В.

Особливості перебігу бронхіальної астми у дітей при різних показниках периферичної крові

Вісник «Вінницького національного медичного університету”.- 2017.-  №2 (Т.21). С. 491-495

6

Дудник В.М., Морозова І.В., Шаламай М.О., Вижга Ю.В.

Досвід застосування комбінованих фітопрепаратів у лікуванні захворювань дихальних шляхів

Вісник «Вінницького національного медичного університету”.- 2018.-  №22 - №1 - С. 46-49

7

Дудник В.М., Куцак О.В.

Вміст інтерлейкінів – 4 та 6 в сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від тяжкості та рівня контролю захворювання.

Перинатологія та Педіатрія.2018. №2(74).С.79-83.

8

Дудник В.М., Куцак О.В.

Вміст ядерно-транскрипційного фактору NF-kB в сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від тяжкості та рівня контролю захворювання.

Журнал. Сучасна  Педіатрія. 2018. №3(91).С.8-11.

9

V.M .Dudnyk,

O.V. Kutsak.

Features prevalence of polymorphism lle50Val gene IL4RA in patients with bronchial asthma and healthy children school age Vinnichina.

  1. Journal of Education. Health and Sport, -  2017- № 7(5). -Р. 943-934.
 

 

10

V.M .Dudnyk,

O.V. Kutsak.

The period of the lle50Val IL4RA polymorphic marker in children with patients with bronchial asthma depending on the determination of diseases.

  1. Journal of Education. Health and Sport, -2017 - 7(6), - Р. 1145-1159.

 

11

Вижга Ю.В., Токарчук Н.І.

 

Вплив поліморфних варіантів -509 СС та +869 ТТ гена TGF В1 на перебіг пієлонефриту у дітей раннього віку

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2017 - № 4(26). - С. 80 - 87

12

Вижга Ю.В., Токарчук Н.І.

 

Характеристика показників галектину 3 при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку.

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2017 - № 3(25). - С. 63 - 67

13

Дудник В.М., Фурман В.Г.,

Демянишина В.В.

Клінічні особливості нейрофіброматозу першого типу у дітей: асоціація з примітивною нейроектодермальною пухлиною

Перинатологія і педіатрія. – 2017 – №4 (72) – С.106-113.

 

14

Дудник В.М., Мантак Г.І., Андрікевич І.І.,

Звенігородська Г.Ю., Однорогова Г.Г.

Диференційна діагностика синдрому абдомінального болю у дітей

Вісник «Вінницького національного медичного університету”.- 2018.-  №4 (Т.22). С. 491-495

15

Дудник В.М., Мантак Г.І., Андрікевич І.І.,

Звенігородська Г.Ю.

Диференційна діагностика синдрому закрепу у дітей

Современная педиатрия.- 2018.- №7.- С.183-185

Тези

1

Дудник В.М., Мантак Г.І., Андрікевич І.І.

Педіатричні аспекти синдрому професійного вигорання – актуальна проблема сьогодення медичних колективів 

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах». – 15.02.2018. – С. 48-49 

2

Дудник В.М., Вижга Ю.В., Андрікевич І.І

«Особливості викладання предмету «Педіатрія» у іноземних студентів з англійською мовою навчання на 6 курсі в умовах» євроінтеграції 

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах». – 15.02.2018. – С. 47-48

3

Дудник В.М., Сторожук І.В., Попов В.П.

Використання системи стандартизації медичної допомоги дітям – основа сучасної підготовки лікарів-інтернів зі спеціальності «Педіатрія»

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах». – 15.02.2018. – С. 49-50

4

Дудник В.М., Фурман В.Г.

Сучасні медичні технології в післядипломній освіті вищих медичних закладів

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах». – 15.02.2018. – С. 51

5

Дудник В.М., Фурман В.Г.

Пріоритети післядипломної освіти лікарів в умовах реформи охорони здоров’я України

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах». – 15.02.2018. – С. 52

6

Сінчук Н.І., Шаламай М.О.

Можливість використання сучасних методичних технологій при викладанні медичної генетики

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах». – 15.02.2018. – С. 168

7

Дудник В.М., Жмурчук В.М., Шаламай М.О.

 Оцінка змін показників залізо комплексу у дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від ступеня важкості захворювання

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства тат гінекології. – 2018. -  Том12 (№3). – С. 28

8

Дудник В.М., Зборовська О.О.

Інформативність інструментальних методів діагностики при оцінці гемодинамічно значущої відкритої артеріальної протоки у недоношених новонародженних

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства тат гінекології. – 2018. -  Том12 (№3). – С. 27-28.

9

Дудник В.М., Фурман В.Г., Король Т.Г.

Клініко-параклінічні особливості при гострому лімфобластному лейкозі у дітей.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства тат гінекології. – 2018. -  Том12 (№3). – С. 29.

10

DudnykV., Zvenigorodska G., Andrikevich I.

Evalution of ccakut-syndrome in children of Vinnytsya region

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства тат гінекології. – 2018. -  Том12 (№3). – С. 29-30.

11

Дудник В.М., Буглова Н.О.

Ефективність антихелікобактерної терапії у дітей з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки з урахуванням динаміки TLR4 та EGF сироватці крові.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства тат гінекології. – 2018. -  Том12 (№3). – С.30.

12

Дудник В.М., Хромих К.В.

Стан судиного ендотелію у дітей, хворих на бронхіальну астму та його вплив на контроль захворювання.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства тат гінекології. – 2018. -  Том12 (№3). – С.30 - 31.

13

Дудник В.М., Куцак О.В.

Рівень еозинофілів в периферичній крові у дітей шкільного віку, хворих на бронхіальну астму, залежно від тяжкості та рівня контролю захворювання

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства тат гінекології. – 2018. -  Том12 (№3). – С.31 - 32.

14

Дудник В.М., Морозова І.В., Демянишина В.В.

Спектр мікроорганізмів респіраторного тракту дітей, хворих на муковісцидоз, залежно від важкості захворювання.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства тат гінекології. – 2018. -  Том12 (№3). – С.32.

15

Дудник В.М., Пасік Ю.В.

Особливості перебігу пневмонії у дітей раннього віку.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства тат гінекології. – 2018. -  Том12 (№3). – С.32-33.

16

Дудник В.М., Руденко Г.М.

Оцінка якості життя дітей  з хронічною гастродуоденальною патологією.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства тат гінекології. – 2018. -  Том12 (№3). – С.33.

17

Ізюмець О.І., Мількевич Т.В., Машніцька Т.В., Паламарчук У.С.

Вплив внутрішньоутробних інфекцій на розвиток неонатальногої енцефалопатії у новонароджених дітей.

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства тат гінекології. – 2018. -  Том12 (№3). – С.36.

18

Дудник В.М., Фурман В.Г., Король Т.Г., Руденко Г.М., Франко Л.І.

Мезентеріальний тромбоз у дитини з гострою лімфобластною лейкемією

Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Роль сучасної медицини у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя». – 23-24.03.2018. – С.24-26.

19

Куцак О.В.

Характеристика функції зовнішнього дихання у дітей шкільного віку хворих на бронхіальну астму, жителів Вінницького регіону.

Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук:    мат. наук. – практ. конф. з міжнар. участю (м. Одеса, 2017р.). Одеса,  2017. С. 86-88.

 

20

Дудник В.М., Куцак О.В.

Генетичні та анамнестичні особливості бронхіальної астми в дітей шкільного віку Вінницького регіону.

  1. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення : мат. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (м. Київ,2017р.).      Київ, 2017. С. 44-46.

21

Дудник В.М., Куцак О.В.

Структура супутньої патології серед дітей, хворих на атопічну  бронхіальну астму.

Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук: мат. наук. - практ. конф. з між нар. участю (м. Дніпро, 2018р.). Дніпро,2018. С.60-61.

22

Дудник В.М., Куцак О.В.

Сучасні погляди на базисне лікування бронхіальної  астми у дітей шкільного віку.

  1. Медична симуляція – погляд у майбутнє:  мат. наук. – практ. конф. з міжнар. участю (м. Вінниця,2018р.). Вінниця, 2017.С.9-12.

23

Дудник В.М., Куцак О.В.

Поширеність генотипів та алелей поліморфного маркера lle50Val  генаIL4RA  у хворих на бронхіальну астму та практично здорових дітей Вінниччини.

Перший крок в науку – 2018:  мат. XIV  наук.  конф.  студентів та молодих вчених  з міжнародною участю (м. Вінниця, 2018р.). Вінниця, 2018.С.273-274.

24

Дудник В.М., Куцак О.В.

Розподіл частот алелей та генотипів за поліморфним маркером lle50Val гена IL4RA у хворих на бронхіальну астму та практично здорових дітей, залежно від статі.

  1. Проблеми сьогодення в педіатрії: мат. III наук.- практ. конф. молодих вчених з міжнародною участю, присвяченої 25-річчю Національної академії медичних наук України. ( Харків, 2018р.). Харків, 2018. С.11-12.

25

Фурман В.Г.,

Руденко Г.М.,

Король Т.Г., Франко Л.І.

Клініко-параклінічні особливості при гострому лімфобластному лейкозі у дітей.

Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення». – 12-13.102018. – С.30-32.

26

Калінчук О.О., Блажко С.С., Король Т.Г., Конопліцький Д.В.

The clinical case treatment of the thrombosis of the mezenterial vessels at a child with the severe lymphocytic leukemia

Materialy z konferencji II Polsko-Ukrainskie dni chirurgii dzieciecej. – 12-13.10.2018. – Lublin. – P.67-68.

27

Пасік В.Ю.

  1. Особливості перебігу пневмонії у дітей раннього віку.

 

Перший крок в науку-2018. – матеріали XV міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених, 18-20 квітня 2018 р.: тези доп., - м. Вінниця, 2018. - С. 278

28

Пасік В.Ю.

  1. Клініко-лабораторні особливості перебігу позагоспітальної пневмонії у дітей раннього віку. European biomedical young scientist conference NMAPE.

 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. Присвяченої 100-річчю заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, 19-21 квітня: тези доп.. -  м. Київ, 2018. -  С. 88-90

29

Дудник В.М., Пасік В.Ю.

  1. Перебіг пневмонії у дітей раннього віку: дані клінічних, лабораторних та інструментальних методів дослідження. Проблеми сьогодення в педіатрії.

 

Матеріали III науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю, присвяченої 25-річчю Національної академії медичних наук України, 29 березня 2018 р.: тези доп.. -  м. Харків, 2018. - С. 13-14

30

Пасік В.Ю.

  1. Зв'язок між враженням гепатобіліарної системи та пневмонією у дітей раннього віку.

 

Здобутки клінічної та експерементальної медицини, 7 червня 2018 р.: тези доп. -  м. Тернопіль, 2018. -С. 196-197

31

Андрікевич І.І.,

 Хромих К.В.

Оцінка базисної протизапальної терапії у дітей хворих на бронхіальну астму

Матеріали міжнародної мультидисциплінарної конференції «Key issues of education and sciences: development prospects for Ukraine and Poland», - Stalowa Wola Republic of Poland. - 20-21.06.2018. –Р.45-48

32

Дудник В.М., Звенігородська Г.Ю., Гумінська Г.С., Степанкевич Т.П.

CAKUT-синдром у дітей Вінницької області. діагностики та лікування

 

Матеріали науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання дітей з соматичною патологією». 22-23.03.17р. Харків. С. 77-79

33

Anna Zvenigorodska Veronica Dudnyk

New markers of progression of chronic glomerulonephritis in children.

Nephrology Dialysis Transplantation №33 suppl 1 - i309-i309

34

A Zvenigorodska, V Dudnyk, G Guminska

CAKUT- syndrome in Ukrainian children: a single center study  -

NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, №33 suppl 1 - i311-i311

35

Дудник В.М., Фурман В.Г., Король Т.Г., Присяжнюк О.О.

Аналіз виникнення ускладнень через кісткові фіксації апаратом Ілізарова

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення». – 13-14.10.2017. – м.Дніпро. – С.46.

36

Дудник В.М., Фурман В.Г., Король Т.Г.,

Горбик С.І.

Особливості перебігу гострої лейкемії у дітей

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та в кораїнах ближнього зарубіжжя» . – 6-7.10.2017. – м.Київ. – С.48.

37

Дудник В.М., Фурман В.Г., Король Т.Г.

Особливості перебігу вірусних гепатитів у дітей, хворих на гостру лейкемію

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: «Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень». - 22-23.09.2017. - м.Львів. – С.25.

38

Жмурчук В.М.

Оцінка змін морфометричних показників еритроцитів при бронхіальні астмі у дітей в залежності від тяжкості перебігу захворювання

Матеріали XV міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених «Перший крок в науку 2018». Вінниця. – С.264-266.

39

Жмурчук В.М.

Морфометрична характеристика показників червоної крові при бронхіальні астмі у дітей в залежності від тяжкості перебігу захворювання

Матеріали ІІІ науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю присвяченої 25- річчю Національної академії медичних наук України. Харків  2018. – С.16-17

40

Руденко Г.М., Хромих К.В.

Використання інноваційних технологій під час навчального процесу у студентів 5 курсу на кафедрі педіатрії №2

Тези доповідей навчально-методичної конференції «Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах». – 15.02.2018. – С. 156-157

41

Rudenko Hennadii

Quality of life of children with chronic gastroduodenal pathology

Scientific Research Priorities – 2018: theoretical and practical value. 2018.- Р.191-192

42

Дудник В.М.,

Демянишина В.В.

«Клініко-патогенетичне значення вітаміну Д3 у дітей, хворих на муковісцидоз» 

 

Матеріали конференції «Проблеми сьогодення в педіатрії»

29.03.18, м. Харків, с. 14 

43

Дудник В.М.,

Демянишина В.В.

«Роль дефіциту 25-гідроксихолекальциферолу у клінічному перебігу муковісцидозу у дітей»

Матеріали конференції «European biomedical young scientist conference NMAPE».19.21.04.18, м. Київ, с. 76-77

44

Дудник В.М.,

Демянишина В.В.

«Клінічні особливості перебігу муковісцидозу у дітей»

XV міжнародна конференція студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2018». 18-20.04.18

45

Стародуб В.А.

Характеристика етіологічної структури та властивостей збудників пневмонії у дітей

Журнал Подільських конференцій. Матеріали ІІ Подільської всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Актуальні питання невідкладної допомоги, інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення важкохворих. 11-12.10.2018. – м. Вінниця. – С96-98.

46

Дудник В.М., Андрікевич І.І.,

Хромих А .В., Хромих К.В.

Предиктори розвитку метаболічного синдрому в педіатричній практиці

Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ендокринології та ендокринної хірургії: субклінічні варіанти ендокринних хвороб». – 23.11.2018. – м.Київ. – С.35-36

 

Дані про участь співробітників кафедри у зарубіжних форумах

 

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1.

Звенігородська Г.Ю.

Данія

The 55 ERA-EDTA Congress (55й  Конгрес Європейської асоціації нефрологів та спеціалістів з діалізної терапії ),  Копенгаген

24.05-27.05. 2018

2.

Андрікевич І.І.

Польща

Klinika Endokrynologii  Dzieci I Mlodziezy Katedra Pediatrii, WL IP UJ CM «Piatej Szkole Polskiego Towarzystwa Endoikrynologii i Diabetologii Dzieciecej»

13-15.09.2018

3.

Андрікевич І.І.

Польща

Key issues of EDUCATION AND sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland

20-21.07.2018

4.

Сінчук Н.І.

Польща

XVІ Міжнародна конференція «Зрозуміти рідкісні хвороби»

28.06.- 01.07.2018

5.

Сінчук Н.І.

Греція

SSIEM 2018 Annual Symposium

04-07.09.2018

6.

Сінчук Н.І.

Австрія

8 th ESLSD, 2018

25-27.10.2018

7.

Хромих К.В.

Австрія

Salzburg Chop Seminar in Behavioral Pediatrics

04-08.06.2018

8.

Хромих К.В.

Польща

Key issues of EDUCATION AND sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland

20-21.07.2018

 

 Студентська наука

 

Інформація про переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

 

з/п

Назва

ПІБ

Факультет, курс, група

Керівник

Назва нагород

Примітка

перше місце

другемісце

третємісце

гран-прі

 

1

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з педіатрії

Хромих А.В. 

6 курс, 77 група

Професор Дудник В.М.

перше

 

 

 

 

2

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з педіатрії 

Стародуб В.А.

6 курс, 71 група

Професор Дудник В.М.

 

друге

 

 

 

3

ІІ етап Всеукраїнської студентської  олімпіади з медичної генетики «Генетика 2018» 16-18.04.2018

Васільєва А.Л.

5 курс, 19а група

Доцент Сінчук Н.І.

 

друге

 

 

 

 

            Список студентів, які були членами студентського наукового гуртка у звітному році

 

 

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

1

Крохмальна Таїса Миколаївна                                                          

5 курс  98-б група

2.

Хохлюк Алла Сергіївна                                                                      

6 курс 29група

3.

Скоробогач Яна  Станіславівна                                                         

5курс 98-б  група

4.

Тарасова Марія Русланівна                                                                

5 курс 98-б  група

5.

Годованок Анна Юріївна                                                                    

5 курс 98-б група

6.

Таранушенко Марія Олегівна                                                            

6 курс 73група

7.

Корнієнко Марія Олександрівна                                                       

6 курс 73група

8.

Стародуб Вадим Анатолійович                                                         

6 курс 71група

9.

Вічиста Анна Миколаївна                                                                  

5 курс  97-б група

10.

Кравченко Анна Вікторівна                                                               

5 курс  97-б група

11.

Гетер Юлія Олегівна                                                                         

5 курс 97-а група

12.

Коврига Юлія Романівна                                                                   

5 курс 97-а група

13.

Білий Сергій Володимирович                                                          

5 курс 95-б група

14.

Баглай Вікторія Олександрівна                                                       

6 курс 73група

15.

Грицик Наталія Дмитрівна                                                               

6 курс 73група

16.

Головій Анастасія Ігорівна                                                               

5 курс 99-а група

17.

Вовк Ольга Володимирівна                                                              

5 курс 99-а група

18.

Постернак Олеся Анатоліївна                                                           

5 курс 99-а група

19.

Березівська Тетяна Павлівна                                                              

5 курс 98-б група

20.

Заяц Анастасія Сергіївна                                                                   

5 курс 96-а група

21.

Мельник Олексій Олександрович                                                    

6 курс 72 група

22.

Жураховська Ольга Вікторівна                                                        

6 курс 76 група

23.

Колода Анна Олександрівна                                                              

5 курс 97-а група

24.

Кришталь Вікторія Вікторівна                                                          

5 курс 4-б група

25.

Летнянка Андрій Федорович                                                              

5 курс 4-б група

26.

Бортник Дмитро Ігорович                                                                 

6 курс 72 група

27.

Новак Віталія Вадимівна                                                                    

6 курс 76 група

28

Нечипоренко Світлана Володимирівна                                            

6 курс 76 група

29

Кукурудза Ірина Олександрівна                                                        

6 курс 76 група