Студенту

Штат кафедри

Дудник Вероніка Михайлівна


Завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

Дудник Вероніка Михайлівна в 1993 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту з відзнакою. З 1993 по 1995 роки — магістрантка, з 1995 по 1999рр. – аспірантка кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова, працює на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. 13 січня 1999 року рішенням ВАК України Дудник В.М. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності педіатрія, захищена дисертація на тему «Стан здоров’я дітей з патологічними змінами в щитовидній залозі, які постійно мешкають в районах радіаційного контроля». Захист докторської дисертації на тему «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті: особливості патогенезу, діагностика та лікування» відбувся 13 березня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.553.01 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», диплом доктора наук від 14 червня 2007 року.
З 1999 року Дудник В.М. — асистент, з 2006 року – доцент кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
З грудня 2007 року по теперішній час – завідувач кафедри педіатрії №2.
Видані методичні рекомендації МОЗ України «Діагностика та медикаментозна корекція анемічного синдрому при ревматоїдному артриті у дітей», 4 інформаційних листа, монографії «Эритропоэтин. Биологические свойства и клиническое применение», «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті», навчальний посібник МОЗ України для студентів 5 курсу «Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей. Педіатрія». Загальна кількість публікацій – 335, з них 293 наукових та 42 навчально-методичних праці, в тому числі у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України – 124 статті. Після захисту докторської дисертації опубліковано 272 наукові праці, в тому числі 95 статей у виданнях, рекомендованих ВАК (14 – в моновиконанні автора) і 9 деклараційних патента на корисну модель.
Керівник планової НДР кафедри педіатрії №2 «Покращення якості медичної допомоги дітям з мультифакторними хворобами на основі поглибленого вивчення клініко-діагностичних особливостей їх перебігу», № держреєстрації 0114U001493. Приймає активну участь та має чисельні доповіді на науково-практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах, в тому числі міжнародного значення, що підтверджено сертифікатами.
Під керівництвом В.М. Дудник успішно завершені 5 магістрантських роботи та захищені 10 кандидатські дисертації зі спеціальності 14.01.10 педіатрія. Проводиться велика робота з підготовки методичних розробок та рекомендацій, навчальних посібників для студентів 5-6 курсів та лікарів інтернів. Відповідально ставиться до навчально-методичної роботи, виховання студентів з питань медичної етики та деонтології.
Консультативну роботу Дудник В.М. виконує на базі відділень онкогематологічного, реанімації та інтенсивної терапії, інфекційно-діагностичного, педіатрії №2 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста. Приймає участь у проведенні науково-практичних та паталого-анатомічних конференцій, виступає з доповідями, рецензує медичну документацію, є організатором міської педіатричної школи «Актуальні питання сучасної педіатрії» при Управлінні охорони здоров’я Вінницької міської ради, навчальних тренінгів для лікарів загальної практики-сімейної медицини.
Голова асоціації дитячих гастрентерологів у Вінницький області, член РОПИП з 2007 року, член редакційної колегії "Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии", голова профільного методкому педіатрічних дисциплін ВНМУ ім М.І.Пирогова
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія;
"Дитяча гематологія" - вища категорія.

Андрікевич Ірина Іванівна


Завуч кафедри, доцент, кандидат медичних наук

Андрікевич І.І. закінчила ВДМУ ім. М.І.Пирогова в 2002 році з відзнакою педіатричний факультет.
Є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з вересня 2007 року. З 2013р. - доцент кафедри педіатрії №2. З 2015 р. є заступником по навчальній роботі на кафедрі педфатрії №2.
Входить до складу Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів ВНМУ ім.М.І.Пирогова.
В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою „Стан мікробіоценозу товстої кишки при гострих захворюваннях бронхо-легеневої системи у дітей грудного віку та корекція виявлених порушень” - науковий керівник - проф.Бережний В.В.
У 2015 року атестована в Міністерстві охорони здоров’я України на вищу категорію за спеціальністю „Педіатрія”. В 2017 року атестована на другу категорію з спеціальністю «Дитяча ендокринологія».
Виконує лікувально-консультативну роботу в діагностично-інфекційному відділенні ВОДКЛ, та консультативну як лікар ендокринолог в відділенні патології новонародженних, в відділенні для недоношених дітей, педіатріїї №1, онкогематології, діагностичне та хірургічне відділення.

Гончаров Леонід Іванович


доцент, кандидат медичних наук

В 1970 році закінчив педіатрічний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1970 по 1975 рік - райпедіатр, начмед Піщанської ЦРЛ Вінницької області. З 1975 року асистент кафедри ендокринології Вінницького медичного інституту ім.М.І.Пирогова. В 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему:"Порушення мікроциркуляції, нуклеінового обміну у хворих з діабетичним кетоацидозом та шляхи їх коррекції."
З 1996 року доцент кафедри ендокринології, з 2000 року доцент кафедри педіатрії №2. Опубліковано 130 наукових робіт, 27 рацпропозицій.
Спеціальність "Дитяча ендокринологія" - вища категорія
Консультативна діяльність - консультації ендокринолога в відділеннях ВОДКЛ

Сінчук Наталія Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Сінчук Н.І.,закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова у 1980 р. Після проходження інтернатури, з 1981 по 1984 рр. працювала в Бердичівській міській лікарні Житомирської області, спочатку дільничним педіатром, а з 1982 р. – ординатором інфекційного відділення. З 1984 по 1986 рр. працювала на базі першої дитячої лікарні м.Вінниці: спочатку дільничним педіатром, а з 1985 р. – ординатором стаціонарного відділення. З грудня 1986 р.- працювала асистентом кафедри педіатрії ВДМУ ім. М.І.Пирогова.
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Стан фізичного розвитку дітей, які мешкають в умовах тривалого впливу малих доз радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС” науковий керевник професор Набухотний Т.К.
З 2002 працюю доцентом кафедри дитячих хвороб з курсом медичної генетики, з грудня 2007 року – доцент кафедри педіатрії №2. Викладає медичну генетику та педіатрію, читає лекції з медичної генетики на ІVк., практичні заняття проводить зі студентами V-VIкк.,лікарями-інтернами та аспирантами.
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія;
"Медична генетика" - перша категорія.
Лікувально-консультативна діяльність - консультант поліклініки з питань патології дітей раннього віку, нутріциології, пульмонології та медичної генетикив в ВОДКЛ
З 2014 року є членом робочої групи з розробки нормативних документів з впровадження положень закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних(орфанних) захворювань».
З 2017 року є членом комісій ( хвороба Гоше, мукополісахаридоз, муковісцидоз у дорослих та дітей) щодо визначення необхідності та закупівлі медичних препаратів для хворих на рідкісні (орфанні) захворювання.

Ізюмець Ольга Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Ізюмець О.І., закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім..М.І.Пирогова з відзнакою. З 1974 по 1976 р.р. пройшла клінічну ординатуру по педіатрії. З жовтня 1976р. по січень 1976 р. працювала лікарем-неонатологом в пологовому будинку №1 м.Вінниці. Асистентом кафедри працює з 1977р. В 1983р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Поширеність нефропатій у південно-західних регіонах" в НІІ педіатрії, м.Москва. Посаду доцента займає з 1992р.
Має 170 наукових публікацій у вигляді статей і тез.
Спеціальність "Неонатологія" - вища категорія.
Консультативна діяльність - в відділенні патології новонароджених дітей в ВОДКЛ, консультації в поліклінічному кабінеті катамнезу новонародженних ВОДКЛ.

Сторожук Ірина Валер`янівна


доцент, кандидат медичних наук

Сторожук І.В. у 1981 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова з відзнакою. Після проходження інтернатури працювала анестезіологом-реаніматологом I пологового будинку м.Вінниці. З 1985 по 1987 роки – клінічна ординатура на кафедрі педіатрії під керівництвом професора Решоткіної Л.П. З 1987 року асистент кафедри дитячих хвороб ВНМІ ім.М.І.Пирогова. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему:«Особливості антиоксидантної системи у недоношених новонароджених», науковий керівник - професор Набухотний Т.К. На протязі 20 років була куратором Теплицького району з питань надання педіатричної допомоги дитячому населенню. З 2003 року по теперішній час доцент кафедри педіатрії №2, лікар вищої кваліфікаційної категорії по педіатрії, науковий консультант інфекційно-діагностичного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, на безі якого проводить консультативну та лікувальну-профілактичну роботу з хворими дітьми та їх батьками.
Проводит семінарські заняття та лекції лікарям-інтернам зі спеціальності «Педіатрія». 3 2015 року відповідальна за проведення ПАЦ за спеціальністу "Педіатрія" та курсов стажування.
Спеціальність - "Педіатрія", вища кваліфікаційна категорія.
Має 220 публікацій у вигляді статей та тез, приймає участь у науково-практичних конференціях ВОДКЛ та області.

Попов Володимир Петрович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив в 1977 році педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
З 1978 по 1980 рік працював дитячим кардіоревматологом Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 1980 року по 1985 рік працював завідуючим кабінетом функціональної діагностики Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З 1984 року по 1987 рік навчався в заочній аспірантурі НДІ педіатрії, акушерства і гінекології (науковий керівник академік О.М.Лукьянова). В 1987 році захистив кандидатську дисертацію "Состояние гемодинамики у детей с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы”. З 1985 року – асистент кафедри дитячих хвороб. З 1994 року – доцент кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з 2008 року – доцент кафедри педіатрії №2.
Консультант відділення педіатрії №2 (кардіоревматологічні хворі), відділення ультразвукової та функціональної діагностики обласної дитячої клінічної лікарні.
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія.
Консультативна діяльність - обходи в педіатрічному відділенні №1 та консультації хворих в кабінеті ультразвукової діагностики ВОДКЛ.

Мантак Галина Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Мантак Г.І. є співробітником Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з лютого 2001 року: 2001-2007р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики (зав.каф. професор Каблукова О.К.). З січня 2008р. по 2012р. – асистент кафедри педіатрії №2, а з 2012р. – доцент кафедри педіатрії №2 (зав.каф. професор Дудник В.М.).
В 1995 році закінчила педіатричний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова та була рекомендована для навчання в магістратурі (1995-1997р.р.), яку успішно закінчила з дипломом з відзнакою, після чого вступила до аспірантури. Навчаючись в магістратурі розпочала науковому роботу з актуальної для педіатрії теми – вивчення стану здоров’я дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та постійно мешкають на забруднених радіонуклідами територіях. З 1997 по 2000р.р. навчалася в аспірантурі при кафедрі дитячих хвороб за спеціальністю педіатрія ВДМУ ім. М.І.Пирогова. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за темою „Особливості стану здоров’я підлітків, які зазнали дії іонізуючого опромінення в антенатальному періоді і постійно мешкають в контамінованих районах” та в 2002 році отримала підтвердження диплому кандидата медичних наук від ВАК України.
Має вищу категорію по "Педіатрії"
Лікувально-консультативну роботу проводить на базі інфекційно-боксованого (діагностичного) та неврологічного відділень ВОДКЛ.

Фурман Валентина Григоринва


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного університету у 1987 році. З 1987 по 1989 рр. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих хвороб Вінницького медичного інституту. З 1989 р. працювала лікарем гематологом кардіоревматологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З грудня 2000 року і по 2013р. займала посаду завідувача відділення онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. В 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-параклінічна характеристика стану гепатобіліарної системи та корекція її порушень у дітей, хворих на гострий лейкоз." - науковий керевник професор В.М.Дудник.
З вересня 2008 р. працювала асистентом кафедри педіатрії №2 ВНМУ. З 2014р. - доцент кафедри педіатріїї №2.
Має вищу категорію за спеціальністю "Дитяча гематологія" та спеціалізацію з "Педіатрії"
Проводить лікувально-консультативну діяльність на базі онкогематологічного відділення, відділення інтенсивної терапіїї та анестезіології для дітей раннього віку та старшого, відділення для недоношених дітей та патології новонародженних ВОДКЛ.

Шаламай Марина Олександрівна


доцент, кандидат медичних наук

Шаламай М.О. є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з 2007 року: 2007-2008р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з січня 2008р. – асистент кафедри педіатрії №2. З 2015 року - доцент кафедри.З 2015 року є відповідальним за лікувальну роботу на кафедрі.
В 2000 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2001 по 2002 роки працювала лікарем ультразвукової діагностики Вінницької обласної клінічної дитячої лікарні. В 2002 році була переведена на посаду лікаря-педіатра відділення для дітей раннього віку. В 2004 р. вступила до заочної аспірантури зі спеціальності «Педіатрія». В 2012р. захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою «Клініко-інструментальні показники ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей» - науковий керевник академик НАМН України,доктор медичних наук, професор Майданник В.Г.
Є членом асоціації дитячих гастроентерологів та педіатрів України.
З 2007 року проводить практичні заняття зі студентами 5 курсу з циклу медична генетика.
Має вищу категорію за спеціальністю "Педіатрія" та другу з спеціальност "медична генетика".
Проводила лікувальну роботу у відділені для дітей раннього віку з 2002 по 2008 роки та з 2008 року проводить лікувально-консультативну роботу у відділенні педіатрії №2 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
Проводить консультативну роботу як педіатрта та як лікар медичної генетики в відділенях ВОДКЛ.

Звенігородська Ганна Юріївна


асистент, кандидат медичних наук

У 2007 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія. В 2007-2009 рр. навчалася у магістратурі, яку у 2009р. закінчила з відзнакою. Працювала лікарем педіатром поліклініки Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З січня 2010 році по теперішній час працює на посаді асистента кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
У жовтні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Порушення гемопоезу при хронічному гломерулонефриті у дітей: клінічні особливості та прогнозування перебігу», науковий керівник - професор Дудник В.М.
З 2012 року є членом Асоціації нефрологів України та Европейської асоціації нефрологів (ERA - EDTA).
Лікар педіатр - другої категорії, лікар нефролог дитячий - друга категорія.
Проводить лікувальну роботу за спеціальністю дитячого нефролога у відділенні педіатрії №1 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та консультативну роботу лікаря-нефролога у відділенні для дітей раннього віку, онкогематології, неврології та педіатрії №2.

Федчишин Олександр Петрович


асистент

Закінчив ВМУ ім. М.І.Пирогова в 1994 році з відзнакою педіатричний факультет. З 1998 по 2015 рр.працював лікарем торакальним-хірургом в ВОДКЛ.
З 2015 року по теперішній час асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
На даний час працює над дисертаційною роботою на тему: "Патогенетичне значення антимікробних пептидів та недостатності вітаміну Д у патогенезі та диференційному лікуванні БА у дітей"- науковий керевник професор Дудник В.М.
Має спеціалізацію з "Педіатрії" та першу категорію с "Торокальної хірургії".
Лікувальну роботу проводит на базі пульмонологічного відділення.

Жмурчук Василь Миколаевич


асистент

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2003 році. З 2003-2004рр. проходив інтернатуру на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, та отримав сертифікат лікаря-педіатра. З 1997р по 2000р працював в урологічному відділенні ВООД.
З 2004 року працював лікарем-педіатром приймального відділення ВОДКЛ.
2008р-член Асоціації педіатрів України.
Має першу кваліфікаційну категорію по педіатрії
Запланована дисертаційна робота на тему "Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогноз бронхіальної астми у дітей на фоні дефіциту заліза" - науковий керівник професор В.М.Дудник.
Консультативно-лікувальну роботу проводить на базі пульмонологічного та приймального відділень ВОДКЛ.
З 2015 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Куцак Олеся Володимирівна


аспірант

У 2010 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, за спеціальністю «Педіатрія». З 2010р. по 2012 р., проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі ВОДКЛ та ВЦРКЛ.
З вересня 2012р. по листопад 2015р. працювала лікарем-педіатром дитячого відділення ВЦРКЛ.
З грудня 2015р. навчається в очній аспірантурі на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова. Працює над дисертаційною роботою на тему "Патогенетичні особливості контролю бронхіальної астми у дітей шкільного віку та прогнозування резистентності до базисної фармакотерапії"- науковий керівник професор, д.мед.наук В.М. Дудник.
З вересня 2016р. - викладач-стажист кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова.
Лікувальну роботу проводить на базі пульмонологічного відділення ВОДКЛ.

Пасік Валентина Юріївна


викладач стажист

В 2014 році закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І Пирогова. З 2014 по 2016 рік навчалась в інтернатурі за фахом «Педіатрія», після закінчення отримала сертифікат спеціаліста. З 2014 р. по 2017 рік працювала старшим лаборантом кафедри педіатрії №2 ВНМУ імені М.І. Пирогова за сумісництвом.
З 2016 року є аспірантом кафедри педіатрії №2. Працює над дисертацією на тему "Особливості враження гепатобіліарної системи у дітей раннього віку, хворих на позагоспітальну пневмонію"- науковий керівник професор, д.мед.наук В.М. Дудник.
З вересня 2017 року - викладач-стажист кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова.

Дембіцька Зінаїда Станіславівна


асистент

Однорогова Галина Григоріївна


асистент

Потєєва Тетяна Володимирівна


асистент

Закінчила педіатричний факультет вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова у 1994 році. З 1994 по 1996 - інтернатура за спеціальністю педіатрія на базі ВОДКЛ. По 2002 рік працювала дільничим педіатром Вінницької міської лікарні №1. З 2003 року працювала дитячим алергологом ВОДКЛ. З серпня 2008 року по цей день займає посаду завідувача пульмонологічним відділенням ВОДКЛ. В 2015 році атестована на вищу категорію за спеціальністю "Дитяча алергологія", в 2010 атестована на вищу категорію за спеціальністю "Педіатрія". З вересня 2017 - асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова

Буглова Наталія Олександрівна


асистент, кандидат медичних наук

У 2010 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2012 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія».
З 2012 по 2014 рік клінічний ординатор кафедри педіатрії ВНМУ ім. М.І.Пирогова за фахом «Педіатрія».
З вересня 2014 року – асистент кафедри педіатрії №2.
В квітні 2017 р. - захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова на тему «Стан репаративної функції слизової оболонки травного тракту при виразці дванадцятипалої кишки у дітей» - науковий керівник професор В.М. Дудник та отримала науковий ступінь кандидат медичних наук за спеціальністю педіатрія.
Має другу категорію по спеціалізації "Педіатрія"
Лікувально-консультативну роботу виконує на базі відділення підіатрії №2 ВОДКЛ.

Король Тетяна Григоріївна


асистент, кандидат медичних наук

Закінчила медичний факультет Вінницького Державного медичного університету в 1998 р. З 2000 року працювала лікарем гематологом поліклініки Вінницької ОДКЛ, з 2004 року по 2015 рік працювала лікарем гематологом онкогематологічного відділення Вінницької ОДКЛ.
В 2013 р. атестована на першу категорію по спеціальності "Дитяча гематологія".
З вересня 2015 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В січня 2016 року захистила дисертацію на тему "Патогенетичні механізми формування ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих на пурпуру Шенлейн – Геноха, та шляхи її медикаментозної корекції" - науковий керівник професор В.М. Дудник.
В 2015 р. пройшла спеціалізацію по спеціальності «Педіатрія».
Здійснює лікувальну роботу на базі онкогематологічного відділення, консультативну роботу в якості лікаря гематолога на базі відділення для дітей раннього віку, педіатрії №1.

Руденко Геннадій Миколайович


асистент, кандидат медичних наук

В 2004 році закінчив медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія.
З 2005 року працює лікарем-ендоскопістом у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні.
З 2008 року зарахований аспірантом кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2012р. захищена дисертаційна робота на тему “Клініко-патогенетичні особливості гелікобактер-залежних хронічних гастродуоденальних захворювань у дітей та шляхи їх медикаментозної корекції.” - науковий керевник професор В.М.Дудник.
Має першу категорію за спеціальністю - ендоскопія, спеціалізацію з дитячої гастроентерології, першу категорію з ендоскопії.
Проводить лікувально-консультативну діальність як лікар гастролог в хірургічному №1, онкогеметологічному відділенях та як ендоскопіст в ВАІТН, пульмологічному, інфекційно-боксованному відділенні для дітей раннього віку, хірургічному №1 та онкогематологічному відділеннях.

Сергета Діна Петрівна


асистент, кандидат медичних наук

Сергета Діна Петрівна в 1986 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова з дипломом з відзнакою. В 1987 році вступила до клінічної ординатури за спеціальністю “педіатрія-неонатологія” при кафедрі дитячих хвороб №1 Вінницького медичного інституту, після успішного закінчення якої з 1989 по 1993 роки працювала лікарем-неонатологом відділення новонароджених клінічного пологового будинку №2 м. Вінниці. З 1993 року працює у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні: спочатку лікарем-неонатологом, з 1994 року по теперішній час – завідувачем відділення педіатричного відділення для недоношених дітей. З 2008 року працює на посаді асистента (0,5 ст.) кафедри педіатрії №2.
Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом “Неонатологія”. Є керівником Вінницького обласного центру з підтримки лактації та Національним експертом з оцінки та переоцінки закладів охорони здоров’я на звання “Лікарня, доброзичлива до дитини”.
Працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Має 35 опублікованих наукових робіт.

Вижга Юлія Віталіївна


асистент, кандидан медичних наук

У 2010 р. – з відзнакою закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова
2012 р. – з відзнакою закінчила магістратуру за фахом педіатрія, ВНМУ ім. М.І. Пирогова
З 2012 р. – аспірант кафедри педіатрії № 2, ВНМУ ім. М.І. Пирогова
2014 р. - захистила кандидатську роботу на тему: "Клініко-імунологічні особливості ювенільного ревматоідного артриту та оцінка відповіді на базісну терапію." - науковий керевник професор В.М.Дудник
З 2013 року асистент кафедри педіатрії №2.
Лікувальноа діяльність на базі відділення педіатрії №1 ВОДКЛ та консультативну роботу лікаря кардіолога на базі педіатрічного відділення №2 та хірургічного №2.
Виконує роль головного дослідника у клінічних дослідженнях А 3921104, А 3921145, А 3921165, AR1400.1.
Дійсний член EULAR, ESH з 2016 р.

Зборовська Ольга Олександрівна


асистент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький Національний медичний університет в 2002р. В 2002-2003 р.р. навчалась в магістратурі за спеціальністю "Педіатрія". З 2004 року по 2013 рік працювала лікарем кардіологом в міській лікарні "ЦМтаД". З 2006 р. займається ехокардіографією. В 2017 р. атестована на вищу категорію по спеціальності "Дитяча кардіревматоологія". З лютого 2013 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2. В 2014 р. пройшла спеціалізацію по спеціальності "Педіатрія". В 2017 році - спеціалізація по ультразвуковій діагностиці.
В листопаді 2015 року захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова на тему "Патогенетичні механізми формування та фармакотерапія гемодинамічних розладів у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції", науковий керівник професор В.М. Дудник та отримала науковий ступінь кандидат медичних наук за спеціальністю педіатрія. Має патент на корисну модель "Спосіб діагностики міокардіальної дисфункції у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції."
Здійснює лікувальну роботу на базі педіатричного відділення №1,консультативну роботу в якості лікаря кардіолога на базі відділення патології раннього віку, онкогнматологічного відділення.

Березницкий Олександр Володимирович


асистент, кандидат медичних наук

Закінчив педіатричний факультет Вінницького Національного медичного університету в 2003 році.
В 2005 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «дитяча хірургія».
З 2005 по 2007 рік працював на посаді лікаря-хірурга у Вінницькій ОДКЛ.
З 2008 року по сьогоднішній день працює лікарем-фізіотерапевтом. З 2000 по 2014 рік працював на посаді завідуючого фізіотерапевтичним відділенням ВОДКЛ.
З 2013 року працює асистентом кафедри педіатрії № 2 ВНМУ.
Захистив в 2016р. дисертаційну роботу на тему «Вторинна міопатія при ювенільному ревматоїдному артриті: патогенез діагностика, медикаментозна корекція» - науковий керівник професор В.М. Дудник.
Здійснює лікувальну та консультативну роботу на базі фізіотерапевтичного відділення та відділення педіатрії №1 ВОДКЛ.
Має спеціалізацію по "Педіатрії" та "Фізіотерапії".

Хромих Катерина Вадимівна


асистент, кандидат медичних наук

У 2011 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З серпня по вересень 2013 р., після закінчення інтернатури за спеціальністю «Педіатрія», працювала дільничим педіатром відділення загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико – санітарної допомоги №2, м. Вінниці. З 2013 – 2015 рр. навчання в клінічній ординатурі ВНМУ ім. М.І. Пирогова за фахом «Педіатрія».
З вересня 2014 року – асистент кафедри педіатрії №2.
У 2015 році захищена дисертаційна робота на тему «Вазорегуляторна функція судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму, та фармакологічна корекція її порушень» - науковий керівник професор В.М. Дудник та присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук (Academic Degree of Doctor of Philosophy).
Здійснює лікувальну роботу на базі пульмонологічного відділення за спеціальністю дитяча пульмонологія та консультативну роботу як лікар – педіатр на базі неврологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
Має другу категорію з "Педіатрії" та спеціалізацію з "Дитячої пульмонології"
З 2016 року є членом European Respiratory Society та European Academy of Allergy & Clinical Immunology.

Ліщина Надія Олександрвна


асистент

Закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова у 1993 році за спеціальністю «Педіатрія». З 1993-1995рр. проходила інтернатуру на базі МДП №3 та отримала сертифікат лікаря-педіатра. Після проходження інтернатури з 1995 року по 2009 рік працювала на посаді дільничого лікаря-педіатра в Міській дитячій поліклініці №3.В 2009 році переведена на посаду завідуючої педіатричним відділенням №3. З 2013 року працює завідуючою амбулаторією загальної практики сімейної медицини №1 ЦПМСД№3.
Має вищу категорію за спеціальністю «Педіатрія» з 2009 року.
З вересня 2017 року – асистент кафедри педіатрії №2.

Віннічук Людмила Леонідівна


асистент

Закінчила Вінницький медичний інститут ім. МІ Пирогова в 1984 році. Проходила інтернатуру на базі ВОДКЛ. З 1985р по 1989р працювала лікарем - гематологом в кардіоревматологічному відділенні ВОДКЛ. З 1989р працюю лікарем - кардіоревматологом педіатричного відділення №1 у ВОДКЛ. Маю вищу кваліфікаційну категорію з дитячої кардіоревматології з 1998 року. З 1993 року – обласний позаштатний дитячий кардіоревматолог Департаменту охорони здоров’я Облдерж. адміністрації. Займаюсь лікувальною практикою протягом 33років. Маю шість науковий статей у фахових виданнях в співавторстві.
З вересня 2017 року - асистент кафедри педіатрії №2.

Доброшинська Людмила Миколаївна


старший лаборант

Пілецька Світлана Дмитріївна


старший лаборант

Новини

Графік консультацій студентів 4-6 курсів на СІЧЕНЬ 2018 р.
27.10.2017
Розподіл груп 6 курсу на січень 2018 рік
13.03.2016
План роботи студентського наукового товариства кафедри педіатрії №2 на 2017-2018рр
15.09.2014
ХІV наукова конференція студентів і молодих вчених «Перший крок в науку 2017»
09.09.2014
Розподіл груп на Х семестр для 5 курсу 2017-2018 навчальний рік
09.09.2014
Розклад занять по педіатрії 6 курс на 2017-18 .рік
09.09.2014
ГРАФІК ВІДВІДУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ВНМУ СТУДЕНТАМИ 6 КУРСУ
23.04.2014
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА 10 СЕМЕСТР 5 курс 2017-2018 н.р.
05.03.2014

Наукова діяльність

 

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2016 р.

 

№ з/п

Назва науково-дослідної роботи (НДР)

номер  держреєстрації прикладна чи фундаментальна, підрозділів, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання 

(рік початку і закінчення)

Наукові результат (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказ МОЗ України та інші нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна).

2

1

Покращення якості медичної допомоги дітям з мультифакторними хворобами на основі поглибленого вивчення клініко-діагностичних особливостей їх перебігу.

 

№ держреєстрації 0114u001493

 

01 – прикладна

 

Підрозділ, що виконував НДР – кафедра педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова

 

Керівник НДР – професор Дудник В.М.

01.2014 – 12.2018

Навчальний посібник (3):

„Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей” Під редакцією Дудник В.М. Співавтори Мантак Г.І., Андрікевич І.І.

 

«Educational-methodic textbook “Of Pediatrics for students”» Під редакцією Дудник В.М. Співавтори Сторожук І.В., Мантак Г.І., Андрікевич І.І., Шаламай М.О.

 

Навчально-методичний посібник для атестації студентів 6 курсу з використанням наскрізних програм навчання «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією» (спеціальність «Лікувальна справа») Під редакцією Дудник В.М. Співавтори Мантак Г.І., Андрікевич І.І. та ін.

 

Затверджені у 2016 р. кандидатські дисертаційні роботи:

Березніцький О.В. Вторинна міопатія при ювенільному ревматоїдному артриті: патогенез, діагностика та медикаментозна корекція. Захист

12.05.2016, ДК № 035674 Спеціалізована вчена рада у Вінницькому національному медичному університеті ім.М.І.Пирогова Шифр – 14.01.10 – педіатрія

 

Зборовська О.О. Патогенетичні механізми формування та фармакотерапія гемодинамічних розладів у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції. Захист 25.02.2016 ДК №033630 Спеціалізована вчена рада у Вінницькому національному медичному університеті ім.М.І.Пирогова Шифр – 14.01.10 – педіатрія

 

Король Т.Г. Патогенетичні механізми формування ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих на пурпуру шенлейн-геноха, та шляхи її медикаментозної корекції. Захист 12.05.2016 ДК035676 Спеціалізована вчена рада у Вінницькому національному медичному університеті ім.М.І.Пирогова Шифр – 14.01.10 – педіатрія

 

Кількість опублікованих праць – 29 статей, 43 тез.

 

Місце впровадження:

-          Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня

-          Центр матері і дитини м.Вінниці

-          Житомирська обласна дитяча лікарня

-          Хмельницька обласна дитяча лікарня

-          Чернівецька обласна дитяча лікарня

-          Луганська обласна дитяча лікарня

-          Одеська міська лікарня

 

Ефективність:

Медична: результати досліджень клініко-лабораторних показників у дітей з патологією дихальної, серцево-судинної, гепатобіліарної, травної систем дозволять вказати на особливості клінічного перебігу, скласти алгоритми діагностики найпоширеніших захворювань дитячого віку, оптимізувати методи лікування пацієнтів.

Соціальна: результати досліджень дозволять підвищити рівень і якість життя дитячого населення, профілактувати прогресування та ускладнення найпоширеніших захворювань дитячого віку.

Економічна: результати досліджень дозволять зменшити затрати на діагностику та лікування найпоширеніших захворювань дитячого віку.

 

Перелік виконуваних кандидатських дисертаційних робіт співробітниками кафедри


№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

1.

Березніцький О.В.

Вторинна міопатія при ювенільному ревматоїдному артриті: патогенез, діагностика та медикаментозна корекція.

2012-2016

Пошукач, асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім..М.І.Пирогова

2.

Зборовська О.О.

Патогенетичні механізми формування та фармакотерапія гемодинамічних розладів у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції.

2013-2017

Пошукач, асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ

ім. М.І. Пирогова

3.

Король Т.Г.

Патогенетичні механізми формування ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих на пурпуру шенлейн-геноха, та шляхи її медикаментозної корекції.

2013-2018

Пошукач, лікар онкогематологічного відділення ВОДКЛ.

4.

Матяш Ю.В.

Клініко-діагностичні особливості недиференційованої дисплазії сполучної тканини серця у дітей та прогнозування її наслідків.

2012-2016

Пошукач, клінічний-ординатор кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І.Пирогова

5.

Буглова Н.О.

Стан реперативної функції слизової оболонки шлунково-кишкового тракту при виразковій хворобі 12-палої кишки у дітей

2014-2019

Пошукач, асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ

ім. М.І. Пирогова

6.

Федчишен О.П.

Патогенетичне значення антимікробних пептидів та недостатності вітаміну Д  для діагностики та диференційованого лікування бронхіальної астми у дітей

2015 -2020

Пошукач, асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ

ім. М.І. Пирогова

7.

Куцак О.В.

Патогенетичні особливості контролю бронхіальної астми у дітей шкільного віку та прогнозування резистентності до базисної фармакотерапії

2016-2018

Пошукач, аспірант кафедри педіатрії №2 ВНМУ

ім. М.І. Пирогова

8.

Жмурчук В.М.

Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогноз  бронхіальної астми у дітей на фоні дефіциту заліза

 

2016-2020

Пошукач, асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ

ім. М.І. Пирогова

 

 

Перелік публікацій

 

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

Посібник

1.

Під редакцією

Дудник В.М.

Співавтори

Мантак Г.І.,

Андрікевич І.І.

Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей

м.Вінниця, 2016р.- 374с.

2

Під редакцією

Дудник В.М.

Співавтори

Сторожук І.В.

Мантак Г.І.

Андрікевич І.І.

Шаламай М.О.

Educational-methodic textbook “Of Pediatrics for students”

м.Вінниця, 2016р.- 95с.

3

Під редакцією

Дудник В.М.

Співавтори

Мантак Г.І.,

Андрікевич І.І, доц.Сінчук Н.І., доц.. Попов В.П., доц. Гончаров Л.І., доц. Ізюмець О.І., доц. Фурман В.Г

Навчально-методичний посібник для атестації студентів 6 курсу з використанням наскрізних програм навчання «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією» (спеціальність «Лікувальна справа»)

м.Вінниця, 2016 – 104с.

4

Під редакцією

Дудник В.М.

Співавтори

Мантак Г.І.,

Андрікевич І.І. доц.Сінчук Н.І., доц.. Попов В.П., доц. Гончаров Л.І., доц. Ізюмець О.І., доц. Фурман В.Г

Educational - methodical manual

for certification  of 6 th year students using cross-training programs "Pediatrics with children's infectious diseases, phthisiology, clinical immunology and allergology"  (specialty "Medicine").

м.Вінниця, 2016 – 95с.

5

Під редакцією

Дудник В.М.

Співавтори

Мантак Г.І.,

Андрікевич І.І. доц.Сінчук Н.І., доц.. Попов В.П., доц. Гончаров Л.І., доц. Ізюмець О.І., доц. Фурман В.Г

Учебно-методическое пособие

для атестации студентов 6-го курса с использованием сквозных программ обучения «Педиатрия с детскими инфекционными болезнями, фтизиатрией, клинической иммунологией и аллергологией» (специальность «Лечебное дело»)

м.Вінниця, 2016 – 102с.

Статті

1

Дудник В.М.

Фурман В.Г.

Стан гепатобіліарної системи у дітей, хворих на анемію Мінковського- Шоффара

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства і гінекології. – 2015. -  Том 8.- С. 32

2

Сінчук Н.І.

Редкие болезни в практике врача.Болезнь Гоше

З турботою про дитину.-№4(54).-2015.-С.20-21

3

Дудник В.М.,

Буглова Н.О.             

Вміст тол-подібного рецептора 4 у дітей з виразкою дванадцятипалої кишки залежно від наявності H.pylori

Журнал” Буковинський медичний вісник.-Т.20,№1 (77)-2016.- С.30-33.

4

Дудник В.М.,

 Буглова Н.О.

Діагностичне значення тол-подібних рецепторів 4 у дітей з виразкою дванадцятипалої кишки

Журнал”Клінічна та експериментальна патологія” №1(55)-2016. - ст.63-66.

5

Буглова Н.О.            

Клінічні особливості   виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у дітей

Журнал”Biomedical and Biosocial anthropology”,№25-2015-ст.113-117

6

Дудник В.М.

Фурман В.Г.,

Король Т.Г.

Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз – клінічний приклад в педіатрії

Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2015. - №.24 – С. 117 - 119

 

7

Дудник В.М.

Фурман В.Г.,

Король Т.Г.

Застосування інтерактивних технологій навчального процесу в освітній системі студентів вищих навчальних медичних закладів

Вісник морфології .-2016. №. –с.47-49

8

Dudnyk V. M., Buglova N. O.  

Оцінка лікування виразки дванадцятипалої кишки у дітей з точки зору відновлення репаративної функції

Journal of Education, Health and Sport. – 2016. – 6 (7). – Р. 579-588.

9

Синчук Н.И.,

Соловьева С.И.

Современный взгляд на состояние дыхательных путей при муковисцидозе и коррекция нарушений

Pediatrics. Eastern Europe. - 2016 volume 4, №3. – P 450-461.

10

Дудник В.М., Вижга Ю.В.

Сучасні аспекти етіології та патогенезу вторинної міопатії у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом

Перинатология и педиатрия. – 1 (65). – 2016. – С. 118 - 122

11

Дудник В.М., Вижга Ю.В.

Клінічна ефективність препарату «Куплатон» в терапії кишкової коліки у дітей раннього віку

Современная педиатрия. – 2016 – 2 (74). – С. 129 - 134

12

Дудник В.М., Вижга Ю.В.,

Березніцький О.В.

Peculiarities of the inflammatory response in the patients with juvenile rheumatoid arthritis and clinical signs of the secondary myopathy

European Applied Sciences. – Vol. 2-3.2015. – P. 44 - 49

13

Сторожук І.В.

Шаламай М.О.

Значення добової РН-метрії стравоходу у дітей  з поза стравоходними проявами гастроезофагальної рефлексної хвороби

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства і гінекології. – 2016. -  Том 8.- С. 106

14

Дудник В.М., Зборовська О.О.

Диференційовані підходи до лікування серцевої недостатності у дітей із природженими вадами серця в післяопераційному періоді  

Буковинський медичний вісник. ‑ 2015. ‑ Т. 19, № 2 (74). ‑ С. 70-74.

15

Дудник В.М., Зборовська О.О.

Діастолічна дисфункція міокарда у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції

Современная педиатрия. – 2015. – Т. 67, №3. – С. 64-68.

16

Dudnyk V.M., Zborovskaya О.O.

Effectiveness of myocardial dysfunction pharmacological correction in children with congenital heart disease after surgical treatment

Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – 5 (4). – Р. 117-128

17

Дудник В.М., Зборовська О.О.

 Предиктори розвитку серцевої недостатності у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції

Перинатология и  педиатрия. – 2015. –№ 2(62). – С. 62-65.

18

Дудник В.М., Зборовська О.О.

Особливості клінічного перебігу вроджених вад серця у дітей після оперативної корекції залежно від типу порушення гемодинаміки

Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2015. – Т. 19, № 1. – С. 30-33.

19

Дудник В.М., Зборовська О.О

Біохімічні маркери ураження міокарда у дітей після оперативної корекції вроджених вад серця

Лікарська справа. -2015. ‑ № 1-2. – С. 127-129.

20

Ізюмець О.І., Ізюмець С.О., Галактіонова І.В.

Перинатальна патологія у формуванні атлантичної хвороби 

 

Перинатология и педиатрия №2(62) 2015. – С 90-93

21

Ізюмець О.І., Бурдейний С.О.,

Моравська О.А., Мількевич Т.В.

Ранняя диагностика нарушений слуха у детей первого года жизни

Журнал вушных, носовых и горловых хвороб.- №4. - липень-серпень 2016. С.48-53

22

Ізюмець С.О., Бурдейний С.О.,

Ізюмець О.І.,

Биковська О.А.

Мурашко Т.В.

Скринінговий метод виявлення патології слуху у новонароджених дітей

Наукове періодичне видання «Медичний форум». - 5(05) 2015 – Частина І. – Львів. – 43-45

23

Ізюмець О.І.,

Рубіна О.С.,

Гомон  Р.О.,

Бурдейний С.О.,

Щербич Ю.В.

Досвід використання аудіологічного скринінгу в умовах Вінницького неонатального центру

Неонатологія, хірургія та перинатальна  медицина. – Т.6 - №1 (19) – 2016. – С.18-20

24

Ізюмець О.І.

Мількевич Т.В.

Побережний П.Ю.

Щербич Ю.В.

Використання поведінкової шкали FLACC для оцінки рутинних маніпуляцій у новонароджених дітей

«Південноукраїнський медичний науковий журнал». - №15 – 2016 – м.Одеса – С. 56-58

25

Дудник В. М.,

Булавенко О. В., Выжга Ю. В.

Современные аспекты этиологии и патогенеза вторичной миопатии у детей с ювенильным ревматоидным артритом.

Перинатология и педиатрия №1(65) 2016. – С 118-120

26

Дудник В.М.,

Коньков Д.Г.,

Булавенко О.В.,

Буран В.В.

Сучасні аспекти патогенетичної обумовленої профілактики прееклампсії

Перинатология и педиатрия №1(65) 2016. – С 46-50

27

Ізюмець О.І.

Моравська О.А.

Кондратюк Л.М.

Мурашко Т.В.

Гончарук О.С.

Особливості перебігу некротичного ентероколіту у новонароджених дітей

Перинатология и педиатрия №2(66) 2016. – С.

28

Ізюмець О.І.

Моравська О.А.

Кондратюк Л.М.

Мурашко Т.В.

Гончарук О.С.

Заходи по виявленню остеопенії у дітей та підлітків в практиці сімейного лікаря

Перинатология и педиатрия №2(66) 2016. – С.

29

Сергета Д.П., Сергета І.В.,

Макаров С.Ю. та ін..

Сучасні методичні підходи до створення шкал комплексної бальної оцінки особливостей перебігу психофізіологічної адаптації дівчат і юнаків

Актуальні проблеми транспортної медицини. — 2015. — №4, т.1 (42–1). — С. 88—93.

Виступи в ЗМІ

1

Сінчук Н.І.

Пацієнти- «сироти»: як виживають українці з рідкими хворобами.

Depo Вінниця

http: //vn.depo.ua/ukr/vn/patsienti—siroti-odin-na-2000-10082016112900

2

Сінчук Н.І.

Абетка харчування - національна освітня конференція

м.Київ 28.09.2016

3

Березніцький О.В.

Оздоровча сила води.

м.Вінниця 12.10.2016 Канал ВДТ «Лінія здоровя»

Тези

1

Дудник В.М., Буглова О.О.

Особливості клінічного перебігу та ускладнень виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у дітей

Международный журнал педиатрии, акушерства  и гинекологии. №1 (Т8)– 2015 – С. 33 -34.

2

Фурман В.Г.,

Кутинська І.П.

 

Структура інфекційних ускладнень у дітей , хворих на онкогематологічну патологію

Матеріали 13 міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку 2016»

3

Фурман В.Г.,

Кутинська І.П.

 

Токсичні ефекти хіміотерапії гострого лімфобластного лейкозу у дітей

Матеріали 13 міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку 2016»

4

Дудник В.М.,

Фурман В.Г.,

Король Т. Г.

Маркери імунозапальної активності при пурпурі Шенлейн-Геноха у дітей залежно від форми захворювання

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» 23-24 вересня 2016 року м. Львів

5

Дудник В.М.,

Сінчук Н.І.,

Фурман В.Г.

 

Автономія медичного університету-висока якість вищої освіти.

Навчально-методична конференція «Імплементація закону України « Про вищу освіту » як складова академічної автономії ВНМУ ім.. М. І. Пирогова,- 17 лютого, 2016 року м. Вінниця.-с.52

6

Дудник В.М.,

Фурман В.Г.

 

Методичні підходи до удосконалення індивідуальної роботи студентів 5-6 курсів

Навчально-методична конференція «Імплементація закону України « Про вищу освіту » як складова академічної автономії ВНМУ ім.. М. І. Пирогова ,- 17 лютого, 2016 року м. Вінниця.-с.53

7

Дудник В.М.,

Фурман В.Г.

 

Застосування інтерактивних технологій навчального процесу в освітній системі студентів вищих медичних закладів.

Навчально-методична конференція «Імплементація закону України « Про вищу освіту » як складова академічної автономії ВНМУ ім.. М. І. Пирогова ,- 17 лютого , 2016 року м. Вінниця.-с.54

8

Фурман В.Г.,

Губанов А.Д.

 

Клініко-параклінічна характеристика системних васкулітів у дітей.

Матеріали 13 міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку 2016».-с. 194.

9

Фурман В.Г.,

Фаріон Ю.С.

Гістіоцитози у дітей

Матеріали 13 міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку 2016».-с. 214

10

Андрікевич І.І.,

Звенігородська Г.Ю.

Предиктори розвитку метаболічного синдрому у підлітків

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми педіатричної дієтології». – м. Київ. – 2016. – С.15-16

11

Андрікевич І.І.,

Гончаров Л.І.

Типи харчової поведінки у дітей з надмірною масою тіла

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми педіатричної дієтології». – м. Київ. – 2016. – С.13-15

12

Дудник В.М.,

Вижга Ю.В.,

Андрікевич І.І.

Особливості викладання предмету «Педіатрія» у іноземних студентів з англійською мовою навчання 6 курсі в умовах академічної автономії університету

Матеріали навчально-методичної конференції «Імплементація закону України «Про вищу освіту» як складова академічної автономії ВНМУ ім.. М.І. Пирогова. – м. Вінниця. – 2016р. – С. 50-51

13

Дудник В.М.,

Андрікевич І.І.,

Мантак Г.І.

Навчальний процес в умовах академічної автономії студентів

Матеріали навчально-методичної конференції «Імплементація закону України «Про вищу освіту» як складова академічної автономії ВНМУ ім.. М.І. Пирогова. – м. Вінниця. – 2016р. – С. 47-48

14

Дудник В.М.,

Андрікевич І.І.,

Мантак Г.І. 

Підвищення якості освіти в умовах запровадження автономного самоврядування.

Матеріали навчально-методичної конференції «Імплементація закону України «Про вищу освіту» як складова академічної автономії ВНМУ ім.. М.І. Пирогова. – м. Вінниця. – 2016р. – С. 48-49

15

Сінчук Н.І.

Мукополисахаридоз I типа, что нужно знать

Матеріали української науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю.-м.Харків.- 18.03.2016.- С.150-152

16

Дудник В.М.,

Фурман В.Г.,

Король Т.Г.

Клініко-епідеміологічні особливості нейрофіброматозу у дітей

Збірник тез наукових робі «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжі». – м.Київ.- 07-08.10.2016. – С.47 - 49

17

Дудник В.М., Зборовська О.О.

Галектин-3-біологічний маркер міокардіального фіброзу у дітей з серцевою недостатністю

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. №10 – (07-08.2016) – С.44

18

Дудник В.М., Звенігородська Г.Ю.,

Андрікевич І.І., Гумінська Г.С.

Особливості ураження нирок при пурпурі шенлейн – геноха у дітей

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. №10 – (07-08.2016) – С.43

19

Дудник В.М., Руденко Г.М., Філатова Л.С.

Особливості клініко-морфологічного перебігу атрофічного гасриту у дітей

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. №10 – (07-08.2016) – С.42

20

Дудник В.М.

Федчишен О.П.

Показники запальної відповіді за вмістом прозапальних цитокінів у дітей, хворих на бронхіальну астму

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. №10 – (07-08.2016) – С.42-43

21

Ізюмець О.І., Лайко Л.І.,

 Моравська О.А., Мількевич Т.В

Вплив перинатального періоду на розвиток некротичного ентероколіту у новонароджених дітей

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. №10 – (07-08.2016) – С.47

22

Сторожук І.В.

Шаламай М.О.

Молекулярно-генетичні аспекти захворювань крові у дітей

Збірник наукових робіт міжнародної НПК «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини.- Одеса. – 19-20.12.2015. - С. 83-84.

23

Сторожук І.В.,

Шаламай М.О.

Диференційна діагностика диспептичного синдрому у дітей

Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання в педіатрії». – м. Львів. – 21-23.04.2016

24

Сторожук І.В.,

Шаламай М.О.

Клінічні особливості перебігу EBV інфекції у дитячому віці

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтичний та медичні науки: актуальні питання» - м. Львів.- 08-09.04.16 – С.86-87

25

Сторожук І.В.,

Шаламай М.О.

Особливості клінічного перебігу цитомегаловірусної інфекції у новонароджених дітей

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфер медицини у ХХІ століття». – м. Одеса -  15-16.04.2016 – С.90-93

26

Сторожук І.В.,

Шаламай М.О.

Особливості перебігу інфекційною мононуклеозу у дітей

Матеріали 85 науково-практичної конференції «Інновації в медицині». – м. Івано-Франківськ. – 24-25.03.2016. – С.127

27

Дудник В.М.,

Сторожук І.В.,

Шаламай М.О.

Нові тренінгові технології у післядипломному навчанні лікарів-інтернів зі спеціальності «Педіатрія»

Матеріали навчально-методичної конференції «Імплементація закону України «Про вищу освіту» як складова академічної автономії ВНМУ ім.. М.І. Пирогова. – м. Вінниця. – 2016р. – С. 138-139

28

Дудник В.М., Зборовська О.О.

Особливості діагностики міокардіальної дисфункції у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2015. – Т. 7, № 2. – С. 26-33.

29

Дудник В.М.,

Повов В.П.,  Зборовська О.О.

Ефективність реабілітації дітей після реконструктивних операцій на серці

 

Актуальні проблеми педіатрії : мат. ХІ конгресу педіатрів України, 7-9 жовтня 2015р. : тези доп. – Київ, 2015. – Міжнародний журнал педіатрії, акушерства і гінекології (Додаток). ‑ Т. 8/№1. ‑ С. 31–32.

30

Дудник В.М., Звенігородська Г.Ю

Значення наукометричних баз у розвитку сучасного викладача-науковця

Матеріали навчально-методичної конференції «Імплементація закону України «Про Вищу освіту» як складова автономії ВНМУ ім..М.І. Пирогова» 17.02.2016. Вінниця, с. 51-52

31

Дудник В.М., Звенігородська Г.Ю., Гумінська Г.С., Педосенко О.Б.

Ефективність фітотерапії при гострих неускладнених пієлонефритах у дітей

Матеріали науково-практичної конференції лікарів-педіатрів з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією». 18.03.16р. Харків. С. 40-41

32

Anna Zvenigorodska, Veronica Dudnyk

Anemia and risk of progression of chronic glomerulonephritis in children

The 53nd ERA-EDTA Congress, P.338 Vienna 21.05-24.05, 2016

33

Anna Zvenigorodska

Progression of chronic glomerulonephritis in children and anemia

Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених «Перший крок в науку» 7-8 квітня 2016р., с 218-219. Вінниця

34

Дудник В.М, Звенігородська Г.Ю., Андрікевич І. І

Особливості ураження нирок при пурпурі Шенлейн-Геноха у дітей

Матеріали ХIІІ з’їзду педіатрів України „Актуальні проблеми педіатрії” 11-13 жовтня 2016р.

35

Ізюмець О.І., Ізюмець С.О., Мурашко Т.В

Використання цитофлавіну для корекції перинатальних пошкоджень ЦНС у новонароджених

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии №1 том 8 2015.-С.39

36

Ізюмець О.І., Ізюмець С.О., Мурашко Т.В., Галактіонова І.В.

Внутрішньоутробна інфекція – причина неврологічної патології у новонароджених

 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фармації ", Одеса 2015.- С. 18

37

Ізюмець О.І.,

Мурашко Т.В., Щербич Ю.В.,

Баньковський В.О.

Формування некротичного ентерероколіту у новонароджених

Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – 21-22.04.2016 – м. Суми – С.185

38

Ізюмець О.І.,

Щербич Ю.В.,

Баньковський В.О.

Діагностичні заходи при субфебрилітеті у дітей

Матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку 2016» - 7-8. 04.2016 – Вінниця – С. 197-198.

39

Ізюмець О.І.,

Мурашко Т.В.,

Баньковський В.О.

Визначення факторів ризику некротичного ентероколіту у новонароджених

Матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку 2016» - 7-8. 04.2016 – Вінниця – С. 193-194

40

Сергета І.В.,

Сергета Д.П.,

Панчук О.Ю.

 

Методики комплексної оцінки морфофункціонального стану організму дівчат і юнаків у структурі сучасних фізіолого-гігієнічних досліджень

Актуальні питання лабораторної діагностики та медицини сьогодення : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Віннниця, 24 лютого 2016 року. — Вінниця, 2016. —  С. 125—127.

41

Сергета І.В.,

Сергета Д.П.,

Панчук О.Ю.

 

Реалізація основних положень нового закону “Про вищу освіту” та проблеми формування здоров’язберігаючих компетенцій студентів у процесі навчальної і професійної підготовки

Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.

участю (Тернопіль, 12-13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. — Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 2. – С. 166—167.