Студенту

Штат кафедри

Дудник Вероніка Михайлівна


Завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

Дудник Вероніка Михайлівна в 1993 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту з відзнакою. З 1993 по 1995 роки — магістрантка, з 1995 по 1999рр. – аспірантка кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова, працює на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. 13 січня 1999 року рішенням ВАК України Дудник В.М. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності педіатрія, захищена дисертація на тему «Стан здоров’я дітей з патологічними змінами в щитовидній залозі, які постійно мешкають в районах радіаційного контроля». Захист докторської дисертації на тему «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті: особливості патогенезу, діагностика та лікування» відбувся 13 березня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.553.01 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», диплом доктора наук від 14 червня 2007 року.
З 1999 року Дудник В.М. — асистент, з 2006 року – доцент кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
З грудня 2007 року по теперішній час – завідувач кафедри педіатрії №2.
Видані методичні рекомендації МОЗ України «Діагностика та медикаментозна корекція анемічного синдрому при ревматоїдному артриті у дітей», 4 інформаційних листа, монографії «Эритропоэтин. Биологические свойства и клиническое применение», «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті», навчальний посібник МОЗ України для студентів 5 курсу «Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей. Педіатрія». Загальна кількість публікацій – 335, з них 293 наукових та 42 навчально-методичних праці, в тому числі у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України – 124 статті. Після захисту докторської дисертації опубліковано 272 наукові праці, в тому числі 95 статей у виданнях, рекомендованих ВАК (14 – в моновиконанні автора) і 9 деклараційних патента на корисну модель.
Керівник планової НДР кафедри педіатрії №2 «Покращення якості медичної допомоги дітям з мультифакторними хворобами на основі поглибленого вивчення клініко-діагностичних особливостей їх перебігу», № держреєстрації 0114U001493. Приймає активну участь та має чисельні доповіді на науково-практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах, в тому числі міжнародного значення, що підтверджено сертифікатами.
Під керівництвом В.М. Дудник успішно завершені 5 магістрантських роботи та захищені 10 кандидатські дисертації зі спеціальності 14.01.10 педіатрія. Проводиться велика робота з підготовки методичних розробок та рекомендацій, навчальних посібників для студентів 5-6 курсів та лікарів інтернів. Відповідально ставиться до навчально-методичної роботи, виховання студентів з питань медичної етики та деонтології.
Консультативну роботу Дудник В.М. виконує на базі відділень онкогематологічного, реанімації та інтенсивної терапії, інфекційно-діагностичного, педіатрії №2 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста. Приймає участь у проведенні науково-практичних та паталого-анатомічних конференцій, виступає з доповідями, рецензує медичну документацію, є організатором міської педіатричної школи «Актуальні питання сучасної педіатрії» при Управлінні охорони здоров’я Вінницької міської ради, навчальних тренінгів для лікарів загальної практики-сімейної медицини.
Голова асоціації дитячих гастрентерологів у Вінницький області, член РОПИП з 2007 року, член редакційної колегії "Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии", голова профільного методкому педіатрічних дисциплін ВНМУ ім М.І.Пирогова
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія;
"Дитяча гематологія" - вища категорія.

Гончаров Леонід Іванович


доцент, кандидат медичних наук

В 1970 році закінчив педіатрічний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1970 по 1975 рік - райпедіатр, начмед Піщанської ЦРЛ Вінницької області. З 1975 року асистент кафедри ендокринології Вінницького медичного інституту ім.М.І.Пирогова. В 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему:"Порушення мікроциркуляції, нуклеінового обміну у хворих з діабетичним кетоацидозом та шляхи їх коррекції."
З 1996 року доцент кафедри ендокринології, з 2000 року доцент кафедри педіатрії №2. Опубліковано 130 наукових робіт, 27 рацпропозицій.
Спеціальність "Дитяча ендокринологія" - вища категорія
Консультативна діяльність - консультації ендокринолога в відділеннях ВОДКЛ

Андрікевич Ірина Іванівна


Завуч кафедри, доцент, кандидат медичних наук

Андрікевич І.І. закінчила ВДМУ ім. М.І.Пирогова в 2002 році з відзнакою педіатричний факультет.
Є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з вересня 2007 року. З 2013р. - доцент кафедри педіатрії №2. З 2015 р. є заступником по навчальній роботі на кафедрі педфатрії №2.
Входить до складу Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів ВНМУ ім.М.І.Пирогова.
В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою „Стан мікробіоценозу товстої кишки при гострих захворюваннях бронхо-легеневої системи у дітей грудного віку та корекція виявлених порушень” - науковий керівник - проф.Бережний В.В.
У 2015 року атестована в Міністерстві охорони здоров’я України на вищу категорію за спеціальністю „Педіатрія”. В 2017 року атестована на другу категорію з спеціальністю «Дитяча ендокринологія».
Виконує лікувально-консультативну роботу в діагностично-інфекційному відділенні ВОДКЛ, та консультативну як лікар ендокринолог в відділенні патології новонародженних, в відділенні для недоношених дітей, педіатріїї №1, онкогематології, діагностичне та хірургічне відділення.

Сінчук Наталія Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Сінчук Н.І.,закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова у 1980 р. Після проходження інтернатури, з 1981 по 1984 рр. працювала в Бердичівській міській лікарні Житомирської області, спочатку дільничним педіатром, а з 1982 р. – ординатором інфекційного відділення. З 1984 по 1986 рр. працювала на базі першої дитячої лікарні м.Вінниці: спочатку дільничним педіатром, а з 1985 р. – ординатором стаціонарного відділення. З грудня 1986 р.- працювала асистентом кафедри педіатрії ВДМУ ім. М.І.Пирогова.
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Стан фізичного розвитку дітей, які мешкають в умовах тривалого впливу малих доз радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС” науковий керевник професор Набухотний Т.К.
З 2002 працюю доцентом кафедри дитячих хвороб з курсом медичної генетики, з грудня 2007 року – доцент кафедри педіатрії №2. Викладає медичну генетику та педіатрію, читає лекції з медичної генетики на ІVк., практичні заняття проводить зі студентами V-VIкк.,лікарями-інтернами та аспирантами.
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія;
"Медична генетика" - перша категорія.
Лікувально-консультативна діяльність - консультант поліклініки з питань патології дітей раннього віку, нутріциології, пульмонології та медичної генетикив в ВОДКЛ
З 2014 року є членом робочої групи з розробки нормативних документів з впровадження положень закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних(орфанних) захворювань».
З 2017 року є членом комісій ( хвороба Гоше, мукополісахаридоз, муковісцидоз у дорослих та дітей) щодо визначення необхідності та закупівлі медичних препаратів для хворих на рідкісні (орфанні) захворювання.

Ізюмець Ольга Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Ізюмець О.І., закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім..М.І.Пирогова з відзнакою. З 1974 по 1976 р.р. пройшла клінічну ординатуру по педіатрії. З жовтня 1976р. по січень 1976 р. працювала лікарем-неонатологом в пологовому будинку №1 м.Вінниці. Асистентом кафедри працює з 1977р. В 1983р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Поширеність нефропатій у південно-західних регіонах" в НІІ педіатрії, м.Москва. Посаду доцента займає з 1992р.
Має 170 наукових публікацій у вигляді статей і тез.
Спеціальність "Неонатологія" - вища категорія.
Консультативна діяльність - в відділенні патології новонароджених дітей в ВОДКЛ, консультації в поліклінічному кабінеті катамнезу новонародженних ВОДКЛ.

Морозова Ірина Валер`янівна


доцент, кандидат медичних наук

Морозова І.В. у 1981 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова з відзнакою. Після проходження інтернатури працювала анестезіологом-реаніматологом I пологового будинку м.Вінниці. З 1985 по 1987 роки – клінічна ординатура на кафедрі педіатрії під керівництвом професора Решоткіної Л.П. З 1987 року асистент кафедри дитячих хвороб ВНМІ ім.М.І.Пирогова. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему:«Особливості антиоксидантної системи у недоношених новонароджених», науковий керівник - професор Набухотний Т.К. На протязі 20 років була куратором Теплицького району з питань надання педіатричної допомоги дитячому населенню. З 2003 року по теперішній час доцент кафедри педіатрії №2, лікар вищої кваліфікаційної категорії по педіатрії, науковий консультант інфекційно-діагностичного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, на безі якого проводить консультативну та лікувальну-профілактичну роботу з хворими дітьми та їх батьками.
Проводит семінарські заняття та лекції лікарям-інтернам зі спеціальності «Педіатрія». 3 2015 року відповідальна за проведення ПАЦ за спеціальністу "Педіатрія" та курсов стажування.
Спеціальність - "Педіатрія", вища кваліфікаційна категорія.
Має 220 публікацій у вигляді статей та тез, приймає участь у науково-практичних конференціях ВОДКЛ та області.

Попов Володимир Петрович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив в 1977 році педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
З 1978 по 1980 рік працював дитячим кардіоревматологом Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 1980 року по 1985 рік працював завідуючим кабінетом функціональної діагностики Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З 1984 року по 1987 рік навчався в заочній аспірантурі НДІ педіатрії, акушерства і гінекології (науковий керівник академік О.М.Лукьянова). В 1987 році захистив кандидатську дисертацію "Состояние гемодинамики у детей с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы”. З 1985 року – асистент кафедри дитячих хвороб. З 1994 року – доцент кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з 2008 року – доцент кафедри педіатрії №2.
Консультант відділення педіатрії №2 (кардіоревматологічні хворі), відділення ультразвукової та функціональної діагностики обласної дитячої клінічної лікарні.
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія.
Консультативна діяльність - обходи в педіатрічному відділенні №1 та консультації хворих в кабінеті ультразвукової діагностики ВОДКЛ.

Мантак Галина Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Мантак Г.І. є співробітником Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з лютого 2001 року: 2001-2007р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики (зав.каф. професор Каблукова О.К.). З січня 2008р. по 2012р. – асистент кафедри педіатрії №2, а з 2012р. – доцент кафедри педіатрії №2 (зав.каф. професор Дудник В.М.).
В 1995 році закінчила педіатричний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова та була рекомендована для навчання в магістратурі (1995-1997р.р.), яку успішно закінчила з дипломом з відзнакою, після чого вступила до аспірантури. Навчаючись в магістратурі розпочала науковому роботу з актуальної для педіатрії теми – вивчення стану здоров’я дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та постійно мешкають на забруднених радіонуклідами територіях. З 1997 по 2000р.р. навчалася в аспірантурі при кафедрі дитячих хвороб за спеціальністю педіатрія ВДМУ ім. М.І.Пирогова. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за темою „Особливості стану здоров’я підлітків, які зазнали дії іонізуючого опромінення в антенатальному періоді і постійно мешкають в контамінованих районах” та в 2002 році отримала підтвердження диплому кандидата медичних наук від ВАК України.
Має вищу категорію по "Педіатрії"
Лікувально-консультативну роботу проводить на базі інфекційно-боксованого (діагностичного) та неврологічного відділень ВОДКЛ.

Фурман Валентина Григоринва


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного університету у 1987 році. З 1987 по 1989 рр. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих хвороб Вінницького медичного інституту. З 1989 р. працювала лікарем гематологом кардіоревматологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З грудня 2000 року і по 2013р. займала посаду завідувача відділення онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. В 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-параклінічна характеристика стану гепатобіліарної системи та корекція її порушень у дітей, хворих на гострий лейкоз." - науковий керевник професор В.М.Дудник.
З вересня 2008 р. працювала асистентом кафедри педіатрії №2 ВНМУ. З 2014р. - доцент кафедри педіатріїї №2.
Має вищу категорію за спеціальністю "Дитяча гематологія" та спеціалізацію з "Педіатрії"
Проводить лікувально-консультативну діяльність на базі онкогематологічного відділення, відділення інтенсивної терапіїї та анестезіології для дітей раннього віку та старшого, відділення для недоношених дітей та патології новонародженних ВОДКЛ.

Шаламай Марина Олександрівна


доцент, кандидат медичних наук

Шаламай М.О. є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з 2007 року: 2007-2008р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з січня 2008р. – асистент кафедри педіатрії №2. З 2015 року - доцент кафедри.З 2015 року є відповідальним за лікувальну роботу на кафедрі.
В 2000 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2001 по 2002 роки працювала лікарем ультразвукової діагностики Вінницької обласної клінічної дитячої лікарні. В 2002 році була переведена на посаду лікаря-педіатра відділення для дітей раннього віку. В 2004 р. вступила до заочної аспірантури зі спеціальності «Педіатрія». В 2012р. захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою «Клініко-інструментальні показники ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей» - науковий керевник академик НАМН України,доктор медичних наук, професор Майданник В.Г.
Є членом асоціації дитячих гастроентерологів та педіатрів України.
З 2007 року проводить практичні заняття зі студентами 5 курсу з циклу медична генетика. З 2018р. практичні заняття зі студентами 6 курсу.
Має вищу категорію за спеціальністю "Педіатрія" та другу з спеціальност "медична генетика".
Проводила лікувальну роботу у відділені для дітей раннього віку з 2002 по 2008 роки та з 2008 року проводить лікувально-консультативну роботу у відділенні педіатрії №2 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
Проводить консультативну роботу як педіатрта та як лікар медичної генетики в відділенях ВОДКЛ.

Руденко Геннадій Миколайович


доцент, кандидат медичних наук

В 2004 році закінчив медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія.
З 2005 року працює лікарем-ендоскопістом у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні.
З 2008 року зарахований аспірантом кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2012р. захищена дисертаційна робота на тему “Клініко-патогенетичні особливості гелікобактер-залежних хронічних гастродуоденальних захворювань у дітей та шляхи їх медикаментозної корекції.” - науковий керевник професор В.М.Дудник.
Має першу категорію за спеціальністю - ендоскопія, спеціалізацію з дитячої гастроентерології, першу категорію з ендоскопії.
Проводить лікувально-консультативну діальність як лікар гастролог в хірургічному №1, онкогеметологічному відділенях та як ендоскопіст в ВАІТН, пульмологічному, інфекційно-боксованному відділенні для дітей раннього віку, хірургічному №1 та онкогематологічному відділеннях.

Вижга Юлія Віталіївна


доцент, кандидат медичних наук

У 2010 р. – з відзнакою закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова
2012 р. – з відзнакою закінчила магістратуру за фахом педіатрія, ВНМУ ім. М.І. Пирогова
З 2012 р. – аспірант кафедри педіатрії № 2, ВНМУ ім. М.І. Пирогова
2014 р. - захистила кандидатську роботу на тему: "Клініко-імунологічні особливості ювенільного ревматоідного артриту та оцінка відповіді на базісну терапію." - науковий керевник професор В.М.Дудник
З 2013 року асистент кафедри педіатрії №2.
Лікувальноа діяльність на базі відділення педіатрії №1 ВОДКЛ та консультативну роботу лікаря кардіолога на базі педіатрічного відділення №2 та хірургічного №2.
Виконує роль головного дослідника у клінічних дослідженнях А 3921104, А 3921145, А 3921165, AR1400.1.
Дійсний член EULAR, ESH з 2016 р.

Звенігородська Ганна Юріївна


асистент, кандидат медичних наук

У 2007 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія. В 2007-2009 рр. навчалася у магістратурі, яку у 2009р. закінчила з відзнакою. Працювала лікарем педіатром поліклініки Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З січня 2010 році по теперішній час працює на посаді асистента кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
У жовтні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Порушення гемопоезу при хронічному гломерулонефриті у дітей: клінічні особливості та прогнозування перебігу», науковий керівник - професор Дудник В.М.
З 2012 року є членом Асоціації нефрологів України та Европейської асоціації нефрологів (ERA - EDTA).
Лікар педіатр - другої категорії, лікар нефролог дитячий - друга категорія.
Проводить лікувальну роботу за спеціальністю дитячого нефролога у відділенні педіатрії №1 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та консультативну роботу лікаря-нефролога у відділенні для дітей раннього віку, онкогематології, неврології та педіатрії №2.

Хромих Катерина Вадимівна


асистент, кандидат медичних наук

У 2011 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З серпня по вересень 2013 р., після закінчення інтернатури за спеціальністю «Педіатрія», працювала дільничим педіатром відділення загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико – санітарної допомоги №2, м. Вінниці. З 2013 – 2015 рр. навчання в клінічній ординатурі ВНМУ ім. М.І. Пирогова за фахом «Педіатрія».
З вересня 2014 року – асистент кафедри педіатрії №2.
У 2015 році захищена дисертаційна робота на тему «Вазорегуляторна функція судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму, та фармакологічна корекція її порушень» - науковий керівник професор В.М. Дудник та присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук (Academic Degree of Doctor of Philosophy).
Здійснює лікувальну роботу на базі пульмонологічного відділення за спеціальністю дитяча пульмонологія та консультативну роботу як лікар – педіатр на базі неврологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
Має другу категорію з "Педіатрії" та спеціалізацію з "Дитячої пульмонології"
З 2016 року є членом European Respiratory Society та European Academy of Allergy & Clinical Immunology.

Король Тетяна Григоріївна


асистент, кандидат медичних наук

Закінчила медичний факультет Вінницького Державного медичного університету в 1998 р. З 2000 року працювала лікарем гематологом поліклініки Вінницької ОДКЛ, з 2004 року по 2015 рік працювала лікарем гематологом онкогематологічного відділення Вінницької ОДКЛ.
В 2013 р. атестована на першу категорію по спеціальності "Дитяча гематологія".
З вересня 2015 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В січня 2016 року захистила дисертацію на тему "Патогенетичні механізми формування ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих на пурпуру Шенлейн – Геноха, та шляхи її медикаментозної корекції" - науковий керівник професор В.М. Дудник.
В 2015 р. пройшла спеціалізацію по спеціальності «Педіатрія».
Здійснює лікувальну роботу на базі онкогематологічного відділення, консультативну роботу в якості лікаря гематолога на базі відділення для дітей раннього віку, педіатрії №1.

Зборовська Ольга Олександрівна


асистент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький Національний медичний університет в 2002р. В 2002-2003 р.р. навчалась в магістратурі за спеціальністю "Педіатрія". З 2004 року по 2013 рік працювала лікарем кардіологом в міській лікарні "ЦМтаД". З 2006 р. займається ехокардіографією. В 2017 р. атестована на вищу категорію по спеціальності "Дитяча кардіревматоологія". З лютого 2013 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2. В 2014 р. пройшла спеціалізацію по спеціальності "Педіатрія". В 2017 році - спеціалізація по ультразвуковій діагностиці.
В листопаді 2015 року захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова на тему "Патогенетичні механізми формування та фармакотерапія гемодинамічних розладів у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції", науковий керівник професор В.М. Дудник та отримала науковий ступінь кандидат медичних наук за спеціальністю педіатрія. Має патент на корисну модель "Спосіб діагностики міокардіальної дисфункції у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції."
Здійснює лікувальну роботу на базі педіатричного відділення №1,консультативну роботу в якості лікаря кардіолога на базі відділення патології раннього віку, онкогнматологічного відділення.

Буглова Наталія Олександрівна


асистент, кандидат медичних наук

У 2010 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2012 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія».
З 2012 по 2014 рік клінічний ординатор кафедри педіатрії ВНМУ ім. М.І.Пирогова за фахом «Педіатрія».
З вересня 2014 року – асистент кафедри педіатрії №2.
В квітні 2017 р. - захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова на тему «Стан репаративної функції слизової оболонки травного тракту при виразці дванадцятипалої кишки у дітей» - науковий керівник професор В.М. Дудник та отримала науковий ступінь кандидат медичних наук за спеціальністю педіатрія.
Має другу категорію по спеціалізації "Педіатрія"
Лікувально-консультативну роботу виконує на базі відділення підіатрії №2 ВОДКЛ.

Березницкий Олександр Володимирович


асистент, кандидат медичних наук

Закінчив педіатричний факультет Вінницького Національного медичного університету в 2003 році.
В 2005 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «дитяча хірургія».
З 2005 по 2007 рік працював на посаді лікаря-хірурга у Вінницькій ОДКЛ.
З 2008 року по сьогоднішній день працює лікарем-фізіотерапевтом. З 2000 по 2014 рік працював на посаді завідуючого фізіотерапевтичним відділенням ВОДКЛ.
З 2013 року працює асистентом кафедри педіатрії № 2 ВНМУ.
Захистив в 2016р. дисертаційну роботу на тему «Вторинна міопатія при ювенільному ревматоїдному артриті: патогенез діагностика, медикаментозна корекція» - науковий керівник професор В.М. Дудник.
Здійснює лікувальну та консультативну роботу на базі фізіотерапевтичного відділення та відділення педіатрії №1 ВОДКЛ.
Має спеціалізацію по "Педіатрії" та "Фізіотерапії".

Федчишин Олександр Петрович


асистент, кандидат медичних наук

Закінчив ВМУ ім. М.І.Пирогова в 1994 році. З 1998 по 2015 рр.працював лікарем торакальним-хірургом в ВОДКЛ.
З 2015 року по теперішній час асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
2018 ройці захистив дисертаційну роботу на тему: "Патогенетичне значення антимікробних пептидів та недостатності вітаміну Д у патогенезі та диференційному лікуванні БА у дітей"- науковий керевник професор Дудник В.М.
Має спеціалізацію з "Педіатрії" та першу категорію с "Торокальної хірургії".
Лікувальну роботу проводит на базі пульмонологічного відділення.

Жмурчук Василь Миколаевич


асистент

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2003 році. З 2003-2004рр. проходив інтернатуру на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, та отримав сертифікат лікаря-педіатра. З 1997р по 2000р працював в урологічному відділенні ВООД.
З 2004 року працював лікарем-педіатром приймального відділення ВОДКЛ.
2008р-член Асоціації педіатрів України.
Має першу кваліфікаційну категорію по педіатрії
Запланована дисертаційна робота на тему "Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогноз бронхіальної астми у дітей на фоні дефіциту заліза" - науковий керівник професор В.М.Дудник.
Консультативно-лікувальну роботу проводить на базі пульмонологічного та приймального відділень ВОДКЛ.
З 2015 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Куцак Олеся Володимирівна


асистент

У 2010 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, за спеціальністю «Педіатрія». З 2010р. по 2012р., проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі ВОДКЛ та ВЦРКЛ.
З вересня 2012р. по листопад 2015р. працювала лікарем-педіатром дитячого відділення ВЦРКЛ.
З грудня 2015р. навчається в очній аспірантурі на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова. Працює над дисертаційною роботою на тему: "Патогенетичні особливості контролю бронхіальної астми у дітей шкільного віку залежно від вмісту ядерно – транскрипційного фактору NF-kB та інтерлейкінів – 4,6 в сироватці крові"- науковий керівник професор, д.мед.наук В.М. Дудник.
З вересня 2016р. - викладач-стажист кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова.
У 2017р. пройшла атестацію в атестаційній комісії при МОЗ України та була присвоєна друга кваліфікаційна категорія зі спеціальності « Педіатрія».
Лікувальну роботу проводить на базі пульмонологічного відділення ВОДКЛ.

Демянишина Валерія Валеріївна


викладач стажист

У 2015 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова.
З 2015 по 2017 роки навчалась у інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія».
2015-2017 рр. навчалась в магістратурі за спеціальністю "Педіатрія".
2017 року вступила до аспірантури за спеціальністю «Педіатрія» на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Працює над дисертаційною роботою на тему "Клініко-патогенетичне значення кателіцидину та холекальциферолу для діагностики та прогнозування перебігу муковісцидозу у дітей"- науковий керівник професор, д. мед. н. В.М. Дудник.
З 2017 р. по 2018 рік за сумісництвом працювала старшим лаборантом кафедри педіатрії №2 ВНМУ імені М.І. Пирогова.
З вересня 2018 року - викладач-стажист кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Пасік Валентина Юріївна


викладач стажист

В 2014 році закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І Пирогова. З 2014 по 2016 рік навчалась в інтернатурі за фахом «Педіатрія», після закінчення отримала сертифікат спеціаліста. З 2014 р. по 2017 рік працювала старшим лаборантом кафедри педіатрії №2 ВНМУ імені М.І. Пирогова за сумісництвом.
З 2016 року є аспірантом кафедри педіатрії №2. Працює над дисертацією на тему "Особливості враження гепатобіліарної системи у дітей раннього віку, хворих на позагоспітальну пневмонію"- науковий керівник професор, д.мед.наук В.М. Дудник.
З вересня 2017 року - викладач-стажист кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова.

Однорогова Галина Григоріївна


асистент

В 1987 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова. Проходила інтернатуру на базі ВОДКЛ. В 1988 році зарахована до штату ВОДКЛ на посаду лікаря-педіатра. Працювала зав. приймального відділення, лікарем інфекційно-діагностичного відділення ВОДКЛ.
Наразі працює зав. інфекційно-діагностичного відділення ВОДКЛ.
З 1998 року лікар вищої категорії.
З 2017 р. є асистентом кафедри педіатрії №2.

Ліщина Надія Олександрвна


асистент

Закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова у 1993 році за спеціальністю «Педіатрія». З 1993-1995рр. проходила інтернатуру на базі МДП №3 та отримала сертифікат лікаря-педіатра. Після проходження інтернатури з 1995 року по 2009 рік працювала на посаді дільничого лікаря-педіатра в Міській дитячій поліклініці №3.В 2009 році переведена на посаду завідуючої педіатричним відділенням №3. З 2013 року працює завідуючою амбулаторією загальної практики сімейної медицини №1 ЦПМСД№3.
Має вищу категорію за спеціальністю «Педіатрія» з 2009 року.
З вересня 2017 року – асистент кафедри педіатрії №2.

Дембіцька Зінаїда Станіславівна


асистент

Закінчила Вінницький медичний університет в 1996 році за фахом "Педіатрія". Після закінчення інтернатури на базі МДП №1 з вересня 1997 року по квітень 2009 року працювала лікарем підліткового кабінету педіатричного відділення №3 міської дитячої поліклініки №1 м. Вінниці. З квітня 2009 року по 2012 рік – завідуюча шкільно-дошкільним відділенням дитячої поліклініки №1. З 2012 року очолює амбулаторію ЗПМС №6 в КНП ЦПМСД №2.
З 2017 року є асистентом кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім М.І.Пирогова.

Стародуб Вадим Анатолійович


ст. лаборант

У 2018 році закінчив медичний факультет №2, спеціальність "педіатрія", Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Лікар-інтерн першого року, спеціальність "педіатрія". Призер всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з педіатрії 2018 року з роботою "Синдром системної запальної відповіді при пневмоніях у дітей: клініко-діагностичні особливості", науковий керівник проф. д.м.н. Дуднік В.М. Був рекомендований для продовження наукової роботи на кафедру педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І. Пирогова.

Хромих Андрій Вадимович


ст. лаборант

У 2018 році закінчив медичний факультет №2, спеціальність "педіатрія", Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Лікар-інтерн першого року, спеціальність "педіатрія". Переможець всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з педіатрії 2018 року з роботою "Функціональний стан правого шлуночка в дітей з Тетрадою Фалло після оперативної корекції", науковий керівник проф. д.м.н. Дуднік В.М. Був рекомендований для продовження наукової роботи на кафедру педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І. Пирогова.

Доброшинська Людмила Миколаївна


старший лаборант

Пілецька Світлана Дмитріївна


старший лаборант

Новини

Графік тренування студентів 6 курсу в муляжному класі.
11.09.2018
Начитка Крок-2 для студентів 6 курсу
04.09.2018
Графік консультацій студентів 4-6 курсів на жовтень 2018р.
31.08.2018
Розклад 6 курсу 2018 рік
31.08.2018
Розподіл груп 6 курсу на жовтень 2018 рік
13.03.2016
Розподіл груп на 9 семестр для 5 курсу 2018-2019 навчальний рік
09.09.2014
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА 9 СЕМЕСТР 5 курс 2018-2019 н.р.
05.03.2014

Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2017 р.

 

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР)

номер  держреєстрації прикладна чи фундаментальна, підрозділів, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання 

(рік початку і закінчення)

Наукові результат (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказ МОЗ України та інші нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна).

2

1

Покращення якості медичної допомоги дітям з мультифакторними хворобами на основі поглибленого вивчення клініко-діагностичних особливостей їх перебігу.

 

№ держреєстрації 0114u001493

 

01 – прикладна

 

Підрозділ, що виконував НДР – кафедра педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова

 

Керівник НДР – професор Дудник В.М.

01.2014 – 12.2018

Навчальний посібник (3):

„Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей” Під редакцією Дудник В.М. Співавтори Мантак Г.І., Андрікевич І.І.

 

«Educational-methodic textbook “Of Pediatrics for students”» Під редакцією Дудник В.М. Співавтори Сторожук І.В., Мантак Г.І., Андрікевич І.І., Шаламай М.О.

 

Навчально-методичний посібник для атестації студентів 6 курсу з використанням наскрізних програм навчання «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією» (спеціальність «Лікувальна справа») Під редакцією Дудник В.М. Співавтори Мантак Г.І., Андрікевич І.І. та ін.

 

Затверджені у 2017 р. кандидатські дисертаційні роботи:

 

Кількість опублікованих праць – 29 статей, 43 тез.

 

Місце впровадження:

-          Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня

-          Центр матері і дитини м.Вінниці

-          Житомирська обласна дитяча лікарня

-          Хмельницька обласна дитяча лікарня

-          Чернівецька обласна дитяча лікарня

-          Луганська обласна дитяча лікарня

-          Одеська міська лікарня

 

Ефективність:

Медична: результати досліджень клініко-лабораторних показників у дітей з патологією дихальної, серцево-судинної, гепатобіліарної, травної систем дозволять вказати на особливості клінічного перебігу, скласти алгоритми діагностики найпоширеніших захворювань дитячого віку, оптимізувати методи лікування пацієнтів.

Соціальна: результати досліджень дозволять підвищити рівень і якість життя дитячого населення, профілактувати прогресування та ускладнення найпоширеніших захворювань дитячого віку.

Економічна: результати досліджень дозволять зменшити затрати на діагностику та лікування найпоширеніших захворювань дитячого віку.

 

Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри за 2017 рік 


Буглова Н.О. -  На основі отриманих результатів дослідження будуть визначені клініко-патогенетичні особливості та оцінена ефективність  комплексного диференційованого лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки  у дітей.

Федчишен О.П. – На основі проведених досліджень буде вивчений вплив антимікробних пептидів та вітаміну Д на ступінь тяжкості та рівень контролю бронхіальної астми, встановлений взаємозв’язок між показниками функції зовнішнього дихання,  лабораторними показниками клітинного та гуморального імунітету із вмістом антимікробних пептидів (HBD-2, кателіцидину) та 25-гідроксіхолекальциферолу. Буде розроблений диференційований підхід до лікування дітей, хворих на бронхіальну астму, з урахуванням патогенетичної ролі антимікробних пептидів та вітаміну Д.

Куцак О.В. – в результаті проведеного дослідження будуть встановлені патогенетичні особливості контролю бронхіальної астми у дітей. Планується визначити рівень ЯТФ в сироватці крові  та поліморфізм гена IL4RA при резистентності до лікування, а також пояснити динаміку показників запальної відповіді та рівня ЯТФ і прозапальних цитокінів (IL-4,6) при поліморфізмі гена  IL4RA під впливом лікування. 

Жмурчук В.М. - В результаті проведеного дослідження будуть отримані дані про вплив дефіциту заліза на розвиток, ступінь важкості та рівень контролю бронхіальної астми у дітей. Буде встановлене також діагностичне значення окремих залізовмісних білків сироватки крові та їх рецепторів у прогресуванні перебігу бронхіальної астми у дітей та їх вплив на стан імунної системи та функцію зовнішнього дихання. Буде удосконалена система прогнозування перебігу бронхіальної астми у дітей, з урахуванням патогенетичної ролі порушення обміну заліза в організмі.

Пасік В.Ю. - В результаті проведеного дослідження будуть отримані дані про враження гепатобіліарної системи у дітей, хворих на пневмонію. Також буде встановлене діагностичне значення окремих показників при враженні гепатобіліарної системи у дітей, хворих на пневмонію. На основі отриманих результатів буде встановлений характер дисфункції біліарного тракту в залежності від показників тяжкості та активності інфекційно-запального процесу у дітей, хворих на пневмонію. На основі дослідження лабораторних та інструментальних показників буде виявлено зв'язок між показниками цитолізу, холестазу, печінково-клітинної недостатності та активністю інфекційно-запального процесу. Вперше буде визначено вплив секреторного інгібітора протеїнази лейкоцитів (SLPI) на показники ураження гепатобіліарної системи у дітей раннього віку, хворих на пневмонію. Будуть розроблені альтернативні методи комплексного лікування ураження гепатобіліарної системи у дітей раннього віку, хворих на пневмонію

Демянишина В.В. – В результаті проведеного дослідження будуть отримані дані про

клінічні особливості перебігу муковісцидозу у дітей. На основі отриманих результатів буде встановлений взаємозв’язок між вмістом антимікробного пептиду кателіцидину та холекальциферолу в сироватці крові та показниками функції зовнішнього дихання, складом мікрофлори дихальних шляхів у дітей, хворих на муковісцидоз. Вперше буде проаналізований взаємозв’язок між вмістом антимікробного пептиду кателіцидину та холекальциферолу в сироватці крові дітей, хворих на муковісцидоз. Також буде визначатись рівень кателіцидину та холекальциферолу з метою діагностики важкості стану та прогнозування перебігу захворювання.

Матяш Ю.В. – В результаті роботи буде оцінена частота та питома вага різних форм НДСТ серця у дітей в залежності від віку та статі обстежених. Будуть визначені клініко-ехокардіографічні та гемодинамічні особливості різних форм НДСТ серця у дітей, а також зв'язок впливу малих аномалій розвитку серця на розвиток порушень ритму та провідності. Окрім того, планується встановлення особливостей клінічного перебігу різних форм НДСТ серця у дітей в залежності від рівня окремих маркерів деградації сполучної тканини серця та характеру гемодинамічних змін. Відбудеться дослідження поліморфізму генів фібулінів FBLN та еластину ELN у дітей з різними формами НДСТ серця в залежності від наявності порушень ритму, провідності та гемодинамічних змін.

 

         Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

 

№ з/п

Назва наукового форуму

та місце проведення

Участь співробітників кафедри у наукових форумах

Термін проведення

Конгресах

З’їздах

Конференціях

 

чол.

чол.

чол. 

 1.  

ІІ міжнародний конгрес «Актуальні питання дитячої гастроентерології». м. Київ

5

 

 

24-25.11.2016

 1.  

Науково-практична конференція для сімейних лікарів по дитячій гематології «Актуальні питання дитячої онкогематології». м.Вінниця

 

 

7

25.01.2017

 1.  

Науково-практичний семінар «Безперервний практикум розвиток сімейного лікаря та педіатра» за темою «Інновації у діагностиці, лікуванні та профілактиці інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку». м.Вінниця

 

 

5

25.02.2017

 1.  

Школа: педіатрична практика в системі громадського здоров’я. м.Львів

 

 

3

22.02.2017

 1.  

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та методи підготовки високваліфікаційних фахівців:Європейський досвід». Чехія, м.Прага

 

 

1

19-26.02.2017

 1.  

«Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра». За темою «Іновації у діагностиці та профілактиці поширених інфекційних та неінфекційних хвороб дитячого віку». м.Вінниця

 

 

6

25.02.2017

 1.  

ІІІ Всеукраїнський з’їзд органних хворих. м.Київ

 

 

2

28.02.2017

 1.  

ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії». м.Вінниця

 

 

3

2-3.03.2017

 1.  

Науково-практична конференція «Актуальні питання нефрології, діаліза та трансплантації – Всесвітній день нирки 2017».м.Київ

 

 

4

10.03.2017

 1.  

Пацієнтська-лікарська конференція «День «рідкісних захворювань». м.Вінниця

 

 

5

14.03.2017

 1.  

Обласна конференція «Діти раннього віку: проблеми надання медичної допомоги». м.Вінниця

 

 

4

15.03.2017

 1.  

Науково практична конференція з міжнародною участі, присвяченої пам’яті академік Б.Я.Резника «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині». м.Одеса

 

 

8

06-07.04.2017

 1.  

ІV Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих вчених «Іновації та перспективи сучасної медицин», ВІМСО 2017. м.Чернівці

5

 

 

05-07.04.2017

 1.  

Міжнародна науково-практична конференція «Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання». м.Дніпро

 

 

7

07-08.04.2017

 1.  

Науково-практична веб-конференція « Антибіотикотерапія в еру резистентності». М. Київ

 

 

5

11.04.2017

 1.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини». м.Тернопіль

 

 

4

13-14.04.2017

 1.  

Науково-практична конференція «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку». м.Вінниця

 

 

6

19.04.2017

 1.  

ХХІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених». м. Вінниця

10

 

 

24 - 26.04.2017

 1.  

Науково-практична конференція «Актуальні питання мультифакторної

 та спадкової патології. Орфанні метаболічні захворювання». м.Київ.

 

 

3

20-21.04.2017

 1.  

ІІІ Всеукраїнський з’їзд дитячих кардіологів з міжнародною участю. м.Київ

 

5

 

27-28.04.2017

 1.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини». м.Одеса

 

 

7

27-28.04.2017

 1.  

Семінар «Актуальні питання дитячої онкогематології». м.Запоріжжя

 

 

3

26 -28.05.2017

 1.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки». м. Вінниця

 

 

7

11-12.05.2017

 1.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю  «ХVІ читання ім. В.В.Підвисоцького». м.Одеса

 

 

6

18-19.05.2017

 1.  

VІІ Форум, посвященный генетике и епигенетике редких заболеваний и проблеме расстройств пищеварительного поведения «Верните в моду доброту». м. Харьков

 

 

3

06 -08.06.17

 1.  

Тренінг для тренерів з «Інтегрованого Ведення Хвороб Дитячого Віку» м.Київ

 

 

3

12-18.06.2017

 1.  

Науково-практична конференція алергологія України «Актуальні питання  виявлення і лікування алергічних захворювань». м.Вінниця

 

 

10

29.08.2017

 1.  

Всеукраїнська науково-практична конференція  «Раціональні підходи до лікування хвороби Гоше. Реалії та перспективи». м.Одеса

 

 

3

16.09.2017

 1.  

Х Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічний випадок в нефрології» REENA – 15 вересня 2017.

V З’їзд нефрологів України. м.Вінниця

 

3

 

21-22.09.2017

 1.  

ХІХ (щорічна) Всеукраїська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті В.М.Сідельникова. м. Полтава

 

 

8

20-22.09.1017

 1.  

Семінар-нарада «Актуальні питання дитячої гематології». м.Одеса

 

 

9

29.09 – 1.10.2017

 1.  

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя» м.Київ

 

 

6

06-07.10.2017

 1.  

Конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» м.Київ

 

 

10

10-12.10.2017

 1.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Муковісцидоз в Україні: стан та перспективи діагностики, лікування й соціальної адаптації пацієнтів» із симпозіумом «Орфанні захворювання у дітей та дорослих». м. Львів

 

 

3

12-14.10.2017

 1.  

Науково-практична конференція «Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодні». м.Львів

 

 

7

13-14.10.2017

 1.  

Міжнародна науково-практична конференція «Медичні та фармацевтичні науки:Історія, сучасний стан та перспективи досліджень» м.Одесса

 

 

6

20-21.10.2017

 1.  

ХІІ Український форум вроджених вад серця: «Перший семінар з фетальної кардіології». м.Київ

 

 

5

26-27.10.2017

 1.  

Міжнародна конференція «Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним», м.Вінниця

 

 

3

06.10.2017