Студенту

Master

Вибіркові курси

CLINICAL PARASITOLOGY AND  TROPICAL MEDICINE
The subject of study of the discipline are infectious diseases of mainly parasitic etiology and helminthiasis, due to the expansion of international relations, can pose an threat.
Development of clinical reasoning in the clinic of infectious diseases
Will be discussion of Clinical cases with examples of infectious diseases from the groups of gastrointestinal and respiratory infections, fever of unknown origin, lymphadenopathies, throat lesions, transmissible infections, infections with jaundice.
Modern treatment and prevention strategies for virus-associated pandemics
HIV and hepatitis B and C have become a major problem for medicine due to their rapid spread and lack of effective treatment. COVID-19 pandemic shows medical system\'s inability to fight virus-associated pandemics
Клінічна паразитологія та тропічна медицина (вибіркова дисципліна для студентів 5 курсу)
Метою предмету є навчити студентів здійснювати своєчасну діагностику паразитарних та тропічних інфекційних хвороб, їх лікування та профілактику. Через розширенням міжнародних зв᾽язків та світовим перерозподілом актуальність збільшується.
Розвиток клінічного мислення в клініці інфекційних хвороб
Розвиток клінічного мислення серед студентів медичних ВНЗ залишається однією з найбільш актуальних тем навчання у сучасній медичній освіті. ВК направлений на розбір клінічних кейсів з інфекційних хвороб.
Сучасні лікувально-профілактичні стратегії при вірус-асоційованих пандеміях (вибіркова дисципліна для студентів 5 курсу)
ВІЛ-інфекція та грип залишаються великою проблемою для медичної системичерез своє поширення. Пандемія COVID-19 показала неспроможність медичної системи до протидії вірус-асоційованих пандемій.

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

 

Основні етапи діяльності кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміологіїВ 1935 році був створений доцентський курс інфекційних хвороб при кафедрі факультетської терапії, а в 1938 році заснована самостійна кафедра інфекційних хвороб, яку очолив лікар-інфекціоніст В.В. Масалов. Через 3 роки він захистив дисертацію на тему «Застосування сульфаніламіду та його дериватів при менінгококовій інфекції». В.В. Масалов очолював кафедру до Великої Вітчизняної війни і в перші роки звільнення м. Вінниці від німецької окупації.

    Першими асистентами кафедри були Н.М. Берг, Е.Ф. Гробман,    А.Г. Лойферман. Основним напрямком у науково-дослідній роботі було вивчення епідеміологічного цереброспінального менінгіту. Протягом 1945-1949 років кафедрою керував Е.Ф. Гробман, який захистив у 1947 році кандидатську дисертацію «Порівняльна оцінка лікування цереброспінального (менінгококового) менінгіту». З 1946р. до 1955р. асистентом кафедри працював Аполлон Миколайович Калишинський, який закінчив у 1914 р. медичний факультет французького університету в Бейруті.  

    З січня 1949 року кафедру очолював кандидат медичних наук Ф.Ф. Юрчак – учасник партизанського руху в Україні (1941-1945 рр.). В 1948 році він захистив кандидатську дисертацію «Типизация очагов малярии басейна р. Иртыша и перспективы их оздоровления», а в 1962 р. – докторську дисертацію: «Етіопатогенетичне лікування гострої дизентерії». Під керівництвом Ф.Ф. Юрчика співробітники кафедри вивчали епідеміологію і клініку шигельозу (дизентерії) і висипного тифу.

    З 1953 року кафедра поповнилась новими викладачами. Так, працюючи на кафедрі, Л.І. Богачик захистила в 1956 році кандидатську дисертацію з проблеми висипного тифу і потім очолила кафедру інфекційних хвороб в Тернопільському медичному інституті.

Я.П. Латенко, кандидат медичних наук, був обраний по конкурсу асистентом в 1956 році, в 1960 році – доцентом кафедри. В 1968 р. Я.П. Латенко захистив докторську дисертацію. Очолював кафедру інфекційних хвороб з 1963 р.

   Д.Ф. Кириченко в 1961 році після закінчення аспірантури в Київському медінституті був зарахований асистентом кафедри інфекційних хвороб. Кандидатську дисертацію Д.Ф. Кириченко захистив у 1963 році, а докторську – в 1970 році. З 1971 року очолив кафедру дитячих інфекцій, а з 1983 року – кафедру інфекційних хвороб № 2 з курсом тропічних інфекцій.

   Кафедра інфекційних хвороб, починаючи з 1983 року, двічі підпадала під реорганізацію: спочатку була розділена на дві кафедри – інфекційних хвороб №1 з курсом дитячих інфекцій – зав. Кафедрою проф. Я.П. Латенко, та інфекційних хвороб №2 з курсом тропічних інфекцій – зав. Кафедрою – проф. Д.Ф. Кириченко, а через 5 років знову проведено об’єднання двох кафедр в одну, яку очолив Д.Ф. Кириченко.

    Протягом 1965-2014 рр. на кафедрі працював видатний український вчений-інфектолог  - Коробко А.П. (1939-2014).  Народився 11 вересня 1939 року у с. Мньов Чернігівської області.

Після закінчення Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова з 1962 по 1964 р р працював головним лікарем Степашської дільничної лікарні, а з 1964 по 1965р.р. - головним лікарем Соболівської лікарні Гайсинського району Вінницької області.

у 1965 - 1967 р.р. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі інфекційних хвороб Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова.

З 1967 р. зарахований на посаду асистента, а з 1992 р. - доцента кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології ВНМУ ім. М. І. Пирогова.

у 1987 р захистив дисертацію на здобуття кандидата медичних наук за темою «Изменения знергетического обмена и клеточного иммунитета при вирусном гепатите В и их прогностическое значение».

Протягом 27 років - завуч кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.

Є автором понад 50 наукових публікацій, 15 раціоналізаторських пропозицій.

У 1986 р. занесений на Дошку пошани Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова, нагороджений Грамотами обласної та міської ради народних депутатів.

У 1986 р. брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (Ліквідатор І Категорії).

   У різні роки на кафедрі викладачами працювали: Н.М. Берг, А.Г. Лойферман, А.Н. Кавлишинський, Л.І. Богачик, А.В. Гайдамак, В.А. Бондаренко, І.Ф. Луцький, М.П. Никитюк, П.Д. Кириченко, А.Н. Головченко, В.К. Зіва, Н.Г. Корніліч, Є.І. Стогній, Є.Т. Юрець, Л.В. Разборський, П.П. Іванов, Г.П. Марченко, А.А. Шульгина, Т.О. Корчинська, М.Б. Коваль, Г.П. Марченко.

         З 2004 року кафедру інфекційних хвороб з курсом епідеміології очолює доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Л.В. Мороз. Особлива увага приділяється базам кафедри, їх оснащенню. В даний час кафедра працює на базі Міської клінічної лікарні №1 (інфекційні відділення №1 та №2), Вінницького обласного центру по боротьбі зі СНІДом. Науково-дослідна лабораторія кафедри виконує необхідні біохімічні, імуно-ферментні дослідження за допомогою сучасної апаратури.

         Викладання здійснюється з таких дисциплін: інфекційні хвороби (медичні факультети №1 та №2 – V та VI курси, стоматологічний факультет – ІV курс); тропічні хвороби (V курс – іноземні студенти медичних факультетів); епідеміологія (медичні факультети №1 та №2 – V курс, стоматологічний факультет – ІV курс).

         Ще в 1971 році на кафедрі була розроблена і певний час застосовувалась методика без машинного програмного контролю знань за допомогою перфокарт, з 1977 року, як засіб навчання і контролю знань використовуються створені на кафедрі клініко-епідеміологічні задачі.

         Кафедрою проведена значна робота у зв’язку з переходом на викладання за кредитно-модульною системою. Лекторами своєчасно та згідно нової програми були підготовлені лекції по всім дисциплінам для читання їх студентам. Також своєчасно викладачами кафедри була підготовлена вся методична документація, необхідна для викладання за кредитно-модульною системою. Підготовлені і видані друкарським способом «Тести для самостійної підготовки та контролю знань студентів з інфекційних хвороб» та «Тести для самостійної підготовки та контролю знань студентів з епідеміології». Вказані видання використані для підготовки питань з, систематично здійснюваного, комп’ютерного контролю знань студентів з різних розділів обох дисциплін (інфекційних хвороб та епідеміології).

         Основним напрямком наукової роботи кафедри є вивчення проблем хронічних вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу та опортуністичних інфекцій. Як для надання практичної допомоги населенню, так і з метою вирішення різних наукових проблем на базі Міської клінічної лікарні №1 м. Вінниці створено гепатологічний центр. 

         За останні 10 років співробітниками кафедри було опубліковано значну кількість наукових робіт, захищено (під керівництвом Л.В. Мороз) 9 дисертацій (6 викладачів та 3 практичних лікаря). Професор Л.В. Мороз є членом Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.614.01 по присудженню докторських та кандидатських ступенів.

         За редакцією проф. Л.В. Мороз Всеукраїнським видавництвом «Здоров’я України» було видано в 2011-2012 рр. довідник лікаря-інфекціоніста «Инфекционные болезни. Фармакотерапия». (автори – викладачі кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології: Мороз Л.В., Коробко А.П., Андросова О.С., Бєлякова Т.О., Войналович О.О., Давидюк І.О., Кириленко Т.В., Куляс С.М., Оліпер О.А., Попович О.О., Шкондіна О.Ф., Яцик І.В.).

         Проф. Мороз Л.В. є співавтором двох підручників: Інфекційні хвороби. За редакцією О.А. Голубовської. Київ, ВСВ «Медицина», 2012, 728 с.(затверджено, як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації Міністерством охорони здоровя України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України); Епідеміологія. За редакцією Колеснікової І.П. В., Нова книга, 2012р., 570 с. (затверджено, як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації).

         Зусиллями ректорату ВНМУ (ректор – акад. НАМН України, проф. В.М. Мороз), кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології (проф. Л.В. Мороз), кафедри дитячих інфекційних хвороб (проф. І.І. Незгода), інших членів оргкомітету 6-8 жовтня 2010 р. був успішно проведений в м. Вінниця VIII З’їзд інфекціоністів України: «Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії».

         Проф. Мороз Л.В. є співавтором двох підручників: Інфекційні хвороби. За редакцією О.А. Голубовської. Київ, ВСВ «Медицина», 2012, 728 с.(затверджено, як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації Міністерством охорони здоровя України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України); Епідеміологія. За редакцією Колеснікової І.П. В., Нова книга, 2012р., 570 с. (затверджено, як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації)

         Зусиллями ректорату ВНМУ (ректор – акад.. НАМН України, проф. В.М. Мороз), кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології (проф. Л.В. Мороз), кафедри дитячих інфекційних хвороб (проф. І.І. Незгода), інших членів оргкомітету 6-8 жовтня 2010 р. був успішно проведений в м. Вінниця VIII З’їзд інфекціоністів України: «Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії».

ГЕРБ КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ З КУРСОМ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ       Систематично організовуються і проводяться (Головний інфекціоніст Вінницького обласного управління охорони здоров’я облдержадміністрації проф. Л.В. Мороз) конференції з актуальних проблем інфектології.

       З 2020 року колектив кафедри на чолі проф. Мороз Лариси Василівни приймає активну участь у боротьбі проти пандемії COVID-19 у м. Вінниця на базі Міської клінічної лікарні №1. Саме кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології перша в Україні створила протокол лікування та введення пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

       З початком повномаштабного вторгнення російської федерації в Україну кафедра продовжила лікувальна та навчальну роботу із врахуванням нових реалій та всіх безпекових та протиепідемічних заходів.

       В 2023 року кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології була реорганізована та на її базі створено дві окремі кафедри : інфекційних хвороб та епідеміології.

ГЕРБ КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 


 Нині  викладацьку, наукову та лікувальну роботу на кафедрі ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ здійснюють зав. кафедрою, професор, д.мед.н., Л.В. Мороз, доц. к.мед.н., С.М. Куляс, доц. к.мед.н., О.О. Попович, доц. к.мед.н., О.С. Андросова, доц. к.мед.н.,  К.Ю. Романчук, асистени: Л.С. Медведєва, Ph.D. І.Ю. Бондарук, Т.В. Воронова, к.мед.н., Т.О. Мельник, Ph.D. Т.І. Бевз, Ph.D. К.Д. Миронюк-Константинович, Т.В. Кириленко, Н.В. Житнюк, О.В. Швед, старші лаборанти М.Я. Тлока, Н.П. Цаюк.

                

РОБОЧІ БУДНІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПІД ЧАС ПОЧАТКУ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

 

  

ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ОЛІМПІАДИ

 

ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ З ТЕСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ НА ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ В ТА С, ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ ТА СИФІЛІС ЗА ПІДТРИМКИ КНП "Клінічний центр інфекційних хвороб"


   

ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

 

   

ПРОВЕДЕННЯ ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ

 

   

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЛІКАРІВ

 

        

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ЗАКОРДОННИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

 

 

     

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ІЗ ЗДОБУВАЧАМИ

 

 


Штат кафедри

Мороз Лариса Василівна


завідувачка кафедри, професор , доктор медичних наук, головний інфекціоніст Вінницького обласного управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-епідеміологічна характеристика та лікування ботулізму типу В".
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему "Хронічні вірусні гепатити В та С. Клініко-морфологічні паралелі".
Автор 247 наукових робіт.
Співукладачка довідника «Инфекционные болезни. Фармакотерапия» (К., 2011) та спів­авторка підручників «Інфекційні хвороби» (К., 2012), «Епідеміологія» (В., 2012). Наук. дослідж. – вірусні захворювання (хронічні вірусні гепатити, СНІД).
Лариса Василівна є учасником багатьох міжнародних конференцій.

Викладає у лікарів-інтернів із спеціальності "Інфекційні хвороби".

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення анастезіології та реанімації №1 та №2)

Українська C2
GOOGLE SCHOLAR

SCOPUS

PUBLONS

Куляс Світлана Миколаївна


доцент, завідувачка навчальної частини кафедри, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст, лікар-УЗД

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Інсектна алергія: поширеність, специфічна діагностика та лікування".
Автор 32 наукових робіт.

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних студентів 5 та 6 курсу.

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення анастезіології та реанімації №1, відділення анастезіології та реанімації інфекційного відділення)

Українська C2
GOOGLE SCHOLAR


Попович Олександра Олександрівна


доцент, відповідальна за роботу з інтернами, відповідальна за наукову роботу кафедри, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст, лікар-УЗД

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Генетичні маркери крові у хворих на ХГС".
Автор 21 друкованої роботи.

Викладає у лікарів-інтернів суміжних спеціальностей.

Українська C2, англійська B2

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення пульмонології, терапії №1,відділення анастезіології та реанімації №1, неврології №1, гастроентерології)

GOOGLE SCHOLAR

PUBLONS

Андросова Ольга Сергіївна


доцент, куратор студентського наукового гуртка, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст, лікар-УЗД

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Морфофункціональні зміни стану печінки при синдромі набутого імунодефіциту людини".
Автор 12 друкованих робіт.

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних 5 та 6 курсу.

Українська C2

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення анастезіології та реанімації №1, відділення анастезіології та реанімації інфекційного відділення)

GOOGLE SCHOLAR

SCOPUS

PUBLONS

Романчук Катерина Юріївна


доцент, відповідальна за роботу з інтернами, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Персоналізація фармакотерапії та її прогнозування у хворих на хронічний гепатит С."

Автор 17 друкованих робіт.

Викладає інфекційні хвороби у іноземних студентів 5 та 6 курсу.

Відповідальна за ВК "Практично-орієнтований курс розвитку клінічного мислення за методикою CCD (Clinical Case Discussion) в клініці інфекційних хвороб".

Українська C2, англійська B2

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення неврології №1 та №2)

GOOGLE SCHOLAR

SCOPUS

PUBLONS

Бондарук Ірина Юріївна


асистент, відповідальна за роботу з іноземними здобувачами, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Ефективність противірусної терапії у хворих на хронічний вірусний гепатит С з урахуванням маркерів фіброзоутворення".

Викладає інфекційні хвороби в іноземних студентів 5 курсу.

Українська C2, англійська B2

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення неврології №1 та №2)

GOOGLE SCHOLAR

PUBLONS

Мельник Тетяна Олександрівна


асистент, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему "Моніторинг клінічного перебігу та динаміки лікування хронічного гепатиту В у осіб, які інфіковані вірусом імунодефіциту людини".
Відповідальна за вибіркову дисципліну "ВІЛ-інфекція: антиретровірусна терапія, сучасні профілактичні стратегії".
Автор 20 друкованих робіт.

Викладає інфекційні хвороби в іноземних студентів 5 та 6 курсу.

Українська C2, англійська B2, французька B1

GOOGLE SCHOLAR

PUBLONS

Миронюк-Константинович Кіаріна Даніелівна


асистент , доктор філософії, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття звання доктора філософії на тему "Клініко-діагностичні особливості та прогнозування перебігу негоспітальної пневмонії у осіб молодого віку на тлі персистуючої цитомегаловірусної інфекції".

Автор 53 друкованих робіт.

Викладає інфекційні хвороби в іноземних студентів 5 та 6 курсу.

Відповідальна за ВК "Клінічна паразитологія та тропічна медицина".

Українська C2, англійська B2

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення гастроентерології)

1.Рецензент журналів "Monaldi Archives for Chest diseases" (з 2022 р.), "MAR Pulmonology" (з 2021 р.)
2. Член Європейського респіраторного товариства ( з 2017 р.), British Society for Antimicrobial Chemotherapy (з 2022 р.)
3. Рецензент Європейської ради із акредитації в пульмонології EBAP ( з 2022р.)

GOOGLE SCHOLAR

SCOPUS

PUBLONS

Бевз Тетяна Ігорівна


асистент, доктор філософії, профорг кафедри, лікар-інфекціоніст, відповідальна за цивільну оборону кафедри

Дисертація на здобуття звання доктора філософії на тему "Особливості клінічного перебігу та прогнозу хронічного гепатиту С при поліморфізмі гену TLR-4"

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних студентів на 5 курсі.

Українська C2

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення гастроентерології)

GOOGLE SCHOLAR

SCOPUS

Кириленко Тетяна Вадимівна


асистент, лікар-інфекціоніст, відповідальна за лікувальну роботу кафедри

Працює асистентом кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології на базі міської клінічної лікарні №1.

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних та іноземних студентів 5 та 6 курсів.

Українська C2, англійська В2.

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (клінічне інфекційне відділення з гепатологічним центром)

GOOGLE SCHOLAR

Воронова Тетяна Вячеславівна


асистент, лікар-інфекціоніст

Працює над дисертацією на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-діагностичні особливості та прогноз грипу типу AH1N1 в залежності від генетичного поліморфізму IFNL4".

Викладає інфекційні хвороби та епідеміологію в іноземних студентів 5 курсу.

Українська C2, англійська В2

Медведєва Лариса Степанівна


асистент, лікар-інфекціоніст

Працює асистентом кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології на базі міської клінічної лікарні №1.

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних студентів 5 курсу.

Українська C2

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (клінічне інфекційне відділення з гепатологічним центром)

Житнюк Ніна Володимирівна


асистент, аспірант , лікар-інфекціоніст, лікар-узд

Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня доктора філософії на тему "Коронавірусна хвороба (COVID-19): клініко-параклінічні характеристики та особливості гуморальної відповіді".
Науковий керівник: проф. ЗВО Лариса МОРОЗ

Викладає інфекційні хвороби у іноземних студентів 5 курсу.

Українська C2, англійська В2.

Відповідальна за ВК "Сучасні лікувально-профілактичні стратегії при вірус-асоційованих пандеміях".

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення пульмонології)

Член British Society for Antimicrobial Chemotherapy (з 2023 р).

Швед Олексій Вадимович


асистент, аспірант, відповідальний секретар кафедри, модератор кафедри, лікар-інфекціоніст

Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня доктора філософії на тему "Клініко-епідеміологічні особливості перебігу вірусного гепатиту А у дорослих осіб".
Науковий керівник: проф. ЗВО Лариса МОРОЗ

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних та іноземних студентів 5 курсу.

Українська C2, англійська В2.

Відповідальний за ВК "Сучасні лікувально-профілактичні стратегії при вірус-асоційованих пандеміях".

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення пульмонології та всі пацієнти з ВІЛ-інфекцією) та КНП "Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр" ОР (пацієнти з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ).

1. Позаштатний експерт НСЗУ з питань пакету специфікацій з ВІЛ-інфекції, експерт НАЗЯВО ОПП "Медицина".
2. Член Європейського товариства із дослідження ВІЛ/СНІДу (з 2022 р.), British Society for Antimicrobial Chemotherapy (з 2023 р.), Всеукраїнська асоціація інфекціоністів (з 2022 р).

Назаренко Наталія Іванівна


асистент, лікар-інфекціоніст

Викладає інфекційні хвороби у студентів 4 та 5 курсів медичного та стоматологічного факультетів.

Українська С2.

Шостацька Марія Олександрівна


асистент-сумісник, доктор філософії, лікар-інфекціоніст, заступник директора з виховної роботи вінницького медичного фахового коледжу

Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття супеня доктора філософії на тему "Особливості перебігу гострих кишкових інфекцій спричинених умовно-патогенною флорою у осіб похилого та старечого віку".

Українська C2, англійська B2

Викладає інфекційні хвороби в іноземних студентів 5 курсу.
Автор 4 друкованих робіт. Патент на корисну модель 1.

Тлока Марія Яковлівна


старший лаборант

Займається проведенням імуноферментних аналізів на виявлення антитіл до вірусного гепатиту В і С. Відповідає за документацію кафедри.

Цаюк Наталія Петрівна


старший лаборант

Займається проведенням імуноферментних аналізів на виявлення антитіл до вірусного гепатиту В і С. Відповідає за документацію кафедри.
Працювали на кафедрі

Кириченко Дмитро Федорович


Роки роботи на кафедрі: 1961 - 2020

професор, доктор медичних наук

Народився 04 січня 1929 р. в селі Ометинці Немирівського р-н. Вінницької обл.
У 1955 р. з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут.
У 1956-1957 р.р. клінічний ординатор, а у 1957-1960 р.р. аспірант кафедри інфекційних хвороб Київського медичного інституту.
У 1960-1961 р.р.молодший науковий співробітник інституту інфекційних хвороб АМН СРСР.
1961-1697 р.р. асистент, 1967-1971 р.р. доцент, 1971-1988 р.р. завідувач кафедри інфекційних хвороб Вінницького медичного інституту.
1988-2003 р.р. завідувач кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології
У продовж 1989-2001 р.р. проректор з лікувальної роботи, з 2003 р.р. професор кафедри інфекційних хвороб, автор понад 200 наукових праць.

Коробко Анатолій Петрович


Роки роботи на кафедрі: 1965 - 2014

доцент, завідувач навчальної частини кафедри, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст

Народився 11 вересня 1939 року у с. Мньов Чернігівської області.
Після закінчення Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова з 1962 по 1964 р р працював головним лікарем Степашської дільничної лікарні, а з 1964 по 1965р.р. - головним лікарем Соболівської лікарні Гайсинського району Вінницької області.
у 1965 - 1967 р.р. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі інфекційних хвороб Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова.
З 1967 р. зарахований на посаду асистента, а з 1992 р. - доцента кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
у 1987 р захистив дисертацію на здобуття кандидата медичних наук за темою «Изменения знергетического обмена и клеточного иммунитета при вирусном гепатите В и их прогностическое значение».
Протягом 27 років - завуч кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
Є автором понад 50 наукових публікацій, 15 раціоналізаторських пропозицій.
У 1986 р. занесений на Дошку пошани Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова, нагороджений Грамотами обласної та міської ради народних депутатів.
У 1986 р. брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (Ліквідатор І Категорії).

Новини

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.07.2024

БЕЗКОШТОВНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС!


Шановні викладачі та здобувачі, німецькі колеги влаштовують для всіх охочих безкоштовний майстер-клас з користуванням платформи Moodle.

Це найпопулярніша платформа за кордоном, на якій можна формувати свої курси.


Платформа Moodle - це модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка надає викладачам, учням та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. Moodle можна використовувати в навчанні школярів, студентів, при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні, як в комп'ютерних класах навчального закладу, так і для самостійної роботи вдома.

 

 

ПОСИЛАННЯ НА МАЙСТЕР-КЛАС

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.07.2024

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ, ЩО ВСТУПАЮТЬ В ІНТЕРНАТУРУ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ» 

 

Інструкція щодо вступної кампанії до очної (освітньої) та заочної (практичної) частини інтернатури: 

 

1) Потрібно забрати пакет документів (оригінали) із вашого ЗВО. 

 

2) Зробити копії в гарній якості такого переліку документі: 

- диплому магістра, який є зареєстрований в системі ЄДЕБО 

- документ, що підтверджує володіння державної мови (атестат про загальну середньо освіту АБО додаток до диплому)

- сертифікату КРОК-1 та КРОК-2

- паспорту (1, 2 сторінка та прописка) 

- ідентифікаційний код 

НА КОПІЯХ ДИПЛОМУ, ДОДАТКУ ДО ДИПЛОМУ ТА СЕРТИФІКАТАХ КРОК-1/2 ПОВИННА БУТИ ВЕРИФІКАЦІЯ ЗВО (надпис «згідно із оригіналом» та стояти печатка з канцелярії вашого факультету).

 

До цих копій треба додати оригінали таких документів: 

- заява для зарахування на програму підготовки в інтернатуру

- направлення ЗВО на проходження практичної частини інтернатури за результатами рейтингового розподілу

- згода на обробку персональних даних

 

3) Копії цих документів (диплом, додаток до диплому, сертифікати КРОК-1/2, паспорт, ідентифікаційний код) та оригінали (згода на обробку персональних даних, направлення ЗВО на практичну частину, заява для зарахування в інтернатуру) потрібно з 4.07.24 року занести в 217 кабінет, 2-й поверх будівлі «Книжка» з 10:00 до 12:00 та з 14:00 до 16:00. 

 

4) В обласному департаменті охорони здоровʼя та реабілітації готують наказ щодо вашого проходження практичної частини інтернатури на той чи інший ЗОЗ (через скільки часу ви можете забирати копію наказу дізнаватися потрібно вже на місці). 

 

5) Після отримання копії наказу ви починаєте готувати пакет копій документів для ЗОЗ на базі якого ви будете проходити практичну частину інтернатури: 

- копія наказу (в деяких ЗОЗ потребують також оригінал);

- копія паспорта (1, 2 сторінки) та прописка (місце реєстрації);

- копія ідентифікаційного коду платника податків;

- копія військового квитка / посвідчення військовозобов’язаного / приписного посвідчення;

- копія диплому про закінчення ВНЗ;

- копія додатку до диплома;

- трудова книжка;

- медична книжка; 

- автобіографія;

- довідка про несудимість (через Дію);

- документи про пільги;

- довідка від психіатра та нарколога;

- копія сертифікату «Крок 1»;

- копія сертифікату «Крок 2»;

- копія свідоцтва про укладання шлюбу (якщо є);

- 1 конверт та 2 фото (3х4);

- файл. 

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, ЩО ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗОЗ МОЖЕ ВІДРІЗНЯТИСЯ В РІЗНИХ ЗОЗ. 

 

6) ЗОЗ (база практичної частини інтернатури) готує повідомлення про направлення. Разом з цим повідомлення ви готує останній пакет документів для освітньої частини інтернатури (перелік є на сайті факультету післядипломної освіти в розділі «Інтернатура») та подаєте його у ВНМУ ім. М. І. Пирогова (5 лекційна аудиторія - біля заднього виходу з університету) з 10:00 до 17:00 до 31 липня. 

 

7) Відділ інтернатури формую наказ про зарахування, формує групи та видає графік освітньої частини інтернатури, який ви заносите на базу ЗОЗ.

 

8) Згідно із графіком освітньої частини інтернатури (3 місяці на рік) та практичної частини інтернатури (8 місяців на рік) ви розпочинаєте навчання в інтернатурі, яке в майбутньому буде закінчуватись випускними іспитами (КРОК-3 та теоретичний іспит на кафедрі).

 

9) Більш детальна інформація про тематичні плани занять, методичні розробки, перелік рекомендованої літератури, розподіл викладачів та іншу буде ближче до кінця серпня. 

 

З повагою 

Колектив кафедри

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.07.2024

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 2024/2025 


- початок навчального року з 1 вересня 2024 року. 

- використання суботніх днів як робочих (за потреби).

- проведення освітнього процесу як в аудиторному так і в аудиторно-дистанційному форматі.

- І семестр навчання заплановано завершити наприкінці листопада 2024 року, ІІ семестр розпочати в березні 2025 року, відповідно подовживши зимові канікули.

- більш детальну інформацію треба очікувати в майбутніх розпорядженнях.

 

З повагою 

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.07.2024

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ 2024 року! 

 

Колектив кафедри інфекційних хвороб хоче привітати кожного здобувача 2024 року випуску із закінчення тривалого, цікавого, але важкого 6-ти річного періоду навчання. За ці 6 років ви пройшли десятки іспитів та заліків, КРОК-1 та КРОК-2, ОСКІ, різні типи тестових та клінічних випробувань. Ви не просто сильні - ви неймовірні! 

 

Важко вчитись у медичному університеті, але в рази важче навчатись в медичному під час війни! 

 

Тому бажаємо кожному з вас легкої інтернатури, складання КРОК-3 та звісно перемоги нашій країні в цій війні і сил нашим ЗСУ! 

 

З повагою 

Колектив кафедри

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.07.2024

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ВІТАЄ З ВИПУСКОМ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ» 

 

 

Бажаємо кожному здоровʼя, професійного зростання, конкурентноспроможної заробітної плати та звісно миру та перемоги!

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.07.2024

ЗАКІНЧУЄМО НАВЧАЛЬНИЙ РІК З КОРИСТЮ! 

 

2 дні Школи позамедичної освіти, що у м. Львові перевершили всі очікування. Саме 13-15 червня доц. Ольга Андросова та доц. Катерина Романчук відвідали даний захід. 

 

Роль медичної освіти не тільки у навчання суто професійних медичних знань та умінь, а і в формуванні фахівців з активною професійною та громадською позицією. Саме це закладено в ідею Школи позамедичної освіти, яка сфокусована на гуманітарній складовій, розширені світогляду, розвитку критичного мислення і ширшого розуміння етичності. Саме такі якості ми закладаємо в наших здобувачів вищої освіти, саме це вимагаємо. 

 

Саме розвиток викладачів ЗВО спонукає до підвищення якості засвоєних навичок здобувачами.

 

         

 

 

     

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.06.2024

ЗАКІНЧУЄМО НАВЧАЛЬНИЙ РІК З КОРИСТЮ! 

 

4 дні інтерактивного та цікавого конгресу «EASL», що пройшов в Мілані завершені! Раді повідомити, що викладачі кафедри інфекційних хвороб (Ph.D Ірина БОНДАРУК та Ph.D Тетяна БЕВЗ) не просто були учасниками, але й доповідали на даному заході! 

 

Постійний розвиток викладачів кафедри, впровадження нових методів навчання (використання BMJ, UpToDate, Casus платформа з інтерактивними пацієнтами) та постійні закордонні відрядження є базою високого рівня навчання наших здобувачів!

 

Вдячні воїнам ЗСУ за змогу долучитися та приймати участь в даних заходах!

 

            

 

 

               

 

            

 


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.06.2024

РЕЗУЛЬТАТИ КРОК-3 

 

В університети надійшли результати ліцензованого інтегрованого іспиту «КРОК-3» для лікарів-інтернів із спеціальності «Інфекційні хвороби». Нагадуємо, що поріг складання іспиту складає 74%. 

 

В цьому році іспит проходив вперше у вигляді тестових завдань із конкретної спеціальності (на другому або третьому році інтернатури), тому був апробаційний (всі хто складали тест мали позитивні результати не зважаючи на отриманий % позитивних відповідей). 

 

З наступного року іспит буде частиною атестації лікарів інтернів (перший етап атестації - КРОК-3, другий етап атестації теоретичний іспит на профільній кафедрі) та буде впливати на процес отримання сертифіката лікаря-спеціаліста.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.06.2024

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ТА ЛІКАРІ-ІНТЕРНИ! 

 

Для модифікації підготовки здобувачів до ліцензійних іспитів КРОК був створений канал де будуть публікуватися тести для підготовки до іспитів на тестових контролів (примірні тести та тести із буклетів КРОК). 

 

ПОСИЛАННЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ З ТЕСТАМИ КРОК-2 / КРОК-3 / ТЕСТАМИ ДЛЯ ПРОМІЖНИХ ТЕСТУВАНЬ ЗДОБУВАЧІВ


З повагою

Колектив кафедри

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.06.2024

КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ СФОРМУВАЛА СПЕЦІАЛЬНИЙ ТЕЛЕГРАМ-БОТ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ДО ІСПИТУ КРОК-2

 

КРОК-2 тести 2023/2024 року   

 

Тестовий контроль складений із тестів, що входять до буклетів ліцензованого іспиту КРОК-2 2023/2024 року.

 

 

ПОСИЛАННЯ НА БОТ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24.04.2024

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 4 КУРСУ НОВА ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА! 

 

З 2024 року на кафедрі інфекційних хвороб зʼявиться нова вибіркова дисципліна «Розвиток клінічного мислення в клініці інфекційних хвороб»

 

 

Дисципліна була створена на основі співпраці з співпраці Ludwig Maximilian University of Munich. 

 

Мета курсу –вдосконалення клінічного мислення студентів 5 курсу при розборі клінічних випадків з метою навчити їх ефективно аналізувати, діагностувати та лікувати пацієнтів із різними видами інфекційних захворювань.

 

• Курс спрямований на розвиток критичного мислення, умінь приймати обґрунтовані клінічні рішення на основі наукових доказів, клінічного досвіду та емпіричних спостережень.

 

• Через інтерактивні лекції, розбір клінічних кейсів за методикою CLINICAL CASE DISCUSSION, клінічні вправи з використанням віртуальних пацієнтів на платформі CASUS та активні дискусії, студенти навчатимуться розпізнавати клінічні ознаки інфекційних захворювань, проводити диференційну діагностику, встановлювати правильні діагнози та обирати оптимальні стратегії лікування.

 

• В цілому, мета курсу - підготувати майбутніх лікарів до компетентної та етичної практики в галузі медицини, сприяючи підвищенню рівня надання якісної медичної допомоги.

 

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЦЮ НОВУ ВИБІРКОВУ ДИСЦИПЛІНУ ВИ МОЖЕТЕ ДІЗНАТИСЯ НА САЙТІ КАФЕДРИ У РОЗДІЛІ "ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ"

 

     

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24.04.2024

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 4 КУРСУ різних ОПП! ОНОВЛЕНА ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА! 

 

Ще в 2021 році на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміологію була заснована нова вибіркова дисципліна: «ВІЛ-інфекція: антиретровірусна терапія, профілактичні стратегії та лікування». 

 

Шляхом постійних опитувань (в 2022 році)  здобувачів про якість надання практичних навичок, теоретичних питань та літератури кафедра отримала високі показними. 

 

⬛️На питання «Оберіть за 5-бальною шкалою якість викладання» всі 100% опитуваних відповіли 5 балів.

 

⬛️На питання «Оберіть за 5-бальною шкалою чи виправдались ваші надії дізнатися щось нове на цій ВД для вдосконалення свого індивідуального професійного шляху» всі 100% опитуваних відповіли 5 балів. 

 

Основними побажаннями здобувачів було розширення ВК. Ці побажання були прийняті та в 2022 була запропонована нова ВД «Сучасні профілактичні стратегії при вірус-асоційованих пандеміях».❌

 

У нас ви зможете: 

⬛️Дізнатися свій ВІЛ-статус та статус по сифілісу (безкоштовно здати швидкі тести на ВІЛ та сифіліс) 

⬛️Гарно розібратися у найважчих темах інфектології «ВІЛ, грип, COVID-19». Розібратися не просто теоретично, а головне практично. 

⬛️Навчитися заповнювати документацію хворим на ВІЛ. 

⬛️Зробити вакцину від вірусного гепатиту В. 

⬛️Поспілкуватися з профільними пацієнтами за можливості офлайн роботи. 

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЮ ДИСПИПЛІНУ ВИ МОЖЕТЕ ДІЗНАТИСЯ З ПРЕЗЕНТАЦІЇ, ЩО РОЗТАШОВАНА НА САЙТІ КАФЕДРИ!

 

        

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24.04.2024

РЕЗУЛЬТАТИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ПЕРШИЙ КРОК В НАУКУ 2024» 

 

Секція «Інфекційні хвороби» 

 

1 місце Кравець Вікторія Василівна 16 а, 5 курс, Пономарчук Олександра Юріївна 16 а, 5 курс

Науковий керівник: ас. ЗВО Олексій ШВЕД, доц. ЗВО Ольга АНДРОСОВА 

 

2 місце Король Ірина Анатоліївна 13 б, 5 курс, Зарічнюк Марина Леонідівна 13 б, 5 курс

Науковий керівник: ас. Лариса МЕДВЕДЄВА, Тетяна КИРИЛЕНКО

 

3 місце Ткаченко Анна Анатоліївна 10 б, 5 курс, Просвітлюк Вадим Олегович 14 а, 5 курс, Мельник Катерина Валеріївна 14 а, 5 курс

Науковий керівник: ас. ЗВО Олексій ШВЕД, доц. ЗВО Світлана КУЛЯС 

 

3 місце Колісник Віталіна Вікторівна 95 а, 5 курс, Герман Аліна Сергіївна 95 а, 5 курс

Науковий керівник: ас. Тетяна БЕВЗ

 

Найкраща стендова доповідь – Бєда Ольга Василівна 14 а, 5 курс, Гетманчук Владислав Юрійович 10 б, 5 курс.

Науковий керівник: ас. Олексій ШВЕД, доц. Олександра ПОПОВИЧ 

 

Всі здобувачі, що прийняли участь у конференції та переможці отримують додаткові бали до індивідуальної роботи. 

 

Вітаємо та бажаємо новий наукових здобутків та перемог!

 

З повагою 

Колектив кафедри

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17.04.2024

 

 

Вітання нашим переможцям студентської наукової олімпіади!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17.04.2024

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК! 

 

17.04.24 року на кафедрі відбулося засідання гуртка з тематикою «ВІЛ-інфекція. Підходи до менеджменту опортуністичних інфекцій. Нові пролонговані антиретровірусної препарати». 

 

На засідання були обговорені доповіді згідно з тематикою. Також розібрали малі клінічні випадки опортуністичних інфекцій. 

 

Чекаємо всіх на наступних засідань (вже в наступному навчальному році)!

 

        

 

     

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17.04.2024

Шановні колеги! 

 

Вже 18.04.24 року відбудеться студентська наукова конференція «Перший крок в науку 2024». 

19.04.24 відбудеться пленарне засідання, де будуть нагороджуватись здобувачі, що отримали 1 місце. 

 

Задля модифікації часу здобувачів та дотримання правил безпеки секція «Інфекційні хвороби» буде проходити в on-line режимі. 

Посилання на зустрів https://meet.google.com/zou-itwj-gdw

 

PIN-код 466 287 886 

 

Час початку 13:00. 

 

Президія: проф. Лариса Мороз, доц. Світлана Куляс, доц. Олександра Попович, доц. Ольга Андросова, доц. Олена Гайдук, доц. Олена Шкондіна, доц. Катерина Романчук 

 

Секретар: ас. Олексій Швед 

 

Регламент виступу 7-10 хвилин. 

 

Запрошуємо всіх хто цікавиться інфекційними хворобами та хоче підтримати друзів та колег.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17.04.2024

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК! 

 

Складовими диференційного заліку з інфекційних хвороб є: 

 

- Тестові завдання інтегрованого іспиту КРОК-2 (максимум можна отримати 10 балів). 

- Ситуаційна клінічна задача (максимум можна отримати 20 балів). 

- 1 теоретичне питання (максимум можна отримати 25 балів.) 

- 2 теоретичне питання (максимум можна отримати 25 балів). 

 

Максимальна кількість балів за диференційний залів - 80.

 

Питання до диференційного заліку є на Google-диску кафедри. 

 

З повагою 

Колектив кафедри

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.04.2024

 

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ НА ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ. 

 

Засідання буде складатися із теоретичної та практичної частини.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.04.2024

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ОСТАННЄ ПЕРЕСКЛАДАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ! 

 

18.04.24 з 16:30 до 17:30 (для студентів, що навчаються на offline) буде проходити чергове перескладання тестового контролю з аерогенного, фекально-орального, контактного та трансмісивного механізму передачі. З 17:30 до 18:00 перескладання буде проходити для студентів, що навчаються на online. 

 

При собі треба мати: 

- халат;

- змінне взуття;

- захисту маску, що закриває рот і нос;

- студентський квиток, що засвідчує вашу особу; 

 

За одне перескладання здобувач може спробувати перескласти декілька тестувань. 

 

Звертаємо увагу, що здобувачі, що мають нб та «2» за тестування повинні їх перескласти на 3 та вище. 

 

Під час повітряної тривоги, перескладання не відбувається! А всі студенти повинні пройти в укриття!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.04.2024

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РІК! 

 

На останній парі з інфекційних хворою на кафедрі інфекційних хвороб буде проходити комп’ютерний тестовий контроль за рік (як одна з частин диференційного заліку). 

 

Тестовий контроль буде проходити в приміщені компʼютерного класу. 

 

⬛️Для кращої підготовки до ліцензійного іспиту КРОК тести будуть використані ВИКЛЮЧНО із ліцензійного іспиту КРОК (кафедральні та тести STEP використовуватись не будуть).

 

РОЗБАЛОВКА

За кожен вірний тест здобувач може отримати 1 бал (тобто максимум 10 балів). Ці 10 балів є частиною балів за диференційний залік. 

 

Інфекційні хвороби та теми, що виносяться на тестування є на гугл-диску (в розділі питання до диференційного заліку). 

 

РЕКОМЕНДУЄМО ГОТУВАТИСЯ ДО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЦЕНТРУ ТЕСТУВАННЯ 

 

Дату тестування ви можете дізнатися у свого викладача. 

 

Приклади тестів будуть опубліковані тут протягом цього тижня. 

 

З повагою 

Колектив кафедри

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.04.2024

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! 

 

10.04.24 з 16:30 до 17:30 (для студентів, що навчаються на offline) буде проходити чергове перескладання тестового контролю з аерогенного, фекально-орального, контактного та трансмісивного механізму передачі. З 17:30 до 18:00 перескладання буде проходити для студентів, що навчаються на online. 

 

При собі треба мати: 

- халат;

- змінне взуття;

- захисту маску, що закриває рот і нос;

- студентський квиток, що засвідчує вашу особу; 

 

За одне перескладання здобувач може спробувати перескласти декілька тестувань. 

 

Під час повітряної тривоги, перескладання не відбувається! А всі студенти повинні пройти в укриття!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
29.03.2024

Звертаємо увагу, що за кожну індивідуальну роботу здобувач може отримати додаткові бали. 

 

За 1 місце на студентській науковій олімпіаді 11 балів. 

 

За 1 місце на студентській науковій конференцій «Перший крок в науку є 11 балів. 

 

За 2-3 місце на студентській науковій олімпіаді та 2-3 місце на студентській науковій конференції «Перший крок в науку» 10 балів. 

 

Студенти, що пройшли в 2 тур студентської наукової олімпіади можуть отримати 6 балів. 

 

За виступ на студентському науковому гуртку з активною участю в ньому (відвідування більше 1 засідання (загальна кількість 4 за навчальний рік) 8 балів.

 

Бали не сумуються. Також за цю діяльність можна отримати додаткові бали до стипендіального рейтингу.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
29.03.2024

РЕЗУЛЬТАТИ 2 ТУРУ ОЛІМПІАДИ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ! 

 

1 місце Музиченко Анна Володимирівна 5 курс 6 б група, код - YU 444 

Викладач - ас. ЗВО Олексій ШВЕД 

 

2 місце  Музичук Олексій Михайлович 5 курс 16 б група, код - LK 765

Викладач - доц. ЗВО Олена ШКОНДІНА 

 

3 місце  Кравець Вікторія Василівна 5 курс 16 а група, код - IN 456 

Викладач - ас. ЗВО Олексій ШВЕД 

 

Всі здобувачі, що пройшли в 2 тур отримують додаткові бали за індивідуальну роботу студента. 

 

Вітаємо та бажаємо нових звершень та натхнення в нових здобутках!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20.03.2024

РЕЗУЛЬТАТИ 1 ТУРУ ОЛІМПІАДИ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ! 

 

 

Список здобувачів, що перейшли в 2 тур.

 

Гранатир Ігор Петрович 6 курс, 3в група, код - CN450 (132 бали). 

Викладач - доц. Світлана КУЛЯС 

 

Селімшаєва Таміла Максудівна 6 курс, 1в група, код - АМ777 (125 балів). 

Викладач - доц. Світлана КУЛЯС

 

Музичук Олексій Михайлович 5 курс, 16 б група, код - RR565 (124 бали). 

Викладач - доц. Олена ШКОНДІНА 

 

Дібрівський Владислав Олегович 5 курс, 8 б група, код - AL980 (121 бал). 

Викладач - доц. Олена ШКОНДІНА.

 

Бегма Марія Андріївна 6 курс, 1в група, код - АА333 (105 балів). 

Викладач - доц. Світлана КУЛЯС. 

 

Музиченко Анна Володимирівна 5 курс, 6 б група, код - VA789 (103 бали). 

Викладач - ас. Олексій ШВЕД. 

 

Бєда Ольга Василівна 5 курс, 14 а група, код - UI222 (103 бали). 

Викладач - доц. Олена ШКОНДІНА. 

 

Кравець Вікторія Василівна 5 курс, 16 а група, код - FD654 (100 балів). 

Викладач - ас. Олексій ШВЕД. 

 

Саєнко Євгенія Андріївна 5 курс, 6 а група, код - OL671 (100 балів). 

Викладач - ас. Тетяна БЕВЗ. 

 

Ткаченко Анна Анатоліївна 5 курс, 10 б група, код - EI375 (97 балів). 

Викладач - ас. Лариса МЕДВЕДЄВА. 

 

Вдячні всім студентам за участь в 1 турі олімпіади. Всіх хто перейшов в 2 тур очікуємо 27.02.24 року о 16:30 на 2 тур.

 

            


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
19.03.2024

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!


28.03.24 з 16:30 до 17:30 (для студентів, що навчаються на offline) буде проходити перескладання тестового контролю з аерогенного, фекально-орального та контактного механізму передачі. З 17:30 до 18:00 перескладання буде проходити для студентів, що навчаються на online.


При собі треба мати:

- халат;

- змінне взуття;

- захисту маску, що закриває рот і нос;

- студентський квиток, що засвідчує вашу особу;


Під час повітряної тривоги, перескладання не відбувається! А всі студенти повинні пройти в укриття!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.03.2024

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ!


З 01.04.2024 до 05.04.2024 на кафедрі інфекційних хвороб буде проходити комп’ютерний тестовий контроль із трансмісивного механізму передачі.


У частини здобувачів тести будуть проходити на темі «Епідемічний та ендемічний висипний тиф. Хвороба Бріла.» (2 академічні години), а в когось на темі «Трансмісивні хвороби, що передаються через укуси кліщів: кліщовий енцефаліт, хвороба Лайма.» (4 академічні години).


Тестовий контроль буде проходити в компʼютерному класі.

 ⬛️10 тестів за 12 хвилин (якщо тестування проводиться під час очного навчання).


 ⬛️10 тестів за 10 хвилин (якщо тестування проводиться під час дистанційного навчання).


 ⬛️60% тестів знаходиться на Гугл-диску кафедри, 40% тестів КРОК-2/STEP/кафедральні


 ⬛️Тести тільки з одним варіантом відповіді


 ⬛️Перескладання тестування 11.04.2024 року о 16:00 для тих хто складає очно та з 17:00 до 17:30 для тих хто на on-line.


 ⬛️Обов’язкове перескладання для тих хто отримав нб чи 2.


РОЗБАЛОВКА

⬛️10-9 правильних відповідей 5 балів

 ⬛️8-7 правильних відповідей 4 бали

 ⬛️6 правильних відповідей 3 бали

 ⬛️0-5 правильних відповідей 2 бали

 Інфекції, що виносяться на тестування:


- Малярія

- Бруцельоз

- Лейшманіоз

- Кліщовий енцефаліт

- Хвороба Лайма

- Ендемічний та епідемічний висипний тиф. Хвороба Бріла.

- Синдром тривалої гарячки невідомого генезу

- Сепсис

- Невідкладні стани у хворих з інфекційними хвороба з трансмісивним механізмом передачі

- Диф.діагностика цих патологій з неінфекційними процесами.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14.03.2024

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! 

 

19.03.24 з 16:30 до 18:00 (для студентів, що навчаються на offline) буде проходити перескладання тестового контролю з аерогенного, фекально-орального та контактного механізму передачі. З 18:00 до 18:30 перескладання буде проходити для студентів, що навчаються на online. 

 

При собі треба мати: 

- халат;

- змінне взуття;

- захисту маску, що закриває рот і нос;

- студентський квиток, що засвідчує вашу особу; 

 

Під час повітряної тривоги, перескладання не відбувається! А всі студенти повинні пройти в укриття!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14.03.2024

ТЕМИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ОЛІМПІАДУ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

 

- Загальні поняття про інфекційне захворювання, інфекцію, інфекційний та епідеміологічний процес. Механізми та шляхи передавання збудників. 

- Черевний тиф. 

- Паратиф А і В. 

- Сальмонельоз. 

- Холера. 

- Шигельоз. 

- Амебіаз. 

- Харчові токсикоінфекції. 

- Псевдотуберкульоз. 

- Кишковий ієрсиніоз. 

- Поліомієліт. 

- Ротавірусна інфекція. 

- Ентеровірусні інфекції (Коксакі А / Коксакі В / ECHO).

- Ботулізм. 

- Аскаридоз. 

- Ентеробіоз. 

- Трихоцефальоз. 

- Анкілостомідоз. 

- Трихінельоз. 

- Дирофіляріоз. 

- Токсокароз. 

- Дифілоботріоз. 

- Теніоз. 

- Теніаринхоз. 

- Гіменолепідоз. 

- Ехінококоз. 

- Альвеококоз. 

- Опісторхоз. 

- Гіповолемічний шок. 

- Грип. 

- Коронавірусна інфекція. 

- Аденовірусна інфекція. 

- Риновірусна інфекція. 

- РС-інфекція. 

- Парагрипозна інфекція. 

- Менінгококова інфекція. 

- Менінгіти та енцефаліти. 

- Дифтерія. 

- Кір. 

- Краснуха. 

- Епідемічний паротит. 

- Скарлатина. 

- Гострі тонзиліти різного генезу. 

- Герпетичні інфекції (вірус простого герпесу 1 та 2 типу). 

- Вітряна віспа та оперізуючий герпес. 

- Інфекційний мононуклеоз. 

- Цитомегаловірусна інфекція. 

- Вірусні гепатити (А / В / С / D / E). 

- ВІЛ-інфекція та опортуністичні інфекції та інвазії. 

- Токсоплазмоз. 

- TORCH-інфекції. 

- Малярія.

- Лейшманіоз. 

- Бруцельоз.

- Сепсис. 

- Синдром лихоманки невідомого генезу. 

- Диф. діагностика патологій між собою та неінфекційними патологіями.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.03.2024

LECTURE ABOUT HIV-INFECTION

 

06.03.2024 at 13.05  on the Microsoft Teams platform will be an open lecture of associate professor of the Department of Infectious Diseases

Kateryna Romanchuk for students of the 5th year studding of the Faculty of Medicine

(foreign students, English speakers).

 

http://surl.li/rgjec


Topic of the lecture: "HIV infection. HIV-associated invasions and infections."

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.03.2024

УВАГА! ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ! 

 

06.03.24 о 13:05 на кафедрі інфекційних хвороб відбудеться відкрита лекція (в онлайн форматі) на тему: ВІЛ-інфекція. ВІЛ-асоційовані інвазії та інфекції». 

 

http://surl.li/rgjec

 

 Лекція буде проходити в онлайн форматі на базі Microsoft Teams англійською мовою. 

 

Лектор: доц. ЗВО Катерина РОМАНЧУК

 

Всіх бажаючих почути про ВІЛ-інфекцію англійською чекаємо!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
28.02.2024

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК! 

 

28.02.24 року на кафедрі відбулося засідання студентського наукового гуртка з тематикою «Сучасна діагностика та менеджмент вірусних гепатитів. Актуальні питання інфекційних хвороб з трансмісивним механізмом передачі». 

 

На засідання були обговорені доповіді згідно з тематикою, а також був представлений пацієнт за тематикою засідання. 

 

Здобувачі детально зібрали анамнез, разом із викладачами зробили УЗД ОЧП та УЗД ОГК, розібрали медичну документацію пацієнта та подальший підхід до лікування та менеджменту цієї патології.

                  

       

 

   

 

Чекаємо всіх на наступному засіданні та вже з новою тематикою!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
26.02.2024

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!


29.02.24 з 16:35 до 17:30 (для студентів, що навчаються на offline) буде проходити перескладання тестового контролю з аерогенного та фекально-орального механізму передачі.

З 17:30 до 18:00 перескладання буде проходити для студентів, що навчаються на online.


При собі треба мати:

- халат;

- змінне взуття;

- захисту маску, що закриває рот і нос;

- студентський квиток, що засвідчує вашу особу;


Під час повітряної тривоги, перескладання не відбувається! А всі студенти повинні пройти в укриття!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16.02.2024

 

 

 

28.02.2024 року на 16:00 на кафедрі інфекційних хвороб буде проходити студентський науковий гурток з тематикою "Сучасна діагностика та менеджмент вірусних гепатитів. Актуальні питання інфекційних хвороб з трансмісивним механізмом передачі". 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16.02.2024

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ! 

 

З 04.03.2024 до 08.03.2024 на кафедрі інфекційних хвороб буде проходити комп’ютерний тестовий контроль із контактного механізму передачі. 

 

У частини здобувачів тести будуть проходити на темі «TORCH-інфекції. Токсоплазмоз.» (2 академічні години), а в когось на темі «ВІЛ-інфекція. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції.

Принципи ВААРТ. Заходи профілактики. СНІД-асоційовані інфекції та інвазії.

Організація паліативної допомоги в контексті ВІЛ-інфекції.» (4 академічні години). 

 

Тестовий контроль буде проходити в приміщені компʼютерного класу кафедри. 

 

⬛️10 тестів за 12 хвилин (якщо тестування проводиться під час очного навчання). 

⬛️10 тестів за 10 хвилин (якщо тестування проводиться під час дистанційного навчання). 

⬛️50% тестів знаходиться на Гугл-диску кафедри, 50% тестів КРОК-2/STEP/кафедральні 

⬛️Тести тільки з одним варіантом відповіді 

⬛️Перескладання тестування з усної домовленості вашого викладача і проктора. 

⬛️Обов’язкове перескладання для тих хто отримав нб чи 2. 

 

РОЗБАЛОВКА

⬛️10-9 правильних відповідей 5 балів

⬛️8-7 правильних відповідей 4 бали 

⬛️6 правильних відповідей 3 бали 

⬛️0-5 правильних відповідей 2 бали 

 

Інфекції, що виносяться на тестування:

- Гострий вірусний гепатит А 

- Гострі та хронічні вірусні гепатит В / С / D / E

- Ускладнення гострих та хронічних вірусних гепатитів 

- ВІЛ- інфекція та опортуністичні інфекції та інвазії з 4 клінічних стадій. 

- TORCH-інфекції. 

- Невідкладні стани у хворих з інфекційними хвороба з контактним механізмом передачі. 

- Диф.діагностика цих патологій з неінфекційними процесами.

 

В майбутньому в цьому каналі буде опублікований спеціальний бот з примірними тестами на тестовий контроль.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.02.2024

УВАГА! СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА! 

 

20.03.24 року відбудеться 1 етап студентської олімпіади з інфекційних хвороб. 

 

27.03.24 року відбудеться 2 етап. 

 

Місце проведення - кафедра інфекційних хвороб. 

 

Час початку 16:30. 

 

Всі учасники, що перейшли в другий етап отримують додаткові бали за індивідуальну роботу, а переможці (1/2/3 місце диплом переможця , невеликі цінні для вашого здоровʼя презенти та додаткові бали за індивідуальну роботу). 

 

Для реєстрації на олімпіаду, потрібно заповнити 

 

СПЕЦІАЛЬНУ ФОРМУ УЧАСНИКА

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.02.2024

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!


08.02.24 з 15:30 до 17:30 (для студентів на offline) буде проходити перескладання тестового контролю з аерогенним та фекально-оральним механізмами передачі. З 17:30 до 18:00 перескладання буде проходити для студентів, що навчаються на online.


При собі треба мати:

- халат;

- змінне взуття;

- захистну маску, що закриває рот і нос;

- cтудентський квиток;


Під час повітряної тривоги, перескладання не відбувається!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12.01.2024

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ З АЕРОГЕННОГО МЕХАНІЗМУ! 

 

З 29.01.24 до 02.02.24 на кафедрі інфекційних хворою буде проходити комп’ютерний тестовий контроль із аерогенного механізму передачі. 

 

У частини здобувачів тести будуть проходити на темі «Дифтерія. Диференційна діагностика тонзилітів» (2 академічні години), а в когось на темі «Дифтерія. Диференційна діагностика тонзилітів» та «Гострі вірусні гепатити з парентеральним шляхом передавання» (4 академічні години). 

 

Тестовий контроль буде проходити в приміщені компʼютерного класу. 

 

⬛️10 тестів за 12 хвилин (якщо тестування проводиться під час очного навчання). 

⬛️10 тестів за 10 хвилин (якщо тестування проводиться під час дистанційного навчання). 

⬛️50% тестів знаходиться на Гугл-диску кафедри, 50% тестів КРОК-2/STEP/кафедральні 

⬛️Тести тільки з одним варіантом відповіді 

⬛️Перескладання тестування 08.02.24 з 15:30 до 17:30. 

⬛️Обов’язкове перескладання для тих хто отримав нб чи 2. 

 

РОЗБАЛОВКА

⬛️10-9 правильних відповідей 5 балів

⬛️8-7 правильних відповідей 4 бали 

⬛️6 правильних відповідей 3 бали 

⬛️0-5 правильних відповідей 2 бали 

 

Інфекції, що виносяться на тестування:

- Аденовірусна інфекція;

- Риновірусна інфекція; 

- РС-інфекція; 

- Парагрипозна інфекція; 

- Грип; 

- Респіраторний мікоплазмоз;

- Орнітоз (псітакоз);

- Легіонельоз;

- Коронавірусна інфекція (COVID-19);

- Кір;

- Краснуха;

- Епідемічний паротит;

- Менінгококова інфекція;

- Герпесвірусні інфекції викликані а-герпесвірусами, в-герпесвірусами, y-герпесвірусами (інфекційний мононуклеоз);

- Дифтерія;

- Диференційна діагностика “ангін” (гострий стрептококовий тонзиліт, дифтерія мигдаликів, герпетичний фаринготонзиліт, інфекційний мононуклеоз, ангіна Венсана, тонзиліт викликаний грибковими агентами);

- Невідкладні стани у хворих з інфекційними хвороба з аерогенним механізмом передачі;

- Диф.діагностика цих патологій з неінфекційними процесами;

 

Пізніше в цьому каналі буде опублікований спеціальний бот з примірними тестами на тестовий контроль.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12.01.2024

РОЗПОДІЛ ВИКЛАДАЧІВ НА 15.01.2024 рік 

 

5 курс ОПП «Медицина» та ОПП «Педіатрія»

І пара

83 а - ас. ЗВО., Ph.D., Миронюк-Константинович К.Д. 

83 б - доц. ЗВО., к.м.н., Шкондіна О.Ф. 

8 а - ас. ЗВО. Кириленко Т. В. 

8 б - ас. ЗВО. Медведєва Л. С. 

6і - ас. ЗВО. Швед О. В. 

 

ІІ пара 

16 б - доц. ЗВО., к.м.н., Шкондіна О.Ф. 

16 а - ас. ЗВО. Назаренко Н. І.

31 а - ас. ЗВО., Ph.D., Бевз Т.І. 

15 а - ас. ЗВО. Кириленко Т.В. 

15 б - ас. ЗВО. Медведєва Л. С. 

5і - ас. ЗВО. Швед О. В. 

 

ІІІ пара 

86 б - ас. ЗВО., к.м.н., Бондарук І.Ю. 

2 а - доц. ЗВО., к.м.н., Шкондіна О.Ф.

2 б - ас. ЗВО., Медведєва Л. С. 

12м - ас. ЗВО., Швед О. В. 

86 а - ас. ЗВО., Ph.D., Шостацька М.О.

 

ІV пара 

86 б - ас. ЗВО., к.м.н., Бондарук І.Ю. 

2 а - доц. ЗВО., к.м.н., Шкондіна О.Ф.

2 б - ас. ЗВО., Медведєва Л. С. 

7м - ас. ЗВО., Швед О. В. 

86 а - ас. ЗВО., Ph.D., Шостацька М.О.

 

6 курс ОПП «Медицина» та ОПП «Педіатрія» (та всі ВБ, що входять у ОПП) 

 

10 в - доц. ЗВО., к.м.н., Куляс С. М. 

25 ві- доц. ЗВО., к.м.н., Романчук К.Ю. 

26 ві - ас. ЗВО., к.м.н., Бондарук І.Ю. 

45 ві - ас. ЗВО., Ph.D., Миронюк-Константинович К.Д. 

3 х - доц. ЗВО., к.м.н., Андросова О. С. 

17 хі - доц. ЗВО., к.м.н., Попович О. О. 

1 а - доц. ЗВО., к.м.н., Гайдук О. А. 

 

Остаточний розподіл викладачів на весь період семестру для 5 та 6 курсу буде опублікований протягом 16.01.24-17.01.24 року.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12.01.2024

ПОЧАТОК НОВОГО СЕМЕСТРУ! 

 

З 15.01.23 року починається Х семестр для здобувачів 5 курсу ОПП «Медицина» та ОПП «Педіатрія». 

 

Згідно з розкладом у всіх здобувачів заняття будуть проводиться за одним тижнем 4 академічні години (2 пари), за наступним тижнем 2 академічні години (1 пара). 

 

Здобувачі в яких заняття розпочинаються з 4 академічних годин готують тему 10 «Герпетичні інфекції: а-герпесвіруси (герпесвіруси 1,2 та 3 типу), в-герпесвіруси та y-герпесвіруси. Інфекційний мононуклеоз». 

 

Здобувачі в яких заняття розпочинаються з 2 академічних годин готують тему 9 «“Дитячі” крапельні інфекції у дорослих: кір, краснуха, епідемічний паротит, скарлатина».

 

Розподіл викладачів між групами буде опублікований завтра тут, на сайті кафедри та розміщений на Google-диску кафедри.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
30.12.2023

ІЛЬШЕ ПРО ТЕМИ ЯКІ НЕ ГОВОРЯТЬ

 

21.12.23 відбулась зустріч молоді на тематику ІПСШ в рамках заходу «SEX education”.

 

Головна організаторка заходу, студентка 6 курсу Фартушня Аліса Олександрівна вже не вперше зібрала лекторів та небайдужих студентів для обговорення важливих питань щодо сексуальної освіти та важливості дискусії щодо цієї теми. На заході були обговорені теми статевої гігієни, питання безпечності орального сексу та ВІЛ-інфекції. 

 

Одним з лекторів був ас. ЗВО Олексій ШВЕД. Саме Олексій Вадимович розповідав про ВІЛ-інфекцію, заходи щодо захисту від хвороби, методи діагностики та звісно про життя з цим захворюванням. Ну а закінчили дискусію проведенням тестування швидкими кровʼяними тестами та швидким оральним тестом. Всі хто пройшов тестування отримав презервативи та лубриканти. 

 

Колектив кафедри вдячний, що саме наші студенти виносять такі важливі та табуйовані теми на дискус!

 

 

               

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
30.12.2023

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК!

 

21.12.23 на кафедрі інфекційних хвороб відбулося засідання студентського наукового гуртка. 

 

Тематикою гуртка було аспекти діагностики та лікування інфекцій з аерогенним механізмом передачі. Колектив кафедри та відповідальні викладачі вдячні за вашу активність та бажання вдосконалюватися.

 

          

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.12.2023

ЩОДО ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕМЕСТРУ 

 

1. Для здобувачів ОПП «Медична психологія» семестр закінчується диференційним заліком, який буде проходити з 11.12.23 до 15.12.23 року. 

 

2. Для здобувачів 5 курсу ОПП «Медицина» та «Педіатрія» остання тема «Менінгококова інфекція. Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з аерогенним механізмом передачі» ( 11.12.23 до 22.12.23 року). 

 

3. Для здобувачів 6 курсу ОПП «Медицина» пари відбуватимуться згідно розкладу проведення циклів (розкладу 6 курсу) до кінця навчального семестру. 

 

4. Згідно розпоряджання 71 заняття 01.01.24 та 02.01.24 будуть проводитися в дистанційному форматі через можливе загострення воєнної ситуації. 

 

5. Перескладання тестового контролю для 5 курсу ОПП «Медицина» та «Педіатрія» будуть відбуватися вже в другому семестрі. 

 

6. Просимо старост академічних груп на останній парі цього семестру заповнити залікові книжки та отримати «зараховано» (інформація для 5 курсу ОПП «Медицина» та «Педіатрія»). 

 

7. Перескладання нб та негативних оцінок відбувається у свого викладача за попередньою домовленістю та в зручний час для викладача та здобувача. 

 

8. Перескладання диференційного заліку з інфекційних хвороб для ОПП "Медична психологія" буде відбуватися викладачу, що приймав диф.залів за попередньою домовленістю здобувача та викладача.

 

З повагою 

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.12.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ОПП «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

 

З 11.12.2023 до 15.12.2023 року буде  проходить диференційний залік із дисципліни інфекційні хвороби. 

 

⬛️ДОПУСК ДО ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ⬛️

1) Відсутність нб із дисципліни 

2) Наявність 3.0 та вище середньої успішності за практичні заняття 

3) Складання всі тестові контролі на позитивну оцінку та відсутність нб 

 

⬛️СТРУКТУРА ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ⬛️ 

1) Теоретичне питання 20 балів 

2) Теоретичне питання 20 балів 

3) Ситуаційна клініко-ситуаційна задача 30 балів 

4) Тестовий контроль 10 балів 

 

Питання до заліку можна знайти на Гугл-диску кафедри

 

 ⬛️РОЗПОДІЛ ЕКЗАМЕНАТОРІВ НА ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК⬛️

 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Світлана КУЛЯС 63 б

 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Олександра ПОПОВИЧ 61 а

 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Ольга АНДРОСОВА 63 а

 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Олена ШКОНДІНА 62 а

 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Олена ГАЙДУК 62 б

 

Ас. ЗВО, PhD Тетяна БЕВЗ 61 б

 

З повагою 

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.12.2023

ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ЛІКАРІВ 

 

05.12.23 року відбулась лекція для лікарів різних спеціальностей з Вінниці та Житомиру на тему «Останні рекомендації щодо менеджменту пацієнтів з метаболічно-асоційованою жировою хворобою печінки зі сторони інфекціоніста та актуальна інформація щодо лікування пацієнтів із Вірусним гепатитом А під час спалаху на Вінниччині».

 

Актуальні питання були представлені для лікарів різних ЦПМСД, лікарів-інфекціоністів КНП «ВМКЛ 1» та КНП «КЦІХ». 

 

Розвиваємо наших лікарів та подаємо інформацію цікаво та зрозуміло!

 

 

     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.12.2023

ПРОДОВЖУЄМО ВДОСКОНАЛЮВАТИСЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ! 

 

У рамках проєкту співпраці між Університетом Людвига - Максиміліана у Мюнхені та ВНМУ ім. М.І.Пирогова викладачі кафедри інфекційних хвороб доц. ЗВО Ольга Андросова, доц. ЗВО Катерина Романчук та ас. ЗВО Ірина Бондарук були на міжнародному стажуванні у Німеччині, де прийняли активну участь у тренінгах на базі семінар- центру «Фрауен» та відвідали симпозіум «Клінічне мислення та майбутня роль симуляції у медичній освіті» у місті Мюнхен.

 

 

      

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.12.2023

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ОПП «МЕДИЦИНА» ОПП «ПЕДІАТРІЯ» та ОПП «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Перескладання компʼютерного тестового контролю в цьому семестрі з фекально-орального, аерогенного та контактного механізму передавання для ОПП «Медична психологія» та з фекально-орального механізму для ОПП «Педіатрія» та «Медицина» буде відбуватися 7.12.23 з 16:20 до 17:30 в компʼютерному кабінеті кафедри. 

 

З 17:30 до 18:00 буде відбуватися перескладання у студентів, що на дистанційній освіті згідно наказу профільного деканату.

 

При собі треба мати студентський квиток, халат, маску та змінне взуття. 

 

Під час повітряної тривоги перескладання не відбувається!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.12.2023

1 грудня - День боротьби з ВІЛ-інфекцією!

 

Саме в цей день з ініціативи ВООЗ прийнято звертати увагу на ВІЛ-інфекцію та розвінчувати міфи і стереотипи про ВІЛ.

 

Маючи вже гарну традицію, команда «Українського офісу здоровʼя» за підтримки AHF Ukraine та кафедри інфекційних хвороб провела традиційну акцію з профілактичного тестування перехожих на ВІЛ/гепатити В і С/сифіліс та визначення рівня цукру в капілярній крові.

 

Більше 200 відвідувачів торгового центру «Скай парк» змогли протестуватися та отримати відповідну консультацію від наших лікарів.

 

Вже в другій половині дня була проведена лекція для студентів інших ЗВО на тематику дискримінації та стигматизації людей, що живуть з ВІЛ від асистента кафедри інфекційних хвороб Олексія ШВЕДА та лекція про сексуальне виховання від Тетяни ВОЄВОДИ. 

 

Хочемо надати, що протягом навчального року кафедра активно тестує на ВІЛ-інфекцію всіх здобувачів 6 курсу, а здобувачі що обрали ВК «Сучасні лікувально-профілактичні стратегії при вірус-асоційованих пандеміях» можуть отримати різні види швидких тестів на ВІЛ-інфекції, вірусні гепатитів В /С, сифіліс, грип, COVID-19.

 

 Дякуємо Фундації за матеріали. 

Дякуємо кожному, хто свідомо відноситься до свого здоровʼя та такої соціальної проблеми.

 

 

     

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.11.2023

ПЕРЕСКЛАДАННЯ ТЕСТОВИХ КОМП'ЮТЕРНИХ КОНТРОЛІВ


10.11.23 з 14:00 до 17:00 буде відбуватися перескладання тестових контролів для здобувачів ОПП "Медична психологія" з фекально-орального та аерогенного механізмів передачі, для ОПП "Медицина" та ОПП "Педіатрія" з фекально-орального механізму передачі. 


При собі здобувач повинен мати халат, медичну шапку, маску, змінне взуття та студентський квиток.


З повагою

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23.10.2023

SCHEDULE OF REWORKS FOR 4 th / 5 th courses of medical 1 / 2 and dental faculties who has "2" or "nb" for the past year (students of Associate Professor, PhD, Palii Dmitro, students of Assistant Proffesor Nina Zhytniuk, students of Assistant Proffesor Tetiana Voronova).

 

Reworks of missed classes and consultation takes place during working days (Monday-Friday).

 

 

If you have negative grades or nb, you should write to Assistant Profesor, Oleksii SHVED (ас. ЗВО Швед Олексій Вадимович) and he will write to you the contacts of a teacher who can carry out reworking.


Those students who in Ukraine, can rework offline with teacher in convenient time from Monday till Friday.

 

If you are outside of Ukraine, you will rework "nb" or "2" on-line in the Microsoft Teams when teacher has convenient time.

 

To rework missed classes the student must have student ticket.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.10.2023

Шановні здобувачі! 

 

Колектив кафедри хоче подякувати всім хто 10.10.23 відвідував студентський науковий гурток та звісно доповідачам! 

 

Нагадуємо, що кожного року СНТ ВНМУ проводить науково-практичну конференцію «Перший крок в науку» (на якій працює секція «Інфекційні хвороби») де ви можете презентувати власне наукове дослідження. При бажанні це дослідження провести ви можете звертатися до ваших викладачів. 

 

          

 

 

 

З повагою 

Колектив кафедри

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24.09.2023

Шановні здобувачі!


Під час оголошення повітряної тривоги заняття припиняється, а всі здобувачі повинні швидко покинути приміщення кафедри та прямувати до укриття (шлях до укриття є на відео, що розташоване на гугл-диску кафедри).

Якщо ви чуєте сигнал повятряної тривоги під час тестового контролю - він приривається, а ви прямуєте в укриття. Якщо повітряна тривога закінчилась до кінця заняття (максимум за 30 хв до закінчення заняття) ви можете закінчити тестовий контроль. Якщо повітряна тривога продовжується, тестовий контроль переноситься на наступне заняття, а ви повинні попередити вашого викладача, що буде проводити наступне за розкладом заняття, що ви перебуваєте в укритті.


Під час повітряної тривоги ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ покидати укриття!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24.09.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ 6 курсу! 

 

Через реорганізацію кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології на дві окремі кафедри - кафедра інфекційних хвороб та кафедра епідеміології перескладання заборгованостей по епідеміології за минулий рік відбувається на кафедрі епідеміології (вулиця Каштанова 5, медичне містечко, кінцева маршутки 16А).

 

З повагою 

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16.09.2023

ПОЧИНАЄМО НАВЧАЛЬНИЙ РІК З КОРИСТЮ! 

 

Кафедра інфекційних хвороб вітає всіх здобувачів із першими двома тижнями навчання та бажає спокійного та легкого навчального процесу, цікавих занять і звісно менше повітряних тривог.

         

 

 

 

 

 

         

На фото іноземні здобувачі відпрацьовують практичні навички по виявленню Ag до SARS-CoV-2 та грипу швидкими тестами разом з викладачкою та лікарі-інтерни відпрацьовують практичні навички по виявленню anti-HCV, HBsAg, anti-HIV 1/2, anti-TP швидкими тестами разом з викладачем.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.09.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!

 

Кафедра інфекційних хвороб  дасть відповіді на питання, що цікавлять студентів найбільше перед початком нового навчального року!

 

Які предмети вивчаються на цій кафедрі? 

На 5 курсі для ОПП«Медицина» та «Педіатрія»

Інфекційні хвороби - 1 рік - закінчуються диф.заліком та тестовим контролем - впливають на стипендію.

Сучасні профілактичні стратегії у вірус-асоційованих пандеміях - 0.5 року - вибіркова дисципліна - не впливає на стипендію (2 семестр). 

Клінічна паразитологія та тропічна медицина - 0.5 року - вибіркова дисципліна для іноземних студентів (2 семестр).

 

На 6 курсі ОПП «Медицина» та «Педіатрія»

Кожен здобувач обирає вибірковий блок: 

Внутрішня медицина - 3 тижні цикл 

Сімейна медицина - 2 тиждні цикл 

Акушерство та гінекологія - 2 тижні цикл

Хірургія - 2 тижні цикл 

 

Де можна дізнатися хто в нас викладає та як зв’язатися з викладачам?

Розподіл груп між викладачами ви зможете знайти на гугл-диску кафедри та тут 01.09.2023 року, а номер телефону знайти в Microsoft Teams. Після того, як ви дізнались ПІП викладача та його контактний телефон ви повинні йому зателефонувати та отримати інформацію про початок навчального процесу.

 

Де можна дізнатися, що вчити на першу пару чи блок пар? 

Оновлені тематичні плани будуть опубліковані протягом 1 тижня навчання (04.09.23 - 08.09.23). 

Тему для вивчення матеріалу на перше заняття ви можете знайти в тематичних планах 2022-2023 н.р. 

Де знайти інформацію та літературу на пару ? 

На Гугл-диску кафедри є документ, що має перелік рекомендованої літератури для підготовки до занять. По спеціальному графіку університетська бібіліотека буде видавати підручники. На Гугл-диску кафедри є відеоматеріали - лекції та відео від МОЗ та ЦГЗ. 

 

 

Чи працює на кафедрі науковий гурток? 

Так, оголошення про нього будуть в цьому каналі.  Посилання на гурток можете знайти ТУТ.

 

Що таке «комп‘ютерний контроль» в тематичному плані?

Це вид тестування-онлайн в програмі Microsoft Teams чи в очному форматі на кафедрі, що є характеристикою до іспиту та поточною оцінкою.

 

За якою формою навчання ми навчаємося? 

З 04.09.2023 року здобувачі згідно з пар розкладу відвідують кафедру в очному форматі.

 

Як проводиться заняття під час сигналу «Повітряна тривога»? 

Заняття припиняється. Здобувачі відразу покидають кафедру та прямують до укриття. Карта маршруту до укриття буде опублікована тут на та Гугл-диску 01.09.23 року. 

 

З повагою 

Колектив кафедри

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
28.06.2023

ЗАКІНЧУЄМО НАВЧАЛЬНИЙ РІК ІЗ КОРИСТЮ! 

 

Доц. ЗВО Олександра ПОПОВИЧ та доц. ЗВО Ольга АНДРОСОВА взяли участь у Конгресі Європейської Асоціації Дослідження Печінки 2023. 

 

На цьогорічному конгресі головними темами були: жирова хвороба печінки, автоімунні ураження, вірусні гепатити, рак, печінкова недостатність, ведення хворих після трансплантації печінки. Згідно з новим протоколом EASL більш впевнено можем призначати новий препарат для лікування хворих на вірусний гепатит Д та оновлені підходи до менеджменту цієї патології. Bulevertide – не панацея, але має позитивний вплив на перебіг цієї важкої недуги і добре переноситься. Лікарям, які займаються холангіокарциномою, печінковою недостатністю вже доступні нові протоколи 2023 року, реєструйтесь і отримуйте інформацію. Еластометрія селезінки на новому апараті Fibroscan, нові маркери вірусу гепатиту В, тироїдні гормони в патофізіології стеатозу печінки, профілактика реінфекції гепатиту В після трансплантації, та багато інших науково-практичних родзинок.

 

Дякуємо нашим ЗСУ за те, що маємо можливість розвиватися та розвивати наших лікарів!

 

         

 

 

          

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18.05.2023

 

 

 

 

 

18-19 травня 2023 року в рамках щорічної BSAC Spring Conference & AGM 2023: Addressing the AMR burden in everyday practice (Великобританія) Британське товариство антибіотикотерапії ухвалило до постерних доповідей узагальнені результати власних досліджень колективу авторів кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології

ас. ЗВО, к.мед.н. Бондарук І. Ю., ас. ЗВО, PhD Чічірельо-Константинович К. Д., ас. ЗВО, PhD Бевз Т. І. за наступними темами:

 
1. Antibiotic efficacy treatment of community acquired pneumonia among CMV-infected individuals.

 
2. Assessment of antibiotic resistance formation predictors among medical students in developing countries.


Всі охочі запрошуються до участі за наступним посиланням: https://bsac-conference.com/___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.05.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! 

 

Перескладання диференційного заліку з інфекційних хвороб буде відбуватися в очному форматі 11.05.23-12.05.23 за попередньою домовленістю із екзаменатором. 

 

Перескладання приймає той екзаменатор, що був на складанні диф.заліку. 

 

При собі треба мати:

- студентський квиток, що посвідчує вашу особу 

- халат, маску та змінне взуття 

 

З повагою 

Колектив кафедри

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.05.2023

       

 

 

 

 

«ЗАПОБІГТИ❗️ЗАХИЩАТИ❗️ ІМУНІЗУВАТИ» 

 

Саме таке гасло цьогорічного ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИЖНЯ ІМУНІЗАЦІЇ, що триває з 24 по 30 квітня 2023 року та ставить за мету підвищити обізнаність кожного про важливість імунізації для запобігання захворюванням і збереженню життя! Також у цей час проходить ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ ПЕРВИННИХ ІМУНОДЕФІЦИТІВ - це глобальна кампанія, спрямована на підвищення обізнаності, покращення діагностики та лікування вроджених помилок імунітету.

Студентське наукове товариство, працівники КНП «Клінічний центр інфекційних хвороб» за підтримки кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології запрошують пройти безкоштовне та анонімне тестування, яке відбудеться 27.04 з 10:00 по 15:00 в укритті фармацевтичного корпусу, на:

 

1) ВІЛ-інфекцію

2) Вірусний гепатит В

3) Вірусний гепатит С

4) Сифіліс

5) COVID-19

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ АКЦІЇ!

 

27 квітня в укритті фармакологічного корпусу ВНМУ ім. М. І. Пирогова відбулося безкоштовне тестування на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С, сифіліс, COVID-19.

 

Захід проводили працівники КНП «Клінічний центр інфекційних хвороб» за підтримки кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології та студентського наукового товариства.

 

Тестування тривало з 10:00 до 15:00, усього було протестовано 113 осіб.

 

Вітаємо осіб, що дізнались свій інфекційний статус та піклуються про стан свого здоров’я.

Нагадуємо, що кожен бажаючий може звернутися на кафедру інфекційних хвороб з курсом епідеміології та здати швидкий тести на ВІЛ (тестування відбувається по п’ятницям). 

 

Підсумувавши проведення минулорічних акцій ми вже змогли протестувати близько 700 осіб!

 

                    

 

Бережіть себе та своїх близьких! 

З повагою колектив кафедри

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22.04.2023

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! МАЙБУТНІ НАУКОВЦІ! 

 

21.04.2023 року було проведено засідання секції інфекційні хвороби студентської наукової конференції із міжнародною участю «Перший крок в науку 2023». 

 

Результати засідання: 

1 місце Особливості клініки, діагностики, фармакотерапії хронічного гепатиту В + Д 

Доповідачі: О. Р. Саприга, О. В. Чумак (ВНМУ ім. М. І. Пирогова)  

Наукові керівники: доц. Андросова О. С., доц. Попович О. О. 

 

2 місце Сучасне ендоваскулярне лікування хворих на цироз печінки вірусної етіології з проявами гіперспленізму 

Доповідач: В. В. Матвєєв

(ВНМУ ім. М. І. Пирогова)  

Науковий керівник: ас. Войналович О. О. 

 

2 місце Дослідження клініко-лабораторних особливостей перебігу лептоспірозу на основі клінічного випадку

Доповідачі: В. П. Левківська, Д. О. Пермінов 

(ВНМУ ім. М. І. Пирогова) 

Науковий керівник: доц. Куляс  С. М. 

 

 

2 місце Перебіг вагітності у пацієнток з ВІЛ-інфекцією при лікуванні досліджуваним препаратом Долутегравіром 

Доповідачі: А. П. Черначук, А. В. Голубець, Д. Р. Якобчук 

(ВНМУ ім. М. І. Пирогова)  

Науковий керівник: ас. Медведєва Л. С. 

 

3 місце Оцінка прихильності до повної та бустерної вакцинації від COVID-19 в Україні 

Доповідач: Є. О. Забажан 

(Полтавський державний медичний університет)

Науковий керівник: доц. Мамонтова Т. В. 

 

3 місце Клініко-лабораторне порівняння перебігу CMV-хоріоретеніту у ЛЖВ та ВІЛ-негативних осіб з імунодефіцитними станами 

Доповідачі: А. М. Ошарова, А. М. Дуник 

(ВНМУ ім. М. І. Пирогова) 

Наукові керівники: вк.ст. Швед О. В., ас. Мельник Т. О. 

 

3 місце Тактика введення вагітних жінок з хронічною HBV-інфекцією. Профілактика виникнення HBV-інфекції у плода та новонародженої дитини (клінічний випадок)

Доповідач: О. М. Плавков 

(ВНМУ ім. М. І. Пирогова) 

Науковий керівник: ас. Войналович О. О. 

 

 

Вітаю всіх переможців. Бажаємо нових наукових звершень, перемоги та мирного неба! 

 

Нагадуємо, що всі учасники отримають додаткові бали за ІР до предмету. 

 

З повагою 

Колектив кафедри

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.04.2023

Міністерство охорони здоров’я України

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова 

Кафедра інфекційних хворобз курсом епідеміології

 

 

Розподіл екзаменаторів на диференційний залік з інфекційних хвороб для здобувачів ОПП

«Медицина» та «Педіатрія» на диференційний залік з інфекційних хвороб з епідеміологією ОПП

«Стоматологія» та розподіл екзаменаторів на диференційний залік з епідеміології для здобувачів ОПП«Медична психологія»

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАТОР 

АКАДЕМІЧНІ ГРУПИ

Проф. ЗВО., д.мед.н., завідувачкакафедри Лариса МОРОЗ

5а, 12б, 13б, 4а, 17а, 9б, 8а.

Доц. ЗВО., к.мед.н., зав. навчальноїчастини кафедри Світлана КУЛЯС

5б, 6б, 11б, 95б, 96а, 2б, 16а, 42а, 42б.

Доц. ЗВО., к.мед.н., Олександра ПОПОВИЧ

14а, 11а, 10б, 3б, 1б, 17б, 7б, 43а, 43б.

Доц. ЗВО., к.мед.н., Ольга АНДРОСОВА

6а, 14б, 95а, 96б, 2а, 16б, 7а, 44а, 44б.

Доц. ЗВО., к.мед.н., Олена ГАЙДУК

35б, 15б, 12а, 31а, 33б, 61а, 3а, 1а.

Доц., ЗВО., к.мед.н., Дмитро ПАЛІЙ

34б, 84б, 90а, 36а, 91б, 32б, 88б, 86а, 40а, 40б.

Ас., ЗВО., к.мед.н., Катерина РОМАНЧУК

35а, 85а, 83а, 90б, 37а, 91а, 88а, 86б.

Ас., ЗВО., PhD., Кіаріна ЧІЧІРЕЛЬО-КОНСТАНТИНОВИЧ

34а, 87а, 83б, 89б, 37б, 92б, 82б, 81а, 32а.

Ас., ЗВО., PhD., Тетяна БЕВЗ

30а, 15а, 10а, 13а, 61б, 4б, 62а, 8б, 41а, 41б.

Ас., ЗВО., к.мед.н., Ірина БОНДАРУК

85а, 87б, 84а, 33а, 36б, 92а, 82а, 81б, 9а.

 

 

Диференційний залік з епідеміології для ОПП «Медична психологія»

 

20 балів – теоретичне питання із загальної епідеміології 20 балів – теоретичнепитання із спеціальної епідеміології 30 балів – ситуаційно-епідеміологічна задача

10 балів – тестовий контроль

 

Диференційний залік з інфекційних хвороб для ОПП «Медицина» «Педіатрія»

 

20 балів – теоретичне питання 20 балів – теоретичнепитання

30 балів – ситуаційно-клінічна задача

10 балів – тестовий контроль


Диференційний залік з інфекційних хвороб з епідеміологією для ОПП

 

«Стоматологія»

 

20 балів – теоретичне питання 20 балів – теоретичнепитання

30 балів – ситуаційно-клінічна задача

10 балів – тестовий контроль

Всі питання для підготовки до диференційного заліку розташовані на гугл-диску кафедри.

Під час повітряної тривоги диференційний залік припиняється, здобувачі переходять в укриття, адиференційний залік продовжується через 10 хвилин після відбою повітряної тривоги. Якщо повітряна тривога триває більше 2 годин диференційний залік переноситься на наступний тиждень згідно із розкладом та за домовленістю здобувачів та екзаменатора.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.04.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ОПП «МЕДИЦИНА ТА ПЕДІАТРІЯ» ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ (ЧАСТИНА ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ) 

 

На кафедрі буде проходити тестовий контроль (як частина диференційного заліку) із інфекційних хвороб для здобувачів ОПП «Медицина» та «Педіатрія» 5 курс. Тестовий контроль буде проходити в лабораторії кафедри за затвердженим графіком згідно з розкладом груп. Тестовий контроль є частиної диференційного заліку, тому ви отримуєте не класичну оцінку, а кількість балів (від 0 до 10).

 

◾️10 тестів за 10 хвилин (якщо тестування проходить під час очного навчання). 

◾️10 тестів за 10 хвилин (якщо тестування проходить під час очно-дистанційного навчання). 

◾️100% тестів з буклетів та баз КРОК-2

◾️Тестові завдання мають тільки 1 правильний варіант відповіді.

◾️Перескладання тестування не проводиться. 

◾️Обов‘язково перескладати нб. 

◾️Приклад тестів (бот з примірними тестами буде опублікований пізніше).

 

РОЗБАЛОВКА

Тестовий контроль є частиної диференційного заліку, тому ви отримуєте не класичну оцінку, а кількість балів (від 0 до 10).

 

Додаткові питання ви можете задати на кафедрі.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13.04.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РІК! 

 

На останній парі з інфекційних хворою на кафедрі інфекційних хвороб буде проходити комп’ютерний тестовий контроль за рік (як одна з частин диференційного заліку). 

 

Тестовий контроль буде проходити в приміщені лабораторії кафедри. 

 

⬛️Для кращої підготовки до ліцензійного іспиту КРОК тести будуть використані ВИКЛЮЧНО із ліцензійного іспиту КРОК (кафедральні та тести STEP використовуватись не будуть).

 

РОЗБАЛОВКА

За кожен вірний тест здобувач може отримати 1 бал (тобто максимум 10 балів). Ці 10 балів є частиною балів за диференційний залік. 

 

Інфекційні хвороби та теми, що виносяться на тестування є на гугл-диску (в розділі питання до диференційного заліку). 

 

 

З повагою 

Колектив кафедри

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.04.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РІК! 

 

На останній парі з інфекційних хворою на кафедрі інфекційних хвороб буде проходити комп’ютерний тестовий контроль за рік (як одна з частин диференційного заліку). 

 

Тестовий контроль буде проходити в приміщені лабораторії кафедри. 

 

⬛️Для кращої підготовки до ліцензійного іспиту КРОК тести будуть використані ВИКЛЮЧНО із ліцензійного іспиту КРОК (кафедральні та тести STEP використовуватись не будуть).

 

РОЗБАЛОВКА

За кожен вірний тест здобувач може отримати 1 бал (тобто максимум 10 балів). Ці 10 балів є частиною балів за диференційний залік. 

 

Інфекційні хвороби та теми, що виносяться на тестування є на гугл-диску (в розділі питання до диференційного заліку). 

 

 

З повагою 

Колектив кафедри

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.04.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ПЕРЕСКЛАДАННЯ ВСІХ ТЕСТОВИХ КОНТРОЛІВ! 

 

12.04.2023 року з 16:00 до 17:20 буде проходити перескладання нб та «2» за тестові контролі з фекально-орального, аерогенного, контактного та трансмісивного механізмів передачі. 

 

При собі треба мати студентський квиток, що підтверджує особу, халат та маску. 

 

З повагою 

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.04.2023

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20.03.2023

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 

 

Сьогодні, 20.03.2023 року на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології відбулось друге засідання студентського наукового гуртка по темі «Підходи до діагностики та лікування рідкісних вірусних гепатитів. Менеджмент цих патологій». 

 

На засіданні були розібрані 2 доповіді. Також здобувачі мали змогу розібрати клінічний випадок із використання УЗД ОЧП та еластометрії методом FibroSkan. 

 

Студенти змогли не просто подивитись як це роблять спеціалісти, але й самим провести дослідження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З повагою 

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20.03.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ОПП «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

З 27.03.2023 до 31.03.2023 року буде проводитись диференційний залік із дисципліни інфекційні хвороби з епідеміологією. 

 

⬛️ДОПУСК ДО ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ⬛️

1) Відсутність нб із дисципліни 

2) Наявність 3.0 та вище середньої успішності за практичні заняття 

3) Складання тестового контролю як частини диференційного заліку 

 

⬛️СТРУКТУРА ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ⬛️ 

1) Теоретичне питання 20 балів 

2) Теоретичне питання 20 балів 

3) Ситуаційна клініко-епідеміологічна задача 30 балів 

4) Тестовий контроль 10 балів 

 

Питання до заліку можна знайти на Гугл-диску кафедри

 

 ⬛️РОЗПОДІЛ ЕКЗАМЕНАТОРІВ НА ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК⬛️

 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Світлана КУЛЯС 42 а / 42 б 

 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Олександра ПОПОВИЧ 43 а / 43 б 

 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Ольга АНДРОСОВА 44 а / 44 б 

 

Ас. ЗВО, к.мед.н. Дмитро ПАЛІЙ 40 а / 40 б 

 

Ас. ЗВО, PhD Тетяна БЕВЗ 41а / 41 б

 

З повагою 

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.03.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ПЕРЕСКЛАДАННЯ ВСІХ ТЕСТОВИХ КОНТРОЛІВ! 

 

22.03.2023 року з 17:00 до 18:20 буде проходити перескладання нб та «2» за тестові контролі з фекально-орального, аерогенного та контактного механізмів передачі. 

 

При собі треба мати студентський квиток, що підтверджує особу, халат та маску. 

 

З повагою 

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.03.2023

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.03.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ПЕРЕМОЖЦІ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ОЛІМПІАДИ! 

 

27.02.2023 року відбувся перший етап олімпіади з інфекційних хвороб. Олімпіада складалась із завдань 4 рівнів (тести двух рівнів, ситуаційна клінічна задача та патогмонічні симптоми). Всі учасники були пронумеровані та закодовані задля запобігання академічної недоброчесності. 

 

06.03.2023 року відбувся другий етап університетської студентської наукової олімпіади з інфекційних хвороб. Прийняло участь 13 учасників першого туруз найкращими балами. Другий тур складався з великого клінічного кейсу та кросворду. Учасники також були прономеровані та закодовані для не можливості вплинути на результати олімпіади та зменшення академічної недоброчесності. 

 

 

В члени комісії перевірки завдань олімпіади входили: 

- Проф. ЗВО Лариса МОРОЗ 

- Доц. ЗВО Світлана КУЛЯС 

- Доц. ЗВО Олександра ПОПОВИЧ 

- Доц. ЗВО Ольга АНДРОСОВА

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ

 


1 місце Левківська Валентина Петрівна 5б група 5 курс (Медичний факультет 1)


2 місце Пермінов Дмитро Олександрович 5б група 5 курс (Медичний факультет 1)


3 місце Плавков Олег Миколайович 8б група 5 курс (Медичний факультет 1)


Нагородження дипломами переможців буде відбуватися на наступному засіданні студентського наукового гуртка.


Всі учасники 2 етапу отримають 8 балів за індивідуальну роботу, а переможці 11 балів.


ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.03.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! УЧАСНИКИ 1 ТУРУ ОЛІМПІАДИ! 

 

 

Колектив кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології вітає переможців 1 туру наукової студентської олімпіади з інфекційних хвороб! 

 

Хочемо побажати кожному з вас перемог в житті та у навчанні! 

 

До 2 етапу олімпіади пройшли такі студенти:

1) ММ 2313 ( 48 балів / 50 балів) 

2) JL 2332 (45 балів / 50 балів) 

3) РО 2346 (41 бал / 50 балів) 

4) DW 2304 (40 балів / 50 балів) 

5) VA 2325 (38 балів / 50 балів) 

6) LO 2312 (37 балів / 50 балів) 

7) ВY 2302 (37 балів / 50 балів) 

8) IR 2309 (36 балів / 50 балів). 

9) XC 2333 (35 балів / 50 балів) 

10) ZT 2314 (35 балів / 50 балів) 

11) GI 2315 (35 балів / 50 балів) 

12) GT 2307 (35 балів / 50 балів) 

13) JP 2316 (35 балів / 50 балів) 

 

Всі студенти, що пройшли в 2 тур отримують 8 додаткових балів за індивідуальну роботу до предмету. 

Просимо всіх переможців 1 туру з’явитися в понеділок (06.03.23) на 17:00 на 2 тур олімпіади! 

 

                       

 

З повагою 

Колектив кафедри!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.03.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ! 

 

З 30.01.23 до 03.02.23 на кафедрі інфекційних хворою буде проходити комп’ютерний тестовий контроль із аерогенного механізму передачі. 

 

У частини здобувачів тести будуть проходити на темі «Дифтерія. Диференційна діагностика тонзилітів» (2 академічні години), а в когось на темі «Дифтерія. Диференційна діагностика тонзилітів» та «Гострі вірусні гепатити з парентеральним шляхом передавання» (4 академічні години). 

 

Тестовий контроль буде проходити в приміщені лабораторії кафедри. 

 

⬛️10 тестів за 12 хвилин (якщо тестування проводиться під час очного навчання). 

⬛️10 тестів за 10 хвилин (якщо тестування проводиться під час дистанційного навчання). 

⬛️50% тестів знаходиться на Гугл-диску кафедри, 50% тестів КРОК-2/STEP/кафедральні 

⬛️Тести тільки з одним варіантом відповіді 

⬛️Перескладання тестування з усної домовленості вашого викладача і проктора. 

⬛️Обов’язкове перескладання для тих хто отримав нб чи 2. 

 

РОЗБАЛОВКА

⬛️10-9 правильних відповідей 5 балів

⬛️8-7 правильних відповідей 4 бали 

⬛️6 правильних відповідей 3 бали 

⬛️0-5 правильних відповідей 2 бали 

 

Інфекції, що виносяться на тестування:

- Аденовірусна інфекція

- Риновірусна інфекція 

- РС-інфекція 

- Парагрипозна інфекція 

- Грип 

- Респіраторний мікоплазмоз 

- Орнітоз (псітакоз) 

- Легіонельоз 

- Коронавірусна інфекція 

- Кір 

- Краснуха 

- Епідемічний паротит 

- Менінгококова інфекція 

- Герпесвірусні інфекції викликані а-герпесвірусами, в-герпесвірусами, y-герпесвірусами (інфекційний мононуклеоз)

- Дифтерія 

- Диференційна діагностика ангін (гострий стрептококовий тонзиліт, дифтерія мигдаликів, герпетичний фаринготонзиліт, інфекційний мононуклеоз, ангіна Венсана, тонзиліт викликаний грибковими агентами). 

- Невідкладні стани у хворих з інфекційними хвороба з аерогенним механізмом передачі. 

- Диф.діагностика цих патологій з неінфекційними процесами.

 

На цьому тижні в цьому каналі буде опублікований спеціальний бот з примірними тестами на тестовий контроль.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17.02.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! 

ОЛІМПІАДА! 

 

На студентську олімпіаду з інфекційних хвороб будуть виноситися нижче зазначені теми: 

- Загальна інфектологія (поняття про інфекційний та епідемічний процес). 

- Черевний тиф 

- Паратиф А і В

- Сальмонельоз 

- Холера 

- Харчові токсикоінфекції 

- Шигельоз 

- Амебіаз 

- Псевдотуберкульоз 

- Кишковий ієрсиніоз 

- Поліомієліт

- Ентеровіруси (Коксакі А / Консакі В / ЕСНО) 

- Ротавірусна інфекція  

- Ботулізм 

- Аскаридоз 

- Ентеробіоз 

- Трихоцефальоз 

- Анкілостомідоз

- Трихінельоз

- Дирофіляріоз 

- Токсокароз 

- Дифілоботріоз 

- Теніоз 

- Теніаринхоз 

- Гіменолепідоз 

- Ехінококоз 

- Альвеококоз 

- Опісторхоз

- Невідкладні стани у пацієнтів з інфекційними хворобами з фекально-оральним механізмом передачі

- Аденовірусна інфекція

- Риновірусна інфекція 

- РС-інфекція 

- Парагрипозна інфекція 

- Грип 

- Респіраторний мікоплазмоз 

- Орнітоз (псітакоз) 

- Легіонельоз 

- Коронавірусна інфекція 

- Кір 

- Краснуха 

- Епідемічний паротит 

- Менінгококова інфекція 

- Герпесвірусні інфекції викликані а-герпесвірусами, в-герпесвірусами, y-герпесвірусами (інфекційний мононуклеоз)

- Дифтерія 

- Диференційна діагностика ангін (гострий стрептококовий тонзиліт, дифтерія мигдаликів, герпетичний фаринготонзиліт, інфекційний мононуклеоз, ангіна Венсана, тонзиліт викликаний грибковими агентами)

- Невідкладні стани у хворих з інфекційними хвороба з аерогенним механізмом передачі

- Хронічні та гострі вірусні гепатити В / С / D / E / G / TTV 

- Вірусний гепатит А 

- ВІЛ-інфекція та опортуністичні інфекції та інвазії

- Диф.діагностика цих патологій з неінфекційними процесами  

 

Місце проведення - кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології (вул. Хмельницьке шосе 96, КНП «ВМКЛ 1», другий поверх регіонального гепатологічного центру). 

 

Дата та час проведення - 22.02.2023 року (перший тур), 27.02.2023 року (другий тур) о 17:30.

 

Для того, щоб прийняти участь в олімпіаді треба заповнити спеціальну гугл-форму реєстрації учасника. 

 

 

 

 

ПОСИЛАННЯ 

 

 

 

 

❌ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, ЩО КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ СПЕЦІАЛЬНИЙ КОД, А ЙОГО РОБОТА БУДЕ ПЕРЕВІРЯТИСЯ БЕЗ ЗАЗНАЧЕННЯ ПІП 

 

 

Олімпіада дає можливість отримати додаткові бали до дисципліни (індивідуальна робота) та додаткові бали до рейтингу успішності здобувачів вищої освіти (які навчаються за державний кошт) згідно «Положення про порядок призначення та виплат стипендій студентам, аспірантам та докторантам». Збором інформації будуть займатися канцелярії профільних деканатів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
13.02.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ОЛІМПІАДА З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ! 

 

Відповідно до ст. 62 Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 та з урахуванням Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», згідно з вимогами наказу 73 від 26.08.2022 року «Запобігання поширенню гострий респіраторних інфекційних хвороб, грипу та COVID-19” на підставі «Положення про проведення всеукраїнських олімпіад у ВНМУ ім. М. І. Пирогова», з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, підтримки та розвитку творчо обдарованої молоді, кафедра інфекційних хворою проводить наукову олімпіаду з інфекційних хвороб.

 

Місце проведення - кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології (вул. Хмельницьке шосе 96, КНП «ВМКЛ 1», другий поверх регіонального гепатологічного центру). 

 

Дата та час проведення - 22.02.2023 року (перший тур), 27.02.2023 року (другий тур) о 17:30.

 

Для того, щоб прийняти участь в олімпіаді треба заповнити спеціальну гугл-форму реєстрації учасника. 

 

 

ПОСИЛАННЯ 

 

Олімпіада дає можливість отримати додаткові бали до дисципліни (індивідуальна робота) та додаткові бали до рейтингу успішності здобувачів вищої освіти (які навчаються за державний кошт) згідно «Положення про порядок призначення та виплат стипендій студентам, аспірантам та докторантам». Збором інформації будуть займатися канцелярії профільних деканатів.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12.01.2023

УВАГА! УВАГА! УВАГА! НОВИЙ ФОРМАТ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА!

 

                                            

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології та кафедра пропедевтики внутрішньої медицини запрошують студентів 5-6  курсів та лікарів інтернів на сумісний гурток нового формату «Clinical case discussion», що відбудеться 18.01.2023 о 16:30 у морфологічному корпусі ВНМУ ім.М.І. Пирогова, 4-й лекційній аудиторії.

 

Мова заходу: англійська.

Модератор: к.мед.н., асистент кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології ЗВО Катерина Романчук


Презентер: к.мед.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ЗВО Аліна Довгань