Студенту

Історія кафедри

Основні етапи діяльності кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології

 

В 1935 році був створений доцентський курс інфекційних хвороб при кафедрі факультетської терапії, а в 1938 році заснована самостійна кафедра інфекційних хвороб, яку очолив лікар-інфекціоніст В.В. Масалов. Через 3 роки він захистив дисертацію на тему «Застосування сульфаніламіду та його дериватів при менінгококовій інфекції». В.В. Масалов очолював кафедру до Великої Вітчизняної війни і в перші роки звільнення м. Вінниці від німецької окупації. Першими асистентами кафедри були Н.М. Берг, Е.Ф. Гробман,    А.Г. Лойферман. Основним напрямком у науково-дослідній роботі було вивчення епідеміологічного цереброспінального менінгіту. Протягом 1945-1949 років кафедрою керував Е.Ф. Гробман, який захистив у 1947 році кандидатську дисертацію «Порівняльна оцінка лікування цереброспінального (менінгококового) менінгіту». З 1946р. до 1955р. асистентом кафедри працював Аполлон Миколайович Калишинський, який закінчив у 1914 р. медичний факультет французького університету в Бейруті.  

З січня 1949 року кафедру очолював кандидат медичних наук Ф.Ф. Юрчак – учасник партизанського руху в Україні (1941-1945 рр.). В 1948 році він захистив кандидатську дисертацію «Типизация очагов малярии басейна р. Иртыша и перспективы их оздоровления», а в 1962 р. – докторську дисертацію: «Етіопатогенетичне лікування гострої дизентерії». Під керівництвом Ф.Ф. Юрчика співробітники кафедри вивчали епідеміологію і клініку шигельозу (дизентерії) і висипного тифу.

         З 1953 року кафедра поповнилась новими викладачами. Так, працюючи на кафедрі, Л.І. Богачик захистила в 1956 році кандидатську дисертацію з проблеми висипного тифу і потім очолила кафедру інфекційних хвороб в Тернопільському медінституті.

         Я.П. Латенко, кандидат медичних наук, був обраний по конкурсу асистентом в 1956 році, в 1960 році – доцентом кафедри. В 1968 р. Я.П. Латенко захистив докторську дисертацію. Очолював кафедру інфекційних хвороб з 1963 р.

         Д.Ф. Кириченко в 1961 році після закінчення аспірантури в Київському медінституті був зарахований асистентом кафедри інфекційних хвороб. Кандидатську дисертацію Д.Ф. Кириченко захистив у 1963 році, а докторську – в 1970 році. З 1971 року очолив кафедру дитячих інфекцій, а з 1983 року – кафедру інфекційних хвороб № 2 з курсом тропічних інфекцій.

         Кафедра інфекційних хвороб, починаючи з 1983 року, двічі підпадала під реорганізацію: спочатку була розділена на дві кафедри – інфекційних хвороб №1 з курсом дитячих інфекцій – зав. Кафедрою проф. Я.П. Латенко, та інфекційних хвороб №2 з курсом тропічних інфекцій – зав. Кафедрою – проф. Д.Ф. Кириченко, а через 5 років знову проведено об’єднання двох кафедр в одну, яку очолив Д.Ф. Кириченко.

          У різні роки на кафедрі викладачами працювали: Н.М. Берг, А.Г. Лойферман, А.Н. Кавлишинський, Л.І. Богачик, А.В. Гайдамак, В.А. Бондаренко, І.Ф. Луцький, М.П. Никитюк, П.Д. Кириченко, А.Н. Головченко, В.К. Зіва, Н.Г. Корніліч, Є.І. Стогній, Є.Т. Юрець, Л.В. Разборський, П.П. Іванов, Г.П. Марченко, А.А. Шульгина, Т.О. Корчинська, М.Б. Коваль, Г.П. Марченко.

         З 2004 року кафедру інфекційних хвороб з курсом епідеміології очолює доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Л.В. Мороз. Особлива увага приділяється базам кафедри, їх оснащенню. В даний час кафедра працює на базі Міської клінічної лікарні №1 (інфекційні відділення №1 та №2), Вінницького обласного центру по боротьбі зі СНІДом. Науково-дослідна лабораторія кафедри виконує необхідні біохімічні, імуно-ферментні дослідження за допомогою сучасної апаратури.

         Викладання здійснюється з таких дисциплін: інфекційні хвороби (медичні факультети №1 та №2 – V та VI курси, стоматологічний факультет – ІV курс); тропічні хвороби (V курс – іноземні студенти медичних факультетів); епідеміологія (медичні факультети №1 та №2 – V курс, стоматологічний факультет – ІV курс).

         Ще в 1971 році на кафедрі була розроблена і певний час застосовувалась методика без машинного програмного контролю знань за допомогою перфокарт, з 1977 року, як засіб навчання і контролю знань використовуються створені на кафедрі клініко-епідеміологічні задачі.

         Кафедрою проведена значна робота у зв’язку з переходом на викладання за кредитно-модульною системою. Лекторами своєчасно та згідно нової програми були підготовлені лекції по всім дисциплінам для читання їх студентам. Також своєчасно викладачами кафедри була підготовлена вся методична документація, необхідна для викладання за кредитно-модульною системою. Підготовлені і видані друкарським способом «Тести для самостійної підготовки та контролю знань студентів з інфекційних хвороб» та «Тести для самостійної підготовки та контролю знань студентів з епідеміології». Вказані видання використані для підготовки питань з, систематично здійснюваного, комп’ютерного контролю знань студентів з різних розділів обох дисциплін (інфекційних хвороб та епідеміології).

         Основним напрямком наукової роботи кафедри є вивчення проблем хронічних вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу та опортуністичних інфекцій. Як для надання практичної допомоги населенню, так і з метою вирішення різних наукових проблем на базі Міської клінічної лікарні №1 м. Вінниці створено гепатологічний центр. 

         За останні 10 років співробітниками кафедри було опубліковано значну кількість наукових робіт, захищено (під керівництвом Л.В. Мороз) 9 дисертацій (6 викладачів та 3 практичних лікаря). Професор Л.В. Мороз є членом Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.614.01 по присудженню докторських та кандидатських ступенів.

         За редакцією проф. Л.В. Мороз Всеукраїнським видавництвом «Здоров’я України» було видано в 2011-2012 рр. довідник лікаря-інфекціоніста «Инфекционные болезни. Фармакотерапия». (автори – викладачі кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології: Мороз Л.В., Коробко А.П., Андросова О.С., Бєлякова Т.О., Войналович О.О., Давидюк І.О., Кириленко Т.В., Куляс С.М., Оліпер О.А., Попович О.О., Шкондіна О.Ф., Яцик І.В.).

         Проф. Мороз Л.В. є співавтором двох підручників: Інфекційні хвороби. За редакцією О.А. Голубовської. Київ, ВСВ «Медицина», 2012, 728 с.(затверджено, як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації Міністерством охорони здоровя України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України); Епідеміологія. За редакцією Колеснікової І.П. В., Нова книга, 2012р., 570 с. (затверджено, як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації)

         Зусиллями ректорату ВНМУ (ректор – акад.. НАМН України, проф. В.М. Мороз), кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології (проф. Л.В. Мороз), кафедри дитячих інфекційних хвороб (проф. І.І. Незгода), інших членів оргкомітету 6-8 жовтня 2010 р. був успішно проведений в м. Вінниця VIII З’їзд інфекціоністів України: «Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії».

         Систематично організовуються і проводяться (Головний інфекціоніст Вінницького обласного управління охорони здоров’я облдержадміністрації проф. Л.В. Мороз) конференції з актуальних проблем інфектології.

         Нині  викладацьку, наукову та лікувальну роботу на кафедрі здійснюють зав. кафедрою професор Л.В. Мороз, професор Д.Ф. Кириченко, доц. А.П. Коробко, доц. С.М. Куляс, доц. О.О. Попович, асистенти: О.Ф. Шкондіна, О.А. Оліпер, Л.С. Медведєва, О.О. Войналович, Ф.Д. Рудий, О.С. Андросова, І.О. Давидюк, старші лаборанти: М.Я. Тлока, Н.П. Корчевна.

Штат кафедри

Мороз Лариса Василівна


Професор, Доктор медичних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: клініко-епідеміологічна характеристика та лікування ботулізму типу В. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук: хронічні вірусні гепатити В та С. Клініко-морфологічні паралелі.

Кириченко Дмитро Федорович


Професор, Доктор медичних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: зміни нервової системи при черевному тифі, хворобі Боткіна та грипу і їх клінічне значення. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук: епідеміологічні і клінічні спостереження над холерою в Афганістані.

Куляс Світлана Миколаївна


Доцент, Кандидат медичних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: інсектна алергія: поширеність, специфічна діагностика та лікування.

Попович Олександра Олександрівна


Доцент, Кандидат медичних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: генетичні маркери крові у хворих на ХГС

Андросова Ольга Сергіївна


Доцент, Кандидат медичних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: морфофункціональні зміни стану печінки при синдромі набутого імунодефіциту людини.

Шкондіна Олена Феліксівна


Доцент, Кандидат медичних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: особливості перебігу хронічного гепатиту С в залежності від генотипу вірусу

Гайдук Олена Анатоліївна


Доцент, Кандидат медичних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: клініко-морфологічні особливості перебігу гепатиту С у нон-респондерів та методи його медикаментозної корекції.

Давидюк Ірина Олександрівна


Асистент, Кандидат медичних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: клініко-діагностичні особливості перебігу хронічного гепатиту С у осіб, які інфіковані вірусом імунодефіциту людини.

Палій Дмитро Володимирович


Асистент, Кандидат медичних наук

Дисертація на тему: сальмонельоз: особливості діагностики, фактори ризику та персоніфікація фармакотерапії.

Воронова Тетяна Вячеславівна


Aсистент

Чічірельо-Константинович Кіаріна Даніелівна


Асистент, аспірант

Запланована дисертація на здобуття звання доктора філософії на тему "Клініко-діагностичні особливості та прогнозування перебігу негоспітальної пневмонії у осіб молодого віку на тлі персистуючої цитомегаловірусної інфекції"

Войналович Олена Олександрівна


Асистент

Кириленко Тетяна Вадимівна


Асистент

Медведєва Лариса Степанівна


Асистент

Тлока Марія Яковлівна


Старший лаборант

Романчук Катерина Юріївна


Асистент

Новини

Наукова діяльність

Робоча нарада: Проект «Поліпшення діагностики розумової відсталості у дітей з країн Східної Європи та Центральної Азії шляхом генетичної характеристики та біоінформатики/статистики» в Україні.
8
грудня
2011 року
Доповідач
: зав. відділу геноміки людини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, д.б.н., проф. Лівшиць Л.А.
Співдоповідачі
:
1.
Н
.с. відділу геноміки людини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, к.б.н., Пампуха В.М.
2.
Н
.с. відділу геноміки людини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, к.б.н., Грищенко Н.В.
3.
Аспірант , Кучеренко А.М.