Студенту

Master

Вибіркові курси

CLINICAL PARASITOLOGY AND  TROPICAL MEDICINE
The subject of study of the discipline are infectious diseases of mainly parasitic etiology and helminthiasis, due to the expansion of international relations, can pose an threat.
Modern treatment and prevention strategies for virus-associated pandemics
HIV and hepatitis B and C have become a major problem for medicine due to their rapid spread and lack of effective treatment. COVID-19 pandemic shows medical system\'s inability to fight virus-associated pandemics
Клінічна паразитологія та тропічна медицина (вибіркова дисципліна для студентів 5 курсу)
Метою предмету є навчити студентів здійснювати своєчасну діагностику паразитарних та тропічних інфекційних хвороб, їх лікування та профілактику. Через розширенням міжнародних зв᾽язків та світовим перерозподілом актуальність збільшується.
Сучасні лікувально-профілактичні стратегії при вірус-асоційованих пандеміях (вибіркова дисципліна для студентів 5 курсу)
ВІЛ-інфекція та грип залишаються великою проблемою для медичної системичерез своє поширення. Пандемія COVID-19 показала неспроможність медичної системи до протидії вірус-асоційованих пандемій.

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

 

Основні етапи діяльності кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміологіїВ 1935 році був створений доцентський курс інфекційних хвороб при кафедрі факультетської терапії, а в 1938 році заснована самостійна кафедра інфекційних хвороб, яку очолив лікар-інфекціоніст В.В. Масалов. Через 3 роки він захистив дисертацію на тему «Застосування сульфаніламіду та його дериватів при менінгококовій інфекції». В.В. Масалов очолював кафедру до Великої Вітчизняної війни і в перші роки звільнення м. Вінниці від німецької окупації.

    Першими асистентами кафедри були Н.М. Берг, Е.Ф. Гробман,    А.Г. Лойферман. Основним напрямком у науково-дослідній роботі було вивчення епідеміологічного цереброспінального менінгіту. Протягом 1945-1949 років кафедрою керував Е.Ф. Гробман, який захистив у 1947 році кандидатську дисертацію «Порівняльна оцінка лікування цереброспінального (менінгококового) менінгіту». З 1946р. до 1955р. асистентом кафедри працював Аполлон Миколайович Калишинський, який закінчив у 1914 р. медичний факультет французького університету в Бейруті.  

    З січня 1949 року кафедру очолював кандидат медичних наук Ф.Ф. Юрчак – учасник партизанського руху в Україні (1941-1945 рр.). В 1948 році він захистив кандидатську дисертацію «Типизация очагов малярии басейна р. Иртыша и перспективы их оздоровления», а в 1962 р. – докторську дисертацію: «Етіопатогенетичне лікування гострої дизентерії». Під керівництвом Ф.Ф. Юрчика співробітники кафедри вивчали епідеміологію і клініку шигельозу (дизентерії) і висипного тифу.

    З 1953 року кафедра поповнилась новими викладачами. Так, працюючи на кафедрі, Л.І. Богачик захистила в 1956 році кандидатську дисертацію з проблеми висипного тифу і потім очолила кафедру інфекційних хвороб в Тернопільському медичному інституті.

Я.П. Латенко, кандидат медичних наук, був обраний по конкурсу асистентом в 1956 році, в 1960 році – доцентом кафедри. В 1968 р. Я.П. Латенко захистив докторську дисертацію. Очолював кафедру інфекційних хвороб з 1963 р.

   Д.Ф. Кириченко в 1961 році після закінчення аспірантури в Київському медінституті був зарахований асистентом кафедри інфекційних хвороб. Кандидатську дисертацію Д.Ф. Кириченко захистив у 1963 році, а докторську – в 1970 році. З 1971 року очолив кафедру дитячих інфекцій, а з 1983 року – кафедру інфекційних хвороб № 2 з курсом тропічних інфекцій.

   Кафедра інфекційних хвороб, починаючи з 1983 року, двічі підпадала під реорганізацію: спочатку була розділена на дві кафедри – інфекційних хвороб №1 з курсом дитячих інфекцій – зав. Кафедрою проф. Я.П. Латенко, та інфекційних хвороб №2 з курсом тропічних інфекцій – зав. Кафедрою – проф. Д.Ф. Кириченко, а через 5 років знову проведено об’єднання двох кафедр в одну, яку очолив Д.Ф. Кириченко.

    Протягом 1965-2014 рр. на кафедрі працював видатний український вчений-інфектолог  - Коробко А.П. (1939-2014).  Народився 11 вересня 1939 року у с. Мньов Чернігівської області.

Після закінчення Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова з 1962 по 1964 р р працював головним лікарем Степашської дільничної лікарні, а з 1964 по 1965р.р. - головним лікарем Соболівської лікарні Гайсинського району Вінницької області.

у 1965 - 1967 р.р. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі інфекційних хвороб Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова.

З 1967 р. зарахований на посаду асистента, а з 1992 р. - доцента кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології ВНМУ ім. М. І. Пирогова.

у 1987 р захистив дисертацію на здобуття кандидата медичних наук за темою «Изменения знергетического обмена и клеточного иммунитета при вирусном гепатите В и их прогностическое значение».

Протягом 27 років - завуч кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.

Є автором понад 50 наукових публікацій, 15 раціоналізаторських пропозицій.

У 1986 р. занесений на Дошку пошани Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова, нагороджений Грамотами обласної та міської ради народних депутатів.

У 1986 р. брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (Ліквідатор І Категорії).

   У різні роки на кафедрі викладачами працювали: Н.М. Берг, А.Г. Лойферман, А.Н. Кавлишинський, Л.І. Богачик, А.В. Гайдамак, В.А. Бондаренко, І.Ф. Луцький, М.П. Никитюк, П.Д. Кириченко, А.Н. Головченко, В.К. Зіва, Н.Г. Корніліч, Є.І. Стогній, Є.Т. Юрець, Л.В. Разборський, П.П. Іванов, Г.П. Марченко, А.А. Шульгина, Т.О. Корчинська, М.Б. Коваль, Г.П. Марченко.

         З 2004 року кафедру інфекційних хвороб з курсом епідеміології очолює доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Л.В. Мороз. Особлива увага приділяється базам кафедри, їх оснащенню. В даний час кафедра працює на базі Міської клінічної лікарні №1 (інфекційні відділення №1 та №2), Вінницького обласного центру по боротьбі зі СНІДом. Науково-дослідна лабораторія кафедри виконує необхідні біохімічні, імуно-ферментні дослідження за допомогою сучасної апаратури.

         Викладання здійснюється з таких дисциплін: інфекційні хвороби (медичні факультети №1 та №2 – V та VI курси, стоматологічний факультет – ІV курс); тропічні хвороби (V курс – іноземні студенти медичних факультетів); епідеміологія (медичні факультети №1 та №2 – V курс, стоматологічний факультет – ІV курс).

         Ще в 1971 році на кафедрі була розроблена і певний час застосовувалась методика без машинного програмного контролю знань за допомогою перфокарт, з 1977 року, як засіб навчання і контролю знань використовуються створені на кафедрі клініко-епідеміологічні задачі.

         Кафедрою проведена значна робота у зв’язку з переходом на викладання за кредитно-модульною системою. Лекторами своєчасно та згідно нової програми були підготовлені лекції по всім дисциплінам для читання їх студентам. Також своєчасно викладачами кафедри була підготовлена вся методична документація, необхідна для викладання за кредитно-модульною системою. Підготовлені і видані друкарським способом «Тести для самостійної підготовки та контролю знань студентів з інфекційних хвороб» та «Тести для самостійної підготовки та контролю знань студентів з епідеміології». Вказані видання використані для підготовки питань з, систематично здійснюваного, комп’ютерного контролю знань студентів з різних розділів обох дисциплін (інфекційних хвороб та епідеміології).

         Основним напрямком наукової роботи кафедри є вивчення проблем хронічних вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу та опортуністичних інфекцій. Як для надання практичної допомоги населенню, так і з метою вирішення різних наукових проблем на базі Міської клінічної лікарні №1 м. Вінниці створено гепатологічний центр. 

         За останні 10 років співробітниками кафедри було опубліковано значну кількість наукових робіт, захищено (під керівництвом Л.В. Мороз) 9 дисертацій (6 викладачів та 3 практичних лікаря). Професор Л.В. Мороз є членом Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.614.01 по присудженню докторських та кандидатських ступенів.

         За редакцією проф. Л.В. Мороз Всеукраїнським видавництвом «Здоров’я України» було видано в 2011-2012 рр. довідник лікаря-інфекціоніста «Инфекционные болезни. Фармакотерапия». (автори – викладачі кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології: Мороз Л.В., Коробко А.П., Андросова О.С., Бєлякова Т.О., Войналович О.О., Давидюк І.О., Кириленко Т.В., Куляс С.М., Оліпер О.А., Попович О.О., Шкондіна О.Ф., Яцик І.В.).

         Проф. Мороз Л.В. є співавтором двох підручників: Інфекційні хвороби. За редакцією О.А. Голубовської. Київ, ВСВ «Медицина», 2012, 728 с.(затверджено, як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації Міністерством охорони здоровя України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України); Епідеміологія. За редакцією Колеснікової І.П. В., Нова книга, 2012р., 570 с. (затверджено, як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації).

         Зусиллями ректорату ВНМУ (ректор – акад. НАМН України, проф. В.М. Мороз), кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології (проф. Л.В. Мороз), кафедри дитячих інфекційних хвороб (проф. І.І. Незгода), інших членів оргкомітету 6-8 жовтня 2010 р. був успішно проведений в м. Вінниця VIII З’їзд інфекціоністів України: «Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії».

         Проф. Мороз Л.В. є співавтором двох підручників: Інфекційні хвороби. За редакцією О.А. Голубовської. Київ, ВСВ «Медицина», 2012, 728 с.(затверджено, як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації Міністерством охорони здоровя України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України); Епідеміологія. За редакцією Колеснікової І.П. В., Нова книга, 2012р., 570 с. (затверджено, як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації)

         Зусиллями ректорату ВНМУ (ректор – акад.. НАМН України, проф. В.М. Мороз), кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології (проф. Л.В. Мороз), кафедри дитячих інфекційних хвороб (проф. І.І. Незгода), інших членів оргкомітету 6-8 жовтня 2010 р. був успішно проведений в м. Вінниця VIII З’їзд інфекціоністів України: «Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії».

ГЕРБ КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ З КУРСОМ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ       Систематично організовуються і проводяться (Головний інфекціоніст Вінницького обласного управління охорони здоров’я облдержадміністрації проф. Л.В. Мороз) конференції з актуальних проблем інфектології.

       З 2020 року колектив кафедри на чолі проф. Мороз Лариси Василівни приймає активну участь у боротьбі проти пандемії COVID-19 у м. Вінниця на базі Міської клінічної лікарні №1. Саме кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології перша в Україні створила протокол лікування та введення пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

       З початком повномаштабного вторгнення російської федерації в Україну кафедра продовжила лікувальна та навчальну роботу із врахуванням нових реалій та всіх безпекових та протиепідемічних заходів.

       В 2023 року кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології була реорганізована та на її базі створено дві окремі кафедри : інфекційних хвороб та епідеміології.

ГЕРБ КАФЕДРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 


 Нині  викладацьку, наукову та лікувальну роботу на кафедрі ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ здійснюють зав. кафедрою професор Л.В. Мороз, доц. С.М. Куляс, доц. О.О. Попович, доц. О.С. Андросова,  доц. О.А. Гайдук,  доц. К.Ю. Романчук, доц. О.Ф. Шкондіна, асистени: Л.С. Медведєва, І.Ю. Бондарук, Т.В. Воронова, Т.О. Мельник, Т.І. Бевз, К.Д. Миронюк-Константинович, Т.В. Кириленко, Н.В. Житнюк, О.В. Швед, старші лаборанти М.Я. Тлока, Н.П. Цаюк.

                

РОБОЧІ БУДНІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ПІД ЧАС ПОЧАТКУ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

 

  

ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ОЛІМПІАДИ

 

ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ З ТЕСТУВАННЯ СТУДЕНТІВ НА ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ В ТА С, ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ ТА СИФІЛІС ЗА ПІДТРИМКИ КНП "Клінічний центр інфекційних хвороб"


   

ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

 

   

ПРОВЕДЕННЯ ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ

 

   

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЛІКАРІВ

 

        

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ЗАКОРДОННИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

 

 

     

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ІЗ ЗДОБУВАЧАМИ

 

 


Штат кафедри

Мороз Лариса Василівна


завідувачка кафедри, професор , доктор медичних наук, головний інфекціоніст Вінницького обласного управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-епідеміологічна характеристика та лікування ботулізму типу В".
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему "Хронічні вірусні гепатити В та С. Клініко-морфологічні паралелі".
Автор 247 наукових робіт.
Співукладачка довідника «Инфекционные болезни. Фармакотерапия» (К., 2011) та спів­авторка підручників «Інфекційні хвороби» (К., 2012), «Епідеміологія» (В., 2012). Наук. дослідж. – вірусні захворювання (хронічні вірусні гепатити, СНІД).
Лариса Василівна є учасником багатьох міжнародних конференцій.

Викладає у лікарів-інтернів із спеціальності "Інфекційні хвороби".

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення анастезіології та реанімації №1 та №2)

Українська C2
GOOGLE SCHOLAR

SCOPUS

PUBLONS

Куляс Світлана Миколаївна


доцент, завідувачка навчальної частини кафедри, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст, лікар-УЗД

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Інсектна алергія: поширеність, специфічна діагностика та лікування".
Автор 32 наукових робіт.

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних студентів 5 та 6 курсу.

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення анастезіології та реанімації №1, відділення анастезіології та реанімації інфекційного відділення)

Українська C2
GOOGLE SCHOLAR


Попович Олександра Олександрівна


доцент, відповідальна за роботу з інтернами, відповідальна за наукову роботу кафедри, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст, лікар-УЗД

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Генетичні маркери крові у хворих на ХГС".
Автор 21 друкованої роботи.

Викладає у лікарів-інтернів суміжних спеціальностей.

Українська C2, англійська B2

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення пульмонології, терапії №1,відділення анастезіології та реанімації №1, неврології №1, гастроентерології)

GOOGLE SCHOLAR

PUBLONS

Андросова Ольга Сергіївна


доцент, куратор студентського наукового гуртка, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст, лікар-УЗД

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Морфофункціональні зміни стану печінки при синдромі набутого імунодефіциту людини".
Автор 12 друкованих робіт.

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних 5 та 6 курсу.

Українська C2

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення анастезіології та реанімації №1, відділення анастезіології та реанімації інфекційного відділення)

GOOGLE SCHOLAR

SCOPUS

PUBLONS

Гайдук Олена Анатоліївна


доцент, відповідальна за проведення спеціалізацій, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-морфологічні особливості перебігу гепатиту С у нон-респондерів та методи його медикаментозної корекції".
Автор 15 наукових робіт.


Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних та іноземних студентів 5 та 6 курсу.

Українська C2, англійська B2

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (терапевтичне відділення №1 та №2)


GOOGLE SCHOLAR

PUBLONS

Романчук Катерина Юріївна


доцент, відповідальна за роботу з інтернами, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Персоналізація фармакотерапії та її прогнозування у хворих на хронічний гепатит С."

Автор 17 друкованих робіт.

Викладає інфекційні хвороби у іноземних студентів 5 та 6 курсу.

Відповідальна за ВК "Практично-орієнтований курс розвитку клінічного мислення за методикою CCD (Clinical Case Discussion) в клініці інфекційних хвороб".

Українська C2, англійська B2

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення неврології №1 та №2)

GOOGLE SCHOLAR

SCOPUS

PUBLONS

Шкондіна Олена Феліксівна


доцент, відповідальна за проведення спеціалізацій, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Особливості перебігу хронічного гепатиту С в залежності від генотипу вірусу".

Автор 20 наукових робіт.

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних та іноземних студентів 5 курсу.

Українська C2, англійська B2


GOOGLE SCHOLAR

Бондарук Ірина Юріївна


асистент, відповідальна за роботу з іноземними здобувачами, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Ефективність противірусної терапії у хворих на хронічний вірусний гепатит С з урахуванням маркерів фіброзоутворення".

Викладає інфекційні хвороби в іноземних студентів 5 курсу.

Українська C2, англійська B2

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення неврології №1 та №2)

GOOGLE SCHOLAR

PUBLONS

Мельник Тетяна Олександрівна


асистент, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему "Моніторинг клінічного перебігу та динаміки лікування хронічного гепатиту В у осіб, які інфіковані вірусом імунодефіциту людини".
Відповідальна за вибіркову дисципліну "ВІЛ-інфекція: антиретровірусна терапія, сучасні профілактичні стратегії".
Автор 20 друкованих робіт.

Викладає інфекційні хвороби в іноземних студентів 5 та 6 курсу.

Українська C2, англійська B2, французька B1

GOOGLE SCHOLAR

PUBLONS

Миронюк-Константинович Кіаріна Даніелівна


асистент , доктор філософії, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття звання доктора філософії на тему "Клініко-діагностичні особливості та прогнозування перебігу негоспітальної пневмонії у осіб молодого віку на тлі персистуючої цитомегаловірусної інфекції".

Автор 53 друкованих робіт.

Викладає інфекційні хвороби в іноземних студентів 5 та 6 курсу.

Відповідальна за ВК "Клінічна паразитологія та тропічна медицина".

Українська C2, англійська B2

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення гастроентерології)

1.Рецензент журналів "Monaldi Archives for Chest diseases" (з 2022 р.), "MAR Pulmonology" (з 2021 р.)
2. Член Європейського респіраторного товариства ( з 2017 р.), British Society for Antimicrobial Chemotherapy (з 2022 р.)
3. Рецензент Європейської ради із акредитації в пульмонології EBAP ( з 2022р.)

GOOGLE SCHOLAR

SCOPUS

PUBLONS

Бевз Тетяна Ігорівна


асистент, доктор філософії, профорг кафедри, лікар-інфекціоніст, відповідальна за цивільну оборону кафедри

Дисертація на здобуття звання доктора філософії на тему "Особливості клінічного перебігу та прогнозу хронічного гепатиту С при поліморфізмі гену TLR-4"

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних студентів на 5 курсі.

Українська C2

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення гастроентерології)

GOOGLE SCHOLAR

SCOPUS

Кириленко Тетяна Вадимівна


асистент, лікар-інфекціоніст, відповідальна за лікувальну роботу кафедри

Працює асистентом кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології на базі міської клінічної лікарні №1.

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних та іноземних студентів 5 та 6 курсів.

Українська C2, англійська В2.

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (клінічне інфекційне відділення з гепатологічним центром)

GOOGLE SCHOLAR

Воронова Тетяна Вячеславівна


асистент, лікар-інфекціоніст

Працює над дисертацією на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-діагностичні особливості та прогноз грипу типу AH1N1 в залежності від генетичного поліморфізму IFNL4".

Викладає інфекційні хвороби та епідеміологію в іноземних студентів 5 курсу.

Українська C2, англійська В2

Медведєва Лариса Степанівна


асистент, лікар-інфекціоніст

Працює асистентом кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології на базі міської клінічної лікарні №1.

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних студентів 5 курсу.

Українська C2

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (клінічне інфекційне відділення з гепатологічним центром)

Житнюк Ніна Володимирівна


асистент, аспірант , лікар-інфекціоніст, лікар-узд

Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня доктора філософії на тему "Коронавірусна хвороба (COVID-19): клініко-параклінічні характеристики та особливості гуморальної відповіді".
Науковий керівник: проф. ЗВО Лариса МОРОЗ

Викладає інфекційні хвороби у іноземних студентів 5 курсу.

Українська C2, англійська В2.

Відповідальна за ВК "Сучасні лікувально-профілактичні стратегії при вірус-асоційованих пандеміях".

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення пульмонології)

Член British Society for Antimicrobial Chemotherapy (з 2023 р).

Швед Олексій Вадимович


асистент, аспірант, відповідальний секретар кафедри, модератор кафедри, лікар-інфекціоніст

Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня доктора філософії на тему "Клініко-епідеміологічні особливості перебігу вірусного гепатиту А у дорослих осіб".
Науковий керівник: проф. ЗВО Лариса МОРОЗ

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних та іноземних студентів 5 курсу.

Українська C2, англійська В2.

Відповідальний за ВК "Сучасні лікувально-профілактичні стратегії при вірус-асоційованих пандеміях".

Клінічною роботою займається на базі КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1" (відділення пульмонології та всі пацієнти з ВІЛ-інфекцією) та КНП "Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр" ОР (пацієнти з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ).

1. Позаштатний експерт НСЗУ з питань пакету специфікацій з ВІЛ-інфекції, експерт НАЗЯВО ОПП "Медицина".
2. Член Європейського товариства із дослідження ВІЛ/СНІДу (з 2022 р.), British Society for Antimicrobial Chemotherapy (з 2023 р.), Всеукраїнська асоціація інфекціоністів (з 2022 р).

Назаренко Наталія Іванівна


асистент, лікар-інфекціоніст

Викладає інфекційні хвороби у студентів 4 та 5 курсів медичного та стоматологічного факультетів.

Українська С2.

Шостацька Марія Олександрівна


асистент-сумісник, доктор філософії, лікар-інфекціоніст, заступник директора з виховної роботи вінницького медичного фахового коледжу

Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття супеня доктора філософії на тему "Особливості перебігу гострих кишкових інфекцій спричинених умовно-патогенною флорою у осіб похилого та старечого віку".

Українська C2, англійська B2

Викладає інфекційні хвороби в іноземних студентів 5 курсу.
Автор 4 друкованих робіт. Патент на корисну модель 1.

Тлока Марія Яковлівна


старший лаборант

Займається проведенням імуноферментних аналізів на виявлення антитіл до вірусного гепатиту В і С. Відповідає за документацію кафедри.

Цаюк Наталія Петрівна


старший лаборант

Займається проведенням імуноферментних аналізів на виявлення антитіл до вірусного гепатиту В і С. Відповідає за документацію кафедри.
Працювали на кафедрі

Кириченко Дмитро Федорович


Роки роботи на кафедрі: 1961 - 2020

професор, доктор медичних наук

Народився 04 січня 1929 р. в селі Ометинці Немирівського р-н. Вінницької обл.
У 1955 р. з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут.
У 1956-1957 р.р. клінічний ординатор, а у 1957-1960 р.р. аспірант кафедри інфекційних хвороб Київського медичного інституту.
У 1960-1961 р.р.молодший науковий співробітник інституту інфекційних хвороб АМН СРСР.
1961-1697 р.р. асистент, 1967-1971 р.р. доцент, 1971-1988 р.р. завідувач кафедри інфекційних хвороб Вінницького медичного інституту.
1988-2003 р.р. завідувач кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології
У продовж 1989-2001 р.р. проректор з лікувальної роботи, з 2003 р.р. професор кафедри інфекційних хвороб, автор понад 200 наукових праць.

Коробко Анатолій Петрович


Роки роботи на кафедрі: 1965 - 2014

доцент, завідувач навчальної частини кафедри, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст

Народився 11 вересня 1939 року у с. Мньов Чернігівської області.
Після закінчення Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова з 1962 по 1964 р р працював головним лікарем Степашської дільничної лікарні, а з 1964 по 1965р.р. - головним лікарем Соболівської лікарні Гайсинського району Вінницької області.
у 1965 - 1967 р.р. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі інфекційних хвороб Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова.
З 1967 р. зарахований на посаду асистента, а з 1992 р. - доцента кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
у 1987 р захистив дисертацію на здобуття кандидата медичних наук за темою «Изменения знергетического обмена и клеточного иммунитета при вирусном гепатите В и их прогностическое значение».
Протягом 27 років - завуч кафедри інфекційних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
Є автором понад 50 наукових публікацій, 15 раціоналізаторських пропозицій.
У 1986 р. занесений на Дошку пошани Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова, нагороджений Грамотами обласної та міської ради народних депутатів.
У 1986 р. брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (Ліквідатор І Категорії).

Новини

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
28.02.2024

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК! 

 

28.02.24 року на кафедрі відбулося засідання студентського наукового гуртка з тематикою «Сучасна діагностика та менеджмент вірусних гепатитів. Актуальні питання інфекційних хвороб з трансмісивним механізмом передачі». 

 

На засідання були обговорені доповіді згідно з тематикою, а також був представлений пацієнт за тематикою засідання. 

 

Здобувачі детально зібрали анамнез, разом із викладачами зробили УЗД ОЧП та УЗД ОГК, розібрали медичну документацію пацієнта та подальший підхід до лікування та менеджменту цієї патології.

                  

       

 

   

 

Чекаємо всіх на наступному засіданні та вже з новою тематикою!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
26.02.2024

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!


29.02.24 з 16:35 до 17:30 (для студентів, що навчаються на offline) буде проходити перескладання тестового контролю з аерогенного та фекально-орального механізму передачі.

З 17:30 до 18:00 перескладання буде проходити для студентів, що навчаються на online.


При собі треба мати:

- халат;

- змінне взуття;

- захисту маску, що закриває рот і нос;

- студентський квиток, що засвідчує вашу особу;


Під час повітряної тривоги, перескладання не відбувається! А всі студенти повинні пройти в укриття!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16.02.2024

 

 

 

28.02.2024 року на 16:00 на кафедрі інфекційних хвороб буде проходити студентський науковий гурток з тематикою "Сучасна діагностика та менеджмент вірусних гепатитів. Актуальні питання інфекційних хвороб з трансмісивним механізмом передачі". 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16.02.2024

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ! 

 

З 04.03.2024 до 08.03.2024 на кафедрі інфекційних хвороб буде проходити комп’ютерний тестовий контроль із контактного механізму передачі. 

 

У частини здобувачів тести будуть проходити на темі «TORCH-інфекції. Токсоплазмоз.» (2 академічні години), а в когось на темі «ВІЛ-інфекція. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції.

Принципи ВААРТ. Заходи профілактики. СНІД-асоційовані інфекції та інвазії.

Організація паліативної допомоги в контексті ВІЛ-інфекції.» (4 академічні години). 

 

Тестовий контроль буде проходити в приміщені компʼютерного класу кафедри. 

 

⬛️10 тестів за 12 хвилин (якщо тестування проводиться під час очного навчання). 

⬛️10 тестів за 10 хвилин (якщо тестування проводиться під час дистанційного навчання). 

⬛️50% тестів знаходиться на Гугл-диску кафедри, 50% тестів КРОК-2/STEP/кафедральні 

⬛️Тести тільки з одним варіантом відповіді 

⬛️Перескладання тестування з усної домовленості вашого викладача і проктора. 

⬛️Обов’язкове перескладання для тих хто отримав нб чи 2. 

 

РОЗБАЛОВКА

⬛️10-9 правильних відповідей 5 балів

⬛️8-7 правильних відповідей 4 бали 

⬛️6 правильних відповідей 3 бали 

⬛️0-5 правильних відповідей 2 бали 

 

Інфекції, що виносяться на тестування:

- Гострий вірусний гепатит А 

- Гострі та хронічні вірусні гепатит В / С / D / E

- Ускладнення гострих та хронічних вірусних гепатитів 

- ВІЛ- інфекція та опортуністичні інфекції та інвазії з 4 клінічних стадій. 

- TORCH-інфекції. 

- Невідкладні стани у хворих з інфекційними хвороба з контактним механізмом передачі. 

- Диф.діагностика цих патологій з неінфекційними процесами.

 

В майбутньому в цьому каналі буде опублікований спеціальний бот з примірними тестами на тестовий контроль.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.02.2024

УВАГА! СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА! 

 

20.03.24 року відбудеться 1 етап студентської олімпіади з інфекційних хвороб. 

 

27.03.24 року відбудеться 2 етап. 

 

Місце проведення - кафедра інфекційних хвороб. 

 

Час початку 16:30. 

 

Всі учасники, що перейшли в другий етап отримують додаткові бали за індивідуальну роботу, а переможці (1/2/3 місце диплом переможця , невеликі цінні для вашого здоровʼя презенти та додаткові бали за індивідуальну роботу). 

 

Для реєстрації на олімпіаду, потрібно заповнити 

 

СПЕЦІАЛЬНУ ФОРМУ УЧАСНИКА

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.02.2024

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!


08.02.24 з 15:30 до 17:30 (для студентів на offline) буде проходити перескладання тестового контролю з аерогенним та фекально-оральним механізмами передачі. З 17:30 до 18:00 перескладання буде проходити для студентів, що навчаються на online.


При собі треба мати:

- халат;

- змінне взуття;

- захистну маску, що закриває рот і нос;

- cтудентський квиток;


Під час повітряної тривоги, перескладання не відбувається!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12.01.2024

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ З АЕРОГЕННОГО МЕХАНІЗМУ! 

 

З 29.01.24 до 02.02.24 на кафедрі інфекційних хворою буде проходити комп’ютерний тестовий контроль із аерогенного механізму передачі. 

 

У частини здобувачів тести будуть проходити на темі «Дифтерія. Диференційна діагностика тонзилітів» (2 академічні години), а в когось на темі «Дифтерія. Диференційна діагностика тонзилітів» та «Гострі вірусні гепатити з парентеральним шляхом передавання» (4 академічні години). 

 

Тестовий контроль буде проходити в приміщені компʼютерного класу. 

 

⬛️10 тестів за 12 хвилин (якщо тестування проводиться під час очного навчання). 

⬛️10 тестів за 10 хвилин (якщо тестування проводиться під час дистанційного навчання). 

⬛️50% тестів знаходиться на Гугл-диску кафедри, 50% тестів КРОК-2/STEP/кафедральні 

⬛️Тести тільки з одним варіантом відповіді 

⬛️Перескладання тестування 08.02.24 з 15:30 до 17:30. 

⬛️Обов’язкове перескладання для тих хто отримав нб чи 2. 

 

РОЗБАЛОВКА

⬛️10-9 правильних відповідей 5 балів

⬛️8-7 правильних відповідей 4 бали 

⬛️6 правильних відповідей 3 бали 

⬛️0-5 правильних відповідей 2 бали 

 

Інфекції, що виносяться на тестування:

- Аденовірусна інфекція;

- Риновірусна інфекція; 

- РС-інфекція; 

- Парагрипозна інфекція; 

- Грип; 

- Респіраторний мікоплазмоз;

- Орнітоз (псітакоз);

- Легіонельоз;

- Коронавірусна інфекція (COVID-19);

- Кір;

- Краснуха;

- Епідемічний паротит;

- Менінгококова інфекція;

- Герпесвірусні інфекції викликані а-герпесвірусами, в-герпесвірусами, y-герпесвірусами (інфекційний мононуклеоз);

- Дифтерія;

- Диференційна діагностика “ангін” (гострий стрептококовий тонзиліт, дифтерія мигдаликів, герпетичний фаринготонзиліт, інфекційний мононуклеоз, ангіна Венсана, тонзиліт викликаний грибковими агентами);

- Невідкладні стани у хворих з інфекційними хвороба з аерогенним механізмом передачі;

- Диф.діагностика цих патологій з неінфекційними процесами;

 

Пізніше в цьому каналі буде опублікований спеціальний бот з примірними тестами на тестовий контроль.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12.01.2024

РОЗПОДІЛ ВИКЛАДАЧІВ НА 15.01.2024 рік 

 

5 курс ОПП «Медицина» та ОПП «Педіатрія»

І пара

83 а - ас. ЗВО., Ph.D., Миронюк-Константинович К.Д. 

83 б - доц. ЗВО., к.м.н., Шкондіна О.Ф. 

8 а - ас. ЗВО. Кириленко Т. В. 

8 б - ас. ЗВО. Медведєва Л. С. 

6і - ас. ЗВО. Швед О. В. 

 

ІІ пара 

16 б - доц. ЗВО., к.м.н., Шкондіна О.Ф. 

16 а - ас. ЗВО. Назаренко Н. І.

31 а - ас. ЗВО., Ph.D., Бевз Т.І. 

15 а - ас. ЗВО. Кириленко Т.В. 

15 б - ас. ЗВО. Медведєва Л. С. 

5і - ас. ЗВО. Швед О. В. 

 

ІІІ пара 

86 б - ас. ЗВО., к.м.н., Бондарук І.Ю. 

2 а - доц. ЗВО., к.м.н., Шкондіна О.Ф.

2 б - ас. ЗВО., Медведєва Л. С. 

12м - ас. ЗВО., Швед О. В. 

86 а - ас. ЗВО., Ph.D., Шостацька М.О.

 

ІV пара 

86 б - ас. ЗВО., к.м.н., Бондарук І.Ю. 

2 а - доц. ЗВО., к.м.н., Шкондіна О.Ф.

2 б - ас. ЗВО., Медведєва Л. С. 

7м - ас. ЗВО., Швед О. В. 

86 а - ас. ЗВО., Ph.D., Шостацька М.О.

 

6 курс ОПП «Медицина» та ОПП «Педіатрія» (та всі ВБ, що входять у ОПП) 

 

10 в - доц. ЗВО., к.м.н., Куляс С. М. 

25 ві- доц. ЗВО., к.м.н., Романчук К.Ю. 

26 ві - ас. ЗВО., к.м.н., Бондарук І.Ю. 

45 ві - ас. ЗВО., Ph.D., Миронюк-Константинович К.Д. 

3 х - доц. ЗВО., к.м.н., Андросова О. С. 

17 хі - доц. ЗВО., к.м.н., Попович О. О. 

1 а - доц. ЗВО., к.м.н., Гайдук О. А. 

 

Остаточний розподіл викладачів на весь період семестру для 5 та 6 курсу буде опублікований протягом 16.01.24-17.01.24 року.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12.01.2024

ПОЧАТОК НОВОГО СЕМЕСТРУ! 

 

З 15.01.23 року починається Х семестр для здобувачів 5 курсу ОПП «Медицина» та ОПП «Педіатрія». 

 

Згідно з розкладом у всіх здобувачів заняття будуть проводиться за одним тижнем 4 академічні години (2 пари), за наступним тижнем 2 академічні години (1 пара). 

 

Здобувачі в яких заняття розпочинаються з 4 академічних годин готують тему 10 «Герпетичні інфекції: а-герпесвіруси (герпесвіруси 1,2 та 3 типу), в-герпесвіруси та y-герпесвіруси. Інфекційний мононуклеоз». 

 

Здобувачі в яких заняття розпочинаються з 2 академічних годин готують тему 9 «“Дитячі” крапельні інфекції у дорослих: кір, краснуха, епідемічний паротит, скарлатина».

 

Розподіл викладачів між групами буде опублікований завтра тут, на сайті кафедри та розміщений на Google-диску кафедри.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
30.12.2023

ІЛЬШЕ ПРО ТЕМИ ЯКІ НЕ ГОВОРЯТЬ

 

21.12.23 відбулась зустріч молоді на тематику ІПСШ в рамках заходу «SEX education”.

 

Головна організаторка заходу, студентка 6 курсу Фартушня Аліса Олександрівна вже не вперше зібрала лекторів та небайдужих студентів для обговорення важливих питань щодо сексуальної освіти та важливості дискусії щодо цієї теми. На заході були обговорені теми статевої гігієни, питання безпечності орального сексу та ВІЛ-інфекції. 

 

Одним з лекторів був ас. ЗВО Олексій ШВЕД. Саме Олексій Вадимович розповідав про ВІЛ-інфекцію, заходи щодо захисту від хвороби, методи діагностики та звісно про життя з цим захворюванням. Ну а закінчили дискусію проведенням тестування швидкими кровʼяними тестами та швидким оральним тестом. Всі хто пройшов тестування отримав презервативи та лубриканти. 

 

Колектив кафедри вдячний, що саме наші студенти виносять такі важливі та табуйовані теми на дискус!

 

 

               

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
30.12.2023

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК!

 

21.12.23 на кафедрі інфекційних хвороб відбулося засідання студентського наукового гуртка. 

 

Тематикою гуртка було аспекти діагностики та лікування інфекцій з аерогенним механізмом передачі. Колектив кафедри та відповідальні викладачі вдячні за вашу активність та бажання вдосконалюватися.

 

          

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.12.2023

ЩОДО ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО СЕМЕСТРУ 

 

1. Для здобувачів ОПП «Медична психологія» семестр закінчується диференційним заліком, який буде проходити з 11.12.23 до 15.12.23 року. 

 

2. Для здобувачів 5 курсу ОПП «Медицина» та «Педіатрія» остання тема «Менінгококова інфекція. Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з аерогенним механізмом передачі» ( 11.12.23 до 22.12.23 року). 

 

3. Для здобувачів 6 курсу ОПП «Медицина» пари відбуватимуться згідно розкладу проведення циклів (розкладу 6 курсу) до кінця навчального семестру. 

 

4. Згідно розпоряджання 71 заняття 01.01.24 та 02.01.24 будуть проводитися в дистанційному форматі через можливе загострення воєнної ситуації. 

 

5. Перескладання тестового контролю для 5 курсу ОПП «Медицина» та «Педіатрія» будуть відбуватися вже в другому семестрі. 

 

6. Просимо старост академічних груп на останній парі цього семестру заповнити залікові книжки та отримати «зараховано» (інформація для 5 курсу ОПП «Медицина» та «Педіатрія»). 

 

7. Перескладання нб та негативних оцінок відбувається у свого викладача за попередньою домовленістю та в зручний час для викладача та здобувача. 

 

8. Перескладання диференційного заліку з інфекційних хвороб для ОПП "Медична психологія" буде відбуватися викладачу, що приймав диф.залів за попередньою домовленістю здобувача та викладача.

 

З повагою 

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.12.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ОПП «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

 

З 11.12.2023 до 15.12.2023 року буде  проходить диференційний залік із дисципліни інфекційні хвороби. 

 

⬛️ДОПУСК ДО ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ⬛️

1) Відсутність нб із дисципліни 

2) Наявність 3.0 та вище середньої успішності за практичні заняття 

3) Складання всі тестові контролі на позитивну оцінку та відсутність нб 

 

⬛️СТРУКТУРА ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ⬛️ 

1) Теоретичне питання 20 балів 

2) Теоретичне питання 20 балів 

3) Ситуаційна клініко-ситуаційна задача 30 балів 

4) Тестовий контроль 10 балів 

 

Питання до заліку можна знайти на Гугл-диску кафедри

 

 ⬛️РОЗПОДІЛ ЕКЗАМЕНАТОРІВ НА ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК⬛️

 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Світлана КУЛЯС 63 б

 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Олександра ПОПОВИЧ 61 а

 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Ольга АНДРОСОВА 63 а

 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Олена ШКОНДІНА 62 а

 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Олена ГАЙДУК 62 б

 

Ас. ЗВО, PhD Тетяна БЕВЗ 61 б

 

З повагою 

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.12.2023

ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ЛІКАРІВ 

 

05.12.23 року відбулась лекція для лікарів різних спеціальностей з Вінниці та Житомиру на тему «Останні рекомендації щодо менеджменту пацієнтів з метаболічно-асоційованою жировою хворобою печінки зі сторони інфекціоніста та актуальна інформація щодо лікування пацієнтів із Вірусним гепатитом А під час спалаху на Вінниччині».

 

Актуальні питання були представлені для лікарів різних ЦПМСД, лікарів-інфекціоністів КНП «ВМКЛ 1» та КНП «КЦІХ». 

 

Розвиваємо наших лікарів та подаємо інформацію цікаво та зрозуміло!

 

 

     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.12.2023

ПРОДОВЖУЄМО ВДОСКОНАЛЮВАТИСЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ! 

 

У рамках проєкту співпраці між Університетом Людвига - Максиміліана у Мюнхені та ВНМУ ім. М.І.Пирогова викладачі кафедри інфекційних хвороб доц. ЗВО Ольга Андросова, доц. ЗВО Катерина Романчук та ас. ЗВО Ірина Бондарук були на міжнародному стажуванні у Німеччині, де прийняли активну участь у тренінгах на базі семінар- центру «Фрауен» та відвідали симпозіум «Клінічне мислення та майбутня роль симуляції у медичній освіті» у місті Мюнхен.

 

 

      

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.12.2023

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ОПП «МЕДИЦИНА» ОПП «ПЕДІАТРІЯ» та ОПП «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Перескладання компʼютерного тестового контролю в цьому семестрі з фекально-орального, аерогенного та контактного механізму передавання для ОПП «Медична психологія» та з фекально-орального механізму для ОПП «Педіатрія» та «Медицина» буде відбуватися 7.12.23 з 16:20 до 17:30 в компʼютерному кабінеті кафедри. 

 

З 17:30 до 18:00 буде відбуватися перескладання у студентів, що на дистанційній освіті згідно наказу профільного деканату.

 

При собі треба мати студентський квиток, халат, маску та змінне взуття. 

 

Під час повітряної тривоги перескладання не відбувається!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.12.2023

1 грудня - День боротьби з ВІЛ-інфекцією!

 

Саме в цей день з ініціативи ВООЗ прийнято звертати увагу на ВІЛ-інфекцію та розвінчувати міфи і стереотипи про ВІЛ.

 

Маючи вже гарну традицію, команда «Українського офісу здоровʼя» за підтримки AHF Ukraine та кафедри інфекційних хвороб провела традиційну акцію з профілактичного тестування перехожих на ВІЛ/гепатити В і С/сифіліс та визначення рівня цукру в капілярній крові.

 

Більше 200 відвідувачів торгового центру «Скай парк» змогли протестуватися та отримати відповідну консультацію від наших лікарів.

 

Вже в другій половині дня була проведена лекція для студентів інших ЗВО на тематику дискримінації та стигматизації людей, що живуть з ВІЛ від асистента кафедри інфекційних хвороб Олексія ШВЕДА та лекція про сексуальне виховання від Тетяни ВОЄВОДИ. 

 

Хочемо надати, що протягом навчального року кафедра активно тестує на ВІЛ-інфекцію всіх здобувачів 6 курсу, а здобувачі що обрали ВК «Сучасні лікувально-профілактичні стратегії при вірус-асоційованих пандеміях» можуть отримати різні види швидких тестів на ВІЛ-інфекції, вірусні гепатитів В /С, сифіліс, грип, COVID-19.

 

 Дякуємо Фундації за матеріали. 

Дякуємо кожному, хто свідомо відноситься до свого здоровʼя та такої соціальної проблеми.

 

 

     

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.11.2023

ПЕРЕСКЛАДАННЯ ТЕСТОВИХ КОМП'ЮТЕРНИХ КОНТРОЛІВ


10.11.23 з 14:00 до 17:00 буде відбуватися перескладання тестових контролів для здобувачів ОПП "Медична психологія" з фекально-орального та аерогенного механізмів передачі, для ОПП "Медицина" та ОПП "Педіатрія" з фекально-орального механізму передачі. 


При собі здобувач повинен мати халат, медичну шапку, маску, змінне взуття та студентський квиток.


З повагою

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23.10.2023

SCHEDULE OF REWORKS FOR 4 th / 5 th courses of medical 1 / 2 and dental faculties who has "2" or "nb" for the past year (students of Associate Professor, PhD, Palii Dmitro, students of Assistant Proffesor Nina Zhytniuk, students of Assistant Proffesor Tetiana Voronova).

 

Reworks of missed classes and consultation takes place during working days (Monday-Friday).

 

 

If you have negative grades or nb, you should write to Assistant Profesor, Oleksii SHVED (ас. ЗВО Швед Олексій Вадимович) and he will write to you the contacts of a teacher who can carry out reworking.


Those students who in Ukraine, can rework offline with teacher in convenient time from Monday till Friday.

 

If you are outside of Ukraine, you will rework "nb" or "2" on-line in the Microsoft Teams when teacher has convenient time.

 

To rework missed classes the student must have student ticket.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.10.2023

Шановні здобувачі! 

 

Колектив кафедри хоче подякувати всім хто 10.10.23 відвідував студентський науковий гурток та звісно доповідачам! 

 

Нагадуємо, що кожного року СНТ ВНМУ проводить науково-практичну конференцію «Перший крок в науку» (на якій працює секція «Інфекційні хвороби») де ви можете презентувати власне наукове дослідження. При бажанні це дослідження провести ви можете звертатися до ваших викладачів. 

 

          

 

 

 

З повагою 

Колектив кафедри

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24.09.2023

Шановні здобувачі!


Під час оголошення повітряної тривоги заняття припиняється, а всі здобувачі повинні швидко покинути приміщення кафедри та прямувати до укриття (шлях до укриття є на відео, що розташоване на гугл-диску кафедри).

Якщо ви чуєте сигнал повятряної тривоги під час тестового контролю - він приривається, а ви прямуєте в укриття. Якщо повітряна тривога закінчилась до кінця заняття (максимум за 30 хв до закінчення заняття) ви можете закінчити тестовий контроль. Якщо повітряна тривога продовжується, тестовий контроль переноситься на наступне заняття, а ви повинні попередити вашого викладача, що буде проводити наступне за розкладом заняття, що ви перебуваєте в укритті.


Під час повітряної тривоги ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ покидати укриття!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24.09.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ 6 курсу! 

 

Через реорганізацію кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології на дві окремі кафедри - кафедра інфекційних хвороб та кафедра епідеміології перескладання заборгованостей по епідеміології за минулий рік відбувається на кафедрі епідеміології (вулиця Каштанова 5, медичне містечко, кінцева маршутки 16А).

 

З повагою 

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16.09.2023

ПОЧИНАЄМО НАВЧАЛЬНИЙ РІК З КОРИСТЮ! 

 

Кафедра інфекційних хвороб вітає всіх здобувачів із першими двома тижнями навчання та бажає спокійного та легкого навчального процесу, цікавих занять і звісно менше повітряних тривог.

         

 

 

 

 

 

         

На фото іноземні здобувачі відпрацьовують практичні навички по виявленню Ag до SARS-CoV-2 та грипу швидкими тестами разом з викладачкою та лікарі-інтерни відпрацьовують практичні навички по виявленню anti-HCV, HBsAg, anti-HIV 1/2, anti-TP швидкими тестами разом з викладачем.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.09.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!

 

Кафедра інфекційних хвороб  дасть відповіді на питання, що цікавлять студентів найбільше перед початком нового навчального року!

 

Які предмети вивчаються на цій кафедрі? 

На 5 курсі для ОПП«Медицина» та «Педіатрія»

Інфекційні хвороби - 1 рік - закінчуються диф.заліком та тестовим контролем - впливають на стипендію.

Сучасні профілактичні стратегії у вірус-асоційованих пандеміях - 0.5 року - вибіркова дисципліна - не впливає на стипендію (2 семестр). 

Клінічна паразитологія та тропічна медицина - 0.5 року - вибіркова дисципліна для іноземних студентів (2 семестр).

 

На 6 курсі ОПП «Медицина» та «Педіатрія»

Кожен здобувач обирає вибірковий блок: 

Внутрішня медицина - 3 тижні цикл 

Сімейна медицина - 2 тиждні цикл 

Акушерство та гінекологія - 2 тижні цикл

Хірургія - 2 тижні цикл 

 

Де можна дізнатися хто в нас викладає та як зв’язатися з викладачам?

Розподіл груп між викладачами ви зможете знайти на гугл-диску кафедри та тут 01.09.2023 року, а номер телефону знайти в Microsoft Teams. Після того, як ви дізнались ПІП викладача та його контактний телефон ви повинні йому зателефонувати та отримати інформацію про початок навчального процесу.

 

Де можна дізнатися, що вчити на першу пару чи блок пар? 

Оновлені тематичні плани будуть опубліковані протягом 1 тижня навчання (04.09.23 - 08.09.23). 

Тему для вивчення матеріалу на перше заняття ви можете знайти в тематичних планах 2022-2023 н.р. 

Де знайти інформацію та літературу на пару ? 

На Гугл-диску кафедри є документ, що має перелік рекомендованої літератури для підготовки до занять. По спеціальному графіку університетська бібіліотека буде видавати підручники. На Гугл-диску кафедри є відеоматеріали - лекції та відео від МОЗ та ЦГЗ. 

 

 

Чи працює на кафедрі науковий гурток? 

Так, оголошення про нього будуть в цьому каналі.  Посилання на гурток можете знайти ТУТ.

 

Що таке «комп‘ютерний контроль» в тематичному плані?

Це вид тестування-онлайн в програмі Microsoft Teams чи в очному форматі на кафедрі, що є характеристикою до іспиту та поточною оцінкою.

 

За якою формою навчання ми навчаємося? 

З 04.09.2023 року здобувачі згідно з пар розкладу відвідують кафедру в очному форматі.

 

Як проводиться заняття під час сигналу «Повітряна тривога»? 

Заняття припиняється. Здобувачі відразу покидають кафедру та прямують до укриття. Карта маршруту до укриття буде опублікована тут на та Гугл-диску 01.09.23 року. 

 

З повагою 

Колектив кафедри

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
28.06.2023

ЗАКІНЧУЄМО НАВЧАЛЬНИЙ РІК ІЗ КОРИСТЮ! 

 

Доц. ЗВО Олександра ПОПОВИЧ та доц. ЗВО Ольга АНДРОСОВА взяли участь у Конгресі Європейської Асоціації Дослідження Печінки 2023. 

 

На цьогорічному конгресі головними темами були: жирова хвороба печінки, автоімунні ураження, вірусні гепатити, рак, печінкова недостатність, ведення хворих після трансплантації печінки. Згідно з новим протоколом EASL більш впевнено можем призначати новий препарат для лікування хворих на вірусний гепатит Д та оновлені підходи до менеджменту цієї патології. Bulevertide – не панацея, але має позитивний вплив на перебіг цієї важкої недуги і добре переноситься. Лікарям, які займаються холангіокарциномою, печінковою недостатністю вже доступні нові протоколи 2023 року, реєструйтесь і отримуйте інформацію. Еластометрія селезінки на новому апараті Fibroscan, нові маркери вірусу гепатиту В, тироїдні гормони в патофізіології стеатозу печінки, профілактика реінфекції гепатиту В після трансплантації, та багато інших науково-практичних родзинок.

 

Дякуємо нашим ЗСУ за те, що маємо можливість розвиватися та розвивати наших лікарів!

 

         

 

 

          

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18.05.2023

 

 

 

 

 

18-19 травня 2023 року в рамках щорічної BSAC Spring Conference & AGM 2023: Addressing the AMR burden in everyday practice (Великобританія) Британське товариство антибіотикотерапії ухвалило до постерних доповідей узагальнені результати власних досліджень колективу авторів кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології

ас. ЗВО, к.мед.н. Бондарук І. Ю., ас. ЗВО, PhD Чічірельо-Константинович К. Д., ас. ЗВО, PhD Бевз Т. І. за наступними темами:

 
1. Antibiotic efficacy treatment of community acquired pneumonia among CMV-infected individuals.

 
2. Assessment of antibiotic resistance formation predictors among medical students in developing countries.


Всі охочі запрошуються до участі за наступним посиланням: https://bsac-conference.com/___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.05.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! 

 

Перескладання диференційного заліку з інфекційних хвороб буде відбуватися в очному форматі 11.05.23-12.05.23 за попередньою домовленістю із екзаменатором. 

 

Перескладання приймає той екзаменатор, що був на складанні диф.заліку. 

 

При собі треба мати:

- студентський квиток, що посвідчує вашу особу 

- халат, маску та змінне взуття 

 

З повагою 

Колектив кафедри

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.05.2023

       

 

 

 

 

«ЗАПОБІГТИ❗️ЗАХИЩАТИ❗️ ІМУНІЗУВАТИ» 

 

Саме таке гасло цьогорічного ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИЖНЯ ІМУНІЗАЦІЇ, що триває з 24 по 30 квітня 2023 року та ставить за мету підвищити обізнаність кожного про важливість імунізації для запобігання захворюванням і збереженню життя! Також у цей час проходить ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ ПЕРВИННИХ ІМУНОДЕФІЦИТІВ - це глобальна кампанія, спрямована на підвищення обізнаності, покращення діагностики та лікування вроджених помилок імунітету.

Студентське наукове товариство, працівники КНП «Клінічний центр інфекційних хвороб» за підтримки кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології запрошують пройти безкоштовне та анонімне тестування, яке відбудеться 27.04 з 10:00 по 15:00 в укритті фармацевтичного корпусу, на:

 

1) ВІЛ-інфекцію

2) Вірусний гепатит В

3) Вірусний гепатит С

4) Сифіліс

5) COVID-19

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ АКЦІЇ!

 

27 квітня в укритті фармакологічного корпусу ВНМУ ім. М. І. Пирогова відбулося безкоштовне тестування на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В та С, сифіліс, COVID-19.

 

Захід проводили працівники КНП «Клінічний центр інфекційних хвороб» за підтримки кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології та студентського наукового товариства.

 

Тестування тривало з 10:00 до 15:00, усього було протестовано 113 осіб.

 

Вітаємо осіб, що дізнались свій інфекційний статус та піклуються про стан свого здоров’я.

Нагадуємо, що кожен бажаючий може звернутися на кафедру інфекційних хвороб з курсом епідеміології та здати швидкий тести на ВІЛ (тестування відбувається по п’ятницям). 

 

Підсумувавши проведення минулорічних акцій ми вже змогли протестувати близько 700 осіб!

 

                    

 

Бережіть себе та своїх близьких! 

З повагою колектив кафедри

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22.04.2023

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! МАЙБУТНІ НАУКОВЦІ! 

 

21.04.2023 року було проведено засідання секції інфекційні хвороби студентської наукової конференції із міжнародною участю «Перший крок в науку 2023». 

 

Результати засідання: 

1 місце Особливості клініки, діагностики, фармакотерапії хронічного гепатиту В + Д 

Доповідачі: О. Р. Саприга, О. В. Чумак (ВНМУ ім. М. І. Пирогова)  

Наукові керівники: доц. Андросова О. С., доц. Попович О. О. 

 

2 місце Сучасне ендоваскулярне лікування хворих на цироз печінки вірусної етіології з проявами гіперспленізму 

Доповідач: В. В. Матвєєв

(ВНМУ ім. М. І. Пирогова)  

Науковий керівник: ас. Войналович О. О. 

 

2 місце Дослідження клініко-лабораторних особливостей перебігу лептоспірозу на основі клінічного випадку

Доповідачі: В. П. Левківська, Д. О. Пермінов 

(ВНМУ ім. М. І. Пирогова) 

Науковий керівник: доц. Куляс  С. М. 

 

 

2 місце Перебіг вагітності у пацієнток з ВІЛ-інфекцією при лікуванні досліджуваним препаратом Долутегравіром 

Доповідачі: А. П. Черначук, А. В. Голубець, Д. Р. Якобчук 

(ВНМУ ім. М. І. Пирогова)  

Науковий керівник: ас. Медведєва Л. С. 

 

3 місце Оцінка прихильності до повної та бустерної вакцинації від COVID-19 в Україні 

Доповідач: Є. О. Забажан 

(Полтавський державний медичний університет)

Науковий керівник: доц. Мамонтова Т. В. 

 

3 місце Клініко-лабораторне порівняння перебігу CMV-хоріоретеніту у ЛЖВ та ВІЛ-негативних осіб з імунодефіцитними станами 

Доповідачі: А. М. Ошарова, А. М. Дуник 

(ВНМУ ім. М. І. Пирогова) 

Наукові керівники: вк.ст. Швед О. В., ас. Мельник Т. О. 

 

3 місце Тактика введення вагітних жінок з хронічною HBV-інфекцією. Профілактика виникнення HBV-інфекції у плода та новонародженої дитини (клінічний випадок)

Доповідач: О. М. Плавков 

(ВНМУ ім. М. І. Пирогова) 

Науковий керівник: ас. Войналович О. О. 

 

 

Вітаю всіх переможців. Бажаємо нових наукових звершень, перемоги та мирного неба! 

 

Нагадуємо, що всі учасники отримають додаткові бали за ІР до предмету. 

 

З повагою 

Колектив кафедри

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.04.2023

Міністерство охорони здоров’я України

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова 

Кафедра інфекційних хворобз курсом епідеміології

 

 

Розподіл екзаменаторів на диференційний залік з інфекційних хвороб для здобувачів ОПП

«Медицина» та «Педіатрія» на диференційний залік з інфекційних хвороб з епідеміологією ОПП

«Стоматологія» та розподіл екзаменаторів на диференційний залік з епідеміології для здобувачів ОПП«Медична психологія»

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАТОР 

АКАДЕМІЧНІ ГРУПИ

Проф. ЗВО., д.мед.н., завідувачкакафедри Лариса МОРОЗ

5а, 12б, 13б, 4а, 17а, 9б, 8а.

Доц. ЗВО., к.мед.н., зав. навчальноїчастини кафедри Світлана КУЛЯС

5б, 6б, 11б, 95б, 96а, 2б, 16а, 42а, 42б.

Доц. ЗВО., к.мед.н., Олександра ПОПОВИЧ

14а, 11а, 10б, 3б, 1б, 17б, 7б, 43а, 43б.

Доц. ЗВО., к.мед.н., Ольга АНДРОСОВА

6а, 14б, 95а, 96б, 2а, 16б, 7а, 44а, 44б.

Доц. ЗВО., к.мед.н., Олена ГАЙДУК

35б, 15б, 12а, 31а, 33б, 61а, 3а, 1а.

Доц., ЗВО., к.мед.н., Дмитро ПАЛІЙ

34б, 84б, 90а, 36а, 91б, 32б, 88б, 86а, 40а, 40б.

Ас., ЗВО., к.мед.н., Катерина РОМАНЧУК

35а, 85а, 83а, 90б, 37а, 91а, 88а, 86б.

Ас., ЗВО., PhD., Кіаріна ЧІЧІРЕЛЬО-КОНСТАНТИНОВИЧ

34а, 87а, 83б, 89б, 37б, 92б, 82б, 81а, 32а.

Ас., ЗВО., PhD., Тетяна БЕВЗ

30а, 15а, 10а, 13а, 61б, 4б, 62а, 8б, 41а, 41б.

Ас., ЗВО., к.мед.н., Ірина БОНДАРУК

85а, 87б, 84а, 33а, 36б, 92а, 82а, 81б, 9а.

 

 

Диференційний залік з епідеміології для ОПП «Медична психологія»

 

20 балів – теоретичне питання із загальної епідеміології 20 балів – теоретичнепитання із спеціальної епідеміології 30 балів – ситуаційно-епідеміологічна задача

10 балів – тестовий контроль

 

Диференційний залік з інфекційних хвороб для ОПП «Медицина» «Педіатрія»

 

20 балів – теоретичне питання 20 балів – теоретичнепитання

30 балів – ситуаційно-клінічна задача

10 балів – тестовий контроль


Диференційний залік з інфекційних хвороб з епідеміологією для ОПП

 

«Стоматологія»

 

20 балів – теоретичне питання 20 балів – теоретичнепитання

30 балів – ситуаційно-клінічна задача

10 балів – тестовий контроль

Всі питання для підготовки до диференційного заліку розташовані на гугл-диску кафедри.

Під час повітряної тривоги диференційний залік припиняється, здобувачі переходять в укриття, адиференційний залік продовжується через 10 хвилин після відбою повітряної тривоги. Якщо повітряна тривога триває більше 2 годин диференційний залік переноситься на наступний тиждень згідно із розкладом та за домовленістю здобувачів та екзаменатора.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.04.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ОПП «МЕДИЦИНА ТА ПЕДІАТРІЯ» ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ (ЧАСТИНА ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ) 

 

На кафедрі буде проходити тестовий контроль (як частина диференційного заліку) із інфекційних хвороб для здобувачів ОПП «Медицина» та «Педіатрія» 5 курс. Тестовий контроль буде проходити в лабораторії кафедри за затвердженим графіком згідно з розкладом груп. Тестовий контроль є частиної диференційного заліку, тому ви отримуєте не класичну оцінку, а кількість балів (від 0 до 10).

 

◾️10 тестів за 10 хвилин (якщо тестування проходить під час очного навчання). 

◾️10 тестів за 10 хвилин (якщо тестування проходить під час очно-дистанційного навчання). 

◾️100% тестів з буклетів та баз КРОК-2

◾️Тестові завдання мають тільки 1 правильний варіант відповіді.

◾️Перескладання тестування не проводиться. 

◾️Обов‘язково перескладати нб. 

◾️Приклад тестів (бот з примірними тестами буде опублікований пізніше).

 

РОЗБАЛОВКА

Тестовий контроль є частиної диференційного заліку, тому ви отримуєте не класичну оцінку, а кількість балів (від 0 до 10).

 

Додаткові питання ви можете задати на кафедрі.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13.04.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РІК! 

 

На останній парі з інфекційних хворою на кафедрі інфекційних хвороб буде проходити комп’ютерний тестовий контроль за рік (як одна з частин диференційного заліку). 

 

Тестовий контроль буде проходити в приміщені лабораторії кафедри. 

 

⬛️Для кращої підготовки до ліцензійного іспиту КРОК тести будуть використані ВИКЛЮЧНО із ліцензійного іспиту КРОК (кафедральні та тести STEP використовуватись не будуть).

 

РОЗБАЛОВКА

За кожен вірний тест здобувач може отримати 1 бал (тобто максимум 10 балів). Ці 10 балів є частиною балів за диференційний залік. 

 

Інфекційні хвороби та теми, що виносяться на тестування є на гугл-диску (в розділі питання до диференційного заліку). 

 

 

З повагою 

Колектив кафедри

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.04.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РІК! 

 

На останній парі з інфекційних хворою на кафедрі інфекційних хвороб буде проходити комп’ютерний тестовий контроль за рік (як одна з частин диференційного заліку). 

 

Тестовий контроль буде проходити в приміщені лабораторії кафедри. 

 

⬛️Для кращої підготовки до ліцензійного іспиту КРОК тести будуть використані ВИКЛЮЧНО із ліцензійного іспиту КРОК (кафедральні та тести STEP використовуватись не будуть).

 

РОЗБАЛОВКА

За кожен вірний тест здобувач може отримати 1 бал (тобто максимум 10 балів). Ці 10 балів є частиною балів за диференційний залік. 

 

Інфекційні хвороби та теми, що виносяться на тестування є на гугл-диску (в розділі питання до диференційного заліку). 

 

 

З повагою 

Колектив кафедри

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.04.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ПЕРЕСКЛАДАННЯ ВСІХ ТЕСТОВИХ КОНТРОЛІВ! 

 

12.04.2023 року з 16:00 до 17:20 буде проходити перескладання нб та «2» за тестові контролі з фекально-орального, аерогенного, контактного та трансмісивного механізмів передачі. 

 

При собі треба мати студентський квиток, що підтверджує особу, халат та маску. 

 

З повагою 

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.04.2023

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20.03.2023

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 

 

Сьогодні, 20.03.2023 року на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології відбулось друге засідання студентського наукового гуртка по темі «Підходи до діагностики та лікування рідкісних вірусних гепатитів. Менеджмент цих патологій». 

 

На засіданні були розібрані 2 доповіді. Також здобувачі мали змогу розібрати клінічний випадок із використання УЗД ОЧП та еластометрії методом FibroSkan. 

 

Студенти змогли не просто подивитись як це роблять спеціалісти, але й самим провести дослідження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З повагою 

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20.03.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ОПП «СТОМАТОЛОГІЯ»

 

З 27.03.2023 до 31.03.2023 року буде проводитись диференційний залік із дисципліни інфекційні хвороби з епідеміологією. 

 

⬛️ДОПУСК ДО ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ⬛️

1) Відсутність нб із дисципліни 

2) Наявність 3.0 та вище середньої успішності за практичні заняття 

3) Складання тестового контролю як частини диференційного заліку 

 

⬛️СТРУКТУРА ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ⬛️ 

1) Теоретичне питання 20 балів 

2) Теоретичне питання 20 балів 

3) Ситуаційна клініко-епідеміологічна задача 30 балів 

4) Тестовий контроль 10 балів 

 

Питання до заліку можна знайти на Гугл-диску кафедри

 

 ⬛️РОЗПОДІЛ ЕКЗАМЕНАТОРІВ НА ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК⬛️

 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Світлана КУЛЯС 42 а / 42 б 

 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Олександра ПОПОВИЧ 43 а / 43 б 

 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Ольга АНДРОСОВА 44 а / 44 б 

 

Ас. ЗВО, к.мед.н. Дмитро ПАЛІЙ 40 а / 40 б 

 

Ас. ЗВО, PhD Тетяна БЕВЗ 41а / 41 б

 

З повагою 

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.03.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ПЕРЕСКЛАДАННЯ ВСІХ ТЕСТОВИХ КОНТРОЛІВ! 

 

22.03.2023 року з 17:00 до 18:20 буде проходити перескладання нб та «2» за тестові контролі з фекально-орального, аерогенного та контактного механізмів передачі. 

 

При собі треба мати студентський квиток, що підтверджує особу, халат та маску. 

 

З повагою 

Колектив кафедри

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.03.2023

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.03.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ПЕРЕМОЖЦІ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ ОЛІМПІАДИ! 

 

27.02.2023 року відбувся перший етап олімпіади з інфекційних хвороб. Олімпіада складалась із завдань 4 рівнів (тести двух рівнів, ситуаційна клінічна задача та патогмонічні симптоми). Всі учасники були пронумеровані та закодовані задля запобігання академічної недоброчесності. 

 

06.03.2023 року відбувся другий етап університетської студентської наукової олімпіади з інфекційних хвороб. Прийняло участь 13 учасників першого туруз найкращими балами. Другий тур складався з великого клінічного кейсу та кросворду. Учасники також були прономеровані та закодовані для не можливості вплинути на результати олімпіади та зменшення академічної недоброчесності. 

 

 

В члени комісії перевірки завдань олімпіади входили: 

- Проф. ЗВО Лариса МОРОЗ 

- Доц. ЗВО Світлана КУЛЯС 

- Доц. ЗВО Олександра ПОПОВИЧ 

- Доц. ЗВО Ольга АНДРОСОВА

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ

 


1 місце Левківська Валентина Петрівна 5б група 5 курс (Медичний факультет 1)


2 місце Пермінов Дмитро Олександрович 5б група 5 курс (Медичний факультет 1)


3 місце Плавков Олег Миколайович 8б група 5 курс (Медичний факультет 1)


Нагородження дипломами переможців буде відбуватися на наступному засіданні студентського наукового гуртка.


Всі учасники 2 етапу отримають 8 балів за індивідуальну роботу, а переможці 11 балів.


ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.03.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! УЧАСНИКИ 1 ТУРУ ОЛІМПІАДИ! 

 

 

Колектив кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології вітає переможців 1 туру наукової студентської олімпіади з інфекційних хвороб! 

 

Хочемо побажати кожному з вас перемог в житті та у навчанні! 

 

До 2 етапу олімпіади пройшли такі студенти:

1) ММ 2313 ( 48 балів / 50 балів) 

2) JL 2332 (45 балів / 50 балів) 

3) РО 2346 (41 бал / 50 балів) 

4) DW 2304 (40 балів / 50 балів) 

5) VA 2325 (38 балів / 50 балів) 

6) LO 2312 (37 балів / 50 балів) 

7) ВY 2302 (37 балів / 50 балів) 

8) IR 2309 (36 балів / 50 балів). 

9) XC 2333 (35 балів / 50 балів) 

10) ZT 2314 (35 балів / 50 балів) 

11) GI 2315 (35 балів / 50 балів) 

12) GT 2307 (35 балів / 50 балів) 

13) JP 2316 (35 балів / 50 балів) 

 

Всі студенти, що пройшли в 2 тур отримують 8 додаткових балів за індивідуальну роботу до предмету. 

Просимо всіх переможців 1 туру з’явитися в понеділок (06.03.23) на 17:00 на 2 тур олімпіади! 

 

                       

 

З повагою 

Колектив кафедри!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.03.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ! 

 

З 30.01.23 до 03.02.23 на кафедрі інфекційних хворою буде проходити комп’ютерний тестовий контроль із аерогенного механізму передачі. 

 

У частини здобувачів тести будуть проходити на темі «Дифтерія. Диференційна діагностика тонзилітів» (2 академічні години), а в когось на темі «Дифтерія. Диференційна діагностика тонзилітів» та «Гострі вірусні гепатити з парентеральним шляхом передавання» (4 академічні години). 

 

Тестовий контроль буде проходити в приміщені лабораторії кафедри. 

 

⬛️10 тестів за 12 хвилин (якщо тестування проводиться під час очного навчання). 

⬛️10 тестів за 10 хвилин (якщо тестування проводиться під час дистанційного навчання). 

⬛️50% тестів знаходиться на Гугл-диску кафедри, 50% тестів КРОК-2/STEP/кафедральні 

⬛️Тести тільки з одним варіантом відповіді 

⬛️Перескладання тестування з усної домовленості вашого викладача і проктора. 

⬛️Обов’язкове перескладання для тих хто отримав нб чи 2. 

 

РОЗБАЛОВКА

⬛️10-9 правильних відповідей 5 балів

⬛️8-7 правильних відповідей 4 бали 

⬛️6 правильних відповідей 3 бали 

⬛️0-5 правильних відповідей 2 бали 

 

Інфекції, що виносяться на тестування:

- Аденовірусна інфекція

- Риновірусна інфекція 

- РС-інфекція 

- Парагрипозна інфекція 

- Грип 

- Респіраторний мікоплазмоз 

- Орнітоз (псітакоз) 

- Легіонельоз 

- Коронавірусна інфекція 

- Кір 

- Краснуха 

- Епідемічний паротит 

- Менінгококова інфекція 

- Герпесвірусні інфекції викликані а-герпесвірусами, в-герпесвірусами, y-герпесвірусами (інфекційний мононуклеоз)

- Дифтерія 

- Диференційна діагностика ангін (гострий стрептококовий тонзиліт, дифтерія мигдаликів, герпетичний фаринготонзиліт, інфекційний мононуклеоз, ангіна Венсана, тонзиліт викликаний грибковими агентами). 

- Невідкладні стани у хворих з інфекційними хвороба з аерогенним механізмом передачі. 

- Диф.діагностика цих патологій з неінфекційними процесами.

 

На цьому тижні в цьому каналі буде опублікований спеціальний бот з примірними тестами на тестовий контроль.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17.02.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! 

ОЛІМПІАДА! 

 

На студентську олімпіаду з інфекційних хвороб будуть виноситися нижче зазначені теми: 

- Загальна інфектологія (поняття про інфекційний та епідемічний процес). 

- Черевний тиф 

- Паратиф А і В

- Сальмонельоз 

- Холера 

- Харчові токсикоінфекції 

- Шигельоз 

- Амебіаз 

- Псевдотуберкульоз 

- Кишковий ієрсиніоз 

- Поліомієліт

- Ентеровіруси (Коксакі А / Консакі В / ЕСНО) 

- Ротавірусна інфекція  

- Ботулізм 

- Аскаридоз 

- Ентеробіоз 

- Трихоцефальоз 

- Анкілостомідоз

- Трихінельоз

- Дирофіляріоз 

- Токсокароз 

- Дифілоботріоз 

- Теніоз 

- Теніаринхоз 

- Гіменолепідоз 

- Ехінококоз 

- Альвеококоз 

- Опісторхоз

- Невідкладні стани у пацієнтів з інфекційними хворобами з фекально-оральним механізмом передачі

- Аденовірусна інфекція

- Риновірусна інфекція 

- РС-інфекція 

- Парагрипозна інфекція 

- Грип 

- Респіраторний мікоплазмоз 

- Орнітоз (псітакоз) 

- Легіонельоз 

- Коронавірусна інфекція 

- Кір 

- Краснуха 

- Епідемічний паротит 

- Менінгококова інфекція 

- Герпесвірусні інфекції викликані а-герпесвірусами, в-герпесвірусами, y-герпесвірусами (інфекційний мононуклеоз)

- Дифтерія 

- Диференційна діагностика ангін (гострий стрептококовий тонзиліт, дифтерія мигдаликів, герпетичний фаринготонзиліт, інфекційний мононуклеоз, ангіна Венсана, тонзиліт викликаний грибковими агентами)

- Невідкладні стани у хворих з інфекційними хвороба з аерогенним механізмом передачі

- Хронічні та гострі вірусні гепатити В / С / D / E / G / TTV 

- Вірусний гепатит А 

- ВІЛ-інфекція та опортуністичні інфекції та інвазії

- Диф.діагностика цих патологій з неінфекційними процесами  

 

Місце проведення - кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології (вул. Хмельницьке шосе 96, КНП «ВМКЛ 1», другий поверх регіонального гепатологічного центру). 

 

Дата та час проведення - 22.02.2023 року (перший тур), 27.02.2023 року (другий тур) о 17:30.

 

Для того, щоб прийняти участь в олімпіаді треба заповнити спеціальну гугл-форму реєстрації учасника. 

 

 

 

 

ПОСИЛАННЯ 

 

 

 

 

❌ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, ЩО КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ СПЕЦІАЛЬНИЙ КОД, А ЙОГО РОБОТА БУДЕ ПЕРЕВІРЯТИСЯ БЕЗ ЗАЗНАЧЕННЯ ПІП 

 

 

Олімпіада дає можливість отримати додаткові бали до дисципліни (індивідуальна робота) та додаткові бали до рейтингу успішності здобувачів вищої освіти (які навчаються за державний кошт) згідно «Положення про порядок призначення та виплат стипендій студентам, аспірантам та докторантам». Збором інформації будуть займатися канцелярії профільних деканатів.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
13.02.2023

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ОЛІМПІАДА З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ! 

 

Відповідно до ст. 62 Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 та з урахуванням Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», згідно з вимогами наказу 73 від 26.08.2022 року «Запобігання поширенню гострий респіраторних інфекційних хвороб, грипу та COVID-19” на підставі «Положення про проведення всеукраїнських олімпіад у ВНМУ ім. М. І. Пирогова», з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, підтримки та розвитку творчо обдарованої молоді, кафедра інфекційних хворою проводить наукову олімпіаду з інфекційних хвороб.

 

Місце проведення - кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології (вул. Хмельницьке шосе 96, КНП «ВМКЛ 1», другий поверх регіонального гепатологічного центру). 

 

Дата та час проведення - 22.02.2023 року (перший тур), 27.02.2023 року (другий тур) о 17:30.

 

Для того, щоб прийняти участь в олімпіаді треба заповнити спеціальну гугл-форму реєстрації учасника. 

 

 

ПОСИЛАННЯ 

 

Олімпіада дає можливість отримати додаткові бали до дисципліни (індивідуальна робота) та додаткові бали до рейтингу успішності здобувачів вищої освіти (які навчаються за державний кошт) згідно «Положення про порядок призначення та виплат стипендій студентам, аспірантам та докторантам». Збором інформації будуть займатися канцелярії профільних деканатів.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12.01.2023

УВАГА! УВАГА! УВАГА! НОВИЙ ФОРМАТ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА!

 

                                            

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології та кафедра пропедевтики внутрішньої медицини запрошують студентів 5-6  курсів та лікарів інтернів на сумісний гурток нового формату «Clinical case discussion», що відбудеться 18.01.2023 о 16:30 у морфологічному корпусі ВНМУ ім.М.І. Пирогова, 4-й лекційній аудиторії.

 

Мова заходу: англійська.

Модератор: к.мед.н., асистент кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології ЗВО Катерина Романчук


Презентер: к.мед.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ЗВО Аліна Довгань

 

                                               

 

 

 

The chair of infectious diseases with a course of epidemiology and the chair of  propedeutic to internal medicine invite students of 5-6th years of study and intern doctors to join circle of the new format "Clinical case discussion", which will take place on the 18th of January 2023 at 4:30 p.m. o’clock in the morphological building of National Pirogov Memorial Medical University in the 4th lecture hall.

 

Moderator: assistant of the chair of infectious diseases with the course of epidemiology, PhD Kateryna Romanchuk

 

Presenter: associate professor of the chair of propedeutics to internal medicine, PhD Alina Dovgan

 

Language: English.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.01.2023

 

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології та кафедра пропедевтики
внутрішньої медицини запрошують студентів 5-6 курсів та лікарів інтернів
на сумісний гурток нового формату «Clinical case discussion», що
відбудеться 18.01.2023 о 16:30 у морфологічному корпусі ВНМУ ім.
М.І. Пирогова, 4-й лекційній аудиторії.
Мова заходу: англійська.
Модератор: к.мед.н., асистент кафедри інфекційних хвороб з курсом
епідеміології ЗВО Катерина Романчук
Презентер: к.мед.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ЗВО
Аліна До
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.01.2023

УВАГА ВІДПРАЦЮВАННЯ!

Згідно із розпорядженням 56 від 27.12.22 року «Щодо ліквідації академічної заборгованості ЗО» на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології з 03.01.12 до 16.01.12 (з 10:00 до 13:00) будуть організовані відпрацювання заборгованості.

⬛️відпрацювання «2» та нб буде відбуватися по домовленості із своїм викладачем у вільний для нього та для вас час.

⬛️якщо ви маєте індивідуальний графік підписаний деканом чи заступником декана ви повинні підійти до завідувача кафедри - підписати його та отримати інформацію щодо викладача, який буде у вас приймати відпрацювання.

⬛️відпрацювання «2» та нб із тестових контролів відбувається з 9:00 до 13:00 в будні дні.

⬛️графік відпрацювань негативних оцінок із диференційних заліків буде опублікований з 16.01.23 року.

З повагою
Колектив кафедри

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.12.2022

НФОРМАЦІЯ ЩОДО ТЕСТОВИХ КОНТРОЛІВ

 

⬛️Перескладання комп’ютерного тестового контролю з інфекційних хворою (фекально-оральний механізм) для ОПП «Медицина» та «Педіатрія» відбувається в дні проведення наступної пари на перервах (тобто здобувач, який не склав успішно контроль може його перескласти через 2 тижні під час наступної пари одноразово, якщо здобувач не пересклав і в цей раз, він може перескласти рівно через 2 тижні). 

 

⬛️Перескладання комп’ютерного тестового контролю з інфекційних хвороб (фекально-оральний, аерогенний, контактний, трансмісивний механізми передачі) для здобувачів ОПП «Медична психологія» по четвергам (в день проведення практичного заняття за розкладом) на перервах (для здобувачів, що вчаться в он-лайн форматі повинні написати проктору щодо он-лайн перескладання).

  

 

⬛️Перескладання тестового контролю з епідеміології для академічних "Б" підгруп відбувається в день перескладання заліку (перед заліком).

 

 

З повагою 

Колектив кафедри

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.12.2022

Міністерство охорони здоров’я України
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології

Розподіл екзаменаторів на диференційний залік з епідеміології для здобувачів ОПП «Медицина» та «Педіатрія» та на диференційний залік з інфекційних хвороб ОПП «Медична психологія»

Проф. ЗВО., д.мед.н., завідувачка кафедри Лариса МОРОЗ 12а, 7а


Доц. ЗВО., к.мед.н., зав. навчальної частини кафедри Світлана КУЛЯС 95б, 96б, 2а, 61а


Доц. ЗВО., к.мед.н., Олександра ПОПОВИЧ 10а, 16а, 17а


Доц. ЗВО., к.мед.н., Ольга АНДРОСОВА 95а, 96а, 1а, 4а, 61б


Доц. ЗВО., к.мед.н., Олена ГАЙДУК 9а, 6а, 84а, 81а


Ас., ЗВО., к.мед.н., Дмитро ПАЛІЙ 89а, 34а, 87а, 91а, 33а, 86а, 37а


Ас., ЗВО., к.мед.н., Катерина РОМАНЧУК 11а, 36а, 31а, 32а, 90а


Ас., ЗВО., к.мед.н., Ірина БОНДАРУК 85а, 83а, 82а


Ас., ЗВО., PhD., Кіаріна ЧІЧІРЕЛЬО-КОНСТАНТИНОВИЧ 35а, 88а, 92а


Ас., ЗВО., PhD., Тетяна БЕВЗ 5а, 3а, 8а, 13а, 15а, 62а


Згідно із «Роз’ясненням щодо організації навчального процесу» кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології дає роз’яснення щодо дат проведення та механізму проведення диференційного заліку.


Диференційний залік з епідеміології для ОПП «Медицина» та «Педіатрія»

20 балів – теоретичне питання із загальної епідеміології
20 балів – теоретичне питання із спеціальної епідеміології
40 балів – ситуаційно-епідеміологічна задача
Згідно із 4 пунктом «Роз’яснення щодо організації навчального процесу» тестовий контроль як складова диференційного заліку скасовано.


Диференційний залік з інфекційних хвороб для ОПП «Медична психологія»

20 балів – теоретичне питання
20 балів – теоретичне питання
40 балів – ситуаційно-клінічна задача
Згідно із 4 пунктом «Роз’яснення щодо організації навчального процесу» тестовий контроль як складова диференційного заліку скасовано.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.12.2022

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ПЕРЕСКЛАДАННЯ НБ! 

 

Перескладання нб на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології відбувається згідно із затвердженим графіком на кафедральних зборах. 

 

Через зміну часу закінчення навчання в цьому семестрі, графік перескладань нб також був змінений. 

 

03.12.22 рік - ас., к.мед.н Дмитро ПАЛІЙ (перескладання з інфекційних хвороб та епідеміології для вітчизняних та іноземних студентів) 

 

10.12.22 рік - ас. Олена ВОЙНАЛОВИЧ (перескладання з інфекційних хвороб та епідеміології для вітчизняних студентів) 

 

17.12.22 рік - ас., к.мед.н Катерина РОМАНЧУК (перескладання з інфекційних хвороб та епідеміології для вітчизняних та іноземних студентів) 

 

21.12.22 рік - ас., к.мед.н Ірина БОНДАРУК (перескладання з інфекційних хвороб та епідеміології для вітчизняних та іноземних студентів) 

 

З повагою 

Колектив кафедри

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
30.10.2022

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! 

 

Перескладання диференційного заліку з епідеміології відбуватиметься по особистій домовленості із екзаменатором з 31.10.22 до 05.11.22. Домовитись ви можете по телефону чи через MT. 

 

Графік перескладань складатися не буде через збільшення активності «повітряних тривог». 

 

Перескладання тестів з епідеміології буде проводитись кожного дня 31.10.22 до 05.11.22 під перервами з 9:00 до 15:30.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.09.2022

 

Dear students! In accordance with the rector's order dated August 26, 2022 No. 73
"On the organization of the educational process in the fall-winter semester of the
2022-2023 academic year", we inform you that the rework of missed practical classes
at the Department of Infectious Diseases with the course of epidemiology will be
carried with a teacher who conducted a practical class at a convenient and free time
of the teacher by prior arrangement.

Dear students! In accordance with the rector's order dated August 26, 2022 No. 73 "On the organization of the educational process in the fall-winter semester of the2022-2023 academic year", we inform you that the rework of missed practical classesat the Department of Infectious Diseases with the course of epidemiology will becarried with a teacher who conducted a practical class at a convenient and free timeof the teacher by prior arrangement.

 

Schedule of retaking exams and differential credits of the Department of Infectious

Diseases with the course of epidemiology

21.09.22 - PhD Kateryna Romanchuk

05.10.22 - PhD Palii Dmytro

19.10.22 – PhD Chichirelo-Konstantynovych Kiarina

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.09.2022

РОЗПОДІЛ ГРУП МІЖ ВИКЛАДАЧАМИ 


ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 5 КУРС


Доц. ЗВО, к.мед.н. Світлана КУЛЯС 7а, 5б, 96а

Доц. ЗВО, к.мед.н. Ольга АНДРОСОВА 7б, 2а, 96б

Доц. ЗВО, к.мед.н. Олена ГАЙДУК 35б

Ас. ЗВО, к.мед.н. Катерина РОМАНЧУК 84а, 86а, 89а, 88а, 92а, 90а, 33а

Ас. ЗВО, к.мед.н. Ірина БОНДАРУК 83а, 81а, 91а, 36а, 34а, 32а, 37а, 85а, 87а, 72а, 73а, 74а, 75а, 71а

Ас. ЗВО, PhD, Кіаріна ЧІЧІРЕЛЬО-КОНСТАНТИНОВИЧ 83б, 81б, 91б, 36б, 34б, 32б, 37б, 85б, 87б, 72б, 73б, 74б, 75б, 71б

Ас. ЗВО, PhD, Тетяна БЕВЗ 14а, 8а, 16а, 3а, 15а, 13а, 95а, 11а, 2б, 6а, 9а, 31а, 30а.

Ас. ЗВО Олена ВОЙНАЛОВИЧ 14б, 8б, 16б, 3б, 15б, 13б, 95б, 11б, 6б, 9б, 1б

Ас. ЗВО Лариса МЕДВЕДЄВА 17а, 4а, 61а, 12а, 5а, 10а

Ас. ЗВО Тетяна КИРИЛЕНКО 17б, 82а, 4б, 61б, 86б, 12б, 1а, 31а

Ас. ЗВО Тетяна ВОРОНОВА 33б

Ас. стажист Ніна ЖИТНЮК 84б, 82б, 35а, 89б, 88б, 92б, 90б

Ас. сумісниу Наталія НАЗАРЕНКО 62а


ЕПІДЕМІОЛОГІЯ 5 курс

Ас. ЗВО Тетяна ВОРОНОВА 89а, 89б, 34а, 34б, 87а, 87б, 91а, 91б, 32а, 32б, 85а, 85б, 83а, 83б, 81а, 81б, 36а, 36б.

Ас. стажист Ніна ЖИТНЮК 90а, 90б, 35а, 35б, 88а, 88б, 92а, 92б, 33а, 33б, 86а, 86б, 84а, 84б, 82а, 82б, 37а, 37б.

Ас. сумісник Наталія НАЗАРЕНКО 5а, 5б, 2а, 2б, 31а, 9а, 9б, 95б, 8а, 8б, 4а, 4б, 17а, 17б, 15а, 15б, 96б.

Вк. сумісник Олексій ШВЕД 6а, 6б, 1а, 1б, 11а, 11б, 10а, 10б, 96а, 12а, 12б, 16а, 16б, 7а, 7б, 3а, 3б, 13а, 13б, 14а, 14б, 95а, 30а.


ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 6 курс 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Світлана КУЛЯС 15в, 12в, 3в, 1в, 2в, 5в, 17в, 7в, 9в, 8в.

Доц. ЗВО, к.мед.н. Ольга АНДРОСОВА 16в, 13в, 4в, 10в, 18в, 6в, 25в, 21в, 24в, 11в.

Доц. ЗВО, к.мед.н. Олена ГАЙДУК 2с, 4с, 3х, 8х, 5х, 23в, 20в, 26в, 14в, 19в, 2п, 3п.

Ас. ЗВО, к.мед.н. Катерина РОМАНЧУК 17хі, 18хі, 19хі, 45ві, 46ві, 6сі, 7сі, 5сі, 8аі, 9аі, 17хі, 18хі, 19хі.

Ас. ЗВО, к.мед.н. Дмитро ПАЛІЙ 44ві, 33ві, 35ві, 34ві, 29ві, 37ві, 38ві, 36ві, 30ві, 31ві, 32ві.

Ас. ЗВО, PhD, Тетяна БЕВЗ 10ар.

Ас. ЗВО Олена ВОЙНАЛОВИЧ 20хі, 10хі.

Ас. ЗВО Лариса МЕДВЕДЄВА 4п, 1п, 5п, 1хп, 1с, 4а, 1а, 6а, 2а, 5а, 3а.

Ас. ЗВО Тетяна КИРИЛЕНКО 15х, 13х, 14х, 16х, 11х, 12х, 1х, 2х, 9х, 4х, 6х, 22в.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.09.2022

Розподіл груп 5 курсу між викладачами  

на 05.09.2022

 

Понеділок  (05.09.2022)

І/II пара

Інфекційні хвороби

83а – ас., к.мед.н Бондарук І. Ю.,

83б – ас., PhD Чічірельо-Константинович К. Д.

84а – ас., к.мед.н Романчук К. Ю.

84б - ас.ст Житнюк Н. В.

Епідеміологія

5б – вк.ст. Швед О. В.

6б- ас. Назаренко Н. І.

 

ІІI/IV пара

Інфекційні хвороби

91а - ас., к.мед.н Бондарук І. Ю.

91б - ас., PhD Чічірельо-Константинович К. Д.

14 а - ас., PhD Бевз Т. І.

14 б – ас. Войналович О. О.

17 а – ас. Медведєва Л. С.

17б – ас. Кириленко Т. В.

Епідеміологія

89б – ас. Воронова Т. В.

90б – ас.ст. Житнюк Н. В. 

 

 

Повний розподіл груп між викладачами для здобувачів 5 та 6 курсу буде опублікований на сайті кафедри та на офіційній Telegram-сторінці кафедри.

Старости академічних підгруп повинні зателефонувати своїм викладачам, щоб дізнатися місце проведення заняття та інші деталі. Контакти викладачів ви можете знайти в Microsoft Teams.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.09.2022

Інструкція 

щодо порядку дій здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників та інших співробітників Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова під час дії сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА!» в робочий час.

Перед початком 1 заняття викладач повинен детально розказати, як пройти в укриття.

Укриття кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології знаходиться за базі поліклінічного відділення КНП «Міська клінічна лікарня 1» та інфекційного відділення (детальна карта шляху до укриття Рис 1.)

 

Якщо під час проведення заняття пролунав сигнал «УВАГА! ПОВІТРЯНА ТРИВОГА! ВСІМ ПРОЙТИ В НАЙБЛИЖЧЕ УКРИТТЯ!» (одна довга сирена з оголошенням про початок тривоги), треба:

1.   Негайно припинити заняття.

2.  Після оголошення викладачем: «Всім зібрати речі, швидко пройти в укриття» швидко зібрати речі та приготуватися виходити.

3.   Впевнитись, що в аудиторії нікого не залишилось.

4.   Вимкнути світло, зачинити двері (виконує викладач).

5.   За останнім студентом рухатись до укриття (виконує викладач).

6.  Перебувати в укритті до сигналу «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!» (дві короткі сирени з оголошенням про відбій повітряної тривоги).

7. За сигналом «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!» повернутись в аудиторію для продовження заняття.

8. Якщо сигналу «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!» не відбулось до закінчення пари, здобувачі продовжують перебувати там до сигналу «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!».

9. Якщо сигнал «УВАГА! ПОВІТРЯНА ТРИВОГА! ВСІМ ПРОЙТИ В НАЙБЛИЖЧЕ УКРИТТЯ!» відбувся до початку заняття та прибуття здобувачів на базу кафедри, здобувачі повинні негайно пройти в найближче укриття (QR-код з посиланням на карту укриттів міста Вінниця розташовані на кожній зупинці громадського транспорту).

 

 

 

 

Здобувачі, що перебувають в інфекційному відділенні №1 ( викладачі ас. Медведєва та ас. Кириленко) спускаються в укриття інфекційного відділення №1.

Здобувачі інших викладачів йдуть в укриття на базі поліклінічного відділення КНП «Міська клінічна лікарня 1» за схемою Рис 1. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
29.08.2022

УВАГА! ПЕРЕСКЛАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ!


З 30 серпня 2022 року на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології починається перескладання академічної заборгованості для іноземних студентів. Перескладання буде відбуватися в онлайн форматі на базі програми Microsoft Teams. Перескладання проходить з 13.00 до 15.00. 


30.08.2022 рік - ас., к.мед.н. Палій Дмитро Володимирович 

31.08.2022 рік - ас., к.мед.н. Бондарук Ірина Юріївна 

01.08.2022 рік - ас., PhD Чічірельо-Константинович Кіаріна Даніелівна 

02.08.2022 рік - ас., Кириленко Тетяна Вадимівна 

05.08.2022 рік - викл.ст Житнюк Ніна Володимирівна 


Для того, щоб зв'язатися з викладачем ви повинні написати йому в особисті повідомленні в Microsoft Teams.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.06.2022

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ОПП "ПЕДІАТРІЯ", "МЕДИЦИНА", "ПЕДІАТРІЯ", "МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ"Перескладання диференційного заліку з епідеміології  та інфекційних хвороб буде проводитися викладачами, які приймали заліку у вас первиннно.Rework of the exam on epidemiology and infectious diseases is carrying out by the teacher who was on the exam for the first time.

Write to your teacher on MT.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
29.04.2022

РОЗПОДІЛ ЕКЗАМЕНАТОРІВ НА ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОПП "СТОМАТОЛОГІЯ", ОПП "МЕДИЦИНА", ОПП "ПЕДІАТРІЯ", ОПП "МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ"

 

                                      РОЗПОДІЛ НА ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

Доц. ЗВО Світлана КУЛЯС 31а, 2а, 18б, 14а, 20а, 26б, 96а, 6б, 7б, 28а, 9б, 23а, 16а.

Доц. ЗВО Ольга АНДРОСОВА 2б, 5а, 18а, 14б, 95а, 20б, 26а, 96б, 7а, 4б, 9а, 16б.

Доц. ЗВО Олена ШКОНДІНА  84б, 81а, 92а, 86б, 11б, 13а, 19а, 25б, 4а, 8б, 23б, 15а, 41, 42, 43.

Доц. ЗВО Олена ГАЙДУК 84а, 81б, 88б, 86а, 1б, 11а, 13б, 27а, 24б, 44, 45.

Ас., к.мед.н. Ірина БОНДАРУК 90а, 90б, 83б, 82а, 91а, 85б, 88а, 3б, 12б, 21б, 25а, 8а, 22а, 15б.

Ас., к.мед.н. Катерина РОМАНЧУК 89а, 92б, 87а, 91б, 1а, 6а, 97а, 19б, 28б, 10а, 24а, 17а, 40а, 40б, 48а.

Аа., PhD Кіаріна ЧІЧІРЕЛЬО-КОНСТАНТИНОВИЧ 89б, 83а, 82б, 85а, 87б, 3а, 12а, 95б, 21а, 22б, 27б, 10б, 17б

 

 

 

                                     РОЗПОДІЛ НА ЕПІДЕМІОЛОГІЮ

 

Доц. ЗВО Олена ГАЙДУК 61, 40а, 40б.

Доц. ЗВО Олена ШКОНДІНА 48а.

Ас., к.мед.н. Тетяна МЕЛЬНИК 41, 42, 43, 44, 45.


 


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
29.04.2022

ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОПП "ПЕДІАТРІЯ", "МЕДИЦИНА", "МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ" ТА "СТОМАТОЛОГІЯ"

 

 


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.04.2022

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, КОЛЕГИ! НАМ ПОТРІБНІ ВАШІ ВІДГУКИ! 

 

Потрібна допомога від здобувачів ОПП «Медицина» та «Педіатрія», що в 1 семестрі 5 курсу ( 9 навчальний семестр ) проходили навчання на ВК «ВІЛ-інфекція: антиретровірусна терапія, сучасні профілактичні стратегії». 

 

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології турбується по якість викладання дисциплін, тому хоче отримати зворотній відгук від здобувачів. 

Проходити опитування можуть виключно студенти ВНМУ, які проходили цей курс, тому просимо заходити у форму через свою університетську (персоніфіковану) пошту. Форма не збирає пошти (така функція вимкнена). 

 

ПОСИЛАННЯ НА ФОРМУ 

 

Кожен відгук важливий для гарних змін новим здобувачам! 

 

З повагою 

Колектив кафедри

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21.03.2022

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 6 КУРСУ! ПЕРЕСКЛАДАННЯ ІСПИТУ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ЗАЛІКУ З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ!


Перескладання іспиту та заліку для студентів 6 курсу буде відбуватися в он-лайн форматі на платформі Microsoft Teams. 

Дати перескладання:

23.03.22 


06.04.22


20.04.22


04.05.22


18.05.22


31.05.22


ПЕРЕЙТИ в команду на платформі MT можна за посиланням


Час перескладання іспиту чи заліку буде вказаний в команді MT в день перескладання зранку!

 

 

 

 

DEAR STUDENTS OF THE 6TH COURSE! RETAKE OF THE INFECTIOUS DISEASES EXAM AND THE EPIDEMIOLOGY EXAM!

 

 The retake of the exam for 6th year students will take place online on the Microsoft Teams platform.

  Recompilation dates:

 23/03/22


 06/04/22


 20/04/22


 04/05/22


 18/05/22


 31/05/22

 You can go to the team on the MT platform by following the link

 

 The time for retaking the exam will be specified in the MT team on the day of retaking in the morning!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23.02.2022

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ 6 курсу! 

 

На кафедрі інфекційних хворою з курсом епідеміології буде проходити перескладання іспиту з інфекційних хвороб та диф.заліку з епідеміології за 5 курс для здобувачів 6 курсу (здобувачі, що проходили дисципліну у 2019-2020, 2020-2021). 

 

Перескладання буде проходити очно чи дистанційно (в залежності від оновленого наказу з 28.02.2022 року). 

 

При собі здобувач повинен мати: 

- студентський квиток 

- дозвіл з деканату про перескладання іспиту чи заліку 

- халат, бахіли, маска (що закриває ніс і рот) чи респіратор без клапану

 

 

 


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.02.2022

Шановні студенти! Перескладання іспиту! 

 

04.02.2022 о 13.00 на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити перескладання іспиту з інфекційних хвороб та диференційного заліку з епідеміології.

Перескладання буде проходити в Microsoft Teams.

При собі потрібно мати студентський квиток.

Екзаменатори:

- ас., PhD Чічірельо-Константинович Кіаріна Даніелівна


Dear students! Retake of the exam!
04.02.2022 at 1 p.m. at the Department of Infectious Diseases with course of epidemiology you can re-take the infectious diseases exam and epidemiology differential test.

Retake will take place at  Microsoft Teams.

You need to have a student ticket.

Examiners:
- Ph.D. Chichirelo-Konstantynovych K.D.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.12.2021

 

Шановні студенти! Перескладання іспиту!
15.12.2021 на кафедрі інфекційних хвороб з курсом
епідеміології буде проходити перескладання іспиту з
інфекційних хвороб та диференційного заліку з
епідеміології.
Перескладання буде проходити на кафедрі ( 2 поверх
над гепатологічним центром або в Microsoft Teams).
При собі потрібно мати студентський квиток.
Екзаменатори:
- к. мед. н. Мельник Тетяна Олександрівна
- к. мед. н Бондарук Ірина Юріївна
Dear students! Retake of the exam!
15.12.2021 at the Department of Infectious Diseases with
a course of epidemiology you can re-take the infectious
diseases exam and epidemiology differential test.
Retake will take place at the department (2nd floor above
the hepatology center or at Microsoft Teams).
You need to have a student ticket.
Examiners:
- Ph.D. Bondaruk Irina Yuriivna
- Ph.D. Melnyk Tetiana Olexandrivna

Шановні студенти! Перескладання іспиту!

15.12.2021 на кафедрі інфекційних хвороб з курсомепідеміології буде проходити перескладання іспиту зінфекційних хвороб та диференційного заліку зепідеміології.

Перескладання буде проходити на кафедрі ( 2 поверхнад гепатологічним центром або в Microsoft Teams).

При собі потрібно мати студентський квиток.

Екзаменатори:

- к. мед. н. Мельник Тетяна Олександрівна

- к. мед. н Бондарук Ірина Юріївна
Dear students! Retake of the exam!
15.12.2021 at the Department of Infectious Diseases witha course of epidemiology you can re-take the infectiousdiseases exam and epidemiology differential test.

Retake will take place at the department (2nd floor abovethe hepatology center or at Microsoft Teams).

You need to have a student ticket.

Examiners:
- Ph.D. Bondaruk Irina Yuriivna

- Ph.D. Melnyk Tetiana Olexandrivna

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.12.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ПЕРЕСКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ І ТЕСТУВАННЯ! 
Перескладання диференційного заліку з епідеміології буде відбуватися за наступним графіком: 
Зав. кафедри., проф., д.мед.н. Мороз Л.В.
4а, 14а, 18а, 12а 
16.12.21 року з 11:00 до 12:00 
Зав.навчальної частини кафедри, доц., к.мед.н. Куляс С.М.
17а, 13а, 6а, 22а, 5а, 15б, 27а, 24а, 2а
15.12.21 року з 13:00-15:00
доц., к.мед.н. Андросова О.С.
17б,13б, 6б, 22б, 5б, 25б, 27б, 24б, 2б
15.12.21 року з 13:00-15:00
доц., к.мед.н. Гайдук О.А.
4б, 19б, 9а, 18б, 7а, 11а, 10б, 23б, 8а
16.12.21 року з 13:00-14:00
доц., к.мед.н. Шкондіна О.Ф.
19а, 14б, 9б, 16а, 3а, 15а, 26а, 8б, 96а, 87б
16.12.21 року з 12:00-13:00
ас., к.мед.н. Романчук К.Ю.
28а, 90а, 21а, 16б, 11б, 20а, 97а, 82б, 87а
20.12.21 року з 13:00-14:00
ас., к.мед.н. Палій Д.В.
28б, 90б, 21б, 7б, 3б, 20б, 31а, 84а, 88а
13.12.21 року з 13:00-14:00
ас., к.мед.н. Мельник  Т.О.
25а, 10а, 26б, 23а, 1а, 12б, 1б, 96а, 96б
21.12.21 року з 13:00 до 15:00 
Перескладання буде проходити в нових командах куди вас запросять викладачі. Для того, щоб прийняти участь в перескладанні потрібно звернутися до викладача, який приймав у вас залік (написавши йому в день перескладання в Microsoft Teams. 
Перескладання підсумкового тестового контролю (останнє перескладання в 2021 році) буде проходити 10.12.21 (п‘ятниця) о 17:30 після реєстрації в спеціальній формі за наступним посиланням: 
ПЕРЕСКЛАДАННЯ ПРОВОДИТЬСЯ ДЛЯ ТИХ ХТО ОТРИМАВ НБ (на очному складанні) ЧИ НЕ ВСТИГ ВІДПРАВИТИ ФОРМУ (на дистанційному форматі складання)
https://docs.google.com/forms/d/15Q0uUplO2OhOiRAFi2ctI5UoKpDyKlYC-hnYxnZo0bo/edit
Перескладання тестового контролю з фекально-орального механізму передавання (інфекційні хвороби) буде відбуватися в очному форматі на кафедрі після поновлення очного формату навчання в університеті.

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ПЕРЕСКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ І ТЕСТУВАННЯ! 


Перескладання диференційного заліку з епідеміології буде відбуватися за наступним графіком: 
Зав. кафедри., проф., д.мед.н. Мороз Л.В.4а, 14а, 18а, 12а 

16.12.21 року з 11:00 до 12:00 


Зав.навчальної частини кафедри, доц., к.мед.н. Куляс С.М.17а, 13а, 6а, 22а, 5а, 15б, 27а, 24а, 2а

15.12.21 року з 13:00-15:00


доц., к.мед.н. Андросова О.С.17б,13б, 6б, 22б, 5б, 25б, 27б, 24б, 2б

15.12.21 року з 13:00-15:00


доц., к.мед.н. Гайдук О.А.4б, 19б, 9а, 18б, 7а, 11а, 10б, 23б, 8а

16.12.21 року з 13:00-14:00


доц., к.мед.н. Шкондіна О.Ф.19а, 14б, 9б, 16а, 3а, 15а, 26а, 8б, 96а, 87б

16.12.21 року з 12:00-13:00


ас., к.мед.н. Романчук К.Ю.28а, 90а, 21а, 16б, 11б, 20а, 97а, 82б, 87а

20.12.21 року з 13:00-14:00


ас., к.мед.н. Палій Д.В.28б, 90б, 21б, 7б, 3б, 20б, 31а, 84а, 88а

13.12.21 року з 13:00-14:00


ас., к.мед.н. Мельник  Т.О.25а, 10а, 26б, 23а, 1а, 12б, 1б, 96а, 96б

21.12.21 року з 13:00 до 15:00 

Перескладання буде проходити в нових командах куди вас запросять викладачі. Для того, щоб прийняти участь в перескладанні потрібно звернутися до викладача, який приймав у вас залік (написавши йому в день перескладання в Microsoft Teams. 


Перескладання підсумкового тестового контролю (останнє перескладання в 2021 році) буде проходити 10.12.21 (п‘ятниця) о 17:30 після реєстрації в спеціальній формі за наступним посиланням: 
ПЕРЕСКЛАДАННЯ ПРОВОДИТЬСЯ ДЛЯ ТИХ ХТО ОТРИМАВ НБ (на очному складанні) ЧИ НЕ ВСТИГ ВІДПРАВИТИ ФОРМУ (на дистанційному форматі складання)
https://docs.google.com/forms/d/15Q0uUplO2OhOiRAFi2ctI5UoKpDyKlYC-hnYxnZo0bo/edit


Перескладання тестового контролю з фекально-орального механізму передавання (інфекційні хвороби) буде відбуватися в очному форматі на кафедрі після поновлення очного формату навчання в університеті.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.12.2021

 

ТЕСТУЙСЯ - ПІКЛУЙСЯ ПРО СВОЄ ЗДОРОВ‘Я 
В Україні близько мільйона людей не знають про наявний у них гепатит С. Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус. В останній тиждень осені — з 22 до 28 листопада — відзначається Міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити.
 
Вірусні гепатити та ВІЛ не є вироком, якщо своєчасно розпочати лікування. Сучасні та ефективні лікарські засоби для людей із вірусними гепатитами та антиретровірусну терапію для пацієнтів із ВІЛ закуповують коштом державного бюджету.
 
В Україні тестування на ВІЛ і гепатити є доступним ⬇️
 
✅ Пройти швидкий тест на вірусні гепатити та ВІЛ можна безоплатно у свого сімейного лікаря, в кабінеті «Довіра», центрі боротьби з ВІЛ/СНІДом чи гепатологічному центрі. 
 
✅  Скористатись опцією швидкого тестування можна також на базі громадських організацій - https://cutt.ly/CTDCzBf.
 
✅ Найбільша пацієнтська організація «100% життя» - Мережа ЛЖВ разом із Центр громадського здоров’я України розробила карту пунктів тестування на гепатит - https://cutt.ly/lTDCFEY. 
У цих медичних закладах можна пройти безкоштовне тестування на ВІЛ та гепатит.
 
✅ Також можна замовити оральний тест на ВІЛ додому. Пройти скринінг, тобто визначити власні ризики інфікування ВІЛ, та замовити безкоштовний оральний тест на ВІЛ можна, скориставшись опцією «Хочу обстежитись» на сайті prozdorovia.in.ua.
 
Гепатит виліковний більш ніж у 90% випадків. ВІЛ є хронічною хворобою, і завдяки лікуванню можна жити, без втрати якості життя. Вчасне тестування — життєво важливе для початку лікування та зупинення передачі захворювання.
 
Кожен студент ВНМУ ім. М. І. Пирогова може звернутися за номером 0985278270 та анонімно пройти тест на ВІЛ-інфекцію/ гепатит В та С/ сифіліс на базі регіонального гепатологічного центру (кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології).
Все що вам потрібно це зателефонувати та записатися на тестування!!!

ТЕСТУЙСЯ - ПІКЛУЙСЯ ПРО СВОЄ ЗДОРОВ‘Я 

В Україні близько мільйона людей не знають про наявний у них гепатит С.

Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус. В останній тиждень осені — з 22 до 28 листопада — відзначається Міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити. Вірусні гепатити та ВІЛ не є вироком, якщо своєчасно розпочати лікування.

Сучасні та ефективні лікарські засоби для людей із вірусними гепатитами та антиретровірусну терапію для пацієнтів із ВІЛ закуповують коштом державного бюджету. В Україні тестування на ВІЛ і гепатити є доступним ⬇️ 

✅ Пройти швидкий тест на вірусні гепатити та ВІЛ можна безоплатно у свого сімейного лікаря, в кабінеті «Довіра», центрі боротьби з ВІЛ/СНІДом чи гепатологічному центрі.  

✅  Скористатись опцією швидкого тестування можна також на базі громадських організацій - https://cutt.ly/CTDCzBf. 

✅ Найбільша пацієнтська організація «100% життя» - Мережа ЛЖВ разом із Центр громадського здоров’я України розробила карту пунктів тестування на гепатит - https://cutt.ly/lTDCFEY. У цих медичних закладах можна пройти безкоштовне тестування на ВІЛ та гепатит. 

✅ Також можна замовити оральний тест на ВІЛ додому. Пройти скринінг, тобто визначити власні ризики інфікування ВІЛ, та замовити безкоштовний оральний тест на ВІЛ можна, скориставшись опцією «Хочу обстежитись» на сайті prozdorovia.in.ua. Гепатит виліковний більш ніж у 90% випадків. ВІЛ є хронічною хворобою, і завдяки лікуванню можна жити, без втрати якості життя.

Вчасне тестування — життєво важливе для початку лікування та зупинення передачі захворювання. 
Кожен студент ВНМУ ім. М. І. Пирогова може звернутися за номером 0985278270 та анонімно пройти тест на ВІЛ-інфекцію/ гепатит В та С/ сифіліс на базі регіонального гепатологічного центру (кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології).Все що вам потрібно це зателефонувати та записатися на тестування!!!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.11.2021

 

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ!
З 24.11.2021 до 07.12.2021 року на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити диф.залік з епідеміології. 
ВИМОГИ ДО СТУДЕНТА
1. Залік буде проходити в кімнатах Microsoft Teams де студенти здавали підсумковий тестовий контроль дистанційно (для тих хто складав очно будуть створені нові кімнати для заліку)
2. Початок заліку – початок пари згідно розкладу (за виключенням екстренної ситуації викладача);
3. Студенти викликаються викладачем по одному ЗА СПИСКОМ;
4. Студент сидить на відстані витягнутої руки до монітору, якщо це смартфон, то зафіксований на столі, руки знаходяться в кадрі. За іншого залік не приймається і студент отримує «2»;
5. Опитування починається після ідентифікації особи студента (студент демонструє в камеру документ, де видно його фотографію і прізвище (студентський);
6. Якщо протягом 5 хвилин студент не виходить на зв'язок, його черга автоматично переноситься в кінець списку. Якщо студент не вийшов на зв'язок і в цей час, він отримує «нб»;
7. Викладач має право припинити опитування, якщо чути сторонні голоси або студент користується додатковою літературою чи гаджетами;
8. Викладач має право попросити включити демонстрацію екрану пристрою з якого ви працюєте чи попросити переключити переключити камеру телефона з фронтальної та передню. 
9. Під час очного складання заліку група збирається зі своїм викладачем та йде до екзаменатора в кімнату.
10. Звертаємо увагу, що відомості про успішність здобувача заповнюється в день проведення заліку, а їх результати відправляються в той же день в деканати. 
Розподіл екзаменаторів на залік з епідеміології
Зав. кафедри., проф., д.мед.н. Мороз Л.В.
4а, 14а, 18а, 12а
Зав.навчальної частини кафедри, доц., к.мед.н. Куляс С.М.
17а, 13а, 6а, 22а, 5а, 15б, 27а, 24а, 2а
доц., к.мед.н. Андросова О.С.
17б,13б, 6б, 22б, 5б, 25б, 27б, 24б, 2б
доц., к.мед.н. Гайдук О.А.
4б, 19б, 9а, 18б, 7а, 11а, 10б, 23б, 8а
доц., к.мед.н. Шкондіна О.Ф.
19а, 14б, 9б, 16а, 3а, 15а, 26а, 8б, 96а, 87б
ас., к.мед.н. Романчук К.Ю.
28а, 90а, 21а, 16б, 11б, 20а, 97а, 82б, 87а
ас., к.мед.н. Палій Д.В.
28б, 90б, 21б, 7б, 3б, 20б, 31а, 84а, 88а
ас., к.мед.н. Бондарук І.Ю.
83а, 91а, 86а, 92а, 81а, 85а, 82а, 95а, 88б, 38а
ас., Ph.D Чічірельо-Константинович К.Д.
83б, 91б,86б, 92б, 81б, 85б, 84б, 95б, 89б, 89а
10.  
ас., к.мед.н. Мельник  Т.О.
25а, 10а, 26б, 23а, 1а, 12б, 1б, 96а, 96б
Детальну інформацію про проведення заліку ви зможете знайти в спеціальній методичній розробці, яка додається знизу. 
За всіма питаннями ви можете звернутися до старшого лаборанта кафедри Шведа Олексія Вадимовича.

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ!


З 24.11.2021 до 07.12.2021 року на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити диф.залік з епідеміології. 

 

ВИМОГИ ДО СТУДЕНТА
1. Залік буде проходити в кімнатах Microsoft Teams де студенти здавали підсумковий тестовий контроль дистанційно (для тих хто складав очно будуть створені нові кімнати для заліку)
2. Початок заліку – початок пари згідно розкладу (за виключенням екстренної ситуації викладача);
3. Студенти викликаються викладачем по одному ЗА СПИСКОМ;
4. Студент сидить на відстані витягнутої руки до монітору, якщо це смартфон, то зафіксований на столі, руки знаходяться в кадрі. За іншого залік не приймається і студент отримує «2»;
5. Опитування починається після ідентифікації особи студента (студент демонструє в камеру документ, де видно його фотографію і прізвище (студентський);
6. Якщо протягом 5 хвилин студент не виходить на зв'язок, його черга автоматично переноситься в кінець списку. Якщо студент не вийшов на зв'язок і в цей час, він отримує «нб»;
7. Викладач має право припинити опитування, якщо чути сторонні голоси або студент користується додатковою літературою чи гаджетами;
8. Викладач має право попросити включити демонстрацію екрану пристрою з якого ви працюєте чи попросити переключити переключити камеру телефона з фронтальної та передню. 
9. Під час очного складання заліку група збирається зі своїм викладачем та йде до екзаменатора в кімнату.
10. Звертаємо увагу, що відомості про успішність здобувача заповнюється в день проведення заліку, а їх результати відправляються в той же день в деканати. 


Розподіл екзаменаторів на залік з епідеміології
Зав. кафедри., проф., д.мед.н. Мороз Л.В.4а, 14а, 18а, 12а
Зав.навчальної частини кафедри, доц., к.мед.н. Куляс С.М.17а, 13а, 6а, 22а, 5а, 15б, 27а, 24а, 2а
доц., к.мед.н. Андросова О.С.17б,13б, 6б, 22б, 5б, 25б, 27б, 24б, 2б
доц., к.мед.н. Гайдук О.А.4б, 19б, 9а, 18б, 7а, 11а, 10б, 23б, 8а
доц., к.мед.н. Шкондіна О.Ф.19а, 14б, 9б, 16а, 3а, 15а, 26а, 8б, 96а, 87б
ас., к.мед.н. Романчук К.Ю.28а, 90а, 21а, 16б, 11б, 20а, 97а, 82б, 87а
ас., к.мед.н. Палій Д.В.28б, 90б, 21б, 7б, 3б, 20б, 31а, 84а, 88а
ас., к.мед.н. Бондарук І.Ю.83а, 91а, 86а, 92а, 81а, 85а, 82а, 95а, 88б, 38а
ас., Ph.D Чічірельо-Константинович К.Д.83б, 91б,86б, 92б, 81б, 85б, 84б, 95б, 89б, 89а
.  

ас., к.мед.н. Мельник  Т.О.25а, 10а, 26б, 23а, 1а, 12б, 1б, 96а, 96б


Детальну інформацію про проведення заліку ви зможете знайти в спеціальній методичній розробці, яка додається знизу. 
За всіма питаннями ви можете звернутися до старшого лаборанта кафедри Шведа Олексія Вадимовича.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.11.2021

НАУКОВИЙ ГУРТОК!!!

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.11.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
Перескладання підсумкового тестування з епідеміології (для тих хто не встиг відправити форму під час дистанційного складання чи для тих хто не зміг з‘явитися під час очного складання буде проводитись 23.11.21 о 17:30. Вас автоматично додадуть до команди на перескладання). 
Перескладання тестового контролю з інфекційних хвороб по фекально-оральному механізму буде відбуватися в очному форматі з 02.12.21 на кафедрі інфекційних хвороб з 9:00 до 16:00 (при собі потрібно мати студентський квиток та інформацію про вакцинацію чи негативний тест). Інформація про очне перескладання може змінюватися в залежності від форми навчання у ВНМУ. 
З повагою 
Колектив кафедри

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
Перескладання підсумкового тестування з епідеміології (для тих хто не встиг відправити форму під час дистанційного складання чи для тих хто не зміг з‘явитися під час очного складання буде проводитись 23.11.21 о 17:30. Вас автоматично додадуть до команди на перескладання). 
Перескладання тестового контролю з інфекційних хвороб по фекально-оральному механізму буде відбуватися в очному форматі з 02.12.21 на кафедрі інфекційних хвороб з 9:00 до 16:00 (при собі потрібно мати студентський квиток та інформацію про вакцинацію чи негативний тест). Інформація про очне перескладання може змінюватися в залежності від форми навчання у ВНМУ. 

З повагою 

Колектив кафедри

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
19.11.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
З 18.11.21 до 01.12.21 в ВНМУ ім. М. І. Пирогова починається дистанційно-очна форма навчання! 
Пари всі будуть відбуватися в програмі Microsoft Teams. 
Викладачі створять команди.
Студенти, що будуть здавати тестовий контроль в дистанційно-очному форматі інформацію отримають сьогодні до 19:00 в спеціально створених командах Microsoft Teams.

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
З 18.11.21 до 01.12.21 в ВНМУ ім. М. І. Пирогова починається дистанційно-очна форма навчання! 
Пари всі будуть відбуватися в програмі Microsoft Teams. Викладачі створять команди.
Студенти, що будуть здавати тестовий контроль в дистанційно-очному форматі інформацію отримають сьогодні до 19:00 в спеціально створених командах Microsoft Teams.

 

ПЕРЕСКЛАДАННЯ ІСПИТУ, ЩО БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ 18.11.21 з 13:00 до 15:00 буде в онлайн режимі!


 

Вам потрібно написати викладачам в особисті повідомлення.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.11.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ПЕРЕСКЛАДАННЯ ІСПИТУ! 
18.11.21 на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити перескладання іспиту з інфекційних хвороб та диференційного заліку з епідеміології. 
Перескладання буде проходити на кафедрі (2 поверх над гепатологічним центром). При собі потрібно мати студентський квиток.
Екзаменатори:
- к.м.н. Романчук Катерина Юріївна 
- к.м.н. Палій Дмитро Володимирович. 
З повагою 
Колектив кафедри

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ПЕРЕСКЛАДАННЯ ІСПИТУ! 
18.11.21 на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити перескладання іспиту з інфекційних хвороб та диференційного заліку з епідеміології. 
Перескладання буде проходити на кафедрі (2 поверх над гепатологічним центром). При собі потрібно мати студентський квиток.
Екзаменатори:
- к.м.н. Романчук Катерина Юріївна - к.м.н. Палій Дмитро Володимирович. 

 

Перескладання буде проходити з 13:00 до 15:00.

З повагою 

Колектив кафедри

 

 

DEAR STUDENTS!  RETAKE OF THE EXAM!


 18.11.21 at the Department of Infectious Diseases with a course of epidemiology you can  re-take the infectious diseases exam and epidemiology differential test.


 Retake will take place at the department (2nd floor above the hepatology center).  You need to have a student ticket.


 Examiners:


 - Ph.D.  Romanchuk Kateryna Yuriyivna

 - Ph.D.  Paliy Dmytro Volodymyrovych.

 

 

The exam will take place from 13:00 to 15:00.


 Regards

 

 Staff of the department

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.11.2021

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 5 КУРСУ!

 

 

З 10.11.21 починається тестовий контроль знань з епідеміології. Тестовий контроль буде проходити в лабораторії кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології. 

 

ПИТАННЯ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ТЕСТУВАННЯ 

 

1. Предмет і задачі епідеміології.

2. Основні етапи розвитку епідеміології (Д.Самойлович, Д.К. Заболотний, Л.В. Громашевський, В.Д. Беляков).

3. Епідемічний процес та його складові.

4. Розділи вчення про епідемічний процес.

5. Рушійні сили епідемічного процесу.

6. Особливості епідемічного процесу при антропонозах та зоонозах, поняття про сапронози. 

7. Кількісні та якісні прояви епідемічного процесу.

8. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних захворювань.

9. Осередок інфекційної хвороби. Напрямки проведення епідеміологічного обстеження осередку.

10. Чим обумовлюються межі осередку інфекційної хвороби. Приклади.

11. Мета і завдання епідеміологічного обстеження осередку. Як проводиться виявлення інфекційних хворих і повідомлення про них.

12. Джерело і резервуар збудників інфекційних хвороб.

13. Хвора людина і носій та їх епідеміологічне значення.

14. Категорії носіїв збудників інфекційних хвороб.

15. Заходи щодо знезараження хворих та носіїв як джерел збудників інфекційних хвороб. 

16. Епідеміологічне значення тварин (гризуни, свійські тварини тощо).

17. Поняття про дератизацію, види і методи.

18. Визначення механізму передачі, його ланки. Чинники і шляхи передачі збудників інфекційних хвороб.

19. Типи механізмів передачі збудників інфекційних хвороб людини.

20. Епідеміологічне значення членистоногих (комарі, мухи, кліщі, воші, блохи тощо) як переносників збудників інфекційних хвороб. Види і методи дезінсекції.

21. Визначення дезінфекції, її види і методи. Контроль якості дезінфекції.

22. Стерилізація та її етапи, контроль якості.

23. Календар профілактичних щеплень України. Правові аспекти вакцинопрофілактики.

24. Основні нормативні документи в області епідеміології.

25. Епідеміологічний метод дослідження, його структура.

26. Епідеміологічна, соціальна та економічна значущість інфекційної захворюваності.

27. Рівні доказовості в медицині.

28. Аналіз територіального розподілу захворюваності.

29. Прояви епідемічного процесу в річній динаміці захворюваності та причини, що їх обумовлюють.

30. Прояви епідемічного процесу в багаторічній динаміці захворюваності та причини, що їх обумовлюють.

31. Структура та рівень захворюваності населення по колективам, групам та нозологічним формам.

32. Поняття про територію, групи, час та чинники ризику.

33. Значення соціального фактору в розвитку епідемічного процесу.

34. Значення природного фактору в розвитку епідемічного пронесу.

35. Мета і особливості організації скринінгових обстежень населення.

36. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів.

37. Епідеміологічна класифікація інфекційних хвороб.

38. Епідеміологічні особливості групи кишкових інфекцій.

39. Епідеміологічні особливості групи інфекцій дихальних шляхів.

40. Епідеміологічні особливості групи кров’яних інфекцій.

41. Епідеміологічні особливості групи інфекцій зовнішніх покривів.

42. Епідеміологія та профілактика ВІЛ-інфекції.

43. Епідеміологія та профілактика внутрішньолікарняних інфекцій.

44. Епідеміологічні особливості особливо небезпечних інфекцій.

45. Профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених інфекцій.

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ 

⬛️10 тестів за 13 хвилин (якщо тестування проводиться під час очного навчання). 

⬛️10 тестів за 12 хвилин (якщо тестування проводиться під час очно-дистанційного навчання).

⬛️50-60% тестових завдань з бази, яка знаходиться на Гугл-диску кафедри (тестові завдання не є вирішеними). 

⬛️Тестові завдання КРОК-2/кафедральні/STEP.

⬛️Тестові завдання тільки з одним варіантом відповіді.

⬛️Перескладання тестування не проводиться.

⬛️Обов‘язкове перескладання для тих хто отримав нб.

 

РОЗБАЛОВКА

N.B!!!

За тестовий контроль ви можете отримати максимум 10 балів (10 вірних тестів). Ці 10 балів є частиною диференційного заліку, тобто з 80 балів 10 ви отримаєте за тестовий контроль. 

Оцінки за тестовий контроль ви не отримуєте, тому що він є частиною диференційного заліку. 

N.B!!!

Основою підготовки до тестового контролю є повторення вище перерахованих

тем.

За всіма питання на рахунок тестів (вирішення, консультація, допомога) звертайтесь до старшого лаборанта кафедри Шведа Олексія Вадимовича.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
17.10.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ВСІХ КУРСІВ ТА ФАКУЛЬТЕТІВ! 
З 18.10.21 року у Вінниці посилюють карантинні обмеження у громадському транспорті! 
Заходити в транспорт можливо тільки з передньої двері та тільки в засобах індивідуального захисту! Кількість людей, що може перевозити транспорт дорівнює кількості місць для сидіння. 
Будьте уважні та розраховуйте свій час!
Вінничини перебуває в жовтій зоні карантинних обмежень, тому навчання продовжується в очному форматі!
З повагою 
Колектив кафедри!

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ВСІХ КУРСІВ ТА ФАКУЛЬТЕТІВ! 

 
З 18.10.21 року у Вінниці посилюють карантинні обмеження у громадському транспорті! 
Заходити в транспорт можливо тільки з передньої двері та тільки в засобах індивідуального захисту! Кількість людей, що може перевозити транспорт дорівнює кількості місць для сидіння. 
Будьте уважні та розраховуйте свій час!
Вінничини перебуває в жовтій зоні карантинних обмежень, тому навчання продовжується в очному форматі!

 

З повагою 

Колектив кафедри!

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17.10.2021

 

КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ З КУРСОМ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ НАГАДУЄ!
Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології працює за дотриманням усіх положень Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. 
Відповідно до пункту 4.4.1.  дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань і завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання. Тому при виявленні ознак того, що під час відповіді студент користується допоміжними джерелами інформації (читає чи слухає) викладач має право припинити опитування та призначити повторне проходження оцінювання!
З повагою 
Колектив кафедри

КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ З КУРСОМ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ НАГАДУЄ!

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології працює за дотриманням усіх положень Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. 
Відповідно до пункту 4.4.1.  дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань і завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання. Тому при виявленні ознак того, що під час відповіді студент користується допоміжними джерелами інформації (читає чи слухає) викладач має право припинити опитування та призначити повторне проходження оцінювання!


З повагою 

Колектив кафедри

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17.10.2021

 

СТУДЕНТИ 5 курсу! 
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ! 
З 27.10.21 до 09.11.21 на кафедрі буде проходити тестовий контроль з фекально-орального механізму передачі. 
Тестовий контроль буде проходити в лабораторії кафедри за затвердженим графіком згідно з розкладом груп. 
⬛️10 тестів за 13 хвилин (якщо тестування проводиться під час очного навчання). 
⬛️10 тестів за 12 хвилин (якщо тестування проводиться під час очно-дистанційного навчання).
⬛️50-60% тестових завдань з бази, яка знаходиться на Гугл-диску кафедри (тестові завдання не є вирішеними). 
⬛️Тестові завдання КРОК-2/кафедральні/STEP.
⬛️Тестові завдання тільки з одним варіантом відповіді.
⬛️Перескладання тестування в п’ятницю (з 16:00 до 17:30), суботу (з 9:00 до 13:00).
⬛️Обов‘язкове перескладання для тих, хто склав на 2 чи отримав нб.
⬛️Оцінка сумується з поточною успішностю за пару та є характеристикою до іспиту.
РОЗБАЛОВКА
◾️10-9 правильних тестів 5 балів 
◾️8-7 правильних тестів 4 бали 
◾️6 правильних тестів 3 бали 
◾️0-5 правильних тестів 2 бали 
Інфекції, що виносяться на тестування:
- Загальна інфектологія 
- Черевний тиф 
- Паратиф А і В
- Сальмонельоз 
- Холера 
- Харчові токсикоінфекції 
- Шигельоз 
- Амебіаз 
- Псевдотуберкульоз 
- Кишковий ієрсиніоз 
- Поліомієліт
- Ентеровіруси (Коксакі А / Консакі В / ЕСНО) 
- Ротавірусна інфекція 
- Лямбліоз 
- Балантидіаз 
- Ботулізм 
- Аскаридоз 
- Ентеробіоз 
- Трихоцефальоз 
- Анкілостомідоз
- Трихінельоз
- Дирофіляріоз 
- Токсокароз 
- Дифілоботріоз 
- Теніоз 
- Теніаринхоз 
- Гіменолепідоз 
- Ехінококоз 
- Альвеококоз 
- Опісторхоз 
За всіма питання на рахунок тестів (вирішення, консультація, допомога) звертайтесь до старшого лаборанта кафедри Шведа Олексія Вадимовича. 
Телефонувати у Viber з 17:00 до 20:00 за телефоном 0985278270 чи писати у Telegram @Gendelblanch
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, ЩО ТЕСТУВАННЯ БУДУТЬ СКЛАДАТИ ВСІ ГРУПИ ЗА РОЗКЛАДОМ ЗАНЯТЬ!

 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 5 курсу! ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ! 


З 27.10.21 до 09.11.21 на кафедрі буде проходити тестовий контроль з фекально-орального механізму передачі. 

Тестовий контроль буде проходити в лабораторії кафедри за затвердженим графіком згідно з розкладом груп. 
⬛️10 тестів за 13 хвилин (якщо тестування проводиться під час очного навчання). 

⬛️10 тестів за 12 хвилин (якщо тестування проводиться під час очно-дистанційного навчання).

⬛️50-60% тестових завдань з бази, яка знаходиться на Гугл-диску кафедри (тестові завдання не є вирішеними). 

⬛️Тестові завдання КРОК-2/кафедральні/STEP.

⬛️Тестові завдання тільки з одним варіантом відповіді.

⬛️Перескладання тестування проводиться за домовленістю з викладачем на наступній парі.

⬛️Обов‘язкове перескладання для тих, хто склав на 2 чи отримав нб.

⬛️Оцінка сумується з поточною успішностю за пару та є характеристикою до іспиту.


РОЗБАЛОВКА

◾️10-9 правильних тестів 5 балів 

◾️8-7 правильних тестів 4 бали 

◾️6 правильних тестів 3 бали 

◾️0-5 правильних тестів 2 бали 


Інфекції, що виносяться на тестування:

- Загальна інфектологія 

- Черевний тиф 

- Паратиф А і В

- Сальмонельоз 

- Холера 

- Харчові токсикоінфекції 

- Шигельоз 

- Амебіаз 

- Псевдотуберкульоз 

- Кишковий ієрсиніоз 

- Поліомієліт

- Ентеровіруси (Коксакі А / Консакі В / ЕСНО) 

- Ротавірусна інфекція 

- Лямбліоз 

- Балантидіаз 

- Ботулізм 

- Аскаридоз 

- Ентеробіоз 

- Трихоцефальоз 

- Анкілостомідоз

- Трихінельоз

- Дирофіляріоз 

- Токсокароз 

- Дифілоботріоз 

- Теніоз 

- Теніаринхоз 

- Гіменолепідоз 

- Ехінококоз 

- Альвеококоз 

- Опісторхоз 


За всіма питання на рахунок тестів (вирішення, консультація, допомога) звертайтесь до старшого лаборанта кафедри Шведа Олексія Вадимовича. 

Телефонувати у Viber з 17:00 до 20:00 за телефоном 0985278270 чи писати у Telegram @Gendelblanch

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, ЩО ТЕСТУВАННЯ БУДУТЬ СКЛАДАТИ ВСІ ГРУПИ ЗА РОЗКЛАДОМ ЗАНЯТЬ!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17.10.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ВИХІДНІ = ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕМ!
14-15.10.21 року офіційні вихідні до Дня захисників і захисниць України. 
Всі теми, що ви повинні були проходити в ці дні переносяться на наступну пару.
Епідеміологія
◾️Тема «Епідеміологічний метод дослідження та його структура. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів.
Аналітичні та експериментальні методи в епідеміологічних дослідженнях.
Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з фекально-оральним механізмом передачі (шигельози, черевний тиф і паратифи, гепатит А)» об‘єднується з темою 
◾️ «Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з аерозольним механізмом передачі (дифтерія, менінгококова інфекція, кір, кашлюк, епідемічний паротит, грип, коронавірусна хвороба).
Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з трансмісивним (малярія, Лайм-бореліоз) та контактним механізмами передачі (гепатити В та С, ВІЛ- інфекція)».
Інфекційні хвороби
◾️Тема «Нематодози. Цестодози. Трематодози» об‘єднується з темою ◾️«Ботулізм.Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передавання.
Комп’ютерний контроль (детальна інформація про проведення комп‘ютерного контролю буде ближче до їх початку).
З повагою 
Колектив кафедри

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ВИХІДНІ = ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕМ!
14-15.10.21 року офіційні вихідні до Дня захисників і захисниць України. Всі теми, що ви повинні були проходити 14.10.21 переносяться на наступну пару.

Пари за 15.10.21 переносяться на 23.10.21.

 

Епідеміологія

◾️Тема «Епідеміологічний метод дослідження та його структура. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів.Аналітичні та експериментальні методи в епідеміологічних дослідженнях.Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з фекально-оральним механізмом передачі (шигельози, черевний тиф і паратифи, гепатит А)» об‘єднується з темою ◾️ «Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з аерозольним механізмом передачі (дифтерія, менінгококова інфекція, кір, кашлюк, епідемічний паротит, грип, коронавірусна хвороба).Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з трансмісивним (малярія, Лайм-бореліоз) та контактним механізмами передачі (гепатити В та С, ВІЛ- інфекція)».

 

Інфекційні хвороби

◾️Тема «Нематодози. Цестодози. Трематодози» об‘єднується з темою ◾️«Ботулізм.Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передавання.Комп’ютерний контроль (детальна інформація про проведення комп‘ютерного контролю буде ближче до їх початку).

 

23.10.21 є робочим днем, а пари відбуваються за графіком!

 

З повагою 

Колектив кафедри

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
09.10.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ОЗНАКИ ГРВІ МОЖЕ БУТИ COVID-19!
 
Просимо кожного студента, що думає йти на пари з ознаками ГРВІ задуматися. Ви створюєте небезпеку для своїх колег, оточення, викладачів та в першу чергу для себе. Легкий перебіг без лікування може ускладниться та призвести до летального закінчення! 
Як характеризується легкий перебіг захворювання:
▪️ Невисокою гарячкою (до 38° C), яка піддається корекції
▪️ Нежиттю та/або закладеністю носа
▪️ Головним болем
▪️ Болем у горлі
▪️ Міалгією (болем у м’язах)
▪️ Кашлем без ознак дихальної недостатності (таких як утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання)
▪️ Шлунково-кишковими проявами (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення
▪️ Відсутністю змін психічного стану (порушення свідомості, млявість)
▪️ Спотворенням нюху (дизосмія), смаку (дизгевзія) та/або втратою нюху (аносмія), смаку (авгезія)
Водночас, цей перелік не є вичерпним, оскільки COVID-19 мутує, а тому перелік ознак може змінюватись. Через це потрібно робити тест при будь-яких ознаках гострої респіраторної інфекції. Це допоможе точно визначити: хворієте ви на коронавірусну хворобу чи у вас звичайна застуда. 
Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний видати сімейний лікар. У випадку, якщо у вас немає сімейного лікаря, або він з якихось причин не надав направлення на тестування, телефонуйте на гарячу лінію 0 800 60 20 19. 
Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватись. 
Тому необхідно консультуватись із сімейним лікарем та, у разі погіршення самопочуття, терміново йому про це повідомляти. У екстрених випадках необхідно телефонувати на 103 для виклику медичної бригади.
З повагою 
Колектив кафедри

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ОЗНАКИ ГРВІ МОЖЕ БУТИ COVID-19! 

Просимо кожного студента, що думає йти на пари з ознаками ГРВІ задуматися. Ви створюєте небезпеку для своїх колег, оточення, викладачів та в першу чергу для себе. Легкий перебіг без лікування може ускладниться та призвести до летального закінчення! 

 

Як характеризується легкий перебіг захворювання:
▪️ Невисокою гарячкою (до 38° C), яка піддається корекції

▪️ Нежиттю та/або закладеністю носа

▪️ Головним болем

▪️ Болем у горлі

▪️ Міалгією (болем у м’язах)

▪️ Кашлем без ознак дихальної недостатності (таких як утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання)

▪️ Шлунково-кишковими проявами (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення

▪️ Відсутністю змін психічного стану (порушення свідомості, млявість)

▪️ Спотворенням нюху (дизосмія), смаку (дизгевзія) та/або втратою нюху (аносмія), смаку (авгезія)
Водночас, цей перелік не є вичерпним, оскільки COVID-19 мутує, а тому перелік ознак може змінюватись. Через це потрібно робити тест при будь-яких ознаках гострої респіраторної інфекції. Це допоможе точно визначити: хворієте ви на коронавірусну хворобу чи у вас звичайна застуда. 
Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний видати сімейний лікар. У випадку, якщо у вас немає сімейного лікаря, або він з якихось причин не надав направлення на тестування, телефонуйте на гарячу лінію 0 800 60 20 19. 
Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватись. 
Тому необхідно консультуватись із сімейним лікарем та, у разі погіршення самопочуття, терміново йому про це повідомляти. У екстрених випадках необхідно телефонувати на 103 для виклику медичної бригади.

З повагою 

Колектив кафедри

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
27.09.2021

ПЕРЕСКЛАДАННЯ ІСПИТУ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ!


30.09.2021 (четверг) на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити перескладання іспиту з інфекційних хвороб та диф. заліку з епідеміології. 

Перескладання буде проходити з 13:00 до 14:00 в очному режимі на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології.


При собі потрібно мати студентський квиток, що може підтвердити вашу особистість.


Екзаменатори:


доц. Шкондіна Олена Феліксівна

доц. Гайдук Олена Анатоліївна

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22.09.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
Через настання осінніх холодних днів всі студенти, що приходять на пари з інфекційних хвороб чи епідеміології повинні переодягатися НЕ НА ВУЛИЦІ, а в переході між першим і другим поверхом (де стоїть місце для обробки рук та бак для використаних масок та бахіл). 
Після того, як група переодягнулась вона повинна зв’язатися зі своїм викладачем для того, щоб уточнити де буде проходити пара. 
Студенти, у яких пари проходять не на основній базі відразу заходять і переодягаються на тій базі.
Що повинно бути на студенті ? 
⬛️Халат 
⬛️Маска (що закриває ніс і рот) 
⬛️Змінне взуття 
⬛️Бахіли (що знаходяться на змінному взутті) 
⬛️Шапочка 
З повагою 
Колектив кафедри

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
Через настання осінніх холодних днів всі студенти, що приходять на пари з інфекційних хвороб чи епідеміології повинні переодягатися НЕ НА ВУЛИЦІ, а в переході між першим і другим поверхом (де стоїть місце для обробки рук та бак для використаних масок та бахіл). 
Після того, як група переодягнулась вона повинна зв’язатися зі своїм викладачем для того, щоб уточнити де буде проходити пара. Студенти, у яких пари проходять не на основній базі відразу заходять і переодягаються на тій базі.
Що повинно бути на студенті ? 

⬛️Халат 

⬛️Маска (що закриває ніс і рот) 

⬛️Змінне взуття 

⬛️Бахіли (що знаходяться на змінному взутті) 

⬛️Шапочка 
З повагою 

Колектив кафедри

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22.09.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
Колектив кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології нагадує! Якщо у вас є прояви ГРВІ ви не повинні приходити на пари та ризикувати здоров’ям ваших одногрупників та викладачів! 
Якщо такі студенти будуть виявлені на парах, викладач буде змушений відправити їх додому на лікування до сімейного лікаря, а за цю пару студент отримає нб!

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
Колектив кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології нагадує! Якщо у вас є прояви ГРВІ ви не повинні приходити на пари та ризикувати здоров’ям ваших одногрупників та викладачів! 
Якщо такі студенти будуть виявлені на парах, викладач буде змушений відправити їх додому на лікування до сімейного лікаря, а за цю пару студент отримає нб!

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22.09.2021

ІНСТРУКЦІЯ ПО ПЕРЕСКЛАДАННЮ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ

 

Перескладання пропущених занять на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології проводиться очно (під час очної форми навчання) та очно-дистанційно (під час запровадження дистанційної форми навчання). Для перескладання пропущеної пари вам НЕ ПОТРІБНО:

-         Писати заяву на ім’я завідувача кафедри

-         Брати дозвіл в деканаті з підписом декана чи зам.декана

 

При запровадженні ізоляції чи обсервації окремої групи чи окремих осіб, вони перескладають нб в дистанційно-очній формі в програмі Microsoft Teams.

 

Перескладання проходить з 9:00 до 13:00.

При вході на кафедру студент повинен переодягнутися (при в ході на кафедру). Студент повинен бути одягнутий в халат, шапочку та змінне взуття з одягнутими бахілами. Маска повинна закривати ніс та рот.

 

Розподіл викладачів

18.09.21 – доц., к.м.н. Куляс С.М.

25.09.21 – ас., к.м.н. Бондарук І.Ю.

2.10.21 – ас. Моцна А.А.

9.10.21 – доц., к.м.н. Андросова О.С.

16.10.21 – ас. Бевз Т.І.

23.10.21 – ас. Чорний А.М.

30.10.21 – доц., к.м.н. Попович О.О.

6.11.21 – ас., PhD Чічірельо-Константинович К.Д.

13.11.21 – ас. Назаренко Н.І.

20.11.21 – доц., к.м.н. Шкондіна А.Ф.

27.11.21 – ас., к.м.н. Палій Д.В.

4.12.21 – ас. Банах Н.О.

11.12.21 – доц., к.м.н. Гайдук О.А.

18.12.21 – ас., к.м.н. Романчук К.Ю.

22.01.22 – ас. Шостацька М.О.

29.01.22 – ас., к.м.н. Мельник Т.О.

5.02.22 – ас. Войналович О.О.

12.02.22 – ас. Гнатюк О.А.

19.02.22 – ас. Кириленко Т.В.

26.02.22 – ас. Медведєва Л.С.

05.03.22 – ас. Остапенко В.І.

12.03.22 – ас. Вжецон Т.В.

 

 

 

 

Звертаємо увагу студентів, що перескладання негативних оцінок відбувається у свого викладача. Перескладання диф.заліку чи іспиту відбувається за спеціально створеним графіком на кафедрі чи за індивідуальним графіком підписаним в деканаті.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.09.2021

 

16.09.21 (четверг) на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити перескладання іспиту з інфекційних хвороб та диф.заліку з епідеміології. 
Перескладання буде проходити з 13:00 до 14:00. 
При собі потрібна мати студентський квиток, що може підтвердити вашу особистість.
Екзаменатори:
доц., завуч навчальної частини кафедри Куляс Світлана Миколаївна 
доц. Попович Олександра Олександрівна

УВАГА ПЕРЕСКЛАДАННЯ ІСПИТУ!


16.09.21 (четверг) на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити перескладання іспиту з інфекційних хвороб та диф.заліку з епідеміології. Перескладання буде проходити з 13:00 до 14:00. 
При собі потрібна мати студентський квиток, що може підтвердити вашу особистість.


Екзаменатори:
доц., завуч навчальної частини кафедри Куляс Світлана Миколаївна 
доц. Попович Олександра Олександрівна

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
31.08.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 6 курсу! 
Перескладання іспиту з інфекційних хвороб буде проходити в четверг з 12:00 на кафедрі інфекційних хвороб в очному режимі. 
Екзаменатори 
проф. Мороз Лариса Василівна 
доц. Андросова Ольга Сергіївна 
При собі потрібно мати студентський квиток та гарні знання! 
З повагою 
Колектив кафедри

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 6 курсу! 

 
Перескладання іспиту з інфекційних хвороб буде проходити в четверг з 12:00 на кафедрі інфекційних хвороб в очному режимі. 
Екзаменатори 


проф.Мороз Лариса Василівна 

доц. Андросова Ольга Сергіївна 


При собі потрібно мати студентський квиток та гарні знання! 

З повагою 

Колектив кафедри

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21.05.2021

ЗМІНИ У РОЗПОДІЛУ ВИКЛАДАЧІВ НА ІСПИТ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ!


доц. к.мед.н. Андросова О.С.
2а, 5, 8, 12, 16б, 20, 21а, 23б, 25

ас. к.мед.н. Палій Д.В.
3, 31а, 82, 84, 86, 87, 88, 90

ас. к.мед.н. Романчук К.Ю.
81, 83, 85, 10,  18, 22, 26, 7а

ас. к.мед.н Бондарук І.Ю.
2б, 6, 9, 17, 24, 30, 7б, 89

доц. к.мед.н. Шкондіна О.Ф.
13, 28, 11, 15а

доц. к.мед.н. Гайдук О.А.
1, 4, 14, 29, 27, 15б

зав.кафедри з навчальної роботи , доц. к.мед.н.
Куляс С.М.

16а, 19, 21б, 23а


З повагою
Колектив кафедри

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20.05.2021

УВАГА! ПЕРЕСКЛАДАННЯ «РІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ» !


21.05.2021 року буде проходити перескладання «Річного тестування» з інфекційних хвороб для студентів, що складали його на цьому тижні.

Хто може перескладати?
:black_large_square:Здобувачі вищої освіти, що не з‘явились на тестуванні;
:black_large_square:Здобувачі вищої освіти, що не встигли відправити форму вчасно (за 12 хвилин);
N.B!
Для тих хто отримав від 0 до 10 балів перескладання не проводиться, тому що це є частиною іспиту і свою оцінку ви зможете покращити усними відповідями та відповідями на ситуаційні задачі.

Як потрапити на перескладання?

Потрібно заповнити спеціальну гугл-форму для перескладання за та чекати поки вас додадуть.

 

 ПОСИЛАННЯ

Коли для мене почнеться перескладання?

Перескладання проходить в 1 зміну (17:30).
Вас автоматично додадуть в команду для перескладання.

З повагою
Колектив кафедри

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.05.2021

ІСПИТ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ!

З 27.05.2021 до 14.06.2021 року на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити іспит з інфекційних хвороб.

ВИМОГИ ДО СТУДЕНТА

1. Залік буде проходити в кімнатах де студенти здавали проміжні та підсумкові тестові завдання:

2. Початок заліку – початок пари згідно розкладу (за виключенням екстренної ситуації викладача);

3. Студенти викликаються викладачем по одному ЗА СПИСКОМ;

4. Студент сидить на відстані витягнутої руки до монітору, якщо це смартфон, то зафіксований на столі, руки знаходяться в кадрі. За іншого залік не приймається і студент отримує «2»;

5. Опитування починається після ідентифікації особи студента (студент демонструє в камеру документ, де видно його фотографію і прізвище (студентський);

6. Якщо протягом 5 хвилин студент не виходить на зв'язок, його черга автоматично переноситься в кінець списку. Якщо студент не вийшов на зв'язок і в цей час, він отримує «нб»;

7. Викладач має право припинити опитування, якщо чути сторонні голоси або студент користується додатковою літературою чи гаджетами;

8. Викладач має право попросити включити демонстрацію екрану пристрою з якого ви працюєте.

Розподіл екзаменаторів на залік з епідеміології

доц., к.мед.н. Андросова О.С.
2а, 5, 8, 12, 16б, 20, 21а, 23б, 25

ас., к.мед.н. Палій Д.В.
3, 31а, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 15

ас., к.мед.н. Романчук К.Ю.
81, 83, 85, 10, 18, 89, 22, 26, 29

ас., к.мед.н. Бондарук І.Ю.
2б, 6, 9, 11, 17, 24, 27, 30

доц., к.мед.н. Шкондіна О.Ф.
1а, 4б, 7б, 13, 28а

доц., к.мед.н. Гайдук О.А.
1б, 4а, 7а, 14, 28б

доц. к.мед.н. Куляс С.М.
16а, 19, 21б, 23а

Іспит складається з ситуаційних задач та усного опитування за білетом затвердженим засіданням кафедри. Перелік питать до іспиту є на сайті кафедри. Тестування входить в бал іспиту.

За всіма питаннями ви можете звернутися до лаборанта кафедри Шведа Олексія Вадимовича

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13.05.2021

УВАГА! ПЕРЕСКЛАДАННЯ «РІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ» !


14.05.2021 року буде проходити перескладання «Річного тестування» з інфекційних хвороб для студентів, що складали його на цьому тижні.

Хто може перескладати?
:black_large_square:Здобувачі вищої освіти, що не з‘явились на тестуванні;
:black_large_square:Здобувачі вищої освіти, що не встигли відправити форму вчасно (за 12 хвилин);
N.B!
Для тих хто отримав від 0 до 10 балів перескладання не проводиться, тому що це є частиною іспиту і свою оцінку ви зможете покращити усними відповідями та відповідями на ситуаційні задачі.

Як потрапити на перескладання?

Потрібно заповнити сп