Студенту

Історія кафедри

КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ ТА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ: загальна інформація

Кафедра внутрішньої та сімейної медицини розташована на базі ЦПМСД №2 м. Вінниці (вул. Магістратська, 44). Контактний телефон кафедри: (0432)-671653, е-mail: pavlovao1963@mail.ru, web-сайт - http://www.gastropodium.com .

У розпорядженні кафедри, на основній базі (ЦПМСД №2), знаходяться наступні приміщення: кабінет завідувача кафедри, 6 навчальних кімнат, клініко-діагностична гастроентерологічна лабораторія, яка складається з 2-х кімнат. Окрім цього, навчання студентів проходить також на базі ЦПМСД Вінницького  району, амбулаторії  загальної  практики - сімейної  медицини  с. Лука-Мелешківська. У науково-дослідному центрі університету кафедра має 2 кімнати у складі   клініко-діагностичної гастроентерологічної лабораторії.

Історія створення кафедри.

Кафедра вперше почала працювати, згідно рішення вченої Ради університету, з 1994-1995 н.р. під назвою «кафедра поліклінічної  терапії». Кафедру, з дня її створення, очолює професор, д.м.н. Чернобровий В’ячеслав Миколайович. Викладацький склад кафедри  при її створенні представляли: доцент  Бровко Аліна Харитонівна  (працювала на кафедрі до 2000 р.), доцент Півторак Наталія Анатолівна, асистент Мелащенко Сергій Григорович (з 2005 р. доцент). З 1996 року на посаді доцента працює Черешнюк Леонід Васильович. Курс загальної фізіотерапії та курортології викладав доц. Дорошенко Іван Іванович  (працював на кафедрі до 2000 р.). Від створення кафедри в її склад входить Палій Ірина Гордіївна, яка пройшла шлях від асистента до професора кафедри, викладаючи курс інфекційних захворювань для студентів 6-го курсу,  курс військово-польової терапії. На даний час проф. Палій І.Г. викладає «загальну практику - сімейну медицину». Згідно „Концепції розвитку охорони здоров’я населення України”, затвердженої указом Президента України від 7.12.2000р. № 1313/2000 та Постанови Кабінету міністрів від 20.06.2000 року „Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я України”, кафедра стала провідною у підготовці лікарів-інтернів зі спеціальності „загальна практика – сімейна медицина” і отримала назву „кафедра поліклінічної терапії та сімейної медицини”, яка в 2008р., рішенням вченої ради, змінена на «Кафедру внутрішньої та сімейної медицини». 

На даний час в колективі кафедри працюють викладачами Заїка Сергій Володимирович (асистент з 2001р., доктор медичних наук з 2010р., доцент з 2012р.), Чернова Інна В'ячеславівна (асистент з 2007р., доцент з 2014р.), Феджага Ірина Володимирівна (асистент з 2007р., доцент з 2013р.), Ксенчин Олег Олександрович (асистент з 2013р.). 

З 2017р. на кафедрі запроваджений новий елективний курс для медичних університетів України – „Актульні питання гастроентерології".

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

Загальна практика – сімейна медицина: 6 курс, медичний факультет №1, медичний факультет №2.

Актуальні питання гастроентерології: 4 курс, медичний факультет №1; медичний факультет №2; 5 курс, стоматологічний факультет.

Внутрішня медицина: лікарі-інтерни ЗП – СМ.

Штат кафедри

Чернобровий В’ячеслав Миколайович


професор, завідувач кафедри, д.мед.н.

Палій Ірина Гордіївна


професор, д.мед.н.

e- mail: prof.iryna@gmail.com

Заїка Сергій Володимирович


доцент, д.мед.н.

e- mail: serhijdoc@gmail.com

Мелащенко Сергій Григорович


доцент, к.мед.н.

e- mail: melashk15@gmail.com

Чернова Інна В’ячеславівна


доцент, к.мед.н.

e- mail: 001ukr@ukr.net

Черешнюк Леонід Васильович


доцент, к.мед.н.

Півторак Наталія Анатоліївна


доцент, к.мед.н.

e- mail: pivtorakn@gmail.com

Феджага Ірина Володимировна


доцент, к.мед.н.

e- mail: irynafedjaga@gmail.com

Ксенчин Олег Оксандрович


асистент

e-mail:vinshura@gmail.com

Новини

Розклад (пілотування) об'єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) у університетському симуляційному центрі для студентів 6 курсу з дисципліни «внутрішня медицина»
11.04.2019

Література, що видана кафедрою

 Чернобровий В.М. Загальна практика – сімейна медицина: основи інформатики, доказова медицина, скринінг-діагностика, диспансеризація. - Вінниця: ТОВ «Видавництво  - друкарня ДІЛО», 2011. – 84с.
 Черешнюк Г.С., Черешнюк Л.В.Організаційні основи загальної практики-сімейної медицини. Посібник - Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2013. - 184 с. 
 Чернобровий В.М. Розділ 3. Основи інформаційного забезпечення . Застосування телемедицини. Доказова медицина. Скринінг-діагностика та диспансеризація. Розділ 6.3. Хвороби органів травлення /  В кн. Сімейна медицина: У З кн.: підручник. Гриф МОН Кн.1. Загальні питання сімейної медицини /  О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік. -  К.: ВСВ «Медицина, 2-13. – 672с.
 Чернобровий В.М.. Мелащенко С.Г., Ткачук Т.М. Здоров’я, передхвороба,. хвороба: медико-соціальні аспекти та оцінка. Фактори ризику, Превентивна медицина(посібник для студентів-випускників, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики – сімейної медицини). - Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013 – 80с.
 Палій І.Г.. Заїка С.В., Мелащенко С.Г., Півторак Н.А., Феджага І.В., Миршук Н.М., Чернова І.В. Надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі в практиці сімейного лікаря (посібник для студентів-випускників, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики – сімейної медицини). - Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013 – 155с.
 Черешнюк Г.С.,  Черешнюк Л.В. Организационные основы практики  - семейной медицины (Пособие). - М.: ФЛП Рогальская И.А. 2013. - 76с.