Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Методичнi вказівки для практичних занять_Фармакологія_2019-2020 Методичні вказівки до практичних занять_Навики лабораторних доклінічних досліджень_2019-2020 Методичні рекомендаці_Фармакологія_2020-2021 Методичні рекомендації_Навики лабораторних доклінічних досліджень_2020-2021 Методичні рекомендації_Побічна дія ліків_2020-2021 Робоча програма_Навики лабораторних доклінічних досліджень_2020-2021 Робоча програма_ Фармакологія (10 кредитів)_2019-2020 Робоча програма_Навики лабораторних доклінічних досліджень (1,5 кредитів)_2019-2020 Робоча програма_Побічна дія ліків_2019-2020 Робоча програма_Побічна дія ліків_2020-2021 Робоча програма_Фармакологія_ 2020-2021 Силабус_Навики лабораторних доклінічних досліджень_2020-2021 Силабус_Побічна дія ліків_2020-2021 Силабус_Фармакологія 2020-2021 Список літератури_Навики лабораторних доклінічних досліджень_2020-2021 Список літератури_Побічна дія ліків_2020-2021 Список літератури_Фармакологія_2020-2021 Список рекомендованої лiтератури_Навики лабораторних доклінічних досліджень_2019-2020 Список рекомендованої лiтератури_Побічна дія ліків_2019-2020 Список рекомендованої лiтератури_Фармакологія_2019-2020 Тематичний план лекцiй_Побічна дія ліків_2019-2020 Тематичний план лекцій_Навики лабораторних доклінічних досліджень_2019-2020 Тематичний план лекцій_Навики лабораторних доклінічних досліджень_2020-2021 Тематичний план лекцій_Побічна дія ліків_2020-2021 Тематичний план практичних занять_Навики лабораторних доклінічних досліджень_2019-2020 Тематичний план практичних занять_Навики лабораторних доклінічних досліджень_2020-2021 Тематичний план практичних занять_Побічна дія ліків_2019-2020 Тематичний план практичних занять_Побічна дія ліків_2020-2021 Тематичний план практичних занять_Фармакологія_2019-2020 Тематичний план практичних занять_Фармакологія_2020-2021 Тематичний план самостійної роботи_Навики лабораторних доклінічних досліджень_2019-2020 Тематичний план самостійної роботи_Навики лабораторних доклінічних досліджень_2020-2021 Тематичний план самостійної роботи_Побічна дія ліків_2019-2020 Тематичний план самостійної роботи_Побічна дія ліків_2020-2021 Тематичний план самостійної роботи_Фармакологія 2020-2021 Тематичний план самостійної роботи_Фармакологія_2019-2020

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Історія кафедри фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

 E:\эмблема кафедры.jpg

Курс фармакології почав викладався з 1934 року відразу на чотирьох курсах лікувально-профілактичного і фармацевтичного факультетів. Загальні лекції читались до 1937 р. професором Львом Костянтиновичем Морейнісом у навчальному корпусі медінституту по вул. Леніна (нині вул. Соборна). Ця будівля знесена у 60-х роках минулого століття, знаходилась праворуч від будинку нинішнього міськвиконкому. Практичні заняття з фармакології проводились у цьому ж учбовому корпусі викладачами фармацевтичного інституту і практичними лікарями медичних закладів Вінниці, а з 1936 року - у морфологічному корпусі медінституту після завершення його будівництва.

Професор Л.К. Морейніс був високоосвіченим викладачем, професором хімії. Починаючи з 1922 року, він викладав фармацевтичну хімію і фармакогнозію у фармацевтичних технікумі та інституті, а фармакологію - в школі допомоги лікарям, завідував кафедрою фармацевтичної хімії та займав посаду завідуючого навчальною частиною інституту-технікуму. До речі, у 1937 році він видав підручник з фармацевтичної хімії для аптекарів та лікарів. З 1934 по 1937 роки викладав хімію і фармакологію у Вінницькому стаціонарному медичному інституті. Л.К. Морейніс був чудовим лектором. Серед тих студентів, які слухали лекції з фармакології професора Л.К. Морейніса, були В.М. Нечипорук та Р.Й. Мікуніс. Вони обоє в майбутньому стали професорами, завідувачами кафедрами нашого інституту: відповідно, хірургії педфаку і факультетської хірургії лікувального факультету та факультетської терапії.

 

Як самостійна структурна одиниця кафедра фармакології була створена у 1937 році. Її очолив доцент Юлій Семенович Гросман, який раніше працював в Одеському медичному інституті.

 C:\Users\user\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Grossman\2\grossman.jpg

Під його керівництвом створювалась матеріальна база кафедри, організовувався навчальний процес. Наукова діяльність кафедри була пов’язана з дослідженням впливу теофіліну на кровоносні судини. В цей період на кафедрі працювали асистентами Ф.П. Ольгіна, Ф.С. Литвак та М.І. Газе, який у 1940 році видав короткий рецептурний довідник для лікарів.

 

В березні 1944 року, після звільнення м. Вінниці від фашистських загарбників, кафедру очолив професор Григорій Васильович Тутаєв

До війни він працював в різних учбових медичних закладах м. Харкова. В повоєнний період поновлювалась матеріальна база кафедри для ведення навчального та наукового процесів. Були придбані навчально-наочні посібники, апаратура, почав створюватися музей лікарських препаратів, які використовувались в навчальному процесі. На території морфкорпусу (там, де зараз розташований спортивний корпус) була ділянка лікарських рослин, яку доглядали викладачі кафедри і студенти. Ці лікарські рослини демонструвались під час практичних занять з фармакології студентам 3-го курсу. Наукові дослідження кафедри проводились в кількох напрямках. Досліджувались зв’язки центральної нервової системи з ендокринними залозами, а також лікувальні властивості місцевої лікарської рослинної сировини (колчеданного огарку, скополії, ведмежої цибулі та ін.) і продуктів бджільництва (маткове молочко). Проф. Г.В. Тутаєв і доц. Л.М. Полосін (кафедра біохімії ВМІ) вивчали вплив різних екстрактів ведмежої цибулі (черемші) на активність ферменту карбангідрази. Було виявивлено лікувальну дію екстрактів ведмежої цибулі, з якої був розроблений препарат „Урзал”. Цей препарат мав фітонцидні і регенераторні властивості, що знайшло застосування в лікуванні трофічних виразок і ерозій шийки матки. В цей період протягом різного часу на кафедрі працювали асистентами к.м.н. З.О. Макарова (у 1950 р. переведена на кафедру патологічної фізіології), О.В. Богачова, Є.Ф. Леонова, Л.М. Бабкова, В.О. Багінська, О.С. Кучерук.C:\Users\user\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Grossman\2\tutaev.jpg

 У 1952 році Є.Ф. Леонова, а в 1957 році О.С. Кучерук перевелись в інші інститути. Їх місце зайняли Т.О. Сініцо та к.м.н. О.О. Столярчук (з 1960 р. – доцент). У 1959 р. на посаду асистента був зарахований В.П. Якутович, а в 1960 р. – А.Т. Торбас. В 1958 році О.В. Богачова надрукувала збірку матеріалів „Продукти бджільництва – на службу здоров’я трудящих”.

З 1962 по 1964 рр. завідувачем кафедри перебував професор Василь Михайлович Чернов, який до цього працював в Кишинівському медичному інституті. C:\Users\user\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Grossman\1\chernov.jpg

 

 

В цей період наукові дослідження кафедри були присвячені експериментальному обґрунтуванню застосування новокаїну при виразковій хворобі шлунка. Колектив кафедри поповнився асистентами Р.П. Редько (з 1974 р. – доцент), В.Є. Вербицьким та аспіранткою Н.І. Івановою.

 

 

З 1964 по 1991 рік завідувачем кафедри був Олександр Олександрович Столярчук

 E:\С рабочего стола\StolAA.jpg

В цей період асистентами працювали Н.І. Іванова, А.П. Коберник, П.О. Галенко-Ярошевський, Г.І. Степанюк, Ю.М. Фурман, О.Н. Іванов, Л.П. Солейко, Т.І. Лиса, Т.В. Таратута, О.Г. Козачишин, В.В. Данильчук, А.І. Кирничний, В.П. Бобрук.
О.О. Столярчук після навчання в аспірантурі та захисту під керівництвом проф. К. С. Шадурського кандидатської дисертації «Действие сердечних гликозидов в зависимости от состояния ЦНС» з 1957 року працював на кафедрі фармакології Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова спочатку на посаді асистента, а з 1960 року – доцента. У 1970 році він захистив докторську дисертацію на тему «Фармакологическое исследование некоторых производных фурана и бензофурана», а в 1971 році отримав звання професора. 

Основний напрям наукової діяльності професора О. О. Столярчука: пошук біологічно активних сполук серед різних класів хімічних речовин, придатних для створення нових лікарських засобів. 

Професор О.О. Столярчук започаткував та підтримував тісну творчу співпрацю з хіміками-синтетиками – професорами О.П. Терентьєвим, О.М. Гриньовим, О.М. Костом, В.М. Яшунським (Москва), Ф.А. Трофімовим (Обнінск), А.П. Пономарьовим (Саратов), З.С. Соломко (Дніпропетровськ), В.П. Марштупой (Донецьк); фармакологами Росії – академіками М.Д. Машковським, П.В. Сергеєвим, професорами Б.І. Любимовим (Москва), В.М. Саляєвим (Ярославль), О.О. Нікуліним (Рязань), О.С. Захаревським і В.І. Талапіним (Мінськ). Постійно підтримував тісні зв’язки й обмін інформацією з фармакологами України – професорами В.Г. Западнюком (Інститут геронтології НАМН України, Київ), І.В. Комісаровим (Донецьк), М.П. Скакуном (Тернопіль), С.М. Дроговоз (Харків), О.І. Бекетовим (Сімферополь). 

Колектив кафедри включився в проблему пошуку біологічно активних речовин серед продуктів хімічного синтезу, придатних для створення нових лікарських препаратів і вивчення механізмів їх дії. Фармакологічному скринінгу було піддано понад 600 оригінальних сполук похідних фурану, бензофурану, індолу, бензодіазепіну, адамантану, бета-фенілалкіламіну, бета-аланіну, ароматичних сульфонів і ін. Особливо плідними були стосунки з науковцями Всесоюзного науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту (ВНДХФІ), результатом багаторічної співпраці з яким було створення та всебічне вивчення фармакологічної дії двох лікарських препаратів похідних бензофурану: спазмолітика і коронародилятатора „Фенікаберану” та ненаркотичного анальгетика з принципово новим (антикініновим) механізмом дії „Бензофурокаїну”. За створення і впровадження в практичну охорону здоров’я зазначених лікарських засобів професор О.О. Столярчук нагороджений срібною (1991 р.) та двома бронзовими медалями ВДНГ СРСР (1982, 1984 рр.). На Республіканському конкурсі нових лікарських препаратів в 1975 р. „Фенікаберан” посів перше місце, а його автори проф. О.О. Столярчук, ас. Н.І. Іванова, проф. К.С. Шадурський, проф. О.М. Гриньов нагороджені Грамотою МОЗ УРСР і грошовими преміями. Бензофурокаїн наказом міністра охорони здоров’я СРСР №86 від 19 червня 1989 року дозволений для широкого медичного застосування як знеболюючий засіб (автори: О.О. Столярчук, Т.В. Таратута, Г.І. Степанюк, П.О. Галенко-Ярошевський, О.М. Гриньов, С.П. Жученко, Г.Я. Костюк).

Значною заслугою Олександра Олександровича є започаткований ним новий підхід до дослідження фармакологічної активності хімічних сполук – вивчення їх політропності. Це передбачало різнопланове дослідження дії нових хімічних речовин, що дало змогу виявити у багатьох з них мультимодальні властивості, тобто сполучення багатьох фармакологічних ефектів у одній речовині. В найбільшій мірі це проявилось у бензофуранів – одна і та ж речовина мала судинорозширюючу, протиаритмічну, протизапальну, репаративну, місцево- та центральнознеболюючу дії тощо. Саме така політропність фармакологічних ефектів була виявлена професором О.О. Столярчуком у „Фенікаберану”. В подальшому ідею політропності лікарських засобів успішно розвинув учень О.О. Столярчука професор Г.І. Степанюк зі своїми учнями на прикладі бензофурокаїну, вінборону, тіотриазоліну тощо. Широкий спектр фармакологічних ефектів цих препаратів сприяв розширенню їх показів до застосування у клінічних умовах. Експерименти носили багатоплановий характер, і кожний дослідник намагався вивчати механізми розвитку отриманих ефектів. Вплив на центральну нервову систему більшості вивчених похідних бензофурану носив седативний характер, однак були виявлені речовини із антидепресивною дією, що залежало від характеру радикалу, який вводився в молекулу речовини. Вивчення механізму їх дії на ЦНС та на судинний тонус показало, що ці ефекти обумовлені впливом на синтез і обмін серотоніну (О.О. Столярчук, Н.І. Іванова, Р.П. Редько).

Широко вивчались і інші групи хімічних сполук. Цікавими були дослідження в ряду похідних фуранкарбонових кислот (А.П. Коберник), піридоксину і 5-меркаптопіридоксину (О.В. Богачова), гербіцидів грамоксону та реглону (В.Є. Вербецький) та інші.

Професор О. О. Столярчук створив одну з найпотужніших в Україні фармакологічних шкіл. Він учив своїх учнів мислити, планувати й проводити експерименти на тваринах, оцінювати результати дослідження, робити правильні висновки зі спостережень, вмінню підготувати наукову доповідь. 

Під керівництвом проф. О.О. Столярчука підготовлено 5 докторів та 36 кандидатів наук. Наукові розробки, які велись під його керівництвом, захищені 38 авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи, 10 патентними грамотами Японії, США, Канади, ФРН, Швейцарії, Англії, Франції. Результати наукових досліджень проф. О.О. Столярчука висвітлено в понад 200 наукових працях.

В 1962 році з ініціативи ректора ВМІ проф. С.І. Корхова в інституті був створений педіатричний факультет, першим деканом якого по 1971 рік був О.О. Столярчук. Перебуваючи на цій посаді, Олександр Олександрович проводив велику виховну роботу зі студентським та викладацьким колективом факультету.

Згідно з вимогами часу в 1986 році на базі Вінницького кардіологічного диспансеру при кафедрі фармакології був створений курс клінічної фармакології. Його організатором та першим завідувачем був доц. Г.І. Степанюк. Асистентами працювали В.М. Дергун (в 1988 році перейшов на кафедру проптерапії), І.Ф. Семененко та к.м.н. В.В. Біктіміров (в 1994 році отримав звання доцента і став завідувачем кафедри патологічної анатомії). Створювалась матеріально-технічна база, готувались методичні розробки, велись практичні заняття зі студентами 6-го курсу. Під час роботи на курсі клінічної фармакології В.В. Біктіміров зібрав матеріал для своєї докторської (науковий консультант - проф. Г.І. Степанюк), а І.Ф. Семененко – для кандидатської дисертації. В 1987 році к.м.н. Б.Г. Сторожук вперше в Україні захистив докторську дисертацію з клінічної фармакології (науковий консультант проф. О.О. Столярчук) на тему: «Клініко-експериментальна оцінка основних антиаритмічних засобів в оптимізації лікування гострого інфаркту міокарда за допомогою математичних методів». В лютому 1992 року після переходу проф. Г.І. Степанюка на посаду завідувача кафедри фармакології курс клінічної фармакології очолила проф. О.О. Яковлєва.

О. О. Столярчук являється співавтором першого українського підручника («Фармакология», ред. проф. Г. Е. Батрак. – Київ, Вища школа, 1981 р.) та першого підручника «Фармакологія» українською мовою (ред. проф.І. С. Чекман. – Київ, Вища школа, 2001 р.). 

Професор О. О. Столярчук виконував значну громадську роботу. Для покращання інформування практичних лікарів щодо нових ліків з його ініціативи співробітниками кафедри та інформаційної служби Вінницького аптекоуправління було видано 10 інформаційних листів з різних розділів фармакології. Понад 10 років на кафедрі проводились курси підвищення кваліфікації провізорів Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей. 

За багаторічну наукову та громадську діяльність О. О. Столярчук був удостоєний державними нагородами: званням «Заслужений працівник вищої школи України» (1984 р.), почесним знаком «Винахідник СРСР», 3 медалями «За трудові успіхи», медаллю «Ветеран праці». Як учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війні нагороджений орденами Вітчизняної війни ІІ ступеня та Богдана Хмельницького, медаллю «За перемогу над Німеччиною», 11 ювілейними медалями. 

 

З листопада 1991 року кафедру фармакології очолює доктор медичних наук, професор Георгій Іванович Степанюк - учень проф. О.О. Столярчука. 

 C:\Users\user\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Grossman\fase 4.jpg

В цей період на кафедрі працювали професор кафедри О.О. Столярчук (до 2003 року), доценти Р.П. Редько, Н.І. Іванова, В.В. Данильчук, А.І. Кирничний, В.П. Бобрук, Н.І. Волощук, асистенти С.В. Сергєєв (з 2006 р. – доцент), к.м.н. Н.Г. Степанюк, к.м.н. О.С. Пашинська, В.В.  Юшкова. О.П. Лонська, старший лаборант О.М. Денисюк, лаборанти Р.С. Горчинська та Л.В. Хацьола.

 

Проф. Г.І. Степанюка зберіг та примножив і збагатив всі добрі починання свого вчителя, надавши їм новий імпульс. Все це сприяло збереженню лідируючих позицій кафедри в університеті як за навчальними, так і науковими показниками.

Кафедра в значній мірі поповнилась сучасною науковою апаратурою, яка була придбана завдяки плідній співпраці з науковцями науково-виробничого центру „Борщагівський ХФЗ”, м. Київ. Це – флоуметр Transonic T-106 (USA), за допомогою якого можна вимірювати рівень об’ємної швидкості кровотоку в судинах мозку, серця, нирок, шлунку тощо; пульсоксиметр „Ютас-окси”-201 та установка сахарозного містка для оцінки скорочень м’язових структур.

Значно розширилися творчі зв’язки кафедри з науковими лабораторіями України. Зокрема, з хіміками-синтетиками (к.х.н. Ю.В. Короткий) Інституту Органічної хімії НАН України (директор – акад. НАНУ М.О. Лозинський) досліджено понад 50 нових похідних адамантану, у яких виявлено достатньо високу ноотропну та актопротекторну активності (к.м.н. С.В. Сергєєв, О.П. Лонська). Біля 20 років тривають творчі зв’язки Г.І. Степанюка з кафедрою технології біологічно-активних сполук (проф. В.П. Новіков, к.х.н. А.П. Картофлицька) Національного Університету „Львівська політехніка”. Досліджено біля 30 сполук амінокислотовмісних похідних 1,4-нафтохінону, серед яких виявлено речовини з протигіпоксичною та протиішемічною (В.В. Юшкова), а також сполуки з церебропротекторними властивостями (Р.О. Шеремета). Оригінальні розробки стосовно фармакологічної активності похідних адамантану та 1,4-нафтохінону захищені 5 патентами України на винаходи.

Завдяки співпраці з кафедрою фармакології (зав. – член-кор. НАН та НАМНУ, проф. І.С. Чекман) Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця вдалось розкрити деякі механізми дії бензофурокаїну (к.м.н. А.Г. Степанюк). Добрі творчі стосунки склалися з кафедрою органічної та біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету (зав. - проф. С.І. Коваленко). Проведено дослідження сполук – похідних хіназоліну та знайдено речовини із протигіпоксичною, церебро- та актопротекторною, протиішемічною та знеболюючою активностями (О.А. Ходаківський, О.І. Альчук, Л.І. Маринич, А.В. Саєнко, В.В. Якубовська, О.В. Джигалюк, Г.І. Крамар).

Завдяки плідній співпраці проф. Г.І. Степанюка  з фахівцями НВЦ „Борщагівський ХФЗ” вдалося ресинтезувати за новою технологією „Фенікаберан”, який у свій час був розроблений на кафедрі професором О.О. Столярчуком та доц. Н.І. Івановою. Новий препарат, який отримав назву „Вінборон”, повністю пройшов доклінічні дослідження під керівництвом проф. Г.І. Степанюка та науковців кафедри фармакології ВНМУ (О.С. Пашинська, О.Л. Побережець, О.М. Денисюк, Е.Г. Іванова). Експериментально-клінічними дослідженнями (к.м.н. Н.Г. Степанюк) доведено, що включення вінборону в комплексну терапію виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки поряд з прискоренням загоювання виразкового дефекту сприяє підвищенню якості його рубцювання. У дітей з бронхообструктивним синдромом включення фенікаберану або бензофурокаїну в комплексну терапію прискорює зворотний перебіг запального процесу (В.В. Біктіміров, Г.І. Степанюк). Проведені клінічні випробування ін’єкційної форми „Вінборону” при серцево-судинних та мозкових порушеннях. Комплекс цінних фармакологічних ефектів „Вінборону” дає можливість використовувати його для лікування та профілактики багатьох ішемічних та запальних процесів. Топічна лікарська форма „Мазь Вінборона” 2% за величиною ранозагоювальної та місцевознеболюючої дії перевершує мазі метилурацилову та „Офлокаїн-Дарниця” (Д.Г. Коньков, Г.І. Степанюк).

Професором Г.І. Степанюком надруковано близько 400 наукових робіт, присвячених переважно розробці нових підходів до фармакотерапії ішемічних та запальних процесів. Пріоритетність його наукових досліджень захищена 30 авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи. Під його керівництвом захищено 30 кандидатських та 4 докторських дисертації.

Здобутки кафедри значною мірою обумовлені плідною співпрацею колективу з науковцями інших кафедр університету, про що свідчать численні спільні наукові праці, авторські свідоцтва та патенти на винаходи.

Науковий напрямок дослідження модуляторів NMDA-рецепторів серед похідних адамантану, розпочатий проф. Г.І. Степанюком у співпраці із Інститутом органічної хімії НАН України, продовжив та розвинув О.А. Ходаківський, який працював на кафедрі фармакології в 2007-2020 роках.  У 2013 році, разом із науковцями експериментальних лабораторій ВНМУ імені М.І. Пирогова, під керівництвом Ректора університету, академіка НАМН України В.М. Мороза, О.А. Ходаківський приймав активну участь та був відповідальним виконавцем наукової роботи, присвяченої доклінічній оцінці церебро- та кардіопротекторних властивостей ампульного розчину вітчизняного цитопротектора «Адемолу», промисловий зразок якого було створено на фармацевтичній фірмі «Дарниця» (Україна, м. Київ). Завдяки отриманим результатам доклінічних досліджень та власним напрацюванням, які лягли в основу докторської дисертації, було здійснено впровадження «Адемолу» у виробництво ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»», як лікарського засобу з церебро- та кардіопротекторними властивостями. На сьогодні успішно триває друга фаза клінічних випробувань даного лікарського засобу в умовах інфаркту міокарда та інсульту. Авторські права підтверджено 2 патентами України, які пройшли кваліфікаційну експертизу, та 2 патентами України на корисну модель. За вагомі наукові здобутки вчений в 2017 році став лауреатом Премії президента України для молодих вчених. Всебічні дослідження адемолу в якості нейропротектора продовжили ст.н.с. Черешнюк І.Л., доц. Семененко С.І., ас. Повх В.В. ас. Жабоєдова Н.В. та ін.

У січні 2016 року з ініціативи Ректора ВНМУ імені М.І. Пирогова академіка НАМН України В.М. Мороза та за сприяння керівництва ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»» на базі університету окремим структурним підрозділом створено Навчально-науково-дослідну лабораторію з доклінічної оцінки лікарських засобів та біологічно-активних речовин «Фармадар», яку очолював О.А. Ходаківський. Лабораторія обладнана сучасним електрофізіологічним обладнанням, яке дозволяє проводити фармакодинамічну оцінку речовин, які впливають на стан гемодинаміки в різних органах, зміни серцево-судинної та центральної нервової системи. Основний вектор наукових розробок направлений на пошук та вивчення біологічно-активних речовин із органопротекторним впливом за умов їх ішемічно-гіпоксичного ураження різного ґенезу. В цій лабораторії не тільки виконуються наукові дослідження, але і проходять навчання молоді науковці (докторанти, аспіранти та асистенти) університету, під керівництвом викладачів кафедри фармакології виконується цілий ряд студентських наукових робіт.

 

Естафету Вінницької школи фармакологів підхопила доктор медичних наук професор Наталія Іванівна Волощук, яка з 2015 року по теперішній час очолює кафедру фармакології. 

 F:\ФОТО\мои портреты\IMG_6185.jpg

 

На сьогодняшній день на кафедрі працюють професор кафедри Г.І. Степанюк, доценти Н.І. Іванова, О.М. Денисюк, О.С. Пашинська. О.П.Драчук, О.І. Альчук,  І.В. Таран, А.В. Саєнко, О.В. Шевчук, асистенти О.В. Грималовська, С.В. Біговщиць, О.Б. Орленко,  старші лаборанти І.Р. Мазур, О.К. Рачук, лаборант Л.В. Хацьола.

За цей час на кафедрі була удосконалена та переатестована «Науково-дослідна лабораторія доклінічного дослідження фармакологічних речовин», яка в 2018 році отримала свідоцтво про технічну компетентність МОЗ України. Лабораторія обладнана сучасними приладами для первинного скринінгу фармакологічної активності біологічно активних сполук  (аналгезуючої, протизапальної, відхаркувальної, актопротекторної, нейропротекторної, гастропротекторної, нефропротекторної тощдо) та поглибленого вивчення біологічно активних сполук із зазначеними активностями. В ній можна проводити оцінку ефективності та безпеки препаратів на різних моделях патологічних станів у щурів, мишей, морських свинок та кролів. 

В своїх наукових дослідженнях проф. Н.І. Волощук вивчала питання загальної фармакології, а саме, роль статевих чинників в фармакологічній активності та токсичності нестероїдних протизапальних засобів. Основним напрямком наукових досліджень в теперішній час є доклінічне вивчення потенційних лікарських засобів із аналгетичною, протизапальною та іншими видами активності, а також впливу препаратів на основі флавоноїдів та фітоестрогенів на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських засобів. 

Продовжуючи сумісні наукові дослідження із кафедрою біологічної та загальної хімії ВНМУ, які Н.І. Волощук проводила під керівництвом проф. О.О. Пентюка, активно проходять дослідження ролі насиченості організму гідроген сульфідом в модуляції фармакологічного профілю лікарських засобів. Ці дослідження натепер проводяться разом із проф. Н.В. Заічко, проф. А.В. Мельником та ін. в рамках сумісної науково-дослідної роботи «Роль екзогенних та ендогенних сірковмісних сполук у механізмах ураження внутрішніх органів та цитопротекції за різних патологічних станів» (№ держреєстрації 0119U001142 (2019-2023).

Під керівництвом проф. Н.І. Волощук захищені 3 дисертаційні роботи на здобуття наукових звань кандидата медичних наук та доктора філософії (І.В. Таран, Н.В. Жабоєдова, С.А. Конюх), подані до захисту та продовжують виконуватись ще 7 кандидатських  та 1 докторська дисертація. 

Науковці кафедри підтримують та розвивають творчі зв’язки з науковими лабораторіями інших навчальних та наукових установ: Дніпропетровського державного медичного університету, Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Запорізького державного медичного університету, Національного фармацевтичного університету, Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України, ТДВ «Інтерхім» (м. Одеса), Університету Медицини та Фармації ім. Н.Тестеміцану (Молдова), НАО «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» (Казахстан).

Зокрема, більше 7 років триває активна творча співпраця з науковцями Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України (акад. НАМН України проф. М.Я, Головенко, д.біол.н. В.Б. Ларіонов), ТДВ «Інтерхім» (м. Одеса) (генеральний директор - к.х.н. А.С. Редер). Співробітниками кафедри (проф. Н.І. Волощук, доц. І.В. Тараном та доц. О.С. Пашинською) проведено всебічні доклінічні дослідження 7-бром-5(о-хлорфеніл)-3-пропокси-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-ону розробленого у Фізико-хімічному інституті ім. О. В. Богатського НАН України, який отримав назву «пропоксазепам».  Доклінічні дослідження виявили у нього цілу низку позитивних фармакологічних властивостей, зокрема, протисудомну і аналгетичну дію на різних моделях больової перцепції, в тому числі, нейропатичного болю. Пріорітетність досліджень доведена патентами України на винахід (№119018, 2019 р.) та Евразійського патентного відомства (ЕАПВ) (WO/2018/067102, 2018 р.). Пропоксазепам у вигляді таблетованої лікарської форми (1, 2 та 5 мг) успішно пройшов 1 фазу клінічних випробувань в якості аналгетичного засобу та наразі проходить 2 фазу досліджень у пацієнтів з різними видами больових нейропатичних синдромів. Сумісні наукові дослідження тривають натепер. Ас. Орленко О.Б. проводить дослідження краун-ефірів гама-аміномасляної кислоти, в якості аналгетичних та актопротекторних засобів.

Кафедра фармакології ВНМУ тривалий час підтримує плідні творчі стосунки з науковцями Національного фармацевтичного університету. У співпраці з кафедрою фармацевтичної хімії (проф. Українець І.В., д.х.н. Северина Г.І.) виконується НДР «Пошук та вивчення біологічно активних речовин серед природних сполук та продуктів хімічного синтезу». Досліджено більше 130  хімічних сполук серед похідних бензотіазин-3-карбонових кислот, серед яких знайдено різні кристалічні поліморфні форми сполук із високою аналгезуючою та протизапальною активністю, за якою вони перевершують мелоксикам та диклофенак натрію та є більш безпечними щодо шлунково-кишкового тракту. Ці сполуки всебічно вивчають проф. Н.І. Волощук, асп. О.В. Мальченко та П.С. Бондаренко. Також виявлені сполуки із виразною протисудомною активністю серед похідних 4,6-діметил-2-тіопіримідину. Дослідження з цих напрямків широко опубліковані в більш як 20 наукових працях, проіндексованих в наукометричних базах Scopus (Q2) та Web of Science. 

Новим напрямком наукових досліджень, розпочатим співробітниками кафедри (доц. І.В. Тараном, асп. А.В. Юхимчук), є пошук та дослідження ефективності лікарських препаратів в якості фригопротекторних засобів за умов гострої та хронічної холодової травми. Ці дослідження проходять у співробітництві з кафедрою фармакології НФаУ (зав. каф. проф. Штриголь С.Ю.). 

Проф. Н.І. Волощук та проф. Г.І. Степанюк постійно виступають в якості офіційних опонентів кандидатських та докторських дисертацій. Н.І. Волощук працює Членом Спеціалізованої вченої ради Д 05.600.05 у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора медичних наук за спеціальностями  03.00.07 – мікробіологія,  14.01.32 – медична біохімія а також Спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 при Одеському національному медичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностями 14.03.04 – патологічна фізіологія (медичні науки); 14.03.05 – фармакологія (медичні та біологічні науки); 14.01.28 – клінічна фармакологія (медичні науки), є членом редакційної колегії фахового журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія».

Н.І. Волощук є автором 260 публікацій, з них 110 наукових та навчально-методичних статей, 70 тез доповідей, 37 патентів України та зарубіжжя, 4 інформаційних листів, 36 навчально-методичних публікацій. Серед опублікованих статей такі, що вийшли у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, або Web of Science 22 роботи, h-індекс Scopus = 4, h-індекс Web of Science = 3. 

Н.І. Волощук постійно працює з молодими науковцями, з 2008 р. по теперішній час є куратором Студентського наукового товариства університету.

Пріоритетним напрямком роботи кафедри фармакології завжди є навчально-методична робота. Цьому були підпорядковані, в першу чергу, змістовні та насичені новою інформацією лекції. На більшості лекцій та практичних занять проводились досліди на експериментальних тваринах, на ізольованих органах та in vitro, які відображали певні фармакологічні властивості препаратів, що вивчалися. Засвоєнню навчального матеріалу на практичних заняттях в певній мірі сприяла виставка лікарських препаратів та гербарій лікарських рослин, що знаходились у вітражах кафедрального музею, навчальні кімнати були обладнані монотематичними стендами з основних розділів фармакології. До кожного практичного заняття співробітниками кафедри були створені методичні розробки для викладачів. Вперше в Вінницькому медичному інституті (з 1964 р.) були видані друкарським шляхом  „Методичні розробки до практичних занять з фармакології для студентів 3-го курсу лікувального та педіатричного факультетів”, які в подальшому вдосконалювалися та багаторазово перевидавались. Проф. О.О. Столярчук, Г.І. Степанюк та Н.І. Волощук є співавторами національних підручників з фармакології (1981, 2001, 2015, 2018 рр.). 

З ініціативи професора О.О. Столярчука у 1992 році викладачами кафедри було підготовано та надруковано „Конспект лекцій з фармакології” для іноземних студентів. Цей навчальний посібник і понині користується значним попитом не тільки у російськомовних, але і у вітчизняних студентів. Він постійно вдосконалювався, доповнювався і перевидавався. На практичних заняттях, окрім опитування та оцінки теоретичних знань, студенти вирішують фармакотерапевтичні задачі, виписують рецепти на препарати згідно з темою заняття. З початку 90-х років проводиться тестовий контроль знань. На підсумкових заняттях використовується комп’ютерний та письмовий (з вирішенням фармакотерапевтичних задач) контроль знань студентів. Більше 30 років на кафедрі друкарським способом видаються методичні рекомендації, робочі зошити, посібники та конспекти лекцій з фармакології для студентів медичного та стоматологічного факультетів. 

Згідно з вимогами часу, кафедра цілком підготовлена до викладання іноземним студентам. Всі методичні матеріали, лекції, робочі зошити, тестові завдання видані українською, російською та англійською мовами. Практично всі викладачі  кафедри в достатній мірі володіють англійською мовою та мають відповідні сертифікати (В2). Про високий рівень методичної підготовки кафедри свідчить також факт, що зав. навчальною частиною кафедри доц. О.М. Денисюк є постійним членом моніторингової групи з перевірки якості методичного забезпечення навчального процесу ВНМУ, а проф. Н.І. Волощук вже більше 5 років працює експертом з формування екзаменаційного банку з тестовими завданнями інтегрованого іспиту «Крок» при «Центрі тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоровʼя України.

На кафедрі постійно працює студентський науковий гурток, в якому студенти опановують експериментальні методи дослідження на лабораторних тваринах, вчаться аналізувати отримані дані та презентувати – набувати сучасних наукових компетенцій. Щорічно на кафедрі проводиться студентська наукова конференція «Перший крок в науку». Її переможці приймають участь у загальноукраїнських та міжнародних наукових конференціях студентів та молодих вчених. Її лауреатами були студенти А.Б. Гордійчук (1999), С.А. Лисенко (1999, 2000), В.В. Ніколайчук (2000), О.П. Драчук, Є. Шишковьский (2001), О.Тендітна (2002, 2003), В.О. Пашинський, О. Уілл (2015), М. Гурін (2016), М.В. Сокирко (2018), Д. Пермінов, К. Цигалко (2021).

На кафедрі традиційно проводиться 1 тур олімпіади з фармакології. Кілька десятків студентів щорічно приймають участь у відбірковому турі, який проводить кафедра. Переможці відстоюють честь кафедри та університету на Всеукраїнській олімпіаді, де досить часто посідають призові місця (С. Лисенко, 1998; О. Смолінський, 1999; Д. Пестунов, 2000, Б. Кохан, 2017, В. Шоєтова, 2018, О. Кучерук, 2019). 

Великою зацікавленістю серед студентів 3-го курсу користується фармакологічна вікторина, яка проводяться щороку з ініціативи О.О. Столярчука з початку семидесятих років. Основою проведення такого заходу є презентація в неформальній обстановці опанованих студентами компетенцій. Крім теоретичних питань обов’язковими є творчі конкурси, які вимагають не лише знань предмета, а й креативного підходу до їх демонстрації.  

Колектив кафедри постійно надає значну допомогу органам охорони здоров’я міста та області. На кафедрі проводилось дослідження біологічної активності серцевих глікозидів для об’єднань „Фармація” Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей (проф. О.О. Столярчук, проф. Г.І. Степанюк, лаборанти Р.С. Горчинська та Л.В. Хацьола). Професори О.О. Столярчук і Г.І. Степанюк, доценти В.В. Данильчук та Н.І. Іванова систематично виступали на сторінках медичних видань, а також по місцевому телебаченню з актуальних питань сучасної фармакології та фармакотерапії.

Проф. Г.І. Степанюк наразі є головою Вінницького регіонального відділення Державного Експертного Центру МОЗ України, разом із членами цього відділення доцентами В.В. Данильчуком, Н.Г. Степанюк та О.П. Драчук проводять значну роботу в системі фармаконагляду (виявлення, реєстрація та аналіз побічних ефектів/реакцій лікарських засобів, які використовуються  в регіоні), постійно виступають з лекціями перед медичними працівниками міста та області.

В 1977 році на базі кафедри проходив ІІІ з’їзд фармакологів УРСР, в роботі якого приймали участь понад 100 науковців з різних міст України, а також Росії, Білорусії та Молдавії. Неодноразово організовувались та проводились науково-практичні конференції, семінари та наради з актуальних питань фармакології та токсикології.

Співробітники кафедри брали участь у роботі Міжнародних конгресів фармакологів, клінічних фармакологів, геронтологів, у Всесоюзних та Українських з’їздах і конференціях фармакологів, фізіологів, біохіміків, геронтологів, кардіологів, морфологів тощо.

Сьогодні на кафедрі функціонують 9 навчальних кімнат, комп’ютерний клас, науково-дослідна лабораторія доклінічного вивчення фармакологічних речовин. Сучасний рівень викладання забезпечує симуляційний центр університету, заняття в якому дозволяють наблизити теоретичні знання до практичної діяльності майбутніх лікарів.

Якісному проведенню навчального процесу сприяють старші лаборанти кафедри Р.К. Рачук та І.Р. Мазур, лаборант Л.В. Хацьола.  

Колектив кафедри щиро вдячний ректору університету академіку НАМН України, професору В.М. Морозу за постійну увагу щодо покращення матеріально-технічної бази та умов праці співробітників.

 

ИСТОРІЯ КАФЕДРИ ФАРМАКОЛОГІЇ В ФОТОГРАФІЯХ

C:\Users\user\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\11-12-2007\Stariy_korpus.jpg

Будівля навчального корпусу, де розміщувалась кафедра фармакології.

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\11-12-2007\Istoriya_kaf\Untitled-Scanned-08.jpg

1948 р. Колектив кафедри. 1 ряд (зліва направо): ас. к.м.н. З.О. Макарова і В.О. Багінська, проф. Г.В. Тутаєв, ас ОВ. Богачова; 2 ряд – лаборанти і технічний персонал

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\11-12-2007\Kollektiv_v_foto\Untitled-Scanned-26.jpg

1970 р., 8 березня. Жіночий колектив кафедри фармакології. Зліва направо: 1 ряд – Н.І. Іванова, О.В. Богачова, А.Т. Торбас; 2 ряд – Р.С. Горчинська Р.П. Піскун, Л.В. Бевз (Хацьола), П.М. Степанова (Барчук).

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\11-12-2007\Kollektiv_v_foto\Untitled-Scanned-25.jpg

1973 р. Співробітники кафедри фармакології. Зліва направо: 1 ряд А.Т. Торбас –О.В. Богачова, Н.І. Іванова, Л.П. Солейко,; 2 ряд –  Г.І. Степанюк, Р.П. Редько, О.О. Столярчук, Ю.М. Фурман

F:\АА - 100 лет\фото конф порядок\9.jpg

1975 р. Співробітники кафедри фармакології. Зліва направо: 1 ряд – лаб. Т. Коваль і Р.С. Горчинська, доц. Р.П. Редько і О.В. Богачова, ас. Н.І. Іванова і А.Т. Торбас; 2 ряд – ас. В.В. Данильчук, П.О. Галенко-Ярошевський і Г.І. Степанюк, проф. О.О. Столярчук, лаб. М. Барабаш, ас. О.Н. Іванов

F:\АА - 100 лет\фото конф порядок\10.jpg

1982 р. Колектив кафедри Зліва направо: І ряд – Р.С. Горчинська, Т.І. Лиса, Н.І. Іванова, О.О. Столярчук, Т.В. Таратута, О.В. Богачова; 2 ряд – Р.П. Редько, Л.Г. Говаль, Г.І. Степанюк, Л.В. Хацьола, В.В. Данильчук

17_1

1996 р. Під час святкування Дня Перемоги. Зліва направо: Л.В. Хацьола, Р.С. Горчинська, Н.І. Іванова, В.П. Бобрук, О.О. Столярчук, Р.П. Редько, Г.І. Степанюк, В.В. Данильчук, А.І. Кирничний, Н.І. Волощук, В.В. Юшкова

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\11-12-2007\Kollektiv_v_foto\Untitled-Scanned-33.jpg

2003 р. Колектив кафедри Зліва направо: І ряд – ас. Н.Г. Степанюк, доц. Н.І. Іванова, проф. Г.І. Степанюк, доц. Н.І. Волощук, лаб. Р.С. Горчинська; 2 ряд – ас. О.С. Пашинська і С.В. Сергєєв, доц. Р.П. Редько і В.В. Данильчук, ст. лаб. О.В. Дякова


Безымянный5

2008 р. Колектив кафедри. Зліва направо: 1 ряд – Н.І.І ванова, Г.І. Степанюк, Н.І. Волощук; 2 ряд – Н.Г. Степанюк, О.І. Альчук, Е.Г. Іванова, О.А. Ходаківський, В.В. Данильчук, О.С. Пашинська, О.П. Драчук

_IGP8700_без ног

2013 р. Колектив кафедри фармакології. Зліва направо 1 ряд: Р.С. Горчинська, В.В. Данильчук, Н.І. Іванова, Г.І. Степанюк, Н.І. Волощук, О.П. Драчук; 2 ряд: О.М. Денисюк, Л.В. Хацьола, О.В. Багаурі, О.С. Пашинська, А.В. Саєнко Е.Г. Іванова, І.В. Таран

C:\Users\User\Desktop\_MG_3346.jpg

2019 р. Колектив кафедри. 1 ряд (Зліва направо) - доц. В.В. Данильчук, доц. Н.І. Іванова, проф. Н.І. Волощук, проф. Г.І. Степанюк доц. О.І. Альчук; 2 ряд - доц. А.В. Саєнко, ас. О.В. Грималовська, ас. О.Б. Орленко, лаб. Л.В. Хацьола, доц. О.М. Денисюк, доц. О.С. Пашинська, доц. О.В. Шевчук, ст. лаб. О.К. Рачук, ст. лаб. мІ.Р. Мазур, доц. О.П. Драчук, доц. І.В. Таран. F:\ФОТО\мои портреты\2019\1++.jpg

17 травня 2019 р. – День вишиванки. Колектив кафедри фармакології разом із ректором ВНМУ акад. НАМН України, проф. В.М. Морозом

 Навчально-методична роботаC:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\2006-12-14\Farmakol_Chekmana.jpg

      


C:\Users\User\Desktop\учебник.jpg
Підручники з фармакології (2005 р., 2018 р.), співавторами яких є проф. О.О. Столярчук, проф. Г.І. Степанюк та проф. Н.І Волощук


F:\курс лек.jpgF:\посібник крок.jpg

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\2006-12-14\Untitled-Scanned-07.jpg  C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\2006-12-14\Untitled-Scanned-14.jpg C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\2006-12-14\Untitled-Scanned-33.jpg


C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\2006-12-14\obsh_recept.jpgC:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\2006-12-14\Untitled-Scanned-30.jpgF:\роб з англ.jpgF:\роб з.jpg
Методичні вказівки, навчальні посібники та робочі зошити, які підготовлені співробітниками кафедри фармакології.

 C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Navchal_Metod\Untitled-Scanned-40.jpg

1980 р. Засідання кафедри. Зліва направо: асистенти П.О. Галенко-Ярошевський і В.В. Данильчук, проф. ОО. Столярчук, до. Р.П. Редько, ас. Н.І. Іванова, доц. О.В. Богачова, ас. Г.І. Степанюк

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Navchal_Metod\Untitled-Scanned-34.jpg

1986 р. Проф. О.О. Столярчук приймає іспит з фармакології, справа – доц. Н.І. Іванова, зліва – ас. В.П. Бобрук


 

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Navchal_Metod\Untitled-Scanned-24.jpg

2005 р. м. Вінниця. Нарада завідувачів кафедрами фармакологіії медичних вишів України. Веде засідання завідувач опорної кафедри, чл.-кор. АМНУ, проф. І.С. Чекман

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Navchal_Metod\Untitled-Scanned-27.jpg

2006 р. Доц. Н.І. Іванова дає консультацію перед іспитом

C:\Users\User\Desktop\IMG_20190419_112016 12.jpg

2019 р. Нагородження переможця Всеукраїнської олімпіади з фармакології Кучерука Олега (Харків, НФаУ). Зліва – доц. Денисюк О.М., справа – зав кафедри фармакології НФаУ, проф. С.Ю. Штриголь 

 C:\Users\User\Downloads\IMG-5cd706c577128b91729802b0cbb2453d-V (1).jpg

2020 р. Опанування нових методичних підходів до викладання. В симуляційному центрі університету


Наукова робота кафедри

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Nauk_Robota\Untitled-Scanned-38.jpg

1967 р. Асистент Н.І. Іванова проводить досліди на ізольованому кишечнику

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Nauk_Robota\Untitled-Scanned-36.jpg

1969 р. Ас. П.О.Галенко-Ярошевський проводить біохімічні дослідження

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Nauk_Robota\Untitled-Scanned-46.jpg

1982 р. Проф. О.О. Столярчук дає поради молодим науковцям доц. Г.І. Степанюку і к.мед.н. В.В. Данильчуку


C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Nauk_Robota\Untitled-Scanned-54.jpg

1995 р. Порадитись з Вчителем завжди корисно. Проф. О.О. Столярчук (справа) і проф. Г.І. Степанюк

 C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Nauk_Robota\Untitled-Scanned-49.jpg

2003 р. Проф. Г.І. Степанюк та доц. Н.І. Волощук оцінюють результати наукового дослідження. 

C:\Users\User\Desktop\наукова робота.jpg

Зав. науковою лабораторією доц. І.В. Таран та асп. П.С. Бондаренко виконують дослідження. 


 C:\Users\User\Desktop\захист Конюх 2021.jpg

2021 р. Захист дисертації доктора філософії  Конюха С.А. (Зліва направо: проф. Шевчук С.В., доц. Назарчук О.А., аспірант Конюх С.А., проф. Горчакова Н.О., проф. Заічко Н.В., проф. Волощук Н.І. (науковий керівник роботи)

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Nauk_Robota\Untitled-Scanned-59.jpg

Авторські свідоцтва та патенти на винаходи, отримані співробітниками кафедри

 

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\11-12-2007\Istoriya_kaf\Untitled-Scanned-14.jpg

Наукова продукція кафедри фармакології

 C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\11-12-2007\Istoriya_kaf\Untitled-Scanned-11.jpg

Бронзові медалі ВДНГ СРСР, отримані проф. О.О. Столярчуком за розробку спазмолітика «Фенікаберан»


C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\11-12-2007\Istoriya_kaf\Untitled-Scanned-12.jpg

Срібна медаль ВДНГ СРСР якою нагороджений проф. О.О. Столярчук за розробку ненаркотичного аналгетика «Бензофурокаїн» 

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Konferencii\Untitled-Scanned-71.jpg

1977 р. Відкриття ІІІ з’їзду фармакологів УРСР (Вінниця). З привітанням виступає проф. Г.О. Батрак (Дніпропетровськ), другий зліва – проф. О.О. Столярчук, поруч – проф. Білик В.Д. (ректор ВМІ).


C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Konferencii\Untitled-Scanned-73.jpg

1983 р. учасники Всесоюзного пленуму проблемної комісії «Фармакологія серця і судин» (м Вінниця). 1 ряд зліва направо – акад. АМН СРСР проф. М.Д. Машковський, проф. Н.В. Каверіна, акад. А.В. Вальдман (сидить), над нам в центрі проф. С.Б. Французова, поруч – проф. А.О. Нікулін (Рязань); 2 ряд справа крайній – доц. Г.І. Степанюк

Наукова творча співпраця

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Spivpraca_Nauk\Untitled-Scanned-62.jpg

2004 р. Проф. Г.І. Степанюк (зліва) разом із генеральним директором НВЦ «Борщагівський ХФЗ» Л.В. Безпалько та заступником по науці А.С. Шаламаєм обговорюють дизайн упаковки таблеток «Вінборон»

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\FarmShow\DSC03767.JPG

2006 р. Проф. Степанюк Г.І, (справа) оговорює плани співпраці з директором Інституту органічної хімії НАН України акаж. М.О. Лозинським (зліва) та к.х.н. Ю.В. Коротким

C:\Users\User\Desktop\інтерхім.jpg

2017 р. Проф. Н.І. Волощук, доц. І.В. Таран та доц. О.С. Пашинська на 25-річчі ТДВ «Інтерхім»

C:\Users\User\Desktop\інтерхім-3.jpg

На виробництві ліків (ТДВ «Інтерхім, Одеса)

Студентський науковий гурток

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\11-12-2007\Stud_nauka\Untitled-Scanned-37.jpg

1976 р. Проф. О.О. Столярчук проводить засідання наукового студентського гуртка


C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Студ конференції\Фото-студ конф 2009\DSC05423.JPG

2009 р. Засідання секції «Фармакологія» студентської наукової конференції «Перший крок в науку» відвідав ректор ВНМУ акад. В.М. Мороз.


2016 р. Студент Бронюк Я.І. досліджує когнітивні функції щурів за допомогою лабіринту Моріса.

2021 р. Студент 3 курсу Пермінов Д. виконує наукове дослідження

Фармакологічна вікторина

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Vihovna Robota\Untitled-Scanned-09.jpg

1981 р. Фармакологічна вікторина. Жіюрі обговорює результати конкурсів. Зліва анпарво: ас. В.В. Данильчук, доц. РжП. Редько, ас. Н.І. Іванова, проф. О.О. Столярчук, доц. Г.І, Степанюк, доц. О.В. Богачова

C:\Users\User\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\Vihovna Robota\Untitled-Grayscale-17.jpg

1983 р. Під час фармакологічної вікторини. Конкурс капітанів студентських команд. Зліва направо: А.Вієвський, С. Мацієвська, Сулейман Мухамед, І. Сергета. 


F:\ФОТО\Фарма фото\Фармшоу (звіт)\IMG_2846.jpg

2015 р. Фармшоу – справді масовий захід. Ведуча вікторини – проф. Н.І. Волощук

F:\ФОТО\Фарма фото\Фармшоу (звіт)\IMG_3032.jpg

 201920F:\ФОТО\Фарм-шоу 2016\ФОТОфарм шоу 2016\IMG_3667.jpg2016D:\Фото\Н.И.-50\студенты\Untitled.FR12 - 0073.tif

Команди-переможці вікторин різних років
Шануємо наших Вчителів…

C:\Users\user\Google Диск\Компютер кафедри\Кафедра\Фото\11-12-2007\Yubilei\Untitled-Scanned-02.jpg

2000 р. Святкування 80-річчя від дня народження проф. О.О. Столярчука

  


C:\Users\User\Desktop\АА_100.jpg

C:\Users\User\Desktop\АА 100.jpg

2020 р. Збірник матеріалів науково-практичіної конференції з нагоди 100-річчя від дня народження проф. О.О. Столярчука, яка проходила в on-line форматі


 

Штат кафедри

Волощук Наталія Іванівна


Завідувач кафедри, професор, д.мед.н.


Google Scholar
Scopus ID:
57201261097

Волощук Наталія Іванівна з 1990 по 1993 рік навчалась в аспірантурі на кафедрі фармакології. З 1993 року працює асистентом, з 2001 р. - доцентом, з 2013 року – професором кафедри фармакології, з березня 2015 р. – виконувач обов’язків, а з листопада 2015 р. - завідувач кафедри фармакології.
У 1994 році під керівництвом професора О.О. Столярчука захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив серцевих глікозидів та їх комбінацій з деякими кардіотропними препаратами на електричну стабільність міокарду» (ДУ Інститут фармакології та токсикології НАМН України, м. Київ, 1994) та отримала звання кандидата медичних наук за спеціальністю фармакологія. В 2011 році захистила докторську дисертацію «Статеві чинники в формуванні фармакологічної активності та токсичності сучасних нестероїдних протизапальних засобів» (наукові консультанти проф.. О.О. Пентюк та Г.І. Степанюк, (ДУ Інститут фармакології та токсикології НАМН України) та отримала науковий ступінь доктора медичних наук.
В своїх наукових дослідженнях проф. Н.І. Волощук вивчала питання загальної фармакології, а саме, роль статевих чинників в фармакологічній активності та токсичності нестероїдних протизапальних засобів. Основним напрямком наукових досліджень в теперішній час є доклінічне вивчення потенційних лікарських засобів із аналгетичною, протизапальною та іншими видами активності, а також впливу препаратів на основі флавоноїдів та фітоестрогенів на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських засобів.
Продовжуючи сумісні наукові дослідження із кафедрою біологічної та загальної хімії ВНМУ, які Н.І. Волощук проводила під керівництвом проф. О.О. Пентюка, активно проходять дослідження ролі насиченості організму гідроген сульфідом в модуляції фармакологічного профілю лікарських засобів. Ці дослідження натепер проводяться разом із проф. Н.В. Заічко, проф. А.В. Мельником та ін. в рамках сумісної науково-дослідної роботи «Роль екзогенних та ендогенних сірковмісних сполук у механізмах ураження внутрішніх органів та цитопротекції за різних патологічних станів».
Під керівництвом проф. Н.І. Волощук захищені 3 дисертаційні роботи на здобуття наукових звань кандидата медичних наук та доктора філософії (І.В. Таран, Н.В. Жабоєдова, С.А. Конюх), подані до захисту та продовжують виконуватись ще 7 кандидатських та 1 докторська дисертація.
Підтримує активну творчу співпрацю з науковцями Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України (акад. НАМН України проф. М.Я, Головенко, д.біол.н. В.Б. Ларіонов), ТДВ «Інтерхім» (м. Одеса) (генеральний директор - к.х.н. А.С. Редер). Під керівництвом проф. Волощук Н,І. проведено всебічні доклінічні дослідження 7-бром-5(о-хлорфеніл)-3-пропокси-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-ону розробленого у Фізико-хімічному інституті ім. О. В. Богатського НАН України, який отримав назву «пропоксазепам». Доклінічні дослідження виявили у нього цілу низку позитивних фармакологічних властивостей, зокрема, протисудомну і аналгетичну дію на різних моделях больової перцепції, в тому числі, нейропатичного болю. Пріорітетність досліджень доведена патентами України на винахід (№119018, 2019 р.) та Евразійського патентного відомства (ЕАПВ) (WO/2018/067102, 2018 р.). Пропоксазепам у вигляді таблетованої лікарської форми (1, 2 та 5 мг) успішно пройшов 1 фазу клінічних випробувань в якості аналгетичного засобу та наразі проходить 2 фазу досліджень у пацієнтів з різними видами больових нейропатичних синдромів. Сумісні наукові дослідження тривають натепер. Ас. Орленко О.Б. проводить дослідження краун-ефірів гама-аміномасляної кислоти, в якості аналгетичних та актопротекторних засобів.
Тривають творчі стосунки з науковцями Національного фармацевтичного університету. У співпраці з кафедрою фармацевтичної хімії (проф. Українець І.В., д.х.н. Северина Г.І.) виконується НДР «Пошук та вивчення біологічно активних речовин серед природних сполук та продуктів хімічного синтезу». Досліджено більше 130 хімічних сполук серед похідних бензотіазин-3-карбонових кислот, серед яких знайдено різні кристалічні поліморфні форми сполук із високою аналгезуючою та протизапальною активністю, за якою вони перевершують мелоксикам та диклофенак натрію та є більш безпечними щодо шлунково-кишкового тракту. Ці сполуки всебічно вивчають проф. Н.І. Волощук, асп. О.В. Мальченко та П.С. Бондаренко. Також виявлені сполуки із виразною протисудомною активністю серед похідних 4,6-діметил-2-тіопіримідину. Дослідження з цих напрямків широко опубліковані в більш як 20 наукових працях, проіндексованих в наукометричних базах Scopus (Q2) та Web of Science.
Новим напрямком наукових досліджень, який проводить проф. Н.І. Волощук разом із співробітниками кафедри (доц. І.В. Тараном, асп. А.В. Юхимчук), є пошук та дослідження ефективності лікарських препаратів в якості фригопротекторних засобів за умов гострої та хронічної холодової травми. Ці дослідження проходять у співробітництві з кафедрою фармакології НФаУ (зав. каф. проф. Штриголь С.Ю.).
Проф. Н.І. Волощук постійно виступає в якості офіційного опонента кандидатських та докторських дисертацій. Н.І. Волощук працює Членом Спеціалізованої вченої ради Д 05.600.05 у Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора медичних наук за спеціальностями 03.00.07 – мікробіологія, 14.01.32 – медична біохімія а також Спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 при Одеському національному медичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностями 14.03.04 – патологічна фізіологія (медичні науки); 14.03.05 – фармакологія (медичні та біологічні науки); 14.01.28 – клінічна фармакологія (медичні науки), є членом редакційної колегії фахового журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія».
Н.І. Волощук є автором 260 публікацій, з них 110 наукових та навчально-методичних статей, 70 тез доповідей, 37 патентів України та зарубіжжя, 4 інформаційних листів, 36 навчально-методичних публікацій. Серед опублікованих статей такі, що вийшли у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, або Web of Science 22 роботи, h-індекс Scopus = 4, h-індекс Web of Science = 3. Має сертифікат, що підтверджує достатній рівень володіння англійською мовою (В2) з 2018 р.
Приймає участь в роботі наукових з'їздів фармакологів, фармацевтів та біохіміків України та Росії, наукових конференціях та конгресах України та СНД, науково-практичних та навчально-методичних конференціях ВНМУ.
Виконує навчально-методичну роботу на кафедрі та в університеті. Є співавтором національного підручника-посібника з фармакології «Фармакология в помощь врачу, провизору, студенту (учебник-справочник)», Харків, 2018 р. В співавторстві з іншими викладачами кафедри підготувала ряд навчально-методичних посібників з фармакології, в тому числі і англійською мовою.
Неодноразово була Головою Державної екзаменаційної комісії для прийому державних випускних іспитів на фармацевтичному факультеті (денна та заочна форма навчання) в Дніпропетровській медичній академії та ВНМУ. З 2017 р. є заступником Голови комітету фахової експертизи ліцензійного іспиту зі спеціальності «Медицина» та «Стоматологія» Крок-1.Загальна лікарська підготовка з предмету Фармакологія, в 2016 р. працювала членом експертної комісії з акредитаційної експертизи підготовки спеціалістів з галузі знань 1202 «Фармація» зі спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» у ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (Наказ МОН України № 808 від 29.04.2016 л).
Веде громадську роботу. З 2008 року є куратором студентського наукового товариства Вінницького національного медичного університету ім.. М.І. Пирогова.

Денисюк Ольга Миколаївна


зав. навчальної частини кафедри, доцент, к.мед.н.

Google Scholar

У 1996 році з відзнакою закінчила лікувальний факультет Вінницького державного медичного університету ім.М.І.Пирогова. З 2008 р. асистент, а з 2014 – доцент кафедри фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2015 р. виконує обов’язки завідувача навчальної частини кафедри.
У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Нейропротекторна дія нових похідних гуанідину при експериментальній ішемії головного мозку» (Одеса, Одеський національний медичний університет, науковий керівник - проф. Степанюк Г.І.) та отримала звання кандидата медичних наук за спеціальності «Фармакологія». Є автором та співавтором понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Пашинська Ольга Степанівна


доцент, к.мед.н.

Google Scholar

Напрямок наукової роботи в теперішній час
Експериментальне дослідження протисудомних властивостей хімічних сполук похідних нафтохінону
Кількість наукових праць
Всього 35
Статей 24
Монографій -
Патентів 5
Підручників, навчальних посібників 6
Тема кандидатської дисертації «Експериментальне обґрунтування доцільності використання вінборону при алкогольній кардіоміопатії» 2004 р. Одеський державний медичний університет науковий керівник: проф. Степанюк Г.І.

Шевчук Олена Василівна


Доцент , к.мед.н.

Google Scholar
Шевчук Олена Василівна закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова в 2000 році з відзнакою і, згідно державного розподілу, була направлена у Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню для проходження інтернатури по педіатрії на посаду лікаря-інтерна. В цьому ж році вступила до магістратури за спеціальністю “Педіатрія”. З високою оцінкою захистила магістерську роботу і здобула вчену ступінь магістра медицини за спеціальністю „Педіатрія”. З 2001 по 2004 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі дитячих хвороб. З 2004 року асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «КЛІНІКО-МЕТАБОЛІЧНІ МАРКЕРИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ НЕГОСПІТАЛЬНИХ ПНЕВМОНІЙ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ».Лікувально-консультативну роботу проводжу в інфекційно-боксованому відділенні дітей раннього віку МЛ «ЦМ та Д».Є автором 34 друкованих робіт.

Альчук Олександра Іванівна


доцент, к.мед.н

Google Scholar
У 2004 році закінчила ВНМУ імені М.І. Пирогова. У 2011р. захистила дисертацію на тему «Актопротекторні властивості нових похідних 4-оксо(аміно- ) хіназоліну (експериментальне дослідження)» (Київ, ДУ Інститут фармакології та токсикології НАМН України, науковий керівник проф. Г. І. Степанюк). На кафедрі виконує обов'язки представника профкому університету.

Саєнко Андрій Вікторович


Доцент, к.мед.н


Google Scholar
Закінчив медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в 2009 р
У 2015 році захистив кандидатську дисертацію: «Актопротекторні властивості нових похідних 1,2,4-триазинов-хіназоліну (експериментальне дослідження)», науковий керівник: проф. Г.І. Степанюк.

Таран Ілля Васильович


доцент, к.мед.н.


Google Scholar

Scopus ID:
57204441980

В 2007 році закінчив Вінницький державний медичний університет ім.М.І.Пирогова за спеціальністю “лікувальна справа”. З 2009 року працював на посаді асистента кафедри загальної та біологічної хімії. 3 2012 року поступив в асірантуру та працював асистентом на кафедрі фармакології. По закінченню навчання в аспірантурі в 2016 році успішно захистив дисертацію за спеціальністью 14.03.05 – фармакологія на тему: «Модуляція гастротоксичності диклофенаку натрію за умов різного рівня насиченості організму гідроген сульфідом (експериментальне дослідження)» (науковий керівник проф. Волощук Н.І.). З 2018 був обраний на посаду доцента кафедри фармакології за конкурсом.
Протягом останніх років був співвиконавцем двох науково-дослідних робіт ВНМУ імені М.І.Пирогова. З 2018 року є відповідальним виконавцем науково-дослідної роботи кафедри фармакології на тему: «Пошук та вивчення біологічно активних речовин серед природних сполук та продуктів хімічного синтезу».
З 2016 року Таран Ілля Васильович є завідувачем науково-дослідної лабораторії з доклінічного вивчення фармакологчних речовин кафедри фармакології ВНМУ імені Пирогова.
Є співавтором більш як 52 наукових праць, в тому числі 15 статтей в фахових виданнях (2 у наукометричній базі Scopus), 17 тез доповідей на наукових конференціях та з´їздах, а також навчально-методичних посібників. Приіоритетність наукових досягнень захищена 17 патентами України, інформаційним листом та 4 нововеденнями в систему охорони здоров’я.

Біговщиць Софія Володимирівна


Асистент

У 2004 р. закінчила ВНМУ імені М.І. Пирогова. 2004р. - 2006р. проходження інтернатури зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія». 2006р. - 2015р. лікар анестезіолог відділення реанімації Військово - медичного центру. З 2015р асистент кафедри фармакоглогії.

Грималовська Олена Володимирівна


Асистент

Google Scholar
Грималовська Олена Володимирівна в 2002 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2002 році працювала асистентом-стажистом кафедри загальної гігієни ВНМУ ім.. М.І.Пирогова. У 2002 – 2003 роках проходила інтернатуру за спеціальністю «терапія». З 2003 по 2004 рік працювала лікарем-терапевтом у денному стаціонарі Вінницького обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни. З 2004 по 2005 рік працювала головним спеціалістом Управління охорони здоров’я Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. З червня 2005 року по липень 2010 року – дільничним терапевтом Петропавлівсько-Борщагівської медамбулаторії. З вересня по листопад 2010 року - зав. кабінетом лікаря-статистика Вінницького обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру. З листопада 2010 р. по жовтень 2013 року – лікарем функціональної діагностики відділення діагностики та тестування ВОЛФД . З жовтня 2013 року і по теперішній час працює асистентом кафедри фармакології.

Орленко Олена Богданівна


асистент


Google Scholar
У 2016 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2019 році завершила проходження інтернатури за спеціальністю «Неврологія» на базі ВОКПНЛ ім. акад. О.І. Ющенка. З 02.2019 року працювала викладачем-стажистом кафедри фармакології. З 09.2019 року була зарахована на посаду асистента кафедри фармакології. З 09.2020 року була зарахована до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація – Фармакологія). В теперішній час працює над виконанням дисертаційної роботи, присвяченої дослідженню аналгетичних властивостей нових біологічно активних сполук. На кафедрі виконує обов’язки секретаря кафедри фармакології.

Мазур Ірина Романівна


Старший лаборант

Рачук Олена Кирилівна


Старший лаборант

Хацьола Лариса Володимирівна


Лаборант

Працювали на кафедрі

Степанюк Георгій Иванович


Роки роботи на кафедрі: 1970 - 2023

професор, д.мед.н.,

В 1972 році під керівництвом проф. О.О Столярчука захистив кандидатську дисертацію "Вплив похідних бензофурану на серцево-судинну систему". Розвиваючи ідеї свого вчителя, в дисертації показав, що похідним 5-оксибензофурану притаманні поліфункціональні ефекти – коронаророзширючий, гіпотензивний, протиаритмічний, спазмолітичний та діуретичний.
В 1990р. захистив докторську дисертацію "Протизапальні, анальгетичні та вазоактивні властивості похідних бензофурану" (наукові консультанти професори Столярчук О.О., Трінус Ф.П., Чекман І.С.). В дисертації розвинув вчення про політропність бензофуранів, дав експериментальну оцінку ефективності бензофурокаїну, визначив його переваги перед сучасними місцевими анестетиками та нестероїдними анальгетиками, дослідив механізми дії.
В 1986-1991 рр. очолював курс клінічної фармакології ВДМІ, з 1991 по 2015 – завідувач кафедри фармакології.
Напрямок наукової діяльності – пошук та вивчення біологічно-активних речовин, придатних для створення на їх основі нових, більш ефективних та безпечних за аналоги лікарських препаратів з протиішемічною, актопротекторною та протизапальною діями. За оригінальні наукові розробки отримав 52 авторські свідоцтва та патенти України та Росії на винаходи.
Підготував 34 кандидати та доктори наук.
Розробив та впровадив у практичну медицину 3 оригінальні лікарські препарати: ненаркотичний анальгетик "Бензофурокаїн" з принципово новим (антикініновим) механізмом дії; спазмолітик з поліфункціональними фармакологічними ефектами "Вінборон" та церебро-кардіопротекторний засіб нового покоління "Адемол". Є співавтором розробки комбінованого НПЗЗ "Диклокор" (диклофенак+кверцетин).
Автор та співавтор понад 450 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 2-х підручників "Фармакологія", навчального посібника "Фармакологія. Курс лекцій", 6 монографій та книг.
Очолює профільну методичну раду з медико-теоретичних дисциплін. Є членом Спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності "Фармакологія" при Державному університеті медицини та фармації ім. Н. Тестеміцану (м. Кишинів, Республіка Молдова).
Член Державного експертного центру МОЗ України з питань фармаконагляду.
Нагороджений медаллю "Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС" та почесними пам'ятними знаками "Винахідник СРСР" і "Відмінник охорони здоров'я".

Драчук Ольга Петрівна


Роки роботи на кафедрі: 2006 - 2020

доцент, зав. аспірантури, докторантури, к.мед.н.,

Google Scholar
В 2004 році закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». Після проходження інтернатури у 2004 - 2006 роках навчалась в аспірантурі на кафедрі фармакології. З 2006 року – асистент, а з 2011 року – доцент кафедри фармакології. З 2012 року є представником з фармаконагляду у Вінницькому регіоні Державного експертного центру МОЗ України. З 2013 року входить до Групи моніторингу якості освіти університету. З 2016 року виконує обов’язки зав. аспірантури, докторантури університету. З 2018 року - Керівник групи з організації проектної діяльності університету.
У 2008 році під керівництвом професора Г.І. Степанюка захистила кандидатську дисертацію на тему «Експериментальне дослідження актопротекторної активності нових похідних адамантану» (Одеський державний медичний університет) та отримала звання кандидата медичних наук за спеціальністю фармакологія.
Основним напрямком наукових досліджень у теперішній час є вивчення антигіпоксичних, нейро-, актопротекторних властивостей похідних бензимідазолу, кислот циклу Кребса та інших природних метаболітів організму.
Приймає участь в науково-практичних та навчально-методичних конференціях і з’їздах України та зарубіжжя.
Має 73 публікації, з них 16 наукових статей в фахових журналах, 5 патентів, 1 монографія, 5 посібників.
Є участником ГО "Вінницька асоціація медиків" та Асоціації фармакологів України.
Активно займається зі студентами в науковому гуртку кафедри. У 2018 році здійснювала керівництво студентською науковою роботою з теоретичної медицини, яка зайняла ІІ місце у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (Буковинський державний медичний університет)
Приймає участь в міжнародних проектах та тренінгах:
2016 - Тренінг в рамках Темпус проекту HUMAN Security (Університет Кордови, Іспанія),
2017/2018 Тренінги в рамках проекту «Baltic Network for prevention of Early School Leaving (SEE-ME)» - Шведський інститут, ФолькУніверситет (Швеція),
2017 Українсько-польський проект «Інноваційний університет та лідерство» (Варшавський університет, Ягеллонський університет (Польща), організований за участю Міжнародного благодійного Фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», Спілки ректорів вищих навчальних закладів України
2018 навчальна програма «Система внутрішнього оцінювання якості освітньої діяльності» у проекті «Прогресивне управління університетом» Університет Т. Гарика Масарика (м. Брно, Чеська республіка)
2018/2019- Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України, організована Британською Радою в Україні, Інститутом вищої освіти НАПН України, Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія),
2018 - Тренінг тренерів експертів якості вищої освіти – Інститут вищої освіти НАПН України, Центр досліджень вищої освіти (Чеська Республіка), Проект «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти», Проект «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті»,
2019 - тренінг «Нова система акредитації» для підготовки сертифікованих тренерів-експертів, організований Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, британською агенцією QAA, за підтримки British Council in Ukraine (Київ).
2019 - Осіння школа з медичної освіти, організована в рамках Україно-швейцарського проекту “Розвиток медичної освіти” (Чернівці).
Проводить заняття зі студентами та аспірантами українською, російською, англійською мовами (сертифікат В2 Cambridge Assessment English).

Іванова Ніна Іванівна


Роки роботи на кафедрі: 1964 - 2022

доцент, к.мед.н.

Напрямок наукової роботи
Експериментальні дослідження кардіопротекторних і інших фармакологічних властивостей препарату «Вінборон»
Кількість наукових праць
Всього 125
Статей 60
Монографій -
Патентів 2 авторських свідоцтва СРСР на винаходи, 2 закордонних патенти, 1 патент України
Підручників, навчальних посібників 1
Навчально-методичних посібників - 6
Державні нагороди: Грамота МОЗ УРСР за розробку нового лікарського препарату «Фенікаберан» (1975); Знак «Відмінник охорони здоров’я СРСР» (1984); Медаль «Ветеран праці» (1985).

Новини

Наукова діяльність