Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Академічна доброчесність - cписок рекомендованої літератури (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Академічна доброчесність - методичні вказівки (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Академічна доброчесність - план лекцій (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Академічна доброчесність - план практичних занять (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Академічна доброчесність - робоча програма (спеціальності - громадське здоров’я, медицина, стоматологія, педіатрія, біологія) 2022 р., 1.5 кредита. Академічна доброчесність - самостійна робота (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Академічна доброчесність - силабус (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Гігієна та професійна патологія - методичні вказівки (спеціальності - медицина, стоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Гігієна та професійна патологія - робоча програма (спеціальності - громадське здоров’я, медицина, біологія) 2022 р., 8 кредитів. Гігієна та професійна патологія - силабус (спеціальності - медицина, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Гігієна та професійна патологія - список рекомендованої літератури (спеціальності - громадське здоров’я, медицина, біологія), 2022 р. Гігієна та професійна патологія - тематичний план практичних занять (спеціальності - громадське здоров’я, медицина, біологія) 2022 р. Гігієна та професфйна патологія - тематичний план самостійної роботи (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Громадське здоров’я - методичні вказівки з навчальної дисципліни (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р. Громадське здоров’я - силабус з навчальної дисципліни (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р. Громадське здоров’я - тематичний план з навчальної дисципліни (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р. Громадське здоров’я - тематичний план самостійної роботи з навчальної дисципліни (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р. Громадське здоров’я - робоча програма (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р., 2.5 кредита. Громадське здоров’я - список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - методичні вказівки (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - робоча програма (спеціальності - громадське здоров’я, медицина, стоматологія, педіатрія, біологія) 2022 р., 1,5 кредита. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - силабус (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - список рекомендованої літератури (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - тематичний план лекцій (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - тематичний план практичних занять (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - тематичний план самостійної роботи (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - тематичний план лекцій (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - методичні рекомендації (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - робоча програма (спеціальності - громадське здоров’я, медицина, стоматологія, педіатрія) 2022 р., 1,5 кредита. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - силабус (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - список рекомендованої літератури (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - тематичний план практичних занять (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - тематичний план самостійної роботи (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - методичні вказівки (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - практичні заняття (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - робоча програма (спеціальності - громадське здоров’я, медицина, стоматологія, педіатрія, біологія) 2022 р., 1,5 кредита. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - силабус (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - список рекомендованої літератури (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - тематичний план лекцій (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - тематичний план самостійної роботи (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р.

Силабус

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ВІЙСЬКОВА ГІГІЄНА» (спеціальність - 222 МЕДИЦИНА, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ВІЙСЬКОВА ГІГІЄНА» (спеціальність - 228 ПЕДІАТРІЯ, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ З ГІГІЄНОЮ ДИТЯЧОГО ВІКУ» (спеціальність - 228 ПЕДІАТРІЯ, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ З ГІГІЄНОЮ ДИТЯЧОГО ВІКУ» (спеціальність - 228 ПЕДІАТРІЯ, 6 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» (спеціальність - 222 МЕДИЦИНА, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» (спеціальність - 222 МЕДИЦИНА, 6 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ» (спеціальність - 228 ПЕДІАТРІЯ, 1 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ» (спеціальність - 221 СТОМАТОЛОГІЯ, 1 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ» (спеціальність - 222 МЕДИЦИНА, 1 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 5 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ» (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 2 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ» (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 2 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ» (спеціальність - 222 МЕДИЦИНА, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ ( у тому числі лікувальне харчування) (спеціальність - 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ (спеціальність - 221 СТОМАТОЛОГІЯ, 2 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (спеціальність - 228 ПЕДІАТРІЯ, 2 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (спеціальність - 221 СТОМАТОЛОГІЯ, 4 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (спеціальність - 222 МЕДИЦИНА, 2 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 4 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ» (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 6 курс)

Вибіркові курси

АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ГІГІЄНА У ФАРМАЦІЇ ТА ЕКОЛОГІЯ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 2 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 1 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (спеціальність - 221 СТОМАТОЛОГІЯ, 1 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (спеціальність - 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 3 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність - 221 СТОМАТОЛОГІЯ, 2 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність - 222 МЕДИЦИНА, 3 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність - 228 ПЕДІАТРІЯ, 3 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність - 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 3 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 2 курс)

Clinical ordinator

Історія кафедри

Богиня Гігієя

Майбутнє належить медицині попереджувальній”
М.І.Пирогов

“Фунт профілактики переважає пуди лікування”
М.Мудров

“Чим далі просувається наука у вивченні причин хвороб, тим більш актуальним стає те загальне положення, що попередити розвиток хвороб значно легше, аніж лікувати їх”
І.Мечников

“Гігієна повинна зробити розвиток людського організму найбільш досконалим, життя найбільш сильним, а її угасання – найбільш віддаленим”
Є.Паркс

“А все ж таки, все ж таки майбутнє належить нам – гігієні” 
О.Г.Марзеєв

Кафедра загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова організована у 1934 році. Саме у цей час на базі існуючих протягом попередніх років фармацевтичного інституту (1921–1930 рр.), заочного медичного інституту – філіалу Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти (1930–1932 рр.), вечірнього виробничого медичного інституту (1932–1934 рр.) та, що надзвичайно цікаво, науково-дослідного інституту сільської гігієни (1932–1934 рр.) був відкритий стаціонарний Вінницький державний медичний інститут з викладанням на лікувально-профілактичному та фармацевтичному факультетах. Причому визначальну роль у цій події відіграв один із фундаторів вітчизняної гігієнічної науки Л.І.Медведь, згодом академік та міністр охорони здоров’я України, який декілька років керував вечірнім виробничим медичним інститутом.

Л.І. Медведь

Л.І. Медведь

Академік Л.І.Медведь під час проведення Республіканської наукової конференції “Деякі питання впливу пестицидів на організм” у Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова

Завідувати кафедрою був запрошений старший державний санітарний інспектор Вінницької області Л.І.Шойхет. На той час штат кафедри налічував лише 3 чоловіка: завідувач кафедри та 2 асистенти: А.Т.Данильченко і М.Б.Білага.

З 1937 р. по 1940 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала асистент В.І.Буховець.


В.І. Буховець

В 1940 р. кафедру очолив професор Г.С.Ган.

Ган 

Г.С. Ган

Після звільнення Вінницької області військами Радянської Армії від німецько-фашистських військ обов’язки завідувача кафедри знов тимчасово виконувала асистент В.І.Буховець.

З кінця 1944 р. по 1946 р. кафедру очолював професор О.Ф.Стояновський.

Стояновский 

О.Ф. Стояновський

Протягом кількох місяців 1946 р. кафедрою керував доцент Ф.І.Суботін.

Суьотін 

Ф.І. Суботін

З листопада 1946 р. по 1950 р. кафедрою знов завідував професор Г.С.Ган.

Кафедра 1947

Кафедра загальної гігієни, 1947 рік 

нижній ряд, зліва направо: В.І.Буховець, Г.С.Ган, Н.К.Вальчук, М.Б.Білага;
верхній ряд, зліва направо: Є.Р.Скрипнік, Є.Б.Інфангер, Д.М.Примак

З 1950 р. по 1952 р. обов’язки завідувача кафедри тимчасово виконували доценти С.Ф.Заноздра, М.П.Сергий та І.М. Ерман.

З 1952 р. по 1960 р. кафедру очолював видатний гігієніст сучасності, один з фундаторів вітчизняної гігієнічної науки професор Р.Д.Габович.

Габович 

Р.Д. Габович

З 1960 р. по 1961 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала доцент Н.К.Вальчук.

Вальчук

Н.К. Вальчук

З 1961 р. по 1991 р. кафедрою керував професор Д.Г.Дев’ятка.

Девятка 

Д.Г. Дев’ятка

З 1991 р. по 1993 р. кафедру очолював доцент Г.П.Марченко.

Марченко

Г.П. Марченко

З 1993 р. по теперішній час кафедру очолює доктор медичних наук, професор І.В.Сергета.


І.В. Сергета

Спочатку кафедра була розміщена у малопристосованих приміщеннях на базі Вінницької обласної клінічної лікарні, в 1940 році була переведена у морфологічний корпус, де декілька разів змінювала місце свого розташування, та зараз розміщується на базі навчального корпусу №2 медичного університету.

Впродовж перших років існування кафедри, а також у післявоєнний час до числа основних напрямків її діяльності слід було віднести: формування викладацького складу, оснащення кафедри лабораторним обладнанням, науковою апаратурою та приладами, ефективну організацію навчального процесу тощо. Велику увагу приділяли співробітники кафедри і виконанню науково-дослідної роботи.

Кафедра 1968 
Кафедра загальної гігієни, 1968 рік
нижній ряд, зліва направо: В.І.Буховець, Д.Г.Дев’ятка, Н.К.Вальчук, Л.Л.Царюк;
верхній ряд, зліва направо: В.К.Куксєнкова, Є.К.Бакуліна, Т.Н.Домбровська, 
М.А.Бондар, Г.Г.Болтак

Так, у ці роки були проведені широкі дослідження щодо гігієнічної оцінки якості підземних вод і відкритих водоймищ Вінницької області – основних джерел водопостачання її населення. На підставі вивчення санітарного режиму р. Південний Буг на ділянці від її верхів’їв до м. Вінниці (А.Т.Данільченко, Г.С.Ган, В.Д.Буховець, В.К.Бондар) було розроблено проект зони санітарного нагляду Вінницького водогону (Г.С.Ган, М.Ф.Позняк), оцінено стан сільського водопостачання у Вінницькому, Хмельникському, Могилів-Подільському, Шаргородському та Крижопільському районах області (В.І.Буховець, Л.М.Лопатюк, Б.Г.Іванов), визначено особливості впливу стічних вод на склад річкової води у межах обласного центру (Г.С.Ган, Р.А.Шрабштейн, В.Д.Буховець, О.Н.Гейнеман) та створено проекти зон санітарної охорони міст Могилів-Подільський, Жмеринка та Бар (Г.С.Ган, М.Ф.Позняк).

     

Особливе місце у структурі наукових досліджень з питань гігієни водопостачання зайняли роботи з проблем визначення особливостей впливу фтору на організм людини (Р.Д.Габович, В.І.Буховець, Н.А.Ермакова), які послужили підставою для видання монографії “Фтор у природі та його гігієнічне значення” (Р.Д.Габович, 1957), а також роботи щодо вивчення особливостей вмісту у підземних водах та рослинних продуктах місцевого виробництва деяких мікроелементів (I, Br, Co, Mn, Cu), які суттєво доповнили існуючі дані щодо хімічного складу харчових продуктів та надали можливість створити передумови до оптимізації місцевого водопостачання (Д.Г.Дев’ятка, Н.К.Вальчук).

Протягом багатьох років проводились наукові дослідження, спрямовані на гігієнічну оцінку мінеральних вод курорту Хмельника, які дозволили визначити вміст у структурі мінеральних вод органічних і радіоактивних речовин та обґрунтувати рекомендації щодо їх транспортування та використання за межами курортної зони (Г.С.Ган, Р.Д.Габович, Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, М.А.Новицький, М.В.Піневич).

Кафедра 1971 

Кафедра загальної гігієни із студентами-гуртківцями, 1971 рік

нижній ряд, зліва направо: Н.М.Фещук, Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, 
О.В.Яцина, В.Г.Макац

Зрештою, плідна наукова діяльність дозволила науковцям кафедри на підставі здійснення гігієнічного нормування розробити гранично допустимі концентрації для 18 хімічних речовин, що знаходяться у воді водоймищ (Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, О.В.Яцина, Л.Л. Царюк, Л.І.Краснова).

Ще одним важливим напрямком досліджень був комплекс наукових робіт, спрямованих на вивчення санітарного стану ґрунту м. Вінниці та ступеня ураження її населення геогельмінтозами, визначення заходів, які сприяють широкому та всебічному оздоровленню ґрунтових ресурсів та запобіганню виникненню глисних інвазій (Н.К.Буховець, Н.К.Вальчук).

Кафедра 1974

Кафедра загальної гігієни, 1974 рік нижній ряд, зліва направо: Є.К.Бакуліна, В.Г.Макац, Л.Л.Царюк, Д.Г.Дев’ятка, М.Г.Криловська, Л.І.Краснова; верхній ряд, зліва направо: Л.М.Стрілецька, Н.Т.Мозгальова, Т.Т.Постоловська, Н.М.Фещук, О.В.Яцина, М.А.Бондар, О.Г.Королик

Під час оцінки умов праці та побуту сільських механізаторів, передусім трактористів та причіпників, був розроблений і науково-обґрунтований комплекс заходів санітарно-технічного, організаційного та лікувально-профілактичного змісту (Р.Д.Габович, Н.К.Вальчук), який відображений у монографії “Санітарне та лікувально-профілактичне обслуговування працівників МТС” (Р.Д.Габович, 1957).

Суттєве місце у наукових дослідженнях кафедри займали роботи з гігієнічної оцінки умов праці на цукрових заводах (М.Б.Білага, Р.Д.Габович, Н.К.Вальчук), які стали основою розділу “Гігієна праці у цукровому виробництві” в трьохтомному керівництві з гігієни праці (Р.Д.Габович, М.Б.Білага, 1961) та монографії “Медико-санітарне обслуговування працівників цукрової промисловості” (М.Б.Білага, 1963).

Велика увага приділялась вивченню особливостей організації праці на Вінницькому хімічному комбінаті з метою їх гігієнічної регламентації та адекватного оздоровлення умов безпосереднього здійснення трудової діяльності працівників (Б.С.Бакалейников, М.Б.Білага, Р.Д.Габович, Л.Л.Царюк), а також питанням гігієнічної оцінки виробничого процесу на промислових підприємствах обласного центру різного профілю (Л.Л.Царюк, Л.І.Краснова, О.В.Яцина).

Протягом понад двадцяти років на кафедрі проводились роботи з вивчення особливостей впливу на організм людини пестицидів, які створювались і підлягали токсикометричній оцінці та гігієнічній регламентації (Б.Г.Іванов, І.В.Заботіна, Д.Г.Дев’ятка, Л.Л.Царюк), визначення простих та доступних методик їх кількісного визначення тощо (Б.Г.Іванов, С.Є.Буркат).

Саме в цей час в серії видань “Медична бібліотечка колгоспника”, започаткованих видавництвом “Здоров’я”, побачили світ видання “Гігієна праці буряківників” (Білага М.Б., Марцинковський Л.Г., Марченко Г.П.) та “Гігієна праці при переробці молока”.

     

Тривалий час кафедра була однією з найбільш визнаних в Україні у плані вивчення впливу на організм людини природного ультрафіолетового випромінювання, результати якого дозволили визначити той факт, що в умовах ультрафіолетової недостатності в організмі людини реєструються досить серйозні зрушення, насамперед, з боку показників його реактивності, відбуваються зміни у білкових фракціях крові, зменшується вміст вітамінів у крові тощо, ще більш негативний вплив справляє тривала дія на організм надмірних доз ультрафіолетової радіації, особливо у тому разі, якщо вона поєднана зі впливом інших ксенобіотиків (Д.Г.Дев’ятка, Т.Т.Постоловьска, О.В.Яцина, Л.І.Краснова).

Кафедра 1980
Кафедра загальної гігієни, 1980 рік.
зліва направо: Л.І.Краснова, Т.М.Малашнюк, Л.М.Стрілецька, Л.Л.Царюк, Н.Т.Мозгальова, Д.Г.Дев’ятка, Є.К.Бакуліна, Т.Т.Постоловьска, Н.М.Фещук, О.Г.Королик, М.А.Бондар, Г.П.Марченко, О.В.Яцина

Протягом останніх років пріоритетними напрямками наукових досліджень співробітників кафедри стали актуальні питання гігієни дітей, підлітків та молоді, оптимізації адаптаційного процесу, психогігієни, психофізіології та хроногігієни.

Так, на підставі вивчення особливостей стану здоров’я та умов навчання розроблені стандарти фізичного розвитку для сільських школярів Вінницької області (Н.М.Фещук), науково обґрунтована програма медико-профілактичної оптимізації адаптації, діагностики, прогнозування і корекції професійної придатності вітчизняних та іноземних студентів, які навчаються в умовах Подільського етно-територіального регіону України (Г.П.Марченко, І.В.Сергета, Л.І.Григорчук, О.П.Молчанова).

Вагоме місце у структурі наукових досліджень зайняв комплекс робіт з питань розроблення та обґрунтування комплексної програми раціональної організації вільного часу сучасних учнів, який став основою монографії “Організації вільного часу та здоров’я школярів” (І.В.Сергета, В.Г.Бардов, 1997), що була удостоєна премії АМН України у галузі профілактичної медицини.

На підставі проведення гігієнічних, психофізіологічних та психолого-педагогічних досліджень здійснена гігієнічна регламентація діяльності користувача персонального комп’ютера (І.В.Сергета, Л.І.Краснова, Т.Т.Постоловська, О.В.Яцина, Н.М.Фещук), основні результати якої відображені у монографії “Гігієна та охорона праці користувача ЕОМ” (І.В.Сергета, В.Г.Бардов, М.П.Олійник, 1999).

     

Науковцями кафедри вивчені гігієнічні аспекти професійної адаптації студентів до умов навчання у вищих медичних навчальних закладах та визначені шляхи її оптимізації, розроблені підходи до діагностики, прогнозування та корекції професійної придатності дівчат і юнаків, які здобувають медичний фах (І.В.Сергета, Л.І.Григорчук, О.П.Молчанова), науково обґрунтовані гігієнічні основи корекції функціонального стану організму підлітків, що страждають на хронічні соматичні захворювання (І.В.Сергета, А.Ю.Абунада), гігієнічно обґрунтована комплексна програма оптимізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку у школі-ліцеї (І.В.Сергета, М.А.Редчіц), здійснена гігієнічна оцінка факторів ризику та визначені прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом серед молоді (І.В.Сергета, Т.В.Шевчук), науково обґрунтовані гігієнічні принципи корекції зрушень у функціональному стані органу зору у підлітків 14-16 років в умовах сучасних інформаційних навантажень (І.В.Сергета, Н.В.Малачкова) тощо.

Сьогодні в центрі наукових досліджень працівників кафедри наукове обґрунтування гігієнічних принципів профілактики донозологічних порушень у стані психічного здоров’я підлітків 15–17 років, гігієнічних основ професійної орієнтації підлітків та молоді, методів раціональної організації навчальної та позашкільної діяльності учнів, що навчаються за програмою “школа - вищий навчальний заклад”, інтегральних критеріїв гігієнічної оцінки функціонального стану організму дівчат та юнаків, біоритмологічних принципів раціональної організації діяльності студентів, заходів щодо запобігання хронічної втоми учнів середнього та старшого шкільного віку, формування індивідуальної концепції здоров’я підлітків 13-16 років, а також вивчення гігієнічних аспектів впливу чинників внутрішньошкільного середовища на стан здоров’я дітей, підлітків та молоді.

Нині на кафедрі працюють: професор І.В.Сергета; доценти: Л.І.Краснова,  О.Ю. Браткова, Л.М. Ваколюк, О.В.Яцина, С.О.Латанюк, М.А.Редчіц, Т.В.Шевчук, О.Б. Дударенко, О.Є. Александрова, О.П. Мостова, О.В. Дяуова, І.І. Мотрук; старші викладачі Н.М.Фещук, Р.В. Теклюк; асистенти: Т.І.Гончарук, Н.Ю.Лукіна, І.Л. Дреженкова, Н.В. Стоян, Т.В. Тисевич, Л.О. Процюк, О.Ю. Панчук, старші лаборанти: А.О.Бондар, А.В. Воловик, Н.В. Ярова; лаборанти: Л.М.Стрілецька, Н.Г. Щенсна, Ю.Ю.Бондар.

За останні 25 років захищено 4 докторські (І.В. Сергета, О.П. Мостова, В.В. Родінкова, О.Ю. Панчук) та 21 кандидатська (Л.І. Краснова, І.В. Стемпен, Л.І. Григорчук, А.Ю. Абунада, О.П. Молчанова, М.А. Редчіц, Т.В. Шевчук, Н.В. Малачкова, В.М. Махнюк, М.М. Шинкарук-Диковицька, Т.Г. Редько, К.А. Зайцева, О.Ю. Браткова, Б.Р. Боровський. О.Є. Александрова, О.Л. Черепаха, Н.І. Осадчук, О.Б. Дударенко, О.В. Височанський, І.Л. Дреженкова, Н.В. Стоян) дисертацій. Нині здійснюється підготовка 1 докторськоъ та 3 кандидатських дисертації.

Співробітниками кафедри виконано 5 планових та 1 господарчо-договірна роботи, виконується ще 2 комплексних наукових дослідження. Підготовлено проект Державних санітарних правил і норм, видано 8 методичних рекомендації, 33 інформаційних листи, 9 галузевих нововведеннь з різних проблем сучасної гігієни.

Наукова діяльність тісно пов’язана з плідною навчально-методичною діяльність. Лише за останні 7 років співробітниками кафедри випущені 11 підручників та 21 навчальний посібник, які рекомендовані для використання у практичній діяльності медичних вищих закладів освіти України.

                      

                                    

 

                                

Зроблено багато, але головні досягнення, незаперечно, ще попереду.

 

 

 

 

Контактна інформація:

Еmail кафедри:  hygiene@vnmu.udu.ua

Телефон кафедри: (0432) 67-29-54

Адреса кафедри: вул. Стуса, буд. 2Штат кафедри

Сергета Ігор Володимирович


завідувач кафедри загальної гігієни та екології, доктор медичних наук, професор

У 1986 році з Дипломом з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З серпня 1986 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології: спочатку старшим лаборантом, з березня 1987 року – асистентом кафедри, з травня 1993 року по теперішній час – завідувачем кафедри.
Протягом 1989–1991 років навчався в заочній аспірантурі кафедри гігієни дітей і підлітків Центрального інституту удосконалення лікарів, яку достроково закінчив у жовтні 1991 року, захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічне обґрунтування навчально-тренувального режиму, що сприяє активному формуванню професійно-значущих функцій школярів” (на прикладі професії “оператор ЕОМ”)”. У 1994 році присвоєно вчене звання доцента.
У жовтні 1996 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: “Гігієнічні основи комплексної системи оптимізації вільного часу підлітків”. У квітні 2001 року присвоєно вчене звання професора.
Є автором 920 опублікованих наукових праць, в тому числі 11 монографій, 16 підручників, 47 навчальних посібників, 11 навчальних програм, 13 патентів, 9 методичних рекомендацій, 30 інформаційних листів та 9 галузевих нововведень. Має один із найвищих в країні індекс Хірша (22) та i10-индекс (31) за рубрикою Google Scholal: Медицина Public Health.
Підготував 4 докторів та 19 кандидатів медичних і біологічних наук. В теперішній час здійснює керівництво підготовкою 3 аспірантів і здобувачів.
У 2015 році пройшов тематичне удосконалення “Питання гігієни харчування в сучасних умовах” на базі Національної медичної академіїпіслядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, в 2021 році – науково-педагогічне стажування “Інноваційні стратегії розвитку медичної освіти в Україні та країнах ЄС” на базі Люблінського медичного університету (м. Люблін, Республіка Польща).
Є членом редакційних колегій і редакційних рад журналів: "Довкілля та здоров'я", “Вiomedical and biosocial anthropology", “Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія”, “Вісник Вінницького національного медичного університету”, “Педагогіка безпеки”, “Вісник гігієни та епідеміології” (2004-2014 рр.) та збірників наукових праць: “Гігієна населених місць” і “Актуальні проблеми профілактичної медицини”. З 2002 по 2005 роки – голова методичної ради університету з медико-теоретичних дисциплін. З 2004 по 2009 роки – проректор з наукової роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Протягом 2006–2007 років був членом координаційної науково-методичної ради з питань післядипломної освіти МОЗ України.
Є членом вченої ради університету, вченої ради медичних факультетів № 1 і № 2, ради університету по роботі з іноземними студентами, Експертно-координаційної ради НАМН України з питань реалізації завдань і заходів Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 та 2016-2020 роки, обласної міжвідомчої робочої групи щодо профілактики неінфекційних захворювань Вінницької обласної державної адміністрації, атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, Президії наукового товариства гігієністів України та ГО “Українська Асоціація громадського здоров’я”, бюро Колегії психофізіологів Національної медичної палати України, вченим секретарем Міжнародної академії інтегративної антропології.
Протягом 2004-2010 років був членом експертної ради ВАК України з профілактичної медицини, впродовж 2014-2015 років – членом експертної ради ДАК МОН України з профілактичної медицини. Протягом 2002-2004 років та з травня 2011 року по теперішній час є членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 26.604.01 при ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”, з 2018 року - член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця МОЗ України. З 2003 року по 2014 рік час був членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 05.600.02 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова.
За активну наукову та навчальну діяльність має подяки Прем'єр-міністра України та Голови ВАК України, нагороджений Почесними грамотами МОЗ України, Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради, удостоєний премії НАМН України у галузі профілактичної медицини за монографію: “Організація вільного часу та здоров’я школярів”.


Браткова Ольга Юріївна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, завідувач навчальної частини кафедри, кандидат медичних наук, доцент

У 2003 році закінчила Вінницький національний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 2003 по 2004 рік навчалась у інтернатурі за спеціальністю “Клінічна лабораторна діагностика”.
В 2004 році пройшла післядипломний атестаційний цикл за спеціальністю “Лабораторні методи дослідження фізичних та хімічних факторів навколишнього середовища”. З 2004 по 2005 роки працювала в санітарно-гігієнічній лабораторії Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції.
В грудні 2005 року вступила до аспірантури з фаху “Гігієна та професійна патологія”, яку успішно закінчила у 2008 році. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Гігієнічні принципи профілактики донозологічних порушень психічного здоров’я підлітків 15 – 17 років”.
З 2012 року працює на посаді доцента кафедри.

Мостова Ольга Петрівна


професор кафедри загальної гігієни та екології, доктор медичних наук, професор

У 1977 році закінчила Вінницький державний медичний інститут ім. М.І. Пирогова та отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 1977 по 1978 роки проходила інтернатуру по психіатрії. З 1978 по 1979 роки працювала лікарем-неврологом у Вінницькій філії Дніпропетровського інституту трудової експертизи. З 1979 по 2008 роки працювала в Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні ім. академіка О.І. Ющенка, в тому числі з 1985 по 2008 рік – на посаді завідувача дитячого психіатричного відділення. Має вищу кваліфікаційну категорію з дитячої психіатрії. З 1985 року є головним позаштатним спеціалістом Департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації.
Впродовж цього періоду працювала в науково-дослідному центрі, на кафедрах психіатрії та наркології і загальної гігієни та екології (з 2013 року) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 1996 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Особливостi перебiгу енурезу у дiтей з обтяженою спадковiстю і рiзними антигенними системами кровi”. В 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічна діагностика та прогностична оцінка закономірностей перебігу процесів психічної і психофізіологічної адаптації школярів 14-17 років”.
Має 116 опублікованих наукових праць, в тому числі 5 навчальних посібників, 48 статей, 1 методичні рекомендації та 5 інформаційних листів. Нагороджена почесними грамотами Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації.
В 2006 роцi закiнчила факультет психології Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників за спеціальністю “Практична психологія”.
Приймає активну участь у міжнародному співробітництві. Впродовж останніх років приймала участь в реалізації наукових проектів: спільний проект по створенню центру допомоги дітям з аутизмом з клінікою АККАРА (Нідерланди), тренінг по психоаналізу (Чехія), проект з розповсюдження знань щодо ментального здоров’я малюків (Велика Британія), проект з психоаналізу психічних розладів (Велика Британія), проект роботи з людьми з особливими потребами (США). Є членом правління Українського відділення Всесвітньої організації ментального здоров’я малюків, членом Асоціації дитячих психіатрів України, Української протиепілептичної ліги, Європейської Федерації психоаналітичних психотерапій. Протягом останніх років приймала учать в роботі понад 40 наукових форумів, як вітчизняних (З’ъзди гігігєністів, Конгреси педіатрів, психіатрів, психологів), Конгреси Асоціації дитячих психіатрів (КНР, Угорщина), Конгреси ENCP (Німеччина), Конгрес з біологічної психіатрії (Японія), конгреси CONY (Угорщина, Туреччина тощо).

Ваколюк Лариса Миколаївна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова в 1997 році з відзнакою. Впродовж 1997-1998 років навчалась у магістратурі за фахом “Педіатрія”, після чого вступила до аспірантури (1998-2002 роки).
В квітні 2002 року в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМИ України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи та корекція його порушень в комплексній реабілітації передчасно народжених дітей в неонатальному періоді”.
Має 35 опублікованих наукових робіт. Розроблені та впроваджені у практику органів охорони здоров’я кількох областей 2 раціоналізаторські пропозиції: “Спосіб ранньої діагностики транзиторного гіпотиреозу у недоношених немовлят в неонатальному періоді” та “Спосіб корекції транзиторного гіпотиреозу у недоношених новонароджених”.
На посаді асистента кафедри загальної гігієни працює з вересня 2005 року. З травня 2015 працює на посаді доцента кафедри. Проводить практичні та підсумкові заняття на 3-му курсі медичного, 2 стоматологічного та 3-му курсі фармацевтичного факультетів. Викладає циклові заняття на 6 курсі медичного та педіатричного факультетів. Читає лекції для 3 курсу медичного факультету “Гігієна та екологія”,для 2 курсу стоматологічного факультету "Гігієна та екологія", лекції для 2 стоматологічного та 3 медичного курсів з предмету "Біоетика та біобезпека".


Краснова Людмила Іванівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1973 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова З 1973 до 1976 року навчалась в аспірантурі за фахом “Гігієна”. З 1976 року по 1997 роки працювала на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології.
З 1997 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри загальної гігієни та екології, з 2000 року є завідувачем навчальної частини кафедри.
У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук на тему: “Гігієнічна оцінка неспецифічної реактивності організму при переопроміненні ультрафіолетовим випромінюванням”.
Неодноразово приймала участь у виконанні планових наукових робіт кафедри з проблем вивчення особливостей впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини та проведення гігієнічного нормування хімічних речовин у водних об’єктах.
Є автором та співавтором 96 наукових праць, 3 раціоналізаторських пропозицій та 1 методичних рекомендацій

Латанюк Станіслав Олександрович


доцент кафедри загальної гігієни та екології,, кандидат медичних наук, доцент

Закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця у 1972 році за спеціальністю “Cанітарно-гігієнічна справа”.
З 1972 по 1980 роки працював санітарним лікарем у Вінницькій обласній санітарно-епідеміологічній станції. З 1980 по 1991 роки — науковим співробітником в Українському державному науково-дослідному інституті експертизи працездатності та реабілітації інвалідів.
В 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Фізіолого-гігієнічна регламентація праці жінок-буряководів працездатного та пенсійного віку”.
З 1991 року працює у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова, спочатку асистентом кафедри загальної гігієни та екології, в 2001 році обраний на посаду доцента кафедри.

Редчіц Микола Анатолійович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1993 році Закінчив Вінницький медичний інститут ім. І.М. Пирогова. В 1993−1995 роках проходив інтернатуру з епідеміології на базі Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 1995 року по 1997 рік працював санітарним лікарем відділу дезінфекції Вінницької міської СЕС.
З 1997 року працює у Вінницькому національному медичному університеті ім. І.М.Пирогова, спочатку на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідного сектору, з вересня 1998 року – на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології, з 1998 року – на посаді асистента кафедри. У 2008 обраний на посаду доцента кафедри.
У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічне обґрунтування комплексної програми оптимізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку у школі-ліцеї” у спеціалізованій вченій раді при Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва НАМН України.
Має 56 опублікованих наукових робіт.

Шевчук Тарас Володимирович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1997 році з відзнакою закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
У 1998 році закінчив інтернатуру за спеціальністю “Дерматовенерологія”, в тому ж році захистив магістерську роботу на тему: “Властивості особистості молоді, що хворіє на венеричні захворювання” та отримав звання магістра медицини з шкірних та венеричних хвороб.
В 1997−1998 роках працював лікарем-дерматовенерологом у Вінницькому обласному клінічному шкірно-венерологічному диспансері. В 1998 року був зарахований на посаду асистента кафедри загальної гігієни та екології.
У 1999 році вступив до аспірантури без відриву від виробництва за спеціальністю “Гігієна”.
У 2001 році пройшов первинну спеціалізацію з фаху “Гігієна” і отримав сертифікат лікаря-спеціаліста з загальної гігієни.
В січні 2006 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічна оцінка факторів ризику та прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом, серед молоді”.

Дударенко Оксана Борисівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

У 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
З 2001 по 2002 року пройшла інтернатуру за фахом “Анестезіологія та інтенсивна терапія” на базі Вінницької міської клінічної лікарні №2, з 2002 по 2003 роки − інтернатуру за спеціальністю “Терапія” на базі Вінницької міської клінічної лікарні №1.
З 2003 по 2004 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри пропедевтики дитячих хвороб та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, з 2004 по 2005 роки – старшим лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.
З 2005 року є асистентом кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.
В 2014 р. проходила навчання у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на факультеті підвищення кваліфікації викладачів з циклів: “Інноваційні технології вищої медичної освіти” та “Актуальні проблеми гігієни та екології”.
В березні 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія за темою “Гігієнічні аспекти прогностичної оцінки і корекції особливостей особистості хворих, інфікованих вірусом імунодефіциту людини”, під керівництвом д.мед.н., професора Сергети І.В.

Дякова Оксана Василівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

В 1997 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа» з відзнакою. В 1998 році проходила інтернатуру за спеціальністю «терапія». В цей же рік навчалася в магістратурі на кафедрі клінічної фармакології. З 1998 по 2002 роки працювала старшим лаборантом на кафедрі фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова. В цей же період без відриву від виробництва навчалася в заочній аспірантурі на цій же кафедрі.
З березня 2004 року працювала асистентом кафедри патологічної фізіології. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакопрофілактична ефективність вінборону при гіпоксичних станах». З вересня 2015 року по теперішній час працюю на посаді асистента, з шрудня 2016 року на посаді доцента кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Дреженкова Інна Леонідівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат біологічних наук


В 2003 році закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія” та здобула кваліфікацію вчителя географії і біології.
З 2008 по 2010 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. З 2010 по 2020 р.р. займала посаду асистента кафедри загальної гігієни та екології.
Нагороджена премією Наукового товариства гігієністів України за кращу доповідь молодого вченого на ХV з’їзді гігієністів України “Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії”.
В 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “Фізіолого-гігієнічна оцінка рухової активності студентів та шляхи її оптимізації”.
У січні 2021 року обрана на посаду доцента кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.
У 2021 році пройшла науково-педагогічне стажування «Інноваційні стратегії розвитку медичної освіти в Україні та країнах ЄС» у м.Люблін Республіки Польщі.

Панчук Олександр Юхимович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, доктор медичних наук

В 1981 році закінчив Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 1981 по 1982 роки проходив інтернатуру у Вінницькій міській стоматологічній клініці з хірургічної стоматології. З 1982 по 1988 роки працював в медико-санітарній частині «Вінницяпромбуд» лікарем стоматологом-хірургом, з 1988 по 1991 роки – завідувачем стоматологічного відділення медико-санітарної частини «Вінницяпромбуд». З серпня 1991 року по теперішній час працює в стоматологічні клініці «Вінінтермед». Має вищу кваліфікаційну категорію з стоматології.
Паралельно зі стоматологічною практикою протягом останніх 15 років активно займається науковою діяльністю.

Стоян Наталія Вікторівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

Закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова у 2010 році. Впродовж 2010-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом "терапія".
З 2010 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології спочатку на посаді старшого лаборанта кафедри, а з 2012 року на посаді асистента кафедри.
В 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичничних наук на тему: ”Наукове обгрунтування психогігієнічних основ здоров'язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах”
Має 50 опублікованих наукових робіт.

Процюк Людмила Олександрівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

У 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2011-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом "терапія" і заочно завершила навчання у магістратурі за спеціальністю внутрішні хвороби та отримала диплом з відзнакою. Потім працювала лікарем – невідкладних станів у 2-й міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. З 2013 по 2016 роки навчалася у аспірантурі. Завершила написання дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему:«Поліморфізм гена серотонінових рецепторів (5-HTR2A) у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з клінічними проявами та ефективністю лікування»та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук у 2017 році.
З 2016 р. працює на кафедрі загальної ггієни та екології.

Теклюк Руслан Васильович


старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

Закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2000 році. Впродовж 2001–2002 років проходив інтернатуру за фахом “Терапія”.
З 2003 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді асистента кафедри, а з 2016 року – старший викладач кафедри.
З 2006 р. викладає англійською мовою для іноземних студентів.
Підвищення кваліфікації: в лютому 2006 р. навчався на курсах підвищення кваліфікації у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів з циклів: “Пропедевтика гігієни та радіаційна гігієна”, “Вища медична освіта та Болонський процес”, та в травні 2011 року з циклу “Інноваційні технології в медичній освіті”. В 2015 р. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика посвідчення про проходження підвищення кваліфікації: ТУ “Питання гігієни харчування в сучасних умовах”,
Закордонне стажування
1. В 2005 році виконав 5 тижневу програму літнього інституту з організації охорони здоровя та профілактики соціально-небезпечних захворювань в Алабамському Університеті м. Бірмінгем (University of Alabama at Birmingham), США.
2. В 2016 році виконав програму дистанційного (on-line) навчання об’ємом 60 годин в Мастріхтському університеті (Maastricht University (Королівство Нідерланди)) “Problem-based learning”, з 5.10.2015 по 8.12.2015.
Теклюк Руслан Васильович працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічні аспекти формування здоров’язберігаючих компетенцій школярів 14-16 років”, наукових керівник – професор Сергета І.В.


Тисевич Тетяна Вікторівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, магістр медицини

В 2009 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "Педіатрія" з відзнакою. З 2009 по 2011 роки навчалася в магістратурі, по закінченні якої здобула кваліфікацію магістр медицини з педіатрії. З 2011 року працювала педіатром в Жмеринській ЦРЛ, де і проходила інтернатуру.
З 2014 року працює асистентом на кафедрі гігієни та екології.

Гончарук Тетяна Іванівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

У 1989 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Педіатрія”. З 1989 по 1994 роки проходила клінічну ординатуру за фахом “Неонатологія”. З 1995 року працює на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології.
Працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: “Гігієнічне обґрунтування біоритмологічних принципів раціональної організації навчальної діяльності студентів”.
Приймає участь у виконанні планових наукових робіт кафедри з проблем вивчення особливостей впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини.
Є автором та співавтором 38 наукових праць, навчальних посібників та методичних рекомендацій.

Лукіна Наталя Юріївна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

В 2000 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. І.М. Пирогова.
В 2001−2002 роках пройшла інтернатуру з терапії на базі Вінницької міської лікарні №1. З 1 вересня 2002 року по 31 грудня 2002 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології. З 30 січня 2003 року працює на посаді асистента кафедри.
Протягом періоду з 30 січня 2006 року по 24 лютого 2006 року пройшла курси підвищення кваліфікації на базі кафедри пропедевтики гігієни та радіаційної гігієни Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
Працює над дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічні аспекти діагностики, прогностичної оцінки та корекції хронічної втоми серед учнів 13−17 років, що перебувають в умовах сучасної школи”.
Має 21 опубліковану наукову роботу.

Вергелес Тетяна Михайлівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

У 2011році закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова.
Впродовж 2011-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом «Дерматовенерологія» на базі Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру.
З 2013 року по 2015 рік працювала лікарем дерматовенерологом в ДЗ «Відділкова лікарня станції Жмеринка». З 2015 року до 2019 року працювала лікарем дерматовенерологом в КУ «Жмеринська ЦРЛ».
З 2019 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді асистента кафедри.

Брюховецька Юлія Сергіївна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

У 2014 році закінчила фармацевтичний факультет ВНМУ імені М.І. Пирогова за спеціальністю "Фармація". У січні 2015 року отримала свідоцтво про отримання кваліфікації «Провізор-спеціаліст».
В період з 2008 по 2019 рік працювала на кафедрі фармацевтичної хімії на посаді ст.. лаборанта.
З жовтня 2019 року працює на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології.

Бондар Алла Олексіївна


старший лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 1987 році закінчила Уманський педагогічний державний інститут ім. П.Г.Тичини за спеціальністю “Біологія”.
З 1989 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді старшого лаборанта.

Стрілецька Лариса Миколаївна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології

В 1968 році закінчила фельдшерсько-лаборантське відділення Вінницького медичного училища ім. ак. Д.К.Заболотного за спеціальністю “Фельдшер-лаборант”.
З серпня 1968 року по теперішній час працює на кафедрі загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова на посаді лаборанта.

Щенсна Ніна Григорівна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 1973 році закінчила Київське медичне училище за спеціальністю “Медична сестра-вихователь”.
З 1971 по 1982 роки працювала медичною сестрою гастроентерологічного відділення Київської обласної клінічної лікарні, з 1982 по 1993 роки − дієтсестрою Гребінківської районної лікарні №2 Васильківського району Київської області, з 1993 − дієтсестрою дитячої молочної кухні при Гребінківській райлікарні №2 Васильківського району Київської області. З 2003 по 2005 роки працювала в опіковому відділенні Вінницької обласної лікарні ім. М.І.Пирогова.
З 2005 року працює лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.

Бондар Юлія Юріївна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 2007 році закінчила ВДПУ ім. М.Коцюбинського. З 2008 по 2011 рік працювала лаборантом ВЗОШ №10, з 2011 року працює лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.

Новини

Сonsultations-Hyg-September-2022
30.08.2022

 

YOU HAVE POSSIBILITY TO RETAKE MISSED CLASSES FOR THE PREVIOUS SEMESTERS ONLINE

for English-media students

From 29 of August till 2nd of September scheduled time for retake from 1000 to 1200 AM

From 5th of September till 18th of September Scheduled time for retake from 1630 to 1830 PM

 

1.

Assoc.Prof. Dyakova O.V.

29.08

7.09

16.09

2.

Assoc.Prof. Stoyan N.V.

30.08

8.09

 

3.

Assoc.Prof. Dudarenko O.B.

31.08

9.09

 

4.

Assoc.Prof. Protsuk L.O.

1.09

12.09

 

5.

Assoc.Prof. Drezhenkova I.L.

2.09

13.09

 

6.

Lecturer Tekliuk R.V.

5.09

14.09

17.09 (10 to 12 AM)

7.

Lecturer Tysevych T.V.

6.09

15.09

 

 

Link for the Microsoft Teams platform https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKuoc9VHyxGoPjKkkzpfsoFeMK5Yi9OQfTgAOjZTTa8E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a214f48d-38b1-4697-bd3a-7808efd0d17c&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

 

Head of General Hygiene and Ecology Department

 

prof. of  HEI  Igor SERHETA

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 15 засідання кафедри загальної гігієни та екології від 25.04.2022 р. Про проведення підсумкових контролів у 2021-2022 навчальному році та форму їх проведення на кафедрі загальної гігієни та екології.
27.04.2022

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 15

засідання кафедри загальної гігієни та екології

від 25.04.2022 року

 

Голова: проф. І.В. Сергета

Секретар: ас. Т.М. Вергелес

 

Присутні: зав. кафедри проф. Сергета І.В., доц. Браткова О.Ю., доц. Краснова Л.І., доц. Шевчук Т.В., доц. Латанюк С.О., доц. Редчіц М.А., доц. Ваколюк Л.М., доц. Дударенко О.Б., доц. Дякова О.В., доц. Стоян Н.В., ас. Дреженкова І.Л., доц. Процюк Л.О., доц. Панчук О.Ю., ст. викл. Теклюк Р.В., ас. Гончарук Т.І., ас. Лукіна Н.Ю., ас. Тисевич Т.В., ас. Вергелес Т.М., ас. Брюховецька Ю.С., ст. лаб. Бондар А.О.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про проведення підсумкових контролів у 2021-2022 навчальному році та форму їх проведення на кафедрі загальної гігієни та екології.

 

1. СЛУХАЛИ: проф. Сергету І.В., який відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року “Про введення воєнного стану в Україні”, листа МОН Україні №1/3417-22 від 10.03.2022 року ”Про завершення начального року” та Наказу Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова №157 від 11.03.2022 року ”Про відновлення навчального процесу в період воєнного стану”,  висунув пропозиції щодо проведення диференційованих заліків з гігієни та екології та військової гігієни у 2021-2022 навчальному році з урахуванням особливостей військового стану у країні.

 

В обговоренні викладацький склад одноголосно підтримав пропозиції.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Провести підсумкові контролі у 2021-2022 навчальному році з гігієни та екології та військової гігієни на останньому занятті у дистанційному форматі для всіх спеціальностей.
 2. Диференційовані заліки приймати у форматі, який передбачає вирішення в усній формі однієї ситуаційної задачі з дисципліни, яка буде представлена студенту на слайді в онлайн-форматі, та висвітлення суті однієї з практичних навичок, яку надасть студенту викладач. Якщо є сумніви під час оцінювання знань студента, можливе одне додаткове теоретичне запитання. Перелік ситуаційних задач, практичних навичок та теоретичних запитань, в яких має орієнтуватися студент, представлені на сторінці кафедри у відповідних розділах.
 3. Якщо під час відповіді студента на диференційованому заліку оголошують повітряну тривогу – студент закінчує свою відповідь в скороченому варіанті і оцінювання проводиться з урахуванням характеристики студента, а саме поточної його успішності. Проведення підсумкового контролю для залишившихся студентів відтерміновується до відбою повітряної тривоги. В разі вичерпання часу пари – студенти складають підсумковий контроль за домовленістю з викладачем у будь-який зручний інший час, але не пізніше 3-х днів після часу проведення диференційованого заліку.
 4. Якщо у студента немає можливості вийти на онлайн-зв’язок у час, призначений для проведення підсумкового контролю (відсутність інтернет-з’єднання, електроенергії, перебування в укритті під час повітряної тривоги тощо), він має повідомити викладача будь-яким зручним способом за допомогою повідомлення у месенжерах або телефонного зв’язку та домовитися про складання підсумкового контролю в будь який інший зручний час, але не пізніше 3-х днів після часу проведення диференційованого заліку.
 5. Критерії оцінювання знань студента:

71-80 балів: Студент повинен знати особливості впливу чинників навколишнього середовища на організм людини, передусім тих, що можуть призводити до виникнення будь-якої патології, та основні екологічні регламенти забезпечення ефективного природокористування, вміти визначити найбільш адекватні та доцільні заходи щодо запобігання виникненню можливих патологічних зрушень у стані здоров’я внаслідок впливу несприятливих чинників довкілля. Відповіді під час проведення підсумкового контролю мають глибокий, змістовний та конкретний характер. Демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок, вільно розв’язує ситуаційні задачі.

61-70 балів: Студент повинен знати основні закономірності впливу чинників навколишнього середовища на організм людини. Відповіді під час підсумкового контролю достатньо змістовні, адекватно відбивають основні розділи навчальної програми. Має практичні навички, однак не в повному обсязі,  вирішує ситуаційні задачі із невеликими труднощами та/або незначними помилками.

50-60 балів: Студент повинен володіти обов’язковим мінімумом знань щодо чинників навколишнього середовища та їх впливу на організм людини. Відповіді під час проведення підсумкового контролю неповні, здебільшого обмежуються простим переліком складників, ознак, рис, без найменших подробиць. Студент володіє мінімумом практичних навичок. Ситуаційні задачі розвʼязує з помилками, відповіді не повні.

0-49 балів: Студент не володіє обов’язковим мінімумом знань щодо чинників навколишнього середовища, особливостей їх впливу на організм людини. Відповіді під час проведення підсумкового контролю не мають конкретного характеру, студент не може дати жодної правильної відповіді або дає лише приблизну відповідь на одне-два запитання. Студент не володіє мінімумом практичних навичок. Ситуаційні задачі не розвʼязує або розвʼязує із значними помилками.

Мінімальна кількість балів становить 50, при кількості балів менше 49 підсумковий контроль не зараховується.

 1. Дані про форму проведення та критерії оцінювання підсумкового контролю оприлюднити на сайті кафедри.
 2. Результати щодо успішності студентів занести в електронні журнали протягом 3-х днів після складання підсумкових контролів.

 

 

 
   


Голова                                                                            проф. І.В. Сергета

 
   

 

 

Секретар                                                                        ас. Т.М. Вергелес

 

Перегляд відкритої лекції д.мед.н. Панчука О.Ю.
27.03.2022

Оголошення

Протягом березня 2022 року проводиться перегляд відкритої лекції д.мед.н. Панчука О.Ю. на тему: “Гігієнічні основи здорового способу життя. Актуальні питання особистої гігієни. Сучасні проблеми психогігієни та психопрофілактики. Гігієнічні основи медичної біоритмології”. Запрошуються усі бажаючі.

Всеукраїнська студентська олімпіада 2021-2022 навчального року
11.03.2022

В І Т А Є М О        П Е Р Е М О Ж Ц І В !

 

22 лютого 2022 на кафедрі загальної гігієни та екології було проведено вузівський етап «Всеукраїнської студентської олімпіади 2021-2022 навчального року» з гігієни та екології в Online на базі Microsoft Teams

 

 

І місце –  Черняк Єлизавета Олександрівна – 17а група, 3 курс медичного факультету

 

ІІ місце – Звонковська Владислава Андріївна – 5б група, 3 курс медичного факультету

 

 

ІІІ місце –  Вікол Анастасія Русланівна – 3а група, 3 курс медичного факультету

                    Грижимайло Артем Володимирович – 15б група, 3 курс медичного факультету

 

 

Кафедра загальної гігієни та екології рекомендує даних студентів для участі у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Перший (вузівський) етап олімпіади з гігієни та екології
10.02.2022

ОБ’ЯВА

 

22 лютого (вівторок) 2022 року в 1700

відбудеться

Перший (вузівський) етап олімпіади з гігієни та екології

Online на базі  Microsoft Teams

Керівник доцент кафедри загальної гігієни та екології Людмила Іванівна КРАСНОВА, тел.: 096-734-60-09.  krasnowaludavnmu@gmail.com

Засідання студентського наукового гуртка
25.09.2021

ОБ’ЯВА

30 вересня 2021 року о 1700

відбудеться

засідання студентського наукового гуртка

загальної гігієни та екології

O n l a n e    на   базі   M i c r o s o f t T e a m s

 

керівник студентського наукового гуртка

асистент Гончарук Тетяна Іванівна, тел.: +38-067-422-21-84.

goncharuktanja@gmail.com

ЗВІТ про переможців XVІІІ Наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку - 2021» Секція: Загальної гігієни та екології
15.04.2021

15 квітня 2021 р. відбулась он-лайн конференція студентів та молодих вчених – секція Загальної гігієни та екології. В роботі конференції взяли участь 30 чоловік. Заслухали 9 доповідей, підготовлених студентами, 1 стендову доповідь та 3 доповіді молодих вчених.

 

Призові місця розподілені наступним чином:

 

І місце –  Тартачний Павло Володимирович, Котвіцька Марія Валентинівна,  Клімішина Анастасія Вікторівна –  студенти 3-го курсу 7а групи за доповідь: «Особливості територіальної залежності дефіциту вітамінів та мікроелементів населення України та шляхи його подолання»;

Белінська Ольга Русланівна – студентка 3 курсу 95б групи та Плавков Олег Михайлович – студент 3 курсу  8б групи за доповідь «Інтернет-адикція у студентів-медиків».

 

ІІ місце – Хотячук Лілія Олександрівна та Черначук Анастасія Петрівна – студентки 3 курсу 12б групи за доповідь: «Визначення ступеня хронічної втоми серед студентів в умовах онлайн навчання»;

Артеменко Ірина Юріївна, студентка 3 курсу 1а групи за доповідь «Гендерні особливості індексу щастя в Україні».

 

ІІІ місце –  Гіс Ярослав Валерійович – студент 3 курсу 16б групи за доповідь: «Гігієна роботи за комп’ютером»;

Лунько Олена Дмитрівна – студентка 3 курсу групи 16б групи за доповідь «Вплив складнокоординаційних видів спорту на формування постави у дітей».

 

Краща стендова доповідь –  Зьомко Вікторія Вікторівна – студентка 3 курсу 7б групи за доповідь «Гігієнічне значення червоної риби. Чим корисні представники лососевих».

Список студентів і молодих вчених, які приймають участь XVІІІ міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку – 2021” Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

 

Список студентів і молодих вчених,

які приймають участь XVІІІ міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку – 2021”

Кафедра загальної гігієни та екології

 

1. Артеменко Ірина Юріївна, 1а група, 3 курс медичного факультету №1

2. Ассефа Анастасія Вергесаївна, група 7б, 3 курс медичного факультету №1

3.  Басюл Олена Олегівна, група 15б, 3 курс медичного факультету №1

4. Белінська Ольга Русланівна, група 95б, 3 курс медичного факультету №2

5. Біляченко Олена Вадимівна, група 16б, 3 курс медичного факультету №1

 1. Вергелес Тетяна Михайлівна, асистент кафедри загальної гігієни та екології

7. Гіс Ярослав Валерійович, група 16б, 3 курс медичного факультету №1

 1. Гурко Сергій Олексійович,  група 11а, 3 курс медичного факультету №1
 2. Зьомко Вікторія Вікторівна 7б група, 3 курс медичного факультету №1

10.  Клімішіна Анастасія Ігорівна, група 7а, 3 курс медичного факультету №1

11.  Котвіцька Марія Валентинівна, група 7а, 3 курс медичного факультету №1

12.  Крохмаль Вікторія Ігорівна, група 7б, 3 курс медичного факультету №1

13.  Лунько Олена Дмитрівна, група 16б, 3 курс медичного факультету №1

14.  Мурмилюк Дмитро Віталійович, група 15б, 3 курс медичного факультету№1

15.  Плавков Олег Миколайович, 8б група, 3 курс медичного факультету №1

16.  Плюшко Руслан Ігорович, 17а група, 3 курс медичного факультету №1

17.  Процюк Людмила Олександрівна, к.мед.н. асистент кафедри загальної гігієни та екології

18.  Скиба Борис Ярославович, група 13а, 3 курс медичного факультету №1

19.  Собецька Дар’я Михайлівна, 15б група, 3 курс медичного факультету №1

20.  Тартачний Павло Володимирович, група 7а, 3 курс медичного факультету №1

21.  Теклюк Руслан Васильович, старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

22.  Тисевич Тетяна Вікторівна, асистент кафедри загальної гігієни та екології

23.  Хотячук Лілія Олександрівна, 12б група, 3 курс медичного факультету №1

24.  Черначук Анастасія Петрівна, 12б група, 3 курс медичного факультету №1

 

Завідувач кафедри

загальної гігієни та екології 

 

 

проф. І.В. Сергета

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

 

 

 

Протокол № 7 від 25 березня 2021 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол № 7

від 25 березня 2021 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

 

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Т. І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, Л.І. Краснова, к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, krasnowaluda@gmail.com, Т.В.Шевчук к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, Shtaras11@gmail.com, І.І. Мотрук к.біол.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, irinamotruk903@gmail.com, Н.В.Стоян, к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, stoyan.nataliya1987@ukr.net, Н. Ю. Лукіна асистент кафедри загальної гігієни та екології, Lukinanata87@gmail.com

Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 14 студентів.

 

1. Слухали: Клімішіна Анастасія Ігороівна, Тартачний Павло Володимирович, Котвіцька Марія Валентинівна група 7а, 3 курс медичного факультету №1

 

Студенти представили свою роботу: “ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛЕЖНОСТІ ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ D СЕРЕД СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ”

Актуальність: Сьогодні в регіонах України надзвичайно актуальною є проблема діагностики та боротьби з дефіцитами різних вітамінів та мікроелементів. Особливе місце займає саме гіповітаміноз вітаміну D, установлено, що 81,8% жителів країни мають дефіцит цього вітаміну. Факторами ризику серед населення України є вік понад 75 років (84,3%), жіноча стать, ожиріння ( ІМТ понад 35кг/м2 ), дефіцит маси тіла ( ІМТ менше 18,5кг/м2 ), зимова пора року та проживання не в Південному регіоні країни. Так як переважна більшість вітаміну синтезується в організмі в процесі ендогенного синтезу під впливом ультрафіолету, нас зацікавило як саме вплинули карантинні обмеження та зменшення часу перебування населення на сонячному світлі на появу симптоматики дефіциту вітаміну D.

Матеріали та методи: Спостереження проводили серед студентів, які були розділені на дві групи: студенти, які активно дотримувались карантинних обмежень та лімітували свій час перебування на вулиці та в громадських місцях (60 осіб) та студенти, які ігнорували ці обмеження, та продовжували життя в звичному режимі (40 осіб). Наявність дефіциту виявляли шляхом опитування та визначення основних симптомів, таких як: виражена м’язова слабість, біль в суглобах, підвищена ламкість та/або випадіння волосся, а також неспецифічні симптоми: загальна слабість, швидка втомлюваність, роздратованість.

Результати: За результатами дослідження встановлено, що у 38% студентів, спостерігались основні симптоми дефіциту вітаміну D. Виявлена статистична різниця прояву дефіциту вітаміну D між студентами першої групи (в якої симптоми виявили у 46% опитуваних) та студентами другої групи (в якої симптоми виявили у 25% опитуваних).

Висновки: Таким чином, у студентів, які протягом року активно дотримувались карантинних обмежень частіше спостерігались симптоми дефіциту вітаміну D. Для студентів, в яких виявлялись симптоми дефіциту були розроблені гігієнічні поради, які включали зміну харчових звичок на користь продуктів багатих цим вітаміном та перебування на сонці 10–15 хвилин в період між 10–15 годинами.

 

Виступили: Лукіна Н.Ю. асистент кафедри (науковий керівник).

В своєму виступі Наталя Юріївна подякувала студентам за співпрацю та побажала успіхів на майбутнє.

2. Слухали: Р.В. Теклюк, ст. викладач кафедри загальної гігієни та екології

Руслан Васильович представив свою роботу: “АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВЯЗБЕРІГАЮЧОЇКОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЕПІДЕМІЧНИХ ВИКЛИКІВ”

 

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

Протокол № 6 від 25 лютого 2021 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол № 6

від 25 лютого 2021 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

 

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Т.І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, Л.І. Краснова к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, krasnowaluda@gmail.com, Т.В.Шевчук к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, Shtaras11@gmail.com, І.І. Мотрук к.біол.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, irinamotruk903@gmail.com, Н.В.Стоян, к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології,stoyan.nataliya1987@ukr.net, Н. Ю. Лукіна асистент кафедри загальної гігієни та екології, Lukinanata87@gmail.com

Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна 3 курс, 7б група, тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 14 студентів.

 

1. Слухали: Белінську Ольгу Русланівну, 95ба група, 3 курс, медичного факультету №2, Плавкова Олега Миколайовича, 8б група, 3 курс медичного факультету №1

Студенти представили свою роботу: “ІНТЕРНЕТ-Адикція У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ”

Актуальність: Інтернет як засіб передавання інформації є дуже важливим у житті студента-медика. Він допомагає оперативно отримати актуальні знання, продемонструвати їх на парах. Використання інтернету не обмежується начальними цілями – це як соціальні мережі, так і велика кількість різноманітних розваг. Проте надмірне та нераціональне його використання може призвести до розвитку інтернет-адикції (IA).

Мета: З’ясувати поширеність IA серед студентів-медиків 1-4 курсів та розробити практичні рекомендації для її профілактики.

Матеріали і методи: анкетування у Google Forms за методикою Internet Addiction Test (IAT) by Kimberly Young, що складався із 40 питань, на які давалось 5 варіантів відповіді («постійно», «часто», «регулярно», «рідко», «ніколи»). За кожне питання можна було отримати від 1 («ніколи») до 5 балів («постійно»). Було розроблено шкалу брехні (2 питання з однаковим змістом, але різним формулюванням, які зустрічались на початку і в кінці тесту). Якщо різниця балів за ці 2 питання була більше за 1 (2-5), відповідь вважалась недостовірною та до уваги не бралась. Якщо студент набирав від 20 до 49 балів – він звичайний користувач інтернету, від 50 до 79 балів – є деякі проблеми, пов’язані із захопленням інтернетом, більше 80 балів – залежність від інтернету.

Результати: Нами було опитано 89 студентів-медиків 1-4 курсів. 11 відповідей (12.4%) виявилися неправдивими та не оброблялися. За результатами опитування 1 учасник (1.3%) – звичайний користувач інтернету. У 26 (33.3%) респондентів наявне захоплення інтернетом, яке водночас можна скоригувати, але й можна погіршити до залежності. 51 учасник (65,4%) є залежним від інтернету. 32 респонденти (62.7%) нехтують прийомами їжі, щоб провести цей час онлайн. Серед залежних 31 (60.8%) вказали, що у них наявні погіршення сну, які вони пов’язують із щоденним використанням інтернету. 24 студенти (47%) мають відчуття сухості в очах, 10 (19.6% залежних від інтернету) нехтують особистою гігієною, будучи онлайн, у 7 (13.7%) був синдром карпального  каналу (оніміння пальців кисті, пов'язане із защемленням n. medianus).

Висновки: Отже, за результатами IAT 51 студент із 78 виявився залежним. Оскільки немала частина із них нехтує як прийомами їжі, так і особистою гігієною, надважливим чинником у розвитку інтернет-залежності є неправильне планування розпорядку дня (або його відсутність) Занепокоєння викликає те, що люди з інтернет-залежністю замкнуті в собі, не здатні вирішувати реальні пробеми, не потребують особистого спілкування, віддаючи перевагу месенджерам. В них виникають проблеми із здоров’ям – зокрема із зоровим аналізатором (сухість в очах, погіршення зору), погіршення сну. Проте в теперішніх умовах інтернет необхідний у студентському середовищі – це і спосіб отримати оперативну інформацію, і шлях здобування освіти (дистанційне навчання). Тому для попередження IA варто правильно та раціонально розподіляти свій час між його використанням та іншими необхідними заняттями.

 

Виступили: асистент Н. Ю. Лукіна (науковий керівник).

В своєму виступі Наталя Юріївна подякувала за співпрацю студентів та сказала що їх робота на сьогоднішній день є актуальною і заслуговує на перемогу та побажала успіхів на майбутнє.

 

2. Слухали: Зьомко Вікторію Вікторівну 3 курс, 7б група,

Студенти представили свою стендову роботу: “ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЧЕРВОНОЇ РИБИ. ЧИМ КОРИСНІ ПРЕДСТАВНИКИ ЛОСОСЕВИХ”

Виступили: асистент Ю. С.Брюховецька (науковий керівник).

В своєму виступі Юлія Сергіївна подякувала за співпрацю Вікторії та сказала що потрібно доопрацювати її роботу, а також побажала успіхів на майбутнє.

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

Протокол № 5 від 28 січня 2021 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол № 5

від 28 січня 2021 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

 

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Т. І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, Л.І. Краснова к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, krasnowaluda@gmail.com, Т.В.Шевчук к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, Shtaras11@gmail.com, Л.О. Процюк к.мед.н., асистент кафедри загальної гігієни та екології, ludmilaprosuyk@gmail.com 

 

Секретар: Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна 3 курс, 7б група, тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 12 студентів.

 

1. Слухали: Собецьку Дар’ю Михайлівну, 15б група, 3 курс медичного факультету №1

Студентка представила свою роботу: “ВПЛИВ КАРАНТИНУ НА ХАРЧОВУ ПОВЕДІНКУ ТА ІМТ СТУДЕНТІВ”

Актуальність: карантинні обмеження, що пов’язані з пандемією COVID-19 вплинули на всі сфери нашого життя. Локдаун, обмеження соціальних контактів, робота та навчання онлайн призвели до змін у психічному та фізичному здоров’ї населення. Статистично було відмічено збільшення кількості неврозів, депресій та зменшення рухової активності і, як наслідок цього, зростання маси тіла серед дорослого населення України.

Мета: спроба оцінити вплив карантину на індекс маси тіла та виявити можливі зміни харчової поведінки серед студентів різних курсів ВНМУ імені Пирогова.

Матеріали та методи: для дослідження було використано найбільш простий та поширений метод – анкетування, яке містило 16 запитань про можливі зміни в фізичній активності, харчових вподобаннях, схильності до переїдання та провокуючі фактори.

Результати: в проведеному опитуванні взяли участь 209 студентів віком від 17 до 23 років. Було встановлено, що збільшення маси тіла відмітили в себе 41,5% респондентів. Індекс маси тіла, який можна назвати критеріальним показником оцінки харчового статусу людини, серед студентів, маса тіла яких збільшилася під час карантину, зріс в середньому на 1,67 кг/м². Найбільші коливання ваги відмічалися серед дівчат. Серед причин таких результатів на першому місці зареєстровано зменшення фізичної активності різного ступеня, яке спровоковане онлайн навчанням та закриттям громадських місць, зокрема спортзалів. Понад 42% опитаних підтвердили, що їх фізична активність зменшилася в значному ступені, ще 22% відповіли, що зменшилася, але незначно. Ще одним провокуючим фактором стало збільшення споживання їжі, яке спостерігалося серед 51,4% опитаних. За період карантину 61% студентів почали більше споживати хлібобулочних виробів, солодощів, фаст-фуду та снеків. Збільшувати споживання харчових продуктів під час стресу, так би мовити «заїдати» стрес, за результатами опитування схильні 43,3% студентів. Стрес був спровокований різними факторами: на першому місці – навчання, на другому – тривала праця за комп’ютером, на третьому та четвертому відповідно карантинні обмеження та проблеми в родині.

Висновки: карантин став причиною зменшення фізичної активності та зростання стресу серед студентів нашого університету. Так як значний відсоток опитаних схильний до «заїдання» негативних емоцій, було відмічено збільшення споживання їжі, яка містить багато вуглеводів, а саме солодощів, хлібобулочних виробів та фаст-фуду, що призвело до збільшення маси тіла у 41,5% респондентів.

 

Виступили: Браткова О.Ю. (к.мед.н., доц. (науковий керівник).

В своєму виступі Ольга Юріївна подякувала Дар’ю за співпрацю та побажала успіхів на майбутнє.

 

2. Слухали: Артеменко Ірина Юріївна, 1а група, 3 курс медичного факультету №1

Студентка представила свою роботу: “ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНДЕКСУ ЩАСТЯ В УКРАЇНІ”

Актуальність: у 2020 р. Україна посіла 123 місце серед 153 країн щодо Індексу щастя (за 2019 р. Україна посідала 133 місце серед країн світу). Аналізуючи цей показник, ми спостерігаємо, то різке збільшення в порівняні з 2018/2019 – 8%/33%, та різке зменшення 2019/2020 – 33%/14% відповідно.

Мета: нашої роботи полягає у проведенні аналізу даних власного анкетування Індексу щастя і дослідження проведеного Фондом Демократичної ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології щодо факторів, які погіршують Індекс щастя.

Матеріали та методи: аналітичний, системний, описовий, порівняльний, за допомогою власного опитувальника.

Результати: із 450 респондентів, які прийняли участь в добровільному анонімному анкетуванні були особи віком від 18 і старше 60 р. як це передбачено Gallup International (EoY). Із всіх респондентів представниці жіночої статті становило – 69,6% – і 30,4% чоловічої статі, середній вік склав 32 роки.

 За результатами наших досліджень встановлено, що індекс щастя залежить від стану здоров’я людини і тому на питання в анкеті більшість 33,1 % вважають себе цілком здоровими (із них 10,4% чоловіків, 22,7% жінок), а 69,2% респондентів відповіли, що мають проблеми зі здоров’ям (із них 20,7% чоловіків, 48,5% жінок). При цьому 56,4% респондентів займаються спортом (із них 21,5% чоловіків, 34,9% жінок), а 43,6% не займаються спортом (із них 8,9% чоловіків, 34,7% жінок). Велику роль на стан людини відіграє здорове, збалансоване харчування, тому на наші питання щодо частоти прийому їжі респонденти відповіли наступним чином: 1 раз на добу –5,6% (з них 1,6% чоловіків, 4% жінок), 2–3 рази на добу – 63,6% (з них 20,5% чоловіків, 43,1% жінок), 3–5 разів на добу – 28,9% (з них 6,9% чоловіків, 22,0% жінок) і більше 5 разів – 2% ( з них 22,0% чоловіків і 1,78% жінок). Щодо необхідності збагачення харчових продуктів поживними речовинами респонденти поділились на три групи: 1) раціон обов’язково повинен бути збагачений поживними речовинами – 29,3% (з них 6,4% чоловіків, 22,9% жінок), 2) ні, не обов’язково – 29,6% (з них 11,4% чоловіків, 18,2% жінок) і 41,1% (з них 12,7% чоловіків, 28,4% жінок) звертають увагу тільки сезонно. По відношенню до кількості годин сну на добу наступні результати: перша група яка витрачала недостатньо годин на сон – менше 4 годин – 1,1% (з них 0,8% чоловіків, 0,3% жінок), 5–6 годин – 44,7% (з них 14,5% чоловіків, 30,2% жінок)) і друга група яка дотримувалась режиму сну – 51,3% (7–8 годин – 51,3% (з них 14,4% чоловіків, 36,9% жінок) і більше 9 годин – 2,9% (з них 0,7% чоловіків, 2,2% жінок). Були задоволені якістю свого сну 41,3% (з них 12% чоловіків, 29,3% жінок), а 58,7% (з них 18,5% чоловіків, 40,2% жінок) – не задоволені.

Висновки: таким чином, за даними нашого дослідження 65,6% респондентів задоволені якістю свого життя,  частіше це жінки, а 34,4% незадоволені із-за недотримання принципів здорового способу життя. Індекс щастя може змінитись і досягти високих показників, як в багатьох країнах ЄС, якщо кожний буде відповідально ставиться до свого власного здоров’я (внутрішнього локального відчуття і економічного становища респондентів).

 

Виступили: Лукіна Н.Ю. асистент кафедри (науковий керівник).

В своєму виступі Наталя Юріївна подякувала Ірину за співпрацю та побажала успіхів на майбутнє.

 

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

Протокол № 4 від 24 грудня 2020 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол № 4

від 24 грудня 2020 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

 

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Доц. Краснова Л.І., Т.І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, Р.В. Теклюк, ст. викладач кафедри загальної гігієни та екології, teklyukru@gmail.com, Т.В.Шевчук к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, Shtaras11@gmail.com.

Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна 3 курс, 7б група, тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 12 студентів.

 

1. Слухали: Хотячук Лілія Олександрівна, Черначук Анастасія Петрівна, 12б група, 3 курс.

 

Студентки представили свою роботу: “ВИВЧЕННЯ СИНДРОМУ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ ТА ВІТАМІННОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ”

Актуальність: Щоденне засвоєння великих масивів інформації і постійна боротьба за кращий бал  у студентів призводить до зрушення розпорядку дня, мінімізації відпочинку та порушенню режиму харчування, що веде до розвитку синдрому хронічної втоми. Люди з цією патологією страждають на постійне виснаження, апатію та безсоння, що неодмінно впливає на їх якість життя. Вітаміни – це ессенціальні сполуки, які організм не здатен синтезувати самостійно. Останні дослідження вказують на  вплив їх дефіциту на  розвиток синдрому хронічної втоми. За даними статистики щорічна кількість людей з цією нозологією зростає, що потребує розробки ефективних методів профілактики та корекції даного симптомокомплексу.

Мета: Визначити наявність синдрому хронічної втоми  та вітамінної недостатності в студентів третього курсу в лютому – березні та скласти перелік рекомендацій для профілактики даного стану.

Матеріали та методи: Для пошуку доказових джерел використовувалась література чотирьох баз даних (PubMed, Web of Science, Google Scholar та  Elsevier). Відбір студентів відбувався методом рандомізації. Досліджувана група склала 110 студентів 3–го курсу ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Контрольна група налічувала 20 людей. Оцінку вираження синдрому хронічної втоми проводили за допомогою опитувальників реєстрації та оцінки ступеня хронічної втоми. Вітамінну недостатність оцінювали за наявністю клінічних проявів гіповітамінозу. Статистичну обробку результатів проводили з використанням показників середнього арифметичного значення та стандартного квадратичного відхилення.

Результати: При аналізі ступеня синдрому хронічної втоми визначили, що серед 110 студентів 80% має ознаки хронічної втоми, зокрема у 25 досліджуваних (22,7%) наявна легка форма симптомокомплексу з середнім показником 14±0,91, у 40 (36,4%) – середня ступінь вираження, середні показники якої становили 10,85±0,95. Виражена втома спостерігалася у 19 людей (17,3%) з середнім показником 7,11±0,81, а важка – у 4 студентів (3,6%), середні показники яких складали 4,75±0,5, тоді як у контрольній групі вони становили 21,09±1,64.

У досліджуваній групі наявність гіповітамінозу спостерігалась у 61% респондентів, зокрема дефіцит вітаміну С спостерігався у 17 студентів (15,5%), вітаміну А – у 15людей (14%), вітаміну В2 – у 18 (16%) і вітаміну Р – у 17 досліджуваних (15,5%). Згідно отриманих результатів найбільша кількість студентів – 53 особи (48%) страждає на недостатність вітаміну D.

Висновки: У студентів 3 курсу в досліджуваний період спостерігається розвиток хронічної втоми та недостатність вітамінів C, P, D, A і B2, особливо вітаміну D. Для профілактики розвитку хронічної втоми необхідно провести оптимізацію режиму дня та праці з урахуванням біоритму працездатності, використанням фізичних вправ, достатнього сну, адекватного та збалансованого харчування, збагаченого вітамінами.

 

Виступили: доцент, к.мед.н. Л.І. Краснова  (науковий керівник).

В своєму виступі Людмила Іванівна подякувала за співпрацю студенткам та сказала. що їх робота на сьогоднішній день є актуальною і заслуговує на перемогу, побажала успіхів на майбутнє.

 

2. Слухали: к.мед.н. Л.О. Процюк, асистент кафедри загальної гігієни та екології

Людмила Олександрівна представила доповідь: “ГІГІЄНІЧНІ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВУЗУ”

 

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

Протокол № 3 від 26 листопада 2020 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол № 3

від 26 листопада 2020 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

 

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Т.І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, Т.В. Шевчук к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, Shtaras11@gmail.com.

Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна 3 курс, 7б група, тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 12 студентів.

 

1. Слухали: Біляченко Олену Вадимівну, група 16б, 3 курс

Студентка представила свою роботу: “ПРОБЛЕМА УТИЛІЗАЦІЇ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ”

Актуальність: радіоактивні відходи – це особливий вид матеріалів, що містять ізотопи хімічних елементів, і які не можуть бути використані у жодних технологічних процесах. Проблема ядерних відходів постала у середині XX століття з розвитком атомної енергетики та ядерної зброї. Основними джерелами радіоактивних відходів в Україні є атомні електростанції, наукові центри, підприємства з видобування та переробки уранової руди, а також діагностичні та лікувальні заклади охорони здоров’я. Основною проблемою радіоактивних відходів є труднощі у зберіганні, транспортуванні та переробці небезпечних матеріалів.

Мета: дослідити властивості радіоактивних відходів різного походження, встановити шляхи їх безпечного транспортування та утилізації

Матеріали та методи: збір, аналіз і порівняння інформації з сучасних українських та іноземних джерел щодо знешкодження та довгострокового зберігання радіоактивних відходів.

Результати: умови зберігання та утилізації залежать від властивостей матеріалів – для твердих, рідких і газоподібних речовин застосовують різні підходи; крім того, важливими є такі показники як активність та період напіврозпаду радіоактивних речовин. Для тимчасового зберігання високоактивних відходів використовують резервуари для відпрацьованого ядерного палива, що дає можливість розпаду короткоживучих ізотопів. Довготривале зберігання радіоактивних відходів вимагає їх консервації у формі, яка не буде вступати в реакції і руйнуватися протягом довгого часу. Переробка радіоактивних матеріалів спрямована на безпосередню трансформацію агрегатного стану або властивостей радіоактивної речовини, тому для кожного типу радіоактивного матеріалу методи проведення подібної процедури різняться: для рідких – осадження і дистиляція, для твердих - спалювання, пресування і кальцинація, для газоподібних - хімічне поглинання і фільтрація. Оскільки значна кількість радіоактивних речовин не підлягає утилізації і вторинній переробці, єдиним методом уникнення забруднення середовища такими відходами є їх остаточне поховання.

Висновки: у ХХІ столітті розроблено нові підходи до перетворення та утилізації радіоактивних відходів, впровадження сучасних методів дає можливість уникнути негативного впливу на довкілля, власне організм людини, зменшити вартість знешкодження та створити безпечні умови праці для людей, що контактують з ізотопами. Можливість вторинного використання таких речовин є технологією майбутнього, що набуватиме поширення у всьому світі протягом найближчих десятиліть.

 

Виступили: Т.І. Гончарук (науковий керівник).

В своєму виступі Тетяна Іванівна подякувала студентку за співпрацю та сказала, що її робота на сьогоднішній день є актуальною та побажала успіхів на майбутнє.

 

2. Слухали: Скиба Борис Ярославович, група 10а, 3 курс

Студент представив свою роботу: “ХВОРОБА МІНАМАТА”

Актуальність: Ртуть – метал сріблясто-білого кольору, відомий своїми властивостями, які людство активно використовує в побуті, в лікуванні, металургії, при створенні вакцин, у виготовленні люмінісцентних ламп, термометрів, в хімічній промисловості. Також відомо, що ртуть та її сполуки мають токсичну дію на організм людини. Актуальність дослідження полягає в тому, що застосування ртуті на хімічних заводах призводить до масових отруєнь як результат неправильної утилізації металу та байдужості магнатів-підприємців. Одним з прикладів «ртутної» катастрофи є хвороба Мінамата (хвороба «котячого танцю»). Хвороба Мінамата - це синдром, наслідок отруєння органічними сполуками ртуті, переважно метилртуттю. Вперше вона була виявлена в Японії, в префектурі Кумамото в місті Мінамата в 1956 році. Симптоми отруєння включали порушення моторики, парестезії в кінцівках, погіршення чіткості мови, ослаблення зору і слуху, а в важких випадках - параліч та порушення свідомості, що завершувалось летальним результатом. Хвороба виникла, коли метилртуть з хімічного заводу Chisso Corporation була випущена в промислові стічні води. Забруднення продовжувалося з 1932 по 1968 рік.

Мета: Зрозуміти механізм розвитку отруєння ртутью та проаналізувати наслідки хвороби Мінамата.

Матеріали та методи: Аналіз статей із бази Google Scholar (Гугл Академія) за 2013-2019 роки.

Результати: Висока токсичність метилртуті зумовлена її розчинністю в ліпідах, що дозволяє їй легше проходити через біологічні мембрани, проникати в головний та спинний мозок, в периферичні нерви, а також перетинати плацентарний бар'єр і накопичуватися в плоді. Метилртуть повністю руйнує нервові клітини центральної нервової системи. Аналіз наслідків захворювань в Японії показав, що у матерів, які перенесли легке отруєння ртуттю, народжувалися діти з важким церебральним паралічем. Хронічне отруєння ртуттю призводило до порушення нервової системи. Такі хворі худнуть, виснажуються, стають дратівливими та схильними до депресивних реакцій. Ці явища отримали назву “ртутний еритизм”. Тремор рук є постійним і досить вираженим. На тлі підвищеної збудливості кірково-підкіркових відділів мозку виникають виражені нейроциркуляторні порушення. До березня 2001 року було 2265 жертв хвороби Мінамата, з них 1784 померли. Більше 10 000 людей отримали компенсацію від компанії. У 2004 році жертвам захворювання було надано 86 мільйонів доларів компенсації.

Висновок: Масове застосування настільки небезпечної речовини повинно контролюватися певною державною структурою, яка буде перевіряти підприємства, що використовують ртуть, щоб не повторювались подібні трагедії.

 

Виступили: Т.І. Гончарук (науковий керівник).

В своєму виступі Тетяна Іванівна подякувала студентові за співпрацю та хорошу доповідь, а також відмітила, що його робота на сьогоднішній день є актуальною, та побажала успіхів на майбутнє.

 

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

Протокол № 2 від 29 жовтня 2020 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021
Протокол №1 від 24 вересня 2020 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол №1

від 24 вересня 2020 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Т.І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, С.О. Латанюк к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, slataniuk@gmail.com, О.Ю. Браткова к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, oljasia80@gmail.com

Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна 3 курс, 7б група, тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 18 студентів.

Слухали: Т.І. Гончарук.

Тетяна Іванівна розповіла студентам про організацію проведення науково-практичних студентських робіт та їх підготовку для участі в міжвузівській студентській конференції, яка відбудеться в квітні 2021 року. Проінформувала про підготовку студентів до участі в предметній олімпіаді. Розповіла, як проводиться предметна олімпіада на базі кафедри загальної гігієни, а також як проходить підготовка трьох студентів, що зайняли 1-3 місця на олімпіаді, до участі у Всеукраїнській олімпіаді.

Гончарук Т.І. пояснила, як оформляти студентські наукові роботи, виконані на базі кафедри, до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

В подальшому проводиться рецензування студентських наукових робіт, поданих до участі у Всеукраїнському конкурсі, фахівцями кафедри з відбором трьох найкращих робіт для наступного етапу змагань.

На засіданнях студентського наукового гуртка заслуховуються доповіді студентів студентського наукового гуртка.

А сьогодні ми підготуємося до конференції, яка перенесена на 28 листопада 2020 року і переглянемо усі доповіді. 

1. Принципи раціонального харчування для здоров’я студентів-медиків

Доповідачі: І.В. Хлєстова 10а група, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. О.Ю. Браткова

2. Вплив молодого місяця на психічний стан студентів

Доповідачі: Ю.Ю. Хіміч, В.В Лубковська 4б група, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. С. О. Латанюк

3. Гігієнічна оцінка впливу стресу на виникнення шкідливих звичок у студентів вінницького національно медичного університету ім. М.І. Пирогова

Доповідач: В.І Бокоч., А.О., Сущенко Д.С., Мельник 26б група, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Т. В. Шевчук

4. Вплив мобільних пристроїв на когнітивні функції студентів

Доповідач: Г. Алієва, М.Л Гуменюк., П.Р Романюк 25а група, 4 курс

Науковий керівник: асистент Н. Ю. Лукіна

5. Нова парадигма якості вищої освіти України та її вплив на медичну освіти

Доповідачі: К.М. Агафонов 26б група, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Т. В. Шевчук

6. Гігієнічне значення риби. Норми споживання. Захворювання, які може спричинити недоброякісна риба.

Доповідачі: В. В. Зьомко 7б група, 3 курс

Науковий керівник: асистент Ю. С.Брюховецька

Стендова доповідь

1. Авокадо – бездоганний суперфуд?

Доповідачі: А.О. Кондрашова., М.В. Данилевич, А.А. Балян 17б група, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Л. І.Краснова

Доповіді молодих вчених

1. Здоров'язберігаючі аспекти в контексті дистанційного навчання.

Доповідач: к.мед.н. Л.О. Процюк, асистент кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник: д.мед.н., проф. І. В. Сергета

2. Взаємозв'язок шкідливих звичок у підлітків 14-16 років у контексті сформованості їх здоров'язберігаючої компетентності.

Доповідач: Р. В. Теклюк, старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник: д.мед.н., проф. І. В. Сергета

3. Характеристика режиму дня студентів закладів вищої медичної освіти.

Доповідач: Т. В. Тисевич, асистент кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник:к.псих.н., доц. Л.С.Лойко

4. Сучасна екологічна криза: від екології до моралі

Доповідач: Т.М. Вергелес асистент кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник: д.мед.н., проф. І. В. Сергета

Удачі нам усім на конференції.

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

План наукової роботи студентів на кафедрі загальної гігієни та екології в 2020-2021 н.р Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

 

План наукової роботи студентів

на кафедрі загальної гігієни та екології в 2020-2021 н.р

 

№ пп

Вид діяльності

Термін виконання

Виконавці

Примітка

 1.  

Організація проведення науково-практичних студентських робіт та їх підготовка для участі в міжвузівській студентській конференції

протягом року

ас. Гончарук Т.І., викладачі кафедри, студенти

 

 1.  

Засідання наукового студентського гуртка

–″–

–″–

 

 1.  

Заслухати доповіді студентів на секції «Загальна гігієна та екологія»

квітень 2021 р.

–″–

 

 1.  

Підготовка студентів до участі в предметній олімпіаді

протягом року

доцент, к.мед.н. Краснова Л.І.

викладачі кафедри,

 

 1.  

Проведення предметної олімпіади на базі кафедри загальної гігієни

–″–

доцент, к.мед.н. Краснова Л.І.

викладачі кафедри,

 

 1.  

Підготовка трьох студентів, що зайняли 1-3 місця на олімпіаді, до участі у Всеукраїнській олімпіаді

–″–

доцент, к.мед.н. Краснова Л.І.

викладачі кафедри,

 

 1.  

Підготовка та оформлення студентських наукових робіт, виконаних на базі кафедри, до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

–″–

ас. Гончарук Т.І.,

викладачі кафедри,

студенти

 

 1.  

Рецензування студентських наукових робіт, поданих до участі у Всеукраїнському конкурсі, фахівцями кафедри з подальшим відбором трьох найкращих робіт для наступного етапу змагань

–″–

ас. Гончарук Т.І.,

викладачі кафедри,

студенти

 

 1.  

Підготовка до друку та видання друкованих студентських наукових робіт

ХІІ. 2020-ІІІ. 2021 р.

ас. Гончарук Т.І.,

викладачі кафедри,

студенти

 

 1.  

Заслухати наступні доповіді студентів на засіданнях студентського наукового гуртка:

ХІІ. 2020-ІІІ. 2021 р.

ас. Гончарук Т.І.,

викладачі кафедри,

студенти

 

 1.  

«Гігієнічна оцінка впливу стресу на виникнення шкідливих звичок у студентів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова»

жовтень, 2020

Бокач  Владислав Іванович 26б, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Т.В.Шевчук

 

 1.  

«Авокадо – бездоганний суперфуд» 

жовтень, 2020

Кондрашова Анна Олександрівна, Марина Вікторівна Данилевич, Балян Анна Алексанівна 17б, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доцент Л.І. Краснова

 

 1.  

«Вплив мобільних пристроїв на когнітивні функції студентів»

жовтень, 2020

Г. Алієва, М.Л Гуменюк., П.Р Романюк 25а група, 4 курс

Науковий керівник: асистент Н. Ю. Лукіна

 

 1.  

«Вплив молодого місяця на психічний стан студентів»

жовтень, 2020

Лубковська Валерія Валеріївна 20б, 3 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. С.О. Латанюк

 

 1.  

«Нова парадигма якості вищої освіти України та її вплив на медичну освіту»

листопад 2020 року

Агафонов Констянтин Михайлович 26б, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Т.В.Шевчук

 

 1.  

«Профілактика серцево-судинних захворювань у людей різних вікових груп»

26 листопада 2020 року

Моринець Катерина Вікторівна, 14а, 4 курс

Науковий керівник: асистент Т.І. Гончарук

 

 1.  

«Характеристика режиму дня студентів закладів вищої медичної освіти»

листопад 2020 року

Тисевич Т.В. асистент кафедри загальної гігієни та екології.

 

 1.  

«Гігієнічне значення риби. Норми споживання. Захворювання, які може спричинити недоброякісна риба»

листопад 2020 року

В. В. Зьомко 7б група, 2 курс

Науковий керівник: асистент Ю. С.Брюховецька

 

 1.  

«Взаємозв'язок шкідливих звичок у підлітків 14-16 років у контексті сформованості їх здоров'язберігаючої компетентності»

листопад 2020 року

Р. В. Теклюк, старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

 

 1.  

«Принципи раціонального харчування для здоров’я студентів-медиків»

листопад 2020 року

Хлестова Ірина Валентинівна 10а, 3 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц.О.Ю. Браткова

 

 1.  

«Здоров'язберігаючі аспекти в контексті дистанційного навчання»

листопад 2020 року

Л.О. Процюк, к.мед.н. асистент кафедри загальної гігієни та екології.

 

 1.  

Секційне засідання

XVІІ міжнародної наукової медичної конференції студентів та молодих вчених

„Перший крок в науку” 2021

28 листопада 2020 р.

Усі викладачі і студенти гуртківці

 

 1.  

«Гігієна роботи за комп’ютером»

Жовтень 2020 року

Гіс Ярослав Валерійович, група 16б, 3 курс

Науковий керівник: асистент Т.І. Гончарук

 

 1.  

«Вплив складнокоординаційних видів спорту на формування постави у дітей»

Жовтень 2020 року

Лунько Олена Дмитрівна, група 16б, 3 курс

Науковий керівник: асистент Т.І. Гончарук

 

 1.  

«Радіоактивні відходи та їх переробка»

Листопад 2020 року

Біляченко Олена Вадимівна, група 16б, 3 курс

Науковий керівник: асистент Т.І. Гончарук

 

 1.  

«Хвороба Міномата»

Листопад 2020 року

Скиба Борис Ярославович, група 10а, 3 курс

Науковий керівник: асистент Т.І. Гончарук

 

 1.  

«Визначення ступеня хронічної втоми серед студентів в умовах онлайн навчання»

Грудень 2020 р.

Доповідачі: Л.О. Хотячук , 12 Доповідачі: О.Д. Лунько, 16б група, 3 курс

Науковий керівник: доц. Л. І. Краснова

 

 

 1.  

«Проблеми використання дистанційного навчання в умовах коронавірусної інфекції»

Грудень 2020 р.

Доповідачі: Р.І. Плюшко, 17а група, 3 курс

Науковий керівник: асистент Т. М. Вергелес

 

 

 1.  

«Гігієнічні і психофізіологічні особливості формування здоров’я студентів медичного вузу»

Грудень 2020 р.

Доповідач: к.мед.н. Л.О. Процюк, асистент кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник: д.мед.н., проф. І. В. Сергета

 

 1.  

«Харчові звички студентів закладів вищої медичної освіти»

Січень 2021 р.

Доповідач: Т. В. Тисевич, асистент кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник:к.псих.н., доц. Л.С.Лойко

 

 1.  

«Вплив карантину на харчову поведінку і ІМТ студентів»

Січень 2021 р.

Доповідачі: Д.М. Собецька, 15б група, 3 курс

Науковий керівник: доц. О. Ю. Браткова

 

 

 1.  

«Гендерні особливості індексу щастя в Україні»

Січень 2021 р.

Доповідачі: І.Ю. Артеменко, 1а група, 3 курс

Науковий керівник: асистент Н.Ю. Лукіна

 

 1.  

«Гігієнічне значення червоної риби. Чим корисні представники лососевих»

Лютий 2021 р.

Доповідач: В.В. Зьомко 7б група, 3 курс

Науковий керівник: асистент Ю. С.Брюховецька

 

 1.  

«Інтернет-адикція у студентів-медиків»

 

Лютий 2021 р.

Доповідачі: О.Р.Белінська, 95ба група, 3 курс, О.М. Плавков, 8б група, 3 курс

Науковий керівник: доц. Т. В. Шевчук. асистент Н.Ю. Лукіна

 

 1.  

«Актуальність формування здоров’язберігаючої компетентності в умовах сучасних епідемічних викликів»

 

Березень 2021 р.

Доповідач: Р.В. Теклюк, ст. викладач кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник: д.мед.н., проф. І. В. Сергета

 

 

 1.  

«Особливості територіальної залежності дефіциту вітамінів та мікроелементів населення України та шляхи його подолання»

Березень 2021 р..

Доповідачі:П.В. Тартачний,М.В. Котвіцька, А.І. Клімішина, 7а група, 3 курс

Науковий керівник: асистент Н.Ю. Лукіна

 

 1.  

Секційне засідання

XVІІІ міжнародної наукової медичної конференції студентів та молодих вчених

„Перший крок в науку” 2021

15-17 квітня 2021 р.

Усі викладачі і студенти гуртківці

 

 

 

 

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

 

Чергування викладачів
10.05.2019
Чергування викладачів
10.05.2019

 

Час чергування викладачів

 

 

Час роботи

Понеділок 13.05

Вівторок 14.05

Середа 15.05

Четвер 16.05

П’ятниця 17.05

Субота 18.05

9.00-13.00

Латанюк С.О.

Стоян Н.В.

Ваколюк Л.М.

Браткова О.Ю.

Лукіна Н.Ю.

Редчіц М.А.

13.00 -17.00

Шевчук Т.В.

Фещук Н.М.

Гончарук Т.І.

Латанюк С.О.

Латанюк С.О.

 

 

 

 

 

 

 

Час роботи

Понеділок 20.05

Вівторок 21.05

Середа 23.05

Четвер 23.05

П’ятниця 24.05

Субота 25.05

9.00-13.00

Стоян Н.В.

Стоян Н.В.

Краснова Л.І.

Лукіна Н.Ю.

Редчіц М.А.

Шевчук Т.В.

13.00 -17.00

Фещук Н.М.

Редчіц М.А.

Ваколюк Л.М.

Яцина О.В.

Ваколюк Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

Час роботи

Понеділок 27.05

Вівторок 28,08

Середа 29.05

Четвер 30.05

П’ятниця 31.06

Субота 1.06

9.00-13.00

Браткова О.Ю.

Лукіна Н.Ю.

Краснова Л.І.

Браткова О.Ю.

Краснова Л.І.

Гончарук Т.І.

13.00 -17.00

Гончарук Т.І.

Яцина О.В.

Редчіц М.А.

Яцина О.В.

Шевчук Т.В.

 

 

 

Кафедра загальної гігієни та екології

 

Чергування викладачів
10.05.2019

Наукова діяльність

 

 

Міністерство охорони здоров’я України

Вінницький національний медичний університет

ім. М. І. Пирогова

 

 

 

Кафедра загальної гігієни та екології

 

 

 

 

 

 

 

 

З В І Т

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

ЗА 2021 РІК

 

ЗМІСТ

 

№ з/п

Назва розділу

Стор.

1

Кадрове і матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

3

2

Статусні показники діяльності кафедри (підрозділу)

4

3

Перелік НДР, виконуваних на кафедрі

6

4

Інформація про отримані гранти

8

5

Участь у доклінічних та  клінічних випробуваннях фармпрепаратів

8

6

Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри

8

7

Патентно-ліцензійна діяльність кафедри 

10

8

Інформація про підготовку наукових кадрів

10

9

Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок

13

10

Видавнича діяльність кафедри

16

11

Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві

30

12

Отримані співробітниками нагороди, премії, звання (державні, громадські

32

13

Студентська наука

32

14

Пропозиції  щодо  підвищення  ефективності  наукової  роботи  в університеті

34

 

 1.     Кадрове і матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності 

 

1.1  Дані про наукові кадри

      Кількість співробітників (всього/ з них жінок)        -          _/_,

      Кількість співробітників (всього/ з них жінок)                –          22/16

                                                                        в тому числі:

1.1.1.                 докторів наук                                                             –          3/1

1.1.2.                  кандидатів наук                                                        –          13/10

1.1.3.                  без ступеня                                                             –          6/5

1.1.4.                  пенсійного віку                                                       –          5/3

1.1.5.                  керівників                                                   

1.1.6.                  доцентів                                                                   –          14/10

1.1.7.                  асистентів                                                                –          6/5

1.1.8.                  старших лаборантів                                                  –          2/2

1.1.9.                  докторів наук молодших 30 років                              –          0/0

1.1.10.              докторів наук молодших 40 років                                –          0/0

 

Таблиця 1.1

Список співробітників кафедри, які є членами постійнодіючих спеціалізованих рад

для захисту дисертацій у 2021 р

 

№ з/п

ПІБ

Посада

Шифр спеціалізованої ради і установа, в якій вона знаходиться

1.

Сергета І.В.

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 у ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України”
 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 у Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України

 

 • проф. Сергета І. В. є резервним кандидатом до складу галузевої експертної ради НАЗЯВО України з галузі знань 22 “Охорона здоров’я”, експертом МОН України із підготовки пропозицій щодо пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку України на 2021-2030 роки, членом Експертно-координаційної ради НАМН України з питань реалізації завдань і заходів Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки, заступником Голови комітету фахової експертизи “Гігієна; організація охорони здоров’я” ліцензійних іспитів “Крок 2. Загальна лікарська підготовка” Державної організації “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при МОЗ України”, вченим секретарем Міжнародної академії інтегративної антропології, членом обласної міжвідомчої робочої групи щодо профілактики неінфекційних захворювань Вінницької обласної державної адміністрації, членом атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, членом Президії наукового товариства гігієністів України, членом ГО “Українська Асоціація громадського здоров’я” та головою відокремленого підрозділу ГО “Українська асоціація громадського здоров’я” у Вінницькій області, членом ГО “Всеукраїнська асоціація науковців і лікарів з професійної патології та гігієни праці” та Українська Асоціація громадського здоров’я” та головою відокремленого підрозділу ГО “Всеукраїнська асоціація науковців і лікарів з професійної патології та гігієни праці” у Вінницькій області, членом бюро Колегії психофізіологів Національної медичної палати України, членом Вчених рад університету та медичних факультетів №1 і №2, наукової комісії університету, членом координаційної комісії університету у сфері інтелектуальної власності та академічного плагіату, членом методичної ради по роботі з іноземними студентами, членом методичної ради з медико-теоретичних дисциплін університету;

1.2 Матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

Таблиця 1.2

Перелік засобів вимірювальної техніки, яка кафедра отримала/купила/створила у 2021 році

№ з/п

Назва засобу

Показники вимірювання

Рік випуску

Протягом 2021 року кафедра загальної гігієни та екології

(у зв’язку з проведенням капітального ремонту навчального корпусу № 2,

на базі якого вона розміщена) не отримувала 

 

2. Статусні показники діяльності кафедри (підрозділу).

 

2.1. Профілі науково-педагогічних працівників

Таблиця 2.1

 

ПІБ + англ.прізвище 

Посада

Профіль в Google Scholar 

Профіль в Scopus 

Профіль в

WoScience 

1.

Сергета

Ігор Володимирович

 

Serheta/Sergeta, Ihor V.

Доктор медичних наук,

професор

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=DqZxVEEAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507647610

Researcher ID Q-6219-2019

 

https://publons.com/researcher/2965850/ihorigor-serhetasergeta/

2.

Браткова

Ольга

Юріївна

 

Bratkova,

Olga Ju.

Кандидат медичних наук,

доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=pzz4_KsAAAAJ

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

ResearcherID I-1270-2018

3.

Мостова

Ольга

Петрівна

 

Mostova,

Olha P.

Доктор медичних наук,

професор

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=n7BvuCsAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203498704

 

4.

Стоян

Наталія Вікторівна

 

Stoyan, Nataliya V.

Кандидат медичних наук,

доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mDC8QHMAAAAJ&hl=uk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209693548

Researcher ID ABD-8673-2020

 

5.

Краснова

Людмила Іванівна

 

Krasnova, Ludmila І.

Кандидат медичних наук,

доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1htl6AcAAAAJ

 

 

6.

Латанюк Станіслав Олександрович

 

Lataniuk, Stanislav O.

Кандидат медичних наук,

доцент

 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7xIOHa8AAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508189877

 

 

7.

Ваколюк

Лариса Миколаївна

 

Vakolyuk, Larysa M.

Кандидат медичних наук,

доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_K2JGnQAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201421959

https://publons.com/researcher/3196561/larysa-vakolyuk/

8.

Редчіц

Микола Анатолійович

 

Redchits,

Mykola A.

Кандидат медичних наук,

доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=E3Vi0AgAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16834055100

 

9.

Шевчук

Тарас Володимирович

 

Schevcuk,

Taras V.

Кандидат медичних наук,

доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=D6jZamUAAAAJ
https://id.elsevier.com/settings/updateProfessionalExperience
 
https://publons.com/researcher/4023101/taras-shevchuk/

 

10.

Дударенко Оксана Борисівна

 

Dudarenko, Oksana B.

Кандидат медичних наук,

доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ccSWn0IAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201424434

 

11.

Дякова

Оксана Василівна

 

Dyakova, Oksana V.

Кандидат медичних наук,

доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=m0m4tmIAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209681264

https://publons.com/researcher/4023375/oksana-dyakova/

 

12.

Панчук Олександ Юхимович

 

Panchuk, Olexander Y.

Доктор медичних наук, доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=B6FXMeUAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216804037

 

13.

Дреженкова

Інна

Леонідівна

 

Drezhenkova, Inna L.

Кандидат біологіч-них наук,

доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=j0-A1p0AAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216803324

 

14.

Процюк Людмила Олександрівна

 

Protsiuk, Liudmyla O.

Кандидат медичних наук,

доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?user=eYcfHwUAAAAJ&hl=uk&oi=ao

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209688010

Web of Science ResearcherID
AAE-1825-2019

 

15.

Теклюк

Руслан Васильович

 

Tekliuk, Ruslan V.

 

старший викладач

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5gxYJccAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206903875

Publons.com/researcher/

3210422/

 

16.

Тисевич

Тетяна Вікторівна

 

Tysevych,

Tatiana V.

асистент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-gMWf-UAAAAJ

https://id.elsevier.com/settings/updateProfessionalExperience

https://publons.com/researcher/4021141/tatiana-tysevych/

 

17.

Вергелес

Тетяна Михайлівна

 

Vergeles,

Tatiana M.

асистент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LEwR0qAAAAAJ

 

Researcher ID Q-6219-2019

 

18.

Лукіна

Наталія

Юріївна

 

Lukina,

Natalia Ju.

асистент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=8_xKBPsAAAAJ

 

 

19.

Гончарук

Тетяна

Іванівна

 

Goncharuk, Тetyana І.

асистент


https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5LzAFRUAAAAJ

 

 

 

2.2. Кількісні показники діяльності науково-педагогічних працівників (НПП) у 2021 р

                                                                                                                                                                                        Таблиця 2.2 

 

Статті

 

Статті за співавторства студента

 

Підручники, посібники

Монографії

Патенти

 

Інформа-ційні листи

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт + переможці Всеукраїн-ської олімпіади

Загальна кількість показника

13

9

(1/8)

2

Коефіцієнт участі НПП (Заг.кільк. поділена на кільк. НПП)

0,591

0,409

0,091

 

3. Перелік НДР, виконуваних на кафедрі:

Таблиця 3

Науково-дослідні роботи, що завершились у 2021 р.

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР

(рік початку і закінчення)

Наукові результати (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна)

Протягом 2021 року кафедра загальної гігієни та екології науково-дослідних робіт не завершувала

 

Таблиця 3.1

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2021 р.

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР

(рік початку і закінчення)

Наукові результати (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна)

Протягом 2021 року кафедра загальної гігієни та екології науково-дослідних робіт не виконувала 

 

Перелік НДР, що плануються виконуватися на кафедрі у 2022 році:

Таблиця 3.2

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР (рік початку і закінчення

Очікувальні результати та їх можливий вплив на показники здоров'я населення.

Очікуваний економічний ефект від впровадження, тощо

1.

Особливості функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, стану здоров’я та якості життя учнівської і студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності: сучасні підходи до комплексної гігієнічної діагностики, психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки, прикладна,

кафедра загальної гігієни та екології, науковий керівник –

д.мед.н., проф.

І.В. Сергета 

2022

2026 

Як очікувані результати і, отже, наукову новизну науково-дослідної роботи слід відзначити той факт, що на підставі виявлених закономірностей, які характеризують особливості процесів формування та розвитку функціональних можливостей та адаптаційних ресурсів організму, учнів і студентів вперше буде проведена гігієнічна оцінку умов внутрішньо-навчального середовища, житлово-побутових і соціальних умов життя, режиму повсякденної діяльності, рівня навчальної адаптації та стану здоров’я сучасних учнів і студентів, досліджені особливості перебігу процесів психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації та формування психофізіологічних функцій організму і особливостей особистості учнів і студентів, які навчаються в сучасних закладах середньої і вищої освіти; проведена комплексна гігієнічна оцінка якості життя та адаптаційних можливостей учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних навчальних закладів та розроблені наукові основи формування концепції індивідуального здоров'я та корекції хронічної втоми сучасних учнів і студентів, здійснена гігієнічна оцінка особливостей психофізіологічної та психічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти за умов використання дистанційних форм навчання, розроблені наукові принципи гігієнічної оцінки здоров’язберігаючої компетентності сучасних школярів, суттєво доповнені наукові основи університетської гігієни на сучасному етапі тощо.

Місце впровадження: навчальний процес закладів вищої освіти медичного і педагогічного профілю МОЗ і МОН України та практична діяльність наукових установ МОЗ і НАМН України.

Медична ефективність: удосконалення існуючих

підходів до здійснення комплексної оцінки функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, стану здоров’я та якості життя учнівської і студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності,

розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища на підставі використання фундаментальних положень адаптаційно-орієнтованого підходу, який забезпечує покращання функціональних можливостей організму, підвищення рівня професійної придатності учнів і студентів.

Соціальна ефективність: удосконалення перебігу процесів психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації учнів і студентів до умов перебування в сучасних закладах середньої і вищої освіти.

Економічна ефективність: покращання та удосконалення методичних основ проведення адекватної відповідно до умов сьогодення комплексної оцінки стану здоров’я, визначення особливостей розвитку професійно-значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості дітей, підлітків і молоді, гігієнічної діагностики професійної придатності, розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища.

3.1.         Анотований звіт перехідної НДР (протягом 2021 року кафедра загальної гігієни та екології науково-дослідних робіт не виконувала)

 

4. Інформація про отримані гранти

Таблиця 4

Перелік грантів, отримуваних співробітниками кафедри

№ з/п

Грантодавець

Грантоотримувач

Сума гранту

Характеристика гранту

Результативність гранту

Співробітники кафедри гранти на проведення наукових досліджень протягом 2021 року

 не отримували

 

Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві (стажування науковців, участь у форумах, членство в іноземних організаціях, участь у виконанні міжнародних програм, сумісних наукових дослідженнях, наукові проекти за грантами тощо). При виконанні наукових програм спільних з іноземними партнерами, вказати назву програми, мету, термін виконання, джерела та обсяги фінансування.

Дослідницькі проекти з міжнародним фінансуванням (згрупувати за джерелами фінансування) 

За 2021 рік: 

- джерело фінансування (вид, назва)

- кількість

- обсяг фінансування (у валюті надходження)

Всього (обсяг фінансування)

 

 

5. Участь у доклінічних та клінічних випробуваннях фармпрепаратів

Таблиця 5

Перелік досліджень фармпрепаратів, виконаних кафедрою у 2020 р.

№ з/п

Назва

дослідження

№ протоколу

Дата укладання

Компанія

Спонсор

 

№ та дата експертного висновку дослідження

ПІБ

Головного дослідника

Доклінічні та клінічні випробування фармацевтичних препаратів співробітниками кафедри протягом 2021 року не проводились

 

6. Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри за 2021 рік

 

В ході проведених у 2021 році наукових досліджень визначені особливості перебігу процесів навчально-значущої соціально-психологічної та психофізіологічної адаптації, які відбуваються в організмі студентів за умов організації дистанційного формату навчання. Одержані результати засвідчують той факт, що питома вага показників тривалості безперервної навчальної діяльності студентства, які вважають такими, котрі перевищують максимально припустимий його часовий діапазон (понад 9 годин, від 8 до 9 годин і від 7 до 8 годин), за умов застосування дистанційного формату була меншою, ніж питома вага аналогічних показників за умов традиційного аудиторного навчання. Разом з тим цілком протилежна картина спостерігалась під час аналізу даних щодо особливостей навчально-значущої підготовки до проведення практичних занять, які здійснюються в домашніх умовах. Серед студентів, що навчаються дистанційно, суттєвою нижчою слід було вважати і частку даних, які відображували показники тривалості динамічного компоненту в структурі добового бюджеті часу. В ході аналізу особливостей навчально-значущої адаптації і, насамперед, професійно-орієнтованої успішності та характеру навчання у закладі вищої освіти встановлено, що рівень навчальної успішності (p<0,05) у дистанційному форматі навчання був вищим, ніж під час проведення традиційних аудиторних занять. Натомість виявлено, що навчання у дистанційному режимі сприяло підвищенню (p<0,05) рівня нервово-емоційного напруження, причому основні проблеми, які виникали в ході навчання у закладі вищої медичної освіти за обох варіантів організації навчання студенти переважно пов’язували або з почуттям постійної втоми, або з особистісними причинами. Встанволено, що за умов дистанційного навчання більш адекватними слід було вважати показники щодо швидкості простої і диференційованої зорово-моторних реакцій, перебігу окремих (сила і рухливість) основних нервових процесів студентів тощо. Отримані дані мають вельми широкі перспективи щодо застосування для розробки методик комплексної оцінки стану адаптаційних ресурсів студентів та наукового обґрунтування підходів щодо ефективного використання здоров’язберігаючих технологій в закладах вищої освіти.

 

 • Список співробітників кафедри, які є членами редакційної колегії журналів з електронними посиланнями на ці журнали.

№ з/п

П І Б

Посада

Назва журналу та електронне посилання

1

Сергета І.В.

Завідувач кафедри

 • член редакційних колегій журналів:

“Вiomedical and biosocial anthropology” (https://bba-journal.com/index.php/journal),

“Довкілля та здоров’я” (http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua) ,

“Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія” (http://www.aptm.org.ua),

“Педагогіка безпеки” (https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb);

 

 • член редакційної колегії збірника наукових праць: “Гігієна населених місць” (http://www.hygiene-journal.org.ua);

 

 • член редакційної ради журналу:

“Вісник Вінницького національного медичного університету” (https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal);

 

 • член редакційної ради збірника наукових праць:

“Актуальні проблеми профілактичної медицини” (http://appm.meduniv.lviv.ua).

 

7. Патентно-ліцензійна діяльність кафедри за 2021 рік

Таблиця 7

Дані про патентно-ліцензійну діяльність кафедри за 2020 р.

Перелік поданих заявок на об'єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, винахідники)

Перелік одержаних охоронних документів на об'єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник)

Посилання на електронний ресурс

Відомості про НОУ-ХАУ

Відомості про об'єкти авторського права (назва, № свідоцтва, автори)

Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назва, № договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат)

НДР, в процесі виконання якої створено об'єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, керівник, строки завершення, джерела фінансування)

Співробітники кафедри патентів протягом 2021 року не отримували

 

 

8. Інформація про підготовку наукових кадрів:

 

8.1. Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Таблиця 8.1

Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Дисертації,

ПІБ

Виконується на кафедрі

З них:

Заплановано у 2021 році

Захищені у 2021 році за планом або із випередженням плану

Затверд-жено МОН України

Знаходя-ться на розгляді у МОН України

Подано до спецрад

Заборгованість

Докторські

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатські,

Лукіна Н.Ю.

1

(Лукіна Н.Ю.)

 

 

 

 

 

 

Доктор філософії,

Теклюк Р.В.,

Вергелес Т.М.

2

(Теклюк Р.В.,

Вергелес Т.М.)

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Перелік виконуваних на кінець звітного періоду дисертаційних робіт:

Таблиця 8.2

Перелік виконуваних дисертаційних робіт співробітниками кафедри

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

            Докторські 

 

 

 

 

 

 

Кандидатські, Доктора філософії

1.

Теклюк

Руслан

Васильович

 

Наукові основи гігієнічнічної оцінки здоро’язберігаючої компетентності сучасних школярів 14-16 років

2022

старший викладач кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

229 – Громадське здоров’я

2.

Вергелес

Тетяна Михайлівна

Гігієнічна оцінка особливостей психофізіологічної та психічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти за умов використання дистанційних форм навчання

2025

асистент кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

222 – Медицина

3.

Лукіна

Наталія Юріївна

Гігієнічне обґрунтування комплексу заходів щодо запобігання хронічної втоми учнів середнього та старшого шкільного віку, які перебувають в умовах сучасної школи

2023

асистент кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.02.01 –Гігієна та професійна патологія

 

 

8.3. Перелік захищених у 2021 році дисертаційних робіт:

Таблиця 8.3

Захищені у 2021 році дисертаційні роботи

№ з/п

ПІБ  

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Дата захисту

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

● докторські 

 

 

 

 

 

 

 

● кандидатські

 

 

 

 

 

 

 

● доктор філософії

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

8.4. Перелік затверджених у 2021 році МОН України дисертаційних робіт:

Таблиця 8.4

Затверджені МОН України у 2021 р. дисертаційні роботи

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Номер диплома, дата видачі

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

●     докторська 

 

 

 

 

 

 

 

●   кандидатські 

 

 

 

 

 

 

 

● доктор філософії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. Перелік дисертаційних робіт, поданих до спеціалізованих рад у 2021 році:

Таблиця 8.5

Дисертаційні роботи, подані до спеціалізованих рад у 2021 році

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де знаходиться спецрада

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. Перелік боржників за дисертаційними роботами:

Таблиця 8.6

Боржники за дисертаційними роботами

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

 

 

 

 

 

 

 • за докторськими дисертаціями
 • за кандидатськими дисертаціями
 •  доктор філософії

 

 

8.7. Клінічна ординатура, аспірантура, докторантура:

Таблиця 8.7.1

Дані про осіб, які навчалися в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі протягом року

№ з/п

ПІБ

Терміни навчання

Ефективність навчання (захист дисертаційної роботи або за відсутності зазначити причини)

1.

Теклюк Руслан Васильович

2017-2022

прикріплений здобувач ІV року навчання,

навчання відбувається згідно із планом

2.

Вергелес Тетяна Михайлівна

2020-2025

прикріплений здобувач ІІ року навчання,

навчання відбувається згідно із планом

 

 

Таблиця 8.7.2

Дані про аспірантів, докторантів, які захистили дисертації або подали їх до захисту до спеціалізованих рад поза ВНМУ

№ з/п

ПІБ

Тема дисертації

Дата захисту

Номер, шифр спеціалізованої ради

Дата затвердження

 

 

 

 

 

 

 

8.8. План підготовки докторів та кандидатів наук:

Докторів наук                                                         Таблиця 8.8

Шифр

спе-

ціаль-

ності

Спеціальність

Т е р м і н     в и к о н а н н я

Примітка

Початок у 2021 році

Продовжують

виконувати

Завершують

у 2022 році

згідно

з пла-

ном

поза-

пла-

ном

згідно

з пла-

ном

поза-

пла-

ном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докторів філософії                                                      Таблиця 8.9

Шифр

спе-

ціаль-

ності

Спеціальність

Т е р м і н     в и к о н а н н я

Примітка

Початок у 2021 році

Продовжують

виконувати

Завершують

у 2022 році

згідно

з пла-

ном

поза-

пла-

ном

згідно

з пла-

ном

поза-

пла-

ном

222 – Медицина

 

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

222 –

Медицина

 

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

2

1

 

 

8.9 Планують до аспірантури в наступному році (кількість, форма аспірантури, прізвище аспіранта і керівника). 

 

1 особа,

очна аспірантура,

вечірня форма навчання,

кандидат до вступу – Коваль Наталія Володимирівна,

наукові керівники – д.мед.н., проф. Сергета Ігор Володимирович,

к.мед.н., доц. Пашковський Сергій Миколайович 

 

9. Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок

 

9.1. Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

Таблиця 9.1

Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

№ з/п

Назва наукового форуму та місце проведення

Участь співробітників кафедри у наукових форумах (чол.)

Термін проведення

Конгресах

З’їздах

Конференціях

1.

Світовий розвиток науки та техніки, LVІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція, м. Запоріжжя

 

 

1

7 грудня

2020 року

2.

Наукові підсумки 2020 року, LVІІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція,

м. Вінниця

 

 

1

17 грудня

2020 року

3.

Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища, м. Вінниця.

 

 

10

10 лютого 2021 року

4.

Онлайн-семінар з підвищення кваліфікації на тему: “Академічна доброчесність (інституціональна система підтримки академічної доброчесності та “антиплагіатні сервіси”), ДНУ “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, .м. Київ

 

 

1

16 лютого

2021 року

5.

Всеукраїнській практичній онлайн конференція “Використання педагогічних технологій у ЗЗСО і ЗПТО: теорія і практика» за темою: “Інтерактивні методи взаємодії з учнями. Візуалізація контенту”, м .Київ

 

 

1

19-20 лютого 2021 року

6.

Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини :

науково-практична конференція з міжнародною участю, м. Київ

 

 

2

17 березня 2021 року

7.

Всеукраїнській науковій онлайн конференція: “Ефективна взаємодія в освіті.Інструменти та прийоми» за темою “Експертність педагога. Можливості персонального бренду”, м .Київ

 

 

1

13-14 лютого 2021 року

8.

Scientific and pedagogic

internship “Innovative strategies for the development of medical education in Ukraine and EU countries, Poland, Lublin.

 

 

3

March 19,

2021

9.

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України”,

м. Київ.

 

 

2

2 квітня

2021 року

10.

 IX Міжнародний симпозіум з біоетики “Здоров'я, медицина та філософія: стратегії виживання”, м.Київ

 

 

2

15-16 квітня 2021 року

11.

Довкілля та здоров’я : ХХІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 35-ій річниці Чорнобильської катастрофи,

м. Тернопіль

 

 

2

22-24 квітня 2021 року

12.

International distance conference “Public health in Ukraine: Modern challenges and prospects of development Ukraine”, Sumy,

 

 

1

April 22-23, 2021

13.

Всеукраїнській практичній онлайн конференція “Безперервний професійний розвиток педагогів в умовах реформування системи освіти” за темою “Особливості соціалізації учнів з особливими освітніми проблемами. Інклюзія”, м .Київ

 

 

1

23-24 квітня 2021 року

14.

Всеукраїнській практичній онлайн конференції “Теоретичні і практичні аспекти формування сучасних педагогічний технологій» за темою “Ефективна робота в інклюзивному просторі”, м.Київ

 

 

1

25-26 квітня 2021 року

15.

Науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю “Здоров’ясприятливе освітнє середовище сучасного закладу освіти: виклики, пошуки, тенденції”, м. Харків

 

 

2

19-20 травня 2021 року

16.

Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: викли­ки сьогодення та перспективи їх вирішення : XVIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. в онлайн-режимі за допомогою системи microsoft teams,

м. Тернопіль

 

 

1

20–21 травня 2021 року

17.

Особливості модернізації предмету досліджень представників медичних наук: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ

 

 

1

4-5 червня 2021 року

18.

Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в Україні: Міжнародна науково-практична конференціяї, м. Дніпро

 

 

1

11-12 червня 2021 року

19.

Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини: Міжнародна науково-практична конференця,

м. Львів

 

 

1

25-26 червня 2021 року

 

Світ під час пандемії: нові виклики та загрози : LXIX Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція, м. Вінниця

 

 

1

25 червня

2021 року

20.

Scientific Collection “InterConf”, (68): with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference “Experimental and Theoretical Research in Modern Science”. — Kishinev, Moldova

 

 

1

July 26-28, 2021

21.

Безпека пацієнтів в Україні на шляху до національного плану дій: науково-практична конференція з міжнародною участю до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів

 

 

1

17 вересня 2021 року

22.

Всеукріїнська науково-практична конференція “Сучасні освітні середовища  і проблеми самореалізації педагогів”, м. Київ

 

 

1

30  вересня

2021 року

23.

Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення: Міжнародна науково-практичнаї конференція, м. Дніпро

 

 

1

8–9 жовтня 2021 року

24.

The 24th International scientific and practical conference “Science and Technology, Poland, Lublin.

 

 

1

October 11-12, 2021

25.

“Цифрові інструменти google для закладів вищої, фахової передвищої освіти” м.Київ

 

 

2

4-18 жовтня

.2021 року

26.

LXXІІІ Міжнародна інтернет - конференція

“Розвиток науки та техніки в умовах пандемії”, м. Львів

 

 

1

18 жовтня 2021 року

27.

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (Сімнадцяті Марзєєвські читання) : Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ.

 

 

2

21-22 жовтня 2021 року

28.

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії”, м. Львів

 

 

1

22–23 жовтня 2021 року

29.

Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), Cambridge-Vinnytsia

 

 

1

October 29, 2021

30.

The 4th International scientific and practical conference “Topical issues of modern science, society and education” , Kharkiv, Ukraine.

 

 

1

1-3 листопада 2021 року

31.

Modern trends in development science and practice : abstracts of VII International Scientific and Practical Conference, Bulgaria, Varna.

 

 

1

November 02-05, 2021

32.

Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI соліття: II Міжнародна наукова конференця, м. Рівне,

 

 

1

5 листопада, 2021 року

33.

The 2nd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects”, Stockholm, Sweden

 

 

1

November 7-9, 2021

34.

Міжнародній науково-практичній конференція викладачів, практичних працівників,молодих учених та студентів “Сучасна наука: проб-леми, перспективи, іновації”,  м.Вінниця

 

 

1

11-12 листопада 2020 року.

35.

Міжнародна наукова конференція “Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього”, м. Дніпро |

 

 

1

12–13 листопада 2021 року

36.

Науково-практична онлайн-конференція

з міжнародною участю  “Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків”, м. Харків,

 

 

2

17–18 листопада 2021 року

37.

Міжнародна науково-практична конференція

“Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук”, м. Одеса

 

 

1

19–20 листопада 2021 року

38.

I Міжнародна наукова конференція

“Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність”, м. Вінниця

 

 

1

19 листопада 2021 року

39.

Міжнародна науково-практична конференція

“Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук”, м. Одеса

 

 

1

19–20 листопада 2021 року

40.

I Міжнародна наукова конференція

“Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність”, м. Вінниця

 

 

1

19 листопада 2021 року

41.

Всеукраїнська наукова онлайн конференція:

Сучасні підходи до організації освітнього процесу в закладах освіти, м. Київ

 

 

1

18 - 19 листопада 2021 року

 

9.2. Перелік наукових форумів:

Таблиця 9.2

Наукові форуми, які були проведенні на базі кафедри

№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Кількість учасників

Внесений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів (так / ні)

1.

XVІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених

“Перший крок в науку–2020”

28 листопада  2020 року

22

так

2.

XVІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених

“Перший крок в науку–2021”

15 квітня

2021 року

22

так

 

10. Видавнича діяльність кафедри

 

10.1. Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

                                                                                                                                                                                        Таблиця 10.1 

Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

Монографії

Підручники, посібники

Статті, в т.ч.

закордоном

Тези, в т.ч.

закордоном

Scopus/WOS

Методичні

рекомендації, методичні вказівки

(МР / МВ)

Інформа-ційні листи

Патенти

 

2

9 (1/8)

13/4

56/8

3/–

–/–

10.2. Перелік публікацій

Таблиця 10.2

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

Монографії

1.

Тимощук О.В.,

Полька Н.С., Сергета І.В. 

Наукові основи комплексної гігієнічної оцінки якості життя та адаптаційних можливостей сучасної учнівської і студентської молоді 

Вінниця : ТОВ “ТВОРИ”,

2020. — 272 с. 

2.

Мороз В.М.,

Серебреннікова

О.А.,

Сергета І.В.,

Стоян Н.В.

Психофізіологічні та психогігієнічні основи ефективного використання здоров’язберігаючих технологій у закладах вищої освіти 

Вінниця : ТОВ “ТВОРИ”,

2021. — 208 с. 

Підручники

1.

Яворовський О.П.,

Сергета І.В.,

Паустовський Ю.О. та ін. 

Охорона праці в медичній галузі 

К. : ВСВ “Медицина”, 2021. — 488 с. 

Посібники

1.

Serheta I,V, Bratcova O.Yu.,

Tekliuk R.V.,

Procuk L.O.,

Tysevich T.V.,

Krasnova L.I.,

Vacoluk L.M.,

Dyakova O.V.,

Drezenkova I.L. Vergeles T.M.,

Bruchovetskaya Y.S.,

Shevchuk T.V., Latanuk S.O.,

Redhcits M.A.,

Dudarenko O.B.,

Stoyan N.V.,

Yacyna O.V.,

Goncharuk T.I.,

Lukina N.Y. 

Workbook for students’ independent work on “Hygiene and ecology” Part 2 “Special issues of Hygienic and ecology” for the 3rd year students of medical faculty: field of knowledge  – 22 Health care, specialties –  222 Medicine, 228 Pediatrics / Elited by MD, prof I.V. Serheta and PhD, assoc. prof. O.Yu. Bratсova 

Vinnitsia, FPE Korzun D. Y., 2020. — 148 р. 

2.

Сергета І.В., Браткова О.Ю., Краснова Л.І., Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В., Латанюк С.О.,

Редчіц М.А., Дударенко О.Б., Стоян Н.В., Дреженков І.Л.,

Дякова О.В.,

Мотрук І.І.,

Яцина О.В.,

Теклюк Р.В.,

Процюк Л.О.,

Гончарук Т.І.,

Лукіна Н.Ю.,

Тисевич Т.В.

Матеріали для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Гігієна та екологія” Частина 2 “Cпеціальні питання гігієни та екології” для студентів 3 курсу медичного факультету: галузь знань – 22  Охорона здоров’я, спеціальності – 222 Медицина, 228 Педіатрія / За редакцією д.мед.н., проф. І.В. Сергети та к.мед.н., доц. О.Ю. Браткової

Вінниця, 2021. – 160 с.

3.

Анісімов Е.М.,

Афанасьєв А.В.,

Барвінський В.М. … Сергета І.В. …

та ін.

Збірник тестових завдань для складання

ліцензійного іспиту

Крок 2 Загальна лікарська підготовка

К: Центр тестування професійної компе-тентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”, 2021. — 28 с.

4.

Браткова О.Ю., Краснова Л.І., Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В., Латанюк С.О.,

Редчіц М.А., Дударенко О.Б., Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л., Дякова О.В.,

Теклюк Р.В.,

Процюк Л.О.,

Гончарук Т.І.,

Лукіна Н.Ю.,

Тисевич Т.В., Вергелес Т.М.,

Брюховецька Ю.С.

Індивідуальний зошит для роботи студентів “Загальні питання гігієни та екології” (частина 1) для студентів 3 курсу медичного факультету: галузь знань – 22  Охорона здоров’я, спеціальності – 222  Медицина, 228  Педіатрія / За редакцією д.мед.н., проф. І.В. Сергети та к.мед.н., доц. О.Ю. Браткової

Вінниця, 2021. – 148 с.

5.

Браткова О.Ю., Краснова Л.І., Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В., Латанюк С.О.,

Редчіц М.А., Дударенко О.Б., Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л., Дякова О.В.,

Теклюк Р.В.,

Процюк Л.О.,

Гончарук Т.І.,

Лукіна Н.Ю.,

Тисевич Т.В., Вергелес Т.М.,

Брюховецька Ю.С.

Індивідуальний зошит для роботи студентів “Військова гігієна” (частина 3) для студентів 3 курсу медичного факультету: галузь знань – 22  Охорона здоров’я, спеціальності – 222  Медицина, 228  Педіатрія / За редакцією д.мед.н., проф. І.В. Сергети та к.мед.н., доц. О.Ю. Браткової

Вінниця, 2021. – 68 с.

6.

Bratcova O.Yu.,

Krasnova L.I.,

Vacoluk L.M.,

Shevchuk T.V., Latanuk S.O.,

Redhcits M.A.,

Dudarenko O.B.,

Stoyan N.V.,

Dyakova O.V.,

Tekliuk R.V.,

Procuk L.O.,

Tysevich T.V.,

Goncharuk T.I.,

Lukina N.Yu.,

Drezenkova I.L.,

Vergeles T.M., Bruchovetska Y.S.

Individual notebook for student work “General issues of Hygiene and ecology” (Part 1) for the 3rd year students of medical faculty: field of knowledge  – 22 Health care, specialties –  222 Medicine, 228 Pediatrics / Elited by MD, prof I.V. Serheta and PhD, assoc. prof. O.Yu. Bratcova

Vinnitsia, 2021. — 148 р.

7.

Bratcova O.Yu.,

Krasnova L.I.,

Vacoluk L.M.,

Shevchuk T.V., Latanuk S.O.,

Redhcits M.A.,

Dudarenko O.B.,

Stoyan N.V.,

Dyakova O.V.,

Tekliuk R.V.,

Procuk L.O.,

Tysevich T.V.,

Goncharuk T.I.,

Lukina N.Yu.,

Drezenkova I.L.,

Vergeles T.M., Bruchovetska Y.S.

Individual notebook for student work “Srecial issues of Hygiene and ecology” (Part 2) for the 3rd year students of medical faculty: field of knowledge  – 22 Health care, specialties –  222 Medicine, 228 Pediatrics / Elited by MD, prof I.V. Serheta and PhD, assoc. prof. O.Yu. Bratcova

Vinnitsia, 2021. — 152 р.

8.

Bratcova O.Yu.,

Krasnova L.I.,

Vacoluk L.M.,

Shevchuk T.V., Latanuk S.O.,

Redhcits M.A.,

Dudarenko O.B.,

Stoyan N.V.,

Dyakova O.V.,

Tekliuk R.V.,

Procuk L.O.,

Tysevich T.V.,

Goncharuk T.I.,

Lukina N.Yu.,

Drezenkova I.L.,

Vergeles T.M.,

Individual notebook for student work “Srecial issues of Hygienic issues of hot and tropical countries” (Part 3) for the 3rd year students of medical faculty: field of knowledge  – 22 Health care, specialties –  222 Medicine, 228 Pediatrics / Elited by MD, prof I.V. Serheta and PhD, assoc. prof. O.Yu. Bratcova

Vinnitsia, 2021. — 60 р.

Методичні рекомендації

 

 

 

 

Інформаційні листи

 

 

 

 

             

Таблиця 10.3

 
   


 Статті в журналах за 2021 р., включених до баз Scopus або Web of Science (треба вказати також статті, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Електрона адреса

Бібліографія

 

Медичний факультет № 1

Кафедра загальної гігієни та екології

Bratkova

Olha Yu.,

Dyakova Oksana V., Dudarenko Oksana B.,

Drezhenkova Inna L.,

Vakolyuk Larysa M.,

Lobastova Tetiana V.

Modern approaches to the screening assessment of the degree of the risk of prenosological disorders in the state of mental health of school-age pupils in the context of analysis of behavioral aspects of public health

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507647610

 

 

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek202105123.pdf

Wiadomości Lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). — 2021. — Volume LXXIII, 2021, Issue 5, maj — P. 1169—1173.

 

 

Кафедра загальної гігієни та екології

Konkov

Dmytro., Zhuraulev Aliaksei, Honcharenk Oksana, Libaatova Tetiana, Shevchuk

Taras

The clinical assessment of the cervical perforated pessary for the prevention of preterm labor in women with prior preterm births

 

Wiadomości Lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). — 2021. (прийнята до друку)

 

Кафедра загальної гігієни та екології

Belov

Oleksandr, Dronenko Volodymyr, Tkach Andrij, Ruybinsra Valeria, Shevchuk

Taras

Gender features of depressive and anxious manifestations of the lung canzer patients

 

Wiadomości Lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). — 2021. (прийнята до друку)

 

Разом: n=3

 

                                                Таблиця 10.4

Перелік тез що входять до Scopus або Wos

 
   


 (треба вказати також тези, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Електрона адреса

Бібліографія

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом: n=0

Таблиця 10.5

Перелік опублікованих статей, що входять до інших наукометричних баз даних   

Назва статті

Назва

журналу

П.І.Б. авторів

Електронна адреса

Обсяг сторінок статті

 

Бібліографія  

1.

Features of social-psychological adaptation of girls and boys 15-17 years during the study period in senior classes of the modern school

 

Biomedical and Biosocial Anthropology

Serheta I.V.,

Bratkova O.Y.,

Drezhenkova I.L.,

Cherkasova L.А.,

Dzevulska І.V.

https://bba-journal.com/index.php/journal/article/view/411/399

 

DOI: https://doi.org/10.31393/bba38-2020-04

6

Biomedical and Biosocial Anthropology. — 2020. — № 38. —

Р. 24—29.

2.

Indicators of emotional

bur-nout of pupils at the age of 15-17 years old and their dynamic changes during period of study in a

modern school

 

Biomedical and Biosocial Anthropology

Serheta I.V.,

Bratkova O. Yu.,

Panchuk O. Y.,

Skoruk R. V.,

Shevchuk Yu.G

https://bba-journal.com/index.php/journal/article/view/418/406

 

DOI: https://doi.org/10.31393/bba39-2020-01

7

Biomedical and Biosocial Anthropology. — 2020. — № 39. —

Р. 5—11.

3.

Peculiarities of relationships of characteristics of adaptation capabilities of the organism and indicators of

motor activity of students

 

Biomedical and Biosocial Anthropology

Serheta I.V.,

Drezhenkova I.L.,

Panchuk O.Yu.,

Bandurka N.M.,

Dmitriev M.O.

https://bba-journal.com/index.php/journal/article/view/430/418

 

DOI: https://doi.org/10.31393/bba40-2020-03

8

Biomedical and Biosocial Anthropology. — 2020. — № 40. — Р. 18—25.

4.

Комплексна фізіолого-гігієнічна оцінка основних режимних елементів навчальної і позанавчальної діяльності студентів закладів вищої медичної освіти за умов організації дистанційного навчання

Вергелес Т.М.,

Сергета І.В.

https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/852/826

 

DOI https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2021-25(1)-25

9

Вісник Вінницького національного медичного університету. ― 2021. ― Т. 25, № 1. ―

С. 138—146.

5.

Features of educational adaptation of young girls and young boys

who are in institutions of higher medical education, using the

distance format of the educational process

Вергелес Т.М

https://morphology-journal.com/index.php/journal/article/view/450/443

 

DOI https://doi.org/10.31393/morphology-journal-2021-27(1)-04

9

Reports of Morphology. 2021. —

 Vol. 27, No 1. —  Р. 23—31.

6.

Видання, що закладає підвалини ефективного вирішення проблем містобудування, адекватно дивиться на сьогодення та спрямовано у майбутнє.

Рецензія на монографію

“Нові гігієнічні підходи до сучасного містобудування в Україні” (Автори: В. М. Махнюк, Є. А. Сердюк, В. В. Чорна, С. С. Гаркавий, В. Е. Лаптєв /

 За загальною редакцією

 акад. НАМН України

А. М. Сердюка

та редакцією

 чл.-кор. НАМН України

Н. С. Польки.

(К. : Міжрегіональний видавничий

центр “Медінформ”, 2021. – 369 с.)

Сергета І.В.

http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=F649BA11FD7A53D6C225874B004A6B90

 

DOI  https://doi.org/10.32402/dovkil2021.03.078

 

2

Довкілля та здоров’я. — 2021. — № 3 (100). —

С. 78—79.

7.

Аналіз стресостійкості студентів молодших

курсів

закладів

 вищої

медичної освіти

з різними рівнями фізичного здоров’я в динаміці навчального процесу.

Тисевич Т.В.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-3-91-40

 

4

Молодий вчений — 2021. № 3 (91). —

P. 184-188.

 

8.

Ступінь прояву хронічної втоми у студентів молодших курсів закладів вищої медичної освіти з різними рівнями фізичного здоров’я в динаміці навчального процесу

Тисевич Т.В.

https://doi.org/10.30525/978-9934-26-075-9-38

5

Scientific progress of medicine and pharmacy of the EU countries – 2021.- International scientific and practical conference. Czestochowa, Republic of Poland —

 P. 149—153.

9.

Philosophy of science and technology in modern world

Філософія науки і техніки в сучасному світі

Вергелес К.М.

Вергелес Т.М.

Куліш П.Л.

Школьнікова Т.Ю.

http://philosophy.visnyk.zu.edu.ua/issue/view/13474

9

Вісник Жито-мирського державного університету імені Івана Франка. — 2020.  — Вип. 2 (88) —

С. 71—79.

 

Таблиця 10.6

Перелік опублікованих статей, тез, що не увійшли до попередніх таблиць

 

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж) 

 

статті

 

1.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Серебреннікова О.А

Особливості психічного стану та емпатичних здібностей дівчат і юнаків впродовж навчання в старших класах сучасного закладу освіти: гігієнічні аспекти

Гігієна населених місць. ― 2021. ― Вип. 71. ― С. 167—176.

 

тези

 

1.

Сергета І.В.,

Макарова О.І.,

Макаров С.Ю.

Особливості формування провідних показників хронічної втоми у студентів, які здобувають медичний фах: психогігієнічні та психофізіологічні аспекти

Світовий розвиток науки та техніки, LVІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. — м. Запоріжжя, 7 грудня 2020 року. — Ч. 2. — Запоріжжя, 2020. — С. 161—164.

 

2.

Сергета І.В.,

Дреженкова І.Л.,

Макарова О.І.,

Макаров С.Ю.

Особливості фізичної працездатності студентів у залежності від рівня рухової активності їх організму

Наукові підсумки 2020 року, LVІІ Міжнародна науково-

практична iнтернет-конференція — м. Вінниця, 17 грудня 2020 року. – Ч. 2. — Вінниця, 2020. — С. 141—144.

 

3.

Процюк Л.О., Дякова О.В., Сергета І.В.,

 

Покращання якості викладання навчальної дисципліни “Гігієна та екологія” серед іноземних студентів

 

Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища : тези доповідей II навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 10 лютого 2021 року. — Вінниця, 2021. — С. 168—169.

 

4

Процюк Л.О., Редчіц М.А.,

Сергета І.В.,

 

Методичні новації викладання дисципліни “Військова гігієна з гігієною надзвичайних ситуацій” студентам медичного факультету

 

Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища : тези доповідей II навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 10 лютого 2021 року. — Вінниця, 2021. — С. 175—176.

 

5.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.

Місце профілактичних дисциплін у структурі підготовки фахівців фармацевтичного профілю та кінцеві програмні результати навчання

Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища : тези доповідей II навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 10 лютого 2021 року. — Вінниця, 2021. — С. 190—191.

 

6.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Мостова О.П.,

Панчук О.Ю.

Особливості викладання дисципліни “Гігієна та екологія

(в тому числі лікувальне харчування)” для здобувачів вищої освіти

за спеціальністю 225 “Медична психологія”

Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища : тези доповідей II навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 10 лютого 2021 року. — Вінниця, 2021. — С. 191—192.

 

7.

Дреженкова І.Л., Сергета І.В.,

Стоян Н.В.,

Краснова Л.І.,

Макарова О.І.

 

Рухова активність сучасної студентської молоді: гігієнічні нормативи та підходи до оптимізації

Екологічні та гігієніч-ні проблеми сфери життєдіяльності

людини :

матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, 17 березня 2021 року. — К., 2021. — С. 75—76.

 

8.

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.

 

Гігієнічні аспекти використання технологій дистанційного навчання у закладах вищої освіти: головні проблеми та провідні напрямки їх вирішення

Екологічні та гігієніч-ні проблеми сфери життєдіяльності людини : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, 17 березня 2021 року. — К., 2021. — С. 158—159.

 

9.

Сергета І.В.,

Серебреннікова

О.А.,

Макаров С.Ю.,

Браткова О.Ю.,

Лукіна Н.Ю.

Навчальний стрес та особливості змін провідних особливостей особистості сучасних студентів: психофізіологічна оцінка, психогігієнічні аспекти

Екологічні та гігієніч-ні проблеми сфери життєдіяльності людини : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, 17 березня 2021 року. — К., 2021. — С. 160—161.

 

10.

Тимощук О.В.,

Сергета І.В.,

 

Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, 17 березня 2021 року. — К., 2021. — С. 169.

Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, 17 березня 2021 року. — К., 2021. — С. 169.

 

11.

Тимощук О.В.,

Сергета І.В.,

 

Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, 17 березня 2021 року. — К., 2021. — С. 169—170.

Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, 17 березня 2021 року. — К., 2021. — С. 169—170.

 

12.

Вергелес Т.М.,

Сергета І.В.

Дистанційний формат навчання та його вплив на спосіб життя та психофізіологічні характеристики дівчат і юнаків, які перебувають у закладі вищої освіти

Довкілля та здоров’я : матеріали ХХІ Всеукраїнської

 науково-практичної

конференції з міжнародною участю, присвяченої

 35-ій річниці Чорнобильсткої катастрофи,

22-24 квітня 2021 року. — Тернопіль : ТНМУ,

Укрмедкнига 2021. — С. 65—66.

 

13.

Сергета І.В.,

Макаров С.Ю.,

Брюховецька Ю.С.,

Гончарук Т.І.,

Лукіна Н.Ю.

Динамічні зміни розумової працездатності

студентів закладів вищої медичної освіти

у динаміці навчального процесу

Довкілля та здоров’я : матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 35-ій річниці Чорнобильсткої катастрофи,

22-24 квітня 2021 року. — Тернопіль : ТНМУ, Укрмедкнига 2021. — С. 83—84.

 

14.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Серебреннікова О.А.,

Теклюк Р.В.,

Дякова О.В.,

Процюк Л.О.,

Макарова О.І.

Гігієнічні аспекти застосування методики скринінгової оцінки ступеня ризику виникнення донозологічних відхилень у стані психічного здоров’я сучасних учнів

Довкілля та здоров’я : матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 35-ій річниці Чорнобильсткої катастрофи,

22-24 квітня 2021 року. — Тернопіль : ТНМУ, Укрмедкнига 2021. — С. 97.

 

15.

Сергета І.В.,

Дреженкова І.Л.,

Стоян Н.В.,

Дударенко О.Б., Краснова Л.І.

Рівень рухової активності студентів сучасних закладів вищої медичної освіти

Довкілля та здоров’я : матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 35-ій річниці Чорнобильсткої катастрофи,

22-24 квітня 2021 року. — Тернопіль : ТНМУ, Укрмедкнига 2021. — С. 98.

 

16.

Дреженкова І.Л.,

Сергета І.В.

Місце тестового контролю знань у структурі викладання профілактичної медицини в контексті реалізації компетентісного підходу до організації навчання сучасних студентів

Scientific and pedagogic

internship “Innovative strategies for the development of medical education in Ukraine and EU countries”. Internship proceedings/ Feвruary 8-March 19, 2021. — Lublin : “Baltija Publishing”, 2021. — P. 19—21.

 

17.

Сергета І.В.,

Браткова О. Ю., Теклюк Р. В., Дударенко О. Б., Ваколюк Л. М.

Гігієнічні основи профілактики та корекції донозологічних зрушень у стані психічного здоров’я підлітків 15-17 років

 

Охорона здоров’я дітей та підлітків. — 2021. — № 1 (31). — С. 35—36.

 

18.

Сергета І.В.,

Стоян Н. В., Серебреннікова О.А.,

Дреженкова І. Л., Краснова Л. І., Процюк Л. О.

Особливості астенічного і депресивного станів студентів та проблеми формування здоров’ясприятливого освітнього середовища у сучасному закладі вищої освіти

Охорона здоров’я дітей та підлітків. — 2021. — № 1 (31). — С. 36—37.

 

19.

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.

Спосіб життя і режим дня студентів сучасних закладів вищої медичної освіти та їх особливості за умов дистанційного навчання

 

Охорона здоров’я дітей та підлітків. — 2021. — № 1 (31). — С. 37—38.

 

20.

Сергета І.В.,

Серебреннікова О.А.,

Макаров С.Ю.,

Стоян Н.В.,

Браткова О.Ю.,  Краснова Л.І.,

Дреженкова І.Л.,

Процюк Л.О.,

Дударенко О.Б.,

Гончарук Т.І.,

Теклюк Р.В.,

Лукіна Н.Ю.

Особливості навчального стресу студентів сучасних закладів вищої медичної освіти та шляхи його діагностики

Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: викли­ки сьогодення та перспективи їх вирішення : матеріали XVIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. в онлайн-режимі за допомогою системи microsoft teams (Тернопіль, 20–21 трав. 2021 р.) / Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. — Тернопіль : ТНМУ, 2021. —

С. 422—425.

 

21.

Сергета І.В.,

Теклюк Р.В.,

Вергелес Т.М.

Рівень суб’єктивного контролю як важлива детермінанта формування здоров’язберігаючої поведінки учнів і студентів

Особливості модернізації предмету досліджень представників медичних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4-5 червня 2021 р.). – Київ: “Київський медичний науковий центр”, 2021. — С. 66—68.

 

22.

Сергета І.В.,

Серебреннікова О.А.,

Дреженкова І.Л.

 

Особливості рухової активності та процеси формування провідних показників функціонального стану організму сучасних студентів

Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в Україні: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 11-12 червня 2021 р.). — Дніпро : Організація наукових медичних досліджень “Salutem”, 2021. — С. 72—75.

 

23.

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.,

 Теклюк Р.В.

Прогностична оцінка стану здоров’я та адаптаційних можливостей студентської молоді за різних умов навчання

Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної медицини: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 червня 2021 року). — Львів: ГО –“Львівська медична спільнота”, 2021. — С. 43—47.

 

24.

Вергелес Т.М.,

Сергета І.В.

 

Адаптаційні можливості організму студентів в умовах дистанційного навчання: виклики сучасності

Світ під час пандемії: нові виклики та загрози : LXIX Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. — м. Вінниця, 25 червня 2021 року. — С. 17—21.

 

25.

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.

Гігієнічні проблеми підвищення ефективності профорієнтаційної діяльності серед студентів закладів вищої медичної освіти та особливості змін у стані професійно-значущих психофізіологічних функцій осіб, які здобувають медичні спеціальності

Scientific Collection “InterConf”, (68): with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference “Experimental and Theoretical Research in Modern Science” (July 26-28, 2021). — Kishinev, Moldova: Giperion Editura, 2021. — P. 188—190.

 

26.

Сергета І.В.,

Панчук О. Ю., Серебреннікова О.А.,

Стоян Н. В., Браткова О. Ю.

Професіографія та її місце у процесі кадрового комплектування сучасних закладів охорони здоров’я: фізіологічні та гігієнічні аспекти

Безпека пацієнтів в Україні на шляху до національного плану дій: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2021 року (м. Київ, 17 вересня 2021 р.).— К., 2021. — С. 118—120.

 

27.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Макарова О.І.,

Макаров С.Ю.

Особливості психогігієнічної корекції адаптаційних можливостей організму дітей, підлітків і молоді у сучасних умовах

Вітчизняна та світова медицина: вимоги сьогодення: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 8–9 жовтня 2021 р.). – Дніпро : Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2021. — С. 63—65.

 

28.

Сергета І.В.,

Серебреннікова О.А.,

Панчук О.Ю.

Особливості процесів формування властивостей характеру студентів закладів вищої медичної освіти

The 24th International scientific and practical conference “Science and Technology” (October 11-12, 2021) Myśl Naukowa. — Poland, Lublin. 2021. — Р. 87—90.

 

29.

Сергета І.В.,

Мостова О.П.,

Панчук О.Ю.,

Браткова О.Ю.,

Макарова О.І.,

Макаров С.Ю

Навчальна адаптація учнів шкільного віку: медико-соціальні аспекти

Розвиток науки та техніки в умовах пандемії, LXXІІІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. — м. Львів, 18 жовтня 2021 року. — C. 131—134.

 

30.

Вергелес Т.М.,

Сергета І.В.

 

Особливості перебігу адаптаційних процесів, які відбуваються в організмі студентів за умов організації дистанційного формату навчання

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (Сімнадцяті Марзєєвські читання) : збірка тез доповідей науково-практичної конференції (м. Київ, 21-22 жовтня 2021 р.). Вип. 21. — К.: МВЦ “Медінформ”, 2021. — С. 370—372.

 

31.

Сергета І.В.,

Серебреннікова О.А., Стоян Н.В., Дреженкова І.Л.,

Панчук О.Ю.,

Макаров С.Ю.,

Теклюк Р.В.

Університетська гігієна на сучасному етапі: проблеми, пошуки, перспективи

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (Сімнадцяті Марзєєвські читання) : збірка тез доповідей науково-практичної конференції. (м. Київ, 21-22 жовтня 2021 р.). Вип. 21. — К., 2021. — С. 402—405.

 

32.

Тимощук О.В.,

Сергета І.В.,

 

Особливості взаємозв’язків показників, які визначають критеріальні характеристики якості життя та адаптаційні можливості організму сучасних учнів і студентів: проблеми прогностичної оцінки

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (Сімнадцяті Марзєєвські читання) : збірка тез доповідей науково-практичної конференції. (м. Київ, 21-22 жовтня 2021 р.). Вип. 21. — К., 2021. — С. 408—412.

 

33.

Вергелес Т.М.,

Теклюк Р.В.

Стан здоров’я здобувачів вищої освіти та технології психогігієничної корекції донозологических змін у його стані

Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії : збырник тез наукових робіт учсників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 22–23 жовтня 2021 р.). — Львів: ГО “Львівська медична спільнота”, 2021. — С. 80—83.

 

34.

Браткова О.Ю.,

Серебреннікова О.А

Гігієнічна оцінка особливостей астенічного та депресивного станів учнів шкільного віку

Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), Cambridge, October 29, 2021. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publis-hing House & European Scientific Platform, 2021. — Р. 89—90.

 

35.

Вергелес Т.М.,

Сергета І.В.,

 

Особливості організації навчальної діяльності студентів-медиків в умовах застосування дистанційного навчання

The 4th International scientific and practical conference “Topical issues of modern science, society and education” (November 1-3, 2021) SPC “Sci-conf.com.ua”. — Kharkiv, Ukraine. 2021. — Р. 198—200.

 

36.

Сергета І.В.,

Макарова С.Ю.,

Макарова О.І.

Психофізіологічна адаптація студентів закладів вищої медичної освіти та проблеми формування превентивного освітнього середовища у сучасних умовах

Modern trends in development science and practice : abstracts of VII International Scientific and Practical Conference (Bulgaria, Varna,

November 02-05, 2021). — Varna, 2021. — P. 323—325.

 

37.

Сергета І.В.

Особливості здійснення ефективної прогностичної оцінки рівня професійної придатності здобувачів освіти на основі статистичних моделей

Охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-6 листопада 2021 р.). — К.: “Київський медичний науковий центр”, 2021. — C. 54—56.

 

38.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.

Особливості визначення професійної придатності студентів сучасних закладів медичної освіти

Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI соліття: матеріали II Міжнародної наукової конференції (Т. 3), м. Рівне, 5 листопада, 2021 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. — С. 63—64

 

39.

Сергета І.В.

Здоровье современных студентов и эффективные технологии психогигиенической коррекции донозологических изменений в его состоянии

The 2nd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (November 7-9, 2021) SSPG Publish. — Stockholm, Sweden. 2021. — Р. 188—190.

 

40.

Сергета І.В.,

Дреженкова І.Л.

Рухова активність та особливості формування психофізіологічних функцій організму сучасної студентської молоді

Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 12-13 листопада 2021 р.). —Дніпро : Організація наукових медичних досліджень “Salutem”, 2021. — С. 57—59.

 

41.

Сергета І.В.,

Мостова О.П., Серебреннікова О.А.,

Браткова О.Ю., Панчук О.Ю.

Закономірності перебігу процесів психофізіологічної і психічної адаптації сучасних учнів у віці 14-17 років: провідні тенденції та шляхи корекції

Охорона здоров’я дітей та підлітків. — 2021. — № 2 (32). — С. 56—57.

 

42.

Сергета І.В.,

Лукіна Н.Ю., Стоян Н.В., Дреженкова І.Л., Дударенко О.Б., Процюк Л.О.

Особливості поширення проявів хронічної втоми серед юнаків і дівчат середнього та старшого шкільного віку

Охорона здоров’я дітей та підлітків. — 2021. — № 2 (32). — С. 57—58.

 

43.

Сергета І.В., Краснова Л.І.,  Теклюк Р.В., Брюховецька Ю.С.,

Гончарук Т.І.

Психогігієнічні аспекти корекції функціонального стану організму дівчат і юнаків із хронічними соматичними захворюваннями

Охорона здоров’я дітей та підлітків. — 2021. — № 2 (32). — С. 58—59.

 

44.

Вергелес Т.М.,

Сергета І.В.

Особливості перебігу процесів формування психофізіологічних функцій студентів за умов застосування дистанційного (on-line) формату навчання

Охорона здоров’я дітей та підлітків. — 2021. — № 2 (32). — С. 59—60.

 

45.

Сергета І.В. 

Процеси психічної і соціально-психологічної адаптації сучасних учнів старшого шкільного віку

у контексті подолання навчального стресу

Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19–20 листопада 2021 року). — Одеса: ГО “Південна фундація медицини”, 2021. — C. 61—64.

 

46.

Сергета І.В.

Стоян Н.В.

Процеси формування показників функціонального стану зорової сенсорної системи та координації рухів студентів-медиків: тенденції та особливості

Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність: матеріали I Міжнародної наукової конференції (Т. 3),

м. Вінниця, 19 листопада, 2021 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. — C. 109—110.

2

Стоян Н.В.

47.

Сергета І.В.,

Осадчук Н.І.

Комплексна оцінка житлово-побутових і соціальних умов життя та особливості їх зв’язку з показниками фізичного розвитку сучасних учнів

 

Нове у медицині сучасного світу: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 листопада 2021 року). — Львів: ГО “Львівська медична спільнота”, 2021. — C. 69—72.

 

48.

Сергета І.В.,

Осадчук Н.І.

Провідні психофізіологічні функції організму учнів та особливості їх зв’язку з показниками фізичного розвитку дітей і підлітків

 

The 5 th International scientific and practical conference “Topical issues of modern science, society and education‖” (November 28-30, 2021) SPC ―Sci-conf.com.ua‖, Kharkiv, Ukraine. 2021. — P. 309—312.

 

49.

Сергета І.В.

Особливості акцентуацій характеру учнів старших класів сучасних закладів середньої освіти: психогігієнічні аспекти

Multidisziplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und Muster der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der II internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 3), Wien, 26. November, 2021. Wien-Vinnytsia: List Verlag. in Ullstein Buchverlage GmbH & Europäische Wissenschaftsplattform, 2021. —

Р. 105—106..

 

50.

Дякова О.В.

Процюк Л.О

Застосування інноваційних технологій для модернізації професійної сучасної медичної освіти

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференцхї “Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції Укріїни” (Київ, 2 квітня 2021 року) — К., 2021. — С. 76.

 

51.

Вергелес К.М.

Вергелес Т.М.

Куліш П.Л.

Школьнікова Т.Ю.

Ідея національної держави та її філософсько-правове обґрунтування в Україні кінця ХІХ-першої половини ХХ ст.

Матеріали дванадцятої всеукраїнської наукової інтернет-конференції “Рівність у праві: історична ретроспектива і сучасність” (Львів, 4 грудня 2020 року). Львів, 2020. – С. 9—14.

 

52.

Вергелес Т.М. Горохова Л.В.

Вестімова К.В.

Вітчизняний досвід реалізації реформи децентралізації влади: стан та перспективи

Матеріали доповідей та виступів всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участтю “Філософія в сучасному науковиму та соціально-політичному дискурсах“ (Вінниця, 19 листопада 2020 року). — Вінниця, 2020. —  С. 53—59.

 

53.

Дякова О.В.

Інноваційні технології у сучасній медичній освіті

Міжнародна науково-практична конференція викладачів, практичних працівників, молодих учених та студентів  “Сучасна наука: проблеми, перспективи, інновації” (м. Вінниця, 11-12 листопада 2020 року) Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2020. — С. 22—23.

 

54.

Дякова О.В.,

Процюк Л.О

Роль інтерактивних технологій у формуванні професійної компетентності майбутніх фармацевтів при вивченні предмету “Гігієна у фармації”

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

 “Сучасні освітні середовища  і проблеми самореалізації педа-гогів”. — К., 2021. — С. 34—35.

 

55.

Вергелес К.М.

Вергелес Т.М.

Кулиш П.Л.

Горохова Л.В.

 

Проблемы и перспективы адаптации высших учебных медицинских заведений к условиям дистанционного обучения

 

Материалы VIII Международной научно-практической конференции

“Наука и образование - важнейший фактор развития общества в современных условиях” (Респуб-лики Казахстан, 23 апреля года). — Караганда,, 2021. — С. 257—258.

 

56.

Вергелес Т.М.

Верба М.А.

Медичне пізнання через призму основних парадигм сучасної філософії науки

Матеріали IX Міжнародного симпозіуму з біоетики “Здоров'я, медицина та філософія: стратегії виживання” (Київ,  15-16 квітня 2021 року)  — К., 2021. —

С. 27—30.

 

 

11. Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві

 

 • стажування науковців за кордоном

Таблиця 11.1

Дані про стажування за кордоном

№з/п

ПІБ

Країна

Заклад

Тематика

Терміни

1.

Мостова О.П 

Ізраїль 

психіатрична лікарня

Бер-Яков

 

Вивчення застосування психогігієнічних основ в практичній роботі 

17 січня-1 травня 2021 року,

Бер-Яков,

Ізраїль

 

 

2.

Сергета І.В.

Польща

Люблінський медичний університет (Республіка Польща),

Сертифікат про проходження науково-педаго-гічного стажування “Інноваційні стратегії в Україні та країнах ЄС” за фахом “Медичні науки” в обсязі 6 кредитів (180 год.)

8 лютого-19 березня 2021 року,

Люблін,

Республіка Польща

3.

Дреженкова І.В.

Польща

Люблінський медичний університет (Республіка Польща),

Сертифікат про проходження науково-педаго-гічного стажування “Інноваційні стратегії в Україні та країнах ЄС” за фахом «Медичні науки” в обсязі 6 кредитів (180 год.)

8 лютого-19 березня 2021 року,

Люблін,

Республіка Польща

4.

Панчук О.Ю..

Польща

Люблінський медичний університет (Республіка Польща),

Сертифікат про проходження науково-педаго-гічного стажування “Інноваційні стратегії в Україні та країнах ЄС” за фахом “Медичні науки” в обсязі 6 кредитів (180 год.)

8 лютого-19 березня 2021 року,

Люблін,

Республіка Польща

5.

Мостова О.П 

Ізраїль 

психіатрична лікарня

Бер-Яков 

Вивчення особли-востей надання спеціалізованої кардіологічної та пульмонологічної допомоги та інтенсивного лікування в умовах пандемії COVID 19. 

24 травня-3- червня 2021 року,

Бер-Яков,

Ізраїль

 

6.

Мостова О.П

Ізраїль

психіатрична лікарня

Бер-Яков

 

Психогігієнічні основи принципів організації психіатричної і поєднання пандемії і антисоціальних та військових  дій.

9 вересня-15.листопада 2021 року,

Бер-Яков,

Ізраїль

 • участь у форумах за кордоном

Таблиця 11.2

Дані про участь співробітників кафедри у зарубіжних форумах

 

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1.

Сергета І.В.

Польща

Scientific and pedagogic

internship “Innovative strategies for the development of medical education in Ukraine and EU countries”. Internship proceedings/ February 8-March 19, 2021. — Lublin, Polska

8 лютого-19 березня 2021 року, Люблін, Республіка Польща

2.

Дреженкова І.В.

Польща

Scientific and pedagogic

internship “Innovative strategies for the development of medical education in Ukraine and EU countries”. Internship proceedings/ February 8-March 19, 2021. — Lublin, Polska

8 лютого-19 березня 2021 року, Люблін, Республіка Польща,

3.

Панчук О.Ю..

Польща

Scientific and pedagogic

internship “Innovative strategies for the development of medical education in Ukraine and EU countries”. Internship proceedings/ February 8-March 19, 2021. — Lublin, Polska

8 лютого-19 березня 2021 року, Люблін, Республіка Польща

4.

Сергета І.В.

Молдова

Scientific Collection “InterConf”, (68): with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference “Experimental and Theoretical Research in Modern Science” (July 26-28, 2021). — Kishinev, Moldova

26-28 липня 2021 року, Кишинів, Республіка Молдова

5.

Сергета І.В.

Польша

The 24th International scientific and practical conference

“Science and Technology” (October 11-12, 2021) Myśl

Naukowa. — Poland, Lublin. 2021..

11-12 жовтня 2021 року,  Люблін, Республіка Польща,

6.

Сергета І.В.

Болгарія

Modern trends in development science and practice : abstracts of VII International Scientific and Practical Conference (Bulgaria, Varna,

November 02-05, 2021). — Varna, 2021.

2-5 листопада 2021 року, Варна, Республіка Болгарія

7.

Сергета І.В.

Швеція

The 2nd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (November 7-9, 2021) SSPG Publish. — Stockholm, Sweden. 2021.

7-9 листопада 2021 року, Стокгольм, Швеція

8.

Мостова О.П.

Румунія 

VIII літня школа “Дні Енріке Пічона Рів'єри” 

1-7 серпня 2021 року, Румунія

 

9.

Мостова О.П.

Португалія 

34th International Epilepsy Congress 

28 серпня-1 вересня 2021 року, Португалія 

10.

Мостова О.П.

США 

ISCTM 

30 вереян-2 жовтня 29021 року, США 

11.

Мостова О.П.

США, Texaс

North American Community:

Uniting for equity. Сonfronting Barries and Building bridgest to equity

21-23 жовтня 2021 року

 

 • членство в іноземних організаціях

Таблиця 11.3

Дані про членство співробітників кафедри в іноземних організаціях

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Електр. посилання

 1.  

Мостова О.П.

Зареєстровано організація в Португалії

33 ENCP Congress

 

https://www.ecnp.eu/

 

 1.  

Мостова О.П.

Зареєстровано організація в Португалії

33 ENCP Congress

 

https://www.ecnp.eu/Congress2021

 

 1.  

Мостова О.П.

Великобританія

ILAE

 

https://www.ilae.org/congresses

 

 1.  

Мостова О.П.

Україна

UAPP

http://uapp.tilda.ws/

 

 • участь у виконанні міжнародних програм, сумісних наукових досліджень тощо

Таблиця 11.4

Дані про виконанні співробітниками кафедри міжнародних програм, сумісних наукових досліджень

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму,

іноземної організації, міжнародної програми, дослідження

тощо

Електр. посилання

 

 

 

 

 

 

12. Перелік співробітників, які у 2021 р. нагороджені дипломами, мають нагороди, премії, звання (державні, громадські).

 

д.мед.н., проф. Сергета І.В. – Подяка Прем’єр Міністра України

 

13. Студентська наука

Таблиця 13.1

Інформація про переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з/п

Назва заходу, країна проведення і дата

ПІБ

Факультет, курс, група

Керівник

Назва нагород

Примітка

перше місце

другемісце

третємісце

гран-прі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Проф. Сергета І.В. у 2021 році відповідно до Наказу МОН України був членом журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань “Профілактична медицина” (англійська мова), що відбувся у НМУ ім. О.О. Богомольця.

 

Інформація про участь студентів у міжнародних заходах 

Таблиця 13.2

з/п

Назва заходу, країна проведення і дата

ПІБ

Факультет, курс, група

Керівник

Назва нагород

Примітка

першемісце

другемісце

третємісце

гран-прі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Олімпіада, яка відбулася в Україні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна олімпіада, яка відбулася  за межами України

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародний конкурс (турнір), який відбувся  в Україні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна конференція, яка відбулася в Україні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна конференція, яка відбулася за межами України

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

            Список студентів, які були членами студентського наукового гуртка у звітному році

Таблиця 13.3

Студенти - члени студентського наукового гуртка

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

 1.  

Артеменко Ірина Юріївна

медичний факультет № 1, 3 курс, 1а група 

 1.  

Ассефа Анастасія Вергесаївна, група

медичний факультет № 1, 3 курс, 7б група

 1.  

 Басюл Олена Олегівна,

медичний факультет № 1, 3 курс, 15б група

 1.  

Белінська Ольга Русланівна,

медичний факультет № 2, 3 курс, 95б група

 1.  

Біляченко Олена Вадимівна,

медичний факультет № 1, 3 курс, 166б група

 1.  

Гіс Ярослав Валерійович,

медичний факультет № 1, 3 курс, 116б група

 1.  

Гурко Сергій Олексійович, 

медичний факультет № 1, 3 курс, 11а група

 1.  

Зьомко Вікторія Вікторівна

медичний факультет № 1, 3 курс, 7б група

 1.  

Клімішіна Анастасія Ігорівна,

медичний факультет № 1, 3 курс, 7а група

 1.  

Котвіцька Марія Валентинівна,

медичний факультет № 1, 3 курс, 7а група

 1.  

Крохмаль Вікторія Ігорівна,

медичний факультет № 1, 3 курс, 7б група

 1.  

Лунько Олена Дмитрівна,

медичний факультет № 1, 3 курс, 16б група

 1.  

Мурмилюк Дмитро Віталійович

медичний факультет № 1, 3 курс, 15б група

 1.  

Плавков Олег Миколайович,

медичний факультет № 1, 3 курс, 8б група

 1.  

Плюшко Руслан Ігорович,

медичний факультет № 1, 3 курс, 17а група

 1.  

Скиба Борис Ярославович,

медичний факультет № 1, 3 курс, 13а група

 1.  

Собецька Дар’я Михайлівна,

медичний факультет № 1, 3 курс, 15б група

 1.  

Тартачний Павло Володимирович,

медичний факультет № 1, 3 курс, 7а група

 1.  

Хотячук Лілія Олександрівна,

медичний факультет № 1, 3 курс, 12б група

 1.  

Черначук Анастасія Петрівна,

медичний факультет № 1, 3 курс, 12б група

 

14.   Пропозиції щодо підвищення ефективності наукової роботи в університеті 

 • вивчити питання щодо подальшого запровадження комплексного міжфахового, міжкафедрального інтеграційного підходу до виконання науково-дослідних робіт, в центрі яких знаходиться розв’язання міждисциплінарних проблем;
 • розширити обсяг міжнародного наукового співробітництва, ширше використовувати можливості щодо подання науково-дослідних робіт на різноманітні конкурси, гранти тощо з обов’язковим поширенням відомостей про їх проведення серед науковців університету;
 • налагодити централiзоване постачання кафедр університету сучасним обладнанням, приладами та хiмiчними реактивами;
 • забезпечити кафедри профілактичної медицини і, зокрема, кафедру загальної гігієни та екології, сучасним обладнанням для проведення наукових досліджень на найвищому сучасному рівні та продовжити роботу над створенням наукової лабораторії університетської медицини (психогігієни та університетської гігієни).  

 

 

Література, що видана кафедрою

Контакти

Адреса: м. Вінниця, вул. В. Стуса, 2, (навчальний корпус № 2),  3 поверх.

 

Телефон:  (0432) 67-29-54

 

Сайт: http://vnmu.edu.ua/кафедра-загальної-гігієни-та-екології.

 

e-mail:  hygiene@vnmu.edu.ua