Студенту

Історія кафедри

Богиня Гігієя

Майбутнє належить медицині попереджувальній”
М.І.Пирогов

“Фунт профілактики переважає пуди лікування”
М.Мудров

“Чим далі просувається наука у вивченні причин хвороб, тим більш актуальним стає те загальне положення, що попередити розвиток хвороб значно легше, аніж лікувати їх”
І.Мечников

“Гігієна повинна зробити розвиток людського організму найбільш досконалим, життя найбільш сильним, а її угасання – найбільш віддаленим”
Є.Паркс

“А все ж таки, все ж таки майбутнє належить нам – гігієні” 
О.Г.Марзеєв

Кафедра загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова організована у 1934 році. Саме у цей час на базі існуючих протягом попередніх років фармацевтичного інституту (1921–1930 рр.), заочного медичного інституту – філіалу Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти (1930–1932 рр.), вечірнього виробничого медичного інституту (1932–1934 рр.) та, що надзвичайно цікаво, науково-дослідного інституту сільської гігієни (1932–1934 рр.) був відкритий стаціонарний Вінницький державний медичний інститут з викладанням на лікувально-профілактичному та фармацевтичному факультетах. Причому визначальну роль у цій події відіграв один із фундаторів вітчизняної гігієнічної науки Л.І.Медведь, згодом академік та міністр охорони здоров’я України, який декілька років керував вечірнім виробничим медичним інститутом.

Л.І. Медведь

Л.І. Медведь

Академік Л.І.Медведь під час проведення Республіканської наукової конференції “Деякі питання впливу пестицидів на організм” у Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова

Завідувати кафедрою був запрошений старший державний санітарний інспектор Вінницької області Л.І.Шойхет. На той час штат кафедри налічував лише 3 чоловіка: завідувач кафедри та 2 асистенти: А.Т.Данильченко і М.Б.Білага.

З 1937 р. по 1940 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала асистент В.І.Буховець.


В.І. Буховець

В 1940 р. кафедру очолив професор Г.С.Ган.

Ган 

Г.С. Ган

Після звільнення Вінницької області військами Радянської Армії від німецько-фашистських військ обов’язки завідувача кафедри знов тимчасово виконувала асистент В.І.Буховець.

З кінця 1944 р. по 1946 р. кафедру очолював професор О.Ф.Стояновський.

Стояновский 

О.Ф. Стояновський

Протягом кількох місяців 1946 р. кафедрою керував доцент Ф.І.Суботін.

Суьотін 

Ф.І. Суботін

З листопада 1946 р. по 1950 р. кафедрою знов завідував професор Г.С.Ган.

Кафедра 1947

Кафедра загальної гігієни, 1947 рік 

нижній ряд, зліва направо: В.І.Буховець, Г.С.Ган, Н.К.Вальчук, М.Б.Білага;
верхній ряд, зліва направо: Є.Р.Скрипнік, Є.Б.Інфангер, Д.М.Примак

З 1950 р. по 1952 р. обов’язки завідувача кафедри тимчасово виконували доценти С.Ф.Заноздра, М.П.Сергий та І.М. Ерман.

З 1952 р. по 1960 р. кафедру очолював видатний гігієніст сучасності, один з фундаторів вітчизняної гігієнічної науки професор Р.Д.Габович.

Габович 

Р.Д. Габович

З 1960 р. по 1961 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала доцент Н.К.Вальчук.

Вальчук

Н.К. Вальчук

З 1961 р. по 1991 р. кафедрою керував професор Д.Г.Дев’ятка.

Девятка 

Д.Г. Дев’ятка

З 1991 р. по 1993 р. кафедру очолював доцент Г.П.Марченко.

Марченко

Г.П. Марченко

З 1993 р. по теперішній час кафедру очолює доктор медичних наук, професор І.В.Сергета.


І.В. Сергета

Спочатку кафедра була розміщена у малопристосованих приміщеннях на базі Вінницької обласної клінічної лікарні, в 1940 році була переведена у морфологічний корпус, де декілька разів змінювала місце свого розташування, та зараз розміщується на базі навчального корпусу №2 медичного університету.

Впродовж перших років існування кафедри, а також у післявоєнний час до числа основних напрямків її діяльності слід було віднести: формування викладацького складу, оснащення кафедри лабораторним обладнанням, науковою апаратурою та приладами, ефективну організацію навчального процесу тощо. Велику увагу приділяли співробітники кафедри і виконанню науково-дослідної роботи.

Кафедра 1968 
Кафедра загальної гігієни, 1968 рік
нижній ряд, зліва направо: В.І.Буховець, Д.Г.Дев’ятка, Н.К.Вальчук, Л.Л.Царюк;
верхній ряд, зліва направо: В.К.Куксєнкова, Є.К.Бакуліна, Т.Н.Домбровська, 
М.А.Бондар, Г.Г.Болтак

Так, у ці роки були проведені широкі дослідження щодо гігієнічної оцінки якості підземних вод і відкритих водоймищ Вінницької області – основних джерел водопостачання її населення. На підставі вивчення санітарного режиму р. Південний Буг на ділянці від її верхів’їв до м. Вінниці (А.Т.Данільченко, Г.С.Ган, В.Д.Буховець, В.К.Бондар) було розроблено проект зони санітарного нагляду Вінницького водогону (Г.С.Ган, М.Ф.Позняк), оцінено стан сільського водопостачання у Вінницькому, Хмельникському, Могилів-Подільському, Шаргородському та Крижопільському районах області (В.І.Буховець, Л.М.Лопатюк, Б.Г.Іванов), визначено особливості впливу стічних вод на склад річкової води у межах обласного центру (Г.С.Ган, Р.А.Шрабштейн, В.Д.Буховець, О.Н.Гейнеман) та створено проекти зон санітарної охорони міст Могилів-Подільський, Жмеринка та Бар (Г.С.Ган, М.Ф.Позняк).

     

Особливе місце у структурі наукових досліджень з питань гігієни водопостачання зайняли роботи з проблем визначення особливостей впливу фтору на організм людини (Р.Д.Габович, В.І.Буховець, Н.А.Ермакова), які послужили підставою для видання монографії “Фтор у природі та його гігієнічне значення” (Р.Д.Габович, 1957), а також роботи щодо вивчення особливостей вмісту у підземних водах та рослинних продуктах місцевого виробництва деяких мікроелементів (I, Br, Co, Mn, Cu), які суттєво доповнили існуючі дані щодо хімічного складу харчових продуктів та надали можливість створити передумови до оптимізації місцевого водопостачання (Д.Г.Дев’ятка, Н.К.Вальчук).

Протягом багатьох років проводились наукові дослідження, спрямовані на гігієнічну оцінку мінеральних вод курорту Хмельника, які дозволили визначити вміст у структурі мінеральних вод органічних і радіоактивних речовин та обґрунтувати рекомендації щодо їх транспортування та використання за межами курортної зони (Г.С.Ган, Р.Д.Габович, Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, М.А.Новицький, М.В.Піневич).

Кафедра 1971 

Кафедра загальної гігієни із студентами-гуртківцями, 1971 рік

нижній ряд, зліва направо: Н.М.Фещук, Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, 
О.В.Яцина, В.Г.Макац

Зрештою, плідна наукова діяльність дозволила науковцям кафедри на підставі здійснення гігієнічного нормування розробити гранично допустимі концентрації для 18 хімічних речовин, що знаходяться у воді водоймищ (Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, О.В.Яцина, Л.Л. Царюк, Л.І.Краснова).

Ще одним важливим напрямком досліджень був комплекс наукових робіт, спрямованих на вивчення санітарного стану ґрунту м. Вінниці та ступеня ураження її населення геогельмінтозами, визначення заходів, які сприяють широкому та всебічному оздоровленню ґрунтових ресурсів та запобіганню виникненню глисних інвазій (Н.К.Буховець, Н.К.Вальчук).

Кафедра 1974

Кафедра загальної гігієни, 1974 рік нижній ряд, зліва направо: Є.К.Бакуліна, В.Г.Макац, Л.Л.Царюк, Д.Г.Дев’ятка, М.Г.Криловська, Л.І.Краснова; верхній ряд, зліва направо: Л.М.Стрілецька, Н.Т.Мозгальова, Т.Т.Постоловська, Н.М.Фещук, О.В.Яцина, М.А.Бондар, О.Г.Королик

Під час оцінки умов праці та побуту сільських механізаторів, передусім трактористів та причіпників, був розроблений і науково-обґрунтований комплекс заходів санітарно-технічного, організаційного та лікувально-профілактичного змісту (Р.Д.Габович, Н.К.Вальчук), який відображений у монографії “Санітарне та лікувально-профілактичне обслуговування працівників МТС” (Р.Д.Габович, 1957).

Суттєве місце у наукових дослідженнях кафедри займали роботи з гігієнічної оцінки умов праці на цукрових заводах (М.Б.Білага, Р.Д.Габович, Н.К.Вальчук), які стали основою розділу “Гігієна праці у цукровому виробництві” в трьохтомному керівництві з гігієни праці (Р.Д.Габович, М.Б.Білага, 1961) та монографії “Медико-санітарне обслуговування працівників цукрової промисловості” (М.Б.Білага, 1963).

Велика увага приділялась вивченню особливостей організації праці на Вінницькому хімічному комбінаті з метою їх гігієнічної регламентації та адекватного оздоровлення умов безпосереднього здійснення трудової діяльності працівників (Б.С.Бакалейников, М.Б.Білага, Р.Д.Габович, Л.Л.Царюк), а також питанням гігієнічної оцінки виробничого процесу на промислових підприємствах обласного центру різного профілю (Л.Л.Царюк, Л.І.Краснова, О.В.Яцина).

Протягом понад двадцяти років на кафедрі проводились роботи з вивчення особливостей впливу на організм людини пестицидів, які створювались і підлягали токсикометричній оцінці та гігієнічній регламентації (Б.Г.Іванов, І.В.Заботіна, Д.Г.Дев’ятка, Л.Л.Царюк), визначення простих та доступних методик їх кількісного визначення тощо (Б.Г.Іванов, С.Є.Буркат).

Саме в цей час в серії видань “Медична бібліотечка колгоспника”, започаткованих видавництвом “Здоров’я”, побачили світ видання “Гігієна праці буряківників” (Білага М.Б., Марцинковський Л.Г., Марченко Г.П.) та “Гігієна праці при переробці молока”.

     

Тривалий час кафедра була однією з найбільш визнаних в Україні у плані вивчення впливу на організм людини природного ультрафіолетового випромінювання, результати якого дозволили визначити той факт, що в умовах ультрафіолетової недостатності в організмі людини реєструються досить серйозні зрушення, насамперед, з боку показників його реактивності, відбуваються зміни у білкових фракціях крові, зменшується вміст вітамінів у крові тощо, ще більш негативний вплив справляє тривала дія на організм надмірних доз ультрафіолетової радіації, особливо у тому разі, якщо вона поєднана зі впливом інших ксенобіотиків (Д.Г.Дев’ятка, Т.Т.Постоловьска, О.В.Яцина, Л.І.Краснова).

Кафедра 1980
Кафедра загальної гігієни, 1980 рік.
зліва направо: Л.І.Краснова, Т.М.Малашнюк, Л.М.Стрілецька, Л.Л.Царюк, Н.Т.Мозгальова, Д.Г.Дев’ятка, Є.К.Бакуліна, Т.Т.Постоловьска, Н.М.Фещук, О.Г.Королик, М.А.Бондар, Г.П.Марченко, О.В.Яцина

Протягом останніх років пріоритетними напрямками наукових досліджень співробітників кафедри стали актуальні питання гігієни дітей, підлітків та молоді, оптимізації адаптаційного процесу, психогігієни, психофізіології та хроногігієни.

Так, на підставі вивчення особливостей стану здоров’я та умов навчання розроблені стандарти фізичного розвитку для сільських школярів Вінницької області (Н.М.Фещук), науково обґрунтована програма медико-профілактичної оптимізації адаптації, діагностики, прогнозування і корекції професійної придатності вітчизняних та іноземних студентів, які навчаються в умовах Подільського етно-територіального регіону України (Г.П.Марченко, І.В.Сергета, Л.І.Григорчук, О.П.Молчанова).

Вагоме місце у структурі наукових досліджень зайняв комплекс робіт з питань розроблення та обґрунтування комплексної програми раціональної організації вільного часу сучасних учнів, який став основою монографії “Організації вільного часу та здоров’я школярів” (І.В.Сергета, В.Г.Бардов, 1997), що була удостоєна премії АМН України у галузі профілактичної медицини.

На підставі проведення гігієнічних, психофізіологічних та психолого-педагогічних досліджень здійснена гігієнічна регламентація діяльності користувача персонального комп’ютера (І.В.Сергета, Л.І.Краснова, Т.Т.Постоловська, О.В.Яцина, Н.М.Фещук), основні результати якої відображені у монографії “Гігієна та охорона праці користувача ЕОМ” (І.В.Сергета, В.Г.Бардов, М.П.Олійник, 1999).

     

Науковцями кафедри вивчені гігієнічні аспекти професійної адаптації студентів до умов навчання у вищих медичних навчальних закладах та визначені шляхи її оптимізації, розроблені підходи до діагностики, прогнозування та корекції професійної придатності дівчат і юнаків, які здобувають медичний фах (І.В.Сергета, Л.І.Григорчук, О.П.Молчанова), науково обґрунтовані гігієнічні основи корекції функціонального стану організму підлітків, що страждають на хронічні соматичні захворювання (І.В.Сергета, А.Ю.Абунада), гігієнічно обґрунтована комплексна програма оптимізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку у школі-ліцеї (І.В.Сергета, М.А.Редчіц), здійснена гігієнічна оцінка факторів ризику та визначені прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом серед молоді (І.В.Сергета, Т.В.Шевчук), науково обґрунтовані гігієнічні принципи корекції зрушень у функціональному стані органу зору у підлітків 14-16 років в умовах сучасних інформаційних навантажень (І.В.Сергета, Н.В.Малачкова) тощо.

Сьогодні в центрі наукових досліджень працівників кафедри наукове обґрунтування гігієнічних принципів профілактики донозологічних порушень у стані психічного здоров’я підлітків 15–17 років, гігієнічних основ професійної орієнтації підлітків та молоді, методів раціональної організації навчальної та позашкільної діяльності учнів, що навчаються за програмою “школа - вищий навчальний заклад”, інтегральних критеріїв гігієнічної оцінки функціонального стану організму дівчат та юнаків, біоритмологічних принципів раціональної організації діяльності студентів, заходів щодо запобігання хронічної втоми учнів середнього та старшого шкільного віку, формування індивідуальної концепції здоров’я підлітків 13-16 років, а також вивчення гігієнічних аспектів впливу чинників внутрішньошкільного середовища на стан здоров’я дітей, підлітків та молоді.

Нині на кафедрі працюють: професор І.В.Сергета; доценти: Л.І.Краснова,  О.Ю. Браткова, Л.М. Ваколюк, О.В.Яцина, С.О.Латанюк, М.А.Редчіц, Т.В.Шевчук, О.Б. Дударенко, О.Є. Александрова, О.П. Мостова, О.В. Дяуова, І.І. Мотрук; старші викладачі Н.М.Фещук, Р.В. Теклюк; асистенти: Т.І.Гончарук, Н.Ю.Лукіна, І.Л. Дреженкова, Н.В. Стоян, Т.В. Тисевич, Л.О. Процюк, О.Ю. Панчук, старші лаборанти: А.О.Бондар, А.В. Воловик, Н.В. Ярова; лаборанти: Л.М.Стрілецька, Н.Г. Щенсна, Ю.Ю.Бондар.

За останні 25 років захищено 4 докторські (І.В. Сергета, О.П. Мостова, В.В. Родінкова, О.Ю. Панчук) та 21 кандидатська (Л.І. Краснова, І.В. Стемпен, Л.І. Григорчук, А.Ю. Абунада, О.П. Молчанова, М.А. Редчіц, Т.В. Шевчук, Н.В. Малачкова, В.М. Махнюк, М.М. Шинкарук-Диковицька, Т.Г. Редько, К.А. Зайцева, О.Ю. Браткова, Б.Р. Боровський. О.Є. Александрова, О.Л. Черепаха, Н.І. Осадчук, О.Б. Дударенко, О.В. Височанський, І.Л. Дреженкова, Н.В. Стоян) дисертацій. Нині здійснюється підготовка 1 докторськоъ та 3 кандидатських дисертації.

Співробітниками кафедри виконано 5 планових та 1 господарчо-договірна роботи, виконується ще 2 комплексних наукових дослідження. Підготовлено проект Державних санітарних правил і норм, видано 8 методичних рекомендації, 33 інформаційних листи, 9 галузевих нововведеннь з різних проблем сучасної гігієни.

Наукова діяльність тісно пов’язана з плідною навчально-методичною діяльність. Лише за останні 7 років співробітниками кафедри випущені 11 підручників та 21 навчальний посібник, які рекомендовані для використання у практичній діяльності медичних вищих закладів освіти України.

                      

                                    

 

                                

Зроблено багато, але головні досягнення, незаперечно, ще попереду.

 

 

 

 

 Штат кафедри

Сергета Ігор Володимирович


завідувач кафедри загальної гігієни та екології, доктор медичних наук, професор

У 1986 році з Дипломом з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З серпня 1986 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології: спочатку старшим лаборантом, з березня 1987 року – асистентом кафедри, з травня 1993 року по теперішній час – завідувачем кафедри.
Протягом 1989–1991 років навчався в заочній аспірантурі кафедри гігієни дітей і підлітків Центрального інституту удосконалення лікарів, яку достроково закінчив у жовтні 1991 року, захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічне обґрунтування навчально-тренувального режиму, що сприяє активному формуванню професійно-значущих функцій школярів” (на прикладі професії “оператор ЕОМ”)”. У 1994 році присвоєно вчене звання доцента.
У жовтні 1996 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: “Гігієнічні основи комплексної системи оптимізації вільного часу підлітків”. У квітні 2001 року присвоєно вчене звання професора.
Є автором 720 опублікованих наукових праць, в тому числі 5 монографій, 9 підручників, 3 електронних підручників, 24 навчальних посібників, 11 навчальних програм, 8 методичних рекомендацій, 13 патентів, 30 інформаційних листів та 9 галузевих нововведень. Підготував 3 докторів та 18 кандидатів медичних і біологічних наук. В теперішній час здійснює керівництво підготовкою 1 докторанта та 3 аспірантів і здобувачів.
Є заступником головного редактора журналу “Вiomedical and biosocial anthropology”, членом редакційних колегій і редакційних рад журналів: “Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія”, “Вісник Вінницького національного медичного університету”, “Педагогіка безпеки”, “Вісник гігієни та епідеміології” (2004-2014 рр.) та збірників наукових праць: “Гігієна населених місць”, “Актуальні проблеми профілактичної медицини” і “Охорона здоров’я дітей і підлітків”. З 2002 по 2005 роки – голова методичної ради університету з медико-теоретичних дисциплін. З 2004 по 2009 роки – проректор з наукової роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Протягом 2006–2007 років був членом координаційної науково-методичної ради з питань післядипломної освіти МОЗ України.
Є членом вченої ради університет, ради медичних факультетів № 1 і № 2, ради університету по роботі з іноземними студентами, Експертно-координаційної ради НАМН України з питань реалізації завдань і заходів Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 та 2016-2020 роки, обласної міжвідомчої робочої групи щодо профілактики неінфекційних захворювань Вінницької обласної державної адміністрації, атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, Президії наукового товариства гігієністів України та ГО “Українська Асоціація громадського здоров’я”, бюро Колегії психофізіологів Національної медичної палати України, вченим секретарем Міжнародної академії інтегративної антропології.
Протягом 2004-2010 років був членом експертної ради ВАК України з профілактичної медицини, впродовж 2014-2015 років – членом експертної ради ДАК МОН України з профілактичної медицини. Протягом 2002-2004 років та з травня 2011 року по теперішній час є членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 26.604.01 при ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”, з 2003 року по 2014 рік час був членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 05.600.02 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова.
За активну наукову та навчальну діяльність нагороджений Почесними грамотами МОЗ України, Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради, має подяку Голови ВАК України, удостоєний премії НАМН України у галузі профілактичної медицини за монографію “Організація вільного часу та здоров’я школярів”.

Браткова Ольга Юріївна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, завідувач навчальної частини кафедри, кандидат медичних наук, доцент

У 2003 році закінчила Вінницький національний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 2003 по 2004 рік навчалась у інтернатурі за спеціальністю “Клінічна лабораторна діагностика”.
В 2004 році пройшла післядипломний атестаційний цикл за спеціальністю “Лабораторні методи дослідження фізичних та хімічних факторів навколишнього середовища”. З 2004 по 2005 роки працювала в санітарно-гігієнічній лабораторії Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції.
В грудні 2005 року вступила до аспірантури з фаху “Гігієна та професійна патологія”, яку успішно закінчила у 2008 році. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Гігієнічні принципи профілактики донозологічних порушень психічного здоров’я підлітків 15 – 17 років”.
З 2012 року працює на посаді доцента кафедри.

Краснова Людмила Іванівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1973 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова З 1973 до 1976 року навчалась в аспірантурі за фахом “Гігієна”. З 1976 року по 1997 роки працювала на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології.
З 1997 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри загальної гігієни та екології, з 2000 року є завідувачем навчальної частини кафедри.
У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук на тему: “Гігієнічна оцінка неспецифічної реактивності організму при переопроміненні ультрафіолетовим випромінюванням”.
Неодноразово приймала участь у виконанні планових наукових робіт кафедри з проблем вивчення особливостей впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини та проведення гігієнічного нормування хімічних речовин у водних об’єктах.
Є автором та співавтором 96 наукових праць, 3 раціоналізаторських пропозицій та 1 методичних рекомендацій

Ваколюк Лариса Миколаївна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова в 1997 році з відзнакою. Впродовж 1997-1998 років навчалась у магістратурі за фахом “Педіатрія”, після чого вступила до аспірантури (1998-2002 роки).
В квітні 2002 року в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМИ України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи та корекція його порушень в комплексній реабілітації передчасно народжених дітей в неонатальному періоді”.
Має 35 опублікованих наукових робіт. Розроблені та впроваджені у практику органів охорони здоров’я кількох областей 2 раціоналізаторські пропозиції: “Спосіб ранньої діагностики транзиторного гіпотиреозу у недоношених немовлят в неонатальному періоді” та “Спосіб корекції транзиторного гіпотиреозу у недоношених новонароджених”.
На посаді асистента кафедри загальної гігієни працює з вересня 2005 року. З травня 2015 працює на посаді доцента кафедри. Проводить практичні та підсумкові заняття на 3-му курсі медичного, 2 стоматологічного та 3-му курсі фармацевтичного факультетів. Викладає циклові заняття на 6 курсі медичного та педіатричного факультетів. Читає лекції для 3 курсу медичного факультету “Гігієна та екологія”,для 2 курсу стоматологічного факультету "Гігієна та екологія", лекції для 2 стоматологічного та 3 медичного курсів з предмету "Біоетика та біобезпека".


Яцина Ольга Вікторівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

В 1968 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова. Працювала лікарем-терапевтом міської клінічної лікарні №2 м. Вінниці. В 1970–1973 роках була аспірантом кафедри загальної гігієни Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.

З 1973 по 1987 року – асистент кафедри загальної гігієни.

В 1981 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Роль ультрафіолетової радіації та вітаміну С у зміцненні здоров’я населення Подолії УРСР” на засіданні спеціалізованої вченої ради при Московському науково-дослідному інституті ім. Ф.Ф.Ерісмана.
З 1987 року по теперішній час – доцент кафедри загальної гігієни та екології.
Є автором 111 наукових праць.

Латанюк Станіслав Олександрович


доцент кафедри загальної гігієни та екології,, кандидат медичних наук, доцент

Закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця у 1972 році за спеціальністю “Cанітарно-гігієнічна справа”.
З 1972 по 1980 роки працював санітарним лікарем у Вінницькій обласній санітарно-епідеміологічній станції. З 1980 по 1991 роки — науковим співробітником в Українському державному науково-дослідному інституті експертизи працездатності та реабілітації інвалідів.
В 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Фізіолого-гігієнічна регламентація праці жінок-буряководів працездатного та пенсійного віку”.
З 1991 року працює у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова, спочатку асистентом кафедри загальної гігієни та екології, в 2001 році обраний на посаду доцента кафедри.

Редчіц Микола Анатолійович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1993 році Закінчив Вінницький медичний інститут ім. І.М. Пирогова. В 1993−1995 роках проходив інтернатуру з епідеміології на базі Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 1995 року по 1997 рік працював санітарним лікарем відділу дезінфекції Вінницької міської СЕС.
З 1997 року працює у Вінницькому національному медичному університеті ім. І.М.Пирогова, спочатку на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідного сектору, з вересня 1998 року – на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології, з 1998 року – на посаді асистента кафедри. У 2008 обраний на посаду доцента кафедри.
У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічне обґрунтування комплексної програми оптимізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку у школі-ліцеї” у спеціалізованій вченій раді при Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва НАМН України.
Має 56 опублікованих наукових робіт.

Шевчук Тарас Володимирович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1997 році з відзнакою закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
У 1998 році закінчив інтернатуру за спеціальністю “Дерматовенерологія”, в тому ж році захистив магістерську роботу на тему: “Властивості особистості молоді, що хворіє на венеричні захворювання” та отримав звання магістра медицини з шкірних та венеричних хвороб.
В 1997−1998 роках працював лікарем-дерматовенерологом у Вінницькому обласному клінічному шкірно-венерологічному диспансері. В 1998 року був зарахований на посаду асистента кафедри загальної гігієни та екології.
У 1999 році вступив до аспірантури без відриву від виробництва за спеціальністю “Гігієна”.
У 2001 році пройшов первинну спеціалізацію з фаху “Гігієна” і отримав сертифікат лікаря-спеціаліста з загальної гігієни.
В січні 2006 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічна оцінка факторів ризику та прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом, серед молоді”.

Александрова Олена Євгенівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

В 1996 році закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
У 1997 році пройшла інтернатуру. З 1997 по 2000 роки працювала у медико-генетичному центрі обласної лікарні ім. М.І.Пирогова. В 1998 році закінчила курси з цитогенетики на базі Донецького державного медичного університету.
З 2005 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології.
У 2006 році пройшла первинну спеціалізацію за фахом “Загальна гігієна” в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України.
З 2006 по 2009 рік навчалась в очній аспірантурі з фаху “Гігієна та професійна патологія”.
Захистила дисертаційну роботу на тему: “Гігієнічна оцінка процесів формування особливостей особистості студентів медичних вищих навчальних закладів та шляхи їх корекції” та здобула науковий ступень кандидата медичних наук у 2011 році.
Має 52 друковані роботи.

Дударенко Оксана Борисівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

У 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
З 2001 по 2002 року пройшла інтернатуру за фахом “Анестезіологія та інтенсивна терапія” на базі Вінницької міської клінічної лікарні №2, з 2002 по 2003 роки − інтернатуру за спеціальністю “Терапія” на базі Вінницької міської клінічної лікарні №1.
З 2003 по 2004 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри пропедевтики дитячих хвороб та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, з 2004 по 2005 роки – старшим лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.
З 2005 року є асистентом кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.
В 2014 р. проходила навчання у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на факультеті підвищення кваліфікації викладачів з циклів: “Інноваційні технології вищої медичної освіти” та “Актуальні проблеми гігієни та екології”.
В березні 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія за темою “Гігієнічні аспекти прогностичної оцінки і корекції особливостей особистості хворих, інфікованих вірусом імунодефіциту людини”, під керівництвом д.мед.н., професора Сергети І.В.

Дякова Оксана Василівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

В 1997 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа» з відзнакою. В 1998 році проходила інтернатуру за спеціальністю «терапія». В цей же рік навчалася в магістратурі на кафедрі клінічної фармакології. З 1998 по 2002 роки працювала старшим лаборантом на кафедрі фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова. В цей же період без відриву від виробництва навчалася в заочній аспірантурі на цій же кафедрі.
З березня 2004 року працювала асистентом кафедри патологічної фізіології. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакопрофілактична ефективність вінборону при гіпоксичних станах». З вересня 2015 року по теперішній час працюю на посаді асистента, з шрудня 2016 року на посаді доцента кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Мотрук Ірина Іллівна


доцент загальної гігієни та екології, кандидат біологічних наук

У 2005 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені
М.М. Коцюбинського за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія”. У 2005-2007 році здобула другу вищу освіту у Вінницькому інституті економіки Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю – облік і аудит. З 2012 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології спочатку на посаді старшого лаборанта кафедри, а з 2013 року на посаді асистента кафедри. У липні 2013 року пройшла навчання XI європейського курсу з основ аеробіології та отримала сертифікат.
Захистила дисертаційну роботу на тему: “Еколого-гігієнічна оцінка пилкування трав’янистих рослин на основі погодинних спостережень у літньо-осінній період” та здобула науковий ступень кандидата біологічних наук у 2017 році. Має 28 опублікованих наукових робіт.

Фещук Наум Мусійович


старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

Закінчив Вінницький медичний інститут у 1970 році за спеціальністю “Педіатрія”. З 1970 року працював на посаді асистента, з 1993 року – працює на посаді старшого викладача кафедри загальної гігієни та екології.
За роки роботи свою викладацьку роботу постійно поєднував з іншими громадськими видами діяльності та штатними посадами: член редколегії газети “Молодий медик”, член профспілкового комітету співробітників, заступник начальника штабу цивільної оборони, голова товариства Червоного Хреста університету, член обласного комітету професійної спілки медичних працівників Вінницької області, відповідальний секретар приймальної комісії, заступник декана з роботи з іноземними студентами, голова профспілкового комітету співробітників університету, проректор з адміністративно-господарської роботи.
Є автором та співавтором понад 94 опублікованих праць і раціоналізаторських пропозицій, серед яких цілий ряд друкованих навчально-методичних видань для студентів та викладачів. Є розробником перших в Україні стандартів фізичного розвитку дітей і підлітків сільської місцевості, які проживають у Вінницькій області, та співавтором першого в Україні підручника “Охорона праці в медицині та фармації”.
Курує на кафедрі навчально-методичну роботу з розділів: “Гігієна лікувально-профілактичних закладів”, “Основи охорони праці” та “Охорона праці у медицині та фармації”.

Теклюк Руслан Васильович


старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

Закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2000 році. Впродовж 2001–2002 років проходив інтернатуру за фахом “Терапія”.
З 2003 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді асистента кафедри, а з 2016 року – старший викладач кафедри.
З 2006 р. викладає англійською мовою для іноземних студентів.
Підвищення кваліфікації: в лютому 2006 р. навчався на курсах підвищення кваліфікації у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів з циклів: “Пропедевтика гігієни та радіаційна гігієна”, “Вища медична освіта та Болонський процес”, та в травні 2011 року з циклу “Інноваційні технології в медичній освіті”. В 2015 р. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика посвідчення про проходження підвищення кваліфікації: ТУ “Питання гігієни харчування в сучасних умовах”,
Закордонне стажування
1. В 2005 році виконав 5 тижневу програму літнього інституту з організації охорони здоровя та профілактики соціально-небезпечних захворювань в Алабамському Університеті м. Бірмінгем (University of Alabama at Birmingham), США.
2. В 2016 році виконав програму дистанційного (on-line) навчання об’ємом 60 годин в Мастріхтському університеті (Maastricht University (Королівство Нідерланди)) “Problem-based learning”, з 5.10.2015 по 8.12.2015.
Теклюк Руслан Васильович працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічні аспекти формування здоров’язберігаючих компетенцій школярів 14-16 років”, наукових керівник – професор Сергета І.В.


Дреженкова Інна Леонідівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат біологічних наук

У 2003 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія”.
З 2008 по 2012 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.
З вересня 2012 року є асистентом кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.
У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “ Фізіолого-гігієнічна оцінка рухової активності студентів та шляхи її оптимізації.”
Є автором 60 наукових статей і тез.

Стоян Наталія Вікторівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

Закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова у 2010 році. Впродовж 2010-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом "терапія".
З 2010 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології спочатку на посаді старшого лаборанта кафедри, а з 2012 року на посаді асистента кафедри.
В 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичничних наук на тему: ”Наукове обгрунтування психогігієнічних основ здоров'язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах”
Має 50 опублікованих наукових робіт.

Процюк Людмила Олександрівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

У 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2011-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом "терапія" і заочно завершила навчання у магістратурі за спеціальністю внутрішні хвороби та отримала диплом з відзнакою. Потім працювала лікарем – невідкладних станів у 2-й міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. З 2013 по 2016 роки навчалася у аспірантурі. Завершила написання дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему:«Поліморфізм гена серотонінових рецепторів (5-HTR2A) у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з клінічними проявами та ефективністю лікування»та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук у 2017 році.
З 2016 р. працює на кафедрі загальної ггієни та екології.

Гончарук Тетяна Іванівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

У 1989 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Педіатрія”. З 1989 по 1994 роки проходила клінічну ординатуру за фахом “Неонатологія”. З 1995 року працює на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології.
Працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: “Гігієнічне обґрунтування біоритмологічних принципів раціональної організації навчальної діяльності студентів”.
Приймає участь у виконанні планових наукових робіт кафедри з проблем вивчення особливостей впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини.
Є автором та співавтором 38 наукових праць, навчальних посібників та методичних рекомендацій.

Лукіна Наталя Юріївна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

В 2000 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. І.М. Пирогова.
В 2001−2002 роках пройшла інтернатуру з терапії на базі Вінницької міської лікарні №1. З 1 вересня 2002 року по 31 грудня 2002 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології. З 30 січня 2003 року працює на посаді асистента кафедри.
Протягом періоду з 30 січня 2006 року по 24 лютого 2006 року пройшла курси підвищення кваліфікації на базі кафедри пропедевтики гігієни та радіаційної гігієни Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
Працює над дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічні аспекти діагностики, прогностичної оцінки та корекції хронічної втоми серед учнів 13−17 років, що перебувають в умовах сучасної школи”.
Має 21 опубліковану наукову роботу.

Тисевич Тетяна Вікторівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, магістр медицини

В 2009 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "Педіатрія" з відзнакою. З 2009 по 2011 роки навчалася в магістратурі, по закінченні якої здобула кваліфікацію магістр медицини з педіатрії. З 2011 року працювала педіатром в Жмеринській ЦРЛ, де і проходила інтернатуру.
З 2014 року працює асистентом на кафедрі гігієни та екології.

Бондар Алла Олексіївна


старший лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 1987 році закінчила Уманський педагогічний державний інститут ім. П.Г.Тичини за спеціальністю “Біологія”.
З 1989 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді старшого лаборанта.

Воловик Алла Вікторівна


старший лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 1994 році закінчила Вінницкий державний педагогічний університет за спеціальністью "вчитель біології та географії" з відзнакою.
З 2013 р. працює на кафедрі загальної ггієни та екології.

Ярова Наталія Валеріївна


старший лаборант кафедри загальної гігієни та екології

Стрілецька Лариса Миколаївна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології

В 1968 році закінчила фельдшерсько-лаборантське відділення Вінницького медичного училища ім. ак. Д.К.Заболотного за спеціальністю “Фельдшер-лаборант”. З серпня 1968 року по теперішній час працює на кафедрі загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова на посаді лаборанта.

Щенсна Ніна Григорівна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології людини

У 1973 році закінчила Київське медичне училище за спеціальністю “Медична сестра-вихователь”. З 1971 по 1982 роки працювала медичною сестрою гастроентерологічного відділення Київської обласної клінічної лікарні, з 1982 по 1993 роки − дієтсестрою Гребінківської районної лікарні №2 Васильківського району Київської області, з 1993 − дієтсестрою дитячої молочної кухні при Гребінківській райлікарні №2 Васильківського району Київської області. З 2003 по 2005 роки працювала в опіковому відділенні Вінницької обласної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 2005 року працює лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.

Новини

Оголошення про відкриту лекцію
02.10.2018
Засідання студентського наукового гуртка
24.09.2018

Наукова діяльність

 

З В І Т

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

ЗА 2017 РІК 


 

1.1.         Дані про наукові кадри

Кількість співробітників, які виконують НДР (всього/ з них жінок)   23 / 16

                                          в тому числі:

1.1.1.                                         докторів наук                               2 / 1

1.1.2.                  кандидатів наук                                                  16 / 11

1.1.3.                  без ступеня                                                         5 / 4

1.1.4.                  пенсійного віку                                                    6 / 4

1.1.5.                  керівників                                       

1.1.6.                  доцентів                                                              12 / 9

1.1.7.                  старших викладачів                                             2 / 0

1.1.8.                  асистентів                                                           8 / 7

1.1.9.                  старших лаборантів                                             3 / 3

1.1.10.              докторів наук молодших 30 років                           – / –

1.1.11.              докторів наук молодших 40 років                           – / –

 

 

 

 

 

Таблиця 1

Список співробітників кафедри, які є членами спеціалізованих рад

для захисту дисертацій

№ з/п

ПІБ

Посада

Шифр спеціалізованої ради і установа, в якій вона знаходиться

1.

Сергета І.В.

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 у ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України”

 

 

 • проф. Сергета І. В. є вченим секретарем Міжнародної академії інтегративної антропології, членом Експертно-координаційної ради НАМН України з питань реалізації завдань і заходів Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки, членом обласної міжвідомчої робочої групи щодо профілактики неінфекційних захворювань Вінницької обласної державної адміністрації, членом атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, членом Президії наукового товариства гігієністів України та ГО “Українська Асоціація громадського здоров’я”, членом бюро Колегії психофізіологів Національної медичної палати України,

 

 • проф. Сергета І. В. є першим заступником головного редактора журналу “Вiomedical and biosocial anthropology”, членом редакційних колегій і редакційних рад журналів: “Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія”, “Вісник Вінницького національного медичного університету”, “Педагогіка безпеки” та збірників наукових праць: “Гігієна населених місць”, “Актуальні проблеми профілактичної медицини”, “Охорона здоров’я дітей і підлітків”.

 

 

 

1.2. Матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

 

             

             Таблиця 2

Перелік засобів вимірювальної техніки, яка використовувалася при виконанні НДР

 

№ з/п

Назва засобу

Рік випуску

Рік останньої повірки

1.

Люксметр Ю-116

1982

2017

2.

Універсальний переносний газоаналізатор

1991

2017

3.

Гігрометр психрометричний ВИТ–2

1969

2017

4.

Термометри

2007

2017

5.

Лінійки вимірювальні

1993

2017

6.

Секундомір

1991

2017

7.

Дозиметр-радіометр МКС-05 ТЕРРА-П

2015

2017

8.

Люксметр Tenmars TM-213 UVAB

2015

2017

9.

Мультифункціональний прилад FLUS ET-965

2015

2017

10.

Термогігрометр Ezodo НЕ-390

2015

2017

11.

Тестер Tenmars ТМ-195

2015

2017

12.

Шумомір Tenmars ТМ-102

2015

2017

13.

Анемометр Tenmars ТМ-740

2015

2017

14.

Гігрометр НЕ-822

2015

2017

15.

Пірометр НТ-822

2015

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Перелік НДР, що плануються виконуватися на кафедрі у 2018 році:

Таблиця 3.1

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна,підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР 

Строки вико-нання НДР (рік початку і закін-чення) 

Очікувані результати та їх можливий вплив на показники здоров’я населення. Очікуваний економічний ефект від впровадження тощо  

1.

Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей адаптації дітей, підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти та наукові основи університетської гігієни: профорієнтаційні аспекти, проблеми запровадження здоров’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища, прикладна,

кафедра загальної гігієни та екології, (співвиконавець – кафедра пропедевтичної педіатрії), номер держреєстрації 0116U000038, прикладна, науковий керівник –

д.мед.н., проф.

І.В. Сергета

2016-2020

Очікувані результати: В ході проведених досліджень буде здійснена комплексна фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей процесів формування провідних корелят психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації дітей шкільного віку і підлітків, учнів і студентів та обґрунтовані наукові основи університетської гігієни, розглянуті профорієнтаційні аспекти і проблеми запровадження здобов’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища у середніх і вищих навчальних закладах.

Очікуваний економічний ефект буде обумовлений покращанням та удосконаленням методичних основ проведення адекватної відповідно до умов сьогодення гігієнічної діагностики професійної придатності, комплексної оцінки стану здоров’я, визначення особливостей розвитку професійно-значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості дітей, підлітків і молоді, розробленням та запровадженням здоров’язберігаючих технологій і створенням превентивного освітнього середовища, суттєвим підвищенням медичної ефективності існуючих підходів, що пов’язані з удосконаленням існуючих підходів до здійснення комплексної оцінки адаптаційних ресурсів організму та якості життя дітей, підлітків і молоді, розробленні та запровадженні здоров’язберігаючих технологій і створенні превентивного освітнього середовища на підставі використання фундаментальних положень адаптаційно-орієнтованого підходу, що забезпечує покращання функціональних можливостей організму та підвищення рівня професійної придатності учнів і студентів, сприяє збереженню і зміцненню здоров’я дівчат і юнаків тощо. 

 

2.2 Анотований звіт перехідної НДР (окремим документом згідно із формою)

Анотований звіт перехідної НДР за 2017 рік додається.          

 

3.  Інформація про отримані гранти

Таблиця 4

Перелік грантів, отримуваних співробітниками кафедри

№ з/п

Грантодавець

Грантоотримувач

Сума гранту

Характеристика гранту

Результативність гранту

Співробітники кафедри гранти на проведення наукових досліджень протягом 2017 року

 не отримували

 

4. Участь у доклінічних та клінічних випробуваннях фармпрепаратів

Таблиця 5

Перелік досліджень фармпрепаратів, виконаних кафедрою у 2017 р.

№ з/п

Назва дослідження

Терміни виконання

Фірма-замовник

Доклінічні та клінічні випробування фармацевтичних препаратів співробітниками кафедри протягом 2017 року не проводились

 

 1. 5.       Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри за 2017 рік

 

В ході наукових досліджень, які проведені протягом 2017 року, науково-обґрунтовані методики професіографічної оцінки психофізіологічних функцій і особливостей особистості та комплексної бальної оцінки особливостей перебігу професійної адаптації і формування високої професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах.

Дані комплексної гігієнічної оцінки особливостей організації трудового процесу на підставі застосування хронометражних спостережень та визначення умов його виконання відповідно до Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості і небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості надають можливість віднести умови праці за основними спеціальностями стоматологічного фаху (терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, дитяча терапевтична і хірургічна стоматологія) в ході використання новітніх технологій діагностики, лікування та профілактики, насамперед, за показниками напруженості праці, до 3.2 класу.

Встановлено, що до структури психофізіограм основних стоматологічних спеціальностей слід віднести широкий спектр професійно-значущих психофізіологічних функцій, які відображують особливості вищої нервової діяльності (врівноваженість і рухливість нервових процесів, швидкість простої і диференційованої зорово-моторної реакції, сила процесів збудження і гальмування, витривалість нервової системи), зорової сенсорної системи (критична частота злиття світлових миготінь, диференційований лінійний окомір, швидкість зорового сприйняття, гострота зору, диференційована світлова чутливість), соматосенсорного аналізатора, і, передусім, координаційні здібності організму (загальна координація рухів, поєднана координація рухів рук, координація рухів під контролем зору, спритність і координація рухів пальців), а також уваги, пам’яті та мислення (стійкість і концентрація уваги, логічне і практичне мислення).

Виявлено, що до структури психограм основних спеціальностей стоматологічного фаху необхідно віднести такі особливості особистості, як низький рівень нейротизму, ситуативної і особистісної тривожності та, натомість, високий рівень темпу виконання типових професійно-значущих рухів як структурної характеристики темпераменту, низький рівень вираження іпохондричних, депресивних, істероїдних, психопатичних, паранойяльних і гіпоманічних характерологічних проявів та акцентуацій характеру за дистимним і збудливим типами, високий рівень суб’єктивного контролю в галузі здоров’я і хвороби, досягнень та невдач, низький ступінь вираження астенічних і депресивних проявів, а також таких характеристик агресивності, як показники роздратованості, вербальної і непрямої агресії та негативізму, низький рівень вираження емоційного вигорання.

Дані проведених досліджень переконливо доводять, що розроблення та наукове обґрунтування як психофізіограм, так і психограм, має передбачати реалізацію та практичну інтерпретацію конкретно окреслених практично-значущих завдань у площині окремих сегментів, до числа яких необхідно віднести: організаційний (визначення основних профілів спеціальностей, що підлягають вивченню), методичний (виявлення конкретного методичного апарату для встановлення найбільш значущих характеристик професійної діяльності), відбірковий (визначення кола експертів, до числа яких слід віднести осіб, котрі мають відповідний досвід роботи за фахом або досвід гігієнічної оцінки та наукового тлумачення проблем професіографічного характеру), експертно-аналітичний (безпосереднє проведення психофізіографічної та психографічної професіографічної експертизи), а також статистично-інформаційний (здійснення статистичної обробки одержаних матеріалів із використанням сучасних процедур описової статистики, кластерного і кореляційного аналізу та проведення їх фізіолого-гігієнічного тлумачення) сегменти.

Науково обґрунтована методика комплексної бальної оцінки особливостей перебігу професійної адаптації та формування високої професійної придатності студентів, що здобувають стоматологічний фах у закладах медичної освіти, провідними етапами практичного використання якої є: визначення на підставі застосування психофізіологічних та психодіагностичних методик ступеня вираження професійно-значущих психофізіологічних функцій і особливостей особистості для спеціальностей стоматологічного профілю (1 етап); оцінка отриманих результатів у балах згідно із даними стандартизованих шкал визначення ступеня їх вираження (2 етап); розрахунок величин показників психофізіологічної і особистісної детермінант професійної придатності студентів, що відповідно визначають рівень психофізіологічної готовності організму студентів до успішного засвоєння як теоретичних, так і практичних навчально-значущих умінь, та ступінь вираження особистісних передумов до адекватного формування психічної компоненти робочого динамічного стереотипу ефективного здійснення професійної діяльності у стоматологічній галузі (3 етап); змістовне трактування їх значень на підставі застосування кількісних критеріїв оцінки (4 етап); визначення індивідуалізованих стратегій застосування профілактичних заходів, передусім засобів психофізіологічної реабілітації та психогігієнічної корекції зрушень, що обумовлюють зниження рівня професійної підготовленості студентської молоді (5 етап).

 

6. Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2018 рік

Таблиця 6

Нововведення, запропоновані для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2016 рік

№ з/п

Назва

Автори

Нововведення для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2017 рік співробітниками кафедри не пропонувались

 

7. Патентно-ліцензійна діяльність кафедри за 2017 рік

 

Таблиця 7

Дані про патентно-ліцензійну діяльність кафедри за 2017 р.

Перелік поданих заявок на об’єкти про-мислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, винахідни-ки)

Перелік одержаних охоронних документів на об'єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник)

Відо

мості про НОУ-ХАУ

Відомості про об’єк

ти ав-торсь-кого права (назва, № сві-доц-

тва, ав-тори)

Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назва, № договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат)

НДР, в процесі виконання якої створено об'єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, шифр, строки завершення)

Співробітники кафедри патентів протягом 2017 року не отримували

 

8. Інформація про підготовку наукових кадрів:

 

8.1. Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Таблиця 8

Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Дисертації

Вико-нува-лось на кафед-рі

З них:

Заплано-вано у 2017 році

Захищені у 2017 році за планом або із випередженням плану

Затверд-

жено МОН України

Знаходя-ться на розгляді у МОН України

Подано до спецрад

Заборгованість

Докторські

2

1

Кандидатські

5

2

4

 

8.2. Перелік виконуваних на кінець звітного періоду дисертаційних робіт:

 

Таблиця 9

Перелік виконуваних дисертаційних робіт співробітниками кафедри

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціаль-ності

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

1.

Панчук О.Ю.

Наукове обґрунтування теоретичних та методичних основ гігієнічної діагностики професійної придатності студентів закладів медичної освіти (на прикладі стоматологічних спеціальностей)

2017

докторант/

асистент кафедри загальної гігієни та екології Вінницького

національного медичного університету

 ім. М.І. Пирогова

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

2.

Тимощук О.В.

Наукові основи комплексної гігієнічної оцінки якості життя та адаптаційних можливостей учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних навчальних закладів

2019

асистент кафедри гігієни та екології Івано-Франківського національного медичного університету

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

3.

Мотрук І.І.

Еколого-гігієнічна оцінка пилкування трав’янистих рослин на основі погодинних спостережень у літньо-осінній період

2017

асистент кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

4.

Процюк Л.О.

Поліморфізм гена серотонінових рецепторів (5-ht2a) у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з клінічними проявами та ефективністю лікування

2017

асистент кафедри загальної гігієни та екології Вінницького

національного медичного університету

 ім. М.І. Пирогова

14.00.05 – внутрішні хвороби

3.

Ковальчук В.В.

Показники кардіоінтервалографії у практично здорових юнаків і дівчат з різними типами гемодинаміки

2018

асистент кафедри ортопедичної стоматології Вінницького

національного медичного університету

 ім. М.І. Пирогова

14.03.03 – нормальна фізіологія

4.

Теклюк Р.В.

Гігієнічні аспекти формування індивідуальної концепції здоров’я підлітків 13-16 років

2019

Старший викладач кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

5.

Лукіна Н.Ю.

Гігієнічне обґрунтування комплексу заходів щодо запобігання хронічної втоми учнів середнього та старшого шкільного віку, які перебувають в умовах сучасної школи

2020

асистент кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

             

 

8.3. Перелік захищених у 2017 році дисертаційних робіт:

Таблиця 10

Захищені у 2017 році дисертаційні роботи

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця

Шифр спеціаль-ності. Дата захисту

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

1.

Стоян

Н.В.

Наукове обгрунтування психогігієнічних основ здоров’язбері-гаючих технологій у вищих навчальних закладах

2016

Державна установа

“Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

асистент кафедри

загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.02.01 –

гігієна та професій-на патологія

 

25.11.2017року

2

Процюк Л.О.

 

Поліморфізм гена серотонінових рецепторів

(5-ht2a) у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з клінічними проявами та ефективністю лікування.

2017

Державна установа

“Донецький національний медичний університет”

асистент кафедри

загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.00.05 – внутрішні хвороби

 

 7.04.2017 року

3.

Мотрук І.І.

Еколого-гігієнічна оцінка пилкування трав’янистих рослин на основі погодинних спостережень у літньо-осінній період

2017

Державна установа

“Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

асистент кафедри

загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.02.01 –

гігієна та професій-на патологія

 

30.05.2017року

 

 

8.4. Перелік затверджених у 2017 році МОН України дисертаційних робіт:

Таблиця 11

Затверджені МОН України у 2017 р. дисертаційні роботи

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця

Шифр спеціаль-ності. Дата захисту

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

1.

Дреженкова І.Л.

Фізіолого-гігієнічна оцінка рухової активності студентів та шляхи її оптимізації

2016

Державна установа

“Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

асистент кафедри

загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.02.01 –

гігієна та професійна патологія

 

13.12.2016 року

2.

Стоян Н.В.

 

Наукове обгрунтування психогігієнічних основ здоров’язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах

2016

Державна установа

“Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

асистент кафедри

загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.02.01 –

гігієна та професійна патологія

 

25.02.2017 року

3.

Процюк Л.О.

Поліморфізм гена серотонінових рецепторів

(5-ht2a) у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з клінічними проявами та ефективністю лікування

2017

Державна установа

“Донецький національний медичний університет”

асистент кафедри

загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.00.05 – внутрішні хвороби

 

 26.06.2017 року

4.

Мотрук І.І.

Еколого-гігієнічна оцінка пилкування трав’янистих рослин на основі погодинних спостережень літньо-осінній період

2017

Державна установа

“Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

асистент кафедри

загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.02.01 –

гігієна та професійна патологія

 

11.10.2017 року.

 

 

 

 

 

8.5. Перелік дисертаційних робіт, поданих до спеціалізованих рад у 2017 році:

 

Таблиця 12

Дисертаційні роботи, подані до спеціалізованих рад у 2017 році

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де знаходиться спецрада

Місце роботи виконавця

Шифр спеціаль-ності

1.

Панчук О.Ю.

Наукове обґрунтування теоретичних та методичних основ гігієнічної діагностики професійної придатності студентів закладів медичної освіти (на прикладі стоматологічних спеціальностей)

2017

Державна установа

“Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України” 

докторант/

асистент кафедри загальної гігієни та екології Вінницького

національного медичного університету

 ім. М.І. Пирогова

14.02.01 –

гігієна та професійна патологія

 

 

 

 

8.6.    Перелік боржників за дисертаційними роботами:

Таблиця 13

Боржники за дисертаційними роботами

№ з/п

ПІБ

(повністю)

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

 

 

 

 

 

 

 • за докторськими дисертаціями
 • за кандидатськими дисертаціями

 

 

 

 

8.7. Магістратура, клінічна ординатура, аспірантура, докторантура:

 

                                                                                                                               Таблиця 14

Дані про осіб, які навчалися в аспірантурі, докторантурі, магістратурі клінічній ординатурі протягом року

№ з/п

ПІБ

Терміни навчання

Ефективність навчання (захист магістерської, дисертаційної роботи або за відсутності зазначити причини)

Протягом 2017 року в докторантурі, аспірантурі, магістратурі, клінічні ординатурі співробітники кафедри не навчались

 

 

 

 

 

 

Таблиця 15

Дані про аспірантів, докторантів, які захистили дисертації або подали їх до захисту до спеціалізованих рад поза ВНМУ

№ з/п

ПІБ

Тема дисертації

Дата захисту

Номер, шифр спеціалізованої ради

Дата затвердження МОН України

1.

Дреженкова І.Л.

Фізіолого-гігієнічна оцінка рухової активності студентів та шляхи її оптимізації

2016

Спеціалізована вчена рада 26.604.01 у Державній установі “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва

НАМН України”

(14.02.01 – гігієна

та професійна патологія) 

13.12.2016 року

2.

Стоян Н.В.

Наукове обґрунтування психогігієнічних основ

здоров’язберігаючих технологій

у вищих навчальних закладах

2016

Спеціалізована вчена рада 26.604.01 у Державній установі “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва

НАМН України”

(14.02.01 – гігієна

та професійна патологія) 

25.02.2017 року

3.

Процюк Л.О.

Поліморфізм гена серотонінових рецепторів (5-ht2a) у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з клінічними проявами та ефективністю лікування

2017

Спеціалізована вчена рада 26.604.01 у Державній установі “Донецький національний медичний університет”

(14.00.05 – внутрішні хвороби) 

26.06.2017 року

4.

Мотрук І.І.

Еколого-гігієнічна оцінка пилкування трав’янистих рослин на основі погодинних спостережень у літньо-осінній період

2017

Спеціалізована вчена рада 26.604.01 у Державній установі “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва

НАМН України”

(14.02.01 – гігієна

та професійна патологія)  

11.10.2017 року

 

8.8. План підготовки докторів та кандидатів наук

Таблиця 16

Докторів наук

Шифр спеціаль-ності

Спеціальність

Термін виконання

Примітка

Початок у 2017 році

Продовжують виконувати

Завершують у 2018 році

згідно з планом

поза планом

згідно з планом

поза планом

14.02.01

гігієна та професійна патологія

1

 

 

Таблиця 17

Кандидатів наук

Шифр спеціаль-ності

Спеціальність

Термін виконання

Примітка

Початок у 2017 році

Продовжують виконувати

Завершують у 2018 році

згідно з планом

поза планом

згідно з планом

поза планом

14.02.01

гігієна та професійна патологія

2

 

14.03.03

нормальна фізіологія

1

 

 

9. Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок

 

9.1. Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

Таблиця 18

Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

№ з/п

Назва наукового форуму та місце проведення

Участь співробітників кафедри у наукових форумах

Термін проведення

Конгресах

З’їздах

Конференціях

 

 

чол.

чол.

чол.

 

1.

Навчально-методична конференція “Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров’я України”,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця.

 

 

4

15 лютого 2017 року

2.

ІІІ Міжнародний симпозіум “Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні”, м. Київ

 

 

1

5-7 квітня 2017 року

3.

XІV міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку 2017”,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця.

 

 

23

26-28 квітня 2017 року

4.

International research end practice conference “Innovative technology in medicine :experience of Poland and Ukraine”,

Lublin, Poland

 

 

3

28-29 квітня 2017 року

5.

ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)”,

м. Тернопіль 

 

 

1

18-19 травня 2017 року

6.

Науково-практична конференція “Довкілля та здоров’я”,

м. Тернопіль

 

 

1

27-28 квітня 2017 року

7.

Наукова конференція “Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним”, м. Вінниця.

 

 

4

6 жовтня 2017 року

8.

VI Міжнародна наукова конференція “Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології”,

 м. Київ

 

 

1

17-19 жовтня 2017 року

9.

Науково-практична конференція молодих вчених “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України” (Тринадцяті Марзєєвські читання),

м. Київ

 

 

2

19-20 жовтня 2017 року

10.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Проблемні питання коморбідних станів у дітей та підлітків”,

м. Харків

 

 

1

16-17 листопада 2017 року

 

 

9.2. Перелік наукових форумів:

 • проведених на базі кафедри

Таблиця 19

Наукові форуми, які були проведені на базі кафедри

№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Кількість учасників

Внесений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів (та/ні)

Наукових форумів на базі кафедри у 2017 році не проводилось

 

10. Видавнича діяльність кафедри

 

10.1. Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

Таблиця 20

Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

Монографії

Підручники, посібники*

Статті, в т.ч. за кордоном

Тези, в т.ч. за кордоном

Методичні

рекомендації, метод. вказівки

Інформаційні листи

Патенти

1 / 1

28 / 5

39 / 3

1 / 1

 

10.2. Перелік публікацій

Таблиця 21 

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

* - з грифом МОЗ / без грифу МОЗ

** -з грифом МОН 

П і д р у ч н и к и :

1.

Ластков Д.О.,

Сергета І.В.

Швидкий О.В.,

Сергієнко А.Ю.,

Нужна О.Д.,

Міхайлова Т.В.,

Вихованець Т.А,,

Лаврік О.О.

Основи екології та профілактична медицина : підручник для медичних вищих навчальних закладів

І–ІІІ рівня акредитації. Затверджено МОЗ України

К.: ВСВ “Медицина”, 2017. – 472 с.

29,5 ум. др. арк.

Тираж 500 прим.

* - з грифом МОЗ

М е т о д и ч н і     р е к о м е н д а ц і ї :

69.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.

Комплексна оцінка особливостей перебігу професійної адаптації і формування високої професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медичної освіти : методичні рекомендації

МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-ліценз. роботи,

Він. нац. мед. ун-т. –

К., 2016. – 30 с.

 

1,87 ум. др. арк.

Тираж 250 прим.

* - з грифом МОЗ

Монографії; Підручник; Методичні рекомендації; Інформаційні листи

 

Таблиця 21.1 

Перелік опублікованих статей до Scopus або WoS

Назва статті

Назва журналу

П.І.Б. авторів

Посада

Назва наукометричної бази

Індекс цитування журналу

Рік видання

№ISSN

Електронна адреса статті (для Scopus або WoS)

Обсяг сторінок статті. (тираж журналу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 21.2 

Перелік опублікованих тез в публікаціях, що входять до Scopus або WoS                                 

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

 

 

 

 

 

 

Таблиця 21.3 

Перелік опублікованих cтатей, що входять до інших науковометричних баз (вказати одну)

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

1.

Andriichuk V.M., Vakoliyk L.M., Dudarenko O.B.,

Alexandrova O.E.

Correlation analysis of somatic growth of adolescents with indices of success level and physical exertion during three courses of studies in different education institutions

Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald. – 2017. – № 1. – С. 3-6.

(JIfactor International Scientific Indexing, Cite Factor (США))

2.

Мотрук І.І.,

Родінкова В.В.

Визначення циркадних змін концентрацій пилку трав’янистої флори як інструмент контролю полінозів

Довкілля і здоров’я. – 2016. – № 1 (76). – С. 42-47.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація), Index Copernicus International (Польща),

Cite Factor (США)) 

3.

Процюк Л.О.

Поліморфізм гена серотонінових рецепторів (5-HT2A) та його зв'язок з ефективністю лікування хворих на ревматоїдний артрит

Одеський медичний журнал.– 2016. – № 4 (156). – С. 29-36.

(Ulrich’s Periodicals Directory (США)).

4.

Панчук О.Ю.

Психогігієнічна оцінка особливостей показників емоційного вигорання студентів стоматологічного факультету в динаміці процесу навчання

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) – 2016.– № 12, part 1. – Р. 84-90.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація International Scientific Indexing (ISI)).

5.

Панчук О.Ю.

Методичні принципи аналізу таблиць спряженості для оцінки ступеня ефективності використання програм профілактичного, корекційного та реабілітаційного змісту у галузі університетської гігієни

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) – 2017. – № 1 (17), part 1. –

Р. 62-69.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація International Scientific Indexing (ISI)).

6.

Панчук О.Ю.

Гігієнічна оцінка особливостей професійно-значущої навчальної адаптації та стану здоров’я студентів, які здобувають стоматологічні спеціальності

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) – 2017. – № 3 (19), part 1. –

Р. 71-75.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація International Scientific Indexing (ISI)).

7.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.,

Макаров С.Ю.

 

Університетська гігієна у контексті імплементації “Закону про вищу освіту”: фізіолого-гігієнічні основи, реалії та шляхи розвитку

Довкілля та здоров’я. – 2016. – № 4 (80). – С. 46-52.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація),

 Index Copernicus International (Польща),

Cite Factor (США))

8.

Панчук О.Ю.,

Сергета І.В.

Гігієнічні основи комплексної оцінки особливостей перебігу професійної адаптації та формування високої професійної придатності студентів, що здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медичної освіти

Український журнал з проблем медицини праці. – 2016. – № 4 (49). – С. 44-57.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація),

Index Copernicus International (Польща))

9.

Панчук О. Ю.

Психограми основних професій стоматологічного фаху та їх профорієнтаційне значення: психогігієнічна діагностика, прогностична роль

Актуальные проблемы транспортной медицины: окружающая среда; профессиональное здоровье; патология. – 2016. – № 2 (44). – С. 149-153.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація), Index Copernicus International (Польща))

10.

Панчук О. Ю.

Гігієнічна оцінка особливостей механізмів психологічного захисту студентів стоматологічного факультету на різних етапах навчання

Молодий вчений. – 2016. – № 8 (35). – С. 201-206.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація), Index Copernicus International (Польща),

Cite Factor (США))

11.

Панчук О. Ю.

Психогігієнічні аспекти оцінки властивостей характеру студентів стоматологічного факультету та особливості їх змін в динаміці навчання у закладі вищої медичної освіти

Науковий огляд. – 2016. – № 7 (28). – С. 27-42.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація), Ulrich’s Periodicals Directory (США),

Cite Factor (США))

12.

Панчук О. Ю.

Особливості процесів формування показників функціонального стану вищої нервової діяльності та характеристик зорово-рухової координації студентів, що здобувають стоматологічний фах, в динаміці навчального процесу

Світ медицини та біології. – 2016. – № 3 (57). – С. 57-62.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація), Index Copernicus International (Польща))

13.

Панчук О. Ю.

Заходи щодо оптимізації професійного навчання, психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації і запобігання виникненню несприятливих змін у психофізіологічному стані організму як важлива складова формування здорового способу життя сучасних студентів

Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. – № 4 (56), Ч. 2. – С. 264-269.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація), Index Copernicus International (Польща))

14.

Панчук О. Ю.

Гігієнічна оцінка особливостей змін з боку показників зорової сенсорної системи та розумової працездатності студентів-стоматологів в умовах використання заходів щодо оптимізації професійного навчання

Молодий вчений. – 2016. – № 10 (37). – С. 61-66.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація), Index Copernicus International (Польща),

Cite Factor (США)

15.

Панчук О. Ю.

Рівень суб’єктивного контролю сучасних студентів-стоматологів та закономірності їх зрушень в динаміці навчання: психогігігієнічні аспекти

Первый независимый научный вестник. – 2017. – № 21. – С. 4-9.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація), Ulrich’s Periodicals Directory (США))

16.

Панчук О. Ю.

Гігієнічна оцінка основних режимних елементів повсякденної навчальної та позанавчальної діяльності студентів, які здобувають стоматологічний фах

Молодий вчений. – 2016. – № 12.1 (40). – С. 170-176.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація), Index Copernicus International (Польща),

Cite Factor (США)

17.

Панчук О.Ю.,

Сергета І.В.

Сучасні підходи до визначення ефективних шляхів застосування засобів психофізіологічної реабілітації та психогігієнічної корекції несприятливих змін з боку функціональних можливостей організму студентів на етапі навчання у закладі освіти

Актуальные проблемы транспортной медицины: окружающая среда; профессиональное здоровье; патология. – 2017. – № 1 (47). – С. 73-80.

(РІНЦ (Russian Science Citation Index, Російська Федерація),

Index Copernicus (Польща)

18.

Панчук О. Ю.

Біоритмологічні особливості організму студентів, що здобувають стоматологічний фах

Науковий огляд. – 2017. – № 4 (36). – С. 46-52.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація), Ulrich’s Periodicals Directory (Німеччина),

Cite Factor (США))

19.

Панчук О.Ю.,

Сергета І.В.

Особливості змін показників мотиваційної спрямованості студентів стоматологічного факультету в умовах використання заходів, спрямованих на оптимізацію професійного навчання

Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 2 (136). – С. 332-337.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація), Index Copernicus International (Польща))

20.

Мотрук І.І.,

Родінкова В.В.

Визначення циркадних змін концентрацій пилку трав’янистої флори як інструмент контролю полінозів

Довкілля і здоров’я. – 2016. – №1 (76). – С. 42-47.

(РІНЦ (Російський індекс наукового цитування) (Російська Федерація), Index Copernicus International (Польща)) 

 

Таблиця 21.4

Перелік статей тез, що не ввійшли до попередніх таблиць

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

 

С т а т т і:

 

1.

Мороз В.М.,

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.

Гігієнічні аспекти комплексної оцінки тривожності, астенічних та депресивних проявів студентів, які здобувають спеціальності стоматологічного профілю у закладах вищої медичної освіти

Biomedical and biosocial anthropology. – 2016. – № 27. – С. 119-123.

 

2.

Панчук О.Ю.,

Сергета І.В.,

Шаюк А.В.

Емпатичні здібності студентів-стоматологів на етапі навчання у вищих медичних навчальних закладах та проблеми їх психогігієнічної та психофізіологічної оцінки у контексті визначення

Вісник морфології. – 2016. – Т. 22, № 2. – С. 283-287.

 

3.

Панчук О.Ю.

Наукове обґрунтування психограм основних стоматологічних спеціальностей на підставі проведення психогігієнічної оцінки провідних особливостей особистості

Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. – Т. 20, № 2. – С. 489-493.

 

4.

Панчук О.Ю.

Гігієнічна оцінка умов праці за основними спеціальностями стоматологічного профілю в умовах використання сучасних технологій діагностики, лікування та профілактики

Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2017. – Т. 21, № 1, Ч. 2. – С. 336-341.

 

 

5.

Панчук О.Ю.,

Макаров С.Ю.,

Сергета І.В.

Особливості взаємозв’язку між показниками навчальної успішності за професійно-орієнтованими дисциплінами та характеристиками рівня розвитку психофізіологічних функцій та особливостей особистості студентів стоматологічного і медичного факультетів

Вісник морфології. – 2017. – Т. 23, № 1 – С. 65-70.

 

6.

Панчук О.Ю.

Гігієнічна характеристика особливостей організації трудового процесу за основними стоматологічними спеціальностями в умовах використання новітніх технологій за даними хронометражних спостережень

Biomedical and biosocial anthropology. – 2017. – № 27. – С. 184-189.

 

 

7.

Панчук О.Ю.,

Сергета І.В.

Закономірності змін показників тривожнісних проявів та характеристик психічних станів студентів-стоматологів в умовах використання комплексу заходів щодо оптимізації професійного навчання, психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації і запобігання виникнення несприятливих змін у психофізіологічному стані їх організму

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – 2017. – № 27. – С. 464-476.

 

8.

Родінкова В.В., Мотрук І.І., Александрова О.Є.

Вплив метеорологічних факторів на концентрацію алергенного пилку трав’янистих рослин в атмосферному повітрі Вінницької області

Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016.– № 2.

(Т. 20) – С. 366-369.

 

Т е з и :

 

9.

Панчук О. Ю.

Професійна адаптація студентської молоді та сучасні підходи до її оцінки і оптимізації

Актуальні питання біології та медицини : збірник наукових праць за матеріалами IV Міжрегіональної наукової конференції. – Старобільськ: ДЗ “ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2017. –

С. 130-131.

 

10.

Вокалюк Л.М.,

Сергета І.В., Александрова О.Є., Дударенко О.Б.

Профілактика тютюнопаління як невід’ємна складова формування здорового способу життя студентської молоді у сучасних умовах навчання

Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров’я України : тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця,

15 лютого 2017 року. –

Вінниця, 2017. – С. 22-24.

 

11.

Краснов О.М.,

Фещук Н.М.,

Лукіна Н.Ю.,

 Дякова О.В.

Формування професійного мислення у студентів стоматологічного факультету в умовах реформи системи охорони здоров’я

Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров’я України : тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 15 лютого 2017 року. – Вінниця, 2017. – С. 101-102.

 

12.

Панчук О. Ю.

Сучасні підходи до здійснення оцінки особливостей перебігу професійної адаптації студентів-стоматологів та проблемні питання формування їх професійної придатності

Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров’я України : тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 15 лютого 2017 року. – Вінниця, 2017. – С. 138-139.

 

13.

Панчук О. Ю.

Особливості психофізіограм основних стоматологічних спеціальностей та їх місце у структурі підготовки кваліфікованих лікарів-стоматологів

Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров’я України : тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 15 лютого 2017 року. – Вінниця, 2017. – С. 139-140.

 

14.

Сергета І.В.,

Редчіц М.А.,

Дякова О.В.

Питання біобезпеки в екологічному вихованні студентів на циклових заняттях з дисципліни “Гігієна та екологія” на випускному курс

Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров’я України : тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 15 лютого 2017 року. – Вінниця, 2017. – С. 162-163.

 

15.

Яцина О.В.,

Редчіц М.А., Дударенко О.Б.

Оптимізація профільної підготовки іноземних студентів-випускників з дисципліни «Гігієна та екологія»

Підготовка медичних кадрів у сучасних умовах реформи системи охорони здоров’я України : тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 15 лютого 2017 року. – Вінниця, 2017. – С. 163-164.

2

16.

Панчук О.Ю.,

Сергета І.В.

Засоби психофізіологічної реабілітації і психогігієнічної корекції як важлива передумова збереження та відновлення потенціалу здоров’я сучасної студентської молоді

XVI-е чтения В.В. Подвысоцкого: Бюллетень материалов научной конференции (18-19 мая 2017 года). – Одесса: УкрНИИ медицины транспорта, 2017. – С. 261-263.

 

17.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Макаров С.Ю.

Рівень навчальної успішності та його зв’язок з показниками психофізіологічного стану організму і особливостей особистості сучасної студентської молоді

Збірник матеріалів практичної конференції “Довкілля та здоров’я”, 27-28 квітня 2017 року. – Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2017. – С. 52-53.

 

18.

Панчук О. Ю.

Показники емоційного вигорання студентів-стоматологів та тенденції щодо їх змін впродовж періоду навчання у вищому медичному навчальному закладі

Збірник матеріалів практичної конференції “Довкілля та здоров’я”, 27-28 квітня 2017 року. – Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2017. –

 С. 125-126

 

19.

Сергета І.В.,

Макаров С.Ю.,

Панчук О.Ю.,

Макарова О.І.

Актуальні питання університетської гігієни та перспективи їх вирішення: психогігієнічні і психофізіологічні аспекти

Збірник матеріалів практичної конференції “Довкілля та здоров’я”, 27-28 квітня 2017 року. – Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2017. –

С. 134-136

 

20.

Сергета І.В.,

Ваколюк Л.М.,

 Панчук О.Ю.,

Дякова О.В.,

Александрова О.Є., Дударенко О.Б.,

Гончарук Т.І.

Організаційне та методичне забезпечення підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за навчальною дисципліною “Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності”

Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні : матеріали XIV матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 192-193.

 

21.

Панчук О.Ю.,

Сергета І.В.

Психофізіограми основних спеціальностей стоматологічного фаху та їх прикладне значення

Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність : VI Всеукраїнська науково-практична конференція : Черкаси, 20-22 вересня 2017 р. : Тези доповідей. – Черкаси : ЧНУ

ім. Б. Хмельницького, 2017.

– С. 69.

 

22.

Теклюк Р.В.,

Макаров С.Ю.,

Панчук О.Ю.,

Лукіна Н.Ю.

Особливості формування здоров’язберігаючих компетенцій сучасних учнів та студентів: психофізіологічні і психогігієнічні аспекти оцінки та основні тенденції змін на різних етапах навчання

Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України Збірка тез доповідей науково-практичної конференції молодих вчених (Тринадцяті Марзєєвські читання), 19-20 жовтня 2017 року. – К, 2017. – С. 174-176.

 

23.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.

 

Особливості процесів розвитку психофізіологічних функцій студентів-стоматологів на різних етапах здобуття вищої освіти

 

Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: VI Міжнародна наукова конференція, 17-19 жовтня 2017 р. – К.: Видавничо-поліграфічний центр”.

(прийнято до друку)

 

24.

Сергета І.В,

Психогігієнічні аспекти попередження розвитку коморбідних станів серед осіб підліткового та юнацького віку з хронічною патологією

Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Проблемні питання коморбідних станів у дітей та підлітків – Харків, 2017. –(прийнято до друку)

 

25.

Ваколюк Л.М.

Порівняльна характеристика показників компонентів соматотипу чоловіків першого періоду зрілого віку – мешканців різних природно-географічних зон України

International research end practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. Lublin, Republic of Poland. 2017. – С. 109-111

 

26.

Alexandrova O.E.

Порівняльна оцінка та визначення закономірностей процесів формування особистості студенів медичних вищих навчальних закладів, які навчались за різними системами організації навчального процесу

International research end practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. Lublin, Republic of Poland. 2017. – С. 172-174

 

27.

Dudarenko O.B.,

Особливості поведінкової стратегії ВІЛ-інфікованих чоловіків

International research end practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine” : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. Lublin, Republic of Poland. 2017. – С. 183-185

 

28.

Білик О.О.,

Вороновський Я.В., Гончарук Т.І.

Вплив харчування на розвиток залізодефіцитної анемії у вагітних

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 153.

 

29.

Данилюк А.В.,

Гурін М.М.,

Гончарук Т.І.

Знезараження води

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 164.

 

30.

Джадан Я.В.,

 Гончарук Т.І.

Сучасні аспекти дієтотерапії при онкологічних захворюваннях

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”.– Вінниця, 2017. –  С. 165-166.

 

31.

Джевага Н.В., Гончарук Т.І.

Тест-дослідження якості базарного молока і молока з супермаркета м.Вінниця

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 166.

 

32.

Купрата Ю.О., Гончарук Т.І.

Профілактика впливу діоксинів на здоров’я людей

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку – 2017” – Вінниця, 2017. – С. 179-180.

 

33.

Гончарук Т.І.,

Рудюк К.Ю.

Глютензалежні захворювання: погляд на проблему з точки зору гігієни

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 191-192.

 

34.

Шванц М.П.

Шевчук Т.В.

Десинхроноз у студентів-медиків, заходи профілактики та лікування

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 203-204.

 

35.

Лук’яненко М.О., Логінова Є.О.

Шевчук Т.В.

Рівень тривожності у студентів медичного університету ті його корекція

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 183-184.

 

36.

Лепетун В.П.

Шевчук Т.В.

Ризики застосування харчових добавок

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 182.

 

37.

Бухштаб А.Є.

Шевчук Т.В.

Комп’ютерний зоровий синдром (КЗС) – хвороба ХХІ століття

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 156.

 

38.

Островерха Д.Р., Шевчук Т.В.

Функціональні особливості організму недоношених дітей. Профілактика передчасних пологів

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 67-68.

 

39.

Бойко Т.О.,

Дякова О.В.

Медико-демографічні наслідки аварії на чаес для населення, що проживає на радіаційно-забруднених територіях

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 154.

 

40.

Горошинська О.В.,

Шишов О.Ю.,

Краснова Л.І.

Особливості гігієнічного забезпечення життя та навчання дітей зросла спектру аутизму.

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конфе-ренції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017.

– С. 162.

 

41

Любевич Р.Л.,

Повшедна Т.Ю.,

Степаненко О.В.,

Краснова Л.І.

Комплексна оцінка рівня працездатності, навчального навантаження та умов праці студентів 1-3 курсу і їх взаємозв’язок з типом функціональної конституції

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 184-185.

 

42.

Лагода В.В.,

Картелян Р.О.,

Фещук Н.М.

Шляхи вирішення проблеми забруднення сміттям в Україні, ефективність популяризації цієї проблеми

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 180-181.

 

43.

Струтинська А.А.,

.Латанюк С.О.

Проблеми утилізації полімерів

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 195.

 

44.

Юрій О.В.,

Тростенюк В.А.,

Лукіна Н.Ю.

Професійні шкідливості різних спеціальностей

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 196-197.

 

45.

Коноваленко В.Ю., Петришина Ю.І,,

 Лукіна Н.Ю.

Гігієнічна оцінка біологічного очищення води в аеротенках очисних споруд міста Бердичева на прикладі популяції круговійчастих інфузорій

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 174-175.

 

46.

Кохан Б.І.,

 Мотрук І.І.

Біоіндикація як метод екологічних досліджень на прикладі біотестування снігу на територіях, прилеглих до Вінницького національного медичного університету ім.

 М.І. Пирогова

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 175-176.

 

47.

Кобзіна О.С.

Короннов О.С.,

Тисевич Т.В.

Визначення рівня здоров’я сучасних студентів вищого меди-чного закладу, обумовленого впливом харчування, втоми та способу життя

Матеріали ХІV міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2017”. – Вінниця, 2017. – С. 172.

 

           

 

11. Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві

 

 

 • стажування науковців за кордоном

Таблиця 22

Дані про стажування за кордоном

№з/п

ПІБ

Країна

Заклад

Тематика

Терміни

1.

 

 

 

 

 

 

 

 • участь у форумах за кордоном

 

 

Таблиця 23

Дані про участь співробітників кафедри у зарубіжних форумах

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1.

Ваколюк Л.М. 

Польща

Lublin Science and Technology Park S.A. 

International research end practice conference “Innovative technology in medicine :experience of Poland and Ukraine” 

April 28-29, 2017 

2.

Александрова О.Є.

Польща

Lublin Science and Technology Park S.A. 

International research end practice conference “Innovative technology in medicine :experience of Poland and Ukraine” 

April 28-29, 2017 

3.

Дударенко О.Б.

Польща

Lublin Science and Technology Park S.A. 

International research end practice conference “Innovative technology in medicine :experience of Poland and Ukraine” 

April 28-29, 2017 

 

                                                             

 • членство в іноземних організаціях

Таблиця 24

Дані про членство співробітників кафедри в іноземних організаціях

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

 

 

 

 

 

 

 

 • участь у виконанні міжнародних програм, сумісних наукових досліджень тощо

 

Таблиця 25

Дані про виконанні співробітниками кафедри

міжнародних програм, сумісних наукових досліджень тощо

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1.

Теклюк Р.В.

Маастрихтський університет

(Maastricht University),

Королівство Нідерланди

Проектом BISHENA – вивчення та впровадження в навчально-методичну діяльність нових педагогічних технологій, зокрема, проблемно-орієнтованого навчання (Problem-based learning) та змішаного навчання

(Blended learning), а також вдосконалення володіння англійською мовою

протягом 2016-2017 років

 

 

12. Перелік співробітників, що нагороджені дипломами, мають нагороди, премії, звання (державні, громадські)

 

-          доц. Постоловська Т.Т. – Почесна грамота Вінницької обласної ради та Почесна грамота Вінницької міської ради, присвоєне звання “Почесний професор Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова,

-          проф. Сергета І.В, – Почесна грамота Вінницької міської ради.

-          доц. Ваколюк Л.М. – Почесна грамота Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

 

 1. 13.            Студентська наука

 

Список студентів, які були членами студентського наукового гуртка у звітному році

 

Таблиця 26

Студенти - члени студентського наукового гуртка

 

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

 1.  

Аржинт Анжела Дмитрівна

медичний факультет №2, 3 курс, 95б група

 1.  

Білик Ольга Олександрівна

медичний факультет №1, 3 курс, 28б група

 1.  

Богацька Ірина Миколаївна

медичний факультет №1, 3 курс, 3б група

 1.  

Бойко Тетяна Олексіївна

медичний факультет №1, 3 курс, 20б група

 1.  

Бухштаб Андрій Євгенійович

медичний факультет №1, 3 курс, 13а група

 1.  

Вороновський Ярослав Владислав.,

медичний факультет №1, 3 курс, 28а група

 1.  

Глухонюк Дар`я Вікторівна

медичний факультет №1, 3 курс, 2а група

 1.  

Горошинська Олена Василівна,

медичний факультет №2, 3 курс, 98б група

 1.  

Гурін Михайло Михайлович

медичний факультет №1, 3 курс, 20а група

 1.  

Давіденко Сергій Віталійович

медичний факультет №1, 5 курс, 8а група

 1.  

Данилюк Андрій Володимирович,

медичний факультет №1, 3 курс, 20а група

 1.  

Джадан Яна Вікторівна

медичний факультет №2, 3 курс, 99а група

 1.  

Джевага Назарій Володимир.

медичний факультет №1, 3 курс, 18б група

 1.  

Домбровська Тетяна Леонідівна

медичний факультет №1, 3 курс, 3б група

 1.  

Дячишин Віта Володимирівна

медичний факультет №2, 3 курс, 99 а група

 1.  

Зарудня Віта Леонідівна

медичний факультет №1, 3 курс, 24 б група

 1.  

Кобзіна Олександра Сергіївна

медичний факультет №1, 3 курс, 4б група

 1.  

Коломієць Катерина Василівна

медичний факультет №1, 3 курс, 24а група

 1.  

Коноваленко Владислав Юрійович

медичний факультет №1, 3 курс, 28а група

 1.  

Короннов Олег Сергійович

медичний факультет №1, 3 курс, 4б група

 1.  

Кортелян Роман Олександрович

медичний факультет №1, 3 курс, 4а група

 1.  

Коршунов Іван Олександрович

медичний факультет №1, 3 курс, 9а група

 1.  

Кохан Богдан Ігорович

медичний факультет №1, 3 курс, 26а група

 1.  

Купрата Юлія Олександрівна

медичний факультет №1, 3 курс, 9а група

 1.  

Лагода Віталій Володимирович

медичний факультет №1, 3 курс, 24а група

 1.  

Лепетун Вікторія Петрівна

медичний факультет №1, 3 курс, 96б група

 1.  

Логінова Євгенія Вікторівна

медичний факультет №1, 3 курс, 22б група

 1.  

Лозович Юлія Володимирівна

медичний факультет №1, 3 курс, 28б група

 1.  

Лук`яненко Марія Олександр.

медичний факультет №1, 3 курс, 22б група

 1.  

Любевич Ростислав Леонідович

медичний факультет №1, 3 курс, 25б група

 1.  

Максимич Іванна Іванівна

медичний факультет №1, 3 курс, 16а група

 1.  

Максимич Христина Іванівна

медичний факультет №1, 3 курс, 16а група

 1.  

Максимчук Ольга Сергіївна

медичний факультет №1, 3 курс, 16а група

 1.  

Миколайчук Олена Миколаївна,

медичний факультет №1, 3 курс, 9б група

 1.  

Михалиця Андрій Сергійович

медичний факультет №1, 3 курс, 20а група

 1.  

Паньків Анастасія Михайлівна

медичний факультет №1, 3 курс, 19а група

 1.  

Петришина Марія-Юліана Іванівна.

медичний факультет №1, 3 курс, 26а група

 1.  

Плющик Надія Віталіївна

медичний факультет №1, 3 курс, 26б група

 1.  

Повшедна Тетяна Юріївна

медичний факультет №1, 3 курс, 25б група

 1.  

Прядко Лілія Вікторівна

медичний факультет №1, 3 курс, 2а група

 1.  

Рудюк Катерина Юріївна

медичний факультет №1, 3 курс, 14б група

 1.  

Свирид Юлія Володимирівна

медичний факультет №2, 3 курс, 97б група

 1.  

Степаненко Ольга Вікторівна

медичний факультет №1, 3 курс, 25б група

 1.  

Стецун Ольга Олександрівна

медичний факультет №2, 3 курс, 97а група

 1.  

Стрега Катерина Дарія Володимир

медичний факультет №1, 4 курс, 47ба група

 1.  

Струтинська Анастасія Андріївна

медичний факультет №2, 3 курс, 96а група

 1.  

Тростенюк В’ячеслав Анатолій

медичний факультет №1, 3 курс, 14а група

 1.  

Хвещук Любов Анатоліївна

медичний факультет №1, 3 курс, 13а група

 1.  

Шишов Олександр Юрійович

медичний факультет №2, 3 курс, 98а група

 1.  

Шванц Марія Петрівна

медичний факультет №1, 3 курс, 21б група

 1.  

Юрій Олена Вікторівна

медичний факультет №1, 3 курс, 14а група

 

 

            Список студентів-гуртковців, які брали участь в зарубіжних студентських олімпіадах, конференціях, творчих конкурсах 

            Таблиця 27

Студенти, які брали участь в зарубіжних студентських

олімпіадах, конференціях, творчих конкурсах

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група /керівник/

Заходи, в якому брали участь студенти

1.

Джевага Назарій Володимирович 

медичний факультет  №1,

3 курс, 18б група

(ас. Т.І. Гончарук) 

Міжнародна науковоа конференція студентів та молодих вчених,

 м. Гомель, Білорусь 

             

            Список студентів, які брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі студентських робіт із відповідної дисципліни

Таблиця 28

Студенти, брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі студентських робіт із відповідної дисципліни

з/п

ПІБ

Факультет, курс,

група /керівник/

Заходи, в якому брали участь студенти

Місце, яке посів

1.

Луцюк Тетяна Олександрівна

медичний факультет №1, 3 курс, 11а група, (к.мед.н., доц. Л.І. Краснова)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(Всеукраїнська студентська олімпіада, 2016-2017 навчальний рік. м. Київ,

внутрішньовузівський тур, м. Вінниця

1 місце

(внутрішньовузівський тур)

 

(3 місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді, 2016-2017 навчальний рік. м. Київ)

2.

Грищук Лілія Геннадіївна

медичний факультет №1, 3 курс, 21б група, (к.мед.н., доц. Т.В. Шевчук)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(Всеукраїнська студентська олімпіада, 2016-2017 навчальний рік. м. Київ,

внутрішньовузівський тур, м. Вінниця

2 місце

(внутрішньовузівський тур)

 

(6 місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді, 2016-2017 навчальний рік. м. Київ)

3.

Савіна Вікторія Вікторівна

медичний факультет №1, 3 курс, 15а група, (ас. І.І. Мотрук)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(Всеукраїнська студентська олімпіада, 2016-2017 навчальний рік. м. Київ,

внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

3 місце (внутрішньовузівський тур)

 

(9 місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді, 2016-2017 навчальний рік. м. Київ)

4.

Абгарова Вікторія Євгеніївна

медичний факультет №1, 3 курс, 16а група(к.мед.н. О.В. Дякова)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

5.

Бабійчук Олександр Юрійович

медичний факультет №1, 3 курс, 11а група, (к.мед.н., доц. Л.І. Краснова)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

6.

Бальжик Юлія Дмитрівна група

медичний факультет №1, 3 курс, 8б група, (к.мед.н., доц. Л.І. Краснова)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

7.

Бойко Катерина Владиславівна

медичний факультет №1, 3 курс, 21а група, (ас. І.І. Мотрук)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

8.

Данилюк Анастасія Сергіївна

медичний факультет №1, 3 курс, 3а група, (к.мед.н., доц. Л.І. Краснова)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

9.

Дем’янчук Петро Володимирович

медичний факультет №1, 3 курс, 11а група, (к.мед.н., доц. Л.І. Краснова)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

10.

Джевага Назарій Володимирович

медичний факультет №1, 3 курс, 18б група, (ас. І.І. Мотрук)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

11.

Коломієць Катерина Василівна

медичний факультет №1, 3 курс, 24а група, (ст. викл. Н.М. Фещук)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

12.

Кукуруза Тарас Вікторович

медичний факультет №1, 3 курс, 23 б група, (к.мед.н., доц. Л.І. Краснова)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

13.

Купрата Юлія Олександрівна

медичний факультет №1, 3 курс, 9а група, (ас. Т.І. Гончарук)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

14.

Максимич Іванна Іванівна

медичний факультет №1, 3 курс, 16а група, (к.мед.н. О.В. Дякова)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

17.

Максимчук Ольга Сергіївна

медичний факультет №1, 3 курс, 16а група, (к.мед.н. О.В. Дякова)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

18.

Моісєєнко Анастасія Антонівна

медичний факультет №1, 3 курс, 20б група, (к.мед.н. О.В. Дякова)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

19.

Олійник Роман Васильович

медичний факультет №1, 3 курс, 3а група, (к.мед.н., доц. Л.І. Краснова)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

20.

Полікаренко Яна Андріївна

медичний факультет №1, 3 курс, 8б група, (к.мед.н., доц. Л.І. Краснова)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

21.

Поплавська Олександра Анатоліївна

медичний факультет №1, 3 курс, 24 б група, (ас. І.І. Мотрук)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

22.

Тереховська Людмила Анатоліївна

медичний факультет №1, 3 курс, 8б група, (к.мед.н., доц. Л.І. Краснова)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

23.

Тірон Вікторія Олександрівна

медичний факультет №1, 3 курс, 9а група, (ас. Т.І. Гончарук)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

24.

Фіночко Володимир Володимирович

медичний факультет №1, 3 курс, 11а група, (к.мед.н., доц. Л.І. Краснова)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

25.

Форкун Юлія Юріївна

медичний факультет №1, 3 курс, 9а група, (ас. Т.І. Гончарук)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

26.

Чемеринська Ольга Василівна

медичний факультет №2, 3 курс, 97б група, (к.мед.н., доц. С.О. Латанюк)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

27.

Шишковський Денис Геннадійович

медичний факультет №1, 3 курс, 4а група, (к.мед.н., доц. О.Б. Дударенко)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

28.

Олійник Роман Васильович

медичний факультет №1, 3 курс, 3а група, (к.мед.н., доц. Л.І. Краснова)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

29.

Щербатюк Іванна Вікторівна

медичний факультет №1, 3 курс, 4а група, (к.мед.н., доц. О.Б. Дударенко)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології (внутрішньовузівський тур, м. Вінниця)

 

 

Загальнодержавний тур Всеукраїнській студентській олімпіади з гігієни та екології

не проводився.

 

14. Основні показники наукової діяльності кафедри:

Таблиця 29

Показники наукової діяльності кафедри:

 

№ з/п

Показники

Число

Коефіцієнт або

%

 1.  

Чисельність співробітників, які працюють за основним місцем роботи

23

(2 співробітника в декретній відпустці)

 

 1.  

Чисельність та % із науковим ступенем

(д.мед.н.+ к.мед.н (к.б.н.)) 

18

 

 1.  

Чисельність молодих співробітників (<35 років)  

4

 

 1.  

Середній вік співробітників

49,26

 

 1.  

Чисельність і коефіцієнт аспірантів, здобувачів і прикріплених до аспірантури

7

 

 1.  

Кількість публікацій - статей, монографій, підручників, (без тез) і коефіцієнт публікаційної активності

30

 

 1.  

Кількість патентів і коефіцієнт патентної активності

0

 

 1.  

Чисельність статей за участю студентів

20

 

 1.  

Середня величина індекса Хірша у співробітників (за українською наукометричною базою Google Scholar)

1,143

 

4.1 Таблиця рейтингового списку співробітників за кількістю публікацій – статей, монографій, підручників (без тез), та індексом Хірша (за базою Google Scholar)

 

ПІП 

посада 

Кількість 

публікацій 

Індекс Хірша 

Сергета І.В

Завідувач кафедри

510

12

Краснова Л.І.

Доцент кафедри

5

Постоловська Т.Т.

Доцент кафедри

Яцина О.В.

Доцент кафедри

28

Латанюк С.О.

Доцент кафедри

12

Редчіц М.А.

Доцент кафедри

6

Шевчук Т.В.

Доцент кафедри

3

1

Браткова О.Ю.

Доцент кафедри

9

1

Ваколюк Л.М.

Доцент кафедри

20

1

Александрова О.Є.

Доцент кафедри

4

1

Дударенко О.Б.

Доцент кафедри

3

1

Дякова О.В.

Доцент кафедри

5

Мостова О.П.

Доцент кафедри

19

2

Фещук Н.М.

Ст. викладач кафедри

Теклюк Р.В.

Ст. викладач кафедри

3

1

Дреженкова І.Л.

Асистент кафедри

Декретна відпустка

Стоян Н.В.

Асистент кафедри

Декретна відпустка

Мотрук І.І.

Асистент кафедри

8

2

Процюк Л.О.

Асистент кафедри

12

Панчук О.Ю.

Асистент кафедри

6

1

Гончарук Т.І.

Асистент кафедри

15

Лукіна Н.Ю.

Асистент кафедри

7

1

Тисевич Т.В.

Асистент кафедри

5

 

Обов'язково додається 1 екземплярів монографії; методичні рекомендації з грифом МОЗ; інформаційні листи

 

15. Пропозиції щодо підвищення ефективності наукової роботи в університеті 

 • вивчити питання щодо подальшого запровадження комплексного міжфахового, міжкафедрального інтеграційного підходу до виконання науково-дослідних робіт, в центрі яких знаходиться розв’язання міждисциплінарних проблем;
 • розширити обсяг міжнародного наукового співробітництва, ширше використовувати можливості щодо подання науково-дослідних робіт на різноманітні конкурси, гранти тощо з обов’язковим поширенням відомостей про їх проведення серед науковців університету;
 • покращити рівень інформаційного (Internet-, Web- тощо) забезпечення процесу виконання науково-дослідних робіт;
 • розробити комплексний підхід до оцінки результативності наукової діяльності кафедр з визначенням рейтингу окремих підрозділів університету та подальшим заохоченням переможців;
 • налагодити централiзоване постачання кафедр університету сучасним обладнанням, приладами та хiмiчними реактивами;
 • забезпечити кафедри профілактичної медицини і, зокрема, кафедру загальної гігієни та екології, сучасним обладнанням для проведення наукових досліджень на найвищому сучасному рівні та розпочати роботу над створенням наукової лабораторії університетської медицини (університетської гігієни).