Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Академічна доброчесність - cписок рекомендованої літератури (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Академічна доброчесність - методичні вказівки (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Академічна доброчесність - план лекцій (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Академічна доброчесність - план практичних занять (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Академічна доброчесність - робоча програма (спеціальності - громадське здоров’я, медицина, стоматологія, педіатрія, біологія) 2022 р., 1.5 кредита. Академічна доброчесність - самостійна робота (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Академічна доброчесність - силабус (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Гігієна та професійна патологія - методичні вказівки (спеціальності - медицина, стоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Гігієна та професійна патологія - робоча програма (спеціальності - громадське здоров’я, медицина, біологія) 2022 р., 8 кредитів. Гігієна та професійна патологія - силабус (спеціальності - медицина, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Гігієна та професійна патологія - список рекомендованої літератури (спеціальності - громадське здоров’я, медицина, біологія), 2022 р. Гігієна та професійна патологія - тематичний план практичних занять (спеціальності - громадське здоров’я, медицина, біологія) 2022 р. Гігієна та професфйна патологія - тематичний план самостійної роботи (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Громадське здоров’я - методичні вказівки з навчальної дисципліни (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р. Громадське здоров’я - силабус з навчальної дисципліни (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р. Громадське здоров’я - тематичний план з навчальної дисципліни (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р. Громадське здоров’я - тематичний план самостійної роботи з навчальної дисципліни (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р. Громадське здоров’я - робоча програма (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р., 2.5 кредита. Громадське здоров’я - список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - методичні вказівки (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - робоча програма (спеціальності - громадське здоров’я, медицина, стоматологія, педіатрія, біологія) 2022 р., 1,5 кредита. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - силабус (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - список рекомендованої літератури (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - тематичний план лекцій (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - тематичний план практичних занять (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - тематичний план самостійної роботи (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - тематичний план лекцій (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - методичні рекомендації (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - робоча програма (спеціальності - громадське здоров’я, медицина, стоматологія, педіатрія) 2022 р., 1,5 кредита. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - силабус (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - список рекомендованої літератури (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - тематичний план практичних занять (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - тематичний план самостійної роботи (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - методичні вказівки (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - практичні заняття (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - робоча програма (спеціальності - громадське здоров’я, медицина, стоматологія, педіатрія, біологія) 2022 р., 1,5 кредита. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - силабус (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - список рекомендованої літератури (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - тематичний план лекцій (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - тематичний план самостійної роботи (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р.

Силабус

СИЛАБУС навчальної дисципліни БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТI, ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (спеціальність - 221 СТОМАТОЛОГІЯ, 1 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТI, ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (cпеціальність - 222 МЕДИЦИНА, 1 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТI, ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (спеціальність - 228 ПЕДІАТРІЯ, 1 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ВІЙСЬКОВА ГІГІЄНА (спеціальність - 222 МЕДИЦИНА, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ВІЙСЬКОВА ГІГІЄНА (спеціальність - 228 ПЕДІАТРІЯ, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЛІКУВАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ) (спеціальність - 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ (спеціальність - 221 СТОМАТОЛОГІЯ, 2 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ (спеціальність - 222 МЕДИЦИНА, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ (спеціальність - 222 МЕДИЦИНА, 6 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ З ГІГІЄНОЮ ДИТЯЧОГО ТА ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ (спеціальність - 228 ПЕДІАТРІЯ, 2 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ З ГІГІЄНОЮ ДИТЯЧОГО ТА ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ (спеціальність - 228 ПЕДІАТРІЯ, 6 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (спеціальність - 221 СТОМАТОЛОГІЯ, 4 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (спеціальність - 228 ПЕДІАТРІЯ, 2 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 4 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 5 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність - 222 МЕДИЦИНА, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 2 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 2 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність - 228 ПЕДІАТРІЯ, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 6 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ З ГІГІЄНОЮ ДИТЯЧОГО ТА ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ (спеціальність - 228 ПЕДІАТРІЯ, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 1 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (спеціальність - 222 МЕДИЦИНА, 2 курс)

Вибіркові курси

АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ГІГІЄНА У ФАРМАЦІЇ ТА ЕКОЛОГІЯ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 2 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 1 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 1 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (спеціальність - 221 СТОМАТОЛОГІЯ, 1 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (спеціальність - 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 3 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність - 221 СТОМАТОЛОГІЯ, 2 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність - 222 МЕДИЦИНА, 3 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність - 228 ПЕДІАТРІЯ, 3 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність - 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 3 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 2 курс)

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Богиня Гігієя

Майбутнє належить медицині попереджувальній”
М.І.Пирогов

“Фунт профілактики переважає пуди лікування”
М.Мудров

“Чим далі просувається наука у вивченні причин хвороб, тим більш актуальним стає те загальне положення, що попередити розвиток хвороб значно легше, аніж лікувати їх”
І.Мечников

“Гігієна повинна зробити розвиток людського організму найбільш досконалим, життя найбільш сильним, а її угасання – найбільш віддаленим”
Є.Паркс

“А все ж таки, все ж таки майбутнє належить нам – гігієні” 
О.Г.Марзеєв

Кафедра загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова організована у 1934 році. Саме у цей час на базі існуючих протягом попередніх років фармацевтичного інституту (1921–1930 рр.), заочного медичного інституту – філіалу Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти (1930–1932 рр.), вечірнього виробничого медичного інституту (1932–1934 рр.) та, що надзвичайно цікаво, науково-дослідного інституту сільської гігієни (1932–1934 рр.) був відкритий стаціонарний Вінницький державний медичний інститут з викладанням на лікувально-профілактичному та фармацевтичному факультетах. Причому визначальну роль у цій події відіграв один із фундаторів вітчизняної гігієнічної науки Л.І.Медведь, згодом академік та міністр охорони здоров’я України, який декілька років керував вечірнім виробничим медичним інститутом.

Л.І. Медведь

Л.І. Медведь

Академік Л.І.Медведь під час проведення Республіканської наукової конференції “Деякі питання впливу пестицидів на організм” у Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова

Завідувати кафедрою був запрошений старший державний санітарний інспектор Вінницької області Л.І.Шойхет. На той час штат кафедри налічував лише 3 чоловіка: завідувач кафедри та 2 асистенти: А.Т.Данильченко і М.Б.Білага.

З 1937 р. по 1940 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала асистент В.І.Буховець.


В.І. Буховець

В 1940 р. кафедру очолив професор Г.С.Ган.

Ган 

Г.С. Ган

Після звільнення Вінницької області військами Радянської Армії від німецько-фашистських військ обов’язки завідувача кафедри знов тимчасово виконувала асистент В.І.Буховець.

З кінця 1944 р. по 1946 р. кафедру очолював професор О.Ф.Стояновський.

Стояновский 

О.Ф. Стояновський

Протягом кількох місяців 1946 р. кафедрою керував доцент Ф.І.Суботін.

Суьотін 

Ф.І. Суботін

З листопада 1946 р. по 1950 р. кафедрою знов завідував професор Г.С.Ган.

Кафедра 1947

Кафедра загальної гігієни, 1947 рік 

нижній ряд, зліва направо: В.І.Буховець, Г.С.Ган, Н.К.Вальчук, М.Б.Білага;
верхній ряд, зліва направо: Є.Р.Скрипнік, Є.Б.Інфангер, Д.М.Примак

З 1950 р. по 1952 р. обов’язки завідувача кафедри тимчасово виконували доценти С.Ф.Заноздра, М.П.Сергий та І.М. Ерман.

З 1952 р. по 1960 р. кафедру очолював видатний гігієніст сучасності, один з фундаторів вітчизняної гігієнічної науки професор Р.Д.Габович.

Габович 

Р.Д. Габович

З 1960 р. по 1961 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала доцент Н.К.Вальчук.

Вальчук

Н.К. Вальчук

З 1961 р. по 1991 р. кафедрою керував професор Д.Г.Дев’ятка.

Девятка 

Д.Г. Дев’ятка

З 1991 р. по 1993 р. кафедру очолював доцент Г.П.Марченко.

Марченко

Г.П. Марченко

З 1993 р. по теперішній час кафедру очолює доктор медичних наук, професор І.В.Сергета.


І.В. Сергета

Спочатку кафедра була розміщена у малопристосованих приміщеннях на базі Вінницької обласної клінічної лікарні, в 1940 році була переведена у морфологічний корпус, де декілька разів змінювала місце свого розташування, та зараз розміщується на базі навчального корпусу №2 медичного університету.

Впродовж перших років існування кафедри, а також у післявоєнний час до числа основних напрямків її діяльності слід було віднести: формування викладацького складу, оснащення кафедри лабораторним обладнанням, науковою апаратурою та приладами, ефективну організацію навчального процесу тощо. Велику увагу приділяли співробітники кафедри і виконанню науково-дослідної роботи.

Кафедра 1968 
Кафедра загальної гігієни, 1968 рік
нижній ряд, зліва направо: В.І.Буховець, Д.Г.Дев’ятка, Н.К.Вальчук, Л.Л.Царюк;
верхній ряд, зліва направо: В.К.Куксєнкова, Є.К.Бакуліна, Т.Н.Домбровська, 
М.А.Бондар, Г.Г.Болтак

Так, у ці роки були проведені широкі дослідження щодо гігієнічної оцінки якості підземних вод і відкритих водоймищ Вінницької області – основних джерел водопостачання її населення. На підставі вивчення санітарного режиму р. Південний Буг на ділянці від її верхів’їв до м. Вінниці (А.Т.Данільченко, Г.С.Ган, В.Д.Буховець, В.К.Бондар) було розроблено проект зони санітарного нагляду Вінницького водогону (Г.С.Ган, М.Ф.Позняк), оцінено стан сільського водопостачання у Вінницькому, Хмельникському, Могилів-Подільському, Шаргородському та Крижопільському районах області (В.І.Буховець, Л.М.Лопатюк, Б.Г.Іванов), визначено особливості впливу стічних вод на склад річкової води у межах обласного центру (Г.С.Ган, Р.А.Шрабштейн, В.Д.Буховець, О.Н.Гейнеман) та створено проекти зон санітарної охорони міст Могилів-Подільський, Жмеринка та Бар (Г.С.Ган, М.Ф.Позняк).

     

Особливе місце у структурі наукових досліджень з питань гігієни водопостачання зайняли роботи з проблем визначення особливостей впливу фтору на організм людини (Р.Д.Габович, В.І.Буховець, Н.А.Ермакова), які послужили підставою для видання монографії “Фтор у природі та його гігієнічне значення” (Р.Д.Габович, 1957), а також роботи щодо вивчення особливостей вмісту у підземних водах та рослинних продуктах місцевого виробництва деяких мікроелементів (I, Br, Co, Mn, Cu), які суттєво доповнили існуючі дані щодо хімічного складу харчових продуктів та надали можливість створити передумови до оптимізації місцевого водопостачання (Д.Г.Дев’ятка, Н.К.Вальчук).

Протягом багатьох років проводились наукові дослідження, спрямовані на гігієнічну оцінку мінеральних вод курорту Хмельника, які дозволили визначити вміст у структурі мінеральних вод органічних і радіоактивних речовин та обґрунтувати рекомендації щодо їх транспортування та використання за межами курортної зони (Г.С.Ган, Р.Д.Габович, Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, М.А.Новицький, М.В.Піневич).

Кафедра 1971 

Кафедра загальної гігієни із студентами-гуртківцями, 1971 рік

нижній ряд, зліва направо: Н.М.Фещук, Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, 
О.В.Яцина, В.Г.Макац

Зрештою, плідна наукова діяльність дозволила науковцям кафедри на підставі здійснення гігієнічного нормування розробити гранично допустимі концентрації для 18 хімічних речовин, що знаходяться у воді водоймищ (Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, О.В.Яцина, Л.Л. Царюк, Л.І.Краснова).

Ще одним важливим напрямком досліджень був комплекс наукових робіт, спрямованих на вивчення санітарного стану ґрунту м. Вінниці та ступеня ураження її населення геогельмінтозами, визначення заходів, які сприяють широкому та всебічному оздоровленню ґрунтових ресурсів та запобіганню виникненню глисних інвазій (Н.К.Буховець, Н.К.Вальчук).

Кафедра 1974

Кафедра загальної гігієни, 1974 рік нижній ряд, зліва направо: Є.К.Бакуліна, В.Г.Макац, Л.Л.Царюк, Д.Г.Дев’ятка, М.Г.Криловська, Л.І.Краснова; верхній ряд, зліва направо: Л.М.Стрілецька, Н.Т.Мозгальова, Т.Т.Постоловська, Н.М.Фещук, О.В.Яцина, М.А.Бондар, О.Г.Королик

Під час оцінки умов праці та побуту сільських механізаторів, передусім трактористів та причіпників, був розроблений і науково-обґрунтований комплекс заходів санітарно-технічного, організаційного та лікувально-профілактичного змісту (Р.Д.Габович, Н.К.Вальчук), який відображений у монографії “Санітарне та лікувально-профілактичне обслуговування працівників МТС” (Р.Д.Габович, 1957).

Суттєве місце у наукових дослідженнях кафедри займали роботи з гігієнічної оцінки умов праці на цукрових заводах (М.Б.Білага, Р.Д.Габович, Н.К.Вальчук), які стали основою розділу “Гігієна праці у цукровому виробництві” в трьохтомному керівництві з гігієни праці (Р.Д.Габович, М.Б.Білага, 1961) та монографії “Медико-санітарне обслуговування працівників цукрової промисловості” (М.Б.Білага, 1963).

Велика увага приділялась вивченню особливостей організації праці на Вінницькому хімічному комбінаті з метою їх гігієнічної регламентації та адекватного оздоровлення умов безпосереднього здійснення трудової діяльності працівників (Б.С.Бакалейников, М.Б.Білага, Р.Д.Габович, Л.Л.Царюк), а також питанням гігієнічної оцінки виробничого процесу на промислових підприємствах обласного центру різного профілю (Л.Л.Царюк, Л.І.Краснова, О.В.Яцина).

Протягом понад двадцяти років на кафедрі проводились роботи з вивчення особливостей впливу на організм людини пестицидів, які створювались і підлягали токсикометричній оцінці та гігієнічній регламентації (Б.Г.Іванов, І.В.Заботіна, Д.Г.Дев’ятка, Л.Л.Царюк), визначення простих та доступних методик їх кількісного визначення тощо (Б.Г.Іванов, С.Є.Буркат).

Саме в цей час в серії видань “Медична бібліотечка колгоспника”, започаткованих видавництвом “Здоров’я”, побачили світ видання “Гігієна праці буряківників” (Білага М.Б., Марцинковський Л.Г., Марченко Г.П.) та “Гігієна праці при переробці молока”.

     

Тривалий час кафедра була однією з найбільш визнаних в Україні у плані вивчення впливу на організм людини природного ультрафіолетового випромінювання, результати якого дозволили визначити той факт, що в умовах ультрафіолетової недостатності в організмі людини реєструються досить серйозні зрушення, насамперед, з боку показників його реактивності, відбуваються зміни у білкових фракціях крові, зменшується вміст вітамінів у крові тощо, ще більш негативний вплив справляє тривала дія на організм надмірних доз ультрафіолетової радіації, особливо у тому разі, якщо вона поєднана зі впливом інших ксенобіотиків (Д.Г.Дев’ятка, Т.Т.Постоловьска, О.В.Яцина, Л.І.Краснова).

Кафедра 1980
Кафедра загальної гігієни, 1980 рік.
зліва направо: Л.І.Краснова, Т.М.Малашнюк, Л.М.Стрілецька, Л.Л.Царюк, Н.Т.Мозгальова, Д.Г.Дев’ятка, Є.К.Бакуліна, Т.Т.Постоловьска, Н.М.Фещук, О.Г.Королик, М.А.Бондар, Г.П.Марченко, О.В.Яцина

Протягом останніх років пріоритетними напрямками наукових досліджень співробітників кафедри стали актуальні питання гігієни дітей, підлітків та молоді, оптимізації адаптаційного процесу, психогігієни, психофізіології та хроногігієни.

Так, на підставі вивчення особливостей стану здоров’я та умов навчання розроблені стандарти фізичного розвитку для сільських школярів Вінницької області (Н.М.Фещук), науково обґрунтована програма медико-профілактичної оптимізації адаптації, діагностики, прогнозування і корекції професійної придатності вітчизняних та іноземних студентів, які навчаються в умовах Подільського етно-територіального регіону України (Г.П.Марченко, І.В.Сергета, Л.І.Григорчук, О.П.Молчанова).

Вагоме місце у структурі наукових досліджень зайняв комплекс робіт з питань розроблення та обґрунтування комплексної програми раціональної організації вільного часу сучасних учнів, який став основою монографії “Організації вільного часу та здоров’я школярів” (І.В.Сергета, В.Г.Бардов, 1997), що була удостоєна премії АМН України у галузі профілактичної медицини.

На підставі проведення гігієнічних, психофізіологічних та психолого-педагогічних досліджень здійснена гігієнічна регламентація діяльності користувача персонального комп’ютера (І.В.Сергета, Л.І.Краснова, Т.Т.Постоловська, О.В.Яцина, Н.М.Фещук), основні результати якої відображені у монографії “Гігієна та охорона праці користувача ЕОМ” (І.В.Сергета, В.Г.Бардов, М.П.Олійник, 1999).

     

Науковцями кафедри вивчені гігієнічні аспекти професійної адаптації студентів до умов навчання у вищих медичних навчальних закладах та визначені шляхи її оптимізації, розроблені підходи до діагностики, прогнозування та корекції професійної придатності дівчат і юнаків, які здобувають медичний фах (І.В.Сергета, Л.І.Григорчук, О.П.Молчанова), науково обґрунтовані гігієнічні основи корекції функціонального стану організму підлітків, що страждають на хронічні соматичні захворювання (І.В.Сергета, А.Ю.Абунада), гігієнічно обґрунтована комплексна програма оптимізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку у школі-ліцеї (І.В.Сергета, М.А.Редчіц), здійснена гігієнічна оцінка факторів ризику та визначені прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом серед молоді (І.В.Сергета, Т.В.Шевчук), науково обґрунтовані гігієнічні принципи корекції зрушень у функціональному стані органу зору у підлітків 14-16 років в умовах сучасних інформаційних навантажень (І.В.Сергета, Н.В.Малачкова) тощо.

Сьогодні в центрі наукових досліджень працівників кафедри наукове обґрунтування гігієнічних принципів профілактики донозологічних порушень у стані психічного здоров’я підлітків 15–17 років, гігієнічних основ професійної орієнтації підлітків та молоді, методів раціональної організації навчальної та позашкільної діяльності учнів, що навчаються за програмою “школа - вищий навчальний заклад”, інтегральних критеріїв гігієнічної оцінки функціонального стану організму дівчат та юнаків, біоритмологічних принципів раціональної організації діяльності студентів, заходів щодо запобігання хронічної втоми учнів середнього та старшого шкільного віку, формування індивідуальної концепції здоров’я підлітків 13-16 років, а також вивчення гігієнічних аспектів впливу чинників внутрішньошкільного середовища на стан здоров’я дітей, підлітків та молоді.

Нині на кафедрі працюють: професор І.В.Сергета; доценти: Л.І.Краснова,  О.Ю. Браткова, Л.М. Ваколюк, О.В.Яцина, С.О.Латанюк, М.А.Редчіц, Т.В.Шевчук, О.Б. Дударенко, О.Є. Александрова, О.П. Мостова, О.В. Дяуова, І.І. Мотрук; старші викладачі Н.М.Фещук, Р.В. Теклюк; асистенти: Т.І.Гончарук, Н.Ю.Лукіна, І.Л. Дреженкова, Н.В. Стоян, Т.В. Тисевич, Л.О. Процюк, О.Ю. Панчук, старші лаборанти: А.О.Бондар, А.В. Воловик, Н.В. Ярова; лаборанти: Л.М.Стрілецька, Н.Г. Щенсна, Ю.Ю.Бондар.

За останні 25 років захищено 4 докторські (І.В. Сергета, О.П. Мостова, В.В. Родінкова, О.Ю. Панчук) та 21 кандидатська (Л.І. Краснова, І.В. Стемпен, Л.І. Григорчук, А.Ю. Абунада, О.П. Молчанова, М.А. Редчіц, Т.В. Шевчук, Н.В. Малачкова, В.М. Махнюк, М.М. Шинкарук-Диковицька, Т.Г. Редько, К.А. Зайцева, О.Ю. Браткова, Б.Р. Боровський. О.Є. Александрова, О.Л. Черепаха, Н.І. Осадчук, О.Б. Дударенко, О.В. Височанський, І.Л. Дреженкова, Н.В. Стоян) дисертацій. Нині здійснюється підготовка 1 докторськоъ та 3 кандидатських дисертації.

Співробітниками кафедри виконано 5 планових та 1 господарчо-договірна роботи, виконується ще 2 комплексних наукових дослідження. Підготовлено проект Державних санітарних правил і норм, видано 8 методичних рекомендації, 33 інформаційних листи, 9 галузевих нововведеннь з різних проблем сучасної гігієни.

Наукова діяльність тісно пов’язана з плідною навчально-методичною діяльність. Лише за останні 7 років співробітниками кафедри випущені 11 підручників та 21 навчальний посібник, які рекомендовані для використання у практичній діяльності медичних вищих закладів освіти України.

                      

                                    

 

                                

Зроблено багато, але головні досягнення, незаперечно, ще попереду.

 

 

 

 

Контактна інформація:

Еmail кафедри:  hygiene@vnmu.udu.ua

Телефон кафедри: (0432) 67-29-54

Адреса кафедри: вул. Стуса, буд. 2Штат кафедри

Сергета Ігор Володимирович


завідувач кафедри загальної гігієни та екології, доктор медичних наук, професор

У 1986 році з Дипломом з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З серпня 1986 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології: спочатку старшим лаборантом, з березня 1987 року – асистентом кафедри, з травня 1993 року по теперішній час – завідувачем кафедри.
Протягом 1989–1991 років навчався в заочній аспірантурі кафедри гігієни дітей і підлітків Центрального інституту удосконалення лікарів, яку достроково закінчив у жовтні 1991 року, захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічне обґрунтування навчально-тренувального режиму, що сприяє активному формуванню професійно-значущих функцій школярів” (на прикладі професії “оператор ЕОМ”)”. У 1994 році присвоєно вчене звання доцента.
У жовтні 1996 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: “Гігієнічні основи комплексної системи оптимізації вільного часу підлітків”. У квітні 2001 року присвоєно вчене звання професора.
Є автором 1060 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 14 монографій, 14 підручників, 56 навчальних посібників, 11 навчальних програм, 13 патентів, 12 методичних рекомендацій, 30 інформаційних листів та 9 галузевих нововведень. Має один із найвищих в країні індекс Хірша (27) та i10-индекс (31) за рубрикою Google Scholal: Медицина Public Health.
Підготував 4 докторів та 19 кандидатів медичних і біологічних наук. В теперішній час здійснює керівництво підготовкою 3 аспірантів і здобувачів.
У 2015 році пройшов тематичне удосконалення “Питання гігієни харчування в сучасних умовах” на базі Національної медичної академіїпіслядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, в 2021 році – науково-педагогічне стажування “Інноваційні стратегії розвитку медичної освіти в Україні та країнах ЄС” на базі Люблінського медичного університету (м. Люблін, Республіка Польща). У 2020 році пройшов конкурс та обраний до складу учасників міжнародного проекту Американських Рад “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти” (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), якій успішно закінчив, отримавши відповідний сертифікат у 2022 році. З 2022 року – член робочої групи з реалізації проекту “Universities-Communities: Strengthening Cooperation” (UNICOM) з розвитку потенціалу вищої освіти за програмою ERASMUS-EDU-2022-CBHE за підтримки Європейського Союзу.
Є членом редакційних колегій і редакційних рад журналів: "Довкілля та здоров'я", “Public Health Journal”, “Вiomedical and biosocial anthropology", “Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія”, “Вісник Вінницького національного медичного університету”, “Педагогіка безпеки”, “Вісник гігієни та епідеміології” (2004-2014 рр.) та збірників наукових праць: “Гігієна населених місць” і “Актуальні проблеми профілактичної медицини”. З 2002 по 2005 роки – голова методичної ради університету з медико-теоретичних дисциплін. З 2004 по 2009 роки – проректор з наукової роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Протягом 2006–2007 років був членом координаційної науково-методичної ради з питань післядипломної освіти МОЗ України.
Є членом вченої ради університету, вченої ради медичних факультетів № 1 і № 2, ради університету по роботі з іноземними студентами, Експертно-координаційної ради НАМН України з питань реалізації завдань і заходів Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 та 2016-2020 роки, обласної міжвідомчої робочої групи щодо профілактики неінфекційних захворювань Вінницької обласної державної адміністрації, атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, Президії наукового товариства гігієністів України та ГО “Українська Асоціація громадського здоров’я”, бюро Колегії психофізіологів Національної медичної палати України, вченим секретарем Міжнародної академії інтегративної антропології.
Протягом 2004-2010 років Сергета І. В. був членом експертної ради ВАК України з профілактичної медицини, впродовж 2014-2015 років – членом експертної ради ДАК МОН України з профілактичної медицини. Протягом 2002-2004 років та з травня 2011 року до грудня 2021 року був членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 26.604.01 при ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України”, з 2018 року до грудня 2021 року – членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 26.003.01 при Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України, з 2003 року по 2014 рік – членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 05.600.02 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова. З груднія 2022 року є членом постійно-діючої спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.003.01 при Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України. З лютого 2023 року є членом постійно-діючої спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.604.01 при ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України” Протягом 2021-2022 років був головою 3 разових спеціалізованих рад та офіційним опонентом 2 разових спеціалізованих рад з присудження ступеня доктора філософії (PhD).
За активну наукову та навчальну діяльність має подяки Прем'єр-міністра України та Голови ВАК України, нагороджений Почесними грамотами МОЗ України, Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради, удостоєний премії НАМН України у галузі профілактичної медицини за монографію: “Організація вільного часу та здоров’я школярів”.


Браткова Ольга Юріївна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, завідувач навчальної частини кафедри, кандидат медичних наук, доцент

У 2003 році закінчила Вінницький національний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 2003 по 2004 рік навчалась у інтернатурі за спеціальністю “Клінічна лабораторна діагностика”.
В 2004 році пройшла післядипломний атестаційний цикл за спеціальністю “Лабораторні методи дослідження фізичних та хімічних факторів навколишнього середовища”. З 2004 по 2005 роки працювала в санітарно-гігієнічній лабораторії Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції.
В грудні 2005 року вступила до аспірантури з фаху “Гігієна та професійна патологія”, яку успішно закінчила у 2008 році. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Гігієнічні принципи профілактики донозологічних порушень психічного здоров’я підлітків 15 – 17 років”.
З 2012 року працює на посаді доцента кафедри.

Ваколюк Лариса Миколаївна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова в 1997 році з відзнакою. Впродовж 1997-1998 років навчалась у магістратурі за фахом “Педіатрія”, після чого вступила до аспірантури (1998-2002 роки).
В квітні 2002 року в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМИ України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи та корекція його порушень в комплексній реабілітації передчасно народжених дітей в неонатальному періоді”.
Має 35 опублікованих наукових робіт. Розроблені та впроваджені у практику органів охорони здоров’я кількох областей 2 раціоналізаторські пропозиції: “Спосіб ранньої діагностики транзиторного гіпотиреозу у недоношених немовлят в неонатальному періоді” та “Спосіб корекції транзиторного гіпотиреозу у недоношених новонароджених”.
На посаді асистента кафедри загальної гігієни працює з вересня 2005 року. З травня 2015 працює на посаді доцента кафедри. Проводить практичні та підсумкові заняття на 3-му курсі медичного, 2 стоматологічного та 3-му курсі фармацевтичного факультетів. Викладає циклові заняття на 6 курсі медичного та педіатричного факультетів. Читає лекції для 3 курсу медичного факультету “Гігієна та екологія”,для 2 курсу стоматологічного факультету "Гігієна та екологія", лекції для 2 стоматологічного та 3 медичного курсів з предмету "Біоетика та біобезпека".


Краснова Людмила Іванівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1973 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова З 1973 до 1976 року навчалась в аспірантурі за фахом “Гігієна”. З 1976 року по 1997 роки працювала на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології.
З 1997 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри загальної гігієни та екології, з 2000 року є завідувачем навчальної частини кафедри.
У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук на тему: “Гігієнічна оцінка неспецифічної реактивності організму при переопроміненні ультрафіолетовим випромінюванням”.
Неодноразово приймала участь у виконанні планових наукових робіт кафедри з проблем вивчення особливостей впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини та проведення гігієнічного нормування хімічних речовин у водних об’єктах.
Є автором та співавтором 96 наукових праць, 3 раціоналізаторських пропозицій та 1 методичних рекомендацій

Латанюк Станіслав Олександрович


доцент кафедри загальної гігієни та екології,, кандидат медичних наук, доцент

Закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця у 1972 році за спеціальністю “Cанітарно-гігієнічна справа”.
З 1972 по 1980 роки працював санітарним лікарем у Вінницькій обласній санітарно-епідеміологічній станції. З 1980 по 1991 роки — науковим співробітником в Українському державному науково-дослідному інституті експертизи працездатності та реабілітації інвалідів.
В 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Фізіолого-гігієнічна регламентація праці жінок-буряководів працездатного та пенсійного віку”.
З 1991 року працює у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова, спочатку асистентом кафедри загальної гігієни та екології, в 2001 році обраний на посаду доцента кафедри.

Редчіц Микола Анатолійович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1993 році Закінчив Вінницький медичний інститут ім. І.М. Пирогова. В 1993−1995 роках проходив інтернатуру з епідеміології на базі Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 1995 року по 1997 рік працював санітарним лікарем відділу дезінфекції Вінницької міської СЕС.
З 1997 року працює у Вінницькому національному медичному університеті ім. І.М.Пирогова, спочатку на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідного сектору, з вересня 1998 року – на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології, з 1998 року – на посаді асистента кафедри. У 2008 обраний на посаду доцента кафедри.
У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічне обґрунтування комплексної програми оптимізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку у школі-ліцеї” у спеціалізованій вченій раді при Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва НАМН України.
Має 56 опублікованих наукових робіт.

Шевчук Тарас Володимирович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1997 році з відзнакою закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
У 1998 році закінчив інтернатуру за спеціальністю “Дерматовенерологія”, в тому ж році захистив магістерську роботу на тему: “Властивості особистості молоді, що хворіє на венеричні захворювання” та отримав звання магістра медицини з шкірних та венеричних хвороб.
В 1997−1998 роках працював лікарем-дерматовенерологом у Вінницькому обласному клінічному шкірно-венерологічному диспансері. В 1998 року був зарахований на посаду асистента кафедри загальної гігієни та екології.
У 1999 році вступив до аспірантури без відриву від виробництва за спеціальністю “Гігієна”.
У 2001 році пройшов первинну спеціалізацію з фаху “Гігієна” і отримав сертифікат лікаря-спеціаліста з загальної гігієни.
В січні 2006 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічна оцінка факторів ризику та прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом, серед молоді”.

Дударенко Оксана Борисівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

У 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
З 2001 по 2002 року пройшла інтернатуру за фахом “Анестезіологія та інтенсивна терапія” на базі Вінницької міської клінічної лікарні №2, з 2002 по 2003 роки − інтернатуру за спеціальністю “Терапія” на базі Вінницької міської клінічної лікарні №1.
З 2003 по 2004 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри пропедевтики дитячих хвороб та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, з 2004 по 2005 роки – старшим лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.
З 2005 року є асистентом кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.
В 2014 р. проходила навчання у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на факультеті підвищення кваліфікації викладачів з циклів: “Інноваційні технології вищої медичної освіти” та “Актуальні проблеми гігієни та екології”.
В березні 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія за темою “Гігієнічні аспекти прогностичної оцінки і корекції особливостей особистості хворих, інфікованих вірусом імунодефіциту людини”, під керівництвом д.мед.н., професора Сергети І.В.

Дякова Оксана Василівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

В 1997 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа» з відзнакою. В 1998 році проходила інтернатуру за спеціальністю «терапія». В цей же рік навчалася в магістратурі на кафедрі клінічної фармакології. З 1998 по 2002 роки працювала старшим лаборантом на кафедрі фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова. В цей же період без відриву від виробництва навчалася в заочній аспірантурі на цій же кафедрі.
З березня 2004 року працювала асистентом кафедри патологічної фізіології. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакопрофілактична ефективність вінборону при гіпоксичних станах». З вересня 2015 року по теперішній час працюю на посаді асистента, з шрудня 2016 року на посаді доцента кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Дреженкова Інна Леонідівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат біологічних наук


В 2003 році закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія” та здобула кваліфікацію вчителя географії і біології.
З 2008 по 2010 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. З 2010 по 2020 р.р. займала посаду асистента кафедри загальної гігієни та екології.
Нагороджена премією Наукового товариства гігієністів України за кращу доповідь молодого вченого на ХV з’їзді гігієністів України “Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії”.
В 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “Фізіолого-гігієнічна оцінка рухової активності студентів та шляхи її оптимізації”.
У січні 2021 року обрана на посаду доцента кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.
У 2021 році пройшла науково-педагогічне стажування «Інноваційні стратегії розвитку медичної освіти в Україні та країнах ЄС» у м.Люблін Республіки Польщі.

Панчук Олександр Юхимович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, доктор медичних наук

В 1981 році закінчив Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 1981 по 1982 роки проходив інтернатуру у Вінницькій міській стоматологічній клініці з хірургічної стоматології. З 1982 по 1988 роки працював в медико-санітарній частині «Вінницяпромбуд» лікарем стоматологом-хірургом, з 1988 по 1991 роки – завідувачем стоматологічного відділення медико-санітарної частини «Вінницяпромбуд». З серпня 1991 року по теперішній час працює в стоматологічні клініці «Вінінтермед». Має вищу кваліфікаційну категорію з стоматології.
Паралельно зі стоматологічною практикою протягом останніх 15 років активно займається науковою діяльністю. В 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Наукове обґрунтування моделі стоматологічної клініки на засадах сімейної медицини» за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина.
З 2013 по 2016 роки – докторант кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
У 2018 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Наукове обґрунтування теоретичних та методичних основ гігієнічної діагностики професійної придатності студентів закладів медичної освіти (на прикладі стоматологічних спеціальностей)» за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія.
Має 146 опублікованих наукових праць, в тому числі 49 статей, методичні рекомендації та інформаційні листи.
Указом Президента України № 448 від 24 серпня 2013 року Панчуку Олександру Юхимовичу присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».
Є членом громадської організації “Асоціація громадського здоров’я України”, членом Наукового товариства гігієністів України, членом громадської організації “Асоціація імплантологів України”.
Протягом останніх років приймав учать в роботі понад 30 наукових як вітчизняних, так і закордонних науково-практичних форумів. Неодноразово проходив стажування у провідних клініках Німеччини, Швейцарії, Ісландії, інших країн Європейського Союзу.

Стоян Наталія Вікторівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

Закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова у 2010 році. Впродовж 2010-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом "терапія".
З 2010 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології спочатку на посаді старшого лаборанта кафедри, а з 2012 року на посаді асистента кафедри.
В 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичничних наук на тему: ”Наукове обгрунтування психогігієнічних основ здоров'язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах”
Має 50 опублікованих наукових робіт.

Процюк Людмила Олександрівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

У 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2011-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом "терапія" і заочно завершила навчання у магістратурі за спеціальністю внутрішні хвороби та отримала диплом з відзнакою. Потім працювала лікарем – невідкладних станів у 2-й міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. З 2013 по 2016 роки навчалася у аспірантурі. Завершила написання дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему:«Поліморфізм гена серотонінових рецепторів (5-HTR2A) у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з клінічними проявами та ефективністю лікування»та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук у 2017 році.
З 2016 р. працює на кафедрі загальної ггієни та екології.

Теклюк Руслан Васильович


старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

Закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2000 році. Впродовж 2001–2002 років проходив інтернатуру за фахом “Терапія”.
З 2003 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді асистента кафедри, а з 2016 року – старший викладач кафедри.
З 2006 р. викладає англійською мовою для іноземних студентів.
Підвищення кваліфікації: в лютому 2006 р. навчався на курсах підвищення кваліфікації у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів з циклів: “Пропедевтика гігієни та радіаційна гігієна”, “Вища медична освіта та Болонський процес”, та в травні 2011 року з циклу “Інноваційні технології в медичній освіті”. В 2015 р. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика посвідчення про проходження підвищення кваліфікації: ТУ “Питання гігієни харчування в сучасних умовах”,
Закордонне стажування
1. В 2005 році виконав 5 тижневу програму літнього інституту з організації охорони здоровя та профілактики соціально-небезпечних захворювань в Алабамському Університеті м. Бірмінгем (University of Alabama at Birmingham), США.
2. В 2016 році виконав програму дистанційного (on-line) навчання об’ємом 60 годин в Мастріхтському університеті (Maastricht University (Королівство Нідерланди)) “Problem-based learning”, з 5.10.2015 по 8.12.2015.
Теклюк Руслан Васильович працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічні аспекти формування здоров’язберігаючих компетенцій школярів 14-16 років”, наукових керівник – професор Сергета І.В.


Тисевич Тетяна Вікторівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, магістр медицини

В 2009 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "Педіатрія" з відзнакою. З 2009 по 2011 роки навчалася в магістратурі, по закінченні якої здобула кваліфікацію магістр медицини з педіатрії. З 2011 року працювала педіатром в Жмеринській ЦРЛ, де і проходила інтернатуру.
З 2014 року працює асистентом на кафедрі гігієни та екології.

Гончарук Тетяна Іванівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

У 1989 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Педіатрія”. З 1989 по 1994 роки проходила клінічну ординатуру за фахом “Неонатологія”. З 1995 року працює на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології.
Працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: “Гігієнічне обґрунтування біоритмологічних принципів раціональної організації навчальної діяльності студентів”.
Приймає участь у виконанні планових наукових робіт кафедри з проблем вивчення особливостей впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини.
Є автором та співавтором 38 наукових праць, навчальних посібників та методичних рекомендацій.

Лукіна Наталя Юріївна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

В 2000 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. І.М. Пирогова.
В 2001−2002 роках пройшла інтернатуру з терапії на базі Вінницької міської лікарні №1. З 1 вересня 2002 року по 31 грудня 2002 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології. З 30 січня 2003 року працює на посаді асистента кафедри.
Протягом періоду з 30 січня 2006 року по 24 лютого 2006 року пройшла курси підвищення кваліфікації на базі кафедри пропедевтики гігієни та радіаційної гігієни Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
Працює над дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічні аспекти діагностики, прогностичної оцінки та корекції хронічної втоми серед учнів 13−17 років, що перебувають в умовах сучасної школи”.
Має 21 опубліковану наукову роботу.

Вергелес Тетяна Михайлівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

У 2011році закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова.
Впродовж 2011-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом «Дерматовенерологія» на базі Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру.
З 2013 року по 2015 рік працювала лікарем дерматовенерологом в ДЗ «Відділкова лікарня станції Жмеринка». З 2015 року до 2019 року працювала лікарем дерматовенерологом в КУ «Жмеринська ЦРЛ».
З 2019 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді асистента кафедри.

Бондар Алла Олексіївна


старший лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 1987 році закінчила Уманський педагогічний державний інститут ім. П.Г.Тичини за спеціальністю “Біологія”.
З 1989 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді старшого лаборанта.

Стрілецька Лариса Миколаївна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології

В 1968 році закінчила фельдшерсько-лаборантське відділення Вінницького медичного училища ім. ак. Д.К.Заболотного за спеціальністю “Фельдшер-лаборант”.
З серпня 1968 року по теперішній час працює на кафедрі загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова на посаді лаборанта.

Щенсна Ніна Григорівна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 1973 році закінчила Київське медичне училище за спеціальністю “Медична сестра-вихователь”.
З 1971 по 1982 роки працювала медичною сестрою гастроентерологічного відділення Київської обласної клінічної лікарні, з 1982 по 1993 роки − дієтсестрою Гребінківської районної лікарні №2 Васильківського району Київської області, з 1993 − дієтсестрою дитячої молочної кухні при Гребінківській райлікарні №2 Васильківського району Київської області. З 2003 по 2005 роки працювала в опіковому відділенні Вінницької обласної лікарні ім. М.І.Пирогова.
З 2005 року працює лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.

Бондар Юлія Юріївна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 2007 році закінчила ВДПУ ім. М.Коцюбинського. З 2008 по 2011 рік працювала лаборантом ВЗОШ №10, з 2011 року працює лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.

Новини

ПРОТОКОЛ №10 засідання кафедри загальної гігієни та екології від 9.05.2023 року
09.05.2023

ПРОТОКОЛ №10

засідання кафедри загальної гігієни та екології

від 9.05.2023 року

 

Голова: проф. І.В. Сергета

Секретар: ас. Т.М. Вергелес

 

Присутні: зав. кафедри проф. Сергета І.В., доц. Браткова О.Ю., доц. Краснова Л.І., доц. Шевчук Т.В., доц. Латанюк С.О., доц. Редчіц М.А., доц. Ваколюк Л.М., доц. Дударенко О.Б., доц. Дякова О.В., доц. Стоян Н.В., доц. Дреженкова І.Л., доц. Процюк Л.О., ст. викл. Теклюк Р.В., ас. Гончарук Т.І., ас. Тисевич Т.В., ст. лаб. Бондар А.О.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Щодо завершення 2022-2023 навчального року..

2. Обговорення та затвердження методичних матеріалів до проведення диференційного заліку на 3 курсі медичних факультетів №1 та №2 (медицина) з дисципліни “Гігієна та екологія ”.

3. Стан трудової та виконавчої дисципліни співробітників кафедри.

4. Інформація про новинки наукової літератури

5. Різне.

 

1. СЛУХАЛИ: проф. Сергету І.В., доц. Браткову О.Ю., інформацію щодо завершення 2022-2023 навчального року, які зазначили, що відповідно до розпорядження в.о. ректора проф. Петрушенко В.В, весняний семестр 2022/23 навчального року має завершитися: для здовувачів l курсу спеціальностей: 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 225 «Медична психологія» – 21 червия 2023 року; для здобувачів 2 куpcy (у т.ч. нормативний терміи навчання) спеціальностей: 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 225 «Медична психологія»- 9 червня 2023 poкv, для здобувачів V курсу спеціальності 221 «Стоматологія» — 20 червніі 2023 року. Ураховуючи зазначене, рекомендоване провести корекцію календарних планів проведення практичних занять. Проте викладання усіх предметів на кафедрі завершується 2 червня і, отже, якої-небудь корекції навчальні плані не потребують. Не має на МШ курсі і вибіркових дисциплін, які має проводити кафедра. Особливу увагу потрібно звернути на заповнення електронних журналів протягом 3-x діб після складання підсумкових занять та відомостей відповідними уповноваженими особами.             

ВИСТУПИЛИ: доц. Стоян Н.В., доц. Латанюк С.О., доц. Дударенко О.Б., доц. Дреженкова І.Л., ас. Тисевич Т.В., доц. Дякова О.В.

ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома та керівництва інформацію, виклдадену в розпорядженні в.о. ректора проф. Петрушенко В.В.

 

2. СЛУХАЛИ: доц. Браткову О.Ю., доц. Ваколюк Л.М. інформацію про затвердження методичних матеріалів до проведення диференційного заліку на 3 курсі медичних факультетів №1 та №2 (медицина) з дисципліни “Гігієна та екологія.

ВИСТУПИЛИ: проф. Сергета І.В. доц. Стоян Н.В., доц. Шевчук Т.В., ас. Тисевич Т.В

ВИРІШИЛИ: Затвердити методичні матеріали до проведення диференційного заліку на 3 курсі медичних факультетів №1 та №2 (медицина) з дисципліни “Гігієна та екологія

 

3. СЛУХАЛИ: проф. Сергету І.В., доц. Браткову О.Ю., інформацію про стан трудової та виконавчої дисципліни співробітників кафедри.

ВИСТУПИЛИ: ас. Тисевич Т.В., доц. Процюк Л.О., доц. Ондчіц М.А., ст. виклю Теклюк Р.В., ас. Вергелес Т.М., доц. Ваколюк Л.М.

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома та керівництва.

 

4. СЛУХАЛИ: дас. Вергелес Т.М, щодо інформації про новинки наукової літератури.

ВИСТУПИЛИ: проф. Сергета І.В., доц. Процюк Л.О., ас. Гончарук Т.І.

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до відома та керівництва.

 

 

Голова                                                                            проф. І.В. Сергета

 

 

Секретар                                                                        ас. Т.М, Вергелес

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ XX Наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку - 2023»
21.04.2023

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ

XX Наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку - 2023»

СЕКЦІЯ: Загальна гігієна та екологія

І місце – Григоренко Марина Вячеславівна, 8б група, 3 курс. “Вплив періодичного відключення електроенергії на здоров’я студентів та визначення альтернативного джерела штучного освітлення, що найкраще відповідає гігієнічним вимогам”.

І місце – Козар Тарас Ігорович, “Гігієнічна оцінка напруженості праці оператора при виробництві нанопорошку діоксиду титану методом термічного синтезу на багатосекційній обертовій печі”. НМУ ім. Богомольця

ІІ місце – Талабко Юлія Олексіївна, Elimam Noon O., “Порівняльна гігієнічна характеристика вмісту трансжирів в харчуванні студентів НМУ та університетів зони затоки”. НМУ ім. Богомольця

ІІ місце – Біда Марія Олександрівна, Сологуб Анастасія Володимирівна, 14б група, 3 курс. “Дослідження емоційного вигорання у медиків за допомогою тестів”.

ІІІ місце – Чукань Ярослава Михайлівна, Степаненко Діана Віталіївна, 16б група, 4 курс. “Думка студентів Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова про свою підготовку в умовах дистанційного навчання”.

ІІІ місце – Швабська Аліна Назарівна, 9а група, 2 курс. “Дослідження стану ґрунту присадибної земельної ділянки методом біоіндикації”.

Краща стендова доповідь – Андрушко Олександра Олександрівна, 3а група, 3 курс. “Вплив мікропластику на екологію нашої планети”.

 

Засідання студентського наукового гуртка
20.04.2023

ОБ’ЯВА

 

28 квітня (четвер) 2023 року в 1700

відбудеться

засідання студентського наукового гуртка

з гігієни та екології

Online на базі  Microsoft Teams

 

Керівник студентського наукового гуртка з гігієни та екології –

асистент Гончарук Тетяна Іванівна, тел.: +38-068-422-21-84. goncharuktanja@gmail.com

ХХ міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених
20.04.2023

ОБ’ЯВА

 

СЕКЦІЯ: Загальна гігієна та екологія

 

21 квітня 2023 року в 1300

у дистанційному форматі (on-line) на базі платформи Google Meet (https://meet.google.com/wax-akor-rto) відбудеться

ХХ міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю “Перший крок в науку – 2023”

Результати першого (вузівський) етап олімпіади з гігієни та екології (27-28 лютого 2023 року)
28.02.2023

 

ПРОТОКОЛ


проведення першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2022-2023 навчальному році  

з гігієни у дистанційному форматі (on-line) на базі платформи Microsoft Teams.


27-28 лютого 2023 р.


Кафедра загальної гігієни та екології 


Викладачі кафедри: проф.ЗВО Ігор СЕРГЕТА, доц. ЗВО Ольга БРАТКОВА доц. ЗВО Лариса ВАКОЛЮК, доц. ЗВО Людмила ПРОЦЮК, асистент ЗВО Наталя ЛУКІНА, доц. ЗВО Оксана ДЯКОВА, доц. ЗВО Тарас ШЕВЧУК


Переможці вузівського туру предметної олімпіади з гігієни 2022-2023 н.р.:

І місце — Онгарбаєва Юлія Андріївна , 17 б група, 3 курс медичного факультету

ІІ місце — Герзон Артем Максимович 6 а група, 3 курс медичного факультету

ІІІ місце — Латюк Руслан Володимирович , 4 a група, 3 курс медичного факультетуд

                    Федор Богдан Андрійович, 7 а група, 3 курс медичного факультету

 

П.І.Б.

учасника

Курс

Група

Науковий керівник

Практичні навички

Ситуаційні задачі

Тести

Сума балів

Місце

I

II

№1

№2

Онгарбаєва

Юлія Андріївна

3 курс, м.ф.№2

17б

Оксана ДУДАРЕНКО

4

5

5

5

13

32

I

Закліцька Анастасія Володимирівна

3 курс, м.ф.№1

14б

Людмила ПРОЦЮК

4

3

0

0

14

21

XI

Мороченець

Андрій Васильович

3 курс, м.ф.№1

13а

Лариса ВАКОЛЮК

3

3

4

4

7

21

IX

Харченко

Владислав Володимирович

3 курс, м.ф.№1

Тарас ШЕВЧУК

3

3

5

3

0

14

XVI

Захарченко

Тетяна Олександрівна

3 курс, м.ф.№2

17а

Наталя ЛУКІНА

4

4

4

0

7

19

XII

Федор

Богдан Андрійович

3 курс, м.ф. №1

Тетяна ТИСЕВИЧ

3

4

3

4

13

27

III

Матвійчук

Софія Олександрівна

3 курс, м.ф. №2

16а

Тарас ШЕВЧУК

3

4

0

0

14

21

X

Матвійчук

Марія Олександрівна

3 курс, м.ф. №2

16а

Тарас ШЕВЧУК

4

4

4

2

10

24

V

Струс

Олена Василівна

3 курс, м.ф. №2

17а

Наталя ЛУКІНА

4

2

4

0

13

23

VI

Собчук

Олена Олексіївна 

3 курс, м.ф. №1

Ольга БРАТКОВА

2

3

0

0

14

19

XIII

Герзон

Артем Максимович  

3 курс, м.ф. №1

Ольга БРАТКОВА

4

4

4

4

14

30

II

Хоружий

Павло Григорович

3 курс, м.ф. №1

Ольга БРАТКОВА

4

2

0

0

16

22

VIII

Латюк

Руслан Володимирович 

3 курс, м.ф. №1

4a

Тетяна ГОНЧАРУК

4

4

5

5

9

27

III

Стецик

Вікторія Володимирівна

3 курс, м.ф. №1

Тетяна ГОНЧАРУК

3

3

5

3

11

25

IV

Трачук

Руслан Ростиславович

3 курс, м.ф. №1

12а

Тетяна ТИСЕВИЧ

3

3

5

3

0

14

XVII

Гриня

Катерина Сергіївна

3 курс, м.ф. №2

18а

Станіслав ЛАТАНЮК

2

4

0

3

6

15

XV

Хотян

Марина Анатоліївна

3 курс, м.ф. №1

Тетяна ГОНЧАРУК

3

4

5

5

0

17

XIV

Гончарова

Єлизавета Сергіївна

3 курс, м.ф. №1

Оксана ДУДАРЕНКО

4

3

3

3

9

22

VII

Перший (вузівський) етап олімпіади з гігієни та екології
17.02.2023

ОБ’ЯВА

27-28 лютого 2023 року о 1700

відбудеться

Перший (вузівський) етап олімпіади з гігієни та екології

Online на базі Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join

Координатор: к.мед.н., доцент ЗВО Лариса Миколаївна ВАКОЛЮК

тел.: +380674339838

  vakolyuklarysa@gmail.com

The timetable for retaking modules and credits (differentiated credits) in hygiene and ecology for foreign students
09.02.2023

 

 

 

YOU HAVE POSSIBILITY TO RETAKE MISSED MODULE 1, MODULE 2 OR CREDIT AT HYGIENE AND ECOLOGY DEPARTMENT FOR THE CURRENT OR PREVIOUS SEMESTERS ONLINE 

 

1.

Assoc.Prof. Larysa Vakoliuk

14.02

2.

Assoc.Prof. Inna Drezhenkova

16.02

3.

Assoc.Prof. Oksana Dudarenko

21.02

4.

Assoc.Prof. Oksana Dyakova

23.02

5.

Assoc.Prof. Ludmyla Protciuk

28.02

6.

Assoc.Prof. Natalya Stoyan

2.03

7.

Lecturer Ruslan Tekliuk

9.03

8.

Lecturer Tetyana Tysevych

14.03

9.

Lecturer Tetyana Verheles

16.03

 

TIME TO RETAKE - 5 PM- 6 PM

 

Link for the Microsoft Teams platform

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKuoc9VHyxGoPjKkkzpfsoFeMK5Yi9OQfTgAOjZTTa8E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a214f48d-38b1-4697-bd3a-7808efd0d17c&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

 

The note for students

You can contact the teacher at the following phone number:

 

1.

Vakoliuk L.M.

067-433-98-38

2.

Dudarenko O.B.

067-696-61-94

3.

Dyakova O.V.

098-538-63-93

4.

Stoyan N.V.

097-775-69-60

5.

Tekliuk R.V.

097-282-13-14

6.

Drezhenkova I.L.

067-257-84-65

7.

Protsyuk L.O.

097-049-33-67

8.

Tysevych T.V.

097-157-74-70

9.

Vergeles T.M.

097-664-71-18

 

 

 

Head of General Hygiene and Ecology Department

 

prof. of  HEI  Igor SERHETA

 

21-22 квітня відбудеться ХХ Наукова конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку – 2023»!
29.01.2023

Вельмишановні колеги!


Повідомляємо, що 21-22 квітня відбудеться ХХ Наукова конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку – 2023»! 

 

Звертаємо Вашу увагу, що останній термін прийому тез - 01.03.2023 року.

 

Список доповідачів Вам необхідно подати в окремому файлі, вкладеному у повідомлення на пошту- sss.zastorgmet@gmail.com

 

Останній термін подачі доповідачів – 04.03.2023.

Графік видачі підрічників_січень 2023 року
15.01.2023

Засідання студентського наукового гуртка
02.01.2023

Засідання студентського наукового гуртка відбудеться в останній четвер місяця – 23 лютого 2023 року о 17.00 в онлайн форматі. Керівник наукового гуртка – ас. Тетяна Гончарук.

До відома студентів медичних №1 і №2, стоматологічного та фармацевтичного факультетів!
28.12.2022

Відповідно до розпорядження № 56 від 27 грудня 2022 року відпрацювання практичних занять та незадовільних оцінок за осінній семестр на кафедрі загальної гігієни та екології проводяться протягом канікулярного періоду без дозволів в on-line режимі за домовленістю з викладачем академічної групи (підгрупи).

 

Відпрацювання боргів за минулі семестри проводяться за індивідуальними графіками з дозволу деканатів.

 

Кафедра загальної гігієни та екології

Електронний підручник "Гігієна та екологія" (2021, україномовний підручник, 2022, англомовний підручник)
03.10.2022

 

Видавництво «НОВА КНИГА» пропонує
доступ до електронних навчальних видань
на платформі Vilibri
Щоб скористатися ресурсом перейдіть за посиланням
https://vilibri.com.ua/
або відскануйте QR-код
Початок роботи на платформі Vilibri
1. Зареєструйтеся на сайті*. Форма реєстрації знаходиться у розділі
Почати сеанс
2. Увійдіть у кабінет
3. Додайте у кошик потрібні видання з Головної сторінки сайту або з
Каталогу
4. Отримайте книгу БЕЗКОШТОВНО
* реєстрація може зайняти певний час, слідкуйте за повідомленнями від
Vilibri у вашій пошті
Тепер КНИГА доступна Вам для роботи!
Вона буде зберігатися на віртуальній книжковій полиці – це розділ Власні
книжки
Як працювати з книгою?
1. Читати! Ви можете автоматично переходити по розділах у
відповідності до ЗМІСТУ
2. Робити ЗАКЛАДКИ
3. Робити НОТАТКИ
Ваші НОТАТКИ будуть доступні для друку та збереження у файл .pdf. Для
цього ми передбачили розділ Мої нотатки у персональному кабінеті.
З часом книг на платформі Vilibri буде більше
Завдяки кафедрі гігієни та екології №1 книги
Гігієна та екологія : підручник / за заг. ред. В. Г. Бардова. –
Вінниця : Нова Книга, 2020
Hygiene and Ecology: student’s book = Гігієна та екологія:
підручник /ed. by V. G. Bardov. Translation from Ukrainian ed. —
Vinnytsia : Nova Knyha, 2022
доступні безкоштовно для студентів Національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця
Щоб скачати ці підручники на платформі Vilibri виконайте наступні дії
1. Зареєструйтеся на сайті*. Форма реєстрації знаходиться у розділі
Почати сеанс
2. Зайдіть на сторінку обраної книги
3. Завантажте з закладки «Фрагмент книги» повний текст підручника
І зробіть це вчасно:)
Бажаємо успішного навчання!
Паперові книги можна придбати на
сайті видавництва НОВА КНИГА
nk.in.ua

Шановні студенти!

 

Видавництво «НОВА КНИГА» пропонує доступ до електронних навчальних виданьна платформі Vilibri.


Щоб скористатися ресурсом перейдіть за посиланнямhttps://vilibri.com.ua/або відскануйте QR-код (представлений у розділі "Бібіліотека")

 

Початок роботи на платформі Vilibri.


1. Зареєструйтеся на сайті*.

Форма реєстрації знаходиться у розділі Почати сеанс


2. Увійдіть у кабінет


3. Додайте у кошик потрібні видання з Головної сторінки сайту або зКаталогу

 

4. Отримайте книгу БЕЗКОШТОВНО* реєстрація може зайняти певний час, слідкуйте за повідомленнями відVilibri у вашій пошті


Тепер КНИГА доступна Вам для роботи!Вона буде зберігатися на віртуальній книжковій полиці – це розділ Власнікнижки


Як працювати з книгою?

1. Читати! Ви можете автоматично переходити по розділах увідповідності до ЗМІСТУ

2. Робити ЗАКЛАДКИ

3. Робити НОТАТКИ

Ваші НОТАТКИ будуть доступні для друку та збереження у файл .pdf.

Для цього ми передбачили розділ Мої нотатки у персональному кабінеті.


З часом книг на платформі Vilibri буде більше!

 

 

Сonsultations-Hyg-September-2022
30.08.2022

 

YOU HAVE POSSIBILITY TO RETAKE MISSED CLASSES FOR THE PREVIOUS SEMESTERS ONLINE

for English-media students

From 29 of August till 2nd of September scheduled time for retake from 1000 to 1200 AM

From 5th of September till 18th of September Scheduled time for retake from 1630 to 1830 PM

 

1.

Assoc.Prof. Dyakova O.V.

29.08

7.09

16.09

2.

Assoc.Prof. Stoyan N.V.

30.08

8.09

 

3.

Assoc.Prof. Dudarenko O.B.

31.08

9.09

 

4.

Assoc.Prof. Protsuk L.O.

1.09

12.09

 

5.

Assoc.Prof. Drezhenkova I.L.

2.09

13.09

 

6.

Lecturer Tekliuk R.V.

5.09

14.09

17.09 (10 to 12 AM)

7.

Lecturer Tysevych T.V.

6.09

15.09

 

 

Link for the Microsoft Teams platform https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKuoc9VHyxGoPjKkkzpfsoFeMK5Yi9OQfTgAOjZTTa8E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a214f48d-38b1-4697-bd3a-7808efd0d17c&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

 

Head of General Hygiene and Ecology Department

 

prof. of  HEI  Igor SERHETA

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 15 засідання кафедри загальної гігієни та екології від 25.04.2022 р. Про проведення підсумкових контролів у 2021-2022 навчальному році та форму їх проведення на кафедрі загальної гігієни та екології.
27.04.2022

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 15

засідання кафедри загальної гігієни та екології

від 25.04.2022 року

 

Голова: проф. І.В. Сергета

Секретар: ас. Т.М. Вергелес

 

Присутні: зав. кафедри проф. Сергета І.В., доц. Браткова О.Ю., доц. Краснова Л.І., доц. Шевчук Т.В., доц. Латанюк С.О., доц. Редчіц М.А., доц. Ваколюк Л.М., доц. Дударенко О.Б., доц. Дякова О.В., доц. Стоян Н.В., ас. Дреженкова І.Л., доц. Процюк Л.О., доц. Панчук О.Ю., ст. викл. Теклюк Р.В., ас. Гончарук Т.І., ас. Лукіна Н.Ю., ас. Тисевич Т.В., ас. Вергелес Т.М., ас. Брюховецька Ю.С., ст. лаб. Бондар А.О.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про проведення підсумкових контролів у 2021-2022 навчальному році та форму їх проведення на кафедрі загальної гігієни та екології.

 

1. СЛУХАЛИ: проф. Сергету І.В., який відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року “Про введення воєнного стану в Україні”, листа МОН Україні №1/3417-22 від 10.03.2022 року ”Про завершення начального року” та Наказу Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова №157 від 11.03.2022 року ”Про відновлення навчального процесу в період воєнного стану”,  висунув пропозиції щодо проведення диференційованих заліків з гігієни та екології та військової гігієни у 2021-2022 навчальному році з урахуванням особливостей військового стану у країні.

 

В обговоренні викладацький склад одноголосно підтримав пропозиції.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Провести підсумкові контролі у 2021-2022 навчальному році з гігієни та екології та військової гігієни на останньому занятті у дистанційному форматі для всіх спеціальностей.
 2. Диференційовані заліки приймати у форматі, який передбачає вирішення в усній формі однієї ситуаційної задачі з дисципліни, яка буде представлена студенту на слайді в онлайн-форматі, та висвітлення суті однієї з практичних навичок, яку надасть студенту викладач. Якщо є сумніви під час оцінювання знань студента, можливе одне додаткове теоретичне запитання. Перелік ситуаційних задач, практичних навичок та теоретичних запитань, в яких має орієнтуватися студент, представлені на сторінці кафедри у відповідних розділах.
 3. Якщо під час відповіді студента на диференційованому заліку оголошують повітряну тривогу – студент закінчує свою відповідь в скороченому варіанті і оцінювання проводиться з урахуванням характеристики студента, а саме поточної його успішності. Проведення підсумкового контролю для залишившихся студентів відтерміновується до відбою повітряної тривоги. В разі вичерпання часу пари – студенти складають підсумковий контроль за домовленістю з викладачем у будь-який зручний інший час, але не пізніше 3-х днів після часу проведення диференційованого заліку.
 4. Якщо у студента немає можливості вийти на онлайн-зв’язок у час, призначений для проведення підсумкового контролю (відсутність інтернет-з’єднання, електроенергії, перебування в укритті під час повітряної тривоги тощо), він має повідомити викладача будь-яким зручним способом за допомогою повідомлення у месенжерах або телефонного зв’язку та домовитися про складання підсумкового контролю в будь який інший зручний час, але не пізніше 3-х днів після часу проведення диференційованого заліку.
 5. Критерії оцінювання знань студента:

71-80 балів: Студент повинен знати особливості впливу чинників навколишнього середовища на організм людини, передусім тих, що можуть призводити до виникнення будь-якої патології, та основні екологічні регламенти забезпечення ефективного природокористування, вміти визначити найбільш адекватні та доцільні заходи щодо запобігання виникненню можливих патологічних зрушень у стані здоров’я внаслідок впливу несприятливих чинників довкілля. Відповіді під час проведення підсумкового контролю мають глибокий, змістовний та конкретний характер. Демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок, вільно розв’язує ситуаційні задачі.

61-70 балів: Студент повинен знати основні закономірності впливу чинників навколишнього середовища на організм людини. Відповіді під час підсумкового контролю достатньо змістовні, адекватно відбивають основні розділи навчальної програми. Має практичні навички, однак не в повному обсязі,  вирішує ситуаційні задачі із невеликими труднощами та/або незначними помилками.

50-60 балів: Студент повинен володіти обов’язковим мінімумом знань щодо чинників навколишнього середовища та їх впливу на організм людини. Відповіді під час проведення підсумкового контролю неповні, здебільшого обмежуються простим переліком складників, ознак, рис, без найменших подробиць. Студент володіє мінімумом практичних навичок. Ситуаційні задачі розвʼязує з помилками, відповіді не повні.

0-49 балів: Студент не володіє обов’язковим мінімумом знань щодо чинників навколишнього середовища, особливостей їх впливу на організм людини. Відповіді під час проведення підсумкового контролю не мають конкретного характеру, студент не може дати жодної правильної відповіді або дає лише приблизну відповідь на одне-два запитання. Студент не володіє мінімумом практичних навичок. Ситуаційні задачі не розвʼязує або розвʼязує із значними помилками.

Мінімальна кількість балів становить 50, при кількості балів менше 49 підсумковий контроль не зараховується.

 1. Дані про форму проведення та критерії оцінювання підсумкового контролю оприлюднити на сайті кафедри.
 2. Результати щодо успішності студентів занести в електронні журнали протягом 3-х днів після складання підсумкових контролів.

 

 

 
   


Голова                                                                            проф. І.В. Сергета

 
   

 

 

Секретар                                                                        ас. Т.М. Вергелес

 

Перегляд відкритої лекції д.мед.н. Панчука О.Ю.
27.03.2022

Оголошення

Протягом березня 2022 року проводиться перегляд відкритої лекції д.мед.н. Панчука О.Ю. на тему: “Гігієнічні основи здорового способу життя. Актуальні питання особистої гігієни. Сучасні проблеми психогігієни та психопрофілактики. Гігієнічні основи медичної біоритмології”. Запрошуються усі бажаючі.

Всеукраїнська студентська олімпіада 2021-2022 навчального року
11.03.2022

В І Т А Є М О        П Е Р Е М О Ж Ц І В !

 

22 лютого 2022 на кафедрі загальної гігієни та екології було проведено вузівський етап «Всеукраїнської студентської олімпіади 2021-2022 навчального року» з гігієни та екології в Online на базі Microsoft Teams

 

 

І місце –  Черняк Єлизавета Олександрівна – 17а група, 3 курс медичного факультету

 

ІІ місце – Звонковська Владислава Андріївна – 5б група, 3 курс медичного факультету

 

 

ІІІ місце –  Вікол Анастасія Русланівна – 3а група, 3 курс медичного факультету

                    Грижимайло Артем Володимирович – 15б група, 3 курс медичного факультету

 

 

Кафедра загальної гігієни та екології рекомендує даних студентів для участі у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Перший (вузівський) етап олімпіади з гігієни та екології
10.02.2022

ОБ’ЯВА

 

22 лютого (вівторок) 2022 року в 1700

відбудеться

Перший (вузівський) етап олімпіади з гігієни та екології

Online на базі  Microsoft Teams

Керівник доцент кафедри загальної гігієни та екології Людмила Іванівна КРАСНОВА, тел.: 096-734-60-09.  krasnowaludavnmu@gmail.com

ЗВІТ про переможців XVІІІ Наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку - 2021» Секція: Загальної гігієни та екології
15.04.2021

15 квітня 2021 р. відбулась он-лайн конференція студентів та молодих вчених – секція Загальної гігієни та екології. В роботі конференції взяли участь 30 чоловік. Заслухали 9 доповідей, підготовлених студентами, 1 стендову доповідь та 3 доповіді молодих вчених.

 

Призові місця розподілені наступним чином:

 

І місце –  Тартачний Павло Володимирович, Котвіцька Марія Валентинівна,  Клімішина Анастасія Вікторівна –  студенти 3-го курсу 7а групи за доповідь: «Особливості територіальної залежності дефіциту вітамінів та мікроелементів населення України та шляхи його подолання»;

Белінська Ольга Русланівна – студентка 3 курсу 95б групи та Плавков Олег Михайлович – студент 3 курсу  8б групи за доповідь «Інтернет-адикція у студентів-медиків».

 

ІІ місце – Хотячук Лілія Олександрівна та Черначук Анастасія Петрівна – студентки 3 курсу 12б групи за доповідь: «Визначення ступеня хронічної втоми серед студентів в умовах онлайн навчання»;

Артеменко Ірина Юріївна, студентка 3 курсу 1а групи за доповідь «Гендерні особливості індексу щастя в Україні».

 

ІІІ місце –  Гіс Ярослав Валерійович – студент 3 курсу 16б групи за доповідь: «Гігієна роботи за комп’ютером»;

Лунько Олена Дмитрівна – студентка 3 курсу групи 16б групи за доповідь «Вплив складнокоординаційних видів спорту на формування постави у дітей».

 

Краща стендова доповідь –  Зьомко Вікторія Вікторівна – студентка 3 курсу 7б групи за доповідь «Гігієнічне значення червоної риби. Чим корисні представники лососевих».

Список студентів і молодих вчених, які приймають участь XVІІІ міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку – 2021” Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

 

Список студентів і молодих вчених,

які приймають участь XVІІІ міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку – 2021”

Кафедра загальної гігієни та екології

 

1. Артеменко Ірина Юріївна, 1а група, 3 курс медичного факультету №1

2. Ассефа Анастасія Вергесаївна, група 7б, 3 курс медичного факультету №1

3.  Басюл Олена Олегівна, група 15б, 3 курс медичного факультету №1

4. Белінська Ольга Русланівна, група 95б, 3 курс медичного факультету №2

5. Біляченко Олена Вадимівна, група 16б, 3 курс медичного факультету №1

 1. Вергелес Тетяна Михайлівна, асистент кафедри загальної гігієни та екології

7. Гіс Ярослав Валерійович, група 16б, 3 курс медичного факультету №1

 1. Гурко Сергій Олексійович,  група 11а, 3 курс медичного факультету №1
 2. Зьомко Вікторія Вікторівна 7б група, 3 курс медичного факультету №1

10.  Клімішіна Анастасія Ігорівна, група 7а, 3 курс медичного факультету №1

11.  Котвіцька Марія Валентинівна, група 7а, 3 курс медичного факультету №1

12.  Крохмаль Вікторія Ігорівна, група 7б, 3 курс медичного факультету №1

13.  Лунько Олена Дмитрівна, група 16б, 3 курс медичного факультету №1

14.  Мурмилюк Дмитро Віталійович, група 15б, 3 курс медичного факультету№1

15.  Плавков Олег Миколайович, 8б група, 3 курс медичного факультету №1

16.  Плюшко Руслан Ігорович, 17а група, 3 курс медичного факультету №1

17.  Процюк Людмила Олександрівна, к.мед.н. асистент кафедри загальної гігієни та екології

18.  Скиба Борис Ярославович, група 13а, 3 курс медичного факультету №1

19.  Собецька Дар’я Михайлівна, 15б група, 3 курс медичного факультету №1

20.  Тартачний Павло Володимирович, група 7а, 3 курс медичного факультету №1

21.  Теклюк Руслан Васильович, старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

22.  Тисевич Тетяна Вікторівна, асистент кафедри загальної гігієни та екології

23.  Хотячук Лілія Олександрівна, 12б група, 3 курс медичного факультету №1

24.  Черначук Анастасія Петрівна, 12б група, 3 курс медичного факультету №1

 

Завідувач кафедри

загальної гігієни та екології 

 

 

проф. І.В. Сергета

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

 

 

 

Протокол № 7 від 25 березня 2021 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол № 7

від 25 березня 2021 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

 

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Т. І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, Л.І. Краснова, к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, krasnowaluda@gmail.com, Т.В.Шевчук к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, Shtaras11@gmail.com, І.І. Мотрук к.біол.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, irinamotruk903@gmail.com, Н.В.Стоян, к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, stoyan.nataliya1987@ukr.net, Н. Ю. Лукіна асистент кафедри загальної гігієни та екології, Lukinanata87@gmail.com

Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 14 студентів.

 

1. Слухали: Клімішіна Анастасія Ігороівна, Тартачний Павло Володимирович, Котвіцька Марія Валентинівна група 7а, 3 курс медичного факультету №1

 

Студенти представили свою роботу: “ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛЕЖНОСТІ ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ D СЕРЕД СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ”

Актуальність: Сьогодні в регіонах України надзвичайно актуальною є проблема діагностики та боротьби з дефіцитами різних вітамінів та мікроелементів. Особливе місце займає саме гіповітаміноз вітаміну D, установлено, що 81,8% жителів країни мають дефіцит цього вітаміну. Факторами ризику серед населення України є вік понад 75 років (84,3%), жіноча стать, ожиріння ( ІМТ понад 35кг/м2 ), дефіцит маси тіла ( ІМТ менше 18,5кг/м2 ), зимова пора року та проживання не в Південному регіоні країни. Так як переважна більшість вітаміну синтезується в організмі в процесі ендогенного синтезу під впливом ультрафіолету, нас зацікавило як саме вплинули карантинні обмеження та зменшення часу перебування населення на сонячному світлі на появу симптоматики дефіциту вітаміну D.

Матеріали та методи: Спостереження проводили серед студентів, які були розділені на дві групи: студенти, які активно дотримувались карантинних обмежень та лімітували свій час перебування на вулиці та в громадських місцях (60 осіб) та студенти, які ігнорували ці обмеження, та продовжували життя в звичному режимі (40 осіб). Наявність дефіциту виявляли шляхом опитування та визначення основних симптомів, таких як: виражена м’язова слабість, біль в суглобах, підвищена ламкість та/або випадіння волосся, а також неспецифічні симптоми: загальна слабість, швидка втомлюваність, роздратованість.

Результати: За результатами дослідження встановлено, що у 38% студентів, спостерігались основні симптоми дефіциту вітаміну D. Виявлена статистична різниця прояву дефіциту вітаміну D між студентами першої групи (в якої симптоми виявили у 46% опитуваних) та студентами другої групи (в якої симптоми виявили у 25% опитуваних).

Висновки: Таким чином, у студентів, які протягом року активно дотримувались карантинних обмежень частіше спостерігались симптоми дефіциту вітаміну D. Для студентів, в яких виявлялись симптоми дефіциту були розроблені гігієнічні поради, які включали зміну харчових звичок на користь продуктів багатих цим вітаміном та перебування на сонці 10–15 хвилин в період між 10–15 годинами.

 

Виступили: Лукіна Н.Ю. асистент кафедри (науковий керівник).

В своєму виступі Наталя Юріївна подякувала студентам за співпрацю та побажала успіхів на майбутнє.

2. Слухали: Р.В. Теклюк, ст. викладач кафедри загальної гігієни та екології

Руслан Васильович представив свою роботу: “АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВЯЗБЕРІГАЮЧОЇКОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЕПІДЕМІЧНИХ ВИКЛИКІВ”

 

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

Протокол № 6 від 25 лютого 2021 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол № 6

від 25 лютого 2021 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

 

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Т.І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, Л.І. Краснова к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, krasnowaluda@gmail.com, Т.В.Шевчук к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, Shtaras11@gmail.com, І.І. Мотрук к.біол.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, irinamotruk903@gmail.com, Н.В.Стоян, к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології,stoyan.nataliya1987@ukr.net, Н. Ю. Лукіна асистент кафедри загальної гігієни та екології, Lukinanata87@gmail.com

Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна 3 курс, 7б група, тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 14 студентів.

 

1. Слухали: Белінську Ольгу Русланівну, 95ба група, 3 курс, медичного факультету №2, Плавкова Олега Миколайовича, 8б група, 3 курс медичного факультету №1

Студенти представили свою роботу: “ІНТЕРНЕТ-Адикція У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ”

Актуальність: Інтернет як засіб передавання інформації є дуже важливим у житті студента-медика. Він допомагає оперативно отримати актуальні знання, продемонструвати їх на парах. Використання інтернету не обмежується начальними цілями – це як соціальні мережі, так і велика кількість різноманітних розваг. Проте надмірне та нераціональне його використання може призвести до розвитку інтернет-адикції (IA).

Мета: З’ясувати поширеність IA серед студентів-медиків 1-4 курсів та розробити практичні рекомендації для її профілактики.

Матеріали і методи: анкетування у Google Forms за методикою Internet Addiction Test (IAT) by Kimberly Young, що складався із 40 питань, на які давалось 5 варіантів відповіді («постійно», «часто», «регулярно», «рідко», «ніколи»). За кожне питання можна було отримати від 1 («ніколи») до 5 балів («постійно»). Було розроблено шкалу брехні (2 питання з однаковим змістом, але різним формулюванням, які зустрічались на початку і в кінці тесту). Якщо різниця балів за ці 2 питання була більше за 1 (2-5), відповідь вважалась недостовірною та до уваги не бралась. Якщо студент набирав від 20 до 49 балів – він звичайний користувач інтернету, від 50 до 79 балів – є деякі проблеми, пов’язані із захопленням інтернетом, більше 80 балів – залежність від інтернету.

Результати: Нами було опитано 89 студентів-медиків 1-4 курсів. 11 відповідей (12.4%) виявилися неправдивими та не оброблялися. За результатами опитування 1 учасник (1.3%) – звичайний користувач інтернету. У 26 (33.3%) респондентів наявне захоплення інтернетом, яке водночас можна скоригувати, але й можна погіршити до залежності. 51 учасник (65,4%) є залежним від інтернету. 32 респонденти (62.7%) нехтують прийомами їжі, щоб провести цей час онлайн. Серед залежних 31 (60.8%) вказали, що у них наявні погіршення сну, які вони пов’язують із щоденним використанням інтернету. 24 студенти (47%) мають відчуття сухості в очах, 10 (19.6% залежних від інтернету) нехтують особистою гігієною, будучи онлайн, у 7 (13.7%) був синдром карпального  каналу (оніміння пальців кисті, пов'язане із защемленням n. medianus).

Висновки: Отже, за результатами IAT 51 студент із 78 виявився залежним. Оскільки немала частина із них нехтує як прийомами їжі, так і особистою гігієною, надважливим чинником у розвитку інтернет-залежності є неправильне планування розпорядку дня (або його відсутність) Занепокоєння викликає те, що люди з інтернет-залежністю замкнуті в собі, не здатні вирішувати реальні пробеми, не потребують особистого спілкування, віддаючи перевагу месенджерам. В них виникають проблеми із здоров’ям – зокрема із зоровим аналізатором (сухість в очах, погіршення зору), погіршення сну. Проте в теперішніх умовах інтернет необхідний у студентському середовищі – це і спосіб отримати оперативну інформацію, і шлях здобування освіти (дистанційне навчання). Тому для попередження IA варто правильно та раціонально розподіляти свій час між його використанням та іншими необхідними заняттями.

 

Виступили: асистент Н. Ю. Лукіна (науковий керівник).

В своєму виступі Наталя Юріївна подякувала за співпрацю студентів та сказала що їх робота на сьогоднішній день є актуальною і заслуговує на перемогу та побажала успіхів на майбутнє.

 

2. Слухали: Зьомко Вікторію Вікторівну 3 курс, 7б група,

Студенти представили свою стендову роботу: “ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЧЕРВОНОЇ РИБИ. ЧИМ КОРИСНІ ПРЕДСТАВНИКИ ЛОСОСЕВИХ”

Виступили: асистент Ю. С.Брюховецька (науковий керівник).

В своєму виступі Юлія Сергіївна подякувала за співпрацю Вікторії та сказала що потрібно доопрацювати її роботу, а також побажала успіхів на майбутнє.

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

Протокол № 5 від 28 січня 2021 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол № 5

від 28 січня 2021 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

 

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Т. І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, Л.І. Краснова к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, krasnowaluda@gmail.com, Т.В.Шевчук к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, Shtaras11@gmail.com, Л.О. Процюк к.мед.н., асистент кафедри загальної гігієни та екології, ludmilaprosuyk@gmail.com 

 

Секретар: Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна 3 курс, 7б група, тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 12 студентів.

 

1. Слухали: Собецьку Дар’ю Михайлівну, 15б група, 3 курс медичного факультету №1

Студентка представила свою роботу: “ВПЛИВ КАРАНТИНУ НА ХАРЧОВУ ПОВЕДІНКУ ТА ІМТ СТУДЕНТІВ”

Актуальність: карантинні обмеження, що пов’язані з пандемією COVID-19 вплинули на всі сфери нашого життя. Локдаун, обмеження соціальних контактів, робота та навчання онлайн призвели до змін у психічному та фізичному здоров’ї населення. Статистично було відмічено збільшення кількості неврозів, депресій та зменшення рухової активності і, як наслідок цього, зростання маси тіла серед дорослого населення України.

Мета: спроба оцінити вплив карантину на індекс маси тіла та виявити можливі зміни харчової поведінки серед студентів різних курсів ВНМУ імені Пирогова.

Матеріали та методи: для дослідження було використано найбільш простий та поширений метод – анкетування, яке містило 16 запитань про можливі зміни в фізичній активності, харчових вподобаннях, схильності до переїдання та провокуючі фактори.

Результати: в проведеному опитуванні взяли участь 209 студентів віком від 17 до 23 років. Було встановлено, що збільшення маси тіла відмітили в себе 41,5% респондентів. Індекс маси тіла, який можна назвати критеріальним показником оцінки харчового статусу людини, серед студентів, маса тіла яких збільшилася під час карантину, зріс в середньому на 1,67 кг/м². Найбільші коливання ваги відмічалися серед дівчат. Серед причин таких результатів на першому місці зареєстровано зменшення фізичної активності різного ступеня, яке спровоковане онлайн навчанням та закриттям громадських місць, зокрема спортзалів. Понад 42% опитаних підтвердили, що їх фізична активність зменшилася в значному ступені, ще 22% відповіли, що зменшилася, але незначно. Ще одним провокуючим фактором стало збільшення споживання їжі, яке спостерігалося серед 51,4% опитаних. За період карантину 61% студентів почали більше споживати хлібобулочних виробів, солодощів, фаст-фуду та снеків. Збільшувати споживання харчових продуктів під час стресу, так би мовити «заїдати» стрес, за результатами опитування схильні 43,3% студентів. Стрес був спровокований різними факторами: на першому місці – навчання, на другому – тривала праця за комп’ютером, на третьому та четвертому відповідно карантинні обмеження та проблеми в родині.

Висновки: карантин став причиною зменшення фізичної активності та зростання стресу серед студентів нашого університету. Так як значний відсоток опитаних схильний до «заїдання» негативних емоцій, було відмічено збільшення споживання їжі, яка містить багато вуглеводів, а саме солодощів, хлібобулочних виробів та фаст-фуду, що призвело до збільшення маси тіла у 41,5% респондентів.

 

Виступили: Браткова О.Ю. (к.мед.н., доц. (науковий керівник).

В своєму виступі Ольга Юріївна подякувала Дар’ю за співпрацю та побажала успіхів на майбутнє.

 

2. Слухали: Артеменко Ірина Юріївна, 1а група, 3 курс медичного факультету №1

Студентка представила свою роботу: “ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНДЕКСУ ЩАСТЯ В УКРАЇНІ”

Актуальність: у 2020 р. Україна посіла 123 місце серед 153 країн щодо Індексу щастя (за 2019 р. Україна посідала 133 місце серед країн світу). Аналізуючи цей показник, ми спостерігаємо, то різке збільшення в порівняні з 2018/2019 – 8%/33%, та різке зменшення 2019/2020 – 33%/14% відповідно.

Мета: нашої роботи полягає у проведенні аналізу даних власного анкетування Індексу щастя і дослідження проведеного Фондом Демократичної ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології щодо факторів, які погіршують Індекс щастя.

Матеріали та методи: аналітичний, системний, описовий, порівняльний, за допомогою власного опитувальника.

Результати: із 450 респондентів, які прийняли участь в добровільному анонімному анкетуванні були особи віком від 18 і старше 60 р. як це передбачено Gallup International (EoY). Із всіх респондентів представниці жіночої статті становило – 69,6% – і 30,4% чоловічої статі, середній вік склав 32 роки.

 За результатами наших досліджень встановлено, що індекс щастя залежить від стану здоров’я людини і тому на питання в анкеті більшість 33,1 % вважають себе цілком здоровими (із них 10,4% чоловіків, 22,7% жінок), а 69,2% респондентів відповіли, що мають проблеми зі здоров’ям (із них 20,7% чоловіків, 48,5% жінок). При цьому 56,4% респондентів займаються спортом (із них 21,5% чоловіків, 34,9% жінок), а 43,6% не займаються спортом (із них 8,9% чоловіків, 34,7% жінок). Велику роль на стан людини відіграє здорове, збалансоване харчування, тому на наші питання щодо частоти прийому їжі респонденти відповіли наступним чином: 1 раз на добу –5,6% (з них 1,6% чоловіків, 4% жінок), 2–3 рази на добу – 63,6% (з них 20,5% чоловіків, 43,1% жінок), 3–5 разів на добу – 28,9% (з них 6,9% чоловіків, 22,0% жінок) і більше 5 разів – 2% ( з них 22,0% чоловіків і 1,78% жінок). Щодо необхідності збагачення харчових продуктів поживними речовинами респонденти поділились на три групи: 1) раціон обов’язково повинен бути збагачений поживними речовинами – 29,3% (з них 6,4% чоловіків, 22,9% жінок), 2) ні, не обов’язково – 29,6% (з них 11,4% чоловіків, 18,2% жінок) і 41,1% (з них 12,7% чоловіків, 28,4% жінок) звертають увагу тільки сезонно. По відношенню до кількості годин сну на добу наступні результати: перша група яка витрачала недостатньо годин на сон – менше 4 годин – 1,1% (з них 0,8% чоловіків, 0,3% жінок), 5–6 годин – 44,7% (з них 14,5% чоловіків, 30,2% жінок)) і друга група яка дотримувалась режиму сну – 51,3% (7–8 годин – 51,3% (з них 14,4% чоловіків, 36,9% жінок) і більше 9 годин – 2,9% (з них 0,7% чоловіків, 2,2% жінок). Були задоволені якістю свого сну 41,3% (з них 12% чоловіків, 29,3% жінок), а 58,7% (з них 18,5% чоловіків, 40,2% жінок) – не задоволені.

Висновки: таким чином, за даними нашого дослідження 65,6% респондентів задоволені якістю свого життя,  частіше це жінки, а 34,4% незадоволені із-за недотримання принципів здорового способу життя. Індекс щастя може змінитись і досягти високих показників, як в багатьох країнах ЄС, якщо кожний буде відповідально ставиться до свого власного здоров’я (внутрішнього локального відчуття і економічного становища респондентів).

 

Виступили: Лукіна Н.Ю. асистент кафедри (науковий керівник).

В своєму виступі Наталя Юріївна подякувала Ірину за співпрацю та побажала успіхів на майбутнє.

 

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

Протокол № 4 від 24 грудня 2020 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол № 4

від 24 грудня 2020 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

 

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Доц. Краснова Л.І., Т.І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, Р.В. Теклюк, ст. викладач кафедри загальної гігієни та екології, teklyukru@gmail.com, Т.В.Шевчук к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, Shtaras11@gmail.com.

Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна 3 курс, 7б група, тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 12 студентів.

 

1. Слухали: Хотячук Лілія Олександрівна, Черначук Анастасія Петрівна, 12б група, 3 курс.

 

Студентки представили свою роботу: “ВИВЧЕННЯ СИНДРОМУ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ ТА ВІТАМІННОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ”

Актуальність: Щоденне засвоєння великих масивів інформації і постійна боротьба за кращий бал  у студентів призводить до зрушення розпорядку дня, мінімізації відпочинку та порушенню режиму харчування, що веде до розвитку синдрому хронічної втоми. Люди з цією патологією страждають на постійне виснаження, апатію та безсоння, що неодмінно впливає на їх якість життя. Вітаміни – це ессенціальні сполуки, які організм не здатен синтезувати самостійно. Останні дослідження вказують на  вплив їх дефіциту на  розвиток синдрому хронічної втоми. За даними статистики щорічна кількість людей з цією нозологією зростає, що потребує розробки ефективних методів профілактики та корекції даного симптомокомплексу.

Мета: Визначити наявність синдрому хронічної втоми  та вітамінної недостатності в студентів третього курсу в лютому – березні та скласти перелік рекомендацій для профілактики даного стану.

Матеріали та методи: Для пошуку доказових джерел використовувалась література чотирьох баз даних (PubMed, Web of Science, Google Scholar та  Elsevier). Відбір студентів відбувався методом рандомізації. Досліджувана група склала 110 студентів 3–го курсу ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Контрольна група налічувала 20 людей. Оцінку вираження синдрому хронічної втоми проводили за допомогою опитувальників реєстрації та оцінки ступеня хронічної втоми. Вітамінну недостатність оцінювали за наявністю клінічних проявів гіповітамінозу. Статистичну обробку результатів проводили з використанням показників середнього арифметичного значення та стандартного квадратичного відхилення.

Результати: При аналізі ступеня синдрому хронічної втоми визначили, що серед 110 студентів 80% має ознаки хронічної втоми, зокрема у 25 досліджуваних (22,7%) наявна легка форма симптомокомплексу з середнім показником 14±0,91, у 40 (36,4%) – середня ступінь вираження, середні показники якої становили 10,85±0,95. Виражена втома спостерігалася у 19 людей (17,3%) з середнім показником 7,11±0,81, а важка – у 4 студентів (3,6%), середні показники яких складали 4,75±0,5, тоді як у контрольній групі вони становили 21,09±1,64.

У досліджуваній групі наявність гіповітамінозу спостерігалась у 61% респондентів, зокрема дефіцит вітаміну С спостерігався у 17 студентів (15,5%), вітаміну А – у 15людей (14%), вітаміну В2 – у 18 (16%) і вітаміну Р – у 17 досліджуваних (15,5%). Згідно отриманих результатів найбільша кількість студентів – 53 особи (48%) страждає на недостатність вітаміну D.

Висновки: У студентів 3 курсу в досліджуваний період спостерігається розвиток хронічної втоми та недостатність вітамінів C, P, D, A і B2, особливо вітаміну D. Для профілактики розвитку хронічної втоми необхідно провести оптимізацію режиму дня та праці з урахуванням біоритму працездатності, використанням фізичних вправ, достатнього сну, адекватного та збалансованого харчування, збагаченого вітамінами.

 

Виступили: доцент, к.мед.н. Л.І. Краснова  (науковий керівник).

В своєму виступі Людмила Іванівна подякувала за співпрацю студенткам та сказала. що їх робота на сьогоднішній день є актуальною і заслуговує на перемогу, побажала успіхів на майбутнє.

 

2. Слухали: к.мед.н. Л.О. Процюк, асистент кафедри загальної гігієни та екології

Людмила Олександрівна представила доповідь: “ГІГІЄНІЧНІ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВУЗУ”

 

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

Протокол № 3 від 26 листопада 2020 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол № 3

від 26 листопада 2020 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

 

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Т.І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, Т.В. Шевчук к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, Shtaras11@gmail.com.

Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна 3 курс, 7б група, тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 12 студентів.

 

1. Слухали: Біляченко Олену Вадимівну, група 16б, 3 курс

Студентка представила свою роботу: “ПРОБЛЕМА УТИЛІЗАЦІЇ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ”

Актуальність: радіоактивні відходи – це особливий вид матеріалів, що містять ізотопи хімічних елементів, і які не можуть бути використані у жодних технологічних процесах. Проблема ядерних відходів постала у середині XX століття з розвитком атомної енергетики та ядерної зброї. Основними джерелами радіоактивних відходів в Україні є атомні електростанції, наукові центри, підприємства з видобування та переробки уранової руди, а також діагностичні та лікувальні заклади охорони здоров’я. Основною проблемою радіоактивних відходів є труднощі у зберіганні, транспортуванні та переробці небезпечних матеріалів.

Мета: дослідити властивості радіоактивних відходів різного походження, встановити шляхи їх безпечного транспортування та утилізації

Матеріали та методи: збір, аналіз і порівняння інформації з сучасних українських та іноземних джерел щодо знешкодження та довгострокового зберігання радіоактивних відходів.

Результати: умови зберігання та утилізації залежать від властивостей матеріалів – для твердих, рідких і газоподібних речовин застосовують різні підходи; крім того, важливими є такі показники як активність та період напіврозпаду радіоактивних речовин. Для тимчасового зберігання високоактивних відходів використовують резервуари для відпрацьованого ядерного палива, що дає можливість розпаду короткоживучих ізотопів. Довготривале зберігання радіоактивних відходів вимагає їх консервації у формі, яка не буде вступати в реакції і руйнуватися протягом довгого часу. Переробка радіоактивних матеріалів спрямована на безпосередню трансформацію агрегатного стану або властивостей радіоактивної речовини, тому для кожного типу радіоактивного матеріалу методи проведення подібної процедури різняться: для рідких – осадження і дистиляція, для твердих - спалювання, пресування і кальцинація, для газоподібних - хімічне поглинання і фільтрація. Оскільки значна кількість радіоактивних речовин не підлягає утилізації і вторинній переробці, єдиним методом уникнення забруднення середовища такими відходами є їх остаточне поховання.

Висновки: у ХХІ столітті розроблено нові підходи до перетворення та утилізації радіоактивних відходів, впровадження сучасних методів дає можливість уникнути негативного впливу на довкілля, власне організм людини, зменшити вартість знешкодження та створити безпечні умови праці для людей, що контактують з ізотопами. Можливість вторинного використання таких речовин є технологією майбутнього, що набуватиме поширення у всьому світі протягом найближчих десятиліть.

 

Виступили: Т.І. Гончарук (науковий керівник).

В своєму виступі Тетяна Іванівна подякувала студентку за співпрацю та сказала, що її робота на сьогоднішній день є актуальною та побажала успіхів на майбутнє.

 

2. Слухали: Скиба Борис Ярославович, група 10а, 3 курс

Студент представив свою роботу: “ХВОРОБА МІНАМАТА”

Актуальність: Ртуть – метал сріблясто-білого кольору, відомий своїми властивостями, які людство активно використовує в побуті, в лікуванні, металургії, при створенні вакцин, у виготовленні люмінісцентних ламп, термометрів, в хімічній промисловості. Також відомо, що ртуть та її сполуки мають токсичну дію на організм людини. Актуальність дослідження полягає в тому, що застосування ртуті на хімічних заводах призводить до масових отруєнь як результат неправильної утилізації металу та байдужості магнатів-підприємців. Одним з прикладів «ртутної» катастрофи є хвороба Мінамата (хвороба «котячого танцю»). Хвороба Мінамата - це синдром, наслідок отруєння органічними сполуками ртуті, переважно метилртуттю. Вперше вона була виявлена в Японії, в префектурі Кумамото в місті Мінамата в 1956 році. Симптоми отруєння включали порушення моторики, парестезії в кінцівках, погіршення чіткості мови, ослаблення зору і слуху, а в важких випадках - параліч та порушення свідомості, що завершувалось летальним результатом. Хвороба виникла, коли метилртуть з хімічного заводу Chisso Corporation була випущена в промислові стічні води. Забруднення продовжувалося з 1932 по 1968 рік.

Мета: Зрозуміти механізм розвитку отруєння ртутью та проаналізувати наслідки хвороби Мінамата.

Матеріали та методи: Аналіз статей із бази Google Scholar (Гугл Академія) за 2013-2019 роки.

Результати: Висока токсичність метилртуті зумовлена її розчинністю в ліпідах, що дозволяє їй легше проходити через біологічні мембрани, проникати в головний та спинний мозок, в периферичні нерви, а також перетинати плацентарний бар'єр і накопичуватися в плоді. Метилртуть повністю руйнує нервові клітини центральної нервової системи. Аналіз наслідків захворювань в Японії показав, що у матерів, які перенесли легке отруєння ртуттю, народжувалися діти з важким церебральним паралічем. Хронічне отруєння ртуттю призводило до порушення нервової системи. Такі хворі худнуть, виснажуються, стають дратівливими та схильними до депресивних реакцій. Ці явища отримали назву “ртутний еритизм”. Тремор рук є постійним і досить вираженим. На тлі підвищеної збудливості кірково-підкіркових відділів мозку виникають виражені нейроциркуляторні порушення. До березня 2001 року було 2265 жертв хвороби Мінамата, з них 1784 померли. Більше 10 000 людей отримали компенсацію від компанії. У 2004 році жертвам захворювання було надано 86 мільйонів доларів компенсації.

Висновок: Масове застосування настільки небезпечної речовини повинно контролюватися певною державною структурою, яка буде перевіряти підприємства, що використовують ртуть, щоб не повторювались подібні трагедії.

 

Виступили: Т.І. Гончарук (науковий керівник).

В своєму виступі Тетяна Іванівна подякувала студентові за співпрацю та хорошу доповідь, а також відмітила, що його робота на сьогоднішній день є актуальною, та побажала успіхів на майбутнє.

 

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

Протокол № 2 від 29 жовтня 2020 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021
Протокол №1 від 24 вересня 2020 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол №1

від 24 вересня 2020 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Т.І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, С.О. Латанюк к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, slataniuk@gmail.com, О.Ю. Браткова к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, oljasia80@gmail.com

Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна 3 курс, 7б група, тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 18 студентів.

Слухали: Т.І. Гончарук.

Тетяна Іванівна розповіла студентам про організацію проведення науково-практичних студентських робіт та їх підготовку для участі в міжвузівській студентській конференції, яка відбудеться в квітні 2021 року. Проінформувала про підготовку студентів до участі в предметній олімпіаді. Розповіла, як проводиться предметна олімпіада на базі кафедри загальної гігієни, а також як проходить підготовка трьох студентів, що зайняли 1-3 місця на олімпіаді, до участі у Всеукраїнській олімпіаді.

Гончарук Т.І. пояснила, як оформляти студентські наукові роботи, виконані на базі кафедри, до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

В подальшому проводиться рецензування студентських наукових робіт, поданих до участі у Всеукраїнському конкурсі, фахівцями кафедри з відбором трьох найкращих робіт для наступного етапу змагань.

На засіданнях студентського наукового гуртка заслуховуються доповіді студентів студентського наукового гуртка.

А сьогодні ми підготуємося до конференції, яка перенесена на 28 листопада 2020 року і переглянемо усі доповіді. 

1. Принципи раціонального харчування для здоров’я студентів-медиків

Доповідачі: І.В. Хлєстова 10а група, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. О.Ю. Браткова

2. Вплив молодого місяця на психічний стан студентів

Доповідачі: Ю.Ю. Хіміч, В.В Лубковська 4б група, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. С. О. Латанюк

3. Гігієнічна оцінка впливу стресу на виникнення шкідливих звичок у студентів вінницького національно медичного університету ім. М.І. Пирогова

Доповідач: В.І Бокоч., А.О., Сущенко Д.С., Мельник 26б група, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Т. В. Шевчук

4. Вплив мобільних пристроїв на когнітивні функції студентів

Доповідач: Г. Алієва, М.Л Гуменюк., П.Р Романюк 25а група, 4 курс

Науковий керівник: асистент Н. Ю. Лукіна

5. Нова парадигма якості вищої освіти України та її вплив на медичну освіти

Доповідачі: К.М. Агафонов 26б група, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Т. В. Шевчук

6. Гігієнічне значення риби. Норми споживання. Захворювання, які може спричинити недоброякісна риба.

Доповідачі: В. В. Зьомко 7б група, 3 курс

Науковий керівник: асистент Ю. С.Брюховецька

Стендова доповідь

1. Авокадо – бездоганний суперфуд?

Доповідачі: А.О. Кондрашова., М.В. Данилевич, А.А. Балян 17б група, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Л. І.Краснова

Доповіді молодих вчених

1. Здоров'язберігаючі аспекти в контексті дистанційного навчання.

Доповідач: к.мед.н. Л.О. Процюк, асистент кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник: д.мед.н., проф. І. В. Сергета

2. Взаємозв'язок шкідливих звичок у підлітків 14-16 років у контексті сформованості їх здоров'язберігаючої компетентності.

Доповідач: Р. В. Теклюк, старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник: д.мед.н., проф. І. В. Сергета

3. Характеристика режиму дня студентів закладів вищої медичної освіти.

Доповідач: Т. В. Тисевич, асистент кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник:к.псих.н., доц. Л.С.Лойко

4. Сучасна екологічна криза: від екології до моралі

Доповідач: Т.М. Вергелес асистент кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник: д.мед.н., проф. І. В. Сергета

Удачі нам усім на конференції.

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

План наукової роботи студентів на кафедрі загальної гігієни та екології в 2020-2021 н.р Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

 

План наукової роботи студентів

на кафедрі загальної гігієни та екології в 2020-2021 н.р

 

№ пп

Вид діяльності

Термін виконання

Виконавці

Примітка

 1.  

Організація проведення науково-практичних студентських робіт та їх підготовка для участі в міжвузівській студентській конференції

протягом року

ас. Гончарук Т.І., викладачі кафедри, студенти

 

 1.  

Засідання наукового студентського гуртка

–″–

–″–

 

 1.  

Заслухати доповіді студентів на секції «Загальна гігієна та екологія»

квітень 2021 р.

–″–

 

 1.  

Підготовка студентів до участі в предметній олімпіаді

протягом року

доцент, к.мед.н. Краснова Л.І.

викладачі кафедри,

 

 1.  

Проведення предметної олімпіади на базі кафедри загальної гігієни

–″–

доцент, к.мед.н. Краснова Л.І.

викладачі кафедри,

 

 1.  

Підготовка трьох студентів, що зайняли 1-3 місця на олімпіаді, до участі у Всеукраїнській олімпіаді

–″–

доцент, к.мед.н. Краснова Л.І.

викладачі кафедри,

 

 1.  

Підготовка та оформлення студентських наукових робіт, виконаних на базі кафедри, до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

–″–

ас. Гончарук Т.І.,

викладачі кафедри,

студенти

 

 1.  

Рецензування студентських наукових робіт, поданих до участі у Всеукраїнському конкурсі, фахівцями кафедри з подальшим відбором трьох найкращих робіт для наступного етапу змагань

–″–

ас. Гончарук Т.І.,

викладачі кафедри,

студенти

 

 1.  

Підготовка до друку та видання друкованих студентських наукових робіт

ХІІ. 2020-ІІІ. 2021 р.

ас. Гончарук Т.І.,

викладачі кафедри,

студенти

 

 1.  

Заслухати наступні доповіді студентів на засіданнях студентського наукового гуртка:

ХІІ. 2020-ІІІ. 2021 р.

ас. Гончарук Т.І.,

викладачі кафедри,

студенти

 

 1.  

«Гігієнічна оцінка впливу стресу на виникнення шкідливих звичок у студентів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова»

жовтень, 2020

Бокач  Владислав Іванович 26б, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Т.В.Шевчук

 

 1.  

«Авокадо – бездоганний суперфуд» 

жовтень, 2020

Кондрашова Анна Олександрівна, Марина Вікторівна Данилевич, Балян Анна Алексанівна 17б, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доцент Л.І. Краснова

 

 1.  

«Вплив мобільних пристроїв на когнітивні функції студентів»

жовтень, 2020

Г. Алієва, М.Л Гуменюк., П.Р Романюк 25а група, 4 курс

Науковий керівник: асистент Н. Ю. Лукіна

 

 1.  

«Вплив молодого місяця на психічний стан студентів»

жовтень, 2020

Лубковська Валерія Валеріївна 20б, 3 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. С.О. Латанюк

 

 1.  

«Нова парадигма якості вищої освіти України та її вплив на медичну освіту»

листопад 2020 року

Агафонов Констянтин Михайлович 26б, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Т.В.Шевчук

 

 1.  

«Профілактика серцево-судинних захворювань у людей різних вікових груп»

26 листопада 2020 року

Моринець Катерина Вікторівна, 14а, 4 курс

Науковий керівник: асистент Т.І. Гончарук

 

 1.  

«Характеристика режиму дня студентів закладів вищої медичної освіти»

листопад 2020 року

Тисевич Т.В. асистент кафедри загальної гігієни та екології.

 

 1.  

«Гігієнічне значення риби. Норми споживання. Захворювання, які може спричинити недоброякісна риба»

листопад 2020 року

В. В. Зьомко 7б група, 2 курс

Науковий керівник: асистент Ю. С.Брюховецька

 

 1.  

«Взаємозв'язок шкідливих звичок у підлітків 14-16 років у контексті сформованості їх здоров'язберігаючої компетентності»

листопад 2020 року

Р. В. Теклюк, старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

 

 1.  

«Принципи раціонального харчування для здоров’я студентів-медиків»

листопад 2020 року

Хлестова Ірина Валентинівна 10а, 3 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц.О.Ю. Браткова

 

 1.  

«Здоров'язберігаючі аспекти в контексті дистанційного навчання»

листопад 2020 року

Л.О. Процюк, к.мед.н. асистент кафедри загальної гігієни та екології.

 

 1.  

Секційне засідання

XVІІ міжнародної наукової медичної конференції студентів та молодих вчених

„Перший крок в науку” 2021

28 листопада 2020 р.

Усі викладачі і студенти гуртківці

 

 1.  

«Гігієна роботи за комп’ютером»

Жовтень 2020 року

Гіс Ярослав Валерійович, група 16б, 3 курс

Науковий керівник: асистент Т.І. Гончарук

 

 1.  

«Вплив складнокоординаційних видів спорту на формування постави у дітей»

Жовтень 2020 року

Лунько Олена Дмитрівна, група 16б, 3 курс

Науковий керівник: асистент Т.І. Гончарук

 

 1.  

«Радіоактивні відходи та їх переробка»

Листопад 2020 року

Біляченко Олена Вадимівна, група 16б, 3 курс

Науковий керівник: асистент Т.І. Гончарук

 

 1.  

«Хвороба Міномата»

Листопад 2020 року

Скиба Борис Ярославович, група 10а, 3 курс

Науковий керівник: асистент Т.І. Гончарук

 

 1.  

«Визначення ступеня хронічної втоми серед студентів в умовах онлайн навчання»

Грудень 2020 р.

Доповідачі: Л.О. Хотячук , 12 Доповідачі: О.Д. Лунько, 16б група, 3 курс

Науковий керівник: доц. Л. І. Краснова

 

 

 1.  

«Проблеми використання дистанційного навчання в умовах коронавірусної інфекції»

Грудень 2020 р.

Доповідачі: Р.І. Плюшко, 17а група, 3 курс

Науковий керівник: асистент Т. М. Вергелес

 

 

 1.  

«Гігієнічні і психофізіологічні особливості формування здоров’я студентів медичного вузу»

Грудень 2020 р.

Доповідач: к.мед.н. Л.О. Процюк, асистент кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник: д.мед.н., проф. І. В. Сергета

 

 1.  

«Харчові звички студентів закладів вищої медичної освіти»

Січень 2021 р.

Доповідач: Т. В. Тисевич, асистент кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник:к.псих.н., доц. Л.С.Лойко

 

 1.  

«Вплив карантину на харчову поведінку і ІМТ студентів»

Січень 2021 р.

Доповідачі: Д.М. Собецька, 15б група, 3 курс

Науковий керівник: доц. О. Ю. Браткова

 

 

 1.  

«Гендерні особливості індексу щастя в Україні»

Січень 2021 р.

Доповідачі: І.Ю. Артеменко, 1а група, 3 курс

Науковий керівник: асистент Н.Ю. Лукіна

 

 1.  

«Гігієнічне значення червоної риби. Чим корисні представники лососевих»

Лютий 2021 р.

Доповідач: В.В. Зьомко 7б група, 3 курс

Науковий керівник: асистент Ю. С.Брюховецька

 

 1.  

«Інтернет-адикція у студентів-медиків»

 

Лютий 2021 р.

Доповідачі: О.Р.Белінська, 95ба група, 3 курс, О.М. Плавков, 8б група, 3 курс

Науковий керівник: доц. Т. В. Шевчук. асистент Н.Ю. Лукіна

 

 1.  

«Актуальність формування здоров’язберігаючої компетентності в умовах сучасних епідемічних викликів»

 

Березень 2021 р.

Доповідач: Р.В. Теклюк, ст. викладач кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник: д.мед.н., проф. І. В. Сергета

 

 

 1.  

«Особливості територіальної залежності дефіциту вітамінів та мікроелементів населення України та шляхи його подолання»

Березень 2021 р..

Доповідачі:П.В. Тартачний,М.В. Котвіцька, А.І. Клімішина, 7а група, 3 курс

Науковий керівник: асистент Н.Ю. Лукіна

 

 1.  

Секційне засідання

XVІІІ міжнародної наукової медичної конференції студентів та молодих вчених

„Перший крок в науку” 2021

15-17 квітня 2021 р.

Усі викладачі і студенти гуртківці

 

 

 

 

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

 

Чергування викладачів
10.05.2019
Чергування викладачів
10.05.2019

 

Час чергування викладачів

 

 

Час роботи

Понеділок 13.05

Вівторок 14.05

Середа 15.05

Четвер 16.05

П’ятниця 17.05

Субота 18.05

9.00-13.00

Латанюк С.О.

Стоян Н.В.

Ваколюк Л.М.

Браткова О.Ю.

Лукіна Н.Ю.

Редчіц М.А.

13.00 -17.00

Шевчук Т.В.

Фещук Н.М.

Гончарук Т.І.

Латанюк С.О.

Латанюк С.О.

 

 

 

 

 

 

 

Час роботи

Понеділок 20.05

Вівторок 21.05

Середа 23.05

Четвер 23.05

П’ятниця 24.05

Субота 25.05

9.00-13.00

Стоян Н.В.

Стоян Н.В.

Краснова Л.І.

Лукіна Н.Ю.

Редчіц М.А.

Шевчук Т.В.

13.00 -17.00

Фещук Н.М.

Редчіц М.А.

Ваколюк Л.М.

Яцина О.В.

Ваколюк Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

Час роботи

Понеділок 27.05

Вівторок 28,08

Середа 29.05

Четвер 30.05

П’ятниця 31.06

Субота 1.06

9.00-13.00

Браткова О.Ю.

Лукіна Н.Ю.

Краснова Л.І.

Браткова О.Ю.

Краснова Л.І.

Гончарук Т.І.

13.00 -17.00

Гончарук Т.І.

Яцина О.В.

Редчіц М.А.

Яцина О.В.

Шевчук Т.В.

 

 

 

Кафедра загальної гігієни та екології

 

Чергування викладачів
10.05.2019

Наукова діяльність

 

Міністерство охорони здоров’я України

Вінницький національний медичний університет

ім. М.І. Пирогова

 

 

 

Кафедра загальної гігієни та екології

 

З В І Т

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

ЗА 2022 РІК

 

 1. 1.     Кадрове і матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

 

1.1  Дані про науково-педагогічних працівників (НПП)

      Кількість співробітників (всього/ з них жінок)              –          19/14

                                                                        в тому числі:

1.1.1.                 докторів наук                                                          –          3/1

1.1.2.                  кандидатів наук/PhD                                              –          11/8

1.1.3.                  без ступеня                                                              –          5/4

1.1.4.                  пенсійного віку                                                      –          6/3

1.1.5.                  професорів                                                              –          2/1

1.1.6.                  доцентів                                                                   –          12/8

1.1.7.                  старших викладачів і асистентів                          –          5/4

1.1.8.                  старших лаборантів                                                –          2/2

1.1.9.                  докторів наук молодших 30 років                        –          0/0

1.1.10.              докторів наук молодших 40 років                        –          0/0

 

 

Таблиця 1.1

Список співробітників кафедри, які є членами докторських спеціалізованих рад; координаційних рад МОЗ; експертних комісій ДАК; експертами НАЗЯВО; експертами МОЗ; опонентами і рецензентами (вказати № ради) у 2022 р

 

№ з/п

ПІБ

Посада

Рада

1.

Сергета І.В.

Офіційний опонент

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.053 Дніпровського державного медичного університету

2.

Сергета І.В.

Голова спеціалізованої ради

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.051 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

3.

Сергета І.В.

Офіційний опонент

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.003.078 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

4.

Сергета І.В.

Голова спеціалізованої ради

Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.058 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

 

 • проф. Сергета І. В. протягом понад 20 років був членом спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 у ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 у Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України, є резервним кандидатом до складу галузевої експертної ради НАЗЯВО України з галузі знань 22 “Охорона здоров’я”, експертом МОН України із підготовки пропозицій щодо пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку України на 2021-2030 роки, членом Експертно-координаційної ради НАМН України з питань реалізації завдань і заходів Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки, заступником Голови комітету фахової експертизи “Гігієна; організація охорони здоров’я” ліцензійних іспитів “Крок 2. Загальна лікарська підготовка” Державної організації “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при МОЗ України”, вченим секретарем Міжнародної академії інтегративної антропології, членом обласної міжвідомчої робочої групи щодо профілактики неінфекційних захворювань Вінницької обласної державної адміністрації, членом атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, членом Президії наукового товариства гігієністів України, членом ГО “Українська Асоціація громадського здоров’я” та головою відокремленого підрозділу ГО “Українська асоціація громадського здоров’я” у Вінницькій області, членом ГО “Всеукраїнська асоціація науковців і лікарів з професійної патології та гігієни праці” та Українська Асоціація громадського здоров’я” та головою відокремленого підрозділу ГО “Всеукраїнська асоціація науковців і лікарів з професійної патології та гігієни праці” у Вінницькій області, членом бюро Колегії психофізіологів Національної медичної палати України, членом Вчених рад університету та медичних факультетів №1 і №2, наукової комісії університету, членом координаційної комісії університету у сфері інтелектуальної власності та академічного плагіату, членом методичної ради по роботі з іноземними студентами, членом методичної ради з медико-теоретичних дисциплін університету.

 

 

1.2 Матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

Таблиця 1.2

Перелік засобів вимірювальної техніки, яка кафедра отримала/купила/створила у 2022 році

№ з/п

Назва засобу

Показники вимірювання

Рік випуску

Протягом 2022 року кафедра загальної гігієни та екології

(у зв’язку з проведенням капітального ремонту навчального корпусу № 2,

на базі якого вона розміщена) не отримувала

 

 

2. Статусні показники діяльності кафедри (підрозділу).

 

2.1. Профілі науково-педагогічних працівників

Таблиця 2.1

 

ПІБ + англ.прізвище 

Посада

Профіль в Google Scholar 

Профіль в Scopus 

Профіль в

WoScience 

1.

Сергета

Ігор Володимирович

 

Serheta/Sergeta, Ihor V.

Доктор медичних наук,

професор, завідувач кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=DqZxVEEAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507647610

https://www.webofscience.com/wos/author/record/127923

 

ResearcherID Web of Science: Q-6219-2019 

2.

Браткова

Ольга

Юріївна

 

Bratkova,

Olga Ju.

Браткова

Ольга

Юріївна

 

Bratkova,

Olga Ju.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=pzz4_KsAAAAJ

https://www.webofscience.com/wos/author/record/I-1270-2018

 

ResearcherID Web of Science: I-1270-2018

3.

Мостова

Ольга

Петрівна

 

Mostova,

Olha P.

Доктор медичних наук,

професор кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=n7BvuCsAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203498704

 

4.

Стоян

Наталія Вікторівна

 

Stoyan,

Nataliya V.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mDC8QHMAAAAJ&hl=uk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209693548

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABD-8673-2020

 

ResearcherID Web of Science:

ABD-8673-2020

5.

Краснова

Людмила Іванівна

 

Krasnova, Ludmila І.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1htl6AcAAAAJ

https://www.scopus.com/home.uri

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZL-0127-2022

 

ResearcherID Web of Science:

GZL-0127-2022

6.

Латанюк Станіслав Олександрович

 

Lataniuk, Stanislav O.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7xIOHa8AAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508189877

 

7.

Ваколюк

Лариса Миколаївна

 

Vakolyuk,

Larysa M.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_K2JGnQAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201421959

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3410750

 

ResearcherID Web of Science:

AEH-0483-2022

8.

Редчіц

Микола Анатолійович

 

Redchits,

Mykola A.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=E3Vi0AgAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16834055100

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZM-7518-2022

 

Researcher ID Web of Science: GZM-7518-2022 

9.

Шевчук

Тарас Володимирович

 

Schevcuk,

Taras V.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=D6jZamUAAAAJ
https://id.elsevier.com/settings/updateProfessionalExperience

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2803681

 

ResearcherID Web of Science:

ACB-2530-2022

10.

Дударенко Оксана Борисівна

 

Dudarenko, Oksana B.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ccSWn0IAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201424434

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZK-6816-2022

 

ResearcherID Web of Science: GZK-6816-2022

11.

Дякова

Оксана Василівна

 

Dyakova,

Oksana V.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=m0m4tmIAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209681264

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2803685

 

ResearcherID Web of Science: ACB-2534-2022                                                     

12.

Панчук Олександ Юхимович

 

Panchuk, Olexander Y.

Доктор медичних наук, доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=B6FXMeUAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216804037

 

13.

Дреженкова

Інна

Леонідівна

 

Drezhenkova, Inna L.

Кандидат біологіч-них наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=j0-A1p0AAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216803324

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZK-2438-2022

 

ResearcherID Web of Science: GZK-2438-2022

14.

Процюк Людмила Олександрівна

 

Protsiuk, Liudmyla O.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?user=eYcfHwUAAAAJ&hl=uk&oi=ao

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209688010

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAE-1825-2019

 

ResearcherID Web of Science:

AAE-1825-2019

15.

Теклюк

Руслан Васильович

 

Tekliuk,

Ruslan V.

старший викладач кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5gxYJccAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206903875

 

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3246537

 

ResearcherID Web of Science:

ADR-4153-2022

16.

Тисевич

Тетяна Вікторівна

 

Tysevych,

Tatiana V.

асистент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-gMWf-UAAAAJ

https://id.elsevier.com/settings/updateProfessionalExperience

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3204632

 

ResearcherID Web of Science:

ADN-4294-2022

17.

Вергелес

Тетяна Михайлівна

 

Vergeles,

Tatiana M.

асистент кафедри

https://scholar.google.co

m.ua/citations?hl=uk&us

er=LEwR0qAAAAAJ

 

https://www.webofscience.

com/wos/author/record/AB

D-8678-2020

 

ResearcherID Web of

Science:

ABD-8678-2020

18.

Лукіна

Наталія

Юріївна

 

Lukina,

Natalia Ju.

асистент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=8_xKBPsAAAAJ

 

ResearcherID Web of

Science:

AES-5082-2022

19.

Гончарук

Тетяна

Іванівна

 

Goncharuk, Тetyana І.

асистент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5LzAFRUAAAAJ

 

 

 

2.2. Кількісні показники діяльності науково-педагогічних працівників (НПП) у 2022 р 

                                                                                                                                                                                        Таблиця 2.2 

 

Статті

 

Статті за співавтор-ства сту-дента

 

Підручники, посібники

Монографії

Патенти

 

Методичні рекомендації/

інформаційні листи

Тези

Кількість переможців Всеукраїнського конкурсу студентсь-ких наукових робіт + переможців Все-української Олімпіади

Загальна кількість показника

12

8

(1/7)

3

2

(2/–)

129

Коефіцієнт участі НПП

(Заг.кільк. поділена на кільк. НПП)

0,631

0,421

0,157

0,105

6,789

3. Перелік НДР, виконуваних на кафедрі:

Таблиця 3

Науково-дослідні роботи, що завершились у 2022 р./інформація за роки виконання/

№ з/п

 

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР

(рік початку і закінчення)

Наукові результати (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна)

Протягом 2022 року кафедра загальної гігієни та екології науково-дослідних робіт не завершувала

 

Таблиця 3.1

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2022 р.

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР

(рік початку і закінчення)

Наукові результати (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна)

1.

Особливості функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, стану здоров’я та якості життя учнівської і

студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності: сучасні підходи до

комплексної гігієнічної діагностики, психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки

(Державний реєстраційний номер: 0122U000103, прикладна,

кафедра загальної гігієни та екології, керівник науково-дослідної роботи –

д.мед.н., проф.

І.В. Сергета) 

2022–2026

За результатами проведених досліджень опубліковано 155 наукових робіт, в тому числі 11 статей, з яких 11 статей представлені у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз (1 робота представлена у наукометричні базі Web of Science), а також 130 тез, видані 1 підручник і 9 навчальних посібників, а також підготовлені 2 методичні рекомендацій, до структури яких включені результати проміжної НДР. Місце впровадження: навчальний процес та наукова діяльність закладів вищої освіти медичного і педагогічного профілю МОЗ і МОН України та практична діяльність наукових установ МОЗ і НАМН України.

Медична ефективність: удосконалення існуючих підходів до комплексної гігієнічної діагностики, психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки особливостей функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, стану здоров’я та якості життя учнівської і студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності, розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища на підставі використання фундаментальних положень адаптаційно-орієнтованого підходу, який забезпечує покращання функціональних можливостей організму та підвищення рівня професійної придатності учнів і студентів тощо.

Соціальна ефективність: удосконалення перебігу процесів формування високих функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, оптимізація перебігу психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації учнів і студентів до умов перебування в сучасних закладах середньої і вищої освіти.

Економічна ефективність: удосконалення і уніфікація sметодичних основ проведення оцінки стану здоров’я та комплексної гігієнічної діагностики психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки особливостей функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму та якості життя учнівської і студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності, розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища.

Перелік НДР, що продовжують виконуватися на кафедрі у 2023 році:

Таблиця 3.2

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР

(рік початку і закінчення

Очікувальні результати та їх можливий вплив на показники здоров'я населення.

Очікуваний економічний ефект від впровадження, тощо

1.

Особливості функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, стану здоров’я та якості життя учнівської і

студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності: сучасні підходи до

комплексної гігієнічної діагностики, психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки

(Державний реєстраційний номер: 0122U000103, прикладна,

кафедра загальної гігієни та екології, керівник науково-дослідної роботи –

д.мед.н., проф.

І.В. Сергета) 

2022–2026

Як очікувані результати і, отже, наукову новизну науково-дослідної роботи слід відзначити той факт, що на підставі виявлених закономірностей, які характеризують особливості

процесів формування та розвитку функціональних можливостей та адаптаційних ресурсів організму, учнів і студентів вперше буде проведена гігієнічна оцінка житлово-побутових і соціальних умов життя, режиму повсякденної діяльності, рівня навчальної адаптації та стану здоров’я сучасних учнів і студентів, досліджені особливості перебігу процесів психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації та формування психофізіологічних функцій організму і особливостей особистості учнів і студентів, які навчаються в сучасних закладах середньої і вищої освіти; проведена комплексна гігієнічна оцінка якості життя та адаптаційних можливостей учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних навчальних закладів, здійснена гігієнічна оцінка особливостей психофізіологічної та психічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти за умов використання дистанційних форм навчання, розроблені наукові принципи гігієнічної оцінки здоров’язберігаючої компетентності школярів, суттєво доповнені наукові основи університетської гігієни на сучасному етапі тощо.

Місце впровадження: навчальний процес та наукова діяльність закладів вищої освіти медичного і педагогічного профілю МОЗ і МОН України та практична діяльність наукових установ МОЗ і НАМН України.

Медична ефективність: удосконалення існуючих підходів до комплексної гігієнічної діагностики, психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки особливостей функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, стану здоров’я та якості життя учнівської і

студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності, розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища на підставі використання фундаментальних положень адаптаційно-орієнтованого підходу, який забезпечує покращання функціональних можливостей організму та підвищення рівня професійної придатності учнів і студентів тощо.

Соціальна ефективність: удосконалення перебігу процесів формування високих функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, оптимізація перебігу психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації учнів і студентів до умов перебування в сучасних закладах середньої і вищої освіти.

Економічна ефективність: удосконалення і уніфікація sметодичних основ проведення оцінки стану здоров’я та комплексної гігієнічної діагностики психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки особливостей функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму та якості життя учнівської і студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності, розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища.

3.1.         Анотований звіт перехідної НДР та протокол (окремим документом форма Додаток 3, 4)

 

4. Інформація про отримані гранти

Таблиця 4

Перелік грантів, отримуваних співробітниками кафедри

№ з/п

Грантодавець

Грантоотримувач

Сума гранту

Характеристика гранту

Результативність гранту

Співробітники кафедри загальної гігієни та екології

гранти на проведення наукових досліджень

протягом 2022 року не отримували

 

Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві (стажування науковців, участь у форумах, членство в іноземних організаціях, участь у виконанні міжнародних програм, сумісних наукових дослідженнях, наукові проекти за грантами тощо). При виконанні наукових програм спільних з іноземними партнерами, вказати назву програми, мету, термін виконання, джерела та обсяги фінансування.

 

Дослідницькі проекти

з міжнародним фінансуванням (згрупувати

за джерелами фінансування) 

За 2022 рік: 

- джерело фінансування (вид, назва)

- кількість

- обсяг фінансування (у валюті надходження)

Всього (обсяг фінансування)

 

 

5. Участь у доклінічних та клінічних випробуваннях фармпрепаратів

Таблиця 5

Перелік досліджень фармпрепаратів, виконаних кафедрою у 2022 р.

№ з/п

Назва

дослідження

№ протоколу

Дата укладання

Компанія

Спонсор

 

№ та дата експертного висновку дослідження

ПІБ

Головного дослідника

Доклінічні та клінічні випробування

фармацевтичних препаратів співробітниками

кафедри загальної гігієни та екологі

протягом 2022 року не проводились

 

 

6. Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри за 2022 рік

 

В ході проведених досліджень під час виконання планової наукової роботи здійснена комплексна гігієнічна оцінка особливостей психофізіологічної та психічної адаптації студентів медичних закладів вищої освіти за умов використання дистанційних і аудиторних форм організації навчальної діяльності, визначені особливості процесів розвитку психофізіологічних функцій організму та встановлені закономірності формування особливостей особистості дівчат і юнаків за різних форматів навчання, наукове обґрунтовані методики бальної оцінки особливостей перебігу психофізіологічної і психічної адаптації студентів медичних закладів вищої освіти в умовах організації навчальної діяльності в дистанційному (on-line) і в аудиторному (off-line) форматі. 

 

 • Список співробітників кафедри, які є членами редакційної колегії журналів з електронними посиланнями на ці журнали.

 

№ з/п

П І Б

Посада

Назва журналу та електронне посилання

1

Сергета І.В.

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

 • член редакційних колегій журналів:

– “Довкілля та здоров’я”

(http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua) ,

– “Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія”

(http://www.aptm.org.ua),

– “Вiomedical and biosocial anthropology”

(https://bba-journal.com/index.php/journal),

– “Педагогіка безпеки” (https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb);

 

 • член редакційної колегії збірника наукових праць:

– “Гігієна населених місць”

(http://www.hygiene-journal.org.ua);

 

 • член редакційної ради журналу:

– “Вісник Вінницького національного медичного університету”

(https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal);

 

 • член редакційної ради збірника наукових праць:

– “Актуальні проблеми профілактичної медицини” (http://appm.meduniv.lviv.ua).

 

 

7. Патентно-ліцензійна діяльність кафедри за 2022 рік

Таблиця 7

Дані про патентно-ліцензійну діяльність кафедри за 2022 р.

Перелік поданих заявок на об'єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, винахідники)

Перелік одержаних охоронних документів на об'єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник)

Посилання на електронний ресурс

Відомості про НОУ-ХАУ

Відомості про об'єкти авторського права (назва, № свідоцтва, автори)

Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назва, № договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат)

НДР, в процесі виконання якої створено об'єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, керівник, строки завершення, джерела фінансування)

Співробітники кафедри загальної гігієни та екології патентів

протягом 2022 року не отримували

 

8. Інформація про підготовку наукових кадрів:

 

8.1. Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Таблиця 8.1

Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Дисер-тації,

ПІБ

Виконується на кафедрі

З них:

Запла-новано

у 2022 році

Захищені у 2022 році за планом або із випередженням плану

Затверд-жено МОН України

Знаходя-ться на розгляді у МОН України

Подано до спецрад

Заборгованість

Доктор-ські

Канди-датські

Доктор філософії

(Теклюк Р.В.,

Вергелес Т.М.,

Коваль Н.В.)

3

(Теклюк Р.В.,

Вергелес Т.М.,

Коваль Н.В.)

 

(Коваль Н.В – готується до плану-вання)

 

 

8.2. Перелік виконуваних на кінець звітного періоду дисертаційних робіт:

Таблиця 8.2

Перелік виконуваних дисертаційних робіт співробітниками кафедри

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

            докторські 

Кандидатські, Доктора філософії

1.

Теклюк

Руслан

Васильович

 

Наукові основи гігієнічнічної оцінки здоро’язберігаючої компетентності сучасних школярів

14-16 років

2022

старший викладач кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

229 – Громадське здоров’я

2.

Вергелес

Тетяна Михайлівна

Гігієнічна оцінка особливостей психофізіологічної та психічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти за умов використання дистанційних форм навчання

2025

асистент кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

222 – Медицина

3.

Коваль

Наталія Володимирівна

Особливості впливу асоційованих зі стресом захворювань
на психофізіологічний стан операторів безпілотних авіаційних комплексів

2026

Начальник відділення психофізіології та психології Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону,

капітан

медичної

служби

222 – Медицина

 

 

8.3. Перелік захищених у 2022 році дисертаційних робіт:

Таблиця 8.3

Захищені у 2022 році дисертаційні роботи

№ з/п

ПІБ  

Назва теми,

ПІБ керівника

Терміни виконання за планом

Установа,

де

відбувся захист

Дата захисту

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

● докторські 

  –

● кандидатські

  –

● доктор філософії

  –

                   

 

 

8.4. Перелік затверджених у 2022 році МОН України дисертаційних робіт:

Таблиця 8.4

Затверджені МОН України у 2022 р. дисертаційні роботи

№ з/п

ПІБ

Назва теми,

ПІБ керівника

Терміни виконання за планом

Номер диплома, дата видачі

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

●     докторська 

  –

 • кандидатські 

  –

● доктор філософії

 

 

 

8.5. Перелік дисертаційних робіт, поданих до спеціалізованих рад у 2022 році:

Таблиця 8.5

Дисертаційні роботи, подані до спеціалізованих рад у 2022 році

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де знаходиться спецрада

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

  –

8.6. Перелік боржників за дисертаційними роботами:

Таблиця 8.6

Боржники за дисертаційними роботами

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

 

  –

 

 • за докторськими дисертаціями
 • за кандидатськими дисертаціями
 • доктор філософії

 

8.7. Клінічна ординатура, аспірантура, докторантура:

Таблиця 8.7.1

Дані про осіб, які навчалися в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі протягом року

№ з/п

ПІБ

Терміни навчання

Ефективність навчання (захист дисертаційної роботи або за відсутності зазначити причини)

1.

Теклюк Руслан Васильович

2017-2022

прикріплений здобувач ІV року навчання,

навчання відбувається згідно із планом

2.

Вергелес Тетяна Михайлівна

2020-2025

прикріплений здобувач ІІІ року навчання,

навчання відбувається згідно із планом

3.

Коваль Наталія Володимирівна

2020-2026

аспірант І року навчання,

навчання відбувається згідно із планом

 

Таблиця 8.7.2

Дані про аспірантів, докторантів, які захистили дисертації або подали їх до захисту до спеціалізованих рад поза ВНМУ

№ з/п

ПІБ

Тема дисертації

Дата захисту

Номер, шифр спеціалізованої ради

Дата затвердження

 

8.8. План підготовки докторів та кандидатів наук:

Докторів наук                                                         Таблиця 8.8

Шифр

спе-

ціаль-

ності

Спеціальність

Т е р м і н     в и к о н а н н я

Примітка

Початок у 2022 році

Продовжують

виконувати

Завершують

у 2022 році

згідно

з пла-

ном

поза-

пла-

ном

згідно

з пла-

ном

поза-

пла-

ном

222

 

229

Медицина

 

Громадське здоров’я

1

 

2

 

1

 

 

 

 

 

Докторів філософії                                                      Таблиця 8.9

Шифр

спе-

ціаль-

ності

Спеціальність

Т е р м і н     в и к о н а н н я

Примітка

Початок у 2022 році

Продовжують

виконувати

Завершують

у 2022 році

згідно

з пла-

ном

поза-

пла-

ном

згідно

з пла-

ном

поза-

пла-

ном

222

 

229

Медицина

 

Громадське здоров’я

1

 

2

 

1

 

 

 

 

 

9. Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок

 

9.1. Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

Таблиця 9.1

Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

№ з/п

Назва наукового форуму та місце проведення

Участь співробітників кафедри у наукових форумах (чол.)

Термін проведення

Конгресах

З’їздах

Конференціях

1.

Formation of innovative potential of world scien-ce: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference. November 26, 2021. Tel Aviv, State of Israel.

 

 

1

26 листопада 2021 року

2.

Features of the development of

Modern science in the pandemic’s era: collection of scientific papers “SCIENTIA” with

Proceedings of the I International

Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), December 3, 2021. Berlin, Germany.

 

 

1

2 грудня

2021 року

 

3.

The 3rd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (December 5-7, 2021).

 

 

1

5-7 грудня 2021 року

4.

The XII International Science Conference “Topical tendencies of science and practice” (December 07-10, 2021, Edmonton, Canada).

 

 

1

7-10 грудня 2021 року

5.

Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with Proceedings of the III International Scientific and Practical Confe-rence (Vol. 3), Oxford, December 10, 2021.

 

 

1

10 грудня

2021 року

6.

The 10th International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and deve-lopment” (December 12-14, 2021) Madrid, Spain.

 

 

1

12-14 грудня 2021 року

7.

The XIII International Science Conference “Perspectives of development of science and practice”, December 14-17, 2021. — Prague, Czech Republic.

 

 

1

14-17 грудня 2021 року

8.

The 6th International scientific and practical conference “Interna-tional scientific innovations in human life” (December 15-17, 2021). — Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom.

 

 

1

15-17 грудня 2021 року

9.

The XIV International Science Conference “Theoretical foundations in practice and science”, December 21-24, 2021. — Bilbao, Spain.

 

 

1

21-24 грудня 2021 року

10.

Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference. December 24, 2021. — Helsinki, Republic of Finland.

 

 

1

24 грудня

2021 року

11.

The XV International Science Conference “Trends in the deve-lopment of practice and science”, December 28-31, 2021. — Oslo, Norway.

 

 

1

28-31 грудня 2021 року

12.

The ІV International Scientific and Practical Conference “Actual problems of practice and science and methods of their solution”, January 31- February 02. — Italy, Milan, 2022.

 

 

1

31 січня-2 лютого 2022 року

13.

III навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища” : тези доповідей навчально-методичної конференції м. Вінниця.

 

 

12

9 лютого

2022 року

14.

The 1st International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (February 13-15, 2022). — Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain, 2022.

 

 

1

13-15 лютого 2022 року

15.

Науково-практична конференція з міжнарод-ною участю “Екологічні та гігієнічні

проблеми сфери життєдіяльності людини”

 

 

5

16 березня 2022 року

16.

The ХV International Scientific and Practical Conference “Multidisciplinary academic notes. Science research and practice”. — April 19-22, 2022, Madrid, Spain.

 

 

1

19-22 квітня 2022 року

17.

The ХVI International Scientific and Practical Conference “Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them”, April 26-29, 2022, Athens, Greece.

 

 

1

26-29 квітня 2022 року

18.

The ХVIII International Scientific and Practical Conference “Advancing in research, practice and education. — May 10-13, 2022. — Florence, Italy..

 

 

1

10-13 травня 2022 року

19.

The 11th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (May 11-13, 2022). — Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. —2022

 

 

1

11-13 травня 2022 року

20.

Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference,. Cambridge, May 20, 2022.

 

 

1

20 травня

2022 року

21.

Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference20., May 27, 2022. — Stockholm, Kingdom of Sweden:.

 

 

1

27 травня

2022 року

22.

The ХХI International Scientific and Practical Conference “Actual priorities of modern science, education and practice”, May 31-03 June, 2022. — Paris, France

 

 

1

31 травня-3 червня 2022 року

23.

The 5th International scientific and

practical conference “Eurasian scientific discussions” (June 5-7, 2022) Barca Academy Publishing. — Barcelona,Spain, 2022.

 

 

1

5-7 червня 2022 року

24.

The ХХII International Scientific and

Practical Conference “Multidisciplinary

academic research, innovation and results”,

June 07- 10, 2022. — Prague,

Czech Republic.

 

 

1

7-8 червня 2022 року

25.

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції. м. Дебрецен (Угорщина).

 

 

1

7 червня

2022 року

26.

The ХХIII International Scientific and Practical Conference Theoretical and science bases of actual tasks”. — June 14-17, 2022, Lisbon, Portugal.

 

 

1

14-17 червня 2022 року

27.

The 13th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (June 19-21, 2022). — MDPC Publishing, — Berlin, Germany. 2022

 

 

1

19-21 червня 2022 року

28.

The ХХIV International Scientific and Practical Conference “Multidisciplinary academic notes. Science research and practice”, June 21-24, 2022. — Madrid, Spain

 

 

1

21-24 червня 2022 року

29.

Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Confe-rence (Vol. 3), June 24, 2022. — Helsinki, Republic of Finland

 

 

1

24 червня

2022 року

30.

The 10th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (June 25-27, 2022) —SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022.

 

 

1

25-27 червня 2022 року

31.

The ХХV International Scientific and Practical Conference “Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them”, June 28 – July 01, 2022, — Athens, Greece

 

 

1

28 червня-1 липня 2022 року

32.

The 6th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (July 3-5, 2022). — Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022

 

 

1

3-5 липня

2022 року

33.

The ХХVI International Scientific and Practical Conference “Problems of science and practice, tasks and ways to solve them”. — July 05 – 08, 2022, Helsinki, Finland

 

 

1

5-8 липня

2022 року

34.

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми,/тенденції розвитку: матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції.  — м. Любляна (Словенія

 

 

1

7 липня

2022 року

35.

Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique : collection de papiers scientifiques “ΛΌГOΣ” avec des matériaux de la III conférence scientifique et pratique internationale, 8 juillet 2022. — Paris.

 

 

1

8 липня 2022 року

36.

The ХХVII International Scientific and Practical Confe-rence Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice”, July 12 – 15, 2022. — Prague, Czech Republic.

 

 

1

12-15 липня 2022 року

37.

The 14th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (July 13-15, 2022). — BoScience Publisher, Chicago, USA., 2022

 

 

1

13-15 липня 2022 року

38.

Features of the development of modern science in the pandemic’s era: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), July 15, 2022. — Berlin, Germany.

 

 

1

15 липня

2022 року

39.

The ХХVIII Interna-tional Scientific and Practical Conference “Science and practice, actual problems, innovations”, July 19-22, 2022. — Milan, Italy

 

 

1

19-22 липня 2022 року

40.

The ХХIX International Scientific and Practical Conference “Trends in science and practice of todayґ” July 26-29, 2022, Stockholm, Sweden

 

 

1

26-29 липня 2022 року

41.

The ХХX Interna-tional Scientific and Practical Conference “The newest problems of science and ways to solve them”, August 02-05, 2022. — Helsinki, Finland

 

 

1

2-5 серпня 2022 року

42.

The current state of development of world science: characteristics and features: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, August 5, 2022. — Lisbon, Portuguese Republic

 

 

1

5 серпня

2022 року

43.

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції. — м. Дікірх (Люксембург).

 

 

1

7 серпня

2022 року

44.

Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten “ΛΌГOΣ” zu den Materialien der II internationalen wissenschaftlich-praktischen. Konferenz, Zürich, 12. August, 2022.

 

 

1

12 серпня

2022 року

45.

The 15th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (August 14-16, 2022). — MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022.

 

 

1

12-14 серпня 2022 року

46.

Formation of innovative potential of world science: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, August 19, 2022. — Tel Aviv, State of Israel

 

 

1

19 серпня

2022 року

47.

The 12th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (August 21-23, 2022). — SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022.  

 

 

1

21-23 серпня 2022 року

48.

The ХХXIII International Scientific and Practical Conference “Trends in the development of science in the modern world”, August 23-26. — 2022, Graz, Austria.

 

 

1

23-26 серпня 2022 року

49

The ХХXIV International Scientific and Practical Conference “Problems of the development of modern science”, August 30–September 02. — 2022, Madrid, Spain.

 

 

1

30 серпн-2 вересня 2022 року

50.

The ХХXV International Scientific and Practical Conference “Science, development and the latest development trends”, September

06-09, 2022. — Paris, France.

 

 

1

6-9 вересня 2022 року

51.

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції. —

м. Орхус (Данія).

 

 

1

7 вересня

2022 року

52.

The 16th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (September 11-13, 2022). — MDPC Publishing, — Berlin, Germany. 2022..

 

 

1

11-13 вересня 2022 року

53.

Науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього

дня безпеки пацієнтів 2022 року “Безпека пацієнтів в україні: ліки без шкоди — м. Київ

 

 

4

16 вересня 2022 року

54.

Scientific forum: theory and practice of research: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, September 16, 2022. — Valencia, Kingdom of Spain.

 

 

1

16 вересня 2022 року

55.

Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, October 14, 2022. European Scientific Platform, 2022. — Oxford,

 

 

1

14 жовтня 2022 року

56.

Modernization of science and its influence on global processes: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, October 21, 2022. — Bern, Swiss Confederation

 

 

1

21 жовтня 2022 року

57.

Науково-практична конференцыя з мыжнародною участю: “Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання)” — м. Київ

 

 

5

21-22 жовтня 2022 року

58.

VII Міжнародна науково-практична конференція “Innovative areas of solving problems of science and practice”, 08-11 листопада 2022 р —, Осло, Норвегія

 

 

1

8-11 листопада 2022 року

59.

Науково-практичнай онлайн-конференція з міжнародною участю

“Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків”, 16-17 листопада 2022 р.—  м. Харків

 

 

2

16-17 листопада 2022 року

 

60.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України: інструменти та виклики” , 16-17 листопада 2022 р. — м. Київ

 

 

1

17-18 листопада 2022 року

61.

Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена Міжнародному дню педіатра, 18 листопада 2022 року  м. Київ

 

 

1

18 листопада 2022 року

 

9.2. Перелік наукових форумів:

Таблиця 9.2

Наукові форуми, які були проведенні на базі кафедри

№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Кількість учасників

Внесений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів (так / ні)

1.

ХIХ Наукова конференціяї студентів та молодих вчених з міжнародною участю “Перший крок в науку — 2022”

7-9 квітня 2022 року, м. Вінниця

14

тпк

10. Видавнича діяльність кафедри

 

 

10.1. Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

                                                                                                                                                                                        Таблиця 10.1 

Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

Монографії

Підручники, посібники

Статті, в т.ч.

закордоном

Тези, в т.ч.

закордоном

Scopus/WOS

Методичні

рекомендації, методичні вказівки

(МР / МВ)

Інформаційні листи

Патенти

3

8 (1/7)

12/–

129/55

–/1

2/–

 

 

 

10.2. Перелік публікацій

Таблиця 10.2

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

Монографії

1.

Сергета І.В.,

Стоян Н.В.,

Браткова О.Ю.,

Краснова Л.І.,

Лукіна Н.Ю. 

Гігієнічна оцінка процесів формування та розвитку психофізіологічних функцій студентів медичних закладів вищої освіти як детермінанта розроблення здоров’язберігаючих технологій

Trends and

prospects of scientific thought in

medicine : collective monograph / Lysytsya A., — etc. — І nternational Science Group. — Boston : Primedia eLaunch, 2022. — Р. 295—303. Available at : DOI — 10.46299/ISG.2022. MONO.MED 1

2.

Chorna V.V.,

Khliestova S.S.,

Serebrennikova O.A.,

Serheta I.V.

Problems of improving the mental health of the population of ukraine and the peculiarities of their solution at the current stage

Prospektive

globale wissenschaftliche Trends: Innovative Technik, Sicherheit, Medizin, Biologie, Landwirtschaft, Kunstgeschichte / Serheta I.V., Seledtsov A.M., Yevtushenko M.Y. et.al.. — Monografische Reihe “Europäische Wissenschaft”.

Buch 11. Teil 1. 2022. — P. 51—65.

3.

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.,

Вергелес К.М.,

Макарова О.І.

Санітарно-гігієнічна оцінка особливостей перебування у медичному закладі вищої освіти та в домашніх помешканнях і гуртожитках за умов організації аудиторного (on-line) і дистанційного (off-line) навчання

Scientific Foundations in medicine and Phar-macy: collective mono-graph / Malyk O. — etc. — Іnternational Science Group. — Boston : Primedia eLaunch, 2022. —  Available at : DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.MED.2. — P. 164—174.

Підручники

4.

Bardov V.G., Omelchuk S.T., Merezhkina N.V.

Serheta I.V. et al 

Hygiene and Ecology = Гігієна та екологія : student’s book = підручник / [V G. Bardov, S.T. Omelchuk, N.V. Merezhkina et al.] ; ed. by V.G. Bardov. Translation from Ukrainian ed. 

Hygiene and Ecology = Гігієна та екологія : student’s book = підручник / [V G. Bardov, S.T. Omelchuk, N.V. Merezhkina et al.] ; ed. by V.G. Bardov. Translation from Ukrainian ed. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2022. — 456 p 

Посібники

5.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

 Краснова Л.І.,

Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В.,

Латанюк С.О.,

Редчіц М.А.,

Дударенко О.Б.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.,

Дякова О.В.,

Теклюк Р.В.,

Процюк Л.О.,

 Гончарук Т.І.,

Лукіна Н.Ю.,

Тисевич Т.В.,

Вергелес Т.М., Брюховецька Ю.С.

Матеріали для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Гігієна та екологія” Частина 1 “Загальні питання гігієни та екології” для студентів 3 курсу медичного факультету: галузь знань – 22 Охорона здоров’я, спеціальності – 222  Медицина, 228  Педіатрія

Матеріали для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Гігієна та екологія” Частина 1 “Загальні питання гігієни та екології” для студентів 3 курсу медичного факультету: галузь знань – 22 Охорона здоров’я, спеціальності – 222  Медицина, 228  Педіатрія/ За редакцією д.мед.н., проф. І.В. Сергети та к.мед.н., доц. О.Ю. Браткової. — Вінниця, 2021. — 148 с.

6.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Краснова Л.І.,

Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В.,

Латанюк С.О.,

Редчіц М.А.,

Дударенко О.Б.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.,

Дякова О.В.,

Теклюк Р.В.,

Процюк Л.О.,

 Гончарук Т.І.,

Лукіна Н.Ю.,

Тисевич Т.В.,

 Вергелес Т.М., Брюховецька Ю.С.

Матеріали для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Гігієна та екологія” Частина 2 “Спеціальні питання гігієни та екології” для студентів 3 курсу медичного факультету: галузь знань – 22 Охорона здоров’я, спеціальності – 222  Медицина, 228  Педіатрія /

навчальної дисципліни “Гігієна та екологія” Частина 2 “Спеціальні питання гігієни та екології” для студентів 3 курсу медичного факультету: галузь знань – 22 Охорона здоров’я, спеціальності – 222  Медицина, 228  Педіатрія / За редакцією д.мед.н., проф. І.В. Сергети та к.мед.н., доц. О.Ю. Браткової. – Вінниця, 2021. – 160 с.

 

7.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Краснова Л.І.,

Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В.,

Латанюк С.О.,

Редчіц М.А.,

Дударенко О.Б.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.,

Дякова О.В.,

Теклюк Р.В.,

 Процюк Л.О.,

Гончарук Т.І.,

Лукіна Н.Ю.,

Тисевич Т.В.,

Вергелес Т.М., Брюховецька Ю.С.

Індивідуальний зошит для роботи студентів “Військова гігієна”

(частина 3) для студентів 3 курсу медичного факультету: галузь знань — 22 Охорона здоров’я, спеціальності — 222 Медицина,

228 Педіатрія

Індивідуальний зошит для роботи студентів “Військова гігієна” (частина 3) для студентів 3 курсу медичного факультету: галузь знань — 22 Охорона здоров’я, спеціальності — 222  Медицина, 228  Педіатрія / За редакцією д.мед.н., проф. І.В. Сергети та к.мед.н., доц. О.Ю. Браткової. — Вінниця, 2021. — 68 с.

8.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Гончарук Т.І.,

Краснова Л.І.,

Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В.,

Латанюк С.О.,

 Редчіц М.А.,

Дударенко О.Б.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.,

Дякова О.В.,

Теклюк Р.В.,

Процюк Л.О.,

Лукіна Н.Ю.,

Тисевич Т.В.,

Вергелес Т.М., Брюховецька Ю.С.

Зошит №1 для індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Гігієна та екологія” для 3 курсу медичного факультету: галузь знань –

22 Охорона здоров’я, спеціальність — 225 Медична психологія

Зошит №1 для індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Гігієна та екологія” для 3 курсу медичного факультету: галузь знань – 22 Охорона здоров’я, спеціальність — 225 Медична психологія / За редакцією д.мед.н., проф. І.В. Сергети та к.мед.н., доц. О.Ю. Браткової. — Вінниця, 2022. — 124 с.

9.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Гончарук Т.І.,

Краснова Л.І.,

Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В.,

Латанюк С.О.,

 Редчіц М.А.,

Дударенко О.Б.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.,

 Дякова О.В.,

Теклюк Р.В.,

Процюк Л.О.,

Лукіна Н.Ю.,

Тисевич Т.В.,

Вергелес Т.М., Брюховецька Ю.С

Зошит №2 для індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Гігієна та екологія” для 3 курсу медичного факультету: галузь знань —

22 Охорона здоров’я, спеціальність —

225 Медична психологія

 

Зошит №2 для індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Гігієна та екологія” для 3 курсу медичного факультету: галузь знань —22 Охорона здоров’я, спеціальність — 225 Медична психологія / За редакцією д.мед.н., проф. І.В. Сергети та к.мед.н., доц. О.Ю. Браткової. — Вінниця, 2022. — 120 с.

10.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Гончарук Т.І.,

Краснова Л.І.,

Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В.,

Латанюк С.О.,

Редчіц М.А.,

Дударенко О.Б.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.,

Дякова О.В.,

Теклюк Р.В.,

Процюк Л.О.,

Лукіна Н.Ю.,

Тисевич Т.В.,

 Вергелес Т.М., Брюховецька Ю.С

Зошит №1 для індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Гігієна та екологія” для 2 курсу стоматологічного факультету: галузь знань — 22 Охорона здоров’я, спеціальність — 221 Стоматологія.

 

Зошит №1 для індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Гігієна та екологія” для 2 курсу стоматологічного факультету: галузь знань — 22 Охорона здоров’я, спеціальність — 221 Стоматологія / За редакцією д.мед.н., проф. І.В. Сергети та к.мед.н., доц. О.Ю. Браткової. — Вінниця, 2022.— 136 с.

11.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Гончарук Т.І.,

Краснова Л.І.,

Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В.,

Латанюк С.О.,

Редчіц М.А.,

Дударенко О.Б.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.,

Дякова О.В.,

Теклюк Р.В.,

Процюк Л.О.,

Лукіна Н.Ю.,

Тисевич Т.В.,

Вергелес Т.М., Брюховецька Ю.С

Зошит №2 для індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Гігієна та екологія” для 2 курсу стоматологічного факультету: галузь знань — 22 Охорона здоров’я, спеціальність — 221  Стоматологія

Зошит №2 для індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Гігієна та екологія” для 2 курсу стоматологічного факультету: галузь знань — 22 Охорона здоров’я, спеціальність — 221 Стоматологія / За редакцією д.мед.н., проф. І.В. Сергети та к.мед.н., доц. О.Ю. Браткової. — Вінниця, 2022. — 112 с.

Методичні рекомендації

12.

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.,

Вергелес К.М.,

Макарова О.І. 

Методики бальної оцінки особливостей перебігу психофізіологічної і психічної адаптації студентів медичних закладів вищої освіти в умовах організації навчальної діяльності в дистанційному (on-line) та в аудиторному (off-line) форматі 

Вінниця, 2022. — 24 с. 

13.

Яворовський О.П.,

Сергета І.В., Серебреннікова О.А.,

Скалецький Ю.М, Паустовський Ю.О., Зенкіна В.І.,

Брухно Р.П.,

Зінченко Т.О.,

Кудієвський Я.В.

Методи виявлення хронічної втоми і професійного вигорання та шляхи їх профілактики і збереження працездатності медичного персоналу сучасних закладів охорони здоров’я

К., 2022. — 48 с.

Інформаційні листи

         

 

Таблиця 10.3

 
   


 Статті в журналах за 2022 р., включених до баз Scopus або Web of Science (треба вказати також статті, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Електрона адреса

Бібліо-графія

 

Медичний факультет № 1

Кафедра загальної гігієни та екології

Serheta I.V., Vergeles Т.М., Kizina І.E., Shkarivskyi Yu.L.,

Gunas І.V.

Regularities of processes of development of psycho-physiological functions of students during the application of remote and auditory learning formats

https://womab.com.ua/ua/smb-2022-03/9499

Світ медицини та біології. 2022. № 3 (81). C. 153-158.

 

(WoS)

 

Разом: n=1

 

                                                Таблиця 10.4

Перелік тез, що входять до Scopus або Wos

 
   


 (треба вказати також тези, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Електрона адреса

Бібліографія

 

Разом: n=0

 

Таблиця 10.5

Перелік опублікованих статей, що входять до інших наукометричної бази даних   

Назва статті

Назва

журналу

П.І.Б. авторів

Електронна адреса

Обсяг сторінок статті

 

Бібліографія  

1.

Girth body dimensions in men and women with seborrheic dermatitis of varying severity

 

Reports of Morphology

 

Khasawneh Ahmad Raed,

Serheta I.V.,

Belik N.V.,

Dovhan A.O.,

Zhuchenko I.I.

 

https://morphology-journal.com/index.php/journal/article/view/484/472

 

 

DOI: 10.31393/morphology-journal-2021-27(4)-03 

6

Reports of Morphology. — 2021. Vol. 27, №4. P. 22-27.

2.

Skinfold thickness

in men and women

with seborrheic

dermatitis of

varying severity

 

 

Reports of Morphology

 

Khasawneh Ahmad Raed,

Dmytrenko S.V.,

Bondar S.A.,

Serheta I.V.,

Anfilova M.R...

 

https://morphology-journal.com/index.php/journal/article/view/511/492

 

 

DOI: 10.31393/morphology-journal-2022-28(2)-03

5

Reports of Morphology. — 2022. Vol. 28, No 2. P. 20-24.

3.

Somatotypological parameters of the body in men and women with seborrheic dermatitis of varying severity

 

Вісник Вінницького національного медичного університету

Khasawneh Ahmad Raed,

Serheta I.V.,

Vadzyuk S.N.,

Khapitska O.P.,

Bondar S.A.

https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/996/954

 

 

DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2022-26(2)-06

6

Вісник Вінницького національного медичного університету. 2022. Т. 26, №2. С. 209-214.

 

4.

Наукове обґрунтування гігієнічних принципів профілактики розвитку донозологічних зрушень у стані психічного здоров’я учнів сучасних закладів середньої освіти (огляд літератури і власних досліджень)

 

Журнал Національної Академії медичних наук України

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Серебреннікова О.А.

http://journal.amnu.gov.ua/images/pdf/2022-28-1/3-21062022.pdf

 

 

DOI: 10.37621/jnamsu-2022-1-2

21

Журнал Національної Академії медичних наук України. 2022. Т. 28, № 1. С. 306-326.

5.

Психогігієнічні принпипи використання здоров’язберігаючих технологій у сучасних закладах вищої освіти

 

Environment and Health. Довкілля та здоров’я

Сергета І.В.,

Серебреннікова О.А.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.,

Макарова О.І

http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=FBDB54B8A3EA96C1C22588690027EB1C

 

DOI: 10.32402/dovkil2022.02.032

10

Environment and Health. Довкілля та здоров’я. 2022. № 2 (103).

С. 32-41.

6.

Особливості впливу асоційованих зі стресом захворювань на психофізіологічний стан операторів безпілотних авіаційних комплексів

 

Український журнал військової медицини

Кальниш В.В.,

 Пашковський С.М.,

Сергета І.В.,

Коваль Н.В.

https://ujmm.org.ua/index.php/journal/issue/view/25/84

 

 

 DOI:

10.46847/ujmm.2022.3(3)s

5

Український журнал військової медицини 2022. Т. 3. №3 (додаток). С. 37-41.

7.

Особливості зв’язку та взаємозалежності характеристик рівня розвитку професійно-значущих психофізіологічних функцій організму студентів у разі застосування дистанційних і аудиторних форм навчання та їх прогностичне значення.

Вергелес Т. М

https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/1046

 

 

DOI: 

10.31393/reports-vnmedical-2022-26(3)-23

8

Вісник Вінницького національного медичного університету. 2022. Т. 26, № 3. С. 477-485.

8.

Кардіоваскулярна безпека комбінації інгаляційного кортикостероїда та бета 2-агоніста пролонгованої дії з похідним метилксантину тривалої дії при лікуванні неконтрольованої бронхіальної астми у дітей.

 

 Current Issues and Prospects for the Development of Scientific

Research

Герасимова О.В.

ПроцюкТ.Л.

Пугач М.М.

Процюк Л.О.https://medicine and pharmacy - InterConf

https:// archive.interconf.center

 

 

 

DOI:

10.51582/interconf.19-20.10.2022.032

8

Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference. 2022.

P. 289-297.

9.

Гігієнічна оцінка особливостей процесів формування показників розумової працездатності студентської молоді, яка перебуває за умов використання дистанційних і традиційних аудиторних форм навчання

 

Гігієна населених місць

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.

http://www.hygiene-journal.org.ua/site/gnm.nsf/all/article?opendocument&stype=5D3679632E5789FCC22588E10047F2D7

 

DOI:

 

Гігієна населених місць. 2022. Вип. 72.

С. 143-151.

10.

Провідні компоненти індивідуальної концепції здоров’я у контексті формування здоров’язберігаючої компетентності дівчат і юнаків

 

Гігієна населених місць

Текдюк Р.В.,

Сергета І.В.

http://www.hygiene-journal.org.ua/site/gnm.nsf/all/article?opendocument&stype=1261140DE8CB653CC22588E10049D30D

 

DOI:

 

 

 

Гігієна населених місць. 2022. Вип. 72.

С. 152-161

11.

Психогігієнічна оцінка особливостей емоційного вигорання, астенічного і депресивного станів та агресивності студентів в умовах застосування дистанційного (on-line) навчання

 

Environment and Health. Довкілля та здоров’я

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.

http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=FBDB54B8A3EA96C1C22588690027EB1C

 

DOI: 10.32402/dovkil2022.02.032

 

Environment and Health. Довкілля та здоров’я. 2022. № 4 (105).

(прийнята до друку).

 

Таблиця 10.6

Перелік опублікованих статей, тез, що не увійшли до попередніх таблиць

 

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж) 

1.

Сергета І.В.,

Мостова О.П.

Місце і роль заходів психогігієнічної корекції у структурі сучасної шкільної медицини

Formation of innovative

potential of world science: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), November 26, 2021. Tel Aviv, State of Israel: European Scientific Platform, 2019. Р. 106-107.

2.

Сергета І.В.,

Дреженкова І.Л.

Рівень рухової активності та його роль у підвищенні функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму осіб підліткового та юнацького віку

Наукові тренди постіндустріального суспільства:

матеріали II Міжнародної

наукової конференції (Т. 3), м. Запоріжжя, 3 грудня, 2021 р. /

Міжнародний центр

Наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. C. 76-77.

3.

Сергета І.В.

 

Фізіолого-гігієнічна оцінка рівня професійно-орієнтованої успішності та адаптаційних ресурсів організму юнаків, які здобувають виробничі професії

Features of the development of

Modern science in the pandemic’s era: collection of scientific papers SCIENTIA with

Proceedings of the I International

Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), December 3, 2021. Berlin, Germany:

European Scientific Platform,

2021. P. 88-89.

4.

Сергета І.В.

Процеси формування психофізіологічних функцій організму учнів і студентів та їх особливості на різних етапах здобуття професійної освіти

Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3-4 грудня 2021 р.). К.: “Київський медичний науковий центр”, 2021. C. 39-41.

5.

Сергета І.В.,

Сергета Д.П.,

Макарова О.І.

Показники фізичного розвитку новонароджених дітей та характеристик, що відображують медико-соціальні особливості життєдіяльності, особливості перебігу вагітності та характеру трудової діяльності їх матерів: закономірності взаємозалежності

The 3rd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (December 5-7, 2021).SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2021. P. 145-148.

6.

Сергета І.В.

Психогігієнічні та прогностичні аспекти оцінки процесів формування особливостей особистості студентів закладів вищої медичної освіти

Перспективні напрямки наукових досліджень XXI

століття, LXXV Міжнародна науково-практична iнтернет-

конференція (м. Харків, 6 грудня 2021 року). Ч. 3. Харків, 2021. С. 62-65.

7.

Сергета І.В.,

Сергета Д.П.,

Макарова О.І.

Особливості фізичного розвитку новонароджених дітей: сучасні тенденції і прогностичні аспекти запобігання імовірних несприятливих змін

The XII International Science Conference Topical tendencies of science and practice” (December 07-10, 2021, Edmonton, Canada). Canada, Edmonton, 2021.

P. 287-289.

8.

Сергета І.В.,

Сергета Д.П.,

Макарова О.І.

Гігієнічна оцінка соціальних і соціально-побутових умов організації повсякденної життєдіяльності, особливостей режиму повсякденної діяльності та особливостей особистості матерів, які народили

Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers ΛΌГOΣ with Proceedings of the III International Scientific and Practical Confe-rence (Vol. 3), Oxford, December 10, 2021. Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. Р. 79-80.

9.

Сергета І.В.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.

Особливості способу життя та стан адаптаційних ресурсів і функціональних можливостей організму студентів

 

The 10th International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and deve-lopment” (December 12-14, 2021). Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2021.

P. 112-114.

10.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.

Процеси формування здорового способу життя сучасних студентів та місце в їх структурі заходів психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації

The XIII International Science Conference Perspectives of development of science and practice”, December 14-17, 2021. Prague, Czech Republic.

Р. 308-309.

11.

Сергета І.В.,

Сергета Д.П.,

Макарова О.І.

Прогностична оцінка умов життєдіяльності і особливостей особистості матерів та їх впливу на фізичний розвиток новонароджених дітей

The 6th International scientific and practical conference “Interna-tional scientific innovations in human life” (December 15-17, 2021). Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom,. 2021. Р. 141-146.

12.

Сергета І.В.,

Сергета Д.П.,

Макарова О.І.

Стандартизовані нормативні показники фізичного розвитку та референтні нормативні таблиці оцінки фізичного розвитку новонароджених дітей Подільського регіону України

Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали II Міжнародної наукової конференції (Т. 3), м. Херсон, 17 грудня, 2021 р. / Міжнародий центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С. 77-79.

13.

Сергета І.В.

 

Особливості мотиваційної структури особистості студентів сучасних закладів вищої медичної освіти

Наукові підсумки 2021 року,

LXXVІ Міжнародна

науково-практична iнтернет-конференція. м. Одеса,

20 грудня 2021 року. Одеса, 2021. Ч. 2. – С. 109-113.

14.

Сергета І.В.,

Дударенко О.Б.

Астенічні прояви у структурі властивостей особистості ВІЛ-інфікованих осіб та ефективні напрямки їх психогігієнічної корекції

Наукові підсумки 2021 року,

LXXVІ Міжнародна

науково-практична iнтернет-конференція. м. Одеса,

20 грудня 2021 року. Одеса, 2021. Ч. 2. С. 114-116.

15.

Сергета І.В.,

Сергета Д.П.,

Макарова О.І

Прогностичні критерії формування провідних показників фізичного розвитку новонароджених дітей в онтогенезі

The XIV International Science Conference Theoretical foundations in practice and science, December 21-24, 2021. Bilbao, Spain. Р. 301-303.

16.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Панчук О.Ю.,

Мостова О.П.

Психічний стан сучасних учнів впродовж часу навчання у старших класах сучасних закладів середньої освіти: особливості та провідні тенденції змін

Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers SCIENTIA with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical

Conference (Vol. 2), December 24, 2021. Helsinki, Republic of Finland: European Scientific Platform. P. 115-116.

17.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Мостова О.П.,

Браткова О.Ю.

Концептуальні основи імовірнісного передбачення та ефективної прогностичної оцінки особливостей психофізіологічної і психічної адаптації

сучасних учнів

The 6th International scientific and practical conference. Topical issues of modern science, society and education‖ (December 26-28, 2021) SPC. Sci-conf.com.ua‖, Kharkiv, Ukraine. 2021. Р. 215-218

18.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Макаров С.Ю.

Показники функціональ-них можливостей зорової сенсорної системи і координації рухів студентів медичних закладів вищої освіти в динаміці навчання

The XV International Science Conference Trends in the deve-lopment of practice and science, December 28-31, 2021. Oslo, Norway, 2021. P. 208-211.

19.

Сергета І.В

Розроблення статистичних моделей прогностичної оцінки рівня узагальненої і клінічно-орієнтованої професійної підготовленості студентів медичного закладу вищої освіти на підставі використання процедур регресійного аналізу

Зимові наукові читання — 2021, LXXVІІ Міжнародна

науково-практична iнтернет-конференція. м. Чернівці, 30

грудня 2021 року. Чернівці, 2021. C. 206-211.

20.

Сергета І.В

Особливості харчування сучасної студентської молоді: моніторинг та стан проблеми

 

The ІV International Scientific and Practical Conference Actual problems of practice

and science and methods of their solution”, January 31- February 02. Italy, Milan, 2022. Р. 343-345.

21.

Вергелес Т.М.,

Сергета І.В

Дистанційне навчання та медико-соціальні аспекти перебігу адаптаційних процесів сучасних студентів

III навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного сере-

довища” : тези допо-ідей навчально-мето-дичної конфе-ренції м. Вінниця, 9 лютого 2022 року. Вінниця, 2022. С. 22-23

22.

Процюк Л.О.,

Дякова О.В.,

Сергета І.В.

Особливості і проблеми викладання дисципліни –“Гігієна у фармації та екологія” (курс за вибором) на фармацевтичному факультеті

III навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища”: тези доповідей навчально-методичної конферен-ції м. Вінниця, 9 лютого 2022 року. Вінниця, 2022. С. 170-171

23.

Сергета І.В.,

Редчіц М.А.,

Ваколюк Л.М.,

Теклюк Р.В.

Підготовка студентів-випускників до інтегрованого тестового іспиту “Крок-2” у складних умовах сьогодення

 

III навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища”, м. Вінниця, 9 лютого 2022 року. Вінниця, 2022. С. 177-178.

24.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Мостова О.П.,

Ваколюк Л.М., Дударенко О.Б.,

Тисевич Т.В.,

Процюк Л.О.,

Теклюк Р.В.,

Лукіна Н.Ю.,

Гончарук Т.І.

Місце вибіркової навчальної дисципліни “Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни” у контексті підвищення якісної підготовки

медичних фахівців

III навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища” : тези доповідей

навчально-методичної конференції м. Вінниця,

9 лютого 2022 року. Вінниця, 2022. С. 186-187.

25.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю., Краснова Л.І.,

Стоян Н.В.,

Шевчук Т.В.,

Латанюк С.О.,

Редчіц М.А.,

Панчук О.Ю., Дреженкова І.Л.,

Дякова О.В.

Навчальна дисципліна “Охорона праці в галузі” та її роль у підвищенні ефективності підготовки медичних фахівців та професійному становленні

лікарів різних спеціальностей

III навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища” : тези доповідей

навчально-методичної конференції м. Вінниця,

9 лютого 2022 року. Вінниця, 2022. С. 187-188.

26.

Сергета І.В.,

Шевчук Т.В.,

Браткова О.Ю.,

Панчук О.Ю.,

Процюк Л.О., Брюховецька Ю.С.

 

Навчальна дисципліна “Основи біоетики та біопезпеки” як вагомий чинник підвищення якісної підготовки медичних фахівців на сучасному етапі

III навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища” : тези доповідей

навчально-методичної конференції м. Вінниця,

9 лютого 2022 року. Вінниця, 2022. С. 224.

27.

Сергета І.В.,

Дударенко О.Б.,

Панчук О.Ю.

Рівень агресії ВІЛ-інфікованих осіб: тенденції і особливості формування та розвитку

The 1st International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (February 13-15, 2022). Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain, 2022. P. 90-92.

28.

Вергелес Т.М.,

Сергета І.В.

Закономірності перебігу процесів формування психофізіологічних функцій організму студентів медичних закладів вищої освіти у разі застосування дистанційних форм навчання

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та

гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 16 березня 2022 р.) / за загальною редакцією член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука. К., 2022.

 С. 47-49.

29.

Сергета І.В.,

Дреженкова І. Л., Браткова О. Ю., Процюк Л. О., Лукіна Н. Ю.,

 

Методичні підходи до створення шкал комплексної бальної оцінки особливостей перебігу адаптаційних процесів сучасних учнів і студентів

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та

гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 16 березня 2022 р.) / за загальною редакцією член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука. К., 2022. С. 168-169.

30.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Мостова О.П., Браткова О. Ю.,

Теклюк Р.В.,

Лукіна Н.Ю., Лукіна Н.Ю., Дреженкова І.Л

Особливості фізичної працездатності студентів, які навчаються в сучасних медичних закладах вищої освіти у контексті рівня рухової активності їх організму

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та

гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 16 березня 2022 р.) / за загальною редакцією член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука. К., 2022. С. 170-171.

31.

Сергета І.В.,

Теклюк Р.В.

Здоров’язберігаюча компетність підлітків як ключовий чинник запровадження ефективних здоров’язберігаючих технологій

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та

гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 16 березня 2022 р.) / за загальною редакцією член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука. К., 2022. С. 184-186.

32.

Сергета І.В.,

Тимощук О.В.

Рівень суб’єктивного контролю учнівської і студентської молоді як детермінанта розроблення здоров’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього простору

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та

гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 16 березня 2022 р.) / за загальною редакцією член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука. К., 2022. С. 186-187.

33.

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.

Динамічна працездатність

розумової діяльності студентської молоді за різних (оn-line і off-lіne) способів організації навчання в умовах монотонії

 

The 1st International scientific and practical conference “Modern research in world science” (April 17-19, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Р. 319-321.

34.

Сергета І.В.,

Лукіна Н.Ю.,

Процюк Л.О.,

Теклюк Р.В.,

Дякова О.В.,

Гончарук Т.І., Брюховецька Ю.С.

Збереження здоров’я та особливості гігієнічного забезпечення умов життєдіяльності дітей, підлітків та молоді: сучасні підходи до комплексної оцінки стану здоров’я дівчат і юнаків

The 1st International scientific and practical conference “Modern research in world science” (April 17-19, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Р. 209-212.

35.

Сергета І.В.

Провідні кореляти адаптаційних перетворень, які відбуваються в організмі сучасних студентів за різних схем організації навчального процесу та їх особливості відповідно до результатів

кластерного аналізу

The ХV International Scientific and Practical Conference Multidisciplinary academic notes. Science research and practice. April 19-22, 2022, Madrid, Spain. Р. 319-321.

36.

Сергета І.В.,

Стоян Н.В.,

Краснова Л.І.,

Браткова О.Ю.,

Дударенко О.Б.

Інтегральні показники оцінки функціонального стану і стану здоров’я дітей, підлітків та молоді та їх місце в гігієнічній практиці

The ХV International Scientific and Practical Conference Multidisciplinary academic notes. Science research and practice.

April 19-22, 2022, Madrid, Spain. Р. 350-352.

37.

Сергета І.В.,

Макарова О.І.

Фізіолого-гігієнічні аспекти трактування донозологічних зрушень у стані психічного здоров’я сучасної учнівської і студентської молоді

The ХVI International Scientific and Practical Conference Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them, April 26-29, 2022, Athens, Greece. — Р. 379-381.

38.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Макарова О.І.

Комплексна оцінка особливостей перебігу професійної адаптації студентів, що навчаються у медичних закладах вищої освіти

The ХVIII International Scientific and Practical Conference Advancing in research, practice and education. May 10-13, 2022. Florence, Italy. P. 371-373.

39.

Чорна В.В.,

Сергета І.В.,

Хлєстова C.C.

Охорона психічного здоров'я населення україни та особливості надання психіатричної допомоги

The 11th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (May 11-13, 2022). Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022.

P. 157-164.

40.

Сергета І.В.,

Макарова О.І

Сучасні аспекти психогігієнічної оцінки процесів формування особливостей особистості учнівської і студентської молоді

Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Хмельницький, 13 травня 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 515-516.

41.

Сергета І.В.,

Макарова О.І

Програма психогігієніч-ної корекції функціонального стану організму та особливостей особистості учнів і студентів: оцінка ефективності її використання у повсякденній діяльності закладів освіти

The 2nd International scientific and practical conference ―Modern research in world science‖ (May 15-17, 2022) SPC. Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. Р. 184-186.

42.

Сергета І.В.,

Макарова О.І.,

Браткова О.Ю.

Прогностична оцінка стану психічного здоров’я сучасних учнів і студентів на підставі використання процедур кластерного аналізу: закономірності та особливості

Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference, Cambridge, May 20, 2022. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2022. Р. 319-320.

43.

Сергета І.В.,

Макарова О.І.,

Мостова О.П.,

Браткова О.Ю.

Показники соціально-психологічної адаптації дівчат і юнаків, які перебувають в умовах сучасних закладів освіти

Розвиток науки в умовах воєнного стану, ХС Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Київ, 20 травня 2022 року. С. 244-246.

44.

Сергета І.В.,

Макарова О.І.,

Мостова О.П.,

Браткова О.Ю.

Інтегральні кореляти соціально-психологічної адаптації учнів і студентів, які перебувають в умовах впливу стресових явищ навчально-значущого змісту

Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers

SCIENTIA with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), May 27, 2022. Stockholm, Kingdom of Sweden: European Scientific Platform, 2022. Р. 56-57.

45.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Макарова О.І.,

Тривожність, астенічні і депресивні особистісні прояви студентів-медиків, які здобувають спеціальності стоматологічного профілю

Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers SCIENTIA with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), May 27, 2022. Stockholm, Kingdom of Sweden: European Scientific Platform., 2022. Р. 69-70.

46.

Сергета І.В.,

Дреженкова І.Л.,

Макарова О.І

Режим добової навчальної і позанавчальної діяльності та його особливості серед студентів з різним рівнем рухової активності

The ХХI International Scientific and Practical Conference Actual priorities of modern science, education and practice, May 31-03 June, 2022. Paris, France. P. 471-473.

47.

Сергета І.В.,

Макарова О.І.,

Браткова О.Ю.,

Стоян Н.В.

Процеси формування особливостей особистості студентської молоді у сучасних умовах: проблемні моменти та напрямки корекції

Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових

досягнень: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 3 червня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 285-286.

48.

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.,

Вергелес К.М.,

Макарова О.І.

Комплексний підхід до оцінки перебігу психофізіологічної і психічної адаптації студентів-медиків за різних форм

організації навчального процесу

The 5th International scientific and

practical conference “Eurasian scientific discussions” (June 5-7, 2022) Barca Academy Publishing.  Barcelona, Spain, 2022.

Р. 219-222.

49.

Сергета І.В.,

Макарова О.І.,

Панчук О.Ю.,

Макаров С.Ю.

Показники навчальної успішності і характеристики розвитку психофізіологічних функцій та особливостей особистості

студентів медичного закладу вищої освіти: взаємозв’язок і взаємозалежність

Літні наукові читання-2022, XСI Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Рівне, 6 червня 2022 року. C. 314-316.

50.

Сергета І.В.,

Дреженкова І.Л.,

Макарова О.І.

Особливості формування показників функціональних можливостей зорової сенсорної системи студентів-медиків у залежності від рівня рухової активності дівчат і юнаків

The ХХII International Scientific and Practical Conference “Multidisciplinary academic research, innovation and results”, June 07- 10, 2022. Prague,

Czech Republic. P. 418-420.

51.

Сергета І.В.,

Макарова О.І.,

Макаров С.Ю.

Психогігієнічна оцінка показників

властивостей характеру студентів закладів вищої медичної освіти та закономірності їх змін в динаміці навчального року

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Дебрецен (Угорщина): ГО “ВАДНД”, 07 червня 2022 C. 149-152.

52.

Сергета І.В.,

Макарова О.І.,

Макаров С.Ю.

Прогностична оцінка особливостей психофізіологічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти на підставі використання процедур кластерного

аналізу

The 3rd International scientific and practical conference

Modern research in world science‖ (June 12-14, 2022) SPC. Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. Р. 273-276.

53.

Сергета І.В.,

Дреженкова І.Л.,

Макарова О.І.

Закономірності формування показників функціональних можливостей зорової

сенсорної системи студентів-медиків

у залежності від рівня рухової активності

The ХХIII International Scientific and Practical Conference Theoretical and science bases of actual tasks”. June 14-17, 2022, Lisbon, Portugal. P. 355-357.

54.

Сергета І.В.

Психофізіограми трудової діяльності та їх місце у системі професійної орієнтації майбутніх фахівців медичного фаху

The 13th International scientific and practical conference “Modern

scientific research: achievements, innovations and development prospects” (June 19-21, 2022). MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022. Р. 117-120.

55.

Сергета І.В.,

Дреженкова І.Л.,

Макарова О.І.

Особливості процесів формування показників соматосенсорного аналізатору студентської молоді, яка засвоює медичні спеціальності, у залежності від рівня рухової активності

The ХХIV International Scientific and Practical Conference Multidisciplinary academic notes. Science research and practice, June 21-24, 2022. Madrid, Spain. — P. 293-296.

56.

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.,

Макарова О.І.

Особливості перебування студентів в умовах запровадження систем аудиторного і дистанційного навчання: санітарно-гігієнічна оцінка

Science of XXI centu-ry: development, main theories and achievements: collection of scientific papers SCIENTIA with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Confe-rence (Vol. 3), June 24, 2022. Helsinki, Republic of Finland: European Scientific Platform.

Р. 80-81.

57.

Сергета І.В.,

Дударенко О.Б.

Особливості тривожнісних проявів різного генезу у ВІЛ-інфікованих осіб

Пріоритетні напрями розвитку науки під час воєнного стану, XСIІ Міжнародна нау-ково-практична iнтернет-конференція. м. Одеса, 24 червня 2022 року. С. 201-203.

58.

Serheta Ihor,

 Makarova Olha

Hygienic assessment of the features of the processes of socio-psychological and mental adaptation of modern pupils and ways to overcome educational stress

The 10th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (June 25-27, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. P. 50-53.

59.

Сергета І.В.,

Макарова О.І.,

Браткова О.Ю.

Процеси формування особливостей особистості у шкільному віці: прогностичні аспекти

The ХХV International Scientific and Practical Conference “Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them”, June 28 – July 01,2022, Athens, Greece. P. 293-296.

60.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Макарова О.І.,

Макаров С.Ю.

Характерологічні властивості майбутніх лікарів-стоматологів та особливості їх зрушень протягом часу перебування у закладі вищої освіти медичного профілю

Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс: матеріали IV Міжнародної наукової конфе-ренції, м. Вінниця, 1 липня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. C. 214-215.

61.

Serheta Ihor,

Makarova Olha

Optimization of motor activity of students and its place in the structure of health-saving technologies

The 6th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (July 3-5, 2022). Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022. Р. 21-24.

62.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Стоян Н.В.,

Макарова О.І.,

Макаров С.Ю.

Біоетичні принципи використання сучасних психогігієнічних технологій визначення та оцінки донозологічних зрушень у стані здоров’я учнівської і студентської молоді

The ХХVI International Scientific and Practical Conference “Problems of science and practice, tasks and ways to solve them”. — July 05 – 08, 2022, Helsinki,

Finland. Р. 193-195.

63.

Сергета І.В.

 

Донозологічні психічні розлади: комплексна система психогігієнічної діагностики, корекції та профілактики серед учніської і студентської молоді

Сучасні аспекти модернізації

науки: стан, проблеми,

тенденції розвитку: матеріали XXII Міжнародної

науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Рома-ненка. м. Любляна (Словенія): ГО “ВАДНД”, 07 липня 2022 р. C. 177-181.

64.

Serheta Ihor,

Vergeles Tetiana

Makarova Olha

Adaptation-oriented approach to diagnostics of prenosological changes in in the state of mental health of modern pupils and students

Débats scientifiques et orientations  prospectives du développe-ment scientifique : collection de  papiers scientifiques ΛΌГOΣ avec des matériaux de la III conférence scientifique et pratique internationale, Paris, 8 juillet 2022. Paris-Vinnytsia : La Fedeltà & Plateforme scienti-fique européenne, 2022. P. 310-311.

65.

Сергета І.В.

Стан здоров’я студентів медичних закладів вищої освіти: особливості і тенденції змін на сучасному етапі

The 4th International scientific and practical conference “Modern research in world science‖” (July 10-12, 2022) SPC. ― Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. — Р. 116-119.

66.

Serheta Ihor

Strategies of hygiene assessment of the health state of children and adolescents at the current stage of development of preventive medicine

The ХХVII International Scientific and Practical Conference Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and prac-tice, July 12 – 15, 2022. Prague, Czech Republic. P. 196-198.

67.

Serheta Ihor

Psychohygienic features of assessment of personality formation processes students of medical institution of higher education

Розвиток науки та техніки у сучасному світі, XCІІI Міжна-родна науково-практична iнтернет-конференція. м. Вінниця, 13 липня 2022 року. С. 118-120.

68.

Serheta Ihor

Health-saving technologies: psychophysiological and psychohygienic bases of implementation in the conditions of modern educational institutions

The 14th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (July 13-15, 2022). BoScience Publisher, Chicago, USA., 2022. Р. 23-26.

69.

Serheta Ihor

Lifestyle features and adaptive capabilities of the modern students

Features of the development of modern science in the pandemic’s era: collection of scientific papers SCIENTIA with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), July 15, 2022. Berlin, Germany: European Scientific Platform.

Р. 70-71.

70.

Serheta Ihor

Еxpert assessment methods as a modern tool for performing a prognostic assessment of the degree of the risk of adverse movements from the indicators of psychophysiolo-gical and mental adaptation of modern pupils and students

The ХХVIII Interna-tional Scientific and Practical Conference Science and practice, actual problems, innovations, July 19- 22, 2022. Milan, Italy. P. 127-130.

71

Serheta Ihor

Relationships between indicators of motor activity and characteristics of adaptation opportunities of the organism modern students

The ХХIX International Scientific and Practical Conference Trends in science and practice of todayґ” July 26-29, 2022, Stockholm, Sweden. P. 131-133.

72.

Сергета І.В.

Психогігієнічна діагностика та профілактика донозологічних психічних розладів як актуальна проблема сучасної гігієни дітей і підлітків та університетської гігієни

Місце України у світовому розвитку науки та техніки, XСIV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Хмельницький, 28 липня 2022 року. C. 107-111.

73.

Сергета І.В.

Психогігієнічна оцінка змін показників рівня суб’єктивного контролю сучасних студентів

Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Черкаси, 29 липня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 286-287.

74.

Сергета І.В.

Питання фізіології і гігієни праці та їх місце у структурі викладання навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”

Матеріали VІІ науково прак-тичної інтернет-конференції (30 липня 2022 р.) Освіта, дослідження та розробки”. м. Ужгород, 2022. С. 97-99.

75.

Сергета І.В.

Стан здоров’я сучасної студентської молоді та шляхи його збереження і зміцнення

Сучасна наука: теоретичні та прикладні аспекти. VІІ Всеукраїнська мультидисци-плінарна науково-практична конференція, 31 липня 2022, Україна, Житомир : Збірник матеріалів — Київ : Яроче́нко Я. В., 2022. C. 99-102.

76.

Serheta Ihor

Scientific principles of psychohygienic diagnostics of the health state of children, adolescents and youth at the current stage

The ХХX International Scientific and Practical Conference The newest problems of science and ways to solve them, August 02-05, 2022. Helsinki, Finland. P. 111-113.

77.

Serheta Ihor

Psychophysiological adaptation of young women and young men: methodological aspects of assessing their characteristics

The current state of development of world science: characteristics and features: collection of scientific papers SCIENTIA with Proce-edings of the III International Scientific and Theoretical Confe-rence, August 5, 2022. Lisbon, Portuguese Republic: European Scientific Platform. P. 151-152.

78.

Serheta Ihor

Social-psychological adaptation of young women and young men of 15-17 years old and its characteristics during education in senior classes

of a modern school

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXIII Між-народної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. — м. Дікірх (Люксембург): ГО “ВАДНД”, 07 серпня 2022 р. — C. 100—104.

79.

Serheta Ihor,

Makarova Olha

Рhysiological and hygienic aspects of the formation of high professional capacity of modern students

The 5 th International scientific and practical conference

Modern research in world science‖

(August 7-9, 2022) SPC Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. P. 94-97.

80.

Serheta Ihor

Рrognostic basis of a complex assessment of the characteristics of social-psychological, psychophysiological and mental adaptation of students

The 5 th International scientific and practical conference ― Modern research in world science‖ (August 7-9, 2022) SPC Sci-conf. com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. P. 98-100.

81.

Serheta Ihor

Аctual problems of preventive and correction of prenosological changes in the mental health status of pupils and students

Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten ΛΌГOΣ zu den Materialien der II internationalen wissenschaftlich-praktischen. Konferenz, Zürich, 12. August, 2022. Zürich-Vinnytsia: BOLESWA Publishers & Europäische Wissenscha-ftsplattform, 2022. P. 171-172.

82,

Serheta Ihor

Рhysical development of children and current trends of its changes at the current stage

The 15th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (August 14-16, 2022). — MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022. P. 55-59.

83.

Serheta Ihor

Рsychohygienic correction of the adaptation opportunities of adolescents and youth in the structure of modern preventive technologies

Нові напрями розвитrу науки та техніки в умовах світової кризи, XСV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Ужгород, 19 серпня 2022 року. C. 279-282.

84.

Serheta Ihor

Modern approaches to the effective implementation of health-saving technologies in a higher educational institution

Formation of innovative potential of world science: collection of scientific papers SCIENTIA with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, August 19, 2022. Tel Aviv, State of Israel: European Scientific Plat-form. P. 221-222.

85.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Features of the spread of depressive personal manifestations among modern students and their dependence on the form of organizing educational activities

The 12th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (August 21-23, 2022). SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. P. 26-30. 

86.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Features of the manifestations of emotional burnout of students under the conditions of application of remote and auditorial formats of the organization of educational activities in an institution of higher education

The ХХXIII International Scientific and Practical Conference “Trends in the development of science in the modern world”, August 23-26. — 2022, Graz, Austria. —Р. 189—191.

87.

Serheta Ihor

Рrofessional applied physical training and its place in the structure of measures aimed to increase the level of professional fitness of students

Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінар-ність: матеріали II Міжнародної наукової конференції, м. Чернівці, 26 серпня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 383-384.

88.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Features of the relationship of the leading characteristics of the psychophysiological functions of the young women and young men who get education in a remote (on-line) format

The ХХXIV International Scientific and Practical Conference “Problems of the development of modern science, August 30September 02. 2022, Madrid, Spain. P. 142-145.

89.

Serheta I.V.,

Bratkova O.Yu.,

Makarova O.I.

Features of processes of preserving and strengthening the health of children, adolescents and youths as factor in the formation of stable stereotypes of healthy lifestyle

The 6th International scientific and practical conference ― Modern research in world science‖ (September 4-6, 2022) SPC Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. C. 77-79.

90.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Hygienic assessment of changes in the dynamics of on-line and off-line learning in a medical institution of higher education from the criterial indicators of extraversion

The 6th International scientific and practical conference Modern research in world science‖ (September 4-6, 2022) SPC Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. C. 80-84.

91.

Serheta Ihor

Cardiointervalography and its indicators among young men and young women with different types of hemodynamics

Осінні наукові читання – 2022, XСVІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Луцьк, 5 вересня 2022 року. C. 167-170.

92.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Рrognostic assessment of the peculiarities of the course of adaptive transformations that occur in the modern students, based on the data of the application of cluster analysis procedures

The ХХXV International Scientific and Practical Conference Science, development and the latest development trends”, September 06-09, 2022. Paris, France. Р. 178-180.

93.

Serheta Ihor

Іntegral indicators and expert assessment scales

of the functional capabilities of the children, adolescents and youth

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка.

м. Орхус (Данія): ГО “ВАДНД”, 07 вересня 2022 р.

С. 150-154.

94.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Мethod of in-depth prognostic assessment of the features of psychophysiological and mental adaptation of students of medical institutions of higher education

Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: матеріали

II Міжнародної наукової конференції, м. Рівне,

9 вересня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. C. 123-125.

95.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Aggressive personality manifestations of students in the conditions of application of different formats of the organization of educational activities

The 16th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (September 11-13, 2022). MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022. Р. 30-32.

96.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Рeculiarities of the processes of mental adaptation of students, mastering medical specialties under different conditions of organization of the educational process, according to factor analysis

Scientific forum: theory and practice of research: collection of scientific papers SCIENTIA with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, September 16, 2022. Valencia, Kingdom of Spain: European — Scientific Platform, 2022. — Р. 110—112.

97.

Яворовський О.П., Сергета І.В., Серебреннікова О.А.,

Скалецький Ю.М., Паустовський Ю.О.,

Зенкіна В.І.,

Брухно Р.П.,

Зінченко Т.О., Кудієвський Я.В.

Хронічна втома і професійне вигорання медичного персоналу сучасних закладів охорони здоров’я:

методи виявлення та шляхи попередження

Матеріали “Науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього

дня безпеки пацієнтів 2022 року” “Безпека пацієнтів в україні: ліки без шкоди”, м. Київ, 16 вересня 2022 року / За загальною редакцією Кучина Ю.Л. К.: МВЦ “Медінформ”, 2022. С. 77-80.

98.

Сергета І.В.,

Шевчук Т.В.,

Браткова О.Ю.,

Теклюк Р.В.,

Редчіц М.А.,

Стоян Н.В.,

Ваколюк Л.М,

Процюк Л.О.,

Краснова Л.І.,

Латанюк С.О.,

Дякова О.В.,

Дударенко О.Б., Дреженкова І.Л., Тисевич Т.В.,

Лукіна Н.Ю.,

Гончарук Т.І.

Навчальна дисципліна “Основи біоетики та біопезпеки” і досвід її викладання на різних етапах здобуття медичної освіти у контексті забезпечення етичних аспектів безпеки пацієнтів та охорони праці медичного персоналу

Матеріали “Науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього

дня безпеки пацієнтів 2022 року” “Безпека пацієнтів в україні: ліки без шкоди”, м. Київ, 16 вересня 2022 року / За загальною редакцією Кучина Ю.Л. К.: МВЦ “Медінформ”, 2022. С. 82-84.

99.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.

Безпека пацієнтів і якість надання медичної допомоги: проблеми професіографічного аналізу і комплексної оцінки особливостей формування високої професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах

Матеріали “Науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього

дня безпеки пацієнтів 2022 року” “Безпека пацієнтів в україні: ліки без шкоди”, м. Київ, 16 вересня 2022 року / За загальною редакцією Кучина Ю.Л. — К.: МВЦ “Медінформ”, 2022. — С. 84-86.

100.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Мethods of scoring assessment of psychophysiological and mental adaptation of students of medical education institutions in the conditions of organizing educational activities in remote (on-line) and in auditorium (off-line) format: applied aspects

Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 23 вересня, 2022 р./ Міжнародний  центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 145-146.

101.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M

Сomprehensive physiological and hygiene assessment of the features of the main regime elements of daily activities of young women and young men studying in the conditions of on-line organization of the learning

The 7th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (October 2-4, 2022). — SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. — Р. 100—103.

102.

Serheta I.,

Serebrennikova О,б Bratkova O.

Сurrent problems of diagnostic and correction of prenosiological changes in the mental health status of pupils and students

Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: матеріали IV Міжнародної наукової конференції, м. Суми, 7 жовтня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. C. 114-116.

103.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M

Features of psychophysiological adaptation of students under the conditions of the remote (on-line) format of the organization of educational process

Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers ΛΌГOΣ with Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Oxford, October 14, 2022. Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2022. P. 123-124.

104.

Сергета І.В.,

Власенко О.В., Серебреннікова О.А.,

Драчук О.П.,

Стоян Н.В.

Освітньо-наукова програма “Громадське здоров’я”: основні положення та провідні шляхи реалізації під час підготовки докторів філософії у сучасних умовах

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання) :

зб. тез доп. наук.–практ. конф. з міжнародною участю (21-22 жовтня 2022 р.). гол. ред. акад. Сердюк А.М. К.: ВЦ “Просвіта”, 2022. Вип. 22. С. 98-100.

105.

Теклюк Р.В.,

Сергета І.В.

Здоров’язберігаюча компетентність як важлива корелята формування способу життя здобувачів середньої освіти у теперішній час: сучасні підходи, особливості тлумачення, шляхи розв’язання проблемних питань

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання) :

зб. тез доп. наук.–практ. конф. з міжнародною участю (21-22 жовтня 2022 р.). гол. ред. акад. Сердюк А.М. К.: ВЦ “Просвіта”, 2022. Вип. 22. С. 412-414.

106.

Вергелес Т.М.,

Сергета І.В.

Психофізіологічні функції організму студентів та закономірності їх формування в ході використання дистанційних форм навчання

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання) :

зб. тез доп. наук.–практ. конф. з міжнародною участю (21-22 жовтня 2022 р.). гол. ред. акад. Сердюк А.М. К.: ВЦ “Просвіта”, 2022. Вип. 22. С. 414-416.

107.

Сергета І.В., Серебреннікова О.А.,

Макаров С.Ю.

Показники розумової працездатності студентів медичних закладів вищої освіти та їх зміни впродовж навчального процесу

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання) :

зб. тез доп. наук.–практ. конф. з міжнародною участю (21-22 жовтня 2022 р.). гол. ред. акад. Сердюк А.М. К.: ВЦ “Просвіта”, 2022. Вип. 22. С. 416-418.

108.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Макарова О.І.,

Браткова О.Ю.,

Редчіц М.А.,

Шевчук Т.В.,

Макаров С.Ю.,

Процюк Л.О.,

Дударенко О.Б.,

Лукіна Н.Ю.

Показники емоційного вигорання, властиві для студентів закладів вищої медичної освіти, та особливості їх змін в динаміці навчального процесу

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання) :

зб. тез доп. наук.–практ. конф. з міжнародною участю (21-22 жовтня 2022 р.). гол. ред. акад. Сердюк А.М. К.: ВЦ “Просвіта”, 2022. Вип. 22. С. 419-420.

109.

Serheta I.V. 

Тhe features of student personality traits formation

in the context of creating standards of higher medical education

Modernization of science and its influence on global processes: collection of scientific papers “SCIENTIA with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, October 21, 2022. Bern, Swiss Confederation: European Scientific. P. 128-129.

110.

Serheta I.V.

Preventive medicine and actual issues of its environmentalization of education in a higher medical educational institution

CXI Міжнародна інтернет — конференція “Жовтневі наукові читання”, 28 жовтня 2022 р.,м. Івано-Франківськ. P. 124-126.

111.

Serheta I.,

Panchuk O.

Psychophysiograms and psychograms of medical specialties and their consideration during the training of modern doctors

The 8th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (October 29-31, 2022). SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. P. 132-134.

112.

Serheta I.V.

Diagnostic methods of assessing the state of health of pupils and students: place in the structure of the educational process in the disciplines of preventive medicine

Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали IV Міжнародної наукової конференції, м. Тернопіль, 4 листопада, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 246-247.

113.

Герасимова О.В., Процюк Л.О.

Особливості науково-методичного викладання іноземним студентам-медикам.

LXXVІІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція м. Чернівці,

15 грудня 2021 року. С.189-192

114.

Процюк Л. О.,

Дякова О. В.

Кейс-метод як педагогічна технологія у навчанні майбутніх лікарів

The XV International Science Conference Trends in the development of practice and science“, December 28–31, 2021, Oslo, Norway. Р.275-277

115.

Protsiuk L.O.,

Protsiuk T.L., Herasymova O.V.

Вплив перенесеної короновірусної хвороби на психоемоційний стан студентів медиків ВНМУ

The 2 nd International scientific and practical conference ― Modern research in world science‖ (May 15-17, 2022) SPC ―Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. Р. 237-247

116.

Герасимова О.В. ПроцюкТ.Л.

Пугач М.М.

Процюк Л.О.

Gene polymorphism of serotonin 5ntr2a t102с and its influence on the expression of pain and anxiety and depressive disorders in patients with rheumatic arthritis

Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers SCIENTIA with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, April 22, 2022. Chicago, USA: European Scientific Platform. Р.66-68.

117.

Процюк Л.О.,

Процюк Т.Л.,

 Пугач М.М

Кардіоваскулярна безпека комбінації інгаляційного кортикостероїда та бета 2-агоніста пролонгованої дії з похідним метилксантину тривалої дії при лікуванні неконтрольованої бронхіальної астми у дітей

Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers SCIENTIA with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, October 7, 2022. Chicago, USA: European Scientific Platform. С .101-102

118.

Дякова О.В.,

Процюк Л.О.

Вплив перенесеної короновірусної хвороби на психоемоційний стан студентів-медиків Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

 

The 2nd International scientific and practical conference Modern research in world science (May 15-17, 2022) Lviv, Ukraine,1785 Р..237-243

120.

Дякова О.В.,

Процюк Л.О.

Використання імуноглобулінів для профілактики захворюваності на респіраторні віруси (в тому числі на COVID-19) в умовах карантину

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання) :

зб. тез доп. наук.–практ. конф. з міжнародною участю (21-22 жовтня 2022 р.). гол. ред. акад. Сердюк А.М. К.: ВЦ “Просвіта”, 2022. Вип. 22. С. 352-355

121.

Serheta I.V.

The leading hygiene principles of optimizing extracurricular education of modern pupils

The 7th International scientific and practical conference “Innovative areas of solving problems of science and practice” (November 08-11, 2022). Oslo, Norway. International Science Group. 2022. P. 315-317

122.

Serheta I.V.

Psychohygienic aspects of creating a preventive environment in a modern higher educational institution: problems and prospects

Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: collection de papiers scientifiques “ΛΌГOΣ” avec des matériaux de la IV conférence scientifique et pratique internationale, Paris, 11 novembre 2022. Paris-Vinnytsia: La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne, 2022. P. 142-143.

123.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Стоян Н.В.,

Ваколюк Л.М., Дударенко О.Б.,

Лукіна Н.Ю.,

Процюк Л.О.,

Гончарук Т.І.,

Краснова Л.І.

Механізми психологічного захисту сучасних студентів та їх особливості на різних етапах навчання

Охорона здоров’я дітей та підлітків. — 2022. — № 2 (32). — С. 58—59.

(тези прийняті до друку)

124.

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.

Студентська молодь і освітнє середовище в умовах дистанційного навчання: проблеми та виклики

Охорона здоров’я дітей та підлітків. — 2022. — № 2 (32). — С. 58—59.

(тези прийняті до друку)

125.

Сергета І.В.,

Теклюк Р.В.,

Браткова О.Ю.,

Мостова О.П.,

Лукіна Н.Ю.,

 Ваколюк Л.М., Гончарук Т.І..,

Процюк Л.О.,

Дударенко О.Б., Краснова Л.І.

Психогігієнічна оцінка процесів формування акцентуацій характера учнів старших класів сучасної школи

Охорона здоров’я дітей та підлітків. — 2022. — № 2 (32). — С. 58—59.

(тези прийняті до друку)

126.

Сергета І.В.,

Серебреннікова О.А.,

Макаров С.Ю.,

Браткова О.Ю.,

Стоян Н.В., Теклюк Р.В

Особливостей змін показників рівня суб’єктивного контролю студентів медичних закладів вищої освіти за умов екзаменаційного стресу

Охорона здоров’я дітей та підлітків. — 2022. — № 2 (32). — С. 58—59.

(тези прийняті до друку)

127.

Власенко О.В.,

Сергета І.В.

 

Мікрокваліфікація та її місце у структурі розроблення та забезпечення унікальності освітньо-наукових програм навчання здобувачів ступеня доктора філософії

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України: інструменти та виклики”, м. Київ

(тези прийняті до друку)

128.

Яворовський О.П., Сергета І.В., Серебреннікова О.А.,

Паустовський Ю.О.,

Скалецький Ю.М.,

Зенкіна В.І.,

Кудієвський Я.В,

 Брухно Р.П.,

Зінченко Т.О.,

Веремей М.І.,

Устяк Н.В.,

Браткова О.Ю.

Питання профілактики синдрому хронічної втоми та емоційного вигоряння у медичних працівників в навчальній програмі підготовки магістрів за спеціальностями медицина, педіатрія та стоматологія

Питання профілактики синдрому хронічної втоми та емоційного вигоряння у медичних працівників в навчальній програмі підготовки магістрів за спеціальностями медицина, педіатрія та стоматологія (тези прийняті до друку)

129.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Ваколюк Л.М.,

Редчіц М.А,

Теклюк Р.В.

Особливості освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти із спеціальності 228 “Педіатрія” з профілактичної медицини у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова

НМУ_Науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої Міжнародному дню педіатра та Дню медичного факультету №3

(тези прийняті до друку)

 

 

11. Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві

 

 • стажування науковців за кордоном

Таблиця 11.1

Дані про стажування за кордоном

№з/п

ПІБ

Країна

Заклад

Тематика

Терміни

1.

 

 

 • участь у форумах за кордоном

Таблиця 11.2

Дані про участь співробітників кафедри у зарубіжних форумах

 

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1.

Сергета І.В.,

Мостова О.П..

Ізраїль

Formation of innovative

potential of world science: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference. November 26, 2021. Tel Aviv, State of Israel.

26 листопада

2021 року

2.

Сергета І.В.

Німеччина

Features of the development of Modern science in the pandemic’s era: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the I International

Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), December 3, 2021. Berlin, Germany.

2 грудня

2021 року

 

3.

Сергета І.В.

Швеція

The 3rd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (December 5-7, 2021).

5-7 грудня

2021 року

4.

Сергета І.В.

Канада

The XII International Science Conference “Topical tendencies of science and practice” (December 07-10, 2021, Edmonton, Canada).

7-10 грудня

2021 року

5.

Сергета І.В.

Велика Британія

Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with Proceedings of the III International Scientific and Practical Confe-rence (Vol. 3), Oxford, December 10, 2021.

10 грудня

2021 року

6.

Сергета І.В.

Іспанія

The 10th International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and deve-lopment” (December 12-14, 2021). Madrid, Spain.

12-14 грудня

2021 року

7.

Сергета І.В.

Чехія

The XIII International Science Conference “Perspectives of development of science and practice”, December 14-17, 2021. — Prague, Czech Republic.

14-17 грудня

2021 року

8.

Сергета І.В.

Велика Британія

The 6th International scientific and practical conference “Interna-tional scientific innovations in human life” (December 15-17, 2021). — Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom.

15-17 грудня

2021 року

9.

Сергета І.В.

Іспанія

The XIV International Science Conference “Theoretical foundations in practice and science”, December 21-24, 2021. — Bilbao, Spain.

21-24 грудня

2021 року

10.

Сергета І.В.

Фінляндія

Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference. December 24, 2021. — Helsinki, Republic of Finland.

24 грудня

2021 року

11.

Сергета І.В.

Норвегія

The XV International Science Conference “Trends in the deve-lopment of practice and science”, December 28-31, 2021. — Oslo, Norway.

28-31 грудня

2021 року

12.

Сергета І.В.

Італія

The ІV International Scientific and Practical Conference “Actual problems of practice and science and methods of their solution”, January 31- February 02. — Italy, Milan, 2022.

31 січня-2 лютого 2022 року

13.

Сергета І.В.

Іспанія

The 1st International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (February 13-15, 2022). — Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain, 2022.

13-15 лютого

2022 року

14.

Сергета І.В.

Іспанія

The ХV International Scientific and Practical Conference “Multidisciplinary academic notes. Science research and practice”. — April 19-22, 2022, Madrid, Spain.

19-22 квітня

2022 року

15.

Сергета І.В.

Греція

The ХVI International Scientific and Practical Conference “Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them”, April 26-29, 2022, Athens, Greece.

26-29 квітня

2022 року

16.

Сергета І.В.

Італія

The ХVIII International Scientific and Practical Conference “Advancing in research, practice and education. — May 10-13, 2022. — Florence, Italy..

10-13 травня

2022 року

17.

Сергета І.В.

Велика Британія

The 11th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (May 11-13, 2022). — Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. —2022

11-13 травня

2022 року

18.

Сергета І.В.

Велика Британія

Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference,. Cambridge, May 20, 2022.

20 травня

2022 року

19.

Сергета І.В.

Швеція

Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers

“SCIENTIA” with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference20., May 27, 2022. — Stockholm, Kingdom of Sweden:.

27 травня

2022 року

20.

Сергета І.В.

Франція

The ХХI International Scientific and Practical Conference “Actual priorities of modern science, education and practice”, May 31-03 June, 2022. — Paris, France

31 травня-3 червня 2022 року

21.

Сергета І.В.

Іспанія

The 5th International scientific and

practical conference “Eurasian scientific discussions” (June 5-7, 2022) Barca Academy Publishing. —  Barcelona,Spain, 2022.

5-7 червня

2022 року

22.

Сергета І.В.

Чехія

The ХХII International Scientific and Practical Conference “Multidisciplinary academic research, innovation and results”, June 07- 10, 2022. — Prague,

Czech Republic.

7-8 червня

2022 року

23.

Сергета І.В.

Угорщина

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції. м. Дебрецен (Угорщина).

7 червня

2022 року

24.

Сергета І.В.

Португалія

The ХХIII International Scientific and Practical Conference Theoretical and science bases of actual tasks”. — June 14-17, 2022, Lisbon, Portugal.

14-17 червня

2022 року

25.

Сергета І.В.

Німеччина

The 13th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (June 19-21, 2022). — MDPC Publishing, — Berlin, Germany. 2022

19-21 червня

2022 року

26.

Сергета І.В.

Іспанія

The ХХIV International Scientific and Practical Conference “Multidisciplinary academic notes. Science research and practice”, June 21-24, 2022. — Madrid, Spain

21-24 червня

2022 року

27.

Сергета І.В.

Фінляндія

Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Confe-rence (Vol. 3), June 24, 2022. — Helsinki, Republic of Finland

24 червня

2022 року

28.

Сергета І.В.

Швеція

The 10th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (June 25-27, 2022) —SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022.

25-27 червня

2022 року

29.

Сергета І.В.

Греція

The ХХV International Scientific and Practical Conference “Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them”, June 28 – July 01, 2022, — Athens, Greece

28 червня-1 липня 2022 року

30.

Сергета І.В.

Іспанія

The 6th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (July 3-5, 2022). —Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022

3-5 липня

2022 року

31.

Сергета І.В.

Фінляндія

The ХХVI International Scientific and Practical Conference “Problems of science and practice, tasks and ways to solve them”. — July 05 – 08, 2022, Helsinki,

Finland

5-8 липня

2022 року

32.

Сергета І.В.

Словенія

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми,

тенденції розвитку: матеріали XXII Міжнародної

науково-практичної конференції. — м. Любляна (Словенія

7 липня

2022 року

33.

Сергета І.В.

Франція

Débats  scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique : collection de papiers scientifiques “ΛΌГOΣ” avec des matériaux de la III conférence scientifique et pratique internationale, Paris, 8 juillet 2022. — Paris.

8 липня

2022 року

34.

Сергета І.В.

Чехія

The ХХVII International Scientific and Practical Confe-rence Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice”, July 12 – 15, 2022. — Prague, Czech Republic.

12-15 липня

2022 року

35.

Сергета І.В.

США

The 14th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (July 13-15, 2022). — BoScience Publisher, Chicago, USA., 2022

13-15 липня

2022 року

36.

Сергета І.В.

Німеччина

Features of the development of modern science in the pandemic’s era: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), July 15, 2022. — Berlin, Germany.

15 липня

2022 року

37.

Сергета І.В.

Італія

The ХХVIII Interna-tional Scientific and Practical Conference “Science and practice, actual problems, innovations”, July 19-22, 2022. — Milan, Italy

19-22 липня

2022 року

38.

Сергета І.В.

Швеція

The ХХIX International Scientific and Practical Conference “Trends in science and practice of todayґ” July 26-29, 2022, Stockholm, Sweden

26-29 липня

2022 року

39.

Сергета І.В.

Фінляндія

The ХХX Interna-tional Scientific and Practical Conference “The newest problems of science and ways to solve them”, August 02-05, 2022. —

Helsinki, Finland

2-5 серпня

2022 року

40.

Сергета І.В.

Португалія

The current state of development of world science: characteristics and features: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, August 5, 2022. – Lisbon, Portuguese Republic

5 серпня

2022 року

41.

Сергета І.В.

Люксембург

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXIII Міжнародної науково-практичної конференції. — м. Дікірх (Люксембург).

7 серпня

2022 року

42.

Сергета І.В.

Швейцарія

Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten “ΛΌГOΣ” zu den Materialien der II internationalen wissenschaftlich-praktischen. Konferenz, Zürich, 12. August, 2022.

12 серпня

2022 року

43.

Сергета І.В.

Німеччина

The 15th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (August 14-16, 2022). — MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022.

12-14 серпня

2022 року

44.

Сергета І.В.

Ізраїль

Formation of innovative potential of world science: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, August 19, 2022. — Tel Aviv, State of Israel

19 серпня

2022 року

45.

Сергета І.В.

Швеція

The 12th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (August 21-23, 2022). — SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022.  

21-23 серпня

2022 року

46.

Сергета І.В.

Австрія

The ХХXIII International Scientific and Practical Conference “Trends in the development of science in the modern world”, August 23-26. — 2022, Graz, Austria.

23-26 серпня

2022 року

47.

Сергета І.В.

Іспанія

The ХХXIV International Scientific and Practical Conference “Problems of the development of modern science”, August 30–September 02. — 2022, Madrid, Spain.

30 серпн-2 вересня 2022 року

48.

Сергета І.В.

Франція

The ХХXV International Scientific and Practical Conference “Science, development and the latest development trends”, September

06-09, 2022. — Paris, France.

6-9 вересня

2022 року

49.

Сергета І.В.

Данія

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції. —

м. Орхус (Данія).

7 вересня

2022 року

50.

Сергета І.В.

Німеччина

The 16th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (September 11-13, 2022). — MDPC Publishing, Berlin,

Germany. 2022..

11-13 вересня

2022 року

51.

Сергета І.В.

Іспанія

Scientific forum: theory and practice of research: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, September 16, 2022. Valencia, Kingdom of Spain.

16 вересня

2022 року

52.

Сергета І.В.

Велика Британія

Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Oxford, October 14, 2022. European Scientific Platform, 2022. — P. 123—124.

14 жовтня

2022 року

53.

Сергета І.В.

Швейцарія

Modernization of science and its influence on global processes: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, October 21, 2022. — Bern, Swiss Confederation

21 жовтня

2022 року

54.

Сергета І.В.

Норвегія

VII Міжнародна науково-практична конференція “Innovative areas of solving problems of science and practice”, 08-11 листопада 2022 р., Осло, Норвегія

8-11 листопада 2022 року

55.

Сергета І.В.

Франція

Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: collection de papiers scientifiques “ΛΌГOΣ” avec des matériaux de la IV conférence scientifique et pratique internationale, Paris, 11 novembre 2022. Paris-Vinny.

11 листопада

2022 року

 

 • членство в іноземних організаціях

Таблиця 11.3

Дані про членство співробітників кафедри в іноземних організаціях

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Електроні посилання

 1.  

Мостова О.П.

Зареєстрована організація в Португалії

33 ENCP Congress

 

https://www.ecnp.eu/

 

 1.  

Мостова О.П.

Зареєстрована організація в Португалії

33 ENCP Congress

 

https://www.ecnp.eu/Congress2021

 

 1.  

Мостова О.П.

Великобританія

ILAE

 

https://www.ilae.org/congresses

 

 1.  

Мостова О.П.

Україна

UAPP

http://uapp.tilda.ws/

 

 

 • участь у виконанні міжнародних програм, сумісних наукових досліджень тощо

 

Таблиця 11.4

Дані про виконанні співробітниками кафедри міжнародних програм, сумісних наукових досліджень

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Електр. посилання

1.

Cергета І.В.

США, Україна

Міжнародний проект Американських Рад “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти” (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ, 2020-2022 роки

https://academiq.org.ua/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

 

за перехідною науково-дослідною роботою за 2022 рік

 

 

1. Тема НДР: “Особливості функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, стану здоров’я та якості життя учнівської і студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності: сучасні підходи до комплексної гігієнічної діагностики, психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки”.   

 

2Керівник НДР:                                       д.мед.н., проф. СЕРГЕТА Ігор Володимирович.

    Відповідальний виконавець НДР:     ВЕРГЕЛЕС Тетяна Михайлівна

 

3. Номер державної реєстрації НДР:      0122U000103

 

4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (виконавець – кафедра загальної гігієни та екології).

 

5. Короткий зміст запиту: Метою науково-дослідної роботи є встановлення особливостей функціональних можливостей організму, стану здоров’я та якості життя учнівської і студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності та наукове обґрунтування сучасних підходів до здійснення комплексної гігієнічної діагностики адаптаційних ресурсів дівчат та юнаків, які навчаються, їх психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки. В ході дослідження розв’язанню підлягають наступні завдання: встановити закономірності перебігу процесів психофізіологічної адаптації і формування та розвитку провідних психофізіологічних функцій організму учнів і студентів, які навчаються в умовах сучасних закладів середньої і вищої освіти; визначити закономірності перебігу процесів психічної адаптації і формування та розвитку провідних особливостей особистості учнів і студентів, що перебувають в умовах сучасних закладів середньої і вищої освіти; виявити особливості поширення і процесів формування донозологічних зрушень у стані здоров’я та стані адаптаційних ресурсів організму сучасних учнів і студентів; визначити особливості тривалості та змісту основних режимних елементів навчальної і позанавчальної діяльності та стану здоров’я студентів закладів вищої медичної освіти студентів за умов використання традиційних аудиторних і дистанційних форм навчання; здійснити психогігієнічну оцінку процесів розвитку психофізіологічних функцій організму студентів закладів вищої медичної освіти у разі застосування аудиторних і дистанційних форм навчання; провести психогігієнічну оцінку процесів формування особливостей особистості студентів закладів вищої медичної освіти за умов використання аудиторних і дистанційних форм навчання; встановити особливості зв’язку та взаємозалежності характеристик рівня розвитку психофізіологічних функцій, особливостей особистості і показників стану здоров’я студентів у разі застосування аудиторних і дистанційних форм навчання; науково обґрунтувати методики комплексної бальної оцінки особливостей перебігу психофізіологічної і психічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти за умов використання аудиторних і дистанційних форм навчання; розробити гігієнічні основи моніторингу та гігієнічної оцінки здоров’язберігаючої компетентності сучасних учнів і студентів; визначити наукові основи формування концепції індивідуального здоров’я учнівської і студентської молоді; вивчити гігієнічні аспекти діагностики, прогностичної оцінки і корекції хронічної втоми серед учнів і студентів, які навчаються в умовах сучасних закладів середньої і вищої освіти тощо. Предметом дослідження є процеси формування характеристик функціонального стану, психофізіологічних функцій, особливостей особистості, стану здоров’я, адаптаційних можливостей та професійної придатності організму учнів і студентів, що перебувають в умовах сучасних закладах освіти, об’єктом – процеси психофізіологічної, психічної і соціально-психологічної адаптації дітей, підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти та проблемні питання університетської гігієни за умов використання дистанційних і аудиторних умов навчання.

 

6. Опис процесу наукового дослідження: В ході виконання науково-дослідної роботи використовуються наступні методи наукових досліджень: гігієнічні – для оцінки умов перебування учнів і студентів та особливостей організації навчального процесу у закладах освіти, медико-соціологічні – для вивчення умов життя, режиму дня та медико-соціальних аспектів поширення донозологічних змін і патологічних зрушень у стані здоров’я дівчат і юнаків, оцінки якості життя тощо; епідеміологічні – для оцінки стану здоров’я дітей, підлітків і молоді на підставі оцінки показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та хронічним перебігом патологічного процесу, психофізіологічні – для вивчення психофізіологічних особливостей функціонального стану організму, психодіагностичні та психологічні – з метою визначення особливостей особистості та характеристик нервово-психічного стану учнів і студентів, методи експертних оцінок – для розробки методів комплексної оцінки стану здоров’я та адаптаційних можливостей організму дівчат і юнаків та наукового обґрунтування методик комплексної оцінки особливостей перебігу адаптаційних процесів за різних систем організації навчального процесу, методи багатовимірного статистичного аналізу – для статистичної обробки одержаних результатів, їх об’єктивізації та визначення прогностичної значущості, обґрунтування гігієнічних принципів профілактики донозологічних зрушень у стані здоров’я та комплексної оцінки функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, стану здоров’я та якості життя учнівської і студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності, сучасних підходів до психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки виявлених зрушень тощо.    

 

Номер етапу

Назва етапу згідно
з технічним завданням.

Заплановані результати етапу

Отримані результати етапу

1.

Літературний та патентно-інформаційний пошук за темою наукового дослідження у фондах Центральної науково-медичної бібліотеки, Вінницької обласної науково-медичної бібліотеки, науково-медичної бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, пошук аналогів в науковій літературі та патентній документації за темою науко-дослідної роботи.

Здійснення літературного та патентно-інформаційного пошуку за темою наукового дослідження, проведення пошуку аналогів в науковій літературі та патентній документації за темою науково-дослідної роботи.

Здійснений літературний та патентно-інформаційний пошук за темою наукового дослідження, проведений пошук аналогів в науковій літературі та патентній документації за темою науково-дослідної роботи. 

2.

Реферування джерел літератури за темою наукового дослідження.

Здійснення реферування джерел літератури за темою наукового дослідження.

Здійснене реферування джерел літератури за темою наукового дослідження. 

3.

Визначення гігієнічних, медико-соціологічних,

епідеміологічних, фізіологічних, психофізіологічних, психологічних і психодіагностичних методів та методів експертних оцінок і багатовимірного статистичного аналізу та прогнозування, що будуть використову-ватися, та їх апробація.

Визначення гігієнічних, медико-соціологічних,

епідеміологічних, психофізіологічних, психологічних і психодіагностичних методів та методів експертних оцінок і багатовимірного статистичного аналізу та прогнозування, що будуть використовуватися,

та їх апробація.

Визначені гігієнічні, медико-соціологічні,

епідеміологічні, психофізіологічні, психологічні і психодіагностичні методи та методи експертних оцінок і багатовимірного статистичного аналізу та прогнозування 

 

4.

Проведення гігієнічних, медико-соціологічних, епідеміологічних, фізіологічних психофізіологічних, психологічних і психодіагностичних досліджень на базі закладів освіти та охорони здоров’я.

Проведення гігієнічних, медико-соціологічних, епідеміологічних, психофізіологічних, психологічних і психодіагностичних досліджень на базі закладу вищої освіти..

Проведені гігієнічні, медико-соціологічні, епідеміологічні, психофізіологічні, психологічні і психодіагностичні дослідження на базі закладу вищої освіти. 

5.

Публікація статей та тез на підзставі проведення розвідувального аналізу даних і результів здійснених досліджень, злійснення виступів на наукових форумах

Публікація статей та тез на підзставі проведення розвідувального аналізу даних і результів здійснених досліджень, злійснення виступів на наукових форумах

Опубліковані статті та тези, а також підготовлені методичні рекомендації на підставі проведенння розвідувального аналізу даних і результів здійснених досліджень, отримані дані представлені на

ряді наукових

форумів

7. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів: Наукова новизна науково-дослідної роботи зумовлена тим, що на підставі виявлених закономірностей, які характеризують особливості процесів формування та розвитку функціональних можливостей та адаптаційних ресурсів організму, учнів і студентів вперше буде проведена гігієнічна оцінку умов внутрішньо-навчального середовища, житлово-побутових і соціальних умов життя, режиму повсякденної діяльності, рівня навчальної адаптації та стану здоров’я сучасних учнів і студентів, досліджені особливості перебігу процесів психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації та формування психофізіологічних функцій організму і особливостей особистості учнів і студентів, які навчаються в сучасних закладах середньої і вищої освіти; проведена комплексна гігієнічна оцінка якості життя та адаптаційних можливостей учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних навчальних закладів та розроблені наукові основи формування концепції індивідуального здоров'я та корекції хронічної втоми сучасних учнів і студентів, здійснена гігієнічна оцінка особливостей психофізіологічної та психічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти за умов використання дистанційних форм навчання, розроблені наукові принципи гігієнічної оцінки здоровязберігаючої компетентності сучасних школярів, суттєво доповнені наукові основи університетської гігієни на сучасному етапі тощо

 

8. Ключові технологічні слова, що описують наукову (науково-технічну) продукцію: Діти, підлітки і молодь, учні та студенти, психофізіологічна, психічна і соціально-психологічна адаптація, особливості адаптації до різних умов навчання, гігієнічна оцінка, наукові основи університетської гігієни, здоров’язберігаючі технології, превентивне освітне середовище.

 

9. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними
або зарубіжними аналогами чи прототипами:
В ході проведених наукових досліджень, на відміну від відомих на сьогоднішній день, буде здійснена гігієнічна оцінка особливостей психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації дітей, підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти, визначені провідні проблеми запровадження здоров’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища, розроблені та науково обґрунтовані технології комплексної оцінки функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму дівчат і юнаків, які навчаються в умовах дистанційних та аудиторних форм навчальної діяльності, розроблені наукові принципи гігієнічної оцінки здоров’язберігаючої компетентності сучасних школярів, суттєво доповнені наукові основи університетської гігієни на сучасному етапі тощо. Зокрема, дані, отримані під час здійснення гігієнічної оцінки умов внутрішньонавчального середовища, житлово- і соціально-побутових умов життя та особливостей організації навчальної діяльності студентської молоді, чітко підкреслюють той факт, що дистанційний формат навчання більшість студентів вважають більш напруженим (як дуже напружений, напружений і помірно напружений його визначають близько 86-92% першокурсників та 88-94% третьокурсників), ніж його традиційний аудиторний аналог (як дуже напружений, напружений і помірно напружений його визначають близько 70-83% першокурсників та до 80-83% третьокурсників). Cлід звернути увагу на наявність, незалежно від формату навчання, цілого ряду чітко виражених ознак суттєвого перевищення нормативних параметрів здійснення повсякденної навчальної діяльності в медичних закладах вищої освіти, які встановлені, що не могло не справляти негативний вплив на організму дівчат і юнаків. В ході здійснення гігієнічної оцінки особливостей процесів розвитку психофізіологічних функцій організму студентів спостерігається виражене покращання показників, котрі відзначають такі характеристики функціональних можливостей та адаптаційних ресурсів організму, як швидкість простої (р(t)п–к<0,05) і диференційованої (р(t)п–к<0,05) зорово-моторної реакції, рухливість нервових процесів – у дівчат і також простої і диференційованої (р(t)п–к<0,05) зорово-моторної реакції (р(t)п–к<0,05), рухливість нервових процесів (р(t)п–к<0,05) – у юнаків. Таке становище визначає наявність феномену “позитивного перенесення” наслідків дистанційного навчання, у центрі якого переважно і перебувають візуально-рухові дії, на процеси формування провідних психофізіологічних функцій. Разом з тим за умов використання аудиторного формату організації навчального процесу реєструється покращання показників, що відзначають такі характеристики функціональних можливостей та адаптаційних ресурсів організму, як врівноваженість нервових процесів (р(t)п–к<0,05), швидкість аудіо-моторної реакції і динамічна працездатність – у дівчат та швидкість аудіо-моторної реакції і динамічна працездатність – у юнаків. Достатньо стабільні (р(t)п–к>0,05) незалежно від формату організації навчання результати в динаміці досліджуваного періоду властиві для даних щодо співвідношення кількості передчасних реакцій, реакцій із запізненням і точних реакцій.

 

10. Практична цінність результатів та продукції: Наукові дослідження, що виконуються дозволять розробити конкретні шляхи та засоби раціональної організації повсякденної діяльності учнів і студентів завдяки використанню заходів психогігієнічного змісту, що передбачають проведення корекції основних режимних елементів, урахування вікоко-статевих тенденцій процесів формування психофізіологічних функцій і особливостей особистості дівчат та юнаків, оптимізацію процесів психічної, психофізіологічної та соціально-психологічної адаптації учнів і студентів до умов типової, звичної для них, діяльності, організацію оптимального рухового режиму, застосування різноманітних засобів сімейної, групової та індивідуальної психокорекції функціонального стану, використання як традиційних, так і нетрадиційних форм та методів фізичної культури. В ході проведених досліджень будуть вперше розроблені та впроваджені у практичну діяльність закладів середньої і вищої освіти, охорони здоров’я та науково-дослідних установ методики прогнозування імовірності виникнення донозологічних змін і патологічних зрушень у його стані на підставі застосування методів багатовимірного статистичного аналізу та шкал бальної оцінки функціонального стану і адаптаційних можливостей організму, розроблений та впроваджений у діяльність закладів освіти та охорони здоров’я програма психофізіологічного впливу на організм, психогігієнічної корекції процесів формування особливостей особистості та покращання якості життя учнів і студенті, науково обґрунтована методика комплексної бальної оцінки особливостей перебігу психофізіологічної і психічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти за умов використання аудиторних і дистанційних форм навчання, встановлені адекватні вимогам сьогодення прогностичні критерії і науково-обґрунтовані наукові принципи гігієнічної діагностики особливостей психофізіологічної та психічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти за умов використання дистанційних форм навчання.

 

11. Використання результатів роботи у навчальному процесі: Одержані результати використовуються в ході організації лекційного курсу та проведення практичних занять з таких розділів обов’язкової навчальної дисципліни “Гігієна та екологія”, як “Гігієна дітей і підлітків”, “Особиста гігієна та психогігієна” і “Гігієна праці”, обов’язкової навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”, вибіркової навчальної дисципліни “Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни”. 

 

12. Кількісні показники та перелік результатів науково-дослідної роботи.

 

12.1. Кількісні показники результатів науково-дослідної роботи:

 

 

Показники

Заплановано

(відповідно
до запиту)

Виконано

(за резуль-татами НДР)

%

вико-нання

кількість 

кількість 

%

 1.  

Форми наукового результату:

1.1. Методичні рекомендації.

1.2. Інформаційні листи.

1.3. Галузеві нововведення.

1.4. . Статті у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або Scopus.

1.5. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.

1.6. Статті у інших наукових періодичних виданнях.

1.7. Публікації у матеріалах з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій.

1.8. Доповіді на з’їздах, конгресах, симпозіумах та науково-практичних конференціях.

1.8. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ЗВО (наукової установи).

1.9. Підручники, навчальні посібники з грифом МОЗ України та МОН України. 

1.10. Навчальні посібники без грифу МОЗ України та МОН України. 

1.11. Словники, довідники. 

 

2

1

 

 

10

 

 

60

 

 

25

 

 

3

 

1

 

7

 

2

1

 

 

10

 

 

120

 

 

55

 

 

3

 

1

 

7

 

100

100

 

 

100

 

 

200

 

 

200

 

 

100

 

100

 

100

 1.  

Підготовка наукових кадрів:

2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР.

2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену раду докторських дисертацій за тематикою НДР. 

2.3. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР. 

2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду кандидатських дисертацій за тематикою НДР. 

2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності створені за тематикою НДР:

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України.

3.2. Подано заявок на отримання патенту України.  

3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав. 

3.4. Подано заявок на отримання патенту інших держав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Перелік результатів науково-дослідної роботи:

 

12.2.1. Бібліографічний перелік (за матеріалами досліджень за період виконання НДР).

– у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або Scopus:

1. Serheta I. V., Vergeles T. M., Kizina І. E., Shkarivskyi Yu. L., Gunas І. V Regularities of processes of development of psychophysiological functions of students during the application of remote and auditory learning formats. Світ медицини та біології. 2022. № 3 (81). C. 153-158. (Wed of Science).

 

– у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України:

1. Khasawneh Ahmad Raed, Serheta I.V., Belik N.V., Dovhan A.O., Zhuchenko I.I. Girth body dimensions in men and women with seborrheic dermatitis of varying severity. Reports of Morphology. 2021. Vol. 27, №4. P. 22-27.

2. Khasawneh Ahmad Raed, Dmytrenko S.V., Bondar S.A., Serheta I.V., Anfilova M.R. Skinfold thickness in men and women with seborrheic dermatitis of varying severity. Reports of Morphology. 2022. Vol. 28, No 2. P. 20-24.

3. Khasawneh Ahmad Raed, Serheta I.V., Vadzyuk S.N., Khapitska O.P., Bondar S.A. Somatotypological parameters of the body in men and women with seborrheic dermatitis of varying severity. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2022. Т. 26, №2. С. 209-214.

4. Сергета І.В., Браткова О.Ю., Серебреннікова О.А. Наукове обґрунтування гігієнічних принципів профілактики розвитку донозологічних зрушень у стані психічного здоров’я учнів сучасних закладів середньої освіти (огляд літератури і власних досліджень). Журнал Національної Академії медичних наук України. 2022. Т. 28, № 1. С. 306-326.

5. Сергета І.В., Серебреннікова О.А., Стоян Н.В., Дреженкова І.Л., Макарова О.І. Психогігієнічні принпипи використання здоров’язберігаючих технологій у сучасних закладах вищої освіти. Environment and Health. Довкілля та здоров’я. 2022. № 2 (103). С. 32-41.

6. Кальниш В.В., Пашковський С.М., Сергета І.В., Коваль Н.В. Особливості впливу асоційованих зі стресом захворювань на психофізіологічний стан операторів безпілотних авіаційних комплексів. Український журнал військової медицини. 2022. Т. 3. №3 (додаток). С. 37-41.

7. Вергелес Т. М. Особливості зв’язку та взаємозалежності характеристик рівня розвитку професійно-значущих психофізіологічних функцій організму студентів у разі застосування дистанційних і аудиторних форм навчання та їх прогностичне значення. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2022. Т. 26, № 3. С. 477-485.

8. Вергелес Т.М. Гігієнічна оцінка особливостей процесів формування показників розумової працездатності студентської молоді, яка перебуває за умов використання дистанційних і традиційних аудиторних форм навчання. Гігієна населених місць. 2022. Вип. 72. С. 143-151.

10. Теклюк Р.В., Сергета І.В. Провідні компоненти індивідуальної концепції здоров’я у контексті формування здоров’язберігаючої компетентності дівчат і юнаків Гігієна населених місць. 2022. Вип. 72. С. 152-161.

9. Сергета І В., Вергелес Т. М Психогігієнічна оцінка особливостей емоційного вигорання, астенічного і депресивного станів та агресивності студентів в умовах застосування дистанційного (on-line) навчання. Environment and Health. Довкілля та здоров’я. 2022. № 4 (103). С. 143-151. (стаття пройшла рецензування та прийнята до друку, грудень 2022 року).

 

– в інших наукових періодичних виданнях:

 

– монографії:

1. Сергета І.В., Стоян Н.В., Браткова О.Ю., Краснова Л.І., Лукіна Н.Ю.. Trends and prospects of scientific thought in medicine : collective monograph / Lysytsya A., – etc. – І nternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2022. Р. 295-303. Available at : DOI :  10.46299/ISG.2022. MONO.MED 1

2. Chorna V.V., Khliestova S.S., Serebrennikova O.A., Serheta I.V. Problems of improving the mental health of the population of ukraine and the peculiarities of their solution at the current stage. Prospektive globale wissenschaftliche Trends: Innovative Technik, Sicherheit, Medizin, Biologie, Landwirtschaft, Kunstgeschichte / Serheta I.V., Seledtsov A.M., Yevtushenko M.Y. et.al.. Monografische Reihe “Europäische Wissenschaft”. Buch 11. Teil 1. 2022. P. 51-65.

3. Сергета І.В., Вергелес Т.М., Вергелес К.М., Макарова О.І. Санітарно-гігієнічна оцінка особливостей перебування у медичному закладі вищої освіти та в домашніх помешканнях і гуртожитках за умов організації аудиторного (on-line) і дистанційного (off-line) навчання. Scientific Foundations in medicine and Pharmacy: collective monograph / Malyk O. – etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2022. Available at : DOI : 10.46299/ISG.2022.MONO.MED.2. P. 164-174

 

– публікації у матеріалах з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій:

1. Сергета І.В., Мостова О.П. Місце і роль заходів психогігієнічної корекції у структурі сучасної шкільної медицини. Formation of innovative potential of world science: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), November 26, 2021. Tel Aviv, State of Israel: European Scientific Platform, 2019. Р. 106-107.

2. Сергета І.В., Дреженкова І.Л. Рівень рухової активності та його роль у підвищенні функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму осіб підліткового та юнацького віку. Наукові тренди постіндустріального суспільства: матеріали II Міжнародної наукової конференції (Т. 3), м. Запоріжжя, 3 грудня, 2021 р. / Міжнародний центр Наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. C. 76-77.

3. Сергета І.В. Фізіолого-гігієнічна оцінка рівня професійно-орієнтованої успішності та адаптаційних ресурсів організму юнаків, які здобувають виробничі професії. Features of the development of Modern science in the pandemic’s era: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), December 3, 2021. Berlin, Germany: European Scientific Platform, 2021. P. 88-89.

4. Сергета І.В. Процеси формування психофізіологічних функцій організму учнів і студентів та їх особливості на різних етапах здобуття професійної освіти. Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3-4 грудня 2021 р.). К.: “Київський медичний науковий центр”, 2021. C. 39-41.

5. Сергета І.В., Сергета Д.П., Макарова О.І. Показники фізичного розвитку новонароджених дітей та характеристик, що відображують медико-соціальні особливості життєдіяльності, особливості перебігу вагітності та характеру трудової діяльності їх матерів: закономірності взаємозалежності. The 3rd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (December 5-7, 2021). SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2021. P. 145-148.

6. Сергета І.В. Психогігієнічні та прогностичні аспекти оцінки процесів формування особливостей особистості студентів закладів вищої медичної освіти. Перспективні напрямки наукових досліджень XXI століття, LXXV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція (м. Харків, 6 грудня 2021 року). Ч. 3. Харків, 2021. С. 62-65.

7. Сергета І.В., Сергета Д.П., Макарова О.І. Особливості фізичного розвитку новонароджених дітей: сучасні тенденції і прогностичні аспекти запобігання імовірних несприятливих змін. The XII International Science Conference “Topical tendencies of science and practice” (December 07-10, 2021, Edmonton, Canada). Canada, Edmonton, 2021. P. 287-289

8. Сергета І.В., Сергета Д.П., Макарова О.І. Гігієнічна оцінка соціальних і соціально-побутових умов організації повсякденної життєдіяльності, особливостей режиму повсякденної діяльності та особливостей особистості матерів, які народили. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with Proceedings of the III International Scientific and Practical Confe-rence (Vol. 3), Oxford, December 10, 2021. Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. Р. 79-80

9. Сергета І.В., Стоян Н.В., Дреженкова І.Л. Особливості способу життя та стан адаптаційних ресурсів і функціональних можливостей організму студентів. The 10th International scientific and practical conference “Results of modern scientific research and deve-lopment” (December 12-14, 2021) Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021.P. 112-114.

10. Сергета І.В., Панчук О.Ю. Процеси формування здорового способу життя сучасних студентів та місце в їх структурі заходів психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації. The XIII International Science Conference “Perspectives of develop-ment of science and practice”, December 14-17, 2021. Prague, Czech Republic. Р. 308-309.

11. Сергета І.В., Сергета Д.П., Макарова О.І. Прогностична оцінка умов життєдіяль-ності і особливостей особистості матерів та їх впливу на фізичний розвиток новонароджених дітей. The 6th International scientific and practical conference “Interna-tional scientific innova-tions in human life” (December 15-17, 2021). Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom,. 2021. Р. 141-146

12. Сергета І.В., Сергета Д.П., Макарова О.І. Стандартизовані нормативні показники фізичного розвитку та референтні нормативні таблиці оцінки фізичного розвитку новонароджених дітей Подільського регіону України. Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали II Міжнародної наукової конференції (Т. 3), м. Херсон, 17 грудня, 2021 р. / Міжнародий центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С. 77-79.

13. Сергета І.В. Особливості мотиваційної структури особистості студентів сучасних закладів вищої медичної освіти. Наукові підсумки 2021 року, LXXVІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Одеса, 20 грудня 2021 року. Одеса, 2021. Ч. 2. С. 109-113.

14. Сергета І.В., Дударенко О.Б. Астенічні прояви у структурі властивостей особистості ВІЛ-інфікованих осіб та ефективні напрямки їх психогігієнічної корекції. Наукові підсумки 2021 року, LXXVІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Одеса, 20 грудня 2021 року. Одеса, 2021. Ч. 2. С. 114-116.

15. Сергета І.В., Сергета Д.П., Макарова О.І. Прогностичні критерії формування провідних показників фізичного розвитку новонароджених дітей в онтогенезі. The XIV International Science Conference “Theoretical foundations in practice and science”, December 21-24, 2021. Bilbao, Spain. Р. 301-303.

16. Сергета І.В., Браткова О.Ю., Панчук О.Ю., Мостова О.П. Психічний стан сучасних учнів впродовж часу навчання у старших класах сучасних закладів середньої освіти: особливості та провідні тенденції змін. Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), December 24, 2021. Helsinki, Republic of Finland: European Scientific Platform. P. 115-116.

17. Сергета І.В., Панчук О.Ю., Мостова О.П., Браткова О.Ю. Концептуальні основи імовірнісного передбачення та ефективної прогностичної оцінки особливостей психофізіологічної і психічної адаптації сучасних учнів. The 6th International scientific and practical conference. Topical issues of modern science, society and education‖ (December 26-28, 2021) SPC. Sci-conf.com.ua‖, Kharkiv, Ukraine. 2021. Р. 215-218.

18. Сергета І.В., Панчук О.Ю., Макаров С.Ю. Показники функціональ-них можливостей зорової сенсорної системи і координації рухів студентів медичних закладів вищої освіти в динаміці навчання. The XV International Science Conference “Trends in the deve-lopment of practice and science”, December 28-31, 2021. Oslo, Norway, 2021. P. 208-211.

19. Сергета І.В. Розроблення статистичних моделей прогностичної оцінки рівня узагальненої і клінічно-орієнтованої професійної підготовленості студентів медичного закладу вищої освіти на підставі використання процедур регресійного аналізу. Зимові наукові читання 2021, LXXVІІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Чернівці, 30 грудня 2021 року. Чернівці, 2021.C. 206-211.

20. Сергета І.В. Особливості харчування сучасної студентської молоді: моніторинг та стан проблеми. The ІV International Scientific and Practical Conference Actual problems of practice and science and methods of their solution”, January 31- February 02. Italy, Milan, 2022. Р. 343-345.

21. Вергелес Т.М., Сергета І.В/ Дистанційне навчання та медико-соціальні аспекти перебігу адаптаційних процесів сучасних студентів/ III навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища” : тези доповідей навчально-методичної конференції м. Вінниця, 9 лютого 2022 року. Вінниця, 2022. С. 22-23.

22. Процюк Л.О., Дякова О.В., Сергета І.В. Особливості і проблеми викладання дисципліни –“Гігієна у фармації та екологія” (курс за вибором) на фармацевтичному факультеті. III навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища” : тези доповідей навчально-методичної конференції м. Вінниця, 9 лютого 2022 року. Вінниця, 2022. С. 170-171

23. Сергета І.В., Редчіц М.А., Ваколюк Л.М., Теклюк Р.В. Підготовка студентів-випускників до інтегрованого тестового іспиту “Крок-2” у складних умовах сьогодення. “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища” : тези доповідей IІI навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 9 лютого 2022 року. Вінниця, 2022. С. 177-178

24. Сергета І.В., Браткова О.Ю., Мостова О.П., Ваколюк Л.М., Дударенко О.Б., Тисевич Т.В., Процюк Л.О., Теклюк Р.В., Лукіна Н.Ю., Гончарук Т.І. Місце вибіркової навчальної дисципліни “Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни” у контексті підвищення якісної підготовки медичних фахівців. III навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища” : тези доповідей навчально-методичної конференції м. Вінниця, 9 лютого 2022 року. Вінниця, 2022. С. 186-187.

25. Сергета І.В., Браткова О.Ю., Краснова Л.І., Стоян Н.В., Шевчук Т.В., Латанюк С.О., Редчіц М.А., анчук О.Ю., Дреженкова І.Л., Дякова О.В. Навчальна дисципліна “Охорона праці в галузі” та її роль у підвищенні ефективності підготовки медичних фахівців та професійному становленні лікарів різних спеціальностей. III навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища” : тези доповідей навчально-методичної конференції м. Вінниця, 9 лютого 2022 року. Вінниця, 2022. С. 187-188

26. Сергета І.В., Шевчук Т.В., Браткова О.Ю., Панчук О.Ю., Процюк Л.О., Брюховецька Ю.С. Навчальна дисципліна “Основи біоетики та біопезпеки” як вагомий чинник підвищення якісної підготовки медичних фахівців на сучасному етапі. III навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкурентного середовища” : тези доповідей навчально-методичної конференції м. Вінниця, 9 лютого 2022 року. Вінниця, 2022. С. 224.

27. Сергета І.В., Дударенко О.Б., Панчук О.Ю. Рівень агресії ВІЛ-інфікованих осіб: тенденції і особливості формування та розвитку. The 1st International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (February 13-15, 2022). Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain, 2022. P. 90-92.

28. Вергелес Т.М., Сергета І.В. Закономірності перебігу процесів формування психофізіологічних функцій організму студентів медичних закладів вищої освіти у разі застосування дистанційних форм навчання. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 16 березня 2022 р.) / за загальною редакцією член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука. К., 2022. С. 47-49.

29. Сергета І.В.,Дреженкова І. Л., Браткова О. Ю., Процюк Л. О., Лукіна Н. Ю. Методичні підходи до створення шкал комплексної бальної оцінки особливостей перебігу адаптаційних процесів сучасних учнів і студентів. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 16 березня 2022 р.) / за загальною редакцією член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука. К., 2022. С. 168-169.

30. Сергета І.В., Панчук О.Ю., Мостова О.П., Браткова О. Ю., Теклюк Р.В., Лукіна Н.Ю., Лукіна Н.Ю., Дреженкова І.Л. Особливості фізичної працездатності студентів, які навчаються в сучасних медичних закладах вищої освіти у контексті рівня рухової активності їх організму. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні тагігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 16 березня 2022 р.) / за загальною редакцією член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука. К., 2022. С. 170-171.

31. Сергета І.В., Теклюк Р.В. Здоров’язберігаюча компетність підлітків як ключовий чинник запровадження ефективних здоров’язберігаючих технологій/ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 16 березня 2022 р.) / за загальною редакцією член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука. К., 2022. С. 184-186.

32. Сергета І.В.,Тимощук О.В. Рівень суб’єктивного контролю учнівської і студентської молоді як детермінанта розроблення здоров’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього простору/ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 16 березня 2022 р.) / за загальною редакцією член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука. — К., 2022. — С. 186—187.

33. Сергета І.В., Вергелес Т.М. Динамічна працездатність розумової діяльності студентської молоді за різних (оn-line і off-lіne) способів організації навчання в умовах монотонії/ The 1st International scientific and practical conference “Modern research in world science” (April 17-19, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”. — Lviv, Ukraine. 2022. — Р. 319—321.

34. Сергета І.В., Лукіна Н.Ю., Процюк Л.О., Теклюк Р.В., Дякова О.В., Гончарук Т.І., Брюховецька Ю.С. Збереження здоров’я та особливості гігієнічного забезпечення умов життєдіяльності дітей, підлітків та молоді: сучасні підходи до комплексної оцінки стану здоров’я дівчат і юнаків. The 1st International scientific and practical conference “Modern research in world science” (April 17-19, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. 2022. Р. 209-212.

35. Сергета І.В. Провідні кореляти адаптаційних перетворень, які відбуваються в організмі сучасних студентів за різних схем організації навчального процесу та їх особливості відповідно до результатів кластерного аналізу/ The ХV International Scientific and Practical Conference “Multidisciplinary academic notes. Science research and practice”. April 19-22, 2022, Madrid, Spain. Р. 319-321.

36. Сергета І.В., Стоян Н.В., Краснова Л.І., Браткова О.Ю., Дударенко О.Б. Інтегральні показники оцінки функціонального стану і стану здоров’я дітей, підлітків та молоді та їх місце в гігієнічній практиці. The ХV International Scientific and Practical Conference “Multidisciplinary academic notes. Science research and practice”. April 19-22, 2022, Madrid, Spain. Р. 350-352.

37. Сергета І.В., Макарова О.І. Фізіолого-гігієнічні аспекти трактування донозологічних зрушень у стані психічного здоров’я сучасної учнівської і студентської молоді. The ХVI International Scientific and Practical Conference “Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them”, April 26-29, 2022, Athens, Greece. Р. 379-381.

38. Сергета І.В., Панчук О.Ю., Макарова О.І. Комплексна оцінка особливостей перебігу професійної адаптації студентів, що навчаються у медичних закладах вищої освіти. The ХVIII International Scientific and Practical Conference “Advancing in research, practice and education. May 10-13, 2022. Florence, Italy. P. 371-373.

39. Чорна В.В., Сергета І.В., Хлєстова C.C. Охорона психічного здоров'я населення україни та особливості надання психіатричної допомоги. The 11th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (May 11-13, 2022). Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022. P. 157-164.

40. Сергета І.В., Макарова О.І. Сучасні аспекти психогігієнічної оцінки процесів формування особливостей особистості учнівської і студентської молоді. Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Хмельницький, 13 травня 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 515-516.

41. Сергета І.В., Макарова О.І. Програма психогігієніч-ної корекції функціонального стану організму та особливостей особистості учнів і студентів: оцінка ефективності її використання у повсякденній діяльності закладів освіти/ The 2nd International scientific and practical conference Modern research in world science (May 15-17, 2022) SPC. Sci-conf.com.ua, Lviv, Ukraine. 2022. Р. 184-186.

42. Сергета І.В., Макарова О.І., Браткова О.Ю. Прогностична оцінка стану психічного здоров’я сучасних учнів і студентів на підставі використання процедур кластерного аналізу: закономірності та особливості. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference. Cambridge, May 20, 2022. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2022. Р. 319-320.

43. Сергета І.В., Макарова О.І., Мостова О.П., Браткова О.Ю. Показники соціально-психологічної адаптації дівчат і юнаків, які перебувають в умовах сучасних закладів освіти. Розвиток науки в умовах воєнного стану, ХС Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Київ, 20 травня 2022 року. С. 244-246.

44. Сергета І.В., Макарова О.І., Мостова О.П., Браткова О.Ю. Інтегральні кореляти соціально-психологічної адаптації учнів і студентів, які перебувають в умовах впливу стресових явищ навчально-значущого змісту. Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), May 27, 2022. Stockholm, Kingdom of Sweden: European Scientific Platform, 2022. Р. 56-57.

45. Сергета І.В., Панчук О.Ю., Макарова О.І. Тривожність, астенічні і депресивні особистісні прояви студентів-медиків, які здобувають спеціальності стоматологічного профілю. Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 3), May 27, 2022. Stockholm, Kingdom of Sweden: European Scientific Platform., 2022. Р. 69-70.

46. Сергета І.В., Дреженвока І.Л., Макарова О.І. Режим добової навчальної і позанавчальної діяльності та його особливості серед студентів з різним рівнем рухової активності. The ХХI International Scientific and Practical Conference “Actual priorities of modern science, education and practice”, May 31-03 June, 2022. Paris, France. P. 471-473.

47. Сергета І.В., Макарова О.І., Браткова О.Ю., Стоян Н.В. Процеси формування особливостей особистості студентської молоді у сучасних умовах: проблемні моменти та напрямки корекції. Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 3 червня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 285-286.

48. Сергета І.В., Вергелес Т.М., Вергелес К.М., Макарова О.І. Комплексний підхід до оцінки перебігу психофізіологічної і психічної адаптації студентів-медиків за різних форм організації навчального процесу. The 5th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (June 5-7, 2022) Barca Academy Publishing.  Barcelona, Spain, 2022. Р. 219-222.

49. Сергета І.В., Макарова О.І., Панчук О.Ю., Макаров С.Ю. Показники навчальної успішності і характеристики розвитку психофізіологічних функцій та особливостей особистості студентів медичного закладу вищої освіти: взаємозв’язок і взаємозалежність. Літні наукові читання-2022, XСI Міжнародна науковопрактична iнтернет-конференція. — м. Рівне, 6 червня 2022 року. C. 314-316.

50. Сергета І.В., Дреженвока І.Л., Макарова О.І. Особливості формування показників функціональних можливостей зорової сенсорної системи студентів-медиків у залежності від рівня рухової активності дівчат і юнаків. The ХХII International Scientific and Practical Conference “Multidisciplinary academic research, innovation and results”, June 07- 10, 2022. Prague, Czech Republic. P. 418-420.

51. Сергета І.В., Макарова О.І., Макаров С.Ю. Психогігієнічна оцінка показників властивостей характеру студентів закладів вищої медичної освіти та закономірності їх змін в динаміці навчального року. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Дебрецен (Угорщина): ГО “ВАДНД”, 07 червня 2022 C. 149-152.

52. Сергета І.В., Макарова О.І., Макаров С.Ю. Прогностична оцінка особливостей психофізіологічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти на підставі використання процедур кластерного аналізу. The 3rd International scientific and practical conference ― Modern research in world science‖ (June 12-14, 2022) SPC Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. Р. 273-276.

53. Сергета І.В., Дреженкова І.Л., Макарова О.І. Закономірності формування показників функціональних можливостей зорової сенсорної системи студентів-медиків у залежності від рівня рухової активності. The ХХIII International Scientific and Practical Conference Theoretical and science bases of actual tasks”. June 14-17, 2022, Lisbon, Portugal. P. 355-357.

54. Сергета І.В. Психофізіограми трудової діяльності та їх місце у системі професійної орієнтації майбутніх фахівців медичного фаху. The 13th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (June 19-21, 2022). MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022. Р. 117-120.

55. Сергета І.В., Дреженкова І.Л., Макарова О.І. Особливості процесів формування показників соматосенсорного аналізатору студентської молоді, яка засвоює медичні спеціальності, у залежності від рівня рухової активності. The ХХIV International Scientific and Practical Conference “Multidisciplinary academic notes. Science research and practice”, June 21-24, 2022. — Madrid, Spain. — P. 293—296.

56. Сергета І.В., Вергелес Т.М., Макарова О.І. Особливості перебування студентів в умовах запровадження систем аудиторного і дистанційного навчання: санітарно-гігієнічна оцінка. Science of XXI century: development, main theories and achieve-ments: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Confe-rence (Vol. 3), June 24, 2022. Helsinki, Republic of Finland: European Scientific Platform. Р. 80-81.

57. Сергета І.В., Дударенко О.Б. Особливості тривожнісних проявів різного генезу у ВІЛ-інфікованих осіб. Пріоритетні напрями розвитку науки під час воєнного стану, XСIІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Одеса, 24 червня 2022 року. С. 201-203.

58. Serheta Ihor, Makarova Olha Hygienic assessment of the features of the processes of socio-psychological and mental adaptation of modern pupils and ways to overcome educational stress. The 10th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (June 25-27, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. P. 50-53.

59. Сергета І.В., Макарова О.І., Браткова О.Ю. Процеси формування особливостей особистості у шкільному віці: прогностичні аспекти. The ХХV International Scientific and Practical Conference “Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them”, June 28 – July 01, 2022, Athens, Greece. P. 293-296.

60. Сергета І.В., Панчук О.Ю., Макарова О.І., Макаров С.Ю. Характерологічні властивості майбутніх лікарів-стоматологів та особливості їх зрушень протягом часу перебування у закладі вищої освіти медичного профілю. Розвиток наукової думки постіндустріа-льного суспільства: сучасний дискурс: матеріали IV Міжнарод-ної наукової конфе-ренції, м. Вінниця, 1 липня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. C. 214-215.

61. Serheta Ihor, Makarova Olha Optimization of motor activity of students and its place in the structure of health-saving technologies. The 6th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (July 3-5, 2022). Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022. Р. 21-24.

62. Сергета І.В., Браткова О.Ю., Стоян Н.В., Макарова О.І., Макаров С.Ю. Біоетичні принципи використання сучасних психогігієнічних технологій визначення та оцінки донозологічних зрушень у стані здоров’я учнівської і студентської молоді. The ХХVI International Scientific and Practical Conference “Problems of science and practice, tasks and ways to solve them”. July 05 – 08, 2022, Helsinki, Finland. Р. 193-195.

63. Сергета І.В. Донозологічні психічні розлади: комплексна система психогігієнічної діагностики, корекції та профілактики серед учніської і студентської молоді. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Любляна (Словенія): ГО “ВАДНД”, 07 липня 2022 р. C. 177-181.

64. Serheta Ihor, Vergeles Tetiana, Makarova Olha Adaptation-oriented approach to diagnostics of prenosological changes in in the state of mental health of modern pupils and students. Débats scientifiques et orientations prospectives du développe-ment scientifique : collection de papiers scientifiques “ΛΌГOΣ” avec des matériaux de la III conférence scientifique et pratique internationale, Paris, 8 juillet 2022. Paris-Vinnytsia : La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne, 2022. P. 310-311.

65. Сергета І.В. Стан здоров’я студентів медичних закладів вищої освіти: особливості і тенденції змін на сучасному етапі. The 4th International scientific and practical conference “Modern research in world science‖” (July 10-12, 2022) SPC. Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. Р. 116-119.

66. Serheta Ihor Strategies of hygiene assessment of the health state of children and adolescents at the current stage of development of preventive medicine. The ХХVII International Scientific and Practical Confe-rence Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice”, July 12 – 15, 2022. Prague, Czech Republic. P. 196-198.

67. Serheta Ihor Psychohygienic features of assessment of personality formation processes students of medical institution of higher education. Розвиток науки та техніки у сучасному світі, XCІІI Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Вінниця, 13 липня 2022 року. С. 118-120.

68. Serheta Ihor Health-saving technologies: psychophysiological and psychohygienic bases of implementation in the conditions of modern educational institutions. The 14th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (July 13-15, 2022). BoScience Publisher, Chicago, USA., 2022. Р. 23-26.

69. Serheta Ihor Lifestyle features and adaptive capabilities of the modern students. Features of the development of modern science in the pandemic’s era: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), July 15, 2022. Berlin, Germany: European Scientific Platform. Р. 70-71.

70. Serheta Ihor Еxpert assessment methods as a modern tool for performing a prognostic assessment of the degree of the risk of adverse movements from the indicators of psychophysiological and mental adaptation of modern pupils and students. The ХХVIII Interna-tional Scientific and Practical Conference “Science and practice, actual problems, innovations”, July 19- 22, 2022. Milan, Italy. P. 127-130.

71. Serheta Ihor Relationships between indicators of motor activity and characteristics of adaptation opportunities of the organism modern students. The ХХIX International Scientific and Practical Conference “Trends in science and practice of todayґ” July 26-29, 2022, Stockholm, Sweden. P. 131-133.

72. Сергета І.В. Психогігієнічна діагностика та профілактика донозологічних психічних розладів як актуальна проблема сучасної гігієни дітей і підлітків та університетської гігієни. Місце України у світовому розвитку науки та техніки, XСIV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Хмельницький, 28 липня 2022 року. C. 107-111.

73. Сергета І.В. Психогігієнічна оцінка змін показників рівня суб’єктивного контролю сучасних студентів. Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Черкаси, 29 липня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 286-287.

74. Сергета І.В. Питання фізіології і гігієни праці та їх місце у структурі викладання навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”. Матеріали VІІ науково практичної інтернет-конференції (30 липня 2022 р.) ”Освіта, дослідження та розробки”. — м. Ужгород, 2022. С. 97-99.

75. Сергета І.В. Стан здоров’я сучасної студентської молоді та шляхи його збереження і зміцнення. Сучасна наука: теоретичні та прикладні аспекти. VІІ Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-практична конференція, 31 липня 2022, Україна, Житомир : Збірник матеріалів. Київ : Яроче́нко Я. В., 2022. C. 99-102.

76. Serheta Ihor Scientific principles of psychohygienic diagnostics of the health state of children, adolescents and youth at the current stage. The ХХX International Scientific and Practical Conference “The newest problems of science and ways to solve them”, August 02-05, 2022. Helsinki, Finland. P. 111-113.

77. Serheta Ihor Psychophysiological adaptation of young women and young men: methodological aspects of assessing their characteristics. The current state of development of world science: characteristics and features: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proce-edings of the III International Scientific and Theoretical Confe-rence, August 5, 2022. Lisbon, Portuguese Republic: European Scientific Platform. P. 151-152.

78. Serheta Ihor Social-psychological adaptation of young women and young men of 15-17 years old and its characteristics during education in senior classes of a modern school. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXIII Між-народної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Дікірх (Люксембург): ГО “ВАДНД”, 07 серпня 2022 р. C. 100-104.

79. Serheta Ihor, Makarova Olha Рhysiological and hygienic aspects of the formation of high professional capacity of modern students. The 5 th International scientific and practical conference Modern research in world science‖ (August 7-9, 2022) SPC Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. P. 94-97.

80. Serheta Ihor Рrognostic basis of a complex assessment of the characteristics of social-psychological, psychophysiological and mental adaptation of students. The 5 th International scientific and practical conference Modern research in world science‖ (August 7-9, 2022) SPC Sci-conf. com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. P. 98-100.

81. Serheta Ihor Аctual problems of preventive and correction of prenosological changes in the mental health status of pupils and students. Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten “ΛΌГOΣ” zu den Materialien der II internationalen wissenschaftlich-praktischen. Konferenz, Zürich, 12. August, 2022. Zürich-Vinnytsia: BOLESWA Publishers & Europäische Wissenscha-ftsplattform, 2022. P. 171-172.

82. Serheta Ihor Рhysical development of children and current trends of its changes at the current stage. The 15th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (August 14-16, 2022). MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022. P. 55-59.

83. Serheta Ihor Рsychohygienic correction of the adaptation opportunities of adolescents and youth in the structure of modern preventive technologies. Нові напрями розвитrу науки та техніки в умовах світової кризи, XСV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Ужгород, 19 серпня 2022 року. C. 279-282.

84. Serheta Ihor Modern approaches to the effective implementation of health-saving technologies in a higher educational institution. Formation of innovative potential of world science: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, August 19, 2022. Tel Aviv, State of Israel: Euro-pean Scientific Platform. P. 221-222.

85. Serheta I.V., Vergeles T.M. Features of the spread of depressive personal manifestations among modern students and their dependence on the form of organizing educational activities. The 12th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (August 21-23, 2022). SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. P. 26-30.

86. Serheta I.V., Vergeles T.M. Features of the manifestations of emotional burnout of students under the conditions of application of remote and auditorial formats of the organization of educational activities in an institution of higher education. The ХХXIII International Scientific and Practical Conference “Trends in the development of science in the modern world”, August 23-26. 2022, Graz, Austria. Р. 189-191

87. Рrofessional applied physical training and its place in the structure of measures aimed to increase the level of professional fitness of students. Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність: матеріали II Міжнародної наукової конференції, м. Чернівці, 26 серпня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 383-384.

88. Serheta I.V., Vergeles T.M. Features of the relationship of the leading characteristics of the psychophysiological functions of the young women and young men who get education in a remote (on-line) format. The ХХXIV International Scientific and Practical Conference “Problems of the development of modern science”, August 30–September 02. 2022, Madrid, Spain. P. 142-145.

89. Serheta I.V., Bratkova O.Yu., Makarova O.I. Features of processes of preserving and strengthening the health of children, adolescents and youths as factor in the formation of stable stereotypes of healthy lifestyle. The 6th International scientific and practical conference –Modern research in world science‖ (September 4-6, 2022) SPC Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. C. 77-79.

90. Serheta I.V., Vergeles T.M. Hygienic assessment of changes in the dynamics of on-line and off-line learning in a medical institution of higher education from the criterial indicators of extraversion. The 6th International scientific and practical conference – Modern research in world science‖ (September 4-6, 2022) SPC Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. C. 80-84.

91. Serheta Ihor Cardiointervalography and its indicators among young men and young women with different types of hemodynamics. Осінні наукові читання – 2022, XСVІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Луцьк, 5 вересня 2022 року. C. 167-170.

92. Serheta I.V., Vergeles T.M. Рrognostic assessment of the peculiarities of the course of adaptive transformations that occur in the modern students, based on the data of the application of cluster analysis procedures. The ХХXV International Scientific and Practical Conference “Science, development and the latest development trends”, September 06-09, 2022. Paris, France. Р. 178-180.

93. Serheta Ihor Іntegral indicators and expert assessment scales of the functional capabilities of the children, adolescents and youth. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Орхус (Данія): ГО “ВАДНД”, 07 вересня 2022 р. С. 150-154.

94. Serheta I.V., Vergeles T.M. Мethod of in-depth prognostic assessment of the features of psychophysiological and mental adaptation of students of medical institutions of higher education. Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: матеріали II Міжнародної наукової конференції, м. Рівне, 9 вересня, 2022 р. Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. C. 123-125

95. Serheta I.V., Vergeles T.M. Aggressive personality manifestations of students in the conditions of application of different formats of the organization of educational activities. The 16th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (September 11-13, 2022). MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022. Р. 30-32.

96. Serheta I.V., Vergeles T.M. Рeculiarities of the processes of mental adaptation of students, mastering medical specialties under different conditions of organization of the educational process, according to factor analysis. Scientific forum: theory and practice of research: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, September 16, 2022. Valencia, Kingdom of Spain: European Scientific Platform, 2022. Р. 110-112.

97. Яворовський О.П., Сергета І.В., Серебреннікова О.А., Скалецький Ю.М., Паустовський Ю.О., Зенкіна В.І., Брухно Р.П., Зінченко Т.О., Кудієвський Я.В. Хронічна втома і професійне вигорання медичного персоналу сучасних закладів охорони здоров’я: методи виявлення та шляхи попередження. Матеріали “Науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2022 року” “Безпека пацієнтів в україні: ліки без шкоди”, м. Київ, 16 вересня 2022 року / За загальною редакцією Кучина Ю.Л. К.: МВЦ “Медінформ”, 2022. С. 77-80.

98. Сергета І.В., Шевчук Т.В., Браткова О.Ю., Теклюк Р.В., Редчіц М.А., Стоян Н.В., Ваколюк Л.М, Процюк Л.О., Краснова Л.І., Латанюк С.О., Дякова О.В., Дударенко О.Б., Дреженкова І.Л., Тисевич Т.В., Лукіна Н.Ю., Гончарук Т.І. Навчальна дисципліна “Основи біоетики та біопезпеки” і досвід її викладання на різних етапах здобуття медичної освіти у контексті забезпечення етичних аспектів безпеки пацієнтів та охорони праці медичного персоналу. Матеріали “Науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2022 року” “Безпека пацієнтів в україні: ліки без шкоди”, м. Київ, 16 вересня 2022 року / За загальною редакцією Кучина Ю.Л. К.: МВЦ “Медінформ”, 2022. С. 82-84.

99. Сергета І.В., Панчук О.Ю. Безпека пацієнтів і якість надання медичної допомоги: проблеми професіографічного аналізу і комплексної оцінки особливостей формування високої професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах. Матеріали “Науково-практичної конференції з міжнародною участю до Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2022 року” “Безпека пацієнтів в україні: ліки без шкоди, м. Київ, 16 вересня 2022 року / За загальною редакцією Кучина Ю.Л. К.: МВЦ “Медінформ”, 2022. С. 84-86.

100. Serheta I.V., Vergeles T.M. Мethods of scoring assessment of psychophysiological and mental adaptation of students of medical education institutions in the conditions of organizing educational activities in remote (on-line) and in auditorium (off-line) format: applied aspects. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 23 вересня, 2022 р./ Міжнародний центр  наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 145-146.

101. Serheta I.V., Vergeles T.M. Сomprehensive physiological and hygiene assessment of the features of the main regime elements of daily activities of young women and young men studying in the conditions of on-line organization of the learning. The 7th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (October 2-4, 2022). SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. Р. 100-103.

102. Serheta I., Serebrennikova О, Bratkova O. Сurrent problems of diagnostic and correction of prenosiological changes in the mental health status of pupils and students. Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: матеріали IV Міжнародної наукової конференції, м. Суми, 7 жовтня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. C. 114-116.

103. Serheta I.V., Vergeles T.M. Features of psychophysiological adaptation of students under the conditions of the remote (on-line) format of the organization of educational process. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Oxford, October 14, 2022. Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2022. P. 123-124.

104. Сергета І.В., Власенко О.В., Серебреннікова О.А., Драчук О.П., Стоян Н.В. Освітньо-наукова програма “Громадське здоров’я”: основні положення та провідні шляхи реалізації під час підготовки докторів філософії у сучасних умовах. Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання) : зб. тез доп. наук.–практ. конф. з міжнародною участю (21-22 жовтня 2022 р.). гол. ред. акад. Сердюк А.М. — К.: ВЦ “Просвіта”, 2022. Вип. 22. С. 98-100.

105. Теклюк Р.В., Сергета І.В. Здоров’язберігаюча компетентність як важлива корелята формування способу життя здобувачів середньої освіти у теперішній час: сучасні підходи, особливості тлумачення, шляхи розв’язання проблемних питань. Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання) :зб. тез доп. наук.–практ. конф. з міжнародною участю (21-22 жовтня 2022 р.). гол. ред. акад. Сердюк А.М. К.: ВЦ “Просвіта”, 2022. Вип. 22. С. 412-414.

106. Вергелес Т.М., Сергета І.В. Психофізіологічні функції організму студентів та закономірності їх формування в ході використання дистанційних форм навчання. Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання) : зб. тез доп. наук.–практ. конф. з міжнародною участю (21-22 жовтня 2022 р.). гол. ред. акад. Сердюк А.М. К.: ВЦ “Просвіта”, 2022. Вип. 22. С. 414-416.

107. Сергета І.В., Серебреннікова О.А., Макаров С.Ю. Показники розумової працездатності студентів медичних закладів вищої освіти та їх зміни впродовж навчального процесу. Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання) : зб. тез доп. наук.–практ. конф. з міжнародною участю (21-22 жовтня 2022 р.). гол. ред. акад. Сердюк А.М. К.: ВЦ “Просвіта”, 2022. Вип. 22. С. 416-418.

108. Сергета І.В., Панчук О.Ю., Макарова О.І., Браткова О.Ю., Редчіц М.А., Шевчук Т.В., Макаров С.Ю., Процюк Л.О., Дударенко О.Б., Лукіна Н.Ю. Показники емоційного вигорання, властиві для студентів закладів вищої медичної освіти, та особливості їх змін в динаміці навчального процесу. Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання) : зб. тез доп. наук.–практ. конф. з міжнародною участю (21-22 жовтня 2022 р.). гол. ред. акад. Сердюк А.М. К.: ВЦ “Просвіта”, 2022. Вип. 22. С. 419-420.

109. Serheta I.V. Тhe features of student personality traits formation in the context of creating standards of higher medical education. Modernization of science and its influence on global processes: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, October 21, 2022. Bern, Swiss Confederation: European Scientific. P. 128-129.

110. Serheta I.V. Preventive medicine and actual issues of its environmentalization of education in a higher medical educational institution. CXI Міжнародна інтернет — конференція “Жовтневі наукові читання”, 28 жовтня 2022 р.,м. Івано-Франківськ (тези прийняті до друку) 

111.     Serheta I., Panchuk O. Psychophysiograms and psychograms of medical specialties and their consideration during the training of modern doctors. The 8th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (October 29-31, 2022). SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022. P. 132-134.

112. Serheta I.V. Diagnostic methods of assessing the state of health of pupils and students: place in the structure of the educational process in the disciplines of preventive medicine. Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали IV Міжнародної наукової конференції, м. Тернопіль, 4 листопада, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 246-247.

113. Serheta I.V. The leading hygiene principles of optimizing extracurricular education of modern pupils The 7th International scientific and practical conference “Innovative areas of solving problems of science and practice” (November 08-11, 2022). Oslo, Norway. International Science Group. 2022. P. 315-317.

114. Serheta I.V. Psychohygienic aspects of creating a preventive environment in a modern higher educational institution: problems and prospects. Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: collection de papiers scientifiques ΛΌГOΣ avec des matériaux de la IV conférence scientifique et pratique internationale, Paris, 11 novembre 2022. Paris-Vinnytsia: La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne, 2022. P. 142-143.

       115. Сергета І.В., Вергелес Т.М. Студентська молодь і освітнє середовище в умовах дистанційного навчання: проблеми та виклики. Охорона здоров’я дітей та підлітків. 2022. № 2 (32). (тези прийняті до друку).

116. Сергета І.В., Панчук О.Ю., Стоян Н.В., Ваколюк Л.М., Дударенко О.Б., Лукіна Н.Ю., Процюк Л.О., Гончарук Т.І., Краснова Л.І. Механізми психологічного захисту сучасних студентів та їх особливості на різних етапах навчання. Охорона здоров’я дітей та підлітків. 2022. № 2 (32). (тези прийняті до друку).

117. Сергета І.В., Теклюк Р.В., Браткова О.Ю., Мостова О.П., Лукіна Н.Ю.,  Ваколюк Л.М., Гончарук Т.І.., Процюк Л.О., Дударенко О.Б., Краснова Л.І. Психогігієнічна оцінка процесів формування акцентуацій характера учнів старших класів сучасної школи. Охорона здоров’я дітей та підлітків. 2022. № 2 (32). (тези прийняті до друку).

            118. Сергета І.В., Серебреннікова О.А., Макаров С.Ю., Браткова О.Ю., Стоян Н.В., Теклюк Р.В. Особливостей змін показників рівня суб’єктивного контролю студентів медичних закладів вищої освіти за умов екзаменаційного стресу. Охорона здоров’я дітей та підлітків. 2022. № 2 (32). (тези прийняті до друку).

            119. Власенко О.В., Сергета І.В. Мікрокваліфікація та її місце у структурі розроблення та забезпечення унікальності освітньо-наукових програм навчання здобувачів ступеня доктора філософії. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України: інструменти та виклики”, м. Київ, 17-18 листопада 2022 року (тези прийняті до друку). (тези прийняті до друку).

120. Яворовський О.П., Сергета І.В., Серебреннікова О.А., Паустовський Ю.О., Скалецький Ю.М., Зенкіна В.І., Кудієвський Я.В,  Брухно Р.П., Зінченко Т.О., Веремей М.І., Устяк Н.В., Браткова О.Ю. Питання профілактики синдрому хронічної втоми та емоційного вигоряння у медичних працівників в навчальній програмі підготовки магістрів за спеціальностями медицина, педіатрія та стоматологія.  Науково-практична конференція з міжнародною участю “«Освітній процес підготовки лікарів в умовах сучасного світу: виклики та перспективи”. (тези прийняті до друку).

 

 

12.2.2. Перелік основних доповідей на з’їздах, конгресах, симпозіумах та науково-практичних конференціях, що внесені до офіційного Реєстру МОЗ України
та НАМН України
(за матеріалами досліджень за період виконання НДР із зазначенням назви заходу, теми доповіді, дат проведення заходу та організаторів).

№ з/п

Автори

Тема доповіді

Назва заходу, дата проведення заходу та організаторів).

1.

Вергелес Т.М.,

Сергета І.В.

Закономірності перебігу процесів формування психофізіологічних функцій організму студентів медичних закладів вищої освіти у разі застосування дистанційних форм навчання

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та

гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 16 березня 2022 р.).

2.

Сергета І.В.,

Дреженкова І. Л., Браткова О. Ю., Процюк Л. О., Лукіна Н. Ю.

Методичні підходи до створення шкал комплексної бальної оцінки особливостей перебігу адаптаційних процесів сучасних учнів і студентів

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та

гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 16 березня 2022 р.).

3.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Мостова О.П., Браткова О. Ю.,

Теклюк Р.В.,

Лукіна Н.Ю., Лукіна Н.Ю., Дреженкова І.Л

Особливості фізичної працездатності студентів, які навчаються в сучасних медичних закладах вищої освіти у контексті рівня рухової активності їх організму

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та

гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 16 березня 2022 р.).

4.

Сергета І.В.,

Теклюк Р.В.

Здоров’язберігаюча компетність підлітків як ключовий чинник запровадження ефективних здоров’язберігаючих технологій

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та

гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 16 березня 2022 р.).

5.

Сергета І.В.,

Тимощук О.В.

Рівень суб’єктивного контролю учнівської і студентської молоді як детермінанта розроблення здоров’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього простору

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та

гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 16 березня 2022 р.).

6.

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.

Динамічна працездатність

розумової діяльності студентської молоді за різних (оn-line і off-lіne) способів організації навчання в умовах монотонії

 

The 1st International scientific and practical conference “Modern research in world science” (April 17-19, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”. — Lviv, Ukraine. 2022.

7.

Сергета І.В.,

Лукіна Н.Ю.,

Процюк Л.О.,

Теклюк Р.В.,

Дякова О.В.,

Гончарук Т.І., Брюховецька Ю.С.

Збереження здоров’я та особливості гігієнічного забезпечення умов життєдіяльності дітей, підлітків та молоді: сучасні підходи до комплексної оцінки стану здоров’я дівчат і юнаків

The 1st International scientific and practical conference “Modern research in world science” (April 17-19, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”. — Lviv, Ukraine. 2022.

8.

Сергета І.В.

Провідні кореляти адаптаційних перетворень, які відбуваються в організмі сучасних студентів за різних схем організації навчального процесу та їх особливості відповідно до результатів

кластерного аналізу

The ХV International Scientific and Practical Conference “Multidisciplinary academic notes. Science research and practice”. —

April 19-22, 2022, Madrid, Spain.

9.

Сергета І.В.,

Стоян Н.В.,

Краснова Л.І.,

Браткова О.Ю.,

Дударенко О.Б.

Інтегральні показники оцінки функціонального стану і стану здоров’я дітей, підлітків та молоді та їх місце в гігієнічній практиці

The ХV International Scientific and Practical Conference “Multidisciplinary academic notes. Science research and practice”. —

April 19-22, 2022, Madrid, Spain.

10.

Сергета І.В.,

Макарова О.І.

Фізіолого-гігієнічні аспекти трактування донозологічних зрушень у стані психічного здоров’я сучасної учнівської і студентської молоді

The ХVI International Scientific and Practical Conference “Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them”, April 26-29, 2022, Athens, Greece..

11.

Сергета І.В.,

Макарова О.І

Програма психогігієнічної корекції функціонального стану організму та особливостей особистості учнів і студентів: оцінка ефективності її використання у повсякденній діяльності закладів освіти

The 2nd International scientific and practical conference ―Modern research in world science‖ (May 15-17, 2022) SPC. — Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. — 2022.

12.

Сергета І.В.,

Макарова О.І.,

Браткова О.Ю.

Прогностична оцінка стану психічного здоров’я сучасних учнів і студентів на підставі використання процедур кластерного аналізу: закономірності та особливості

Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ”. III International Scientific and Practical Conference,. Cambridge, May 20, 2022.

13.

Сергета І.В.,

Макарова О.І.,

Браткова О.Ю.,

Стоян Н.В.

Процеси формування особливостей особистості студентської молоді у сучасних умовах: проблемні моменти та напрямки корекції

Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: III Міжнародна наукова конференція, м. Луцьк, 3 червня, 2022 р.

14.

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.,

Вергелес К.М.,

Макарова О.І.

Комплексний підхід до оцінки перебігу психофізіологічної і психічної адаптації студентів-медиків за різних форм організації навчального процесу

The 5th International scientific and

practical conference “Eurasian scientific discussions” (June 5-7, 2022) Barca Academy Publishing. — Barcelona,Spain.

15.

Сергета І.В.,

Макарова О.І.,

Панчук О.Ю.,

Макаров С.Ю.

Показники навчальної успішності і характеристики розвитку психофізіологічних функцій та особливостей особистості студентів медичного закладу вищої освіти: взаємозв’язок і взаємозалежність

Літні наукові читання-2022, XСI Міжнародна науковопрактична iнтернет-конференція. — м. Рівне, 6 червня 2022 року.

16.

Сергета І.В.,

Дреженкова І.Л.,

Макарова О.І.

Особливості формування показників функціональних можливостей зорової сенсорної системи студентів-медиків у залежності від рівня рухової активності дівчат і юнаків

The ХХII International Scientific and Practical Conference “Multidisciplinary academic research, innovation and results”, June 07- 10, 2022. — Prague,

Czech Republic.

17.

Сергета І.В.,

Макарова О.І.,

Макаров С.Ю.

Психогігієнічна оцінка показників

властивостей характеру студентів закладів вищої медичної освіти та закономірності їх змін в динаміці навчального року

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції / м. Дебрецен (Угорщина): ГО “ВАДНД”, 07 червня 2022.

18.

Сергета І.В.,

Макарова О.І.,

Макаров С.Ю.

Прогностична оцінка особливостей психофізіологічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти на підставі використання процедур кластерного

аналізу

The 3rd International scientific and practical conference ― Modern research in world science‖ (June 12-14, 2022) SPC ― Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022.

19.

Сергета І.В.,

Дреженкова І.Л.,

Макарова О.І.

Закономірності формування показників функціональних можливостей зорової

сенсорної системи студентів-медиків

у залежності від рівня рухової активності

The ХХIII International Scientific and Practical Conference Theoretical and science bases of actual tasks”. — June 14-17, 2022, Lisbon, Portugal.

20.

Сергета І.В.

Психофізіограми трудової діяльності та їх місце у системі професійної орієнтації майбутніх фахівців медичного фаху

The 13th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (June  19-21, 2022). — MDPC Publishing, —Berlin, Germany. 2022.

21.

Serheta Ihor,

Makarova Olha

Optimization of motor activity of students and its place in the structure of health-saving technologies

The 6th International scientific and practical conference “Eurasian scientific discussions” (July 3-5, 2022). — Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2022.

22.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Стоян Н.В.,

Макарова О.І.,

Макаров С.Ю.

Біоетичні принципи використання сучасних психогігієнічних технологій визначення та оцінки донозологічних зрушень у стані здоров’я учнівської і студентської молоді

The ХХVI International Scientific and Practical Conference “Problems of science and practice, tasks and ways to solve them”. — July 05 – 08, 2022, Helsinki, Finland.

23.

Сергета І.В.

 

Донозологічні психічні розлади: комплексна система психогігієнічної діагностики, корекції та профілактики серед учніської і студентської молоді

Сучасні аспекти модернізації

науки: стан, проблеми,

тенденції розвитку: матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції / м. Любляна (Словенія): ГО “ВАДНД”, 07 липня 2022 р.

24.

Serheta Ihor,

Vergeles Tetiana

Makarova Olha

Adaptation-oriented approach to diagnostics of prenosological changes in in the state of mental health of modern pupils and students

Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique : collection de papiers scientifiques “ΛΌГOΣ”. III conférence scientifique et pratique internationale, Paris, 8 juillet 2022. — Paris-Vinnytsia : La Fedeltà & Plateforme scienti-fique européenne, 2022.

25.

Сергета І.В.

Стан здоров’я студентів медичних закладів вищої освіти: особливості і тенденції змін на сучасному етапі

The 4th International scientific and practical conference “Modern research in world science‖” (July 10-12, 2022) SPC. ― Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022.

26.

Serheta Ihor

Strategies of hygiene assessment of the health state of children and adolescents at the current stage of development of preventive medicine

The ХХVII International Scientific and Practical Confe-rence Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice”, July 12 – 15, 2022. — Prague, Czech Republic.

27.

Serheta Ihor

Psychohygienic features of assessment of personality formation processes students of medical institution of higher education

Розвиток науки та техніки у сучасному світі, XCІІI Міжнародна науково-прак-тична iнтернет-конференція. — м. Вінниця, 13 липня 2022 року.

28.

Serheta Ihor

Relationships between indicators of motor activity and characteristics of adaptation opportunities of the organism modern students

The ХХIX International Scientific and Practical Conference “Trends in science and practice of todayґ” July 26-29, 2022, Stockholm, Sweden.

29.

Сергета І.В.

Психогігієнічна діагностика та профілактика донозологічних психічних розладів як актуальна проблема сучасної гігієни дітей і підлітків та університетської гігієни

Місце України у світовому розвитку науки та техніки, XСIV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. — м. Хмельницький, 28 липня 2022 року.

30.

Serheta Ihor

Психогігієнічна оцінка змін показників рівня суб’єктивного контролю сучасних студентів

Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Черкаси, 29 липня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022.

31.

Serheta Ihor

Питання фізіології і гігієни праці та їх місце у структурі викладання навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”

Матеріали VІІ науково практичної інтернет-конференції (30 липня 2022 р.) ”Освіта, дослідження та розробки”. — м. Ужгород, 2022.

32.

Сергета І.В.

Стан здоров’я сучасної студентської молоді та шляхи його збереження і зміцнення

Сучасна наука: теоретичні та прикладні аспекти. VІІ Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-практична конференція, 31 липня 2022, Україна, Житомир, 2022.

33.

Serheta Ihor

Scientific principles of psychohygienic diagnostics of the health state of children, adolescents and youth at the current stage

The ХХX International Scientific and Practical Conference “The newest problems of science and ways to solve them”, August 02-05, 2022. — Helsinki, Finland.

34.

Serheta Ihor

Psychophysiological adaptation of young women and young men: methodological aspects of assessing their characteristics

The current state of development of world science: characteristics and features: collection of scientific papers “SCIENTIA”. Тhe III International Scientific and Theoretical Confe-rence, August 5, 2022. – Lisbon, Portuguese Republic: European Scientific Platform.

35.

Serheta Ihor

Social-psychological adaptation of young women and young men of 15-17 years old and its characteristics during education in senior classes

of a modern school

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: XXIII Між-народна науково-практична конференція / м. Дікірх (Люксембург): ГО “ВАДНД”, 07 серпня 2022 р.

36.

Serheta Ihor

Modern approaches to the effective implementation of health-saving technologies in a higher educational institution

Formation of innovative potential of world science: collection of scientific papers “SCIENTIA”. Тhe III International Scientific and Theoretical Conference, August 19, 2022. — Tel Aviv, State of Israel: European Scientific Platform..

37.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Features of the spread of depressive personal manifestations among modern students and their dependence on the form of organizing educational activities

The 12th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (August 21-23, 2022). — SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022.  

38.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Features of the manifestations of emotional burnout of students under the conditions of application of remote and auditorial formats of the organization of educational activities in an institution of higher education

The ХХXIII International Scientific and Practical Conference “Trends in the development of science in the modern world”, August 23-26. — 2022, Graz, Austria.

39.

Serheta Ihor

Рrofessional applied physical training and its place in the structure of measures aimed to increase the level of professional fitness of students

Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінар-ність: II Міжнароднаї наукова конференція, м. Чернівці, 26 серпня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Європейська наукова платформа, 2022.

40.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Features of the relationship of the leading characteristics of the psychophysiological functions of the young women and young men who get education in a remote (on-line) format

The ХХXIV International Scientific and Practical Conference “Problems of the development of modern science”, August 30–September 02. — 2022, Madrid, Spain.

41.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Hygienic assessment of changes in the dynamics of on-line and off-line learning in a medical institution of higher education from the criterial indicators of extraversion

The 6th International scientific and practical conference ― Modern research in world science‖ (September 4-6, 2022) SPC ― Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022.

42.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Рrognostic assessment of the peculiarities of the course of adaptive transformations that occur in the modern students, based on the data of the application of cluster analysis procedures

The ХХXV International Scientific and Practical Conference “Science, development and the latest development trends”, September

06-09, 2022. — Paris, France.

43.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Мethod of in-depth prognostic assessment of the features of psychophysiological and mental adaptation of students of medical institutions of higher education

Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: матеріали

II Міжнародної наукової конференції, м. Рівне, 9 вересня, 2022 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Європейська наукова платформа, 2022..

44.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Aggressive personality manifestations of students in the conditions of application of different formats of the organization of educational activities

The 16th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (September 11-13, 2022). — MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022.

45.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Рeculiarities of the processes of mental adaptation of students, mastering medical specialties under different conditions of organization of the educational process, according to factor analysis

Scientific forum: theory and practice of research: collection of scientific papers “SCIENTIA”. Тhe II International Scientific and Theoretical Conference, September 16, 2022. Valencia, Kingdom of Spain: European — Scientific Platform, 2022.

46.

Яворовський О.П., Сергета І.В., Серебреннікова О.А.,

Скалецький Ю.М., Паустовський Ю.О.,

Зенкіна В.І.,

Брухно Р.П.,

Зінченко Т.О., Кудієвський Я.В.

Хронічна втома і професійне вигорання медичного персоналу сучасних закладів охорони здоров’я:

методи виявлення та шляхи попередження

Науково-практична конференція з міжнародною участю до Всесвітнього

дня безпеки пацієнтів 2022 року “Безпека пацієнтів в україні: ліки без шкоди”, м. Київ, 16 вересня 2022 року

47.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M.

Мethods of scoring assessment of psychophysiological and mental adaptation of students of medical education institutions in the conditions of organizing educational activities in remote (on-line) and in auditorium (off-line) format: applied aspects

Науково-практична конференція з міжнародною участю до Всесвітнього

дня безпеки пацієнтів 2022 року “Безпека пацієнтів в україні: ліки без шкоди”, м. Київ, 16 вересня 2022 року

48.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M

Сomprehensive physiological and hygiene assessment of the features of the main regime elements of daily activities of young women and young men studying in the conditions of on-line organization of the learning

The 7th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (October 2-4, 2022). — SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2022.

49.

Serheta I.V.,

Vergeles T.M

Features of psychophysiological adaptation of students under the conditions of the remote (on-line) format of the organization of educational process

Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ”. Тhe IV International Scientific and Practical Conference, Oxford, October 14, 2022. — P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2022.

50.

Сергета І.В.,

Власенко О.В., Серебреннікова О.А.,

Драчук О.П.,

Стоян Н.В.

Освітньо-наукова програма “Громадське здоров’я”: основні положення та провідні шляхи реалізації під час підготовки докторів філософії у сучасних умовах

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання) :

науково-практична конференція з міжнародною участю (21-22 жовтня 2022 р., м. Київ).

51.

Теклюк Р.В.,

Сергета І.В.

Здоров’язберігаюча компе-тентність як важлива корелята формування способу життя здобувачів середньої освіти у теперішній час: сучасні підхо-ди, особливості тлумачення, шляхи розв’язання проблемних питань

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання) :

науково-практична конференція з міжнародною участю (21-22 жовтня 2022 р., м. Київ).

52.

Вергелес Т.М.,

Сергета І.В.

Психофізіологічні функції організму студентів та закономірності їх формування в ході використання дистанційних форм навчання

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання) :

науково-практична конференція з міжнародною участю (21-22 жовтня 2022 р., м. Київ).

53.

Сергета І.В., Серебреннікова О.А.,

Макаров С.Ю.

Показники розумової працездатності студентів медичних закладів вищої освіти та їх зміни впродовж навчального процесу

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання) :

зб. тез доп. наук.–практ. конф. з міжнародною участю участю (21-22 жовтня 2022 р., м. Київ).

54.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю., Макарова О.І., Браткова О.Ю.,

Редчіц М.А., Шевчук Т.В., Макаров С.Ю.,

Процюк Л.О., Дударенко О.Б., Лукіна Н.Ю.

Показники емоційного вигорання, властиві для студентів закладів вищої медичної освіти, та особливості їх змін в динаміці навчального процесу

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (вісімнадцяті марзєєвські читання) :

науково-практична конференція з міжнародною участю (21-22 жовтня 2022 р., м. Київ).

55

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.

Студентська молодь і освітнє середовище в умовах дистанційного навчання: проблеми та виклики

Науково-практична конференція з міжнародною участю

“Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків”,

м. Харків, 16-17 листопада 2022 року

12.2.3. Перелік захищених докторських та кандидатських дисертацій за тематикою НДР (із зазначенням назви дисертації, дати захисту, шифр і назва спеціальності).

 

12.2.4. Перелік отриманих патентів (свідоцтв авторського права) України
(із зазначенням повної назви, власника, інформації про статус прав інтелектуальної власності на наукову (науково-технічну) продукцію (патент діє, дія припинена, але може бути поновлена, не діє).

 

12.2.5. Перелік поданих заявок на отримання патенту України (із зазначенням дати подання заявки, повної назви патенту, власника).

 

12.2.6. Перелік отриманих патентів (свідоцтв авторського права) інших держав
(із зазначенням повної назви, власника).

 

12.2.7. Перелік поданих заявок на отримання патенту інших держав (із зазначенням дати подання заявки, повної назва патенту, власника).

 

13. Використання результатів НДР у сфері охорони здоров’я та в інших галузях
Підготовлено та видано методичні рекомендації “Методики бальної оцінки особливостей перебігу психофізіологічної і психічної адаптації студентів медичних закладів вищої освіти в умовах організації навчальної діяльності в дистанційному (on-line) та в аудиторному (off-line) форматі” та “Методи виявлення хронічної втоми і професійного вигорання та шляхи їх профілактики і збереження працездатності медичного персоналу сучасних закладів охорони здоров’я” для подальшого використання сфері охорони здоров’я та в інших галузях.

 

14. Кількість штатних співробітників ___19___, кількість сумісників __0___, які брали участь у виконанні НДР.

 

Література, що видана кафедрою