Студенту

Intern

Master

Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - Гігієна та професійна патологія Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - Гігієна та професійна патологія Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - Гігієна та професійна патологія Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - Написання, фінанссування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - Написання, фінанссування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - Написання, фінанссування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності Робочі програми - Медицина - Аспiранти - Гігієна та професійна патологія Робочі програми - Медицина - Аспiранти - Гігієна та професійна патологія Робочі програми - Медицина - Аспiранти - Гігієна та професійна патологія Робочі програми - Медицина - Аспiранти - Написання, фінанссування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності Самостійна робота студентів - Медицина - Аспiранти - Написання, фінанссування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності Список рекомендованої лiтератури - Медицина - Аспiранти - Гігієна та професійна патологія Список рекомендованої лiтератури - Медицина - Аспiранти - Написання, фінанссування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності Тематичнi плани лекцiй - Медицина - Аспiранти - Написання, фінанссування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти - Гігієна та професійна патологія Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти - Написання, фінанссування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності

Clinical ordinator

Історія кафедри

Богиня Гігієя

Майбутнє належить медицині попереджувальній”
М.І.Пирогов

“Фунт профілактики переважає пуди лікування”
М.Мудров

“Чим далі просувається наука у вивченні причин хвороб, тим більш актуальним стає те загальне положення, що попередити розвиток хвороб значно легше, аніж лікувати їх”
І.Мечников

“Гігієна повинна зробити розвиток людського організму найбільш досконалим, життя найбільш сильним, а її угасання – найбільш віддаленим”
Є.Паркс

“А все ж таки, все ж таки майбутнє належить нам – гігієні” 
О.Г.Марзеєв

Кафедра загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова організована у 1934 році. Саме у цей час на базі існуючих протягом попередніх років фармацевтичного інституту (1921–1930 рр.), заочного медичного інституту – філіалу Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти (1930–1932 рр.), вечірнього виробничого медичного інституту (1932–1934 рр.) та, що надзвичайно цікаво, науково-дослідного інституту сільської гігієни (1932–1934 рр.) був відкритий стаціонарний Вінницький державний медичний інститут з викладанням на лікувально-профілактичному та фармацевтичному факультетах. Причому визначальну роль у цій події відіграв один із фундаторів вітчизняної гігієнічної науки Л.І.Медведь, згодом академік та міністр охорони здоров’я України, який декілька років керував вечірнім виробничим медичним інститутом.

Л.І. Медведь

Л.І. Медведь

Академік Л.І.Медведь під час проведення Республіканської наукової конференції “Деякі питання впливу пестицидів на організм” у Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова

Завідувати кафедрою був запрошений старший державний санітарний інспектор Вінницької області Л.І.Шойхет. На той час штат кафедри налічував лише 3 чоловіка: завідувач кафедри та 2 асистенти: А.Т.Данильченко і М.Б.Білага.

З 1937 р. по 1940 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала асистент В.І.Буховець.


В.І. Буховець

В 1940 р. кафедру очолив професор Г.С.Ган.

Ган 

Г.С. Ган

Після звільнення Вінницької області військами Радянської Армії від німецько-фашистських військ обов’язки завідувача кафедри знов тимчасово виконувала асистент В.І.Буховець.

З кінця 1944 р. по 1946 р. кафедру очолював професор О.Ф.Стояновський.

Стояновский 

О.Ф. Стояновський

Протягом кількох місяців 1946 р. кафедрою керував доцент Ф.І.Суботін.

Суьотін 

Ф.І. Суботін

З листопада 1946 р. по 1950 р. кафедрою знов завідував професор Г.С.Ган.

Кафедра 1947

Кафедра загальної гігієни, 1947 рік 

нижній ряд, зліва направо: В.І.Буховець, Г.С.Ган, Н.К.Вальчук, М.Б.Білага;
верхній ряд, зліва направо: Є.Р.Скрипнік, Є.Б.Інфангер, Д.М.Примак

З 1950 р. по 1952 р. обов’язки завідувача кафедри тимчасово виконували доценти С.Ф.Заноздра, М.П.Сергий та І.М. Ерман.

З 1952 р. по 1960 р. кафедру очолював видатний гігієніст сучасності, один з фундаторів вітчизняної гігієнічної науки професор Р.Д.Габович.

Габович 

Р.Д. Габович

З 1960 р. по 1961 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала доцент Н.К.Вальчук.

Вальчук

Н.К. Вальчук

З 1961 р. по 1991 р. кафедрою керував професор Д.Г.Дев’ятка.

Девятка 

Д.Г. Дев’ятка

З 1991 р. по 1993 р. кафедру очолював доцент Г.П.Марченко.

Марченко

Г.П. Марченко

З 1993 р. по теперішній час кафедру очолює доктор медичних наук, професор І.В.Сергета.


І.В. Сергета

Спочатку кафедра була розміщена у малопристосованих приміщеннях на базі Вінницької обласної клінічної лікарні, в 1940 році була переведена у морфологічний корпус, де декілька разів змінювала місце свого розташування, та зараз розміщується на базі навчального корпусу №2 медичного університету.

Впродовж перших років існування кафедри, а також у післявоєнний час до числа основних напрямків її діяльності слід було віднести: формування викладацького складу, оснащення кафедри лабораторним обладнанням, науковою апаратурою та приладами, ефективну організацію навчального процесу тощо. Велику увагу приділяли співробітники кафедри і виконанню науково-дослідної роботи.

Кафедра 1968 
Кафедра загальної гігієни, 1968 рік
нижній ряд, зліва направо: В.І.Буховець, Д.Г.Дев’ятка, Н.К.Вальчук, Л.Л.Царюк;
верхній ряд, зліва направо: В.К.Куксєнкова, Є.К.Бакуліна, Т.Н.Домбровська, 
М.А.Бондар, Г.Г.Болтак

Так, у ці роки були проведені широкі дослідження щодо гігієнічної оцінки якості підземних вод і відкритих водоймищ Вінницької області – основних джерел водопостачання її населення. На підставі вивчення санітарного режиму р. Південний Буг на ділянці від її верхів’їв до м. Вінниці (А.Т.Данільченко, Г.С.Ган, В.Д.Буховець, В.К.Бондар) було розроблено проект зони санітарного нагляду Вінницького водогону (Г.С.Ган, М.Ф.Позняк), оцінено стан сільського водопостачання у Вінницькому, Хмельникському, Могилів-Подільському, Шаргородському та Крижопільському районах області (В.І.Буховець, Л.М.Лопатюк, Б.Г.Іванов), визначено особливості впливу стічних вод на склад річкової води у межах обласного центру (Г.С.Ган, Р.А.Шрабштейн, В.Д.Буховець, О.Н.Гейнеман) та створено проекти зон санітарної охорони міст Могилів-Подільський, Жмеринка та Бар (Г.С.Ган, М.Ф.Позняк).

     

Особливе місце у структурі наукових досліджень з питань гігієни водопостачання зайняли роботи з проблем визначення особливостей впливу фтору на організм людини (Р.Д.Габович, В.І.Буховець, Н.А.Ермакова), які послужили підставою для видання монографії “Фтор у природі та його гігієнічне значення” (Р.Д.Габович, 1957), а також роботи щодо вивчення особливостей вмісту у підземних водах та рослинних продуктах місцевого виробництва деяких мікроелементів (I, Br, Co, Mn, Cu), які суттєво доповнили існуючі дані щодо хімічного складу харчових продуктів та надали можливість створити передумови до оптимізації місцевого водопостачання (Д.Г.Дев’ятка, Н.К.Вальчук).

Протягом багатьох років проводились наукові дослідження, спрямовані на гігієнічну оцінку мінеральних вод курорту Хмельника, які дозволили визначити вміст у структурі мінеральних вод органічних і радіоактивних речовин та обґрунтувати рекомендації щодо їх транспортування та використання за межами курортної зони (Г.С.Ган, Р.Д.Габович, Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, М.А.Новицький, М.В.Піневич).

Кафедра 1971 

Кафедра загальної гігієни із студентами-гуртківцями, 1971 рік

нижній ряд, зліва направо: Н.М.Фещук, Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, 
О.В.Яцина, В.Г.Макац

Зрештою, плідна наукова діяльність дозволила науковцям кафедри на підставі здійснення гігієнічного нормування розробити гранично допустимі концентрації для 18 хімічних речовин, що знаходяться у воді водоймищ (Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, О.В.Яцина, Л.Л. Царюк, Л.І.Краснова).

Ще одним важливим напрямком досліджень був комплекс наукових робіт, спрямованих на вивчення санітарного стану ґрунту м. Вінниці та ступеня ураження її населення геогельмінтозами, визначення заходів, які сприяють широкому та всебічному оздоровленню ґрунтових ресурсів та запобіганню виникненню глисних інвазій (Н.К.Буховець, Н.К.Вальчук).

Кафедра 1974

Кафедра загальної гігієни, 1974 рік нижній ряд, зліва направо: Є.К.Бакуліна, В.Г.Макац, Л.Л.Царюк, Д.Г.Дев’ятка, М.Г.Криловська, Л.І.Краснова; верхній ряд, зліва направо: Л.М.Стрілецька, Н.Т.Мозгальова, Т.Т.Постоловська, Н.М.Фещук, О.В.Яцина, М.А.Бондар, О.Г.Королик

Під час оцінки умов праці та побуту сільських механізаторів, передусім трактористів та причіпників, був розроблений і науково-обґрунтований комплекс заходів санітарно-технічного, організаційного та лікувально-профілактичного змісту (Р.Д.Габович, Н.К.Вальчук), який відображений у монографії “Санітарне та лікувально-профілактичне обслуговування працівників МТС” (Р.Д.Габович, 1957).

Суттєве місце у наукових дослідженнях кафедри займали роботи з гігієнічної оцінки умов праці на цукрових заводах (М.Б.Білага, Р.Д.Габович, Н.К.Вальчук), які стали основою розділу “Гігієна праці у цукровому виробництві” в трьохтомному керівництві з гігієни праці (Р.Д.Габович, М.Б.Білага, 1961) та монографії “Медико-санітарне обслуговування працівників цукрової промисловості” (М.Б.Білага, 1963).

Велика увага приділялась вивченню особливостей організації праці на Вінницькому хімічному комбінаті з метою їх гігієнічної регламентації та адекватного оздоровлення умов безпосереднього здійснення трудової діяльності працівників (Б.С.Бакалейников, М.Б.Білага, Р.Д.Габович, Л.Л.Царюк), а також питанням гігієнічної оцінки виробничого процесу на промислових підприємствах обласного центру різного профілю (Л.Л.Царюк, Л.І.Краснова, О.В.Яцина).

Протягом понад двадцяти років на кафедрі проводились роботи з вивчення особливостей впливу на організм людини пестицидів, які створювались і підлягали токсикометричній оцінці та гігієнічній регламентації (Б.Г.Іванов, І.В.Заботіна, Д.Г.Дев’ятка, Л.Л.Царюк), визначення простих та доступних методик їх кількісного визначення тощо (Б.Г.Іванов, С.Є.Буркат).

Саме в цей час в серії видань “Медична бібліотечка колгоспника”, започаткованих видавництвом “Здоров’я”, побачили світ видання “Гігієна праці буряківників” (Білага М.Б., Марцинковський Л.Г., Марченко Г.П.) та “Гігієна праці при переробці молока”.

     

Тривалий час кафедра була однією з найбільш визнаних в Україні у плані вивчення впливу на організм людини природного ультрафіолетового випромінювання, результати якого дозволили визначити той факт, що в умовах ультрафіолетової недостатності в організмі людини реєструються досить серйозні зрушення, насамперед, з боку показників його реактивності, відбуваються зміни у білкових фракціях крові, зменшується вміст вітамінів у крові тощо, ще більш негативний вплив справляє тривала дія на організм надмірних доз ультрафіолетової радіації, особливо у тому разі, якщо вона поєднана зі впливом інших ксенобіотиків (Д.Г.Дев’ятка, Т.Т.Постоловьска, О.В.Яцина, Л.І.Краснова).

Кафедра 1980
Кафедра загальної гігієни, 1980 рік.
зліва направо: Л.І.Краснова, Т.М.Малашнюк, Л.М.Стрілецька, Л.Л.Царюк, Н.Т.Мозгальова, Д.Г.Дев’ятка, Є.К.Бакуліна, Т.Т.Постоловьска, Н.М.Фещук, О.Г.Королик, М.А.Бондар, Г.П.Марченко, О.В.Яцина

Протягом останніх років пріоритетними напрямками наукових досліджень співробітників кафедри стали актуальні питання гігієни дітей, підлітків та молоді, оптимізації адаптаційного процесу, психогігієни, психофізіології та хроногігієни.

Так, на підставі вивчення особливостей стану здоров’я та умов навчання розроблені стандарти фізичного розвитку для сільських школярів Вінницької області (Н.М.Фещук), науково обґрунтована програма медико-профілактичної оптимізації адаптації, діагностики, прогнозування і корекції професійної придатності вітчизняних та іноземних студентів, які навчаються в умовах Подільського етно-територіального регіону України (Г.П.Марченко, І.В.Сергета, Л.І.Григорчук, О.П.Молчанова).

Вагоме місце у структурі наукових досліджень зайняв комплекс робіт з питань розроблення та обґрунтування комплексної програми раціональної організації вільного часу сучасних учнів, який став основою монографії “Організації вільного часу та здоров’я школярів” (І.В.Сергета, В.Г.Бардов, 1997), що була удостоєна премії АМН України у галузі профілактичної медицини.

На підставі проведення гігієнічних, психофізіологічних та психолого-педагогічних досліджень здійснена гігієнічна регламентація діяльності користувача персонального комп’ютера (І.В.Сергета, Л.І.Краснова, Т.Т.Постоловська, О.В.Яцина, Н.М.Фещук), основні результати якої відображені у монографії “Гігієна та охорона праці користувача ЕОМ” (І.В.Сергета, В.Г.Бардов, М.П.Олійник, 1999).

     

Науковцями кафедри вивчені гігієнічні аспекти професійної адаптації студентів до умов навчання у вищих медичних навчальних закладах та визначені шляхи її оптимізації, розроблені підходи до діагностики, прогнозування та корекції професійної придатності дівчат і юнаків, які здобувають медичний фах (І.В.Сергета, Л.І.Григорчук, О.П.Молчанова), науково обґрунтовані гігієнічні основи корекції функціонального стану організму підлітків, що страждають на хронічні соматичні захворювання (І.В.Сергета, А.Ю.Абунада), гігієнічно обґрунтована комплексна програма оптимізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку у школі-ліцеї (І.В.Сергета, М.А.Редчіц), здійснена гігієнічна оцінка факторів ризику та визначені прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом серед молоді (І.В.Сергета, Т.В.Шевчук), науково обґрунтовані гігієнічні принципи корекції зрушень у функціональному стані органу зору у підлітків 14-16 років в умовах сучасних інформаційних навантажень (І.В.Сергета, Н.В.Малачкова) тощо.

Сьогодні в центрі наукових досліджень працівників кафедри наукове обґрунтування гігієнічних принципів профілактики донозологічних порушень у стані психічного здоров’я підлітків 15–17 років, гігієнічних основ професійної орієнтації підлітків та молоді, методів раціональної організації навчальної та позашкільної діяльності учнів, що навчаються за програмою “школа - вищий навчальний заклад”, інтегральних критеріїв гігієнічної оцінки функціонального стану організму дівчат та юнаків, біоритмологічних принципів раціональної організації діяльності студентів, заходів щодо запобігання хронічної втоми учнів середнього та старшого шкільного віку, формування індивідуальної концепції здоров’я підлітків 13-16 років, а також вивчення гігієнічних аспектів впливу чинників внутрішньошкільного середовища на стан здоров’я дітей, підлітків та молоді.

Нині на кафедрі працюють: професор І.В.Сергета; доценти: Л.І.Краснова,  О.Ю. Браткова, Л.М. Ваколюк, О.В.Яцина, С.О.Латанюк, М.А.Редчіц, Т.В.Шевчук, О.Б. Дударенко, О.Є. Александрова, О.П. Мостова, О.В. Дяуова, І.І. Мотрук; старші викладачі Н.М.Фещук, Р.В. Теклюк; асистенти: Т.І.Гончарук, Н.Ю.Лукіна, І.Л. Дреженкова, Н.В. Стоян, Т.В. Тисевич, Л.О. Процюк, О.Ю. Панчук, старші лаборанти: А.О.Бондар, А.В. Воловик, Н.В. Ярова; лаборанти: Л.М.Стрілецька, Н.Г. Щенсна, Ю.Ю.Бондар.

За останні 25 років захищено 4 докторські (І.В. Сергета, О.П. Мостова, В.В. Родінкова, О.Ю. Панчук) та 21 кандидатська (Л.І. Краснова, І.В. Стемпен, Л.І. Григорчук, А.Ю. Абунада, О.П. Молчанова, М.А. Редчіц, Т.В. Шевчук, Н.В. Малачкова, В.М. Махнюк, М.М. Шинкарук-Диковицька, Т.Г. Редько, К.А. Зайцева, О.Ю. Браткова, Б.Р. Боровський. О.Є. Александрова, О.Л. Черепаха, Н.І. Осадчук, О.Б. Дударенко, О.В. Височанський, І.Л. Дреженкова, Н.В. Стоян) дисертацій. Нині здійснюється підготовка 1 докторськоъ та 3 кандидатських дисертації.

Співробітниками кафедри виконано 5 планових та 1 господарчо-договірна роботи, виконується ще 2 комплексних наукових дослідження. Підготовлено проект Державних санітарних правил і норм, видано 8 методичних рекомендації, 33 інформаційних листи, 9 галузевих нововведеннь з різних проблем сучасної гігієни.

Наукова діяльність тісно пов’язана з плідною навчально-методичною діяльність. Лише за останні 7 років співробітниками кафедри випущені 11 підручників та 21 навчальний посібник, які рекомендовані для використання у практичній діяльності медичних вищих закладів освіти України.

                      

                                    

 

                                

Зроблено багато, але головні досягнення, незаперечно, ще попереду.

 

 

 

 

 Штат кафедри

Сергета Ігор Володимирович


завідувач кафедри загальної гігієни та екології, доктор медичних наук, професор

У 1986 році з Дипломом з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З серпня 1986 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології: спочатку старшим лаборантом, з березня 1987 року – асистентом кафедри, з травня 1993 року по теперішній час – завідувачем кафедри.
Протягом 1989–1991 років навчався в заочній аспірантурі кафедри гігієни дітей і підлітків Центрального інституту удосконалення лікарів, яку достроково закінчив у жовтні 1991 року, захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічне обґрунтування навчально-тренувального режиму, що сприяє активному формуванню професійно-значущих функцій школярів” (на прикладі професії “оператор ЕОМ”)”. У 1994 році присвоєно вчене звання доцента.
У жовтні 1996 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: “Гігієнічні основи комплексної системи оптимізації вільного часу підлітків”. У квітні 2001 року присвоєно вчене звання професора.
Є автором 810 опублікованих наукових праць, в тому числі 10 монографій, 10 підручників, 3 електронних підручників, 35 навчальних посібників, 11 навчальних програм, 13 патентів, 9 методичних рекомендацій, 30 інформаційних листів та 9 галузевих нововведень. Підготував 3 докторів та 19 кандидатів медичних і біологічних наук. В теперішній час здійснює керівництво підготовкою 1 докторанта та 3 аспірантів і здобувачів.
Є заступником головного редактора журналу “Вiomedical and biosocial anthropology”, членом редакційних колегій і редакційних рад журналів: “Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія”, “Вісник Вінницького національного медичного університету”, “Педагогіка безпеки”, “Вісник гігієни та епідеміології” (2004-2014 рр.) та збірників наукових праць: “Гігієна населених місць”, “Актуальні проблеми профілактичної медицини” і “Охорона здоров’я дітей і підлітків”. З 2002 по 2005 роки – голова методичної ради університету з медико-теоретичних дисциплін. З 2004 по 2009 роки – проректор з наукової роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Протягом 2006–2007 років був членом координаційної науково-методичної ради з питань післядипломної освіти МОЗ України.
Є членом вченої ради університету, вченої ради медичних факультетів № 1 і № 2, ради університету по роботі з іноземними студентами, Експертно-координаційної ради НАМН України з питань реалізації завдань і заходів Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 та 2016-2020 роки, обласної міжвідомчої робочої групи щодо профілактики неінфекційних захворювань Вінницької обласної державної адміністрації, атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, Президії наукового товариства гігієністів України та ГО “Українська Асоціація громадського здоров’я”, бюро Колегії психофізіологів Національної медичної палати України, вченим секретарем Міжнародної академії інтегративної антропології.
Протягом 2004-2010 років був членом експертної ради ВАК України з профілактичної медицини, впродовж 2014-2015 років – членом експертної ради ДАК МОН України з профілактичної медицини. Протягом 2002-2004 років та з травня 2011 року по теперішній час є членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 26.604.01 при ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”, з 2018 року - член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця МОЗ України. З 2003 року по 2014 рік час був членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 05.600.02 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова.
За активну наукову та навчальну діяльність нагороджений Почесними грамотами МОЗ України, Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради, має подяку Голови ВАК України, удостоєний премії НАМН України у галузі профілактичної медицини за монографію “Організація вільного часу та здоров’я школярів”.

Браткова Ольга Юріївна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, завідувач навчальної частини кафедри, кандидат медичних наук, доцент

У 2003 році закінчила Вінницький національний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 2003 по 2004 рік навчалась у інтернатурі за спеціальністю “Клінічна лабораторна діагностика”.
В 2004 році пройшла післядипломний атестаційний цикл за спеціальністю “Лабораторні методи дослідження фізичних та хімічних факторів навколишнього середовища”. З 2004 по 2005 роки працювала в санітарно-гігієнічній лабораторії Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції.
В грудні 2005 року вступила до аспірантури з фаху “Гігієна та професійна патологія”, яку успішно закінчила у 2008 році. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Гігієнічні принципи профілактики донозологічних порушень психічного здоров’я підлітків 15 – 17 років”.
З 2012 року працює на посаді доцента кафедри.

Краснова Людмила Іванівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1973 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова З 1973 до 1976 року навчалась в аспірантурі за фахом “Гігієна”. З 1976 року по 1997 роки працювала на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології.
З 1997 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри загальної гігієни та екології, з 2000 року є завідувачем навчальної частини кафедри.
У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук на тему: “Гігієнічна оцінка неспецифічної реактивності організму при переопроміненні ультрафіолетовим випромінюванням”.
Неодноразово приймала участь у виконанні планових наукових робіт кафедри з проблем вивчення особливостей впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини та проведення гігієнічного нормування хімічних речовин у водних об’єктах.
Є автором та співавтором 96 наукових праць, 3 раціоналізаторських пропозицій та 1 методичних рекомендацій

Ваколюк Лариса Миколаївна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова в 1997 році з відзнакою. Впродовж 1997-1998 років навчалась у магістратурі за фахом “Педіатрія”, після чого вступила до аспірантури (1998-2002 роки).
В квітні 2002 року в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМИ України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи та корекція його порушень в комплексній реабілітації передчасно народжених дітей в неонатальному періоді”.
Має 35 опублікованих наукових робіт. Розроблені та впроваджені у практику органів охорони здоров’я кількох областей 2 раціоналізаторські пропозиції: “Спосіб ранньої діагностики транзиторного гіпотиреозу у недоношених немовлят в неонатальному періоді” та “Спосіб корекції транзиторного гіпотиреозу у недоношених новонароджених”.
На посаді асистента кафедри загальної гігієни працює з вересня 2005 року. З травня 2015 працює на посаді доцента кафедри. Проводить практичні та підсумкові заняття на 3-му курсі медичного, 2 стоматологічного та 3-му курсі фармацевтичного факультетів. Викладає циклові заняття на 6 курсі медичного та педіатричного факультетів. Читає лекції для 3 курсу медичного факультету “Гігієна та екологія”,для 2 курсу стоматологічного факультету "Гігієна та екологія", лекції для 2 стоматологічного та 3 медичного курсів з предмету "Біоетика та біобезпека".


Яцина Ольга Вікторівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

В 1968 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова. Працювала лікарем-терапевтом міської клінічної лікарні №2 м. Вінниці. В 1970–1973 роках була аспірантом кафедри загальної гігієни Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.

З 1973 по 1987 року – асистент кафедри загальної гігієни.

В 1981 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Роль ультрафіолетової радіації та вітаміну С у зміцненні здоров’я населення Подолії УРСР” на засіданні спеціалізованої вченої ради при Московському науково-дослідному інституті ім. Ф.Ф.Ерісмана.
З 1987 року по теперішній час – доцент кафедри загальної гігієни та екології.
Є автором 111 наукових праць.

Латанюк Станіслав Олександрович


доцент кафедри загальної гігієни та екології,, кандидат медичних наук, доцент

Закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця у 1972 році за спеціальністю “Cанітарно-гігієнічна справа”.
З 1972 по 1980 роки працював санітарним лікарем у Вінницькій обласній санітарно-епідеміологічній станції. З 1980 по 1991 роки — науковим співробітником в Українському державному науково-дослідному інституті експертизи працездатності та реабілітації інвалідів.
В 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Фізіолого-гігієнічна регламентація праці жінок-буряководів працездатного та пенсійного віку”.
З 1991 року працює у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова, спочатку асистентом кафедри загальної гігієни та екології, в 2001 році обраний на посаду доцента кафедри.

Редчіц Микола Анатолійович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1993 році Закінчив Вінницький медичний інститут ім. І.М. Пирогова. В 1993−1995 роках проходив інтернатуру з епідеміології на базі Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 1995 року по 1997 рік працював санітарним лікарем відділу дезінфекції Вінницької міської СЕС.
З 1997 року працює у Вінницькому національному медичному університеті ім. І.М.Пирогова, спочатку на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідного сектору, з вересня 1998 року – на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології, з 1998 року – на посаді асистента кафедри. У 2008 обраний на посаду доцента кафедри.
У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічне обґрунтування комплексної програми оптимізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку у школі-ліцеї” у спеціалізованій вченій раді при Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва НАМН України.
Має 56 опублікованих наукових робіт.

Шевчук Тарас Володимирович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1997 році з відзнакою закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
У 1998 році закінчив інтернатуру за спеціальністю “Дерматовенерологія”, в тому ж році захистив магістерську роботу на тему: “Властивості особистості молоді, що хворіє на венеричні захворювання” та отримав звання магістра медицини з шкірних та венеричних хвороб.
В 1997−1998 роках працював лікарем-дерматовенерологом у Вінницькому обласному клінічному шкірно-венерологічному диспансері. В 1998 року був зарахований на посаду асистента кафедри загальної гігієни та екології.
У 1999 році вступив до аспірантури без відриву від виробництва за спеціальністю “Гігієна”.
У 2001 році пройшов первинну спеціалізацію з фаху “Гігієна” і отримав сертифікат лікаря-спеціаліста з загальної гігієни.
В січні 2006 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічна оцінка факторів ризику та прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом, серед молоді”.

Дударенко Оксана Борисівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

У 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
З 2001 по 2002 року пройшла інтернатуру за фахом “Анестезіологія та інтенсивна терапія” на базі Вінницької міської клінічної лікарні №2, з 2002 по 2003 роки − інтернатуру за спеціальністю “Терапія” на базі Вінницької міської клінічної лікарні №1.
З 2003 по 2004 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри пропедевтики дитячих хвороб та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, з 2004 по 2005 роки – старшим лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.
З 2005 року є асистентом кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.
В 2014 р. проходила навчання у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на факультеті підвищення кваліфікації викладачів з циклів: “Інноваційні технології вищої медичної освіти” та “Актуальні проблеми гігієни та екології”.
В березні 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія за темою “Гігієнічні аспекти прогностичної оцінки і корекції особливостей особистості хворих, інфікованих вірусом імунодефіциту людини”, під керівництвом д.мед.н., професора Сергети І.В.

Дякова Оксана Василівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

В 1997 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа» з відзнакою. В 1998 році проходила інтернатуру за спеціальністю «терапія». В цей же рік навчалася в магістратурі на кафедрі клінічної фармакології. З 1998 по 2002 роки працювала старшим лаборантом на кафедрі фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова. В цей же період без відриву від виробництва навчалася в заочній аспірантурі на цій же кафедрі.
З березня 2004 року працювала асистентом кафедри патологічної фізіології. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакопрофілактична ефективність вінборону при гіпоксичних станах». З вересня 2015 року по теперішній час працюю на посаді асистента, з шрудня 2016 року на посаді доцента кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Мотрук Ірина Іллівна


доцент загальної гігієни та екології, кандидат біологічних наук

У 2005 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені
М.М. Коцюбинського за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія”. У 2005-2007 році здобула другу вищу освіту у Вінницькому інституті економіки Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю – облік і аудит. З 2012 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології спочатку на посаді старшого лаборанта кафедри, а з 2013 року на посаді асистента кафедри. У липні 2013 року пройшла навчання XI європейського курсу з основ аеробіології та отримала сертифікат.
Захистила дисертаційну роботу на тему: “Еколого-гігієнічна оцінка пилкування трав’янистих рослин на основі погодинних спостережень у літньо-осінній період” та здобула науковий ступень кандидата біологічних наук у 2017 році. Має 28 опублікованих наукових робіт.

Фещук Наум Мусійович


старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

Закінчив Вінницький медичний інститут у 1970 році за спеціальністю “Педіатрія”. З 1970 року працював на посаді асистента, з 1993 року – працює на посаді старшого викладача кафедри загальної гігієни та екології.
За роки роботи свою викладацьку роботу постійно поєднував з іншими громадськими видами діяльності та штатними посадами: член редколегії газети “Молодий медик”, член профспілкового комітету співробітників, заступник начальника штабу цивільної оборони, голова товариства Червоного Хреста університету, член обласного комітету професійної спілки медичних працівників Вінницької області, відповідальний секретар приймальної комісії, заступник декана з роботи з іноземними студентами, голова профспілкового комітету співробітників університету, проректор з адміністративно-господарської роботи.
Є автором та співавтором понад 94 опублікованих праць і раціоналізаторських пропозицій, серед яких цілий ряд друкованих навчально-методичних видань для студентів та викладачів. Є розробником перших в Україні стандартів фізичного розвитку дітей і підлітків сільської місцевості, які проживають у Вінницькій області, та співавтором першого в Україні підручника “Охорона праці в медицині та фармації”.
Курує на кафедрі навчально-методичну роботу з розділів: “Гігієна лікувально-профілактичних закладів”, “Основи охорони праці” та “Охорона праці у медицині та фармації”.

Теклюк Руслан Васильович


старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

Закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2000 році. Впродовж 2001–2002 років проходив інтернатуру за фахом “Терапія”.
З 2003 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді асистента кафедри, а з 2016 року – старший викладач кафедри.
З 2006 р. викладає англійською мовою для іноземних студентів.
Підвищення кваліфікації: в лютому 2006 р. навчався на курсах підвищення кваліфікації у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів з циклів: “Пропедевтика гігієни та радіаційна гігієна”, “Вища медична освіта та Болонський процес”, та в травні 2011 року з циклу “Інноваційні технології в медичній освіті”. В 2015 р. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика посвідчення про проходження підвищення кваліфікації: ТУ “Питання гігієни харчування в сучасних умовах”,
Закордонне стажування
1. В 2005 році виконав 5 тижневу програму літнього інституту з організації охорони здоровя та профілактики соціально-небезпечних захворювань в Алабамському Університеті м. Бірмінгем (University of Alabama at Birmingham), США.
2. В 2016 році виконав програму дистанційного (on-line) навчання об’ємом 60 годин в Мастріхтському університеті (Maastricht University (Королівство Нідерланди)) “Problem-based learning”, з 5.10.2015 по 8.12.2015.
Теклюк Руслан Васильович працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічні аспекти формування здоров’язберігаючих компетенцій школярів 14-16 років”, наукових керівник – професор Сергета І.В.


Дреженкова Інна Леонідівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат біологічних наук

У 2003 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія”.
З 2008 по 2012 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.
З вересня 2012 року є асистентом кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.
У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “ Фізіолого-гігієнічна оцінка рухової активності студентів та шляхи її оптимізації.”
Є автором 60 наукових статей і тез.

Стоян Наталія Вікторівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

Закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова у 2010 році. Впродовж 2010-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом "терапія".
З 2010 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології спочатку на посаді старшого лаборанта кафедри, а з 2012 року на посаді асистента кафедри.
В 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичничних наук на тему: ”Наукове обгрунтування психогігієнічних основ здоров'язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах”
Має 50 опублікованих наукових робіт.

Процюк Людмила Олександрівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

У 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2011-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом "терапія" і заочно завершила навчання у магістратурі за спеціальністю внутрішні хвороби та отримала диплом з відзнакою. Потім працювала лікарем – невідкладних станів у 2-й міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. З 2013 по 2016 роки навчалася у аспірантурі. Завершила написання дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему:«Поліморфізм гена серотонінових рецепторів (5-HTR2A) у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з клінічними проявами та ефективністю лікування»та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук у 2017 році.
З 2016 р. працює на кафедрі загальної ггієни та екології.

Гончарук Тетяна Іванівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

У 1989 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Педіатрія”. З 1989 по 1994 роки проходила клінічну ординатуру за фахом “Неонатологія”. З 1995 року працює на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології.
Працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: “Гігієнічне обґрунтування біоритмологічних принципів раціональної організації навчальної діяльності студентів”.
Приймає участь у виконанні планових наукових робіт кафедри з проблем вивчення особливостей впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини.
Є автором та співавтором 38 наукових праць, навчальних посібників та методичних рекомендацій.

Лукіна Наталя Юріївна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

В 2000 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. І.М. Пирогова.
В 2001−2002 роках пройшла інтернатуру з терапії на базі Вінницької міської лікарні №1. З 1 вересня 2002 року по 31 грудня 2002 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології. З 30 січня 2003 року працює на посаді асистента кафедри.
Протягом періоду з 30 січня 2006 року по 24 лютого 2006 року пройшла курси підвищення кваліфікації на базі кафедри пропедевтики гігієни та радіаційної гігієни Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
Працює над дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічні аспекти діагностики, прогностичної оцінки та корекції хронічної втоми серед учнів 13−17 років, що перебувають в умовах сучасної школи”.
Має 21 опубліковану наукову роботу.

Тисевич Тетяна Вікторівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, магістр медицини

В 2009 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "Педіатрія" з відзнакою. З 2009 по 2011 роки навчалася в магістратурі, по закінченні якої здобула кваліфікацію магістр медицини з педіатрії. З 2011 року працювала педіатром в Жмеринській ЦРЛ, де і проходила інтернатуру.
З 2014 року працює асистентом на кафедрі гігієни та екології.

Бондар Алла Олексіївна


старший лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 1987 році закінчила Уманський педагогічний державний інститут ім. П.Г.Тичини за спеціальністю “Біологія”.
З 1989 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді старшого лаборанта.

Воловик Алла Вікторівна


старший лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 1994 році закінчила Вінницкий державний педагогічний університет за спеціальністью "вчитель біології та географії" з відзнакою.
З 2013 р. працює на кафедрі загальної ггієни та екології.

Ярова Наталія Валеріївна


старший лаборант кафедри загальної гігієни та екології

Стрілецька Лариса Миколаївна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології

В 1968 році закінчила фельдшерсько-лаборантське відділення Вінницького медичного училища ім. ак. Д.К.Заболотного за спеціальністю “Фельдшер-лаборант”. З серпня 1968 року по теперішній час працює на кафедрі загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова на посаді лаборанта.

Щенсна Ніна Григорівна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології людини

У 1973 році закінчила Київське медичне училище за спеціальністю “Медична сестра-вихователь”. З 1971 по 1982 роки працювала медичною сестрою гастроентерологічного відділення Київської обласної клінічної лікарні, з 1982 по 1993 роки − дієтсестрою Гребінківської районної лікарні №2 Васильківського району Київської області, з 1993 − дієтсестрою дитячої молочної кухні при Гребінківській райлікарні №2 Васильківського району Київської області. З 2003 по 2005 роки працювала в опіковому відділенні Вінницької обласної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 2005 року працює лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.

Новини

Засідання студентського наукового гуртка
20.02.2020

ОБ’ЯВА

27 лютого 2020 року о 1700

на кафедрі

загальної гігієни та екології

(кімната № 20)

відбудеться

засідання студентського наукового гуртка

Результати I вузівського туру предметної олімпіади з гігієни та екології:
10.02.2020

ВІТАЄМО

ПЕРЕМОЖЦІВ!!!

 

Результати I вузівського туру

предметної олімпіади

 з гігієни та екології:

 

І місце – Гандзій Марина Олександрівна – 96а група, 3 курс мед. ф-ту №2

ІІ місце – Слесарчук Яна Василівна – 9б група, 3 курс мед. ф-ту №2

ІІІ місце – Войстрик Владислав Ігорович – 25а група, 3 курс мед. ф-ту №1

Чергування викладачів
10.05.2019
Чергування викладачів
10.05.2019

 

Час чергування викладачів

 

 

Час роботи

Понеділок 13.05

Вівторок 14.05

Середа 15.05

Четвер 16.05

П’ятниця 17.05

Субота 18.05

9.00-13.00

Латанюк С.О.

Стоян Н.В.

Ваколюк Л.М.

Браткова О.Ю.

Лукіна Н.Ю.

Редчіц М.А.

13.00 -17.00

Шевчук Т.В.

Фещук Н.М.

Гончарук Т.І.

Латанюк С.О.

Латанюк С.О.

 

 

 

 

 

 

 

Час роботи

Понеділок 20.05

Вівторок 21.05

Середа 23.05

Четвер 23.05

П’ятниця 24.05

Субота 25.05

9.00-13.00

Стоян Н.В.

Стоян Н.В.

Краснова Л.І.

Лукіна Н.Ю.

Редчіц М.А.

Шевчук Т.В.

13.00 -17.00

Фещук Н.М.

Редчіц М.А.

Ваколюк Л.М.

Яцина О.В.

Ваколюк Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

Час роботи

Понеділок 27.05

Вівторок 28,08

Середа 29.05

Четвер 30.05

П’ятниця 31.06

Субота 1.06

9.00-13.00

Браткова О.Ю.

Лукіна Н.Ю.

Краснова Л.І.

Браткова О.Ю.

Краснова Л.І.

Гончарук Т.І.

13.00 -17.00

Гончарук Т.І.

Яцина О.В.

Редчіц М.А.

Яцина О.В.

Шевчук Т.В.

 

 

 

Кафедра загальної гігієни та екології

 

Чергування викладачів
10.05.2019

Наукова діяльність


З В І Т

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

ЗА 2019 РІК 


1. Статусні показники діяльності кафедри (підрозділу)

 

Таблиця 1.1. Наукові, науково-педагогічні працівники станом на кінець 2019 р.

 

Факультет

Кафедра

Кіль­кість 6

Проходили стажування в іноземних ЗВО 7

Здійснювали наукове керів­ни­цтво (консуль­ту­вання) не мен­ше п’ятьох здобу­вачів наукових ступенів, які захистилися в Україні 8

Науково-педагогічні працівники, науковий ступінь та/або вчене звання 9

Науково-педагогічні працівники, доктори наук та/або професори 10

Медичний факультет

(Вінницький національний медичнийй університет. М.І. Пирогова) 

Загальної гігієни та екології

26

1

(д.мед.н., проф. І.В. Сергета – 3 докторських та 19 канди-

датських дисертацій)

18

(д.мед.н., проф.

І.В. Сергета,

д.мед.н.

О.П. Мостова,

О.Ю. Панчук,

к.мед.н., доц.

О.Ю. Браткова,

Л.І. Краснова,

О.В. Яцина,

С.О. Латанюк,

М.А. Редчіц,

Т.В. Шевчук,

Л.М. Ваколюк,

О.Є.Алексан-дрова,

О.Б. Дударенко,

Р.В. Харвовенко,

к.мед.н.

О.В. Дякова,

Н.В. Стоян,

Л.О. Процюк,

к.б.н.

І.Л. Дреженкова,

І.І. Мотрук)

3

(д.мед.н., проф.

І.В. Сергета,

д.мед.н.

О.П. Мостова,

О.Ю. Панчук)

 

6 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють на кафедрі за основним місцем роботи станом на кінець звітного року

7 Прізвища науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному періоді стажувалися, проводили навчальні заняття в іноземних закладах вищої освіти (наукових установах)

8 Прізвища науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистилися в Україні ЗА ВСІ РОКИ 

9, 10 Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють на кафедрі за основним місцем роботи станом на кінець звітного  року

 

Таблиця 1.2. Наукометричні показники за індексом Гірша станом на кінець 2019

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково- педагог-гічного праців-ника11

+ англ Прізвище

ID Scopus

(за

наявності)

Індекс

Гірша

Scopus12

ID Web of Science

(за

наявності)

Індекс Гірша Web of Science13

 

Медичний факультет

(Вінницький національний медичнийй університет. М.І. Пирогова) 

Загальної гігієни та екології

Сергета Ігор Володимирович,

Serheta Ihor/

Sergeta Igor

6507647610

1

Q-6219-2019

 

І-2152-2018

1

 

Ваколюк Лариса Миколаївна,

Vakolyuk Larisa

 

57201421959

1

 

Дударенко Оксана Борисівна,

Dudarenko Oksana

 

57201424434

1

 

Мотрук Ірина Іллівна,

Motruk Irina

 

57201419863

1

І-2385-2018

1

Разом:

 

 

П 12=4

 

П 13=2

11 Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника (який працює або працював за основним місцем роботи у звітному періоді), який має ненульовий індекс Гірша хоча б в одній з баз: Scopus або Web of Science

12 Сума значень показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових працівників (який працє або працював за основним місцем роботи у звітному періоді) у наукометричній базі Scopus, 13 - у базі Web of Science

 

 

Таблиця 1.3. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до баз Scopus або Web of Science

Факуль­тет

(інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника14

+ англ Прізвище

Кількість

публікацій

Scopus13

 

 

Назва та реквізити публікацій Scopus (прирівняні відзнаки)

Кількість публікацій Web of Science 16

Назва та реквізити публікацій

Web of Science (прирівняні відзнаки)

Медичний факультет

(Вінницький національний медичнийй університет. М.І. Пирогова) 

Загальної гігієни та екології

Сергета Ігор Володи-мирович,

Serheta Ihor/

Sergeta Igor

9

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507647610

12

https://publons.com/researcher/2965850/ihorigor-serhetasergeta/

 

 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2122340344_I_V_Serheta

 

Процюк Людмила Олександрівна

Protsiuk Lydmila

4

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210034890

5

https://publons.com/researcher/3210198/liudmyla-protsiuk/

Латанюк Станислав Олександрович,

Lataniuk Stanislav

 

5

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=164644d9748903ea85887f6a8201b48b&sot=al&sdt=al&sl=42&s=AUTHLASTNAME%28Lataniuk%29

 

 

Мотрук Ірина Іллівна,

Motruk Irina

3

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201419863

18

https://publons.com/researcher/1931389/irina-motruk/

 

Разом: 

П 14 = 4

n=21

-

n=35

-

 14        Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника (який працює або працював за основним місцем роботи у звітному періоді), який має не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science

15 Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, 16 - до бази Web of Science

 
   


Таблиця 1.4. Статті в журналах за 2019 р., включених до баз Scopus або Web of Science (треба вказати також статті, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Індекс DOI

Електрона адреса

Бібліо-графія

 

 

 

Tekliuk R.V., Serheta I.V., Serebrinnikova O.А.

Health-related behaviour in adolescents who have received basic instruction in health promotion

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507647610

 

http://wl.medlist.org/2019_01_02/

Wiadomości Lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). 2019. Т. LXXІI, nr 1. P. 12-16. (Scopus)

 

 

Makarov S.Y., Stoyan N.V., Serheta I.V., Taran O.A., Dyakova O.V.

Peculiarities of the interaction of the indicators of psychophysiological adaptation of modern students in the context of the effective monitoring of individual health of young women and young men

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507647610

 

http://wl.medlist.org/2019_05_61/

Wiadomości Lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). 2019. Т. LXXІI, nr 5, cz II. P. 1053-1058.

(Scopus)

 

 

Protsiuk L.O.,

Bykovska O.A., Herasymova О.V.,

Kapitan T.V.,

Yablon O.S.

Features of clinical manifestations of disease and psychological status of adolescents with bronchial asthma of various levels of control, and the influence of risk factors

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210034890

 

http://wl.medlist.org/2019_05_14/

Wiadomości Lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). 2019. Т. LXXІI, nr 5, cz I, P. 795-801

(Scopus)

Разом: n=3

 

  

 

2. Кадрове і матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

 

2.1              Дані про наукові кадри

      Кількість співробітників (всього/ з них жінок)              –          26/19

                                                                        в тому числі:

1.1.1.                 докторів наук                                                           –          3/1

1.1.2.                  кандидатів наук                                                      –          15/12

1.1.3.                  без ступеня                                                              –          7/5

1.1.4.                  пенсійного віку                                                       –          5/3

1.1.5.                  керівників                                                   

1.1.6.                  доцентів                                                                   –          14/11

1.1.7.                  асистентів                                                                –          8/7

1.1.8.                  старших лаборантів                                                –          2/2

1.1.9.                  докторів наук молодших 30 років                        –          0/0

1.1.10.              докторів наук молодших 40 років                        –          0/0

 

Таблиця 2.1

Список співробітників кафедри, які є членами спеціалізованих рад для захисту дисертацій

 

№ з/п

ПІБ

Посада

Шифр спеціалізованої ради і установа, в якій вона знаходиться

1.

Сергета І.В.

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 у ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України”
 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 у Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України

 

 • проф. Сергета І. В. є резервним кандидатом до складу галузевої експертної ради НАЗЯВО України з галузі знань 22 “Охорона здоров’я”, експертом МОН України із підготовки пропозицій щодо пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку України на 2021-2030 роки, членом Експертно-координаційної ради НАМН України з питань реалізації завдань і заходів Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки, заступником Голови комітету фахової експертизи “Гігієна; організація охорони здоров’я” ліцензійних іспитів “Крок 2. Загальна лікарська підготовка” Державної організації “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при МОЗ України”, вченим секретарем Міжнародної академії інтегративної антропології, членом обласної міжвідомчої робочої групи щодо профілактики неінфекційних захворювань Вінницької обласної державної адміністрації, членом атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, членом Президії наукового товариства гігієністів України, членом ГО “Українська Асоціація громадського здоров’я” та головою відокремленого підрозділу ГО “Українська асоціація громадського здоров’я” у Вінницькій області, членом ГО “Всеукраїнська асоціація науковців і лікарів з професійної патології та гігієни праці” та Українська Асоціація громадського здоров’я” та головою відокремленого підрозділу ГО “Всеукраїнська асоціація науковців і лікарів з професійної патології та гігієни праці” у Вінницькій області членом бюро Колегії психофізіологів Національної медичної палати України, членом наукової комісії університету, членом  координаційної комісії університету у сфері інтелектуальної власності та академічного плагіату, членом методичної ради по роботі з іноземними студентами, членом методичної ради з медико-теоретичних дисциплін університету;
 • проф. Сергета І. В. є заступником головного редактора журналу “Вiomedical and biosocial anthropology”, членом редакційних колегій і редакційних рад журналів та збірників: “Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія”, “Вісник Вінницького національного медичного університету”, “Педагогіка безпеки” та збірників наукових праць: “Гігієна населених місць”, “Актуальні проблеми профілактичної медицини”.

 

3. Перелік НДР, виконуваних на кафедрі:

Таблиця 3.1

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2019 році

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна,

підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР 

Строки вико-нання НДР (рік початку і закін-чення) 

Наукові результати (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження.

Ефективність (медична, соціальна, економічна). 

1.

Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей адаптації дітей, підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти та наукові основи університетської гігієни: профорієнтаційні аспекти, проблеми запровадження здоров’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища, прикладна,

кафедра загальної гігієни та екології, (співвиконавець – кафедра пропедевтичної педіатрії), номер держреєстрації 0116U000038, прикладна, науковий керівник –

д.мед.н., проф.

І.В. Сергета

2016

2020 

За результатами проведених досліджень

опубліковано 42 наукових робіт, в тому числі 13 статей, з яких 10 статей представлені у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз (3 роботи представлені у наукометричних базах Scopus та Web of Science), та 25 тез,

видані 3 навчальних посібники: “Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі”, “ Матеріали для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Гігієна та екологія” Частина 1 “Загальні питання гігієни та екології” для студентів 3 курсу медичного факультету” і “ Матеріали для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Гігієна та екологія” Частина 2 “Спеціальні питання гігієни та екології” для студентів 3 курсу медичного факультету”,  а також методичні рекомендації: “Методика комплексної оцінки якості життя та особливостей перебігу психофізіологічної і психічної адаптації учнів і студентів сучасних закладів освіти різних типів”, до структури яких включені результати проміжної НДР.

Місце впровадження: навчальний процес закладів вищої освіти медичного і педагогічного профілю МОЗ і МОН України та практична діяльність наукових установ МОЗ і НАМН України.

Медична ефективність: удосконалення існуючих підходів до здійснення комплексної оцінки стану здоров’я, адаптаційних ресурсів організму та якості життя дітей, підлітків і молоді, розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища на підставі використання фундаментальних положень адаптаційно-орієнтованого підходу, що забезпечує покращання функціональних можливостей організму, підвищення рівня професійної придатності учнів і студентів тощо.

Соціальна ефективність: удосконалення перебігу процесів психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації дітей шкільного віку і підлітків, учнів і студентів до умов перебування в сучасних закладах середньої і вищої освіти.

Економічна ефективність: покращання та удосконалення методичних основ проведення адекватної відповідно до умов сьогодення гігієнічної діагностики професійної придатності, комплексної оцінки стану здоров’я, визначення особливостей розвитку професійно-значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості дітей, підлітків і молоді, розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік НДР, що плануються виконуватися на кафедрі у 2020 році:

Таблиця 3.2

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна,

підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР 

Строки вико-нання НДР (рік початку і закін-чення) 

Очікувані результати та їх можливий вплив на показники здоров’я населення. Очікуваний економічний ефект від впровадження тощо  

1.

Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей адаптації дітей, підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти та наукові основи університетської гігієни: профорієнтаційні аспекти, проблеми запровадження здоров’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища, прикладна,

кафедра загальної гігієни та екології, (співвиконавець – кафедра пропедевтичної педіатрії), номер держреєстрації 0116U000038, прикладна, науковий керівник –

д.мед.н., проф.

І.В. Сергета

2016-2020

Очікувані результати: В ході проведених досліджень буде здійснена комплексна фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей процесів формування провідних корелят психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації дітей шкільного віку і підлітків, учнів і студентів та обґрунтовані наукові основи університетської гігієни, розглянуті профорієнтаційні аспекти і проблеми запровадження здобов’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища у закладах середньої і вищої освіти.

Очікуваний економічний ефект буде обумовлений покращанням та удосконаленням методичних основ проведення адекватної відповідно до умов сьогодення гігієнічної діагностики професійної придатності, комплексної оцінки стану здоров’я, визначення особливостей розвитку професійно-значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості дітей, підлітків і молоді, розробленням та запровадженням здоров’язберігаючих технологій і створенням превентивного освітнього середовища, суттєвим підвищенням медичної ефективності існуючих підходів, що пов’язані з удосконаленням існуючих підходів до здійснення комплексної оцінки адаптаційних ресурсів організму та якості життя дітей, підлітків і молоді, розробленні та запровадженні здоров’язберігаючих технологій і створенні превентивного освітнього середовища на підставі використання фундаментальних положень адаптаційно-орієнтованого підходу, що забезпечує покращання функціональних можливостей організму та підвищення рівня професійної придатності учнів і студентів, сприяє збереженню і зміцненню здоров’я дівчат і юнаків тощо. 

 

3.1. Анотований звіт перехідної НДР ( окремим документом форма Додаток 3)

 

4. Інформація про отримані гранти

Таблиця 4

Перелік грантів, отримуваних співробітниками кафедри

№ з/п

Грантодавець

Грантоотримувач

Сума гранту

Характеристика гранту

Результативність гранту

Співробітники кафедри гранти на проведення наукових досліджень протягом 2019 року

 не отримували

 

Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві (стажування науковців, участь у форумах, членство в іноземних організаціях, участь у виконанні міжнародних програм, сумісних наукових дослідженнях, наукові проекти за грантами тощо). При виконанні наукових програм спільних з іноземними партнерами, вказати назву програми, мету, термін виконання, джерела та обсяги фінансування.

Дослідницькі проекти з міжнародним фінансуванням (згрупувати за джерелами фінансування) 

За 2019 рік: 

- джерело фінансування (вид, назва)

- кількість

- обсяг фінансування (у валюті надходження)

Всього (обсяг фінансування)

 

5. Участь у доклінічних та клінічних випробуваннях фармпрепаратів

Таблиця 5

Перелік досліджень фармпрепаратів, виконаних кафедрою у 2019 році

№ з/п

Назва

дослідження

№ протоколу

Дата укладання

Компанія

Спонсор

 

№ та дата експертного висновку дослідження

ПІБ

Головного дослідника

Доклінічні та клінічні випробування фармацевтичних препаратів співробітниками кафедри протягом 2019 року не проводились

 

6. Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри за 2019 рік 

 

В ході проведених протягом 2019 року наукових досліджень вперше з позицій системного підходу: науково обґрунтовані психофізіологічниі критерії оцінки адаптаційних можливостей організму студентів сучасних закладів вищої медичної освіти, які перебувають в умовах навчального стресу, проведена узагальнена оцінка змін провідних психофізіологічних функцій та особливостей особистості студентської молоді в динаміці навчального процесу, розроблена методика комплексної оцінки рівня вираження навчального стресу у студентів закладів вищої освіти медичного профілю впродовж часу навчання та у передекзаменаційний і екзаменаційний періоди. Дані комплексної оцінки змін провідних психофізіологічних функцій студентів сучасних закладів вищої медичної освіти, що спостерігаються в динаміці навчального року в умовах постійного навчального стресу, засвідчують: наявність явищ погіршання функціональних можливостей організму як дівчат, так і юнаків, передусім, з боку показників швидкості простої (р<0,01) і диференційованої (р<0,01) зорово-моторної реакції та врівноваженості нервових процесів (р<0,01), стабільні результати (р>0,05), властиві для характеристик рухливості нервових процесів, співвідношення кількості передчасних реакцій, реакцій із запізненням і точних реакцій в ході визначення врівноваженості нервових процесів, динамічної працездатності в умовах монотонії і більшості показників виконання теппінг-тесту, а також поступове покращання в динаміці часу перебування в закладах вищої освіти медичного профілю показників швидкості простої аудіо-моторної реакції (р<0,05-0,01). Результати психофізіологічної оцінки показників, які характеризують рівень вираження провідних особливостей особистості студентської молоді, визначають наявність ознак суттєвого зростання впродовж навчального року в умовах постійного навчального стресу рівня вираження критеріальних показників ситуативної тривожності (р<0,05) та астенічного стану (р<0,01-0,001) дівчат і юнаків. Характеристики рівня суб’єктивного контролю студентів відзначаються відсутністю яких-небудь статистично-значущих змін в динаміці навчального року (р>0,05). В ході психофізіологічного аналізу особливостей агресивних проявів особистості, які є тригерами формування поведінкових стратегій, що встановлюють високий рівень схильності людини до здійснення дій деструктивного змісту, реєструється суттєве збільшення в умовах постійного навчального стресу протягом навчального року ступеня вираження критеріальних характеристик таких агресивних проявів, як роздратованість у дівчат (р<0,05) і юнаків (р<0,01), а також непряма агресія у дівчат (р<0,05). Дані, одержані в ході здійснення психофізіологічної оцінки показників адаптаційних можливостей організму у передекзаменаційний та екзаменаційний періоди в умовах ситуативного навчального стресу, засвідчують наявність суттєвого збільшення ступеня вираження критеріальних показників ситуативної тривожності (р<0,05-0,01) та характеристик астенічних явищ (р<0,05-0,001) і у дівчат і у юнаків, статистично-значуще зростання рівня роздратованості (р<0,05) серед дівчат та рівня вербальної агресії (р<0,05) серед юнаків. Встановлено, що ступінь вираження провідних характеристик емоційного вигорання у найбільшої частки дівчат (р<0,05) і юнаків (р>0,05) характеризується перебуванням у фазі резистентності. Найбільш високий рівень вираження показників фази напруження емоційного вигорання і у дівчат (р>0,05), і у юнаків (р>0,05) властивий для періоду за 1 місяць до екзаменаційної сесії, разом з тим, найбільш високий ступінь вираження показників фази виснаження і у дівчат (р<0,05), і у юнаків (р<0,05) спостерігається безпосередньо перед екзаменаційною сесією. З боку показників механізмів психологічного захисту студентів необхідно відзначити наявність яскраво виражених тенденцій щодо зростання їх значень за шкалами проекції (р<0,001) і раціоналізації (р<0,01) серед дівчат та за шкалами витіснення (р<0,001) і проекції (р<0,01) – серед юнаків, тобто за механізмами адаптації, при яких зберігаються емоційні та вегетативні компоненти стресової напруги. Під час проведених досліджень розроблена та науково-обґрунтована методика комплексної оцінки рівня вираження навчального стресу у студентів закладів вищої освіти медичного профілю, яка дозволяє встановити провідні закономірності процесів перебігу психофізіологічної адаптації та формування стресових реакцій організму дівчат і юнаків як впродовж навчального року (постійний навчальний стрес), так і у передекзаменаційний і екзаменаційний періоди (ситуативний навчальний стрес).

 

7. Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2019 рік

Таблиця 7

Нововведення, запропоновані для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2019 рік

№ з/п

Назва

Автори

Нововведення для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2019 рік співробітниками кафедри не пропонувались

 

8. Патентно-ліцензійна діяльність кафедри за 2019 рік

Таблиця 8

Дані про патентно-ліцензійну діяльність кафедри за 2019 рік

Перелік поданих заявок на об'єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, винахідники)

Перелік одержаних охоронних документів на об'єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник)

Посилання на електронний ресурс

Відомості про НОУ-ХАУ

Відомості про об'єкти авторського права (назва, № свідоцтва, автори)

Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назва, № договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат)

НДР, в процесі виконання якої створено об'єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, керівник, строки завершення, джерела фінансування)

Співробітники кафедри патентів протягом 2019 року не отримували

 

9. Інформація про підготовку наукових кадрів:

 

9.1. Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Таблиця 9.1

Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Дисертації

Виконується на кафедрі

З них:

Заплановано у 2019 році

Захищені у 2019 році за планом або із випередженням плану

Затверд-жено ВАК України

Знаходя-ться на розгляді у ВАК України

Подано до спецрад

Заборгованість

Докторські

1

1

Кандидатські

2

1

 

9.2. Перелік виконуваних на кінець звітного періоду дисертаційних робіт:

Таблиця 9.2

Перелік виконуваних дисертаційних робіт співробітниками кафедри

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціаль-ності

● докторські

1.

Тимощук О.В.

Наукові основи комплексної гігієнічної оцінки якості життя та адаптаційних можливостей учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних закладів освіти різних типів

2020

доцент кафедри гігієни та екології Івано-Франківського національного медичного університету

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

● кандидатські

2.

Теклюк Р.В.

Гігієнічні аспекти формування індивідуальної концепції здоров’я підлітків 13-16 років

2022

старший викладач кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

3.

Лукіна Н.Ю.

Гігієнічне обґрунтування комплексу заходів щодо запобігання хронічної втоми учнів середнього та старшого шкільного віку, які перебувають в умовах сучасної школи

2020

асистент кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

                 

 

 

9.3. Перелік захищених у 2019 році дисертаційних робіт:

Таблиця 9.3

Захищені у 2019 році дисертаційні роботи

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Дата захисту

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

● докторські 

  –

● кандидатські

  –

                   

 

9.4. Перелік затверджених у 2019 році ВАК України дисертаційних робіт:

Таблиця 9.4

Затверджені ВАК України у 2019 р. дисертаційні роботи

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Номер диплома, дата видачі

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

● докторські 

● кандидатські 

1

Ковальчук В.В.

Показники кардіоінте-рвалографії у практично здорових юнаків і дівчат з різними типами гемодинаміки

2019

Рішення атестаційної колегії та наказ МОН України  № 309 від 5.03.2019 року

асистент кафедри

ортопедичної стоматології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.03.03 – нормальна фізіологія

 

                 

 

9.5. Перелік дисертаційних робіт, поданих до спеціалізованих рад у 2019 році:

Таблиця 9.5

Дисертаційні роботи, подані до спеціалізованих рад у 2019 році

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де знаходиться спецрада

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

1.

Тимощук О.В.

Наукові основи комплексної гігієнічної оцінки якості життя та адаптаційних можливостей учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних закладів освіти різних типів

2020

Державна установа

“Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

доцент кафедри гігієни та екології Івано-Франківського національного медичного університету

14.02.01 –

гігієна та професійна патологія

 

 

9.6. Перелік боржників за дисертаційними роботами:

Таблиця 9.6

Боржники за дисертаційними роботами

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

-

-

 • за докторськими дисертаціями
 • за кандидатськими дисертаціями

 

 

9.7. Клінічна ординатура, аспірантура, докторантура:

Таблиця 9.7.1

Дані про осіб, які навчалися в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі протягом року

№ з/п

ПІБ

Терміни навчання

Ефективність навчання (захист дисертаційної роботи або за відсутності зазначити причини)

1.

Теклюк Руслан Васильович

2017-2022

прикріплений здобувач ІІІ року навчання,

навчання відбувається згідно із планом

 

 

Таблиця 9.7.2

Дані про аспірантів, докторантів, які захистили дисертації або подали їх до захисту до спеціалізованих рад поза ВНМУ

№ з/п

ПІБ

Тема дисертації

Дата захисту

Номер, шифр спеціалізованої ради

Дата затвердження ВАК України

  

9.8. План підготовки докторів та кандидатів наук:

Докторів наук                                                         Таблиця 9.8

Шифр

спе-

ціаль-

ності

Спеціальність

Т е р м і н     в и к о н а н н я

Примітка

Початок у 2019 році

Продовжують

виконувати

Завершують

у 2020 році

згідно

з пла-

ном

поза-

пла-

ном

згідно

з пла-

ном

поза-

пла-

ном

14.02.01

гігієна та професійна патологія

1

 

 Кандидатів наук                                                      Таблиця 9.9

Шифр

спе-

ціаль-

ності

Спеціальність

Т е р м і н     в и к о н а н н я

Примітка

Початок у 2019 році

Продовжують

виконувати

Завершують

у 2020 році

згідно

з пла-

ном

поза-

пла-

ном

згідно

з пла-

ном

поза-

пла-

ном

14.02.01

гігієна та професійна патологія

2

1

 

 

10. Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок

 

10.1. Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

Таблиця 10.1

Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

№ з/п

Назва наукового форуму та місце проведення

Участь співробітників кафедри у наукових форумах (чол.)

Термін проведення

Конгресах

З’їздах

Конференціях

 1.  

Навчально-методична конференція “Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти :національний досвід та світовий вимір”, м. Вінниця

 

 

10

7 лютого 2019 року

 1.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини”, м. Київ

 

 

2

12 березня 2019 року

 1.  

ХVІ Міжнародна наукової конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку – 2018”, м. Вінниця

 

 

20

18-19 квітня

2019 року

 1.  

Міжнародна науково-практична конференція. “Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС”, м. Влоцлавек, Польща.

 

 

1

25 квітня 2019 року

 1.  

Всеукраїнська науково-практичної конференція “Довкілля та здоров’я”,

м. Тернопіль

 

 

1

25-26 квітня 2019 року

 1.  

XVI Всеукраїнська науково-практична наукова конференція з міжнародною участю. “Іновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України”,

м. Тернопіль

 

 

1

16-17 травня 2019 року

 1.  

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “XVIII-і читання  В.В. Підвисоцького”, м. Одеса

 

 

1

21-22 травняя 2019 року

 1.  

VII Національний конгрес з біоетики, м. Київ

 

 

2

30 вересня – 2 жовтня 2019 р.

 1.  

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України” (П’ятнадцяті Марзєєвські читання)”, м. Київ

 

 

2

17-18 жовтня 2019 року

 

10.2. Перелік наукових форумів:

Таблиця 10.2

Наукові форуми, які були проведенні на базі кафедри

№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Кількість учасників

Внесений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів (так / ні)

Наукових форумів на базі кафедри у 2019 році не проводилось 

 

 11. Видавнича діяльність кафедри

11.1. Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

                                                                                                                                                                                        Таблиця 11.1 

Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

Монографії

Підручники, посібники*

Статті, в т.ч.

закордоном

Тези, в т.ч.

закордоном

Методичні

рекомендації, методичні вказівки

(МР / МВ)

Інформаційні листи

Патенти

 

– / 3

13 / 3

25 / 2

1 / –

* - з грифом МОЗ / без грифу МОЗ

** -з грифом МОН

 

11.2. Перелік публікацій

Таблиця 11.2

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

Монографії

Підручники

Посібники

1.

Яворовський О.П., Паустовський Ю.О., Никитюк О.А., … Сергета І.В., Браткова О.Ю., Ваколюк Л.М., Фещук Н.М., та ін. / За редакцією О.П, Яворовського та І.В. Сергети 

Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі 

К.: ВСВ “Медицина”, 2019. 224 с. (14,0 друк. арк., тираж 1000 прим.) 

2.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю., Краснова Л.І.,

Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В.,

Латанюк С.О.,

Редчіц М.А., Дударенко О.Б.,

Стоян Н.В., Александрова О.Є., Дякова О.В.,

Мотрук І.І.,

Яцина О.В.,

Фещук Н.М.,

Теклюк Р.В.,

Процюк Л.О.,

Гончарук Т.І.,

Лукіна Н.Ю.,

Тисевич Т.В.

Матеріали для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Гігієна та екологія” Частина 1 “Загальні питання гігієни та екології” для студентів 3 курсу медичного факультету: галузь знань – 22  Охорона здоров’я, спеціальності – 222  Медицина, 228  Педіатрія / За редакцією д.мед.н., проф. І.В. Сергети та к.мед.н., доц. О.Ю. Браткової.

Вінниця, 2019. 152 с.

(9,5 друк. арк., тираж 800 прим.)

2.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю., Краснова Л.І.,

Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В.,

Латанюк С.О.,

Редчіц М.А., Дударенко О.Б.,

Стоян Н.В., Александрова О.Є., Дякова О.В.,

Мотрук І.І.,

Яцина О.В.,

Фещук Н.М.,

Теклюк Р.В.,

Процюк Л.О.,

Гончарук Т.І.,

Лукіна Н.Ю.,

Тисевич Т.В.

Матеріали для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Гігієна та екологія” Частина 2 “Спеціальні питання гігієни та екології” для студентів 3 курсу медичного факультету: галузь знань – 22  Охорона здоров’я, спеціальності – 222  Медицина, 228  Педіатрія / За редакцією д.мед.н., проф. І.В. Сергети та к.мед.н., доц. О.Ю. Браткової.

(прийнята до друку)

Вінниця, 2019. 164 с.

(9,5 друк. арк., тираж 800 прим.)

Методичні рекомендації

 

Тимощук О.В.,

Сергета І.В. 

Методика комплексної оцінки якості життя та особливостей перебігу психофізіологічної і психічної адаптації учнів і студентів сучасних закладів освіти різних типів 

Методичні рекомендації / Івано-Франків. нац. мед. ун-т, Він. нац. мед. ун-т. Івано-Франківськ, 2019. 26 с. 

Інформаційні листи

             

 

Таблиця 11.3

 
   


Повтор таблиці 1.4. Статті в журналах за 2019 р., включених до баз Scopus або Web of Science (треба вказати також статті, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Індекс DOI

Електрона адреса

Бібліо-графія

 

 

 

Tekliuk R.V., Serheta I.V., Serebrinnikova O.А.

Health-related behaviour in adolescents who have received basic instruction in health promotion

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507647610

 

http://wl.medlist.org/2019_01_02/

Wiadomości Lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). 2019. Т. LXXІI, nr 1. P. 12-16. (Scopus)

 

 

Makarov S.Y., Stoyan N.V., Serheta I.V., Taran O.A., Dyakova O.V.

Peculiarities of the interaction of the indicators of psychophysiological adaptation of modern students in the context of the effective monitoring of individual health of young women and young men

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507647610

 

http://wl.medlist.org/2019_05_61/

Wiadomości Lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). 2019. Т. LXXІI, nr 5, cz II. P. 1053-1058.

(Scopus)

 

 

Protsiuk L.O.,

Bykovska O.A., Herasymova О.V.,

Kapitan T.V.,

Yablon O.S.

Features of clinical manifestations of disease and psychological status of adolescents with bronchial asthma of various levels of control, and the influence of risk factors

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210034890

 

http://wl.medlist.org/2019_05_14/

Wiadomości Lekarskie (Warsaw, Poland : 1960). 2019. Т. LXXІI, nr 5, cz I, P. 795-801

(Scopus)

Разом: n=3

 

                                                Таблиця 11.4

Перелік тез що входять до Scopus або Wos

 
   


 (треба вказати також тези, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Індекс DOI

Електрона адреса

Бібліо-графія

 

 

Разом: n=0

 

 

Таблиця 11.5

Перелік опублікованих статей, що входять до інших наукометричної бази даних   

Назва статті

Назва

журналу

П.І.Б. авторів

Посада

Назва наукометричної бази

Індекс цитування журналу

Рік видання №ISSN

Електронна адреса статі для Scopus або Wos

Обсяг сторінок статті

(тираж журналу)

1.

Motor activity of students of modern education institutions: biomedical and physiological-hygienic aspects of its assessment and optimization. Biomedical and biosocial anthropology.  2018. № 32. P. 35-42. 

Serheta I.V.

 

 

 

 

 

Drezhenkova I.L.

 

 

 

 

Stoyan N.V. 

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

 

Асистент кафедри загальної гігієни та екології

 

Доцент кафедри загальної гігієни та екології

CrossRef

 

elibrary.

ru

 

Google Schoolar Metrics

 

National Library of Ukraine Vernadsky 

 

Видається з 2003 року

 

ISSN 1816-031X;

 

eISSN 2616-6208

 

 

8 сторінок

 

(Тираж – 100 примірників)

2.

Гігієнічна діагностика та прогностична оцінка професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах, на етапі навчання у вищому закладі освіти: наукові основи і профорієнтаційні аспекти. Український журнал з проблем медицини праці.  2019. Т. 15, № 1 (58). С. 19-34.

Сергета І.В.

 

 

 

 

 

Панчук О.Ю.

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

 

 

Асистент кафедри загальної гігієни та екології

 

Index Copernicus International

 

 

Google Schoolar Metrics

 

 

ROAD (the Directory of Open Access scholarly Resources)

 

 

CrossRef

 

Видається з 2005 року

Print ISSN 2223-6775

Online ISSN 2663-9734

 

 

16 сторінок

 

(Тираж – 300 примірників

3.

Features of quantitative indicators of finger and palmar dermatoglyphics in males and females with ichthyosis

Biomedical and biosocial anthropology. 2018. № 32. P. 48-55.

Dmytrenko S.V.

 

 

 

 

Klimas L.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kushnir V.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serebrennikova O.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serheta I. V.

 

Професор кафедри шкірних хвороб

 

Старший науковий співробіт-ник науково-дослід-ного центру

 

Співробітник військово-медичного центру центрального регіону МО України

 

 

Доцент кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом післядипломної освіти

 

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

CrossRef

 

elibrary.

ru

 

Google Schoolar Metrics

 

National Library of Ukraine Vernadsky 

 

Видається з 2003 року

 

ISSN 1816-031X;

 

eISSN 2616-6208

.

 

 

8 сторінок

 

(Тираж – 100 примірників) 

4.

Проблеми моніторингу здоров’язберігаючої компетентності сучасних підлітків. Довкілля та здоров’я. 2019. № 1 (90). С. 17-22.

Теклюк Р.В.

 

 

 

 

 

 

Сергета І.В.

 

Старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

 

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

 

elibrary.

ru

 

Index Copernicus International

 

Cite Factor

 

 

Google Scholar

OCLC

WorldCat

 

 

Open Academic Journals Index

 

Видається з 1996 року

Print ISSN 2077-7477

Online ISSN 2077-7485

 

 

6 сторінок

 

(Тираж – 300 примірників 

5.

Заходи щодо підвищення професіної придатності студентів закладів вищої медичної освіти: сучасні аспекти ефективного використання засобів професійно-пракладної фізичної підготовки та психогігієнічної корекції. Український журнал з проблем медицини праці.  2019. № 2 (59). С. 131-145.

Сергета І.В.

 

 

 

 

 

Панчук О.Ю.

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

 

Асистент кафедри загальної гігієни та екології

 

Index Copernicus International

 

Google Schoolar Metrics

 

ROAD (the Directory of Open Access scholarly Resources)

 

CrossRef

 

Видається з 2005 року

Print ISSN 2223-6775

Online ISSN 2663-9734

 

 

15 сторінок

 

(Тираж – 300 примірників 

6.

Прогностична оцінка особливостей перебігу психофізіологічної і психічної адаптації

учнів і студентів сучасних

закладів освіти

у контексті здійснення комплексної оцінки якості життя. Довкілля та здоров’я. 2019.

№ 4 (93). С. 18-23.

Сергета І.В.

 

 

 

 

 

Тимощук О.В.

 

 

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

 

Доцент кафедри гігієни та екології ІФНМУ

elibrary.

ru

 

Index Copernicus International

 

Cite Factor

 

Google Scholar

OCLC

WorldCat

 

Open Academic Journals Index

 

Видається з 1996 року

Print ISSN 2077-7477

Online ISSN 2077-7485

 

 

 

6 сторінок

 

(Тираж – 300 примірників 

7.

Навчальний стрес у студентів сучасних закладів вищої медичної освіти: психофізіологічні критерії діагностики та психогігієнічної корекції. Довкілля та здоров’я. 2019. № 4 (93). С. 30-37.

Сергета І.В.

 

 

 

 

 

Макаров С.Ю.

 

 

 

 

 

Серебреннікова О.А.

 

 

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

 

Асистент кафедри нормальної фізіології

 

Доцент кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом післядипломної освіти

elibrary.

ru

 

Index Copernicus International

 

Cite Factor

 

Google Scholar

OCLC

WorldCat

 

Open Academic Journals Index

 

Видається з 1996 року

Print ISSN 2077-7477

Online ISSN 2077-7485

 

 

6 сторінок

 

(Тираж – 300) примірників 

 

 

Перелік опублікованих статей, тез, що не увійшли до попередніх таблиць                Таблиця 11.6

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж) 

статті

1.

Сергета І.В.,

Теклюк Р.В.

Гігієнічні аспекти оцінки когнітивно-мотиваційних детермінант здорового способу життя учнів старших класів загальноосвітніх шкіл

Гігієна населених місць. 2018. Вип. 68. С. 199-206.

2.

Редчіц М.А.,

Сергета І.В.,

Редчіц Є.М.

Ультрафіолетове бактерицидне опромінення повітря навчальних приміщень молодших школярів-ліцеїстів та його ефективність

Вісник Вінницького національного медичного університету. 2019.  Т. 23, № 2. С. 304-308.

3.

Сергета І.В.,

Стоян Н.В.,

Мостова О.П.,

Панчук О.Ю.

Особливості показників соціально-психологічної адаптації студентів у динаміці навчання в закладі вищої медичної освіти

Гігієна населених місць. 2019. Вип. 69. С. 199-206.  

(прийнята до друку)

тези

4.

Сергета І.В.,

Краснова Л.І., Дударенко О.Б.,

Стоян Н.В.,

Теклюк Р.В,

Редчіц М.А.,

Шевчук Т.В.

Особливості викладання навчальної дисципліни “Гігієна у фармації та екологія” в сучасних умовах

Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти: національний досвід та світовий вимір : тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 7 лютого 2019 року. Вінниця, 2019. С. 200-201.

5.

Сергета І.В.,

Фещук Н.М.,

 Браткова О.Ю., Ваколюк Л.М., Александрова О.Є.

Навчальна дисципліна “Охорона праці у галузі” та її місце у структурі сучасної медичної освіти

Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти: національний досвід та світовий вимір : тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 7 лютого 2019 року.  Вінниця, 2019.  С. 201-202.

6.

Сергета І.В.,

Мостова О. П., Браткова О. Ю., Теклюк Р. В., Макарова О. І.

Прогностична оцінка особливостей перебігу адаптаційних перетворень, властивих для організму учнів старших класів сучасної школи

Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 березня 2019 року. К., 2019. С. 149-150.

7.

Сергета І.В.,

Тимощук О.В.

 

Гігієнічна оцінка впливу навчального середовища сучасних закладів освіти на стан здоров’я учнівської та студентської молоді

Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 березня 2019 року. К., 2019. С. 151-152.

8.

Сергета І.В.,

Теклюк Р.В.,

Теклюк С.В.

Шкільна адаптація сучасних підлітків у контексті формування їхньої здоров’язберігаючої компетентності

Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12 березня 2019 року. К., 2019. С. 161-62.

9.

Сергета І.В.,

Мізюк М.І.,

Тимощук О.В.,

Суслик З.Б.,

Мельник В.І.

Погорілий М.П., Єремчук В.О.

Основні характеристики умов навчального середовища в сучасних закладах освіти різного типу

Роль сучасної медицини

у житті людини та її місце у формуванні здорового способу життя : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22–23 березня 2019 року). – Львів : ГО “Львівська медична спільнота”, 2019. С. 81-84.

10.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.

Особливості біоритмологічного статусу студентів, які навчаються в умовах закладів вищої медичної освіти

Матеріали науково-практичної конференції “Довкілля та здоров’я”, 25-26 квітня 2019 року.  Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2019. С. 95-96.

11.

Сергета І.В.,

Тимощук О.В.

Показники якості життя учнівської і студентської молоді та їх прогностична значущість

Матеріали науково-практичної конференції “Довкілля та здоров’я”, 25-26 квітня 2019 року. Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2019. С. 96-97.

12.

Сергета І.В.,

Теклюк Р.В.,

Серебреннікова О.А.

Особливості здоров’язберігаючої компетентності сучасних підлітків 14-17 років

Матеріали науково-практичної конференції “Довкілля та здоров’я”, 25-26 квітня 2019 року.  Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2019. С. 103.

13.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Стоян Н.В.,

Дударенко О.Б., Краснова Л.І.,

Ваколюк Л.М.,

Редчіц М.А.,

Шевчук Т.В.,

Дякова О.В.,

Фещук Н.М.,

Латанюк С.О.,

Панчук О.Ю.,

Процюк Л.М.,

Тисевич Т.В.,

Гончарук Т.І.,

Лукіна Н.Ю.

Навчально-методичне та організаційне забезпечення викладання навчальної дисципліни “Гігієна у фармації та екологія” в сучасних закладах вищої медичної освіти

Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконфе-ренцзв’язку) : матеріали XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 16–17 трав. 2019 р.) / Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. Тернопіль : ТНМУ, 2019. С. 223-224.

 

14.

Браткова О.Ю.,

Сергета І.В.,

Тисевич Т.В., Теклюк Р.В., Стоян Н.В., Шевчук Т.В.

Особливості донозологічних зрушень у стані

психічного здоров’я сучасних підлітків та заходи щодо їх профілактики

XVIІІ-і читання В.В. Під-висоцького: Бюлетень матеріалів науково-практичної конференці (21-22 травня 2019 року). Одеса: УкрНДІ медицини транспорту, 2019. С. 33-36.

15.

Сергета І.В.,

Шевчук Т.В.

Досвід викладання основ біоетики на різних етапах здобуття медичної освіти

у контексті безперервного професійного розвитку фахівців охорони здоров’я

Сьомий Національний конгрес з біоетики з міжнародною участю : 30 вересня-2 жовтня 2019 року. К., 2019. С. 122-123.

16.

Сергета І.В.,

Теклюк Р. В., Тимощук О.В., Макаров С.Ю.,

Панчук А.Е., Стоян Н.В.

Социально-психологические и психофизиологические аспекты школьной гигиены и профилактической педиатрии: междисциплинарный подход и межсекторальное взаимодействие

 

Педиатрия и детская хирургия Таджикистана IX Конгресс педиатров стран СНГ “Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания”. “Формирование здоровья детей в современных условиях здравоохранения” и ІІІ форума по питанию: Тезисы конгреса и конференции, 10-11 октября 2019 года. Душанбе, Республика Таджикистан. 2019. № 3 (43). C. 210.

17.

Сергета І.В., Тимощук О.В.

Показники якості життя учнівської і студентської молоді та особливості їх взаємозв’язків з характеристиками психофізіологічної і психічної адаптації

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України” (П’ятнадцяті

Марзєєвські читання) : збірка тез доповідей науково-практичної конференції,

17-18 жовтня 2019 року. К.: “Рекламне агентство TR Studio”, 2019. С. 197-199.

18.

Сергета І.В., Тимощук О.В., Макаров С.Ю., Панчук О.Ю.,

Мостова О. П.

Прогностична оцінка ступеня ризику формування несприятливих зрушень у стані психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді на підставі методик експертної оцінки

Охорона здоров’я дітей та підлітків. 2019. № 2 (28). С. 62-63.

19.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Макарова О.І.

Стан адаптаційних ресурсів організму та особливості формування здоров’я сучасної студентської молоді 

Охорона здоров’я дітей та підлітків. 2019. № 2 (28). С. 65.

20.

Сергета І. В., Мостова О. П., Браткова О. Ю., Стоян Н. В., Теклюк Р. В. 

Особливості перебігу процесів психофізіологічної і психічної адаптації учнів шкільного віку з різним рівнем здоров’я 

Охорона здоров’я дітей та підлітків. 2019. № 2 (28). С. 66-67.

21.

Сергета І.В.

Психогигиеническая диагностика состояния здоровья детей, подростков и молодежи: научные основы, прикладные аспекты

Сборник материалов международной научно-практической конференции “Здоровье и окружающая среда”, 14–15 ноября 2019 года, г. Минск / редкол: С. И. Сычик (гл. ред.), Н. В. Дудчик (зам. гл. ред.) [и др.]. Минск: РИВШ, 2019.

С. 224-225.

22.

Рудюк К.Ю.,

Гончарук Т.І.

Глютезалежні захворювання : вивчення проблеми у трьохрічній динаміці

Матеріали ХVІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених Перший крок в науку – 2018”. 18-19 квітня 2019 р. м. Вінниця. С. 157.

23.

Сушицька О.І., Гончарук Т.І.

Цукрозамінники як крок на шляху до здорового харчування

Матеріали ХVІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених Перший крок в науку – 2018”. 18-19 квітня 2019 р. м. Вінниця. С. 159-160

24.

Басінських О.Г.,

Булавенко В.І., Гончарук Т.І.

Вплив стресових ситуацій на наш організм. Профілактика стресу

Матеріали ХVІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених Перший крок в науку – 2018”. 18-19 квітня 2019 р. м. Вінниця. С. 135-136

25.

Кульчицький І.Т., Дякова О.В.

Гігієнічна оцінка харчування та психоемоційного стану осіб хворих на вугрову хворобу

Матеріали ХVІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених Перший крок в науку – 2018”. 18-19 квітня 2019 р. м. Вінниця. С. 149

26.

Хріненко Ю.В.,

Дякова О.В.

Проблема забруднення мікропластиком навколишнього середовища та живих організмів

Матеріали ХVІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених Перший крок в науку – 2018”. 18-19 квітня 2019 р. м. Вінниця. С. 164

27.

Харченко Д.О.,

Лукіна Н.Ю.

Гігієнічна оцінка та порівняльна характеристика режиму та якості харчування студентів ВНМУ ім. М. І. Пирогова та ДонНУ ім. В. С. Стуса

Матеріали ХVІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених Перший крок в науку – 2018”. 18-19 квітня 2019 р. м. Вінниця. С. 162-163

28.

Луканова А.В.,

Фещук Н.М.

Неінфекційні захворювання серед дітей, що мають надлишкову масу тіла

Матеріали ХVІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених Перший крок в науку – 2018”. 18-19 квітня 2019 р. м. Вінниця. С. 150-151

 

12. Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві

 • стажування науковців за кордоном

Таблиця 12.1

Дані про стажування за кордоном

№з/п

ПІБ

Країна

Заклад

Тематика

Терміни

1.

Stojan Natalia

Стоян Наталія Вікторівна

Poland

Lublin

Medical Universitety of Lublin

“New and innovative teaching methods in medizine”

NR 37/01/2019

З 13 травні по

31 травня 2019 року

2.

Процюк Людмили Олександрівни

Польща,

Влоцлавек

Куяльський університет, Влацлавек

Педагогічна та психологічна освіта як складова частина системи освіти України та країн ЄС

25 березня по

5 квітня 2019 року

 

 

 • участь у форумах за кордоном

Таблиця 12.2

Дані про участь співробітників кафедри у зарубіжних форумах

 

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

 

 

 • членство в іноземних організаціях

Таблиця 12.3

Дані про членство співробітників кафедри в іноземних організаціях

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

 

 •  участь у виконанні міжнародних програм, сумісних наукових досліджень тощо

Таблиця 12.4

Дані про виконанні співробітниками кафедри міжнародних програм, сумісних наукових досліджень

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

 

13. Перелік співробітників, що нагороджені дипломами, мають нагороди, премії, звання (державні, громадські).

Доц. Латанюк С.О. – Почесна грамота Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та Премія до Дня медичного працівника.

Ас. Гончарук Т.І. – Почесна грамота Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та Премія до Дня медичного працівника.

Ст. викладач Фещук Н.М. Почесна грамота Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та Премія до Ювілею з нагоди 75-річчя.

 

14. Студентська наука

Таблиця 14.1

Інформація про переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та студентських олімпіадах

з/п

Назва

ПІБ

Факультет, курс, група

Керівник

Назва нагород

Примітка

перше місце

другемісце

третємісце

гран-прі

 

1.

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни (2018-2019 навчальний рік), Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Осадчук Юлія Олексіївна 

медичний факультет № 1,

3 курс,

3а група

к.мед.н., доцент Л.І. Краснова

1

 

 

 

 

2.

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни (2018-2019 навчальний рік), внутрішньо-вузівський тур Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова,

м. Вінниця, Україна

Осадчук Юлія Олексіївна 

медичний факультет № 1,

3 курс,

3а група

к.мед.н., доцент Л.І. Краснова

І

 

 

 

 

3.

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни (2018-2019 навчальний рік), внутрішньо-вузівський тур Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова,

м. Вінниця, Україна

Миколенко Софія Олександрівна 

медичний факультет № 1,

3 курс,

3а група

к.мед.н., доцент Л.І. Краснова

 

ІІ

 

 

 

4.

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни (2018-2019 навчальний рік), внутрішньо-вузівський тур Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова,

м. Вінниця, Україна

Кучерук Олег Миколайович 

медичний факультет № 1,

3 курс,

3а група

к.мед.н., доцент О.Ю. Браткова

 

 

ІІІ

 

 

                       

 

Інформація про участь студентів у міжнародних заходах 

Таблиця 14.2

з/п

Назва заходу і країна проведення

ПІБ

Факультет, курс, група

Керівник

Назва нагород

Примітка

першемісце

другемісце

третємісце

гран-прі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Олімпіада, яка відбулася в Україні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна олімпіада, яка відбулася  за межами України

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародний турнір, який відбувся  в Україні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна конференція, яка відбулася в Україні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна конференція, яка відбулася за межами України

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

            Список студентів, які були членами студентського наукового гуртка у звітному році

Таблиця 14.3

Студенти - члени студентського наукового гуртка

п/п

П.І.Б

Факультет, курс, група

 
 
 1.  

Басінських Ольга Геннадіївна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 2а група

 

 1.  

Булавенко Валерія Ігорівна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 2а група

 

 1.  

Вишневецька Ольга Андріївна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 3б група

 

 1.  

Гончар Анастасія Іванівна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 1б група

 

 1.  

Зінкевич Катерина Євгеніївна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 28а група

 

 1.  

Ковальчук Тетяна Леонідівна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 22б група

 

 1.  

Крохмалюк Ольга Костянтинівна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 7а група

 

 1.  

Кукуруза Тарас Вікторович

Медичний факультет № 1, 5 курс, 11а група

 

 1.  

Кульчицький Іван Тимофійович

Медичний факультет № 1, 3 курс, 20а група

 

 1.  

Литовченко Іван Володимирович

Медичний факультет № 1, 3 курс, 25б група

 

 1.  

Луканова Анна Всеволодівна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 42а група

 

 1.  

Лукашенко Анна Ігорівна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 3б група

 

 1.  

Львівська Тетяна Анатоліївна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 28а група

 

 1.  

Манько Аліна Костянтинівна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 3б група

 

 1.  

Мевшук Наталія Валеріївна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 22а група

 

 1.  

Морква Анастасія Володимирівна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 13а група

 

 1.  

Оленич Сергій Петрович

Медичний факультет № 1, 3 курс, 16б група

 

 1.  

Орлова Анастасія Олександрівна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 25б група

 

 1.  

Пахолюк Олена Анатоліївна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 7а група

 

 1.  

Пшеничний Дмитро Іванович

Медичний факультет № 1, 3 курс, 20а група

 

 1.  

Рудюк Катерина Юріївна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 14б група

 

 1.  

Сушицька Ольга Ігорівна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 22а група

 

 1.  

Тагеєв Валентин Русланович

Медичний факультет № 1, 3 курс, 22б група

 

 1.  

Федорович Микола Броніславович

Медичний факультет № 1, 3 курс, 22б група

 

 1.  

Харченко Дар`я Олександрівна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 4б група

 

 1.  

Хріненко Юлія Вікторівна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 26а група

 

 1.  

Чорнобока Марина Леонідівна

Медичний факультет № 1, 3 курс, 13а група

 

 1.  

Шендрик Станіслав Сергійович

Медичний факультет № 1, 3 курс, 29а група

 

 

 

15.                  Пропозиції щодо підвищення ефективності наукової роботи в університеті

 • вивчити питання щодо подальшого запровадження комплексного міжфахового, міжкафедрального інтеграційного підходу до виконання науково-дослідних робіт, в центрі яких знаходиться розв’язання міждисциплінарних проблем;
 • розширити обсяг міжнародного наукового співробітництва, ширше використовувати можливості щодо подання науково-дослідних робіт на різноманітні конкурси, гранти тощо з обов’язковим поширенням відомостей про їх проведення серед науковців університету;
 • покращити рівень інформаційного (Internet-, Web- тощо) забезпечення процесу виконання науково-дослідних робіт;
 • розробити комплексний підхід до оцінки результативності наукової діяльності кафедр з визначенням рейтингу окремих підрозділів університету та подальшим заохоченням переможців;
 • налагодити централiзоване постачання кафедр університету сучасним обладнанням, приладами та хiмiчними реактивами;
 • забезпечити кафедри профілактичної медицини і, зокрема, кафедру загальної гігієни та екології, сучасним обладнанням для проведення наукових досліджень на найвищому сучасному рівні та продовжити роботу над створенням наукової лабораторії університетської медицини (психофізіології та університетської гігієни).  

Контакти