Студенту

Історія кафедри

Богиня Гігієя

Майбутнє належить медицині попереджувальній”
М.І.Пирогов

“Фунт профілактики переважає пуди лікування”
М.Мудров

“Чим далі просувається наука у вивченні причин хвороб, тим більш актуальним стає те загальне положення, що попередити розвиток хвороб значно легше, аніж лікувати їх”
І.Мечников

“Гігієна повинна зробити розвиток людського організму найбільш досконалим, життя найбільш сильним, а її угасання – найбільш віддаленим”
Є.Паркс

“А все ж таки, все ж таки майбутнє належить нам – гігієні” 
О.Г.Марзеєв

Кафедра загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова організована у 1934 році. Саме у цей час на базі існуючих протягом попередніх років фармацевтичного інституту (1921–1930 рр.), заочного медичного інституту – філіалу Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти (1930–1932 рр.), вечірнього виробничого медичного інституту (1932–1934 рр.) та, що надзвичайно цікаво, науково-дослідного інституту сільської гігієни (1932–1934 рр.) був відкритий стаціонарний Вінницький державний медичний інститут з викладанням на лікувально-профілактичному та фармацевтичному факультетах. Причому визначальну роль у цій події відіграв один із фундаторів вітчизняної гігієнічної науки Л.І.Медведь, згодом академік та міністр охорони здоров’я України, який декілька років керував вечірнім виробничим медичним інститутом.

Л.І. Медведь

Л.І. Медведь

Академік Л.І.Медведь під час проведення Республіканської наукової конференції “Деякі питання впливу пестицидів на організм” у Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова

Завідувати кафедрою був запрошений старший державний санітарний інспектор Вінницької області Л.І.Шойхет. На той час штат кафедри налічував лише 3 чоловіка: завідувач кафедри та 2 асистенти: А.Т.Данильченко і М.Б.Білага.

З 1937 р. по 1940 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала асистент В.І.Буховець.


В.І. Буховець

В 1940 р. кафедру очолив професор Г.С.Ган.

Ган 

Г.С. Ган

Після звільнення Вінницької області військами Радянської Армії від німецько-фашистських військ обов’язки завідувача кафедри знов тимчасово виконувала асистент В.І.Буховець.

З кінця 1944 р. по 1946 р. кафедру очолював професор О.Ф.Стояновський.

Стояновский 

О.Ф. Стояновський

Протягом кількох місяців 1946 р. кафедрою керував доцент Ф.І.Суботін.

Суьотін 

Ф.І. Суботін

З листопада 1946 р. по 1950 р. кафедрою знов завідував професор Г.С.Ган.

Кафедра 1947

Кафедра загальної гігієни, 1947 рік 

нижній ряд, зліва направо: В.І.Буховець, Г.С.Ган, Н.К.Вальчук, М.Б.Білага;
верхній ряд, зліва направо: Є.Р.Скрипнік, Є.Б.Інфангер, Д.М.Примак

З 1950 р. по 1952 р. обов’язки завідувача кафедри тимчасово виконували доценти С.Ф.Заноздра, М.П.Сергий та І.М. Ерман.

З 1952 р. по 1960 р. кафедру очолював видатний гігієніст сучасності, один з фундаторів вітчизняної гігієнічної науки професор Р.Д.Габович.

Габович 

Р.Д. Габович

З 1960 р. по 1961 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала доцент Н.К.Вальчук.

Вальчук

Н.К. Вальчук

З 1961 р. по 1991 р. кафедрою керував професор Д.Г.Дев’ятка.

Девятка 

Д.Г. Дев’ятка

З 1991 р. по 1993 р. кафедру очолював доцент Г.П.Марченко.

Марченко

Г.П. Марченко

З 1993 р. по теперішній час кафедру очолює доктор медичних наук, професор І.В.Сергета.


І.В. Сергета

Спочатку кафедра була розміщена у малопристосованих приміщеннях на базі Вінницької обласної клінічної лікарні, в 1940 році була переведена у морфологічний корпус, де декілька разів змінювала місце свого розташування, та зараз розміщується на базі навчального корпусу №2 медичного університету.

Впродовж перших років існування кафедри, а також у післявоєнний час до числа основних напрямків її діяльності слід було віднести: формування викладацького складу, оснащення кафедри лабораторним обладнанням, науковою апаратурою та приладами, ефективну організацію навчального процесу тощо. Велику увагу приділяли співробітники кафедри і виконанню науково-дослідної роботи.

Кафедра 1968 
Кафедра загальної гігієни, 1968 рік
нижній ряд, зліва направо: В.І.Буховець, Д.Г.Дев’ятка, Н.К.Вальчук, Л.Л.Царюк;
верхній ряд, зліва направо: В.К.Куксєнкова, Є.К.Бакуліна, Т.Н.Домбровська, 
М.А.Бондар, Г.Г.Болтак

Так, у ці роки були проведені широкі дослідження щодо гігієнічної оцінки якості підземних вод і відкритих водоймищ Вінницької області – основних джерел водопостачання її населення. На підставі вивчення санітарного режиму р. Південний Буг на ділянці від її верхів’їв до м. Вінниці (А.Т.Данільченко, Г.С.Ган, В.Д.Буховець, В.К.Бондар) було розроблено проект зони санітарного нагляду Вінницького водогону (Г.С.Ган, М.Ф.Позняк), оцінено стан сільського водопостачання у Вінницькому, Хмельникському, Могилів-Подільському, Шаргородському та Крижопільському районах області (В.І.Буховець, Л.М.Лопатюк, Б.Г.Іванов), визначено особливості впливу стічних вод на склад річкової води у межах обласного центру (Г.С.Ган, Р.А.Шрабштейн, В.Д.Буховець, О.Н.Гейнеман) та створено проекти зон санітарної охорони міст Могилів-Подільський, Жмеринка та Бар (Г.С.Ган, М.Ф.Позняк).

     

Особливе місце у структурі наукових досліджень з питань гігієни водопостачання зайняли роботи з проблем визначення особливостей впливу фтору на організм людини (Р.Д.Габович, В.І.Буховець, Н.А.Ермакова), які послужили підставою для видання монографії “Фтор у природі та його гігієнічне значення” (Р.Д.Габович, 1957), а також роботи щодо вивчення особливостей вмісту у підземних водах та рослинних продуктах місцевого виробництва деяких мікроелементів (I, Br, Co, Mn, Cu), які суттєво доповнили існуючі дані щодо хімічного складу харчових продуктів та надали можливість створити передумови до оптимізації місцевого водопостачання (Д.Г.Дев’ятка, Н.К.Вальчук).

Протягом багатьох років проводились наукові дослідження, спрямовані на гігієнічну оцінку мінеральних вод курорту Хмельника, які дозволили визначити вміст у структурі мінеральних вод органічних і радіоактивних речовин та обґрунтувати рекомендації щодо їх транспортування та використання за межами курортної зони (Г.С.Ган, Р.Д.Габович, Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, М.А.Новицький, М.В.Піневич).

Кафедра 1971 

Кафедра загальної гігієни із студентами-гуртківцями, 1971 рік

нижній ряд, зліва направо: Н.М.Фещук, Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, 
О.В.Яцина, В.Г.Макац

Зрештою, плідна наукова діяльність дозволила науковцям кафедри на підставі здійснення гігієнічного нормування розробити гранично допустимі концентрації для 18 хімічних речовин, що знаходяться у воді водоймищ (Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, О.В.Яцина, Л.Л. Царюк, Л.І.Краснова).

Ще одним важливим напрямком досліджень був комплекс наукових робіт, спрямованих на вивчення санітарного стану ґрунту м. Вінниці та ступеня ураження її населення геогельмінтозами, визначення заходів, які сприяють широкому та всебічному оздоровленню ґрунтових ресурсів та запобіганню виникненню глисних інвазій (Н.К.Буховець, Н.К.Вальчук).

Кафедра 1974

Кафедра загальної гігієни, 1974 рік нижній ряд, зліва направо: Є.К.Бакуліна, В.Г.Макац, Л.Л.Царюк, Д.Г.Дев’ятка, М.Г.Криловська, Л.І.Краснова; верхній ряд, зліва направо: Л.М.Стрілецька, Н.Т.Мозгальова, Т.Т.Постоловська, Н.М.Фещук, О.В.Яцина, М.А.Бондар, О.Г.Королик

Під час оцінки умов праці та побуту сільських механізаторів, передусім трактористів та причіпників, був розроблений і науково-обґрунтований комплекс заходів санітарно-технічного, організаційного та лікувально-профілактичного змісту (Р.Д.Габович, Н.К.Вальчук), який відображений у монографії “Санітарне та лікувально-профілактичне обслуговування працівників МТС” (Р.Д.Габович, 1957).

Суттєве місце у наукових дослідженнях кафедри займали роботи з гігієнічної оцінки умов праці на цукрових заводах (М.Б.Білага, Р.Д.Габович, Н.К.Вальчук), які стали основою розділу “Гігієна праці у цукровому виробництві” в трьохтомному керівництві з гігієни праці (Р.Д.Габович, М.Б.Білага, 1961) та монографії “Медико-санітарне обслуговування працівників цукрової промисловості” (М.Б.Білага, 1963).

Велика увага приділялась вивченню особливостей організації праці на Вінницькому хімічному комбінаті з метою їх гігієнічної регламентації та адекватного оздоровлення умов безпосереднього здійснення трудової діяльності працівників (Б.С.Бакалейников, М.Б.Білага, Р.Д.Габович, Л.Л.Царюк), а також питанням гігієнічної оцінки виробничого процесу на промислових підприємствах обласного центру різного профілю (Л.Л.Царюк, Л.І.Краснова, О.В.Яцина).

Протягом понад двадцяти років на кафедрі проводились роботи з вивчення особливостей впливу на організм людини пестицидів, які створювались і підлягали токсикометричній оцінці та гігієнічній регламентації (Б.Г.Іванов, І.В.Заботіна, Д.Г.Дев’ятка, Л.Л.Царюк), визначення простих та доступних методик їх кількісного визначення тощо (Б.Г.Іванов, С.Є.Буркат).

Саме в цей час в серії видань “Медична бібліотечка колгоспника”, започаткованих видавництвом “Здоров’я”, побачили світ видання “Гігієна праці буряківників” (Білага М.Б., Марцинковський Л.Г., Марченко Г.П.) та “Гігієна праці при переробці молока”.

     

Тривалий час кафедра була однією з найбільш визнаних в Україні у плані вивчення впливу на організм людини природного ультрафіолетового випромінювання, результати якого дозволили визначити той факт, що в умовах ультрафіолетової недостатності в організмі людини реєструються досить серйозні зрушення, насамперед, з боку показників його реактивності, відбуваються зміни у білкових фракціях крові, зменшується вміст вітамінів у крові тощо, ще більш негативний вплив справляє тривала дія на організм надмірних доз ультрафіолетової радіації, особливо у тому разі, якщо вона поєднана зі впливом інших ксенобіотиків (Д.Г.Дев’ятка, Т.Т.Постоловьска, О.В.Яцина, Л.І.Краснова).

Кафедра 1980
Кафедра загальної гігієни, 1980 рік.
зліва направо: Л.І.Краснова, Т.М.Малашнюк, Л.М.Стрілецька, Л.Л.Царюк, Н.Т.Мозгальова, Д.Г.Дев’ятка, Є.К.Бакуліна, Т.Т.Постоловьска, Н.М.Фещук, О.Г.Королик, М.А.Бондар, Г.П.Марченко, О.В.Яцина

Протягом останніх років пріоритетними напрямками наукових досліджень співробітників кафедри стали актуальні питання гігієни дітей, підлітків та молоді, оптимізації адаптаційного процесу, психогігієни, психофізіології та хроногігієни.

Так, на підставі вивчення особливостей стану здоров’я та умов навчання розроблені стандарти фізичного розвитку для сільських школярів Вінницької області (Н.М.Фещук), науково обґрунтована програма медико-профілактичної оптимізації адаптації, діагностики, прогнозування і корекції професійної придатності вітчизняних та іноземних студентів, які навчаються в умовах Подільського етно-територіального регіону України (Г.П.Марченко, І.В.Сергета, Л.І.Григорчук, О.П.Молчанова).

Вагоме місце у структурі наукових досліджень зайняв комплекс робіт з питань розроблення та обґрунтування комплексної програми раціональної організації вільного часу сучасних учнів, який став основою монографії “Організації вільного часу та здоров’я школярів” (І.В.Сергета, В.Г.Бардов, 1997), що була удостоєна премії АМН України у галузі профілактичної медицини.

На підставі проведення гігієнічних, психофізіологічних та психолого-педагогічних досліджень здійснена гігієнічна регламентація діяльності користувача персонального комп’ютера (І.В.Сергета, Л.І.Краснова, Т.Т.Постоловська, О.В.Яцина, Н.М.Фещук), основні результати якої відображені у монографії “Гігієна та охорона праці користувача ЕОМ” (І.В.Сергета, В.Г.Бардов, М.П.Олійник, 1999).

     

Науковцями кафедри вивчені гігієнічні аспекти професійної адаптації студентів до умов навчання у вищих медичних навчальних закладах та визначені шляхи її оптимізації, розроблені підходи до діагностики, прогнозування та корекції професійної придатності дівчат і юнаків, які здобувають медичний фах (І.В.Сергета, Л.І.Григорчук, О.П.Молчанова), науково обґрунтовані гігієнічні основи корекції функціонального стану організму підлітків, що страждають на хронічні соматичні захворювання (І.В.Сергета, А.Ю.Абунада), гігієнічно обґрунтована комплексна програма оптимізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку у школі-ліцеї (І.В.Сергета, М.А.Редчіц), здійснена гігієнічна оцінка факторів ризику та визначені прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом серед молоді (І.В.Сергета, Т.В.Шевчук), науково обґрунтовані гігієнічні принципи корекції зрушень у функціональному стані органу зору у підлітків 14-16 років в умовах сучасних інформаційних навантажень (І.В.Сергета, Н.В.Малачкова) тощо.

Сьогодні в центрі наукових досліджень працівників кафедри наукове обґрунтування гігієнічних принципів профілактики донозологічних порушень у стані психічного здоров’я підлітків 15–17 років, гігієнічних основ професійної орієнтації підлітків та молоді, методів раціональної організації навчальної та позашкільної діяльності учнів, що навчаються за програмою “школа - вищий навчальний заклад”, інтегральних критеріїв гігієнічної оцінки функціонального стану організму дівчат та юнаків, біоритмологічних принципів раціональної організації діяльності студентів, заходів щодо запобігання хронічної втоми учнів середнього та старшого шкільного віку, формування індивідуальної концепції здоров’я підлітків 13-16 років, а також вивчення гігієнічних аспектів впливу чинників внутрішньошкільного середовища на стан здоров’я дітей, підлітків та молоді.

Нині на кафедрі працюють: професор І.В.Сергета; доценти: Л.І.Краснова, Т.Т.Постоловська, О.В.Яцина, С.О.Латанюк, Л.І.Григорчук, М.А.Редчіц, Т.В.Шевчук, К.А.Зайцева, О.Ю. Браткова; старший викладач Н.М.Фещук; асистенти: О.Є.Александрова, Т.І.Гончарук, Л.М.Ваколюк, Н.Ю.Лукіна, Р.В.Теклюк, О.Б.Дударенко, І.Л. Дунець, Н.В. Стоян, старші лаборанти: А.О.Бондар, І.І.Мотрук; лаборанти: Н.Г.Щенсна, Н.Т.Мозгальова, Л.М.Стрілецька, І.В.Мартинюк, Ю.Ю.Бондар.

За останні 15 років захищено 1 докторську (І.В.Сергета) та 17 кандидатських (Л.І.Краснова, І.В.Стемпен, Л.І.Григорчук, А.Ю.Абунада, О.П.Молчанова, М.А.Редчіц, Т.В.Шевчук, Н.В.Малачкова, В.М.Махнюк, М.М.Шинкарук-Диковицька, Т.Г.Редько, К.А.Зайцева, О.Ю.Браткова, Б.Р.Боровський. О.Є.Александрова, О.Л.Черепаха, Н.І.Осадчук) дисертацій. Нині здійснюється підготовка 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій.

Співробітниками кафедри виконано 4 планові та 1 господарчо-договірна роботи, виконується ще 3 комплексних наукових дослідження. Підготовлено проект Державних санітарних правил і норм, видано 6 методичних рекомендації, 22 інформаційних листа, 6 галузевих нововведеннь з різних проблем сучасної гігієни.

Наукова діяльність тісно пов’язана з плідною навчально-методичною діяльність. Лише за останні 7 років співробітниками кафедри випущені 7 підручників та 15 навчальних посібників, які рекомендовані для використання у практичній діяльності вищих медичних навчальних закладів України.

                      

                                    

 

                                

Зроблено багато, але головні досягнення, незаперечно, ще попереду.

 

 

 

 

 Штат кафедри

Сергета Ігор Володимирович


завідувач кафедри загальної гігієни та екології, доктор медичних наук, професор

У 1986 році з Дипломом з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова. З серпня 1986 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології: спочатку старшим лаборантом, з березня 1987 року – асистентом кафедри, з травня 1993 року по теперішній час – завідувачем кафедри.
Протягом 1989–1991 років навчався в заочній аспірантурі кафедри гігієни дітей і підлітків Центрального інституту удосконалення лікарів, яку достроково закінчив у жовтні 1991 року, захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічне обґрунтування навчально-тренувального режиму, що сприяє активному формуванню професійно-значущих функцій школярів” (на прикладі професії “оператор ЕОМ”)”. У 1994 році присвоєно вчене звання доцента.
У жовтні 1996 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: “Гігієнічні основи комплексної системи оптимізації вільного часу підлітків”. У квітні 2001 року присвоєно вчене звання професора.
Є автором 675 опублікованих наукових праць, в тому числі 5 монографій, 8 підручників, 3 електронних підручника, 16 навчальних посібників, 10 навчальних програм, 7 методичних рекомендацій, 25 інформаційних листів, 13 патентів та 9 галузевих нововведень. Підготував 2 докторів та 18 кандидатів медичних і біологічних наук, в теперішній час здійснює керівництво підготовкою 2 докторантів та 4 аспірантів і здобувачів.
В 1998 році за монографію “Організація вільного часу та здоров’я школярів” присуджено Академічну премію НАМН України у галузі профілактичної медицини.

Краснова Людмила Іванівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, завідувач навчальної частини кафедри, кандидат медичних наук, доцент

У 1973 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова З 1973 до 1976 року навчалась в аспірантурі за фахом “Гігієна”. З 1976 року по 1997 роки працювала на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології. З 1997 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри загальної гігієни та екології, з 2000 року виконує обов’язки завідувача навчальної частини кафедри. У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук на тему: “Гігієнічна оцінка неспецифічної реактивності організму при переопроміненні ультрафіолетовим випромінюванням”. Неодноразово приймала участь у виконанні планових наукових робіт кафедри з проблем вивчення особливостей впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини та проведення гігієнічного нормування хімічних речовин у водних об’єктах.

Яцина Ольга Вікторівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

В 1968 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова. Працювала лікарем-терапевтом міської клінічної лікарні №2 м. Вінниці. В 1970–1973 роках була аспірантом кафедри загальної гігієни Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. З 1973 по 1987 року – асистент кафедри загальної гігієни. З 1977 по 1988 роки – науковий керівник наукових тем різного напрямку: “Планування і розробка ультрафіолетових опромінювальних установок з метою оздоровлення робітників безвіконних та безфонарних цехів”, “Гігієнічне нормування у воді господарчо-побутового використання складних ефірів гліколів (етил-гліколь, бутил-гліколь, метил-гліколь тощо)”, “Нормування у воді господарсько-побутового використання Боратів-Т та Поліефірів М-1000”, “Оздоровлення умов праці робітників інструментального заводу м. Вінниці” тощо. В 1981 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Роль ультрафіолетової радіації та вітаміну С у зміцненні здоров’я населення Подолії УРСР” на засіданні спеціалізованої вченої ради при Московському науково-дослідному інституті ім. Ф.Ф.Ерісмана. З 1987 року по теперішній час – доцент кафедри загальної гігієни та екології.

Постоловська Тамара Тимофіївна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1971 році закінчила з відзнакою педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім.. М.І. Пирогова. Лікар-педіатр за фахом. В 1971–1972 роках пройшла інтернатуру, по закінченню якої з 1972 по 1975 рік працювала лікарем-неонатологом пологового будинку №1 м. Вінниця. З 1975 по 1984 роки працювала на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології Вінницького медичного інституту. В 1981 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічні аспекти оцінки поєднаної дії фосфорорганічних пестицидів та ультрафіолетової радіації”. З 1984 року працює на посаді доцента кафедри загальної гігієни. 3 1982 по 1994 роки року виконувала обов’язки заступника декана педіатричного факультету. З 1994 року є деканом стоматологічного факультету.

Латанюк Станіслав Олександрович


доцент кафедри загальної гігієни та екології,, кандидат медичних наук, доцент

Закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця у 1972 році за спеціальністю “Cанітарно-гігієнічна справа”. З 1972 по 1980 роки працював санітарним лікарем у Вінницькій обласній санітарно-епідеміологічній станції. З 1980 по 1991 роки — науковим співробітником В Українському державному науково-дослідному інституті експертизи працездатності та реабілітації інвалідів. З 1991 року працює асистентом кафедри загальної гігієни та екології спочатку, в 2001 році обраний на посаду доцента кафедри. В 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Фізіолого-гігієнічна регламентація праці жінок-буряководів працездатного та пенсійного віку”. В теперішній час працює над виконанням дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: “Гігієнічні основи професійної орієнтації інвалідів з дитинства в аграрних областях України”.

Редчіц Микола Анатолійович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1993 році Закінчив Вінницький медичний інститут ім. І.М. Пирогова. В 1993−1995 роках проходив інтернатуру з епідеміології на базі Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 1995 року по 1997 рік працював санітарним лікарем відділу дезінфекції Вінницької міської СЕС. З 1997 року працює у Вінницькому національному медичному університеті ім. І.М.Пирогова, спочатку на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідного сектору, з вересня 1998 року – на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології, з 1998 року – на посаді асистента кафедри. З 2008 року виконує обов’язки доцента кафедри. У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічне обґрунтування комплексної програми оптимізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку у школі-ліцеї” у спеціалізованій вченій раді при Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва АМН України.

Браткова Ольга Юріївна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 2003 році закінчила Вінницький національний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 2003 по 2004 рік навчалась у інтернатурі за спеціальністю “Клінічна лабораторна діагностика”. В 2004 році пройшла післядипломний атестаційний цикл за спеціальністю “Лабораторні методи дослідження фізичних та хімічних факторів навколишнього середовища”. З 2004 по 2005 роки працювала в санітарно-гігієнічній лабораторії Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції. В грудні 2005 року вступила до аспірантури з фаху “Гігієна та професійна патологія”, яку успішно закінчила у 2008 році. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Гігієнічні принципи профілактики донозологічних порушень психічного здоров’я підлітків 15 – 17 років”.

Шевчук Тарас Володимирович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1997 році з відзнакою закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
У 1998 році закінчив інтернатуру за спеціальністю “Дерматовенерологія”, в тому ж році захистив магістерську роботу на тему: “Властивості особистості молоді, що хворіє на венеричні захворювання” та отримав звання магістра медицини з шкірних та венеричних хвороб.
В 1997−1998 роках працював лікарем-дерматовенерологом у Вінницькому обласному клінічному шкірно-венерологічному диспансері. В 1998 року був зарахований на посаду асистента кафедри загальної гігієни та екології.
У 1999 році вступив до аспірантури без відриву від виробництва за спеціальністю “Гігієна”.
У 2001 році пройшов первинну спеціалізацію з фаху “Гігієна” і отримав сертифікат лікаря-спеціаліста з загальної гігієни.
В січні 2006 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічна оцінка факторів ризику та прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом, серед молоді”.

Александрова Олена Євгенівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

В 1996 році закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
У 1997 році пройшла інтернатуру. З 1997 по 2000 роки працювала у медико-генетичному центрі обласної лікарні ім. М.І.Пирогова. В 1998 році закінчила курси з цитогенетики на базі Донецького державного медичного університету.
З 2005 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології.
У 2006 році пройшла первинну спеціалізацію за фахом “Загальна гігієна” в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України.
З 2006 по 2009 рік навчалась в очній аспірантурі з фаху “Гігієна та професійна патологія”.
Захистила дисертаційну роботу на тему: “Гігієнічна оцінка процесів формування особливостей особистості студентів медичних вищих навчальних закладів та шляхи їх корекції” та здобула науковий ступень кандидата медичних наук у 2011 році.
Викладає наступні дисципліни
• Гігієна та екологія.
• Гігієна з основами епідеміології.
• Наукова організація праці в медицині та фармації.
• Основи біоетики та біобезпеки
• Інтелектуальна власність та основи наукових досліджень.
• Охорона праці у галузі.

Дударенко Оксана Борисівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

У 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
З 2001 по 2002 року пройшла інтернатуру за фахом “Анестезіологія та інтенсивна терапія” на базі Вінницької міської клінічної лікарні №2, з 2002 по 2003 роки − інтернатуру за спеціальністю “Терапія” на базі Вінницької міської клінічної лікарні №1.
З 2003 по 2004 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри пропедевтики дитячих хвороб та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, з 2004 по 2005 роки – старшим лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.
З 2005 року є асистентом кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.
Працює над виконанням кандидатської дисертації на тему: “Гігієнічні аспекти прогностичної оцінки і корекції особливостей особистості хворих, інфікованих вірусом імунодефіциту людини”.

Викладає наступні навчальні дисципліни
• Гігієна та екологія.
• Гігієна у фармації.
• Гігієна з основами епідеміології.
• Основи екології.
• Охорона праці в галузі.
• Основи біоетики та біобезпеки.
• Наукова організація праці в фармації.
• Інтелектуальна власність та основи наукових досліджень.

Захистила дисертаційну роботу та здобула науковий ступень кандидата медичних наук у 2014 році.

Гончарук Тетяна Іванівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

У 1989 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Педіатрія”. З 1989 по 1994 роки проходила клінічну ординатуру за фахом “Неонатологія”. З 1995 року працює на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології. Працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: “Гігієнічне обґрунтування біоритмологічних принципів раціональної організації навчальної діяльності студентів”. Приймає участь у виконанні планових наукових робіт кафедри з проблем вивчення особливостей впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини. Є автором та співавтором 28 наукових праць, навчальних посібників та методичних рекомендацій. Викладає наступні навчальні дисципліни • Гігієна та екологія. • Загальна гігієна з екологією у фармації. • Гігієна з основами епідеміології. • Основи охорони праці. • Основи біоетики та біобезпеки • Охорона праці у фармації. • Наукова організація праці у фармації. • Патентознавство. • Основи біоетики та біобезпеки

Ваколюк Лариса Миколаївна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова в 1997 році з відзнакою. Впродовж 1997-1998 років навчалась у магістратурі за фахом “Педіатрія”, після чого вступила до аспірантури (1998-2002 роки).
В квітні 2002 року в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМИ України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи та корекція його порушень в комплексній реабілітації передчасно народжених дітей в неонатальному періоді”.
Має 30 опублікованих наукових робіт. Розроблені та впроваджені у практику органів охорони здоров’я кількох областей 2 раціоналізаторські пропозиції: “Спосіб ранньої діагностики транзиторного гіпотиреозу у недоношених немовлят в неонатальному періоді” та “Спосіб корекції транзиторного гіпотиреозу у недоношених новонароджених”.
На посаді асистента кафедри загальної гігієни працює з вересня 2005 року. З травня 2015 працює на посаді доцента кафедри. Проводить практичні та підсумкові заняття на 3-му курсі медичного, 2 стоматологічного та 3-му курсі фармацевтичного факультетів. Викладає циклові заняття на 6 курсі медичного та педіатричного факультетів. Читає лекції для 3 курсу медичного факультету “Гігієна та екологія”,для 2 курсу стоматологічного факультету "Гігієна та екологія", лекції для 2 стоматологічного та 3 медичного курсів з предмету "Біоетика та біобезпека".

Викладає наступні дисципліни
• Гігієна та екологія.
• Основи біоетики та біобезпеки
• Основи охорони праці.


Мотрук Ірина Іллівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

У 2005 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М.М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія». У 2005-2007 році здобула другу вищу освіту у Вінницькому інституті економіки Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю – облік і аудит. З 2012 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології спочатку на посаді старшого лаборанта кафедри, а з 2013 року на посаді асистента кафедри. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: «Еколого-гігієнічна оцінка пилкування рослин на основі погодинних спостережень у літньо-осінній період на прикладі Вінницької області». Має 15 опублікованих наукових робіт. У липні 2013 року пройшла навчання XI європейського курсу з основ аеробіології та отримала сертифікат. Викладає наступні навчальні дисципліни • Основи екології. • Основи біоетики та біобезпеки.• Загальна гігієна з основами екології у фармації. • Гігієна з основами епідеміології. • Патентознавство • Охорона праці в галузі.

Тисевич Тетяна Вікторівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

В 2009 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "Педіатрія" з відзнакою. З 2009 по 2011 роки навчалася в магістратурі, по закінченні якої здобула кваліфікацію магістр медицини з педіатрії. З 2011 року працювала педіатром в Жмеринській ЦРЛ, де і проходила інтернатуру. З 2014 року працює асистентом на кафедрі гігієни та екології. Викладає наступні дисципліни: Гігієна та екологія. Основи біоетики та біобезпеки. Основи екології. Охорона праці у галузі.

Фещук Наум Мусійович


старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

Закінчив Вінницький медичний інститут у 1970 році за спеціальністю “Педіатрія”. З 1970 року працював на посаді асистента, з 1993 року – працює на посаді старшого викладача кафедри загальної гігієни та екології. За роки роботи свою викладацьку роботу постійно поєднував з іншими громадськими видами діяльності та штатними посадами: член редколегії газети “Молодий медик”, член профспілкового комітету співробітників, заступник начальника штабу цивільної оборони, голова товариства Червоного Хреста університету, член обласного комітету професійної спілки медичних працівників Вінницької області, відповідальний секретар приймальної комісії, заступник декана з роботи з іноземними студентами, голова профспілкового комітету співробітників університету, проректор з адміністративно-господарської роботи. Є автором та співавтором понад 85 опублікованих праць і раціоналізаторських пропозицій, серед яких цілий ряд друкованих навчально-методичних видань для студентів та викладачів. Є розробником перших в Україні стандартів фізичного розвитку дітей і підлітків сільської місцевості, які проживають у Вінницькій області, та співавтором першого в Україні підручника “Охорона праці в медицині та фармації”. Курує на кафедрі навчально-методичну роботу з розділів: “Гігієна лікувально-профілактичних закладів”, “Основи охорони праці” та “Охорона праці у медицині та фармації”. Викладає наступні навчальні дисципліни • Гігієна та екологія. • Загальна гігієна з екологією у фармації. • Основи охорони праці. • Охорона праці у фармації. • Гігієна з основами епідеміології. • Наукова організація праці у фармації. • Інтелектуальна власність та основи наукових досліджень. • Патентознавство.

Дреженкова Інна Леонідівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат біологічних наук

У 2003 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія”.
З 2008 по 2012 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.
З вересня 2012 року є асистентом кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.
Працює над виконанням кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “ Фізіолого-гігієнічна оцінка рухової активності студентів та шляхи її оптимізації.”
Є автором 5 наукових статей та 19 тез.
Викладає наступні навчальні дисципліни
• Основи екології.
• Основи біоетики та біобезпеки.
• Патентознавство
• Інтелектуальна власність та основи наукових досліджень.
• Охорона праці в галузі.

Теклюк Руслан Васильович


старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

Закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2000 році. Впродовж 2001–2002 років проходив інтернатуру за фахом “Терапія”.
З 2003 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді асистента кафедри.
В 2005 році проходив стажування на базі Університету штату Алабама в Бірмінгемі (США).
В лютому 2006 р. навчався на курсах підвищення кваліфікації у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів з циклів: “Пропедевтика гігієни та радіаційна гігієна”, “Вища медична освіта та Болонський процес”, та в травні 2011 року з циклу “Інноваційні технології в медичній освіті”.
Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічні аспекти формування концепції індивідуального здоров’я сучасних школярів 15-17 років”.
Є співавтором 45 наукових статей та патенту на винахід.
Викладає наступні навчальні дисципліни
• Гігієна та екологія.
• Загальна гігієна та екологія у фармації.
• Гігієна з основами епідеміології, “Основи екології”, “Основи біоетики та біобезпеки”.
• Викладає навчальні дисципліни англійською мовою: “Гігієна та екологія” на медичному та стоматологічному факультетах, “Загальна гігієна та екологія у фармації”, «Гігієна у фармації з основами епідеміології”, “Основи екології”, “Основи біоетики та біобезпеки” англійською мовою для іноземних студентів.

Дякова Оксана Василівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

В 1997 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа» з відзнакою. В 1998 році проходила інтернатуру за спеціальністю «терапія». В цей же рік навчалася в магістратурі на кафедрі клінічної фармакології. З 1998 по 2002 роки працювала старшим лаборантом на кафедрі фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова. В цей же період без відриву від виробництва навчалася в заочній аспірантурі на цій же кафедрі.
З березня 2004 року працювала асистентом кафедри патологічної фізіології. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакопрофілактична ефективність вінборону при гіпоксичних станах». З вересня 2015 року по теперішній час працюю на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Процюк Людмила Олександрівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

У 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2011-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом "терапія" і заочно завершила навчання у магістратурі за спеціальністю внутрішні хвороби та отримала диплом з відзнакою. Потім працювала лікарем – невідкладних станів у 2-й міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. З 2013 року продовжила навчання у аспірантурі. Завершує написання дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему:«Поліморфізм гена серотонінових рецепторів (5-HTR2A) у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з клінічними проявами та ефективністю лікування». З 2016 р. працює на кафедрі загальної ггієни та екології.

Воловик Алла Вікторівна


старший лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 1994 році закінчила Вінницкий державний педагогічний університет за спеціальністью "вчитель біології та географії" з відзнакою. З 2013 р. працює на кафедрі загальної ггієни та екології.

Стрілецька Лариса Миколаївна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології

В 1968 році закінчила фельдшерсько-лаборантське відділення Вінницького медичного училища ім. ак. Д.К.Заболотного за спеціальністю “Фельдшер-лаборант”. З серпня 1968 року по теперішній час працює на кафедрі загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова на посаді лаборанта.

Мозгальова Надія Терентіївна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 1956 році закінчила Київське медичне училище Міністерства шляхів сполучень за спеціальністю “Cанітарний фельдшер”. З червня 1963 року і по теперішній час працює у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова на посаді лаборанта кафедри загальної гігієни та екології.

Щенсна Ніна Григорівна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології людини

У 1973 році закінчила Київське медичне училище за спеціальністю “Медична сестра-вихователь”. З 1971 по 1982 роки працювала медичною сестрою гастроентерологічного відділення Київської обласної клінічної лікарні, з 1982 по 1993 роки − дієтсестрою Гребінківської районної лікарні №2 Васильківського району Київської області, з 1993 − дієтсестрою дитячої молочної кухні при Гребінківській райлікарні №2 Васильківського району Київської області. З 2003 по 2005 роки працювала в опіковому відділенні Вінницької обласної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 2005 року працює лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.

Бондар Алла Олексіївна


старший лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 1987 році закінчила Уманський педагогічний державний інститут ім. П.Г.Тичини за спеціальністю “Біологія”. З 1989 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді старшого лаборанта.

Стоян Наталія Вікторівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

Закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова у 2010 році. Впродовж 2010-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом "терапія". З 2010 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології спочатку на посаді старшого лаборанта кафедри, а з 2012 року на посаді асистента кафедри. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата медичничних наук на тему. ”Гігієнічні принципи формування здоров’язберігаючого середовища у вищому навчальному закладі медичного профілю” Має 50 опублікованих наукових робіт. Викладає наступні дисципліни: Гігієна та екологія. Основи біоетики та біобезпеки. Основи екології. Охорона праці у галузі.

Лукіна Наталя Юріївна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

В 2000 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. І.М. Пирогова. В 2001−2002 роках пройшла інтернатуру з терапії на базі Вінницької міської лікарні №1. З 1 вересня 2002 року по 31 грудня 2002 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології. З 30 січня 2003 року працює на посаді асистента кафедри. Протягом періоду з 30 січня 2006 року по 24 лютого 2006 року пройшла курси підвищення кваліфікації на базі кафедри пропедевтики гігієни та радіаційної гігієни Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Працює над дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічні аспекти діагностики, прогностичної оцінки та корекції хронічної втоми серед учнів 13−17 років, що перебувають в умовах сучасної школи”. Має 21 опубліковану наукову роботу. Викладає наступні дисципліни • Гігієна та екологія. • Загальна гігієна з основами екології у фармації. • Основи біоетики та біобезпеки • Гігієна з основами епідеміології. • Основи охорони праці. • Охорона праці у фармації. • Наукова організація праці у фармації.

Ігнатенко Наталія Валеріївна


старший лаборант кафедри загальної гігієни та екології

Новини

Засідання студентського наукового гуртка
21.09.2017

Наукова діяльність

 

З В І Т

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

ЗА 2016 РІК 


Основні показники наукової діяльності кафедри :

 

№ з/п

Показники

Кількість

1.

Заявок на винахід

2.

Авторських свідоцтв (патентів)

3.

Раціоналізаторські пропозицій

4.

Статті у фахових виданнях

25

5.

Статті у виданнях, що входять до міжнародної бази даних

14

5.

Статті в збірках, в т.ч. закордоном

6.

Публікації тез, в т.ч. закордоном

29 / 4

7.

Монографії

8.

Навчальні видання – підручник/посібник

– / –

9.

Методичні рекомендації

1

10.

Методичні вказівки

11.

Інформаційні листи

12.

Участь у роботі конгресів, з’їздів та конференцій (чол.)

33

13.

Участь у виставках

14.

Подано до офіційного захисту дисертацій:

 • докторських
 • кандидатських

 

 

1

3

15.

Захищено дисертацій:

 • докторських
 • кандидатських

 

 

2

16.

Членів СНТ

26

17.

Представлено доповідей студентами

12

18.

Нагородження преміями:

 • I премія
 • II премія
 • III премія

19.

Диплом МОН України

20.

Опубліковано статей студентами разом із співробітниками

4

 

1. Кадрове і матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

 

 

 

1.1.         Дані про наукові кадри

Кількість співробітників, які виконують НДР (всього/ з них жінок)                           22 / 16

                                          в тому числі:

1.1.1.                                         докторів наук                                                                       2 / 1

1.1.2.                  кандидатів наук                                                      11 / 8

1.1.3.                  без ступеня                                                              8 / 6

1.1.4.                  пенсійного віку                                                      6 / 4

1.1.5.                  керівників                                       

1.1.6.                  доцентів                                                                              11 / 8

1.1.7.                  старших викладачів                                               2 / 0

1.1.8.                  асистентів                                                                8 / 7

1.1.9.                  старших лаборантів                                                3 / 3

1.1.10.              докторів наук молодших 30 років                        – / –

1.1.11.              докторів наук молодших 40 років                        – / –

 

 

 

 

Таблиця 1

Список співробітників кафедри, які є членами спеціалізованих рад

для захисту дисертацій

№ з/п

ПІБ

Посада

Шифр спеціалізованої ради і установа, в якій вона знаходиться

1.

Сергета І.В.

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 у ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

 

 

 • Сергета І.В. є членом експертно-консультативної ради НАМН України з питань реалізації завдань і заходів “Державної цільової соціальної програми “Молодь України“ на 2009-2015 роки”, членом Президії наукового товариства гігієністів України, членом бюро Колегії психофізіологів Національної медичної палати України, вченим секретарем Міжнародної академії інтегративної антропології, впродовж першого півріччя 2016 року (до реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України) був заступником голови Профільної комісії з розробки нормативної і методичної документації Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України за спеціальністю “Гігієна дітей і підлітків”

 

 • Сергета І.В. є першим заступником головного редактора журналу “Вiomedical and biosocial anthropology”, членом редакційних колегій і редакційних рад журналів: “Environment and health. Довкілля та здоров’я”, “Вісник гігієни та епідеміології”, “Вісник Вінницького національного медичного університету”, “Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія”, “Педагогіка безпеки” та збірників наукових праць: “Гігієна населених місць”,“Актуальні проблеми профілактичної медицини” і “Охорона здоров’я дітей і підлітків”.

 

 

1.2. Матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

 

            Таблиця 2

Перелік засобів вимірювальної техніки, яка використовувалася при виконанні НДР

№ з/п

Назва засобу

Рік випуску

Рік останньої повірки

1.

Люксметр Ю-116

1982

2016

2.

Універсальний переносний газоаналізатор

1991

2016

3.

Гігрометр психрометричний ВИТ–2

1969

2016

4.

Термометри

2007

2016

5.

Лінійки вимірювальні

1993

2016

6.

Секундомір

1991

2016

7.

Дозиметр-радіометр МКС-05 ТЕРРА-П

2015

2016

8.

Люксметр Tenmars TM-213 UVAB

2015

2016

9.

Мультифункціональний прилад FLUS ET-965

2015

2016

10.

Термогігрометр Ezodo НЕ-390

2015

2016

11.

Тестер Tenmars ТМ-195

2015

2016

12.

Шумомір Tenmars ТМ-102

2015

2016

13.

Анемометр Tenmars ТМ-740

2015

2016

14.

Гігрометр НЕ-822

2015

2016

15.

Пірометр НТ-822

2015

2016

 

2.  Перелік НДР, виконуваних на кафедрі:

Таблиця 3

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2016 році

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,

підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР 

Строки вико-нання НДР (рік початку і закін-чення) 

Наукові результати (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження.
Ефективність (медична, соціальна, економічна).
 

 

Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей адаптації дітей, підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти та наукові основи університетської гігієни: профорієнтаційні аспекти, проблеми запровадження здоров’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища, прикладна,

кафедра загальної гігієни та екології,  (співвиконавець – кафедра пропедевтичної педіатрії), номер держреєстрації 0116U000038, прикладна, науковий керівник –

д.мед.н., проф.

І.В. Сергета

2016-2020 

За результатами проведених досліджень опубліковано 25 наукових статтей, в т.ч. 14 статей у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, 29 тез та проходять відповідний процес затвердження методичні рекомендації: “Методика професіографічного аналізу за даними психофізіограм і психограм та комплексної бальної оцінки особливостей перебігу професійної адаптації і формування високої професійної придатності студентів, що здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медичної освіти”, до структури яких включені результати проміжної НДР

Місце впровадження: навчальний процес вищих навчальних закладів медичного і педагогічного профілю МОЗ і МОН України та практична діяльність наукові установи МОЗ і НАМН України 
Медична ефективність: удосконалення існуючих підходів до здійснення комплексної оцінки стану здоров’я, стану адаптаційних ресурсів організму та якості життя дітей, підлітків і молоді, розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища на підставі використання фундаментальних положень адаптаційно-орієнтованого підходу, що забезпечує покращання функціональних можливостей організму та підвищення рівня професійної придатності учнів і студентів, сприяє збереженню і зміцненню здоров’я дівчат і юнаків тощо.

Соціальна ефективність: удосконалення перебігу процесів психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації дітей шкільного віку і підлітків, учнів і студентів до умов перебування в сучасних закладах середньої і вищої освіти.

Економічна ефективність: покращання та удосконалення методичних основ проведення адекватної відповідно до умов сьогодення комплексної оцінки стану здоров’я, визначення особливостей розвитку професійно-значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості дітей, підлітків і молоді, розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища. 

 

2.1. Перелік НДР, що плануються виконуватися на кафедрі у 2017 році:

Таблиця 3.1

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР),
номер держреєстрації,
прикладна чи фундаментальна,

підрозділ, що виконував НДР,
керівник НДР 

Строки вико-нання НДР (рік початку і закін-чення) 

Очікувані результати та їх можливий вплив на показники здоров’я населення. Очікуваний економічний ефект від впровадження тощо

 

1.

Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей адаптації дітей, підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти та наукові основи університетської гігієни: профорієнтаційні аспекти, проблеми запровадження здоров’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища, прикладна,

кафедра загальної гігієни та екології,  (співвиконавець – кафедра пропедевтичної педіатрії), номер держреєстрації 0116U000038, прикладна, науковий керівник –

д.мед.н., проф.

І.В. Сергета

 

2016-2020

Очікувані результати: В ході проведених досліджень буде здійснена комплексна фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей процесів формування провідних корелят психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації дітей шкільного віку і підлітків, учнів і студентів та обґрунтовані наукові основи університетської гігієни, розглянуті профорієнтаційні аспекти і проблеми запровадження здобов’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища у середніх і вищих навчальних закладах.

Очікуваний економічний ефект буде обумовлений покращанням та удосконаленням методичних основ проведення адекватної відповідно до умов сьогодення комплексної оцінки стану здоров’я, визначення особливостей розвитку професійно-значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості дітей, підлітків і молоді, розробленням та запровадженням здоров’язберігаючих технологій і створенням превентивного освітнього середовища, суттєвим підвищенням медичної ефективності існуючих підходів, що пов’язане з удосконаленням існуючих підходів до здійснення комплексної оцінки стану здоров’я, стану адаптаційних ресурсів організму та якості життя дітей, підлітків і молоді, розробленні та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створенні превентивного освітнього середовища на підставі використання фундаментальних положень адаптаційно-орієнтованого підходу, що забезпечує покращання функціональних можливостей організму та підвищення рівня професійної придатності учнів і студентів, сприяє збереженню і зміцненню здоров’я дівчат і юнаків тощо. 

 

2.2 Анотований звіт перехідної НДР (окремим документом згідно із формою)

Анотований звіт перехідної НДР за 2016 рік додається.          

 1. 3.       Інформація про отримані гранти

Таблиця 4

Перелік грантів, отримуваних співробітниками кафедри

№ з/п

Грантодавець

Грантоотримувач

Сума гранту

Характеристика гранту

Результативність гранту

Співробітники кафедри гранти на проведення наукових досліджень протягом 2016 року

 не отримували

 

 

4. Участь у доклінічних та клінічних випробуваннях фармпрепаратів

Таблиця 5

Перелік досліджень фармпрепаратів, виконаних кафедрою у 2016 р.

№ з/п

Назва дослідження

Терміни виконання

Фірма-замовник

Доклінічні та клінічні випробування фармацевтичних препаратів співробітниками кафедри не проводились

 

5.  Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри за 2016 рік

 

В ході наукових досліджень, які проведені протягом 2016 року, розроблені психофізіограми та психограми провідних спеціальностей стоматологічного фаху, встановлено, що незалежно від особливостей стоматологічного фаху в структурі психофізіологічних функцій організму, які відображують особливості вищої нервової діяльності організму, для успішного оволодіння основними стоматологічними спеціальностями є необхідними і, таким чином, мають стати основою для створення цілком адекватних існуючим вимогам психофізіограм основних стоматологічних спеціальностей, такі її характеристики, як врівноваженість і рухомість нервових процесів, сила процесів збудження і гальмування, котрі мають тісний зв’язок зі швидкістю простої і передусім, диференційованої зорово-моторної реакцій, а також витривалістю нервової системи, у структурі психофізіологічних функцій, які відображують особливості зорової сенсорної системи організму – найбільш значущими є такі її показники, як гострота зору, критична частота злиття світлових миготінь, диференційований лінійний окомір, швидкість зорового сприйняття та, в цілому ряду випадків, диференційована світлова чутливість, у структурі психофізіологічних функцій, які відображують особливості соматосенсорного аналізатора, і. зокрема, координаційних здібностей організму – найбільш значущими є такі їх характеристики, як загальна координація рухів, поєднана координація рухів рук, координація рухів під контролем зору та спритність і координація рухів пальців, у структурі психофізіологічних функцій, які відображують особливості уваги, пам’яті та мислення – найбільш значущими є такі їх критеріальні показники, як стійкість і концентрація уваги, логічне та практичне мислення тощо. Разом з тим слід відзначити, що незалежно від особливостей стоматологічного фаху в структурі особливостей особистості, для успішного оволодіння основними стоматологічними спеціальностями є необхідними і, таким чином, мають стати основою для створення цілком адекватних існуючим вимогам психограм основних стоматологічних спеціальностей такі її характеристики, як низький рівень нейротизму, ситуативної і особистісної тривожності та, натомість, високий рівень темпу або швидкості виконання типових професійно-значущих рухів як структурної характеристики темпераментологічних проявів, низький рівень вираження іпохондричних, депресивних, істероїдних, психопатичних, паранойяльних та гіпоманічних і, в дещо меншій мірі, психастенічних і шизоїдних характерологічних проявів, а також акцентуацій характеру за дистимним і збудливим типами, високий рівень суб’єктивного контролю в галузі здоров’я і хвороби, досягнень і невдач, а також високий узагальнений рівень інтернальності, низький ступінь вираження астенічних і, передусім, депресивних психічних проявів, а також таких характеристик агресивних проявів особистості, як показники роздратованості, вербальної і непрямої агресії та негативізму, низький рівень вираження таких проявів емоційного вигорання, як почуття “загнаності у клітку”, явищ і проявів емоційно-забарвленого відчуття тривоги і депресії, емоційно-моральної дезорієнтації, редукції професійних обов’язків, а також низького рівня вираження психосоматичних та психовегетативних зрушень, ознак погіршання самопочуття під час виконання професійної діяльності, відсутність порушень циклу “сон – неспання” як проявів погіршання самопочуття під час виконання професійної діяльності, а також відсутність емоційних зрушень як проявів погіршання самопочуття та соматовегетативних порушень. Науково обґрунтована методика комплексної бальної оцінки особливостей перебігу професійної адаптації та формуванні високої професійної придатності студентів, що здобувають стоматологічний фах у закладах вищої медичної освіти, що є достатньо простим у практичній інтерпретації та надзвичайно доступним в тлумаченні одержаних даних методичним “інструментом”.

Згідно із одержаними даними здійснена комплексна гігієнічна оцінка рівня звичної рухової активності сучасних студентів, які навчаються в умовах вищого медичного навчального закладу, та визначені особливості впливу різних режимів організації рухової діяльності на провідні характеристики режиму дня, способу життя та навчально-значущі адаптаційні можливості організму студентської молоді; досліджені особливості розвитку психофізіологічних функцій організму та формування показників розумової і фізичної працездатності студентів у залежності від рівня рухової активності та встановлено, що найвищий рівень функціональної готовності їх організму до успішного виконання навчальної діяльності, реєструються серед студентів, відзначальними рисами рухової активності яких є значення добових енерговитрат в межах від 9000 до 11000 кДж (дівчата) та від 11000 до 13500 кДж (юнаки), водночас, найменш значущі показники, у разі визначення характеристик вищої нервової діяльності спостерігаються серед студентів, рівень добових енерговитрат яких перевищує 11000 кДж (дівчат) та 13500 кДж (юнаки), у разі визначення характеристик соматосенсорного аналізатора серед студентів, рівень добових енерговитрат яких не досягає 9000 кДж (дівчата) та 11000 кДж (юнаки); проведена фізіолого-гігієнічна оцінка ефективності використання комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію рухової активності та раціональну організацію рухової діяльності сучасних студентів, що був розроблений і впроваджений, на показники розвитку психофізіологічних функцій і адаптаційних можливостей їх організму; науково обґрунтувані гігієнічні нормативи рухової активності студентів вищих навчальних закладів (величини добових енерговитрат – 9000-11000 кДж у дівчат і 11500-13500 кДж у юнаків; кількість локомоцій в добовому циклі – 14000-18000 кроків у дівчат і 15000-19000 кроків у юнаків; тривалість динамічного компоненту в добовому бюджеті часу – 130-180 хв у дівчат і 140-190 хв у юнаків) та визначити шляхи її оптимізації (здійснення постійного моніторингу та індивідуалізованої комплексної гігієнічної оцінки звичної рухової активності студентів на підставі визначення величин добових енерговитрат, кількості локомоцій та тривалості динамічного компоненту у добовому бюджеті часу; урахування гігієнічних нормативів рухової активності студентської молоді, які забезпечують вагомий сприятливий вплив на процеси формування стану здоров’я і адаптаційні можливості організму майбутніх фахівців та обов’язкове досягнення їх значень в процесі організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та під час здійснення позанавчальної діяльності дівчат і юнаків; наукове обґрунтування та запровадження профілактично обумовлених стратегій організації повсякденної навчальної і позанавчальної діяльності, розроблених з урахуванням значень гігієнічних нормативів рухової активності студентської молоді і комплексу заходів, спрямованих на оптимізацію рухової активності та раціональну організацію рухової діяльності сучасних студентів).

Під час досліджень в ході гігієнічної оцінки режиму навчальної і позанавчальної діяльності студентів вищих медичних навчальних закладів виявлена наявність виражених відхилень з боку провідних показників характеру її організації від загальноприйнятих гігієнічних нормативів і, передусім, суттєве перевищення науково-обґрунтованих нормативних параметрів максимально-допустимого часу денного перебування студентів у закладах вищої освіти та часу навчальної підготовки в домашніх умовах, недостатнє перебування на свіжому повітрі в навчальні дні і переважно пасивний спосіб організації перерв між навчальними заняттями, що справляє негативний вплив на рівень функціональних можливостей їх організму та є важливою детермінантою розроблення ефективних здоров’язберігаючих технологій; встановлений мозаїчний характер змін впродовж періоду навчання з боку провідних показників особливостей формування психофізіологічних функцій студентів вищих медичних навчальних закладів, які засвідчують відсутність чітко виражених тенденцій щодо поступового і неухильного їх розвитку, зумовлюючи необхідність наукового обґрунтування заходів психофізіологічного впливу на організм, та є ще однією детермінантою розроблення ефективних здоров’язберігаючих технологій; визначене місце психогігієнічних компонентів у структурі сучасних здоров’язберігаючих технологій у вищих медичних навчальних закладах та розробити програму їх ефективного використання, основними складовими якої є: режимний компонент, що полягає у забезпеченні раціональної організації добової діяльності студентської молоді, за якої тривалість основних режимних компонентів максимально відповідає гігієнічно обґрунтованим нормативним положенням; психофізіолого-психодіагностичний компонент, що передбачає оцінку рівня сформованості окремих психофізіологічних функцій і особливостей особистості студентів та ураховує провідні тенденцій їх розвитку в конкретних умовах організації навчального процесу; прикладний компонент, що передбачає безпосереднє застосування комплексу психогігієнічних компонентів у структурі здоров’язберігаючих технологій на трьох провідних (базисному, поглибленому і рекомендаційному) рівнях; науково обґрунтувані психогігієнічні основи здоров’язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах, концептуальними принципами ефективного використання яких є: режимно-адаптаційний принцип (режимно-адаптаційна детермінанта), що обумовлює потребу в урахуванні основних режимних елементів діяльності студентів в конкретних умовах організації навчального процесу, постійному моніторингу рівня навчальної адаптації і навчальної успішності студентів, передусім, за професійно-орієнтованими навчальними дисциплінами; психофізіологічний принцип (психофізіологічна детермінанта), що визначається рівнем розвитку провідних соціально- і професійно-значущих психофізіологічних функцій організму юнаків і дівчат; особистісний принцип (особистісна детермінанта), що пов’язаний з особливостями процесів формування провідних властивостей особистості студентської молоді, які відіграють важливу роль за умов впливу і сприятливих, і несприятливих чинників навчальної та позанавчальної діяльності; інтегративно-функціональний принцип (інтегративно-функціональна детермінанта), що визначається наявністю глибинних взаємозв’язків між окремими компонентами функціонального стану та адаптаційних можливостей організму юнаків і дівчат, які справляють комплексний вплив на процеси формування здоров’я та рівень навчальної підготовленості студентів.

Одержані в ході проведених досліджень результати дозволили встановити особливості взаємозв’язків показників реовазографії стегна із антропометричними та соматотипологічними параметрами тіла у здорових міських хлопчиків і дівчаток Подільського регіону України різних соматотипів, що дозволило розробити регресійні моделі індивідуальних нормативних показників амплітуди систолічної хвилі, тривалості висхідної частини реовазограми та показників дикротичного і діастолічного індексів, побудовані достовірні регресійні моделі реовазографії показників стегна в залежності від особливостей антропо-соматотипологічних параметрив тіла: у хлопчиків – амплітуди систолічної хвилі для мезо-, екто- і екто-мезоморфного соматотипу (R2 = 0,674, 0,644 і 0,629), тривалості висхідної частини реовазографії для ектоморфів (R2 = 0,502), дикротичного індексу для мезоморфів (R2 = 0,656) та діастолічного індексу для ектоморфів (R2 = 0,600); у дівчаток – амплітуди систолічної хвилі для екто- і екто-мезоморфного соматотипу (R2 = 0,611 і 0,866), тривалості висхідної частини реовазографії для мезо-, екто- і екто-мезоморфів (R2 = 0,735, 0,672 і 0,904), дикротичного індексу для екто- і екто-мезоморфів (R2 = 0,593 і 0,835) та діастолічного індексу для мезо- і екто-мезоморфів (R2 = 0,628 і 0,899). Найбільш часто до складу моделей входили: у хлопчиків – обхватні (38,7 %) і поперечні розміри тіла (19,4 %), товщина шкірно-жирової складки (16,1 %), ширина дистальних епіфізів довгих трубчастих кісток кінцівок (12,9 %); у дівчаток – обхватні (36,7 %), поперечні (20,4 %) і поздовжні розміри тіла (14,3 %), товщина шкірно-жирової складки (10,2 %).

 

6. Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2016 рік

Таблиця 6

Нововведення, запропоновані для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2016 рік

№ з/п

Назва

Автори

Нововведення для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2017 рік співробітниками кафедри не пропонувались

 

7. Патентно-ліцензійна діяльність кафедри за 2016 рік

 

Таблиця 7

Дані про патентно-ліцензійну діяльність кафедри за 2016 р.

Перелік поданих заявок на об’єкти про-мислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, винахідни-ки)

Перелік одержаних охоронних документів на об'єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник)

Відо

мості про НОУ-ХАУ

Відомості про об’єк

ти ав-торсь-кого права (назва, № сві-доцт-ва, ав-тори)

Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назва, № договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат)

НДР, в процесі виконання якої створено об'єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, шифр, строки завершення)

Співробітники кафедри патентів протягом 2016 року не отримували

 

8. Інформація про підготовку наукових кадрів:

 

8.1. Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Таблиця 8

Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Дисертації

Вико-нува-лось на кафед-рі

З них:

Заплано-вано у 2016 році

Захищені у 2016 році за планом або із випередженням плану

Затверд-

жено МОН України

Знаходя-ться на розгляді у МОН України

Подано до спецрад

Заборгованість

Докторські

3

1

Кандидатські

6

2 (1)

3

8.2. Перелік виконуваних на кінець звітного періоду дисертаційних робіт:

 

Таблиця 9

Перелік виконуваних дисертаційних робіт співробітниками кафедри

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціаль-ності

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

1.

Тимощук

О.В.

Наукові основи комплексної гігієнічної оцінки якості життя та адаптаційних можливостей учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних навчальних закладів

2018

асистент кафедри гігієни та екології Івано-Франківського національного медичного університету

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

2.

Ковальчук В.В.

Показники кардіоінтервалографії у практично здорових юнаків і дівчат з різними типами гемодинаміки

2017

асистент кафедри ортопедичної стоматології Вінницького

національного медичного університету

 ім. М.І. Пирогова

14.03.03 – нормальна фізіологія

3.

Теклюк Р.В.

Гігієнічні аспекти формування індивідуальної концепції здоров’я підлітків 13-16 років

2018

асистент кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

 ім. М.І. Пирогова

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

4.

Лукіна Н.Ю.

Гігієнічне обґрунтування комплексу заходів щодо запобігання хронічної втоми учнів середнього та старшого шкільного віку, які перебувають в умовах сучасної школи

2018

асистент кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

 

 

8.3. Перелік захищених у 2016 році дисертаційних робіт:

Таблиця 10

Захищені у 2016 році дисертаційні роботи

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця

Шифр спеціаль-ності. Дата захисту

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

1.

Височан-ський О.В (науковий керівник – д.мед.н., проф. І.В. Сергета)

Особливості зв'язків показників реовазографії стегна з антропометричними параметрами підлітків різних

соматотипів

2016

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

Аспірант науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

14.03.03 – нормальна фізіологія

 

27.01.2016 року

2.

Дрежен-кова І.Л. (науковий керівник – д.мед.н., проф. І.В. Сергета

Фізіолого-гігієнічна оцінка рухової активності студентів та шляхи її оптимізації

2016

Державна установа

“Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

Державна установа

“Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

14.02.01 –

гігієна та професій-на патологія

 

2.10.2016 року

 

 

3.

Стоян Н.В.

(науковий керівник – д.мед.н., проф. І.В. Сергета

Наукове обґрунтування психогігієнічних основ

здоров’язберігаючих технологій

у вищих навчальних закладах

2016

Державна установа

“Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

Державна установа

“Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

14.02.01 –

гігієна та професій-на патологія

 

25.11.2016 року

 

 

 

8.4. Перелік затверджених у 2016 році МОН України дисертаційних робіт:

Таблиця 11

Затверджені МОН України у 2016 р. дисертаційні роботи

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця

Шифр спеціаль-ності. Дата захисту

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

1.

Височанський О.В (науковий керівник – д.мед.н., проф. І.В. Сергета)

Особливості зв'язків показників реовазографії стегна з антропометричними параметрами підлітків різних

соматотипів

2016

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

Аспірант науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

14.03.03 – нормальна фізіологія

 

27.01.2016 року

                 

8.5. Перелік дисертаційних робіт, поданих до спеціалізованих рад у 2016 році:

 

Таблиця 12

Дисертаційні роботи, подані до спеціалізованих рад у 2016 році

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де знаходиться спецрада

Місце роботи виконавця

Шифр спеціаль-ності

1.

Височанський О.В.

 (науковий керівник – д.мед.н., проф. І.В. Сергета)

Особливості зв'язків показників реовазографії стегна з антропометричними параметрами підлітків різних

соматотипів

2016

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

Аспірант науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

14.03.03

– нормальна фізіологія

2.

Дреженкова І.Л. (науковий керівник – д.мед.н., проф. І.В. Сергета

Фізіолого-гігієнічна оцінка рухової активності студентів та шляхи її оптимізації

2016

Державна установа

“Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

асистент кафедри

загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

 ім. М.І. Пирогова

14.02.01 –

гігієна та професій-на патологія

 

 

3.

Стоян Н.В.

(науковий керівник – д.мед.н., проф. І.В. Сергета

Наукове обгрунтування психогігієнічних основ

здоров’язберігаючих технологій

у вищих навчальних закладах

2016

Державна установа

“Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

Асистент  кафедри

загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

 ім. М.І. Пирогова

14.02.01 –

гігієна та професій-на патологія

 

 

8.7. Магістратура, клінічна ординатура, аспірантура, докторантура:

 

                                                                                                                               Таблиця 14

Дані про осіб, які навчалися в аспірантурі, докторантурі, магістратурі клінічній ординатурі протягом року

№ з/п

ПІБ

Терміни навчання

Ефективність навчання (захист магістерської, дисертаційної роботи або за відсутності зазначити причини)

Докторантура:

1.

Панчук О.Ю.

2013-2016

Докторант кафедри

загальної гігієни та екології (дисертація подана до апробації)

 

 

Таблиця 15

Дані про аспірантів, докторантів, які захистили дисертації або подали їх до захисту до спеціалізованих рад поза ВНМУ

№ з/п

ПІБ

Тема дисертації

Дата захисту

Номер, шифр спеціалізованої ради

Дата затвердження МОН України

1.

Дреженкова І.Л. (науковий керівник – д.мед.н., проф. І.В. Сергета

Фізіолого-гігієнічна оцінка рухової активності студентів та шляхи її оптимізації

7.10.2016

Спеціалізована вчена рада 26.604.01 у Державній установі “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва

НАМН України”

(14.02.01 – гігієна

та професійна патологія)

 

2.

Стоян Н.В.

(науковий керівник – д.мед.н., проф. І.В. Сергета

Наукове обґрунтування психогігієнічних основ

здоров’язберігаючих технологій

у вищих навчальних закладах

25.11.2016

Спеціалізована вчена рада 26.604.01 у Державній установі “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва

НАМН України”

(14.02.01 – гігієна

та професійна патологія)

 

 

8.8. План підготовки докторів та кандидатів наук

Таблиця 16

Докторів наук

Шифр спеціаль-ності

Спеціальність

Термін виконання

Примітка

Початок у 2016 році

Продовжують виконувати

Завершують у 2017 році

згідно з планом

поза планом

згідно з планом

поза планом

14.02.01

гігієна та професійна патологія

1

 

 

Таблиця 17

Кандидатів наук

Шифр спеціаль-ності

Спеціальність

Термін виконання

Примітка

Початок у 2016 році

Продовжують виконувати

Завершують у 2017 році

згідно з планом

поза планом

згідно з планом

поза планом

14.02.01

гігієна та професійна патологія

3

 

14.03.03

нормальна фізіологія

1

 

 

9. Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок

 

9.1. Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

Таблиця 18

Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

№ з/п

Назва наукового форуму та місце проведення

Участь співробітників кафедри у наукових форумах

Термін проведення

Конгресах

З’їздах

Конфе-ренціях

1.

Другій міжнародний симпозіум “Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні”,

 м. Київ

 

 

1

27-28 січня 2016

2.

Навчально-методична конференція “Імплементація Закону України “Про вищу освіту” як складова академічної автономії ВНМУ ім. М.І. Пирогова”,

м. Вінниця

 

 

4

17 лютого 2016 року

3.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання лабораторної діагностики та медицини сьогодення”,

м. Вінниця,

 

 

1

24 лютого 2016 року.

4.

Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю “Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи”, м. Київ

 

 

1

3-4 березня 2016 року

5.

ХІІІ Міжнародна студентська наукова конференція “Перший крок у

науку ─ 2016”,

м. Вінниця

 

 

16

7-8 квітня 2016 р.

6.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Довкілля та здоров’я”,

м. Тернопіль

 

 

1

22-23 квітня

2016 року

7.

Шостий Національний конгрес з біоетики з міжнародною участю,

м. Київ

1

 

 

27-30 вересня 2016 року

8.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (12 Марзєєвські читання)”,

 м. Київ

 

 

2

20-21 жовтня 2016 року

9.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

“Актуальні питання стратегії, тактики застосування та дослідження антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів”,

м. Вінниця

 

 

2

15-16 вересня 2016 року

10.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

“Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків”,

м. Харків

 

 

1

19 листопада 2016 року

11.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

“Всеукраїнська науково-практична конференція. Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія. Методологічні аспекти використання дисципліни основ біоетики та біобезпеки для формування здоров’язбережувальної компетентності у студентів вищих медичних навчальних закладів”,

м. Вінниця

 

 

2

16-17 вересня 2016 року

12.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

“Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків”,

м. Харків

 

 

1

17-18 листопада 2016 року

9.2. Перелік наукових форумів:

 • проведених на базі кафедри

Таблиця 19

Наукові форуми, які були проведені на базі кафедри

№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Кількість учасників

Внесений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів (та/ні)

Наукових форумів на базі кафедри у 2016 році не проводилось

 

10. Видавнича діяльність кафедри

 

10.1. Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

Таблиця 20

Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

Монографії

Підручники, посібники*

Статті

Тези

Методичні

рекомендації, методичні вказівки

(МР / МВ)

Інформаційні листи

25

29

1

(проходять процес затвердження)

* - з грифом МОЗ / без грифу МОЗ

** -з грифом МОН

 

10.2. Перелік публікацій

Таблиця 21 

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

С т а т т і :

1.

Сергета І.В.

 

Вінницька гігієнічна школа: основні віхи

історії

Довкілля та здоров’я. – 2015. –  № 5 (76). –  С. 65-71.

2.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Мостова О.П.,

Теклюк Р.В.,

Лукіна Н.Ю.,

Тимощук О.В.,

Сергета Д.П.,

Макаров С.Ю.

Сучасні методичні підходи до створення шкал комплексної бальної оцінки особливостей перебігу психофізіологічної адаптації дівчат і юнаків

Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. –  2015. –  №4, т.1 (42–1). –  С. 88-93.

3.

Стоян Н.В.

Особливості формування показників функціонального стану зорової сенсорної системи та зорово-рухової координації сучасних студентів: профорієнтаційні аспекти

Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. – 2015. – №4, т.1 (42–1). – С. 102-107.

4.

Дреженкова І.Л.

Закономірності розвитку психофізіологічних функцій організму дівчат і юнаків у залежності від рівня рухової активності

Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. – 2015. – №4, т.1 (42–1). – С. С. 97-102.

5.

Панчук О.Ю.

Особливості взаємозв’язків між показниками розвитку професійно-значущих характеристик вищої нервової діяльності організму студентів, що засвоюють основні стоматологічні спеціальності, та їх прогностичне значення

Вісник морфології. –  2016. –  Т. 22, № 1. –  С. 141-144.

6.

Панчук О.Ю.

Гігієнічні аспекти професіографічної оцінки закономірностей зв’язків показників рівня суб’єктивного контролю та агресивних проявів особистості студентів, які здобувають стоматологічний фах

Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. – Т. 20, № 1, ч. 1. – С. 127-131.

7.

Панчук О.Ю.

Процедури кластерного аналізу та їх місце у процесі створення профессиограм спеціальностей стоматологічного профілю відповідно до особливостей функціонального стану сенсорних систем організму

Biomedical and biosocial anthropology. – 2016.  – № 26. – С. 183-186.

8.

Панчук О.Ю.

Психограми основних професій стоматологічного фаху та їх профорієнтаційне значення: психогігієнічна діагностика, прогностична роль

Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. – 2016. –  № 2 (44). –  С. 149-153.

 

9.

Панчук О.Ю

Гігієнічна оцінка особливостей механізмів психологічного захисту студентів стоматологічного факультету на різних етапах навчання

Молодий вчений. –  2016. –  № 8 (35). –  С. 201-206.

 

10.

Панчук О.Ю

Психогігієнічні аспекти оцінки властивостей характеру студентів стоматологічного факультету та особливості їх змін в динаміці навчання у закладі вищої медичної

освіти

Науковий огляд. –  2016. –  № 7 (28). –  С. 27-42.

11.

Панчук О.Ю.

Особливості процесів формування показників функціонального стану вищої нервової діяльності та характеристик зорово-рухової координації студентів, що здобувають стоматологічний фах, в динаміці навчального процесу

Світ медицини та біології. –  2016. –  № 3 (57). –  С. 57-62.

 

12.

Панчук О.Ю.

Психогігієнічна оцінка особливостей показників емоційного вигорання студентів стоматологічного факультету в динаміці процесу

 навчання

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) –  2016 – № 12,

part 1. –  Р. 84-90.

 

13.

Сергета І.В.,

Панчук А.Е.,

Макаров С.Ю.

 

Cовременные подходы к эффективной реализации здоровьесберегающих технологий в высшем учебном заведении: профориентационные аспекты, психофизиологические

основы

Батыс Қазақстан медицина журналы. –  2016. –  № 3 (51). –  С. 141-144.

14.

Панчук О.Ю

Гігієнічна оцінка особливостей змін з боку показників зорової сенсорної системи та розумової працездатності студентів-стоматологів в умовах використання заходів щодо оптимізації професійного навчання

Молодий вчений. –  2016. –  № 10 (37). –  С. 61-66.

 

15.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.,

Макаров С.Ю.

 

Університетська гігієна у контексті імплементації “Закону про вищу освіту”: фізіолого-гігієнічні основи та шляхи розвитку

 

Довкілля та здоров’я. – 2016. –  №4 (67) – С.……

(Прийнято до друку та буде опубліковано в 2016 році)

16.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.

Гігієнічні основи комплексної оцінки особливостей перебігу професійної адаптації та формування високої професійної придатності студентів, що здобувають стоматологічний фах у

закладах вищої медичної

освіти

Український журнал з проблем медицини праці. –  2016. –  №3 (66).– С. …..

(Прийнято до друку та буде опубліковано в 2016 році)

17.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.

Гігієнічні основи професіографічної оцінки стоматологічних спеціальностей та перспективи її використання у практиці сучасної профілактичної медицини

Медичні перспективи. –  2016. –  т. XVIII, №4.– С. ….

(Прийнято до друку та буде опубліковано в 2016 році).

18.

Сергета І.В.,

Панчук А.Е.,

Макаров С.Ю.

 

Закономерности процессов формирования показателей функциональных возможностей зрительной сенсорной системы и координационных способностей студентов высших медицинских

учебных заведений

в динамике обучения

Здоровье и окружающая среда: сб. науч. тр. / М-во здравоохр. Респ. Беларусь. Науч.-практ. центр гигиены;

гл. ред. С.И. Сычик. –  Минск: РНМБ, 2016. –  Т. 1, вып. 25. –  С……(Прийнято до друку та буде опубліковано в 2016 році)

19.

Rodinkova V.,

Motruk I,

Kremenska L.,

Palamarchuk O, Alexandrova E., Dudarenko O.,

Vakolyuk L.,

Yermishev O.

Changes in plant pollination pattern over the recent decades in Vinnitsa, Central Ukraine

Aerobiologia Journal, March, 2016

(Прийнято до друку та буде опубліковано в 2016 році).

20.

Мотрук І.І.,

Родінкова В.В.

Визначення циркадних змін концентрацій пилку трав'янистої флори як інструмент контролю

полінозів

Довкілля і здоров’я. – 2016. – № 1 (76). – С. 42-47.

21.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Шаюк А.В.

Емпатичні здібності студентів-стоматологів на етапі навчання у вищих медичних навчальних закладах та проблеми їх психогігієнічної та психофізіологічної оцінки у контексті визначення адаптаційних можливостей та морфофункціонального стану їх організму

Вісник морфології. –  2016. –  Т. 21, № 2. –  С. 454-457.

 

22.

Панчук О.Ю.

Емпатичні здібності студентів-стоматологів на етапі навчання у вищих медичних навчальних закладах та проблеми їх психогігієнічної та психофізіо-логічної оцінки у контексті визначення адаптаційних можливостей та морфофунк-ціонального стану їх організму

Вісник морфології. –  2016. –  Т. 22, № 2. –  С. …….

(Прийнято до друку та буде опубліковано в 2016 році)

23.

Панчук О.Ю.

Наукове обґрунтування психограм основних стоматологічних спеціальностей на підставі проведення психогігієнічної оцінки провідних особливостей особистості

Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. –

т. 20, № 2. – С. ……..

(Прийнято до друку та буде опубліковано в 2016 році)

24.

Панчук О.Ю.,

Сергета І.В.,

Шаюк А.В.

Гігієнічні аспекти комплексної оцінки тривожності, астенічних та депресивних проявів студентів, які здобувають спеціальності стоматологічного профілю у закладах вищої медичної освіти

Biomedical and biosocial anthropology. – 2016. – № 27. – С. ……..

(Прийнято до друку та буде опубліковано в 2016 році)

25.

Панчук О.Ю

Заходи щодо оптимізації професійного навчання, психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації і запобігання виникненню несприятливих змін у психофізіологічному стані організму як важлива складова формування здорового способу життя сучасних студентів

Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії . – 2016. – № 4 (56), ч. 2. – С. 264-269.

Т е з и :

26.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л., Тимощук О.В.,

Мостова О.П.,

Теклюк Р.В.,

Лукіна Н.Ю.,

Макаров С.Ю.

Місце і роль заходів психогігієнічного супроводу в структурі процесів корекції донозологічних зрушень у стані здоров’я дівчат і юнаків

Охрана здоровья детей и подростков. –  2016. –  № 1 (26). –  С. 94-95.

27.

Сергета І.В.,

Стоян Н.В.

Психогігієнічна оцінка властивостей темпераменту сучасної молоді та її прогностичне значення

Охрана здоровья детей и подростков. –  2016. –  № 1 (26). –  С. 95-96. 

28.

Сергета І.В.,

Дреженкова І.Л.

Рухова активність та проблеми створення превентивного простору і формування високих адаптаційних можливостей дівчат і юнаків у сучасних навчальних закладах

Охрана здоровья детей и подростков. –  2016. –  № 1 (26). –  С. 96-97. 

29.

Сергета І.В.,

Ваколюк Л.М., Краснова Л.І.,

Лукіна Н.Ю.

Професійна спрямованість студентів-медиків у сучасних умовах навчання

Імплементація Закону України “Про вищу освіту” як складова академічної автономії ВНМУ ім. М.І. Пирогова : Тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 17 лютого 2016 року. –  Вінниця, 2016. –  С. 22-3.

30.

Сергета І.В.

Актуальні питання екологізації освіти у вищому медичному навчальному закладі

Імплементація Закону України “Про вищу освіту” як складова академічної автономії ВНМУ ім. М.І. Пирогова : Тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 17 лютого 2016 року. –  Вінниця, 2016. – С. 134-135.

31.

Сергета І.В.

Особливості підготовки студентів до Державного практично-орієнтованого іспиту з дисциплін профілактичної медицини

Імплементація Закону України “Про вищу освіту” як складова академічної автономії ВНМУ ім. М.І. Пирогова : Тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 17 лютого 2016 року. –  Вінниця, 2016. – С. 135-136.

32.

Редчиц М.А.,

Яцина О.В.

До питання якості тестових завдань ліцензійного іспиту “Крок-2” з дисципліни: “Гігієна та екологія”

Імплементація Закону України “Про вищу освіту” як складова академічної автономії ВНМУ ім. М.І. Пирогова : Тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 17 лютого 2016 року. –  Вінниця, 2016. –  С. 130-131.

33.

Фещук Н.М.,

Краснова Л.І., Александрова О.Є., Лукіна Н.Ю.

Проблеми наступності підготовки майбутнього педіатра.

Імплементація Закону України “Про вищу освіту” як складова академічної автономії ВНМУ ім. М.І. Пирогова : Тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 17 лютого 2016 року. –  Вінниця, 2016. –  С. 149-150.

34.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Мостова О.П.,

Теклюк Р.В.,

Лукіна Н.Ю.,

Сергета Д.П.,

Тимощук О.В.,. Осадчук Н.І.,

Макаров С.Ю., Макарова О.І

Методики комплексної оцінки морфофункціонального стану організму дівчат і юнаків у структурі сучасних фізіолого-гігієнічних досліджень

Актуальні питання лабораторної діагностики та медицини сьогодення : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Вінниця, 24 лютого 2016 року. –  Вінниця, 2016. –  С. 125-127.

35.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю., Дреженкова І.Л.,

Стоян Н.В.,

Макаров С.Ю.,

Теклюк Р.В.,

Лукіна Н.Ю.,

Макарова О.І.

 

Формування здоров’язберігаючих компетенцій студентів у процесі навчальної та професійної підготовки майбутніх лікарів

Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю “Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи”, м. Київ, 3-4 березня 2016 року. –  К.: Видавництво КіМ, 2016. –  С. 327-328.

36.

Сергета І.В.,

Макаров С.Ю.,

Панчук О.Ю.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.

 

Психофізіологічна адаптація як важливий механізм забезпечення оптимальної життєдіяльності організму: віково- та професійно-значущі аспекти

Довкілля та здоров’я: Збірник матеріалів практичної конференції, 22-23 квітня 2016 року. –  Тернопіль, ТДМУ, 2016. –  С. 92-93.

37.

Панчук О.Ю.

Психофізіографічна оцінка основних спеціальностей стоматологічного фаху на підставі визначення провідних властивостей вищої нервової діяльності

Довкілля та здоров’я:  Збірник матеріалів практичної конференції, 22-23 квітня 2016 року. –  Тернопіль, ТДМУ, 2016. –  С. 87.

38.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Макаров С.Ю.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.,

Ваколюк Л.М.

Теклюк Р.В.,

Сергета Д.П.,

Тимощук О.В.,

Макарова О.І.

Реалізація основних положень нового закону “Про вищу освіту” та проблеми формування здоров’язберігаючих компетенцій студентів у процесі навчальної і професійної підготовки

Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України

за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.

участю (Тернопіль, 12-13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. –  Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 2. – С. 166-167.

39.

Сергета І.В.,

Шевчук Т.В.,

Панчук О.Ю.,

Макаров С.Ю.,

Дреженкова І.Л., Ваколюк Л.М., Макарова О.І.

Біоетичні аспекти формування здоров’язберігаючих компетенцій студентів вищих навчальних закладах

Шостий Національний конгрес з біоетики з міжнародною участю : 27-30 вересня 2016 року. – К., 2016. – С. 92-93.

40.

Сергета І.В.,

Панчук А.Е.,

Макаров С.Ю.

 

Концепция психогигиенического воздействия на процессы сохранения и укрепления здоровья детей и подростков как фактор формирования устойчивых стереотипов здорового образа жизни

 

VIII Конгресс педиатров стран СНГ “Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания”. Международная научно-практическая конференция, посвященнная 55-летию со дня основания Национального центра охраны материнства и детства “Материнство и детство – достижения, проблемы и перспективы”, Тезисы конгреса  и конфренции, 22-23 сентября 2016 года. Бишкек, Кыргызская Республика. –  2016. –  C. 70-71.

41.

Сергета І.В.,

Панчук А.Е.,

Макаров С.Ю.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова И.Л.

Психофизиологические и психогигиенические основы использования здобовьесберегающих технологий в современных высших учебных заведениях

Здравоохранение и медицинские науки – от области образования к профессиональной деятельности в сфере охраны и укрепления здоровья детей, подростков и молодежи : материалы V Национального Конгресс по школьной и университетской медицине с международным участием, 10-11 октября 2016 г. – М.: ФГАУ НЦЗД, 2016. – С.273-276.

42.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Дреженкова І.Л.,

Стоян Н.В.,

Макаров С.Ю.

Психофізіологічні та психогігієнічні детермінанти створення превентивного середовища у сучасному вищому навчальному закладі

медицини

Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (дванадцяті марзєєвські читання). Випуск 16. - Київ, 20-21 жовтня 2016 р.. – С. 48-50.

43.

Мотрук І.І.,

Родінкова В.В., Ковтуненко І.М.

Математична модель динаміки розповсюдження алергенного пилку полину у атмосферному повітрі

Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (дванадцяті марзєєвські читання). Випуск 16. - Київ, 20-21 жовтня 2016 р.. – С. 169-172.

44.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Стоян Н.В.

 

Особливості стану здоров’я молоді, яка навчається у вищих навчальних закладах та їх роль у контексті удосконалення профорієнтаційної діяльності

Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Профілактика неінфекційних захворювань учнівdської молоді. – Харків, 2016. – C. 58-59.

45.

Сергета І.В.,

Стоян Н.В.,

Панчук О.Ю.

 

Провідні психогігієнічні принципи ефективного використання здоров’язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах

Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Профілактика неінфекційних захворювань учнівської молоді. – Харків, 2016. – C. 86.

46.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.,

Макаров С.Ю.,

Власенко О.В.

Сучасні проблеми реалізації здоров’язберігаючих технологій у закладах вищої освіти як основа формуванння високої функціональної готовності учасників освітнього процесу до ефективного здійснення навчальної діяльності

Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Профілактика неінфекційних захворювань учнівської молоді. – Харків, 2016. – C. 79.

47.

Rodinkova, V.V.; Palamarchuk, O.O.; Motruk I.I.;

DuBuske, L.M.

Change of Poaceae pollination season related to climactic factors in the 2 last decades in Vinnitsa, Ukraine

Special Issue: Abstracts from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 11–15 June 2016, Vienna, Austria. – August 2016. –

Volume 71, Issue Supplement S102. – P. 471

48.

Domashchenko A.,

Rodinkova V.,

Palamarchuk O., Kremenska L.,

Motruk I.

How does global warming affect plant pollination in Ukraine: a short overview.

Abstract Book of 8th European Symposium on Aerobiology of the European Aerobiology Society, From 18 to 22 July – Lyon, France. – P. 296

49.

.Фещук Н.М,

Бобр А.М.,

Дорофеєва І.А.

Медичні прогнози погоди це не тільки інформація про температуру повітря.

Матеріали ХІІІ Міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2016”, 7-8 квітня 2016 р. м. Вінниця. – С. 112.

50.

Гончарук Т.І.,

Скоробогач Я.С.,

Березівська Т.П.

Порівняння якості води криниць, артезіанських свердловин та водогону Вінницької області

Матеріали ХІІІ Міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2016”, 7-8 квітня 2016 р. м. Вінниця. – С. 136.

51.

Гончарук Т.І.,

Бур’ян О.В.

Гігієнічна оцінка умов праці медичного персоналу та дотримання протиепідемічного режиму в операційному блоці лікарень

Матеріали ХІІІ Міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок в науку – 2016”, 7-8 квітня 2016 р. м. Вінниця. – С. 113-114.

52.

Яковець С.В.,

Тисевич Т.В

Соціально-гігієнічне значення та профілактика ожиріння

Матеріали ХІІІ міжнародної студентської наукової конференції “Перший крок у науку – 2016” – Вінниця, - 7-8 квітня 2016 р. - С. 128-129.

53.

Мотрук І.І.,

Родінкова В.В., Паламарчук О.О.

Вплив глобального потепління на пилкування злакових трав (Poaceae)

Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку– 2016”. – Вінниця, - 7-8 квітня 2016 р. - С. 130-131.

54.

Шевчук Т.В.

Методологічні аспекти використання дисципліни основ біоетики та біобезпеки для формування здоров’язбережувальної компетентності у студентів вищих

Всеукраїнська науково-практична конференція “Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія.” – К.:, 2016 . – С…..(Прийнято до друку та буде опубліковано в 2016 році)

М е т о д и ч н і     р е к о м е н д а ц і ї :

55.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.

Методика професіографічного аналізу за даними психофізіограм і психограм

та комплексної бальної

оцінки особливостей

перебігу професійної

адаптації і формування

високої професійної придатності студентів,

що здобувають стоматологічний фах у

закладах вищої

медичної освіти

Методичні рекомендації. –  Вінниця, 2013. –  54 с.

(затверджені Проблемною комісією МОЗ і НАМН “Гігієна праці та професійні захворювання” та рекомендовані до друку Вченою радою Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова.

 

 

Монографії; Підручник; Посібник; Статті; Тези ; Методичні рекомендації; Інформаційні листи

 

 

Перелік опублікованих статей(тез), що входять до наукометричної бази даних

 

Таблиця 21.1 

Назва статті

Назва журналу

П.І.Б. авторів

Посада

Назва науко-

метрич-

ної бази

Ін-декс  SJR жур-налу

Ін-декс циту-ван-ня жур-налу

Рік видання

№ISSN

Обсяг друк.

арк. (тираж)

 

1.

Вінницька гігієнічна школа: основні віхи історії // Довкілля та здоров’я. – 2015. –  № 5 (76). –  С. 65-71.

Сергета

І.В.

 

 

 

Завідувач

кафедри

 

 

РІНЦ (Російський індекс наукового цитуванння) (Російська Федерація),
Index Copernicus International (Польща),
Cite Factor 

(США), Scholar

Google

 

0,053

Вида-ється з 1996 року

2077-7477

 

5,25

Тираж 500 прим.

 

2.

Особливості процесів формування показників функціонального стану вищої нервової діяльності та характеристик зорово-рухової координації студентів, що здобувають стоматологічний фах, в динаміці навчального процесу// Світ меди-цини та біології. –  2016. –  № 3 (57). –  С. 57-62.

Панчук О.Ю.

Докто-рант кафедри

РІНЦ

RSCI (Russian Science Citation Index, Російська Федерація),

Index Copernicus (Польща)?

Scholar

Google

 

 

0,015

Видається з 2005 року

2079-8334

21,5

Тираж 300 прим.

 

3.

Сучасні методичні підходи до створення шкал комплексної бальної оцінки особливостей перебігу психофізіологічної адаптації дівчат і юнаків // Актуальні проблеми транс-портної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. – 2015. –  №4, т.1 (42–1). –  С. 88-93.

Сергета І.В.,

 

Панчук О.Ю.,

Мостова О.П.,

Теклюк Р.В.,

Лукіна Н.Ю.,

Тимо-щук О.В.,

Сергета Д.П.,

 

 

Макаров С.Ю.

Завідувач

кафедри,

 

докторант кафедри,

доцент кафедри,

ст. викл.

кафедри,

асистент кафедри,

здобувач кафедри,

 

асистент кафедри педіатрії №2,

аспірант кафедри нормаль-ної фізіології

РІНЦ

RSCI (Russian Science Citation Index, Російська Федерація),

Index Copernicus (Польща),

Scholar

Google

 

0,074

Видається з 2005 року

1818-9385

17,2

Тираж 300 прим.

 

4.

Особливості формування показників функціонального стану зорової сенсорної системи та зорово-рухової координації сучасних студентів: профорієнтаційні аспекти //

Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. – 2015. – №4, т.1 (42–1). – С. 102-107.

Стоян Н.В.

 

 

 

Асистент кафедри

РІНЦ

RSCI (Russian Science Citation Index),

Index Copernicus,

Scholar

Google

 

0,074

 

Видається з 2005 року

1818-9385

17,2

Тираж 300 прим.

 

5.

Закономірності розвитку психофізіологічних функцій організму дівчат і юнаків у залежності від рівня рухової активності //

Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. – 2015. – №4, т.1 (42–1). – С. С. 97-102.

Дрежен-кова І.Л.

 

 

 

Асистент кафедри

РІНЦ

RSCI (Russian Science Citation Index),

Index Copernicus,

Scholar

Google

 

0,074

Видається з 2005 року

1818-9385

23,48. Тираж 300 прим.

 

 

6.

Гігієнічна оцінка особливостей механізмів психологічного захисту студентів стоматологічного факультету на різних етапах навчання // Молодий вчений. –  2016. –  № 8 (35). –  С. 201-206.

 

Панчук О.Ю.

Докто-рант кафедри

РІНЦ

RSCI (Russian Science Citation Index),

OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.

Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013),

Index Copernicus (IC™ Value): 5.77 (2014),

Scholar

Google

 

0,063

Видає-ться з 2012 року

2304-5809

5,25

Тираж 300 прим.

 

7.

Особливості процесів формування показників функціонального стану вищої нервової діяльності та характеристик зорово-рухової координації студентів, що здобувають стоматологічний фах, в динаміці навчального процесу // Науковий огляд. –  2016. –  № 7 (28). –  С. 27-42.

Панчук О.Ю.

Докто-рант кафедри

РІНЦ

RSCI (Russian Science Citation Index)

ResearchBib,

Bielefeld Academic Search Engine (BASE), 

Ulrich's Periodicals Directory,

Cite Factor 

 

 

0,007

Видає-ться з 2012 року

2311-4509 

3,25

Тираж 300 прим.

 

8.

Психогігієнічна оцінка особливостей показників емоційного вигорання студентів стоматологічного факультету в динаміці процесу навчання // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) –  2016 – № 12,

part 1. –  Р. 84-90.

Панчук О.Ю.

Докто-рант кафедри

РІНЦ

RSCI (Russian Science Citation Index)

ISI,

ResearchBib

 

0,014

Видає-ться з 2012 року

 

5,25

Тираж 1000 прим.

 

9.

Гігієнічна оцінка особливостей змін з боку показників зорової сенсорної системи та розумової працездатності студентів-стоматологів в умовах використання заходів щодо оптимізації професійного навчання // Молодий вчений. –  2016. –  № 10 (37). –  С. 61-66.

 

Панчук О.Ю.

Докто-рант кафедри

РІНЦ

RSCI (Russian Science Citation Index),

OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.

Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013),

Index Copernicus (IC™ Value): 5.77 (2014),

Scholar

Google

 

0,063

Видає-ться з 2012 року

2304-5809

5,25

Тираж 300 прим.

 

10.

Cовременные подходы к эффективной реализации здоровьесберегающих технологий в высшем учебном заведении: профориентационные аспекты, психофизиологические основы // Батыс Қазақстан медицина журналы. –  2016. –  № 3 (51). –  С. 141-144.

Сергета

І.В.

 

Панчук О.Ю.

 

 

Макаров С.Ю.

 

 

 

Завідувач

кафедри

 

Докто-рант кафедри

 

Аспірант кафедри нормаль-ної фізіоло

гії

РІНЦ

RSCI (Russian Science Citation Index),

Ulrich's Periodicals Directory

 

 

0,059

Видає-ться з 2004 року

1814-5620

23,48. Тираж 500 прим.

 

11.

Визначення циркадних змін концентрацій пилку трав'янистої флори як інструмент контролю полінозів // Довкілля і здоров’я. – 2016. – № 1 (76). – С. 42-47.

Мотрук І.І.,

 

Родінкова В.В.

Асистент кафедри

 

Доцент кафедри фармації

РІНЦ (Російський індекс наукового цитуванння) (Російська Федерація),
Index Copernicus International (Польща),
Cite Factor 

(США), Scholar

Google

 

0,053

Вида-ється з 1996 року

2077-7477

 

5,25

Тираж 500 прим.

 

12.

Університетська гігієна у контексті імплементації “Закону про вищу освіту”: фізіолого-гігієнічні основи та шляхи розвитку // Довкілля та здоров’я. – 2016. –  №4 (67) – С.……

(Прийнято до друку та буде опубліковано в 2016 році)

 

Сергета І.В.,

 

Панчук О.Ю.,

 

 

Стоян Н.В.,

 

Дреженкова І.Л.,

 

Макаров

С.Ю.

 

Завідувач кафедри

 

Докто-рант кафедри

 

Асистент кафедри

 

Асистент  кафедри

 

Аспірант кафедри нормаль-ної фізіоло

гії

РІНЦ (Російський індекс наукового цитуванння) (Російська Федерація),
Index Copernicus International (Польща),
Cite Factor 

(США), Scholar

Google

 

0,053

Вида-ється з 1996 року

2077-7477

 

5,25

Тираж 500 прим.

 

13.

Гігієнічні основи професіографічної оцінки стоматологічних спеціальностей та перспективи її використання у практиці сучасної профілактичної медицини //  Медичні перспективи. –  2016. –  т. XVIII, №4.– С. ….

(Прийнято до друку та буде опубліковано в 2016 році).

Сергета

І.В.

 

Панчук О.Ю.

 

 

 

 

 

Завідувач

кафедри

 

Докто-рант кафедри

 

 

РІНЦ (Russian Science Citation Index), 

ВИНИТИ (Російська Федерація,),

 OAJI (Російська Федерація,),

 Index Copernicus (Польща), Ulrich's Periodicals Directory (США), 

InfoBase Index (Індія),OCLC WorldCat (США),  

ResearchBib (Японія), 

MJL, DRJI, OpenDOAR, CiteFactor Academic Scientific Journals, EZB, CyberLeninka, NLM, BASE, Google Scholar

 

0,083

Вида-ється з 1995 року

2307-0404 

6,1

Тираж 500 прим.

 

14.

Заходи щодо оптимізації професійного навчання, психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації і запобігання виникненню несприятливих змін у психофізіологічному стані організму як важлива складова формування здорового способу життя сучасних студентів // Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. – № 4 (56), ч. 2. – С. 264-269.

Панчук О.Ю.

Докто-рант кафедри

РІНЦ (Russian Science Citation Index),  Index Copernicus International (Польща),

Google Scholar

 

 

0,010

Вида-ється з 2001 року

 

2077-1096

2077-1096

7,25

Тираж 300 прим.

                         

 

11. Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві

 

 • стажування науковців за кордоном

Таблиця 22

Дані про стажування за кордоном

№з/п

ПІБ

Країна

Заклад

Тематика

Терміни

 

 

 

 

 

 

 • участь у форумах за кордоном

Таблиця 23

Дані про участь співробітників кафедри у зарубіжних форумах

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

 

 

 

 

 

                                   

 • членство в іноземних організаціях

Таблиця 24

Дані про членство співробітників кафедри в іноземних організаціях

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

 

 

 

 

 

 

 

 • участь у виконанні міжнародних програм, сумісних наукових досліджень тощо

 

Таблиця 25

Дані про виконанні співробітниками кафедри

міжнародних програм, сумісних наукових досліджень тощо

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1.

Шевчук Т.В..

Рада Європи,

Україна

Міжнародний семінар: “Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні”

6-7 квітня 2015 року,

м. Тернопіль

2.

Теклюк Р.В.

Маастрихтський університет

(Maastricht University),

Королівство Нідерланди

Проектом BISHENA – вивчення та впровадження в навчально-методичну діяльність нових педагогічних технологій, зокрема, проблемно-орієнтованого навчання,   (Problem-based learning) та змішаного навчання (Blended learning), а також вдосконалення володіння англійською мовою

протягом 2016 року

 

12. Перелік співробітників, що нагороджені дипломами, мають нагороди, премії, звання (державні, громадські)

 

Доц. Яцина О..В. – Почесна грамота Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та Премія до Дня медичного працівника)

 

 

 1. 13.             Студентська наука

            Список студентів, які були членами студентського наукового гуртка у звітному році

Таблиця 26

Студенти - члени студентського наукового гуртка

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

1.

Бобр А.М.

медичний факультет №1, 3 курс, 1б група

2.

Богданов В.М. 

медичний факультет №1, 3 курс, 71а група

3.

Бондура А.О. 

медичний факультет №1, 3 курс, 23б група

4.

Бур‘ян О.В. 

медичний факультет №2, 3 курс, 98б група

5.

Гайдученко  М.І.

медичний факультет №1, 3 курс, 17б група

6.

Годованюк А.І.

медичний факультет №2, 3 курс, 98б група

7.

Гучок М.І.

медичний факультет №1, 4 курс, 13а група

8.

Давиденко С.В.

медичний факультет №1, 4 курс, 8а група

9.

Дорофеєва І.А.

медичний факультет №1, 3 курс, 1б група

10.

Іщенко М.М.

медичний факультет №1, 3 курс, 71а група

11.

Ковальчук О.С.

медичний факультет №1, 3 курс, 23б група

12.

Ковтун А.В.

медичний факультет №1, 3 курс, 22а група

13.

Костюченко О.А.

медичний факультет №1, 3 курс, 23б група

14.

Кузьмінець Т.В.

медичний факультет №1, 3 курс, 1б група

15.

Манжос Ю.В.

медичний факультет №1, 3 курс, 27а група

16.

Мотузенко О.С.

медичний факультет №1, 3 курс, 7б група

17.

Распянська А.Г.

медичний факультет №1, 3 курс, 99б група

18.

Сердюк Т.Ф.

медичний факультет №1, 3 курс, 22б група

19.

Сидорчук О.І.

медичний факультет №2, 3 курс, 99б група

20.

Сіжук А.В.

медичний факультет №1, 3 курс, 4б група

21.

Скоробогач Я.І.

медичний факультет №2, 3 курс, 99б група

22.

Староконь Ю.О. 

медичний факультет №1, 3 курс, 2б група

23.

Струсевич О.П.

медичний факультет №1, 3 курс, 5а група

24.

Телегузова О.В.

медичний факультет №1, 3 курс, 17б група

25.

Тимошенко А.П.

медичний факультет №1, 4 курс, 71а група

26.

Яковець С.В.

медичний факультет №1, 3 курс, 22а група

 

            Список студентів-гуртковців, які брали участь в зарубіжних студентських олімпіадах, конференціях, творчих конкурсах 

            Таблиця 27

Студенти, які брали участь в зарубіжних студентських

олімпіадах, конференціях, творчих конкурсах

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група /керівник/

Заходи, в якому брали участь студенти

            Студенти-гуртківці участь в зарубіжних студентських олімпіадах, конференціях, творчих конкурсах у 2016 році не брали

 

            Список студентів, які брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі студентських робіт із відповідної дисципліни

Таблиця 28

Студенти, брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі студентських робіт із відповідної дисципліни

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група /керівник/

Заходи, в якому брали участь студенти

Місце, яке посів

1.

Кмитюк М.С.

медичний факультет №1,

3 курс, 14-б група

(ас. Дякова О.В.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

1

2.

Мотузенко О.С.

медичний факультет №1,

3 курс, 7-б група

(ас. Дякова О.В.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

2

3.

Вівчарик Н.В.

медичний факультет №1,

3 курс, 70-а група

(доц. Редчіц М.А.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

3

4.

Білий С.В.

медичний факультет №1,

3 курс, 95-б група

(доц. Латанюк С.О.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

3

5.

Дзюник С.А.

медичний факультет №1,

3 курс, 1-а група

(доц. Краснова Л.І.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

 

6.

Бартків М.О.

медичний факультет №1,

3 курс, 4-а група

(доц. Краснова Л.І.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

 

7.

Крамаренко Д.Р.

медичний факультет №1,

3 курс, 4-а група

(ас. Дякова О.В.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

 

8.

Бецько Н.В.

медичний факультет №1,

3 курс, 6-б група

(ас. Дякова О.В.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

 

9.

Колєсніков В.Р.

медичний факультет №1,

3 курс, 14-б група

 (ас. Дякова О.В.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

 

10.

Олійник І.В.

медичний факультет №1,

3 курс, 25-а група

(доц. Латанюк С.О.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

 

11.

Отрубчак Є.Г.

медичний факультет №1,

3 курс, 25-а група

(доц. Латанюк С.О.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

 

12.

Філюк А.В.

медичний факультет №1,

3 курс, 25-а група

(доц. Латанюк С.О.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

 

13.

Манжос Ю.В.

медичний факультет №1,

3 курс, 27-а група

(доц. Редчіц М.А.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

 

14.

Наум О.В.

медичний факультет №1,

3 курс, 27-а група

(доц. Редчіц М.А.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

 

17.

Ордак Г.І.

медичний факультет №1,

3 курс, 27-а група

(доц. Редчіц М.А.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

 

18.

Тимочко М.Д.

медичний факультет №1,

3 курс, 27-а група

(доц. Редчіц М.А.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

 

19.

Хомич А.В.

медичний факультет №1,

3 курс, 95-б група

(доц. Латанюк С.О.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

 

20.

Березівська Г.П.

медичний факультет №1,

3 курс, 98-б група

(доц. Григорчук Л.І.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

 

21.

Ордак Г.І.

медичний факультет №1,

3 курс, 99-а група

(ас. Гончарук Т.І.)

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни та екології

(внутрішньовузівський тур)

 

 

Загальнодержавний тур Всеукраїнській студентській олімпіади з гігієни та екології

не проводився.

 

14. Пропозиції щодо підвищення ефективності наукової роботи в університеті

 

 • вивчити питання щодо подальшого запровадження комплексного міжфахового, міжкафедрального інтеграційного підходу до виконання науково-дослідних робіт, в центрі яких знаходиться розв’язання міждисциплінарних проблем;
 • розширити обсяг міжнародного наукового співробітництва, ширше використовувати можливості щодо подання науково-дослідних робіт на різноманітні конкурси, гранти тощо з обов’язковим поширенням відомостей про їх проведення серед науковців університету;
 • покращити рівень інформаційного (Internet-, Web- тощо) забезпечення процесу виконання науково-дослідних робіт;
 • розробити комплексний підхід до оцінки результативності наукової діяльності кафедр з визначенням рейтингу окремих підрозділів університету та подальшим заохоченням переможців;
 • налагодити централiзоване постачання кафедр університету сучасним обладнанням, приладами та хiмiчними реактивами;
 • забезпечити кафедри профілактичної медицини і, зокрема, кафедру загальної гігієни та екології, сучасним обладнанням для проведення наукових досліджень на найвищому сучасному рівні.