Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Академічна доброчесність - cписок рекомендованої літератури (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Академічна доброчесність - методичні вказівки (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Академічна доброчесність - план лекцій (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Академічна доброчесність - план практичних занять (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Академічна доброчесність - самостійна робота (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Академічна доброчесність - силабус (спеціальності - стоматологія, медицина, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Гігієна та професійна патологія - методичні вказівки (спеціальності - медицина, стоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Гігієна та професійна патологія - робоча програма (спеціальність - біологія та біохімія) 2023 р., 8 кредитів. Гігієна та професійна патологія - робоча програма (спеціальність - медицина) 2023 р., 8 кредитів. Гігієна та професійна патологія - силабус (спеціальності - медицина, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Гігієна та професійна патологія - список рекомендованої літератури (спеціальності - громадське здоров’я, медицина, біологія), 2022 р. Гігієна та професійна патологія - тематичний план практичних занять (спеціальності - громадське здоров’я, медицина, біологія) 2022 р. Гігієна та професійна патологія -робоча програма (спеціальність - громадське здоров’я) 2023., 8 кредитів. Гігієна та професфйна патологія - тематичний план самостійної роботи (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Громадське здоров’я - методичні вказівки з навчальної дисципліни (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р. Громадське здоров’я - силабус з навчальної дисципліни (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р. Громадське здоров’я - тематичний план з навчальної дисципліни (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р. Громадське здоров’я - тематичний план самостійної роботи з навчальної дисципліни (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р. Громадське здоров’я - список рекомендованої літератури з навчальної дисципліни (спеціальність - громадське здоров’я) 2022 р. Написанння, фiнансування та управління проєктами - робоча програма (спеціальність - біологія та біохімія) 2023 р., 1,5 кредита. Написанння, фiнансування та управління проєктами - робоча програма (спеціальність - стоматологія) 2023 р., 1,5 кредита. Написанння, фiнансування, управлiння науковими проектами, реeстрацiя прав iнтелектуальної власностi - робоча програма (спеціальність - громадське здоров’я) 2023 р., 1.5 кредита. Написанння, фiнансування, управлiння науковими проектами, реeстрацiя прав iнтелектуальної власностi - робоча програма (спеціальність - медицина) 2023 р., 1,5 кредита. Написанння, фiнансування, управлiння науковими проектами, реeстрацiя прав iнтелектуальної власностi - робоча програма (спеціальність - медична психологія) 2023 р., 1,5 кредита. Написанння, фiнансування, управлiння науковими проектами, реeстрацiя прав iнтелектуальної власностi - робоча програма (спеціальність- педіатрія) 2023 р., 1,5 кредита. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - методичні вказівки (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - силабус (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - список рекомендованої літератури (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - тематичний план лекцій (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я, біологія) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - тематичний план практичних занять (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності - тематичний план самостійної роботи (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Профiлактика сезонних захворюван та захворювання якi регулюються мiжнародними медико-соцiальними правилами - робоча програма (спеціальність - громадське здоров’я) 2023 р., 1,5 кредита. Профiлактика сезонних захворювань та захворюван, якi регулюються мiжнародними медико-соцiальними правилами - робоча програма (спеціальність - педіатрія) 2023 р., 1,5 кредита. Профiлактика сезонних захворювань та захворювання, якi регулюються мiжнародними медико-соцiальними правилами - робоча програма (спеціальність - стоматологія) 2023 р., 1,5 кредита. Профiлактика сезонних захворювань та захворювання, якi регулюються мiжнародними медико-соцiальними правилами - робоча програма (спеціальність- медицина) 2023 р., 1.5 кредита. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - тематичний план лекцій (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - методичні рекомендації (cпеціальності - медицина, cтоматологія, педіатрія, громадське здоров’я) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - силабус (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - список рекомендованої літератури (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - тематичний план практичних занять (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія) 2022 р. Профілактика сезонних захворювань та захворювань, які регулюються міжнародними медико-соціальними правилами - тематичний план самостійної роботи (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія) 2022 р. Психогiгieна - робоча програма (спеціальність - медична психологія) 2023р., 1,5 кредита. Психогiгieна та актуальнi проблеми унiверситетськоi гiгieни - робоча програма (спеціальність - біологія та бБіохімія) 2023 р., 1,5 кредита. Психогiгieна та актуальнi проблеми унiверситетської гiгieни (спеціальність - педіатрія) 2023 р., 1,5 кредита. Психогiгieна та актуальнi проблеми унiверситетської гiгieни - робоча програма (спеціальність - громадське здоров’я) 2023 р., 1,5 кредита. Психогiгieна та актуальнi проблеми унiверситетської гiгieни - робоча програма (спеціальність - стоматологія) 2023 р., 1,5 кредита. Психогiгieна та актуальнi проблеми унiверситетської гiгiєни - робоча програма (спеціальність - медицина) 2023 р., 1,5 кредита. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - методичні вказівки (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - практичні заняття (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - силабус (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - список рекомендованої літератури (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - тематичний план лекцій (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р. Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни - тематичний план самостійної роботи (cпеціальності - громадське здоров’я, медицина, педіатрія, cтоматологія, біологія) 2022 р.

Силабус

СИЛАБУС навчальної дисципліни «ВІЙСЬКОВА ГІГІЄНА» (спеціальність - 222 Медицина, медичний факультет, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ВІЙСЬКОВА ГІГІЄНА» (спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ З ГІГІЄНОЮ ДИТЯЧОГО ТА ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ» (спеціальність - 228 Педіатрія, 2-3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ З ГІГІЄНОЮ ДИТЯЧОГО ТА ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ» (спеціальність - 228 ПЕДІАТРІЯ, 6 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» (спеціальність - 222 Медицина, 2-3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ» (спеціальність - 222 Медицина, 6 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ГІГІЄНА У ФАРМАЦІЇ ТА ЕКОЛОГІЯ» (спеціальність - 226 Фармація, заочна форма навчання, 5 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, заочна форма навчання, 5 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, заочна форма навчання, 6 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ» (спеціальність - 222 Медицина, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ» (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 2 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ» (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, заочна форма навчання,2 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ» (спеціальність - 228 Педіатрія, 3 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ (спеціальність - 221 СТОМАТОЛОГІЯ, 2 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (спеціальність - 221 Стоматологія, 4 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (спеціальність -222 Медицина, 2 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (спеціальність -228 Педіатрія, 2 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 4 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни «ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ» (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 1 курс) СИЛАБУС навчальної дисципліни ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ ( у тому числі лікувальне харчування) (спеціальність - 225 Медична психологія, 3 курс) Силабус навчальної дисципліни "ППД лікаря з психогігієною" спеціальність - 222 Медицина, медичний факультет, 6 курс

Вибіркові курси

АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ГІГІЄНА У ФАРМАЦІЇ ТА ЕКОЛОГІЯ (спеціальність 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 2 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (спеціальність - 221 СТОМАТОЛОГІЯ, 2 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (спеціальність - 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 1 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 1 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність - 221 СТОМАТОЛОГІЯ, 2 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність - 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ, 2 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність -222 МЕДИЦИНА, 3 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність -225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 3 курс) АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОГІГІЄНА ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ГІГІЄНИ (спеціальність -228 ПЕДІАТРІЯ, 3 курс)

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Богиня Гігієя

Майбутнє належить медицині попереджувальній”
М.І.Пирогов

“Фунт профілактики переважає пуди лікування”
М.Мудров

“Чим далі просувається наука у вивченні причин хвороб, тим більш актуальним стає те загальне положення, що попередити розвиток хвороб значно легше, аніж лікувати їх”
І.Мечников

“Гігієна повинна зробити розвиток людського організму найбільш досконалим, життя найбільш сильним, а її угасання – найбільш віддаленим”
Є.Паркс

“А все ж таки, все ж таки майбутнє належить нам – гігієні” 
О.Г.Марзеєв

Кафедра загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова організована у 1934 році. Саме у цей час на базі існуючих протягом попередніх років фармацевтичного інституту (1921–1930 рр.), заочного медичного інституту – філіалу Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти (1930–1932 рр.), вечірнього виробничого медичного інституту (1932–1934 рр.) та, що надзвичайно цікаво, науково-дослідного інституту сільської гігієни (1932–1934 рр.) був відкритий стаціонарний Вінницький державний медичний інститут з викладанням на лікувально-профілактичному та фармацевтичному факультетах. Причому визначальну роль у цій події відіграв один із фундаторів вітчизняної гігієнічної науки Л.І.Медведь, згодом академік та міністр охорони здоров’я України, який декілька років керував вечірнім виробничим медичним інститутом.

Л.І. Медведь

Л.І. Медведь

Академік Л.І.Медведь під час проведення Республіканської наукової конференції “Деякі питання впливу пестицидів на організм” у Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова

Завідувати кафедрою був запрошений старший державний санітарний інспектор Вінницької області Л.І.Шойхет. На той час штат кафедри налічував лише 3 чоловіка: завідувач кафедри та 2 асистенти: А.Т.Данильченко і М.Б.Білага.

З 1937 р. по 1940 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала асистент В.І.Буховець.


В.І. Буховець

В 1940 р. кафедру очолив професор Г.С.Ган.

Ган 

Г.С. Ган

Після звільнення Вінницької області військами Радянської Армії від німецько-фашистських військ обов’язки завідувача кафедри знов тимчасово виконувала асистент В.І.Буховець.

З кінця 1944 р. по 1946 р. кафедру очолював професор О.Ф.Стояновський.

Стояновский 

О.Ф. Стояновський

Протягом кількох місяців 1946 р. кафедрою керував доцент Ф.І.Суботін.

Суьотін 

Ф.І. Суботін

З листопада 1946 р. по 1950 р. кафедрою знов завідував професор Г.С.Ган.

Кафедра 1947

Кафедра загальної гігієни, 1947 рік 

нижній ряд, зліва направо: В.І.Буховець, Г.С.Ган, Н.К.Вальчук, М.Б.Білага;
верхній ряд, зліва направо: Є.Р.Скрипнік, Є.Б.Інфангер, Д.М.Примак

З 1950 р. по 1952 р. обов’язки завідувача кафедри тимчасово виконували доценти С.Ф.Заноздра, М.П.Сергий та І.М. Ерман.

З 1952 р. по 1960 р. кафедру очолював видатний гігієніст сучасності, один з фундаторів вітчизняної гігієнічної науки професор Р.Д.Габович.

Габович 

Р.Д. Габович

З 1960 р. по 1961 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала доцент Н.К.Вальчук.

Вальчук

Н.К. Вальчук

З 1961 р. по 1991 р. кафедрою керував професор Д.Г.Дев’ятка.

Девятка 

Д.Г. Дев’ятка

З 1991 р. по 1993 р. кафедру очолював доцент Г.П.Марченко.

Марченко

Г.П. Марченко

З 1993 р. по теперішній час кафедру очолює доктор медичних наук, професор І.В.Сергета.


І.В. Сергета

Спочатку кафедра була розміщена у малопристосованих приміщеннях на базі Вінницької обласної клінічної лікарні, в 1940 році була переведена у морфологічний корпус, де декілька разів змінювала місце свого розташування, та зараз розміщується на базі навчального корпусу №2 медичного університету.

Впродовж перших років існування кафедри, а також у післявоєнний час до числа основних напрямків її діяльності слід було віднести: формування викладацького складу, оснащення кафедри лабораторним обладнанням, науковою апаратурою та приладами, ефективну організацію навчального процесу тощо. Велику увагу приділяли співробітники кафедри і виконанню науково-дослідної роботи.

Кафедра 1968 
Кафедра загальної гігієни, 1968 рік
нижній ряд, зліва направо: В.І.Буховець, Д.Г.Дев’ятка, Н.К.Вальчук, Л.Л.Царюк;
верхній ряд, зліва направо: В.К.Куксєнкова, Є.К.Бакуліна, Т.Н.Домбровська, 
М.А.Бондар, Г.Г.Болтак

Так, у ці роки були проведені широкі дослідження щодо гігієнічної оцінки якості підземних вод і відкритих водоймищ Вінницької області – основних джерел водопостачання її населення. На підставі вивчення санітарного режиму р. Південний Буг на ділянці від її верхів’їв до м. Вінниці (А.Т.Данільченко, Г.С.Ган, В.Д.Буховець, В.К.Бондар) було розроблено проект зони санітарного нагляду Вінницького водогону (Г.С.Ган, М.Ф.Позняк), оцінено стан сільського водопостачання у Вінницькому, Хмельникському, Могилів-Подільському, Шаргородському та Крижопільському районах області (В.І.Буховець, Л.М.Лопатюк, Б.Г.Іванов), визначено особливості впливу стічних вод на склад річкової води у межах обласного центру (Г.С.Ган, Р.А.Шрабштейн, В.Д.Буховець, О.Н.Гейнеман) та створено проекти зон санітарної охорони міст Могилів-Подільський, Жмеринка та Бар (Г.С.Ган, М.Ф.Позняк).

     

Особливе місце у структурі наукових досліджень з питань гігієни водопостачання зайняли роботи з проблем визначення особливостей впливу фтору на організм людини (Р.Д.Габович, В.І.Буховець, Н.А.Ермакова), які послужили підставою для видання монографії “Фтор у природі та його гігієнічне значення” (Р.Д.Габович, 1957), а також роботи щодо вивчення особливостей вмісту у підземних водах та рослинних продуктах місцевого виробництва деяких мікроелементів (I, Br, Co, Mn, Cu), які суттєво доповнили існуючі дані щодо хімічного складу харчових продуктів та надали можливість створити передумови до оптимізації місцевого водопостачання (Д.Г.Дев’ятка, Н.К.Вальчук).

Протягом багатьох років проводились наукові дослідження, спрямовані на гігієнічну оцінку мінеральних вод курорту Хмельника, які дозволили визначити вміст у структурі мінеральних вод органічних і радіоактивних речовин та обґрунтувати рекомендації щодо їх транспортування та використання за межами курортної зони (Г.С.Ган, Р.Д.Габович, Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, М.А.Новицький, М.В.Піневич).

Кафедра 1971 

Кафедра загальної гігієни із студентами-гуртківцями, 1971 рік

нижній ряд, зліва направо: Н.М.Фещук, Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, 
О.В.Яцина, В.Г.Макац

Зрештою, плідна наукова діяльність дозволила науковцям кафедри на підставі здійснення гігієнічного нормування розробити гранично допустимі концентрації для 18 хімічних речовин, що знаходяться у воді водоймищ (Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, О.В.Яцина, Л.Л. Царюк, Л.І.Краснова).

Ще одним важливим напрямком досліджень був комплекс наукових робіт, спрямованих на вивчення санітарного стану ґрунту м. Вінниці та ступеня ураження її населення геогельмінтозами, визначення заходів, які сприяють широкому та всебічному оздоровленню ґрунтових ресурсів та запобіганню виникненню глисних інвазій (Н.К.Буховець, Н.К.Вальчук).

Кафедра 1974

Кафедра загальної гігієни, 1974 рік нижній ряд, зліва направо: Є.К.Бакуліна, В.Г.Макац, Л.Л.Царюк, Д.Г.Дев’ятка, М.Г.Криловська, Л.І.Краснова; верхній ряд, зліва направо: Л.М.Стрілецька, Н.Т.Мозгальова, Т.Т.Постоловська, Н.М.Фещук, О.В.Яцина, М.А.Бондар, О.Г.Королик

Під час оцінки умов праці та побуту сільських механізаторів, передусім трактористів та причіпників, був розроблений і науково-обґрунтований комплекс заходів санітарно-технічного, організаційного та лікувально-профілактичного змісту (Р.Д.Габович, Н.К.Вальчук), який відображений у монографії “Санітарне та лікувально-профілактичне обслуговування працівників МТС” (Р.Д.Габович, 1957).

Суттєве місце у наукових дослідженнях кафедри займали роботи з гігієнічної оцінки умов праці на цукрових заводах (М.Б.Білага, Р.Д.Габович, Н.К.Вальчук), які стали основою розділу “Гігієна праці у цукровому виробництві” в трьохтомному керівництві з гігієни праці (Р.Д.Габович, М.Б.Білага, 1961) та монографії “Медико-санітарне обслуговування працівників цукрової промисловості” (М.Б.Білага, 1963).

Велика увага приділялась вивченню особливостей організації праці на Вінницькому хімічному комбінаті з метою їх гігієнічної регламентації та адекватного оздоровлення умов безпосереднього здійснення трудової діяльності працівників (Б.С.Бакалейников, М.Б.Білага, Р.Д.Габович, Л.Л.Царюк), а також питанням гігієнічної оцінки виробничого процесу на промислових підприємствах обласного центру різного профілю (Л.Л.Царюк, Л.І.Краснова, О.В.Яцина).

Протягом понад двадцяти років на кафедрі проводились роботи з вивчення особливостей впливу на організм людини пестицидів, які створювались і підлягали токсикометричній оцінці та гігієнічній регламентації (Б.Г.Іванов, І.В.Заботіна, Д.Г.Дев’ятка, Л.Л.Царюк), визначення простих та доступних методик їх кількісного визначення тощо (Б.Г.Іванов, С.Є.Буркат).

Саме в цей час в серії видань “Медична бібліотечка колгоспника”, започаткованих видавництвом “Здоров’я”, побачили світ видання “Гігієна праці буряківників” (Білага М.Б., Марцинковський Л.Г., Марченко Г.П.) та “Гігієна праці при переробці молока”.

     

Тривалий час кафедра була однією з найбільш визнаних в Україні у плані вивчення впливу на організм людини природного ультрафіолетового випромінювання, результати якого дозволили визначити той факт, що в умовах ультрафіолетової недостатності в організмі людини реєструються досить серйозні зрушення, насамперед, з боку показників його реактивності, відбуваються зміни у білкових фракціях крові, зменшується вміст вітамінів у крові тощо, ще більш негативний вплив справляє тривала дія на організм надмірних доз ультрафіолетової радіації, особливо у тому разі, якщо вона поєднана зі впливом інших ксенобіотиків (Д.Г.Дев’ятка, Т.Т.Постоловьска, О.В.Яцина, Л.І.Краснова).

Кафедра 1980
Кафедра загальної гігієни, 1980 рік.
зліва направо: Л.І.Краснова, Т.М.Малашнюк, Л.М.Стрілецька, Л.Л.Царюк, Н.Т.Мозгальова, Д.Г.Дев’ятка, Є.К.Бакуліна, Т.Т.Постоловьска, Н.М.Фещук, О.Г.Королик, М.А.Бондар, Г.П.Марченко, О.В.Яцина

Протягом останніх років пріоритетними напрямками наукових досліджень співробітників кафедри стали актуальні питання гігієни дітей, підлітків та молоді, оптимізації адаптаційного процесу, психогігієни, психофізіології та хроногігієни.

Так, на підставі вивчення особливостей стану здоров’я та умов навчання розроблені стандарти фізичного розвитку для сільських школярів Вінницької області (Н.М.Фещук), науково обґрунтована програма медико-профілактичної оптимізації адаптації, діагностики, прогнозування і корекції професійної придатності вітчизняних та іноземних студентів, які навчаються в умовах Подільського етно-територіального регіону України (Г.П.Марченко, І.В.Сергета, Л.І.Григорчук, О.П.Молчанова).

Вагоме місце у структурі наукових досліджень зайняв комплекс робіт з питань розроблення та обґрунтування комплексної програми раціональної організації вільного часу сучасних учнів, який став основою монографії “Організації вільного часу та здоров’я школярів” (І.В.Сергета, В.Г.Бардов, 1997), що була удостоєна премії АМН України у галузі профілактичної медицини.

На підставі проведення гігієнічних, психофізіологічних та психолого-педагогічних досліджень здійснена гігієнічна регламентація діяльності користувача персонального комп’ютера (І.В.Сергета, Л.І.Краснова, Т.Т.Постоловська, О.В.Яцина, Н.М.Фещук), основні результати якої відображені у монографії “Гігієна та охорона праці користувача ЕОМ” (І.В.Сергета, В.Г.Бардов, М.П.Олійник, 1999).

     

Науковцями кафедри вивчені гігієнічні аспекти професійної адаптації студентів до умов навчання у вищих медичних навчальних закладах та визначені шляхи її оптимізації, розроблені підходи до діагностики, прогнозування та корекції професійної придатності дівчат і юнаків, які здобувають медичний фах (І.В.Сергета, Л.І.Григорчук, О.П.Молчанова), науково обґрунтовані гігієнічні основи корекції функціонального стану організму підлітків, що страждають на хронічні соматичні захворювання (І.В.Сергета, А.Ю.Абунада), гігієнічно обґрунтована комплексна програма оптимізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку у школі-ліцеї (І.В.Сергета, М.А.Редчіц), здійснена гігієнічна оцінка факторів ризику та визначені прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом серед молоді (І.В.Сергета, Т.В.Шевчук), науково обґрунтовані гігієнічні принципи корекції зрушень у функціональному стані органу зору у підлітків 14-16 років в умовах сучасних інформаційних навантажень (І.В.Сергета, Н.В.Малачкова) тощо.

Сьогодні в центрі наукових досліджень працівників кафедри наукове обґрунтування гігієнічних принципів профілактики донозологічних порушень у стані психічного здоров’я підлітків 15–17 років, гігієнічних основ професійної орієнтації підлітків та молоді, методів раціональної організації навчальної та позашкільної діяльності учнів, що навчаються за програмою “школа - вищий навчальний заклад”, інтегральних критеріїв гігієнічної оцінки функціонального стану організму дівчат та юнаків, біоритмологічних принципів раціональної організації діяльності студентів, заходів щодо запобігання хронічної втоми учнів середнього та старшого шкільного віку, формування індивідуальної концепції здоров’я підлітків 13-16 років, а також вивчення гігієнічних аспектів впливу чинників внутрішньошкільного середовища на стан здоров’я дітей, підлітків та молоді.

Нині на кафедрі працюють: професор І.В.Сергета; доценти: Л.І.Краснова,  О.Ю. Браткова, Л.М. Ваколюк, О.В.Яцина, С.О.Латанюк, М.А.Редчіц, Т.В.Шевчук, О.Б. Дударенко, О.Є. Александрова, О.П. Мостова, О.В. Дяуова, І.І. Мотрук; старші викладачі Н.М.Фещук, Р.В. Теклюк; асистенти: Т.І.Гончарук, Н.Ю.Лукіна, І.Л. Дреженкова, Н.В. Стоян, Т.В. Тисевич, Л.О. Процюк, О.Ю. Панчук, старші лаборанти: А.О.Бондар, А.В. Воловик, Н.В. Ярова; лаборанти: Л.М.Стрілецька, Н.Г. Щенсна, Ю.Ю.Бондар.

За останні 25 років захищено 4 докторські (І.В. Сергета, О.П. Мостова, В.В. Родінкова, О.Ю. Панчук) та 21 кандидатська (Л.І. Краснова, І.В. Стемпен, Л.І. Григорчук, А.Ю. Абунада, О.П. Молчанова, М.А. Редчіц, Т.В. Шевчук, Н.В. Малачкова, В.М. Махнюк, М.М. Шинкарук-Диковицька, Т.Г. Редько, К.А. Зайцева, О.Ю. Браткова, Б.Р. Боровський. О.Є. Александрова, О.Л. Черепаха, Н.І. Осадчук, О.Б. Дударенко, О.В. Височанський, І.Л. Дреженкова, Н.В. Стоян) дисертацій. Нині здійснюється підготовка 1 докторськоъ та 3 кандидатських дисертації.

Співробітниками кафедри виконано 5 планових та 1 господарчо-договірна роботи, виконується ще 2 комплексних наукових дослідження. Підготовлено проект Державних санітарних правил і норм, видано 8 методичних рекомендації, 33 інформаційних листи, 9 галузевих нововведеннь з різних проблем сучасної гігієни.

Наукова діяльність тісно пов’язана з плідною навчально-методичною діяльність. Лише за останні 7 років співробітниками кафедри випущені 11 підручників та 21 навчальний посібник, які рекомендовані для використання у практичній діяльності медичних вищих закладів освіти України.

                      

                                    

 

                                

Зроблено багато, але головні досягнення, незаперечно, ще попереду.

 

 

 

 

Контактна інформація:

Еmail кафедри:  hygiene@vnmu.udu.ua

Телефон кафедри: (0432) 67-29-54

Адреса кафедри: вул. Стуса, буд. 2Штат кафедри

Сергета Ігор Володимирович


завідувач кафедри загальної гігієни та екології, доктор медичних наук, професор

У 1986 році з Дипломом з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З серпня 1986 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології: спочатку старшим лаборантом, з березня 1987 року – асистентом кафедри, з травня 1993 року по теперішній час – завідувачем кафедри.
Протягом 1989–1991 років навчався в заочній аспірантурі кафедри гігієни дітей і підлітків Центрального інституту удосконалення лікарів, яку достроково закінчив у жовтні 1991 року, захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічне обґрунтування навчально-тренувального режиму, що сприяє активному формуванню професійно-значущих функцій школярів” (на прикладі професії “оператор ЕОМ”)”. У 1994 році присвоєно вчене звання доцента.
У жовтні 1996 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: “Гігієнічні основи комплексної системи оптимізації вільного часу підлітків”. У квітні 2001 року присвоєно вчене звання професора.
Є автором 1060 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 14 монографій, 14 підручників, 56 навчальних посібників, 11 навчальних програм, 13 патентів, 12 методичних рекомендацій, 30 інформаційних листів та 9 галузевих нововведень. Має один із найвищих в країні індекс Хірша (27) та i10-индекс (31) за рубрикою Google Scholal: Медицина Public Health.
Підготував 4 докторів та 19 кандидатів медичних і біологічних наук. В теперішній час здійснює керівництво підготовкою 3 аспірантів і здобувачів.
У 2015 році пройшов тематичне удосконалення “Питання гігієни харчування в сучасних умовах” на базі Національної медичної академіїпіслядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, в 2021 році – науково-педагогічне стажування “Інноваційні стратегії розвитку медичної освіти в Україні та країнах ЄС” на базі Люблінського медичного університету (м. Люблін, Республіка Польща). У 2020 році пройшов конкурс та обраний до складу учасників міжнародного проекту Американських Рад “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти” (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), якій успішно закінчив, отримавши відповідний сертифікат у 2022 році. З 2022 року – член робочої групи з реалізації проекту “Universities-Communities: Strengthening Cooperation” (UNICOM) з розвитку потенціалу вищої освіти за програмою ERASMUS-EDU-2022-CBHE за підтримки Європейського Союзу.
Є членом редакційних колегій і редакційних рад журналів: "Довкілля та здоров'я", “Public Health Journal”, “Вiomedical and biosocial anthropology", “Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія”, “Вісник Вінницького національного медичного університету”, “Педагогіка безпеки”, “Вісник гігієни та епідеміології” (2004-2014 рр.) та збірників наукових праць: “Гігієна населених місць” і “Актуальні проблеми профілактичної медицини”. З 2002 по 2005 роки – голова методичної ради університету з медико-теоретичних дисциплін. З 2004 по 2009 роки – проректор з наукової роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Протягом 2006–2007 років був членом координаційної науково-методичної ради з питань післядипломної освіти МОЗ України.
Є членом вченої ради університету, вченої ради медичних факультетів № 1 і № 2, ради університету по роботі з іноземними студентами, Експертно-координаційної ради НАМН України з питань реалізації завдань і заходів Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 та 2016-2020 роки, обласної міжвідомчої робочої групи щодо профілактики неінфекційних захворювань Вінницької обласної державної адміністрації, атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, Президії наукового товариства гігієністів України та ГО “Українська Асоціація громадського здоров’я”, бюро Колегії психофізіологів Національної медичної палати України, вченим секретарем Міжнародної академії інтегративної антропології.
Протягом 2004-2010 років Сергета І. В. був членом експертної ради ВАК України з профілактичної медицини, впродовж 2014-2015 років – членом експертної ради ДАК МОН України з профілактичної медицини. Протягом 2002-2004 років та з травня 2011 року до грудня 2021 року був членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 26.604.01 при ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України”, з 2018 року до грудня 2021 року – членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 26.003.01 при Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України, з 2003 року по 2014 рік – членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 05.600.02 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова. З груднія 2022 року є членом постійно-діючої спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.003.01 при Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України. З лютого 2023 року є членом постійно-діючої спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.604.01 при ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України” Протягом 2021-2022 років був головою 3 разових спеціалізованих рад та офіційним опонентом 2 разових спеціалізованих рад з присудження ступеня доктора філософії (PhD).
За активну наукову та навчальну діяльність має подяки Прем'єр-міністра України та Голови ВАК України, нагороджений Почесними грамотами МОЗ України, Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради, удостоєний премії НАМН України у галузі профілактичної медицини за монографію: “Організація вільного часу та здоров’я школярів”.


Браткова Ольга Юріївна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, завідувач навчальної частини кафедри, кандидат медичних наук, доцент

У 2003 році закінчила Вінницький національний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 2003 по 2004 рік навчалась у інтернатурі за спеціальністю “Клінічна лабораторна діагностика”.
В 2004 році пройшла післядипломний атестаційний цикл за спеціальністю “Лабораторні методи дослідження фізичних та хімічних факторів навколишнього середовища”. З 2004 по 2005 роки працювала в санітарно-гігієнічній лабораторії Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції.
В грудні 2005 року вступила до аспірантури з фаху “Гігієна та професійна патологія”, яку успішно закінчила у 2008 році. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Гігієнічні принципи профілактики донозологічних порушень психічного здоров’я підлітків 15 – 17 років”.
З 2012 року працює на посаді доцента кафедри.

Ваколюк Лариса Миколаївна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова в 1997 році з відзнакою. Впродовж 1997-1998 років навчалась у магістратурі за фахом “Педіатрія”, після чого вступила до аспірантури (1998-2002 роки).
В квітні 2002 року в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМИ України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи та корекція його порушень в комплексній реабілітації передчасно народжених дітей в неонатальному періоді”.
Має 35 опублікованих наукових робіт. Розроблені та впроваджені у практику органів охорони здоров’я кількох областей 2 раціоналізаторські пропозиції: “Спосіб ранньої діагностики транзиторного гіпотиреозу у недоношених немовлят в неонатальному періоді” та “Спосіб корекції транзиторного гіпотиреозу у недоношених новонароджених”.
На посаді асистента кафедри загальної гігієни працює з вересня 2005 року. З травня 2015 працює на посаді доцента кафедри. Проводить практичні та підсумкові заняття на 3-му курсі медичного, 2 стоматологічного та 3-му курсі фармацевтичного факультетів. Викладає циклові заняття на 6 курсі медичного та педіатричного факультетів. Читає лекції для 3 курсу медичного факультету “Гігієна та екологія”,для 2 курсу стоматологічного факультету "Гігієна та екологія", лекції для 2 стоматологічного та 3 медичного курсів з предмету "Біоетика та біобезпека".


Краснова Людмила Іванівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1973 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова З 1973 до 1976 року навчалась в аспірантурі за фахом “Гігієна”. З 1976 року по 1997 роки працювала на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології.
З 1997 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри загальної гігієни та екології, з 2000 року є завідувачем навчальної частини кафедри.
У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук на тему: “Гігієнічна оцінка неспецифічної реактивності організму при переопроміненні ультрафіолетовим випромінюванням”.
Неодноразово приймала участь у виконанні планових наукових робіт кафедри з проблем вивчення особливостей впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини та проведення гігієнічного нормування хімічних речовин у водних об’єктах.
Є автором та співавтором 96 наукових праць, 3 раціоналізаторських пропозицій та 1 методичних рекомендацій

Латанюк Станіслав Олександрович


доцент кафедри загальної гігієни та екології,, кандидат медичних наук, доцент

Закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця у 1972 році за спеціальністю “Cанітарно-гігієнічна справа”.
З 1972 по 1980 роки працював санітарним лікарем у Вінницькій обласній санітарно-епідеміологічній станції. З 1980 по 1991 роки — науковим співробітником в Українському державному науково-дослідному інституті експертизи працездатності та реабілітації інвалідів.
В 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Фізіолого-гігієнічна регламентація праці жінок-буряководів працездатного та пенсійного віку”.
З 1991 року працює у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова, спочатку асистентом кафедри загальної гігієни та екології, в 2001 році обраний на посаду доцента кафедри.

Редчіц Микола Анатолійович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1993 році Закінчив Вінницький медичний інститут ім. І.М. Пирогова. В 1993−1995 роках проходив інтернатуру з епідеміології на базі Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 1995 року по 1997 рік працював санітарним лікарем відділу дезінфекції Вінницької міської СЕС.
З 1997 року працює у Вінницькому національному медичному університеті ім. І.М.Пирогова, спочатку на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідного сектору, з вересня 1998 року – на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології, з 1998 року – на посаді асистента кафедри. У 2008 обраний на посаду доцента кафедри.
У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічне обґрунтування комплексної програми оптимізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку у школі-ліцеї” у спеціалізованій вченій раді при Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва НАМН України.
Має 56 опублікованих наукових робіт.

Шевчук Тарас Володимирович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1997 році з відзнакою закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
У 1998 році закінчив інтернатуру за спеціальністю “Дерматовенерологія”, в тому ж році захистив магістерську роботу на тему: “Властивості особистості молоді, що хворіє на венеричні захворювання” та отримав звання магістра медицини з шкірних та венеричних хвороб.
В 1997−1998 роках працював лікарем-дерматовенерологом у Вінницькому обласному клінічному шкірно-венерологічному диспансері. В 1998 року був зарахований на посаду асистента кафедри загальної гігієни та екології.
У 1999 році вступив до аспірантури без відриву від виробництва за спеціальністю “Гігієна”.
У 2001 році пройшов первинну спеціалізацію з фаху “Гігієна” і отримав сертифікат лікаря-спеціаліста з загальної гігієни.
В січні 2006 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічна оцінка факторів ризику та прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом, серед молоді”.

Дударенко Оксана Борисівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

У 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
З 2001 по 2002 року пройшла інтернатуру за фахом “Анестезіологія та інтенсивна терапія” на базі Вінницької міської клінічної лікарні №2, з 2002 по 2003 роки − інтернатуру за спеціальністю “Терапія” на базі Вінницької міської клінічної лікарні №1.
З 2003 по 2004 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри пропедевтики дитячих хвороб та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, з 2004 по 2005 роки – старшим лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.
З 2005 року є асистентом кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.
В 2014 р. проходила навчання у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на факультеті підвищення кваліфікації викладачів з циклів: “Інноваційні технології вищої медичної освіти” та “Актуальні проблеми гігієни та екології”.
В березні 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія за темою “Гігієнічні аспекти прогностичної оцінки і корекції особливостей особистості хворих, інфікованих вірусом імунодефіциту людини”, під керівництвом д.мед.н., професора Сергети І.В.

Дякова Оксана Василівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

В 1997 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа» з відзнакою. В 1998 році проходила інтернатуру за спеціальністю «терапія». В цей же рік навчалася в магістратурі на кафедрі клінічної фармакології. З 1998 по 2002 роки працювала старшим лаборантом на кафедрі фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова. В цей же період без відриву від виробництва навчалася в заочній аспірантурі на цій же кафедрі.
З березня 2004 року працювала асистентом кафедри патологічної фізіології. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакопрофілактична ефективність вінборону при гіпоксичних станах». З вересня 2015 року по теперішній час працюю на посаді асистента, з шрудня 2016 року на посаді доцента кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Дреженкова Інна Леонідівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат біологічних наук


В 2003 році закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія” та здобула кваліфікацію вчителя географії і біології.
З 2008 по 2010 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. З 2010 по 2020 р.р. займала посаду асистента кафедри загальної гігієни та екології.
Нагороджена премією Наукового товариства гігієністів України за кращу доповідь молодого вченого на ХV з’їзді гігієністів України “Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії”.
В 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “Фізіолого-гігієнічна оцінка рухової активності студентів та шляхи її оптимізації”.
У січні 2021 року обрана на посаду доцента кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.
У 2021 році пройшла науково-педагогічне стажування «Інноваційні стратегії розвитку медичної освіти в Україні та країнах ЄС» у м.Люблін Республіки Польщі.

Панчук Олександр Юхимович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, доктор медичних наук

В 1981 році закінчив Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З 1981 по 1982 роки проходив інтернатуру у Вінницькій міській стоматологічній клініці з хірургічної стоматології. З 1982 по 1988 роки працював в медико-санітарній частині «Вінницяпромбуд» лікарем стоматологом-хірургом, з 1988 по 1991 роки – завідувачем стоматологічного відділення медико-санітарної частини «Вінницяпромбуд». З серпня 1991 року по теперішній час працює в стоматологічні клініці «Вінінтермед». Має вищу кваліфікаційну категорію з стоматології.
Паралельно зі стоматологічною практикою протягом останніх 15 років активно займається науковою діяльністю. В 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Наукове обґрунтування моделі стоматологічної клініки на засадах сімейної медицини» за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина.
З 2013 по 2016 роки – докторант кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
У 2018 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Наукове обґрунтування теоретичних та методичних основ гігієнічної діагностики професійної придатності студентів закладів медичної освіти (на прикладі стоматологічних спеціальностей)» за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія.
Має 146 опублікованих наукових праць, в тому числі 49 статей, методичні рекомендації та інформаційні листи.
Указом Президента України № 448 від 24 серпня 2013 року Панчуку Олександру Юхимовичу присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».
Є членом громадської організації “Асоціація громадського здоров’я України”, членом Наукового товариства гігієністів України, членом громадської організації “Асоціація імплантологів України”.
Протягом останніх років приймав учать в роботі понад 30 наукових як вітчизняних, так і закордонних науково-практичних форумів. Неодноразово проходив стажування у провідних клініках Німеччини, Швейцарії, Ісландії, інших країн Європейського Союзу.

Стоян Наталія Вікторівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

Закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова у 2010 році. Впродовж 2010-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом "терапія".
З 2010 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології спочатку на посаді старшого лаборанта кафедри, а з 2012 року на посаді асистента кафедри.
В 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичничних наук на тему: ”Наукове обгрунтування психогігієнічних основ здоров'язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах”
Має 50 опублікованих наукових робіт.

Процюк Людмила Олександрівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

У 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2011-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом "терапія" і заочно завершила навчання у магістратурі за спеціальністю внутрішні хвороби та отримала диплом з відзнакою. Потім працювала лікарем – невідкладних станів у 2-й міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. З 2013 по 2016 роки навчалася у аспірантурі. Завершила написання дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему:«Поліморфізм гена серотонінових рецепторів (5-HTR2A) у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з клінічними проявами та ефективністю лікування»та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук у 2017 році.
З 2016 р. працює на кафедрі загальної ггієни та екології.

Теклюк Руслан Васильович


старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

Закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2000 році. Впродовж 2001–2002 років проходив інтернатуру за фахом “Терапія”.
З 2003 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді асистента кафедри, а з 2016 року – старший викладач кафедри.
З 2006 р. викладає англійською мовою для іноземних студентів.
Підвищення кваліфікації: в лютому 2006 р. навчався на курсах підвищення кваліфікації у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів з циклів: “Пропедевтика гігієни та радіаційна гігієна”, “Вища медична освіта та Болонський процес”, та в травні 2011 року з циклу “Інноваційні технології в медичній освіті”. В 2015 р. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика посвідчення про проходження підвищення кваліфікації: ТУ “Питання гігієни харчування в сучасних умовах”,
Закордонне стажування
1. В 2005 році виконав 5 тижневу програму літнього інституту з організації охорони здоровя та профілактики соціально-небезпечних захворювань в Алабамському Університеті м. Бірмінгем (University of Alabama at Birmingham), США.
2. В 2016 році виконав програму дистанційного (on-line) навчання об’ємом 60 годин в Мастріхтському університеті (Maastricht University (Королівство Нідерланди)) “Problem-based learning”, з 5.10.2015 по 8.12.2015.
Теклюк Руслан Васильович працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічні аспекти формування здоров’язберігаючих компетенцій школярів 14-16 років”, наукових керівник – професор Сергета І.В.


Тисевич Тетяна Вікторівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, магістр медицини

В 2009 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "Педіатрія" з відзнакою. З 2009 по 2011 роки навчалася в магістратурі, по закінченні якої здобула кваліфікацію магістр медицини з педіатрії. З 2011 року працювала педіатром в Жмеринській ЦРЛ, де і проходила інтернатуру.
З 2014 року працює асистентом на кафедрі гігієни та екології.

Лукіна Наталя Юріївна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

В 2000 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. І.М. Пирогова.
В 2001−2002 роках пройшла інтернатуру з терапії на базі Вінницької міської лікарні №1. З 1 вересня 2002 року по 31 грудня 2002 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології. З 30 січня 2003 року працює на посаді асистента кафедри.
Протягом періоду з 30 січня 2006 року по 24 лютого 2006 року пройшла курси підвищення кваліфікації на базі кафедри пропедевтики гігієни та радіаційної гігієни Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
Працює над дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічні аспекти діагностики, прогностичної оцінки та корекції хронічної втоми серед учнів 13−17 років, що перебувають в умовах сучасної школи”.
Має 21 опубліковану наукову роботу.

Гончарук Тетяна Іванівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

У 1989 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Педіатрія”. З 1989 по 1994 роки проходила клінічну ординатуру за фахом “Неонатологія”. З 1995 року працює на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології.
Працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: “Гігієнічне обґрунтування біоритмологічних принципів раціональної організації навчальної діяльності студентів”.
Приймає участь у виконанні планових наукових робіт кафедри з проблем вивчення особливостей впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини.
Є автором та співавтором 38 наукових праць, навчальних посібників та методичних рекомендацій.

Вергелес Тетяна Михайлівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

У 2011році закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова.
Впродовж 2011-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом «Дерматовенерологія» на базі Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру.
З 2013 року по 2015 рік працювала лікарем дерматовенерологом в ДЗ «Відділкова лікарня станції Жмеринка». З 2015 року до 2019 року працювала лікарем дерматовенерологом в КУ «Жмеринська ЦРЛ».
З 2019 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді асистента кафедри.

Бондар Алла Олексіївна


старший лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 1987 році закінчила Уманський педагогічний державний інститут ім. П.Г.Тичини за спеціальністю “Біологія”.
З 1989 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді старшого лаборанта.

Стрілецька Лариса Миколаївна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології

В 1968 році закінчила фельдшерсько-лаборантське відділення Вінницького медичного училища ім. ак. Д.К.Заболотного за спеціальністю “Фельдшер-лаборант”.
З серпня 1968 року по теперішній час працює на кафедрі загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова на посаді лаборанта.

Щенсна Ніна Григорівна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 1973 році закінчила Київське медичне училище за спеціальністю “Медична сестра-вихователь”.
З 1971 по 1982 роки працювала медичною сестрою гастроентерологічного відділення Київської обласної клінічної лікарні, з 1982 по 1993 роки − дієтсестрою Гребінківської районної лікарні №2 Васильківського району Київської області, з 1993 − дієтсестрою дитячої молочної кухні при Гребінківській райлікарні №2 Васильківського району Київської області. З 2003 по 2005 роки працювала в опіковому відділенні Вінницької обласної лікарні ім. М.І.Пирогова.
З 2005 року працює лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.

Бондар Юлія Юріївна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 2007 році закінчила ВДПУ ім. М.Коцюбинського. З 2008 по 2011 рік працювала лаборантом ВЗОШ №10, з 2011 року працює лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.

Новини

Вітаємо переможців ХХІ міжнародної наукової конференції студентів “Перший крок в науку – 2024”.
20.04.2024

18 квітня 2024 року  на кафедрі загальної гігієни та екології у форматі on-line на базі платформи Google Meet відбулось секційне засідання ХХІ міжнародної наукової конференції студентів  “Перший крок в науку – 2024”.

Були представлені 11 усних доповідей та 3 стендових. Всі доповіді були присвячені актуальним питанням сьогодення: проблемам військової гігієни, методам подолання стресу, впливу генераторного та виробничого шуму на організм людини, проблемам харчування школярів та студентів тощо. Всі студенти продемонстрували високий рівень володіння матеріалом, доповіді викликали зацікавленість та жваве обговорення.

Призові місця розподілені таким чином:

Перше місце Лабиш Анна Дмитрівна, 9а група, 3 курс , науковий керівник  Гончарук Т.І., за доповідь «Санітарно-гігієнічна оцінка сиру кисломолочного різних виробників Київської області»;

Друге місце Черняк Маргарита Олександрівна, 11а група, 3 курс, науковий керівник к.мед.н., доц. Л.М. Ваколюк, за доповідь «Професійне вигорання медичних працівників Чернігівської області»; 

Третє місце Омел’янчик Наталія Юріївна, 2а група, 3 курс, науковий керівник к.мед.н., доц. О.Ю.Браткова, за доповідь «Порушення правил особистої гігієни військовослужбовців в польових умовах як один з факторів розвитку перевтоми»;

Найкраща стендова доповідь –  Свиридюк Альона Романівна, 15а група, 3 курс, науковий керівник ас. Т.І. Гончарук , тема доповіді: «Актуальність запровадження харчової реформи у школярів».

 

 Кафедра вітає переможців та всіх учасників, зичить всім успіхів, швидкої перемоги та миру!

З В І Т про проведення вузівського етапу «Всеукраїнської студентської олімпіади у 2023-2024 навчальному році» з гігієни та екології
07.03.2024

З В І Т

про проведення вузівського етапу «Всеукраїнської студентської олімпіади у 2023-2024 навчальному році» з гігієни та екології в оn-line форматі на базі Microsoft Teams 

 

Кафедра загальної гігієни та екології повідомляє, що 5 березня 2024 року був проведений вузівський тур щорічної Всеукраїнської студентської олімпіади з гігієни та екології. Відповідно до плану проведення олімпіади учасники виконували конкретне завдання, що включало у свою структуру розв’язання ситуаційних задач, тестові завдання та відповіді на теоретичні питання.

 

П.І.Б.

учасника

Курс

Група

Науковий керівник

Питання

Ситуаційні задачі

Тести

Сума балів

Місце

I

II

№1

№2

№3

Бойко Владислав Романович

3 курс, м.ф. №1

Лариса ВАКОЛЮК

0

0

0

0

0

0

0

7

Попадинець Ольга Миколаївна

3 курс, м.ф. №1

Тетяна ТИСЕВИЧ

0

0

0

0

0

7

7

6

Швед Юлія Володимирівна

3 курс, м.ф. №1

Оксана ДУДАРЕНКО

6

6

10

8

8

34

72

1

Черняк Маргарита Олександрівна

3 курс, м.ф. №1

11а

Лариса ВАКОЛЮК

5

6

10

8

8

24

61

2

Дроздецьких Маргарита Андріївна 

3 курс, м.ф. №1

15б

Ольга БРАТКОВА

7

5

0

0

10

23

45

3

Каленіченко Віталій Олександрович

3 курс, м.ф. №2

16б

Тетяна ГОНЧАРУК

0

0

0

0

0

11

11

5

Супрун Тимофій Ігорович

3 курс, м.ф. №2

95б

Оксана ДЯКОВА

6

5

0

0

0

23

34

4

 

  

 Переможці вузівського туру предметної олімпіади:

 

І місцеШвед Юлія Володимирівна – 8а група, 3 курс мед. ф-ту №1

ІІ місцеЧерняк Маргарита Олександрівна – 11а група, 3 курс мед. ф-ту №1 

ІІІ місце Дроздецьких Маргарита Андріївна – 15а група, 3 курс мед. ф-ту №1

І етап всеукраїнської студентської олімпіади
29.02.2024

ОБ’ЯВА

5-6 березня 2024 року о 1700

дистанційно на платформі Microsoft Teams

відбудеться

І етап всеукраїнської студентської олімпіади

 

 

Кафедра загальної гігієни та екології

Спільне засідання студентських наукових гуртків
24.10.2023

 19 жовтня відбулося спільне засідання студентських наукових гуртків кафедри гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Онлайн-захід присвятили Всесвітньому дню продовольства, розглянули питання харчування жителів України під час воєнного стану та сталого розвитку продовольчих систем світу.

 

Під час засідання студентка Національного університету імені О.О.Богомольця  Юлія Талабко представила доповідь на тему «Проблемні питання в харчуванні студентів НМУ», яку підготувала спільно з науковою керівницею гуртка кафедри гігієни та екології, доценткою Анною Благою. Темам гігієни харчування, як одного з основних аспектів воєнного медичного забезпечення та дослідження якості кисломолочного сиру виробленого у різних регіонах Київської області присвятили свої доповіді молоді науковиці  ВНУ імені М.І.Пирогова Анна Василевич та Анна Лабиш. Представлені доповіді викликали жвавий інтерес в учасників, лунали цікаві запитання до їх авторів. Молоді науковці обох університетів прийняли рішення поглиблювати співпрацю та спільну діяльність гуртків, спрямовану на дослідження проблем харчування.

  

На завершення наші студенти отримали запрошення від  київських колег на щорічну конференцію молодих вчених «Annual Young Medical Scientists» Conference (AYMSConf) 2023, що відбудеться 23-24 листопада у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця та самі  запросили киян на конференцію студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Перший крок в науку», що відбудеться у квітні наступного року у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова.

 

 

 

16 жовтня 2023 року відбудеться науково-практична конференція «ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ»
03.10.2023

 

Науково-практична конференція
«ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ»
Присвячується 150-річному ювілею кафедри гігієни та екології №1 Харківського національного медичного університету
16 жовтня 2023 року
Підключиться до конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/7849870971?pwd=WmduOGJxQlE2Rm1IVTd0YzRHenFPZz09
Ідентифікатор конференції:784 987 0971 Код доступа: 12345                                                                                                  

16 жовтня 2023 року відбудеться науково-практична конференція «ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ», присвячена 150-річному ювілею кафедри гігієни та екології №1 Харківського національного медичного університету.

 

Підключення до конференції Zoom:https://us02web.zoom.us/j/7849870971?pwd=WmduOGJxQlE2Rm1IVTd0YzRHenFPZz09

Ідентифікатор конференції:784 987 0971

Код доступа: 12345                                                                                                  

 

Засідання студентського наукового гуртка
03.10.2023

В четвер 28 вересня о 17-00 відбудеться засідання студентського наукового гуртка кафедри загальної гігієни та екології 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AWXk9ocHu-x2SXNut81THVKtDUpUqeGZR2RqfZYYVrbg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c098ecf2-69e5-4e16-ab3f-e7f9274ce9ec&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

В понеділок 12 червня о 12 00 відбудеться нарада кафедри в Microsoft teams
10.06.2023

ОБ’ЯВА

 

 

В понеділок 12 червня о 12 00 відбудеться нарада кафедри в Microsoft teams

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajzvYwUpdlEObkCkrj25NIVOTsjwlhlBcvCNbskrv8CM1%40thread.tacv2/1686314983564?context=%7b%22Tid%22%3a%227346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4%22%2c%22Oid%22%3a%22a7c4cb28-ed00-49a7-8aa4-6a1fc4deadd4%22%7d

 

 

Кафедра загальної гігієни та екології

ПРОТОКОЛ №10 засідання кафедри загальної гігієни та екології від 9.05.2023 року
09.05.2023

ПРОТОКОЛ №10

засідання кафедри загальної гігієни та екології

від 9.05.2023 року

 

Голова: проф. І.В. Сергета

Секретар: ас. Т.М. Вергелес

 

Присутні: зав. кафедри проф. Сергета І.В., доц. Браткова О.Ю., доц. Краснова Л.І., доц. Шевчук Т.В., доц. Латанюк С.О., доц. Редчіц М.А., доц. Ваколюк Л.М., доц. Дударенко О.Б., доц. Дякова О.В., доц. Стоян Н.В., доц. Дреженкова І.Л., доц. Процюк Л.О., ст. викл. Теклюк Р.В., ас. Гончарук Т.І., ас. Тисевич Т.В., ст. лаб. Бондар А.О.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Щодо завершення 2022-2023 навчального року..

2. Обговорення та затвердження методичних матеріалів до проведення диференційного заліку на 3 курсі медичних факультетів №1 та №2 (медицина) з дисципліни “Гігієна та екологія ”.

3. Стан трудової та виконавчої дисципліни співробітників кафедри.

4. Інформація про новинки наукової літератури

5. Різне.

 

1. СЛУХАЛИ: проф. Сергету І.В., доц. Браткову О.Ю., інформацію щодо завершення 2022-2023 навчального року, які зазначили, що відповідно до розпорядження в.о. ректора проф. Петрушенко В.В, весняний семестр 2022/23 навчального року має завершитися: для здовувачів l курсу спеціальностей: 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 225 «Медична психологія» – 21 червия 2023 року; для здобувачів 2 куpcy (у т.ч. нормативний терміи навчання) спеціальностей: 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 225 «Медична психологія»- 9 червня 2023 poкv, для здобувачів V курсу спеціальності 221 «Стоматологія» — 20 червніі 2023 року. Ураховуючи зазначене, рекомендоване провести корекцію календарних планів проведення практичних занять. Проте викладання усіх предметів на кафедрі завершується 2 червня і, отже, якої-небудь корекції навчальні плані не потребують. Не має на МШ курсі і вибіркових дисциплін, які має проводити кафедра. Особливу увагу потрібно звернути на заповнення електронних журналів протягом 3-x діб після складання підсумкових занять та відомостей відповідними уповноваженими особами.             

ВИСТУПИЛИ: доц. Стоян Н.В., доц. Латанюк С.О., доц. Дударенко О.Б., доц. Дреженкова І.Л., ас. Тисевич Т.В., доц. Дякова О.В.

ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома та керівництва інформацію, виклдадену в розпорядженні в.о. ректора проф. Петрушенко В.В.

 

2. СЛУХАЛИ: доц. Браткову О.Ю., доц. Ваколюк Л.М. інформацію про затвердження методичних матеріалів до проведення диференційного заліку на 3 курсі медичних факультетів №1 та №2 (медицина) з дисципліни “Гігієна та екологія.

ВИСТУПИЛИ: проф. Сергета І.В. доц. Стоян Н.В., доц. Шевчук Т.В., ас. Тисевич Т.В

ВИРІШИЛИ: Затвердити методичні матеріали до проведення диференційного заліку на 3 курсі медичних факультетів №1 та №2 (медицина) з дисципліни “Гігієна та екологія

 

3. СЛУХАЛИ: проф. Сергету І.В., доц. Браткову О.Ю., інформацію про стан трудової та виконавчої дисципліни співробітників кафедри.

ВИСТУПИЛИ: ас. Тисевич Т.В., доц. Процюк Л.О., доц. Ондчіц М.А., ст. виклю Теклюк Р.В., ас. Вергелес Т.М., доц. Ваколюк Л.М.

ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома та керівництва.

 

4. СЛУХАЛИ: дас. Вергелес Т.М, щодо інформації про новинки наукової літератури.

ВИСТУПИЛИ: проф. Сергета І.В., доц. Процюк Л.О., ас. Гончарук Т.І.

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до відома та керівництва.

 

 

Голова                                                                            проф. І.В. Сергета

 

 

Секретар                                                                        ас. Т.М, Вергелес

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ XX Наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку - 2023»
21.04.2023

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ

XX Наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку - 2023»

СЕКЦІЯ: Загальна гігієна та екологія

І місце – Григоренко Марина Вячеславівна, 8б група, 3 курс. “Вплив періодичного відключення електроенергії на здоров’я студентів та визначення альтернативного джерела штучного освітлення, що найкраще відповідає гігієнічним вимогам”.

І місце – Козар Тарас Ігорович, “Гігієнічна оцінка напруженості праці оператора при виробництві нанопорошку діоксиду титану методом термічного синтезу на багатосекційній обертовій печі”. НМУ ім. Богомольця

ІІ місце – Талабко Юлія Олексіївна, Elimam Noon O., “Порівняльна гігієнічна характеристика вмісту трансжирів в харчуванні студентів НМУ та університетів зони затоки”. НМУ ім. Богомольця

ІІ місце – Біда Марія Олександрівна, Сологуб Анастасія Володимирівна, 14б група, 3 курс. “Дослідження емоційного вигорання у медиків за допомогою тестів”.

ІІІ місце – Чукань Ярослава Михайлівна, Степаненко Діана Віталіївна, 16б група, 4 курс. “Думка студентів Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова про свою підготовку в умовах дистанційного навчання”.

ІІІ місце – Швабська Аліна Назарівна, 9а група, 2 курс. “Дослідження стану ґрунту присадибної земельної ділянки методом біоіндикації”.

Краща стендова доповідь – Андрушко Олександра Олександрівна, 3а група, 3 курс. “Вплив мікропластику на екологію нашої планети”.

 

Засідання студентського наукового гуртка
20.04.2023

ОБ’ЯВА

 

28 квітня (четвер) 2023 року в 1700

відбудеться

засідання студентського наукового гуртка

з гігієни та екології

Online на базі  Microsoft Teams

 

Керівник студентського наукового гуртка з гігієни та екології –

асистент Гончарук Тетяна Іванівна, тел.: +38-068-422-21-84. goncharuktanja@gmail.com

ХХ міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених
20.04.2023

ОБ’ЯВА

 

СЕКЦІЯ: Загальна гігієна та екологія

 

21 квітня 2023 року в 1300

у дистанційному форматі (on-line) на базі платформи Google Meet (https://meet.google.com/wax-akor-rto) відбудеться

ХХ міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю “Перший крок в науку – 2023”

Результати першого (вузівський) етап олімпіади з гігієни та екології (27-28 лютого 2023 року)
28.02.2023

 

ПРОТОКОЛ


проведення першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2022-2023 навчальному році  

з гігієни у дистанційному форматі (on-line) на базі платформи Microsoft Teams.


27-28 лютого 2023 р.


Кафедра загальної гігієни та екології 


Викладачі кафедри: проф.ЗВО Ігор СЕРГЕТА, доц. ЗВО Ольга БРАТКОВА доц. ЗВО Лариса ВАКОЛЮК, доц. ЗВО Людмила ПРОЦЮК, асистент ЗВО Наталя ЛУКІНА, доц. ЗВО Оксана ДЯКОВА, доц. ЗВО Тарас ШЕВЧУК


Переможці вузівського туру предметної олімпіади з гігієни 2022-2023 н.р.:

І місце — Онгарбаєва Юлія Андріївна , 17 б група, 3 курс медичного факультету

ІІ місце — Герзон Артем Максимович 6 а група, 3 курс медичного факультету

ІІІ місце — Латюк Руслан Володимирович , 4 a група, 3 курс медичного факультетуд

                    Федор Богдан Андрійович, 7 а група, 3 курс медичного факультету

 

П.І.Б.

учасника

Курс

Група

Науковий керівник

Практичні навички

Ситуаційні задачі

Тести

Сума балів

Місце

I

II

№1

№2

Онгарбаєва

Юлія Андріївна

3 курс, м.ф.№2

17б

Оксана ДУДАРЕНКО

4

5

5

5

13

32

I

Закліцька Анастасія Володимирівна

3 курс, м.ф.№1

14б

Людмила ПРОЦЮК

4

3

0

0

14

21

XI

Мороченець

Андрій Васильович

3 курс, м.ф.№1

13а

Лариса ВАКОЛЮК

3

3

4

4

7

21

IX

Харченко

Владислав Володимирович

3 курс, м.ф.№1

Тарас ШЕВЧУК

3

3

5

3

0

14

XVI

Захарченко

Тетяна Олександрівна

3 курс, м.ф.№2

17а

Наталя ЛУКІНА

4

4

4

0

7

19

XII

Федор

Богдан Андрійович

3 курс, м.ф. №1

Тетяна ТИСЕВИЧ

3

4

3

4

13

27

III

Матвійчук

Софія Олександрівна

3 курс, м.ф. №2

16а

Тарас ШЕВЧУК

3

4

0

0

14

21

X

Матвійчук

Марія Олександрівна

3 курс, м.ф. №2

16а

Тарас ШЕВЧУК

4

4

4

2

10

24

V

Струс

Олена Василівна

3 курс, м.ф. №2

17а

Наталя ЛУКІНА

4

2

4

0

13

23

VI

Собчук

Олена Олексіївна 

3 курс, м.ф. №1

Ольга БРАТКОВА

2

3

0

0

14

19

XIII

Герзон

Артем Максимович  

3 курс, м.ф. №1

Ольга БРАТКОВА

4

4

4

4

14

30

II

Хоружий

Павло Григорович

3 курс, м.ф. №1

Ольга БРАТКОВА

4

2

0

0

16

22

VIII

Латюк

Руслан Володимирович 

3 курс, м.ф. №1

4a

Тетяна ГОНЧАРУК

4

4

5

5

9

27

III

Стецик

Вікторія Володимирівна

3 курс, м.ф. №1

Тетяна ГОНЧАРУК

3

3

5

3

11

25

IV

Трачук

Руслан Ростиславович

3 курс, м.ф. №1

12а

Тетяна ТИСЕВИЧ

3

3

5

3

0

14

XVII

Гриня

Катерина Сергіївна

3 курс, м.ф. №2

18а

Станіслав ЛАТАНЮК

2

4

0

3

6

15

XV

Хотян

Марина Анатоліївна

3 курс, м.ф. №1

Тетяна ГОНЧАРУК

3

4

5

5

0

17

XIV

Гончарова

Єлизавета Сергіївна

3 курс, м.ф. №1

Оксана ДУДАРЕНКО

4

3

3

3

9

22

VII

Перший (вузівський) етап олімпіади з гігієни та екології
17.02.2023

ОБ’ЯВА

27-28 лютого 2023 року о 1700

відбудеться

Перший (вузівський) етап олімпіади з гігієни та екології

Online на базі Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join

Координатор: к.мед.н., доцент ЗВО Лариса Миколаївна ВАКОЛЮК

тел.: +380674339838

  vakolyuklarysa@gmail.com

The timetable for retaking modules and credits (differentiated credits) in hygiene and ecology for foreign students
09.02.2023

 

 

 

YOU HAVE POSSIBILITY TO RETAKE MISSED MODULE 1, MODULE 2 OR CREDIT AT HYGIENE AND ECOLOGY DEPARTMENT FOR THE CURRENT OR PREVIOUS SEMESTERS ONLINE 

 

1.

Assoc.Prof. Larysa Vakoliuk

14.02

2.

Assoc.Prof. Inna Drezhenkova

16.02

3.

Assoc.Prof. Oksana Dudarenko

21.02

4.

Assoc.Prof. Oksana Dyakova

23.02

5.

Assoc.Prof. Ludmyla Protciuk

28.02

6.

Assoc.Prof. Natalya Stoyan

2.03

7.

Lecturer Ruslan Tekliuk

9.03

8.

Lecturer Tetyana Tysevych

14.03

9.

Lecturer Tetyana Verheles

16.03

 

TIME TO RETAKE - 5 PM- 6 PM

 

Link for the Microsoft Teams platform

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKuoc9VHyxGoPjKkkzpfsoFeMK5Yi9OQfTgAOjZTTa8E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a214f48d-38b1-4697-bd3a-7808efd0d17c&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

 

The note for students

You can contact the teacher at the following phone number:

 

1.

Vakoliuk L.M.

067-433-98-38

2.

Dudarenko O.B.

067-696-61-94

3.

Dyakova O.V.

098-538-63-93

4.

Stoyan N.V.

097-775-69-60

5.

Tekliuk R.V.

097-282-13-14

6.

Drezhenkova I.L.

067-257-84-65

7.

Protsyuk L.O.

097-049-33-67

8.

Tysevych T.V.

097-157-74-70

9.

Vergeles T.M.

097-664-71-18

 

 

 

Head of General Hygiene and Ecology Department

 

prof. of  HEI  Igor SERHETA

 

21-22 квітня відбудеться ХХ Наукова конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку – 2023»!
29.01.2023

Вельмишановні колеги!


Повідомляємо, що 21-22 квітня відбудеться ХХ Наукова конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку – 2023»! 

 

Звертаємо Вашу увагу, що останній термін прийому тез - 01.03.2023 року.

 

Список доповідачів Вам необхідно подати в окремому файлі, вкладеному у повідомлення на пошту- sss.zastorgmet@gmail.com

 

Останній термін подачі доповідачів – 04.03.2023.

Графік видачі підрічників_січень 2023 року
15.01.2023

Засідання студентського наукового гуртка
02.01.2023

Засідання студентського наукового гуртка відбудеться в останній четвер місяця – 23 лютого 2023 року о 17.00 в онлайн форматі. Керівник наукового гуртка – ас. Тетяна Гончарук.

До відома студентів медичних №1 і №2, стоматологічного та фармацевтичного факультетів!
28.12.2022

Відповідно до розпорядження № 56 від 27 грудня 2022 року відпрацювання практичних занять та незадовільних оцінок за осінній семестр на кафедрі загальної гігієни та екології проводяться протягом канікулярного періоду без дозволів в on-line режимі за домовленістю з викладачем академічної групи (підгрупи).

 

Відпрацювання боргів за минулі семестри проводяться за індивідуальними графіками з дозволу деканатів.

 

Кафедра загальної гігієни та екології

Електронний підручник "Гігієна та екологія" (2021, україномовний підручник, 2022, англомовний підручник)
03.10.2022

 

Видавництво «НОВА КНИГА» пропонує
доступ до електронних навчальних видань
на платформі Vilibri
Щоб скористатися ресурсом перейдіть за посиланням
https://vilibri.com.ua/
або відскануйте QR-код
Початок роботи на платформі Vilibri
1. Зареєструйтеся на сайті*. Форма реєстрації знаходиться у розділі
Почати сеанс
2. Увійдіть у кабінет
3. Додайте у кошик потрібні видання з Головної сторінки сайту або з
Каталогу
4. Отримайте книгу БЕЗКОШТОВНО
* реєстрація може зайняти певний час, слідкуйте за повідомленнями від
Vilibri у вашій пошті
Тепер КНИГА доступна Вам для роботи!
Вона буде зберігатися на віртуальній книжковій полиці – це розділ Власні
книжки
Як працювати з книгою?
1. Читати! Ви можете автоматично переходити по розділах у
відповідності до ЗМІСТУ
2. Робити ЗАКЛАДКИ
3. Робити НОТАТКИ
Ваші НОТАТКИ будуть доступні для друку та збереження у файл .pdf. Для
цього ми передбачили розділ Мої нотатки у персональному кабінеті.
З часом книг на платформі Vilibri буде більше
Завдяки кафедрі гігієни та екології №1 книги
Гігієна та екологія : підручник / за заг. ред. В. Г. Бардова. –
Вінниця : Нова Книга, 2020
Hygiene and Ecology: student’s book = Гігієна та екологія:
підручник /ed. by V. G. Bardov. Translation from Ukrainian ed. —
Vinnytsia : Nova Knyha, 2022
доступні безкоштовно для студентів Національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця
Щоб скачати ці підручники на платформі Vilibri виконайте наступні дії
1. Зареєструйтеся на сайті*. Форма реєстрації знаходиться у розділі
Почати сеанс
2. Зайдіть на сторінку обраної книги
3. Завантажте з закладки «Фрагмент книги» повний текст підручника
І зробіть це вчасно:)
Бажаємо успішного навчання!
Паперові книги можна придбати на
сайті видавництва НОВА КНИГА
nk.in.ua

Шановні студенти!

 

Видавництво «НОВА КНИГА» пропонує доступ до електронних навчальних виданьна платформі Vilibri.


Щоб скористатися ресурсом перейдіть за посиланнямhttps://vilibri.com.ua/або відскануйте QR-код (представлений у розділі "Бібіліотека")

 

Початок роботи на платформі Vilibri.


1. Зареєструйтеся на сайті*.

Форма реєстрації знаходиться у розділі Почати сеанс


2. Увійдіть у кабінет


3. Додайте у кошик потрібні видання з Головної сторінки сайту або зКаталогу

 

4. Отримайте книгу БЕЗКОШТОВНО* реєстрація може зайняти певний час, слідкуйте за повідомленнями відVilibri у вашій пошті


Тепер КНИГА доступна Вам для роботи!Вона буде зберігатися на віртуальній книжковій полиці – це розділ Власнікнижки


Як працювати з книгою?

1. Читати! Ви можете автоматично переходити по розділах увідповідності до ЗМІСТУ

2. Робити ЗАКЛАДКИ

3. Робити НОТАТКИ

Ваші НОТАТКИ будуть доступні для друку та збереження у файл .pdf.

Для цього ми передбачили розділ Мої нотатки у персональному кабінеті.


З часом книг на платформі Vilibri буде більше!

 

 

Сonsultations-Hyg-September-2022
30.08.2022

 

YOU HAVE POSSIBILITY TO RETAKE MISSED CLASSES FOR THE PREVIOUS SEMESTERS ONLINE

for English-media students

From 29 of August till 2nd of September scheduled time for retake from 1000 to 1200 AM

From 5th of September till 18th of September Scheduled time for retake from 1630 to 1830 PM

 

1.

Assoc.Prof. Dyakova O.V.

29.08

7.09

16.09

2.

Assoc.Prof. Stoyan N.V.

30.08

8.09

 

3.

Assoc.Prof. Dudarenko O.B.

31.08

9.09

 

4.

Assoc.Prof. Protsuk L.O.

1.09

12.09

 

5.

Assoc.Prof. Drezhenkova I.L.

2.09

13.09

 

6.

Lecturer Tekliuk R.V.

5.09

14.09

17.09 (10 to 12 AM)

7.

Lecturer Tysevych T.V.

6.09

15.09

 

 

Link for the Microsoft Teams platform https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKuoc9VHyxGoPjKkkzpfsoFeMK5Yi9OQfTgAOjZTTa8E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a214f48d-38b1-4697-bd3a-7808efd0d17c&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

 

Head of General Hygiene and Ecology Department

 

prof. of  HEI  Igor SERHETA

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 15 засідання кафедри загальної гігієни та екології від 25.04.2022 р. Про проведення підсумкових контролів у 2021-2022 навчальному році та форму їх проведення на кафедрі загальної гігієни та екології.
27.04.2022

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 15

засідання кафедри загальної гігієни та екології

від 25.04.2022 року

 

Голова: проф. І.В. Сергета

Секретар: ас. Т.М. Вергелес

 

Присутні: зав. кафедри проф. Сергета І.В., доц. Браткова О.Ю., доц. Краснова Л.І., доц. Шевчук Т.В., доц. Латанюк С.О., доц. Редчіц М.А., доц. Ваколюк Л.М., доц. Дударенко О.Б., доц. Дякова О.В., доц. Стоян Н.В., ас. Дреженкова І.Л., доц. Процюк Л.О., доц. Панчук О.Ю., ст. викл. Теклюк Р.В., ас. Гончарук Т.І., ас. Лукіна Н.Ю., ас. Тисевич Т.В., ас. Вергелес Т.М., ас. Брюховецька Ю.С., ст. лаб. Бондар А.О.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про проведення підсумкових контролів у 2021-2022 навчальному році та форму їх проведення на кафедрі загальної гігієни та екології.

 

1. СЛУХАЛИ: проф. Сергету І.В., який відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року “Про введення воєнного стану в Україні”, листа МОН Україні №1/3417-22 від 10.03.2022 року ”Про завершення начального року” та Наказу Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова №157 від 11.03.2022 року ”Про відновлення навчального процесу в період воєнного стану”,  висунув пропозиції щодо проведення диференційованих заліків з гігієни та екології та військової гігієни у 2021-2022 навчальному році з урахуванням особливостей військового стану у країні.

 

В обговоренні викладацький склад одноголосно підтримав пропозиції.

 

ВИРІШИЛИ:

 1. Провести підсумкові контролі у 2021-2022 навчальному році з гігієни та екології та військової гігієни на останньому занятті у дистанційному форматі для всіх спеціальностей.
 2. Диференційовані заліки приймати у форматі, який передбачає вирішення в усній формі однієї ситуаційної задачі з дисципліни, яка буде представлена студенту на слайді в онлайн-форматі, та висвітлення суті однієї з практичних навичок, яку надасть студенту викладач. Якщо є сумніви під час оцінювання знань студента, можливе одне додаткове теоретичне запитання. Перелік ситуаційних задач, практичних навичок та теоретичних запитань, в яких має орієнтуватися студент, представлені на сторінці кафедри у відповідних розділах.
 3. Якщо під час відповіді студента на диференційованому заліку оголошують повітряну тривогу – студент закінчує свою відповідь в скороченому варіанті і оцінювання проводиться з урахуванням характеристики студента, а саме поточної його успішності. Проведення підсумкового контролю для залишившихся студентів відтерміновується до відбою повітряної тривоги. В разі вичерпання часу пари – студенти складають підсумковий контроль за домовленістю з викладачем у будь-який зручний інший час, але не пізніше 3-х днів після часу проведення диференційованого заліку.
 4. Якщо у студента немає можливості вийти на онлайн-зв’язок у час, призначений для проведення підсумкового контролю (відсутність інтернет-з’єднання, електроенергії, перебування в укритті під час повітряної тривоги тощо), він має повідомити викладача будь-яким зручним способом за допомогою повідомлення у месенжерах або телефонного зв’язку та домовитися про складання підсумкового контролю в будь який інший зручний час, але не пізніше 3-х днів після часу проведення диференційованого заліку.
 5. Критерії оцінювання знань студента:

71-80 балів: Студент повинен знати особливості впливу чинників навколишнього середовища на організм людини, передусім тих, що можуть призводити до виникнення будь-якої патології, та основні екологічні регламенти забезпечення ефективного природокористування, вміти визначити найбільш адекватні та доцільні заходи щодо запобігання виникненню можливих патологічних зрушень у стані здоров’я внаслідок впливу несприятливих чинників довкілля. Відповіді під час проведення підсумкового контролю мають глибокий, змістовний та конкретний характер. Демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок, вільно розв’язує ситуаційні задачі.

61-70 балів: Студент повинен знати основні закономірності впливу чинників навколишнього середовища на організм людини. Відповіді під час підсумкового контролю достатньо змістовні, адекватно відбивають основні розділи навчальної програми. Має практичні навички, однак не в повному обсязі,  вирішує ситуаційні задачі із невеликими труднощами та/або незначними помилками.

50-60 балів: Студент повинен володіти обов’язковим мінімумом знань щодо чинників навколишнього середовища та їх впливу на організм людини. Відповіді під час проведення підсумкового контролю неповні, здебільшого обмежуються простим переліком складників, ознак, рис, без найменших подробиць. Студент володіє мінімумом практичних навичок. Ситуаційні задачі розвʼязує з помилками, відповіді не повні.

0-49 балів: Студент не володіє обов’язковим мінімумом знань щодо чинників навколишнього середовища, особливостей їх впливу на організм людини. Відповіді під час проведення підсумкового контролю не мають конкретного характеру, студент не може дати жодної правильної відповіді або дає лише приблизну відповідь на одне-два запитання. Студент не володіє мінімумом практичних навичок. Ситуаційні задачі не розвʼязує або розвʼязує із значними помилками.

Мінімальна кількість балів становить 50, при кількості балів менше 49 підсумковий контроль не зараховується.

 1. Дані про форму проведення та критерії оцінювання підсумкового контролю оприлюднити на сайті кафедри.
 2. Результати щодо успішності студентів занести в електронні журнали протягом 3-х днів після складання підсумкових контролів.

 

 

 
   


Голова                                                                            проф. І.В. Сергета

 
   

 

 

Секретар                                                                        ас. Т.М. Вергелес

 

Перегляд відкритої лекції д.мед.н. Панчука О.Ю.
27.03.2022

Оголошення

Протягом березня 2022 року проводиться перегляд відкритої лекції д.мед.н. Панчука О.Ю. на тему: “Гігієнічні основи здорового способу життя. Актуальні питання особистої гігієни. Сучасні проблеми психогігієни та психопрофілактики. Гігієнічні основи медичної біоритмології”. Запрошуються усі бажаючі.

Всеукраїнська студентська олімпіада 2021-2022 навчального року
11.03.2022

В І Т А Є М О        П Е Р Е М О Ж Ц І В !

 

22 лютого 2022 на кафедрі загальної гігієни та екології було проведено вузівський етап «Всеукраїнської студентської олімпіади 2021-2022 навчального року» з гігієни та екології в Online на базі Microsoft Teams

 

 

І місце –  Черняк Єлизавета Олександрівна – 17а група, 3 курс медичного факультету

 

ІІ місце – Звонковська Владислава Андріївна – 5б група, 3 курс медичного факультету

 

 

ІІІ місце –  Вікол Анастасія Русланівна – 3а група, 3 курс медичного факультету

                    Грижимайло Артем Володимирович – 15б група, 3 курс медичного факультету

 

 

Кафедра загальної гігієни та екології рекомендує даних студентів для участі у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Перший (вузівський) етап олімпіади з гігієни та екології
10.02.2022

ОБ’ЯВА

 

22 лютого (вівторок) 2022 року в 1700

відбудеться

Перший (вузівський) етап олімпіади з гігієни та екології

Online на базі  Microsoft Teams

Керівник доцент кафедри загальної гігієни та екології Людмила Іванівна КРАСНОВА, тел.: 096-734-60-09.  krasnowaludavnmu@gmail.com

ЗВІТ про переможців XVІІІ Наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку - 2021» Секція: Загальної гігієни та екології
15.04.2021

15 квітня 2021 р. відбулась он-лайн конференція студентів та молодих вчених – секція Загальної гігієни та екології. В роботі конференції взяли участь 30 чоловік. Заслухали 9 доповідей, підготовлених студентами, 1 стендову доповідь та 3 доповіді молодих вчених.

 

Призові місця розподілені наступним чином:

 

І місце –  Тартачний Павло Володимирович, Котвіцька Марія Валентинівна,  Клімішина Анастасія Вікторівна –  студенти 3-го курсу 7а групи за доповідь: «Особливості територіальної залежності дефіциту вітамінів та мікроелементів населення України та шляхи його подолання»;

Белінська Ольга Русланівна – студентка 3 курсу 95б групи та Плавков Олег Михайлович – студент 3 курсу  8б групи за доповідь «Інтернет-адикція у студентів-медиків».

 

ІІ місце – Хотячук Лілія Олександрівна та Черначук Анастасія Петрівна – студентки 3 курсу 12б групи за доповідь: «Визначення ступеня хронічної втоми серед студентів в умовах онлайн навчання»;

Артеменко Ірина Юріївна, студентка 3 курсу 1а групи за доповідь «Гендерні особливості індексу щастя в Україні».

 

ІІІ місце –  Гіс Ярослав Валерійович – студент 3 курсу 16б групи за доповідь: «Гігієна роботи за комп’ютером»;

Лунько Олена Дмитрівна – студентка 3 курсу групи 16б групи за доповідь «Вплив складнокоординаційних видів спорту на формування постави у дітей».

 

Краща стендова доповідь –  Зьомко Вікторія Вікторівна – студентка 3 курсу 7б групи за доповідь «Гігієнічне значення червоної риби. Чим корисні представники лососевих».

Список студентів і молодих вчених, які приймають участь XVІІІ міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку – 2021” Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

 

Список студентів і молодих вчених,

які приймають участь XVІІІ міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку – 2021”

Кафедра загальної гігієни та екології

 

1. Артеменко Ірина Юріївна, 1а група, 3 курс медичного факультету №1

2. Ассефа Анастасія Вергесаївна, група 7б, 3 курс медичного факультету №1

3.  Басюл Олена Олегівна, група 15б, 3 курс медичного факультету №1

4. Белінська Ольга Русланівна, група 95б, 3 курс медичного факультету №2

5. Біляченко Олена Вадимівна, група 16б, 3 курс медичного факультету №1

 1. Вергелес Тетяна Михайлівна, асистент кафедри загальної гігієни та екології

7. Гіс Ярослав Валерійович, група 16б, 3 курс медичного факультету №1

 1. Гурко Сергій Олексійович,  група 11а, 3 курс медичного факультету №1
 2. Зьомко Вікторія Вікторівна 7б група, 3 курс медичного факультету №1

10.  Клімішіна Анастасія Ігорівна, група 7а, 3 курс медичного факультету №1

11.  Котвіцька Марія Валентинівна, група 7а, 3 курс медичного факультету №1

12.  Крохмаль Вікторія Ігорівна, група 7б, 3 курс медичного факультету №1

13.  Лунько Олена Дмитрівна, група 16б, 3 курс медичного факультету №1

14.  Мурмилюк Дмитро Віталійович, група 15б, 3 курс медичного факультету№1

15.  Плавков Олег Миколайович, 8б група, 3 курс медичного факультету №1

16.  Плюшко Руслан Ігорович, 17а група, 3 курс медичного факультету №1

17.  Процюк Людмила Олександрівна, к.мед.н. асистент кафедри загальної гігієни та екології

18.  Скиба Борис Ярославович, група 13а, 3 курс медичного факультету №1

19.  Собецька Дар’я Михайлівна, 15б група, 3 курс медичного факультету №1

20.  Тартачний Павло Володимирович, група 7а, 3 курс медичного факультету №1

21.  Теклюк Руслан Васильович, старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

22.  Тисевич Тетяна Вікторівна, асистент кафедри загальної гігієни та екології

23.  Хотячук Лілія Олександрівна, 12б група, 3 курс медичного факультету №1

24.  Черначук Анастасія Петрівна, 12б група, 3 курс медичного факультету №1

 

Завідувач кафедри

загальної гігієни та екології 

 

 

проф. І.В. Сергета

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

 

 

 

Протокол № 7 від 25 березня 2021 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол № 7

від 25 березня 2021 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

 

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Т. І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, Л.І. Краснова, к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, krasnowaluda@gmail.com, Т.В.Шевчук к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, Shtaras11@gmail.com, І.І. Мотрук к.біол.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, irinamotruk903@gmail.com, Н.В.Стоян, к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, stoyan.nataliya1987@ukr.net, Н. Ю. Лукіна асистент кафедри загальної гігієни та екології, Lukinanata87@gmail.com

Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 14 студентів.

 

1. Слухали: Клімішіна Анастасія Ігороівна, Тартачний Павло Володимирович, Котвіцька Марія Валентинівна група 7а, 3 курс медичного факультету №1

 

Студенти представили свою роботу: “ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛЕЖНОСТІ ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ D СЕРЕД СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ”

Актуальність: Сьогодні в регіонах України надзвичайно актуальною є проблема діагностики та боротьби з дефіцитами різних вітамінів та мікроелементів. Особливе місце займає саме гіповітаміноз вітаміну D, установлено, що 81,8% жителів країни мають дефіцит цього вітаміну. Факторами ризику серед населення України є вік понад 75 років (84,3%), жіноча стать, ожиріння ( ІМТ понад 35кг/м2 ), дефіцит маси тіла ( ІМТ менше 18,5кг/м2 ), зимова пора року та проживання не в Південному регіоні країни. Так як переважна більшість вітаміну синтезується в організмі в процесі ендогенного синтезу під впливом ультрафіолету, нас зацікавило як саме вплинули карантинні обмеження та зменшення часу перебування населення на сонячному світлі на появу симптоматики дефіциту вітаміну D.

Матеріали та методи: Спостереження проводили серед студентів, які були розділені на дві групи: студенти, які активно дотримувались карантинних обмежень та лімітували свій час перебування на вулиці та в громадських місцях (60 осіб) та студенти, які ігнорували ці обмеження, та продовжували життя в звичному режимі (40 осіб). Наявність дефіциту виявляли шляхом опитування та визначення основних симптомів, таких як: виражена м’язова слабість, біль в суглобах, підвищена ламкість та/або випадіння волосся, а також неспецифічні симптоми: загальна слабість, швидка втомлюваність, роздратованість.

Результати: За результатами дослідження встановлено, що у 38% студентів, спостерігались основні симптоми дефіциту вітаміну D. Виявлена статистична різниця прояву дефіциту вітаміну D між студентами першої групи (в якої симптоми виявили у 46% опитуваних) та студентами другої групи (в якої симптоми виявили у 25% опитуваних).

Висновки: Таким чином, у студентів, які протягом року активно дотримувались карантинних обмежень частіше спостерігались симптоми дефіциту вітаміну D. Для студентів, в яких виявлялись симптоми дефіциту були розроблені гігієнічні поради, які включали зміну харчових звичок на користь продуктів багатих цим вітаміном та перебування на сонці 10–15 хвилин в період між 10–15 годинами.

 

Виступили: Лукіна Н.Ю. асистент кафедри (науковий керівник).

В своєму виступі Наталя Юріївна подякувала студентам за співпрацю та побажала успіхів на майбутнє.

2. Слухали: Р.В. Теклюк, ст. викладач кафедри загальної гігієни та екології

Руслан Васильович представив свою роботу: “АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВЯЗБЕРІГАЮЧОЇКОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЕПІДЕМІЧНИХ ВИКЛИКІВ”

 

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

Протокол № 6 від 25 лютого 2021 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол № 6

від 25 лютого 2021 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

 

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Т.І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, Л.І. Краснова к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, krasnowaluda@gmail.com, Т.В.Шевчук к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, Shtaras11@gmail.com, І.І. Мотрук к.біол.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, irinamotruk903@gmail.com, Н.В.Стоян, к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології,stoyan.nataliya1987@ukr.net, Н. Ю. Лукіна асистент кафедри загальної гігієни та екології, Lukinanata87@gmail.com

Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна 3 курс, 7б група, тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 14 студентів.

 

1. Слухали: Белінську Ольгу Русланівну, 95ба група, 3 курс, медичного факультету №2, Плавкова Олега Миколайовича, 8б група, 3 курс медичного факультету №1

Студенти представили свою роботу: “ІНТЕРНЕТ-Адикція У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ”

Актуальність: Інтернет як засіб передавання інформації є дуже важливим у житті студента-медика. Він допомагає оперативно отримати актуальні знання, продемонструвати їх на парах. Використання інтернету не обмежується начальними цілями – це як соціальні мережі, так і велика кількість різноманітних розваг. Проте надмірне та нераціональне його використання може призвести до розвитку інтернет-адикції (IA).

Мета: З’ясувати поширеність IA серед студентів-медиків 1-4 курсів та розробити практичні рекомендації для її профілактики.

Матеріали і методи: анкетування у Google Forms за методикою Internet Addiction Test (IAT) by Kimberly Young, що складався із 40 питань, на які давалось 5 варіантів відповіді («постійно», «часто», «регулярно», «рідко», «ніколи»). За кожне питання можна було отримати від 1 («ніколи») до 5 балів («постійно»). Було розроблено шкалу брехні (2 питання з однаковим змістом, але різним формулюванням, які зустрічались на початку і в кінці тесту). Якщо різниця балів за ці 2 питання була більше за 1 (2-5), відповідь вважалась недостовірною та до уваги не бралась. Якщо студент набирав від 20 до 49 балів – він звичайний користувач інтернету, від 50 до 79 балів – є деякі проблеми, пов’язані із захопленням інтернетом, більше 80 балів – залежність від інтернету.

Результати: Нами було опитано 89 студентів-медиків 1-4 курсів. 11 відповідей (12.4%) виявилися неправдивими та не оброблялися. За результатами опитування 1 учасник (1.3%) – звичайний користувач інтернету. У 26 (33.3%) респондентів наявне захоплення інтернетом, яке водночас можна скоригувати, але й можна погіршити до залежності. 51 учасник (65,4%) є залежним від інтернету. 32 респонденти (62.7%) нехтують прийомами їжі, щоб провести цей час онлайн. Серед залежних 31 (60.8%) вказали, що у них наявні погіршення сну, які вони пов’язують із щоденним використанням інтернету. 24 студенти (47%) мають відчуття сухості в очах, 10 (19.6% залежних від інтернету) нехтують особистою гігієною, будучи онлайн, у 7 (13.7%) був синдром карпального  каналу (оніміння пальців кисті, пов'язане із защемленням n. medianus).

Висновки: Отже, за результатами IAT 51 студент із 78 виявився залежним. Оскільки немала частина із них нехтує як прийомами їжі, так і особистою гігієною, надважливим чинником у розвитку інтернет-залежності є неправильне планування розпорядку дня (або його відсутність) Занепокоєння викликає те, що люди з інтернет-залежністю замкнуті в собі, не здатні вирішувати реальні пробеми, не потребують особистого спілкування, віддаючи перевагу месенджерам. В них виникають проблеми із здоров’ям – зокрема із зоровим аналізатором (сухість в очах, погіршення зору), погіршення сну. Проте в теперішніх умовах інтернет необхідний у студентському середовищі – це і спосіб отримати оперативну інформацію, і шлях здобування освіти (дистанційне навчання). Тому для попередження IA варто правильно та раціонально розподіляти свій час між його використанням та іншими необхідними заняттями.

 

Виступили: асистент Н. Ю. Лукіна (науковий керівник).

В своєму виступі Наталя Юріївна подякувала за співпрацю студентів та сказала що їх робота на сьогоднішній день є актуальною і заслуговує на перемогу та побажала успіхів на майбутнє.

 

2. Слухали: Зьомко Вікторію Вікторівну 3 курс, 7б група,

Студенти представили свою стендову роботу: “ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЧЕРВОНОЇ РИБИ. ЧИМ КОРИСНІ ПРЕДСТАВНИКИ ЛОСОСЕВИХ”

Виступили: асистент Ю. С.Брюховецька (науковий керівник).

В своєму виступі Юлія Сергіївна подякувала за співпрацю Вікторії та сказала що потрібно доопрацювати її роботу, а також побажала успіхів на майбутнє.

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

Протокол № 5 від 28 січня 2021 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол № 5

від 28 січня 2021 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

 

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Т. І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, Л.І. Краснова к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, krasnowaluda@gmail.com, Т.В.Шевчук к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, Shtaras11@gmail.com, Л.О. Процюк к.мед.н., асистент кафедри загальної гігієни та екології, ludmilaprosuyk@gmail.com 

 

Секретар: Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна 3 курс, 7б група, тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 12 студентів.

 

1. Слухали: Собецьку Дар’ю Михайлівну, 15б група, 3 курс медичного факультету №1

Студентка представила свою роботу: “ВПЛИВ КАРАНТИНУ НА ХАРЧОВУ ПОВЕДІНКУ ТА ІМТ СТУДЕНТІВ”

Актуальність: карантинні обмеження, що пов’язані з пандемією COVID-19 вплинули на всі сфери нашого життя. Локдаун, обмеження соціальних контактів, робота та навчання онлайн призвели до змін у психічному та фізичному здоров’ї населення. Статистично було відмічено збільшення кількості неврозів, депресій та зменшення рухової активності і, як наслідок цього, зростання маси тіла серед дорослого населення України.

Мета: спроба оцінити вплив карантину на індекс маси тіла та виявити можливі зміни харчової поведінки серед студентів різних курсів ВНМУ імені Пирогова.

Матеріали та методи: для дослідження було використано найбільш простий та поширений метод – анкетування, яке містило 16 запитань про можливі зміни в фізичній активності, харчових вподобаннях, схильності до переїдання та провокуючі фактори.

Результати: в проведеному опитуванні взяли участь 209 студентів віком від 17 до 23 років. Було встановлено, що збільшення маси тіла відмітили в себе 41,5% респондентів. Індекс маси тіла, який можна назвати критеріальним показником оцінки харчового статусу людини, серед студентів, маса тіла яких збільшилася під час карантину, зріс в середньому на 1,67 кг/м². Найбільші коливання ваги відмічалися серед дівчат. Серед причин таких результатів на першому місці зареєстровано зменшення фізичної активності різного ступеня, яке спровоковане онлайн навчанням та закриттям громадських місць, зокрема спортзалів. Понад 42% опитаних підтвердили, що їх фізична активність зменшилася в значному ступені, ще 22% відповіли, що зменшилася, але незначно. Ще одним провокуючим фактором стало збільшення споживання їжі, яке спостерігалося серед 51,4% опитаних. За період карантину 61% студентів почали більше споживати хлібобулочних виробів, солодощів, фаст-фуду та снеків. Збільшувати споживання харчових продуктів під час стресу, так би мовити «заїдати» стрес, за результатами опитування схильні 43,3% студентів. Стрес був спровокований різними факторами: на першому місці – навчання, на другому – тривала праця за комп’ютером, на третьому та четвертому відповідно карантинні обмеження та проблеми в родині.

Висновки: карантин став причиною зменшення фізичної активності та зростання стресу серед студентів нашого університету. Так як значний відсоток опитаних схильний до «заїдання» негативних емоцій, було відмічено збільшення споживання їжі, яка містить багато вуглеводів, а саме солодощів, хлібобулочних виробів та фаст-фуду, що призвело до збільшення маси тіла у 41,5% респондентів.

 

Виступили: Браткова О.Ю. (к.мед.н., доц. (науковий керівник).

В своєму виступі Ольга Юріївна подякувала Дар’ю за співпрацю та побажала успіхів на майбутнє.

 

2. Слухали: Артеменко Ірина Юріївна, 1а група, 3 курс медичного факультету №1

Студентка представила свою роботу: “ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНДЕКСУ ЩАСТЯ В УКРАЇНІ”

Актуальність: у 2020 р. Україна посіла 123 місце серед 153 країн щодо Індексу щастя (за 2019 р. Україна посідала 133 місце серед країн світу). Аналізуючи цей показник, ми спостерігаємо, то різке збільшення в порівняні з 2018/2019 – 8%/33%, та різке зменшення 2019/2020 – 33%/14% відповідно.

Мета: нашої роботи полягає у проведенні аналізу даних власного анкетування Індексу щастя і дослідження проведеного Фондом Демократичної ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології щодо факторів, які погіршують Індекс щастя.

Матеріали та методи: аналітичний, системний, описовий, порівняльний, за допомогою власного опитувальника.

Результати: із 450 респондентів, які прийняли участь в добровільному анонімному анкетуванні були особи віком від 18 і старше 60 р. як це передбачено Gallup International (EoY). Із всіх респондентів представниці жіночої статті становило – 69,6% – і 30,4% чоловічої статі, середній вік склав 32 роки.

 За результатами наших досліджень встановлено, що індекс щастя залежить від стану здоров’я людини і тому на питання в анкеті більшість 33,1 % вважають себе цілком здоровими (із них 10,4% чоловіків, 22,7% жінок), а 69,2% респондентів відповіли, що мають проблеми зі здоров’ям (із них 20,7% чоловіків, 48,5% жінок). При цьому 56,4% респондентів займаються спортом (із них 21,5% чоловіків, 34,9% жінок), а 43,6% не займаються спортом (із них 8,9% чоловіків, 34,7% жінок). Велику роль на стан людини відіграє здорове, збалансоване харчування, тому на наші питання щодо частоти прийому їжі респонденти відповіли наступним чином: 1 раз на добу –5,6% (з них 1,6% чоловіків, 4% жінок), 2–3 рази на добу – 63,6% (з них 20,5% чоловіків, 43,1% жінок), 3–5 разів на добу – 28,9% (з них 6,9% чоловіків, 22,0% жінок) і більше 5 разів – 2% ( з них 22,0% чоловіків і 1,78% жінок). Щодо необхідності збагачення харчових продуктів поживними речовинами респонденти поділились на три групи: 1) раціон обов’язково повинен бути збагачений поживними речовинами – 29,3% (з них 6,4% чоловіків, 22,9% жінок), 2) ні, не обов’язково – 29,6% (з них 11,4% чоловіків, 18,2% жінок) і 41,1% (з них 12,7% чоловіків, 28,4% жінок) звертають увагу тільки сезонно. По відношенню до кількості годин сну на добу наступні результати: перша група яка витрачала недостатньо годин на сон – менше 4 годин – 1,1% (з них 0,8% чоловіків, 0,3% жінок), 5–6 годин – 44,7% (з них 14,5% чоловіків, 30,2% жінок)) і друга група яка дотримувалась режиму сну – 51,3% (7–8 годин – 51,3% (з них 14,4% чоловіків, 36,9% жінок) і більше 9 годин – 2,9% (з них 0,7% чоловіків, 2,2% жінок). Були задоволені якістю свого сну 41,3% (з них 12% чоловіків, 29,3% жінок), а 58,7% (з них 18,5% чоловіків, 40,2% жінок) – не задоволені.

Висновки: таким чином, за даними нашого дослідження 65,6% респондентів задоволені якістю свого життя,  частіше це жінки, а 34,4% незадоволені із-за недотримання принципів здорового способу життя. Індекс щастя може змінитись і досягти високих показників, як в багатьох країнах ЄС, якщо кожний буде відповідально ставиться до свого власного здоров’я (внутрішнього локального відчуття і економічного становища респондентів).

 

Виступили: Лукіна Н.Ю. асистент кафедри (науковий керівник).

В своєму виступі Наталя Юріївна подякувала Ірину за співпрацю та побажала успіхів на майбутнє.

 

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

Протокол № 4 від 24 грудня 2020 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол № 4

від 24 грудня 2020 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

 

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Доц. Краснова Л.І., Т.І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, Р.В. Теклюк, ст. викладач кафедри загальної гігієни та екології, teklyukru@gmail.com, Т.В.Шевчук к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, Shtaras11@gmail.com.

Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна 3 курс, 7б група, тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 12 студентів.

 

1. Слухали: Хотячук Лілія Олександрівна, Черначук Анастасія Петрівна, 12б група, 3 курс.

 

Студентки представили свою роботу: “ВИВЧЕННЯ СИНДРОМУ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ ТА ВІТАМІННОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ”

Актуальність: Щоденне засвоєння великих масивів інформації і постійна боротьба за кращий бал  у студентів призводить до зрушення розпорядку дня, мінімізації відпочинку та порушенню режиму харчування, що веде до розвитку синдрому хронічної втоми. Люди з цією патологією страждають на постійне виснаження, апатію та безсоння, що неодмінно впливає на їх якість життя. Вітаміни – це ессенціальні сполуки, які організм не здатен синтезувати самостійно. Останні дослідження вказують на  вплив їх дефіциту на  розвиток синдрому хронічної втоми. За даними статистики щорічна кількість людей з цією нозологією зростає, що потребує розробки ефективних методів профілактики та корекції даного симптомокомплексу.

Мета: Визначити наявність синдрому хронічної втоми  та вітамінної недостатності в студентів третього курсу в лютому – березні та скласти перелік рекомендацій для профілактики даного стану.

Матеріали та методи: Для пошуку доказових джерел використовувалась література чотирьох баз даних (PubMed, Web of Science, Google Scholar та  Elsevier). Відбір студентів відбувався методом рандомізації. Досліджувана група склала 110 студентів 3–го курсу ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Контрольна група налічувала 20 людей. Оцінку вираження синдрому хронічної втоми проводили за допомогою опитувальників реєстрації та оцінки ступеня хронічної втоми. Вітамінну недостатність оцінювали за наявністю клінічних проявів гіповітамінозу. Статистичну обробку результатів проводили з використанням показників середнього арифметичного значення та стандартного квадратичного відхилення.

Результати: При аналізі ступеня синдрому хронічної втоми визначили, що серед 110 студентів 80% має ознаки хронічної втоми, зокрема у 25 досліджуваних (22,7%) наявна легка форма симптомокомплексу з середнім показником 14±0,91, у 40 (36,4%) – середня ступінь вираження, середні показники якої становили 10,85±0,95. Виражена втома спостерігалася у 19 людей (17,3%) з середнім показником 7,11±0,81, а важка – у 4 студентів (3,6%), середні показники яких складали 4,75±0,5, тоді як у контрольній групі вони становили 21,09±1,64.

У досліджуваній групі наявність гіповітамінозу спостерігалась у 61% респондентів, зокрема дефіцит вітаміну С спостерігався у 17 студентів (15,5%), вітаміну А – у 15людей (14%), вітаміну В2 – у 18 (16%) і вітаміну Р – у 17 досліджуваних (15,5%). Згідно отриманих результатів найбільша кількість студентів – 53 особи (48%) страждає на недостатність вітаміну D.

Висновки: У студентів 3 курсу в досліджуваний період спостерігається розвиток хронічної втоми та недостатність вітамінів C, P, D, A і B2, особливо вітаміну D. Для профілактики розвитку хронічної втоми необхідно провести оптимізацію режиму дня та праці з урахуванням біоритму працездатності, використанням фізичних вправ, достатнього сну, адекватного та збалансованого харчування, збагаченого вітамінами.

 

Виступили: доцент, к.мед.н. Л.І. Краснова  (науковий керівник).

В своєму виступі Людмила Іванівна подякувала за співпрацю студенткам та сказала. що їх робота на сьогоднішній день є актуальною і заслуговує на перемогу, побажала успіхів на майбутнє.

 

2. Слухали: к.мед.н. Л.О. Процюк, асистент кафедри загальної гігієни та екології

Людмила Олександрівна представила доповідь: “ГІГІЄНІЧНІ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВУЗУ”

 

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

Протокол № 3 від 26 листопада 2020 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол № 3

від 26 листопада 2020 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

 

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Т.І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, Т.В. Шевчук к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, Shtaras11@gmail.com.

Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна 3 курс, 7б група, тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 12 студентів.

 

1. Слухали: Біляченко Олену Вадимівну, група 16б, 3 курс

Студентка представила свою роботу: “ПРОБЛЕМА УТИЛІЗАЦІЇ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ”

Актуальність: радіоактивні відходи – це особливий вид матеріалів, що містять ізотопи хімічних елементів, і які не можуть бути використані у жодних технологічних процесах. Проблема ядерних відходів постала у середині XX століття з розвитком атомної енергетики та ядерної зброї. Основними джерелами радіоактивних відходів в Україні є атомні електростанції, наукові центри, підприємства з видобування та переробки уранової руди, а також діагностичні та лікувальні заклади охорони здоров’я. Основною проблемою радіоактивних відходів є труднощі у зберіганні, транспортуванні та переробці небезпечних матеріалів.

Мета: дослідити властивості радіоактивних відходів різного походження, встановити шляхи їх безпечного транспортування та утилізації

Матеріали та методи: збір, аналіз і порівняння інформації з сучасних українських та іноземних джерел щодо знешкодження та довгострокового зберігання радіоактивних відходів.

Результати: умови зберігання та утилізації залежать від властивостей матеріалів – для твердих, рідких і газоподібних речовин застосовують різні підходи; крім того, важливими є такі показники як активність та період напіврозпаду радіоактивних речовин. Для тимчасового зберігання високоактивних відходів використовують резервуари для відпрацьованого ядерного палива, що дає можливість розпаду короткоживучих ізотопів. Довготривале зберігання радіоактивних відходів вимагає їх консервації у формі, яка не буде вступати в реакції і руйнуватися протягом довгого часу. Переробка радіоактивних матеріалів спрямована на безпосередню трансформацію агрегатного стану або властивостей радіоактивної речовини, тому для кожного типу радіоактивного матеріалу методи проведення подібної процедури різняться: для рідких – осадження і дистиляція, для твердих - спалювання, пресування і кальцинація, для газоподібних - хімічне поглинання і фільтрація. Оскільки значна кількість радіоактивних речовин не підлягає утилізації і вторинній переробці, єдиним методом уникнення забруднення середовища такими відходами є їх остаточне поховання.

Висновки: у ХХІ столітті розроблено нові підходи до перетворення та утилізації радіоактивних відходів, впровадження сучасних методів дає можливість уникнути негативного впливу на довкілля, власне організм людини, зменшити вартість знешкодження та створити безпечні умови праці для людей, що контактують з ізотопами. Можливість вторинного використання таких речовин є технологією майбутнього, що набуватиме поширення у всьому світі протягом найближчих десятиліть.

 

Виступили: Т.І. Гончарук (науковий керівник).

В своєму виступі Тетяна Іванівна подякувала студентку за співпрацю та сказала, що її робота на сьогоднішній день є актуальною та побажала успіхів на майбутнє.

 

2. Слухали: Скиба Борис Ярославович, група 10а, 3 курс

Студент представив свою роботу: “ХВОРОБА МІНАМАТА”

Актуальність: Ртуть – метал сріблясто-білого кольору, відомий своїми властивостями, які людство активно використовує в побуті, в лікуванні, металургії, при створенні вакцин, у виготовленні люмінісцентних ламп, термометрів, в хімічній промисловості. Також відомо, що ртуть та її сполуки мають токсичну дію на організм людини. Актуальність дослідження полягає в тому, що застосування ртуті на хімічних заводах призводить до масових отруєнь як результат неправильної утилізації металу та байдужості магнатів-підприємців. Одним з прикладів «ртутної» катастрофи є хвороба Мінамата (хвороба «котячого танцю»). Хвороба Мінамата - це синдром, наслідок отруєння органічними сполуками ртуті, переважно метилртуттю. Вперше вона була виявлена в Японії, в префектурі Кумамото в місті Мінамата в 1956 році. Симптоми отруєння включали порушення моторики, парестезії в кінцівках, погіршення чіткості мови, ослаблення зору і слуху, а в важких випадках - параліч та порушення свідомості, що завершувалось летальним результатом. Хвороба виникла, коли метилртуть з хімічного заводу Chisso Corporation була випущена в промислові стічні води. Забруднення продовжувалося з 1932 по 1968 рік.

Мета: Зрозуміти механізм розвитку отруєння ртутью та проаналізувати наслідки хвороби Мінамата.

Матеріали та методи: Аналіз статей із бази Google Scholar (Гугл Академія) за 2013-2019 роки.

Результати: Висока токсичність метилртуті зумовлена її розчинністю в ліпідах, що дозволяє їй легше проходити через біологічні мембрани, проникати в головний та спинний мозок, в периферичні нерви, а також перетинати плацентарний бар'єр і накопичуватися в плоді. Метилртуть повністю руйнує нервові клітини центральної нервової системи. Аналіз наслідків захворювань в Японії показав, що у матерів, які перенесли легке отруєння ртуттю, народжувалися діти з важким церебральним паралічем. Хронічне отруєння ртуттю призводило до порушення нервової системи. Такі хворі худнуть, виснажуються, стають дратівливими та схильними до депресивних реакцій. Ці явища отримали назву “ртутний еритизм”. Тремор рук є постійним і досить вираженим. На тлі підвищеної збудливості кірково-підкіркових відділів мозку виникають виражені нейроциркуляторні порушення. До березня 2001 року було 2265 жертв хвороби Мінамата, з них 1784 померли. Більше 10 000 людей отримали компенсацію від компанії. У 2004 році жертвам захворювання було надано 86 мільйонів доларів компенсації.

Висновок: Масове застосування настільки небезпечної речовини повинно контролюватися певною державною структурою, яка буде перевіряти підприємства, що використовують ртуть, щоб не повторювались подібні трагедії.

 

Виступили: Т.І. Гончарук (науковий керівник).

В своєму виступі Тетяна Іванівна подякувала студентові за співпрацю та хорошу доповідь, а також відмітила, що його робота на сьогоднішній день є актуальною, та побажала успіхів на майбутнє.

 

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

Протокол № 2 від 29 жовтня 2020 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021
Протокол №1 від 24 вересня 2020 року засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

Протокол №1

від 24 вересня 2020 року

засідання наукового гуртка на кафедрі загальної гігієни та екології

СЕКЦІЯ: Загальної гігієни та екології

Президія: Т.І. Гончарук, асистент кафедри загальної гігієни та екології, керівник студентського гуртка. – тел.: 0674222184, goncharuktanja@gmail.com, С.О. Латанюк к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, slataniuk@gmail.com, О.Ю. Браткова к.мед.н., доц. кафедри загальної гігієни та екології, oljasia80@gmail.com

Секретар: Зьомко Вікторія Вікторівна 3 курс, 7б група, тел.: 0974670884, zomkovika@dmail.com

Присутні 18 студентів.

Слухали: Т.І. Гончарук.

Тетяна Іванівна розповіла студентам про організацію проведення науково-практичних студентських робіт та їх підготовку для участі в міжвузівській студентській конференції, яка відбудеться в квітні 2021 року. Проінформувала про підготовку студентів до участі в предметній олімпіаді. Розповіла, як проводиться предметна олімпіада на базі кафедри загальної гігієни, а також як проходить підготовка трьох студентів, що зайняли 1-3 місця на олімпіаді, до участі у Всеукраїнській олімпіаді.

Гончарук Т.І. пояснила, як оформляти студентські наукові роботи, виконані на базі кафедри, до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

В подальшому проводиться рецензування студентських наукових робіт, поданих до участі у Всеукраїнському конкурсі, фахівцями кафедри з відбором трьох найкращих робіт для наступного етапу змагань.

На засіданнях студентського наукового гуртка заслуховуються доповіді студентів студентського наукового гуртка.

А сьогодні ми підготуємося до конференції, яка перенесена на 28 листопада 2020 року і переглянемо усі доповіді. 

1. Принципи раціонального харчування для здоров’я студентів-медиків

Доповідачі: І.В. Хлєстова 10а група, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. О.Ю. Браткова

2. Вплив молодого місяця на психічний стан студентів

Доповідачі: Ю.Ю. Хіміч, В.В Лубковська 4б група, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. С. О. Латанюк

3. Гігієнічна оцінка впливу стресу на виникнення шкідливих звичок у студентів вінницького національно медичного університету ім. М.І. Пирогова

Доповідач: В.І Бокоч., А.О., Сущенко Д.С., Мельник 26б група, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Т. В. Шевчук

4. Вплив мобільних пристроїв на когнітивні функції студентів

Доповідач: Г. Алієва, М.Л Гуменюк., П.Р Романюк 25а група, 4 курс

Науковий керівник: асистент Н. Ю. Лукіна

5. Нова парадигма якості вищої освіти України та її вплив на медичну освіти

Доповідачі: К.М. Агафонов 26б група, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Т. В. Шевчук

6. Гігієнічне значення риби. Норми споживання. Захворювання, які може спричинити недоброякісна риба.

Доповідачі: В. В. Зьомко 7б група, 3 курс

Науковий керівник: асистент Ю. С.Брюховецька

Стендова доповідь

1. Авокадо – бездоганний суперфуд?

Доповідачі: А.О. Кондрашова., М.В. Данилевич, А.А. Балян 17б група, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Л. І.Краснова

Доповіді молодих вчених

1. Здоров'язберігаючі аспекти в контексті дистанційного навчання.

Доповідач: к.мед.н. Л.О. Процюк, асистент кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник: д.мед.н., проф. І. В. Сергета

2. Взаємозв'язок шкідливих звичок у підлітків 14-16 років у контексті сформованості їх здоров'язберігаючої компетентності.

Доповідач: Р. В. Теклюк, старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник: д.мед.н., проф. І. В. Сергета

3. Характеристика режиму дня студентів закладів вищої медичної освіти.

Доповідач: Т. В. Тисевич, асистент кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник:к.псих.н., доц. Л.С.Лойко

4. Сучасна екологічна криза: від екології до моралі

Доповідач: Т.М. Вергелес асистент кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник: д.мед.н., проф. І. В. Сергета

Удачі нам усім на конференції.

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

План наукової роботи студентів на кафедрі загальної гігієни та екології в 2020-2021 н.р Student scientific circle, Department of General Hygiene and Ecology
01.04.2021

 

План наукової роботи студентів

на кафедрі загальної гігієни та екології в 2020-2021 н.р

 

№ пп

Вид діяльності

Термін виконання

Виконавці

Примітка

 1.  

Організація проведення науково-практичних студентських робіт та їх підготовка для участі в міжвузівській студентській конференції

протягом року

ас. Гончарук Т.І., викладачі кафедри, студенти

 

 1.  

Засідання наукового студентського гуртка

–″–

–″–

 

 1.  

Заслухати доповіді студентів на секції «Загальна гігієна та екологія»

квітень 2021 р.

–″–

 

 1.  

Підготовка студентів до участі в предметній олімпіаді

протягом року

доцент, к.мед.н. Краснова Л.І.

викладачі кафедри,

 

 1.  

Проведення предметної олімпіади на базі кафедри загальної гігієни

–″–

доцент, к.мед.н. Краснова Л.І.

викладачі кафедри,

 

 1.  

Підготовка трьох студентів, що зайняли 1-3 місця на олімпіаді, до участі у Всеукраїнській олімпіаді

–″–

доцент, к.мед.н. Краснова Л.І.

викладачі кафедри,

 

 1.  

Підготовка та оформлення студентських наукових робіт, виконаних на базі кафедри, до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

–″–

ас. Гончарук Т.І.,

викладачі кафедри,

студенти

 

 1.  

Рецензування студентських наукових робіт, поданих до участі у Всеукраїнському конкурсі, фахівцями кафедри з подальшим відбором трьох найкращих робіт для наступного етапу змагань

–″–

ас. Гончарук Т.І.,

викладачі кафедри,

студенти

 

 1.  

Підготовка до друку та видання друкованих студентських наукових робіт

ХІІ. 2020-ІІІ. 2021 р.

ас. Гончарук Т.І.,

викладачі кафедри,

студенти

 

 1.  

Заслухати наступні доповіді студентів на засіданнях студентського наукового гуртка:

ХІІ. 2020-ІІІ. 2021 р.

ас. Гончарук Т.І.,

викладачі кафедри,

студенти

 

 1.  

«Гігієнічна оцінка впливу стресу на виникнення шкідливих звичок у студентів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова»

жовтень, 2020

Бокач  Владислав Іванович 26б, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Т.В.Шевчук

 

 1.  

«Авокадо – бездоганний суперфуд» 

жовтень, 2020

Кондрашова Анна Олександрівна, Марина Вікторівна Данилевич, Балян Анна Алексанівна 17б, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доцент Л.І. Краснова

 

 1.  

«Вплив мобільних пристроїв на когнітивні функції студентів»

жовтень, 2020

Г. Алієва, М.Л Гуменюк., П.Р Романюк 25а група, 4 курс

Науковий керівник: асистент Н. Ю. Лукіна

 

 1.  

«Вплив молодого місяця на психічний стан студентів»

жовтень, 2020

Лубковська Валерія Валеріївна 20б, 3 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. С.О. Латанюк

 

 1.  

«Нова парадигма якості вищої освіти України та її вплив на медичну освіту»

листопад 2020 року

Агафонов Констянтин Михайлович 26б, 4 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Т.В.Шевчук

 

 1.  

«Профілактика серцево-судинних захворювань у людей різних вікових груп»

26 листопада 2020 року

Моринець Катерина Вікторівна, 14а, 4 курс

Науковий керівник: асистент Т.І. Гончарук

 

 1.  

«Характеристика режиму дня студентів закладів вищої медичної освіти»

листопад 2020 року

Тисевич Т.В. асистент кафедри загальної гігієни та екології.

 

 1.  

«Гігієнічне значення риби. Норми споживання. Захворювання, які може спричинити недоброякісна риба»

листопад 2020 року

В. В. Зьомко 7б група, 2 курс

Науковий керівник: асистент Ю. С.Брюховецька

 

 1.  

«Взаємозв'язок шкідливих звичок у підлітків 14-16 років у контексті сформованості їх здоров'язберігаючої компетентності»

листопад 2020 року

Р. В. Теклюк, старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

 

 1.  

«Принципи раціонального харчування для здоров’я студентів-медиків»

листопад 2020 року

Хлестова Ірина Валентинівна 10а, 3 курс

Науковий керівник: к.мед.н., доц.О.Ю. Браткова

 

 1.  

«Здоров'язберігаючі аспекти в контексті дистанційного навчання»

листопад 2020 року

Л.О. Процюк, к.мед.н. асистент кафедри загальної гігієни та екології.

 

 1.  

Секційне засідання

XVІІ міжнародної наукової медичної конференції студентів та молодих вчених

„Перший крок в науку” 2021

28 листопада 2020 р.

Усі викладачі і студенти гуртківці

 

 1.  

«Гігієна роботи за комп’ютером»

Жовтень 2020 року

Гіс Ярослав Валерійович, група 16б, 3 курс

Науковий керівник: асистент Т.І. Гончарук

 

 1.  

«Вплив складнокоординаційних видів спорту на формування постави у дітей»

Жовтень 2020 року

Лунько Олена Дмитрівна, група 16б, 3 курс

Науковий керівник: асистент Т.І. Гончарук

 

 1.  

«Радіоактивні відходи та їх переробка»

Листопад 2020 року

Біляченко Олена Вадимівна, група 16б, 3 курс

Науковий керівник: асистент Т.І. Гончарук

 

 1.  

«Хвороба Міномата»

Листопад 2020 року

Скиба Борис Ярославович, група 10а, 3 курс

Науковий керівник: асистент Т.І. Гончарук

 

 1.  

«Визначення ступеня хронічної втоми серед студентів в умовах онлайн навчання»

Грудень 2020 р.

Доповідачі: Л.О. Хотячук , 12 Доповідачі: О.Д. Лунько, 16б група, 3 курс

Науковий керівник: доц. Л. І. Краснова

 

 

 1.  

«Проблеми використання дистанційного навчання в умовах коронавірусної інфекції»

Грудень 2020 р.

Доповідачі: Р.І. Плюшко, 17а група, 3 курс

Науковий керівник: асистент Т. М. Вергелес

 

 

 1.  

«Гігієнічні і психофізіологічні особливості формування здоров’я студентів медичного вузу»

Грудень 2020 р.

Доповідач: к.мед.н. Л.О. Процюк, асистент кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник: д.мед.н., проф. І. В. Сергета

 

 1.  

«Харчові звички студентів закладів вищої медичної освіти»

Січень 2021 р.

Доповідач: Т. В. Тисевич, асистент кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник:к.псих.н., доц. Л.С.Лойко

 

 1.  

«Вплив карантину на харчову поведінку і ІМТ студентів»

Січень 2021 р.

Доповідачі: Д.М. Собецька, 15б група, 3 курс

Науковий керівник: доц. О. Ю. Браткова

 

 

 1.  

«Гендерні особливості індексу щастя в Україні»

Січень 2021 р.

Доповідачі: І.Ю. Артеменко, 1а група, 3 курс

Науковий керівник: асистент Н.Ю. Лукіна

 

 1.  

«Гігієнічне значення червоної риби. Чим корисні представники лососевих»

Лютий 2021 р.

Доповідач: В.В. Зьомко 7б група, 3 курс

Науковий керівник: асистент Ю. С.Брюховецька

 

 1.  

«Інтернет-адикція у студентів-медиків»

 

Лютий 2021 р.

Доповідачі: О.Р.Белінська, 95ба група, 3 курс, О.М. Плавков, 8б група, 3 курс

Науковий керівник: доц. Т. В. Шевчук. асистент Н.Ю. Лукіна

 

 1.  

«Актуальність формування здоров’язберігаючої компетентності в умовах сучасних епідемічних викликів»

 

Березень 2021 р.

Доповідач: Р.В. Теклюк, ст. викладач кафедри загальної гігієни та екології

Науковий керівник: д.мед.н., проф. І. В. Сергета

 

 

 1.  

«Особливості територіальної залежності дефіциту вітамінів та мікроелементів населення України та шляхи його подолання»

Березень 2021 р..

Доповідачі:П.В. Тартачний,М.В. Котвіцька, А.І. Клімішина, 7а група, 3 курс

Науковий керівник: асистент Н.Ю. Лукіна

 

 1.  

Секційне засідання

XVІІІ міжнародної наукової медичної конференції студентів та молодих вчених

„Перший крок в науку” 2021

15-17 квітня 2021 р.

Усі викладачі і студенти гуртківці

 

 

 

 

 

Керівник

асистент кафедри

загальної гігієни та екології

 

Т.І. Гончарук

 

 

Чергування викладачів
10.05.2019
Чергування викладачів
10.05.2019

 

Час чергування викладачів

 

 

Час роботи

Понеділок 13.05

Вівторок 14.05

Середа 15.05

Четвер 16.05

П’ятниця 17.05

Субота 18.05

9.00-13.00

Латанюк С.О.

Стоян Н.В.

Ваколюк Л.М.

Браткова О.Ю.

Лукіна Н.Ю.

Редчіц М.А.

13.00 -17.00

Шевчук Т.В.

Фещук Н.М.

Гончарук Т.І.

Латанюк С.О.

Латанюк С.О.

 

 

 

 

 

 

 

Час роботи

Понеділок 20.05

Вівторок 21.05

Середа 23.05

Четвер 23.05

П’ятниця 24.05

Субота 25.05

9.00-13.00

Стоян Н.В.

Стоян Н.В.

Краснова Л.І.

Лукіна Н.Ю.

Редчіц М.А.

Шевчук Т.В.

13.00 -17.00

Фещук Н.М.

Редчіц М.А.

Ваколюк Л.М.

Яцина О.В.

Ваколюк Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

Час роботи

Понеділок 27.05

Вівторок 28,08

Середа 29.05

Четвер 30.05

П’ятниця 31.06

Субота 1.06

9.00-13.00

Браткова О.Ю.

Лукіна Н.Ю.

Краснова Л.І.

Браткова О.Ю.

Краснова Л.І.

Гончарук Т.І.

13.00 -17.00

Гончарук Т.І.

Яцина О.В.

Редчіц М.А.

Яцина О.В.

Шевчук Т.В.

 

 

 

Кафедра загальної гігієни та екології

 

Чергування викладачів
10.05.2019

Наукова діяльність

Міністерство охорони здоров’я України

Вінницький національний медичний університет

ім. М. І. Пирогова

 

 

 

Кафедра загальної гігієни та екології

 

 

 

 

З В І Т

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

ЗА 2023 РІК

 

 


ЗМІСТ

 

№ з/п

Назва розділу

Стор.

1

Кадрове і матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

3

2

Статусні показники діяльності кафедри (підрозділу)

4

3

Перелік НДР, виконуваних на кафедрі

6

4

Участь у доклінічних та клінічних випробуваннях фармпрепаратів

8

5

Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри

8

6

Патентно-ліцензійна діяльність кафедри

10

7

Інформація про підготовку наукових кадрів

10

8

Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок

14

9

Публікаційна діяльність кафедри

16

10

Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві

49

11

Отримані співробітниками нагороди, премії, звання (державні, громадські

54

 

 

 1.     Кадрове і матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

 

1.1  Дані про науково-педагогічних працівників (НПП)

      Кількість співробітників (всього/ з них жінок) – 17 / 11,

                                                                        в тому числі:

1.1.1.                  докторів наук                                               –                      2 / 0

1.1.2.                  кандидатів наук/PhD                                   –                      11 / 7

1.1.3.                  без ступеня                                                  –                      4 / 3

1.1.4.                  пенсійного віку                                           –                      5 / 2

1.1.5.                  професорів                                                   –                      1 / 0

1.1.6.                  доцентів                                                       –                      12 / 8

1.1.7.                  асистентів                                                    –                      4 / 3

1.1.8.                  старших лаборантів                                    –                      0 / 0

1.1.9.                  докторів наук молодших 30 років             –                      0 / 0

1.1.10.              докторів наук молодших 40 років             –                      0 / 0

 

Таблиця 1.1

Список співробітників кафедри, які є членами докторських спеціалізованих рад; координаційних рад МОЗ; експертних рад МОН; експертами НАЗЯВО; експертами МОЗ; опонентами і рецензентами (вказати № ради) у 2023 р

 

№ з/п

ПІБ

Посада

Рада

1.

Cергета І.В.

Завідувач кафедри

загальної гігієни та екології

Член постійно-діючої спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.003.01 при Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України

2.

Cергета І.В.

Завідувач кафедри

загальної гігієни та екології

Член постійно-діючої спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.604.01 при ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України

3.

Cергета І.В.

Завідувач кафедри

загальної гігієни та екології 

Голова разової Спеціалізованої вченої ради ДФ 05.600.058 при Вінницькому національному медичному університеті

 ім. М. І. Пирогова

4.

Cергета І.В.

Завідувач кафедри

загальної гігієни та екології

Голова разової Спеціалізованої вченої ради ДФ 05.600.070 при Вінницькому національному медичному університеті

ім. М. І. Пирогова

 

 • проф. Сергета І. В. протягом понад 20 років був членом спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 у ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України та спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 у Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України, є резервним кандидатом до складу галузевої експертної ради НАЗЯВО України з галузі знань 22 “Охорона здоров’я”, експертом МОН України із підготовки пропозицій щодо пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку України на 2021-2030 роки, членом Експертно-координаційної ради НАМН України з питань реалізації завдань і заходів Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки, заступником Голови комітету фахової експертизи “Гігієна; організація охорони здоров’я” ліцензійних іспитів “Крок 2. Загальна лікарська підготовка” Державної організації “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при МОЗ України”, вченим секретарем Міжнародної академії інтегративної антропології, членом обласної міжвідомчої робочої групи щодо профілактики неінфекційних захворювань Вінницької обласної державної адміністрації, членом атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, членом Президії наукового товариства гігієністів України, членом ГО “Українська Асоціація громадського здоров’я” та головою відокремленого підрозділу ГО “Українська асоціація громадського здоров’я” у Вінницькій області, членом ГО “Всеукраїнська асоціація науковців і лікарів з професійної патології та гігієни праці” та Українська Асоціація громадського здоров’я” та головою відокремленого підрозділу ГО “Всеукраїнська асоціація науковців і лікарів з професійної патології та гігієни праці” у Вінницькій області, членом бюро Колегії психофізіологів Національної медичної палати України, членом Вчених рад університету та медичних факультетів №1 і №2, членом конкурсної комісії університету, членом наукової комісії університету, членом координаційної комісії університету у сфері інтелектуальної власності та академічного плагіату, членом методичної ради по роботі з іноземними студентами, членом методичної ради з медико-теоретичних дисциплін університету.

 

1.2 Матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

Таблиця 1.2

Перелік засобів вимірювальної техніки, яка кафедра отримала/купила/створила у 2023 році

№ з/п

Назва засобу

Показники вимірювання

Рік випуску

Протягом 2023 року кафедра загальної гігієни та екології (у зв’язку з проведенням капітального ремонту навчального корпусу № 2, на базі якого вона розміщена) не отримувала

 

2. Статусні показники діяльності кафедри (підрозділу)

 

2.1. Профілі науково-педагогічних працівників

Таблиця 2.1

 

ПІБ + англ.прізвище 

Посада

Профіль в Google Scholar

Профіль в Scopus

Профіль в

WoScience

1.

Сергета

Ігор Володимирович

 

Serheta/Sergeta, Ihor V.

Доктор медичних наук,

професор, завідувач кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=DqZxVEEAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507647610

https://www.webofscience.com/wos/author/record/127923

 

ResearcherID Web of Science: Q-6219-2019

2.

Браткова

Ольга

Юріївна

 

Bratkova,

Olga Ju.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=pzz4_KsAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224523860

https://www.webofscience.com/wos/author/record/I-1270-2018

 

ResearcherID Web of Science: I-1270-2018

3.

Стоян

Наталія Вікторівна

 

Stoyan,

Nataliya V.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mDC8QHMAAAAJ&hl=uk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209693548

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABD-8673-2020

 

ResearcherID Web of Science:

ABD-8673-2020

4.

Краснова

Людмила Іванівна

 

Krasnova, Ludmila І.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1htl6AcAAAAJ

https://www.scopus.com/home.uri

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZL-0127-2022

 

ResearcherID Web of Science:

GZL-0127-2022

5.

Латанюк Станіслав Олександрович

 

Lataniuk, Stanislav O.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7xIOHa8AAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508189877

 

6.

Ваколюк

Лариса Миколаївна

 

Vakolyuk,

Larysa M.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_K2JGnQAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201421959

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3410750

 

ResearcherID Web of Science:

AEH-0483-2022

7.

Редчіц

Микола Анатолійович

 

Redchits,

Mykola A.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=E3Vi0AgAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16834055100

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZM-7518-2022

 

Researcher ID Web of Science: GZM-7518-2022 

8.

Шевчук

Тарас Володимирович

 

Schevcuk,

Taras V.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=D6jZamUAAAAJ
https://id.elsevier.com/settings/updateProfessionalExperience

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2803681

 

ResearcherID Web of Science:

ACB-2530-2022

9.

Дударенко Оксана Борисівна

 

Dudarenko, Oksana B.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ccSWn0IAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201424434

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZK-6816-2022

 

ResearcherID Web of Science: GZK-6816-2022

10.

Дякова

Оксана Василівна

 

Dyakova,

Oksana V.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=m0m4tmIAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209681264

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2803685

 

ResearcherID Web of Science: ACB-2534-2022

11.

Панчук Олександ Юхимович

 

Panchuk, Olexander Y.

Доктор медичних наук, доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=B6FXMeUAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216804037

немає

12.

Дреженкова

Інна

Леонідівна

 

Drezhenkova, Inna L.

Кандидат біологіч-них наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=j0-A1p0AAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216803324

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZK-2438-2022

 

ResearcherID Web of Science: GZK-2438-2022

13.

Процюк Людмила Олександрівна

 

Protsiuk, Liudmyla O.

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?user=eYcfHwUAAAAJ&hl=uk&oi=ao

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209688010

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAE-1825-2019

 

ResearcherID Web of Science:

AAE-1825-2019

14.

Теклюк

Руслан Васильович

 

Tekliuk,

Ruslan V.

старший викладач кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5gxYJccAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206903875

 

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3246537

 

ResearcherID Web of Science:

ADR-4153-2022

15.

Тисевич

Тетяна Вікторівна

 

Tysevych,

Tatiana V.

асистент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-gMWf-UAAAAJ

https://id.elsevier.com/settings/updateProfessionalExperience

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3204632

 

ResearcherID Web of Science:

ADN-4294-2022

16.

Вергелес

Тетяна Михайлівна

 

Vergeles,

Tatiana M.

асистент кафедри

https://scholar.google.co

m.ua/citations?hl=uk&us

er=LEwR0qAAAAAJ

немає

https://www.webofscience.

com/wos/author/record/AB

D-8678-2020

 

ResearcherID Web of

Science:

ABD-8678-2020

17.

Гончарук

Тетяна

Іванівна

 

Goncharuk, Тetyana І.

асистент кафедри

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5LzAFRUAAAAJ

немає

немає

 

2.2. Кількісні показники діяльності науково-педагогічних працівників (НПП) у 2023 р

                                                                                                                                                                                         Таблиця 2.2

 

Статті

 

Статті за співавторства студента

 

Підручники, посібники

Монографії

Патенти

 

Інформаційні листи

Переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт + переможців Всеукраїнської Олімпіади

Загальна кількість показника

17

6

8

Коефіцієнт участі НПП (Заг.кільк. поділена на кільк. НПП)

1,000

0,352

0,470

 

3. Перелік НДР, виконуваних на кафедрі:

Таблиця 3

Науково-дослідні роботи, що завершились у 2023 р./інформація за роки виконання/

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР

(рік початку і закінчення)

Наукові результати (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна)

Протягом 2023 року кафедра загальної гігієни та екології

науково-дослідних робіт не завершувала

Таблиця 3.1

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2023 р.

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР

(рік початку і закінчення)

Наукові результати (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна)

1.

Особливості функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, стану здоров’я та якості життя учнівської і

студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності: сучасні підходи до

комплексної гігієнічної діагностики, психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки

(Державний реєстраційний номер: 0122U000103, прикладна,

кафедра загальної гігієни та екології, керівник науково-дослідної роботи –

д.мед.н., проф.

І.В. Сергета)

2022–2026

За результатами проведених досліджень опублікована 121 наукова робота, в тому числі 17 статей, з яких 17 статей представлені у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз (1 робота представлена у журналі, що включений до наукометричних баз Scopus і Web of Science), а також 90 тез, в тому числі 37 закордоном, видані 8 колективних монографій і 6 навчальних посібників, до структури яких включені результати проміжної НДР.

Місце впровадження:

навчальний процес та наукова діяльність

закладів вищої освіти медичного і педагогічного профілю МОЗ і МОН України та практична діяльність наукових установ МОЗ і НАМН України.

Медична ефективність:

удосконалення існуючих підходів до комплексної гігієнічної діагностики, психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки особливостей функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, стану здоров’я та якості життя учнівської і студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності, розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища на підставі використання фундаментальних положень адаптаційно-орієнтованого підходу, який забезпечує покращання функціональних можливостей організму та підвищення рівня професійної придатності учнів і студентів тощо.

Соціальна ефективність:

удосконалення перебігу процесів

формування високих функціональних

можливостей і адаптаційних ресурсів організму,

оптимізація перебігу

психофізіологічної,

психічної та соціально-психологічної адаптації

учнів і студентів до умов перебування

в сучасних закладах середньої і вищої освіти.

Економічна ефективність:

Удосконалення і уніфікація

методичних основ проведення оцінки

стану здоров’я та комплексної гігієнічної діагностики психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки особливостей

функціональних можливостей і

адаптаційних ресурсів організму та якості життя учнівської і студентської молоді

за умов впровадження

інноваційних підходів до організації навчальної діяльності, розроблення та

запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного

освітнього середовища.

 

Перелік НДР, що продовжують та плануються виконуватися на кафедрі у 2024 році

Таблиця 3.2

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР

(рік початку і закінчення

Очікувальні результати та їх можливий вплив на показники здоров'я населення.

Очікуваний економічний ефект від впровадження, тощо

1.

Особливості функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, стану здоров’я та якості життя учнівської і

студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності: сучасні підходи до

комплексної гігієнічної діагностики, психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки

(Державний реєстраційний номер: 0122U000103, прикладна,

кафедра загальної гігієни та екології, керівник науково-дослідної роботи –

д.мед.н., проф.

І.В. Сергета)

2022–2026

В ході проведених досліджень

будуть удосконалені існуючі на теперішній час підходи до комплексної гігієнічної діагностики, психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки особливостей функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму, стану здоров’я та якості життя

учнівської і студентської молоді за умов впровадження інноваційних підходів до організації навчальної діяльності, розроблені та запроваджені до практичної діяльності

закладів вищої освіти здоров’язберігаючі технології, спрямовані на створення превентивного освітнього середовища на підставі використання фундаментальних положень адаптаційно-орієнтованого підходу, який забезпечує покращання функціональних можливостей організму та підвищення рівня професійної придатності

учнів і студентів тощо.

Очікуваний економічний ефект

полягатиме в удосконалення методичних основ

проведення оцінки стану здоров’я та комплексної гігієнічної діагностики психофізіологічної і психогігієнічної корекції та прогностичної оцінки особливостей функціональних можливостей і адаптаційних ресурсів організму та якості життя учнівської і студентської молоді

за умов впровадження інноваційних підходів

до організації навчальної діяльності,

розроблення та запровадження здоров’язберігаючих

технологій і створення превентивного освітнього

середовища.

 

4. Участь у доклінічних та клінічних випробуваннях фармпрепаратів

Таблиця 4

Перелік досліджень фармпрепаратів, виконаних кафедрою у 2023 р.

№ з/п

Назва

дослідження

№ протоколу

Дата укладання

Компанія

Спонсор

 

№ та дата експертного висновку дослідження

ПІБ

головного дослідника

 

5. Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри за 2023 рік

В ході проведених досліджень під час виконання планової наукової роботи здійснена комплексна гігієнічна оцінка особливостей психофізіологічної та психічної адаптації студентів медичних закладів вищої освіти за умов використання дистанційних і аудиторних форм організації навчальної діяльності, визначені особливості процесів розвитку психофізіологічних функцій організму та встановлені закономірності формування особливостей особистості дівчат і юнаків за різних форматів навчання, наукове обґрунтовані методики бальної оцінки особливостей перебігу психофізіологічної і психічної адаптації студентів медичних закладів вищої освіти в умовах організації навчальної діяльності в дистанційному (on-line) і в аудиторному (off-line) форматі.

 • Список співробітників кафедри, які є членами редакційної колегії журналів з електронними посиланнями на ці журнали. (ВИДІЛИТИ журнали Scopus, WoS)

№ з/п

П І Б

Посада

Назва журналу та електронне посилання

1.

Сергета І.В.

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

 • член редакційних колегій журналів:

 

– “Довкілля та здоров’я”

(http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua);

 

 

– “Вісник Вінницького національного медичного університету”

(https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal);

 

 

“Public Health Journal

(https://journals.ostroh-academy.rv.ua/index.php/publichealth);

 

 

– “Актуальні проблеми транспортної медицини:

навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія” (http://www.aptm.org.ua);

 

 

 – “Вiomedical and biosocial anthropology”

(https://bba-journal.com/index.php/journal);

 

 

 – “Педагогіка безпеки” (https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb);

 

 

ScientificWorldJournal” (Bulgaria)

https://www.sworldjournal.com;

 

 

“Modern engineering and innovative technologies”

 (Germany)

https://www.moderntechno.de

 

 

 Scientific look into the Future https://www.scilook.eu/index.php/slif

 

 • член редакційної колегії збірника наукових праць:

– “Гігієна населених місць” (http://www.hygiene-journal.org.ua).

 

 • ·  член редакційної ради збірника наукових праць:

– “Актуальні проблеми профілактичної медицини” (http://appm.meduniv.lviv.ua).

 

6. Патентно-ліцензійна діяльність кафедри за 2023 рік

Таблиця 6

Дані про патентно-ліцензійну діяльність кафедри за 2023 р.

Перелік поданих заявок на об'єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, винахідники)

Перелік одержаних охоронних документів на об'єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник)

Посилання на електронний ресурс

Відомості про НОУ-ХАУ

Відомості про об'єкти авторського права (назва, № свідоцтва, автори)

Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назва, № договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат)

НДР, в процесі виконання якої створено об'єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, керівник, строки завершення, джерела фінансування)

Співробітники

кафедри загальної гігієни та екології

патентів протягом 2023 року не отримували

 

 

7. Інформація про підготовку наукових кадрів

 

7.1. Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

          Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт       Таблиця 7.1

Дисертації

 

Виконується на кафедрі

З них:

 

Заплановано у 2023 році

Захищені у 2023 році за планом або із випередженням плану

Затверд-жено МОН України

Знаходя-ться на розгляді у МОН України

Подано до спецрад

Заборгованість

Докторські

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатські

 

 

 

 

 

 

 

Доктор філософії

 

4

(Вергелес Т.М.,

Теклюк Р.В.,

Коваль Н.В.,

Тимчишин Т.П.)

1

(Коваль Н.В – підготов-лена до плану-вання)

1 (Вергелес Т.М.)

 

7.2. Перелік виконуваних на кінець звітного періоду дисертаційних робіт

Таблиця 7.2

Перелік виконуваних дисертаційних робіт співробітниками кафедри

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

            ● докторські

 

 

 

 

 

 

● кандидатські

 

 

 

 

 

 

            ● доктор філософії

1.

Вергелес

Тетяна Михайлівна

Гігієнічна оцінка особливостей психофізіологічної та психічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти за умов використання дистанційних форм навчання

2025

Асистент кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

222

Медицина

2.

Теклюк

Руслан

Васильович

Наукові основи гігієнічнічної оцінки здоро’язберігаючої компетентності сучасних школярів 14-16 років

2024

Старший викладач кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

229

– Громадське здоров’я

3.

Коваль

Наталія Володимирівна

Особливості впливу асоційованих зі стресом захворювань
на психофізіологіч-ний стан операторів безпілотних авіаційних комплексів

2026

Начальник відділення психофізіології та психології

Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону,

аспірант кафедри загальної гігієни та екології

222

Медицина

4.

Тимчишин Тетяна Петрівна

Комплексна оцінка ефективності реабілітації військовослужбовців  із захворюваннями шлунково-кишкового тракту за психофізіологічними показниками  

2027

Лікар-ординатор терапевтичного відділення (з палатами для ендокринологічних та нефрологічних хворих) загально-терапевтичної клініки Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, аспірант кафедри загальної гігієни та екології

222

Медицина

 

 

 

 

7.3. Перелік захищених у 2023 році дисертаційних робіт

Таблиця 7.3

Захищені у 2023 році дисертаційні роботи

№ з/п

ПІБ

Назва теми,

ПІБ керівника

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Дата захисту

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

● докторські

  –

● кандидатські

  –

● доктор філософії

1.

Вергелес

Тетяна Михайлівна

Гігієнічна оцінка особливостей психофізіологічної та психічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти за умов використання дистанційних форм навчанн(науковий керівник: д.мед.н., проф. І.В. Сергета

2025

Асистент кафедри загальної гігієни та екології

222

Медицина

                   

 

7.4. Перелік затверджених у 2023 році МОН України дисертаційних робіт

Таблиця 7.4

Затверджені МОН України у 2023 р. дисертаційні роботи

№ з/п

ПІБ

Назва теми,

ПІБ керівника

Терміни виконання за планом

Номер диплома, дата видачі

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

● докторські

  –

● кандидатські

  –

● доктор філософії

1.

Вергелес

Тетяна Михайлівна

Гігієнічна оцінка особливостей психофізіологічної та психічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти за умов використання дистанційних форм навчанн(науковий керівник: д.мед.н., проф. І.В. Сергета

2025

Асистент кафедри загальної гігієни та екології

222

Медицина

                               

 

 

7.5. Перелік дисертаційних робіт, поданих до спеціалізованих рад у 2023 році

Таблиця 7.4

Дисертаційні роботи, подані до спеціалізованих рад у 2023 році

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де знаходиться спецрада

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

●     докторська

  –

● кандидатські

  –

● доктор філософії

1.

Вергелес

Тетяна Михайлівна

Гігієнічна оцінка особливостей психофізіологічної та психічної адаптації студентів закладів вищої медичної освіти за умов використання дистанційних форм навчання

2025

Вінницький національний

медичний університет ім. М.І. Пирогова

Асистент кафедри загальної гігієни Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

222

Медицина

 

7.6. Перелік боржників за дисертаційними роботами:

Таблиця 7.6

Боржники за дисертаційними роботами

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де знаходиться спецрада

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

● докторська

● кандидатські

● доктор філософії

 

7.7. Клінічна ординатура, аспірантура, докторантура

 

Таблиця 7.7.1

Дані про осіб, які навчалися в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі протягом року

№ з/п

ПІБ

Терміни навчання

Ефективність навчання (захист дисертаційної роботи або за відсутності зазначити причини)

1.

Вергелес

Тетяна Михайлівна

2020-2025

прикріплений здобувач ІІІ року навчання,

навчання відбувається згідно із планом

2.

Коваль

Наталія Володимирівна

2022-2026

аспірант ІІ року навчання,

навчання відбувається згідно із планом

 1.  

Тимчишин

Тетяна

Петрівна

2023-2027

аспірант І року навчання,

навчання відбувається згідно із планом

 

Таблиця 7.7.2

Дані про докторантів, які захистили дисертації або подали їх до захисту до спеціалізованих рад поза ВНМУ

№ з/п

ПІБ

Тема дисертації

Дата захисту

Номер, шифр спеціалізованої ради

Дата затвердження

 

 

7.8. План підготовки докторів та докторів філософії

Таблиця 7.8.1

Докторів наук

Шифр

спе-

ціаль-

ності

Спеціальність

Т е р м і н     в и к о н а н н я

Примітка

Початок у 2023 році

Продовжують

виконувати

Завершують

у 2024 році

згідно

з пла-

ном

поза-

пла-

ном

згідно

з пла-

ном

поза-

пла-

ном

 

Таблиця 7.8.2

Докторів філософії

Шифр

спе-

ціаль-

ності

Спеціальність

Т е р м і н     в и к о н а н н я

Примітка

Початок у 2023 році

Продовжують

виконувати

Завершують

у 2024 році

згідно

з пла-

ном

поза-

пла-

ном

згідно

з пла-

ном

поза-

пла-

ном

222

 

229

Медицина

 

Громадське здоров’я

1

 

3

 

1

 

 

 

 

 

7.9 Планують до аспірантури в наступному році (кількість, форма аспірантури, прізвище аспіранта і керівника)

 

 

8. Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок

 

8.1. Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

Таблиця 8.1

Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

№ з/п

Назва наукового форуму та місце проведення

Участь співробітників кафедри у наукових форумах (чол.)

Термін проведення

Конгресах

З’їздах

Конференціях

1.

Підготовка докторів філософії на сучасному етапі: обмін досвідом та кращі практики, науково-методичної конференції з міжнародною участю,

м. Тернопіль

2

2-3

лютого

2023 року

2.

Навчально-методична конференція

“Актуальні проблеми якісної підготовки медичних кадрів у надзвичайних умов” : навчально-методична конференція ВНМУ

м. Вінниця

9

8 лютого 2023 року

3.

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини”,

м. Київ

1

15

березня 2023 року

4.

The 1st International scientific and practical conference “Modern problems of science, education and society”,

 Kyiv

1

March

26-28, 2023

5.

Сучасні тенденції та перспективи розвитку вищої медичної (фармацевтичної) освіти в Україні : матеріали XX Всеукр. наук.- практ. конф. в онлайн-режимі за допомогою платформи Microsoft Teams,

м. Тернопіль

1

18-19 травня

 2023 року

6.

Наукова конференція співробітників Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова “Наука в період війни»

8

19 травня 2023 року

7,

Науково-практична конференція з міжнародною участю до 100-річчя кафедри гігієни, безпеки праці та професійного здоров’я НМУ

імені О.О. Богомольця

та Всесвітнього дня безпеки пацієнтів

2023 року “Актуальні проблеми безпеки і гігієни лікарень, персоналу і пацієнтів”, м. Київ.

1

15

вересня 2023 року

8.

Громадське здоров’я в соціальному і

освітньому просторі – виклики в умовах воєнного стану та перспективи розвитку: матеріали П’ятого наук. симп. з міжнар. участю з громад. здоров’я,

м.Тернопіль

1

27-28 вересня 2023 року

9,

Профілактична медицина України: проблеми та способи їх вирішення : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 150-річному ювілею кафедри гігієни та екології № 1 Харківського національного медичного університету,

м. Харків

4

16

жовтня

2023 року

10.

Громадського здоров’я та екологічної безпеки України (дев‘ятнадцяті марзєєвські читання) наук.–практ. конф. з міжнародною участю,

м. Київ

1

19

жовтня

2023 року

11.

Науково-практичнa онлайн конференця з міжнародною участю “Актуальні питання фізіології, патологі\ та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків”,

м. Харків

1

15-16 листопада 2023 року

 

 

8.2. Перелік наукових форумів

Таблиця 8.2

Наукові форуми, які були проведенні на базі кафедри

№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Кількість учасників

Посвідчення УКРНТі

На базі кафедрі загальної гігієни та екології

протягом 2023 року наукові форуми не проводились

 

Додається: 1) програма конференції; 2) наказ про проведення конференції;3)матеріали конференції; 4) резолюція завірена проректором з наукової роботи; 5) звіт про проведення конференції;

6) електронний варіант

 

9. Публікаційна діяльність кафедри

                                                                                                                                                                                        

                                                             Кількісні показники                                    Таблиця 9.1

Монографії

Підручники, посібники

Статті, в т.ч.

закордоном

Тези, в т.ч.

закордоном

Статті Scopus/WOS

Методичні

рекомендації

 

Інформаційні листи

Патенти

 

8

– / 6

17 / –

90 / 37

1 / 1

 

Таблиця 9.2

9.2. Перелік публікацій

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

Монографії

1.

Serheta I.V.,

Mostova O.P.,

Stoyan N.V.,

Bratkova O.Yu.,

Dudarenko O.B.,

Drezhenkova I.L.

Regularities of the course of the processes of psychophysiological adaptation among pupils of senior school age with different levels of health

Intellektuelles Kapital – die Grundlage für innovative Entwicklung: Management, Psychologie, Philosophie, Philologie, Rechtswissenschaft, Geschichte, Medizin, Biologie. Monografische Reihe “Europäische Wissenschaft”. Buch 18. Teil 4. 2023. P. 148-157.

Друк. арк. 10,50.

 Наклад 500 прим.

2.

Сергета І.В.

Особливості формування провідних характеристик темпераменту та тривожності у дівчат і юнаків, що відзначаються різним рівнем здоров’я

Innovative ways of

improving medicine, psychology and biology: collective monograph / Khrebtii H. etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2023.

P. 167-179. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2023.MONO.MED.2.

3.

Сергета І.В.

Рівень суб’єктивного контролю особистості учнів та особливості його зрушень в динаміці навчання

у сучасних умовах

Actual problems of

education and

science in the conditions of war : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks California : GS Publishing Services, 2023. Р. 129-141.

4.

Сергета І.В.

Особливості перебігу процесів формування властивостей характеру у дівчат і юнаків у віці 14-17 років з різним рівнем здоров’я

Conceptual options for the development and improvement of medical science and psychology: collective monograph / Alieva M., Nadzhmutdinova N., Abdukayumov A., Inoyatova F., Musaev M., Abdullaeva M.. etc. Іnterna-tional Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2023. 117 р. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2023.MONO.MED.3 P. 73-88.

5.

Serheta I.V.

Hygienic aseessment of the peculiarities of the

processes of formation of the psychophysiological functions of

the organism and personality traits

of children and adolescents

suffering from chronic diseases

Public health

system in Ukraine and EU countries: realities, transformation,

development vectors, perspectives : Scientific monograph. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. P. 379-397.

Друк. арк. 26,00.

Наклад 150 прим.

6.

Serheta I.V.

Hygienic aspects of optimizing professional adaptation and prognostic assessment of professional suitability of medical students: scientific basis

Entwicklung des wissenschaftlichen

Denkens: Medizin, Psychologie und Soziologie, Biologie und Ökologie, Landwirtschaft, Kunstgeschichte. Monografische Reihe “Europäische Wissenschaft”. Buch 21. Teil 2. 2023.

Scientific thought development: Medicine, Psychology and sociology, Biology and ecology, Agriculture, Art history. Monographic series “European Science”. Book 21. Part 2. 2023. P. 18-28.

Друк. арк. 9,50.

 Наклад 500 прим.

7.

Сергета І.В., Дударенко О.Б.,

Браткова О.Ю., Лобастова Т.В.

особливості особистості ВІЛ-інфікованих осіб: прогностичні критерії психогігієнічної оцінки

Moderní aspekty vědy: XXXVI. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o..

Česká republika:

Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2023. str. 193-206.

Друк. арк. 8,20.

 Наклад 100 прим.

8.

Сергета І.В.

Гіігієнічні аспекти оцінки особливостей перебігу професійної адаптації студентів закладів вищої освіти

The latest ideas of medical and biological developments and improvement of psychological sciences by scientists: collective monograph / Bereziuk O., Vasenko T., Нrynchak N., Sprut O.  etc.  Іnternational Science Group.  Boston : Primedia eLaunch, 2023.

Р. 176-185

Підручники

Посібники

1.

Яворовський О.П.,

Паустовський Ю.О.,

Зенкіна В.І.

Сергета І.В.

 та ін.

Практична охорона праці

в медичній галузі

К. : ВСВ “Медицина”, 2023. 391 с. Друк. арк.32,50. Наклад 500 прим.

2.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Гончарук Т.І.,

Краснова Л.І.,

Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В.,

Латанюк С.О.,

Редчіц М.А.,

Дударенко О.Б.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.,

Дякова О.В.,

Теклюк Р.В.,

Процюк Л.О.,

Лукіна Н.Ю.,

Тисевич Т.В.,

 Вергелес Т.М.

Зошит №1 для індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Гігієна та екологія“ для 2 курсу стоматологічного факультету: галузь знань — 22 Охорона здоров’я, спеціальність — 221 Стоматологія

Вінниця, ТОВ «Твори”, 2023. 136 с. Друк. арк. 8,50 Наклад 140 прим.

3.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Гончарук Т.І.,

Краснова Л.І.,

Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В.,

Латанюк С.О.,

Редчіц М.А.,

Дударенко О.Б.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.,

Дякова О.В.,

Теклюк Р.В.,

Процюк Л.О.,

Лукіна Н.Ю.,

Тисевич Т.В.,

 Вергелес Т.М.

Зошит №2 для індивідуальної роботи студентів з дисципліни “Гігієна та екологія“ для 2 курсу стоматологічного факультету: галузь знань — 22 Охорона здоров’я, спеціальність — 221 Стоматологія

Вінниця, ТОВ “Твори”, 2023. 112 с. Друк. арк. 7.00 Наклад 140 прим.

4.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Краснова Л.І.,

Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В.,

Латанюк С.О.,

Редчіц М.А.,

Дударенко О.Б.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.,

Дякова О.В.,

Теклюк Р.В.,

Процюк Л.О.,

Гончарук Т.І., 

Тисевич Т.В.,

 Вергелес Т.М.

Зошит № 1 для індивідуальної роботи студентів «Загальні питання гігієни та екології“ для студентів 2-3 курсу медичного факультету галузь знань – 22 охорона здоров’я спеціальності – 222 Медицина,

228 Педіатрія

Вінниця, ТОВ “Твори”, 2023. 148 с. Друк. арк. 9,25. Наклад 500 прим.

5.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Краснова Л.І.,

Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В.,

Латанюк С.О.,

Редчіц М.А.,

Дударенко О.Б.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.,

Дякова О.В.,

Теклюк Р.В.,

Процюк Л.О.,

Гончарук Т.І., 

Тисевич Т.В.,

 Вергелес Т.М.

Зошит № 2 для індивідуальної роботи студентів “Спеціальні питання гігієни та екології» для студентів 2-3 курсу медичного факультету галузь знань – 22 охорона здоров’я спеціальності – 222 Медицина,

228 Педіатрія

Вінниця, ТОВ “Твори”, 2023. 160 с. Друк. арк. 10,00. Наклад 500 прим.

6.

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Краснова Л.І.,

Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В.,

Латанюк С.О.,

Редчіц М.А.,

Дударенко О.Б.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.,

Дякова О.В.,

Теклюк Р.В.,

Процюк Л.О.,

Гончарук Т.І., 

Тисевич Т.В.,

 Вергелес Т.М.

Зошит № 3 для індивідуальної роботи студентів “Військова гігієна» для студентів 2-3 курсу медичного факультету галузь знань – 22 охорона здоров’я спеціальності – 222 медицина,

228 педіатрія

Вінниця, ТОВ «Твори», 2023. 68 с. Друк. арк. 4,25. Наклад 700 прим.

Методичні рекомендації

Інформаційні листи

             

 

 

Таблиця 9.3

Перелік опублікованих статей, що входять до реєстру фахових видань України

Назва статті

Назва

журналу

П.І.Б. авторів

Електронна адреса

Обсяг сто-рінок статті

Бібліографія

1.

Medico-social

conditions of educational activity, quality of life and aspects of psychophysiological adaptation of modern pupils and students: features of interrelation and their hygienic assessment.

 

Medicni perspektivi. Медичні перспективи

(видання включене до наукометричних баз Scopus і Web of Science)

Tymoshchuk O.V.,

Serheta I.V.,

Malyshevska О.S., Melnyk V.I.

Motriuk V.B.

https://medpers.dmu.edu.ua/uk/2023-tom-xxviii/no-1

 

https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.276203

9

Tymoshchuk O.V.,

Serheta I.V.,

Malyshevska О.S., Melnyk V.I.

Motriuk V.B.Medico-social

conditions of educational activity, quality of life and aspects of psychophysiological adaptation of modern pupils and students: features of interrelation and their hygienic assessment. Medicni perspektivi. 2023.

Т. XXVIII, № 1.

Р. 153-161.

2.

Психогігієнічна

оцінка особливостей емоційного

вигорання,

астенічного і депресивного станів та агресивності студентів в умовах застосування дистанційного (on-line) навчання.

 

Environment and Health.

Довкілля та здоров’я.

.

 

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.

http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/publ/dovkil.nsf/all/article?opendocument&stype=6C4DA12CBC171838C22589820042D9EC

 

https://doi.org/10.32402/dovkil2023.01.019

8

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М. Психогігієнічна

оцінка особливостей емоційного

вигорання,

астенічного і депресивного станів та агресивності студентів в умовах застосування дистанційного (on-line) навчання. Environment and Health. Довкілля та здоров’я. 2023. № 1 (106).

С. 19-26.

3.

Hygienic

assessment of the features of educational and

extra-curricular activities in the context of forming the professional

adaptation of students pursuing the medical profession:

medical-social and personal aspects

 

Bulletin of problems in biology and medicine.

Вісник проблем біології та медицини

Serheta I.V.,

Ocheredko O.M.,

Redchits M.A.,

Belov O.O.,

Stoyan N.V.

https://vpbm.com.ua/en/vipusk-1-(168),-2023/2023/03/25/g%D1%96g%D1%96%D1%94n%D1%96chna-ocz%D1%96nka-osobl/

 

https://doi.org/10.29254/2077-4214-2023-1-168-102-113

 

12

Serheta I.V.,

Ocheredko O.M.,

Redchits M.A.,

Belov O.O.,

Stoyan N.V. Hygienic

assessment of the features of educational and

extra-curricular activities in the context of forming the professional

adaptation of students

pursuing the medical profession:

medical-social and personal aspects

Bulletin of problems in biology and medicine. 2023. Issue 1 (168).

P. 102-113.

4.

Показники процесів формування провідних особливостей особистості студентів та закономірності їх формування

впродовж періоду навчання у

сучасному медичному закладі вищої

освіти.

 

Перспективи та інновації науки (Серія “Педагогіка”, Серія “Психологія”, Серія “Медицина”)

Сергета І.В.,

Коробчанський В.О., Серебреннікова О.А.,

Стоян Н.В.,

Браткова О.Ю.,

Белов О.О.,

Редчіц М.А.

http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/issue/view/145

 

https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-9(27)

17

Сергета І.В.,

Коробчанський В.О., Серебреннікова О.А.,

Стоян Н.В.,

Браткова О.Ю.,

Белов О.О.,

Редчіц М.А.

Показники процесів формування провідних особливостей особистості студентів та закономірності їх формування

впродовж періоду навчання у

сучасному медичному закладі вищої

освіти.

Перспективи та інновації науки (Серія “Педагогіка”, Серія “Психологія”, Серія “Медицина”). 2023. № 9(27).

С. 715-731.

5.

Hygienic bases of prognostic assessment of professional adaptation and state of health of students mastering medical specialties, based on the use of statistical models

 

Bulletin of problems in biology and medicine.

Вісник проблем біології та медицини

Serheta I.V.,

Bratkova O.Yu.,

Serebrennikova O.A.,

Redchits M.A.,

Ocheredko O.M.

https://vpbim.com.ua/knowledgebase/hygienic-bases-of-prognostic-assessment-of-professional-adaptation-and-state-of-health-of-students-mastering-medical-specialties-based-on-the-use-of-statistical-models

 

https://doi.org 10.29254/2077-4214-2023-2-169-159-172

14

Serheta I.V.,

Bratkova O.Yu.,

Serebrennikova O.A.,

Redchits M.A.,

Ocheredko O.M.Hygienic bases of prognostic assessment of professional adaptation and state of health of students mastering medical specialties, based on the use of statistical models.

Bulletin of problems in biology and medicine. 2023. 2023 Issue 2, 169, 159-172.

6.

Peculiarities of relationships

between the

characteristics of psycho-physiological adaptation of

organism and

criterion indicators of motor activity of modern students.

 

Ukrainian Scientific Medical Youth Journal

Koval N.,

Drezhenkova I.,

Serheta I., Ocheredko O.

Belov O.,

Redchits М.

https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/issue/view/66

 

https://doi.org/10.32345/USMYJ.2(139).2023.7-16

10

Koval N.,

Drezhenkova I.,

Serheta I., Ocheredko O.

Belov O.,

Redchits М. Peculiarities of relationships

between the

characteristics of psychophysiological adaptation of

organism and

criterion indicators of motor activity of modern students. Ukrainian Scientific Medical Youth Journal. 2023.

Т. 139, № 2.

С. 7-16.

7.

Комплексна програма заходів, спрямованих на оптимізацію перебігу процесів психофізіологічної адаптації і рухової активності студентів, та особливості її впливу на показники стану зорової сенсорної системи і соматосенсорного аналізатору дівчат та юнаків

 

Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)

Калиниченко І.О., Дреженкова І.Л.

http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/5196

 

https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-10(28)-716-730

15

Калиниченко І.О., Дреженкова І.Л. Комплексна програма заходів, спрямованих на оптимізацію перебігу процесів психофізіологічної адаптації і рухової активності студентів, та особливості її впливу на показники стану зорової сенсорної системи і соматосенсорного аналізатору дівчат та юнаків Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). № 10(28), С. 716-730.

8.

Особливості взаємозв’язків між характеристиками особистості студентів медичних закладів вищої освіти, що знаходяться в основі психограм професійної діяльності та забезпечують успішний перебіг психічної адаптації дівчат і юнаків

 

Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)

Хоменко І.М., Панчук О.Ю.

http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/5205

 

https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-10(28)-821-833

13

Хоменко І.М., Панчук О.Ю.. Особливості взаємозв’язків між характеристиками особистості студентів медичних закладів вищої освіти, що знаходяться в основі психограм професійної діяльності та забезпечують успішний перебіг психічної адаптації дівчат і юнаків

Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). № 10(28).

С. 821-833.

9.

Гігієнічна оцінка змін провідних характеристик психофізіологічної адаптації сучасних студентів: тенденції та особливості за різних умов навчання

 

Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»).

Хоменко І.М., Шевчук Т.В., Панчук О.Ю.

 

http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/5534

 

https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-11(29)-745-757

12

Хоменко І.М., Шевчук Т.В., Панчук О.Ю.

Гігієнічна оцінка змін провідних характеристик психофізіологічної адаптації сучасних студентів: тенденції та особливості за різних умов навчання

Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). № 11(29).

С. 745-757.

10.

Психогігієнічна оцінка закономірностей формування показників рівня суб’єктивного контролю особистості студентської молоді: зміни провідних корелят в динаміці навчання протягом двадцятирічного періоду часу

 

Перспективи та інновації науки (Серія “Педагогіка”, Серія “Психологія”, Серія “Медицина”)..

Браткова О.Ю., Очередько О.М.,

Шевчук Т.В., Белов О.О.

http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/issue/view/160/249

 

https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-12(30)-880-894

16

Браткова О.Ю., Очередько О.М., Шевчук Т.В., Белов О.О. Психогігієнічна оцінка закономірностей формування показників рівня суб’єктивного контролю особистості студентської молоді: зміни провідних корелят в динаміці навчання протягом двадцятирічного періоду часу. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). № 12(30).

С. 880-895.

11.

Оцінка та корекція харчового раціону внутрішньо переміщених осіб з метою зменшення негативного впливу стресу на організм.

 

Перспективи та інновації науки (Серія “Педагогіка”, Серія “Психологія”, Серія “Медицина”)..

Лотоцька О.В.,

Сергета І.В.,

Бабіч М.С.,

Рожнова А.М.,

Корхова А.С.

http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/issue/view/168/259

 

https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-12(30)

9

Лотоцька О.В.,

Сергета І.В.,

Бабіч М.С.,

Рожнова А.М.,

Корхова А.С. Оцінка та корекція харчового раціону внутрішньо переміщених осіб з метою зменшення негативного впливу стресу на організм. Перспективи та інновації науки (Серія “Педагогіка”, Серія “Психологія”, Серія “Медицина”). 2023. №12 (30).

С. 970-979.

12.

Гігієнічна оцінка особливостей формування показників розумової і фізичної працездатності студентів у контексті оптимізації психофізіологічної адаптації їх організму в залежності від рівня рухової активності

 

Перспективи та інновації науки (Серія “Педагогіка”, Серія “Психологія”, Серія “Медицина”)..

Дреженкова І.Л., Калиниченко І.О., Подрігало Л.В.

http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/5974

 

https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-12(30)-917-937

21

Дреженкова І.Л., Калиниченко І.О., Подрігало Л.В.

Гігієнічна оцінка особливостей формування показників розумової і фізичної працездатності студентів у контексті оптимізації психофізіологічної адаптації їх організму в залежності від рівня рухової активності Перспективи та інновації науки (Серія “Педагогіка”, Серія “Психологія”, Серія “Медицина”). 2023. №12 (30).

С. 917-937.

13.

Властивості характеру студентів, які здобувають фах в умовах навчання в закладі вищої медичної освіти: тенденції формування, особливості адаптаційних змін, гігієнічна оцінка.

 

Вісник Вінницького національного медичного університету.

Панчук О.Ю., Белов О.О., Гринзовський

А.М., Очередько О.М.,

Браткова О.Ю.

https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/issue/view/31/1-2023-pdf

 

https://doi.org/ 10.31393/reports-vnmedical-2023-27(1)-27

10

Панчук О.Ю., Белов О.О., Гринзовський

А.М., Очередько, О.М. Браткова, О.Ю. Властивості характеру студентів, які здобувають

фах в умовах навчання в закладі вищої медичної освіти: тенденції форму-вання, особливості адаптаційних змін, гігієнічна оцінка. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2023, № 27(1). С.150-159.

14.

Adaptive capabilities of the body and aggressive personality manifestations of modern students at various stages of education in a higher education institution.

 

Reports of Morphology

Stoyan N.V., Ocheredko O.M., Korobchanskyi 

V.O., Bratkova O.Yu., Serebrennikova O.A.

https://www.morphology-journal.com/index.php/journal/issue/view/27/29-1-2023-pdf

 

https://doi.org/ 10.31393/morphology-journal-2023-29(1)-04

10

Stoyan N.V., Ocheredko O.M., Korobchanskyi 

V.O., Bratkova O.Yu., Serebrennikova

O.A.

Adaptive capabilities of the body and aggressive personality manifestations of modern students at various stages of education in a higher education institution. Reports of Morphology. 2023. № 29(1), Р. 25-34.

15.

Гігієнічна оцінка особливостей процесів формування психофізіологічних функцій та закономірності перебігу психофізіологічної адаптації студентів на етапі набуття професійних компетентностей із загальнонаукових (фундаменталь-них) дисциплін

 

Вісник Вінницького національного медичного університету.

Дударенко О.Б., Калиниченко І.О.,

Дреженкова І.Л., Подрігало Л.В., Коцюра О.О.

https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/issue/view/33

 

https://doi.org/ 0.31393/reports-vnmedical-2023-27(3)-18

8

Дударенко О.Б., Калиниченко І.О.,

Дреженкова І.Л., Подрігало Л.В., Коцюра О.О.

Гігієнічна оцінка особливостей процесів формування психофізіологічних функцій та закономірності перебігу психофізіологічної адаптації

студентів

на етапі

набуття професійних компетентностей

із загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін

Вісник

Вінницького національного медичного університету. 2023, № 27(3),

С. 461-468.

16.

Формування морфофункціональної готовності та особливості

процесів адаптації студентів на вихідному етапі навчання в

закладі вищої освіти.

 

Вісник Вінницького національного медичного університету.

Хоменко І.М., Шевчук Т.В.

https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/issue/view/33

 

https://doi.org/ 10.31393/reports-vnmedical-2023-27(3)-20

9

Хоменко І.М., Шевчук Т.В.

Формування морфофункціональної готовності та особливості

процесів адаптації студентів на вихідному

етапі

навчання

в

закладі

вищої

освіти.

Вісник

Вінницького національного медичного університету. 2023, № 27(3),

С. 474-482.

17.

Процеси формування провідних властивостей характеру за умов застосування дистанційного і аудиторного формату організації навчального процесу та їх гігієнічна оцінка

Вергелес Т.М., Сергета І.В.

http://www.hygiene-journal.org.ua/site/gnm.nsf/all/article?opendocument&stype=5F79CF14A1017A9AC2258A68003FD24B

7

Вергелес Т.М., Сергета І.В. Процеси формування провідних властивостей характеру

за умов застосування дистанційного і аудиторного формату

організації навчального процесу та їх гігієнічна

оцінка.  

Гігієна

населених

місць 2023.

№ 73. C. 141-150.

Крім того, подані до друку і до кінця 2023 року мають бути опубліковані 2 наукові статті у журналах: “Медичні перспективи” (видання включене до наукометричних баз Scopus і Web of Science) та “Довкілля та здоров’я”.

 

Таблиця 9.4

Перелік статей, що опубліковані в інших виданнях                                                     

(Крім Scopus/WOS та фахових видань України)

Назва статті

Назва

журналу

П.І.Б. авторів

Електронна адреса

Обсяг сторінок статті

 

Бібліографія

 

 

Перелік тез, що опубліковані

 

п/п

Назва наукової працi

Видавництво,

журнал

(номер, рiк)

або номер

авторського свiдоцтва

Кiль-кiсть сторi-нок

Прiзвища спiвавторів

працi

1..

Особливості освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти із спеціальності 228 “Педіатрія”

з профілактичної медицини у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова

Педіатрія сьогодення : матеріали наук.-практ. конф з міжнар. участю, присвяч. Міжнародному дню педіатра та Дню медичного факультету № 3, м. Київ, 18–21 листоп. 2022 р. / НМУ ім. О.О. Богомольця ; уклад.: О. В. Виговська, Л. В. Папуша, Х. М. Дмитрієва ; наук. ред. О. В. Виговська. К., 2022. С. 73-77.

5

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю., Ваколюк Л.М., Редчіц М.А.,

Теклюк Р.В.

2.

Порівняльна характеристика формування асоційованих зі стресом захворювань у населення України та операторів безпілотних авіаційних комплексів

Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах (1 грудня 2022 р.). Міністерство оборони України, Національний університет оборони України. К.: НУОУ, 2022. С. 40-44..

5

Сергета І.В.,

Пашковський С.М.,

Коваль Н.В.

3.

Питання профілактики синдрому хронічної втоми та емоційного вигоряння у медичних працівників в навчальній програмі підготовки магістрів за спеціальностями медицина, педіатрія та стоматологія

Матеріали науково-практичної конференції за міжнародної участі “Освітній процес підготовки лікарів в умовах сучасного світу: виклики та перспективи”. К. : Видавництво “Книга-плюс”, 2022.

С. 213-218.

6

Яворовський О.П., Сергета І.В.,

Паустовський Ю.О., Серебреннікова О.А.,

Скалецький Ю.М.,

Зенкіна В.І.,

Кудієвський Я.В Брухно Р.П.,

Зінченко Т.О.,

Веремей М.І.,

Устяк Н.В.,

Браткова О.Ю.

4.

Рhysiological and hygiene principles of optimizing extracurricular education

The 2th International scientific and practical conference

“Modern education using the latest technologies” (January 17-20, 2023).  Lisbon, Portugal. International Science Group. 2023. P. 174-176.

3

Serheta I.V.

 

5.

Іndicators of the state of health of pupils and features of their relationship with medical-social factors and adaptative resources of organism

Розвиток науки та техніки: виклики сучасності,

CXVII Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Вінниця,

23 січня 2023 року. C. 196-199.

3

Serheta I.V.

 

 

6.

Сomprehensive assessment of the peculiarities of psychophysiological and mental adaptation of high school students in the context of creating a healthy educational space

Міжгалузеві

диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень : матеріали

ІII Міжнародної наукової конференції, м. Хмельницький, 27 січня 2023 р.

Вінниця;

Європейська наукова платформа, 2023. С. 303-305.

3

Serheta I.V.

.

 

7.

Relationship between the characteristics of social conditions of life, mode of adaptive resources of the organism of students depending on the level of motor activity

The 11th International scientific and practical conference “Modern research in world science” (January 29-31, 2023) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2023. P. 125-128.

4

Serheta I.V., Drezhenkova I.L.,

Makarova O.I.

8.

Особливості формування індивідуальних освітніх та наукових траєкторій здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії під час реалізації освітньо-наукової програми 229 “Громадське здоров’я”

Підготовка докторів філософії на сучасному етапі: обмін досвідом та кращі практики : матеріали науково-методичної конференції з міжнародною участю (Тернопіль, 2–3 лютого 2023 р.) / Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти та науки України, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України ; [редкол. : М.М. Корда (голова) та ін.]. Тернопіль : ТНМУ, 2023. С. 37-39.

3

Власенко О.В.,

Серебреннікова О.А.,

Сергета І.В.,

Драчук О.П.

9.

Current issues of the integration of psychohygiene in pediatrics and family medicine

Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference “Peculiarities of the manifestation of science in the academic subject”, February 06-07, 2023, Lyon, France by the “InterSci”. P. 47-48.

2

Serheta I.V.

10.

Посилення третьої місії українських університетів як складова якісної підготовки медичних кадрів у надзвичайних умовах

Навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних кадрів у надзвичайних умов” : тези доповідей

навчально-методичної конференції,

м. Вінниця, 8 лютого 2023 року. Вінниця, 2023.

С. 7-8.

2

Власенко О.В., Родінкова В.В., Харковенко Р.В., Сергета І.В.,

Драчук О.П., Агафонов К.М., Горбенко Н.В., Побережець В.Л., Селезньова Р.В

11.

Особливості викладання обов’язкового компоненту “Гігієна та екологія” освітньо-професійних програм 222 “Медицина” і 228 “Педіатрія” для здобувачів вищої освіти медичного факультету на 6 курсі в надзвичайних умовах

Навчально-методична конференція

“Актуальні проблеми якісної підготовки медичних кадрів у надзвичайних умов” : тези доповідей

навчально-методичної конференції,

м. Вінниця,

8 лютого 2023 року. Вінниця, 2023.

С. 31.

1

Сергета І.В.,

Ваколюк Л.М., Редчіц М.А.

12.

Актуальні проблеми якісної підготовки магістрів з навчальної дисципліни “Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни”(курс за вибором) у надзвичайних станах

Навчально-методична конференція

“Актуальні проблеми якісної підготовки медичних кадрів у надзвичайних умов” : тези доповідей

навчально-методичної конференції,

м. Вінниця,

8 лютого 2023 року. Вінниця, 2023. С. 84-85.

2

Сергета І.В.,

Дякова О.В., Процюк Л.О.

13.

Досвід організації викладання вибіркових дисципліни для здобувачів вищої освіти на фармацевтичному факультеті

Навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних кадрів у надзвичайних умов” : тези доповідей

навчально-методичної конференції,

м. Вінниця,

8 лютого 2023 року. Вінниця, 2023. С. 210-211.

2

Сергета І.В.,

Процюк Л.О., Дякова О.В.

14.

Потреба в проведенні профілактичних заходів серед студентів-медиків, які перебувають у вимушених умовах дистанційного (on-line) навчання, та шляхи її реалізації

Навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних кадрів у надзвичайних умов” : тези доповідей

навчально-методичної конференції,

м. Вінниця,

8 лютого 2023 року. Вінниця, 2023.

С. 215-216.

2

Сергета І.В.,

Редчіц М.А.,

Ваколюк Л.М., Теклюк Р.В.

15.

Навчальний предмет “Написання, фінансування та управління науковими проектами, реєстрація прав інтелектуальної власності” та його роль у забезпеченні успішної реалізації освітньої складової підготовки докторів філософії в сучасних умовах

Навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних кадрів у надзвичайних умов” : тези доповідей

навчально-методичної конференції,

м. Вінниця, 8 лютого 2023 року. Вінниця, 2023.

С. 229-231.

3

Сергета І.В.,

Стоян Н.В.,

Браткова О.Ю., Процюк Л.О.,

Дякова О.В.,

Ваколюк Л.М., Шевчук Т.В.,

Редчіц М.А.,

Панчук О.Ю.,

Теклюк Р.В.,

Тисевич Т.В.

16.

Навчально-методичний комплекс “Охорона праці в галузі” та перспективи його використання з метою удосконалення підготовки майбутніх спеціалістів медичної і фармацевтичної галузей

Навчально-методична конференція “Актуальні проблеми якісної підготовки медичних кадрів у надзвичайних умов” : тези доповідей

навчально-методичної конференції,

м. Вінниця, 8 лютого 2023 року. Вінниця, 2023.

С. 231-232.

2

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю.,

Ваколюк Л.М.

17.

Features of depressive formation processes

among HIV-infected persons

Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень : матеріали V Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 24 лютого 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. — C. 246—247.

2

Serheta I.V., Dudarenko O.B.

18.

Psychodiagnostic correlates of the psychophysiological and psychological state of HIV-infected men

The 7th International scientific and practical conference “Application of knowledge for the development of science” (February 21-24, 2023). Stockholm, Sweden. International Science Group. 2023. P. 183-184.

2

Serheta I.V., Dudaremko O.B.

19.

Features of the psychological state of HIV-infected persons according to anxiety level

Ricerche scientifiche e metodi della loro realizza-zione: esperienza mondiale e realtà domestiche: Raccol-ta di articoli scientifici “ΛΌГOΣ” con gli atti della III Conferenza scientifica e pratica internazionale, Bologna, Marzo 3, 2023. Bologna-Vinnytsia: Associazione

Italiana di Storia

Urbana & Piattaforma scientifica europea, 2023.

P. 101-102.

2

Serheta I.V., Dudaremko O.B.

20 .

Рsychosocial and socio-demographic characteristics of HIV-infected persons

Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність: матеріали

II Міжнародної наукової конференції,

м. Луцьк,

3 березня, 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. С. 188-189.

2

Serheta I.V., Dudaremko O.B

21.

Особливості поширення тривожнісних рис особистості студентів медичних закладів вищої освіти під час навчання у дистанційному та в аудиторному форматах

 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності

людини” (Київ, 15 березня 2023 р.) / за загальною редакцією член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука. К.: МВЦ “Медінформ”, 2023. С. 74-75.

2

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.

22.

Особливості поширення захворювань, асоційованих зі стресом, серед операторів безпілотних авіаційних комплексів: порівняльний аспект

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності

людини” (Київ, 15 березня 2023 р.) / за загальною редакцією член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука. К.: МВЦ “Медінформ”, 2023. С. 102-103.

2

Сергета І.В.,

Коваль Н.В.

Пашковський С.М.

23.

Психогігієна та її місце в системи профілактики захворювань у суспільстві з високим рівнем урбанізації (на прикладі оцінки властивостей характеру осіб з різним рівнем здоров’я)

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини” (Київ, 15 березня 2023 р.) / за загальною редакцією член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2023. С. 171-172.

2

Сергета І.В.

24.

Емпатичні характеристики учнівської і студентської молоді, яка перебуває в умовах сучасних закладів освіти, та їх критеріальні особливості

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності

людини” (Київ, 15 березня 2023 р.) / за загальною редакцією член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука. К.: МВЦ “Медінформ”, 2023.

 С. 173-174.

2

Тимощук О.В., Сергета І.В.

 

25.

Індивідуальна концепція здоров’я та проблеми формування здоров’язберігаючої компетентності сучасних учнів

 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності

людини” (Київ, 15 березня 2023 р.) / за загальною редакцією член-кор. НАМН України, професора С.Т. Омельчука. К.: МВЦ “Медінформ”, 2023. С. 189-190.

2

Сергета І.В.,

Теклюк Р.В.

26.

Рersonal aggressive manifestations among

HIV-infected men

The 1st International scientific and practical conference “Modern problems of science, education and society” (March 26-28, 2023) SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2023. Р. 69-71.

3

Serheta I.V., Dudaremko O.B.

27.

Еnvironmental and hygienic aspects of the formation of high professional capacity of modern pupils and students

Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten “ΛΌГOΣ” zu den Materialien der III internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Zürich, 31. März, 2023. Zürich-Vinnytsia: BOLESWA

Publishers & Europäische Wissenschaftsplattform, 2023. Р. 170-171.

2

Serheta I.V.

28.

Hygienic approaches to the rational organization of educational activities of pupils studying in specialized lyceum classes

Theoretical and

practical scientific achievements: research and results of their implementation:

collection of scientific papers “SCIENTIA”

with Proceedings

of the IV International Scientific and Theoretical Conference, April 7, 2023. Pisa, Italian Republic:

European Scientific Platform. P. 149-150.

2

Serheta I.,

Redchits M.

29.

Features of the implementation of preventive programs in hygiene and pediatrics on the basis of studying

an adaptation-oriented approach

Інновації та

науковий потенціал

світу:

матеріали II Міжнародної наукової конференції,

м. Київ, 21 квітня, 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. С. 135-136.

2

Serheta I.V.

30.

Educational adaptation of students of modern medical institutions and priority ways of its correction

 

The 2nd International scientific and practical conference

“Modern problems of science, education and society” (April 24-26, 2023). SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv,

Ukraine, 2023. C. 67-71.

5

Serheta I.V.

31.

Рrofessional assessment of the specialties of the dental profile and its significance for optimizing the education learning

The 16th International scientific and practical conference

“Methods of solving complex problems in science” (April 25-28, 2023). Prague, Czech Republic. International Science Group, 2023. P. 258-260.

3

Serheta I.,

Panchuk O.

32.

Features of students personality traits and their consideration in the creation of modern medical education standards

Theoretical and practical aspects of modern scientific research: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference, Seoul, April 28, 2023. Seoul-Vinnytsia: Case Co., Ltd. & European Scientific Platform, 2023. P. 227-228.

2

Serheta I.V.

33.

Тest control and its place in the structure of the educational discipline “Hygiene and ecology”

Technologies and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, April 28, 2023. Stockholm, Kingdom of Sweden: European Scientific Platform, 2023. P. 125-126.

2

Serheta I.V.

34.

Issues of physiology and hygiene in the structure of teaching the educational discipline “Occupational safety”: problems and ways of their solution

 

Proceedings of the XVIII International Scientific and Practical Conference “Developing an understanding of the specificities and functions of scientific language”, May 01-02, 2023. Zurich, Switzerland by the “InterSci”. P. 39-40.

2

Serheta I.V.

35.

Psychohygienic assessment of temperament properties of modern students and its prognostically significance

The XVII International The XVII International Scientific and Practical Conference ”Science, theory and ways to improve methods”, May 01-03. 2023. London, Great Britain. 2023. Р. 162-163.

2

Serheta I.V.

36.

Рsychohygienic bases of prevention of the development of comorbid conditions in adolescents with chronic pathology

The 17th International scientific and practical conference “System analysis and intelligent systems for management” (May 02-05, 2023).  Ankara, Turkey. International Science Group. 2023. Р. 152-154.

3

Serheta I.V., Makarova O.I.

Makarov S.Yu.

37.

Іndividually significant risk factors for the formation of deviations from the leading correlates of the personality characteristics of HIV-infected persons

Розвиток науки та техніки в умовах воєнного стану, CXХIІІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. м. Житомир, 3 травня 2023 року. C. 229-230.

2

Serheta I.,

Dudarenko O.

38.

Рsychohygiene and problems of its integration in the process of training future doctors in medical institutions of higher education

Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXXII Міжнародної науково-практичної конференції /

за ред. І.В. Жукової, Є.О. Романенка. м. Відень (Австрія): ГО ”ВАДНД”, 07 травня 2023 р. С. 205-210.

6

Serheta I.V.

39.

Рsychophysiological and psychodiagnostic correlates of the functional status of students under conditions of examination stress

The 18th International scientific and practical conference “Theoretical and applied aspects of the development of science” (May 09-12, 2023) Bilbao, Spain. International Science Group, 2023. Р. 214-216.

3

Serheta I.V.,

Makarova O.I.

Makarov S.Yu.

40.

Peculiarities of the level of expression of aggression symptoms among pupils of senior classes of modern general secondary education institutions

Theory and practice of modern science: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference, May 12, 2023. Kraków, Republic of Poland: European Scientific Platform. Р. 166-167.

2

Serheta I,.

Bratkova O.

41.

Educational stress for students of modern institutions of higher medical education and approaches to its adequate diagnostic

Scientific Collection “InterConf”, (154):

with the Proceedings

of the 5th International Scientific and Practical Conference “Scientific Paradigm in the Context of Technologies and Society Development” (May 16-18, 2023;

Geneva, Switzerland) by the SPC “InterConf”. Protonique, 2023. P. 327-330.

4

Serheta I.V.,

Makarov S.Yu.,

Makarova O.I.

42.

Навчальна дисципліна “Охорона праці в галузі”: значення у підготовці майбутніх лікарів, сучасні підходи до викладання, основи навчально-методичного забезпечення

Сучасні тенденції та перспективи розвитку вищої медичної (фармацевтичної) освіти в Україні : матеріали XX Всеукр. наук.- практ. конф. в онлайн-режимі за допомогою платформи Microsoft Teams (Тернопіль, 18-19 трав. 2023 р.) / Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Тернопіль : ТНМУ, 2023. C. 184-188.

5

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю., Стоян Н.В.,

Ваколюк Л.М.,

Шевчук Т.В.,

Редчіц М.А., Дударенко О.Б., Дякова О.В.,

Процюк Л.О.,

Теклюк Р.В., Т

исевич Т.В.

43.

Diagnostic and corrective methods of assessing the state of health of pupils and students and their place in the structure of the educational process in the disciplines of preventive medicine

Features of the

development of

modern science in the pandemic’s era: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, May 19, 2023. Berlin, Federal Republic of Germany: European Scientific Platform. 2023. Р. 136-137.

2

Serheta I.V.

44.

The effective implementation of health protecting technologies in the conditions of learning in

a medical higher education institution

Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних наук XXI століття: матеріали V Міжнародної наукової конференції, м. Ужгород, 19 травня, 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. С. 210-211.

2

Serheta I.V.

45.

Рsychohygienic aspects of the formation of chronic fatigue among medical students

Modern scientific challenges and trends: a collection scientific works of the International scientific conference (23-24 May, 2023). Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2023. P. 44-46.

3

Serheta I.V.,

Makarova O.I.,

Makarov S.Yu.

46.

Аctual problems of psychophysiological, mental and socio-psychological adaptation of modern pupils

The XX International Scientific and Practical Conference “Ways of distance learning development in current conditions”, May 22-24. Munich, Germany. P. 200-202.

3

Serheta I.V.

47.

Hygienic basis for forecasting the professional suitability of students medical institutions of higher education

The 20th International scientific and practical conference “Technologies, innovative and modern theories of scientists” (May 23-26, 2023). Graz, Austria. International Science Group. 2023. P. 237-239.

3

Serheta I.V.

48.

Рsychophysiograms of dental specialties: hygienic fundamentals, applicable significance, prognostic role

Scientific practice: modern and classical research methods: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ” with Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Boston, May 26, 2023. Boston-Vinnytsia: Primedia eLaunch & European Scientific Platform, 2023.

Р. 323-324..

2

Serheta I.V.

49.

Mоtor activity and problems of creating a preventive educational space in modern educational institutions

Комплексний підхід до модернізації міждисциплінарних наукових досліджень : матеріали науково-практичної конференції (Дніпро, 26-27 травня 2023 р.). Одеса: Видавництво “Молодий вчений”, 2023. С. 41-44.

4

Serheta I.V.

Drezhenkova I.L

50.

Рsychohygienic support of the correction of prenosiological changes in the state of health of pupils and students

Наукові

досягнення та інновації: шлях до успіху. X Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція, 31 травня 2023, Україна, Київ : зб. матеріалів Електрон. дан. Київ : Яроче́нко Я. В., 2023. 208 с. : рис., табл., фот. оn-line. С. 205-207.

3

Serheta I.V.

51.

Methods of comprehensive assessment of the morphofunctional state of young women and young men in the structure of modern physiological and hygiene research

The current state of development of world science: characteristics and features: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference, June 2, 2023. Lisbon, Portuguese Republic: European Scientific Platform. Р. 150-151.

2

Serheta I.V.

52.

Тhe peculiarities of psychophysiological adaptation of modern pupils and students

Період трансформаційних процесів в світовій науці: задачі та виклики: матеріали I Міжнародної наукової конференції, м.Одеса, 2 червня, 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. С 185-186.

2

Serheta I.V.

53.

Educational stress and characteristics of changes of the psychophysiological indicators of the morphofunctional state of students

Scientific Collection “InterConf”, (157): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference “Science: Development and Factors its Influence” (June 6-8, 2023; Amsterdam, Netherlands) by the SPC “InterConf”. Ark Reprints, 2023. P. 273-272.

3

Serheta I.V.

Makarov S.Yu.,

Makarova O.I.

54.

Regularities of the formation of psychophysiological functions of pupils and students in the conditions of learning in modern vocational education institutions

Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали V Міжнародної наукової конференції, м. Івано-Франківськ, 9 червня, 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. C. 260-261.

2

Serheta I.V.

55.

Еducational discipline “Hygiene in Pharmacy and Ecology” and its methodological and organizational support

The 23th International scientific and practical conference

“The influence

of society on the development of science and the invention of new methods” (June 13-16, 2023). Prague, Czech Republic. International Science Group. 2023. P. 170-172.

3

Serheta I.V.

56.

Modern psychohygienic technologies for assessment of prenosological changes in the state of health of pupils and students: the bioethical principles

Scientific Collection “InterConf”, (158):

with the Proceedings of the 2nd International

Scientific and

Practical Conference “Science and Education in Progress” (June 16-18, 2023; Dublin, Ireland) by the SPC “InterConf”. APAGA, 2023. P. 196-198.

3

Serheta I.V.

57.

Modern approaches to comprehensive assessment of the level of psychophysiological adaptation of students

The 4th International scien-tific and practical conferen-ce “Modern problems of science, education and society” (June 19-21, 2023). SPC “Sci-conf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2023. P. 77-79.

3

Serheta I.V.

58.

Застосування профілактичних заходів щодо зниження напруженості праці операторів безпілотних авіаційних комплексів

Future Healthcare: Innovations,

Advances and Progress: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, June 15-16, 2023. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine, P. 82-85.

4

Кальниш В.В., Сергета І.В.,

Пашковський С.М.,

Коваль Н.В., Тимчишин Т.П., Кузьменко Я.Ю.

59.

Характеритика індивідуально-типологічних яостей операторів безпілотних авіаційних комплексів

The 54th

International

scientific and practical conference

“Problems and Innovations in Science” (June 19-20, 2023). Primedia E-launch LLC, USA, San Francisco. 2023. P. 154-164.

11

Пашковський С.М.,

Кальниш В.В.,

Сергета І.В., Ангельська В.Ю.,

Коваль Н.В.,

Тимчишин Т.П.

60.

Indicators of emotional burnout of dental students in the dynamics of the learning process

Theoretical

and empirical

scientific research:

concept and trends: Collection of scientific papers “ΛΌГOΣ» with Proceedings of the V International

Scientific and Practical Conference,

Oxford, June 23, 2023. Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2023. Р. 250-251.

2

Serheta I.V.

61.

Modern preventive technologies of psychohygienic correction of the adaptation opportunities of the student youth

Débats scientifiques et orientations prospectives du

développement scientifique: collection de papiers scientifiques

“ΛΌГOΣ” avec des matériaux de la V conférence scientifique et. pratique internationale, Paris, 21 juillet 2023. Paris-Vinnytsia: La

Fedeltà & Plateforme scientifique européenne, 2023. Р. 165-167.

3

Serheta I.V.

62.

Рsychohygienic diagnostics and concept of quality of life as prospective directions for the assessment of the state of health of children, adolescents and young people

The 29th International sci-entific and practical confe-rence “Modern scientific trends and youth develop-ment” (July 25-28, 2023). Warsaw, Poland. Inter-national Science Group. 2023. P. 162-164.

3

Serheta I.V.

63.

Integral indicators of assessment of the functional state of the organism pupils and students and features of their application in hygiene practice

Formation of innovative potential of world science: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference, July 28, 2023. Tel Aviv, State of Israel: European Scientific Platform. Р. 156-157.

2

Serheta I.V.

64.

Modern approaches to effective prognostic assessment of the state of health, functional capabilities and adaptation resources of the pupils and students

Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: матеріали VI Міжнародної наукової конференції, м. Дніпро, 4 серпня, 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. С. 157-158.

2

Serheta I.V.

65.

Pезильєнтность та її місце у структурі викладання навчальних дисциплін профілактичної медицини у сучасному закладі вищої освіти

Формування резильєнтних компетентностей здобувача освіти в

період трансформацій, сучасних викликів та

кризових станів суспільства :

матеріали Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації,

3 липня -13 серпня 2023 року. Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. С. 132-134.

3

Сергета І.В.

66.

Methodological basis of using modern information technologies in preventive medicine

Education and

science of today: intersectoral issues and development of sciences:

Collection of

scientific papers

“ΛΌГOΣ” with Proceedings of the V International Scientific and

Practical Conference, Cambridge, August 18, 2023. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2023. Р. 250-251

2

Serheta I.V.

67.

Characteristics of the adaptation capabilities of the оrganism of modern students: connections and interdependences

The 33th International scientific and practical conference “Modern scientific technologies and solutions of scientists to create the latest ideas” (August 22-25, 2023)London, Great Britain. International Science Group. 2023. P. 181-183.

3

Serheta I.V.,

Drezhenkova I.L.,

Stoyan N.V.

68.

Comprehensive assessment of the health state of children, adolescents and youth from the position of preventive medicine

Scientific method:

reality and

future trends of

researching: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings

of the II International Scientific and

Theoretical Conference, August 25, 2023. Zagreb,

Republic of Croatia: European Scientific Platform. P. 199-200.

2

Serheta I.V.

69.

Digitization of education and problems of teaching ща еducational discipline “Writing, financing and management of scientific projects, registration of intellectual property rights

Цифрове наукове

суспільство: соціально-економічні, правові

та міжнародні аспекти:

матеріали I Міжнародної

наукової

конференції,

м. Львів, 15 вересня,

2023 р. /

Міжнародний

центр наукових

досліджень. Вінниця: Європейська

наукова

платформа, 2023. C. 153-154.

2

Serheta I.V.

70.

Психологічна резильєнтность та її місце у структурі забезпечення культури безпеки медичного персоналу і пацієнтів

Ukrainian Scientific Medical Youth Journal. 2023. Supplement № 3 (140). С. 85-86.

Науково-практична конференція з міжнародною

участю до 100-річчя кафедри гігієни,

безпеки праці та професійного

здоров’я НМУ

імені О.О. Богомольця

та Всесвітнього дня безпеки пацієнтів

2023 року

“Актуальні

проблеми безпеки

і гігієни лікарень, персоналу і пацієнтів”

15.09.2023

Національний медичний

університет

імені О.О. Богомольця Київ, Україна.

2

Яворовський О.П.,

Брухно Р.П., Скалецький Ю.М.

Сергета І.В.

71.

Сучасні стратегії забезпечення безпечного лікарняного середовища і їх місце у структурі навчальної дисципліни “психогігі єна та актуальні проблеми університетської гігієни”

 

Ukrainian Scientific Medical Youth Journal. 2023. Supplement № 3 (140). С. 86-87.

Науково-практична конференція з міжнародною

участю до 100-річчя кафедри гігієни,

безпеки праці та професійного здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця та Всесвітнього дня

безпеки пацієнтів

2023 року

“Актуальні

проблеми безпеки

і гігієни лікарень, персоналу і

пацієнтів”

15.09.2023

Національний медичний університет

імені О.О. Богомольця Київ, Україна.

2

Сергета І.В., Браткова О.Ю., Стоян Н.В., Краснова Л.І., Тисевич Т.В.,

Ваколюк Л. М., Дударенко О.Б., Шевчук Т.В.,

Редчіц М.А., Дреженкова І.Л.

72.

Методологічні підходи до оцінки культури безпеки в закладах охорони здоров’я різного профілю: проблемні питання та шляхи їх вирішення на підставі експертного аналізу

Ukrainian Scientific Medical Youth Journal. 2023. Supplement № 3 (140). С. 106-107.

Науково-практична конференція з міжнародною участю

до 100-річчя

кафедри

гігієни, безпеки праці та професійного здоров’я НМУ імені О.О. Богомольця та Всесвітнього дня безпеки пацієнтів 2023 року

“Актуальні проблеми безпеки і гігієни лікарень, персоналу і пацієнтів”

15.09.2023

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Київ, Україна.

2

Яворовський О.П.,

Науменко О.М.,

Брухно Р.П., Скалецький Ю.М.

Сергета І.В.

73.

Освітня діяльність в сфері громадського здоров’я та основи підготовки здобувачів освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні

Громадське

здоров’я

в соціальному і

освітньому просторі – виклики в умовах воєнного стану та перспективи розвитку: матеріали П’ятого наук. симп. з міжнар. участю з громад. здоров’я, 27-28 верес. 2023 р. Тернопіль : ТНМУ, 2023. С. 71-73.

3

Сергета І.В.

74.

Characteristics of empathy of pupils and student in modern educational institutions and their features

Ricerche

scientifiche e metodi della loro realizzazione:esperienza mondiale e realtà domestiche: Raccolta di articoli scientifici “ΛΌГOΣ» con gli atti della IV Conferenza scientifica e pratica internazionale, Bologna, 29 settembre, 2023. Bologna-Vinnytsia: Associazione Italiana di Storia Urbana &

Piattaforma scientifica europea, 2023.

P. 222-223.

2

Tymoshchuk O., Serheta I.

75.

Донозологічні зрушення у стані психічного здоров’я учнівської і студентської молоді: наукові основи психогігієнічної діагностики з позицій медицини граничних станів

Профілактична медицина України: проблеми та способи їх

вирішення : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 150-річному ювілею кафедри гігієни та екології № 1 Харківського національного медичного університету (Харків, 16 жовтня 2023 року) / ред. кол.: В. В. М’ясоєдов, В. О. Коробчанський, М. Г. Щербань, О. І. Герасименко. Харків : ХНМУ, 2023. С. 78-81.

4

Сергета І.В.

76.

Донозологічні зрушення у стані психічного здоров’я учнівської і студентської молоді; сучасні підходи до їх трактування з позицій медицини граничних станів

Профілактична медицина України: проблеми та способи їх вирішення : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 150-річному ювілею кафедри гігієни та екології № 1 Харківського національного медичного університету (Харків, 16 жовтня 2023 року) / ред. кол.: В. В. М’ясоєдов, В. О. Коробчанський, М. Г. Щербань, О. І. Герасименко. Харків : ХНМУ, 2023. С. 81-83.

3

Сергета І.В.

77.

“Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни” – інноваційна дисципліна у підготовці здобувачів освіти з галузі знань “Охорона здоров’я”

Профілактична медицина України: проблеми та способи їх

вирішення : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 150-річному ювілею кафедри гігієни та екології № 1 Харківського національного медичного університету (Харків, 16 жовтня 2023 року) / ред. кол.: В. В. М’ясоєдов, В. О. Коробчанський, М. Г. Щербань, О. І. Герасименко. Харків : ХНМУ, 2023. — С. 84—87.

4

Сергета І.В.

Стоян Н.В., Браткова О.Ю., Ваколюк Л.М., Краснова Л І., Дударенко О.Б., Шевчук Т.В., Редчіц М.А., Дреженкова І.Л., Тисевич Т.В.

78.

Комплексна осцінка особливостей психофізіологічної і психічної адаптації студентів медичних закладів вищої освіти за умов on-line та off-line навчання

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково–практичної

конференції з міжнародною участю до 140-річчя з дня народження О.М. Марзєєва (дев’ятнадцяті марзєєвські читання) (19 жовтня 2023 р.). Вип.23. К.: “Інтердрук”, 2023. C. 83-84.

2

Сергета І.В.,

Вергелес Т.М.

 

79.

Проблеми університетської гігієни” і перспективи її використання у підготовці фахівців з галузі знань 22 “Охорона здоров’я”

Актуальні

питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково–практичної

 конференції з міжнародною участю до 140-річчя з дня народження О.М. Марзєєва (дев’ятнадцяті марзєєвські читання) (19 жовтня 2023 р.). Вип.23. К.: “Інтердрук”, 2023. C. 88-90.

3

Сергета І.В.,

Браткова О.Ю., Стоян Н.В., Краснова Л.І., Тисевич Т.В., Ваколюк Л.М., Дударенко О.Б., Шевчук Т. В.,

Редчіц М.А., Дреженкова І.Л.

80.

Гігієнічні принципи формування високої професійної придатності учнів і студентів сучасних закладів професійної освіти

 

Актуальні

питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (дев‘ятнадцяті марзєєвські читання) : зб. тез доп. наук.–практ. конф. з міжнародною участю (19 жовтня 2023 р.). гол. ред. акад. Сердюк А.М. К.: ВЦ “Просвіта”, 2023. Вип. 23. С. 90.

1

Сергета І.В.

81.

Предметна медична грамотність як вагома складова формування здоров’язберігаючої компетентності сучасних учнів

Актуальні

питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (дев‘ятнадцяті марзєєвські читання) : зб. тез доп. наук.–практ. конф. з міжнародною участю (19 жовтня 2023 р.). гол. ред. акад. Сердюк А.М. К.: ВЦ “Просвіта”, 2023. Вип. 23. С. 96-97.

2

Теклюк Р.В.,

Сергета І.В.

82.

Oсобливості індивідуально-типологічних якостей організму, властиві для операторів безпілотних авіаційних комплексів

Актуальні

питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (дев‘ятнадцяті марзєєвські читання) : збірка тез доповідей науково–практичної

конференції з міжнародною участю до 140-річчя з дня народження О.М. Марзєєва (дев’ятнадцяті марзєєвські читання) (19 жовтня 2023 р.). гол. ред. акад. Сердюк А.М. К.: ВЦ “Просвіта”, 2023. — Вип. 23. С. 188-189.

2

Коваль Н.В.,

Сергета І.В.,

Пашковський С.М.

83.

Working conditions of medical personnel in the main modern medical specialties: hygienic characteristics

Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten “ΛΌГOΣ” zu den Materialien der V internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Zürich, 27. Oktober, 2023. Zürich-Vinnytsia: BOLESWA Publishers & Europäische Wissenschaftsplattform, 20. P. 236-237.

2

Serheta I.V.

84.

Лікування бронхіальної астми у дітей: переваги використання комбінованих ІГКС

 

Scientific

 Collection

“InterConf” (153):

with the Proceedingsof the 2nd International

Scientific and Practical Conference

“Society and Science: Interconnection” (May6-8, 2023; Porto, Portugal) bytheSPC “InterConf”.Kramer, 2023. P. 304-308.

2

Процюк Т.Л., Процюк Л.О., Герасимова О.В., Суркова Н.М., Потєєва Т В.,

Бондар Я.О., Політанська Т.А.

85.

Hygienic assessment of lifestyle features and adaptive resources of the students’ organism depending on the level of motor activity

“InterConf”, (177): with the Proceedings

of the 15th International Scientific and Practical Conference “Science and Practice: Implemen” (November 6-8, 2023; Manchester, United Kingdom) / comp. by LLC SPC “InterConf”. Manchester: Peal Press Ltd., 2023.  Р. 202-205.

4

Drezhenkova I.L.

86.

Health care competences of students and problems of their formation in the educational training process of future doctors

 

Technologies

and strategies for the implementation of scientific achievements: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, November 10, 2023. Stockholm, Kingdom of Sweden: International Center of Scientific Research.  P. 181-182.

2

Teklyuk R.V.

87.

Особливості

провідних проявів емоційного вигорання студентів в умовах застосування

аудиторного і

дистанційного

навчання

Охорона здоров’я дітей та підлітків. — 2023. № 2 (36).  — (прийнята до друку)

 

Вергелес Т.М.

88.

Закономірності

розвитку

психофізіологічних функцій організму

дівчат і юнаків впродовж часу навчання

в старших класах

сучасних закладів

загальної середньої

освіти

Охорона здоров’я дітей та підлітків. — 2023. № 2 (36).  — (прийнята до друку)

 

Браткова О.Ю., Шевчук Т.В., Краснова Л.І., Дякова О.В.,

Тисевич Т.В.,

Гончарук Т.І.

89.

Прогностична

оцінка стану психічного здоров’я учнів пубертатного віку на підставі

використання статистичних

моделей у контексті

формування

превентивного

освітнього середовища

Охорона здоров’я дітей та підлітків. — 2023. № 2 (36).  — (прийнята до друку)

 

Браткова О.Ю., Ваколюк Л.М., Редчіц М.А.,

Теклюк Р.В., Процюк Л.О.

90.

Особливості

впливу комплексу

заходів

психогігієнічної

корекції та

профілактики донозологічних

зрушень

на стан

психічного

здоров’я

сучасних учнів

пубертатного віку: основні ефекти

Охорона здоров’я дітей та підлітків. — 2023. № 2 (36).  — (прийнята до друку).

 

Браткова О.Ю., Стоян Н.В., Дударенко О.Б.,

Дреженкова І.Л., Панчук О.Ю.

 

10. Інформація про участь у міжнародних проєктах, програмах, спільних наукових дослідженнях

10.1 Інформація про участь у проєктах

з/п

ПІБ

(співробітника кафедри)

Країна

Назва проєкту

Статус участі

(координатор, бенефіціар, учасник)

Стадія

(розробляється, затверджується, затверджено, в процесі, завершено в 2023)

Організація-фінансист

Короткий опис проєкту та участь співробітника

 1.  

Сергета І.В.

Європей-ський Союз

Erasmus+: КА2 CBHE “Unicom” Університети – Громади: поси-лення співпраці

учасник

1 етап

виконання

Програма фінансування ЄС: Erasmus+: КА2 CBHE

Головне завдання проєкту: підвищити соціальну роль університетів шляхом посилення взаємодії між університетами та громадами, що призведе до розробки національної політики з підтримки третьої місії університетів із забезпечення соціальної згуртованості, адаптивності, стійкості та процвітання в Україні,

член робочої групи

 1.  

Браткова О.Ю.

Європей-ський Союз

Erasmus+: КА2 CBHE “Unicom” Університети – Громади: поси-лення співпраці

учасник

1 етап виконання.

 

Навчальний візит до Чеського університеті природничих наук

у Празі (CZU), факультет тропічних сільськогосподарських наук.

Програма фінансування ЄС: Erasmus+: КА2 CBHE

Головне завдання проєкту: підвищити соціальну роль університетів шляхом посилення взаємодії між університетами та громадами, що призведе до розробки національної політики з підтримки третьої місії університетів із забезпечення соціальної згуртованості, адаптивності, стійкості та процвітання в Україні,

член робочої групи

 1.  

Ваколюк Л.М.

Європей-ський Союз

Erasmus+: КА2 CBHE “Unicom” Університети – Громади: поси-лення співпраці

учасник

1 етап

виконання

 

Навчальний візит до Чеського університеті природничих наук

у Празі (CZU), факультет тропічних сільсько-господарських нау

Програма фінансування ЄС: Erasmus+: КА2 CBHE

Головне завдання проєкту: підвищити соціальну роль університетів шляхом посилення взаємодії між університетами та громадами, що призведе до розробки національної політики з підтримки третьої місії університетів із забезпечення соціальної згуртованості, адаптивності, стійкості та процвітання в Україні,

член робочої групи

 1.  

Сергета І.В.

Україна, Молдова, Болгарія, Німеччина та ін.

Проект SWorld.

учасник

1 етап

виконання

 

Учасник міжнародного наукового проекту (Україна, Болгарія, Німеччина та ін.), редакційних колегій періодиних видань,

член органі-заціних комітетів науково-практичних форумів

Scientific support of:

D.A.Tsenov Academy of Economics – Svishtov/(Bulgaria)

Balti State University "Alecu Russo"

Учасник міжнародного наукового проекту (Україна, Молдова, Болгарія, Німеччина та ін.), редакційних колегій періодиних видань,

член організаціних комітетів науково-практичних форумів тощо

10.2 Інформація про участь у міжнародних програмах, спільних наукових дослідженнях

з/п

ПІБ

(співробітника кафедри)

Країна

Назва програми, дослідження

Електронне посилання

Статус участі

(координатор, бенефіціар, учасник)

Стадія

(розробляється, затверджується, затверджено, в процесі, завершено в 2023)

Організа-ція

фінансист

Короткий опис проєкту та участь співробітника

Співробітники кафедри загальної гігієни та екології

протягом 2023 року участь у міжнародних програмах,

спільних наукових дослідженнях не приймали

 

10.3 Інформація про гранти

з/п

Грантодавець

Грантоотримувач

Сума гранту

Статус

(подано, на розгляді, отримано)

Характеристика

гранту

Результати

Співробітники кафедри загальної гігієни та екології

протягом 2023 року гранти на проведення

наукових досліджень не отримували

 

10.4 Інформація про закордонні стажування, школи

з/п

ПІБ

(співробітника кафедри)

Країна

Назва закладу, де проходило стажуваннянавчання

Тематика

Терміни

Форма

(он-лайн, оф-лайн)

Тип стажування (планове/педагогічне, наукове, клінічне/практичне, ін.), чи згідно з графіком стажувань

Результати стажування (впровадження методик нових форм навчання, розробка курсу, посібника, методики тощо)

 1. 1.        

Браткова О.Ю.

Чехія

Чеський університет природничих наук у Празі

 

Навчальний курс в рамках міжнародного проекту  “Erasmus+: КА2 CBHE “Unicom” Університети – Громади: посилення співпраці

02-06 жовтня 2023 року

Оф-лайн

Науково-практичне стажування

Підвищення соціальної

 ролі університетів шляхом посилення взаємодії між університетами та громадами, що призведе до розробки національної політики з підтримки третьої місії університетів із забезпечення соціальної згуртованості, адаптивності, стійкості та процвітання в Україні.

Обмін досвідом щодо реалізації третьої місії університетів. Розширення шляхів посилення взаємозв’язків між університетами та громадою.

 1. 2.        

Ваколюк Л.М.

Чехія

Чеський університет природничих наук у Празі

 

Навчальний курс в рамках міжнародного проекту  “Erasmus+: КА2 CBHE “Unicom” Університети – Громади: посилення співпраці

02-06 жовтня 2023 року

Оф-лайн

Науково-практичне стажування

Підвищення соціальної

ролі університетів шляхом посилення взаємодії між університетами та громадами, що призведе до розробки національної політики з підтримки третьої місії університетів із забезпечення соціальної згуртованості, адаптивності, стійкості та процвітання в Україні.

Обмін досвідом щодо реалізації третьої місії університетів. Розширення шляхів посилення взаємозв’язків між університетами та громадою

 1. 3.       курс

Процюк Л.О.

Італія

Університет-ський шпиталь Умберто І (Рим)

та Університет-ський шпиталь

Cв. Івана та Павла у Венеції; університетський шпиталь Cв. Марії у Флоренції

Громадське здоров’я

20-28 жовтня 2023 року

Оф-лайн

Науково-практичне стажування

Впровадження методик та нових форм навчання у практичну роботу.

 1. 4.        

Дякова Оксана Василівна

Україна

Міжнародна програма підвищення кваліфікації психологів, педагогічних працівників, соцпрацівників та медиків “ Час на відновлення “ Міжнародний сертифікат № 004 від 12.02 2023

Психогігієна та медична психологія

 

Психологіний центр Fides

30 січня –

12 лютого 2023 року

Оф-лайн

Науково-практичне стажування

Отримання фахових компетент-ностей в галузі гуманітарних та природничих суспільних наук, покращання навчальних досягнень студентів та учнів завдяки застосування учасниками курсу отриманих знань, викоритстання різноманітних методіів та форм навчання

 

10.5 Участь у міжнародних наукових заходах (форуми, конгреси, з’їзди, конференції, виставки).

Заходи, що відбувалися он-лайн

з/п

ПІБ

(співробітника кафедри)

Країна

Назва наукового форуму

Терміни

Тип заходу (форум, конгрес, з’їзд, конференція, симпозіум, виставка тощо)

Форма участі

(доповідач, слухач, публікація статті, тез)

 1.  

Заходи, що відбувалися оф-лайн

з/п

ПІБ

(співробітника кафедри)

Країна

Назва наукового форуму

Терміни

Тип заходу (форум, конгрес, з’їзд, конференція, симпозіум, виставка тощо)

Форма участі

(доповідач, слухач, публікація статті, тез)

 1.  

 

10.6 Членство в закордонних організаціях

 

ПІБ

(співробітника кафедри)

Країна

Назва організації, членом якої є співробітник

Електронне посилання

Коротка характеристика діяльності, її результати

 1.  

Процюк Л.О.

France

ASFUDS

http://www.net1901.org

зарубіжне стажування

 

10.7  Міжнародні відзнаки, отримані співробітниками кафедри

 

ПІБ

(співробітника кафедри)

Назва відзнаки/нагороди

Назва організації, яка присудила відзнаку/ нагороду

 1.  

 

10.8 Міжнародна діяльність співробітників кафедри, що не підпадає під вищеперераховані пункти (участь у редакційних колегіях, рецензування закордонних програм, статей, виступ у якості запрошеного лектора тощо)

 

ПІБ

(співробітника кафедри)

Коротка характеристика діяльності, її результати

 1.  

 

11. Перелік співробітників, які у 2023 р. нагороджені дипломами, мають нагороди, премії, звання (державні, громадські)

 

Співробітникам кафедри загальної гігієни та екології доц. Красновій Л.І. та Латанюку С.О. відповідно до рішення Вченої ради університету від 26 жовтня 2023 року (протокол № 4) присвоєні звання Почесного професора Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

 

Література, що видана кафедрою

Контакти

Адреса: м. Вінниця, вул. В. Стуса, 2, (навчальний корпус № 2),  3 поверх.

 

Телефон:  (0432) 67-29-54

 

Сайт: http://vnmu.edu.ua/кафедра-загальної-гігієни-та-екології.

 

e-mail:  hygiene@vnmu.edu.ua