Студенту

Історія кафедри

Богиня Гігієя

Майбутнє належить медицині попереджувальній”
М.І.Пирогов

“Фунт профілактики переважає пуди лікування”
М.Мудров

“Чим далі просувається наука у вивченні причин хвороб, тим більш актуальним стає те загальне положення, що попередити розвиток хвороб значно легше, аніж лікувати їх”
І.Мечников

“Гігієна повинна зробити розвиток людського організму найбільш досконалим, життя найбільш сильним, а її угасання – найбільш віддаленим”
Є.Паркс

“А все ж таки, все ж таки майбутнє належить нам – гігієні” 
О.Г.Марзеєв

Кафедра загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова організована у 1934 році. Саме у цей час на базі існуючих протягом попередніх років фармацевтичного інституту (1921–1930 рр.), заочного медичного інституту – філіалу Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти (1930–1932 рр.), вечірнього виробничого медичного інституту (1932–1934 рр.) та, що надзвичайно цікаво, науково-дослідного інституту сільської гігієни (1932–1934 рр.) був відкритий стаціонарний Вінницький державний медичний інститут з викладанням на лікувально-профілактичному та фармацевтичному факультетах. Причому визначальну роль у цій події відіграв один із фундаторів вітчизняної гігієнічної науки Л.І.Медведь, згодом академік та міністр охорони здоров’я України, який декілька років керував вечірнім виробничим медичним інститутом.

Л.І. Медведь

Л.І. Медведь

Академік Л.І.Медведь під час проведення Республіканської наукової конференції “Деякі питання впливу пестицидів на організм” у Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова

Завідувати кафедрою був запрошений старший державний санітарний інспектор Вінницької області Л.І.Шойхет. На той час штат кафедри налічував лише 3 чоловіка: завідувач кафедри та 2 асистенти: А.Т.Данильченко і М.Б.Білага.

З 1937 р. по 1940 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала асистент В.І.Буховець.


В.І. Буховець

В 1940 р. кафедру очолив професор Г.С.Ган.

Ган 

Г.С. Ган

Після звільнення Вінницької області військами Радянської Армії від німецько-фашистських військ обов’язки завідувача кафедри знов тимчасово виконувала асистент В.І.Буховець.

З кінця 1944 р. по 1946 р. кафедру очолював професор О.Ф.Стояновський.

Стояновский 

О.Ф. Стояновський

Протягом кількох місяців 1946 р. кафедрою керував доцент Ф.І.Суботін.

Суьотін 

Ф.І. Суботін

З листопада 1946 р. по 1950 р. кафедрою знов завідував професор Г.С.Ган.

Кафедра 1947

Кафедра загальної гігієни, 1947 рік 

нижній ряд, зліва направо: В.І.Буховець, Г.С.Ган, Н.К.Вальчук, М.Б.Білага;
верхній ряд, зліва направо: Є.Р.Скрипнік, Є.Б.Інфангер, Д.М.Примак

З 1950 р. по 1952 р. обов’язки завідувача кафедри тимчасово виконували доценти С.Ф.Заноздра, М.П.Сергий та І.М. Ерман.

З 1952 р. по 1960 р. кафедру очолював видатний гігієніст сучасності, один з фундаторів вітчизняної гігієнічної науки професор Р.Д.Габович.

Габович 

Р.Д. Габович

З 1960 р. по 1961 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала доцент Н.К.Вальчук.

Вальчук

Н.К. Вальчук

З 1961 р. по 1991 р. кафедрою керував професор Д.Г.Дев’ятка.

Девятка 

Д.Г. Дев’ятка

З 1991 р. по 1993 р. кафедру очолював доцент Г.П.Марченко.

Марченко

Г.П. Марченко

З 1993 р. по теперішній час кафедру очолює доктор медичних наук, професор І.В.Сергета.


І.В. Сергета

Спочатку кафедра була розміщена у малопристосованих приміщеннях на базі Вінницької обласної клінічної лікарні, в 1940 році була переведена у морфологічний корпус, де декілька разів змінювала місце свого розташування, та зараз розміщується на базі навчального корпусу №2 медичного університету.

Впродовж перших років існування кафедри, а також у післявоєнний час до числа основних напрямків її діяльності слід було віднести: формування викладацького складу, оснащення кафедри лабораторним обладнанням, науковою апаратурою та приладами, ефективну організацію навчального процесу тощо. Велику увагу приділяли співробітники кафедри і виконанню науково-дослідної роботи.

Кафедра 1968 
Кафедра загальної гігієни, 1968 рік
нижній ряд, зліва направо: В.І.Буховець, Д.Г.Дев’ятка, Н.К.Вальчук, Л.Л.Царюк;
верхній ряд, зліва направо: В.К.Куксєнкова, Є.К.Бакуліна, Т.Н.Домбровська, 
М.А.Бондар, Г.Г.Болтак

Так, у ці роки були проведені широкі дослідження щодо гігієнічної оцінки якості підземних вод і відкритих водоймищ Вінницької області – основних джерел водопостачання її населення. На підставі вивчення санітарного режиму р. Південний Буг на ділянці від її верхів’їв до м. Вінниці (А.Т.Данільченко, Г.С.Ган, В.Д.Буховець, В.К.Бондар) було розроблено проект зони санітарного нагляду Вінницького водогону (Г.С.Ган, М.Ф.Позняк), оцінено стан сільського водопостачання у Вінницькому, Хмельникському, Могилів-Подільському, Шаргородському та Крижопільському районах області (В.І.Буховець, Л.М.Лопатюк, Б.Г.Іванов), визначено особливості впливу стічних вод на склад річкової води у межах обласного центру (Г.С.Ган, Р.А.Шрабштейн, В.Д.Буховець, О.Н.Гейнеман) та створено проекти зон санітарної охорони міст Могилів-Подільський, Жмеринка та Бар (Г.С.Ган, М.Ф.Позняк).

     

Особливе місце у структурі наукових досліджень з питань гігієни водопостачання зайняли роботи з проблем визначення особливостей впливу фтору на організм людини (Р.Д.Габович, В.І.Буховець, Н.А.Ермакова), які послужили підставою для видання монографії “Фтор у природі та його гігієнічне значення” (Р.Д.Габович, 1957), а також роботи щодо вивчення особливостей вмісту у підземних водах та рослинних продуктах місцевого виробництва деяких мікроелементів (I, Br, Co, Mn, Cu), які суттєво доповнили існуючі дані щодо хімічного складу харчових продуктів та надали можливість створити передумови до оптимізації місцевого водопостачання (Д.Г.Дев’ятка, Н.К.Вальчук).

Протягом багатьох років проводились наукові дослідження, спрямовані на гігієнічну оцінку мінеральних вод курорту Хмельника, які дозволили визначити вміст у структурі мінеральних вод органічних і радіоактивних речовин та обґрунтувати рекомендації щодо їх транспортування та використання за межами курортної зони (Г.С.Ган, Р.Д.Габович, Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, М.А.Новицький, М.В.Піневич).

Кафедра 1971 

Кафедра загальної гігієни із студентами-гуртківцями, 1971 рік

нижній ряд, зліва направо: Н.М.Фещук, Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, 
О.В.Яцина, В.Г.Макац

Зрештою, плідна наукова діяльність дозволила науковцям кафедри на підставі здійснення гігієнічного нормування розробити гранично допустимі концентрації для 18 хімічних речовин, що знаходяться у воді водоймищ (Д.Г.Дев’ятка, В.І.Буховець, О.В.Яцина, Л.Л. Царюк, Л.І.Краснова).

Ще одним важливим напрямком досліджень був комплекс наукових робіт, спрямованих на вивчення санітарного стану ґрунту м. Вінниці та ступеня ураження її населення геогельмінтозами, визначення заходів, які сприяють широкому та всебічному оздоровленню ґрунтових ресурсів та запобіганню виникненню глисних інвазій (Н.К.Буховець, Н.К.Вальчук).

Кафедра 1974

Кафедра загальної гігієни, 1974 рік нижній ряд, зліва направо: Є.К.Бакуліна, В.Г.Макац, Л.Л.Царюк, Д.Г.Дев’ятка, М.Г.Криловська, Л.І.Краснова; верхній ряд, зліва направо: Л.М.Стрілецька, Н.Т.Мозгальова, Т.Т.Постоловська, Н.М.Фещук, О.В.Яцина, М.А.Бондар, О.Г.Королик

Під час оцінки умов праці та побуту сільських механізаторів, передусім трактористів та причіпників, був розроблений і науково-обґрунтований комплекс заходів санітарно-технічного, організаційного та лікувально-профілактичного змісту (Р.Д.Габович, Н.К.Вальчук), який відображений у монографії “Санітарне та лікувально-профілактичне обслуговування працівників МТС” (Р.Д.Габович, 1957).

Суттєве місце у наукових дослідженнях кафедри займали роботи з гігієнічної оцінки умов праці на цукрових заводах (М.Б.Білага, Р.Д.Габович, Н.К.Вальчук), які стали основою розділу “Гігієна праці у цукровому виробництві” в трьохтомному керівництві з гігієни праці (Р.Д.Габович, М.Б.Білага, 1961) та монографії “Медико-санітарне обслуговування працівників цукрової промисловості” (М.Б.Білага, 1963).

Велика увага приділялась вивченню особливостей організації праці на Вінницькому хімічному комбінаті з метою їх гігієнічної регламентації та адекватного оздоровлення умов безпосереднього здійснення трудової діяльності працівників (Б.С.Бакалейников, М.Б.Білага, Р.Д.Габович, Л.Л.Царюк), а також питанням гігієнічної оцінки виробничого процесу на промислових підприємствах обласного центру різного профілю (Л.Л.Царюк, Л.І.Краснова, О.В.Яцина).

Протягом понад двадцяти років на кафедрі проводились роботи з вивчення особливостей впливу на організм людини пестицидів, які створювались і підлягали токсикометричній оцінці та гігієнічній регламентації (Б.Г.Іванов, І.В.Заботіна, Д.Г.Дев’ятка, Л.Л.Царюк), визначення простих та доступних методик їх кількісного визначення тощо (Б.Г.Іванов, С.Є.Буркат).

Саме в цей час в серії видань “Медична бібліотечка колгоспника”, започаткованих видавництвом “Здоров’я”, побачили світ видання “Гігієна праці буряківників” (Білага М.Б., Марцинковський Л.Г., Марченко Г.П.) та “Гігієна праці при переробці молока”.

     

Тривалий час кафедра була однією з найбільш визнаних в Україні у плані вивчення впливу на організм людини природного ультрафіолетового випромінювання, результати якого дозволили визначити той факт, що в умовах ультрафіолетової недостатності в організмі людини реєструються досить серйозні зрушення, насамперед, з боку показників його реактивності, відбуваються зміни у білкових фракціях крові, зменшується вміст вітамінів у крові тощо, ще більш негативний вплив справляє тривала дія на організм надмірних доз ультрафіолетової радіації, особливо у тому разі, якщо вона поєднана зі впливом інших ксенобіотиків (Д.Г.Дев’ятка, Т.Т.Постоловьска, О.В.Яцина, Л.І.Краснова).

Кафедра 1980
Кафедра загальної гігієни, 1980 рік.
зліва направо: Л.І.Краснова, Т.М.Малашнюк, Л.М.Стрілецька, Л.Л.Царюк, Н.Т.Мозгальова, Д.Г.Дев’ятка, Є.К.Бакуліна, Т.Т.Постоловьска, Н.М.Фещук, О.Г.Королик, М.А.Бондар, Г.П.Марченко, О.В.Яцина

Протягом останніх років пріоритетними напрямками наукових досліджень співробітників кафедри стали актуальні питання гігієни дітей, підлітків та молоді, оптимізації адаптаційного процесу, психогігієни, психофізіології та хроногігієни.

Так, на підставі вивчення особливостей стану здоров’я та умов навчання розроблені стандарти фізичного розвитку для сільських школярів Вінницької області (Н.М.Фещук), науково обґрунтована програма медико-профілактичної оптимізації адаптації, діагностики, прогнозування і корекції професійної придатності вітчизняних та іноземних студентів, які навчаються в умовах Подільського етно-територіального регіону України (Г.П.Марченко, І.В.Сергета, Л.І.Григорчук, О.П.Молчанова).

Вагоме місце у структурі наукових досліджень зайняв комплекс робіт з питань розроблення та обґрунтування комплексної програми раціональної організації вільного часу сучасних учнів, який став основою монографії “Організації вільного часу та здоров’я школярів” (І.В.Сергета, В.Г.Бардов, 1997), що була удостоєна премії АМН України у галузі профілактичної медицини.

На підставі проведення гігієнічних, психофізіологічних та психолого-педагогічних досліджень здійснена гігієнічна регламентація діяльності користувача персонального комп’ютера (І.В.Сергета, Л.І.Краснова, Т.Т.Постоловська, О.В.Яцина, Н.М.Фещук), основні результати якої відображені у монографії “Гігієна та охорона праці користувача ЕОМ” (І.В.Сергета, В.Г.Бардов, М.П.Олійник, 1999).

     

Науковцями кафедри вивчені гігієнічні аспекти професійної адаптації студентів до умов навчання у вищих медичних навчальних закладах та визначені шляхи її оптимізації, розроблені підходи до діагностики, прогнозування та корекції професійної придатності дівчат і юнаків, які здобувають медичний фах (І.В.Сергета, Л.І.Григорчук, О.П.Молчанова), науково обґрунтовані гігієнічні основи корекції функціонального стану організму підлітків, що страждають на хронічні соматичні захворювання (І.В.Сергета, А.Ю.Абунада), гігієнічно обґрунтована комплексна програма оптимізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку у школі-ліцеї (І.В.Сергета, М.А.Редчіц), здійснена гігієнічна оцінка факторів ризику та визначені прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом серед молоді (І.В.Сергета, Т.В.Шевчук), науково обґрунтовані гігієнічні принципи корекції зрушень у функціональному стані органу зору у підлітків 14-16 років в умовах сучасних інформаційних навантажень (І.В.Сергета, Н.В.Малачкова) тощо.

Сьогодні в центрі наукових досліджень працівників кафедри наукове обґрунтування гігієнічних принципів профілактики донозологічних порушень у стані психічного здоров’я підлітків 15–17 років, гігієнічних основ професійної орієнтації підлітків та молоді, методів раціональної організації навчальної та позашкільної діяльності учнів, що навчаються за програмою “школа - вищий навчальний заклад”, інтегральних критеріїв гігієнічної оцінки функціонального стану організму дівчат та юнаків, біоритмологічних принципів раціональної організації діяльності студентів, заходів щодо запобігання хронічної втоми учнів середнього та старшого шкільного віку, формування індивідуальної концепції здоров’я підлітків 13-16 років, а також вивчення гігієнічних аспектів впливу чинників внутрішньошкільного середовища на стан здоров’я дітей, підлітків та молоді.

Нині на кафедрі працюють: професор І.В.Сергета; доценти: Л.І.Краснова,  О.Ю. Браткова, Л.М. Ваколюк, О.В.Яцина, С.О.Латанюк, М.А.Редчіц, Т.В.Шевчук, О.Б. Дударенко, О.Є. Александрова, О.П. Мостова, О.В. Дяуова, І.І. Мотрук; старші викладачі Н.М.Фещук, Р.В. Теклюк; асистенти: Т.І.Гончарук, Н.Ю.Лукіна, І.Л. Дреженкова, Н.В. Стоян, Т.В. Тисевич, Л.О. Процюк, О.Ю. Панчук, старші лаборанти: А.О.Бондар, А.В. Воловик, Н.В. Ярова; лаборанти: Л.М.Стрілецька, Н.Г. Щенсна, Ю.Ю.Бондар.

За останні 25 років захищено 4 докторські (І.В. Сергета, О.П. Мостова, В.В. Родінкова, О.Ю. Панчук) та 21 кандидатська (Л.І. Краснова, І.В. Стемпен, Л.І. Григорчук, А.Ю. Абунада, О.П. Молчанова, М.А. Редчіц, Т.В. Шевчук, Н.В. Малачкова, В.М. Махнюк, М.М. Шинкарук-Диковицька, Т.Г. Редько, К.А. Зайцева, О.Ю. Браткова, Б.Р. Боровський. О.Є. Александрова, О.Л. Черепаха, Н.І. Осадчук, О.Б. Дударенко, О.В. Височанський, І.Л. Дреженкова, Н.В. Стоян) дисертацій. Нині здійснюється підготовка 1 докторськоъ та 3 кандидатських дисертації.

Співробітниками кафедри виконано 5 планових та 1 господарчо-договірна роботи, виконується ще 2 комплексних наукових дослідження. Підготовлено проект Державних санітарних правил і норм, видано 8 методичних рекомендації, 33 інформаційних листи, 9 галузевих нововведеннь з різних проблем сучасної гігієни.

Наукова діяльність тісно пов’язана з плідною навчально-методичною діяльність. Лише за останні 7 років співробітниками кафедри випущені 11 підручників та 21 навчальний посібник, які рекомендовані для використання у практичній діяльності медичних вищих закладів освіти України.

                      

                                    

 

                                

Зроблено багато, але головні досягнення, незаперечно, ще попереду.

 

 

 

 

 Штат кафедри

Сергета Ігор Володимирович


завідувач кафедри загальної гігієни та екології, доктор медичних наук, професор

У 1986 році з Дипломом з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. З серпня 1986 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології: спочатку старшим лаборантом, з березня 1987 року – асистентом кафедри, з травня 1993 року по теперішній час – завідувачем кафедри.
Протягом 1989–1991 років навчався в заочній аспірантурі кафедри гігієни дітей і підлітків Центрального інституту удосконалення лікарів, яку достроково закінчив у жовтні 1991 року, захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічне обґрунтування навчально-тренувального режиму, що сприяє активному формуванню професійно-значущих функцій школярів” (на прикладі професії “оператор ЕОМ”)”. У 1994 році присвоєно вчене звання доцента.
У жовтні 1996 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: “Гігієнічні основи комплексної системи оптимізації вільного часу підлітків”. У квітні 2001 року присвоєно вчене звання професора.
Є автором 725 опублікованих наукових праць, в тому числі 5 монографій, 9 підручників, 3 електронних підручників, 24 навчальних посібників, 11 навчальних програм, 8 методичних рекомендацій, 13 патентів, 30 інформаційних листів та 9 галузевих нововведень. Підготував 3 докторів та 18 кандидатів медичних і біологічних наук. В теперішній час здійснює керівництво підготовкою 1 докторанта та 3 аспірантів і здобувачів.
Є заступником головного редактора журналу “Вiomedical and biosocial anthropology”, членом редакційних колегій і редакційних рад журналів: “Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія”, “Вісник Вінницького національного медичного університету”, “Педагогіка безпеки”, “Вісник гігієни та епідеміології” (2004-2014 рр.) та збірників наукових праць: “Гігієна населених місць”, “Актуальні проблеми профілактичної медицини” і “Охорона здоров’я дітей і підлітків”. З 2002 по 2005 роки – голова методичної ради університету з медико-теоретичних дисциплін. З 2004 по 2009 роки – проректор з наукової роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Протягом 2006–2007 років був членом координаційної науково-методичної ради з питань післядипломної освіти МОЗ України.
Є членом вченої ради університет, ради медичних факультетів № 1 і № 2, ради університету по роботі з іноземними студентами, Експертно-координаційної ради НАМН України з питань реалізації завдань і заходів Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 та 2016-2020 роки, обласної міжвідомчої робочої групи щодо профілактики неінфекційних захворювань Вінницької обласної державної адміністрації, атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, Президії наукового товариства гігієністів України та ГО “Українська Асоціація громадського здоров’я”, бюро Колегії психофізіологів Національної медичної палати України, вченим секретарем Міжнародної академії інтегративної антропології.
Протягом 2004-2010 років був членом експертної ради ВАК України з профілактичної медицини, впродовж 2014-2015 років – членом експертної ради ДАК МОН України з профілактичної медицини. Протягом 2002-2004 років та з травня 2011 року по теперішній час є членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 26.604.01 при ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”, з 2018 року - член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця МОЗ України. З 2003 року по 2014 рік час був членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій Д 05.600.02 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова.
За активну наукову та навчальну діяльність нагороджений Почесними грамотами МОЗ України, Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради, має подяку Голови ВАК України, удостоєний премії НАМН України у галузі профілактичної медицини за монографію “Організація вільного часу та здоров’я школярів”.

Браткова Ольга Юріївна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, завідувач навчальної частини кафедри, кандидат медичних наук, доцент

У 2003 році закінчила Вінницький національний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”. З 2003 по 2004 рік навчалась у інтернатурі за спеціальністю “Клінічна лабораторна діагностика”.
В 2004 році пройшла післядипломний атестаційний цикл за спеціальністю “Лабораторні методи дослідження фізичних та хімічних факторів навколишнього середовища”. З 2004 по 2005 роки працювала в санітарно-гігієнічній лабораторії Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції.
В грудні 2005 року вступила до аспірантури з фаху “Гігієна та професійна патологія”, яку успішно закінчила у 2008 році. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Гігієнічні принципи профілактики донозологічних порушень психічного здоров’я підлітків 15 – 17 років”.
З 2012 року працює на посаді доцента кафедри.

Краснова Людмила Іванівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1973 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова З 1973 до 1976 року навчалась в аспірантурі за фахом “Гігієна”. З 1976 року по 1997 роки працювала на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології.
З 1997 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри загальної гігієни та екології, з 2000 року є завідувачем навчальної частини кафедри.
У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук на тему: “Гігієнічна оцінка неспецифічної реактивності організму при переопроміненні ультрафіолетовим випромінюванням”.
Неодноразово приймала участь у виконанні планових наукових робіт кафедри з проблем вивчення особливостей впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини та проведення гігієнічного нормування хімічних речовин у водних об’єктах.
Є автором та співавтором 96 наукових праць, 3 раціоналізаторських пропозицій та 1 методичних рекомендацій

Ваколюк Лариса Миколаївна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова в 1997 році з відзнакою. Впродовж 1997-1998 років навчалась у магістратурі за фахом “Педіатрія”, після чого вступила до аспірантури (1998-2002 роки).
В квітні 2002 року в Інституті педіатрії, акушерства та гінекології АМИ України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи та корекція його порушень в комплексній реабілітації передчасно народжених дітей в неонатальному періоді”.
Має 35 опублікованих наукових робіт. Розроблені та впроваджені у практику органів охорони здоров’я кількох областей 2 раціоналізаторські пропозиції: “Спосіб ранньої діагностики транзиторного гіпотиреозу у недоношених немовлят в неонатальному періоді” та “Спосіб корекції транзиторного гіпотиреозу у недоношених новонароджених”.
На посаді асистента кафедри загальної гігієни працює з вересня 2005 року. З травня 2015 працює на посаді доцента кафедри. Проводить практичні та підсумкові заняття на 3-му курсі медичного, 2 стоматологічного та 3-му курсі фармацевтичного факультетів. Викладає циклові заняття на 6 курсі медичного та педіатричного факультетів. Читає лекції для 3 курсу медичного факультету “Гігієна та екологія”,для 2 курсу стоматологічного факультету "Гігієна та екологія", лекції для 2 стоматологічного та 3 медичного курсів з предмету "Біоетика та біобезпека".


Яцина Ольга Вікторівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

В 1968 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова. Працювала лікарем-терапевтом міської клінічної лікарні №2 м. Вінниці. В 1970–1973 роках була аспірантом кафедри загальної гігієни Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.

З 1973 по 1987 року – асистент кафедри загальної гігієни.

В 1981 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Роль ультрафіолетової радіації та вітаміну С у зміцненні здоров’я населення Подолії УРСР” на засіданні спеціалізованої вченої ради при Московському науково-дослідному інституті ім. Ф.Ф.Ерісмана.
З 1987 року по теперішній час – доцент кафедри загальної гігієни та екології.
Є автором 111 наукових праць.

Латанюк Станіслав Олександрович


доцент кафедри загальної гігієни та екології,, кандидат медичних наук, доцент

Закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця у 1972 році за спеціальністю “Cанітарно-гігієнічна справа”.
З 1972 по 1980 роки працював санітарним лікарем у Вінницькій обласній санітарно-епідеміологічній станції. З 1980 по 1991 роки — науковим співробітником в Українському державному науково-дослідному інституті експертизи працездатності та реабілітації інвалідів.
В 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Фізіолого-гігієнічна регламентація праці жінок-буряководів працездатного та пенсійного віку”.
З 1991 року працює у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова, спочатку асистентом кафедри загальної гігієни та екології, в 2001 році обраний на посаду доцента кафедри.

Редчіц Микола Анатолійович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1993 році Закінчив Вінницький медичний інститут ім. І.М. Пирогова. В 1993−1995 роках проходив інтернатуру з епідеміології на базі Вінницької обласної санітарно-епідеміологічної станції та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 1995 року по 1997 рік працював санітарним лікарем відділу дезінфекції Вінницької міської СЕС.
З 1997 року працює у Вінницькому національному медичному університеті ім. І.М.Пирогова, спочатку на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідного сектору, з вересня 1998 року – на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології, з 1998 року – на посаді асистента кафедри. У 2008 обраний на посаду доцента кафедри.
У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічне обґрунтування комплексної програми оптимізації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку у школі-ліцеї” у спеціалізованій вченій раді при Інституті гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва НАМН України.
Має 56 опублікованих наукових робіт.

Шевчук Тарас Володимирович


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук, доцент

У 1997 році з відзнакою закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
У 1998 році закінчив інтернатуру за спеціальністю “Дерматовенерологія”, в тому ж році захистив магістерську роботу на тему: “Властивості особистості молоді, що хворіє на венеричні захворювання” та отримав звання магістра медицини з шкірних та венеричних хвороб.
В 1997−1998 роках працював лікарем-дерматовенерологом у Вінницькому обласному клінічному шкірно-венерологічному диспансері. В 1998 року був зарахований на посаду асистента кафедри загальної гігієни та екології.
У 1999 році вступив до аспірантури без відриву від виробництва за спеціальністю “Гігієна”.
У 2001 році пройшов первинну спеціалізацію з фаху “Гігієна” і отримав сертифікат лікаря-спеціаліста з загальної гігієни.
В січні 2006 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічна оцінка факторів ризику та прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом, серед молоді”.

Александрова Олена Євгенівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

В 1996 році закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
У 1997 році пройшла інтернатуру. З 1997 по 2000 роки працювала у медико-генетичному центрі обласної лікарні ім. М.І.Пирогова. В 1998 році закінчила курси з цитогенетики на базі Донецького державного медичного університету.
З 2005 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології.
У 2006 році пройшла первинну спеціалізацію за фахом “Загальна гігієна” в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України.
З 2006 по 2009 рік навчалась в очній аспірантурі з фаху “Гігієна та професійна патологія”.
Захистила дисертаційну роботу на тему: “Гігієнічна оцінка процесів формування особливостей особистості студентів медичних вищих навчальних закладів та шляхи їх корекції” та здобула науковий ступень кандидата медичних наук у 2011 році.
Має 52 друковані роботи.

Дударенко Оксана Борисівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

У 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І.Пирогова за спеціальністю “Лікувальна справа”.
З 2001 по 2002 року пройшла інтернатуру за фахом “Анестезіологія та інтенсивна терапія” на базі Вінницької міської клінічної лікарні №2, з 2002 по 2003 роки − інтернатуру за спеціальністю “Терапія” на базі Вінницької міської клінічної лікарні №1.
З 2003 по 2004 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри пропедевтики дитячих хвороб та догляду за хворими дітьми Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, з 2004 по 2005 роки – старшим лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.
З 2005 року є асистентом кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.
В 2014 р. проходила навчання у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на факультеті підвищення кваліфікації викладачів з циклів: “Інноваційні технології вищої медичної освіти” та “Актуальні проблеми гігієни та екології”.
В березні 2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія за темою “Гігієнічні аспекти прогностичної оцінки і корекції особливостей особистості хворих, інфікованих вірусом імунодефіциту людини”, під керівництвом д.мед.н., професора Сергети І.В.

Дякова Оксана Василівна


доцент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

В 1997 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа» з відзнакою. В 1998 році проходила інтернатуру за спеціальністю «терапія». В цей же рік навчалася в магістратурі на кафедрі клінічної фармакології. З 1998 по 2002 роки працювала старшим лаборантом на кафедрі фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова. В цей же період без відриву від виробництва навчалася в заочній аспірантурі на цій же кафедрі.
З березня 2004 року працювала асистентом кафедри патологічної фізіології. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакопрофілактична ефективність вінборону при гіпоксичних станах». З вересня 2015 року по теперішній час працюю на посаді асистента, з шрудня 2016 року на посаді доцента кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Мотрук Ірина Іллівна


доцент загальної гігієни та екології, кандидат біологічних наук

У 2005 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені
М.М. Коцюбинського за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія”. У 2005-2007 році здобула другу вищу освіту у Вінницькому інституті економіки Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю – облік і аудит. З 2012 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології спочатку на посаді старшого лаборанта кафедри, а з 2013 року на посаді асистента кафедри. У липні 2013 року пройшла навчання XI європейського курсу з основ аеробіології та отримала сертифікат.
Захистила дисертаційну роботу на тему: “Еколого-гігієнічна оцінка пилкування трав’янистих рослин на основі погодинних спостережень у літньо-осінній період” та здобула науковий ступень кандидата біологічних наук у 2017 році. Має 28 опублікованих наукових робіт.

Фещук Наум Мусійович


старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

Закінчив Вінницький медичний інститут у 1970 році за спеціальністю “Педіатрія”. З 1970 року працював на посаді асистента, з 1993 року – працює на посаді старшого викладача кафедри загальної гігієни та екології.
За роки роботи свою викладацьку роботу постійно поєднував з іншими громадськими видами діяльності та штатними посадами: член редколегії газети “Молодий медик”, член профспілкового комітету співробітників, заступник начальника штабу цивільної оборони, голова товариства Червоного Хреста університету, член обласного комітету професійної спілки медичних працівників Вінницької області, відповідальний секретар приймальної комісії, заступник декана з роботи з іноземними студентами, голова профспілкового комітету співробітників університету, проректор з адміністративно-господарської роботи.
Є автором та співавтором понад 94 опублікованих праць і раціоналізаторських пропозицій, серед яких цілий ряд друкованих навчально-методичних видань для студентів та викладачів. Є розробником перших в Україні стандартів фізичного розвитку дітей і підлітків сільської місцевості, які проживають у Вінницькій області, та співавтором першого в Україні підручника “Охорона праці в медицині та фармації”.
Курує на кафедрі навчально-методичну роботу з розділів: “Гігієна лікувально-профілактичних закладів”, “Основи охорони праці” та “Охорона праці у медицині та фармації”.

Теклюк Руслан Васильович


старший викладач кафедри загальної гігієни та екології

Закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2000 році. Впродовж 2001–2002 років проходив інтернатуру за фахом “Терапія”.
З 2003 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді асистента кафедри, а з 2016 року – старший викладач кафедри.
З 2006 р. викладає англійською мовою для іноземних студентів.
Підвищення кваліфікації: в лютому 2006 р. навчався на курсах підвищення кваліфікації у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів з циклів: “Пропедевтика гігієни та радіаційна гігієна”, “Вища медична освіта та Болонський процес”, та в травні 2011 року з циклу “Інноваційні технології в медичній освіті”. В 2015 р. Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика посвідчення про проходження підвищення кваліфікації: ТУ “Питання гігієни харчування в сучасних умовах”,
Закордонне стажування
1. В 2005 році виконав 5 тижневу програму літнього інституту з організації охорони здоровя та профілактики соціально-небезпечних захворювань в Алабамському Університеті м. Бірмінгем (University of Alabama at Birmingham), США.
2. В 2016 році виконав програму дистанційного (on-line) навчання об’ємом 60 годин в Мастріхтському університеті (Maastricht University (Королівство Нідерланди)) “Problem-based learning”, з 5.10.2015 по 8.12.2015.
Теклюк Руслан Васильович працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічні аспекти формування здоров’язберігаючих компетенцій школярів 14-16 років”, наукових керівник – професор Сергета І.В.


Дреженкова Інна Леонідівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат біологічних наук

У 2003 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія”.
З 2008 по 2012 роки працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.
З вересня 2012 року є асистентом кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.
У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “ Фізіолого-гігієнічна оцінка рухової активності студентів та шляхи її оптимізації.”
Є автором 60 наукових статей і тез.

Стоян Наталія Вікторівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

Закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова у 2010 році. Впродовж 2010-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом "терапія".
З 2010 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології спочатку на посаді старшого лаборанта кафедри, а з 2012 року на посаді асистента кафедри.
В 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичничних наук на тему: ”Наукове обгрунтування психогігієнічних основ здоров'язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах”
Має 50 опублікованих наукових робіт.

Процюк Людмила Олександрівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук

У 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2011-2012 років навчалась в інтернатурі за фахом "терапія" і заочно завершила навчання у магістратурі за спеціальністю внутрішні хвороби та отримала диплом з відзнакою. Потім працювала лікарем – невідкладних станів у 2-й міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. З 2013 по 2016 роки навчалася у аспірантурі. Завершила написання дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему:«Поліморфізм гена серотонінових рецепторів (5-HTR2A) у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з клінічними проявами та ефективністю лікування»та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук у 2017 році.
З 2016 р. працює на кафедрі загальної ггієни та екології.

Гончарук Тетяна Іванівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

У 1989 році закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “Педіатрія”. З 1989 по 1994 роки проходила клінічну ординатуру за фахом “Неонатологія”. З 1995 року працює на посаді асистента кафедри загальної гігієни та екології.
Працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: “Гігієнічне обґрунтування біоритмологічних принципів раціональної організації навчальної діяльності студентів”.
Приймає участь у виконанні планових наукових робіт кафедри з проблем вивчення особливостей впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини.
Є автором та співавтором 38 наукових праць, навчальних посібників та методичних рекомендацій.

Лукіна Наталя Юріївна


асистент кафедри загальної гігієни та екології

В 2000 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. І.М. Пирогова.
В 2001−2002 роках пройшла інтернатуру з терапії на базі Вінницької міської лікарні №1. З 1 вересня 2002 року по 31 грудня 2002 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри загальної гігієни та екології. З 30 січня 2003 року працює на посаді асистента кафедри.
Протягом періоду з 30 січня 2006 року по 24 лютого 2006 року пройшла курси підвищення кваліфікації на базі кафедри пропедевтики гігієни та радіаційної гігієни Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
Працює над дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Гігієнічні аспекти діагностики, прогностичної оцінки та корекції хронічної втоми серед учнів 13−17 років, що перебувають в умовах сучасної школи”.
Має 21 опубліковану наукову роботу.

Тисевич Тетяна Вікторівна


асистент кафедри загальної гігієни та екології, магістр медицини

В 2009 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "Педіатрія" з відзнакою. З 2009 по 2011 роки навчалася в магістратурі, по закінченні якої здобула кваліфікацію магістр медицини з педіатрії. З 2011 року працювала педіатром в Жмеринській ЦРЛ, де і проходила інтернатуру.
З 2014 року працює асистентом на кафедрі гігієни та екології.

Бондар Алла Олексіївна


старший лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 1987 році закінчила Уманський педагогічний державний інститут ім. П.Г.Тичини за спеціальністю “Біологія”.
З 1989 року працює на кафедрі загальної гігієни та екології на посаді старшого лаборанта.

Воловик Алла Вікторівна


старший лаборант кафедри загальної гігієни та екології

У 1994 році закінчила Вінницкий державний педагогічний університет за спеціальністью "вчитель біології та географії" з відзнакою.
З 2013 р. працює на кафедрі загальної ггієни та екології.

Ярова Наталія Валеріївна


старший лаборант кафедри загальної гігієни та екології

Стрілецька Лариса Миколаївна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології

В 1968 році закінчила фельдшерсько-лаборантське відділення Вінницького медичного училища ім. ак. Д.К.Заболотного за спеціальністю “Фельдшер-лаборант”. З серпня 1968 року по теперішній час працює на кафедрі загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова на посаді лаборанта.

Щенсна Ніна Григорівна


лаборант кафедри загальної гігієни та екології людини

У 1973 році закінчила Київське медичне училище за спеціальністю “Медична сестра-вихователь”. З 1971 по 1982 роки працювала медичною сестрою гастроентерологічного відділення Київської обласної клінічної лікарні, з 1982 по 1993 роки − дієтсестрою Гребінківської районної лікарні №2 Васильківського району Київської області, з 1993 − дієтсестрою дитячої молочної кухні при Гребінківській райлікарні №2 Васильківського району Київської області. З 2003 по 2005 роки працювала в опіковому відділенні Вінницької обласної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 2005 року працює лаборантом кафедри загальної гігієни та екології.

Новини

Засідання студентського наукового гуртка
24.09.2019
114
Графік щоденних відпрацювань пропущених занять
13.05.2019
Консультування англомовних студентів 6 курсу з гігієни та екології перед Крок-2
10.05.2019
Консультування студентів 6 курсу з гігієни та екології перед Крок-2
10.05.2019
Чергування викладачів
10.05.2019
Чергування викладачів
10.05.2019
Чергування викладачів
10.05.2019
Результати секційного засідання XVІ міжнародної наукової медичної конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку – 2019” 18 квітня 2019 року
18.04.2019
Вітаємо переможця у «Всеукраїнській студентській олімпіаді 2018-2019 н.р.», м. Київ
19.03.2019

Наукова діяльність


З В І Т

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

ЗАГАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

ЗА 2018 РІК 


 


1. Статусні показники діяльності кафедри загальної гігієни та екології

 

Таблиця 1.1

Наукові, науково-педагогічні працівники ВНМУ ім. М.І. Пирогова станом на кінець 2018 р.

Факультет

Кафедра

Кіль­кість 6

Проходили стажування в іноземних ЗВО 7

Здійснювали наукове керів­ни­цтво (консуль­ту­вання) не мен­ше п’ятьох здобу­вачів наукових ступенів, які захистилися в Україні 8

Науково-педагогічні працівники, науковий ступінь та/або вчене звання 9

Науково-педагогічні працівники, доктори наук та/або професори 10

Медичний факультет

(ВНМУ ім. М.І. Пирогова) 

Загальної гігієни та екології

22

1

(д.мед.н., проф. І.В. Сергета – 3 докторських та 19 кандидатсь-ких дисертацій)

17

(д.мед.н., проф.

І.В. Сергета,

д.мед.н.

О.П. Мостова,

О.Ю. Панчук,

к.мед.н., доц

О.Ю. Браткова,

Л.І. Краснова,

О.В. Яцина,

С.О. Латанюк,

М.А. Редчіц,

Т.В. Шевчук,

Л.М. Ваколюк,

О.Є.Алексан-дрова,

О.Б. Дударенко,

к.мед.н.

О.В. Дякова,

Н.В. Стоян,

Л.О. Процюк,

к.б.н.

І.Л. Дреженкова,

І.І. Мотрук)

3

(д.мед.н., проф.

І.В. Сергета,

д.мед.н.

О.П. Мостова,

О.Ю. Панчук)

6 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють на кафедрі за основним місцем роботи станом на кінець звітного року

7 Прізвища науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному періоді стажувалися, проводили навчальні заняття в іноземних закладах вищої освіти (наукових установах)

8 Прізвища науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистилися в Україні ЗА ВСІ РОКИ

9, 10 Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють на кафедрі за основним місцем роботи станом на кінець звітного року

 

Таблиця 1.2

Наукометричні показники за індексом Гірша ВНМУ ім. М.І. Пирогова станом на кінець 2018 р.

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково- педагог-гічного праців-ника11

+ англ Прізвище

ID Scopus

(за

наявності)

Індекс

Гірша

Scopus12

ID Web of Science

(за

наявності)

Індекс Гірша Web of Science13

 

Медичний факультет

(ВНМУ ім. М.І. Пирогова)

Загальної гігієна та екології

Сергета Ігор Володимирович,

Serheta Ihor/

Sergeta Igor

6507647610

1

І-2152-2018

1

Ваколюк Лариса Миколаївна,

Vakolyuk Larisa

57201421959

1

Дударенко Оксана Борисівна,

Dudarenko Oksana

57201424434

1

Мотрук Ірина Іллівна,

Motruk Irina

57201419863

1

І-2385-2018

1

Разом:

П 12=4

П 13=2 

11 Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника (який працює або працював за основним місцем роботи у звітному періоді), який має ненульовий індекс Гірша хоча б в одній з баз: Scopus або Web of Science

12 Сума значень показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових працівників (який працє або працював за основним місцем роботи у звітному періоді) у наукометричній базі Scopus, 13 - у базі Web of Science

 

Таблиця 1.3

Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до баз Scopus або Web of Science

Факуль­тет

(інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника14

+ англ Прізвище

Кількість

публікацій

Scopus13

 

 

Назва та реквізити публікацій Scopus (прирівняні відзнаки)

Кількість публікацій Web of Science 16

Назва та реквізити публікацій

Web of Science (прирівняні відзнаки)

Медичний факультет №1

Загальної гігієна та екології

Сергета Ігор Володими-рович,

Serheta Ihor/

Sergeta Igor

7

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507647610

12

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2122340344_I_V_Serheta

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/search?q=I.%20V.%20Sergeta

Разом: 

П 14 = 1

n=7

n=12

 14 Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника (який працює або працював за основним місцем роботи у звітному періоді), який має не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science

15 Кількість публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, 16 - до бази Web of Science

 

Таблиця 1.4

 Статті в журналах за 2018 р., включених до баз Scopus або Web of Science

(треба вказати також статті, які не увійшли у минулорічний звіт) 

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Індекс DOI

Електрона адреса

Бібліографія

Медичний факультет

(ВНМУ ім. М.І.Пирогова)

Загальної гігієни та екології

Serheta,

I.V.,

Kovalchuk,

V.V.,

Dmytrenko,

S.V.,

Ocheretna

O.L.

Analysis of regressive models of heart rate variability indicators depending of body organization, age and hand strength of healthy male and female individuals of eucinetic hemodynamics type

10.26724/2079-8334-2017-4-62-81-84

https://www.researchgate.net/publication/322154947_Analysis_of_regressive_models_of_heart_rate_variability_indicators_depending_of_body_organization_age_and_hand_strength_of_healthy_male_and_female_individuals_of_eucinetic_hemodynamics_type

World of medicine and biology. – 2017. – Вип. 4. – С. 81-84.

Serheta,

I.V.,

Kovalchuk,

V.V.,

Dmytrenko,

S.V.,

Prokopenko

S.V.

Modeling, using regression analysis, heart rate variability depending on the characteristics anthropo-somatic indices in healthy girls with hyperkinetic type of hemodynamics

10.26724/2079-8334-2018-1-63-79-83}

https://www.researchgate.net/publication/323997128_Modeling_using_regression_analysis_heart_rate_variability_depending_on_the_characteristics_anthropo-somatic_indices_in_healthy_girls_with_hyperkinetic_type_of_hemodynamics

World of medicine and biology – 2018. – Вип. 1. –  С. 79-83.

Victoria Rodinkova,

Lilia Kremenska, Olena Palamarchuk,

Irina Motruk,

Elena Alexandrova, Oxana Dudarenko, Larisa Vakolyuk, Oleh Yermishev

Seasonal changes in plant pollen concentrations over recent years in Vinnytsya, Central Ukraine

10.5586/аа.1731

https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa/index

Acta Agrobotanica. Poland, Lublin. 2018. – № 71(1). – P. 183-185.

Irina I. Motruk, Michael Yu. Antomonov, Victoria V. Rodinkova,

Olena E. Aleksandrova, Oleh V.

Yermishev

 

 

Allergenic weed pollen forecast under the mathematical modeling method implementation in Ukraine

 

http://wl.medlist.org/archiwum/numer–3–2018/

Wiadomości Lekarskie (Warsaw, Poland : 1960),

2018, tom LXXI, nr 3 cz, – P. 592–598

Antomonov M., Motruk I., Alexandrova O., Kremenska L., Bobrowska O., Dudarenko O., Vakolyuk L., Germanyuk T., Ivko T.

 

 

 

Development of the integrated indicator for prognosis of pollinosis in population of the central region of Ukranian

10.5586/аа.1735

https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa/article/view/8139/7479

Acta Agrobotanica. Poland, Lublin. 2018. 71 (2), – P. 1735-1744.

Serheta,

I.V.,

Dudarenko,

 O.B.,

Mostova,

O.P.,

 Lobastova,

T.V.,

Andriichuk,

V.M.,

Vakolyuk,

 L.M., Yakubovska,

O.M.

Complex of psycho-hygienic correction measures of personality features of HIV-infected men and evaluation of their efficiency

 

 

http://wl.medlist.org/archiwum/numer–3–2018/

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), tom LXXI, nr 3 cz I.- P. 518-524.

 

(2018) Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 71 (3), pp. 518-524.

Protsiuk,

T. L.,

Protsiuk

L.О.

 

 

Особливості перебігу бронхіальної астми на тлі метаболічного синдрому із різними фенотипами залежно від показників вітаміну D3

.

10.14739/2310-1237.

http://pat.zsmu.edu.ua/article/view/129321

 

http://dx.doi.org/10/14739/2310-1237.2018.1.129321

 

Pathologia, [S.I], n. 1, May. 2018. ISSN 2310-1237

 

Журнал “Патологія” у 2016 р. включений до “Web of Science (http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2306-8027)

Protsiuk, T.L., Herasymova, Ye.V.,

Protsiuk, L.O., Surkova, N.M.

 

The course of bronchial asth-ma associated with metabolic syndrome in children with different phe-notypes depen-ding on vita-min D3 level

10.14739/2310-1237.

2018.1.129321

http://pat.zsmu.edu.ua/article/view/129321

Pathologia 2018; 15(1), 68-73 

 

Herasymova, О.V.,

Protsiuk, T.L., Protsiuk, LO., Surkova, N.M., Kotsur, L.D., Kuleshov, O.V.

The influence of bronchial asthma control level on the quality of life indices

10.14739/2310-1237.

2018.2.141394

http://pat.zsmu.edu.ua

Pathologia 2018; 15(2), 204-209

Flis,

P.S., Kasyanenko, D.M.,

Vasilshuk, O.S., Filimonov, Yu.V., Brazhenko, Yu.F.,

Dyakova O.V.,

Povsheniuk A.V.

Опыт лечения дистального прикуса с нарушенной функцией жевательных и мимических мышц съемным функционально действующим двухчелюстным ортодонтичес-ким активатором

10.31640

 

http:// vrachebnoedelo.com

 

Лікарська справа/ Врачебное дело. 2018. – №1-2 (1146).  – С. 148-151 ISSN 1019-5297

 

Разом n=10 

2. Кадрове і матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

 

2.1           Дані про наукові кадри

 

Кількість співробітників, які виконують НДР (всього/ з них жінок)      22 / 15

                                          в тому числі:

1.1.1.                                         докторів наук                                   3 / 1

1.1.2.                  кандидатів наук                                                     14 / 11

1.1.3.                  без ступеня                                                            5 / 3

1.1.4.                  пенсійного віку                                                      5 / 3

1.1.5.                  керівників                                       

1.1.6.                  доцентів                                                              12 / 9

1.1.7.                  старших викладачів                                               2 / 0

1.1.8.                  асистентів                                                             7 / 6

1.1.9.                  старших лаборантів                                               3 / 3

1.1.10.              докторів наук молодших 30 років                            – / –

1.1.11.              докторів наук молодших 40 років                           – / –

 

 

Таблиця 2.1

Список співробітників кафедри, які є членами спеціалізованих рад

для захисту дисертацій

№ з/п

ПІБ

Посада

Шифр спеціалізованої ради і установа, в якій вона знаходиться

1.

Сергета І.В.

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 у ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України”
 • член спеціалізованої вченої ради Д 26.003.01 у Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця МОЗ України

 

 • проф. Сергета І. В. є вченим секретарем Міжнародної академії інтегративної антропології, членом Експертно-координаційної ради НАМН України з питань реалізації завдань і заходів Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки, заступником Голови комітету фахової експертизи “Гігієна; організація охорони здоров’я” ліцензійних іспитів “Крок 2. Загальна лікарська підготовка” Державної організації “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при МОЗ України”, членом обласної міжвідомчої робочої групи щодо профілактики неінфекційних захворювань Вінницької обласної державної адміністрації, членом атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, членом Президії наукового товариства гігієністів України, членом ГО “Українська Асоціація громадського здоров’я” та головою відокремленого підрозділу ГО “Українська асоціація громадського здоров’я” у Вінницькій області, членом бюро Колегії психофізіологів Національної медичної палати України,

 

 • проф. Сергета І. В. є заступником головного редактора журналу “Вiomedical and biosocial anthropology”, членом редакційних колегій і редакційних рад журналів: “Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія”, “Вісник Вінницького національного медичного університету”, “Педагогіка безпеки” та збірників наукових праць: “Гігієна населених місць”, “Актуальні проблеми профілактичної медицини”, “Охорона здоров’я дітей і підлітків”.

2.2. Матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

 

             Таблиця 2.2

Перелік засобів вимірювальної техніки, яка використовувалася при виконанні НДР

№ з/п

Назва засобу

Рік випуску

Рік останньої повірки

1.

Люксметр Ю-116

1982

2017

2.

Гігрометр психрометричний ВИТ–2

1969

2017

3.

Термометри

2007

2017

4.

Лінійки вимірювальні

1993

2017

5.

Секундомір

1991

2017

6.

Дозиметр-радіометр МКС-05 ТЕРРА-П

2015

2017

7.

Люксметр Tenmars TM-213 UVAB

2015

2017

8.

Мультифункціональний прилад FLUS ET-965

2015

2017

9.

Термогігрометр Ezodo НЕ-390

2015

2017

10.

Тестер Tenmars ТМ-195

2015

2017

11.

Шумомір Tenmars ТМ-102

2015

2017

12.

Анемометр Tenmars ТМ-740

2015

2017

13.

Гігрометр НЕ-822

2015

2017

14.

Пірометр НТ-822

2015

2017

15.

Прилад КЧСМ

2015

2017

16.

Динамохронорефлексометер

2015

2017

17.

Хронорефлексометер

2015

2017

18.

Крокомір

2004

2017

19.

Динамометр ручний

2004

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перелік НДР, виконуваних на кафедрі:

Таблиця 3.1

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2018 році

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна,

підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР 

Строки вико-нання НДР (рік початку і закін-чення) 

Наукові результати (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження.

Ефективність (медична, соціальна, економічна). 

1.

Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей адаптації дітей, підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти та наукові основи університетської гігієни: профорієнтаційні аспекти, проблеми запровадження здоров’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища, прикладна,

кафедра загальної гігієни та екології, (співвиконавець – кафедра пропедевтичної педіатрії), номер держреєстрації 0116U000038, прикладна, науковий керівник –

д.мед.н., проф.

І.В. Сергета

2016

2020 

За результатами проведених досліджень

опубліковано 54 наукових робіт, в тому числі 19 статей, з яких 12 статей представлені у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз (10 робіт представлені у наукометричних базах Scopus та Web of Science), та 35 тез, а також видані 1 підручник: “Hygiene and ecology”,  навчальний посібник “The foundations of ethics and bioethics in clinical medicine” та примірна навчальна програма “Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку : примірна програма навчальної дисципліни підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації освітньої “Магістр медицини» кваліфікації професійної “Лікар” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” спеціальності 228 “Педіатрія, до структури яких включені результати проміжної НДР.

Місце впровадження: навчальний процес закладів вищої освіти медичного і педагогічного профілю МОЗ і МОН України та практична діяльність наукових установ МОЗ і НАМН України.

Медична ефективність: удосконалення існуючих підходів до здійснення комплексної оцінки стану здоров’я, адаптаційних ресурсів організму та якості життя дітей, підлітків і молоді, розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища на підставі використання фундаментальних положень адаптаційно-орієнтованого підходу, що забезпечує покращання функціональних можливостей організму, підвищення рівня професійної придатності учнів і студентів тощо.

Соціальна ефективність: удосконалення перебігу процесів психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації дітей шкільного віку і підлітків, учнів і студентів до умов перебування в сучасних закладах середньої і вищої освіти.

Економічна ефективність: покращання та удосконалення методичних основ проведення адекватної відповідно до умов сьогодення гігієнічної діагностики професійної придатності, комплексної оцінки стану здоров’я, визначення особливостей розвитку професійно-значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості дітей, підлітків і молоді, розроблення та запровадження здоров’язберігаючих технологій і створення превентивного освітнього середовища. 

 

3.1. Перелік НДР, що плануються виконуватися на кафедрі у 2019 році:

 

Таблиця 3.2

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна,підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР 

Строки вико-нання НДР (рік початку і закін-чення) 

Очікувані результати та їх можливий вплив на показники здоров’я населення. Очікуваний економічний ефект від впровадження тощо  

1.

Фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей адаптації дітей, підлітків і молоді до умов навчання в сучасних закладах освіти та наукові основи університетської гігієни: профорієнтаційні аспекти, проблеми запровадження здоров’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища, прикладна,

кафедра загальної гігієни та екології, (співвиконавець – кафедра пропедевтичної педіатрії), номер держреєстрації 0116U000038, прикладна, науковий керівник –

д.мед.н., проф.

І.В. Сергета

2016-2020

Очікувані результати: В ході проведених досліджень буде здійснена комплексна фізіолого-гігієнічна оцінка особливостей процесів формування провідних корелят психофізіологічної, психічної та соціально-психологічної адаптації дітей шкільного віку і підлітків, учнів і студентів та обґрунтовані наукові основи університетської гігієни, розглянуті профорієнтаційні аспекти і проблеми запровадження здобов’язберігаючих технологій та створення превентивного освітнього середовища у закладах середньої і вищої освіти.

Очікуваний економічний ефект буде обумовлений покращанням та удосконаленням методичних основ проведення адекватної відповідно до умов сьогодення гігієнічної діагностики професійної придатності, комплексної оцінки стану здоров’я, визначення особливостей розвитку професійно-значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості дітей, підлітків і молоді, розробленням та запровадженням здоров’язберігаючих технологій і створенням превентивного освітнього середовища, суттєвим підвищенням медичної ефективності існуючих підходів, що пов’язані з удосконаленням існуючих підходів до здійснення комплексної оцінки адаптаційних ресурсів організму та якості життя дітей, підлітків і молоді, розробленні та запровадженні здоров’язберігаючих технологій і створенні превентивного освітнього середовища на підставі використання фундаментальних положень адаптаційно-орієнтованого підходу, що забезпечує покращання функціональних можливостей організму та підвищення рівня професійної придатності учнів і студентів, сприяє збереженню і зміцненню здоров’я дівчат і юнаків тощо. 

 

3.2. Анотований звіт перехідної НДР (додається) 

 

4. Інформація про отримані гранти

 

Таблиця 4

Перелік грантів, отримуваних співробітниками кафедри

№ з/п

Грантодавець

Грантоотримувач

Сума гранту

Характеристика гранту

Результативність гранту

Співробітники кафедри гранти на проведення наукових досліджень протягом 2018 року

 не отримували

 

5. Участь у доклінічних та клінічних випробуваннях фармпрепаратів

 

Таблиця 5

Перелік досліджень фармпрепаратів, виконаних кафедрою у 2018 р.

№ з/п

Назва дослідження

Терміни виконання

Фірма-замовник

Доклінічні та клінічні випробування фармацевтичних препаратів співробітниками кафедри протягом 2017 року не проводились

 

 1. 6.       Стисла інформація про найвагоміші наукові досягнення кафедри за 2018 рік

 

В ході проведених протягом 2018 року наукових досліджень вперше з позицій системного підходу: науково обґрунтовані теоретичні та методичні основи гігієнічної діагностики і прогностичної оцінки професійної придатності студентів закладів медичної освіти (на прикладі стоматологічних спеціальностей), проведена гігієнічна оцінка особливостей організації трудового процесу та умов праці лікарів-стоматологів у разі використання новітніх технологій діагностики, лікування та профілактики, здійснена поглиблена психофізіографічна і психографічна професіографічна оцінка трудового процесу та науково обґрунтовані психофізіограми і психограми професійної діяльності за основними стоматологічними спеціальностями, що обумовлюють високий рівень професійної компетентності фахівців, проведена гігієнічна оцінка умов перебування і організації добової діяльності, рівня професійно-значущої навчальної адаптації та стану здоров’я студентів, які засвоюють основні стоматологічні спеціальності в сучасних медичних закладах вищої освіти, встановлені особливості процесів розвитку провідних професійно-значущих психофізіологічних функцій організму та формування особливостей особистості студентів-стоматологів на різних етапах здобуття вищої освіти, науково обґрунтовані методика комплексної бальної оцінки особливостей перебігу професійної адаптації і формування високої професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах у закладах медичної освіти, та комплекс заходів щодо оптимізації професійного навчання, психогігієнічної корекції перебігу професійної адаптації і запобігання виникнення несприятливих змін у психофізіологічному стані організму майбутніх лікарів-стоматологів на етапі навчання у закладі вищої освіти. На підставі проведених досліджень вперше: визначені гігієнічні основи професіографічної оцінки професійно-значущих психофізіологічних функцій і особливостей особистості та розроблені психофізіограми і психограми професійної діяльності за основними стоматологічними спеціальностями (терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, дитяча терапевтична і хірургічна стоматологія), що ураховують особливості використання новітніх технологій діагностики, лікування та профілактики, розроблена та впроваджена методика комплексної бальної оцінки особливостей перебігу професійної адаптації і формування високої професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах у закладах медичної освіти, які мають суттєві перспективи для подальшого застосування у практиці сучасної профілактичної медицини.  

 

7. Перелік нововведень, що пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2018 рік

Таблиця 7

Нововведення, запропоновані для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2018 рік

№ з/п

Назва

Автори

Нововведення для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2018 рік співробітниками кафедри не пропонувались

 

 

8. Патентно-ліцензійна діяльність кафедри за 2018 рік

 

Таблиця 8

Дані про патентно-ліцензійну діяльність кафедри за 2018 р.

Перелік поданих заявок на об’єкти про-мислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, винахідни-ки)

Перелік одержаних охоронних документів на об'єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник)

Відо

мості про НОУ-ХАУ

Відомості про об’єк

ти ав-торсь-кого права (назва, № сві-доц-

тва, ав-тори)

Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назва, № договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат)

НДР, в процесі виконання якої створено об'єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, шифр, строки завершення)

Співробітники кафедри патентів протягом 2018 року не отримували

9. Інформація про підготовку наукових кадрів:

 

9.1. Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Таблиця 9.1

Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Дисертації

Вико-нува-лось на кафед-рі

З них:

Заплано-вано у 2018 році

Захищені у 2018 році за планом або із випередженням плану

Затверд-

жено МОН України

Знаходя-ться на розгляді у МОН України

Подано до спецрад

Заборгованість

Докторські

2

1

1

Кандидатські

3

1

 

9.2. Перелік виконуваних на кінець звітного періоду дисертаційних робіт:

 

Таблиця 9.2

Перелік виконуваних дисертаційних робіт співробітниками кафедри

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціаль-ності

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

1.

Тимощук О.В.

Наукові основи комплексної гігієнічної оцінки якості життя та адаптаційних можливостей учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних навчальних закладів

2020

в.о. доцента кафедри гігієни та екології Івано-Франківського національного медичного університету

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

2.

Теклюк Р.В.

Гігієнічні аспекти формування індивідуальної концепції здоров’я підлітків 13-16 років

2019

Старший викладач кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

3.

Лукіна Н.Ю.

Гігієнічне обґрунтування комплексу заходів щодо запобігання хронічної втоми учнів середнього та старшого шкільного віку, які перебувають в умовах сучасної школи

2020

асистент кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

                 

 

 

9.3. Перелік захищених у 2018 році дисертаційних робіт:

Таблиця 9.3

Захищені у 2018 році дисертаційні роботи

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця

Шифр спеціаль-ності. Дата захисту

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

1.

Панчук О.Ю.

Наукове обґрун-тування теоре-тичних та мето-дичних основ гігієнічної діаг-ностики профе-сійної придат-ності студентів закладів медич-ної освіти (на прикладі стоматологічних спеціальностей))

2018

Державна установа

“Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

асистент кафедри

загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.02.01 –

гігієна та професій-на патологія

 

30.03.2018року

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

2..

Ковальчук В.В.

Показники кардіоінтервалографії у практично здорових юнаків і дівчат з різними типами гемодинаміки

2018

Вінницький національний медичний університет

ім. М.І. Пирогова

асистент кафедри

ортопедичної стоматології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.03.03 – нормальна фізіологія

 

17.10.2018року

 

9.4. Перелік затверджених у 2018 році МОН України дисертаційних робіт:

Таблиця 9.4

Затверджені МОН України у 2018 р. дисертаційні роботи

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця

Шифр спеціаль-ності. Дата захисту

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

1.

Панчук О.Ю.

Наукове обґрун-тування теоре-тичних та мето-дичних основ гігієнічної діаг-ностики профе-сійної придат-ності студентів закладів медич-ної освіти (на прикладі стоматологічних спеціальностей)

2018

Державна установа

“Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

асистент кафедри

загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.02.01 –

гігієна та професійна патологія

Дата захисту: 30.03.2018 року

Дата затвердження

5.07.2018 року

 

 

9.5. Перелік дисертаційних робіт, поданих до спеціалізованих рад у 2018 році:

 

Таблиця 9.5

Дисертаційні роботи, подані до спеціалізованих рад у 2018 році

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де знаходиться спецрада

Місце роботи виконавця

Шифр спеціаль-ності

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

1.

Панчук О.Ю.

Наукове обґрунтування теоретичних та методичних основ гігієнічної діагностики професійної придатності студентів закладів медичної освіти (на прикладі стоматологічних спеціальностей)

2018

Державна установа

“Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”

асистент кафедри

загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.02.01 –

гігієна та професій-на патологія

 

захищена 30.03.2018року

 

затверджена 5.07.12018 року

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

2.

Ковальчук В.В.

Показники кардіоінтервалографії у практично здорових юнаків і дівчат з різними типами гемодинаміки

2018

Вінницький національний медичний університет

ім. М.І. Пирогова ”

асистент кафедри

ортопедичної стоматології Вінницького національного медичного університету

ім. М.І. Пирогова

14.03.03 – нормальна фізіологія

 

захищена 17.10.2018року

 

 

 

9.7. Клінічна ординатура, аспірантура, докторантура:

 

                                                                                                                               Таблиця 9.7.1

Дані про осіб, які навчалися в аспірантурі, докторантурі, магістратурі, клінічній ординатурі протягом року

№ з/п

ПІБ

Терміни навчання

Ефективність навчання (захист магістерської, дисертаційної роботи або за відсутності зазначити причини)

1.

Теклюк Руслан Васильович

2017-2022

прикріплений здобувач ІІ року навчання,

навчання відбувається згідно із планом

 

 

Таблиця 9.7.2

Дані про аспірантів, докторантів, які захистили дисертації або подали їх до захисту до спеціалізованих рад поза ВНМУ

№ з/п

ПІБ

Тема дисертації

Дата захисту

Номер, шифр спеціалізованої ради

Дата затвердження МОН України

1.

Панчук О.Ю.

Наукове обґрунтування теоретичних та методичних основ гігієнічної діагностики професійної придатності студентів закладів медичної освіти (на прикладі стоматологічних спеціальностей)

30.03.2018 року

Спеціалізована вчена рада 26.604.01 у Державній установі “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва

НАМН України”

(14.02.01 – гігієна

та професійна патологія) 

5.07.2018 року

 

9.8. План підготовки докторів та кандидатів наук

Таблиця 9.8

Докторів наук

Шифр спеціаль-ності

Спеціальність

Термін виконання

Примітка

Початок у 2018 році

Продовжують виконувати

Завершують у 2019 році

згідно з планом

поза планом

згідно з планом

поза планом

14.02.01

гігієна та професійна патологія

1

 

 

Таблиця 9.9

Кандидатів наук

Шифр спеціаль-ності

Спеціальність

Термін виконання

Примітка

Початок у 2018 році

Продовжують виконувати

Завершують у 2019 році

згідно з планом

поза планом

згідно з планом

поза планом

14.02.01

гігієна та професійна патологія

1

1

 

 

10. Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок

 

 

10.1. Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

 

 

Таблиця 10.1

Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

№ з/п

Назва наукового форуму та місце проведення

Участь співробітників кафедри у наукових форумах (чол.)

Термін проведення

Конгресах

З’їздах

Конференціях

 1.  

Навчально-методична конференцыя “Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах”, м. Вінниця

 

 

6

15 лютого 2018 року

 1.  

Міжнародна науково-практична конференція “Проектний підхід та інноваціїй в освіті в контексті інтеграції до європейського освітнього простору”, м. Лодзь, Польща.

 

 

1

21 березня 2018 року

 1.  

Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених “Перший крок в науку – 2018”,

м. Вінниця.

 

 

20

18-20 квітня

2018 року

 1.  

Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання сучасної медицини і фармації”, м. Запоріжжя.

 

 

1

18-19 квітня

2018 року

 1.  

Всеукраїнська науково-практична конференція “Історія медичної науки, практики та освіти”, м. Київ

 

 

1

26-27 квітня

2018 року

 1.  

Науково-практична конференція “Довкілля та здоров’я”, м. Тернопіль.

 

 

1

27-28 квітня 2018 року

 1.  

Науково-практична конференція з міжнародною участю “Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини”, м. Київ

 

 

2

16 травня 2018 року

 1.  

Науково-практична конференціях з міжнародною участю Медицина граничних станів: теорія та практика донозологічної діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань”, м. Харків

 

 

1

25-26 вересня 2018 року

 1.  

Науково-практична конференціях з міжнародною участю “Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України” (Чотирнадцяті Марзєєвські читання)”, м. Київ

 

 

2

11-12 жовтня

2018 року

 1.  

Міжнародний семінар “Зміцнення субрегіонального співробітництва для подолання негативного впливу небезпечних хімічних речовин на здоров’я людини”, м. Київ

 

 

1

15-16 жовтня

2018 року

 

10.2. Перелік наукових форумів:

 • проведених на базі кафедри

Таблиця 10.2

Наукові форуми, які були проведені на базі кафедри

№ з/п

Назва заходу

Термін проведення

Кількість учасників

Внесений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів (та/ні)

Наукових форумів на базі кафедри у 2018 році не проводилось

 

11. Видавнича діяльність кафедри

 

11.1. Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

Таблиця 11

Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

Монографії

Підручники, посібники

Статті, в т.ч. за кордоном

Тези, в т.ч. за кордоном

Методичні

рекомендації, метод. вказівки

Інформаційні листи

Патенти

7

19/ 5

35 / 3

 

11.2. Перелік публікацій

Таблиця 11.2

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

Монографії

 

 

 

 

Підручники

 

Bardov V.G. , Moskalenko V.F. , Omelchuk S.T. , Yavorovsky O.P. …

Serheta I.V. …

et al. 

Hygiene and ecology 

2-nd edition, updated. – Vinnitsia: Nova Khyha, 2018. ― 688 р.

(63,5 др.арк. тираж – 1500 прим.)) 

Посібники

 

L. Dudikova, O. Bratkova  

The foundations of ethics and bioethics in clinical medicine 

Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 92 с.

(5,75 др.арк., тираж – 100 прим.) 

 

Ahafonova O.O., Ambrozevych Z.M., Barannyk S.I., … Serheta I.V. ….

et al. 

Test items for licensing examination “Krok 2 Medicine” 

Kyiv. Testing Board, 2017. — 30 p.

 (1,25 др.арк.) 

 

Афанасьєвська М.С., Бабуріна О.А., Багірян І.О. … Cергета І.В. …

та ін.

Збірник тестових завдань для складання

ліцензійного іспиту “Крок 2 Загальна лікарська підготовка” (україномовний варіант, іноземні студенти)

К: Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”, 2018. – 28 с/ (1,2 др.арк.)

 

Афанасьєвська М.С., Бабуріна О.А., Багірян І.О. … Cергета І.В. …

та ін.

Збірник тестових завдань для складання

ліцензійного іспиту

Крок 2 Загальна лікарська підготовка (російськомовний варіант, иностранные студенты)

К: Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація”, 2018. – 28 с/ (1,2 др.арк.)

 

Afanasievska M.S., Baburina O.A., Bahirian I.O. …

Serheta I.V. …

et al.

Test items for licensing examination “Krok 2 Medicine” 

Kyiv. Testing Board, 2018. – 28 p.

(1,2 др.арк.) 

 

Гаркавий С.І., Коршун М.М., Ткаченко І.І. … Сергета І.В. …

 та ін.

Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку : примірна програма навчальної дисципліни підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації освітньої “Магістр медицини» кваліфікації професійної “Лікар” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” спеціальності 228 “Педіатрія

К, 2018. – 69 с.

(4,8 др. aрк., тираж – 50 прим.)

Методичні рекомендації

 

 

 

 

Інформаційні листи

 

 

 

 

             

 

Таблиця 11.3

 

Статті в журналах за 2018 р., включених до баз Scopus або Web of Science

(треба вказати також статті, які не увійшли у минулорічний звіт) 

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Індекс DOI

Електрона адреса

Бібліографія

Медичний факультет

(ВНМУ ім. М.І.Пирогова)

Загальної гігієни та екології

Serheta,

I.V.,

Kovalchuk,

V.V.,

Dmytrenko,

S.V.,

Ocheretna

O.L.

Analysis of regressive models of heart rate variability indicators depending of body organization, age and hand strength of healthy male and female individuals of eucinetic hemodynamics type

10.26724/2079-8334-2017-4-62-81-84

https://www.researchgate.net/publication/322154947_Analysis_of_regressive_models_of_heart_rate_variability_indicators_depending_of_body_organization_age_and_hand_strength_of_healthy_male_and_female_individuals_of_eucinetic_hemodynamics_type

World of medicine and biology. – 2017. – Вип. 4. – С. 81-84.

Serheta,

I.V.,

Kovalchuk,

V.V.,

Dmytrenko,

S.V.,

Prokopenko

S.V.

Modeling, using regression analysis, heart rate variability depending on the characteristics anthropo-somatic indices in healthy girls with hyperkinetic type of hemodynamics

10.26724/2079-8334-2018-1-63-79-83}

https://www.researchgate.net/publication/323997128_Modeling_using_regression_analysis_heart_rate_variability_depending_on_the_characteristics_anthropo-somatic_indices_in_healthy_girls_with_hyperkinetic_type_of_hemodynamics

World of medicine and biology – 2018. – Вип. 1. –  С. 79-83.

Victoria Rodinkova,

Lilia Kremenska, Olena Palamarchuk,

Irina Motruk,

Elena Alexandrova, Oxana Dudarenko, Larisa Vakolyuk, Oleh Yermishev

Seasonal changes in plant pollen concentrations over recent years in Vinnytsya, Central Ukraine

10.5586/аа.1731

https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa/index

Acta Agrobotanica. Poland, Lublin. 2018. – № 71(1). – P. 183-185.

Irina I. Motruk, Michael Yu. Antomonov, Victoria V. Rodinkova,

Olena E. Aleksandrova, Oleh V.

Yermishev

 

 

Allergenic weed pollen forecast under the mathematical modeling method implementation in Ukraine

 

http://wl.medlist.org/archiwum/numer–3–2018/

Wiadomości Lekarskie (Warsaw, Poland : 1960),

2018, tom LXXI, nr 3 cz, – P. 592–598

 

 

 

Antomonov M., Motruk I., Alexandrova O., Kremenska L., Bobrowska O., Dudarenko O., Vakolyuk L., Germanyuk T., Ivko T.

 

 

 

Development of the integrated indicator for prognosis of pollinosis in population of the central region of Ukranian

10.5586/аа.1735

https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa/article/view/8139/7479

Acta Agrobotanica. Poland, Lublin. 2018. 71 (2), – P. 1735-1744.

 

 

Serheta,

I.V.,

Dudarenko,

 O.B.,

Mostova,

O.P.,

 Lobastova,

T.V.,

Andriichuk,

V.M.,

Vakolyuk,

 L.M., Yakubovska,

O.M.

 

Complex of psycho-hygienic correction measures of personality features of HIV-infected men and evaluation of their efficiency

 

 

http://wl.medlist.org/archiwum/numer–3–2018/

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), tom LXXI, nr 3 cz I.- P. 518-524.

 

(2018) Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 71 (3), pp. 518-524.

Protsiuk,

T. L.,

Protsiuk

L.О.

 

 

Особливості перебігу бронхіальної астми на тлі метаболічного синдрому із різними фенотипами залежно від показників вітаміну D3

.

10.14739/2310-1237.

http://pat.zsmu.edu.ua/article/view/129321

 

http://dx.doi.org/10/14739/2310-1237.2018.1.129321

 

Pathologia, [S.I], n. 1, May. 2018. ISSN 2310-1237

 

Журнал “Патологія” у 2016 р. включений до “Web of Science (http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2306-8027)

Protsiuk, T.L., Herasymova, Ye.V.,

Protsiuk, L.O., Surkova, N.M.

 

The course of bronchial asthma associated with metabolic syndrome in children with different phe-notypes depen-ding on vitamin D3 level

10.14739/2310-1237.

2018.1.129321

http://pat.zsmu.edu.ua/article/view/129321

Pathologia 2018; 15(1), 68-73 

 

 

 

Herasymova, О.V.,

Protsiuk, T.L., Protsiuk, LO., Surkova, N.M., Kotsur, L.D., Kuleshov, O.V.

The influence of bronchial asthma control level on the quality of life indices

10.14739/2310-1237.

2018.2.141394

http://pat.zsmu.edu.ua

Pathologia 2018; 15(2), 204-209

 

 

Flis,

P.S., Kasyanenko, D.M.,

Vasilshuk, O.S., Filimonov, Yu.V., Brazhenko, Yu.F.,

Dyakova O.V.,

Povsheniuk A.V.

 

 

 

Опыт лечения дистального прикуса с нарушенной функцией жевательных и мимических мышц съемным функционально действующим двухчелюстным ортодонтичес-ким активатором

 

 

 

 

10.31640

 

http:// vrachebnoedelo.com

 

Лікарська справа/ Врачебное дело. 2018. – №1-2 (1146).  – С. 148-151 ISSN 1019-5297

 

Разом: n =  10

 

 

                                                Таблиця 11.4

Перелік тез що входять до Scopus або Wos

 
   

(треба вказати також тези, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Індекс DOI

Електрона адреса

Бібліо-графія

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом: n=0

 

Таблиця 11.5

Перелік опублікованих статей, що входять до інших наукометричної бази даних

Назва статті

Назва

журналу

П.І.Б. авторів

Посада

Назва наукометричної бази

Індекс цитування журналу

Рік видання №ISSN

Електронна адреса статі для Scopus або Wos

Обсяг сторінок статті

(тираж журналу)

1.

Особливості змін показників мотиваційної спрямованості студентів стоматологічного факультету в умовах використання заходів, спрямованих на оптимізацію професійного навчання //

Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 2 (136). – С. 332-337. 

Сергета

І.В.,

 

 

 

 

Панчук О.Ю.

 

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

 

Асистент кафедри загальної гігієни та екології

РIНЦ, Index Copernicus, Ulrich Web тощо…

П’ятирічний індекс Херфіндаля – 585 (РІНЦ)

 

Кількість цитувань у РІНЦ – 374

2017

(заснова-ний у 1993 році)

 

ІSSN 2523-4110 (для елек-тронної версії)

 

ISSN 2077-4214 (для друкова-ної версії)

http://vpbm.com.ua/

6

(тираж– 200)

2.

Гігієнічна оцінка організації навчальної діяльності молодших школярів-ліцеїстів та основні напрямки її оптимізації. –

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень (JC&EMR) // 2017. – Т. 5, № 4. – С. 1096-1105.

Сергета

І.В.,

 

 

 

 

Макаров С.Ю.

 

 

 

 

Панчук О.Ю.

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

 

Асистент кафедри нормаль-ної фізіології

 

Асистент кафедри загальної гігієни та екології

РIНЦ, Index Copernicus, Ulrich Web тощо…

П’ятирічний індекс Херфіндаля – 2222 (РІНЦ)

 

Кількість цитувань у РІНЦ –

145

2017

(заснова-ний у 1994 році)

 

ІSSN

2310-2209 (для елек-тронної версії

 

ISSN 2309-2394 (для друкова-ної версії)

http://ujcem.med.sumdu.edu.ua

10 (тираж– 100)

3.

Гігієнічна діагностика та прогностична оцінка професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах, на етапі навчання у вищому закладі освіти: наукові основи і профорієнтаційні аспекти //  Український журнал з проблем медицини праці. – 2018. – № 3. –

С. ….

(прийнята до друку)

Сергета

І.В.,

 

 

 

 

Панчук О.Ю.

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

 

Асистент кафедри загальної гігієни та екології

Index Copernicus тощо…

П’ятирічний індекс Херфіндаля – 0 (РІНЦ)

 

Кількість цитувань у РІНЦ –

7

 

 

Index Copernicus Value (ICV) – 49,27

2017

(заснова-ний у 2005 році)

 

ISSN 2223-6757

(для друкова-ної версії)

 

http://www.imtuik.org.ua/publishing.html

10 (тираж– 300)

4.

Безмежні песпективи медицини граничних станів. Рецензія на монографію “Медицина граничних станів: 30-річний досвід психогігієніч-них досліджень” (за редакцією доктора медичних наук,

члена-кореспондента НАМН України професора В. М. Лісового та

доктора медичних наук, професора В. О. Короб-чанського)

(Одеса: Прес-кур’єр, 2016. —516 с.)  // Довкілля та здоров’я. —2018. — № 4 (89). — С. 77—78.

Сергета

І.В.

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри загальної гігієни та екології

 

 

РIНЦ, Index Copernicus тощо…

П’ятирічний індекс Херфіндаля – 1598 (РІНЦ)

 

Кількість цитувань у РІНЦ –

145

2017

(заснова-ний у 1996 році)

 

ІSSN

2077-7477 (для елек-тронної версії)

 

ISSN 2077-7485 (для друкова-ної версії)

 

http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua

2 (тираж– 300)

5.

Навчальний процес очима студентів: результати анкетування після завершення вивчення дисципліни “Радіологія” //

Вісник проблем біології і медицини. – 2018. – Вип. 3 (145). – С. 231-233.

 

Якубовська О.М.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко Т.П.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семененко А.І.,

 

 

 

 

 

 

 

 

Ясько

В.В.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланюк О.В.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редчіц М.А.

Доцент курсу радіологїї кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології

Старший викладач курсу радіологїї кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології

Професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладне станів

Асистент курсу радіологїї кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології

 

Асистент курсу радіологїї кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології

Доцент кафедри загальної гігієни та екології

РIНЦ, Index Copernicus, Ulrich Web тощо…

П’ятирічний індекс Херфіндаля – 585 (РІНЦ)

 

Кількість цитувань у РІНЦ – 374

2017

(заснова-ний у 1993 році)

 

ІSSN 2523-4110 (для елек-тронної версії

 

ISSN 2077-4214 (для друкова-ної версії)

http://vpbm.com.ua/

3

(тираж– 200)

 

Таблиця 11.6

Перелік опублікованих статей, тез, що не увійшли до попередніх таблиць

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

статті

1.

Редчіц М.А.,

Сергета І.В.

Яцина О.В.

Гігієнічна оцінка організації навчальної діяльності молодших школярів-ліцеїстів та основні напрямки її оптимізації

Biomedical and biosocial anthropology. – 2017. – № 29. – С. 208-214.

2.

Сергета І.В.,

Теклюк Р.В.

Гігієнічні аспекти оцінки когнітивно-мотиваційних детермінант здорового способу життя учнів старших класів загальноосвітніх шкіл

Гігієна населених місць. ― 2018. ― Вип. 70. ― С. ….

(прийнята до друку)

3.

Сергета І.В.,

Макаров С.Ю.

Комплексная оценка ведущих проявлений агрессивности современной студенческой молодежи и особенности их изменений в динамике учебного года: психофизиологические аспекты проблемы

Здоровье и окружающая среда: сб. науч. тр. / М-во здравоохр. Респ. Беларусь. Науч.-практ. центр гигиены;

гл. ред. С.И. Сычик. — Минск: РНМБ, 2018. —

Т. 1, Вып. 27. — С. ….

(прийнята до друку)

4.

Теклюк Р.В.

Терещенко Л.Я

Здоров’язберігаюча компетентність: розробка концепції у сфері громадського здоров’я

Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2018. – Vol. 6. – No.4. –

P. 148-153

тези

5.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.

Психофізіограми основних спеціальностей стоматологічного фаху та їх прикладне значення

Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність : VI Всеукраїнська науково-практична конференція : Черкаси, 20-22 вересня 2017 р. : тези доповідей. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – C. 69.

6.

Сергета І.В.

Є.М. Білецька. Від щирого серця – Ab ito pectŏre.

Шаную здобутки минулого, примножую сучасне, вірю в майбутнє / Є.М. Білецька, Н.М. Онул, Т.А. Головкова [та ін.]. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – С. 29.

7.

Serheta I.V.,

Makarov S.Y.,

Panchuk O.Y.

Educational stress and mechanisms of psychological protection of student youth: problematic issues, physiological and hygienic aspects

Здоров’я людини: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету / за заг. ред. О. О. Єжової. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – C. 40-41

8.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.

Особливості процесів розвитку психофізіологічних функцій студентів-стоматологів на різних етапах здобуття вищої освіти

 

Психофізіологічні та вісце-ральні функції в нормі і пато-логії: VI Міжнародна науко-ва конференція, 17-19 жовт-ня 2017 р. – К., 2017. – С. 92.

9.

Сергета І.В.

Психогігієнічні аспекти попередження розвитку коморбідних станів серед осіб підліткового та юнацького віку з хронічною патологією

Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Проблемні питання коморбідних станів у дітей та підлітків – Харків, 2017. – C. 130-131

10.

Сергета І.В.,

Редчіц М.А.,

Яцина О.В.,

Ваколюк Л.М.

Оптимізація підготовки випускників медичного факультету

до ліцензійного іспиту “Крок - 2” з дисципліни

“Гігієна та екологія”

Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах : тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 15 лютого 2018 року. – Вінниця, 2018. – С. 151-152.

11.

Сергета І.В.,

Краснова Л.І.,

Браткова О.Ю.,

Ваколюк Л.М.

Шляхи удосконалення лекційного процесу в структурі сучасних технологій керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах

 

Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах : тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 15 лютого 2018 року. – Вінниця, 2018. – С. 163-164.

12.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю.

Заходи, спрямовані на оптимізацію професійного навчання та психогігієнічну корекцію перебігу процесів професійної адаптації студентів-стоматологів

Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах : тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 15 лютого 2018 року. – Вінниця, 2018. – С. 164-165.

13.

Фещук Н.М.,

Краснова Л.І.,

Лукіна Н.Ю.

Засвоєння правил зберігання вакцин як умова та складова ефективної імунізації

Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах : тези доповідей навчально-методичної конференції, м. Вінниця, 15 лютого 2018 року. – Вінниця, 2018. – С. 185-186.

14.

Сергета І.В.,

Краснова Л. І., Браткова О. Ю., Ваколюк Л. М.

Вінницька наукова гігієнічна школа: історія становлення та сьогодення

Історія медичної науки, практики та освіти : збірка статей та тез науково-практичної конференції, м. Київ, 26-27 квітня 2018 року. – К, 2018. – С. 413-420.

15.

Сергета І.В.,

Ковальчук В.В.

Показники кардіоінтервалографії юнаків і дівчат поділля з різними типами гемодинаміки

Матеріали науково-практичної конференції “Довкілля та здоров’я”,

27-28 квітня 2018 року. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2018. – С. 53-54.

16.

Сергета І.В.,

Панчук О.Ю., Тимощук О.В.

Особливості процесів розвитку провідних психофізіологічних функцій організму студентів на різних етапах навчання

Матеріали науково-практичної конференції “Довкілля та здоров’я”,

27-28 квітня 2018 року. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2018. – С. 99.

17.

Сергета І.В.,

Теклюк Р.В.,

Браткова О.Ю.

Здоров’язберігаючі компетенції школярів та особливості їх змін в динаміці останніх десятиліть

Матеріали науково-практичної конференції “Довкілля та здоров’я”,

27-28 квітня 2018 року. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2018. – С. 105-107.

18.

Сергета І.В.,

Теклюк Р.В.

Гігієнічна оцінка мотиваційного компоненту здоров’язберігаючих компетенцій сучасних школярів старших класів загальноосвітніх шкіл

Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16 травня 2018 року. – К., 2018. – С. 141-143

19.

Сергета І.В.,

Фещук Н. М., Ваколюк Л. М., Краснова Л. І., Браткова О. Ю., Дударенко О. Б.,

Шевчук Т.В.,

Мостова О. П.,

Панчук О. Ю.

Актуальні питання фізіології та гігієни праці у структурі викладання навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” у вищих медичних навчальних закладах України

Актуальні питання вищої медичної освіти України : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (Тернопіль, 17-18 травня 2018 р.)  / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018.– С. 266-267.

20.

Сергета І.В.,

Серебреннікова

О.А.,

Макаров С.Ю., Теклюк Р. В., Панчук О. Ю., Браткова О. Ю., Мостова О.П.,

Дреженкова І. Л., Стоян Н. В., Макарова О. І.,

Тимощук О. В.

Сучасні підходи до ефективного проведення прогностичної оцінки стану здоров’я, функціональних можливостей та адаптаційних ресурсів організму учнів і студентів

Медицина граничних станів: теорія та практика донозологічної діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань : матеріали науково-практичної конференціх з міжнародною участю, 25-26 вересня 2018 року, м. Харків, НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ. – Харків, 2018. –

С. 14-15.

21.

Сергета І.В.,

Стоян Н.В.,

Дреженкова І.Л.

Гігієнічні нормативи рухової активності студентів та психогігієнічні основи здоров’язберігаючих технологій

Медицина граничних станів: теорія та практика донозологічної діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань : матеріали науково-практичної конференціх з міжнародною участю, 25-26 вересня 2018 року, м. Харків, НДІ гігієни праці та профе-сійних захворювань ХНМУ. – Харків, 2018. – С. 37-39.

22.

Сергета І.В.,

Панчук О. Ю.,

Університетська гігієна: сучасні підходи до формування високої професійної придатності студентської молоді

Медицина граничних станів: теорія та практика донозологічної діагностики, лікування та профілактики професійних захворювань : матеріали науково-практичної конференціх з міжнародною участю, 25-26 вересня 2018 року, м. Харків, НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ. – Харків, 2018. –

С. 48-50.

23.

Сергета І.В.,

Макаров С.Ю.

Екзаменаційний і передекзаменаційний стрес, властивий для сучасних студентів: психофізіологічні та психогігієнічні особливості

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (Чотирнадцяті Марзєєвські читання) : збірка тез доповідей науково-практичної конференції, 11-12 жовтня 2018 року. – К.:“Рекламне агенство TR Studio”, 2018. – С. 157-159.

24.

Сергета І.В.,

Теклюк Р.В.,

Серебреннікова О.А

 

Сучасний стан статевої освіченності підлітків 15-17 років

Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України (Чотирнадцяті Марзєєвські читання) : збірка тез доповідей науково-практичної конференції, 11-12 жовтня 2018 року. – К.:“Рекламне агенство TR Studio”, 2018. – С. 177-180.

25.

Сергета І.В.,

Серебреннікова О.А.,

Теклюк Р.В.

Когнітивно-мотиваційні детермінанти формування здоров’язберігаючих компетенцій сучасних школярів у контексті провідних положень сучасної профілактичної медицини та соціальної педіатрії

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології еждународный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. Матеріали ХІІІ Конгресу педіатрів України “Актуальні проблеми педіатрії”. – Липень/вересень 2018. –

Т. 12, № 3. – С. 59-60.

26.

Кременська Л.В., Родінкава В.В., Мотрук І.І., Паламарчук О.О., Кременський О.О.

Часові та кількісні характеристики пилкування рослин родини Амарантових у Вінниці протягом 2013-2017 рр.

Актуальні питання сучасної медицини і фармації : збірка тез всеукраїнської науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування ЗДМУ). Запоріжжя, 18-19 квітня 2018, 30 травня 2018. – С. 156-157

27.

Ivko T., 

Kremenska L.,  Motruk I., Germanyuk T.

Teaching pharmaceutical disciplines in Ukraine taking into account international requirements

Materials of international multidisciplinary conference “Key issues of education and science: prospects for development for Ukraine and Poland”. – Stalowa Wola, Poland, July 20-21, 2018. – P. 133-135.

28.

Бойко Т.О.,

Дякова О.В.

Медико-демографічні наслідки аварії на ЧАЕС для населення, що проживає на радіаційно забруднених територіях

Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку – 2018”, 18-20 квітня 2018 р. м. Вінниця. – Вінниця, 2018. – С. 154.

29.

Дудкіна О.О., Гончарук Т.І.

Зв'язок споживання м’ясних продуктів з виникненням онкологічних захворюваньраку

Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку – 2018”, 18-20 квітня 2018 р. м. Вінниця. – Вінниця, 2018. – С. 173.

30.

Орлова Д.О.,

Карбівнича М.А., Гончарук Т.І.

Аналіз ситуації із захворюваннями на ботулізм у 2017 році в Україні

Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку – 2018”, 18-20 квітня 2018 р. м. Вінниця. – Вінниця, 2018. – С. 176.

31.

Качуровська О.В., Рудюк К.Ю.,

Прядко Л.В., Гончарук Т.І.

Гігієнічна оцінка продуктів, що володіють зобогенними властивостями

Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку – 2018”, 18-20 квітня 2018 р. м. Вінниця. – Вінниця, 2018. – С. 177.

32.

Карнак В.О., Каліновська Ю.О., Гончарук Т.І.

Гігієнічна оцінка впливу комп’ютерних ігор на психофізіологічний стан підлітків

Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку – 2018”, 18-20 квітня 2018 р. м. Вінниця. – Вінниця, 2018. – С. 180.

33.

Курій К.А., Горошинська О.В., Гончарук Т.І.

Вплив кліматичних умов на депресивні стани та зміни працездатності населення

Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку – 2018”, 18-20 квітня 2018 р. м. Вінниця. – Вінниця, 2018. – С. 184.

34.

Музика Ф.М.,

Шишковська Ю.О., Дударенко О.Б.,

Фещук Н.М.

Вплив психофізіологічних чинників та не збалансованого харчування на перебіг ішемічної хвороби серця

Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених “Перший крок в науку – 2018”, 18-20 квітня 2018 р. м. Вінниця. – Вінниця, 2018. – С. 189-190.

35.

Сергета И.В.,

Макаров С.Ю.

Особенности психофизиологической адаптации студентов современных учреждений высшего медицинского образования и ее изменения в динамике учебного года

Сборник материалов международной научно-практической конференции “Здоровье и окружающая среда”, (г. Минск, 15-16 ноября 2018 г. : в 2 т. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь. Науч.-практ. центр гигиены ; гл. ред. С.И. Сычик. –Минск: РНМБ, 2018. – Т. 2. – С. 200-201.

36.

Сергета И.В.,

Теклюк Р.В.

Медицинская грамотность как основа формирования здоровьесберегающей компетентности личности в сфере гигиены детей и подростков

Сборник материалов международной научно-практической конференции “Здоровье и окружающая среда”, (г. Минск, 15-16 ноября 2018 г. : в 2 т. / М-во здравоохранения Респ. Беларусь. Науч.-практ. центр гигиены ; гл. ред. С.И. Сычик. –Минск: РНМБ, 2018. – Т. 2. – С. 205-207.

37.

Сергета І.В., Мостова О.П., Тимощук О.В.,

Лукіна Н.Ю.

Гігієнічна оцінка особливостей режиму повсякденної діяльності, рівня навчальної адаптації та стану здоров’я сучасних учнів навчальних закладів різного профілю

Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Сьогодення та майбутнє підліткової медицини : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Харків, 2018. — C. 113—115.

38.

Сергета І.В., Теклюк Р.В., Макаров С.Ю., Тимощук О.В., Панчук О.Ю., Стоян Н.В., Дреженкова І.Л., Лукина Н.Ю., Макарова О.І.

 

Соціально-психологічні і психофізіологічні аспекти шкільної гігієни і профілактичної педіатрії: міждисциплінарний підхід і міжсекторальна взаємодія

Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Сьогодення та майбутнє підліткової медицини : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Харків, 2018. — C. 116—117.

39.

Теклюк Р.В.,

Сергета І.В., Серебреннікова О.А.

Практичні аспекти моніторингу здорового способу життя сучасних підлітків

Актуальні питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. Сьогодення та майбутнє підліткової медицини : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. — Харків, 2018. — C. 118—120.

 

 

12. Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві

 

 • стажування науковців за кордоном

Таблиця 12.1

Дані про стажування за кордоном

№з/п

ПІБ

Країна

Заклад

Тематика

Терміни

1.

Мотрук

Ірина

Іллівна

м. Лодзь

Польща

Університет Суспільних Наук у співпраці з Фундацією  Central European Academy Studies and Certifications (CEASC)

Інноваційний навчальний заклад 21 століття –  європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії

Січень –березень 2018 року

2.

Дякова

Оксана Василівна

м. Лодзь

Польща

Університет Суспільних Наук у співпраці з Фундацією  Central European Academy Studies and Certifications (CEASC)

Проектний офіс у структурі ВНЗ - інструмент реалізації освітніх проектів у фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 р.р: європейська модель

22-25 квітня 2018 року

 

 • участь у форумах за кордоном

 

Таблиця 12.2

Дані про участь співробітників кафедри у зарубіжних форумах

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

 

 

 

 

 

 

 • членство в іноземних організаціях

Таблиця 12.3

Дані про членство співробітників кафедри в іноземних організаціях

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

 

 

 

 

 

 

 

 • участь у виконанні міжнародних програм, сумісних наукових досліджень тощо

 

Таблиця 12.4

Дані про виконанні співробітниками кафедри

міжнародних програм, сумісних наукових досліджень тощо

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1.

Теклюк Р.В.

Маастрихтський університет

(Maastricht University),

Королівство Нідерланди

Проектом BISHENA – вивчення та впровадження в навчально-методичну діяльність нових педагогічних технологій, зокрема, проблемно-орієнтованого навчання (Problem-based learning) та змішаного навчання

(Blended learning), а також вдосконалення володіння англійською мовою

протягом 2017-2018 років

 

 

13. Перелік співробітників, що нагороджені дипломами, мають нагороди, премії, звання (державні, громадські)

 

Доц. Краснова Л.І. – Почесна грамота Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та премія до Дня медичного працівника

Доц. Редчіц М.А. – Почесна грамота Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та премія до Дня медичного працівника

Доц. Дударенко О.Б. – Почесна грамота Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та премія до Дня медичного працівника

 

14.   Студентська наука

 

Таблиця 14.1

Інформація про переможців Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт

з/п

Назва

ПІБ

Факультет, курс, група

Керівник

Назва нагород

Примітка

першемісце

другемісце

третємісце

гран-прі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Таблиця 14.2 

Інформація про участь студентів у міжнародних заходах 

з/п

Назва заходу і країна проведення

ПІБ

Факуль-тет, курс, група

Керів-ник

Назва нагород

Примітка

першемісце

другемісце

третємісце

гран-прі

Олімпіада, яка відбулася в Україні

 

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни (2017-2018 навчальний рік), Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Кузнецова

Валентина Юріївна 

медичний факультет № 1,

3 курс,

22 а група

к.мед.н., доцент Л.І. Краснова

 

 

3

 

 

 1.  

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни (2017-2018 навчальний рік), внутрішньо-вузівський тур Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

 

Смага Тетяна Сергіївна 

медичний факультет № 1,

3 курс,

28 а група

асистент Т.В. Тисевич

1

 

 

 

 

 1.  

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни (2017-2018 навчальний рік), внутрішньо-вузівський тур Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Кузнецова

Валентина Юріївна 

медичний факультет № 1,

3 курс,

22 а група

к.мед.н., доцент Л.І. Краснова

 

2

 

 

 

 1.  

Всеукраїнська студентська олімпіада з гігієни (2017-2018 навчальний рік), внутрішньо-вузівський тур Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Сокол Ганна Олексан-дрівна

медичний факультет № 1,

3 курс,

9 б група

асистент Н.Ю. Лукіна

 

 

3

 

 

Міжнародна олімпіада, яка відбулася  за межами України

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародний турнір, який відбувся  в Україні

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна конференція, яка відбулася в Україні

1

XV міжнародна науково-медична конференція студентів та молодих вчених “Перший крок в науку –  2018” секція “Загальна гігієна та екологія“, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Карнак Валерія Олексан-дрівна, Калінов-ська Юлія Олексан-дрівна 

медичний факультет № 1,

3 курс,

10 б група

асистент Т.І. Гонча-рук

1

 

 

 

 

2

XV міжнародна науково-медична конференція студентів та молодих вчених “Перший крок в науку –  2018” секція “Загальна гігієна та екологія“, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Салій Дар’я Юріївна, Геренко Анастасія Олексан-дрівна

медичний факультет № 1,

3 курс,

7 б група

к.мед.н., доцент С.О. Латанюк

 

2

 

 

 

3

XV міжнародна науково-медична конференція студентів та молодих вчених “Перший крок в науку –  2018” секція “Загальна гігієна та екологія“, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Желізна Марія Макси-мівна,

 

Свинарсь-кий

 Віталій Олександрович

медичний факультет № 1,

3 курс,

28 а група

к.мед.н., доцент О.Ю. Брат-кова

 

 

3

 

 

4

XV міжнародна науково-медична конференція студентів та молодих вчених “Перший крок в науку –  2018” секція “Загальна гігієна та екологія“, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Курій Крістіна Андріївна,

 

Горошинська Олена Василівна

медичний факультет № 1,

3 курс,

17 а група

 

 

медичний факультет № 1,

3 курс,

98 б група

 

 

 

 

асистент Т.І. Гонча-рук

1

 

 

 

 

5

XV міжнародна науково-медична конференція студентів та молодих вчених “Перший крок в науку –  2018” секція “Загальна гігієна та екологія“, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Івасенко Тетяна Сергіївна,

 

Саковська Маргарита Дмитрівна,

 

Новік Анастасія Денисівна

медичний факультет № 1,

3 курс,

76 б група.

к.мед.н., доцент С.О. Латанюк

1

 

 

 

 

Міжнародна конференція, яка відбулася

за межами України

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Список студентів, які були членами студентського наукового гуртка у звітному році

 

Таблиця 14.3

Студенти - члени студентського наукового гуртка

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

 1.  

Бартко Тетяна Валеріївна

медичний факультет №  1, 3 курс, 20а група

 1.  

Вакуленко Любов Валентинівна

медичний факультет №1, 3 курс, 20а група

 1.  

Геренко Анастасія Олександрівна

медичний факультет № 1, 3 курс, 7б група

 1.  

Горбунова Марія Андріївна

медичний факультет № 1, 3 курс, 21а група

 1.  

Горошинська Олена Василівна

медичний факультет № 2, 4 курс, 98б група

 1.  

Гришина Анна Олексіївна

медичний факультет № 1, 3 курс, 18б група

 1.  

Давіденко Сергій Віталійович

медичний факультет № 1, 6 курс, 17 група

 1.  

Дудкіна Олена Олексіївна

медичний факультет № 1, 3 курс, 4а група

 1.  

Желізна Марія Максимівна

медичний факультет № 1, 3 курс, 28а група

 1.  

Івасенко Тетяна Сергіївна

медичний факультет. № 1, 3 курс, 7б група

 1.  

Каліновська Юлія Олександрівна

медичний факультет № 1, 3 курс, 10б група

 1.  

Карбівнича Майя Анатоліївна

медичний факультет № 1, 3 курс, 17а група

 1.  

Карнак Валерія Олександрівна

медичний факультет № 1, 3 курс, 10б група

 1.  

Качуровська Ольга Володимирівна

медичний факультет № 1, 3 курс, 14б група

 1.  

Курій Крістіна Андріївна

медичний факультет № 1, 3 курс, 17а група

 1.  

Липницька Вікторія Олегівна

медичний факультет № 1, 3 курс, 20а група

 1.  

Лозова Ірина Андріївна

медичний факультет № 1, 3 курс, 18б група

 1.  

Мирончук Віктор Русланович

медичний факультет № 1, 3 курс, 20а група

 1.  

Музика Анастасія Миколаївна

медичний факультет № 1, 3 курс, 27а група

 1.  

Новік Анастасія Денисівна

медичний факультет № 1, 3 курс, 7б група

 1.  

Олешко Юлія Василівна

медичний факультет № 1, 3 курс, 16б група

 1.  

Орлова Дар`я Олександрівна

медичний факультет № 1, 3 курс, 17а група

 1.  

Островська Лілія Миколаївна

медичний факультет № 1, 3 курс, 21а група

 1.  

Прядко Лілія Вікторівна

медичний факультет № 1, 4 курс, 2а група

 1.  

Ровнер Яна В’ячеславівна

медичний факультет № 1, 3 курс, 18б група

 1.  

Рудюк Катерина Юріївна  (староста)

медичний факультет № 1, 3 курс, 14б група

 1.  

Саковська Маргарита Дмитрівна

медичний факультет № 1, 3 курс, 7б група

 1.  

Салій Дар’я Юріївна

медичний факультет № 1, 3 курс, 7б група

 1.  

Свердлик Наталія Володимирівна

медичний факультет № 1, 3 курс, 13а група

 1.  

Свинарський Віталій Олександрович

медичний факультет № 1, 3 курс, 28а група

 1.  

Солонар Юлія Олександрівна

медичний факультет № 1, 3 курс, 13а група

 1.  

Толочко Наталія Василівна

медичний факультет № 1, 3 курс, 5а група

 1.  

Шишковська Юлія Олександрівна

медичний факультет № 1, 3 курс, 27а група

 

 


 

 

Контакти

Час чергування викладачів (консультація Крок-2  на 6 курсі)

 

 

Час роботи

Понеділок 13.05

Вівторок 14.05

Середа 15.05

Четвер 16.05

П’ятниця 17.05

10.00-13.00

Ваколюк Л.М.

Редчіц М.А.

Яцина О.В.

Фещук Н.М.

Гончарук Т.І.

 

 

Час чергування викладачів

 

 

Час роботи

Понеділок 13.05

Вівторок 14.05

Середа 15.05

Четвер 16.05

П’ятниця 17.05

Субота 18.05

9.00-13.00

Латанюк С.О.

Стоян Н.В.

Ваколюк Л.М.

Браткова О.Ю.

Лукіна Н.Ю.

Редчіц М.А.

13.00 -17.00

Шевчук Т.В.

Фещук Н.М.

Гончарук Т.І.

Латанюк С.О.

Латанюк С.О.

 

 

 

 

 

 

 

Час роботи

Понеділок 20.05

Вівторок 21.05

Середа 23.05

Четвер 23.05

П’ятниця 24.05

Субота 25.05 

9.00-13.00

Стоян Н.В.

Стоян Н.В.

Краснова Л.І.

Лукіна Н.Ю.

Редчіц М.А.

Шевчук Т.В.

13.00 -17.00

Фещук Н.М.

Редчіц М.А.

Ваколюк Л.М.

Яцина О.В.

Ваколюк Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

Час роботи

Понеділок 27.05

Вівторок 28,08

Середа 29.05

Четвер 30.05

П’ятниця 31.06

Субота 1.06 

9.00-13.00

Браткова О.Ю.

Лукіна Н.Ю.

Краснова Л.І.

Браткова О.Ю.

Краснова Л.І.

Гончарук Т.І.

13.00 -17.00

Гончарук Т.І.

Яцина О.В.

Редчіц М.А.

Яцина О.В.

Шевчук Т.В.

 

 

 

Кафедра загальної гігієни та екології