Студенту

Історія кафедри

ВІННИЦЬКИЙ    НАЦІОНАЛЬНИЙ    МЕДИЧНИЙ    УНІВЕРСИТЕТ  

ІМ. М.І. ПИРОГОВА

Ректор: Академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Мороз Василь Максимович

КАФЕДРА    АКУШЕРСТВА    ТА    ГІНЕКОЛОГІЇ     № 2

Завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2:

доктор медичних наук, професор Булавенко Ольга Василівна

 

Історія кафедри.

У вересні 1972 році згідно розпорядження МОЗ УРСР № 16232 від 25.08.1972 року у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова була заснована кафедра акушерства та гінекології педіатричного факультету, яку очолив доктор медичних наук, професор Іван Прокопович Гоменюк (1972-1989 р.р.).

В 1988 році виконував обов’язки завідувача кафедри доцент Клєбан Володимир Іванович. У 1989 році проведена реорганізація кафедри акушерства та гінекології педіатричного факультету в кафедру акушерства та гінекології   № 2, яку очолив доктор медичних наук, професор Анатолій Никифорович Гайструк (1989 р. – 08.2009 р.р.).

З 1-го вересня 2009 року очолює кафедру акушерства та гінекології № 2 доктор медичних наук, професор Ольга Василівна Булавенко.

На теперішній час на кафедрі працюють: 7 докторів медичних наук, 4 професори, 8 доцентів, 8 асистентів, 3 старших лаборанта, 1 лаборант та 1 препаратор.

З А В І Д У В А Ч І     К А Ф Е Д Р О Ю

за роки існування кафедри

Г О М Е Н Ю К   ІВАН   ПРОКОПОВИЧ   (1972 - 1988 р.р.)

ГАЙСТРУК  АНАТОЛІЙ  НИКИФОРОВИЧ (1989 р. – 31.08.2009 р.р.)

БУЛАВЕНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА (з 01.09. 2009 року по теперішній час)

Штат кафедри

Булавенко Ольга Василівна


завідувач кафедрою, професор, доктор медичних наук

Григоренко Андрій Миколайович


Завідувач курсу онкогінекології та оперативної гінекології, доцент, доктор медичних наук

Гайструк Анатолій Никифорович


професор, доктор медичних наук

Дзісь Наталя Петрівна


професор, доктор медичних наук

Балабуєва Серафима Володимирівна


зав. учбовою частиною, доцент, кандидат медичних наук

Гайструк Наталія Анатоліївна


професор, доктор медичних наук

Каюк Віталій Григорович


доцент, кандидат медичних наук

Кливак Віталій Васильович


асистент, кандидат медичних наук

Сливка Еліна Валеріївна


асистент

Ямчук Марина Миколаївна


асистент, кандидат медичних наук

Косьяненко Світлана Миколаївна


асистент, кандидат медичних наук

Астахова Олена Василівна


асистент

Фурман Оксана Володимирівна


асистент, кандидат медичних наук

Кукуруза Інна Леонідівна


асистент, -

Супрунова Тетяна Володимирівна


доцент, кандидат медичних наук

Ночвіна Олена Анатоліївна


асистент, кандидат медичних наук

Кравчук Тетяна Володимирівна


лаборант

Михальчук Микола Анатолійович


доцент, кандидат медичних наук

Чечуга Сергій Броніславович


доцент, доктор медичних наук

Ситнік Володимир Іванович


доцент, кандидат медичних наук

Тарасюк Світлана Анатоліївна


доцент, кандидат медичних наук

Пролигіна Інна Валеріївна


асистент, кандидат медичних наук

Рудь Віктор Олексійович


доцент, доктор медичних наук

Постоловська Тетяна Дмитрівна


асистент, кандидат медичних наук

Умарова Тетяна Іванівна


лаборант

Гончаренко Оксана Миколаївна


асистент, -

Новини

Розклад консультацій та складання державних іспитів з акушерства та гінекології для студентів 6 курсу зі спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія" на 2018-2019 н.р.
20.05.2019
Розклад консультацій з акушерства та гінекології для студентів 6-го курсу зі спеціальності «Педіатрія» на 2017-2018 н.р.
21.05.2018
10-11 травня 2018 року відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки».
30.03.2018
20-го березня о 15:00 в актовій залі університету відбудеться лекція доктора Олександра клініки болю в лікарні Шаарей-Цедек (Ієрусалим) за темою: "Сучасні методи лікування болю"
16.03.2018
Практичні заняття стоматологів 4 курсу проводяться на базі ВКМПБ №"2, що знаходиться за адресою: вул. Коцюбинського,50.
13.02.2018
26-28 квітня 2017 року відбудеться ХIV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку - 2017"
10.04.2017
Успішно проведено І ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ.
22.03.2017
11-12 травня 2017 року відбудеться Науково-практина конференція з міжнародною участю «Сучаcні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки».
13.02.2017
15 лютого 2017 року відбудеться І тур Всеукраїнської олімпіади з акушерства та гінекології.
13.02.2017
Науково-практична конференція з міжнародною участю: "СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЖІНКИ"
18.05.2016
Проведення ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених
13.04.2016
7-8 квітня 2016 року відбудеться ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку - 2016"
06.04.2016
Кафедрою акушерства та гінекології №2 та №1 успішно проведено І ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ. Кількість учасників - 50.
19.02.2016
16 лютого 2016 - Проведення консультацій з лікарями-інтернами з "Кроку - 3" (музей університету). 15.00-16.00 Кафедра "Акушерства та гінекології №2"
08.02.2016
21-22 квітня 2016 відбудеться ІІ тур Всеукраїнської олімпіади з акушерства і гінекології.
08.02.2016
17 лютого 2016 о 17.00 - відбудеться І тур Всеукраїнської олімпіади з акушерства та гінекології.
29.01.2016
11 лютого 2016 року відбудеться Засідання наукогово гуртка: Післяпологові кровотечі.
29.01.2016
22-24 квітня 2015 року ІІ-й тур Всеукраїнської олімпіади з акушерства та гінекології.
29.01.2016
02 квітня 2015 року ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів "Перший крок в науку - 2015".
29.01.2016
12 лютого 2015 року І-й тур Всеукраїнської олімпіади з акушерства та гінекології.
29.01.2016
03 квітня 2014 року ХІ Міжнародна наукова конференція студентів "Перший крок в науку - 2014".
29.01.2016
23-25 квітня 2014 року ІІ-й тур Всеукраїнської олімпіади з акушерства та гінекології.
29.01.2016
19 лютого 2014 року І-й тур Всеукраїнської олімпіади з акушерства та гінекології.
29.01.2016

Наукова діяльність

 

  Н А У К ОВ А    Р О Б О Т А    К А Ф Е Д Р И

Головними напрямками наукових досліджень кафедри за період існування були:
1.    1972-1973 р.р. - „Аналіз ускладнень післяпорожнинних акушерських операцій за 10 років (1961-1971 р.р.) по Вінницькій області і методи їх профілактики” (виконувачі -  Жученко П.Г., Гоменюк І.П.,Клєбан В.І., Жукова О.С.).
2.    1972-1976 р.р. – „Трофобластичні захворювання”.
3.  1972-1975 р.р. – „Особливості перебігу токсикозів вагітних і їх вплив на плід у робітниць Вінницького радіоламповогозаводу” (відповідальний виконавець Клєбан В.І.).
4.  1972-1977 р.р. – „Особливості імунологічних і ферментативних процесів при нормальній і ускладненій токсикозом вагітності уробітниць радіолампового заводу м. Вінниці”.
Фрагмент теми „Особливості імунологічної реактивностіпри нормальній і ускладненій пізнім токсикозом вагітності у робітницьрадіолампового заводу” (виконуючий -  Клєбан В.І.).
Фрагмент теми „Взаємозв’язок між імунологічною реактивністю і деякими окислювально-відновлювальними ферментами плаценти при нормальній і ускладненій токсикозом вагітності” (виконуючі - Гоменюк І.П., Гайструк  А.Н., Яковенко А.П.).
Фрагмент теми „Взаємозв’язок між імунологічною реактивністю і еритропоетичною активністю у робітниць радіолампового заводу з нормальною і ускладненою токсикозом вагітністю” (виконуюча Жукова О.С)
5. 1978-1981 р.р. – „Вивчити особливості перебігувагітності, пологів, гінекологічних захворювань, імунологічної реактивності і ферментативних процесів у  робітниць ряду професій радіолампового заводу з метою виявлення її ролі в  патогенезі патології вагітності”, яка була фрагментом комплексної теми медичного інституту „Вивчити патогенез неускладнених і ускладнених форм пізніх токсикозів на імунологічній основі, розробити рекомендації по лікуванню вагітних і їх дітей з гіпотрофією і недоношеністю при цій патології в умовах села і міста”(відповідальний виконавець - Клєбан В.І.).
6.    1981-1983 р.р., 1989-1991р.р. – Хоздоговірнатема „Клініко-функціональні дослідження   одночасного електросвітлового і теплового впливу на точки акупунктури рефлексотерапії у хворих акушерсько-гінекологічногопрофілю” (керівник теми Жукова О.С.).
7. 1981-1983 р.р. – Хоздоговірна тема „Создание когерентно-оптических систем для синхронизации импульсных генераторов иизучение возможности их применения в эргономических задачах” (керівник теми - ЖуковаО.С.).
8. 1981-1985 р.р. – Тема комплексна „Вивчити умови праці і стан здоров’я жінок, що працюють в герметизованих приміщеннях радіоламповогозаводу шляхом фізіолого-гігієнічних, клінічних, санітарно-статистичних дослідженьі обґрунтувати комплексні міри по підвищенню працездатності і покращенню генеративної функції” (відповідальний виконавець - Клєбан В.І.).
Фрагмент теми „Вивчити вплив виробничих факторів на невиношування, пізні токсикози, акушерську патологію і запальні захворюванняшляхом клініко- статистичних досліджень. Розробити комплексні заходи по лікуванню пізніх токсикозів, невиношування, акушерських ускладнень у вагітних зожирінням. Застосувати лазерну терапію при лікуванні запальних захворювань”.
9. 1983-1987 р.р. – Республіканська тема „Розробити івпровадити в практику охорони здоров’я організаційні і лікувально-профілактичні заходи, направлені на зниження перинатальної і дитячої захворюваності у жінок-робітниць ряду провідних галузей народного господарства УРСР на основі вивчення етіології, патогенезу, клініки невиношування, стану здоров’я і психо-соматичного розвитку недоношених дітей”.
10. 1987-1990 р.р. – Союзна наукова тема з вивчення наслідків аварії на ЧАЕС „Вивчити гінекологічну захворюваність, стан імунного і гормонального статусу у жінок фертильного віку, які зазнали вплив малих доз іонізуючої радіації в зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС” (керівник теми - Жукова О.С.).
11. 1986-1990 р.р. – Хоздоговірна тема „Вивчити умови праці, захворюваність і тимчасову непрацездатність у робітниць фабрики„Вінничанка” і розробити заходи, направлені на профілактику виникнення хвороб і зниження тимчасової втрати працездатності” (керівник теми - проф. Гайструк А.Н.).
12. 1986-1990 р.р. – „Прогнозування, профілактика і лікування акушерських ускладнень при вагітності і в родах у матері і дитини при аліментарно-конституційному ожирінні в залежності від деяких показників фетоплацентарної системи” (керівник теми Клєбан В.І.).
Фрагмент теми „Вивчити роль порушень білкового, жирового, вуглеводного обміну, мікроциркуляції, перекисного окислення ліпідів, морфо-гістологічних змін в плаценті в  системі мати-плацента-плід при аліментарно-обмінному ожирінні”. 
13. 1990-1993 р.р. - Хоздоговірна тема „Розробити та впровадити лікувально- профілактичні  і організаційні заходи, направлені на виявлення і лікування гінекологічних  захворювань на Вінницькому електротехнічному заводі (керівник теми - доцент Клєбан В.І.).
14. 1994-1996 р.р. – науково-дослідна тема кафедри „Деякі показники гемостазу та фетоплацентарної системи при вагітності, ускладненій пізнім гестозом, анемією, пієлонефритом і кровотечею” (керівник теми - проф.Гайструк А.Н.).
15. 1996-2000 р.р. -  науково-дослідна тема кафедри „Клінічна оцінка фетоплацентарної системи та профілактика акушерських ускладнень у жінок з пізнім гестозом та анемією вагітних” (керівник теми - проф. Гайструк А.Н.).
16. 2001-2008 р.р.  – науково-дослідна тема кафедри „Вивчення функціонального стану та адаптаційних можливостей системимати-плацента-плід при акушерській та екстрагенітальній патології з подальшим прогнозуванням перебігу вагітності та пологів” (керівник теми - проф. Гайструк А.Н.).
17. 2009-2013 р.р.  – науково-дослідна тема кафедри „Діагностика, профілактика та комплексне лікування дистресу плода при акушерській та екстрагенітальній патології” (керівник теми - проф. Гайструк А.Н.).
18. 2010-2015 р.р.  -  науково-дослідна тема кафедри „Діагностика, лікування та   профілактика порушень репродуктивного здоров'я жінок різних вікових груп з прогнозуванням перебігу вагітності, пологів та стану новонароджених” (керівник теми - зав.каф., проф. Булавенко О.В.).
19. 2015-2019 р.р. -   науково-дослідна тема кафедри "Встановлення факторів ризику, діагностичних критеріїв, особливостей клінічного перебігу, профілактики та прогнозування акушерсько-гінекологічної та онкогінекологічної патології у жінок різних вікових груп" (керівник теми - зав.кафедри, проф.Булавенко О.В.).