Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - English academic writing Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - Друга іноземна мова Мовні курси в Канаді Робоча програма - Медицина - Аспiранти - English academic writing Робоча програма - Медицина - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Робоча програма - Медицина - Аспiранти - Друга іноземна мова Список рекомендованої лiтератури для підготовки до практичних занять і самостійної роботи - Медицина - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Список рекомендованої лiтератури для підготовки до практичних занять і самостійної роботи - Медицина - Аспiранти - Друга іноземна мова Список рекомендованої лiтератури для підготовки до практичних занять і самостійної роботи- Медицина - Аспiранти - English academic writing Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти 1 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти 3 курс - Друга іноземна мова Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти 2 курс- Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти 3 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти 3 курс- English academic writing

Силабус

Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 4 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 222 медицина, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 222 медицина, медичний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 222 медицина, медичний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 222 медицина, медичний факультет, 4 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 225 Медична психологія, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 225 Медична психологія, медичний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 225 Медична психологія, медичний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, заочна форма 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, заочна форма, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет, 3 курс

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра іноземних мов з курсом латинської мови

та медичної термінології

Кафедру іноземних мов очолювали:

1948-1971 роки - доцент, кандидат педагогічних наук І. О. Плотніков

1971-1975 роки - виконуючий обов’язки завідувача кафедри старший викладач англійської мови Н. П. Матяш

1975-1980 року - професор, доктор філологічних наук

Н. І. Безбородько

1980-1984 роки - виконуючий обов’язки завідувача кафедри старший викладач англійської мови Н. П. Матяш

1984-1994 роки - доцент, кандидат філологічних наук

Т. А. Рябоконь

1994- 2016 роки - доцент, кандидат філологічних наук Л. М. Кім

З 2016 - доцент, кандидат педагогічних наук Л. В. Дудікова

У перший час після звільнення Вінниці кафедри іноземних мов в  медичному інституті не було. Курс латинської мови викладали В. П. Тихвинський, Р. Я. Аківісон. Англійську та німецьку мови викладали вчителі середніх шкіл з погодинною оплатою. У серпні 1948 року було організовано кафедру іноземних мов. Викладачами англійської мови на той час були доц. І. О. Плотніков, Р. Я. Кержнер, Л. У. Трахтенберг - викладачами німецької мови - А. Л. Будда і Р. Я. Максимова.

З 1949 року кафедра знаходилась у будівлі морфологічного корпусу. За невеликий період часу було написано навчальні посібники та оформлено стенди.

З 1950 року співробітники кафедри розпочали науково-дослідницьку роботу. За цей період виконано більше 50 робіт методичного характеру.

Доцентом І.О. Плотніковим  видано “Методичні вказівки по засвоєнню медичної термінології на англійській мові для студентів старших курсів”  і “Методичні вказівки студентам 1 курсу з розвитку навиків, умінь володіння усним розмовним мовленням”.

У період з 1950 по 1965 збільшується кількість студентів і викладацький штат поповнюється викладачами: Г. І. Бойко, М. Г. Шевчик-Стоян, Е. М. Смирновою - Пелішенко, Н. П. Матяш, М. І. Лапух, С. Р. Мазур, Н. П. Васаженко, В. П. Шевченко, Т. Г. Янкевич, Л. Ф. Гібаш та старшим лаборантом Г. В. Кузьміною. В 1964р. захистив кандидатську дисертацію викладач О. М. Шпак. У цей період науково - аудитивний фонд складався з навчальних таблиць, двох програвачів, десяти магнітофонів та бібліотечного фонду.

Науково-дослідницькою роботою займалися всі співробітники кафедри. Тематику роботи було спрямовано на покращення ефективності навчального процесу.

Окрім навчальної роботи  зі студентами, співробітники кафедри проводили підготовку аспірантів до складання іспитів з іноземних мов, прийом кандидатських іспитів, та іспитів у студентів-заочників стоматологічного та ветеринарного факультетів інших вузів.

Кафедра надавала велику допомогу аптекоуправлінню з перекладу інструкцій до ліків.

В 1968 - 1971 колектив поповнили нові викладачі: В. І. Баришева, Л. М. Смірнова-Каспрова, С. С. Гребенюк-Барчук, Т. А. Рябоконь, Т. І. Буравченкова, Л. І. Пушкар і лаборант Л. П. Самойленко.

В 1971 році вийшов на пенсію завідувач кафедри, доцент І. О. Плотніков і старший викладач англійської мови Н. П. Матяш була призначена в.о. завідувача кафедри. В цей період активізувалася виховна робота на кафедрі: викладачі були кураторами в академічних групах і студентських гуртожитках, готували вечори відпочинку іноземними мовами, які були дуже популярні серед студентства, проводили вікторини, олімпіади.

В 1975 році кафедру очолила кандидат філологічних наук Н І. Безбородько. Завучем кафедри була викладач Т. Г. Янкевич. Склад кафедри поповнився приходом кандидата педагогічних наук Є. І. Компанець і лаборанта  Л. М. Ясевіної.  У цей період колектив активно займався питаннями лексико-синтаксичних особливостей медичної літератури. В 1977 році доц. Н. І. Безбородько, захистила докторську дисертацію і їй було присвоєно звання професора. Вона є  автором 75 друкованих праць. Результати дослідницької роботи 1976-1980 р.р. оформлені раціоналізаторською пропозицією Т. Г. Янкевич і Н. І. Безбородько “Нова структура німецько-російського словника для медичних вузів”, та Т. А. Рябоконь “Алгоритм реферування наукових медичних статей”.

В 1980 р.  в. о. завідувача кафедри була призначена ст. викладач англійскої мови Н. П. Матяш, цього ж року штат кафедри поповнився викладачами Л. М. Ясевіною, О. В. Воронюк, С. І. Перч, Л. А. Мазур, В. Ф. Гурандо. Завучем кафедри була старший викладач А. О. Дякова. В цьому ж році було організовано курс латинської мови у складі ст. викладача А. І. Бойко /зав. курсом/, викл. М. Г. Стоян, Е. М. Пелишенко, В. Ф. Гурандо і лаборанта Ю. В. Шкарпет. Об’єктом наукової роботи викладачів латинської мови були лінгвістичні аспекти клінічної термінології, лексико-синтаксичні особливості латинської медичної літератури, питання лінгвістичної регламентації рецептури. На кафедрі багато років функціонує бюро перекладів, куди входять найкращі студенти II-IV курсів. Щорічно під керівництвом викладачів виконувалося більше 6000 сторінок перекладу статей із зарубіжних медичних журналів англійською, німецькою та французькою мовами.

З 1983 року кафедра працює на новій навчальній базі по вул. Р. Люксембург №2/19 (зараз В. Стуса). На кафедрі існує 14 навчальних кімнат і два лінгафонних кабінета, які працюють позаурочно для самопідготовки студентів до практичних занять. Викладачі кафедри приймають активну участь і виступають на конференціях у Мінську, Вінниці, Єревані.

З лютого 1984 р. кафедру очолює  к.філ.н., доц. Т. А. Рябоконь. Вона вносить новий напрямок в роботу кафедри. З метою інтенсифікації навчального процесу роботи з науковими медичними статтями із зарубіжних журналів, на кафедрі було проведено цілу низку наукових досліджень по темі “Структура і семантика тексту”. В результаті досліджень створені білінгвістичні посібники з перекладу, а також посібники з компресії  тексту англійською, німецькою та  французькою мовами. Загалом 42 наукові праці, 11 посібників з питань мови та методики викладання. Зав. секцією латинської мови була старший викладач. М. Г. Стоян.

З 1985 р. на кафедрі було здійснено 52 нововведення, 20 з яких належало доц. Т. А. Рябоконь. З 1985 - 2017 р. завучем кафедри іноземних мов була ст. викладач Ясевіна Л. М.

З 1994 р. кафедру очолювала к.філ.н., доц. Л. М. Кім. Колектив кафедри працював над темою “Системне вивчення лексики. Укладання галузевих словників.” За підсумками наукових досліджень було видано “Англо-український словник з гастроентерології.” (доц. Л. М. Кім, викл. Н. О. Осіпова), “Англо-російський-український словник з акушерства та гінекології.” (доц. Л. М. Кім, викл. О.В. Кадельчук, Л. М. Ясевіна, С. Г. Пойда, А. Л. Яценко). Секція латинської мови та основ медичної термінології в цей  час знаходилася під керівництвом старшого викладача С. І. Тихолаз. Викладачами секції розроблено курс “Латинська мова та основи медичної (фармацевтичної) термінології” для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів українською, російською та англійською мовами за цикловою системою навчання (анатомо-гістологічна, фармацевтична та клінічна термінології). Важливе місце відводиться підготовці іноземних студентів, робота з якими вимагає високого професіоналізму викладачів, особливого індивідуального підходу до кожного студента та відповідної навчально-методичної бази. Для підвищення ефективності роботи з цією категорією студентів викладачами кафедри напрацьовано та видано посібники, методичні вказівки та контрольні завдання.

Реагуючи на вимоги часу, з 2004 року в університеті розпочато роботу над підготовкою іноземних студентів англійською мовою навчання. Старшим викладачем латинської мови С. І. Тихолаз було повністю розроблено курс латинської мови та основ медичної (фармацевтичної) термінології для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Для проведення практичних занять англійською мовою підготовлено та видано посібники англійською мовою медичної та фармацевтичної термінології.

З січня 2016 року кафедру іноземних мов очолює доцент Л.В. Дудікова.

З 2017 року завучем кафедри призначено доцента А. Л. Кондратюк.

На даний час на кафедрі працює 31  викладач і 2 лаборанти, з них 1 доктор педагогічних наук, 10 доцентів,  3 кандидата наук, 11 старших викладачів і 11 викладачів.

З 2016 року кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за очною (денною, вечірньою), заочною формою навчання та поза аспірантурою. Іноземна мова є однією з дисциплін, які входять до предметних випробувань при вступі до аспірантури. До складу предметної комісії з іноземної мови включено завідуючу кафедри, д. пед. н. Дудікову Л. В., доц. Макодай І. І., доц. Марлову А. С. Обсяг іспиту з іноземної (англійської, німецької або французської) мови відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Підготовка здобувачів здійснюється за нормативною дисципліною «Англійська мова у науково-медичному спілкуванні» (I-V семестри) та вибірковими дисциплінами «English Academic Writing» і «Друга іноземна мова (за вибором)» (VI семестр). Викладачі кафедри розробили  і використовують комплекс навчальних методичних матеріалів для практичних занять і позааудиторної роботи, зміст яких відповідає професійній складовій здобувачів, а англомовне оформлення – рівню В2-С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюють завідуюча кафедри, д. пед. н., Дудікова Л. В., доц. Кондратюк А. Л., доц. Макодай І. І., доц. Марлова А. С.

З квітня 2016 року у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова розпочав роботу Центр підготовки кандидатів до участі у незалежному міжнародному іспиті щодо оцінювання рівня володіння англійською мовою на рівень В2 FCE (First Certificate in English), який здійснює свою роботу на кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології.

За три роки існування центру його відвідувало близько 200 співробітників та науковців нашого навчального закладу, було проведено 2 іспити, а кількість кандидатів, що отримали сертифікат міжнародного зразка, досягла кілька десятків осіб. На сьогодні функціонує 6 груп, що вивчають мову на різних рівнях - від А2 до В2. До роботи центру залучено наступних викладачів кафедри: доц. Кондратюк А.Л., доц. Мазайкіна І. О., ст.викл. Мікаєлян В.В., ст. викл. Пойда С.Г., ст. викл. Остраус Ю.М, доц. Ціхоцька О.А., ст. викл. Костюк М.І. та ін. Роботу центру очолює к. пед. н., доц. Дудікова Лариса Володимирівна. Функції завуча виконує ст. викл. Мікаєлян Вікторія Василівна.

Навчання здійснюється за підручниками видання Cambridge English.

Отриманий на початку нового навчального року сертифікат центру Cambridge Assessment засвідчує, що наша кафедра і надалі має право готувати кандидатів для складання іспитів Cambridge English Qualifications.

 

 

 

 

 

Штат кафедри

Дудікова Лариса Володимирівна


зав. кафедри, доцент, доктор педагогічних наук

Феррі Аліна Сергіїївна


доцент, кандидат педагогічних наук

Михайлюк Галина Тадеївна


старший викладач, зав. курсом латинської мови та медичної термінології

Кондратюк Алла Леонтіївна


доцент, завуч кафедри, кандидат педагогічних наук

Мазайкіна Ірина Олегівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Макодай Інна Іванівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Наливайко Ольга Борисівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Бірецька Лілія Сергіївна


доцент, кандидат педагогічних наук

Тихолаз Софія Іванівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Ціхоцька Ольга Аркадіївна


доцент, кандидат педагогічних наук

Гайдаєнко Ольга Федорівна


старший викладач

Горпинюк Оксана Петрівна


старший викладач

Денека Марія Теодозіївна


старший викладач

Костюк Марина Іванівна


старший викладач

Лебідь Людмила Петрівна


старший викладач

Мікаєлян Вікторія Василівна


старший викладач

Остраус Юлія Михайлівна


старший викладач, кандидат педагогічних наук

Пойда Світлана Генріхівна


старший викладач

Ясевіна Людмила Михайлівна


старший викладач

Яценко Алла Леонідівна


старший викладач

Вихованець Зоріна Сергіївна


викладач, кандидат філософських наук

Войцехівська Олена Сергіївна


викладач

Дубова Ірина Олександрівна


викладач, кандидат філологічних наук

Логутіна Наталія Володимирівна


викладач, кандидат педагогічних наук

Мазур Наталія Валентинівна


викладач

Манжос Ельвіра Олександрівна


викладач, кандидат педагогічних наук

Потєєва Катерина Костянтинівна


викладач

Ратова Вікторія Романівна


викладач

Сімонова Ірина Вікторівна


викладач

Працювали на кафедрі

Новини

Оголошення про проведення гуртка! ЛЮТИЙ
25.02.2021

Оголошення про проведення гуртка! ЛЮТИЙ

Оголошення про проведення гуртка! Січень
03.02.2021

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Кафедра іноземних мов з курсом латинської мови

та медичної термінології запрошує вас

відвідати засідання наукового гуртка з англійської мови

Тема засідання:«Air pollution and human health»

04.02.21

17:00                                     

                 Староста: Бєда Ольга Василівна

0938846535

Посилання можна знайти в новинах кафедри

Місце проведення: Microsoft Teams

ПОСИЛАННЯ НА ГУРТОК ! СІЧЕНЬ
01.02.2021

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fchannel%2F19%3A2d68f2362fa44660b3264aa7e1146448%40thread.tacv2%2F%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9%3FgroupId%3D132a7262-1430-4974-9672-2e0bec4f68d1%26tenantId%3D7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4&type=channel&deeplinkId=837376b0-227c-4478-9aa1-a3c407c3ed1a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Оголошення про проведення гуртка! (ГРУДЕНЬ)
16.12.2020

Оголошення про проведення гуртка! ГРУДЕНЬ

ПОСИЛАННЯ НА ГУРТОК !
18.11.2020

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a911d3ffcf8654750ac035a7cd240be64%40thread.tacv2/conversations?groupId=d05dcb44-a175-417d-8b7c-06cf3036584c&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

Оголошення про проведення гуртка!
18.11.2020

Оголошення про проведення гуртка!

Науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Перший крок в науку — 2020» !!!
11.11.2020

 

Шановні молоді вчені та студенти  ВНМУ ім. М. І. Пирогова! 
Ми раді повідомити, що перенесене весною засідання секцій  ХVIІ Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених  «Перший крок в науку — 2020»  відбудеться 28 листопада 2020 року. 
Задля безпеки учасників конференції під час пандемії COVID-19 прийнято рішення про проведення нашої конференції  в онлайн-форматі з використанням платформи Google-Meet.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ІСПИТ FCE !!!!!!
26.05.2020

 

На кафедрі іноземних мов ВНМУ планується проведення іспиту міжнародного зразка FCE (First Certificate in English) на рівень В2 26.06.2020.
   Усім бажаючим долучитись до вищезазначеного іспиту звертатись до старшого викладача кафедри Мікаєлян Вікторії Василівни за номером телефону 093-639-88-03 не пізніше 29.05.2020

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ІСПИТ FCE !!!!!!
26.05.2020

 

ОГОЛОШЕННЯ ІСПИТ FCE
На кафедрі іноземних мов ВНМУ планується проведення іспиту міжнародного зразка FCE (First Certificate in English) на рівень В2 26.06.2020.
   Усім бажаючим долучитись до вищезазначеного іспиту звертатись до старшого викладача кафедри Мікаєлян Вікторії Василівни за номером телефону 093-639-88-03 не пізніше 29.05.2020

 

 

ОГОЛОШЕННЯ!!!
13.03.2020

Шановні студенти!

 

На період карантину необхідно самостійно опрацювати матеріал занять з іноземної мови та латини. Просимо звернути увагу на необхідність підготовки до успішного складання заліків. У розділі "самостійна робота студентів" відповідно до кожного факультету та курсу Ви знайдете посилання "карантин", яке містить весь необхідний для самостійного опрацювання матеріал. За консультацією звертатися до Вашого викладача через зручні для Вас засоби комунікації.

Усім бажаємо міцного здоров'я!

SELF-STUDY CURRICULUM FOR FOREIGN STUDENTS
12.03.2020

Dear students!

Due to the quarantine that is allegedly going to last up till April 3d, resulting in cancelling of all classes during the stated period, staff of the department is urging you to self-study following topics

                                                                                  FOR STUDENTS OF MEDICAL FACULTY:

Lesson 27, p. 155-166.

Lesson 28, p. 167-171.

Lessons 29, 30, p. 172-179.

Preparing for control of the Final Module II, p. 205-215, Ex. 1, 2, 3.

 

                                                                               FOR STUDENTS OF STOMATOLOGICAL FACULTY:

Lesson 27, p. 155-166.

Lesson 28, p. 167-171.

Lessons 29, 30, p. 188-194.

Preparing for control of the Final Module II, p. 205-215, Ex. 1, 2, 3.

 

                                                                               FOR STUDENTS OF PHARMACEUTICAL FACULTY:

Lesson 26, p. 148-153.

Lesson 27, p. 154-164.

Preparing for control of Thematic Module №4

Lesson 28, p. 165-168.

Lesson 29, p. 169-176.

План проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземної мови на 2019 - 2020 н. р.
14.02.2020

План проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади

з іноземної мови на 2019 - 2020 н. р.

 

 

 

 1. І-й етап (Use of English and Reading) — 03.02.2020-07.02.2020 
 2. II-й етап (Listening and Writing) —10.02.2020 – 14.02.2020
 3. ІІІ-й етап (Speaking) — 17.02.2020 – 21.02.2020
План проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземної мови на 2019 - 2020 н. р.
14.02.2020

План проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади

з іноземної мови на 2019 - 2020 н. р.

 

 

І-й етап (Use of English and Reading) — 03.02.2020-07.02.2020

II-й етап (Listening and Writing) —10.02.2020 – 14.02.2020

ІІІ-й етап (Speaking) — 17.02.2020 – 21.02.2020

ОЛІМПІАДА З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 2019-2020
06.02.2020

 

 

 

 

 

 

ATTENTION!

Dear freshmen, the department is proud to announce that this year’s Latin language competition will take place on February 12th

Venue: room 20

Time: 5 p.m.

Restriction! Only students with outstanding academic performance can enter

Студентський науковий гурток з латинської мови та медичної термінології
17.01.2020

Кафедра іноземних мов

з курсом латинської мови та медичної термінології

 

 

Програма роботи студентського наукового гуртка

з латинської мови та медичної термінології на 2019 - 2020 н. р.

 

Засідання студентського наукового гуртка проводиться на базі кафедри за графіком

в аудиторії №20  о 17.00.

№ з/п

Дата

Тема  

Відповідальний

1.

26.09.2019

Організаційне засідання.

Обговорення та затвердження основних завдань і напрямків діяльності гуртка та плану роботи на 2019 - 2020  н. р. 

Михайлюк Г.Т.

2.

17.10.2019

Класичні мови у становленні міжнародних медичних терміносистем.

Лексико-семантичні групи медичних термінів.

Лексико-семантичні поля в латинській термінології.

Денека М.Т.

Войцехівська О.С.

 

3.

21.11.2019.

 

Спеціальна медична та гуманітарна фразеологія.

Лінгво-культурологічний  концепт творів відомих лікарів, написаних давніми мовами.

Сучасні джерела та видання латинською мовою.

Михайлюк Г.Т. 

Ратова В.Р. 

4.

12.12.2019.

 

Формування, становлення та динаміка медичних терміносистем.
Номенклатури та міжнародні стандарти медичної термінології.

Гайдаєнко О.Ф.

 

5.

20.02.2020.

 

Ґенеза термінотворення (семантика, етимологія, систематизація, лексика).

Фармацевтична термінологія.

Міжнародна хімічна номенклатура.

Термінологічне словотворення.

Логутіна Н.В.

Мазур  Н.В.

 

6.

19.03.2020.

 

Давньогрецька мова. Основи фонетики та морфології. Етимологія та семантика медичних термінів.

Latinatas viva - жива латина. Комунікація. Творчість. Сучасний стан латинської та давньогрецької мов.

Тихолаз С.І.

Наливайко О.Б.

7.

02.04.2020.

 

Клінічна термінологія. Особливості перекладу клінічних термінів.

Міжнародні норми та систематика клінічних термінів. Функціональні тексти - діагнози.

Тенденції  сучасного термінотворення.

Швець В.В.

Дубова І.О.

8.

09.04.2020.

 

Підсумкове засідання.

Розгляд та затвердження підсумків роботи наукового гуртка за 2019 - 2020 н. р.

Михайлюк Г.Т.

Дубова І.О.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол №1  від 27. 08. 2019 р.

 

Зав. кафедри іноземних мов з курсом

латинської мови  та медичної термінології                                  д. пед.. н., доц. Л.В. Дудікова

 

 

 

Department of Foreign Languages

with the Latin Language and Medical Terminology Course

 

 

The extracurricular-activity syllabus for fellows

of the Latin language society

Venue: Department of foreign languages, room 20.   Time: 5 p.m.

Date

Subject

Supervisor

1.

26.09.2019

Organizational meeting. Discussing and approvement of main tasks and spheres of the Latin language society and working plan for the period 2019 - 2020  academic year. 

G. T. Mykhailiuk

 

2.

17.10.2019

Classical languages as establishing principle at the base of international medical terminologies.

Lexico-semantic groups of medical terms.

Lexico-semantic fields in the Latin terminology.

M.Th. Deneka

O. S. Voitsekhivska

3.

21.11.2019.

 

Professional medical phraseology and phraseology in humanities.

Linguocultural aspect of medical opera written in classical languages.

Contemporary Latin editions.

G. T. Mykhailiuk

V.R. Ratova

4.

12.12.2019.

 

Formation, standardization and dynamics of medical terminologies.

Medical terminology: nomenclature and international standards.

O.F. Haidaienko

 

5.

20.02.2020.

 

Origins of terminological word-building. Semantics. Etymology. Systemization. Vocabulary.

Pharmaceutical terminology. International chemical nomenclature. Terminological word-building.

N.V. Logutina

N.V. Mazur

6.

19.03.2020.

 

The Ancient Greek language. Phonetics and morphology fundamentals. Etymological and semantic analysis of medical terms.

Latinitas viva- living Latin. Communication. Creativity. The present state of Latin and Ancient Greek.

S.I. Tikholaz

O.B. Nalyvaiko

7.

02.04.2020.

 

Clinical terminology. Translation peculiarities.

International standards and taxonomy of clinical terms and diagnoses.

Contemporary word-building trends.

V.V. Shwetz

I.O. Dubova

8.

09.04.2020.

 

Final meeting. Consideration and approvement of working results of  the Latin language society for the period 2019 - 2020  academic year.

G. T. Mykhailiuk

I.O. Dubova

 

 

Approved at the department meeting

Minutes of 27.08.2019.

 

  Head of foreign languages with Latin language

  and medical terminology course department                                    Associate Professor L.V.Dudikova

 

Кафедра иностранных языков
с курсом латинского языка и медицинской терминологии

 

Программа работы студенческого научного кружка по латинскому языку и медицинской терминологии на 2019-2020 уч. год

Заседание студенческого научного кружка проводится на базе кафедры согласно плану- графику в аудитории №20  в 17.00.

№ п/п  

Дата

Тема

Преподаватель

1.

26.09.2019

Организационное  заседание.

Обсуждение и  утверждение основных заданий и направлений  деяльности  кружка, плана  работы на 2019 - 2020 уч. год. 

Михайлюк Г.Т.   

2.

17.10.2019

Классические языки в международной медицинской терминосистеме.

Денека М.Т.

Войцеховская Е.С.

3.

21.11.2019.

 

Специальная медицинская и гуманитарная фразеология.

Лингво-культурологический  аспект произведений известных врачей, написанных на древних языках. Современные издания на латинском языке.

Михайлюк Г.Т. 

Ратова В.Р. 

4.

12.12.2019.

 

Формирование, становление и динамика медицинской терминосистемы.
Номенклатуры и международные стандарты медицинской терминологии.

Гайдаенко О.Ф.

5.

20.02.2020.

 

Генеза терминообразования (семантика, этимология, систематизация, лексика).

Фармацевтическая терминология.

Международная химическая номенклатура.

Терминологическое словообразование.

Логутіна Н.В.

Мазур Н.В.

 

6.

19.03.2020.

 

Древнегреческий язик. Основы фонетики  морфологии.

Этимология и семантика медицинских терминов.

Latinatas viva – живая латынь.

Современное состояние латинского и древнегреческого языков.

Тихолаз С.И.

Наливайко О.Б.

7.

02.04.2020.

 

Клиническая терминология. Особенности перевода клинических терминов.

Международные  нормы и систематика клинических терминов. Функциональные тексты - диагнозы.

Тенденции  современного  терминообразования.

Швец В.В.

Дубова И.О.

8.

09.04.2020.

 

Итоговое  заседанне.

Рассмотрение и утверждение  итогов работы  научного кружка за  2019 - 2020 уч. год.

Михайлюк Г.Т. 

Дубова И.О.

 

 

Утверждено на заседании кафедры

Протокол №1  от 27.08.2019 г.

 

 

Зав. кафедры иностранных языков                                                          
с курсом латинского языка и

медицинской терминологии                                                          д. пед. н., доц. Л.В. Дудикова

 

 

 

 

Кафедра іноземних мов

з курсом латинської мови та медичної термінології

 

Тематика реферативних виступів - презентацій

з латинської мови та медичної термінології 

 

 1. Роль латинської та давньогрецької мов у становленні сучасних термінологічних  систем.
 2. Значення латинської та грецької мов для розуміння анатомії / фармацевтичної / клінічної термінології.
 3. Термінологічна семантика медичних спеціальностей.
 4. Синоніми та квазісиноніми в анатомічній термінології.
 5. Структура  назв м´язів за їх функціями.
 6. Семантика клінічних термінів.
 7. Суфікси грецького походження в клінічній термінології.
 8.  Клінічний аспект медичної термінології у світлі міжпредметної інтеграції.
 9. Morbi XXI saeculi (Хвороби ХХІ ст.: СНІД, хвороби серця, виразкові хвороби,  анорексія та ін.).

10.  Термінологічна семантика у фармації.

11.  Найменування вітамінів в фармацевтичній термінології. Латинська термінологія в косметології та аромології.

12.  Семантичний та етимологічний аспект назв лікарських рослин.

13. Лікарські рослин в сучасній косметології (етимологія найменувань,  використання).

14.  Лікарські рослини, що використовуються в різних галузях клінічної медицини.

15.  Індійські аюрведичні рослини та їх латинські назви.

16.  Етномедичні аспекти рослин, що використовуються в лікарських зборах.

17.  Специфіка вживання в медичній термінології прикметників вищого ступеня порівняння.

18. Лексико-семантичний та синтаксичний аспекти латинської стоматологічної термінології

19.  Етимологія латинських назв хірургічного інструментарію та пов’язок.

20.  Семантична трансформація слів при створенні медичних термінів.

21.  Епоніми – міфологізми  в медицині.

22.  Походження медичних символів.

23.  З історії латинської мови.

24.  Латинська мова у сучасному словнику студента-медика.

25.  Латина—мова науки і філософії.

26.  Сучасне  життя “мертвої мови”.

27.  Місце латинської мови в сучасній освіті, культурі та побуті.

28.  Гуманістична традиція живої латини.

29.  Середньовічні латиномовні джерела у сучасному вимірі.

30.  Золотий вік латинської мови (Ціцерон, Цезар, Вергілій, Горацій, Овідій).

31.  Незвичайні випадки зцілення. Зв’язок людини з навколишнім середовищем.

32.  Застосування косметичних засобів та парфумів у Стародавній Греції і Стародавньому Римі.

33.  Латинські афоризми. Сентенції. Крилаті вислови.

34.  Латинізми в лексиці сучасних  європейських мов.

35.  Міфологія і сучасність.

36.  Культура стародавнього Риму / Греції.

37.  Латинська мова та медична / фармацевтична термінологія.

38.  Слова латинського та грецького походження в українській мові.

 

 

39.  The importance of Latin and Greek languages for the students of higher medicinal educational establishments.

40.  Latin in medical field.

 1. Is Latin a dead language?
 2. Latin sayings and aрhorisms.
 3. Brief review of the history of anatomical terminology.
 4. The names of instruments, devices, derived from Latin and Greek languages.
 5. Role of herbal medicine in modern human society.
 6. Aloë vera and its usage in medicine.
 7. Mentha piperita and its usage in pharmaceutical applications.

48.  Latin names of diagnoses in paedetrics.

49.  Latin names of diagnoses in different branches of medicine.

 1. 50.   Latin names of diseases worldwide.

51.  Names of muscles due to their functions.

52.  Latin names of diseases in East Africa.

53.  Indian ayurvedic herbs and their Latin names.

54.  Medicine in ancient Egypt.

55.  Medicine and  pharmacy  throughout  history.

 


Фотозвіт роботи студентського наукового гуртка за латинської мови та медичної термінології за 2019-2010 н.р.

                                                      

 

 

ГРАФІК ВІДПРАЦЮВАНЬ
24.10.2019

На кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології проводяться відпрацювання пропущених занять з іноземної мови по суботах з 9.00-12.00 і кожного вівторка і четверга з 17.00 - 18.30

ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА НА 2019-2020 р.
21.10.2019

План роботи студентського наукового гуртка

на 2019-2020 н. р.

 

ТЕМА

ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКЛАДАЧІ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

 1.  

Empathy and advice

Остраус Ю.М.

Костюк М.І.

ВЕРЕСЕНЬ

 1.  

Herbalism: Herbs and Herbal Medicine Remedies

Горпинюк О.П.

Ціхоцька О.А.

ЖОВТЕНЬ

 1.  

Medicinal Herbs of Podillya Region

Яценко А.Л.

Марлова А.С.

ЛИСТОПАД

 1.  

The Power of Smell

Мікаелян В.В.

Лебідь Л.П.

ГРУДЕНЬ

 1.  

Psychosomatic medicine

Мазайкіна І.О.

Сімонова І.В.

СІЧЕНЬ

 1.  

Colourtherapy

Пойда С.Г.

Лозинська Л.Ф.

ЛЮТИЙ

 1.  

Vitamins

Ясевіна Л.М.

Макодай І.І.

БЕРЕЗЕНЬ

 1.  

Viruses

Вихованець З.С.

КВІТЕНЬ

 1.  

Blood

Бірецька Л.С.

Потєєва К.К.

ТРАВЕНЬ

 

 

 

ВЕЧІР ПРИСВЯЧЕНИЙ В. ШЕКСПІРУ
18.10.2019

Щороку на кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та основ медичної термінології, відбувається захід, присвячений Дню народження видатного англійського драматурга – Вільяма Шекспіра. Студенти університету із захопленням звертаються до генія Великого Барда. Проблематика його творчості завжди залишається актуальною для естетичного самовизначення, осмислення ціннісних вимірів буття будь-якого покоління. 

На літературному вечорі завжди панує лірична, творча, романтична атмосфера, що змушує поринути глядачів у глибинний світ Шекспіра. Присутні занурюються в життя драматурга, діляться цікавими фактами біографії, історичним, культурним колоритом його життя, поетикою і стилістикою його творчості. Дійство супроводжується демонстрацією на екрані відеофільмів, портретів, ілюстрацій до всесвітньовідомих творів автора.

Шекспір продовжує вражати своєю багатогранністю, відкривати нові інтерпретації й втілення у своїх безсмертних поезіях. Студенти поглиблюють знання англійської, під час вивчення його творів, посягають історичну суть та соціально-політичні конфлікти епохи Відродження, демонструючи це фрагментами спектаклів, театралізованими мініатюрами відомих трагедій, комедій та історичних п’єс.

Особливою частиною заходу є декламування сонетів видатного поета, котрі звучать в оригіналі та в перекладі. Студенти самі обирають те, що їм припало до душі. Особливо талановиті пошановувачі творчості генія демонструють власні версії літературного перекладу. Не дивно, що сонети Шекспіра залишаються улюбленими для мільйонів людейі це є особливо цінним для молоді, тому що саме в їхньому віці починаються пошуки власних відповідей на питання про сенс і цінність життя, пошуки себе в цьому світі, осягання себе у Всесвіті, про моральний вибір, дружбу, кохання… Отже, і зараз його твори хвилюють нас.

 

Підготовка до міжнародних іспитів
19.09.2019

   З 2016 року Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова визнаний як Центр підготовки кандидатів до участі у незалежному міжнародному іспиті щодо оцінювання рівня володіння англійською мовою FCE (First Certificate in English). 

   На кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології діють курси по підготовці співробітників університету до складання іспиту, які за період їх існування відвідувало близько 200 педагогів та науковців нашого навчального закладу.  

   За три роки роботи курсів на базі кафедри було проведено 2 іспити, а кількість кандидатів, що отримали сертифікат міжнародного зразка, досягла 25 осіб. На сьогодні на курсах працює 6 груп, що вивчають мову на різних рівнях - від А2 до В2.

  Отриманий на початку нового навчального року сертифікат центру Cambridge Assessment засвідчує, що наша кафедра і надалі має право готувати кандидатів для складання іспитів Cambridge English Qualifications.

 

ОГОЛОШЕННЯ (Іспит міжнародного зразка FCE)
04.06.2019

На кафедрі іноземних мов ВНМУ здійснюється набір групи по підготовці співробітників університету до іспиту міжнародного зразка FCE (First Certificate in English) на рівень В2 з вересня 2019 року. Рівень знання мови не має значення.


   Бажаючим відвідувати заняття звертатись до старшого викладача кафедри Мікаєлян Вікторії Василівни за номером телефону 093-639-88-03

Підсумки ХVI міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку - 2019»(секція латинської мови)
20.05.2019

Вітаємо призерів СНК:

І місце - Плавков О.М., Зубович І.Ю., група 8б, І курс, мед. факультет. Науковий керівник: к.пед.н., доц. О.Б. Наливайко

ІІ місце - Дмитренко Н.О., група 13а, І курс, мед. факультет. Науковий керівник: ст. викл. Г.Т.Михайлюк

ІІІ місце - Дем'янова К.О., група 12б, І курс, мед. факультет. Науковий керівник: викл. В.Р. Ратова

 

(англомовні студенти)

І місце - Fathima, group 71a, 1st year medical student. Науковий керівник: викл. І.О. Дубова

ІІ місце - Sindiswa Dlamini, group 81a, 1st year  medical student. Науковий керівник: к.пед.н., доц. С.І. Тихолаз

ІІІ місце - Kumar Aman, group 85a, 1st year medical student. Науковий керівник: викл. М.Д.Онофрійчук-Гусятинська

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ІСПИТ FCE
09.04.2019
На кафедрі іноземних мов ВНМУ планується проведення іспиту міжнародного зразка FCE (First Certificate in English) на рівень В2.
   Усім бажаючим долучитись до вищезазначеного іспиту звертатись до старшого викладача кафедри Мікаєлян Вікторії Василівни за номером телефону 093-639-88-03.

СЕРТИФІКАТ

Переможці І туру Всеукраїнської олімпіади з іноземної мови
23.03.2019

Переможці І  туру  Всеукраїнської  олімпіади

з іноземної мови

 

 

 

І місце       Шеремета Анастасія  3 курс, 4а гр.  

               Казарян Артур, 1 курс, 43 гр.

 

 

ІІ місце     Лукашенко Анна, 3 курс, 3б гр.

               Чуркіна Анастасія, І курс, 16б.

 

 

ІІІ місце    Шафранський Віктор, 1 курс, 62б гр.

               Лебіга Іван, 3 курс, 4а гр.

               Якубовська Тетяна,  1 курс, 41 гр

 

СТЕНДОВА ДОПОВІДЬ НА СНК
19.03.2019

Кафедра іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології

 

СЕКЦІЯ: Іноземна мова

 

Стендова доповідь

1. How stress affects the body of a woman

Доповідач:  В. I. Булавенко, О.Г. Басінських, 2а група, 3 курс

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Л.В. Дудікова.

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ НА СНК
19.03.2019

Кафедра іноземних мов  з курсом латинської мови та медичної термінології

 

Теми студентських доповідей на СНК

Секція: іноземна мова

 

Доповідачі

 

1. Physiology of Emotions

Доповідач: Мельник Степан Миколайович, 3б група, 1 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: ст. викл. Ясевіна Л.М.

 

2. Sleep Disorders

Доповідач: Гром Владислав, Пономарчук Катерина, 9а група, 2 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: доц. Мазайкіна І.О.

 

3. Logotherapy and its role in modern psychology

Доповідач: Шафранський Віктор, 62б група, 1 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: ст. викл. Яценко А.Л.

 

4. Аutosuggestion. The placebo effect

Доповідач: Сілкіна Олена В., 13бгрупа, І курс, медичний факультет.

Науковий керівник: ст. викл. Яценко А.Л.

 

5. The Power of Beauty Industry 

Доповідач: Карпюк Віталіна Василівна, 95а група, 1 курс, медичний факультет.

Науковий керівник:  викл. Лебідь Л.П.

 

6. The Power of Smell

Доповідач: Павлюк Олександра Юріївна, Гиренко Оксана Анатоліївна, Іщук Владомира Андріївна, 9а група, 1 курс, медичний факультет.

Науковий керівник:  викл. Лебідь Л.П.

 

7. Transplantation of bodies and tissues: achievements, problems, perspectives

Доповідач: Кульчицький Іван Тимофійович, 12а група, ІІІ курс, медичний факультет.

Науковий керівник: к.ф.н., викл. Вихованець З.С.

 

8. Formation of orientation and gender identification during embryonic development

 Доповідач: Седлецький Руслан Олегович, 8а група, 2 курс,  медичний факультет.

Науковий керівник:  доц. Бірецька Л.Л.

 

9. Scares in science

Доповідач: Вавілова Владислава, 23б група, 2 курс,  медичний факультет.

Науковий керівник:  доц. Бірецька Л.Л.

 

10. The Influence of cosmetics on the skin

Доповідач: Миронова Анна Андріївна, Бондарук Валерія Сергіївна, 28б група, 2 курс,  медичний факультет.

Науковий керівник:  ст. викл. Шкрабалюк В.М.

 

11. Subject: Beckwith-Wiedemann syndrome - insights into a genetic disorder

Доповідач: Балян Анна А., 17б група, 2 курс, медичний факультет.

Науковий керівник:  ст. викл. Горпинюк О.П.

 

12. Model for detecting the desmutagenic and bioantimutagenic activity of chemical mutagenesis modifiers by the example of humic substances 

Доповідач: Шкарупа Анастасія Володимирівна, група 27б, 2 курс, медичний факультет.

Науковий керівник:  ст. викл. Остраус Ю.М.

 

13. Pathological changes of blood vessels and brain tissues at cerebral arteriovenous malformation 

Доповідач: Островерха Діана Русланівна, Шлабан Софія Юріївна, 13а група, 3 курс, медичний факультет.

Науковий керівник:  доц. Лозинська Л.Ф.

 

14. The virus is responsible for human consciousness. True or false?

Доповідач: Морква Анастасія Володимирівна, Березюк Ілона Сергіївна,  13а група, 3 курс, медичний факультет.

Науковий керівник:  доц. Лозинська Л.Ф.

 

15. The era of post-truth: don't believe your eyes

Доповідач: Жгут А.В. (студент 3 курсу історичного факультету (міжнародні зв’язки) Донецького національного університету імені В. Стуса, група 1

Науковий керівник:  доц. Лозинська Л.Ф.

 

16. Relations between China and the USA of Kennedy presidency

Доповідач: Марія Іщук (студентка 3 курсу історичного факультету (міжнародні зв’язки) Донецького національного університету імені В. Стуса, група 1

Науковий керівник:  доц. Лозинська Л.Ф.

 

17. What is IHC? How can we use it at early stages of differential diagnosis? Доповідач: Орленко Валерія Сергіївна, 21б група, 3 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: ст. викл. Мікаєлян В.В.

 

18. The usage of IHC-markers in differential diagnostics of cancer and benign hyperplasia of the prostate gland

Доповідач: Бурдейний Олександр Олександрович, Шереметьєв Владислав Олегович, 21б група,  3 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: ст. викл. Мікаєлян В.В.

 

19. Relationship between stress and the emergence of bad habits in students of Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University

Доповідач: Агафонов Костянтин Михайлович, Бокоч Владислав Іванович, Сущенко Антон Oлександрович, 26б групa, 2 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: доц. Ціхоцька О.А.

 

20. Survivors bias

Доповідач: Кошова Катерина Олександрівна, Мисан Анжеліка Віталіївна, 28а група 2 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: доц. Мазайкіна І.О.

 

21. Experimental medicine

Доповідач: Кузякіна Вікторія Романівна, Громиш Христина Станіславівна, 28 а група 2 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: доц. Мазайкіна І.О.

 

22. The main principles of memory

Доповідач: Ніколаєнко Максим Олександрович, 28а група, 2 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: доц.  Мазайкіна І.О.

 

23. Alternative medicine

Доповідач: Притуляк Катерина Богданівна, 44 група, 1 курс, стоматологічний  факультет.

Науковий керівник: ст. викл. Костюк М.І.

Фотозвіт І вузівського туру Всеукраїнської студентської олімпіади з латинської мови та медичної термінології
15.03.2019

викл. Ратова В.Р. із фіналістом олімпіади Мельниченком А.В., група 10б

 

 

 

 

доц. Тихолаз С.І. із фіналістом олімпіади Аджеєм Девідом, група 88б

 

 

 

 

 

ст.викл. Михайлюк Г.Т. із фіналістом олімпіади Лопушанським О.М., група 16а

 

 

 

 

 

 

 

викл. Дубова І.О. із фіналістом олімпіади Падатхімманахаллі Шівою Редді Говардханом, група 33а

 

 

 

 

 

 

 

ст викл. Денека М.Т. із фіналісткою олімпіади Коломієць У.Л., група 45

 

 

 

 

 

 

викл. Войцехівська О.С. із фіналісткою олімпіади Довган Н.М., група 9а

 

 

 

 

 

 

доц. Тихолаз С.І. із фіналістом олімпіади Мойо Лайсоном, група 81а

 

 

ПЕРЕМОЖЦІ І ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

 

 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

І місце - Довган Н.М., 9а, І курс

ІІ місце - Лопушанський О.М., 16а, І курс

ІІІ місце - Мельниченко А.В., 10б, І курс

 

 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІІ місце - Коломієць У.Л., 45, І курс

ІІІ місце - Богданцев Д.Б., 44, І курс

 


ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІІ місце - Пазюченко В.І., 53, І курс

ІІІ місце - Савченко М.Д., 53, І курс

 

 

АНГЛОМОВНІ СТУДЕНТИ

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

І місце - Аджей Девід, 88б, І курс

ІІ місце  - Мойо Лайсон, 81а, І курс

ІІІ місце - Падатхімманахаллі Шіва Редді Говардхан, 33а, І курс 

СПИСОК студентів, які братимуть участь у І турі Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови у 2018-2019 н.р.
11.02.2019

СПИСОК

студентів, які братимуть участь у І турі

Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови

у 2018-2019 н.р.

 

ПІП

Курс, група

1

Лебіга І.В.

3 курс   4а гр.

2

Шеремета А.А.

3 курс   5а гр.

3

Казарян А.В.

1 курс   43 гр.

4

Чуркіна А.В.

1 курс   16б гр.

5

Якубовська Т.В.

1 курс   41 гр.

6

Семенюк А.В.

1 курс   3а гр.

7

Шафринський В.В.

1 курс   62б гр.

8

Шардико К.К.

1 курс   16б гр

9

Тарасюк О.О.

3 курс   16б  гр.

10

Ничипоренко К.В.

1 курс   3а гр.

11

Голенок О.А.

3 курс   18а гр

12

Лукашенко А.І.

3 курс   3б гр.

 

Вдосконалюйте своє володіння англійською за допомогою блогу!
05.02.2019

 

Шановні студенти. 
Пропонуємо вам відвідати та користуватися інформаційно-освітнім блогом викладача Ю. М. Остраус, що допоможе опанувати і вдосконалити професійну англійську мову - 
http://doctor-communication.vn.ua/
Тут ви зможете засвоїти основи професійної комунікації з пацієнтами, вивчити медичні терміни, поліпшити навички слухання, вдосконалити знання будови тіла та дізнатися більше про функціонування органів і систем англійською. 

Шановні студенти. 


Пропонуємо вам відвідати та користуватися інформаційно-освітнім блогом викладача кафедри Ю. М. Остраус, що допоможе опанувати і вдосконалити професійну англійську мову - 
http://doctor-communication.vn.ua


Тут ви зможете засвоїти основи професійної комунікації з пацієнтами, вивчити медичні терміни, поліпшити навички слухання, вдосконалити знання будови тіла та дізнатися більше про функціонування органів і систем англійською. 

Наукова діяльність

З моменту заснування кафедри наукова робота є одним з головних напрямків її роботи. Викладацький склад кафедри проводив наукові дослідження у різних напрямках, серед яких були  «Лексико-синтаксичні особливості медичної літератури», «Структура і семантика тексту», «Системне вивчення лексики. Укладання тематичних словників», «Підготовка медичного університету до іншомовної фахової комунікації».

Викладачами кафедри виконані та захищені наступні дисертаційні дослідження:

На здобуття ступеня доктора наук

Дудікова Л.В. - Теоретичні та методичні основи формування професійно-етичної  компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах  вищої освіти (Хмельницький, 2019)

На здобуття ступеня кандидата наук

Бірецька Л.С.- Формування іншомовної лексичної компетентності в процесі професійно орієнтованого читання (Київ, 2016)

Вихованець З.С. – Мовна реальність сучасної архітектоніки економічних знань: соціально-філософський аналіз (Київ, 2016)

Дубова І.О. – Фолькльоризм творчості Степана Руданського (Київ, 2014)

Дудікова Л.В. – Формування готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх лікарів (Вінниця, 2011)

Кондратюк А.Л. – Формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки (Житомир, 2014)

Логутіна Н.В.- Формування готовності до професійного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (Вінниця, 2006)

Лозинська Л.Ф.- Виховання толерантності у студентів вищих медичних навчальних закладів (Луганськ, 2014)

Мазайкіна І.О. – Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтовних педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності (Вінниця, 2018)

Марлова А.С.- Формування готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у студентів вищих медичних навчальних закладів (Київ, 2012)

Наливайко О.Б. – Формування професійної культури майбутнії сімейних лікарів у процесі контекстної підготовки (Вінниця, 2016)

Тихолаз С. І. - Педагогічні умови розвитку професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів ( Вінниця, 2011)

Ціхоцька О.А. - Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій старшокласників під час вивчення іноземної(англійської) мови ( Київ, 2003)

Викладачі кафедри активно представляють свої наукові здобутки на науково-практичних конференціях та у фахових журналах. Тільки за останні два роки  опубліковано 58 статей та тез, серед яких ті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science,Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor (EU) та Index Copernicus International.

Співробітники кафедри є членами Міжнародної асоціації викладачів анлійської мови як іноземної (IATEFL) та UALTA, а також беруть участь у виконанні міжнародних програм та сумісних наукових досліджень (BIHSENA (Bridging innovations, Health and Societies)Co-funded by the ERASMUS + programme of the European Union), European Educational project “The Innovative Methods and Technologies of Teaching: human rights, education, monitoring“ .

Значна увага приділяється підвищенню кваліфікації викладачів кафедри яка мала місце як у вітчизняних ВНЗ, так і закордоном – у Великобританії,   Канаді, Польщі, Фінляндії.

Викладачі кафедри працюють над  розвитком  наукового потенціалу студентської молоді. Щорічно в рамках науково практичної  конференції  «Перший крок в науку»  працюють секції іноземної та латинської мов де  вітчизняняні та іноземні студенти представляють свої наукові здобутки. Молоді студенти-науковці беруть також участь у міжвузівських та  міжнародних наукових конференціях англійською мовою. Під керівництвом викладачів на кафедрі працює  науковий гурток на засіданнях якого обговорюються актуальні медичні проблеми англійською мовою.

Значна увага приділяється індивідуальній роботі зі здібними студентами. Щорічно на кафедрі проходять олімпіади з англійської та латинської мов. За результатами олімпіади кращі студенти беруть участь у Всеукраїнських змаганнях. Результати покращуються щорічно. Так  у 2017 році  Смірнов І.І. зайняв 10 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Англійська мова» серед студентів ВНЗ України, де англійська мова не є спеціальністю, у 2018 році  студентка Литвиненко І.С. зайняла 1 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді  з навчальної дисципліни “Латинська мова та медична термінологія” ( ІІ етап,  УМСА,  м. Полтава, 26-27 квітня), а Казарян Артур здобув 3 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Англійська мова» у 2019 році.