Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Література - Аспiранти - English academic writing Література - Аспiранти - English for Academics Література - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Література - Аспiранти - Друга іноземна мова Методичнi вказівки - Аспiранти - English academic writing Методичнi вказівки - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Методичнi вказівки - Аспiранти - Друга іноземна мова Методичнi вказівки для практичних занять - Аспiранти - English academic writing Методичнi вказівки для практичних занять - Аспiранти -English for Academics Методичнi вказівки для самостійної роботи - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Методичнi вказівки для самостійної роботи - Аспiранти - Друга іноземна мова Методичнi вказівки для самостійної роботи - Аспiранти - English academic writing Методичнi вказівки для самостійної роботи - Аспiранти - English for Academics Методичні вказівки для практичних занять - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Методичні вказівки для практичних занять - Аспiранти - Друга іноземна мова Мовні курси в Канаді Питання до іспиту_Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Робоча програма - Аспiранти - English academic writing Робоча програма - Аспiранти - English for Academics Робоча програма - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Робоча програма - Аспiранти - Друга іноземна мова Силабус - Аспiранти - English academic writing Силабус - Аспiранти - English for Academics Силабус - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Силабус- Аспiранти - Друга іноземна мова Список рекомендованої лiтератури для підготовки до практичних занять і самостійної роботи - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Список рекомендованої лiтератури для підготовки до практичних занять і самостійної роботи - Аспiранти - English academic writing Список рекомендованої лiтератури для підготовки до практичних занять і самостійної роботи - Аспiранти - Друга іноземна мова Тематичнi плани практичних занять - Аспiранти 1 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичнi плани практичних занять - Аспiранти 3 курс - Друга іноземна мова Тематичнi плани практичних занять - Аспiранти 2 курс- Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичнi плани практичних занять - Аспiранти 3 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичнi плани практичних занять - Аспiранти 3 курс- English academic writing Тематичний план практичних занять - Аспiранти - English academic writing Тематичний план практичних занять - Аспiранти - Друга іноземна мова Тематичний план практичних занять - Аспiранти 1 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичний план практичних занять - Аспiранти 2 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичний план практичних занять - Аспiранти 3 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичний план практичних занять - Аспiранти - English for Academics Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти - English academic writing Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти - English for Academics Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти - Друга іноземна мова Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти 1 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти 2 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти 3 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні

Силабус

Силабус Англійська мова (в т.ч. за професійним спрямуванням) спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 4 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 222 медицина, медичний факультет, 4 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 225 Медична психологія, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 225 Медична психологія, медичний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 225 Медична психологія, медичний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, заочна форма 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, заочна форма, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 222 медицина, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 222 медицина, медичний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 222 медицина, медичний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ, спеціальність - 222 Медицина, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ, спеціальність - 225 Медична психологія, медичний факультет №2, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ, спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет №2, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, денна форма 1 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, заочна форма 1 курс

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Історія кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології

Кафедру іноземних мов очолювали:

1948-1971 роки - доцент, кандидат педагогічних наук І. О. Плотніков

1971-1975 роки - виконуючий обов’язки завідувача кафедри старший викладач англійської мови Н. П. Матяш

1975-1980 року - професор, доктор філологічних наук

Н. І. Безбородько

1980-1984 роки - виконуючий обов’язки завідувача кафедри старший викладач англійської мови Н. П. Матяш

1984-1994 роки - доцент, кандидат філологічних наук

Т. А. Рябоконь

1994- 2016 роки - доцент, кандидат філологічних наук Л. М. Кім

З 2016 - доцент, кандидат педагогічних наук Л. В. Дудікова

Протягом кількох років після звільнення Вінницької області від німецько-фашистських військ у Вінницькому медичному інституті не існувало кафедри іноземних мов. Курс латинської мови у той час викладали В. П. Тихвинський та Р. Я. Аківісон, а німецьку та англійську мови – вчителі середніх шкіл із погодинною оплатою. У серпні 1948 року у будівлі морфологічного корпусу розпочала свою роботу кафедра іноземних мов, яку очолив доц. І. О. Плотніков, а її першими викладачами стали Р. Я. Кержнер, Л. У. Трахтенберг, А. Л. Будда, Р. Я. Максимова.

З 1950 року співробітники кафедри активно займалися науково-дослідною та методичною роботою. Зокрема, доцентом І. О. Плотніковим було видано «Методичні вказівки по засвоєнню медичної термінології на англійській мові для студентів старших курсів» і «Методичні вказівки студентам 1 курсу з розвитку навиків, умінь володіння усним розмовним мовленням».

У період з 1950 по 1965 збільшилася кількість студентів і викладацький штат поповнився викладачами: Г. І. Бойко, М. Г. Шевчик-Стоян, Н. П. Матяш, Е. М. Смирновою-Пелішенко, М. І. Лапух, С. Р. Мазур, Н. П. Васаженко, В. П. Шевченко, Т. Г. Янкевич, Л. Ф. Гібаш та старшим лаборантом Г. В. Кузьміною. В 1964р. захистив кандидатську дисертацію викладач О. М. Шпак.

У той час всі співробітники кафедри займалися науково-дослідною роботою, яка була спрямована на підвищення ефективності навчального процесу. Окрім навчальної роботи зі студентами, викладачі проводили підготовку аспірантів до складання іспитів з іноземних мов, приймали кандидатські іспити та іспити у студентів-заочників стоматологічного та ветеринарного факультетів інших вузів. Кафедра також надавала велику допомогу аптекоуправлінню з перекладу інструкцій до ліків.

У 1968-1971 колектив поповнили нові викладачі: В. І. Баришева, Т. І. Буравченкова, Л. М. Смірнова-Каспрова, С. С. Гребенюк-Барчук, Т. А. Рябоконь, Л. І. Пушкар і лаборант Л. П. Самойленко.

У 1971 році вийшов на пенсію завідувач кафедри, доцент І. О. Плотніков і старший викладач англійської мови Н. П. Матяш була призначена в. о. завідувача кафедри. В цей період активізувалася виховна робота на кафедрі: викладачі були кураторами в академічних групах і студентських гуртожитках, готували вечори відпочинку іноземними мовами, які були дуже популярні серед студентства, проводили вікторини, олімпіади.

У 1975 році кафедру очолила кандидат філологічних наук Н. І. Безбородько, а обов’язки завуча виконувала викладач Т. Г. Янкевич. Склад кафедри поповнився кандидатом педагогічних наук Є. І. Компанець. У цей період колектив активно займався дослідженням лексико-синтаксичних особливостей медичної літератури. Результати дослідницької роботи 1976-1980 роківбули відображені у раціоналізаторській пропозиції Т. Г. Янкевич і Н. І. Безбородько “Нова структура німецько-російського словника для медичних вузів” та у роботі Т. А. Рябоконь “Алгоритм реферування наукових медичних статей”. У 1977 році доц. Н. І. Безбородько, захистила докторську дисертацію і їй було присвоєно звання професора. Вона є автором 75 друкованих праць.

У 1980 р.  ст. викладач англійської мови Н. П. Матяш була призначена в. о. завідувача кафедри, в той час як обов’язки завуча було покладено на старшого викладача А. О. Дякову. Цього ж року молоді викладачі Л. М. Ясевіна, О. В. Воронюк, С. І. Перч, Л. А. Мазур, В. Ф. Гурандо розпочали свій професійний шлях на кафедрі іноземних мов. Крім цього було організовано курс латинської мови, колектив якого складався з викладачів А. І. Бойко (зав. курсом), М. Г. Стоян, Е. М. Пелишенко, В. Ф. Гурандо і лаборанта Ю. В. Шкарпет. Об’єктом наукових пошуків викладачів латинської мови стали лінгвістичні аспекти клінічної термінології, лексико-синтаксичні особливості латинської медичної літератури, питання лінгвістичної регламентації рецептури.

У цей час на кафедрі функціонувало бюро перекладів, куди входили найкращі студенти II-IV курсів. Протягом багатьох років під керівництвом викладачів щороку перекладалися сотні сторінок статей із зарубіжних медичних журналів англійською, німецькою та французькою мовами.

З 1983 року кафедра функціонує у навчальному приміщенні по вул. В. Стуса №2/19 (раніше вул. Р. Люксембург). Крім 14 навчальних кімнат тут також було обладнано два лінгафонних кабінети, що працювали позаурочно і надавали студентам можливість самостійно вивчати іноземні мови та готуватися до практичних занять. Викладачі кафедри приймали активну участь у конференціях, що проводилися  у Мінську, Вінниці, Єревані та інших містах.

У лютому 1984 р. кафедру очолила к. філ. н., доц. Т. А. Рябоконь, яка внесла новий напрямок у наукову діяльність кафедри. Під її керівництвом розгорнулася активна науково-дослідна робота на тему «Структура і семантика тексту», спрямована на інтенсифікацію роботи з науковими медичними статтями із зарубіжних журналів. Результати досліджень знайшли своє втілення у білінгвістичних посібниках з перекладу та посібниках з компресії  тексту англійською, німецькою та  французькою мовами. Загалом, науковий доробок колективу кафедри у той період становив 42 наукові праці, 11 посібників з питань мови та методики викладання, 52 нововведення, 20 з яких належало доц. Т. А. Рябоконь.

Під керівництвом Т. А. Рябоконь на кафедрі розпочали працювати курси з підготовки здобувачів до складання іспиту з кандидатського мінімуму з іноземних мов, викладачами яких стали Л. М Ясевіна, Л. М. Кім, Л. А. Мазур. У 1991 році на кафедрі було розроблено програму з іноземних мов, за якою надалі працювали всі медичні вищі навчальні заклади України. У 1993 році вийшов з друку підручник доц. Т. А. Рябоконь «American English for Medical students».

З 1986 по 2017 р. обов’язки завуча кафедри виконувала ст. викладач Л. М. Ясевіна, чия багаторічна праця дозволяла забезпечити високу якість навчально-методичної роботи колективу.

У 1994 р. завідувачем кафедри було обрано к. філ. н., доц. Л. М. Кім, яка очолила наукову роботу на тему «Системне вивчення лексики. Укладання галузевих словників». За підсумками наукових досліджень було видано «Англо-український словник з гастроентерології» (доц. Л. М. Кім, викл. Н. О. Осіпова), «Англо-російський-український словник з акушерства та гінекології» (доц. Л. М. Кім, викл. О. В. Кадельчук, Л. М. Ясевіна, С. Г. Пойда, А. Л. Яценко).

Секція латинської мови та основ медичної термінології в цей  час знаходилася під керівництвом старшого викладача С. І. Тихолаз. Викладачами секції було розроблено курс «Латинська мова та основи медичної (фармацевтичної) термінології» для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів українською, російською та англійською мовами за цикловою системою навчання (анатомо-гістологічна, фармацевтична та клінічна термінології). Важливе місце відводилося підготовці іноземних студентів, робота з якими вимагає високого професіоналізму викладачів, особливого індивідуального підходу до кожного студента та відповідної навчально-методичної бази. Для підвищення ефективності роботи з цією категорією студентів викладачами кафедри напрацьовано та видано посібники, методичні вказівки та контрольні завдання. Для проведення практичних занять англійською мовою було підготовлено та видано посібники з медичної та фармацевтичної термінології англійською мовою.

У січні 2016 року кафедру очолила доцент Л. В. Дудікова, перед якою постали нові завдання та виклики реформування вищої школи та зростання ролі англійської мови для студентів-медиків, аспірантів, науковців університету.

Під керівництвом доц. Л. В. Дудікової у 2016 року на кафедрі розпочали роботу Курси з підготовки викладачів університету до складання міжнародного іспиту з англійської мови  FCE (First Certificate in English) щодо оцінювання володіння мовою на  рівні В2 (відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти). Кафедра отримала дозвіл на організацію проведення вище згаданого іспиту в аудиторіях університету. За роки існування Курсів близько 200 співробітників нашого навчального закладу підвищили свій рівень володіння англійською мовою, а кількість кандидатів, що отримали сертифікат міжнародного зразка, досягла декілька десятків осіб. За роботу Курсів в різні періоди відповідали доц. А.Л. Кондратюк, ст. викл. В. В. Мікаєлян, ст. викл.  Ю. М. Остраус.

З 2016 року кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за очною (денною, вечірньою), заочною формою навчання та поза аспірантурою. Іноземна мова є також однією з дисциплін, які входять до предметних випробувань при вступі до аспірантури.

З 2017 року обов’язки завуча виконує доцент А. Л. Кондратюк, яка підтримує  навчально-методичну роботу кафедри на належному професійному  рівні.

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії на кафедрі здійснюється за нормативною дисципліною «Англійська мова у науково-медичному спілкуванні» та вибірковими дисциплінами «English Academic Writing», «English for Academics» і «Друга іноземна мова (Deutsch, Français - за вибором)» такими співробітниками кафедри: доц. Л. В. Дудікова, доц. А. Л. Кондратюк, доц. А. С. Марлова, доц. І. І. Макодай.  Викладачі кафедри розробили комплекс навчально-методичних матеріалів для практичних занять і позааудиторної роботи, зміст яких відповідає професійній складовій здобувачів, а англомовне оформлення – рівню В2-С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

У 2019 році доц. Л.В. Дудікова захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні та методичні основи формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти» та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук. Вона є автором понад 120 друкованих робіт.

Оскільки іноземна мова належить до вступних випробувань абітурієнтів - іноземних громадян, які вступають на навчання з англійською мовою викладання, викладачі кафедри д. пед. н. Дудікова Л. В., доц. Марлова А. С. розробили методичну базу та щороку готують матеріали для оцінювання знань абітурієнтів і проводять вступний іспит.

Нові вимоги до вищої освіти в умовах її реформування до якості роботи наукових та науково-педагогічних працівників зумовлюють необхідність постійного розвитку та удосконалення набутих умінь та знань. Стажування як спосіб професійної підготовки осіб, що перебувають у трудових відносинах, забезпечує не лише поглиблення раніше набутої компетентності у межах професійної діяльності працівника, а й закріплення практичного досвіду. Викладачі кафедри постійно вдосконалюються, проходять стажування не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема зав. кафедри, д. пед. н. Дудікова Л. В. пройшла стажування в Німеччині (2008 р.), Чехії (2017 р.), Польщі (2017 р.), Грузії (2017 р.), Канаді (2018 р.), Великій Британії (2018 р.); доц. Кондратюк А. Л. – у Австрії (2016 р.), Польщі (2021 р.); к. пед. н. Логутіна Н. В. – у Польщі (2018р., 2020 р.); доц. Мазайкіна І. О. – у Фінляндії (2016 р.), Польщі (2018 р.), Великій Британії  (2019 р.); к. пед. н. Манжос Е. О. – у Словацькій Республіці (2016 р.); доц..  Ціхоцька О. А. – у Фінляндії (2016 р.), Нідерландах (2016 р.);  .

       За ініціативи  доц. Л.В. Дудікової з 2018 р. започатковано традицію на кафедрі щорічно відзначати річницю  з Дня народження У. Шекспіра.  Творчість видатного драматурга не залишає байдужими студентів Вінницького національного університету імені М.І.Пирогова. Під керівництвом завідувача кафедри та доц. І.І. Макодай щорічно проводяться заходи присвячені творчості Шекспіра. Розповіді студентів відкривають таємниці його життя та супроводжуються демонстрацією численних медіа файлів, що дає можливість зануритись у загадкову, неповторну атмосферу Шекспірівської доби. Згадуючи шедеври видатного філософа «Гамлет», «Ромео і Джульєтта»,  студенти поглиблюють свої знання, намагаючись проникнути  в історичну суть трагічних протиріч того часу, конфлікти епохи Відродження. Студенти із захопленням декламують уривки п’єс, монологи мовою оригіналу, знайомлять слухачів  з сонетами автора, що звучать як в оригіналі, так і в перекладі, як у формі вірша, так у формі пісні, намагаючись донести глибокий сенс творів через призму особистого бачення та світосприйняття. Вони представляють свої версії перекладу та інтерпретації знаменитих сонетів. Виступи супроводжуються старовинною англійською мелодією, що поєднує   майстерне сценічне виконання і настрій поетичних творів. Такі заходи дають змогу ближче ознайомитись  з  життям поета та відкрити в учасниках безліч талантів та ще більше закохати в англійську мову – мову Шекспіра. За популяризацію  творчості видатного поета найкращі виступи нагороджуються іменними грамотами.

На сьогоднішній день викладачі кафедри здійснюють викладання дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Англійська мова у фармації (курс за вибором)», «Медична англійська мова (курс за  вибором)» , «Латинська мова», «Латинська мова та медична термінологія» для студентів таких спеціальностей: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація»; «Англійська мова у науково-медичному спілкуванні» та вибірковими дисциплінами «English Academic Writing», «English for Academics» і «Друга іноземна мова (Deutsch, Français - за вибором)» - для аспірантів 1-3 років навчання.

         Отже, кафедра іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології у своєму розвитку пройшла шлях від невеличкого  штату у декілька викладачів до колективу високо кваліфікованих науково-педагогічних співробітників, які  виконують методичну роботу для поліпшення навчально-виховного процесу, займаються науковою роботою в галузі методики і педагогіки і роблять посильний внесок у підготовку студентів і здобувачів ступеня доктора філософії.  

 

 

 

 

 

 

 

Штат кафедри

Дудікова Лариса Володимирівна


зав. кафедри, професор, доктор педагогічних наук

У 1999 році закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет іноземних мов, спеціальність «Англійська мова і література та німецька мова».
З 1999 викладала англійську та німецьку мови на Перших Київських державних курсах іноземних мов, Вінницька філія. З 2001 року працювала викладачем кафедри технічного перекладу в Вінницькому національному технічному університеті. З 2005 року працювала викладачем англійської та німецької мови у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова на кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології, яку очолила в 2016 році.
Протягом 2006-2010 років навчалася в заочній аспірантурі зі спеціальності «теорія і методика професійної освіти» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У березні 2011 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування готовності до професійного самовдосконалення майбутніх лікарів»; у травні 2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.
У січні 2019 року захистила дисертацію на здобуття доктора педагогічних наук зі спеціальності «теорія і методика професійної освіти» на тему «Теоретичні та методичні основи формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти».
У 2016 році започаткувала курси для викладачів університету по підготовці до складання іспиту з англійської мови для отримання міжнародного сертифікату (рівень В-2) FCE та відповідає за організацію проведення даного іспиту на кафедрі.
У 2017 році ініціювала проведення на кафедрі Shakespeare’s Event – щорічне відзначення річниці з Дня народження У. Шекспіра задля популяризації англійської мови та підвищення мотивації студентів до її опанування.
Пройшла Курси підвищення кваліфікації у Вінницькому державному педагогічному університеті у 2008 році; Курси підвищення кваліфікації у Вінницькому національному аграрному університеті у 2016 році.
Проходила закордонне стажування:
у Гете-інституті, м.Геттінген (Німеччина) у 2008 році: “Deutsch für Deutschlehrer”;
в університеті Масарика, м. Брно (Чехія) у 2017 році: “Internationalization
Training” within the framework of project “Progressive University Management”;
у навчальних закладах м. Торонто (Канада) у 2018 році: “Academic Internship in Colleges and Universities of Canada” (including Higher education workshop, a seminar on Teaching Methodologies, Service Excellence Training, College applied education, etc.);
в університеті Англія Раскін, м. Кембрідж (Велика Британія) у 2018році: training programme under the project “Leadership in Higher Education and Internationalization of the Higher Education project” (including Project Management, International Relations, English for Medical Profession, Scientific Research in the Area in School of Medicine).
Приймала участь у міжнародних закордонних конференціях, а саме в Польщі (2017 р.), Грузії (2017 р.).
У 2017 році - голова робочої групи з розробки програм стандартизованого оцінювання іноземних студентів з мови навчання (у рамках роботи Науково-методичної підкомісії №304 «Навчання іноземних громадян») при МОН.
Пройшла тримодульну програму “Young Leaders Programme”, що було організовано British Council Ukraine та Leadership Foundation for Higher Education у 2018 році.
Приймає участь у щорічних конференціях міжнародної асоціації викладачів англійської мови (IATEFL Ukraine) та входить до її членства.
Має 145 праці, з них 89 наукових та 56 навчально-методичного характеру.
За активну навчальну та наукову роботу нагороджена Почесною грамотою департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Почесною грамотою департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Феррі Аліна Сергіїївна


доцент, кандидат педагогічних наук

У 1988 р. закінчила Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю “Романо-германські мови і література” із присвоєнням кваліфікації “Філолог, викладач англійської і німецької мов, перекладач англійської мови”.
Протягом 2004-2009 рр. навчалася в заочній аспірантурі зі спеціальності “Теорія і методика професійної освіти” Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
У 2012 р. після захисту дисертації на тему “Формування готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури” присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності “Теорія і методика професійної освіти”.
У 2016 р. Рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.
Останнє місце проходження стажування – у Вінницькому національному аграрному університеті у 2016 р.
Працює на кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології з 1990 р. викладачем, з 2004 р. – старшим викладачем, з 2016 р. –доцентом.
Має 77 опублікованих наукових та навчально-методичних праць і 15 навчальних програм.
Є відповідальною за аспірантуру на кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології і членом приймальної комісії з прийому іноземних абітурієнтів, що бажають навчатися англійською мовою.

Михайлюк Галина Тадеївна


старший викладач, зав. курсом латинської мови та медичної термінології

1. Освіта: Львівський державний університет ім. І. Франка, факультет іноземних мов.
2. Спеціальність: Класична філологія.
3. Кваліфікація: Філолог – класик, викладач класичних мов.
4. Підвищення кваліфікації.
Київський національний медичний університет ім. О.О.Богомольця; кафедри латинської мови, загальної та медичної психології і педагогіки; 2003 р., 2010 р.
Вінницький національний аграрний університет; кафедра української та іноземної мов; 2014 р.
Програма тренінгу з підвищення кваліфікаціі науково-педагогічних працівників закладів медичної освіти на тему ”Сучасні технології викладання у вищих медичних навчальних закладах на основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів”; Івано- Франківська академія Івана Золотоустого; 2021 р.
Підвищення кваліфікаціі через платформу відкритих онлайн-курсів Prometheus; 2021 р.
5. Загальна кількість наукових публікацій: 28.
6. Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 73.
7. Наукові інтереси: прикладне термінознавство, методика викладання латинської мови, лінгвокультурологія.

Кондратюк Алла Леонтіївна


доцент, завуч кафедри, кандидат педагогічних наук

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2008р.
Спеціальність: Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька); 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти.
Кваліфікація: Вчитель англійської, німецької мови, літератури та зарубіжної літератури; кандидат педагогічних наук, доцент.
Тема дисертації: «Формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки», 2014.
Підвищення кваліфікації:
1.Австрія, 9-13.05.2017:
1). Штаб-квартира Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі (ОБСЄ).
2). Штаб-квартира Організації Об’єднаних Націй у Відні (ООН).
3). Представництво Європейської Комісії у Будапешті (ЄК).
Міжнародна наукова та академічна співпраця, ознайомлення із роботою UNHCR, UNIDO, IAEA; міжнародні кар’єрні можливості в ООН: програми стажування, проходження практики, волонтаріату; розвиток громадянського суспільства; стажування в ОБСЄ та програма молодих спеціалістів: виклики та перспективи.
2.Післядипломне міжнародне стажування. «Інтернаціоналізація закладів освіти: міжнародні проєкти та партнерства». Університет Суспільних наук у м.Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), грудень –лютий 2021.
3.Тренінг з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів медичної освіти на теми: «Сучасні технології викладання у вищих навчальних закладах на основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів». На базі Івано-Франківської Академії Івана Золотоустого. 09 березня-18 березня, 2021
Загальна кількість наукових публікацій: 38.
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 29.
Наукові інтереси: професійно-орієнтована іншомовна комунікативна компетентність; інтернаціоналізація закладів освіти.

Мазайкіна Ірина Олегівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2009;
Cпеціальність: «Англійська мова і література та німецька мова»;
Кваліфікація: вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. У 2021 році присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Підвищення кваліфікації: Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04- теорія і методика професійної освіти на тему «Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності».
1.Пройшла наукове стажування в Фінляндії( м. Гуйтіннен 29 серпня - 3 вересня 2016 р.);
2. Пройшла наукове стажування в Польщі( м. Варшава 09.04-21.04.2018);
3. Пройшла освітню програму для українських фахівців у сфері охорони здоров'я у Великобританії (м. Лондон 6-16 червня 2019 р.);
4. Пройшла освітню програму для українських фахівців у сфері охорони здоров'я у Шотландії 11-15 жовтня 2019 р.
Загальна кількість публікацій – понад 35 публікацій.
Видано 2 посібника, одну колективну монографію.
Має 3 статті у закордонних періодичних виданнях, а також публікації, які включені до наукометричних баз Scopus.
Наукові інтереси: з квітня 2016 року залучена до роботи центру підготовки кандидатів до участі у незалежному міжнародному іспиті щодо оцінювання володіння англійською мовою на рівень В2 FCE (First Certificate in English). Підготувала групу викладачів післядипломної освіти з питань удосконалення іноземних мов на рівень В2 до міжнародного іспиту FCE. Є дійсним членом громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ - УКРАЇНА»; є членом Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL) та щорічно бере участь у заходах асоціацій.

Макодай Інна Іванівна


доцент, кандидат педагогічних наук

У 1985 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут, факультет іноземних мов, за спеціальністю «англійська, німецька мови» та отримала кваліфікацію «вчитель англійської і німецької мов». Педагогічну та наукову роботу у закладах вищої освіти розпочала у 1986 р.
У 1997 р. вступила до аспірантури, після закінчення якої захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування культури педагогічного спілкування у майбутніх учителів», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2001 р. отримала диплом кандидата наук, у 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов. Має 75 опублікованих наукових та науково-методичних праць, 16 навчально-методичних посібників та навчальних програм. Останнє стажування по підвищенню кваліфікації проходила у 2021 році у Вінницькому державному педагогічному університеті на кафедрі методики навчання іноземних мов та отримала сертифікат НВ № 02125094/007-21 (обсяг годин-180). В сфері наукових інтересів продовжує дослідження у напрямку медичної професійної лексикології. Неодноразово нагороджувалась почесними грамотами університету за багаторічну і сумлінну працю. У 2008 р. відзначена Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації. За внесок у розбудову українського суспільства, плідну працю у галузі міждержавних зв’язків, академічні здобутки у гуманітарній сфері нагороджена відзнакою Чарівна сила України.
Макодай І.І., маючи майже сорокарічний досвід методологічної, педагогічної та наукової роботи, бере активну участь в усіх заходах та проектах кафедри, ділиться своїми знаннями та особистими здобутками з викладачами, студентами та аспірантами університету.

Тихолаз Софія Іванівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, факультет іноземних мов, 1986 р.
Аспірантура Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2011 р.
Спеціальність: Англійська і німецька мови. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти
Кваліфікація: Учитель англійської і німецької мов, кандидат педагогічних наук
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Педагогічні умови розвитку професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів», 2011 р.
Доцент кафедри іноземних мов, 2013 р.
Підвищення кваліфікації: Київський національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра латинської мови, кафедра загальної та медичної психології і педагогіки, цикл «Латинська мова», 1998 р.; цикл «Педагогічний семінар. Вища медична освіта і Болонський процес», 2005 р.
Вінницький національний аграрний університет, стажування на кафедрі української та іноземних мов з дисципліни «Латинська мова», 2016 р.
Загальна кількість наукових публікацій: 43
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 96
Наукові інтереси: Лінгводидактика. Методика викладання латинської мови та медичної термінології. Професійна спрямованість та професійно-мовленнєва компетентність майбутніх лікарів і провізорів. Етимологічні та структурно-семантичні особливості англомовних медичних термінів.

Гайдаєнко Ольга Федорівна


старший викладач

Освіта: Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка, філологічний факультет, 1992 р.
Спеціальність: Російська мова та література, англійська мова. Кваліфікація: Учитель російської мови та літератури, англійської мови.
Підвищення кваліфікації: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. Факультет підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу ВМЗ України. Кафедра латинської мови, 2008.
Кафедра української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету з дисципліни «Латинська мова», 2014.
«Освітні інструменти критичного мислення» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, 2021.
Загальна кількість наукових публікацій: 34
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 31
Наукові інтереси: Аналітика медичного терміна. Актуальні питання лінгводинаміки. Інноваційні підходи у викладанні латинської мови та медичної термінології.

Горпинюк Оксана Петрівна


старший викладач

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Островського,
факультет іноземних мов, 1992р.
Спеціальність: Іноземні мови.
Кваліфікація: Учитель англійської і німецької мов.
Підвищення кваліфікації: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, кафедра іноземних мов, 2003р.,2010р.
Вінницький національний аграрний університет, кафедра української та іноземних мов факультету менеджменту та права з дисципліни «Англійська мова», 2015.
Підвищення кваліфікаціі через платформу відкритих онлайн-курсів, 2020р.,2021р.
Загальна кількість наукових публікацій: 20
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 32
Наукові інтереси: сучасні підходи і методи у викладанні іноземних мов, інформаційно-комунікаційні технології навчання, професійна підготовка студентів до майбутньої комунікації.

Денека Марія Теодозіївна


старший викладач

Освіта: Львівський державний університет ім. Івана Франка, факультет іноземних мов, 1990 рік.
Спеціальність: Класична філологія.
Кваліфікація: Філолог. Викладач класичних (латинської та давньогрецької) мов. Підвищення кваліфікації: Платформa масових відкритих онлайн-курсів Prometheus:
«Освітні інструменти критичного мислення», 2021.
Загальна кількість наукових публікацій: 30
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 40
Наукові інтереси: Граматична семантика латинської та давньогрецької мов, порівняльно-історичне мовознавство.

Костюк Марина Іванівна


старший викладач

1. Освіта: Вища педагогічна освіта ( у 2002 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського )
2. Спеціальність: «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська та німецька мови) »
3. Кваліфікація: Вчитель англійської та німецької мов та зарубіжної літератури.
4. Підвищення кваліфікації: Вінницький Національний Аграрний Університет, кафедра української та іноземних мов з дисципліни «Іноземна мова (англійська)», сертифікат №84/18, 13.12.2018 -14.12.2018 р.
5. Загальна кількість наукових публікацій: 22
6. Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 35
7.Наукові інтереси: Методика викладання медичної англійської у вищій медичній школі, особливості перекладу медичних лексичних одиниць.

Лебідь Людмила Петрівна


старший викладач

1. Освіта: Вінницький державний педагогічний університет
2. Спеціальність: « Англійська мова і література та німецька мова»
3. Кваліфікація: вчитель англійської мови і літератури та німецької мови
4. Підвищення кваліфікації: Вінницький національний аграрний університет( сертифікат №76/18 з 16.04 по27.04 2018р., кафедра української та іноземних мов з дисципліни «Іноземна мова»)
5. Загальна кількість наукових публікацій: 35
6. Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 14

Мікаєлян Вікторія Василівна


старший викладач

Остраус Юлія Михайлівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта: Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2004.
Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, японська)».
Кваліфікація: вчитель англійської мови і японської мови та зарубіжної літератури, кандидат педагогічних наук.
Підвищення кваліфікації: у 2020 році захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Педагогічні умови формування професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів».
Загальна кількість наукових публікацій – 30.
Загальна кількість навчально-методичних публікацій – 15.
Наукові інтереси: педагогіка вищої медичної освіти, психологія спілкування.

Пойда Світлана Генріхівна


старший викладач

1. Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут ім.М.Островського
2. Спеціальність: Англійська мова
3.Кваліфікація: вчитель англійської мови; диплом з відзнакою 3В № 809289
4.Підвищення кваліфікації:
З 29 жовтня по 12 листопада 2015р. пройшла стажування на кафедрі української та іноземних мов з дисципліни «Англійська мова» Вінницького національного аграрного університету (сертифікат №16).
5. Загальна к-сть наук. п-цій - 21
6. Загальна к-сть навчально-метод. п-цій - 8
7. Наукові інтереси: Підготовка студентів до професійної комунікації у ВНМЗ, міжкультурна комунікація, авторський переклад.

Ясевіна Людмила Михайлівна


старший викладач

Працює на кафедрі з 1979 р.
Завуч кафедри (1985 - 2017 р.р.).
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (1977р.).
Спеціальність: англійська мова.
Кваліфікація: вчитель англійської мови.
Підвищення кваліфікації: Київський державний інститут іноземних мов (1982р.), Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (1986р.).Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського (1990р.,1995р.,2000р.,2005р.,2010р.). Вінницький аграрний університет, кафедра української мови та іноземних мов (2015р.).
Загальна кількість наукових публікацій: 15.
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 54.
Наукові інтереси: підготовка студентів до спілкування іноземною мовою на професійні теми, долучення до читання професійної літератури іноземною мовою.

Яценко Алла Леонідівна


старший викладач

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут, факультет іноземних мов, 1982 р.
Спеціальність: англійська мова.
Кваліфікація: вчитель англійської мови.
Підвищення кваліфікації: Вінницький державний педагогічний університет, кафедра іноземних мов, 2005 р., 2010 р.
Вінницький національний аграрний університет, кафедра української та іноземних мов факультету менеджменту та права, 2015 р.
Підвищення кваліфікаціі через платформу відкритих онлайн-
курсів, 2020р., 2021р.
Загальна кількість наукових публікацій – 20.
Загальна кількість навчально-методичних публікацій – 27.
Наукові інтереси: сучасні методи у викладанні іноземних мов; актуальні проблеми перекладу та лінгвостилістики медичної наукової літератури.

Іжевська Зоріна Сергіївна


доцент, кандидат філософських наук

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського у 2006р.
Тернопільський національний економічний університет, 2015р.
У 2016р. захистила кандидатську дисертацію у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова, на тему: «Мовна реальність сучасної архітектоніки економічних знань: соціально-філософський аналіз».
В червні 2017р. видала монографію на тему: “Ессе про семантичне виправдання відносності економічних знань : сучасне розширення критики”
З 2019-2021р. докторант Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.
Підвищення кваліфікації з англійської мови у LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL, Лондон, Великобританія, Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International (В2). У 2021р. отримала Certificate of Attaintment in Modern Languages (C1)
Міжнародне стажування: Академія ГУСПОЛ (Чехія) 2021р.
Опублікувала понад 40 наукових робіт, у тому числі 5 наукових робіт з цитуванням в Scopus.

Войцехівська Олена Сергіївна


викладач

У 2017 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Здобула ступінь магістра за спеціальністю «Мова і література». Професійна кваліфікація «Магістр філології. Викладач латинської, старогрецької, грецької мови та античної літератури. Викладач англійської мови».
Кількість друкованих робіт – 4.

Дубова Ірина Олександрівна


викладач, кандидат філологічних наук

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського (2011 р.);
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2014 р.).
Спеціальність: «Українська мова та література, англійська та зарубіжна література».
Кваліфікація: вчитель української мови та літератури, англійської мови й зарубіжної літератури;
кандидат філологічних наук.
Підвищення кваліфікації: платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus «Освітні інструменти критичного мислення» (2020 р.), 60 годин; «Медіаграмотність для освітян» (2020 р.), 60 годин; «Критичне мислення для освітян» (2020р.), 30 годин.
Загальна кількість наукових публікацій: 16.
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 2.
Наукові інтереси: захист дисертації, 10.01.01 – українська література, тема дисертації: «Фольклоризм творчості Степана Руданського» (2015 р.).

Мазур Наталія Валентинівна


викладач

Освіта:Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського,філологічний факультет
Спеціальність:українська мова та література,англійська мова та зарубіжна література.
Кваліфікація:вчитель української мови та літератури,англійської мови та зарубіжної літератури.
Підвищення кваліфікації:Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського,кафедра методики навчання іноземних мов,2021 сертифікат №02125094/008-21,обсягом 180 год.
Загальна кількість публікацій:3

Манжос Ельвіра Олександрівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта: Нижньогородський державний інститут іноземних мов
ім. Миколи Добролюбова (1993р.).
Спеціальність: «Англійська і німецька мови».
Кваліфікація: кандидат педагогічних наук із спеціальності: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до формування комунікативної культури старших учнів» (2011 р.).
Підвищення кваліфікації: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, кафедра методики навчання іноземних мов (2020 р.).
Міжнародне стажування: Університет Данубіус м. Сладковічево, Словацька Республіка (2016 р.).
Автор близько 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі праці у міжнародних виданнях, зокрема у наукових виданнях Великобританії, Германії та Словаччини.
Основними напрямами наукових інтересів є проблема розвитку комунікативної іншомовної культури майбутніх фахівців медичної галузі за допомогою інтерактивних методів навчання.

Ратова Вікторія Романівна


викладач

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, 2007р.
Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)»
Кваліфікація: вчитель англійської мови та зарубіжної літератури
Підвищення кваліфікації: платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: «Освітні інструменти критичного мислення», 2021 р., «Медіаграмотність для освітян», 2021 р., «Критичне мислення для освітян», 2021р.
Загальна кількість наукових публікацій – 20.
Наукові інтереси: методика викладання латинської мови та медичної термінології, інноваційні методи викладання.

Лавріненко Тетяна Миколаївна


лаборант

Освіта: Московський інститут інженерів геодезії, аерофотограмметрії і картографії, 1990 р.

Герсак Раїса Михайлівна


лаборант

Освіта: Тернопільська академія народного господарства.
Спеціальність: "Облік і аудит"
Кваліфікація: економіст

Сімонова Ірина Вікторівна


старший викладач

Освіта: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2001;
Cпеціальність: «Англійська мова і література та німецька мова»;
Кваліфікація: вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури
Підвищення кваліфікації: 1) 2014 р. пройшла стажування на кафедрі української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету з дисципліни «Іноземна мова».
2) з 2 по 20 грудня 2019 р. пройшла стажування на кафедрі української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету з дисципліни «Іноземна мова» (сертифікат № 93/19)
Загальна кількість публікацій - 21
Наукові інтереси: Організація та проведення Олімпіади.

Новини

ЗВІТ студ. наук. гуртка 2022-23
17.05.2023

Протокол засідання студентського наукового гуртка кафедри іноземних мов з курсом латинської мови і медичної термінології ВНМУ ім.М.І. Пирогова

 

Гурток з англійської мови

 

за І/ІІ півріччя  2022/2023 н. р.

 

 

Дата

Доповідач

Група

Курс

Факультет

Форма навчання

Тема доповіді

Загальна кількість присутніх на гуртку

27.04.2023

Петраш Михайло

2

1

Бюджет

The latest microscopy technologies and their application in medicine

14

27.04.2023

Онуфрійчук Дарина 

11б

2

1

Бюджет

CyberKnife System

14

27.04.2023

Шевчук Валерія

1

1

Бюджет

Genome editing

14

27.04.2023

Бабаєва Сабіна

13б

1

1

Бюджет

Artificial heart as one of the medical achievements of the 21st century

14

27.04.2023

Крапівін Кирило

2

1

Бюджет

The latest features of cancer treatment

14

05.05.2023

Груш Вікторія

2

1

Бюджет

Novel Viruses

9

05.05.2023

Бригоцький Кирило

2

1

Бюджет

Viral Mutations

9

05.05.2023

Боцюра Юрій

2

1

Бюджет

Pandemic

9

05.05.2023

Божок Ольга

95б

2

2

Бюджет

Epstein-Barr Virus

9

05.05.2023

Єленіч Єлизавета

95б

2

2

Бюджет

Coronavirus

9

05.05.2023

Носікова Єлизавета

95б

2

2

Бюджет

Measles Virus

9

27.10.2022

Кікабідзе Софія Бадрівна

45а

1

2

Бюджет

Application of artificial intelligence in dentistry

17

27.10.2022

Супрун Тимофій Ігорович

95б

2

2

Бюджет

The human liver repairment using lab-grown cells

17

27.10.2022

Борисенко Софія Володимирівна

2

1

Бюджет

Hydroscalpel

17

27.10.2022

Андрушко Анастасія Олексіївна

2

1

Бюджет

Biochemistry and physiology of sleep. How to improve your sleep

17

27.10.2022

Швед Юлія Володимирівна

2

1

Бюджет

VR in medicine: the new reality of treatment

17

24.11.2022

Герасименко Максим Сергійович

18б

2

2

Бюджет

Heart transplant

6

24.11.2022

Колісник Д.В.

18б

2

2

Бюджет

Diagnostic ultrasound

6

24.11.2022

Соболєва К.С.

18б

2

2

Бюджет

Computer tomography

6

24.11.2022

Сахарова Н.В.

18б

2

2

Бюджет

Magnetic Resonance Imaging

6

24.11.2022

Сокоолова Радослава Олександрівна

41б

1

2

Бюджет

Х-ray diagnostics in dentistry

6

24.11.2022

Лесько Ліза Анатоліївна

25а

2

2

Бюджет

Allergy skin test

6

27.10.2022

Ейсмонд Марія  Віталіївна

15б

2

1

Бюджет

Smart lenses for glucose detection in tears

17

23.02.2023

Софія Клименко

14б

2

1

Бюджет

Causes and effects of global warming on the environment

10

23.02.2023

Альбіна Затхей

14б

2

1

Бюджет

The impact of war on the environment and health

10

23.02.2023

Анастасія Любавіна

14б

2

1

Бюджет

Ozone holes and their influence on the human body

10

23.02.2023

Марія Дубей

14б

2

1

Бюджет

How сlimate сhange impacts water access

10

23.02.2023

Макарченко Наталія

2

1

Бюджет

Magnetic storms and their impact on human health

10

23.02.2023

Тетяна Дмитрук

2

1

Бюджет

Deforestation – a problem, consequences and solutions

10

06.12.22

Ольга Музика

52

2

 

Бюджет

Snake bites

14

06.12.22

Софія Литвин

20а

2

2

Бюджет

First aid for fractures

14

06.12.22

Анастасія Литовченко

20а

2

2

Бюджет

First aid for electric shock

14

06.12.22

Марія Леоненко

14а

2

1

Контракт

Fractured bones

14

06.12.22

Софія Цапко

14а

2

1

Бюджет

First aid for concussion

14

06.12.22

Анастасія Мальована

14а

2

1

Бюджет

First aid for carbon monoxide poisoning

14

06.12.22

Назарій Бабій

14а

2

1

Бюджет

Wild animal bites

14

06.12.22

Валентина Дейнеко

2

1

Бюджет

How to stop severe bleeding: Emergency First Aid Tips

14

06.12.22

Яна Касьянова

2

1

Бюджет

First Aid for tension pneumothorax

14

06.12.22

Світлана Колнер

2

1

Бюджет

Gunshot wounds and transportation of victims

14

06.12.22

Софія Рарицька

2

1

Бюджет

The first aid for poisoning

14

06.12.22

Каріна Андрусенник

2

1

Бюджет

Hypothermia: first aid

14

06.12.22

Людмила  Гнізділова

2

1

Бюджет

First Aid for damage of respiratory organs

14

06.12.22

Євгенія Чумак

2

1

Бюджет

First Aid for emergency conditions of the cardiovascular system

14

23.02.2023

Аліна Швабська

9a

2

1

Бюджет

Health consequences of greenhouse gas emissions

10

23.02.2023

Василевич Анна

9a

2

1

Бюджет

Scientific evidence on climate change in recent decades and its impact on ecosystems and humans

10

23.02.2023

Олеся Віват

7a

2

1

Бюджет

Environmental impact on female reproductive system

10

22.03.2023

Дар’я  Олександрівна Франкова

2

1

Бюджет

General about Viruses

10

22.03.2023

Діана Елліївна Гвоздицька

2

1

Бюджет

Measles

10

22.03.2023

Дар’я Олександрівна Темна

2

1

Бюджет

Spanish Flu

10

22.03.2023

Марія Олегівна Жила

2

1

Бюджет

Smallpox

10

22.03.2023

Діана Геннадіївна Уманець

2

1

Бюджет

Human Immunodeficiency Virus

10

22.03.2023

Анна Дмитрівна Лабиш

2

1

Бюджет

Herpes

10

22.03.2023

Михайло Андрійович Булеховець

2

1

Бюджет

AIDS

10

22.03.2023

 Ірина Ярославівна Грига

2

1

Бюджет

Meningococcal Infection

10

22.03.2023

Софія Романівна Бежук

2

1

Бюджет

The Rabies Virus

10

22.03.2023

Андрій Ілліч Чумак

2

1

Бюджет

Mumps

10

 

Староста гуртка             Хаттаб Джавад Мохаммед

 

Куратор гуртка              Пойда Світлана Генріхівна                                                   

English language Society Meeting announcement 05.05.23
03.05.2023

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 05.05.2023
03.05.2023

Оголошення про проведення гуртка з латинської мови та медичної термінології (26.04.2023)
24.04.2023

Підсумки засідання секції латинської мови XX Наукової коференціі студентів та молодик вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку-2023»
24.04.2023


Вітаємо переможців та учасників
XХ наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною
участю “Перший крок в науку – 2023”, яка відбулась 21 квітня 2023 року в
онлайн-форматі на платформі Google Meet
СЕКЦІЯ: ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
Список призерів:
І місце – Гаврилюк Галина Юріївна, 8б група, 1 курс.
«Nomina anatomica. Історія та динаміка упорядкування».
Науковий керівник: ст. викл. ЗВО Гайдаєнко Ольга Федорівна.
ІІ місце – Лопаткін Владислав Вікторович, 95а група, 1 курс.
«Латинські описові назви побутової лексики в анатомічній термінології».
Науковий керівник: викл. ЗВО Ратова Вікторія Романівна.
ІІІ місце – Байдужа Анастасія Володимирівна, 4а група, 1 курс.
«Сучасна клінічна термінологія як наукова система відкритого типу.
МКХ-11».
Науковий керівник: ст. викл. ЗВО Михайлюк Галина Тадеївна.
ІІІ місце - Старостенко Анна Сергіївна, студентка 1 курсу,
ВНЗ: Харківський національний медичний університет (ХНМУ).
«Специфіка вживання грецьких соматичних компонентів зі значенням
«шкіра» в латинській та українській медичних терміносистемах».
Науковий керівник: к.пед.н., доцент ЗВО Некрашевич Тетяна Василівна
(Харківський національний медичний університет).
ІІІ місце – Омаріалауі Аcма, 60 група, 1 курс.
«The authentic Moroccan spices».
Науковий керівник: к. пед. н., доцент ЗВО Тихолаз Софія Іванівна.
ІІІ місце – Шеріф Мохаммед Таха, 60 група, 1 курс.
«Moroccan Argan Oil».
Науковий керівник: к. пед. н., доцент ЗВО Тихолаз Софія Іванівна.
Список доповідачів:
1. Гаврилюк Галина Юріївна, 8б група, 1 курс, ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
2. Лопаткін Владислав Вікторович, 95а група,1 курс, ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
3. Байдужа Анастасія Володимирівна, 4а група, 1 курс, ВНМУ ім. М.І Пирогова.
4. Завальнюк Олександра Олексіївна, 14б група, 1 курс, ВНМУ ім. М.І Пирогова.
5. Кищук Юлія Олександрівна, 2б група, 1 курс, ВНМУ ім. М.І Пирогова.
6. Якименко Сергій Русланович, 17а група, 1 курс, ВНМУ ім. М.І Пирогова.
7. Таран Олексій Сергійович, Харківський національний медичний університет.
8. Щербак Софія Андріївна, Харківський національний медичний університет.
9. Барабаш Софія Олегівна, ВНЗ: Харківський національний медичний університет.
10. Старостенко Анна Сергіївна, Харківський національний медичний університет.
11. Седрам Саад (Мароко), 60 група, 1 курс, ВНМУ ім. М.І Пирогова.
12. Омаріалауі Асма (Мароко), 60 група, 1 курс. ВНМУ ім. М.І Пирогова.
13. Шеріф Мохаммед Таха (Мароко), 60 група, 1 курс, ВНМУ ім. М.І Пирогова.

Вітаємо переможців та учасників


XХ наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю “Перший крок в науку – 2023”, яка відбулась 21 квітня 2023 року в онлайн-форматі на платформі Google Meet


СЕКЦІЯ: ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ


Список призерів:

І місце – Гаврилюк Галина Юріївна, 8б група, 1 курс.

«Nomina anatomica. Історія та динаміка упорядкування».

Науковий керівник: ст. викл. ЗВО Гайдаєнко Ольга Федорівна.


ІІ місце – Лопаткін Владислав Вікторович, 95а група, 1 курс.

«Латинські описові назви побутової лексики в анатомічній термінології».

Науковий керівник: викл. ЗВО Ратова Вікторія Романівна.


ІІІ місце – Байдужа Анастасія Володимирівна, 4а група, 1 курс.

«Сучасна клінічна термінологія як наукова система відкритого типу.МКХ-11».

Науковий керівник: ст. викл. ЗВО Михайлюк Галина Тадеївна.


ІІІ місце - Старостенко Анна Сергіївна, студентка 1 курсу,ВНЗ: Харківський національний медичний університет (ХНМУ).

«Специфіка вживання грецьких соматичних компонентів зі значенням«шкіра» в латинській та українській медичних терміносистемах».

Науковий керівник: к.пед.н., доцент ЗВО Некрашевич Тетяна Василівна(Харківський національний медичний університет).


ІІІ місце – Омаріалауі Аcма, 60 група, 1 курс.

«The authentic Moroccan spices».

Науковий керівник: к. пед. н., доцент ЗВО Тихолаз Софія Іванівна.


ІІІ місце – Шеріф Мохаммед Таха, 60 група, 1 курс.

«Moroccan Argan Oil».

Науковий керівник: к. пед. н., доцент ЗВО Тихолаз Софія Іванівна.


Список доповідачів:
1. Гаврилюк Галина Юріївна, 8б група, 1 курс, ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

2. Лопаткін Владислав Вікторович, 95а група,1 курс, ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

3. Байдужа Анастасія Володимирівна, 4а група, 1 курс, ВНМУ ім. М.І Пирогова.

4. Завальнюк Олександра Олексіївна, 14б група, 1 курс, ВНМУ ім. М.І Пирогова.

5. Кищук Юлія Олександрівна, 2б група, 1 курс, ВНМУ ім. М.І Пирогова.

6. Якименко Сергій Русланович, 17а група, 1 курс, ВНМУ ім. М.І Пирогова.

7. Таран Олексій Сергійович, Харківський національний медичний університет.

8. Щербак Софія Андріївна, Харківський національний медичний університет.
9. Барабаш Софія Олегівна, ВНЗ: Харківський національний медичний університет.

10. Старостенко Анна Сергіївна, Харківський національний медичний університет.

11. Седрам Саад (Мароко), 60 група, 1 курс, ВНМУ ім. М.І Пирогова.

12. Омаріалауі Асма (Мароко), 60 група, 1 курс. ВНМУ ім. М.І Пирогова.

13. Шеріф Мохаммед Таха (Мароко), 60 група, 1 курс, ВНМУ ім. М.І Пирогова.

ОГОЛОШЕННЯ про засідання секції латинської мови XX Наукової коференціі студентів та молодик вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку-2023»
20.04.2023

Шановні колеги, засідання секції латинської мови XX Наукової коференціі студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку-2023» відбудеться  21.04.23 о 13.00. Запрошуємо приєднатись до зустрічі за посиланням: https://meet.google.com/ceb-fqfq-wzi

ОГОЛОШЕННЯ про засідання секцій XX Наукової коференціі студентів та молодик вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку-2023»
20.04.2023

Шановні колеги, засідання секцій XX Наукової коференціі студентів та молодик вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку-2023» відбудеться  21. 04.23 о 13.00. Запрошуємо приєднатись до нашоі секції за посиланням нижче.

https://meet.google.com/emv-kcte-fdy

English language Society Meeting announcement 27.04.23
19.04.2023

English language Society Meeting announcement 27.04.23

Оголошення про проведення гуртка з латинської мови та медичної термінології (19.04.2023)
10.04.2023

Вітаємо переможців І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з латинської мови та медичної термінології 2022-2023
23.03.2023

 

Вітаємо переможців та учасників
І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з навчальної дисципліни «Латинська мова та медична термінологія»
у 2022 - 2023 н.р.
21 березня 2023 року дистанційно в онлайн-форматі на платформі Microsoft
Teams відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної
дисципліни «Латинська мова та медична термінологія», в якому взяли участь
14 здобувачів освіти І курсу.
Переможці олімпіади
Медичний факультет
І місце – Шабелян Сніжана Анатоліївна, 22б гр., І курс
ІІ місце – Петлюк Марія Юріївна, 12а гр., І курс
Колесова Марія Олександрівна, 10б гр., І курс
ІІІ місце –Химич Альона Ігорівна, 1б гр., І курс
Скепян Валерія Володимирівна, 9б, І курс
Стоматологічний факультет
ІІ місце – Кікабідзе Софія Бадрівна, 45а гр., І курс
ІІІ місце – Карпенко Каріна Валентинівна, 45б гр., І курс
Соколова Радослава Олександрівна, 41б гр., І курс
Фармацевтичний факультет
ІІ місце – Краєвський Олександр Валентинович, 54 гр., І курс
ІІІ місце – Гаврилюк Каріна Олегівна, 53 гр., І курс
Англомовні іноземні студенти
Фармацевтичний факультет
ІІ місце – Омаріалауі Асма (Мароко), 60гр., І курс
Список учасників олімпіади
з латинської мови та медичної термінології
1. Шабелян Сніжана Анатоліївна, 22б гр., І курс, мед. ф-т
2. Петлюк Марія Юріївна, 12а гр., І курс, мед. ф-т
3. Колесова Марія Олександрівна, 10б гр., І курс, мед. ф-т
4.Химич Альона Ігорівна, 1б гр., І курс, мед. ф-т
5.Скепян Валерія Володимирівна, 9б, І курс, мед. ф-т
6. Лєснік Валерія Валеріївна, 17б гр., І курс. мед. ф-т
7. Луцишин В’ячеслав Вадимович, 12б гр., І курс, мед. ф-т
8. Кузнєцов Артем Андрійович, 12б гр., І курс, мед. ф-т
9. Кікабідзе Софія Бадрівна, 45а гр., І курс, стомат. ф-т
10.Карпенко Каріна Валентинівна, 45б гр., І курс, стомат. ф-т
11.Соколова Радослава Олександрівна, 41б гр., І курс, стомат. ф-т
12. Краєвський Олександр Валентинович, 54 гр., І курс, фарм. ф-т
13. Гаврилюк Каріна Олегівна, 53 гр., І курс, фарм. ф-т
14. Омаріалауі Асма (Мароко), 60гр., І курс, фарм. ф-т
Дякуємо студентам за інтерес до латинської мови та медичної
термінології та високий рівень знань
Бажаємо подальших академічних успіхів

Вітаємо переможців та учасників І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
з навчальної дисципліни «Латинська мова та медична термінологія»
у 2022 - 2023 н.р.

 
21 березня 2023 року дистанційно в онлайн-форматі на платформі MicrosoftTeams відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Латинська мова та медична термінологія», в якому взяли участь14 здобувачів освіти І курсу.


Переможці олімпіади


Медичний факультет

І місце – Шабелян Сніжана Анатоліївна, 22б гр., І курс

ІІ місце – Петлюк Марія Юріївна, 12а гр., І курс

              Колесова Марія Олександрівна, 10б гр., І курс

ІІІ місце –Химич Альона Ігорівна, 1б гр., І курс

              Скепян Валерія Володимирівна, 9б, І курс


Стоматологічний факультет

ІІ місце – Кікабідзе Софія Бадрівна, 45а гр., І курс

ІІІ місце – Карпенко Каріна Валентинівна, 45б гр., І курс

               Соколова Радослава Олександрівна, 41б гр., І курс


Фармацевтичний факультет

ІІ місце – Краєвський Олександр Валентинович, 54 гр., І курс

ІІІ місце – Гаврилюк Каріна Олегівна, 53 гр., І курс


Англомовні іноземні студенти

Фармацевтичний факультет

ІІ місце – Омаріалауі Асма (Мароко), 60гр., І курс


Список учасників олімпіадиз латинської мови та медичної термінології


1. Шабелян Сніжана Анатоліївна, 22б гр., І курс, мед. ф-т

2. Петлюк Марія Юріївна, 12а гр., І курс, мед. ф-т

3. Колесова Марія Олександрівна, 10б гр., І курс, мед. ф-т

4.Химич Альона Ігорівна, 1б гр., І курс, мед. ф-т

5.Скепян Валерія Володимирівна, 9б, І курс, мед. ф-т

6. Лєснік Валерія Валеріївна, 17б гр., І курс. мед. ф-т

7. Луцишин В’ячеслав Вадимович, 12б гр., І курс, мед. ф-т

8. Кузнєцов Артем Андрійович, 12б гр., І курс, мед. ф-т

9. Кікабідзе Софія Бадрівна, 45а гр., І курс, стомат. ф-т

10.Карпенко Каріна Валентинівна, 45б гр., І курс, стомат. ф-т

11.Соколова Радослава Олександрівна, 41б гр., І курс, стомат. ф-т

12. Краєвський Олександр Валентинович, 54 гр., І курс, фарм. ф-т

13. Гаврилюк Каріна Олегівна, 53 гр., І курс, фарм. ф-т

14. Омаріалауі Асма (Мароко), 60гр., І курс, фарм. ф-т


Дякуємо студентам за інтерес до латинської мови та медичної
термінології та високий рівень знань
Бажаємо подальших академічних успіхів
Зав.кафедри іноземних мов з

курсом латинської мови та                                                                                                                                            професор ЗВО Лариса Дудікова

медичної термінології

Оголошення про перескладання диф. заліку для студентів заочної форми навчання!!!
21.03.2023

Шановні студенти заочної форми навчання!

Перескладання диференційованого заліку відбудеться щосереди (22.03, 29.03, 05.04) о 13.00 на платформі Microsoft Teams за посиланням нижче у групі Перескладання  диф. заліку.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:7w-OvQVnz9DojcLaF5cghHTW2nC-VPLayNBlIn9KRxs1@thread.tacv2/1679395896606?context=%7B%22Tid%22:%227346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4%22,%22Oid%22:%220da65411-6e30-436a-96d4-fd2fa1e5f435%22%7D

Invitation for Shakespeare's Event 2023
21.03.2023

Link to English language Society Meeting 23/03/23
21.03.2023

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPCNH8FXV8q4_tjPmxkxE9Nk1qgXwOMF_8pT-mFAmpv81%40thread.tacv2/conversations?groupId=102b4bdb-a1c7-4eb2-9d6b-d69b097aa91d&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

Оголошення про проведення олімпіади з латинської мови та медичної термінології
17.03.2023

Оголошення про проведення гуртка з латинської мови та медичної термінології (22.03.2023)
14.03.2023

English language Society Meeting announcement 23.03.23
08.03.2023

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 23.03.2023
08.03.2023

Вітаємо переможців І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземної мови 2022-2023!
22.02.2023

 

І місце - Кікабідзе Софія Бадрівна, 45А гр., 1курс

 

ІІ місце - Кедик Тетяна Олександрівна, 1А гр., 2 курс

 

ІІІ місце - Богач Софія Юріївна, 14А гр., 1 курс 

             - Боєнко Аліна Олексіївна, 6А гр., 2 курс

             - Мельник Ольга Сергіївна, 2 Б гр., 1 курс

 

 

Зав.кафедри іноземних мов з

курсом латинської мови та                                                       професор ЗВО Лариса Дудікова

медичної термінології

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 23.02.2023
18.02.2023

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 23.02.2023

English language Society Meeting announcement 23.02.23
18.02.2023

English language Society Meeting announcement 23.02.23

План І етапу олімпіади Іноземна мова 2022-2023
12.02.2023

Кафедра іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології

 

План проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

з навчальної дисципліни «Іноземна мова»

на 2022 - 2023 н. р.

 

 

  1. І-й етап - Use of English, Reading, Listening and Writing.

Час проведення: 15.02.2023, 17.00.

  1. II-й етап - Speaking

Час проведення: 22.02.2023, 17.00.

 

Місце проведення: захід буде проведено дистанційно на платформі Microsoft Teams.   

 

Оголошення про проведення гуртка з латинської мови та медичної термінології (22.02.2023)
09.02.2023

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 14.12.2022
05.12.2022

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 24.11.2022
21.11.2022

English language Society Meeting announcement 24.11.22
21.11.2022

Оголошення про проведення гуртка з латинської мови та медичної термінології (23.11.2022)
14.11.2022

Оголошення про проведення гуртка з латинської мови та медичної термінології (09.11.2022)
24.10.2022

English language Society Meeting announcement 27.10.22
24.10.2022

 

DEAR STUDENTS!
Department of foreign languages with a Latin language course
and medical terminology invites you
to attend a meeting of a scientific group on the English language

DEAR STUDENTS!
Department of foreign languages with the Latin language 
and medical terminology course invites you

to attend  English language Society Meeting

 The link to join the meeting

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aP5ECcZpQpQfHIG79m32TADYTvmwNwOJnagKuw-H-jfM1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=7e185655-203f-4e14-9a53-599890d441ee&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

 

 

The topic of the meeting:

"Recent scientific and medical breakthroughs".

Date & time: 27/10/2022 - at 5 p.m.

Venue: Microsoft Teams

 The head of the circle 

Хаттаб Джавад Мохаммед: +38093-262-70-43

Трачук Руслан: +38095-388-65-66

English language Society Meeting announcement! 20/05/2022
19.05.2022

English language Society Meeting announcement! 20/05/2022

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 20.05.2022
19.05.2022

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 20.05.2022

ВЕЧІР ПРИСВЯЧЕНИЙ В. ШЕКСПІРУ, квітень 2022
09.05.2022

       За традицією в рамках проведення щорічних Шекспірівських днів (“Shakespeare’s Event” ) на  кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології 30 квітня відбувся захід присвячений 458- річниці з дня народження видатного англійського драматурга, актора та поета Єлизаветинської епохи - У.Шекспіра. Вчені стверджують, що епохи Ренесансу не існувало б як такої без Шекспіра та його творчості. Він подарував світові безсмертні твори, в яких людство ось вже протягом чотирьох століть знаходить найяскравіше відзеркалення. Великий знавець психології, філософії та майстер розкриття характерів, Шекспір з надзвичайною силою показав трагедії і комедії життя. Про нього сказано: "The applause! Delight! The wonder of our stage! He was not of an age, but for all time!” Shakespeare had a greater influence on the development of the whole of world literature than anybody else."

        Шекспір продовжує вражати своєю багатогранністю. Його творчістю не перестаєш дивуватися! Проблематика його геніальних творів актуальна у будь-який час. Студенти університету із захопленням вивчають його роботи, поглиблюють знання англійської мови, вивчають історичну суть та соціально-політичні конфлікти епохи Відродження. На літературному вечорі панувала  лірична, творча атмосфера, що змушувала глядачів відчувати глибинний світ Шекспіра. Розповідь ведучих супроводжувалась демонстрацією численних медіа файлів, фрагментів всесвітньо відомих фільмів “Hamlet”, “Anonimous”, “Romeo and Juliet”, портретів, ілюстрацій до відомих творів автора. Особливою частиною заходу було декламування сонетів видатного поета, які звучали в оригіналі та перекладі. Особливо талановиті пошановувачі творчості генія демонстрували власні версії літературного перекладу. Не дивно, що навіть сьогодні,  через майже 500 років, сонети Шекспіра залишаються улюбленими для мільйонів людей – і це є особливо цінним для молоді, тому що саме в їхньому віці починаються пошуки власних відповідей на питання про сенс і цінність життя, пошук себе в цьому світі, осягання себе у Всесвіті, про моральний вибір, дружбу, кохання….. Отже, і зараз його твори хвилюють нас.

 

 

 

Всі учасники вечора були нагороджені Шекспірівськими Сертифікатами!

 

ВЕЧІР ПРИСВЯЧЕНИЙ В. ШЕКСПІРУ, квітень 2022 Invitation!
25.04.2022

Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University

INVITATION

FOR SHAKESPEARE’S SONNETS RECITAL

Department of Foreign Languages including Latin and Medical Terminology most heartily invites You to attend our Annual Shakespeare’s Event, devoted to his birthday, April 23. On the program is recital of Shakespeare’s sonnets. We encourage our guests to participate actively and share their favourite piece as well.

Annual Shakespeare`s Event

The arrangement is as follows:

Date: 16.00 pm, April 29, 2022, Friday.

Venue: Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University,   

Department of Foreign Languages Including Latin and Medical

Terminology. Сode to join the Event: wuqlpjc.

Phone: 56-23-58, 0677762019.

English language Society Meeting announcement 21.04.22
19.04.2022

English language Society Meeting announcement 21.04.22

Український Шекспірівський Портал
15.04.2022

https://shakespeare.znu.edu.ua/uk/

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 14.04.2022
13.04.2022

Посилання на гурток з англійської мови. (14.04.22)
12.04.2022

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aoXWE1yfhX1HkpFzt_PA_-4D5GS205zW4t9wFfAY_QVg1%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=214fdc0c-47fc-4858-93d3-4aaea639cd7a&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

Оголошення про проведення гуртка з латинської мови та медичної термінології (12.04.2022)
30.03.2022

Оголошення про проведення гуртка з латинської мови та медичної термінології (22.03.2022)
16.03.2022

Підсумки проведення олімпіади з латинської мови та медичної термінології 2021-2022
15.03.2022

Вітаємо переможців та учасників

І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

з навчальної дисципліни «Латинська мова та медична термінологія»

у 2021 - 2022 н. р.

 

 

23 лютого 2022 року дистанційно в онлайн-форматі на платформі Microsoft Teams відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Латинська мова та медична термінологія»,  в якому взяли участь 18 здобувачів освіти І курсу.


Переможці олімпіади

Медичний факультет №1,2

І місце  – Гнізділова Людмила Віталіївна, 5а, І курс

ІІ місце – Супрун Тимофій Ігорович, 95а гр., І курс

                 Клименко Софія Юріївна, 14б гр., І курс

ІІІ місце – Смикалюк Ірина Володимирівна, 13а гр., І курс

                  Ревуцький Юрій Олександрович, 7а гр., І курс

 

Стоматологічний факультет

ІІ місце  – Зубак Яна Олегівна, 42 гр., І курс

ІІІ місце – Кондратюк Катерина Олександрівна, 41 гр., І курс

 

Фармацевтичний факультет

ІІІ місце  – Рябченко Ольга Юріївна, 53 гр., І курс

                   Карпенко Каріна Валентинівна, 56 гр., І курс

 

Англомовні іноземні студенти

І місце –    Кандотх Каттукалінтакатх Фітха, 83a гр., І курс

ІІ місце –  Афрін Хума, 85а гр., І курс

ІІІ місце – Наутіял Рішіт , 84а гр., І курс

 

Список учасників олімпіади
 з латинської мови та медичної термінології

1. Гнізділова Людмила Віталіївна, 5а, І курс, мед. ф-т

2. Супрун Тимофій Ігорович, 95а гр., І курс, мед. ф-т

3. Клименко Софія Юріївна, 14б гр., І курс, мед. ф-т

4. Смикалюк Ірина Володимирівна, 13а гр., І курс, мед. ф-т

5. Ревуцький Юрій Олександрович, 7а гр., І курс, мед. ф-т

6. Гвоздицька Діана Елліївна, 7б гр., І курс, мед. ф-т

7. Лук'яненко Лілія Олександрівна,  1б гр., І курс. мед. ф-т

8. Швабська Аліна Назарівна, 9а гр., І курс, мед. ф-т

9. Ткачук Віталія Віталіївна, 9б гр., І курс, мед. ф-т

10. Гребінник Вікторія Вікторівна, 7а гр., І курс, мед. ф-т

11. Чумак Андрій Ілліч, 7б гр., І курс, мед. ф-т

12. Кандотх Каттукалінтакатх Фітха, 83a гр., І курс, мед. ф-т

13. Афрін Хума, 85а гр., І курс, мед. ф-т

14. Наутіял Рішіт , 84а гр., І курс, мед. ф-т

15. Зубак Яна Олегівна, 42 гр., І курс, стомат. ф-т

16. Кондратюк Катерина Олександрівна, 41 гр., І курс, стомат. ф-т

17. Рябченко Ольга Юріївна, 53 гр., І курс, фарм. ф-т

18. Карпенко Каріна Валентинівна, 56 гр., І курс, фарм. ф-т

 


Дякуємо студентам за інтерес до латинської мови та медичної термінології та високий рівень знань

 

Бажаємо подальших академічних успіхів!

 

ФОТОЗВІТ

Оголошення про проведення олімпіади з латинської мови та медичної термінології
21.02.2022

Підготовка до міжнародного іспиту з англійської мови
08.02.2022

 

На кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології діють курси з підготовки викладачів університету до складання міжнародного іспиту з англійської мови  FCE (First Certificate in English) щодо оцінювання володіння мовою на  рівні В2 (відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти). 
У 2016 році кафедра отримала сертифікат, що надає дозвіл на підготовку кандидатів до складання вище згаданого іспиту та його проведення в аудиторіях університету. За роки роботи курсів близько 200 співробітників нашого навчального закладу підвищили свій рівень володіння англійською мовою, а кількість кандидатів, що отримали сертифікат міжнародного зразка, досягла декілька десятків осіб. 

На кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології діють курси з підготовки викладачів університету до складання міжнародного іспиту з англійської мови  FCE (First Certificate in English) щодо оцінювання володіння мовою на  рівні В2 (відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти). 


У 2016 році кафедра отримала сертифікат, що надає дозвіл на підготовку кандидатів до складання вище згаданого іспиту та його проведення в аудиторіях університету. За роки роботи курсів близько 200 співробітників нашого навчального закладу підвищили свій рівень володіння англійською мовою, а кількість кандидатів, що отримали сертифікат міжнародного зразка, досягла декілька десятків осіб. 

 

 

 


Оголошення про проведення гуртка з латинської мови та медичної термінології (22.02.2022)
31.01.2022

Оголошення

ПСИЛАННЯ НА ГУРТОК З АНГЛ. МОВИ 27.01.2022
26.01.2022

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fteam%2F19%3A63MjscQNJb6P7rs48PogdAZB9IlFvT0GFDpZkGNC1po1%40thread.tacv2%2Fconversations%3FgroupId%3D3d7ddd03-f419-48b2-b57a-f7ee044fbbfe%26tenantId%3D7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4&type=team&deeplinkId=faedafe1-413f-4955-a18d-0fc7d6244ff9&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

English language Society Meeting announcement! 27/01/2022
20.01.2022

English language Society Meeting announcement! 27.012022

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 27.01.2022
20.01.2022

ОГОЛОШЕННЯ! 27.012022

Оголошення про проведення гуртка з латинської мови та медичної термінології (14.12.2021)
01.12.2021

Оголошення

ФОТОЗВІТ з гуртка англійської мови (посилання на гугл диск)
26.11.2021

https://drive.google.com/drive/folders/1PPe9OVXZ3cOiQJVqDXvYLLkCg_lmDzMY

Оголошення про проведення гуртка з латинської мови та медичної термінології (30.11.2021)
23.11.2021

Оголошення

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 25.11.2021
17.11.2021

ОГОЛОШЕННЯ!

Оголошення про проведення гуртка з латинської мови та медичної термінології(26.10.2021)
21.10.2021

Оголошення     

ПРОГРАМА РОБОТИ ГУРТКА 2021-2022. СЕКЦІЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ І МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ.
10.09.2021
Оголошення про проведення гуртка! (ТРАВЕНЬ)
27.04.2021

Оголошення про проведення гуртка! (ТРАВЕНЬ)

Переможці І туру Всеукраїнської олімпіади з іноземної мови
23.03.2019

Переможці І  туру  Всеукраїнської  олімпіади

з іноземної мови

 

 

 

І місце       Шеремета Анастасія  3 курс, 4а гр.  

               Казарян Артур, 1 курс, 43 гр.

 

 

ІІ місце     Лукашенко Анна, 3 курс, 3б гр.

               Чуркіна Анастасія, І курс, 16б.

 

 

ІІІ місце    Шафранський Віктор, 1 курс, 62б гр.

               Лебіга Іван, 3 курс, 4а гр.

               Якубовська Тетяна,  1 курс, 41 гр

 

Фотозвіт І вузівського туру Всеукраїнської студентської олімпіади з латинської мови та медичної термінології
15.03.2019

викл. Ратова В.Р. із фіналістом олімпіади Мельниченком  А.В., група 10б

 

 

 

 

доц. Тихолаз С.І. із фіналістом олімпіади Аджеєм Девідом, група 88б

 

 

 

 

 

ст.викл. Михайлюк Г.Т. із фіналістом олімпіади Лопушанським О.М., група 16а

 

 

 

 

 

 

 

викл. Дубова І.О. із фіналістом олімпіади Падатхімманахаллі Шівою Редді Говардханом, група 33а

 

 

 

 

 

 

 

ст викл. Денека М.Т. із фіналісткою олімпіади Коломієць У.Л., група 45

 

 

 

 

 

 

викл. Войцехівська О.С. із фіналісткою олімпіади Довган Н.М., група 9а

 

 

 

 

 

 

доц. Тихолаз С.І. із фіналістом олімпіади Мойо Лайсоном, група 81а

 

 

ПЕРЕМОЖЦІ І ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

 

 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

І місце - Довган Н.М., 9а, І курс

ІІ місце - Лопушанський О.М., 16а, І курс

ІІІ місце - Мельниченко А.В., 10б, І курс

 

 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІІ місце - Коломієць У.Л., 45, І курс

ІІІ місце - Богданцев Д.Б., 44, І курс

 


ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІІ місце - Пазюченко В.І., 53, І курс

ІІІ місце - Савченко М.Д., 53, І курс

 

 

АНГЛОМОВНІ СТУДЕНТИ

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

І місце - Аджей Девід, 88б, І курс

ІІ місце  - Мойо Лайсон, 81а, І курс

ІІІ місце - Падатхімманахаллі Шіва Редді Говардхан, 33а, І курс 

Вдосконалюйте своє володіння англійською за допомогою блогу!
05.02.2019

 

Шановні студенти. 
Пропонуємо вам відвідати та користуватися інформаційно-освітнім блогом викладача Ю. М. Остраус, що допоможе опанувати і вдосконалити професійну англійську мову - 
http://doctor-communication.vn.ua/
Тут ви зможете засвоїти основи професійної комунікації з пацієнтами, вивчити медичні терміни, поліпшити навички слухання, вдосконалити знання будови тіла та дізнатися більше про функціонування органів і систем англійською. 

Шановні студенти. 


Пропонуємо вам відвідати та користуватися інформаційно-освітнім блогом викладача кафедри Ю. М. Остраус, що допоможе опанувати і вдосконалити професійну англійську мову - 
http://doctor-communication.vn.ua


Тут ви зможете засвоїти основи професійної комунікації з пацієнтами, вивчити медичні терміни, поліпшити навички слухання, вдосконалити знання будови тіла та дізнатися більше про функціонування органів і систем англійською. 

Наукова діяльність

З моменту заснування кафедри наукова робота є одним з головних напрямків її роботи. Викладацький склад кафедри проводив наукові дослідження у різних напрямках, серед яких були  «Лексико-синтаксичні особливості медичної літератури», «Структура і семантика тексту», «Системне вивчення лексики. Укладання тематичних словників», «Підготовка медичного університету до іншомовної фахової комунікації».

Викладачами кафедри виконані та захищені наступні дисертаційні дослідження:

На здобуття ступеня доктора наук

Дудікова Л.В. - Теоретичні та методичні основи формування професійно-етичної  компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах  вищої освіти (Хмельницький, 2019)

На здобуття ступеня кандидата наук

Бірецька Л.С.- Формування іншомовної лексичної компетентності в процесі професійно орієнтованого читання (Київ, 2016)

Вихованець З.С. – Мовна реальність сучасної архітектоніки економічних знань: соціально-філософський аналіз (Київ, 2016)

Дубова І.О. – Фолькльоризм творчості Степана Руданського (Київ, 2014)

Дудікова Л.В. – Формування готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх лікарів (Вінниця, 2011)

Кондратюк А.Л. – Формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки (Житомир, 2014)

Логутіна Н.В.- Формування готовності до професійного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (Вінниця, 2006)

Лозинська Л.Ф.- Виховання толерантності у студентів вищих медичних навчальних закладів (Луганськ, 2014)

Мазайкіна І.О. – Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтовних педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності (Вінниця, 2018)

Марлова А.С.- Формування готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у студентів вищих медичних навчальних закладів (Київ, 2012)

Наливайко О.Б. – Формування професійної культури майбутнії сімейних лікарів у процесі контекстної підготовки (Вінниця, 2016)

Тихолаз С. І. - Педагогічні умови розвитку професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів ( Вінниця, 2011)

Ціхоцька О.А. - Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій старшокласників під час вивчення іноземної(англійської) мови ( Київ, 2003)

Викладачі кафедри активно представляють свої наукові здобутки на науково-практичних конференціях та у фахових журналах. Тільки за останні два роки  опубліковано 58 статей та тез, серед яких ті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science,Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor (EU) та Index Copernicus International.

Співробітники кафедри є членами Міжнародної асоціації викладачів анлійської мови як іноземної (IATEFL) та UALTA, а також беруть участь у виконанні міжнародних програм та сумісних наукових досліджень (BIHSENA (Bridging innovations, Health and Societies)Co-funded by the ERASMUS + programme of the European Union), European Educational project “The Innovative Methods and Technologies of Teaching: human rights, education, monitoring“ .

Значна увага приділяється підвищенню кваліфікації викладачів кафедри яка мала місце як у вітчизняних ВНЗ, так і закордоном – у Великобританії,   Канаді, Польщі, Фінляндії.

Викладачі кафедри працюють над  розвитком  наукового потенціалу студентської молоді. Щорічно в рамках науково практичної  конференції  «Перший крок в науку»  працюють секції іноземної та латинської мов де  вітчизняняні та іноземні студенти представляють свої наукові здобутки. Молоді студенти-науковці беруть також участь у міжвузівських та  міжнародних наукових конференціях англійською мовою. Під керівництвом викладачів на кафедрі працює  науковий гурток на засіданнях якого обговорюються актуальні медичні проблеми англійською мовою.

Значна увага приділяється індивідуальній роботі зі здібними студентами. Щорічно на кафедрі проходять олімпіади з англійської та латинської мов. За результатами олімпіади кращі студенти беруть участь у Всеукраїнських змаганнях. Результати покращуються щорічно. Так  у 2017 році  Смірнов І.І. зайняв 10 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Англійська мова» серед студентів ВНЗ України, де англійська мова не є спеціальністю, у 2018 році  студентка Литвиненко І.С. зайняла 1 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді  з навчальної дисципліни “Латинська мова та медична термінологія” ( ІІ етап,  УМСА,  м. Полтава, 26-27 квітня), а Казарян Артур здобув 3 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Англійська мова» у 2019 році.