Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Література - Аспiранти - English academic writing Література - Аспiранти - English for Academics Література - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Література - Аспiранти - Друга іноземна мова Методичнi вказівки - Аспiранти - English academic writing Методичнi вказівки - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Методичнi вказівки - Аспiранти - Друга іноземна мова Методичнi вказівки для практичних занять - Аспiранти - English academic writing Методичнi вказівки для практичних занять - Аспiранти -English for Academics Методичнi вказівки для самостійної роботи - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Методичнi вказівки для самостійної роботи - Аспiранти - Друга іноземна мова Методичнi вказівки для самостійної роботи - Аспiранти - English academic writing Методичнi вказівки для самостійної роботи - Аспiранти - English for Academics Методичні вказівки для практичних занять - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Методичні вказівки для практичних занять - Аспiранти - Друга іноземна мова Мовні курси в Канаді Питання до іспиту_Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Робоча програма - Аспiранти - English academic writing Робоча програма - Аспiранти - English for Academics Робоча програма - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Робоча програма - Аспiранти - Друга іноземна мова Силабус - Аспiранти - English academic writing Силабус - Аспiранти - English for Academics Силабус - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Силабус- Аспiранти - Друга іноземна мова Список рекомендованої лiтератури для підготовки до практичних занять і самостійної роботи - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Список рекомендованої лiтератури для підготовки до практичних занять і самостійної роботи - Аспiранти - English academic writing Список рекомендованої лiтератури для підготовки до практичних занять і самостійної роботи - Аспiранти - Друга іноземна мова Тематичнi плани практичних занять - Аспiранти 1 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичнi плани практичних занять - Аспiранти 3 курс - Друга іноземна мова Тематичнi плани практичних занять - Аспiранти 2 курс- Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичнi плани практичних занять - Аспiранти 3 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичнi плани практичних занять - Аспiранти 3 курс- English academic writing Тематичний план практичних занять - Аспiранти - English academic writing Тематичний план практичних занять - Аспiранти - Друга іноземна мова Тематичний план практичних занять - Аспiранти 1 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичний план практичних занять - Аспiранти 2 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичний план практичних занять - Аспiранти 3 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичний план практичних занять - Аспiранти - English for Academics Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти - English academic writing Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти - English for Academics Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти - Друга іноземна мова Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти 1 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти 2 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти 3 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні

Силабус

Силабус Англійська мова (в т.ч. за професійним спрямуванням) спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 4 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 222 медицина, медичний факультет, 4 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 225 Медична психологія, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 225 Медична психологія, медичний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 225 Медична психологія, медичний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, заочна форма 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, заочна форма, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 222 медицина, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 222 медицина, медичний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 222 медицина, медичний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ, спеціальність - 222 Медицина, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ, спеціальність - 225 Медична психологія, медичний факультет №2, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ, спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет №2, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, денна форма 1 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, заочна форма 1 курс

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Історія кафедри іноземних мов 

Кафедру іноземних мов очолювали:

1948-1971 роки - доцент, кандидат педагогічних наук І. О. Плотніков

1971-1975 роки - виконуючий обов’язки завідувача кафедри старший викладач англійської мови Н. П. Матяш

1975-1980 року - професор, доктор філологічних наук

Н. І. Безбородько

1980-1984 роки - виконуючий обов’язки завідувача кафедри старший викладач англійської мови Н. П. Матяш

1984-1994 роки - доцент, кандидат філологічних наук

Т. А. Рябоконь

1994- 2016 роки - доцент, кандидат філологічних наук Л. М. Кім

З 2016 - доцент, кандидат педагогічних наук Л. В. Дудікова

Протягом кількох років після звільнення Вінницької області від німецько-фашистських військ у Вінницькому медичному інституті не існувало кафедри іноземних мов. Курс латинської мови у той час викладали В. П. Тихвинський та Р. Я. Аківісон, а німецьку та англійську мови – вчителі середніх шкіл із погодинною оплатою. У серпні 1948 року у будівлі морфологічного корпусу розпочала свою роботу кафедра іноземних мов, яку очолив доц. І. О. Плотніков, а її першими викладачами стали Р. Я. Кержнер, Л. У. Трахтенберг, А. Л. Будда, Р. Я. Максимова.

З 1950 року співробітники кафедри активно займалися науково-дослідною та методичною роботою. Зокрема, доцентом І. О. Плотніковим було видано «Методичні вказівки по засвоєнню медичної термінології на англійській мові для студентів старших курсів» і «Методичні вказівки студентам 1 курсу з розвитку навиків, умінь володіння усним розмовним мовленням».

У період з 1950 по 1965 збільшилася кількість студентів і викладацький штат поповнився викладачами: Г. І. Бойко, М. Г. Шевчик-Стоян, Н. П. Матяш, Е. М. Смирновою-Пелішенко, М. І. Лапух, С. Р. Мазур, Н. П. Васаженко, В. П. Шевченко, Т. Г. Янкевич, Л. Ф. Гібаш та старшим лаборантом Г. В. Кузьміною. В 1964р. захистив кандидатську дисертацію викладач О. М. Шпак.

У той час всі співробітники кафедри займалися науково-дослідною роботою, яка була спрямована на підвищення ефективності навчального процесу. Окрім навчальної роботи зі студентами, викладачі проводили підготовку аспірантів до складання іспитів з іноземних мов, приймали кандидатські іспити та іспити у студентів-заочників стоматологічного та ветеринарного факультетів інших вузів. Кафедра також надавала велику допомогу аптекоуправлінню з перекладу інструкцій до ліків.

У 1968-1971 колектив поповнили нові викладачі: В. І. Баришева, Т. І. Буравченкова, Л. М. Смірнова-Каспрова, С. С. Гребенюк-Барчук, Т. А. Рябоконь, Л. І. Пушкар і лаборант Л. П. Самойленко.

У 1971 році вийшов на пенсію завідувач кафедри, доцент І. О. Плотніков і старший викладач англійської мови Н. П. Матяш була призначена в. о. завідувача кафедри. В цей період активізувалася виховна робота на кафедрі: викладачі були кураторами в академічних групах і студентських гуртожитках, готували вечори відпочинку іноземними мовами, які були дуже популярні серед студентства, проводили вікторини, олімпіади.

У 1975 році кафедру очолила кандидат філологічних наук Н. І. Безбородько, а обов’язки завуча виконувала викладач Т. Г. Янкевич. Склад кафедри поповнився кандидатом педагогічних наук Є. І. Компанець. У цей період колектив активно займався дослідженням лексико-синтаксичних особливостей медичної літератури. Результати дослідницької роботи 1976-1980 роківбули відображені у раціоналізаторській пропозиції Т. Г. Янкевич і Н. І. Безбородько “Нова структура німецько-російського словника для медичних вузів” та у роботі Т. А. Рябоконь “Алгоритм реферування наукових медичних статей”. У 1977 році доц. Н. І. Безбородько, захистила докторську дисертацію і їй було присвоєно звання професора. Вона є автором 75 друкованих праць.

У 1980 р.  ст. викладач англійської мови Н. П. Матяш була призначена в. о. завідувача кафедри, в той час як обов’язки завуча було покладено на старшого викладача А. О. Дякову. Цього ж року молоді викладачі Л. М. Ясевіна, О. В. Воронюк, С. І. Перч, Л. А. Мазур, В. Ф. Гурандо розпочали свій професійний шлях на кафедрі іноземних мов. Крім цього було організовано курс латинської мови, колектив якого складався з викладачів А. І. Бойко (зав. курсом), М. Г. Стоян, Е. М. Пелишенко, В. Ф. Гурандо і лаборанта Ю. В. Шкарпет. Об’єктом наукових пошуків викладачів латинської мови стали лінгвістичні аспекти клінічної термінології, лексико-синтаксичні особливості латинської медичної літератури, питання лінгвістичної регламентації рецептури.

У цей час на кафедрі функціонувало бюро перекладів, куди входили найкращі студенти II-IV курсів. Протягом багатьох років під керівництвом викладачів щороку перекладалися сотні сторінок статей із зарубіжних медичних журналів англійською, німецькою та французькою мовами.

З 1983 року кафедра функціонує у навчальному приміщенні по вул. В. Стуса №2/19 (раніше вул. Р. Люксембург). Крім 14 навчальних кімнат тут також було обладнано два лінгафонних кабінети, що працювали позаурочно і надавали студентам можливість самостійно вивчати іноземні мови та готуватися до практичних занять. Викладачі кафедри приймали активну участь у конференціях, що проводилися  у Мінську, Вінниці, Єревані та інших містах.

У лютому 1984 р. кафедру очолила к. філ. н., доц. Т. А. Рябоконь, яка внесла новий напрямок у наукову діяльність кафедри. Під її керівництвом розгорнулася активна науково-дослідна робота на тему «Структура і семантика тексту», спрямована на інтенсифікацію роботи з науковими медичними статтями із зарубіжних журналів. Результати досліджень знайшли своє втілення у білінгвістичних посібниках з перекладу та посібниках з компресії  тексту англійською, німецькою та  французькою мовами. Загалом, науковий доробок колективу кафедри у той період становив 42 наукові праці, 11 посібників з питань мови та методики викладання, 52 нововведення, 20 з яких належало доц. Т. А. Рябоконь.

Під керівництвом Т. А. Рябоконь на кафедрі розпочали працювати курси з підготовки здобувачів до складання іспиту з кандидатського мінімуму з іноземних мов, викладачами яких стали Л. М Ясевіна, Л. М. Кім, Л. А. Мазур. У 1991 році на кафедрі було розроблено програму з іноземних мов, за якою надалі працювали всі медичні вищі навчальні заклади України. У 1993 році вийшов з друку підручник доц. Т. А. Рябоконь «American English for Medical students».

З 1986 по 2017 р. обов’язки завуча кафедри виконувала ст. викладач Л. М. Ясевіна, чия багаторічна праця дозволяла забезпечити високу якість навчально-методичної роботи колективу.

У 1994 р. завідувачем кафедри було обрано к. філ. н., доц. Л. М. Кім, яка очолила наукову роботу на тему «Системне вивчення лексики. Укладання галузевих словників». За підсумками наукових досліджень було видано «Англо-український словник з гастроентерології» (доц. Л. М. Кім, викл. Н. О. Осіпова), «Англо-російський-український словник з акушерства та гінекології» (доц. Л. М. Кім, викл. О. В. Кадельчук, Л. М. Ясевіна, С. Г. Пойда, А. Л. Яценко).

Секція латинської мови та основ медичної термінології в цей  час знаходилася під керівництвом старшого викладача С. І. Тихолаз. Викладачами секції було розроблено курс «Латинська мова та основи медичної (фармацевтичної) термінології» для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів українською, російською та англійською мовами за цикловою системою навчання (анатомо-гістологічна, фармацевтична та клінічна термінології). Важливе місце відводилося підготовці іноземних студентів, робота з якими вимагає високого професіоналізму викладачів, особливого індивідуального підходу до кожного студента та відповідної навчально-методичної бази. Для підвищення ефективності роботи з цією категорією студентів викладачами кафедри напрацьовано та видано посібники, методичні вказівки та контрольні завдання. Для проведення практичних занять англійською мовою було підготовлено та видано посібники з медичної та фармацевтичної термінології англійською мовою.

У січні 2016 року кафедру очолила доцент Л. В. Дудікова, перед якою постали нові завдання та виклики реформування вищої школи та зростання ролі англійської мови для студентів-медиків, аспірантів, науковців університету.

Під керівництвом доц. Л. В. Дудікової у 2016 року на кафедрі розпочали роботу Курси з підготовки викладачів університету до складання міжнародного іспиту з англійської мови  FCE (First Certificate in English) щодо оцінювання володіння мовою на  рівні В2 (відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти). Кафедра отримала дозвіл на організацію проведення вище згаданого іспиту в аудиторіях університету. За роки існування Курсів близько 200 співробітників нашого навчального закладу підвищили свій рівень володіння англійською мовою, а кількість кандидатів, що отримали сертифікат міжнародного зразка, досягла декілька десятків осіб. За роботу Курсів в різні періоди відповідали доц. А.Л. Кондратюк, ст. викл. В. В. Мікаєлян, ст. викл.  Ю. М. Остраус.

З 2016 року кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за очною (денною, вечірньою), заочною формою навчання та поза аспірантурою. Іноземна мова є також однією з дисциплін, які входять до предметних випробувань при вступі до аспірантури.

З 2017 року обов’язки завуча виконує доцент А. Л. Кондратюк, яка підтримує  навчально-методичну роботу кафедри на належному професійному  рівні.

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії на кафедрі здійснюється за нормативною дисципліною «Англійська мова у науково-медичному спілкуванні» та вибірковими дисциплінами «English Academic Writing», «English for Academics» і «Друга іноземна мова (Deutsch, Français - за вибором)» такими співробітниками кафедри: доц. Л. В. Дудікова, доц. А. Л. Кондратюк, доц. А. С. Марлова, доц. І. І. Макодай.  Викладачі кафедри розробили комплекс навчально-методичних матеріалів для практичних занять і позааудиторної роботи, зміст яких відповідає професійній складовій здобувачів, а англомовне оформлення – рівню В2-С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

У 2019 році доц. Л.В. Дудікова захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні та методичні основи формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти» та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук. Вона є автором понад 120 друкованих робіт.

Оскільки іноземна мова належить до вступних випробувань абітурієнтів - іноземних громадян, які вступають на навчання з англійською мовою викладання, викладачі кафедри д. пед. н. Дудікова Л. В., доц. Марлова А. С. розробили методичну базу та щороку готують матеріали для оцінювання знань абітурієнтів і проводять вступний іспит.

Нові вимоги до вищої освіти в умовах її реформування до якості роботи наукових та науково-педагогічних працівників зумовлюють необхідність постійного розвитку та удосконалення набутих умінь та знань. Стажування як спосіб професійної підготовки осіб, що перебувають у трудових відносинах, забезпечує не лише поглиблення раніше набутої компетентності у межах професійної діяльності працівника, а й закріплення практичного досвіду. Викладачі кафедри постійно вдосконалюються, проходять стажування не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема зав. кафедри, д. пед. н. Дудікова Л. В. пройшла стажування в Німеччині (2008 р.), Чехії (2017 р.), Польщі (2017 р.), Грузії (2017 р.), Канаді (2018 р.), Великій Британії (2018 р.); доц. Кондратюк А. Л. – у Австрії (2016 р.), Польщі (2021 р.); к. пед. н. Логутіна Н. В. – у Польщі (2018р., 2020 р.); доц. Мазайкіна І. О. – у Фінляндії (2016 р.), Польщі (2018 р.), Великій Британії  (2019 р.); к. пед. н. Манжос Е. О. – у Словацькій Республіці (2016 р.); доц..  Ціхоцька О. А. – у Фінляндії (2016 р.), Нідерландах (2016 р.);  .

       За ініціативи  доц. Л.В. Дудікової з 2018 р. започатковано традицію на кафедрі щорічно відзначати річницю  з Дня народження У. Шекспіра.  Творчість видатного драматурга не залишає байдужими студентів Вінницького національного університету імені М.І.Пирогова. Під керівництвом завідувача кафедри та доц. І.І. Макодай щорічно проводяться заходи присвячені творчості Шекспіра. Розповіді студентів відкривають таємниці його життя та супроводжуються демонстрацією численних медіа файлів, що дає можливість зануритись у загадкову, неповторну атмосферу Шекспірівської доби. Згадуючи шедеври видатного філософа «Гамлет», «Ромео і Джульєтта»,  студенти поглиблюють свої знання, намагаючись проникнути  в історичну суть трагічних протиріч того часу, конфлікти епохи Відродження. Студенти із захопленням декламують уривки п’єс, монологи мовою оригіналу, знайомлять слухачів  з сонетами автора, що звучать як в оригіналі, так і в перекладі, як у формі вірша, так у формі пісні, намагаючись донести глибокий сенс творів через призму особистого бачення та світосприйняття. Вони представляють свої версії перекладу та інтерпретації знаменитих сонетів. Виступи супроводжуються старовинною англійською мелодією, що поєднує   майстерне сценічне виконання і настрій поетичних творів. Такі заходи дають змогу ближче ознайомитись  з  життям поета та відкрити в учасниках безліч талантів та ще більше закохати в англійську мову – мову Шекспіра. За популяризацію  творчості видатного поета найкращі виступи нагороджуються іменними грамотами.

На сьогоднішній день викладачі кафедри здійснюють викладання дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Англійська мова у фармації (курс за вибором)», «Медична англійська мова (курс за  вибором)» , «Латинська мова», «Латинська мова та медична термінологія» для студентів таких спеціальностей: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація»; «Англійська мова у науково-медичному спілкуванні» та вибірковими дисциплінами «English Academic Writing», «English for Academics» і «Друга іноземна мова (Deutsch, Français - за вибором)» - для аспірантів 1-3 років навчання.

         Отже, кафедра іноземних мов  у своєму розвитку пройшла шлях від невеличкого  штату у декілька викладачів до колективу високо кваліфікованих науково-педагогічних співробітників, які  виконують методичну роботу для поліпшення навчально-виховного процесу, займаються науковою роботою в галузі методики і педагогіки і роблять посильний внесок у підготовку студентів і здобувачів ступеня доктора філософії.  

 

 

 

 

 

 

 

Штат кафедри

Дудікова Лариса Володимирівна


зав. кафедри, професор, доктор педагогічних наук

У 1999 році закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет іноземних мов, спеціальність «Англійська мова і література та німецька мова».
З 1999 викладала англійську та німецьку мови на Перших Київських державних курсах іноземних мов, Вінницька філія. З 2001 року працювала викладачем кафедри технічного перекладу в Вінницькому національному технічному університеті. З 2005 року працювала викладачем англійської та німецької мови у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова на кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології, яку очолила в 2016 році.
Протягом 2006-2010 років навчалася в заочній аспірантурі зі спеціальності «теорія і методика професійної освіти» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У березні 2011 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування готовності до професійного самовдосконалення майбутніх лікарів»; у травні 2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.
У січні 2019 року захистила дисертацію на здобуття доктора педагогічних наук зі спеціальності «теорія і методика професійної освіти» на тему «Теоретичні та методичні основи формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти».
У 2016 році започаткувала курси для викладачів університету по підготовці до складання іспиту з англійської мови для отримання міжнародного сертифікату (рівень В-2) FCE та відповідає за організацію проведення даного іспиту на кафедрі.
У 2017 році ініціювала проведення на кафедрі Shakespeare’s Event – щорічне відзначення річниці з Дня народження У. Шекспіра задля популяризації англійської мови та підвищення мотивації студентів до її опанування.
Пройшла Курси підвищення кваліфікації у Вінницькому державному педагогічному університеті у 2008 році; Курси підвищення кваліфікації у Вінницькому національному аграрному університеті у 2016 році.
Проходила закордонне стажування:
у Гете-інституті, м.Геттінген (Німеччина) у 2008 році: “Deutsch für Deutschlehrer”;
в університеті Масарика, м. Брно (Чехія) у 2017 році: “Internationalization
Training” within the framework of project “Progressive University Management”;
у навчальних закладах м. Торонто (Канада) у 2018 році: “Academic Internship in Colleges and Universities of Canada” (including Higher education workshop, a seminar on Teaching Methodologies, Service Excellence Training, College applied education, etc.);
в університеті Англія Раскін, м. Кембрідж (Велика Британія) у 2018році: training programme under the project “Leadership in Higher Education and Internationalization of the Higher Education project” (including Project Management, International Relations, English for Medical Profession, Scientific Research in the Area in School of Medicine).
Приймала участь у міжнародних закордонних конференціях, а саме в Польщі (2017 р.), Грузії (2017 р.).
У 2017 році - голова робочої групи з розробки програм стандартизованого оцінювання іноземних студентів з мови навчання (у рамках роботи Науково-методичної підкомісії №304 «Навчання іноземних громадян») при МОН.
Пройшла тримодульну програму “Young Leaders Programme”, що було організовано British Council Ukraine та Leadership Foundation for Higher Education у 2018 році.
Приймає участь у щорічних конференціях міжнародної асоціації викладачів англійської мови (IATEFL Ukraine) та входить до її членства.
Має 145 праці, з них 89 наукових та 56 навчально-методичного характеру.
За активну навчальну та наукову роботу нагороджена Почесною грамотою департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Почесною грамотою департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Феррі Аліна Сергіїївна


доцент, кандидат педагогічних наук

У 1988 р. закінчила Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю “Романо-германські мови і література” із присвоєнням кваліфікації “Філолог, викладач англійської і німецької мов, перекладач англійської мови”.
Протягом 2004-2009 рр. навчалася в заочній аспірантурі зі спеціальності “Теорія і методика професійної освіти” Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
У 2012 р. після захисту дисертації на тему “Формування готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури” присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності “Теорія і методика професійної освіти”.
У 2016 р. Рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.
Останнє місце проходження стажування – у Вінницькому національному аграрному університеті у 2016 р.
Працює на кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології з 1990 р. викладачем, з 2004 р. – старшим викладачем, з 2016 р. –доцентом.
Має 77 опублікованих наукових та навчально-методичних праць і 15 навчальних програм.
Є відповідальною за аспірантуру на кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології і членом приймальної комісії з прийому іноземних абітурієнтів, що бажають навчатися англійською мовою.

Кондратюк Алла Леонтіївна


доцент, завуч кафедри, кандидат педагогічних наук

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2008р.
Спеціальність: Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька); 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти.
Кваліфікація: Вчитель англійської, німецької мови, літератури та зарубіжної літератури; кандидат педагогічних наук, доцент.
Тема дисертації: «Формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки», 2014.
Підвищення кваліфікації:
1.Австрія, 9-13.05.2017:
1). Штаб-квартира Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі (ОБСЄ).
2). Штаб-квартира Організації Об’єднаних Націй у Відні (ООН).
3). Представництво Європейської Комісії у Будапешті (ЄК).
Міжнародна наукова та академічна співпраця, ознайомлення із роботою UNHCR, UNIDO, IAEA; міжнародні кар’єрні можливості в ООН: програми стажування, проходження практики, волонтаріату; розвиток громадянського суспільства; стажування в ОБСЄ та програма молодих спеціалістів: виклики та перспективи.
2.Післядипломне міжнародне стажування. «Інтернаціоналізація закладів освіти: міжнародні проєкти та партнерства». Університет Суспільних наук у м.Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), грудень –лютий 2021.
3.Тренінг з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів медичної освіти на теми: «Сучасні технології викладання у вищих навчальних закладах на основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів». На базі Івано-Франківської Академії Івана Золотоустого. 09 березня-18 березня, 2021
Загальна кількість наукових публікацій: 38.
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 29.
Наукові інтереси: професійно-орієнтована іншомовна комунікативна компетентність; інтернаціоналізація закладів освіти.

Мазайкіна Ірина Олегівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2009;
Cпеціальність: «Англійська мова і література та німецька мова»;
Кваліфікація: вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. У 2021 році присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Підвищення кваліфікації: Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04- теорія і методика професійної освіти на тему «Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності».
1.Пройшла наукове стажування в Фінляндії( м. Гуйтіннен 29 серпня - 3 вересня 2016 р.);
2. Пройшла наукове стажування в Польщі( м. Варшава 09.04-21.04.2018);
3. Пройшла освітню програму для українських фахівців у сфері охорони здоров'я у Великобританії (м. Лондон 6-16 червня 2019 р.);
4. Пройшла освітню програму для українських фахівців у сфері охорони здоров'я у Шотландії 11-15 жовтня 2019 р.
Загальна кількість публікацій – понад 35 публікацій.
Видано 2 посібника, одну колективну монографію.
Має 3 статті у закордонних періодичних виданнях, а також публікації, які включені до наукометричних баз Scopus.
Наукові інтереси: з квітня 2016 року залучена до роботи центру підготовки кандидатів до участі у незалежному міжнародному іспиті щодо оцінювання володіння англійською мовою на рівень В2 FCE (First Certificate in English). Підготувала групу викладачів післядипломної освіти з питань удосконалення іноземних мов на рівень В2 до міжнародного іспиту FCE. Є дійсним членом громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ - УКРАЇНА»; є членом Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL) та щорічно бере участь у заходах асоціацій.

Макодай Інна Іванівна


доцент, кандидат педагогічних наук

У 1985 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут, факультет іноземних мов, за спеціальністю «англійська, німецька мови» та отримала кваліфікацію «вчитель англійської і німецької мов». Педагогічну та наукову роботу у закладах вищої освіти розпочала у 1986 р.
У 1997 р. вступила до аспірантури, після закінчення якої захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування культури педагогічного спілкування у майбутніх учителів», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2001 р. отримала диплом кандидата наук, у 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов. Має 75 опублікованих наукових та науково-методичних праць, 16 навчально-методичних посібників та навчальних програм. Останнє стажування по підвищенню кваліфікації проходила у 2021 році у Вінницькому державному педагогічному університеті на кафедрі методики навчання іноземних мов та отримала сертифікат НВ № 02125094/007-21 (обсяг годин-180). В сфері наукових інтересів продовжує дослідження у напрямку медичної професійної лексикології. Неодноразово нагороджувалась почесними грамотами університету за багаторічну і сумлінну працю. У 2008 р. відзначена Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації. За внесок у розбудову українського суспільства, плідну працю у галузі міждержавних зв’язків, академічні здобутки у гуманітарній сфері нагороджена відзнакою Чарівна сила України.
Макодай І.І., маючи майже сорокарічний досвід методологічної, педагогічної та наукової роботи, бере активну участь в усіх заходах та проектах кафедри, ділиться своїми знаннями та особистими здобутками з викладачами, студентами та аспірантами університету.

Остраус Юлія Михайлівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта: Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2004.
Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, японська)».
Кваліфікація: вчитель англійської мови і японської мови та зарубіжної літератури, кандидат педагогічних наук.
Підвищення кваліфікації: у 2020 році захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Педагогічні умови формування професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів».
Загальна кількість наукових публікацій – 30.
Загальна кількість навчально-методичних публікацій – 15.
Наукові інтереси: педагогіка вищої медичної освіти, психологія спілкування.

Манжос Ельвіра Олександрівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта: Нижньогородський державний інститут іноземних мов
ім. Миколи Добролюбова (1993р.).
Спеціальність: «Англійська і німецька мови».
Кваліфікація: кандидат педагогічних наук із спеціальності: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до формування комунікативної культури старших учнів» (2011 р.).
Підвищення кваліфікації: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, кафедра методики навчання іноземних мов (2020 р.).
Міжнародне стажування: Університет Данубіус м. Сладковічево, Словацька Республіка (2016 р.).
Автор близько 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі праці у міжнародних виданнях, зокрема у наукових виданнях Великобританії, Германії та Словаччини.
Основними напрямами наукових інтересів є проблема розвитку комунікативної іншомовної культури майбутніх фахівців медичної галузі за допомогою інтерактивних методів навчання.

Іжевська Зоріна Сергіївна


доцент, кандидат філософських наук

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського у 2006р.
Тернопільський національний економічний університет, 2015р.
У 2016р. захистила кандидатську дисертацію у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова, на тему: «Мовна реальність сучасної архітектоніки економічних знань: соціально-філософський аналіз».
В червні 2017р. видала монографію на тему: “Ессе про семантичне виправдання відносності економічних знань : сучасне розширення критики”
З 2019-2021р. докторант Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.
Підвищення кваліфікації з англійської мови у LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL, Лондон, Великобританія, Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International (В2). У 2021р. отримала Certificate of Attaintment in Modern Languages (C1)
Міжнародне стажування: Академія ГУСПОЛ (Чехія) 2021р.
Опублікувала понад 40 наукових робіт, у тому числі 5 наукових робіт з цитуванням в Scopus.

Горпинюк Оксана Петрівна


старший викладач

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Островського,
факультет іноземних мов, 1992р.
Спеціальність: Іноземні мови.
Кваліфікація: Учитель англійської і німецької мов.
Підвищення кваліфікації: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, кафедра іноземних мов, 2003р.,2010р.
Вінницький національний аграрний університет, кафедра української та іноземних мов факультету менеджменту та права з дисципліни «Англійська мова», 2015.
Підвищення кваліфікаціі через платформу відкритих онлайн-курсів, 2020р.,2021р.
Загальна кількість наукових публікацій: 20
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 32
Наукові інтереси: сучасні підходи і методи у викладанні іноземних мов, інформаційно-комунікаційні технології навчання, професійна підготовка студентів до майбутньої комунікації.

Костюк Марина Іванівна


старший викладач

1. Освіта: Вища педагогічна освіта ( у 2002 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського )
2. Спеціальність: «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська та німецька мови) »
3. Кваліфікація: Вчитель англійської та німецької мов та зарубіжної літератури.
4. Підвищення кваліфікації: Вінницький Національний Аграрний Університет, кафедра української та іноземних мов з дисципліни «Іноземна мова (англійська)», сертифікат №84/18, 13.12.2018 -14.12.2018 р.
5. Загальна кількість наукових публікацій: 22
6. Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 35
7.Наукові інтереси: Методика викладання медичної англійської у вищій медичній школі, особливості перекладу медичних лексичних одиниць.

Лебідь Людмила Петрівна


старший викладач

1. Освіта: Вінницький державний педагогічний університет
2. Спеціальність: « Англійська мова і література та німецька мова»
3. Кваліфікація: вчитель англійської мови і літератури та німецької мови
4. Підвищення кваліфікації: Вінницький національний аграрний університет( сертифікат №76/18 з 16.04 по27.04 2018р., кафедра української та іноземних мов з дисципліни «Іноземна мова»)
5. Загальна кількість наукових публікацій: 35
6. Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 14

Мікаєлян Вікторія Василівна


старший викладач

Пойда Світлана Генріхівна


старший викладач

1. Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут ім.М.Островського
2. Спеціальність: Англійська мова
3.Кваліфікація: вчитель англійської мови; диплом з відзнакою 3В № 809289
4.Підвищення кваліфікації:
З 29 жовтня по 12 листопада 2015р. пройшла стажування на кафедрі української та іноземних мов з дисципліни «Англійська мова» Вінницького національного аграрного університету (сертифікат №16).
5. Загальна к-сть наук. п-цій - 21
6. Загальна к-сть навчально-метод. п-цій - 8
7. Наукові інтереси: Підготовка студентів до професійної комунікації у ВНМЗ, міжкультурна комунікація, авторський переклад.

Яценко Алла Леонідівна


старший викладач

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут, факультет іноземних мов, 1982 р.
Спеціальність: англійська мова.
Кваліфікація: вчитель англійської мови.
Підвищення кваліфікації: Вінницький державний педагогічний університет, кафедра іноземних мов, 2005 р., 2010 р.
Вінницький національний аграрний університет, кафедра української та іноземних мов факультету менеджменту та права, 2015 р.
Підвищення кваліфікаціі через платформу відкритих онлайн-
курсів, 2020р., 2021р.
Загальна кількість наукових публікацій – 20.
Загальна кількість навчально-методичних публікацій – 27.
Наукові інтереси: сучасні методи у викладанні іноземних мов; актуальні проблеми перекладу та лінгвостилістики медичної наукової літератури.

Сімонова Ірина Вікторівна


старший викладач

Освіта: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2001;
Cпеціальність: «Англійська мова і література та німецька мова»;
Підвищення кваліфікації: 1) 2014 р. пройшла стажування на кафедрі української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету з дисципліни «Іноземна мова».
2) з 2 по 20 грудня 2019 р. пройшла стажування на кафедрі української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету з дисципліни «Іноземна мова» (сертифікат № 93/19)
Загальна кількість публікацій - 21
Наукові інтереси: Переклад наукових статей.

Мазур Наталія Валентинівна


викладач

Освіта:Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського,філологічний факультет
Спеціальність:українська мова та література,англійська мова та зарубіжна література.
Кваліфікація:вчитель української мови та літератури,англійської мови та зарубіжної літератури.
Підвищення кваліфікації:Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського,кафедра методики навчання іноземних мов,2021 сертифікат №02125094/008-21,обсягом 180 год.
Загальна кількість публікацій:3

Лавріненко Тетяна Миколаївна


лаборант

Освіта: Московський інститут інженерів геодезії, аерофотограмметрії і картографії, 1990 р.

Герсак Раїса Михайлівна


лаборант

Освіта: Тернопільська академія народного господарства.
Спеціальність: "Облік і аудит"
Кваліфікація: економіст

Новини

ЗВІТ студентського наукового гуртка 2023-24
07.06.2024

Протокол засідання студентського наукового гуртка кафедри іноземних мов ВНМУ ім.М.І. Пирогова

 

Гурток з англійської мови

 

за І/ІІ півріччя  2023/2024 н. р.

 

 

 

Дата

Доповідач

Група

Курс

Факультет

Форма навчання

Тема доповіді

Загальна кількість присутніх на гуртку

26.10.2023

Люта Надія Олександрівна

15б

2

1

Бюджет

Pirogov’s achievement in medicine

7

26.10.2023

Ткачук Владислав Русланович

15б

2

1

Бюджет

Pirogov’s achievement in medicine

7

26.10.2023

Степанюк Дарія Миколаївна

12б

1

1

Бюджет

Interesting facts about medicine

7

26.10.2023

Гудзовська Марина Ігорівна

18а

2

2

Контракт

Facts of interest in medicine

7

26.10.2023

Лашкевич Вікторія Миколаївна

95а

2

2

Бюджет

Cloning in medicine

7

26.10.2023

Ростикус Зоряна Василівна

95а

2

2

Бюджет

Cloning in medicine

7

30.11.2023

Степанюк Дарія Миколаївна

12б

1

1

Бюджет

The most strange, rare and mysterious human diseases

7

30.11.2023

Рябова Марія Владиславівна

62б

1

2

Бюджет

Capgras Syndrome

7

30.11.2023

Кравець Анастасія Сергіївна

13а

1

1

Бюджет

Cotard’s Syndrome

7

30.11.2023

Люта Надія Олександрівна

15б

2

1

Бюджет

Foreign accent Syndrome

7

30.11.2023

Ткачук Владислав  Русланович

15б

2

1

Бюджет

Foreign accent Syndrome

7

30.11.2023

Лисак Дмитро Ігорович

52

2

Фармацевтичний

Контракт

Unusual Adverse Cutaneous Drug Reactions

7

13.12.2023

Оберемчук Валерія Олександрівна

18б

2

2

Бюджет

Relationship between blood group and outcomes following COVID 19 infection

14

13.12.2023

Побережник Катерина Олегівна

18б

2

2

Бюджет

The human blood group O phenotype and cholera

14

13.12.2023

Люта Надія Олександрівна

15б

2

1

Бюджет

AB Blood Type

14

13.12.2023

Ткачук Владислав  Русланович

15б

2

1

Бюджет

AB Blood Type

14

13.12.2023

Гаманіна Анна Олександрівна

15а

2

1

Бюджет

The correlation between blood group and diabetes

14

13.12.2023

Данилюк Тетяна Андріївна

10б

2

1

Бюджет

The impact of blood type on predisposition to mental disorders

14

13.12.2023

Харланова Єлизавета Миколаївна

2

1

Бюджет

AOB. blood group system: blood types I (0) and II (A)

14

13.12.2023

Стадник Володимир Сергійович

2

1

Бюджет

Atherosclerosis and vascular thrombosis. Risk factors, treatment and relationship with blood groups

14

13.12.2023

Богач Софія Юріївна

14а

2

1

Бюджет

Rhnull - “magical” golden blood

14

13.12.2023

Жовмір Наталія Миколаївна

14а

2

1

Бюджет

The correlation between blood group and hemolytic anemia

14

13.12.2023

Чудінович Володимир Олегович

23б

2

2

Бюджет

Iron deficiency anemia

14

13.12.2023

Когут Анастасія Русланівна

18б

2

2

Бюджет

Effects of ABO blood groups and RH-factor on COVID-19

14

13.12.2023

Шмигельська Діана Ігорівна

23б

2

2

Бюджет

Sideropenia syndrome of IDA

14

25.01.2024

Крисько Олександра Олександрівна

2

1

Бюджет

Bionic prostheses

10

25.01.2024

Беженар Євгенія  Євгеніївна

2

1

Бюджет

Bionic prostheses

10

25.01.2024

Фіщук Анна Олександрівна

30а

1

2 (Терапія та реабілітація)

Бюджет

Bionic prostheses

10

25.01.2024

Наавгуст Дарія Олександрівна

64а

1

2

Контракт

Bionic prostheses

10

25.01.2024

Вшестенко Олеся Миколаївна

64а

1

2

Бюджет

Innovative Ukrainian bionic prostheses

10

25.01.2024

Шевчук Вікторія Ярославівна

64а

1

2

Бюджет

Bionic prostheses

10

25.01.2024

Поплавська Марія Сергіївна

22б

2

2

Бюджет

Bionic prostheses

10

25.01.2024

Кобрін Надія Володимирівна

22б

2

2

Бюджет

Bionic prostheses

10

25.01.2024

Талах Вікторія Олександрівна

22б

2

2

Бюджет

Features of bionic prostheses of the upper limb

10

29.02.2024

Журавель Вероніка Максимівна

2

1

Бюджет

Cervical cancer vaccine

10

29.02.2024

Тунік Ярослава Олександрівна

2

1

Бюджет

Evidence-based medicine in anaesthesiology

10

29.02.2024

Колодницький Андрій Валерійович

2

1

Бюджет

Evidence-based medicine in vaccination

10

29.02.2024

Пилипенко Надія Віталіїївна

2

1

Бюджет

History of the evidence-based medicine

10

29.02.2024

Петришин Віталій Григорович

2

1

Бюджет

Clinical use of Aspirin in treatment cardiovascular disease and adverse effect

10

29.02.2024

Таджиєв Іван Сергійович

21б

2

2

Бюджет

Post-traumatic stressed disorder in children

10

29.02.2024

Кукіль Аліна Русланівна

17а

2

1

Бюджет

Evidence-based medicine: main aspects, principles, advantages

10

29.02.2024

Пермякова Вікторія Вікторівна

17а

2

1

Бюджет

Evidence-based medicine

10

29.02.2024

Головкіна Вікторія Сергіївна

96а

2

2

Бюджет

Evidence-based medicine

10

29.02.2024

Степанюк Дарія Миколаївна

12б

1

1

Бюджет

Evidence-based medicine

10

28.03.24

Степанюк Дарія Миколаївна

12б

1

1

Бюджет

Aleksandr Bohomolets

19

28.03.24

Вініченко Вероніка Михайлівна

1

1

Бюджет

Selman Waxman

19

28.03.24

Корніюк Марина Сергіївна

1

1

Бюджет

Volodymyr Khavkin

19

28.03.24

Починок Олександ Дмитрович

1

1

Бюджет

Ilya Mechnikov

19

28.03.24

Танасійчук Артур Олександрович

1

1

Бюджет

Mykola Amosov

19

28.03.24

Флек Дарʼя Едуардівна

1

1

Бюджет

Valentina Radzymovska

19

28.03.24

Легка Софія Анатоліївна

12а

1

1

Контракт

Volodymyr Bets and his contribution to medicine

19

28.03.24

Мельник Ольга Юріївна

1

1

Бюджет

Danylo Samoilovych

19

28.03.24

Москалець Тетяна Миколаївна

11а

2

1

Бюджет

The outstanding doctor and surgeon M. Sklifosovskyi

19

16.04.24

Дідик Анастасія Сергіївна

2

1

Бюджет

Olfactory sensory system

7

16.04.24

Селезньова Аліса Вʼячеславівна

2

1

Бюджет

Organ of vision

7

16.04.24

Ткач Вікторія Олександрівна

2

1

Бюджет

Sense organs tongue

7

16.04.24

Банашко Вікторія Олександрівна

2

1

Бюджет

Glaucoma

7

16.04.24

Страшок Тетяна Олексіївна

2

1

Бюджет

The skin

7

16.04.24

Шульгай Соломія Тарасівна

2

1

Бюджет

Sense organs. Ear and physiology of hearing

7

30.05.24

Подопригора Мирослав Юрійович

15б

2

1

Бюджет

Hepatitis in the modern world

14

30.05.24

Ткачук Владислав  Русланович

15б

2

1

Бюджет

Hepatitis in the modern world

14

30.05.24

Люта Надія Олександрівна

15б

2

1

Бюджет

Pest-borne diseases: Hantavirus

14

30.05.24

Гедз Анастасія Олександрівна

15б

2

1

Бюджет

Pest-borne diseases: Hantavirus

14

30.05.24

 

Ященко Артур Русланович

2

1

Бюджет

Biochemical changes in lung interstitial tissue during COVID-19

14

30.05.24

Бахур Максим Сергійович

10б

2

1

Бюджет

Development of methods of delivery of the CRISPR-Cas system to infected cells and study of possible side effects

14

30.05.24

Ожоганич Тамара Михайлівна

13а

2

1

Бюджет

Virology in modern world

14

30.05.24

Кищук Юлія Олександрівна

2

1

Бюджет

Human immunodeficiency virus

14

30.05.24

Гамідова Аміна Камранівна

2

1

Бюджет

Vaccine from the point of view of microbiology

14

30.05.24

Колинчук Дмитро В'ячеславович

13а

2

1

Бюджет

Virology in modern world

14

30.05.24

Ковальська Анастасія Романівна

14б

2

1

Бюджет

Rotavirus infection

14

30.05.24

Дердюк Вікторія Віталіївна

14б

2

1

Контракт

The role of viruses in ecosystems

14

30.05.24

Пемпко Данило Миколайович

14б

2

1

Бюджет

Rotavirus infection

14

 

Загальна кількість учасників гуртка: 73

 

Староста гуртка            Степанюк Дарія Миколаївна, 1 курс, 12-Б група

 

Куратор гуртка              Пойда Світлана Генріхівна 

Photo report from English language Society Meeting Virology in modern world: New aspects 30.05.24
03.06.2024

Призери Всеукраїнської студентської олімпіади 2024 Ярмоленко Марія Сергіївна і Павлова Мар`яна Валентинівна із зав.кафедрою іноземних мов проф. Дудіковою Л.В.
24.05.2024

Нагородження Дипломом ІІ ступеня призера Всеукраїнської студентської олімпіади 2024 студентки 2 курсу, 15А групи Павлової Мар`яни Валентинівни (ст. викл. Яценко А.Л.) завідуючою кафедри іноземних мов проф. Дудіковою Л.В.
24.05.2024

Нагородження Дипломом І ступеня призера Всеукраїнської студентської олімпіади 2024 студентки 1к, 95а групи Ярмоленко Марії Сергіївни (ст. викл. Пойда С.Г.) завідуючою кафедри іноземних мов проф. Дудіковою Л.В.
24.05.2024

Link to the Student's speaking circle 30/05/24
21.05.2024

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5cBfjD4mCrPnpRoShXu7QEWJFdWb0WZ14tHS2cK3XXQ1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=7b18c661-f0ab-4dd3-b6ef-ecfda4926630&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 30.05.2024
21.05.2024

English language Society Meeting announcement 30.05.24
21.05.2024

Звіт студентської конференції 2024
22.04.2024

СЕКЦІЯ: Іноземна мова 

Президія: проф. Л. В. Дудікова, доц. А. Л. Кондратюк, доц. І. І. Макодай, доц. Ю. М. Остраус

Секретар: О.О. Тузенко, 1 курс, група 17б

 

І місце – Мудрак Анна Дмитрівна, 44б група, 1 курс «Dentophobia»

 

ІІ місце – Гончаренко Вікторія Олегівна, 2 курс медичного факультету Lithuanian University of Health Sciences (Каунас) «Peculiarities of Ukraine students’ adaptation to medical education process in Lithuania during Russian invasion»

 

ІІІ місце – Байдужа Анастасія Володимирівна, 4а група, 2 курс «Anatomical prerequisites of epistaxises »

 

Учасники:

 

1. Мельник Ольга Сергіївна, 2б група, 2 курс «The effect of long-term use of gadgets on the condition of the bulbar conjunctiva in young people»

2. Кукіль Аліна Русланівна, 17а група, 2 курс «Features of evidence-based medicine»

3. Пермякова Вікторія Вікторівна, 17а група, 2 курс «Evidence-based medicine»

4. Фалінська Єлизавета Максимівна, 20а, 2 курс «Applying of focused ultrasound in treating CNS diseases»

5. Головкіна Вікторія Сергіївна, 96а група, 2 курс «Basic principles of evidence -based medicine»

6. Панків Назарій Романович, 15б група, 1 курс «Fluctuating asymmetry of Pelophylax Ridibundus as bioindicator of water pollution with heavy metals»  

7. Богач Софія Юріївна, 14а, 2 курс «Rhnull- “magicalgolden blood»

8. Тузенко Олександра Олегівна, 1 курс, група 17б - секретар

Photo report from English language Society Meeting Sense organs 16/04/24
18.04.2024

English language Society Meeting announcement 16.04.24
15.04.2024

https://drive.google.com/drive/folders/1VCVeCMRZNbAWk03eLEQZhypR5HEb38Dg

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови 16.04.24
15.04.2024

https://drive.google.com/drive/folders/1VCVeCMRZNbAWk03eLEQZhypR5HEb38Dg

Нагородження переможців Всеукраїнської студентської олімпіади 2024
11.04.2024

Photo report from English language Society Meeting Greatest Ukrainian Physicians 28/03/24
01.04.2024

Звіт про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2024
27.03.2024

Звіт

про проведення  І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)»

у 2023 – 2024 н. р.

 

28 лютого та 6 березня 2024 року дистанційно в онлайн-форматі на платформі Microsoft Teams відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)»,  в якому взяли участь 19 здобувачів освіти І,ІІ курсу.

Переможці олімпіади

Медичний факультет №2 (Спеціальність – 228 «Педіатрія»)

І місце - Ярмоленко Марія Сергіївна, 95А група, 1курс

Медичний факультет №1(Спеціальність – 222 «Медицина»)

ІІ місце - Павлова Мар`яна Валентинівна, 15А група, 2 курс

Медичний факультет №2 (Спеціальність – 222 «Медицина»)

ІІІ місце - Ковальчук Ангеліна Олександрівна, 16А група, 2 курс 

-Фалінська Єлизавета Максимівна, 20А група, 2 курс

 

Затверджено на засіданні кафедри

протокол №10 від 26 березня 2024 р.

 

Зав. кафедри іноземних мов                професор ЗВО Лариса Дудікова

Invitation for Shakespeare's Event 2024
26.03.2024

Відкрийте для себе Швецію для відновлення України! Запрошення на онлайн-захід - відкриття проєкту CAFU
25.03.2024

https://drive.google.com/drive/folders/1MY9xR_Vb2E8EZ_Um78iYp8QRc024U090

INVITATION!
25.03.2024

Link to the Student's speaking circle 28/03/24
21.03.2024

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5cBfjD4mCrPnpRoShXu7QEWJFdWb0WZ14tHS2cK3XXQ1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=7b18c661-f0ab-4dd3-b6ef-ecfda4926630&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 28.03.24
21.03.2024

English language Society Meeting announcement 28.03.24
21.03.2024

Photo report from English language Society Meeting Evidence-based medicine 29/02/24
01.03.2024

ОГОЛОШЕННЯ!
28.02.2024

28.02.2024 о 17.00 на платформі TEAMS проходить І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Іноземна мова», 

ОГОЛОШЕННЯ щодо зміни часу проведення гуртка!
28.02.2024

 

 Шановні учасники гуртка і гості! Гурток з англійської мови який відбудеться 29.02.2024 перенесено з 17.00 на 18.00.Дякуємо за розуміння!
З найкращими побажаннями,
Організатори гуртка з англійської мови.

 Шановні учасники гуртка і гості!

Гурток з англійської мови який відбудеться 29.02.2024 перенесено з 17.00 на 18.00.

Дякуємо за розуміння!

З найкращими побажаннями,

організатори гуртка.

 

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 29.02. 2024
21.02.2024

English language Society Meeting announcement 29.02.24
21.02.2024

Оголошення про відкрите заняття доцента кафедри іноземних мов Манжос Е.О.
21.02.2024


22 лютого (четвер) о 13:05 відбудеться відкрите заняття доцента кафедри іноземних мов Манжос Ельвіри Олександрівни
на тему : «Клітина» зі студентами 1 курсу медичного факультету.
Зустріч відбудеться на платформі Microsoft Teams.
Активне посилання: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBv_iEVyGTFuidZwLTPG-f5IQjEcCsE6rtAk95KgrMsQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=76de15c2-d05e-4273-9934-157e5f993707&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

22 лютого (четвер) о 13:05 відбудеться відкрите заняття доцента кафедри іноземних мов Манжос Ельвіри Олександрівни на тему : «Клітина» зі студентами 1 курсу медичного факультету. Зустріч відбудеться на платформі Microsoft Teams.

Активне посилання: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBv_iEVyGTFuidZwLTPG-f5IQjEcCsE6rtAk95KgrMsQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=76de15c2-d05e-4273-9934-157e5f993707&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

ЗВІТ студентського наукового гуртка за І семестр 2023-24 н.р.
30.01.2024

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

 

Рада Студентського наукового товариства

 

Протокол засідання студентського наукового гуртка кафедри іноземних мов ВНМУ ім. М.І. Пирогова

 

Гурток з англійської мови

 

за І півріччя  2023/2024 н. р.

 

 

Дата

Доповідач

Група

Курс

Факультет

Форма навчання

Тема доповіді

Загальна кількість присутніх на гуртку

26.10.2023

Люта Надія Олександрівна

15б

2

1

Бюджет

Pirogov’s achievement in medicine

7

26.10.2023

Ткачук Владислав Русланович

15б

2

1

Бюджет

Pirogov’s achievement in medicine

7

26.10.2023

Степанюк Дарія Миколаївна

12б

1

1

Бюджет

Interesting facts about medicine

7

26.10.2023

Гудзовська Марина Ігорівна

18а

2

2

Контракт

Facts of interest in medicine

7

26.10.2023

Лашкевич Вікторія Миколаївна

95а

2

2

Бюджет

Cloning in medicine

7

26.10.2023

Ростикус Зоряна Василівна

95а

2

2

Бюджет

Cloning in medicine

7

30.11.2023

Степанюк Дарія Миколаївна

12б

1

1

Бюджет

The most strange, rare and mysterious human diseases

7

30.11.2023

Рябова Марія Владиславівна

62б

1

2

Бюджет

Capgras Syndrome

7

30.11.2023

Кравець Анастасія Сергіївна

13а

1

1

Бюджет

Cotard’s Syndrome

7

30.11.2023

Люта Надія Олександрівна

15б

2

1

Бюджет

Foreign accent Syndrome

7

30.11.2023

Ткачук Владислав  Русланович

15б

2

1

Бюджет

Foreign accent Syndrome

7

30.11.2023

Лисак Дмитро Ігорович

52

2

Фармацевтичний

Контракт

Unusual Adverse Cutaneous Drug Reactions

7

13.12.2023

Оберемчук Валерія Олександрівна

18б

2

2

Бюджет

Relationship between blood group and outcomes following COVID 19 infection

14

13.12.2023

Побережник Катерина Олегівна

18б

2

2

Бюджет

The human blood group O phenotype and cholera

14

13.12.2023

Люта Надія Олександрівна

15б

2

1

Бюджет

AB Blood Type

14

13.12.2023

Ткачук Владислав  Русланович

15б

2

1

Бюджет

AB Blood Type

14

13.12.2023

Гаманіна Анна Олександрівна

15а

2

1

Бюджет

The correlation between blood group and diabetes

14

13.12.2023

Данилюк Тетяна Андріївна

10б

2

1

Бюджет

The impact of blood type on predisposition to mental disorders

14

13.12.2023

Харланова Єлизавета Миколаївна

2

1

Бюджет

AOB. blood group system: blood types I (0) and II (A)

14

13.12.2023

Стадник Володимир Сергійович

2

1

Бюджет

Atherosclerosis and vascular thrombosis. Risk factors, treatment and relationship with blood groups

14

13.12.2023

Богач Софія Юріївна

14а

2

1

Бюджет

Rhnull - “magical” golden blood

14

13.12.2023

Жовмір Наталія Миколаївна

14а

2

1

Бюджет

The correlation between blood group and hemolytic anemia

14

13.12.2023

Чудінович Володимир Олегович

23б

2

2

Бюджет

Iron deficiency anemia

14

13.12.2023

Когут Анастасія Русланівна

18б

2

2

Бюджет

Effects of ABO blood groups and RH-factor on COVID-19

14

13.12.2023

Шмигельська Діана Ігорівна

23б

2

2

Бюджет

Sideropenia syndrome of IDA

14

 

Староста гуртка            Степанюк Дарія Миколаївна

 

Куратор гуртка              Пойда Світлана Генріхівна                                                   

Photo report from English language Society Meeting Bionic prostheses 25.01.24
29.01.2024

Link to google disk of photo report from English language Society Meeting 25.01.24
29.01.2024

https://drive.google.com/drive/folders/1ltGWasAR4Jx00OPUZ7G6TghJsnOdBUby

Link to the Student's speaking circle 25/01/24
25.01.2024

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5cBfjD4mCrPnpRoShXu7QEWJFdWb0WZ14tHS2cK3XXQ1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=7b18c661-f0ab-4dd3-b6ef-ecfda4926630&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

English language Society Meeting announcement 25.01.24
23.01.2024

 

DEAR
STUDENTS!
25TH OF JANUARY
The Department of Foreign
Languages invites you to attend a
meeting of the English Language Circle
Topic: Bionic prostheses
17:00
Microsoft Teams

DEAR STUDENTS!

25TH OF JANUARY

The Department of Foreign Languages invites you to attend a meeting of the English Language Circle

Topic: Bionic prostheses

17:00Microsoft Teams

English language Society Meeting announcement 25.01.24
18.01.2024
Blood groups and human diseases
14.12.2023

Link to the Student's speaking circle 13.12. 2023
07.12.2023

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5cBfjD4mCrPnpRoShXu7QEWJFdWb0WZ14tHS2cK3XXQ1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=7b18c661-f0ab-4dd3-b6ef-ecfda4926630&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 13.12.2023
07.12.2023

English language Society Meeting announcement 13.12.23
07.12.2023

Strange, rare, and fascinating medical conditions
01.12.2023

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 30.11.2023
23.11.2023

Оголошення про проведення гуртка 30/11/23

English language Society Meeting announcement 30.11.23
23.11.2023

English language Society Meeting announcement 30.11.23

Facts of interest in medicine 26/10/23
26.10.2023

Link to the Student's speaking circle 26.10.23
25.10.2023

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5cBfjD4mCrPnpRoShXu7QEWJFdWb0WZ14tHS2cK3XXQ1%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=7b18c661-f0ab-4dd3-b6ef-ecfda4926630&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4


English language Society Meeting announcement 26.10.23
20.10.2023

English language Society Meeting announcement 27.10.23

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 26.10. 2023
20.10.2023

Оголошення про проведення гуртка 27/10/23

ЗВІТ студ. наук. гуртка 2022-23
17.05.2023

Протокол засідання студентського наукового гуртка кафедри іноземних мов з курсом латинської мови і медичної термінології ВНМУ ім.М.І. Пирогова

 

Гурток з англійської мови

 

за І/ІІ півріччя  2022/2023 н. р.

 

 

Дата

Доповідач

Група

Курс

Факультет

Форма навчання

Тема доповіді

Загальна кількість присутніх на гуртку

27.04.2023

Петраш Михайло

2

1

Бюджет

The latest microscopy technologies and their application in medicine

14

27.04.2023

Онуфрійчук Дарина 

11б

2

1

Бюджет

CyberKnife System

14

27.04.2023

Шевчук Валерія

1

1

Бюджет

Genome editing

14

27.04.2023

Бабаєва Сабіна

13б

1

1

Бюджет

Artificial heart as one of the medical achievements of the 21st century

14

27.04.2023

Крапівін Кирило

2

1

Бюджет

The latest features of cancer treatment

14

05.05.2023

Груш Вікторія

2

1

Бюджет

Novel Viruses

9

05.05.2023

Бригоцький Кирило

2

1

Бюджет

Viral Mutations

9

05.05.2023

Боцюра Юрій

2

1

Бюджет

Pandemic

9

05.05.2023

Божок Ольга

95б

2

2

Бюджет

Epstein-Barr Virus

9

05.05.2023

Єленіч Єлизавета

95б

2

2

Бюджет

Coronavirus

9

05.05.2023

Носікова Єлизавета

95б

2

2

Бюджет

Measles Virus

9

27.10.2022

Кікабідзе Софія Бадрівна

45а

1

2

Бюджет

Application of artificial intelligence in dentistry

17

27.10.2022

Супрун Тимофій Ігорович

95б

2

2

Бюджет

The human liver repairment using lab-grown cells

17

27.10.2022

Борисенко Софія Володимирівна

2

1

Бюджет

Hydroscalpel

17

27.10.2022

Андрушко Анастасія Олексіївна

2

1

Бюджет

Biochemistry and physiology of sleep. How to improve your sleep

17

27.10.2022

Швед Юлія Володимирівна

2

1

Бюджет

VR in medicine: the new reality of treatment

17

24.11.2022

Герасименко Максим Сергійович

18б

2

2

Бюджет

Heart transplant

6

24.11.2022

Колісник Д.В.

18б

2

2

Бюджет

Diagnostic ultrasound

6

24.11.2022

Соболєва К.С.

18б

2

2

Бюджет

Computer tomography

6

24.11.2022

Сахарова Н.В.

18б

2

2

Бюджет

Magnetic Resonance Imaging

6

24.11.2022

Сокоолова Радослава Олександрівна

41б

1

2

Бюджет

Х-ray diagnostics in dentistry

6

24.11.2022

Лесько Ліза Анатоліївна

25а

2

2

Бюджет

Allergy skin test

6

27.10.2022

Ейсмонд Марія  Віталіївна

15б

2

1

Бюджет

Smart lenses for glucose detection in tears

17

23.02.2023

Софія Клименко

14б

2

1

Бюджет

Causes and effects of global warming on the environment

10

23.02.2023

Альбіна Затхей

14б

2

1

Бюджет

The impact of war on the environment and health

10

23.02.2023

Анастасія Любавіна

14б

2

1

Бюджет

Ozone holes and their influence on the human body

10

23.02.2023

Марія Дубей

14б

2

1

Бюджет

How сlimate сhange impacts water access

10

23.02.2023

Макарченко Наталія

2

1

Бюджет

Magnetic storms and their impact on human health

10

23.02.2023

Тетяна Дмитрук

2

1

Бюджет

Deforestation – a problem, consequences and solutions

10

06.12.22

Ольга Музика

52

2

 

Бюджет

Snake bites

14

06.12.22

Софія Литвин

20а

2

2

Бюджет

First aid for fractures

14

06.12.22

Анастасія Литовченко

20а

2

2

Бюджет

First aid for electric shock

14

06.12.22

Марія Леоненко

14а

2

1

Контракт

Fractured bones

14

06.12.22

Софія Цапко

14а

2

1

Бюджет

First aid for concussion

14

06.12.22

Анастасія Мальована

14а

2

1

Бюджет

First aid for carbon monoxide poisoning

14

06.12.22

Назарій Бабій

14а

2

1

Бюджет

Wild animal bites

14

06.12.22

Валентина Дейнеко

2

1

Бюджет

How to stop severe bleeding: Emergency First Aid Tips

14

06.12.22

Яна Касьянова

2

1

Бюджет

First Aid for tension pneumothorax

14

06.12.22

Світлана Колнер

2

1

Бюджет

Gunshot wounds and transportation of victims

14

06.12.22

Софія Рарицька

2

1

Бюджет

The first aid for poisoning

14

06.12.22

Каріна Андрусенник

2

1

Бюджет

Hypothermia: first aid

14

06.12.22

Людмила  Гнізділова

2

1

Бюджет

First Aid for damage of respiratory organs

14

06.12.22

Євгенія Чумак

2

1

Бюджет

First Aid for emergency conditions of the cardiovascular system

14

23.02.2023

Аліна Швабська

9a

2

1

Бюджет

Health consequences of greenhouse gas emissions

10

23.02.2023

Василевич Анна

9a

2

1

Бюджет

Scientific evidence on climate change in recent decades and its impact on ecosystems and humans

10

23.02.2023

Олеся Віват

7a

2

1

Бюджет

Environmental impact on female reproductive system

10

22.03.2023

Дар’я  Олександрівна Франкова

2

1

Бюджет

General about Viruses

10

22.03.2023

Діана Елліївна Гвоздицька

2

1

Бюджет

Measles

10

22.03.2023

Дар’я Олександрівна Темна

2

1

Бюджет

Spanish Flu

10

22.03.2023

Марія Олегівна Жила

2

1

Бюджет

Smallpox

10

22.03.2023

Діана Геннадіївна Уманець

2

1

Бюджет

Human Immunodeficiency Virus

10

22.03.2023

Анна Дмитрівна Лабиш

2

1

Бюджет

Herpes

10

22.03.2023

Михайло Андрійович Булеховець

2

1

Бюджет

AIDS

10

22.03.2023

 Ірина Ярославівна Грига

2

1

Бюджет

Meningococcal Infection

10

22.03.2023

Софія Романівна Бежук

2

1

Бюджет

The Rabies Virus

10

22.03.2023

Андрій Ілліч Чумак

2

1

Бюджет

Mumps

10

 

Староста гуртка             Хаттаб Джавад Мохаммед

 

Куратор гуртка              Пойда Світлана Генріхівна                                                   

English language Society Meeting announcement 05.05.23
03.05.2023

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 05.05.2023
03.05.2023

ОГОЛОШЕННЯ про засідання секцій XX Наукової коференціі студентів та молодик вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку-2023»
20.04.2023

Шановні колеги, засідання секцій XX Наукової коференціі студентів та молодик вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку-2023» відбудеться  21. 04.23 о 13.00. Запрошуємо приєднатись до нашоі секції за посиланням нижче.

https://meet.google.com/emv-kcte-fdy

English language Society Meeting announcement 27.04.23
19.04.2023

English language Society Meeting announcement 27.04.23

Оголошення про перескладання диф. заліку для студентів заочної форми навчання!!!
21.03.2023

Шановні студенти заочної форми навчання!

Перескладання диференційованого заліку відбудеться щосереди (22.03, 29.03, 05.04) о 13.00 на платформі Microsoft Teams за посиланням нижче у групі Перескладання  диф. заліку.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:7w-OvQVnz9DojcLaF5cghHTW2nC-VPLayNBlIn9KRxs1@thread.tacv2/1679395896606?context=%7B%22Tid%22:%227346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4%22,%22Oid%22:%220da65411-6e30-436a-96d4-fd2fa1e5f435%22%7D

Invitation for Shakespeare's Event 2024
21.03.2023

Link to English language Society Meeting 23/03/23
21.03.2023

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPCNH8FXV8q4_tjPmxkxE9Nk1qgXwOMF_8pT-mFAmpv81%40thread.tacv2/conversations?groupId=102b4bdb-a1c7-4eb2-9d6b-d69b097aa91d&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

English language Society Meeting announcement 23.03.23
08.03.2023

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 23.03.2023
08.03.2023

Вітаємо переможців І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземної мови 2022-2023!
22.02.2023

 

І місце - Кікабідзе Софія Бадрівна, 45А гр., 1курс

 

ІІ місце - Кедик Тетяна Олександрівна, 1А гр., 2 курс

 

ІІІ місце - Богач Софія Юріївна, 14А гр., 1 курс 

             - Боєнко Аліна Олексіївна, 6А гр., 2 курс

             - Мельник Ольга Сергіївна, 2 Б гр., 1 курс

 

 

Зав.кафедри іноземних мов з

курсом латинської мови та                                                       професор ЗВО Лариса Дудікова

медичної термінології

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 23.02.2023
18.02.2023

Оголошення про проведення гуртка з англійської мови! 23.02.2023

English language Society Meeting announcement 23.02.23
18.02.2023

English language Society Meeting announcement 23.02.23

План І етапу олімпіади Іноземна мова 2022-2023
12.02.2023

Кафедра іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології

 

План проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

з навчальної дисципліни «Іноземна мова»

на 2022 - 2023 н. р.

 

 

  1. І-й етап - Use of English, Reading, Listening and Writing.

Час проведення: 15.02.2023, 17.00.

  1. II-й етап - Speaking

Час проведення: 22.02.2023, 17.00.

 

Місце проведення: захід буде проведено дистанційно на платформі Microsoft Teams.   

 

ВЕЧІР ПРИСВЯЧЕНИЙ В. ШЕКСПІРУ, квітень 2022
09.05.2022

       За традицією в рамках проведення щорічних Шекспірівських днів (“Shakespeare’s Event” ) на  кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології 30 квітня відбувся захід присвячений 458- річниці з дня народження видатного англійського драматурга, актора та поета Єлизаветинської епохи - У.Шекспіра. Вчені стверджують, що епохи Ренесансу не існувало б як такої без Шекспіра та його творчості. Він подарував світові безсмертні твори, в яких людство ось вже протягом чотирьох століть знаходить найяскравіше відзеркалення. Великий знавець психології, філософії та майстер розкриття характерів, Шекспір з надзвичайною силою показав трагедії і комедії життя. Про нього сказано: "The applause! Delight! The wonder of our stage! He was not of an age, but for all time!” Shakespeare had a greater influence on the development of the whole of world literature than anybody else."

        Шекспір продовжує вражати своєю багатогранністю. Його творчістю не перестаєш дивуватися! Проблематика його геніальних творів актуальна у будь-який час. Студенти університету із захопленням вивчають його роботи, поглиблюють знання англійської мови, вивчають історичну суть та соціально-політичні конфлікти епохи Відродження. На літературному вечорі панувала  лірична, творча атмосфера, що змушувала глядачів відчувати глибинний світ Шекспіра. Розповідь ведучих супроводжувалась демонстрацією численних медіа файлів, фрагментів всесвітньо відомих фільмів “Hamlet”, “Anonimous”, “Romeo and Juliet”, портретів, ілюстрацій до відомих творів автора. Особливою частиною заходу було декламування сонетів видатного поета, які звучали в оригіналі та перекладі. Особливо талановиті пошановувачі творчості генія демонстрували власні версії літературного перекладу. Не дивно, що навіть сьогодні,  через майже 500 років, сонети Шекспіра залишаються улюбленими для мільйонів людей – і це є особливо цінним для молоді, тому що саме в їхньому віці починаються пошуки власних відповідей на питання про сенс і цінність життя, пошук себе в цьому світі, осягання себе у Всесвіті, про моральний вибір, дружбу, кохання….. Отже, і зараз його твори хвилюють нас.

 

 

 

Всі учасники вечора були нагороджені Шекспірівськими Сертифікатами!

 

ВЕЧІР ПРИСВЯЧЕНИЙ В. ШЕКСПІРУ, квітень 2022 Invitation!
25.04.2022

Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University

INVITATION

FOR SHAKESPEARE’S SONNETS RECITAL

Department of Foreign Languages including Latin and Medical Terminology most heartily invites You to attend our Annual Shakespeare’s Event, devoted to his birthday, April 23. On the program is recital of Shakespeare’s sonnets. We encourage our guests to participate actively and share their favourite piece as well.

Annual Shakespeare`s Event

The arrangement is as follows:

Date: 16.00 pm, April 29, 2022, Friday.

Venue: Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University,   

Department of Foreign Languages Including Latin and Medical

Terminology. Сode to join the Event: wuqlpjc.

Phone: 56-23-58, 0677762019.

Український Шекспірівський Портал
15.04.2022

https://shakespeare.znu.edu.ua/uk/

Підготовка до міжнародного іспиту з англійської мови
08.02.2022

 

На кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології діють курси з підготовки викладачів університету до складання міжнародного іспиту з англійської мови  FCE (First Certificate in English) щодо оцінювання володіння мовою на  рівні В2 (відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти). 
У 2016 році кафедра отримала сертифікат, що надає дозвіл на підготовку кандидатів до складання вище згаданого іспиту та його проведення в аудиторіях університету. За роки роботи курсів близько 200 співробітників нашого навчального закладу підвищили свій рівень володіння англійською мовою, а кількість кандидатів, що отримали сертифікат міжнародного зразка, досягла декілька десятків осіб. 

На кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології діють курси з підготовки викладачів університету до складання міжнародного іспиту з англійської мови  FCE (First Certificate in English) щодо оцінювання володіння мовою на  рівні В2 (відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти). 


У 2016 році кафедра отримала сертифікат, що надає дозвіл на підготовку кандидатів до складання вище згаданого іспиту та його проведення в аудиторіях університету. За роки роботи курсів близько 200 співробітників нашого навчального закладу підвищили свій рівень володіння англійською мовою, а кількість кандидатів, що отримали сертифікат міжнародного зразка, досягла декілька десятків осіб. 

 

 

 


ФОТОЗВІТ з гуртка англійської мови (посилання на гугл диск)
26.11.2021

https://drive.google.com/drive/folders/1PPe9OVXZ3cOiQJVqDXvYLLkCg_lmDzMY

Оголошення про проведення гуртка! (ТРАВЕНЬ)
27.04.2021

Оголошення про проведення гуртка! (ТРАВЕНЬ)

Вдосконалюйте своє володіння англійською за допомогою блогу!
05.02.2019

 

Шановні студенти. 
Пропонуємо вам відвідати та користуватися інформаційно-освітнім блогом викладача Ю. М. Остраус, що допоможе опанувати і вдосконалити професійну англійську мову - 
http://doctor-communication.vn.ua/
Тут ви зможете засвоїти основи професійної комунікації з пацієнтами, вивчити медичні терміни, поліпшити навички слухання, вдосконалити знання будови тіла та дізнатися більше про функціонування органів і систем англійською. 

Шановні студенти. 


Пропонуємо вам відвідати та користуватися інформаційно-освітнім блогом викладача кафедри Ю. М. Остраус, що допоможе опанувати і вдосконалити професійну англійську мову - 
http://doctor-communication.vn.ua


Тут ви зможете засвоїти основи професійної комунікації з пацієнтами, вивчити медичні терміни, поліпшити навички слухання, вдосконалити знання будови тіла та дізнатися більше про функціонування органів і систем англійською. 

Наукова діяльність

З моменту заснування кафедри наукова робота є одним з головних напрямків її роботи. Викладацький склад кафедри проводив наукові дослідження у різних напрямках, серед яких були  «Лексико-синтаксичні особливості медичної літератури», «Структура і семантика тексту», «Системне вивчення лексики. Укладання тематичних словників», «Підготовка медичного університету до іншомовної фахової комунікації».

Викладачами кафедри виконані та захищені наступні дисертаційні дослідження:

На здобуття ступеня доктора наук

Дудікова Л.В. - Теоретичні та методичні основи формування професійно-етичної  компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах  вищої освіти (Хмельницький, 2019)

На здобуття ступеня кандидата наук

Бірецька Л.С.- Формування іншомовної лексичної компетентності в процесі професійно орієнтованого читання (Київ, 2016)

Іжевська З.С. – Мовна реальність сучасної архітектоніки економічних знань: соціально-філософський аналіз (Київ, 2016)

Дудікова Л.В. – Формування готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх лікарів (Вінниця, 2011)

Кондратюк А.Л. – Формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки (Житомир, 2014)

Мазайкіна І.О. – Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтовних педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності (Вінниця, 2018)

Марлова А.С.- Формування готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у студентів вищих медичних навчальних закладів (Київ, 2012)

Викладачі кафедри активно представляють свої наукові здобутки на науково-практичних конференціях та у фахових журналах. Тільки за останні два роки  опубліковано 58 статей та тез, серед яких ті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science,Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor (EU) та Index Copernicus International.

Співробітники кафедри є членами Міжнародної асоціації викладачів анлійської мови як іноземної (IATEFL) та UALTA, а також беруть участь у виконанні міжнародних програм та сумісних наукових досліджень (BIHSENA (Bridging innovations, Health and Societies)Co-funded by the ERASMUS + programme of the European Union), European Educational project “The Innovative Methods and Technologies of Teaching: human rights, education, monitoring“ .

Значна увага приділяється підвищенню кваліфікації викладачів кафедри яка мала місце як у вітчизняних ВНЗ, так і закордоном – у Великобританії,   Канаді, Польщі, Фінляндії.

Викладачі кафедри працюють над  розвитком  наукового потенціалу студентської молоді. Щорічно в рамках науково практичної  конференції  «Перший крок в науку»  працюють секції іноземної та латинської мов де  вітчизняняні та іноземні студенти представляють свої наукові здобутки. Молоді студенти-науковці беруть також участь у міжвузівських та  міжнародних наукових конференціях англійською мовою. Під керівництвом викладачів на кафедрі працює  науковий гурток на засіданнях якого обговорюються актуальні медичні проблеми англійською мовою.

Значна увага приділяється індивідуальній роботі зі здібними студентами. Щорічно на кафедрі проходять олімпіади з англійської та латинської мов. За результатами олімпіади кращі студенти беруть участь у Всеукраїнських змаганнях. Результати покращуються щорічно. Так  у 2017 році  Смірнов І.І. зайняв 10 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Англійська мова» серед студентів ВНЗ України, де англійська мова не є спеціальністю, у 2018 році  студентка Литвиненко І.С. зайняла 1 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді  з навчальної дисципліни “Латинська мова та медична термінологія” ( ІІ етап,  УМСА,  м. Полтава, 26-27 квітня), а Казарян Артур здобув 3 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Англійська мова» у 2019 році.