Студенту

Історія кафедри

Як свідчать матеріали архіву, кафедра іноземних мов була створена в 1934 році. Латинську, англійську та німецьку мову викладали 7 викладачів. Завідував кафедрою доцент, кандидат філологічних наук І. О. Плотніков.

Наукова робота методичного характеру розпочалася з 1950 року. Доцентом І. О. Плотніковим були видані “Методичні вказівки із засвоєння медичної термінології англійською мовою для студентів старших курсів” та “ Методичні вказівки для студентів 1 курсу з розвитку навиків, умінь володіння усним розмовним мовленням”.

В період з 1950 по 1965 роки збільшується кількість студентів і викладацький штат кафедри. В 1964р. захистив кандидатську дисертацію викладач О.М. Шпак.

В 1971 році старший викладач Н. П. Матяш була призначена виконуючим обов’язки завідуючого кафедрою. В цей період активізувалася виховна робота на кафедрі: викладачі були кураторами в академічних групах, готували вечори відпочинку іноземною мовою, які були дуже популярні серед студентства, проводили вікторини, олімпіади з іноземних мов.

В 1975 році кафедру очолила кандидат філологічних наук, доцент Н І. Безбородько. В цей період колектив активно займався проблемами мовознавства. В 1977 році доц. Н. І. Безбородько, автор 75 друкованих праць, захистила докторську дисертацію і їй було присвоєно звання професора.

Після захисту кандидатської дисертації з теми: “Семантичні і композиційно – змістовні особливості резюме” (на матеріалі наукових медичних статей англійською мовою) кафедру очолює Т. А. Рябоконь.

Впродовж 80х – 90х років викладачі кафедри проводили факультативні заняття для студентів 3-5 курсів, підготовку з другої іноземної мови, гурток для дітей викладачів та співробітників інституту.

Були розроблені організаційні основи та методика проведення інтенсивного індивідуального курсу з іноземних мов для найбільш підготовлених та обдарованих студентів (автор доц. Т. А. Рябоконь).

В 1986 році на кафедрі була розпочата науково–дослідницька робота з теми: “Структура і семантика тексту”. Як результат цієї дослідницької роботи було видано 42 наукові праці з питань мови та методики викладання, здійснено 52 нововведення, видано 11 посібників з інтенсифікації процесів навчання, читання, перекладу.

Помітне місце в роботі кафедри займає секція латинської мови та основ медичної термінології, яку очолює доцент С. І. Тихолаз. Під її керівництвом плідно працює дружний колектив старших викладачів: М.Т. Денека, Г. Т. Михайлюк, В.В. Швець, та викладачів: О.Ф. Гайдаєнко, О. Б. Наливайко, І. В. Досієнко, М.В. Плотницька.

Викладачами секції розроблено курс “Латинська мова та основи медичної (фармацевтичної) термінології” для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів українською, російською та англійською мовами за цикловою системою навчання (анатомо-гістологічна, фармацевтична та клінічна термінології) та для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання.

Важливе місце відводиться підготовці іноземних студентів, робота з якими вимагає високого професіоналізму викладача, особливого індивідуального підходу до кожного студента та відповідної навчально-методичної бази. Викладачами секції підготовлено методичні матеріали до кожного практичного заняття, видано ряд навчально-методичних посібників, розроблено та видано контролюючі матеріали. Навчально-методична база курсу постійно переглядається та поновлюється згідно вимог міжнародних терміносистем.

 

У 1993 році старшим викладачем кафедри Л.М. Кім була захищена кандидатська дисертація з теми “Лінгвістична інтерпретація структури та семантики тексту наукової статті”.

 

З 2016 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Л. В. Дудікова.

Штат кафедри

Дудікова Лариса Володимирівна


зав. кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук

Кондратюк Алла Леонтіївна


доцент, завуч кафедри, кандидат педагогічних наук

Денека Марія Теодозіївна


старший викладач, завідувач курсу латинської мови та основ медичної термінології

Лозинська Людмила Федорівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Макодай Інна Іванівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Марлова Аліна Сергіїївна


доцент, кандидат педагогічних наук

Тихолаз Софія Іванівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Ціхоцька Ольга Аркадіївна


доцент, кандидат педагогічних наук

Бірецька Лілія Сергіївна


доцент, кандидат педагогічних наук

Гайдаєнко Ольга Федорівна


старший викладач

Горпинюк Оксана Петрівна


старший викладач

Мазур Леоніла Арсентіївна


старший викладач

Ясевіна Людмила Михайлівна


старший викладач

Наливайко Ольга Борисівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Шкрабалюк Валентина Миколаївна


старший викладач

Пойда Світлана Генріхівна


старший викладач

Михайлюк Галина Тадеївна


старший викладач

Яценко Алла Леонідівна


старший викладач

Остраус Юлія Михайлівна


викладач

Мазайкіна Ірина Олегівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Мікаєлян Вікторія Василівна


старший викладач

Сімонова Ірина Вікторівна


викладач

Дубова Ірина Олександрівна


викладач, кандидат філологічних наук

Лебідь Людмила Петрівна


викладач

Швець Валерій Васильович


старший викладач

Костюк Марина Іванівна


старший викладач

Войцехівська Олена Сергіївна


викладач

Досієнко Ірина Валеріївна


викладач

Логутіна Наталія Володимирівна


викладач

Новини

ОГОЛОШЕННЯ (Іспит міжнародного зразка FCE)
04.06.2019
Підсумки ХVI міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку - 2019»(секція латинської мови)
20.05.2019
ОГОЛОШЕННЯ ІСПИТ FCE
09.04.2019
Переможці І туру Всеукраїнської олімпіади з іноземної мови
23.03.2019
СТЕНДОВА ДОПОВІДЬ НА СНК
19.03.2019
ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ НА СНК
19.03.2019
Фотозвіт І вузівського туру Всеукраїнської студентської олімпіади з латинської мови та медичної термінології
15.03.2019
СПИСОК студентів, які братимуть участь у І турі Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови у 2018-2019 н.р.
11.02.2019
Вдосконалюйте своє володіння англійською за допомогою блогу!
05.02.2019
План Олімпіади з іноземної мови
05.02.2019
Графік консультацій та відпрацювань по суботах
05.02.2019
Графік чергувань викладачів іноз. мови
05.02.2019
ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА.
28.09.2018
Підсумки СНК 2018
01.05.2018
Переможці I туру олімпіади 2017-2018.
09.04.2018
Олімпіада 2017 р.
21.05.2017
Підсумки СНК 2017 р.
21.05.2017

Наукова діяльність

Колектив кафедри працює над темою: “Системне вивчення лексики. Укладання галузевих словників.” За підсумками наукових досліджень видано: “Англо-український словник з гастроентерології” (доц. Л. М. Кім, викл. Н. О. Осіпова) та “Англо-російсько-український словник з акушерства та гінекології” (доц. Л. М. Кім, О. В. Кадельчук, Л. М. Ясевіна, С. Г. Пойда, А. Л. Яценко.)

Викладачі кафедри продовжують працювати над укладанням таких словників: “Українсько-англійський словник з акушерства та гінекології”, “Англо-російсько-український словник зі стоматології”, “Англо-українсько-російський словник з кардіології”.

Викладачами секції латинської мови розроблено курс “Латинська мова та основи медичної (фармацевтичної) термінології” для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів українською, російською та англійською мовами за цикловою системою навчання (анатомо-гістологічна, фармацевтична та клінічна термінології).

Для забезпечення інтеграції курсу “Латинська мова та основи медичної термінології” з клінічними дисциплінами видано:


«Латинская терминология по курсу акушерства и гинекологии (Методические рекомендации)» проф. И. П. Гоменюк, доц. Т. А. Рябоконь, преп. С. И. Тихолаз. Винница, 1990.


«Основы медицинской терминологии в клинике внутренних болезней. (Методические рекомендации)» проф. В. К. Серкова, доц. Т. А. Рябоконь, ст. преп. М. Г. Стоян. Винница, 1991.

Для підвищення ефективності роботи з іноземними студентами викладачами латинської мови напрацьовано та видано:


«Пособие по латинскому языку для студентов-иностранцев (анатомическая номенклатура)» М. Т. Денека, В. А. Карпова, В. А. Коваленко, Э. М. Пелишенко, М. Г. Стоян, С. И. Тихолаз. Винница, 1997;


«Пособие по латинскому языку и основам фармацевтической терминологии» доц., к. филол. н. Л. Н. Ким, ст. преп. С. И. Тихолаз, М. Г. Стоян, М. Т. Денека, В. А. Карпова, Г. Т. Михайлюк. Винница, 2005.


«Контролирующий материал по латинскому языку и основам медицинской терминологии для иностранных студентов 1 курса медицинского факультета» доц., к. филол. н. Л. Н. Ким, ст. преп. С. И. Тихолаз, М. Г. Стоян, М. Т. Денека, В. А. Карпова, Г. Т. Михайлюк. Винница, 2006.

З 2003 року введена заочна форма навчання на фармацевтичному факультеті. Зі студентами-заочниками працюють досвідчені викладачі, якими розроблено та видано:


“Методичні вказівки та контрольні завдання з англійської мови для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання (частина I, частина II, частина III)”, доц., к. філол. н. Л. М. Кім, Вінниця, 2004.


“Методичні вказівки та контрольні завдання з французької мови для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання (частина I,частина II)”, доц., к. філол. н. Л. М. Кім, Вінниця, 2004.


“Методичні вказівки та контрольні завдання з німецької мови для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання (частина I, частина II)”, Л. А. Мазур, Вінниця, 2004.


“Методичні вказівки та контрольні завдання з латинської мови та основ фармацевтичної термінології для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання” доц., к. філол. н. Л. М. Кім, ст. викл. С. І. Тихолаз, М. Г. Стоян, М. Т. Денека, В. О. Карпова, Г. Т. Михайлюк. Вінниця, 2004.


“Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології” доц., к. філол. н. Л. М. Кім, ст. викл. С. І. Тихолаз, М. Г. Стоян, М. Т. Денека, В. О. Карпова, Г. Т. Михайлюк. Вінниця, 2004.

Реагуючи на вимоги часу, з 2004 року в університеті розпочато роботу по підготовці іноземних студентів англійською мовою навчання. Старшим викладачем латинської мови С. І. Тихолаз розроблено курс латинської мови та основ медичної (фармацевтичної) термінології для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Для проведення практичних занять англійською мовою підготовлено навчально-методичні та контролюючі матеріали.

З 2005 року кафедра розпочала роботу з запровадження в практику Болонського процесу.

В даний час молоді викладачі кафедри приділяють особливу увагу педагогічним аспектам викладання іноземних мов у медичному вузі. Вони працюють над такими науковими проблемами:

Формування готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у студентів вищих медичних навчальних закладів (Марлова А.С.)

Формування моральної свідомості студентів-медиків у контексті діалогів культур. (Дудікова Л.В.)

Старший викладач латинської мови Тихолаз С.І. займається однією із центральних проблем підготовки іноземних студентів – майбутніх лікарів та провізорів – проблемою професійного становлення особистості, як важливого компонента загального процесу її розвитку, дослідженням професійної спрямованості як визначальної характеристики спеціаліста, що дозволяє максимально виявити здібності і творчо опанувати професією, місцем латинської мови в професійній підготовці майбутнього фахівця.

На кафедрі постійно діє науковий гурток. Щороку кращі студенти під керівництвом викладачів готують доповіді на студентську наукову конференцію, звітуючи про свої наукові доробки.

Викладачі кафедри щороку приймають участь у міжвузівських семінарах-нарадах