Студенту

Intern

Master

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти створена 1 вересня 2008 року як базова випускаюча кафедра медико-психологічного факультету.

Кафедра розташована на території Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка та обласного наркологічного диспансеру.

Клінічною базою кафедри є психіатричні відділення № 1, 2, 6, 18, 21, Центр психосоматичної медицини, Вінницький обласний наркологічний диспансер.

На кафедрі навчаються студенти усіх факультетів та спеціальностей.

Студенти, які навчаються за спеціальностями "Медична психологія" та "Психологічна реабілітація", вивчають на кафедрі 34 дисципліни клініко-психологічного спрямування, серед яких медична психологія, психіатрія та наркологія, психотерапія, психологія спілкування, кризова психологія, диференційна психологія, психологічне консультування, вікова психологія, сексологія та сексопатологія, нейропсихологія та багато інших.

Студентам, які навчаються за спеціальностями "Лікувальна справа" та "Педіатрія", на кафедрі викладаються основи психології та педагогіки (І курс), медична психологія (ІІІ курс) та інноваційний курс "Комунікативні навички лікаря" (V курс).

Майбутні стоматологи вивчають на кафедрі основи психології та педагогіки (І курс), медичну психологію (IV курс), психіатрію та наркологію (IV курс), а також новий курс "Комунікативні навички лікаря" (IV курс).

На кафедрі медичної психології та психіатрії навчаються також всі лікарі-інтерни, незалежно від спеціальності: інтернам лікувального профілю викладається цикл "Медична психологія", інтернам з фармації та клінічної фармації - цикл "Основи психології", а лікарі-психологи проходять на кафедрі повний цикл навчання за фахом "Медична психологія".

Кафедра медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти є одним з провідних в Україні центрів з фахової підготовки лікарів-психологів та спеціалістів з психологічної реабілітації, добре знаним у нашій країні та за її межами.

Завідувач кафедри доктор медичних наук, професор Н.Г. Пшук є автором Національних підручників з медичної психології (українською та англійською мовами). Викладачі кафедри підготували понад 100 навчальних посібників, підручників, методичних розробок з медичної психології та інших клініко-психологічних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Наукові дослідження фахівців кафедри медичної психології та психіатрії охоплюють широкий спектр актуальних проблем сучасної клінічної психології та психіатрії, психотерапії, сексології, наркології, психосоматичної медицини, кризової психології та психіатрії.

Кафедра медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти є одним з провідних наукових центрів України в галузях медико-психологічної та психіатричної науки. За останні три роки викладачами, аспірантами та здобувачами кафедри захищено шість кандидатських дисертацій з наукових спеціальностей "медична психологія" та "психіатрія". У даний час на кафедрі виконується дві докторських і п'ять кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедри здійснюють психологічне консультування, провадять лікувальну роботу з психіатрії, медичної психології, наркології та психотерапії.

На базі кафедри медичної психології та психіатрії створений і активно функціонує Центр психологічної підтримки, який надає безкоштовну психологічну, психокорекційну та психотерапевтичну допомогу студентам і викладачам Вінницького національного медичного університету.

Викладачі кафедри із задоволенням передають свої знання й досвід майбутнім лікарям. Для студентів та інтернів проводяться майстер-класи та заняття з різних напрямків психотерапії (психоаналіз, гештальт-терапія, психодрама, арт-терапія, тілесна терапія та інших). На засіданнях студентського наукового гуртка обговорюються сучасні інноваційні методи психотерапії та психокорекції. Також постійно працюють тематичні групи з різних напрямків психотерапії та клінічної психології. Студенти мають можливість оволодіти навичками психодіагностики, психокорекції, психотерапії, необхідними для майбутньої професійної діяльності.

На кафедрі медичної психології та психіатрії прагнуть активно розвивати студентську науку. Науково-дослідницьким роботам, виконаним студентами за напрямами клінічної та загальної психології і психіатрії, притаманні вдумливість, глибокий аналіз, поєднання сучасних методологічних підходів з високим рівнем осмислення інформації. Тенденцією останніх років є активна участь у наукових дослідженнях не лише майбутніх психологів, а й студентів медичного та стоматологічного факультетів, які демонструють глибокі знання і розуміння різних аспектів психіки людини. 

Наші студенти неодноразово ставали переможцями та призерами Всеукраїнських студентських олімпіад, загальнодержавних і міжнародних наукових конференцій студентів та молодих вчених.

Без знання психології, без вміння знаходити психологічний контакт з пацієнтом, без розуміння тих змін, які накладає хвороба на його психіку, не зможе відбутися лікар будь-якої спеціальності. "Неможливо лікувати тіло, не лікуючи душу" - ці слова мудрого Сократа сьогодні набувають особливої актуальності. Колектив кафедри медичної психології та психіатрії робить усе, аби сучасний лікар гармонійно поєднував високий професійний рівень з глибоким розумінням душевного стану пацієнта, прагнув і вмів надавати йому не лише вузькоклінічну, а й необхідну психологічну допомогу.

 

Штат кафедри

Пшук Наталія Григорівна


завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

З відзнакою закінчила лікувальний факультет Вінницького державного медичного інституту.
З 1980 по 1983 рік працювала лікарем-ординатором, а з 1984 по 1987 рік – завідувачем відділення Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка. З 1987 по 1989 рік навчалась в клінічній ординатурі, а з 1989 по 1991 рік – в очній аспірантурі на кафедрі психіатрії Вінницького медичного інституту. В 1991 році захистила кандидатську, а у 1996 – докторську дисертацію.
З 1991 по 2001 рік працювала на посадах асистента та доцента кафедри психіатрії Вінницького медичного інституту, з 2002 року – професор кафедри.
У 2008 році очолила кафедру медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти.
З ім’ям Н.Г. Пшук пов’язане становлення системи медико-психологічної освіти у ВНМУ. Після створення у 2008 році профільної кафедри медичної психології та психіатрії під керівництвом проф. Н.Г. Пшук був проведений величезний обсяг роботи з науково-методичного забезпечення викладання 39 предметів, що вивчаються на кафедрі, створення необхідної методичної та клінічної бази, впровадження сучасних стандартів освіти з медичної психології.
Проф. Н.Г. Пшук очолює науково-методичну раду навчальних дисциплін медико-психологічного спрямування, є членом науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення Міністерства охорони здоров'я України. Брала участь у створенні стандартів освіти, акредитування та ліцензування з медичної психології та психологічної реабілітації.
Н.Г. Пшук є автором двох Національних підручників з медичної психології, понад 30 підручників та навчальних посібників, майже 300 статей з актуальних питань медичної психології, психіатрії та наркології.
Під керівництвом проф. Н.Г. Пшук підготовлено і успішно захищено 2 докторських і 18 кандидатських дисертацій, виконується дві докторських та ряд кандидатських дисертацій.
Проф. Н.Г. Пшук бере активну участь у діяльності європейських психологічних інституцій, є дійсним членом Європейської Ліги клінічних психологів.
Н.Г. Пшук є фундатором проведення міжрегіональних науково-практичних конференцій з актуальних проблем медико-психологічної та психіатричної науки і практики. Під її керівництвом успішно впроваджуються у практику інноваційні наукові розробки з психіатрії, наркології, медичної психології та психологічної реабілітації.
Проф. Н.Г. Пшук є членом атестаційної комісії щодо визначення кваліфікаційної спроможності Департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації.
Очолює обласний осередок Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України.
Проф. Н.Г. Пшук провадить активну консультативну діяльність на теренах Вінницької, Хмельницької та Черкаської областей, є лікарем-психіатром та медичним психологом вищої кваліфікаційної категорії.

Стукан Людмила Вячеславівна


доцент, завідувач учбовою частиною кафедри, кандидат медичних наук

Лікар-психіатр І категорії, клінічний психолог.
Автор понад 30 наукових робіт, методичних матеріалів та навчальних посібників.
Основні наукові дослідження присвячені невротичним та соціально-стресовим розладам, розробці сучасних методів психокорекції та психотерапії при непсихотичних розладах психіки, а також профілактичних програм для молоді і студентів.
Є сертифікованим психотерапевтом за напрямком "когнітивно-біхевіоральна терапія".
Член Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України.
Організатор психотерапевтичних груп для студентів ВНМУ з соціально-фобічними розладами.

Камінська Анна Олексіївна


доцент, кандидат медичних наук

Автор понад 20 наукових робіт з актуальних питань медичної психології, психокорекції та психотерапії, включаючи публікації у виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі Scopus.
Співавтор навчального посібника з психодіагностики.
Основні напрями наукової та практичної діяльності – сучасні методи психотерапії: психоаналітична психотерапія, психодинамічна психотерапія, арт-терапія, сендплей-терапія, символдрама (катативно-імажинативна терапія), когнітивно-біхевіоральна терапія.
Працює над написанням докторської дисертації.
Має понад 1000 годин особистого досвіду індивідуальної та групової психотерапії.
Є сертифікованим психотерапевтом з групового психоаналізу за стандартами Європейської федерації психоаналітичної психотерапії.
Дійсний член Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України.

Потоцька Ірина Сергіївна


доцент, кандидат психологічних наук

Автор понад 50 наукових робіт у галузях педагогічної та вікової психології, психології організацій, соціальної та медичної психології, в тому числі публікацій у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science.
Системний сімейний психотерапевт, практичний психолог.
Співпрацює з Вінницьким обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань супроводу та підготовки прийомних батьків та батьків-вихователів.
Є членом громадської організації "Центр громадського здоров'я «Незалежність»", що займається профілактикою ВІЛ/СНІДу серед вразливих верств населення міста Вінниці та Вінницької області.
Реалізує спільні проекти з Вінницьким обласним навчально-методичним центром галузі культури, мистецтв та туризму.

Кривоніс Тамара Григорівна


доцент, кандидат медичних наук

Автор понад 20 наукових публікацій, монографій та навчальних посібників з психіатрії та психотерапії.
Викладає студентам 6 курсу, які навчаються за спеціальністю «Медична психологія» предмети «Психотерапія», «Основи психосоматики», «Психотренінг» та «Психологія діяльності медичного працівника».
Основні наукові дослідження присвячені ендогенним та психогенним психічним розладам, розробці сучасних психотерапевтичних підходів до лікування психотичних та непсихотичних захворювань, покращенню соціальної адаптації та ресоціалізації дітей та підлітків.

Кондратюк Алла Іванівна


доцент, кандидат психологічних наук

Автор ряду наукових робіт та навчально-методичних посібників із загальної психопатології та психології.
Основні наукові дослідження присвячені питанням медико-психологічних проблем дезадаптації дітей та підлітків з особливими потребами, і розробці комплексних заходів психотерапевтичного лікування та корекції.
Викладає дисципліну "Загальна психологія" студентам, які навчаються за спеціальністю "Медична психологія".

Белов Олександр Олександрович


доцент, кандидат медичних наук

Лікар-психіатр, клінічний психолог.
Голова обласного осередку Асоціації психіатрів України, член Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України.
Автор понад 40 наукових публікацій, у тому числі у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, навчальних посібників і науково-популярних книг з психіатрії та психології.
Основні наукові дослідження присвячені вивченню клініко-психологічних аспектів різних форм соматичної патології, а також психіатричних та медико-психологічних аспектів афективної патології, кризової психіатрії та психології.
Сферою наукових та практичних інтересів є інтеграція сучасних методів психокорекції та психотерапії в комплексному лікуванні та реабілітації хворих на психічні, психосоматичні та соматичні захворювання.
Працює над виконанням докторської дисертації.
Нагороджений двома Почесними грамотами обласної державної адміністрації та обласної Ради, а також двома Почесними грамотами Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Мартинова Юліанна Юріївна


доцент, кандидат медичних наук

Лікар-психолог І категорії, гештальт-психотерапевт.
Автор наукових робіт, методичних матеріалів.
Основні наукові дослідження присвячені розладам психічної адаптації у пацієнтів із соматичною патологією та розробці комплексних програм медико-психологічної допомоги цим пацієнтам.
Є лікарем-психологом Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І. Пирогова.
Основні напрями практичної діяльності – індивідуальна та групова гештальт-психотерапевтична допомога, супервізійна діяльність, навчально-практичні гештальт-психотерапевтичні програми.

Слободянюк Павло Михайлович


асистент, кандидат медичних наук

Головний лікар Комунального підприємства "Вінницький обласний наркологічний диспансер "Соціотерапія"" (з 1987 року).
Сферою наукових та практичних інтересів є лікування і реабілітація хворих на алкоголізм, наркоманію та інші види хімічних залежностей.
У 2002 році закінчив Академію державного управління при Президентові України. Має ступінь магістра управління охороною здоров'я.
Нагороджений орденом Святого Станіслава ІV ступеня.

Коваленко Ірина Василівна


асистент, кандидат медичних наук

Керівник обласного Центру психосоматичної медицини.
Автор ряду наукових робіт, присвячених актуальним питанням клініки, лікування, реабілітації та профілактики психосоматичних захворювань. Активно впроваджує сучасні методи комплексної терапії та реабілітації при психосоматичній патології в практичну діяльність, є розробником численних методичних документів та рекомендацій.
Організатор щорічних науково-практичних конференцій з актуальних питань психосоматичної медицини "Психосоматика: мультидисциплінарний підхід", які проводяться на базі обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка.
Провадить активну лікувальну та консультативну діяльність, є лікарем-психіатром вищої кваліфікаційної категорії.

Борисенко Олександр Іванович


асистент, кандидат психологічних наук

Автор ряду наукових робіт у галузі практичної психології, а також методичних посібників із загальної психології і педагогіки та медичної психології.
Основні наукові дослідження присвячені проблемам психофізіологічних методів оцінки функціонального стану, вивченню психологічних особливостей хворих на туберкульоз, стану психологічної адаптації студентів-іноземців у вищих медичних закладах освіти, методологічним підходам до викладання психологічних дисциплін студентам-медикам, аналізу психологічних критеріїв адаптації та її оптимізації.

Герасимук Валерія Анатоліївна


асистент

Автор понад 10 наукових робіт у галузі медичної психології, методичних матеріалів.
Сфера наукових інтересів - вивчення психологічних особливостей мікросоціального оточення психічно хворих з ендогенними розладами психіки, якості життя психічно хворих та їх родичів, розробка методів адаптації та соціалізації хворих на різні розлади психіки, а також профілактичних підходів.
Є сертифікованим психотерапевтом з напрямків "Когнітивно-біхевіоральна терапія", лікарем-психологом І категорії.

Руденко Галина Сергіївна


асистент

Автор ряду наукових робіт, присвячених вивченню органічної патології нервової системи, а також методичних матеріалів з нейропсихології, сексології та сексопатології.
Основні напрямки наукових досліджень - вивчення якості життя хворих на неврологічну патологію, зокрема, на хворобу Паркінсона, а також розробка сучасних методів лікування та реабілітації при цій патології.

Мазур Олена Вікторівна


асистент

Автор 18 наукових статей у галузі психіатрії та медичної психології. Основним напрямком наукових досліджень є особливості діагностики та лікування депресивних розладів органічного походження.
Провадить психіатричне консультування пацієнтів обласного Центру психосоматичної медицини.

Мацько Наталія Григорівна


асистент

Автор понад 10 наукових робіт у галузі клінічної психології.
Основний напрямок наукових досліджень присвячений вивченню особливостей психоемоційного реагування в учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб, розробці шляхів корекції та профілактики посттравматичних розладів психіки.
Провадить психологічне консультування та психодіагностику, надає медико-психологічну допомогу пацієнтам клінічних відділень Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. О.І. Ющенка та студентам Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Ільницький Генріх Олегович


Викладач-стажист

Лікар-психолог. Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.
Неодноразовий переможець і призер Всеукраїнських студентських олімпіад з медичної психології та психіатрії, а також наукових конференцій студентів та молодих вчених.
Сферою наукових та практичних інтересів є застосування сучасних методів психотерапії та психокорекції у дитячій та дорослій практиці.
Працює над виконанням дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.

Новини

Студенти - медичні психологи склали Державний іспит
01.06.2020
71

1 червня студенти 6 курсу, які навчалися за спеціальністю «медична психологія», склали Державний іспит з психіатрії та медичної психології. З урахуванням ви

Віта
07.08.2019
71
Вітаємо призера Всеукраїнської
27.04.2017

Література, що видана кафедрою