Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Біологічна практика_Фізіологія людини і тварини (спеціальність біологія)2020 Методичні вказівки для практичних занять_Генетика(спеціальність біологія) 2019 Методичні вказівки для практичних занять_Генетика(спеціальність біологія) 2020 Методичні вказівки до практичних занять_Основи сучасної біомедицини 2020 Методичні вказівки з фізіології людини і тварини (спеціальність біологія) 2020 Методичні рекомендації_Основи біології людини 2019 Перелік література _Основи біології людини Перелік література_Основи сучасної біомедицини Перелік літератури_інформаційні ресурси з дисціпліни_Генетика Перелік літератури_Фізіологія людини і тварини (спеціальність біологія)2020 Робоча програма_Генетика(спеціальність біологія) 2019 Робоча програма_Генетика(спеціальність біологія) 2020 Робоча програма_Основи біології людини 2019 Робоча програма_Основи сучасної біомедицини 2020 Робоча програма_Фізіологія людини і тварини (спеціальність біологія)2020 Силабус_Генетика(спеціальність біологія) 2020 Силабус_Основи сучасної біомедицини 2020 Силабус_Фізіологія людини і тварини (спеціальність біологія)2020 Тематичний план лабораторної практики_Генетика(спеціальність біологія) 2019 Тематичний план лабораторної практики_Генетика(спеціальність біологія) 2020 Тематичний план лекцій_Основи біології людини 2019 Тематичний план лекцій_Основи сучасної біомедицини 2020 Тематичний план практичних занять з фізіології людини і тварини (спеціальність біологія) 2020 Тематичний план практичних занять_Генетика(спеціальність біологія) 2019 Тематичний план практичних занять_Генетика(спеціальність біологія) 2020 Тематичний план практичних занять_Основи біології людини 2019. Тематичний план практичних занять_Основи сучасної біомедицини 2020 Тематичний план самостійних робіт_Основи сучасної біомедицини 2020 Тематичний план самостійної роботи аспіранта з фізіології людини і тварини (спеціальність біологія) 2020 Тематичний план самостійної роботи_Генетика(спеціальність біологія) 2019 Тематичний план самостійної роботи_Генетика(спеціальність біологія) 2020 Тематичний план самостійної роботи_Основи біології людини 2019

Силабус

СИЛАБУС «СПОРТИВНА МЕДИЦИНА» медицина 4 курс СИЛАБУС «Фізична реабілітація та ерготерапія. Спортивна медицина та психологія спорту» Медична психологія 4 курс СИЛАБУС «ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА» стоматологія 4 курс 22-23 силабус «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» медицина - 1 курс 23-24 силабус «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» медицина - 2 курс 23-24 силабус «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» медична психологія - 1 курс 23-24 силабус «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» медична психологія - 2 курс 23-24 силабус «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» педіатрія - 1 курс силабус «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» педіатрія - 2 курс силабус «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» стоматологія - 1 курс 23-24 силабус «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» стоматологія - 2 курс 23-24 силабус «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» Терапія та реабілітація - 1 курс 23-24 силабус «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» фармація - 1 курс 23-24 силабус «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» фармація - 2 курс 23-24 Силабус ВК 1 курс педіатрія " Основи здорового способу життя" Силабус ВК 1 курс медична психологія "Засади здорового способу життя" Силабус ВК 1 курс стоматологія " Основи здорового способу життя" силабус ВК 1 курс фармація " Основи здорового способу життя" СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ СПОРТИВНА МЕДИЦИНА З ОСОБЛИВОСТЯМИ ДИТЯЧОГО ВІКУ 4 курс Силабус немедикаментозні методи лікування та реабілітації 6 курс медицина силабуси 1 курс ВК медицина "Основи здорового способу життя" Силлабус НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ДИТЯЧОГО ВІКУ 6 курс

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Спорт – це стиль життя і улюблена справа кожного з нас, це дивовижний і прекрасний світ, в якому володарюють грація і пластика, мужність і витривалість, спритність і сила.

 

В теперішній час кафедра спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації нараховує 22 співробітника.

 

Завідувач кафедри

Сарафинюк Лариса Анатоліївна – професор, д.б.н.

 

Штат кафедри

Романенко Олександр Іванович – завуч, старший викладач, МСУМК 

Качан Василь Васильович – доцент, к.мед.н. 

Лежньова Олена Василівна – доцент, к.мед.н.

Онищук Вікторія Євгенівна - доцент, к.фіз.вих.і с.

Кириченко Юрій Васильович – доцент, к.мед.н.

Якушева Юлія Іванівна – доцент, к.б.н., МСУ

Андрощук Ольга Василівна- доцент, к.мед.н. 

Городецька Олександра Олександрівна - доцент, к.н.фіз.вих. і сп.

Лисюк Сергій Павлович – старший викладач 

Мичковська Лідія Іванівна – старший викладач 

Сорокіна Наталія Олексіївна – старший викладач, МСУ 

Кулібаба Сергій Олександрович – старший викладач, МСУ 

Мельник Олександра Володимирівна – викладач 

Іванова Євгенія Іванівна – викладач 

Лісчишин Генадій Володимирович – викладач 

Дусь Сергій Валерійович – старший викладач

Петрук Іван Валерійович – викладач

Церковнюк Тетяна Олександрівна – старший лаборант 

Крижановський Олександр Олександрович – старший лаборант 

Осадчук Альона Анатоліївна – старший лаборант

Іванов Ростислав Олегович - старший лаборант, аспірант кафедри

 

 

 

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Викладачі кафедри проводять навчальні заняття з широким спектром дисциплін на багатьох факультетах:

«Фізичне виховання» - для студентів І та ІІ курсів медичних факультетів №1 та №2, стоматологічного, фармацевтичного факультетів.

«Адаптивна фізична культура» - для студентів І курсу спеціальності терапія та реабілітація.

«Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях опорно-рухового апарату» - для студентів ІІ курсу спеціальності терапія та реабілітація.

«Фізична реабілітація та спортивна медицина» - для студентів ІV курсу стоматологічного факультету.

«Спортивна медицина» - для студентів ІV курсу медичних факультетів №1 і №2 спеціальності медицина.

«Спортивна медицина з особливостями дитячого віку» - для студентів ІV курсу медичного факультету №2 спеціальності педіатрія.

«Фізична реабілітація та ерготерапія. Спортивна медицина та психологія спорту»» - для студентів ІV курсу медичного факультету №2 спеціальності медична психологія, медична та психологічна реабілітація.

«Клінічна практика з терапії та реабілітації при порушеннях системи опори та руху» - для студентів ІІ курсу спеціальності терапія та реабілітація.

 

ВИБІРКОВІ КУРСИ:

«Засади формування здорового способу життя» - для студентів І курсу всіх факультетів.

«Теорія та методика фізичного виховання» - для студентів І курсу спеціальності терапія та реабілітація.

«Основи валеології» - для студентів І курсу спеціальності терапія та реабілітація

«Основи здорового способу життя» - для студентів ІІ курсу медичних факультетів.

«Масаж загальний і самомасаж. Лікувально-реабілітаційний масаж. Спортивний масаж» - для студентів ІІ курсу спеціальності терапія та реабілітація.

«Фізичне виховання (гімнастика, види оздоровчого фітнесу)» - для студентів ІІІ курсу спеціальності медицина та студентів ІІ курсу спеціальності терапія та реабілітація.

«Немедикаментозні методи лікування та реабілітації» - для студентів VI курсу спеціальності медицина.

«Немедикаментозні методи лікування та реабілітації з особливостями дитячого віку» - для студентів VI курсу спеціальності педіатрія.

 

Заняття проводяться також для англомовних студентів.

Лікувально-консультативна робота спеціалістами кафедри проводиться на базі Військово-медичного клінічного центру центрального регіону МО України, лікарні ШМД та профспілкового санаторію «Хмільник».

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру фізичного виховання було створено в післявоєнні роки. З 1944 р. до 1946 р. був курс фізичного виховання при кафедрі військової підготовки, в 1947 році створена самостійна кафедра фізичного виховання, яку очолив М.П. Сірокуз.

З 1950 до 1972 року кафедрою керував П.Г. Дмитренко (фото 1). З ім’ям Павла Григоровича пов’язано створення колективу кафедри і спортивної бази інституту. В цей час викладачі кафедри разом із студентами приймали участь у будівництві легкоатлетичного стадіону, 2 волейбольних і 2 баскетбольних майданчиків. У підвальному приміщенні морфологічного корпусу інституту був обладнаний єдиний у місті в ті роки 50–метровий стрілецький тир.


Фото 1. З 1950 до 1972 року завідувач кафедри  П.Г. Дмитренко.

 

З 1972 до 1977 року кафедру очолив випускник Вінницького медичного інституту, почесний майстер спорту О.Н. Іванов (фото2).

Фото 2. З 1972 до 1977 та з 1983 року до 2011 року завідувач кафедри О.Н. Іванов.

 

В 1977 році кафедру очолив випускник Вінницького медичного інституту, майстер спорту з важкої атлетики А.І. Шрамко (фото3).

Фото 3. З 1977 до 1983 року завідувач кафедри А.І. Шрамко.

 

З 1983 року до 2011 року знову завідував кафедрою кандидат медичних наук, доцент О.Н. Іванов.

02.02.2011 року очолила кафедру професор, доктор біологічних наук Л.А. Сарафинюк, яка плідно працює завідувачем кафедри фізичного виховання та ЛФК  і по теперішній час (фото 4). 

Фото 4. З 2011 року завідувач кафедри професор Л.А. Сарафинюк.

 

Кафедра фізичного виховання з 1951 року почала співпрацювати з курсом лікувальної фізкультури та спортивної медицини (ЛФК і СМ). Завідував курсом доцент Б.Г. Бажанов. З 1961 по 1965 роки курс очолював доцент Г.І. Романов.    З 1966 по 1980 рік курсом завідувала доцент Л.В. Малишева. За період її завідування проводилась навчально-методична, лікувально-профілактична і учбова робота зі студентами V та VI курсів. З 1980 по 2000 рік курсом ЛФК і СМ завідував доцент О.К. Остафійчук. Він був членом атестаційної комісії обласного управління охорони здоров'я і консультантом з питань ЛФК і СМ в ОЛФД. З 2000 року по 2010 рік завідував даним курсом доцент В.В. Качан (фото 5).

Фото 5. Викладачі курсу ЛФК і СМ (зліва направо): доцент О.Н. Іванов, доцент О.К. Остафійчук, доцент В.В. Качан.

 

На варті здоров’я, залучення до здорового способу життя, розвитку досягнень, спортивної майстерності завжди був і стоїть сьогодні професіонально потужний колектив кафедри фізичного виховання та ЛФК.

Великий внесок в розвиток спортивної бази кафедри і створення умов для підготовки спортсменів зробив Я.С. Сагінур, який з 1962 до 1969 року був директором стадіону, а з 1969 до 1993 року був завідуючим спортивного корпусу. Я.С. Сагінур був одним із засновників будівництва спортивно–оздоровчого табору на березі Чорного моря в Одеській області. Це табір став до ладу в 1967 році.

В 1983 році викладачі кафедри разом із студентами на чолі з доцентом О.Н.  Івановим прийняли активну участь у будівництві спортивно–оздоровчої бази у Вінницькій області на березі Ладижинського водосховища. Необхідно відзначити, що суттєвий вклад в розбудову спортивної бази внесли старший викладач кафедри Ю.Д. Побережець і асистент Г.М. Кудрін. Ю.Д. Побережець (фото 6) щороку призначався директором даної установи, організовував поточний ремонт та відпочинок співробітників та студентів університету. Слід зазначити, що Юрій Данилович майже протягом 30–ти років виконував обов’язки завуча кафедри. Був лауреатом художньої самодіяльності університету. Пішов з життя в 2009 році.

Фото 6. Старший викладач кафедри Ю.Д. Побережець.

 

Старший викладач В.Т. Жуковський протягом 35–ти років у літній період виконував обов’язки директора спортивно–оздоровчого табору в селі Приморське Одеської області. Щороку на весні разом зі студентами проводив ремонтні роботи і готував табір для спортивно–оздоровчої діяльності.

Викладачі кафедри успішно виконували не лише навчально–методичну, але й тренерську роботу.

У 1973 році жіноча збірна команда інституту з баскетболу посіла перше місце у фіналі Спартакіади СРСР серед медичних ВУЗів. Цю команду тренував Могилевиць В.Г, який пропрацював з 50–х років на кафедрі старшим викладачем, був головою спортивного клубу, а також вів секцію шахів. Пішов з життя в 2015 році (фото 7).

Фото 7. Чемпіон Спартакіади медичних ВУЗів СРСР з баскетболу разом зі своїм тренером, старшим викладачем В.Г. Могилевцем (1973 рік ).

 

В 1973 році і 1975 році чемпіоном Спартакіади медичних вузів СРСР стала чоловіча баскетбольна команда інституту (фото 8).

 

Фото 8.Трьохразовий чемпіон Спартакіади медичних ВУЗів СРСР команда інституту з баскетболу (1973 – 1975 роки ).

Тренував команду випускник нашого інституту, кандидат в майстри спорту, завідувач науково-дослідного центру інституту професор Б.Й. Коган (фото 9).

Фото 9.Тренер збірної команди з баскетболу проф. Б.Й. Коган. 

 

Б.Й. Коган закінчив факультет фізичного виховання Вінницького педінституту, а потім закінчив і Вінницький медичний інститут. Довгий час працював асистентом кафедри нормальної анатомії і тренував збірну команду інституту з баскетболу, яка під його керівництвом стала триразовим чемпіоном Спартакіади медичних вузів СРСР. Захистив кандидатську дисертацію, створив і очолив Проблемну лабораторію, захистив докторську дисертацію, став професором. Він підготував більше 20–ти кандидатів наук, декілька докторів медичних наук.

Кожен рік у честь пам’яті Бориса Йосиповича Когана проводилися баскетбольні турніри, а з 26.08.2015 року щорічно у спортивному комплексі кафедри фізичного виховання та ЛФК проводяться Всеукраїнські змагання з баскетболу серед чоловічих команд ( фото 10).

 

Фото 10. Призери ІІІ Всеукраїнського турніру з баскетболу серед чоловічих команд пам’яті Бориса Когана.

Постійно високих показників в спорті досягала жіноча збірна команда інституту з волейболу, яку в свої часи очолювали старший викладач Н.К. Артюх, асистент кафедри О. Долгополов, доцент О.Н. Іванов.

Під керівництвом старшого викладача Жуковського В.Т. команда легкоатлетів досягала високих результатів в Спартакіадах медичних вузів України та СРСР (фото 11).

Фото 11. Збірна команда інституту з легкої атлетики – другий призер Спартакіади медичних вузів СРСР (1983 рік). 

 

За весь час роботи на кафедрі плідну тренерську роботу проводив В.Т. Жуковський, він підготував збірну команду Вінницької області з естафетного бігу 4 × 400 м, які у 2008 р. стали рекордсменами області (3.08,15), серед яких були 2 студента нашого ВУЗу: Гончарук Віктор і Бригинда Володимир та були багаторазовими призерами чемпіонатів України. 

Спортивно-масову  роботу в університеті проводив спортивний клуб на чолі зі старшим викладачем кафедри Г.В. Філіповим, до речі, він очолював спортивний клуб з 1987 року. Був тренером з кульової стрільби і завідував стрілецьким тиром, довгий час тренував секцію з жіночого футболу. Був директором спортивно–оздоровчої бази «Сосновий бір». Працюючи до останнього дня, передчасно пішов з життя в червні 2015 року.

Постійне піклування про розвиток фізичної культури і спорту в нашому вищому навчальному закладі здійснював ректорат, профспілкова організація, декани факультетів та особисто ректори.  

Щорічно в університеті кафедра проводять три Спартакіади, серед яких Спартакіада першокурсника з 4–х видів спорту; Спартакіада серед мешканців гуртожитків з 4–х видів спорту і Спартакіада університету серед курсів та факультетів з 5–х видів спорту. Кожного навчального року проводиться осінній та весняний легкоатлетичний крос.

Підсумки спортивно-масової роботи в університеті за рік підводяться на спортивно-художньому Новорічному вечорі, в якому приймають участь всі викладачі та ведучі студенти-спортсмени (фото 12).

Фото 12. Колектив кафедри на спортивно-художньому Новорічному вечорі.

Успішними спортсменами у минулому були викладачі нашого університету, серед них професори В.А. Кириленко, М.С. Пушкар, Б.М. Пухлик, Ю.М. Фурман, Т.А. Кадащук, В.С. Школьников, доценти В.С. Компанець, Г.М. Смолякова, О.К. Остафійчук, В.В. Качан, В.О. Єрмольєв, С.А. Іванова, І.Н. Ошовський, М.А. Березняк, Г. Легін, асистент Н.У. Тимчук та інші.

За останні роки кафедра поповнилася видатними спортсменами, які працювали та до цього часу працюють викладачами фізичного виховання: Лисюк С.П., МСУМК Соколовський А.В., МСУМК Романенко О.І., МСУ Сорокіна Н.О., доцент, к.б.н., МСУ Якушева Ю.І., МСУ Кулібаба С.О. 

Лисюк Сергій Павлович – рекордсмен Вінницької області з метання списа (70 м 38 см), старший викладач, тренер легкоатлетичної команди (група метання) ВНМУ ім. М.І.Пирогова з 1986 р. (фото 13). Підготував багаторазового чемпіона медичних вузів СРСР Власюка Геннадія Анатолійовича в штовханні ядра (1988–1991 р.р.).

Фото 13. Лисюк С.П.

 

 

Під керівництвом доц. Якушевої Ю.І. команда «Добродій – Медуніверситет– ШВСМ» приймає участь у чемпіонаті України з волейболу серед жінок Супер ліги; з 10 по 14 січня 2022 року вони приймали участь у Міжнародному турнірі з волейболу Eastern Mediterranean University, який відбувся на острові Кіпр, були зустрічі з партнерами з Folkuniversitetet (м. Упсала, Швеція ), які проводили тренінги та семінари в рамках проектів Еразмус Спорт.

Під керівництвом доц. Якушевої Ю.І. молодіжна волейбольна жіноча збірна України U21, виїхала 10 квітня на навчально-тренувальний збір в Австрію (м. Штайнбрун), де готувалися до відбіру на чемпіонат Європи. І вже 18-21 травня в Польщі виборили путівку до фінальної частини континентальної першості (чемпіонат Європи – 2022). Фінальний етап чемпіонату Європи пройшов з 12 по 17 липня в двох італійських містах – Черіньолі та Андрії, де команда виборола 5 місце на чемпіонаті Європи – 2022. Підготовка до фінального етапу чемпіонату Європи відбувалася на базі спортивного корпусу кафедри.

Фото 14. Якушева Ю.І.

 

                                             

Фото 15. Команда «Білозгар – Медуніверситет».

 

Сорокіна Наталія Олексіївна – майстер спорту України з легкої атлетики викладач, чемпіон СРСР з легкої атлетики (стрибки у довжину, 1991р. ), фіналіст Всесвітньої Універсіади (2003 р.); чемпіон Європи та світу серед ветеранів (2010–2015р.р.), рекордсмен Вінницької області з бігу на 100 м (11,6 с), член збірної команди України серед ветеранів, тренер легкоатлетичної команди (спринтерський біг) ВНМУ ім. М.І. Пирогова з 2010 р. (фото 17).

                                                                           

Фото 16. Сорокіна Н.О. 

 

Романенко Олександр Іванович – майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики (спортивна ходьба). З 2009 – 2014 рік був в складі збірної команди України з легкої атлетики. Багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України та Європи, неодноразовий учасник Кубків Світу та Європи, рекордсмен Вінницької області зі спортивної ходьби на 50 км (3:58:31). З 2014 року викладач кафедри фізичного виховання та ЛФК ВНМУ ім. М.І. Пирогова, завуч, старший викладач, тренер з легкої атлетики та жіночого футболу (фото 18). 

                                         

Фото 17. Романенко О. І.

 

Кулібаба Сергій Олександрович – майстер спорту України (греко-римська боротьба), старший викладач, тренер з греко-римської боротьби, підготував призерів та чемпіонів області та України з греко-римської та вільної боротьби, підготував 2 студентів ВНМУ, які отримали звання Майстри спорту з греко-римської та вільної боротьби.

                 

Фото 18. Кулібаба С. О.

 

Збірна команда викладачів ВНМУ вже 10 років поспіль виборює 1–3 місце з 6 видів спорту, які проводяться серед викладачів ВНЗ Вінницької області (фото 20).

 

Фото 19. Збірна команда викладачів з волейболу ( 2015 рік ).

 

На кафедрі  під керівництвом викладачів–тренерів працюють спортивні секції з таких видів спорту:

-                     Баскетбол

-                     Волейбол

-                     Настільний теніс

-                     Шахи

-                     Легка атлетика

-                     Боротьба греко–римська

-                     Плавання

-                     Футбол

 

Студенти, які займаються в секціях і входять до складу збірної команди університету з різних видів спорту щорічно приймають участь у змаганнях обласного та всеукраїнського рівня.

За останні 10–ть років за підсумками Універсіади серед студентів закладів вищої освіти Вінницької області ВНМУ ім. М.І. Пирогова займає призові місця.

Починаючи з 2011 р. на кафедрі працює науково–студенський гурток «Фізичне виховання, спортивна медицина та фізична реабілітація». Щорічно кращі студенти беруть участь у Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку».

Матеріально-технічна база кафедри постійно вдосконалюється. В 1969 році було споруджено новий спортивний корпус з трьома залами, де постійно проводиться багато спортивних змагань різного рівня. Створено та обладнано нові навчальні аудиторії.

Спортивно-навчальний корпус – один з найскладніших об'єктів університету. Його потужна спортивна база повністю відповідає головному завданню цього підрозділу: проведення планових занять з фізичного виховання 1 та 2 курсів, підвищення спортивної майстерності студентів, проведення навчально–тренувальних занять зі студентами 1– 6 курсів та інтернів, масових спортивних та оздоровчих заходів.

 • Спортивна база має :

-    Зал для ігрових видів спорту.

-    Гімнастична зала.

-    Зала єдиноборств та тренажерів.

-    Стадіон.

З 2012 року був розпочатий капітальний ремонт спортивного навчального корпусу.

Також є новим в університеті, який був побудований у 2020 році, багатофункціональний спортивний комплекс призначений для проведення  занять з фізичного виховання та тренувань з волейболу, баскетболу, великого тенісу та легкої атлетики. Є майданчик призначений для проведення занять з фізичного виховання та  тренувань з міні-футболу. Мають спеціальне покриття зі штучної трави, огороджені сіткою. Встановлено гімнастичний комплекс, що включає дев’ять вертикальних опорних стовпів, рукохід, чотири перекладини, пару гімнастичних кілець і спортивні бруси. Також є 8 вуличних тренажерів для занять фізичними вправами на свіжому повітрі: гребний тренажер; орбітрек; гіперекстензія; для жиму ногами; для жиму від грудей, верхня тяга; для пресу з упором на руки; для черевного пресу; батерфляй. Спортивний комплекс виготовлений зі спеціального наливного гумового покриття, на якому легко рухатися і воно має оптимальні функціональні характеристики, зокрема високу міцність та зносостійкість, протиковзну поверхню, що знижує ризик травмування під час проведення занять з фізичного виховання т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

З

Штат кафедри

Сарафинюк Лариса Анатоліївна


зав. кафедри, д.б.н., професор

Завідувач кафедри фізичного виховання та лікувальної фізичної культури Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, доктор біологічних наук, професор.
Народилась 17.09.1966 року у м .Вінниці, закінчила у 1988 р. природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М.Островського з відзнакою. З 1996 по 1999 р. р. навчалася у цільовій аспірантурі з відривом від виробництва при науково-дослідному центрі ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 1999 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності нормальна анатомія на тему "Сомато-вісцеометрична характеристика акробаток і дівчаток, які не займаються спортом".
У грудні 2002 року отримала вчене звання доцента кафедри анатомії і фізіології. У травні 2004 року їй присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності нормальна анатомія.
З 2000 р. працювала доцентом кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського та за сумісництвом старшим науковим співробітником науково-дослідного центру ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Вперше в Україні Сарафинюк Л.А. розробила навчальну програму зі спортивної морфології та опублікувала навчально-методичні посібники з даної навчальної дисципліни. Л.А. Сарафинюк була відповідальним виконавцем наукових тематик ВНМУ ім. М.І. Пирогова "Розробка нормативних критеріїв здоров'я різних вікових та статевих груп населення на основі вивчення антропогенетичних та фізіологічних характеристик організму з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань (підлітковий вік)", та "Розробка нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та статевих груп населення (юнацький вік, серцево-судинна система)".
У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за двома спеціальностями: нормальна анатомія та фізіологія людини і тварин на тему: "Вікові та статеві закономірності змін гемодинаміки в залежності від конституціональних характеристик організму".
З лютого 2011 року Л.А. Сарафинюк – завідувач кафедри фізичного виховання та лікувальної фізичної культури. Навчально-методична робота проводилася на 4 курсі медичного факультету та на 3 курсі стоматологічного факультету, включаючи лекційний курс. Рішенням Вченої Ради від 25.10.2012 року було присвоєно наукове звання професор. Впродовж своєї наукової діяльності Сарафинюк Лариса Анатоліївна підготувала 5 кандидатів медичних і біологічних наук, надавала консультативну допомогу під час виконання понад десятка дисертаційних робіт. Опубліковано 196 наукових та навчально-методичних праць, із них 11 навчально-методичних посібників і 109 статті у фахових виданнях (із них 8 у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, або Web of Science), та отримано 8 деклараційних патентів на корисну модель України.
Напрями наукових інтересів: інтегративна антропологія та спортивна морфологія, спортивна медицина, морфо-функціональні особливості серцево-судинної системи, конституціональні особливості організму людини у різні періоди онтогенезу.
Лариса Анатоліївна є членом спеціалізованих вченої ради Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова, членом редакційних колегій журналів "Вісник Вінницького національного медичного університету", "Вісник морфології", "Biomedical and Biosocial Anthropology", "Вісник проблем біології і медицини".
Проф. Сарафинюк Л.А. була головою акредитаційної комісії по ліцензуванню ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» у галузі знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», наказ МОН №79-А від 21.06.2016.
Проф. Сарафинюк Л.А. голова проектної групи та на даний час є гарантом освітньо-наукової програми третього рівня для отримання ступеня доктор філософії (галузь знань 09 біологія) ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
За високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток медичної освіти нагороджена Подякою МОЗ України, а за особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту Вінниччини нагороджена грамотами Міської державної адміністрації Вінницької області.

Романенко Олександр Іванович


завуч, ст. викладач, МСУМК


Романенко Олександр Іванович, викладач.
Народився 26 червня 1981 р., м. Коростень Житомирської області. В 1998 році закінчив Коростенську ЗОШ № 12. В 1998 році вступив до Вінницького державного педагогічного університету на факультет фізичного виховання, який закінчив 2003 році з відзнакою. З 2009 – 2014 рік був в складі збірної команди України з легкої атлетики.
Багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України та Європи. Неодноразовий учасник Кубків Світу та Європи. Рекордсмен Вінницької області зі спортивної ходьби на 50 км.
З 2014 року викладач кафедри фізичного виховання та ЛФК ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Тренер з легкої атлетики та жіночого футболу.
Тренування:
(легка атлетика)
понеділок, середа, п'ятниця 17.00-18.30
(жіночий футбол)
понеділок, середа
18.55-20.25

Качан Василь Васильович


доцент, к.м.н.

Народився 06.06.1941 року, в м. Вінниця в сім’ї службовців.
В 1948 році вступив у Вінницьку середню школу № 11 і яку закінчив в 1958 р.
В 1959 році вступив на І курс лікувального факультету Вінницького медичного інституту імені М.І.Пирогова і в 1965 році по закінченню отримав спеціальність лікар-терапевт. З 1965 року по 1966 рік працював лікарем в Тульчинській ЦРЛ.
З 1966 по 1968 роки навчався в клінічній ординатурі при Вінницькому медичному інституті. З 1968 року по 1970 роки працював лікарем будинку фізкультури „Авангард”,
З 1970 року по теперішній час працюю викладачем Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.
В 1988 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю „нормальна фізіологія” при Тартуському університеті по темі: „ Стомлення і тренування при ізометричних вправах за участі великих м’язових масивів”. В 1992 році отримав посаду доцента кафедри фізвиховання та ЛФК, яку займаю до сьогоднішнього часу.
Маю 27 раціоналізаторських пропозицій, 90 друкованих робіт, авторське свідоцтво на дослід, навчально-методичний посібник.

Лежньова Олена Василівна


доцент, к.м.н.

Лежньова Олена Василівна доцент, к.м.н.
Народилась 02. 01.1978 року в м. Вінниця. З 1985 по 1995 роки навчалась в ЗОШ № 19. В 1995 році вступила на лікувальний факультет Вінницького державного медичного університету ім.. М. І. Пирогова, який закінчила у 2001 році за спеціальністю «лікувальна справа».
З 2001 по 2002 роки проходила інтернатуру в Липовецькій ЦРЛ, по закінченню якої отримала спеціальність «лікар-педіатр». З 2002 по 2005 роки працювала старшим лаборантом кафедри фтизіатріі ВНМУ ім. М. І. Пирогова. З 2007 року по теперішній час працює асистентом кафедри фізичного виховання та ЛФК ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Має 33 друкованих роботи, патент на корисну модель «Спосіб моделювання нормативних реографічних параметрів центральної гемодинаміки у волейболістів, борців, легкоатлетів і футболістів юнацького віку». В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості будови тіла та показників центральної гемодинаміки у спортсменів різних видів спорту» з спеціальності 14.03.01 – нормальна анатомія. З 2014 року доцент кафедри.

Онищук Вікторія Євгенівна


доцент, к.фіз.вих.і с.

Навчання:
2007 р. - закінчила магістратуру Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю
«Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура».
2007-2009 рр. – лаборант кафедри фізичного виховання Вінницького
державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
2009-2012 рр. – аспірант кафедри медико-біологічних основ фізичного
виховання і фізичної реабілітації Вінницького державного педагогічного
університету ім. М. Коцюбинського.
2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Застосування
ендогенно-гіпоксичного дихання в системі реабілітації студентів з
бронхіальною астмою» (спеціальність 24.00.03 – фізична реабілітація).
2014 р. – старший викладач кафедри медико-біологічних основ
фізичного виховання і фізичної реабілітації Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
2019 р. – на посаді доцента кафедри медико-біологічних основ
фізичного виховання і фізичної реабілітації Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.
2021 р. – доцент кафедри медико-біологічних основ фізичного
виховання і фізичної реабілітації Вінницького державного педагогічного
університету ім. М. Коцюбинського.
2023 р. - доцент кафедри фізичного виховання та ЛФК Вінницького
національного медичного університету ім. М. Пирогова.
Наукові інтереси :
 фізична терапія, ерготерапія.
 автор понад 60 наукових праць з них 3 статті опубліковано в базі
«Scoups» та 3 в базі «Web of Science».
 співавтор двох авторських свідоцтва.
 підготувала учасників Всеукраїнської студентської Олімпіади «Фізична
терапія, ерготерапія» (Драпак С., Бойко Р., 2017 р., Домбровська З.,
Назаренко В., 2018 р. Сарбаш Л., Корженко В., 2019 р.)», які були
номіновані грамотами за кращі практичні професійні вміння та
навички.
 підготувала переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових
робіт зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» Здебського О. (м.
Суми, І місце, 2020 р.).
 підготувала призерів ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт
зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» Романовського А. та
Рекуляк А.(м. Чернівці, ІІІ місце, 2021 р.)

 підготувала два наукових проекти прикладного дослідження на тему:
«Оптимізація процесу удосконалення фізичного стану учнівської та
студентської молоді шляхом застосування комплексних програм
фізичного виховання» (2018 р., 2019 р. м. Київ).
Стажування:
 стажування на базі факультету наук про здоров’я в університеті
«Вища школа економії і інновації» та «Люблінський парк
наукових технологій» (м. Люблін, Польща) з 12.06.2017 по
12.12.2017 рр.
 на кафедрі фізичної реабілітації у Прикарпатському
національному університеті імені Василя Стефаника (м. Івано-
Франківськ) з 01.112018 по 31.109.2018 рр.
 дистанційне стажування за «Програмою Міжнародного
підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних
працівників та працівників закладів освіти за темою
«Використання дистанційних засобів навчання для підготовки
фахівців спеціальності фізична терапія, ерготерапія» на прикладі
платформ ZOOM та MOODLE. 2020 р., 2021 р.
Громадська діяльність:
 член ГО Українського фізіологічного товариства ім..
П.Г.Костюка.
 діючий експерт Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти.
 член апеляційної конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична
терапія, ерготерапія» (м. Суми, 2020 р.).
 опонент дисертаційної роботи Петрухнова О.Д. на тему:
«Комплексна фізична реабілітація студентів, хворих на
хронічний бронхіт у період реконвалесценції» (м. Київ, 2021 р.).
Нагородження:
 Подяка Вінницького державного педагогічного університету
імені М. Коцюбинського вагомі успіхи в освітній та науковій
роботі (2018 р., 2019 р., 2020 р.)
 Подяка Міністерства освіти і науки України за підготовку
переможця ІІ туру Здебського О. у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична терапія,
ерготерапія», серед закладів вищої освіти (м. Суми, 2020 р.)
 Подяка Вінницького державного педагогічного університету
імені М. Коцюбинського за ефективну організацію науково-
дослідної роботи студентів Вінницького державного
педагогічного університету імені М. Коцюбинського (2021 р.).

 Подяка Міністерства освіти і науки України за підготовку
призерів ІІ туру Романовського А., Рекуляк А. у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична
терапія, ерготерапія», серед закладів вищої освіти (м. Чернівці,
2021 р.).

Городецька Олександра Олександрівна


доцент, доктор філософії

Народилася 16 січня 1986 року.
Навчалась в 21 школі м.Вінниця. В 2003 році вступила у Вінницький соціально-економічний інститут на спеціальність «фізична реабілітація».
З відзнакою завершила навчання та отримала диплом бакалавра фізичної реабілітації, викладача фізичної культури (2007); магістра фізичної реабілітації, викладача вищого навчального закладу (2008).
З 2008 року працювала на посаді асистента кафедри фізичної реабілітації Вінницького соціально-економічного інституту
В 2009 році – вступила до аспірантури Вінницького державного педагогічного університету ім.М. Коцюбинського. У 2018 – захистила кандидатську дисертації за спеціальністю 24.00.02 – «фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» та отримала атестат доктора філософії, кандидата наук з фізичного виховання і спорту.
Маю 13 років викладацької діяльності, з них: 5 років на посаді асистента, 4 на посаді викладача, 3 роки на посаді доцента кафедри медицини та реабілітації (Вінницький соціально-економічний інститут).
Проходила курси за наступними програмами: «Масаж та м᾿якотканинні техніки мануальної терапії»; «Клінічна вертебрологія»; «Кінезітерапія в програмах реабілітації» та отримала відповідні сертифікати.
Пройдено науково-педагогічне стажування за фахом «медичні науки»(Люблінський медичний університет).
Для здобувачів напряму підготовки «Фізична реабілітація» та «Фізична терапія, ерготерапія» викладала наступні дисципліни: «Лікувальна фізична культура», «Масаж лікувальний, загальний та реабілітаційний», «Біомеханіка», «Фізіологія рухової активності», «Теорія та технології фізичної реабілітації», «Онтокінезіологія», «Основи здорового способу життя», «Методика навчання основ здоров᾿я», «Загальна теорія здоров᾿я та основи медичних знань», «Основи реабілітології», «Функціональна діагностика», «Методи діагностики та контролю у фізичній терапії», «Медико-біологічні основи відновлення у фізичній реабілітації та фізичному вихованні», «Спортивна фізіологія».
Відповідаю за групу підвищення спортивної майстерності з шахів. Тренування: вівторок, четвер 17.00-18.30

Андрощук Ольга Василівна


Доцент, доктор філософії

У 1998 р. закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету імені М.І.Пирогова, спеціальність «Лікувальна справа». З 1999 року працювала асистентом кафедри патологічної фізіології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, з 2013 року – старший викладач кафедри. Кандидат медичних наук з 2016 р., дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України». У 2020 році отримала вчене звання «доцент».
До 2021 року викладала патологічну фізіологію вітчизняним та іноземним студентам медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів на українській та англійській мовах. З 2021 року доцент кафедри фізичного виховання та ЛФК, викладає дисципліну «Спортивна медицина» на медичних факультетах № 1,2.
Є співавтором 2 навчальних посібників, 9 навчально-методичних посібників (українською та російською мовами) та методичних рекомендацій для практичних занять з патофізіології для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів
Має 54 науково-методичних прац, з них 33 – наукових та 21 – навчально-методичного характеру

Кириченко Юрій Васильович


Доцент, доктор філософії

Кириченко Ю.В. асистент к.м.н., Дата народження 09.04.1986р., м. Калинівка Вінницької області.. У 2003р. закінчив школу-ліцей №7 (спеціалізація- медицина). У тому ж році був зарахований на лікувальний факультет ВНМУ ім. М.І. Пирогова за співбесідою. Під час навчання в ВНМУ ім. М.І. Пирогова захищав честь університету в складі баскетбольної студентської команди під керівництвом тренера Могілевця В. Г. Закінчив університет в 2009р., того ж року вступив до магістратури з спеціальності клінічна онкологія. В 2011р захистив магістерську роботу на тему: “Оцінка якості життя хворих на рак стравоходу у Вінницькій області”. З 2011-2014рр. працював старшим лаборантом на кафедрі фізвиховання і ЛФК. У 2014р. захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Електрична активність серця, осіб юнацького віку, які не займаються спортом, і спортсменів різних соматотипів” за спеціальністю нормальна фізіологія – 14.03.03. В теперішній час працює старшим викладачем кафедри фізвиховання і ЛФК.

Якушева Юлія Іванівна


к.б.н.доцент, к.б.н., МСУ

Народилась 04.04.1973 року в м. Калинівка Вінницької області.
Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут в 1995 році. Майстер спорту з волейболу. З 1995 – 1997 р.р. гравець команди „Галичанка” м. Тернопіль.
У 1999 р. – член збірної студентської команди Університету в Іспанії.
З 2003 – 2004 р.р. гравець команди „Імпульс” м. Волгодонськ (Росія).
2004 – 2007 р.р. гравець команди „ Северодончанка ” м. Северодонецк.
2006 р. – бронзовий призер Чемпіонату України з волейболу серед команд суперліги.
2009 – 2010 р.р. – срібний призер Чемпіонату України з волейболу серед команд вищої ліги м. Вінниця. Гравець команди „Медуніеврситет - Кряж” м. Вінниця. З 2014 року головний тренер і діючий гравець "Білозгар - Медуніверситет". 22.04.2017 р. команда "Білозгар - Медуніверситет" стала срібним призером супер ліги України.
З 2010 року – працює на кафедрі фізичного виховання та ЛФК ім. М.І.Пирогова. 1 липня 2016 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Особливості показників центральної гемодинаміки в залежності від параметрів будови тіла волейболісток різного амплуа" за спеціальністю - 14.03.01. - нормальна анатомія. Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор Сарафинюк Л. А., завідувач кафедри фізичного виховання та ЛФК ВНМУ ім. М.І. Пирогова.Тренер збірної жіночої команди університету з волейболу.
Тренування:
понеділок з 16.30-18.00,вівторок, четвер, субота
18.00 – 19.30.
Вівторок,четвер
17.00-18.30

Мичковська Лідія Іванівна


старший викладач

Народилася 10.07.1950 року.
Закінчила Вінницький педагогічний інститут в 1972 році, факультет фізичного виховання. Призер чемпіонату України серед педагогічних вузів з гандболу у 1969, 1970, 1971 років.
З 1972 року працює на кафедрі фізичного виховання ВНМУ ім.М.І.Пирогова по теперішній час.
З 1998 року по 2003 роки член профсоюзного комітету університету.
З 1989 по 2004 рік – профорг кафедри. З 2003 року ст.викладач кафедри.
2003-2004 роки І місця серед ВНЗ м. Вінниці з настільного тенісу. З 2005- 2009 роки призери серед ВНЗ м. Вінниці з настільного тенісу.
Команда медичного університету ставала чемпіонами області серед вищих навчальних закладів у 2004 та у 2005 роках, призери чемпіонату з 2006 по 2008 рік.
Студенти збірної з настільного тенісу університету багаторазові учасники змагань серед медичних вузів України та СРСР. В команді займались 3 майстри спорту, 4 кандидати в майстри спорту. З 2003 по 2007 роки в збірній університету займався студент, майстер спорту з Польщі, чемпіон області серед ВНЗ міста.Відповідає за групу підвищення спортивної майстерності з настільного тенісу.
Тренування: понеділок, середа, п'ятниця
17.00-18.30.

Лисюк Сергій Павлович


старший викладач

Тренер легкоатлетичної команди ( група метання ) ВНМУ ім. М.І.Пирогова з 1986 р.: рекордсмен Вінницької області з метання списа, 70м.38см., який не перевершений з 1984 р., КМС, чемпіон педагогічних вузів України, неодноразовий чемпіон спортивного товариства „ Локомотив „ 1979-1983 р., чемпіон ракетних військ СРСР, 1983р.
В 1977 – 1981 рр. закінчив Вінницький педагогічний інститут, факультет фізичного виховання. Педагогічну діяльність розпочав в 1984 році., викладачем кафедри легкої атлетики Вінницького педагогічного інститута. В 1986 році перейшов працювати у Вінницький медичний інститут.
Підготував чемпіона медичних вузів СРСР, Власюка Геннадія Анатолійовича в штовханні ядра, який став багаторазовим чемпіоном медичних вузів України ( ядро, диск ). Шавлюк Володимир, Ситницька Діна, Соломінська Наталья були неодноразовими чемпіонами і призерами медичних вузів України. Команда легкоатлетів ВНМУ ім. М.І.Пирогова являються призерами медичних вузів СРСР. На сьогоднішній час наші випускники працюють передовими спеціалістами в галузі медицини в містах України. Тренер з легкої атлетики
Тренування:понеділок, середа, п'ятниця –18.00-19.30.

Сорокіна Наталія Олексіївна


старший викладач, МСУ

Народилась 24.03.1975 р. в м. Вінниця. У1997 році закінчила Вінницький Державний Педагогічний інститут. З 1994 року Майстер спорту України з легкої атлетики.
Чемпіон СРСР ( 1991р. ); Чемпіон України ( 2003р.); Фіналіст Всесвітньої Універсіади (2003р.); Чемпіон Європи серед ветеранів (2010р.).
Рекордсмен Вінницької області з бігу на 100 м. Член збірної команди України серед ветеранів. Приймала участь у Чемпіонаті Європи серед ветеранів з легкої атлетики (Торунь, 28.03.2015), І місце;(Італія, м. Анкона 1.04.2016), ІІ місце;Чемпіонаті світу серед ветеранів з легкої атлетики (Австралія, м. Перт. 26.10-6.11.2016), ІІ місце. Приймає участь у суддівстві міських, обласних та всеукраїнських змагань з легкої атлетики ( Кубок України серед ветеранів, командний чемпіонат України).
З 2010 р. – викладач кафедри фізичного виховання ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Підготувала спортсменку студентку інтерна Черкас Марію, яка стала переможницею Кубка України з бігу на 400 метрів, що проходив10 – 11.02.2017 р. у місті Київ.Тренер збірної жіночої команди університету з легкої атлетики.
Тренування:понеділок, середа, п'ятниця 17.00-18.30

Кулібаба Сергій Олександрович


старший викладач, МСУ

Народився 20 листопада 1984 року в місті Вінниця.
В 1992 році пішов в перший клас ЗОШ №9. Після закінчення 9 класів в 2000 році навчався в ліцей-інтернаті при Вінницькому Державному педагогічному університеті, напрям фізичного виховання.
Після закінчення ліцей-інтернату в 2002 році поступив в Вінницький Державний педагогічний університет факультет фізичного виховання. В 2007 році закінчив даний учбовий заклад, і одержав диплом за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура” та здобув кваліфікацію вчителя фізичної культури, керівника спортивних секцій шкільних і позашкільних закладів.
Маю спортивний розряд кандидата в майстри спорту з греко-римської боротьби.
В 2005 році почав працювати тренером-викладачем з греко-римської Боротьби в МДЮСШ „ Спартак”. В 2007 році звільнився з посади тренера викладача з греко-римської боротьби по переводу в ВОДЮСШ „Колос”.
З 2011 року викладач кафедри фізичного виховання та ЛФК ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2014 року Майстер спорту України з греко-римської боротьби. За час моєї роботи в ВНМУ ім. М.І. Пирогва команда з греко-римської боротьби займає призові місця в Універсіадах та Спартакіадах серед ВНЗ.
Відповідаю за групу підвищення спортивної майстерності з греко-римської боротьби. Тренування: понеділок, четвер, п'ятниця 19.00-20.30.

Мельник Олександра Володимирівна


викладач

Народилася 21.07.1981 року в м. Вінниця.
З 1988 по 1998 роки навчалася в загальноосвітній школі № 23 м. Вінниці.
З 1998 по 2003 роки навчалася у Вінницькому педагогічному університеті ім. М.Коцюбинського.
З 2003 року по 2006 роки працювала на посаді викладача у Вищому
Професійному училищі № 11.
З 2006 по 2007 – працювала на посаді керівника спортивної секції плавання у Вінницькому Палаці Дітей та Юнацтва.
З 2007 – зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фізичного виховання і ЛФК ВНМУ.
З 2009 – переведена на посаду асистента кафедри фіз.виховання ВНМУ, де і працюю.
Працюючи у ВНМУ підготувала студентську команду з плавання, яка неодноразово займала призові місця в обласних змаганнях з плавання, серед ВНЗ області.
За час роботи на кафедрі виховала пловців різних спортивних розрядів, а саме:
4 спортсмени – І розряду;
2 спортсмени – ІІ розряду. Та багато спортсменів ІІІ дорослого розряду.
Відповідає за групу підвищення спортивної майстерності з плавання. Тренування: вівторок, середа, четвер з 18.30-20.00.

Лісчишин Генадій Володимирович


викладач

Народився 26.01.1973 року в місті Вінниця.
Навчався в ЗОШ №5.
В 1993 році вступив у Вінницький державний педагогічний інститут на факультет фізичного виховання, закінчив у 1997 році, отримав спеціальність вчителя фізичного виховання.
1998-2000 роки працював у ПТУ №11, викладач фізичного виховання.
2000-2012 роки працював у Вінницькому торгово-економічному інституті КНТЕУ, викладач фізичного виховання.
З 2013 року по теперішній час працюю викладачем фізичного виховання на кафедрі фізичного виховання та ЛФК ВНМУ ім. М. І. Пирогова.Відповідає за групу підвищення спортивної майстерності з легкої атлетики. Тренування: понеділок, середа, п'ятниця 17.00-18.30.

Іванова Євгенія Іванівна


викладач

Народилася 18.09.1970 року. З 1985 по 1987 роки навчалася у Києві у дитячо-спортивній школі інтернаті. Тренувалась і грала за юнацьку збірну України з волейболу. Отримала І дорослий розряд. У 1982 році поступила у Вінницький медичний інститут за спеціальність – педіатрія.
У 1994 році закінчила навчання. З 1995 року по 2005 рік працювала у Вінницькій обласній станції переливання крові – лікарем лаборантом. З 2005 по 2008 роки – старший викладач соціально-економічного університету „Україна”.
З 2008 по 2011 роки – викладач кафедри фізичного виховання Вінницького національного аграрного університету. З вересня 2011 року працюю на кафедрі фізичного виховання та ЛФК ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
Відповідає за групу підвищення спортивної майстерності з волейболу (чоловіки).
Тренування: понеділок 18.30-20.00.
середа 19.30-21.00

Дусь Сергій Валерійович


старший викладач


Дусь Сергій Валерійович, викладач.
Народився 01.01.1981 року у місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області. Школу закінчив в 1998 році. У 2003 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського - інститут фізичного виховання і отримав диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура»
та здобув кваліфікацію викладача з фізичного виховання, керівника спортивних секцій, шкільних та позашкільних закладів. У 2014 році закінчив магістратуру з відзнакою цей же заклад. Загальний стаж роботи – 12 років, науково-педагогічний стаж роботи – 4 роки. Кандидат у майстри спорту з баскетболу, суддя Національної категорії з баскетболу.З 2003 - 2014 рік працював у Барській дитячо-юнацькій спортивній школі тренером з баскетболу. З 2010-2014 рік працював у БГПК ім. М. Грушевського вчителем фізичної культури,викладачем фізичного виховання та був тренером збірної команди з баскетболу БГПК ім. М. Грушевського. З 2014 року працює у Вінницькому національному медичному університеті на кафедрі фізичного виховання та ЛФК. З 2015 року здобувач кандидата фізичного виховання та спорту кафедри Теорії і методики фізичного виховання та спорту ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. Відповідає за групу підвищення спортивної майстерності з бадмінтону та баскетболу (чоловіки).
Тренування:
з 18.00-19.30

Tuesday Thursday
з 20.30-22.00.

Петрук Іван Валерійович


викладач

Народився 10 серпня 1989 році у м. Вінниця.
У 2011 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім..
Михайла Коцюбинського. Факультет фізичного виховання.
З 2020 року викладач кафедри фізичного виховання та ЛФК ВНМУ ім.. М.І.
Пирогова.
Тренер з футболу.

Церковнюк Тетяна Олександрівна


старший лаборант

Дата народження: 23.02.1955 р.
Освіта:
1973-1978 рр. Вінницький державний педагогічний інститут (філологічний факультет).

Досвід роботи:
1977-1983рр. вихователька дитячого садка № 54.
1983 -1985 рр. вихователем групи подовженого дня в середній школі № 8.
1985-1990 рр. вчитель російської мови та літератури середньої школи № 8.
1990-1993 рр. переведена на посаду вихователя групи подовженого дня в середній школі № 8.
З 1993 р. – ВНМУ ім. М.І Пирогова кафедра фізичного виховання та ЛФК
Старший лаборант.

Крижановський Олександр Олександрович


старший лаборант

Дата народження: 06.01.1964р.
Освіта:
1979-1983рр.- Вінницьке медичне училище (спеціальність - фельдшер)
1985-1991рр. – Вінницький державний педагогічний інститут (історичний факультет)
2000-2001рр. - Спецфакультет практичної психології ВОІПОПП (спеціальність - практичний психолог)

Досвід роботи:
1992-2012рр.- служба, робота ВВПУ ДДСО при МВС України.
З 2012 року – ВНМУ ім. М.І Пирогова кафедра фізичного виховання та ЛФК
Старший лаборант.

Осадчук Альона Анатоліївна


старший лаборант

Дата народження: 26.01.1983 р.
Освіта:
2000 - 2006 рр. Вінницький державний педагогічний інститут на факультет фізичного виховання, спеціальність вчитель фізичного виховання.

Досвід роботи:
2003 - 2004 рр., ПТУ №15, викладач фізичного виховання.
З 2011 року – ВНМУ ім. М.І Пирогова кафедра фізичного виховання та ЛФК
Старший лаборант.

Новини

Cпартакіада на "Кубок ректора" серед факультетів
31.05.2024

Підсумки Спартакіади на Кубок ректора серед факультетів

18 травня 2024 року о 9.00 на стадіоні Вінницького національного медичного  університету ім. М. І. Пирогова відбулася Спартакіада на Кубок ректора серед факультетів ( медичного №1 команда А та команда Б, медичного №2, стоматологічного, фармацевтичного та факультету підготовки іноземних громадян ) з 4 видів спорту ( футбол, волейбол, баскетбол 3х3 та легкоатлетичної естафети. 

У нагородженні приймали участь в.о. ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова Юрій Шевчук, голова Вченої ради Вікторія Петрушенко, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Інна Андрушко, завідувачка кафедрою спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації Лариса Сарафинюк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За підсумками змагань команди посіли такі місця:

Результати з футболу:

1 місце –факультет підготовки іноземних громадян

2 місце – медичний факультет №2

3 місце - медичний факультет №1 (команда А)

4 місце –фармацевтичний факультет

5 місце – медичний факультет №1 (команда Б)

6 місце - стоматологічний факультет

Результати з волейболу:

1 місце –медичний факультет №1 (команда А)

2 місце –факультет підготовки іноземних громадян

3 місце - стоматологічний факультет

4 місце – медичний факультет №1 (команда Б)

5 місце – фармацевтичний факультет

6 місце - медичний факультет №2

Результати з баскетболу:

1 місце – медичний факультет №1 (команда А)

2 місце –медичний факультет №2

3 місце - стоматологічний факультет

4 місце – факультет підготовки іноземних громадян

5 місце –медичний факультет №1 (команда Б)

6 місце - фармацевтичний факультет

Результати з легкоатлетичної естафети:

1 місце – медичний факультет №1 (команда А)

2 місце – факультет підготовки іноземних громадян

3 місце - медичний факультет №2

4 місце – фармацевтичний факультет

5 місце – медичний факультет №1 (команда Б)

6 місце - стоматологічний факультет

За підсумками Спартакіади місця розподілилися таким чином:

1 місце –медичний факультет №1 (команда А)

2 місце –факультет підготовки іноземних громадян

3 місце - медичний факультет №2

4 місце – стоматологічний факультет

5 місце – фармацевтичний факультет

6 місце - медичний факультет №1 (команда Б)

 

Команда переможниця Кубка ректора 25.05.2024 змагалася зі збірною командою викладачів університету з трьох виді спорту ( баскетбол, футбол, волейбол). 

За результатами ігор:

Баскетбол - перемогла команда медичний факультет №1 (команда А) 

з рахунком 11:7

Футбол - перемогла команда медичний факультет №1 (команда А)

 з рахунком 5:2

Волейбол - перемогла команда викладачів з рахунком 2:0

Вітаємо переможців!!!

Висловлюємо щиру вдячність за активну участь та організацію даних спортивних заходів ректорату ВНМУ ім. М.І. Пирогова, деканам факультетів, особисто голові Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова, колективу кафедри спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації, студентському самоврядуванню та студентській профспілковій організації.

 

 

Чемпіонат Вінницької області з баскетболу серед чоловічих команд
31.05.2024

 

25-26 травня 2024 року у спортивному корпусі Вінницького національного медичного університету ім. Миколи Івановича Пирогова завершився чемпіонат Вінницької області з баскетболу серед чоловічих команд

У чемпіонаті Вінницької області з баскетболу серед чоловічих команд участь приймали 8 команд. Команди протягом лютого- травня місяців грали між собою по колу, де визначали фінальну четвірку команд, які змагались за Чемпіонство Дивізіону А.

Після регулярного чемпіонату перша четвірка команд:

1 місце- команда ВНМУ ім. М. І. Пирогова

м. Вінниця

2 місце- команда « Суперслонікс» м. Козятин

3 місце- команда ВНТУ м. Вінниця

4 місце - команда «Терміти» м. Вінниця

Ігри плей-офф:

1. ВНМУ -«Терміти» 61:62

2. ВНТУ - «Суперслонікс» 70:76

Гра за 3 місце:

1. ВНМУ - ВНТУ 78:75

Гра за 1 місце:

1. «Терміти» - «Суперслонікс» 58:64

Підсумкова таблиця чемпіонату Вінницької області з баскетболу серед чоловічих команд:

I місце -команда «Суперслонікс» м. Козятин

Тренер команди: Абрамюк Руслан

II місце - команда «Терміти» м. Вінниця

Тренер команди: Бондар Ярослав

III місце- команда ВНМУ ім. М. І. Пирогова м. Вінниця

Тренер команди: Дусь Сергій

IV місце - команда ВНТУ

V місце - команда «Липовецькі Вовки»

м. Липовець

VI місце - команда Калинівка м. Калинівка

VII місце - команда МСДЮСШОР з баскетболу

VIII місце - команда ВТК

Після завершення фінальної гри відбулось нагородження команд та нагородження індивідуальними призами гравців.

Нагородження команд та індивідуальними призами вручали виконуючий директора національного олімпійського комітету України у Вінницькій області - Пліхта Сергій та завідувач кафедри спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації, доктор біологічних наук, професор - Сарафинюк Лариса.

Команда переможець та команди призери отримали грамоти від Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА, медалі від Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області.

Вітаємо.
31.05.2024

ВІТАЄМО!

Вітаємо команду ВНМУ ім. М.І. Пирогова з легкої атлетики, яка  зайняла ІІ командне місце у змаганнях XIX літньої Універсіади серед закладів вищої освіти Вінницької області у 2023/2024 навчальному році:

 

Зелінський Дмитро       1к        2б гр.

Якимчук Назар              1к        3а гр.

Крапивний Станіслав    1к        3б гр.

Цигикал Анна                1к        10а гр.

Балан Денис                   1к        19б гр.

Галівода Софія              1к        19б гр.

Шкапенко Ярослав        1к        19б гр.

Юрченко Наталія           1к        30б гр.

Попадинець Ольга        2к        1б гр.

Короп Артем                 2к        1б гр.

 

Іванюк Костянтин         2 к       4б гр.

Яцюк Олесь                   2к        13а гр.

Мельник Єлізавета        2к        96а гр.

Уманець Діана               3к        7б гр.

Вернигора Владислав   3к       14б гр.

Ткач Денис                     3к        20б гр.

Руда Анна                      5к        9б гр.

Подкур Маргарита        5к        11б гр.

Жмур Олена                  6 к       10б гр.

Однекудх Онефегор Тобіас    3к       81б гр.

 

 Тренери:     Романенко О.І., Лісчишин Г.В., Сорокіна Н.О.,  Лисюк С.П.

Вітаємо!
02.05.2024

Вітаємо!

30.04. 2024 р. під час XIX літньої Універсіади серед закладів вищої освіти Вінницької області у 2023/2024н.р. команда ВНМУ ім. М.І. Пирогова з

греко-римської боротьби зайняла II командне місце.

 

 

 

Особисті результати згідно вагових категорій:

Бресь Максим                 інтерн.            1 місце
Соколов Данило            2к.      45А гр. 1 місце
Мельник Данило           1к.     16Б гр.   1 місце
Цукренко Павло           1к.     2А гр.     2 місце
Малаціон Максим         3к.     14А гр.   3 місце
Глобенко Родіон           4к.     15Б гр.    4 місце
Рейтаровський Максим 2к.    12А гр.    4 місце
Каспрук Богдан             2к.     13Б гр.    5 місце

 

Тренер-представник:   ст. викладач  Сергій Кулібаба

 

 

Вітаємо.
30.04.2024

Вітаємо студента 2 курсу 45 групи Соколова Данила  з зайнятим III місцем в Чемпіонаті України з греко-римської боротьби  U-20 серед молоді.

Змагання проводились  з 23.04 по 26.04. 2024р. у м. Тячів Закарпатської обл.
Тренер - ст. викладач  Сергій Кулібаба.

Перший Крок в науку 2024.
23.04.2024

 

Вітаємо переможця, призерів та наукових керівників, які підготували стулентів до
студентської наукової конференції з міжнародною участю «Перший крок в науку – 2024»
секції «Фізичне виховання, спортивна медицина та фізична реабілітація».
Перше місце – Вініцька Ангеліна Андріївна 15а група, 5 курс;
Наукові керівники: д. б. н., проф. Л.А. Сарафинюк, к.мед.н., доц. О.П. Хапіцька,
к.мед.н., доц. С.В. Франчук
Друге місце – Григоренко Марина Вячеславівна 8б група,4 курс;
Науковий керівник: к. мед. н., доц. О.В.Андрощук
Третє місце – Паньків Назарій Романович 15б група, 1 курс.
Науковий керівник: викл. О.В.Мельник

Вітаємо переможця, призерів та наукових керівників, які підготували стулентів достудентської наукової конференції з міжнародною участю «Перший крок в науку – 2024»секції «Фізичне виховання, спортивна медицина та фізична реабілітація».

Перше місце – Вініцька Ангеліна Андріївна 15а група, 5 курс;Наукові керівники: д. б. н., проф. Л.А. Сарафинюк, к.мед.н., доц. О.П. Хапіцька,к.мед.н., доц. С.В. Франчук

Друге місце – Григоренко Марина Вячеславівна 8б група,4 курс;Науковий керівник: к. мед. н., доц. О.В.Андрощук
Третє місце – Паньків Назарій Романович 15б група, 1 курс.Науковий керівник: викл. О.В.Мельник

ВІТАЄМО!

 

Всеукраїнська студентська олімпіада 2023-2024
20.04.2024

10.04.2024 був проведений перший тур олімпіади і включав виконання практичних завдань з фізичної підготовленості студентів.

11.04.2024 відбувся другий тур він включав розв'язання тестових завдань з теоретичних розділів.

В результаті призові місця здобули:

 

1 місце – Вернигора Владислав Олександрович, 14б група, 3 курс.
2 місце – Цигикал Анна Володимирівна, 10а група, 1 курс.
3 місце – Мельник Єлизавета Миколаївна, 96а група, 2 курс.

1 місце – Вернигора Владислав Олександрович, 14б група, 3 курс.

2 місце – Цигикал Анна Володимирівна, 10а група, 1 курс.

3 місце – Мельник Єлизавета Миколаївна, 96а група, 2 курс.

 

Об'ява!
03.04.2024

10-11.04.2024р на кафедрі «Спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації» буде проведено I етап Всеукраїнської олімпіади з фізичного виховання.

Початок: 10.04.24р. о 1700 на стадіоні ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Про проведення І етапу Всеукраїнської Олімпіади
02.04.2024

14.03.2024 був проведений І-ий етап Всеукраїнської студентської Олімпіади з «Фізичної та реабілітаційної медицини» та «Спортивної медицини» для студентів 4 курсу всіх факультетів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

 

За результатами І етапу Олімпіади було визначено 3 переможці:

1 місце – Сазонова Софія 6б 4 курс

2 місце – Артеменко Владислава Олегівна  12а 4 курс

3 місце – Філонова Єлизавета  10а 4 курс

 

Вітаємо переможців Олімпіади!!!

Вітаємо!
31.03.2024

Під час XIX літньої Універсіади серед закладів вищої освіти Вінницької області у 2023/2024р. жіноча команда ВНМУ з волейболу зайняла І місце 

Вітаємо!

Кручок Софія Андріївна                           6к      8-А

Бондарчук Вероніка Петрівна          5к      6-Б

Сидоренко Анастасія Олегівна                 5к      11-А

Хворостяна Ольга Олександрівна             4к      18-Б

Бучинська Інна Юріївна                            3к      4-А

Савенко Вікторія Юріївна                         2к      44-Б

Старовойт Леся Анатоліївна                      2к      11-Б

Мельник Валентина Володимирівна         1к      8-Б

Науменко Діана Юріївна                           1к      3-Б

Савельєва Дар'я Дмитрівна                        1к      5-Б

Берідзе Єлизавета Віталіївна                     1к      4-Б

Макогон Тетяна Андріївна                        1к      9-Б

Катриченко Дар’я Сергіївна                      1к      18а

Тренер-представник:   доцент ЗВО, МСУ з волейболу Юлія Якушева  

Вітаємо.
26.03.2024

Під час XIX літньої Універсіади серед закладів вищої освіти Вінницької області у 2023/2024 чоловіча команда ВНМУ з волейболу зайняла ІІІ місце 

Вітаємо!

Белінський Микола       1к      7б

Стяжков Олексій           1к      10а

Гальчук Андрій             2к      12а

Могильов Андрій          2к      2а

Кришина Артем            2к      9а

Курцеба Богдан             2к      25б

Шестопалов Микита     4к      20б

Чугаєвський  Дмитро    4к      19а

Васильєв Микита           6к      11б

Маслакай Андрій           6к      11х

Урсул Даниїл                 1к      46а

 

Тренер-представник:   ст. викладач  Олександр РОМАНЕНКО

Вітаємо.
25.03.2024

З 15 по 17 березня проходив Х чемпіонат серед лікарів у місті Тернопіль. Загалом у чемпіонаті прийняло участь 24 команди з різних областей України. Вінницький осередок був представлений командою "Вінницькі шершні". Здобувши перемогу в перший день вийшли до срібної ліги змагань. У другий ігровий день перемігши команди Дніпро-ФАМ2 з рахунком 1-0 та Кропивницький ( основний час 2-2, пенальті 3-2) вийшли до фіналу срібної ліги, де на третій ігровий день зустрілись з командою Херсону. Здобули перемогу з рахунком 2-1, виборовши чемпіонство срібної ліги змагань. Представники Шершнів від кафедри внутрішньої медицини номер 1 - асистент Бомбела Віталій та асистент Шалковський Євгеній.

Вітаємо!

Чемпіонат Вінницької області з баскетболу.
25.03.2024

18 березня урочисто відкрито Чемпіонат Вінницької області з баскетболу серед чоловічих команд

На відкритті чемпіонату були присутні очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов, проректор Василь Погорілий та Інна Андрушко, голова вченої ради Вікторія Петрушенко та завідуюча кафедри спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації Лариса Сарафинюк.

Тренінг по самообороні
25.03.2024

13.03.2024 Кафедра спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації сумісно з студентським самоврядуванням були співорганізаторами тренінгу з самооборони для дівчат

Запрошення
14.03.2024

16.03.2024 р. в 14.00 у спортивному корпусі ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться відкриття чемпіонату Вінницької області з баскетболу серед чоловічих команд. Запрошуємо всіх бажаючих!!!!!!!!!!!!

Оголошення.
07.03.2024

У зв'язку з проведенням навчання з 08.03 по 10.03 у онлайн форматі. Відпрацювання пропущених занять та "2" 09.03 переноситься на 16.03.

Турнір на честь В.Г. Могилевця
12.12.2023

10.12.2023 року у спортивному корпусі  ВНМУ ім. М.І. Пирогова, відбувся турнір присвячений пам’яті старшого викладача, тренера з баскетболу Могилевця  Володимира Григоровича. Були запрошенні випускники медичного університету, які виступали на змаганнях з баскетболу під керівництвом В. Г. Могилевця серед чоловічих і жіночих команд медичних інститутів та університетів України та СССР.

Команда баскетболісток ВНМУ ім. М.І. Пирогова, яка у червні 1966 р. зайняла 2 місце на VIII Універсіаді мед ВУЗів України.

 

На турнірі  були присутні представники   жіночих команд  з баскетболу різних років:

Краснова Людмила – команда 1968-1973 р.р.

Демчик Віра – команда 1974-1980 р.р.

Березуєва Валентина – команда 1971-1978 р.р.

Костелів Вікторія – команда 1963-1969 р.р.

Березуєва Наталья – команда 1964-1970 р.р.

На турнір була запрошена  чоловіча  команда з  баскетболу Ветерани -  ВНМУ ім. М.І. Пирогова , яка провела товариську зустріч проти збірної студентської команди  ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Гра закінчилася з рахунком 37:34 на користь студентів.

Команда Ветеранів ВНМУ ім. М.І. Пирогова:

Гнатюк Сергій Анатолійович капітан команди, який грав у команді, під керівництвом В.Г. Могилевця з 1996 року

Горон Михайло  – команда 2007-2013 р.р.

Краснов Максим  – команда 2012-2017 р.р.

Кириченко Юрій  – команда 2003-2009 р.р.

Пазюк Євген  – команда 2004-2010 р.р.

Мітюк Богдан  – команда 2007-2013 р.р.

 

Шаховий турнір серед професорсько-викладацького складу ВНМУ 08.12.2023.
11.12.2023

Шаховий турнір серед професорсько-викладацького складу

 ВНМУ ім. М.І. Пирогова

 

 

8 грудня 2023 року о 15:00 у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова відбувся шаховий турнір, серед професорсько-викладацького складу на базі кафедри спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації.

В змаганнях брали участь викладачі та професори різних кафедр. За результатами змагань, місця були розподілені наступним чином:

 

I місце — доцент кафедри медичної та біологічної хімії, кандидат хімічних наук          

Шунков Василь Сергійович.

 

II місце —завідувач кафедри гістології, доцент,  кандидат медичних наук

Король Анатолій Петрович.

 

III місце — завідувач кафедри загальної хірургії, професор, доктор медичних наук

Хіміч Сергій Дмитрович.

 

III місце — доцент кафеди загальної гігієни та екології, кандидат медичних наук Шевчук Тарас Володимирович.

 

IV місце — доцент кафедри біохімії ім. професора О.О.Пентюка, кандидат медичних наук      

Качула Сергій Олександрович.

 

V місце — викладач-стажист кафедри фармацевтичної хімії Беспалько Денис Вікторович.

Вітаємо.
11.12.2023

ВІТАЄМО!

Ректорат, деканат, кафедра спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації  вітає чоловічу команду ВНМУ з баскетболу 3х3, яка 07.12.2023 р. зайняла ІІ місце у змаганнях XIX  літньої Універсіади закладів вищої освіти Вінницької області у 2023/2024 навчальному році:

Пироженко Всеволод            2 курс         17б група

Теллінгер Вільгельм             6 курс         13б група

Горбонос Вячеслав                5 курс         43 група

Кла-Бру Кріс Рафаель          4 курс         82 група

 

 

 

Тренер-представник:   ст. викладач Сергій  ДУСЬ

Вітаємо.
11.12.2023

ВІТАЄМО!

Ректорат, деканат, кафедра спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації  вітає жіночу команду ВНМУ з баскетболу 3х3, яка 05.12.2023 р. зайняла ІІI місце у змаганнях XIX  літньої Універсіади закладів вищої освіти Вінницької області у 2023/2024 навчальному році:

Михайленко Вікторія Володимирівна             2 курс         4б група

Хабаза Лілія Сергіївна                                     2 курс         95а група

Петрусь Аделіна Валеріївна                            2 курс         42 група

Тягун Марія  Олександрівна                            3 курс         54 група

 

 

 

 

 

Тренер-представник:   ст. викладач Сергій  ДУСЬ

Увага! Шахові змагання серед викладацько-професорського складу!
16.11.2023

ВНМУ ім. М.І. Пирогова оголошує проведення офіційних шахових змагань серед викладацько-професорського складу університету 8 грудня 2023 року на базі кафедри спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації.

Для участі в змаганнях необхідно заповнити заявку та надіслати на е-mail: svshunkov@gmail.com. Остаточна дата подання заявки - 30 листопада 2023 року.

В заявці треба вказати П.І.Б. викладача, рік народження, посада, кафедра на якій Ви працюєте.

Турнір буде проходити за круговою системою, регламент змагання (контроль часу) 15 хв. на партію.

Очікуємо на Вас, шановні колеги, шановні друзі!

Дякуємо за увагу!

Взяли участь у легкоатлетичному кросі.
03.11.2023

Команда  студентів ВНМУ  з легкої атлетики, прийняла участь у легкоатлетичному кросі , який відбувся  19.11.2023 р. та зайняла ІVмісце у змаганнях XIX  літньої Універсіади закладів вищої освіти Вінницької області у 2023/2024 навчальному році:

 

Якимчук Назар 1 курс 3а

Крапивний Станіслав 1 курс 3б

Цигикал Анна 1 курс 10а

Шемургалкіна Вероніка 1 курс 14б

Галівода Софія 1 курс 19б

Шкапенко Ярослав 1 курс 19б

Бервецька Юлія 1 курс 62а

Тварковська Анна 2 курс 12б

Сідоренко Ангеліна 2 курс 95б

Яцюк Олесь 2 курс 13а

Борисенко Софія 3 курс 3а

Ткач Денис 3 курс 20б

Вернігора Владислав 3 курс 14

Герасименко Тимофій 4 курс 16 а

Пленгей Ілля 4 курс 3а

Подкур Маргарита 5 курс 11б

Руда Анна 5 курс 9б

 

Вітаємо.
03.11.2023

Ректорат, деканат, кафедра спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації  вітає команду ВНМУ з бадмінтону, яка 02.11.2023 р. зайняла ІІІ місце у змаганнях XIX літньої Універсіади закладів вищої освіти Вінницької області у 2023/2024 навчальному році

 1. Ядаб Комал              6 курс   15ХІ
 2. Ядаб Кхушхалі        6 курс    17ХІ
 3. Сагу Рітурадж          6 курс    32ВІ
 4. Джеякумар Харі       3 курс    82Б

Тренер-представник команди – доц. ЗВО Вікторія ОНИЩУК

Вітаємо!
03.11.2023

Ректорат, деканат, кафедра спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації  вітає команду ВНМУ з кульової стрільби, яка 01.11.2023 р. зайняла ІІ місце у змаганнях XIX літньої Універсіади закладів вищої освіти Вінницької області у 2023/2024 навчальному році:

Кравчук Марія Володимирівна         1 курс          45а

(особисте ІІ місце)

Савицька Ольга Вікторівна               2 курс           10б

Пильщик Антоніна Іванівна              2 курс          4б

Буткалюк Андрій Андрійович           1 курс          3б

Першин Микита Юрійович                2 курс         11а

Яцюк Олесь Сергійович                     2 курс          13а

Тварковська Анна Андріївна            2 курс          12б

Бабенко Альона Андріївна                2 курс          17б

Левківський Роман Миколайович     1 курс          14а

 

Тренер-представник команди - Кулібаба С.О. 

ВІТАЄМО!
03.11.2023

16.10.2023 - 21.10.2023 року кафедра спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації прийняла участь у підготовці та проведенні змагання на звання кращого закладу вищої освіти області за Кубок «Володар кубку м’яча Cup Ball 2023 серед збірних студентських команд ЗВО Вінниччини», яке проводилося за підтримкою голови Вінницької ОДА – Сергія Борзова на базі ВНМУ ім. Пирогова. У змаганнях прийняли участь 10 команд.

За результатами команди ВНМУ ім. Пирогова зайняли такі місця:

2 місце – баскетбол серед чоловіків 3×3,

4 місце – волейбол,

6 місце – футбол.

Зайняли 4 загальне командне місце.

                                                                        Команда з баскетболу 

                                                                                     Команда з волейболу

 

                                  Команда з футболу

Вітаємо!
12.10.2023

Вітаємо !

Ректорат, деканат, кафедра спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації  вітає команду ВНМУ з шахів,

яка зайняла ІІ місце у змаганнях

XIX  літньої Універсіади закладів вищої освіти Вінницької області у 2023/2024 навчальному році :

 

Дана Аміна

Каіс

23б

Павлова Мар’яна

 Валентинівна

15а

Півень Павло

Юрійович

13б

Герасименко Тимофій Сергійович

16а

Герасименко Максим Сергійович

18б

 

 

 

Тренер-представник  команди:  доц. ЗВО   Олександра    ГОРОДЕЦЬКА

Міжнародний день студентського спорту
25.09.2023

20.09.2023 року відбулося святкування Міжнародного дня студентського спорту на базі ВДПУ ім. М.Коцюбинського. Кращі наші студенти-спортсмени були нагороджені грамотами на даному Всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому заході, які представляли такі види спорту:

 1. Ткач Денис – легка атлетика;
 2. Бресь Максим – греко-римська боротьба;
 3. Кирилова Владислава – настільний теніс;
 4. Могильов Андрій – волейбол;
 5. Кручок Софія – волейбол;
 6. Пацюк В`ячеслав – футбол;
 7. Калько Анастасія – плавання.

 

Представником команди ВНМУ ім. М.І. Пирогова був старший викладач кафедри спортивної медицини, фізичного виховання та реабілітації, майстер спорту України Кулібаба С.О.

Оголошення
25.09.2023

З 25.09.2023 по 06.10.2023 на кафедрі фізичного виховання та ЛФК проводиться комплексне медичне обстеження студентів І-ІІ курсу та студентів-спортсменів.

Чемпіонат з баскетболу серед чоловічих команд Вінницької області
07.06.2023

Вперше з лютого по червень 2023 року у спортивному корпусі ВНМУім. М.І. Пирогова пройшов Чемпіонат з баскетболу серед чоловічих команд

Вінницької області.
Фінальні ігри відбулися 4.06.2023.