Студенту

Історія кафедри

Клінічну фармакологію в університеті почали викладати студентам з 1986 року. Курс клінічної фармакології (1986-1992 роки) очолив професор Степанюк Георгій Іванович, клінічною базою була міська клінічна лікарня №3 (терапевтичне відділення, кардіологічний центр).

Первинний склад курсу був дуже обмежений (на тлі невеликого погодинного навантаження для студентів лікувального факультету) – всього 3-4 викладача. Всі ці роки неухильно зростав потенціал кафедри та оптимізація учбового процесу.

З лютого 1992 року курс очолила професор Яковлева Ольга Олександрівна, почались дослідження лікарських засобів у клініці для забезпечення їх максимальної ефективності та корекції побічних ефектів. До клінічної бази курсу було додану обласну лікарню ім. М.І.Пирогова. Поступово дисципліна «Клінічна фармакологія» стала привабливою для студентів, лікарів, першим клінічним ординатором курсу стала Барало Р.П. Надалі наукові інтереси курсу весь час розширювалися, що сприяло захисту дисертацій з цієї спеціальності (серед перших – Косован А.І., Гаврилова О.В., Стопінчук О.В. та інші).

З жовтня 2005 року курс клінічної фармакології набув статус кафедри клінічної фармації і клінічної фармакології. Завдяки формуванню у ВНМУ нових факультетів – стоматологічного, фармацевтичного, медичних психологів, спектр навчальних дисциплін значно розширився, що сприяло впровадженню нових цікавих дисциплін – загальної фармакокінетики, фармакогенетики, біофармації, фармацевтичної опіки тощо.

Яковлева Ольга Олександрівна з того покоління, що визнано як «Діти війни», на долю яких прийшлися всі негаразди післявоєнного дитинства. Але саме ці роки, школа з шановними вчителями – посіяли риси працездатності, романтики, порядності, альтруїзму. Успішне завершення з золотою зіркою школи, Вінницького медичного інституту з відзнакою стали базою подальшого творчого зростання. Після клінічної ординатури по терапії (з поглибленим вивченням англійської мови) з 1966 року подальша доля та всі наступні роки були пов’язані з діяльністю викладача у Вінницькому національному медичному університеті: асистента кафедр терапії, доцента з 1979 року, професора з 1993 року.

Цілеспрямованість до наукових досліджень звучала вже з студентських років. В кандидатській дисертації (захищена в 1974 році) не було проторованих шляхів. Тому що вже тоді пошук був спрямований на коморбідні зв’язки бронхо-легеневих захворювань з порушеннями шлунку, що вимагало охоплення широкого спектру наукових досягнень в галузях і пульмонології, і гастроентерологіі, було впроваджено в ті роки новий діагностичний напрямок біопсії шлунку, дослідження рівнів глюкокортикоїдної регуляції шлункової секреції в умовах хронічної гіпоксії.

Напрямок досліджень в докторській дисертації з пульмонології (захищена в 1991 р.) був обраний (завдяки успішним зв’язкам із Всесоюзним НДІ Пульмонології в м. Ленінграді) відповідно новим аспектам метаболічної функції легень. Пріоритетними стали результати оцінки порушення функцій сурфактантної системи легень, складу конденсата видихуваного повітря (що стало мотивом для порозуміння видільної функції легень), розвитку вторинних дисліпідемій, поглибленого порозуміння наслідків оксидативного стресу, його впливи на фосфоліпідний склад мембран, забезпеченість токоферолом у хворих з гострими та хронічними обструктивними захворюваннями легень. Вони були підтверджені в експериментальних моделях дефіциту вітамінів А та Е, в отриманих змінах в тканинах легень та в біохімічних розладах рідини бронхо-альвеолярного лаважу у щурів. Навички експериментальних дослідів допомагали Ользі Олександрівні і в майбутніх наукових роботах своїх учнів.

Новий етап плідного професійного зростання почався для Ольги Олександрівни з 1992 року, коли за пропозицією ректора, професора Василя Максимовича Мороза вона очолила курс клінічної фармакології на кафедрі фармакології Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. Починаючи новий напрямок діяльності, вона мобілізувала себе та співробітників на зростання творчих успіхів. За декілька років зростає порозуміння значення клінічної фармакології, такої динамічної та складної науки, серед студентів та викладачів-колег, науковців, лікарів України. Цьому сприяло і організація та проведення за її ініціативою 6 науково-практичних конференцій з сучасних питань клінічної фармакології та фармакології, на яких провідні академіки, професори України обмінювалися власним досвідом. До конференцій видавалися збірки матеріалів, що охоплювали до 250-300 публікацій науковців України та міжнародних учасників (Росія, Казахстан, Молдова тощо).

Недостатня база навчальної літератури спонукала до видання ряду посібників з проблем клінічної фармакології: з тактики вибору антибіотиків, фармакогенетики, фармакотерапії, окремих груп лікарських засобів, дозволені МОЗ та МОН України. Доповіді та лекції  професора з проблем клінічної фармакології (погодинне навантаження для студентів медичного, фармацевтичного факультетів та на післядипломному рівні досягає 200-250 годин на рік), завдяки образному мисленню, доступності, нової інформації, ілюстративності, залишають слід в пам’яті слухачів.

Завідувачка кафедри клінічної фармації і клінічної фармакології є членом спеціалізованих рад для захисту дисертацій (спеціалізована вчена рада Д 41.600.01 (14.03.05 – фармакологія), (14.01.28 – клінічна фармакологія), (14.03.04- патологічна фізіологія ) Одеського національного медичного університету), а також членом апробаційної ради з хірургічних спеціальностей ВНМУ: хірургія, акушерство та гінекологія. З 2007року – вона академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ, м. Санкт-Петербург). Ознайомлення з науковими досягненнями інших кафедр України активно впроваджується в навчальний процес.

Професор Яковлева О.О. за плідну працю отримувала нагороди ректорату ВНМУ, грамоту МОЗ України, Подяку Кабінету Міністрів України та Вінницької обласної державної адміністрації.

Ольга Олександрівна – ерудована талановита людина з духовними інтересами до музики ( в дитячому «анамнезі» 11 років навчання в музичній школі, участь в художній самодіяльності інституту протягом 8 років), з зацікавленістю до живопису, мандрівок, до книг, своїм ставленням до них ділиться із молодими колегами.

 

Штат кафедри

Яковлева Ольга Олександрівна


завідуюча кафедрою, доктор медичних наук

Закінчила СШ № 6 з золотою медаллю в м. Вінниці та в 1964 році Вінницький Медичний інститут з дипломом з відзнакою, як терапевт-лікувальник. Поступово та невпинно нарощувала свій професійний рівень: після закінчення клінічної спец. ординатури (з вивченням англійської мови на базі Педагогічного інституту), в 1964-1966 роках, працювала молодим асистентом у ВМУ. Цілеспрямованість до наукових досліджень Ольги Олександрівни звучала вже з студентських років. В кандидатській дисертації (захищена в 1974 році) не було проторованих шляхів. Тому що вже тоді пошук був спрямований на коморбідні зв’язки бронхо-легеневих захворювань з порушеннями шлунку, що вимагало охоплення широкого спектру наукових досягнень в галузях і пульмонології, і гастроентерологіі, було впроваджено в ті роки новий діагностичний напрямок біопсії шлунку, дослідження рівнів глюкокортикоїдної регуляції шлункової секреції в умовах хронічної гіпоксії.
Успішно захистила докторську дисертацію у «Всесоюзном научно-исследовательском институте пульмонологии» в Ленінграді та отримала звання доктора медичних наук в листопаді 1991 році. Надалі – звання професора кафедри госпітальної терапії з червня 1993 року, всі ці роки працювала викладачем терапії на кафедрах медичного інституту.
Докторська дисертація на тему «Дифференцированная диагностика липидного гомеостаза у больных неспецифическими заболеваниями легких и обоснование метаболической коррекции витаминами А и Е» (клініко-екпериментальне дослідження) присвячена порушенням ліпідного обміну при захворюваннях кардіореспіраторної системи, серед пріоритетних напрямків були дослідження сурфактантної системи легень, ліпідно-перекисний дизбаланс, оцінка вологовидільної та екскреторної функції легень на тлі аналізу конденсата вологи видихуваного повітря, роль антиоксидантних вітамінів А та Е для збереження метаболічного гомеостазу, на основі яких була запропонована гіпотеза щодо взаємодії клітинних метаболізмів запалення з формуванням вторинних дисліпідемій при хронічних бронхо-легеневих захворюваннях. Потім ідея вторинних дисліпідемій була реалізована на міжнародному рівні та включена в їх класифікацію при захворюваннях дихальної системи.
З лютого 1992 року Ольга Олександрівна очолила курс клінічної фармакології при кафедрі фармакології, надалі з 2005 року – кафедру клінічної фармації та клінічної фармакології медичного університету. Науковими напрямками досліджень кафедри стали сучасні аспекти фармакогенетики, впровадження нових метаболічних коректорів в кардіології та пульмонології для покращення перебігу захворювань та профілактики ускладнень (статинів, мебікару, тіотриазоліну, кардонату, авокарду, вітамінів та інших). Доведено, що базисна терапія бронхіальної астми, ХОЗЛ супроводжується погіршеннях функцій міокарда, формуванням легеневої гіпертензії, тому їх кардіотоксичність потребує обов,язкої фармакологічної корекції.
Впровадження нових медичних технологій, відповідних світовим стандартам, не обмежується лише кафедрою. Слід підкреслити, що професор та доценти кафедри багато років наближають їх до периферійної ланки лікарів Вінницької області, тому періодично проводять виїзні конференції та школи з клінічної фармакології в районних лікарнях області, виступають з лекціями на обласному телебаченні. Доценти кафедри приймають участь від оргметодкабінету обласної лікарні в планових виїздах в районні лікарні області, з метою контролю та допомоги лікарям з питань адекватної та безпечної фармакотерапії.
Більш того, саме за ініціативою кафедри, на базі університету, було проведено 9 республіканських науково-практичних конференцій з міжнародною участю, з проблем клінічної фармакології, до яких обов’язково видавали збірки наукових праць та доповідей.
Важливим життєвим етапом для Ольги Олександрівни стало призначення з 1-го березня 1995 року (надалі протягом 20 років) на посаду завідувача відділом аспірантури, магістратури та клінічної ординатури у Вінницькому державному медичному університеті. Склад цих науковців щорічно охоплює до 200 осіб, які виконують наукові дослідження на різних кафедрах університету. Це вимагає чіткої організації навчання та ретельний контроль за вчасним завершенням наукових досліджень. Отже, від етапу зарахування до захисту магістрантських або дисертаційних робіт науковий відділ проводить вимогливий контроль.
На цій ланці науковці знають Ольгу Олександрівну як грамотного, принципового, строгого помічника, яка завжди готова порадити кращі шляхи для виконання обраних наукових досліджень, зберігаючи свій максималізм, завжди намагається показати науковцям більш високі цілі та їх можливості, щоб наші дослідження відповідали сучасним вимогливим тенденціям.
Постійне творче натхнення Ольги Олександрівни реалізується сьогодні більше як в 570 друкованих праць, 30 навчально-методичних видань, співавторстві у 19 патентах та деклараційних патентах на корисну модель. Під керівництвом Ольги Олександрівни було захищено 18 кандидатських дисертацій, з них 16 з клінічної фармакології, та 9 магістерських робіт.
Найдорожчим визнанням своїх прагнень Ольга Олександрівна вважає те, що вона увійшла в перелік науковців «Науково-освітній потенціал України» (видання «Український рейтинг – 2012»), була нагороджена дипломом і «Медаллю Комітету Верховної ради України з питань науки і освіти».
Власні наукові досягнення та колег кафедри неодноразово були представлені Ольгою Олександрівною на міжнародному рівні: так, з 1990 року вони включали доповіді в Словенії, Чехії, Польщі, Німеччині, з питань клінічної фармакології, з проблем пульмонології – на міжнародних Астма-конгресах (Дагомис, Москва), на міжнародних конгресах з геріатрії, інфузійної терапії, кардіології, вільнорадикальному окислювальному стресі (Крим, Судак), фармакоекономіки (Харків), безпеки лікарських засобів та нанотехнології, біофізичних аспектах медицини (Київ) тощо.
З 1999 року професор Яковлева О.О. вступила до участі в Європейському Респіраторному товаристві, сьогодні Ольга Олександрівна є його «золотим членом», щорічні наукові конгреси якого (Берлін, 2008; Барселона, 2010; Амстердам, 2011; Мюнхен, 2006, 2014) вона відвідує як доповідач або слухач. Вона – академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ, Санкт-Петербург), член спеціалізованої ради по захисту дисертацій в Одеському національному медичному університеті, член Проблемної комісії з клінічної фармакології в НФаУ (Харків), апробаційної дисертаційної ради з хірургічних дисциплін у ВНМУ, входить в склад редакційних груп двох медичних журналів.
Ольга Олександрівна – ерудована талановита людина з духовними інтересами до музики ( в дитячому «анамнезі» 11 років навчання в музичній школі, участь в художній самодіяльності інституту протягом 8 років), з зацікавленістю до живопису, мандрівок, до книг, своїм ставленням до них ділиться із молодими колегами.

Семененко Ігор Феофанович


доцент, кандидат медичних наук

Окончил Винницкий государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 1983 г. Кандидатская дисертация «Исследования фармакокинетики и обезболивающего эффекта нового ненаркотического анальгетика бензофурокаина», защищена в мае 1994 года в Киевском институте фармаколлогии и токсикологии, научные рукововдители – д. мед. н., проф. А. А. Пентюк, д. мед. н., проф. Г. И. Степанюк. Исследование фармакокинетики и фармакодинамики нового ненаркотического анальгетика бензофурокаина, который также имеет антикининовове, антисеротониновое, антигистаминное действие, показало его сильное обезболивающее действие, разработаны особенности его примененния у ожоговых больных. Научные работы: Автор 3 авторских свидетельств, 3 рацпредложений, более 50 научных статей и тезисов.

Дорошкевич Інна Олександрівна


завуч кафедри, доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2001 р. З 2001р. до 2002р. навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Терапія» та захистила диплом магістра медицини, навчалася в заочній аспірантурі 2002-2006 роки. З 2002 по 2007 р працювала лікарем-ендокринологом в МКЛ № 2. З 2007 року – працює на кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Лікувальну роботу проводить на базі КП «МЛДЦ» в якості лікаря-ендокринолога.
Кандидатська дисертація «Ефективність тіотриазоліну і ловастатину при ішемічній хворобі серця з цукровим діабетом 2 типу на тлі базисної терапії глімепірідом в залежності від фенотипів N-ацетилтрансферази 2», захищена в 2008 р. Керівник - професор, д. мед. н. Яковлева О.О. Дисертація присвячена вивченню доцільності використання антиоксиданту тіотриазоліну та препарату метаболічної дії ловастатину для підвищення ефективності фармакотерапії ішемічної хвороби серця на тлі цукрового діабету 2 типу, з його корекцією глімепірідом і урахуванням поліморфізму N-ацетилтрансферази 2.
Наукові роботи: 43 статей та тез.

Столярчук Володимир Олександрович


доцент, кандидат медичних наук

Коновалова Ніна Володимирівна


доцент, кандидат медичних наук

Барало Раіса Петрівна


доцент, кандидат медичних наук

Семененко Святослав Ігорович


доцент, кандидат медичних наук

Стопінчук Олександр Васильович


доцент, кандидат медичних наук

Жамба Ала Олегівна


доцент, кандидат медичних наук

Окончила Винницкий государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
2002 г.С 2002 г. по 2003 г. училась в интернатуре по специальности «Терапия» и в магистратуре, в 2003 г. успешно защитила звание магистра медицины, с 2003-2008 училась в аспирантуре. С 2004 г. работаю ассистентом кафедры клинической фармации и клинической фармакологии ВНМУ им. Н.И. Пирогова. Лечебную работу провожу на базе пульмонологического отделения Военно-медицинского клинического центра Центрального региона.
Тема диссертации «Метаболическая коррекция кардонатом или милдронатом повреждений кардиореспираторной системы при бронхиальной астме с учетом фенотипа N-ацетилтрансферазы 2», защищена в 2011 г.
Руководитель – проф., д. мед. н. Яковлева О.А.
Диссертация посвящена изучению эффективности применения кардоната или милдроната при повреждении легких и кардиальной системы у больных бронхиальной астмой с учетом ацетиляторного статуса.
С помощью проведенного комплексного клинического, инструментального и биохимического анализа у больных бронхиальной астмой (БА) обнаружены повреждения миокарда, которые проявляются аритмогенными, ишемическими, биохимическими нарушениями и синдромом эндогенной интоксикации, междумкоторыми выявлены прямые корреляционные связи.

Научные работы: 16 статей, 33 тезиса, включая международный уровень.
Количество авторских свидетельств и патентов – 1 патент, рац.предложения – 6, нововведения – 1.

Вітрук Тетяна Костянтинівна


асистент

Вітрук Тетяна Костянтинівна в 1991 р. закінчила Вінницький медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 1992 р. до 1998 р. працювала дільничним терапевтом в МКЛ №2 м. Вінниці. З 1998 р. до 2000 р. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі фармакології з курсом клінічної фармакології за спеціальністю «Терапія». З 2000 р. до 2006 р. займала посаду старшого лаборанта кафедри клінічної фармації і клінічної фармакології, з 2006 р. працює асистентом цієї ж кафедри.
Лікувальну роботу проводить на базі Військово-медичного клінічного центру центрального регіону, лікар-терапевт першої категорії.
Як пошукач працювала над виконанням наукової роботи на тему: «Корекція уражень тонкої кишки в гострий період опікової хвороби інфузійним колоїдним розчином HAES-LX-5% (експериментальне дослідження)», що є частиною планової науково-дослідної роботи кафедри клінічної фармації і клінічної фармакології на тему «Експериментальне обґрунтування ефективності комплексних інфузійних препаратів на моделі опікової хвороби» і фрагментом сумісних наукових досліджень ДУ «Інститут патології крові і трансфузійної медицини АМН України (м. Львів) і науково-дослідного центру ВНМУ ім. М.І Пирогова. Загальна кількість наукових публікацій – 18, є співавтором навчально-методичних посібників.

Вознюк Лариса Анатоліївна


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова (1999).
Лікар-терапевт вищої категорії, лікар-кардіолог І категорії.
В 2010 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук “Імунозапальні реакції, напруженість антихламідійного імунітету та їх взаємозв'язок з показниками ліпідного спектру крові при ішемічній хворобі серця” за спеціальністю 14.01.11 — кардіологія, науковий керівник - проф. кафедри внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М. І. Пирогова, д.мед.н. В. К. Серкова.
В роботі вперше проведено комплексне дослідження показників напруженості антихламідійного імунітету і імунозапальних реакцій (фактор некрозу пухлин α, інтерлейкін-6, С-реактивний білок) у хворих з різними варіантами перебігу ІХС і встановлений їх взаємозв'язок з показниками ліпідного спектру крові.
Вивчено значення показників антихламідійного імунітету і прозапальних цитокінів як факторів ризику розвитку атеросклерозу і предикторів загострення у пацієнтів ІХС в залежності від її клінічного перебігу. На основі отриманих результатів з використанням методу багатофакторного регресійного аналізу встановлені критерії прогнозу у хворих ІХС.
Реалізацією дослідження стали рекомендації до впровадження методів комплексного обстеження хворих ІХС: для оцінки можливості ризику розвитку і предикторів загострення ІХС, для призначення відповідної патогенетичної терапії.
Л. А. Вознюк має 55 наукових публікацій.

Півторак Катерина Володимирівна


доцент, кандидат медичних наук

В 2004 году закончила Винницкий национальный медицинский университет им.Н.И.Пирогова, диплом с отличием.
Тема диссертации: « Анемия у больных с воспалительными заболеваниями кишечника: взаимосвязь с тяжестью заболевания, дифференциальная диагностика и лечение». Научный руководитель проф. Станиславчук Николай Адамович, Винницкий национальный медицинский университет им.Н.И.Пирогова МОЗ Украины, заведующий кафедрой внутренней медицины №1. Год защиты 2009.
Практическое значение работы определяется разработкой дифференцированного лечения больных с воспалительными заболеваниями кишечника с учетом патогенетического варианта анемии. Доказана целесообразность назначения рекомбинантного эритропоэтина (эпоэтина альфа), способного не только корректировать проявления анемии хронического заболевания при воспалительных заболеваниях кишечника, но и повышать противовоспалительную активность базисной терапии.
Предложено лабораторно-диагностический комплекс для диагностики патогенетических вариантов анемии при воспалительных заболеваниях кишечника, выделены дополнительные критерии дифференцирования железодефицитной анемии и анемии хронического заболевания при воспалительных заболеваниях кишечника.

Общее количество опубликованных трудов – 37
6 авторских свидетельств и патентов

Крикус Оксана Юріївна


асистент

Асистент кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова з 2008 року. Закінчила лікувальний факультет ВНМУ ім. М.І. Пирогова в 1997 році. Працювала лікарем терапевтом у Вінницькій районній лікарні. У 2006-2008 рр. навчалась в клінічній ординатурі у ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Є співавтором навчально-методичних посібників. Використовує сучасні форми, засоби та інноваційні технології навчання, активно працює з обдарованими студентами.

Кобірніченко Анатолій Валерієвич


асистент, кандидат медичних наук

Клекот Олександра Олексіївна


доцент, кандидат медичних наук

Лікар-терапевт, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології. В 2004 році закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова та отримала диплом з відзнакою. З 2004 по 2006 рік навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». З 2006 по 2008 рік працювала лікарем загальної практики у Вінницькому районі. З 2008 по 2011 рік здобувала післядипломну освіту в аспірантурі при ВНМУ за спеціальністю 14.01.28 - «клінічна фармакологія». Завершила навчання вчасним написанням кандидатської дисертації.
Тема дисертації «Гіпотензивний ефект препарату Кораргін при комплексній фармакотерапії легеневої артеріальної гіпертензії у хворих на системний червоний вовчак», під керівництвом д.мед.н., професора Яковлевої О.О. Офіційний захист кандидатської дисертації відбувся в спеціалізованій Вченій Раді при Одеському національному медичному університеті 29.02.2012 року.
Дисертація присвячена вивченню ефективності вітчизняного ендотеліопротекторного препарату кораргіну при легеневій артеріальній гіпертензії (ЛАГ) у хворих на системний червоний вовчак (СЧВ). Було встановлено, що ураження легеневих судин при системних захворюваннях сполучної тканини супроводжувалося формуванням ЛАГ у 45,5 % хворих з СЧВ. Створено нову модель лікування ЛАГ з використанням донатора оксиду азоту – препарату похідного L-аргініну (Кораргіну).
З вересня 2011 по квітень 2016 року працювала асистентом кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології, де проводила практичні заняття у студентів фармацевтичного факультету - «Клінічна фармація», «Фармакотерапія», «Загальна фармакокінетика», «Токсичність лікарських засобів», в тому числі у англомовних студентів.
З 2016 року займає посаду доцента кафедри. Проводить практичні та семінарські заняття на курсі післядипломного навчання інтернам медичного факультету. Підготувала більше 20 лекцій з предметів «Клінічна фармація», «Фармакотерапія», «Токсичність лікарських засобів» та «Загальна фармакокінетика». Постійно бере участь в розробці тестових завдань та клінічних задач по клінічній фармакології, зокрема для «КРОК3».
Активно бере участь у виконанні НДР кафедри на тему: «Органопротекторна ефективність та безпека метаболічних коректорів в терапії коморбідних патологічних станів» № держреєстрації 0114U000195.
Кількість опублікованих робіт (статті, тези) - 58, 4 деклараційних патенти на корисну модель лікування. Співавтор навчального посібника «Побічна дія ліків».
Лікувальну роботу проводить на базі терапевтичного відділення МКЛ №3 з 2014 року. Регулярно проводить консультації в суміжних відділеннях лікарні, читає лекції лікарям та середньому медичному персоналу лікарні, бере участь в патолого-анатомічних конференціях та консультативно-експертних комісіях.

Кириченко Ольга Володимирівна


асистент, кандидат медичних наук

Окончила Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова в 2006 г., диплом с отличием.
Тема кандидатской диссертации: «Вальсартан и витамины В-группы в фармакотерапии гипертонической болезни», научный руководитель: д.мед.н., профессор, зав. кафедрой клинической фармации и клинической фармакологии ВНМУ Яковлева Ольга Александровна.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.28 – клиническая фармакология, посвящена проблеме оптимизации диагностики и лечения гипертонической болезни, а также возможностям фармакологической коррекции когнитивного снижения у этих больных.
Показано, что гипертоническая болезнь является предиктором когнитивного снижения, которое проявляется со ІІ-й стадии заболевания.
Количество печатных работ 15 (7 статей, 8 тезисов).
Количество патентов на полезную модель – 2.

Щербенюк Наталія Василівна


асистент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 1997 році. З 1998 по 2003 рік працювала дільничним терапевтом МКЛ № 2 м. Вінниці. У 2003 – 2005 рр. навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю “внутрішні хвороби” при кафедрі клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Паралельно з навчанням у клінічній ординатурі працювала лікарем-терапевтом приймального відділення МКЛ № 2 м. Вінниці. З 2006 року асистент кафедри клінічної фармації і клінічної фармакології. У 2015 році захистила дисертацію на тему: “Аналіз фармакоепідеміології антибактеріальної хіміотерапії захворювань дихальних шляхів протягом 5 років” у спеціалізованій вченій раді при Одеському національному медичному університеті за спеціальністю 14.01.28 – клінічна фармакологія, науковий керівник – д.мед.н, професор кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології Яковлева О. О. Лікувальну роботу проводить на базі Міської клінічної лікарні № 2. Має кваліфікацію лікаря-терапевта 1 категорії.
Загальна кількість наукових публікацій – 26.

Маслоїд Тетяна Миколаївна


асистент

Асистент кафедри клінічної фармації і клінічної фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова Маслоїд Тетяна Миколаївна:
• в 2000 році закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова з фаху «лікувальна справа»;
• 2001 -2002 р. р. навчалася в інтернатурі за спеціальністю “Лікувальна справа ”;
• 2002-2005 р. р. працювала на посаді дільничого терапевта Вапнярської міської лікарні ;
• 2005-2007 р. р. навчалася в клінічній ординатурі за фахом «внутрішні хвороби» на базі ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
• 2007-2013 р. р. навчалась в аспірантурі з фаху « клінічна фармакологія»
• Виконує дисертаційну роботу « Комплексна фармакотерапія легеневої артеріальної гіпертензії при хронічному обструктивному захворюванні легень, коморбідній згіпертонічною хворобою» з фаху клінічна фармакологія, керівник Яковлева О.О.
• Має 20 друкованих робіт.

Беспалько Денис Вікторович


Старший лаборант

Новини

Вітання переможців ІІ Всеукраїнської універсіади з клінічної фармакології
26.03.2018
Лекція доктора Олександра Зельдіна
15.03.2018
Вітаємо переможців олімпіади з клінічної фармакології!
15.03.2018
ОЛІМПІАДА
18.02.2018
ВІДРОБКИ
12.11.2017
IX Всеукраїнська науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів з клінічної фармакології на тему: «СУЧАСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ на ТЛІ ДОСЯГНЕНЬ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ»
07.09.2017
Вітання переможців всеукраїнської універсіади з клінічної фармакології
05.04.2017

Наукова діяльність

Спрямованість наукових досліджень кафедри базується на визначенні ролі генетичних (ферменти біотрансформації) та середовищних факторів, коректорів гомеостазу. Серед актуальних наукових розробок кафедри зберігається акцент на ефективність метаболічних коректорів.

Нині напрямком наукових досліджень кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ є вивчення ролі генетичних (ферменти біотрансформації) та середовищних факторів, коректорів гомеостазу. В наукових розробках кафедри акцент ставиться на ефективності метаболічних коректорів при захворюваннях внутрішніх органів. Вперше в Україні був доведений зв'язок активності ферменту детоксикації N-ацетилтрансферази в популяційних процесах із станом здоров'я молоді та, що більш важливо, з'ясована її роль в індивідуальній реакції хворих на стандартну фармакотерапію при бронхіальній астмі, цукровому діабеті, ішемічній хворобі серця, роль у ризику токсичності лікарських засобів. . На кафедрі вивчається ефективність лікарських засобів вітчизняного виробництва («Кораргін», «Тіотриазолін», «HAES-LX» та інші). Більшість наукових розробок кафедри присвячено протективній дії лікарських засобів на серцево-судинну, легеневу системи, нирки, печінку, головний мозок.

Під керівництвом Ольги Олександрівни захищено 14 кандидатських дисертацій, 11 – магістерських робіт, продовжують виконання докторських та кандидатських (8 осіб) дисертацій молоді науковці кафедри. Вона співавтор більше 450 наукових статей та тез, 20 навчальних посібників, методичних рекомендацій, 12 патентів на винахід.

 

На кафедрі клінічної фармації та клінічної фармакології виконуються наступні науково-дослідні роботи:

«Асоціативні біомаркери прогнозу ефективності та безпеки метаболічних кардіоцитопротекторів та церебропротекторів при захворюваннях кардіореспіраторної системи» та

«Експериментальне обгрунтування ефективності комплексних інфузійних препаратів на моделі опікової хвороби у тварин”».

 

 

Були захищені кандидатські дисертації молодими викладачами:

Ефективність тіотриазоліну та ловастатину при ішемічній хворобі серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу на тлі базової терапії глімепіридом в залежності від фенотипів N-ацетитрансферази

Доцільність використання триметазидину або тіотриазоліну для підвищення терапевтичної ефективності метопрололу при ішемічній хворобі серця на тлі гіпертонічної хвороби

Метаболічна корекція токсичності β2-агоністів на тлі поліморфізму ферментів детоксикації у хворих на бронхіальну астму

Фармакодинамічна ефективність метаболічних коректорів при цереброваскулярних порушеннях на тлі гіпертонічної хвороби

Гіпотензивний ефект препарату „Кораргін” при комплексній фармакотерапії легеневої артеріальної гіпертензії у хворих на системний червоний вовчак

Порівняння ефективності інфузійних препаратів лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% на функції печінки при опіковій хворобі в експерименті

Клініко-фармакологічна взаємодія пропофолу та анальгетиків з модифікаторами мікросомальних монооксигеназ

 

Виконуються кандидатські дисертації:

Ефективність сартанів та ноотропів в комплексній фармакотерапії хворих на гіпертонічну хворобу

Призначення статинів та коензиму Q10 в комплексній фармакотерапії хронічної серцевої недостатності в осіб похилого віку

Доцільність корекції уражень тонкої кишки в гострий період опікової хвороби інфузійним колоїдним розчином HAES-LX-5% (експериментальне дослідження)

Порівняльна ефективність комплексних інфузійних препаратів лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5%, як коректора стану легень щурів при опіковій хворобі

Фармакоепідеміологія антибіотикотерапії хронічного обструктивного захворювання легень та пневмоній

Метаболічна корекція легеневої гіпертензії у хворих на ХОЗЛ.