Студенту

Master

Аспіранту

Література 1,5 кр. 2020 Література 8 кр. 2020 Література Аспірантура 1,5 кред
Література Аспірантура 1,5 кред
Література Аспірантура 10 кред
Література Аспірантура 10 кред
Література Громадське здоровʼя КФ 1,5 кр. Література КФ 8 кр. Література Медицина КФ 1,5 кр. Література Педіатрія КФ 1,5 кр. Література Стоматологія КФ 1,5 кр. Методичні вказівки 1,5 кр. 2020 Методичні вказівки 8 кр. 2020 Методичні вказівки Аспірантура 1,5 кред Методичні вказівки Аспірантура 10 кред Питання на диф залік Аспірантура 1,5 кред.docx Робоча програма 1,5 кред.
Робоча програма 1,5 кред.
Робоча програма 10 кред.
Робоча програма 10 кред.
Робоча програма КФ 1,5 кр. 2020 Робоча програма КФ 1.5 кр., 2022 Робоча програма КФ 8 кр. 2020 Робоча програма КФ 8кр., 2022 Самостійна робота 1,5 кр. 2020 Самостійна робота 8 кр. 2020 Самостійна робота Аспірантура 1,5 кред.
Самостійна робота Аспірантура 1,5 кред.
Самостійна робота Аспірантура 10 кред.pdf Силабус КФ 1,5 кр. 2020 Силабус КФ 8 кр. 2020 Тематичні плани Аспіранти 10 кред.
Тематичні плани Аспіранти 10 кред.
Тематичний план лекцій 1,5 кр. 2020 Тематичний план лекцій Аспірантура 1,5 кред.
Тематичний план лекцій Аспірантура 1,5 кред.
Тематичний план практичних занять 1.5 кр. 2020 Тематичний план практичних занять 8 кр. 2020 Тематичний план практичних занять Аспірантура 1,5 кред.
Тематичний план практичних занять Аспірантура 1,5 кред.

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Клінічну фармакологію в університеті почали викладати студентам з 1986 року, як лекційний курс для студентів 6-го курсу, її читав професор Зелінський Б. О. Курс клінічної фармакології (1986-1992 роки) очолив професор Степанюк Георгій Іванович, клінічною базою була міська клінічна лікарня №3 (терапевтичне відділення, кардіологічний центр).
Первинний склад курсу був дуже обмежений (на тлі невеликого погодинного навантаження для студентів лікувального факультету) – всього 3-4 викладача. Всі ці роки неухильно зростав потенціал кафедри та оптимізація учбового процесу.
З 1-го лютого 1992 року курс очолила професорка Яковлева Ольга Олександрівна, почались дослідження лікарських засобів у клініці для забезпечення їх максимальної ефективності та корекції побічних реакцій. Головною клінічною базою стала обласна лікарня ім. М.І.Пирогова.
 
Поступово дисципліна «Клінічна фармакологія» стала привабливою для студентів, лікарів, науковців. Першим клінічним ординатором курсу стала Барало Р.П., надалі наукові інтереси курсу весь час розширювалися, що сприяло захисту дисертацій з цієї спеціальності (серед перших – Косован А.І., Гаврилова О.В., Стопінчук О.В. та інші).
Під керівництвом Ольги Олександрівни на кафедрі виконуються 2 докторські дисертації, захищено 9 магістерських робіт, захищено 20 кандидатських дисертацій:
Солєйко Олена Віталіївна – «Особливості діагностики та прогнозування серцевої недостатності при дилатаційній кардіоміопатії: Клініко-математичне моделювання» (1996 р.)
Федорченко Олег Володимирович – «Морфогенез аміодаронового фіброзуючого альвеоліту» (1997 р.)
Барало Раїса Петрівна – «Контроль перебігу та лікування бронхіальної астми із застосуванням кривої «потік-об’єм» і бодіплетизмографії» (2000 р.)
Косован Анжеліка Іванівна – «Роль фенотипів біотрансформації в механізмах взаємодії лікарських засобів у хворих на бронхіальну астму» (2001 р.)
Гаврилова Олена Володимирівна – «Підвищення ефективності та безпечності фармакотерапії кордароном ішемічної хвороби серця, ускладненої частими рецидивами миготливої аритмії, за допомогою метопрололу» (2001 р.)
Вільцанюк Ірина Олександрівна – «Нові підходи до діагностики та антимікробного лікування пептичних виразок і хронічних гастритів» (2003 р.)
Марченко Карина Геннадіївна – «Підвищення фармакотерапевтичної ефективності ловастатину при гіперліпідеміях у хворих з ІХС за допомогою текома і три-ві плюс» (керівник – професор Сєркова В.К.) (2005 р.)
Стопінчук Олександр Васильович – «Підвищення фармакотерапевтичної ефективності метопрололу при ішемічній хворобі серця шляхом його сумісного застосування з тіотриазоліном або з мебікаром» (2006 р.)
Семененко Святослав Ігорович – «Лікувальна ефективність та безпека застосування флуоксетину у хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з соматогенними депресіями» (2007 р.)
Дорошкевич Інна Олександрівна – «Ефективність тіотриазоліну та ловастатину при ішемічній хворобі серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу на тлі базової терапії глімепіридом в залежності від фенотипів N-ацетилтрансферази 2» (2008 р.)
Савченко Наталія Петрівна – «Доцільність використання триметазидину або тіотриазоліну для підвищення терапевтичної ефективності метопрололу при ішемічній хворобі серця на фоні гіпертонічної хвороби серця» (2008 р.)
Півторак Катерина Володимирівна – «Анемія у хворих з запальними захворюваннями кишечника: взаємозв’язок з важкістю захворювання, диференційна діагностика та лікування» (керівник – професор Станіславчук М. А.) (2009 р.)
Вознюк Лариса Анатоліївна – «Імуннозапальні реакції, напруженість антихламідійного імунітету та їх взаємозв’язок з показниками ліпідного спектру крові при ішемічній хворобі крові» (керівник – професор Сєркова В. К.) (2010 р.)
Жамба Алла Олегівна – «Метаболічна корекція кардонатом або мілдронатом ушкоджень кардіореспіраторної системи при бронхіальній астмі з урахуванням фенотипу N-ацетилтрансферази 2» (2011 р.)
Дмитрієв Дмитро Валерійович – «Клініко-фармакологічна взаємодія пропофолу та анальгетиків з модифікаторами мікросомальних монооксигеназ» (2011 р.)
Клекот Олександра Олексіївна – «Гіпотензивний ефект препарату Кораргін при комплексній фармакотерапії легеневої артеріальної гіпертензії у хворих на системний червоний вовчак» (2012 р.)
Новосад Алла Володимирівна – «Вплив мелатоніну на ритми сну та артеріального тиску в комплексній фармакотерапії гіпертонічної хвороби»
(2012 р.)
Кириченко Ольга Володимирівна – «Вальсартан та вітаміни В-групи в фармакотерапії гіпертонічної хвороби» (2014 р.)
Щербенюк Наталія Василівна – «Аналіз фармакоепідеміології антибактеріальної хіміотерапії захворювань дихальних шляхів протягом 5 років» (2015 р.)
Семененко Оксана Миколаївна – «Вплив HAES-LX-5% на процеси енергетичного метаболізму і вільнорадикального окислення в нирках в ранній період опікової хвороби» (2016 р.)
Очеретнюк Анна Олександрівна – «Експериментальне обґрунтування корекції колоїдно-гіперосмолярним розчином HAES-LX-5% функціонального стану легень в умовах опікового шоку» (2016 р.)
Ільченко Анастасія Борисівна – «Ефективність кларитроміцина в комплексній фармакотерапії госпітальної пневмонії на тлі важкої черепно-мозкової травми» (2018 р.)

Семенчук Світлана Анатоліївна - "Ефективність L-аргініну L-глутамату в комплексній фармакотерапії стабільної ішемічної хвороби серця" (2019 р.)

 

Захищена докторська дисертація:

Півторак Катерина Володимирівна - "Діагностика, прогнозування та фармакологічна корекція ендотеліальної дисфункції при неалкогольній жировій хворобі печінки (клініко-експериментальне дослідження)"(2021 р.)

 
 
З жовтня 2005 року курс клінічної фармакології набув статус кафедри клінічної фармації і клінічної фармакології. Завдяки формуванню у ВНМУ нових факультетів – стоматологічного, фармацевтичного, медичних психологів – спектр навчальних дисциплін значно розширився, що сприяло впровадженню нових цікавих дисциплін – з окремих розділів клінічної фармакології.

 

Кафедра 1

 

Яковлева Ольга Олександрівна з того покоління, що визнано як «Діти війни», на долю яких прийшлися всі негаразди післявоєнного дитинства. Але саме ці роки, школа з шановними вчителями – посіяли риси працездатності, романтики, порядності, альтруїзму. Успішне завершення з золотою зіркою школи (СШ №6), Вінницького медичного інституту з відзнакою стали базою подальшого творчого зростання. Після клінічної ординатури по терапії (з поглибленим вивченням англійської мови) з 1966 року подальша доля та всі наступні роки були пов’язані з діяльністю викладача у Вінницькому національному медичному університеті: асистента кафедр терапії, доцента з 1979 року, професора з 1993 року.

Напрямок досліджень в докторській дисертації з пульмонології (захищена в 1991 р.) був обраний відповідно новим аспектам метаболічної функції легень. Пріоритетними стали результати оцінки порушення функцій сурфактантної системи легень, складу конденсата видихуваного повітря (що стало мотивом для порозуміння видільної функції легень), розвитку вторинних дисліпідемій, поглибленого порозуміння наслідків оксидативного стресу, його впливи на фосфоліпідний склад мембран, забезпеченість токоферолом у хворих з гострими та хронічними обструктивними захворюваннями легень. Вони були підтверджені в експериментальних моделях дефіциту вітамінів А та Е, в отриманих змінах в тканинах легень та в біохімічних розладах рідини бронхо-альвеолярного лаважу у щурів. Навички експериментальних дослідів допомагали Ользі Олександрівні і в майбутніх наукових роботах своїх учнів.
Новий етап плідного професійного зростання почався для Ольги Олександрівни з 1992 року, коли за пропозицією ректора, професора Василя Максимовича Мороза, вона очолила курс клінічної фармакології на кафедрі фармакології Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. Починаючи новий напрямок діяльності, вона мобілізувала себе та співробітників на творчі успіхи. За декілька років зростає розуміння значення клінічної фармакології, такої динамічної та складної науки, серед студентів та викладачів-колег, науковців, лікарів України. Цьому сприяло і організація та проведення за її ініціативою 10 науково-практичних конференцій з сучасних питань клінічної фармації та фармакології, на яких провідні академіки, професори України обмінювалися власним досвідом. До конференцій видавалися збірки матеріалів, що охоплювали до 250-300 публікацій науковців України та міжнародних учасників (Казахстан, Молдова тощо).
І Українська наукова конференція за участю країн СНД «Актуальні проблеми клінічної фармакології» (перспективи розвитку науки та викладання) (14-15 жовтня 1993 р.)
ІІ Українська наукова конференція з міжнародною участю на тему: «Актуальні проблеми клінічної фармакології» (6-8 жовтня 1998 р.)
ІІІ Українська науково-практична конференція з міжнародною участю на тему: «Клінічна фармакологія метаболічних коректорів, взаємодія ліків в клінічній практиці» (7-8 лютого 2002 р.)
IV Українська науково-практична конференція з міжнародною участю з клінічної фармакології на тему: «Актуальні питання фармакології» (7-8 жовтня 2004 р.)
V Українська науково-практична конференція з міжнародною участю з клінічної фармакології на тему: «Досягнення та перспективи клінічної фармакології» (12-13 травня 2008 р.)
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю з клінічної фармакології, присвячена 90-річчю професора О. О. Столярчука на тему: «Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина» (10-11 листопада 2010 р.)
VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю на тему: «Клінічна фармакологія та фармакотерапія захворювань в світлі доказової медицини» (25-26 листопада 2013 р.)
VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю на тему: «Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на шляхах доказової медицини» (9-10 листопада 2015 р.)
IX Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю на тему: «Сучасні аспекти клінічної фармакології на тлі досягнень доказової медицини» (16-17 листопада 2017 р.)

X Всеукраїнська науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів з клінічної фармакології: "Сучасна клінічна фармакологія в фармакотерапії та профілактиці захворювань з позицій доказової медицини" (7-8 листопада 2019 р.)

Конф 1

Клінічні фармакологи (проф. Вікторов О.П., проф. Яковлева О.О.) на конференції з клінічної фармакології. 1998р. м. Вінниця.

Конф 2

Учасники засідання опорної кафедри з клінічної фармакології. 21-22.03.2013р. м. Харків.

Конф 3

Засідання опорної кафедри з клінічної фармакології. 26.11.2013р. м. Вінниця.

Конф 4

Президія науково-практичної конференції з клінічної фармакології. 2015р. м.Вінниця.

Значний перелік дисциплін на кафедрі на п’яти факультетах охоплює основні розділи клінічної фармакології та клінічної фармації: «Клінічна фармація», «Клінічна фармакологія», «Клінічна біофармація», «Фармацевтична опіка», «Побічна дія ліків», «Клінічні випробовування ЛЗ», «Фармакотерапія», «Загальна фармакокінетика», «Фармакогенетика», елективні курси: «Клінічна косметологія», «Біологічно-активні добавки» тощо.

 

Кафедра 2

 

ПІСЛЯДИПЛОМНЕ НАВЧАННЯ проводиться і на післядипломному рівні: в інтернатурі медичного, фармацевтичного факультетів, цикли навчання для аспірантів, магістрантів, клінічних ординаторів.
Достатня увага приділялася на кафедрі навчанню інтернів – провізорів (відповідальна доцент Вознюк Л.А.) та клінічних провізорів (відповідальна – доцент Барало Р.П.), саме вони мали найбільшу кількість годин – 540, що дозволяло максимально, порівняно с лікарями, надати їм необхідну інформацію для контактів з пацієнтами в аптеці, забезпечити розуміння фармацевтичної опіки.
За нашими пропозиціями та за підтримкою деканатів і наукового відділу впроваджено навчальні цикли для аспірантів, з високими вимогами, заліком, тому що розуміння взаємодії ЛЗ, фармакокінетики, вікових аспектів терапії, супутньої патології – основи обраних тем дисертацій, наприклад, з фармакокінетики вони отримують методичні вказівки, створені на кафедрі, з відповідними питаннями для вирішення. Лекційні курси клінічним ординаторам мають більшу практичну спрямованість, з урахуванням профіля спеціальності, контроль знань теж проводиться на заліку.

 

Кафедра 3

 

Кафедра 4


Такий обсяг різних направлень та рівнів викладання клінічної фармакології сприяє професійному росту викладачів, серед них 12 доцентів, ще 2 кандидата мед. наук, щорічно навчаються до 5 аспірантів. Склад старших лаборантів кафедри включає випускників фармацевтичного та медичного факультетів (Блиндур К., Березовська І. О., Астаєва М.О., Попелнуха А.Г., Безпалько Д.В.)
Недостатня база навчальної літератури спонукала до видання ряду посібників з проблем клінічної фармакології: з тактики вибору антибіотиків, побічної дії лікарських засобів, фармакогенетики, фармакотерапії, окремих груп лікарських засобів, вони дозволені МОЗ та МОН України. Доповіді та лекції  професора Ольги Олександрівни з проблем клінічної фармакології (погодинне навантаження лекцій для студентів медичного, фармацевтичного факультетів та на післядипломному рівні досягає 200-250 годин на рік), завдяки образному мисленню, доступності, нової інформації, ілюстративності, залишають слід в пам’яті слухачів.
Завідувач кафедри клінічної фармації і клінічної фармакології є членом спеціалізованих рад для захисту дисертацій: спеціалізована вчена рада Д 41.600.01 (14.03.05 – фармакологія), (14.01.28 – клінічна фармакологія), (14.03.04 – патологічна фізіологія ) Одеського національного медичного університету), а також членом апробаційної ради з хірургічних спеціальностей ВНМУ: хірургія, акушерство та гінекологія. Ознайомлення з науковими досягненнями інших кафедр України активно впроваджується в навчальний процес.
Професор Яковлева О.О. за плідну працю отримувала нагороди ректорату ВНМУ, грамоту МОЗ України, Подяку Кабінету Міністрів України та Вінницької обласної державної адміністрації.

 

Сертификат 1

 Сертификат 2

Сертификат 3

 Сертификат 4

 С 5

С 6

С 7

С-8

С 9 С 10

 Міжнародні зв’язки

Співробітники кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології є членами різних іноземних організацій:
Яковлева О. О. – «Європейське респіраторне товариство» (Швейцарія)

ERS 1

ERS 2

Клекот О.О. – «Європейське респіраторне товариство» (Швейцарія)

Півторак К.В. – «Європейська асоціація по вивченню захворювань печінки» (Швейцарія), «Европейська асоціація кардіологів» (Франція).
Професор та доценти кафедри неодноразово приймали участь в міжнародних наукових форумах (Польща, Німеччина, Іспанія, тощо), з доповідями за результатами власних досліджень.

 

Лікувальна робота


Лікувальну роботу співробітники кафедри проводять на базах Університетської клініки ВНМУ ім М. І. Пирогова, ВОКЛ ім. М.І.Пирогова, МКЛ № 3,

 

ВМКЦ ЦР.

Кваліфікаційні категорії викладачів кафедри:
проф. Яковлева О. О. – терапія – вища
доц. Коновалова Н.В. – терапія – вища
доц. Клекот О.О. – терапія – друга
доц. Семененко І.Ф. – терапія – вища
доц. Барало Р. П. – ревматологія – перша
– терапія – вища
доц. Вознюк Л. А. – терапія – вища
– кардіологія – вища
проф. Півторак К. В. – терапія – вища
доц. Стопінчук О. В. – кардіологія – вища
доц. Семененко С. І. – терапія – перша
доц. Жамба А. О. – терапія – перша
доц. Дорошкевич І. О. – ендокринологія – вища 

доц. Кириченко О. В. - спеціалізація з терапії, кардіології 

ас. Щербенюк Н. В. - терапія - вища 

ас. Вітрук Т. К. – терапія – перша 

ас. Крикус О. Ю. – терапія – перша 

ас. Кобірніченко А. В. – терапія – вища 
ас. Маслоїд Т.М. – терапія – вища

 
Студентська Наука

 

Співробітники кафедр, молоді науковці щорічно приймають участь в засіданнях наукового гуртка на кафедрі та в міжнародних конференціях молоді у ВНМУ. Щорічно на кафедрі проводиться Олімпіада з клінічної фармакології, а кращі переможці приймають участь во Всеукраїнських олімпіадах (Київ) та отримують призові місця.  

Штат кафедри

Семененко Святослав Ігорович


Завідувач кафедри, доцент, кандидат медичних наук

Закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова з відзнакою. З 2002 по 2003 рік проходив інтернатуру за спеціальністю «терапія». В 2003 році закінчив повний курс магістратури за спеціальністю “внутрішні хвороби” та успішно захистив кваліфікаційну роботу отримавши звання магістра медицини з внутрішніх хвороб.
З 2003 року по 2006 р. навчався в очній аспірантурі при кафедрі клінічної фармації та клінічної фармакології. В 2007 році захистив дисертаційну роботу на тему: «Ефективність та безпека застосування флуоксетину при лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з соматогенними депресіями» та отримав звання кандидата медичних наук зі спеціальності «клінічна фармакологія». Виконує обов’язки доцента кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології.
Лікар-терапевт вищої категорії. Лікувальну роботу проводить на базі центру нефрології та діалізу ВОКЛ ім. М. І. Пирогова.
Являється автором та співавтором 52 наукових праць, 12 навчальних посібників, 2 патентів та 2 раціоналізаторських пропозицій.

Яковлева Ольга Олександрівна


професор, доктор медичних наук

Закінчила Вінницьку СШ № 6 з золотою медаллю та в 1964 році Вінницький Медичний інститут, диплом з відзнакою, як терапевт-лікувальник. Після закінчення клінічної спеціальної ординатури (з вивченням англійської мови на базі Педагогічного інституту), з 1966 року працювала молодим асистентом у ВМУ.
Кандидатську дисертацію захистила в 1974 році, пошук був спрямований на коморбідні зв’язки бронхо-легеневих захворювань з шлунковою патологією, спектру наукових досягнень в галузях і пульмонології, і гастроентерологіі; було впроваджено новий діагностичний напрямок біопсії шлунку, дослідження глюкокортикоїдної регуляції шлункової секреції в умовах хронічної гіпоксії.
Захистила докторську дисертацію, отримала звання доктора медичних наук (листопад 1991), надалі – звання професора кафедри госпітальної терапії (червень 1993), в ці роки працювала викладачем терапії на кафедрах медичного інституту. В докторської дисертації на тему «Дифференцированная диагностика липидного гомеостаза у больных неспецифическими заболеваниями легких и обоснование метаболической коррекции витаминами А и Е» (клініко-екпериментальне дослідження), серед пріоритетних напрямків дослідження сурфактантної системи легень, ліпідно-перекисний дисбаланс, оцінка вологовидільної та екскреторної функції легень, аналіз конденсату вологи видихуваного повітря, роль антиоксидантних вітамінів А та Е для збереження метаболічного гомеостазу. Була запропонована гіпотеза щодо взаємодії клітинних метаболізмів запалення з формуванням вторинних дисліпідемій при хронічних бронхо-легеневих захворюваннях. Надалі ідея вторинних дисліпідемій була реалізована на міжнародному рівні та включена в їх класифікацію при захворюваннях респіраторної системи.
З лютого 1992 року Ольга Олександрівна очолила курс клінічної фармакології при кафедрі фармакології, надалі з 2005 року – кафедру клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ. Науковими напрямками кафедри стали аспекти фармакогенетики, впровадження нових метаболічних коректорів (статинів, мебікару, тіотриазоліну, кардонату, авокарду, вітамінів та інших). Кафедра багато років наближала досягнення до лікарів Вінницької області, тому проводила виїзні конференції та школи з клінічної фармакології, лекції на обласному телебаченні. Саме за ініціативою кафедри, на базі університету було проведено 11 Всеукраїнських науково-практичних конференцій з міжнародною участю з клінічної фармакології, з виданням збірок наукових праць та доповідей.
Важливим життєвим етапом для Ольги Олександрівни стало призначення з 01.03.1995 року (надалі протягом 20 років) на посаду завідувачки відділом аспірантури, магістратури та клінічної ординатури у Вінницькому державному медичному університеті. На цій ланці науковці знають Ольгу Олександрівну як грамотного, принципового, строгого помічника, готового порадити кращі шляхи для виконання обраних наукових досліджень, відповідно сучасним вимогливим тенденціям.
Творче натхнення Ольги Олександрівни реалізується більше як у 700 друкованих праць, 40 навчально-методичних видань, співавторстві у 21 патентах та деклараційних патентах на корисну модель. Під керівництвом Ольги Олександрівни захищено 1 докторська дисертація, 20 кандидатських, з них 17 з клінічної фармакології, та 9 магістерських робіт.
Ольга Олександрівна – включена в перелік науковців «Науково-освітній потенціал України», «Вітчизняна медицина в Україні та світі» («Український рейтинг – Київ 2012, 2016»), нагороджена дипломом і «Медаллю Комітету Верховної ради України з питань науки і освіти».
Наукові досягнення колег кафедри неодноразово були представлені на міжнародному рівні: з 1990 року доповіді в Словенії, Чехії, Польщі, Німеччині, з питань клінічної фармакології, з проблем пульмонології – на міжнародних Астма-конгресах, конгресах з геріатрії, інфузійній терапії, кардіології, окиснювальному стресі, фармакоекономіки, безпеки лікарських засобів та нанотехнологіях, біофізичних аспектах медицини тощо.
Професорка Яковлева О.О. – «золотий член» Європейського Респіраторного товариства (з 1999 року), відвідує його наукові конгреси (Берлін, Барселона, Амстердам, Мюнхен, Париж) як доповідач або слухач. Вона була 10 років членом спеціалізованої ради по захисту дисертацій в Одеському національному медичному університеті з клінічної фармакології, членом Проблемної комісії з клінічної фармакології в НФаУ (Харків), апробаційної дисертаційної ради з хірургічних дисциплін у ВНМУ, входить в склад редакційних груп двох медичних журналів. Лікарський стаж (вища категорія з терапії) – 58 років.
Ольга Яковлева – ерудована людина з духовними інтересами (в дитячому «анамнезі» 11 років навчання в музичній школі, участь в художній самодіяльності інституту протягом 8 років), із зацікавленістю до живопису, мандрівок, до книг, своїм ставленням до них ділиться із молодими колегами.
01.09.2022 Ольга Яковлева завершила 30,5-річне керування кафедрою клінічної фармації і клінічної фармакології, отримала посаду професорки кафедри.

Дорошкевич Інна Олександрівна


завуч кафедри, доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2001 р. З 2001р. до 2002р. навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Терапія» та захистила диплом магістра медицини, навчалася в заочній аспірантурі 2002-2006 роки. З 2002 по 2007 р працювала лікарем-ендокринологом в МКЛ № 2 м. Вінниці. З 2007 року – працює на кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Лікувальну роботу проводила на базі поліклінічного відділення ВМКЦ ЦР з 2010р. та консультативно-лікувального відділення КП «МЛДЦ» в якості лікаря-ендокринолога з 2016р.
Кандидатська дисертація «Ефективність тіотриазоліну і ловастатину при ішемічній хворобі серця з цукровим діабетом 2 типу на тлі базисної терапії глімепірідом в залежності від фенотипів N-ацетилтрансферази 2», захищена в 2008 р. Керівник - професор, д. мед. н. Яковлева О.О. Дисертація присвячена вивченню доцільності використання антиоксиданту тіотриазоліну та препарату метаболічної дії ловастатину для підвищення ефективності фармакотерапії ішемічної хвороби серця на тлі цукрового діабету 2 типу, з його корекцією глімепірідом і урахуванням поліморфізму N-ацетилтрансферази 2.
Наукові роботи: 67 статей та тез, в тому числі в наукометричних базах SCOPUS та Web of Science.

Півторак Катерина Володимирівна


професор, доктор медичних наук

З відзнакою закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, спеціальність «лікувальна справа», здобула кваліфікацію магістр медицини з внутрішніх хвороб. Доктор медичних наук. Має вищу кваліфікаційну категорію з внутрішніх хвороб. Лікувальну роботу проводить на базі обласної лікарні ім.М.І.Пирогова. Володіє іноземною мовою на високому рівні. Є відповідальним виконавцем планової НДР кафедри "Органопротекторна ефективність та безпека метаболічних коректорів в фармакотерапії коморбідних патологічних станів" (№ державної реєстрації: 0114U000195).
Має близько 200 наукових і навчально-методичних публікацій, в тому числі в наукометричних базах SCOPUS та Web of Science, 8 деклараційних патентів на винахід та корисну модель. Нагороджена Академією наук вищої освіти України за винахід. Доповідач на багатьох всеукраїнських та міжнародних форумах за тематикою наукової роботи. Неоднократний переможець та стипендіат міжнародних програм та конгресів. Має близько 150 цитувань та індекс Гірша 6 за Google scholar. Автор монографії «Ендотеліальна дисфункція та неалкогольна жирова хвороба печінки», співавтор навчального посібника «Побічна дія ліків» та навчального посібника «Клінічна фармакологія лікарських засобів для лікування захворювань органів травлення», який рекомендований МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації.

Барало Раіса Петрівна


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Тернопільський медичний інститут в 1988 році. Пройшла підготовку в інтернатурі по терапії. За розподілом працювала в Кіровоградській області – дільничним терапевтом і лікарем підліткового кабінету Долинської районної лікарні 1989-1991рр., ординатором пульмонологічного відділення Кіровоградської міської лікарні №1 1991-1994рр.. З березня по серпень 1994 лікар Вінницької станції швидкої медичної допомоги. З вересня 1994 по 1996 рік - клінічний ординатор, з 1996 по 1999 рік – аспірант Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В 2000 році успішно захистила кандидатську дисертацію, написану під керівництвом зав. кафедри клінічної фармації і клінічної фармакології д.мед.н., проф. Яковлевої О.О. на тему: «Контроль перебігу та лікування бронхіальної астми із застосуванням кривої “потік об’єм” і бодіплетизмографії». Працює у ВНМУ ім. М.І. Пирогова з 1999 року, спочатку на посаді асистента курсу клінічної фармакології, кафедри фармакології, з 2005 року - обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології, а із 2012 року – як доцент даної кафедри. Лікар – терапевт вищої категорії, лікар – ревматолог вищої категорії. Лікувальну роботу проводить на базі ВОКЛ ім. М. І. Пирогова. Автор понад 70 друкованих праць, співавтор 6 навчальних посібників, 6 методичних рекомендацій, 5 раціоналізаторських пропозицій.

Коновалова Ніна Володимирівна


доцент, кандидат медичних наук

Коновалова Ніна Володимирівна закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 1995 році. Продовжила навчання в магістратурі та аспірантурі. В 2002 році захистила дисертаційну роботу зі спеціальності 14.01.02 – внутрішні хвороби та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. З 2005 року асистент, а з 2008 року доцент кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології. Є автором та співавтором 55 опублікованих наукових праць. Викладацький стаж 25 років. Лікарський стаж 27 років – лікар-терапевт вищої категорії, лікар-гастроентеролог. Відповідальна за лікувальну роботу кафедри. Лікувальну роботу здійснює на базі Університетської клініки.

Жамба Алла Олегівна


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2002 р.
В 2011 році захистила дисертаційну роботу на тему: “Метаболічна корекція кардонатом або мілдронатом ушкоджень кардіореспіраторної системи при бронхіальній астмі з урахуванням фенотипу N-ацетилтрансферази 2” у спеціалізованій вченій раді при Державній установі «Інститут фармакології та токсикології АМН України» за спеціальністю 14.01.28 – клінічна фармакологія, науковий керівник – д.мед.н, професор кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології Яковлева О. О. Присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук.
З 2004 року – працює на кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Є автором та співавтором 86 статтей та тез, патенту на корисну модель, галузевого нововведення та 6 рацпропозицій, 7 навчально-методичних посібників.
Має кваліфікацію лікаря-терапевта вищої категорії. Лікувальну роботу проводить на базі Університетської клініки ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Вознюк Лариса Анатоліївна


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова (1999). Лікар-терапевт вищої категорії, лікар-кардіолог вищої категорії. Лікувальну роботу проводить на базі кардіологічного відділення НКП ВОР ВОКЛ ім. М. І. Пирогова. В 2010 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук “Імунозапальні реакції, напруженість антихламідійного імунітету та їх взаємозв'язок з показниками ліпідного спектру крові при ішемічній хворобі серця” за спеціальністю 14.01.11 — кардіологія, науковий керівник - проф. кафедри внутрішньої медицини №1 ВНМУ ім. М. І. Пирогова, д.мед.н. В. К. Серкова. В роботі вперше проведено комплексне дослідження показників напруженості антихламідійного імунітету і імунозапальних реакцій (фактор некрозу пухлин α, інтерлейкін-6, С-реактивний білок) у хворих з різними варіантами перебігу ІХС і встановлений їх взаємозв'язок з показниками ліпідного спектру крові. Вивчено значення показників антихламідійного імунітету і прозапальних цитокінів як факторів ризику розвитку атеросклерозу і предикторів загострення у пацієнтів ІХС в залежності від її клінічного перебігу. На основі отриманих результатів з використанням методу багатофакторного регресійного аналізу встановлені критерії прогнозу у хворих ІХС. Реалізацією дослідження стали рекомендації до впровадження методів комплексного обстеження хворих ІХС: для оцінки можливості ризику розвитку і предикторів загострення ІХС, для призначення відповідної патогенетичної терапії.
Л. А. Вознюк має 73 наукові публікації, серед яких роботи опубліковано у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Співавтор навчального посібника з предмету «Побічна дія ліків».

Кириченко Ольга Володимирівна


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2006 р. та отримала диплом з відзнакою.
З 2006 по 2008 рік навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина», а також у магістратурі на базі кафедри поліклінічної терапії та сімейної медицини ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2008 р. захистила магістерську роботу на тему «Пептичні H.pylori-асоційовані ерозивно-виразкові пошкодження дванадцятипалої кишки: аналіз причин неефективності фармакотерапії» виконану під керівництвом професора Чернобрового В.М. та отримала диплом «магістра медицини».
З 2009 по 2012 р. проходила навчання в очній аспірантурі за спеціальністю 14.01.28 - «клінічна фармакологія» на базі кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук у спеціалізованій Вченій Раді при Одеському національному медичному університеті. Тема кандидатської дисертації: «Вальсартан та вітаміни В-групи в фармакотерапії гіпертонічної хвороби», науковий керівник – д.мед.н., професор Яковлева О.О.
З вересня 2011 р. по травень 2019 р. працювала асистентом кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології, а з червня 2019 р. переведена на посаду доцента. Викладає практичні заняття у студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів з предметів «Клінічна фармакологія», «Фармакотерапія», «Побічна дія ліків», «Клінічні випробування лікарських засобів».
Лікувальну роботу проводить на базі Університетської клініки ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Має спеціалізацію з терапії та кардіології.
З 2016 р. є відповідальною за лікувальну роботу на кафедрі.
Кількість друкованих робіт (статті, тези) – 29, а також 2 деклараційних патенти на корисну модель. Є співавтором навчального посібника «Побічна дія ліків».

Щербенюк Наталія Василівна


асистент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 1997 році. З 2006 року асистент кафедри клінічної фармації і клінічної фармакології. У 2015 році захистила дисертацію на тему: “Аналіз фармакоепідеміології антибактеріальної хіміотерапії захворювань дихальних шляхів протягом 5 років” у спеціалізованій вченій раді при Одеському національному медичному університеті за спеціальністю 14.01.28 – клінічна фармакологія, науковий керівник – д.мед.н, професор кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології Яковлева О. О.
Лікар терапевт вищої категорії. Спеціалізація з ендокринології у 2021 році. Лікувальну роботу проводить на базі Університетської клініки ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
Загальна кількість наукових публікацій – 36, є співавтором 2 навчально-методичних посібників.

Вітрук Тетяна Костянтинівна


асистент

Вітрук Тетяна Костянтинівна в 1991 р. закінчила Вінницький медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 1992 р. до 1998 р. працювала дільничним терапевтом в МКЛ №2 м. Вінниці. З 1998 р. до 2000 р. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі фармакології з курсом клінічної фармакології за спеціальністю «Терапія». З 2000 р. до 2006 р. займала посаду старшого лаборанта кафедри клінічної фармації і клінічної фармакології, з 2006 р. працює асистентом цієї ж кафедри.
Лікувальну роботу проводить на базі Військово-медичного клінічного центру центрального регіону, лікар-терапевт вишої категорії.
Як пошукач працювала над виконанням наукової роботи на тему: «Корекція уражень тонкої кишки в гострий період опікової хвороби інфузійним колоїдним розчином HAES-LX-5% (експериментальне дослідження)», що є частиною планової науково-дослідної роботи кафедри клінічної фармації і клінічної фармакології на тему «Експериментальне обґрунтування ефективності комплексних інфузійних препаратів на моделі опікової хвороби» і фрагментом сумісних наукових досліджень ДУ «Інститут патології крові і трансфузійної медицини АМН України (м. Львів) і науково-дослідного центру ВНМУ ім. М.І Пирогова. Загальна кількість наукових публікацій – 27, є співавтором навчально-методичних посібників.

Крикус Оксана Юріївна


асистент

Асистент кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова з 2008 року. Закінчила лікувальний факультет ВНМУ ім. М.І. Пирогова в 1997 році. Працювала лікарем терапевтом у Вінницькій районній лікарні. У 2006-2008 рр. навчалась в клінічній ординатурі за спеціальністю «внутрішні хвороби». Лікар терапевт вищої категорії. Спеціалізація по неврології в 2022 році. Лікувальну роботу проводить на базі Університетської клініки в неврологічному відділенні. Автор та співавтор 18 наукових публікацій та навчально-методичного посібника.

Маслоїд Тетяна Миколаївна


асистент

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2000 році. З 2001 по 2005 рр. працювала дільничим терапевтом Вапнярської міської лікарні. З 2005 по 2007 рр. навчалась в клінічній ординатурі за фахом «внутрішні хвороби» на базі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2007 по 2013 р р. навчалась в аспірантурі з фаху «клінічна фармакологія». Паралельно з навчанням в клінічній ординатурі та аспірантурі працювала лікарем – терапевтом приймального відділення ШМД МКЛ № 2 м.Вінниці. З 2014 року асистент кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Виконує дисертаційну роботу на тему «Комплексна фармакотерапія легеневої артеріальної гіпертензії при хронічному обструктивному захворюванні легень, коморбідній з гіпертонічною хворобою» з фаху клінічна фармакологія, керівник професор Яковлева О.О.
Має 60 друкованих робіт, 1 патент на корисну модель.
Має спеціалізацію з терапії, загальна практика - сімейної медицини, пульмонології.
Лікар-терапевт вищої категорії.
Лікувальну роботу проводить на базі ЦПМСД 1 м.Вінниці.

Даліщук Наталія Олександрівна


старший лаборант

Закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова у 2022 році з відзнакою. Рішенням Вченої ради ВНМУ ім. М. І. Пирогова рекомендована на наукову роботу кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології. Проходить інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на базі Університетської клініки ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
Працювали на кафедрі

Семененко Ігор Феофанович


Роки роботи на кафедрі: 1992 - 2022

доцент, кандидат медичних наук

Закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 1983 році. Кандидатська дисертація «Дослідження фармакокінетики і знеболюючого ефекту нового ненаркотичного анальгетика бензофурокаїну», захищена в травні 1994 року в Київському інституті фармакології і токсикології, наукові керівники - д. мед. н., проф. О. О. Пентюк, д. мед. н., проф. Г. І. Степанюк.
Дослідження фармакокінетики і фармакодинаміки нового ненаркотичного анальгетика бензофурокаїну, який також має антикінінову, антисеротонінову та антигістамінну дії, показало його сильний знеболюючий ефект, розроблені особливості його використання у опікових хворих.
Лікар- терапевт вищої категорії. Лікувальну роботу проводить на базі ВОКЛ ім. М. І. Пирогова.
Співавтор 6 науково-практичних посібників, автор понад 80 статей.

Столярчук Володимир Олександрович


Роки роботи на кафедрі: 1992 - 2022

доцент, кандидат медичних наук

Закінчив лікувальний факультет Вінницького державного медичного інституту ім. М. І. Пирогова (1983). У 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Пошук і вивчення протиаритмічних засобів серед похідних 2-феніл-Х-метілбензофурана» за спеціальністю 14.00.25 - фармакологія, науковий керівник - проф. П. О. Галенко-Ярошевський, науковий консультант - проф. О. О. Столярчук.
У даній роботі вперше вивчена протиаритмічна активність у 28-ми нових похідних 2-феніл-Х-метілбензофурана. Вивчено їх хронічну токсичність, алергізуючі властивості, мутагенну дію, вплив на діяльність серця і гемодинаміку. Серед досліджуваних речовин виявлено 3 з'єднання, протиаритмічна активність яких була вищою, ніж у відомих аналогів, взятих для порівняння. Пріоритетність наукових досліджень В. О. Столярчука захищена 7 авторськими свідоцтвами на винаходи.
В. О. Столярчук має більше 40 наукових публікацій.

Стопінчук Олександр Васильович


Роки роботи на кафедрі: 2004 - 2023

доцент, кандидат медичних наук

Закінчив Вінницький державний медичний університет в 1995 р. Пройшов інтернатуру по медицині невідкладних станів. З 1997 р. – лікар спеціалізованої кардіологічної бригади Вінницької міської станції ШМД. В 2001 поступив в заочну аспірантуру по спеціальності "Клінічна фармакологія". В 2006 р. захистив дисертацію «Підвищення фармакотерапевтичної ефективності метопрололу шляхом його сумісного використання з тіотриазоліном або з мебікаром» та отримав ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «Клінічна фармакологія». Асистент курсу клінічної фармакології з 2004 року. Доцент кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології з 2014 року. Обласний клінічний фармаколог. Лікар-кардіолог вищої категорії. Лікувальну роботу проводить на базі Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону.
Автор 30 наукових публікацій, співавтор підручника з фармакології та навчально-методичних посібників.

Клекот Олександра Олексіївна


Роки роботи на кафедрі: 2011 - 2023

доцент, кандидат медичних наук

Лікар-терапевт, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології. В 2004 році закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова та отримала диплом з відзнакою. З 2004 по 2006 рік навчалася в інтернатурі за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина». З 2006 по 2008 рік працювала лікарем загальної практики у Вінницькому районі. З 2008 по 2011 рік здобувала післядипломну освіту в аспірантурі при ВНМУ за спеціальністю 14.01.28 - «клінічна фармакологія». Завершила навчання вчасним написанням кандидатської дисертації.
Тема дисертації «Гіпотензивний ефект препарату Кораргін при комплексній фармакотерапії легеневої артеріальної гіпертензії у хворих на системний червоний вовчак», під керівництвом д.мед.н., професора Яковлевої О.О. Офіційний захист кандидатської дисертації відбувся в спеціалізованій Вченій Раді при Одеському національному медичному університеті 29.02.2012 року.
Дисертація присвячена вивченню ефективності вітчизняного ендотеліопротекторного препарату кораргіну при легеневій артеріальній гіпертензії (ЛАГ) у хворих на системний червоний вовчак (СЧВ). Було встановлено, що ураження легеневих судин при системних захворюваннях сполучної тканини супроводжувалося формуванням ЛАГ у 45,5 % хворих з СЧВ. Створено нову модель лікування ЛАГ з використанням донатора оксиду азоту – препарату похідного L-аргініну (Кораргіну).
З вересня 2011 по квітень 2016 року працювала асистентом кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології, де проводила практичні заняття у студентів фармацевтичного факультету - «Клінічна фармація», «Фармакотерапія», «Загальна фармакокінетика», «Токсичність лікарських засобів», в тому числі у англомовних студентів.
З 2016 року займає посаду доцента кафедри. Проводить практичні та семінарські заняття на курсі післядипломного навчання інтернам медичного факультету. Підготувала більше 20 лекцій з предметів «Клінічна фармація», «Фармакотерапія», «Токсичність лікарських засобів» та «Загальна фармакокінетика». Постійно бере участь в розробці тестових завдань та клінічних задач по клінічній фармакології, зокрема для «КРОК3».
Активно бере участь у виконанні НДР кафедри на тему: «Органопротекторна ефективність та безпека метаболічних коректорів в терапії коморбідних патологічних станів» № держреєстрації 0114U000195.
Кількість опублікованих робіт (статті, тези) - 58, 4 деклараційних патенти на корисну модель лікування. Співавтор навчального посібника «Побічна дія ліків».
Лікувальну роботу проводить на базі терапевтичного відділення МКЛ №3 з 2014 року. Регулярно проводить консультації в суміжних відділеннях лікарні, читає лекції лікарям та середньому медичному персоналу лікарні, бере участь в патолого-анатомічних конференціях та консультативно-експертних комісіях.

Кобірніченко Анатолій Валерійович


Роки роботи на кафедрі: 2012 - 2023

асистент, кандидат медичних наук

Освіта: Військово-медичний факультет при Куйбишевському медичному інституті в 1982р.; Інтернатура медичного складу ГРВГ по спеціальності «Терапія» в 1985р.; Військова медична академія ім. С.М.Кірова (м. Санкт-Петербург), факультет керівного медичного складу за фахом «Терапія» у 1992р.; 1991-1992 рр. – спеціалізація по кардіології. Заочна аспірантура при кафедрі госпітальної терапії №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ) – 1997–1999 рр. У 1999р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук по спеціальності «кардіологія»: «Порушення функціонального стану серцево-судинної системи і вегетативної регуляції серцевого ритму у військовослужбовців та їх корекція в умовах санаторно-куротного лікування». Науковий керівник: Чл.-кор. АМН України К.М. Амосова.
Робота по закінченню ВУЗа:
1982-1983р.р. – лікар медичного пункту в/ч 31963 ДальВо.
1983-1984р.р. – старший ординатор госпітального взводу в/ч 52487 ДальВо.
1984-1989р.р. – командир госпітального взводу в/ч п/п 60497. Група Радянських військ в Германії.
1989-1992р.р. – слухач факультету керівного складу медичної служби ВМедА ім. Кірова (м. Санкт — Петербург) за фахом «терапія».
1992-1994р.р. – старший ординатор кардіологічного відділення ГВКГ (м. Київ).
1994-1998р.р. – заступник начальника по медичній частині – провідний терапевт (кардіолог) Центру медичної реабілітації та фізіотерапії ЗСУ (м. Вінниця).
1998-2000р.р. – заступник начальника медичної служби ВПС ЗС України – начальник лікувально-профілактичного управління.
2000-2001р.р. – начальник госпітального відділення медичного взводу 3 окремого інженерного батальону Українського миротворчого контингенту Місії ООН в Лівані.
2002-2007р.р. - провідний терапевт ВМЦ ПС ЗС України
2007 – 2009р.р. - старший інспектор - головний терапевт Головної інспекції Міністерства оборони України.
2009 – 2013р.р. - завідуючий відділенням гепатології ВМКЦ ЦР (м. Вінниця)

Лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, лікар-кардіолог вищої кваліфікаційної категорії. Автор більше 30 наукових праць, співавтор навчально-методичних посібників.

Березовська Ірина Олександрівна


Роки роботи на кафедрі: 2014 - 2023

старший лаборант

Закінчила фармацевтичний факультет Вінницького Національного медичного університету імені М. І. Пирогова у 2010 році за спеціальністю «Клінічна фармація» і отримала кваліфікацію «Клінічний провізор». У 2011 році пройшла інтернатуру та отримала сертифікат спеціаліста «Клінічний провізор». З 2014 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Беспалько Денис Вікторович


Роки роботи на кафедрі: 2018 - 2022

старший лаборант

Закінчив фармацевтичний факультет Вінницького Національного медичного університету імені М. І. Пирогова у 2017 році за спеціальністю «Клінічна фармація» і отримав кваліфікацію «Клінічний провізор». У 2018 році пройшов інтернатуру та отримав сертифікат спеціаліста «Клінічний провізор». З 2018 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Ольшевська-Мельник Тетяна В’ячеславівна


Роки роботи на кафедрі: 2019 - 2023

старший лаборант

Ольшевська-Мельник Тетяна В’ячеславівна працює на посаді старшого лаборанта на кафедрі клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ імені М.І. Пирогова з 2019 року.

Новини

Вітаємо переможців олімпіади!
21.03.2024

 

Переможці олімпіади з Клінічної фармації та Клінічної фармакології 2024 р.

Перше місце – Борис Аліна Михайлівна
(6 курс, медичний факультет, 9-Х група)
Викладач доц. Жамба А.О.

 

Перше місце – Борис Аліна Михайлівна

(6 курс, медичний факультет, 9-Х група)

Викладач доц. Жамба А.О.


Друге місце – Черняк Єлизавета Олександрівна

(5 курс, медичний факультет, 17 а група)

Викладач доц. Жамба А.О.


Третє місце – Кобець Владислава Василівна

(5 курс, медичний факультет, 4 а група)

Викладач доц. Семененко С.І.

 

ОлімпіадаОлімпіада_2

Олімпіада
13.02.2024

Олімпіада

 

Шановні студенти, олімпіада з предметів “Клінічна фармація" та "Клінічна фармакологія” відбудеться 14 березня 2024р о 17- 00 на кафедрі.

Запрошуємо усіх бажаючих!

Відпрацювання пропущених занять
16.12.2023

Відпрацювання пропущених занять

Відпрацювання пропущених занять на кафедрі клінічної фармації та клінічної фармакології проводяться по середах

з 16.00. до 18.00.

XІI Всеукраїнська науково-практична конференція
27.10.2023

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !
Маємо честь повідомити Вас щодо проведення XІI Всеукраїнської науково-
практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів з клінічної
фармакології на тему:
«КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ СЬОГОДЕННЯ: ШЛЯХИ
МАКСИМАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ЛІКАРСЬКІЙ СПЕЦІАЛЬНОСТІ»
Конференція відбудеться за традицією та підтримкою Вінницького націо-
нального медичного університету ім. М.І. Пирогова, кафедри клінічної фармації
та клінічної фармакології та кафедри фармакології.
ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ: Вінниця, 09-10 листопада 2023 року
За більш детальною інформацією та для реєстрації учасників
звертайтесь за посиланням
https://official.doctorthinkin.org/clinfarm
Конференція пройшла реєстрацію в Реєстрі УкрІНТЕІ – посвідчення No 324
(від 11 липня 2022 р.).
Офіційні провайдери БПР на платформі https://official.doctorthinkin.org/
uacpp – ГО Українська Асоціація Клінічної Фармакології та Фармакотерапії»
Запрошуються: лікарі широкого кола терапевтичних та хірургічних
спеціальностей, завідувачі службами медичних центрів, наукові співробітники
медичних, фармацевтичних, навчальних та наукових закладів України та країн
світу, провізори, клінічні провізори.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Маємо честь повідомити Вас щодо проведення XІI Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів з клінічної фармакології на тему:

«КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ СЬОГОДЕННЯ: ШЛЯХИ

МАКСИМАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ЛІКАРСЬКІЙ СПЕЦІАЛЬНОСТІ»

 

Конференція відбудеться за традицією та підтримкою Вінницького національного медичного університету ім.М.І. Пирогова, кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології та кафедри фармакології.

 

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ: Вінниця, 09-10 листопада 2023 року.

За більш детальною інформацією та для реєстрації учасників звертайтесь за посиланням

https://official.doctorthinkin.org/clinfarm

 

Конференція пройшла реєстрацію в Реєстрі УкрІНТЕІ – посвідчення No 324 (від 11 липня 2022 р.).

Офіційні провайдери БПР на платформі https://official.doctorthinkin.org/uacpp – ГО «Українська Асоціація Клінічної Фармакології та Фармакотерапії».

 

Запрошуються: лікарі широкого кола терапевтичних та хірургічних спеціальностей, завідувачі службами медичних центрів, наукові співробітники медичних, фармацевтичних, навчальних та наукових закладів України та країн світу, провізори, клінічні провізори.

Алгоритм дій під час сигналу "Повітряна тривога!"
03.09.2023

 

АЛГОРИТМ ДІЙ
здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників Вінницького
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова під час дії
сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА!» в робочий час
Перед початком 1 заняття викладач повинен детально розказати, як пройти
в укриття.
Укриття кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології
знаходяться в цокольному приміщенні морфологічного корпусу ВНМУ,
підвальному приміщенні-укритті 3 гуртожитку, підвальному приміщенні-
укритті Університетської клініки ВНМУ, підвальному приміщенні-
укритті ВМКЛ No 3 відповідно до бази проведення практичних занять.
Якщо під час проведення заняття пролунав сигнал «УВАГА! ПОВІТРЯНА
ТРИВОГА! ВСІМ ПРОЙТИ В НАЙБЛИЖЧЕ УКРИТТЯ!», потрібно:
1. Негайно припинити заняття.
2. Після оголошення викладачем: «Всім зібрати речі, швидко пройти в
укриття» швидко зібрати речі та приготуватися виходити.
3. Впевнитись, що в аудиторії нікого не залишилось.
4. Вимкнути світло, зачинити двері (виконує викладач).
5. За останнім студентом рухатись до укриття (виконує викладач).
6. Перебувати в укритті до сигналу «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!» (дві
короткі сирени з оголошенням про відбій повітряної тривоги).
7. За сигналом «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!» повернутись в аудиторію
для продовження заняття.
8. Якщо сигналу «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!» не відбулось до
закінчення пари, здобувачі продовжують перебувати там до сигналу «УВАГА!
ВІДБІЙ ТРИВОГИ!».
9. Якщо сигнал «УВАГА! ПОВІТРЯНА ТРИВОГА! ВСІМ ПРОЙТИ В
НАЙБЛИЖЧЕ УКРИТТЯ!» відбувся до початку заняття та прибуття здобувачів
на базу кафедри, здобувачі повинні негайно пройти в найближче укриття (QR-
код з посиланням на карту укриттів міста Вінниця розташовані на кожній
зупинці громадського транспорту).

АЛГОРИТМ ДІЙ

здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників Вінницького

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова під час дії

сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА!» в робочий час

 

Перед початком 1 заняття викладач повинен детально розказати, як пройти в укриття.

Укриття кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології знаходяться в цокольному приміщенні морфологічного корпусу ВНМУ, підвальному приміщенні-укритті 3 гуртожитку, підвальному приміщенні-укритті Університетської клініки ВНМУ, підвальному приміщенні-укритті ВМКЛ № 3 відповідно до бази проведення практичних занять.

 

Якщо під час проведення заняття пролунав сигнал «УВАГА! ПОВІТРЯНА ТРИВОГА! ВСІМ ПРОЙТИ В НАЙБЛИЖЧЕ УКРИТТЯ!», потрібно:

1. Негайно припинити заняття.

2. Після оголошення викладачем: «Всім зібрати речі, швидко пройти в укриття» швидко зібрати речі та приготуватися виходити.

3. Впевнитись, що в аудиторії нікого не залишилось.

4. Вимкнути світло, зачинити двері (виконує викладач).

5. За останнім студентом рухатись до укриття (виконує викладач).

6. Перебувати в укритті до сигналу «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!» (дві короткі сирени з оголошенням про відбій повітряної тривоги).

7. За сигналом «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!» повернутись в аудиторію для продовження заняття.

8. Якщо сигналу «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!» не відбулось до закінчення пари, здобувачі продовжують перебувати там до сигналу «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!».

9. Якщо сигнал «УВАГА! ПОВІТРЯНА ТРИВОГА! ВСІМ ПРОЙТИ В НАЙБЛИЖЧЕ УКРИТТЯ!» відбувся до початку заняття та прибуття здобувачів на базу кафедри, здобувачі повинні негайно пройти в найближче укриття (QR-код з посиланням на карту укриттів міста Вінниця розташовані на кожнійзупинці громадського транспорту).

Увага! Оголошення!
02.09.2023

УВАГА!

 Кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології

змінила своє розташування!

Кафедра знаходиться на 3-му поверсі головного (морфологічного)

корпусу, в приміщенні колишньої бібліотеки.


Інформація щодо розподілу груп розташована на Гугл диску

відповідно до дисциплін.


ATTENTION!

Department of Clinical Pharmacy and Clinical Pharmacology

has changed its location!

The department is at the 3d floor of the main (morphological) building,

former library premises

Конференція студентів та молодих вчених
20.04.2023

 

Шановні студенти!
Конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку 2023". Секція Клінічна фармакологія відбудеться 21.04.2023р. з 13.00 в онлайн режимі. Запрошуємо приєднатись бажаючих за наступним посиланням
Інформація для приєднання до Google Meet
Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/qye-gxqv-eda

Шановні студенти!

Конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку 2023".

Секція Клінічна фармакологія відбудеться 21.04.2023р. з 13.00 в онлайн режимі.

Запрошуємо приєднатись бажаючих за наступним посиланням.

Інформація для приєднання до Google Meet.

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/qye-gxqv-eda

Графік ліквідації академічної заборгованості
09.02.2023

 

Графік ліквідації академічної заборгованості
для студентів факультету підготовки іноземних громадян
на кафедрі клінічної фармації та клінічної фармакології
на весняний семестр 2022-2023 н.р.
Викладач
Доц. Жамба А.О.
Ас. Щербенюк Н.В.
Ас. Маслоїд Т.М.
Час та день проведення
Дата
консультацій
Четвер
 16.02,
 23.02,
 2.03
15.00 – 17.00
 9.03,
 16.03,
 23.03,
 30.03
6.04,
 13.04,
 20.04,
 27.04
4.05,
 11.05,
 18, 05,
 25.05,
 1.06
8.06,
 15.06,
 22.06,
 29.06
Вівторок
 14.02,
 21.02,
 28.02
17.00 – 19.00
 7.03,
 14.03,
 21.03,
 28.03
4.04,
 11.04,
 18.04,
 25.04
2.05,
 9.05,
 16, 05,
 23.05,
 30.05
6.06,
 13.06,
 20.06,
 27.06
Середа
 15.02,
 22.02,
 1.03
16.30 – 18.30
 8.03,
 15.03,
 22.03,
 29.03
5.04,
 12.04,
 19.04,
 26.04
3.05,
 10.05,
 17, 05,
 24.05,
 31.05
7.06,
 14.06,
 21.06,
 28.06
Завідувач кафедри
клінічної фармації і
клінічної фармакології,
доцент ЗВО Святослав СЕМЕНЕНКО

 

Переможці XVIII Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених!!!
19.04.2021

Вітаємо переможців XVIII Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених

"Перший крок в науку - 2021"


Студенти:

1 місце - Оберемчук Олександра, 5 курс, мед. ф-т №1, 14а гр.

Березюк Ілона, 5 курс, мед. ф-т №1, 13а гр.

1 місце - Бурдейний Олександр, Орленко Валерія, Радійчук Яна, Соловей Олександр,

Шереметьєв Владислав, 5 курс, мед. ф-т №2, 21б гр.


2 місце - Островерха Діана, Шлабан Софія, 5 курс, мед. ф-т №1, 13а гр.

2 місце - Кохан Богдан, Плющик Надія, інтерни 1 року навчання


3 місце - Шайдюк Владислав, 4 курс, мед. ф-т №1, 8б гр.

3 місце - Никитюк Ельга, 3 курс, біологічний ф-т, ДонНУ


Стендові доповіді:

1 місце - Дащук Андрій, Деркач Юлія, 5 курс, мед. ф-т, 1 гр., ХНМУ


Молоді вчені:

1 місце - Панібратюк Ольга, аспірантка

2 місце - Ніколова Ольга, аспірантка

Вітаємо переможців V Всеукраїнської Універсіади!!!
19.04.2021

Вітаємо переможців V Всеукраїнської Універсіади з клінічної фармакології

(13-24 березня 2021 р., м. Київ)


Переможці у індивідуальному конкурсі:

1 місце - Кучерук Олег (ВНМУ)

2 місце - Паєвська Лілія (ВНМУ)

3 місце - Гуцаленко Ксенія (ВНМУ)Переможці у командному конкурсі:

2 місце - Copinath Vishnu (ВНМУ)

3 місце - Волкотруб Ігор, Костін Олександр, Градомська Раїса, Подлєсна Анна (ВНМУ)


Кращі доповіді:

Copinath Vishnu (ВНМУ),

Бурдейний О., Радійчук Я., Шереметьєв В., Орленко В., Соловей О.

Наукова діяльність

Нині напрямком наукових досліджень кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ є вивчення ролі генетичних (ферменти біотрансформації) та середовищних факторів, коректорів гомеостазу. В наукових розробках кафедри акцент ставиться на ефективності метаболічних коректорів при захворюваннях внутрішніх органів. Вперше в Україні був доведений зв'язок активності ферменту детоксикації N-ацетилтрансферази в популяційних процесах із станом здоров'я молоді та, що більш важливо, з'ясована її роль в індивідуальній реакції хворих на стандартну фармакотерапію при бронхіальній астмі, цукровому діабеті, ішемічній хворобі серця, роль у ризику токсичності лікарських засобів. На кафедрі вивчається ефективність лікарських засобів вітчизняного виробництва («Кораргін», «Тіотриазолін», «HAES-LX» та інші). Більшість наукових розробок кафедри присвячено протективній дії лікарських засобів на серцево-судинну, легеневу системи, нирки, печінку, головний мозок.

Під керівництвом Ольги Олександрівни захищено 18 кандидатських дисертацій, 9 – магістерських робіт, продовжують виконання докторських та кандидатських дисертацій (9 осіб) молоді науковці кафедри.

Захищені кандидатські дисертації:

Солєйко Олена Віталіївна – «Особливості діагностики та прогнозування серцевої недостатності при дилатаційній кардіоміопатії: Клініко-математичне моделювання» (1996 р.)

Федорченко Олег Володимирович – «Морфогенез аміодаронового фіброзуючого альвеоліту» (1997 р.)

Барало Раїса Петрівна – «Контроль перебігу та лікування бронхіальної астми із застосуванням кривої «потік-об’єм» і бодіплетизмографії» (2000 р.)

Косован Анжеліка Іванівна – «Роль фенотипів біотрансформації в механізмах взаємодії лікарських засобів у хворих на бронхіальну астму» (2001 р.)

Гаврилова Олена Володимирівна – «Підвищення ефективності та безпечності фармакотерапії кордароном ішемічної хвороби серця, ускладненої частими рецидивами миготливої аритмії, за допомогою метопрололу» (2001 р.)

Вільцанюк Ірина Олександрівна – «Нові підходи до діагностики та антимікробного лікування пептичних виразок і хронічних гастритів» (2003 р.)

Марченко Карина Геннадіївна – «Підвищення фармакотерапевтичної ефективності ловастатину при гіперліпідеміях у хворих з ІХС за допомогою текома і три-ві плюс» (керівник – професор Сєркова В.К.) (2005 р.)

Стопінчук Олександр Васильович – «Підвищення фармакотерапевтичної ефективності метопрололу при ішемічній хворобі серця шляхом його сумісного застосування з тіотриазоліном або з мебікаром» (2006 р.)

Семененко Святослав Ігорович – «Лікувальна ефективність та безпека застосування флуоксетину у хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з соматогенними депресіями» (2007 р.)

Дорошкевич Інна Олександрівна – «Ефективність тіотриазоліну та ловастатину при ішемічній хворобі серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу на тлі базової терапії глімепіридом в залежності від фенотипів N-ацетилтрансферази 2» (2008 р.)

Савченко Наталія Петрівна – «Доцільність використання триметазидину або тіотриазоліну для підвищення терапевтичної ефективності метопрололу при ішемічній хворобі серця на фоні гіпертонічної хвороби серця» (2008 р.)

Півторак Катерина Володимирівна – «Анемія у хворих з запальними захворюваннями кишечника: взаємозв’язок з важкістю захворювання, диференційна діагностика та лікування» (керівник – професор Станіславчук М. А.) (2009 р.)

Вознюк Лариса Анатоліївна – «Імуннозапальні реакції, напруженість антихламідійного імунітету та їх взаємозв’язок з показниками ліпідного спектру крові при ішемічній хворобі крові» (керівник – професор Сєркова В. К.) (2010 р.)

Жамба Алла Олегівна – «Метаболічна корекція кардонатом або мілдронатом ушкоджень кардіореспіраторної системи при бронхіальній астмі з урахуванням фенотипу N-ацетилтрансферази 2» (2011 р.)

Дмитрієв Дмитро Валерійович – «Клініко-фармакологічна взаємодія пропофолу та анальгетиків з модифікаторами мікросомальних монооксигеназ» (2011 р.)

Клекот Олександра Олексіївна – «Гіпотензивний ефект препарату Кораргін при комплексній фармакотерапії легеневої артеріальної гіпертензії у хворих на системний червоний вовчак» (2012 р.)

Новосад Алла Володимирівна – «Вплив мелатоніну на ритми сну та артеріального тиску в комплексній фармакотерапії гіпертонічної хвороби»

(2012 р.)

Кириченко Ольга Володимирівна – «Вальсартан та вітаміни В-групи в фармакотерапії гіпертонічної хвороби» (2014 р.)

Щербенюк Наталія Василівна – «Аналіз фармакоепідеміології антибактеріальної хіміотерапії захворювань дихальних шляхів протягом 5 років» (2015 р.)

Семененко Оксана Миколаївна – «Вплив HAES-LX-5% на процеси енергетичного метаболізму і вільнорадикального окислення в нирках в ранній період опікової хвороби» (2016 р.)

Очеретнюк Анна Олександрівна – «Експериментальне обґрунтування корекції колоїдно-гіперосмолярним розчином HAES-LX-5% функціонального стану легень в умовах опікового шоку» (2016 р.)

Ільченко Анастасія Борисівна – «Ефективність кларитроміцина в комплексній фармакотерапії госпітальної пневмонії на тлі важкої черепно-мозкової травми» (2018 р.)

 

Захищена докторська дисертація:

Півторак Катерина Володимирівна - "Діагностика, прогнозування та фармакологічна корекція ендотеліальної дисфункції при неалкогольній жировій хворобі печінки (клініко-експериментальне дослідження)"(2021 р.)


На кафедрі клінічної фармації та клінічної фармакології виконується науково-дослідна робота:

«Ефективність та безпека хіміотерапевтичних засобів і метаболічних коректорів в умовах коморбідної патології»0119U000069, 2018 - 2023рр.

 

Діяльність студентського наукового гуртка

 

З моменту створення курсу клінічної фармакології у 1992 році на кафедрі працює студентський науковий гурток. Кожний рік в межах підсумкових засідань СНТ університету кафедра проводила окреме секційне засідання з клінічної фармакології. Емблема нашого гуртка символізує - Єднання медицини і фармації, Єднання людського організму і ліків. Нам важливо вміти розв’язувати це рівняння – навчитись давати відповідь на запитання – що буде в результаті цієї взаємодії І навчитись раціонально використовувати цей результат! 
План роботи студентського наукового гуртка і напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри.  Заняття в гуртку включає індивідуальну роботу кожного гуртківця під керівництвом викладача кафедри і колективні засідання, що проводяться один раз на місяць.

З моменту створення курсу клінічної фармакології у 1992 році на кафедрі працює студентський науковий гурток. Кожного року в межах підсумкових засідань СНТ університету кафедра проводила окреме секційне засідання з клінічної фармакології. Емблема нашого гуртка символізує — Єднання медицини і фармації, Єднання людського організму і ліків. Нам важливо вміти розв’язувати це рівняння – навчитись давати відповідь на запитання – що буде в результаті цієї взаємодії І навчитись раціонально використовувати цей результат! 

 

Емблема
План роботи студентського наукового гуртка і напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри.  Заняття в гуртку включає індивідуальну роботу кожного гуртківця під керівництвом викладача кафедри і колективні засідання, що проводяться один раз на місяць.

 

Гурток

 

 

Староста студентського наукового гуртка кафедри клінічної фарації та клінічної фармакології у 2020-2021 н.р. – студент фармацевтичного факультету, V курсу Яровий Н.О. Всі члени гуртка виступали на засіданнях студентського наукового гуртка на кафедрі клінічної фармації та клінічної фармакології з доповідями відповідно до своєї теми.

 

Напрямки роботи гуртка:

  • Проведення наукових досліджень з питань клінічної фармакології
  • Виступи на засіданнях гуртка з результатами досліджень
  • Виступи з реферативними доповідями
  • Розгляд складних клінічних випадків

 

Кружок 3

 

 

Тематичний план засідань СНТ на 2020-2021 н.р.

1. Ураження ЦНС при захворюванні COVID-19. 

2. Клінічна фармакологія нових оральних антикоагулянтів (НОАК), переваги та недоліки.

3. Клінічна фармакологія ЛЗ для етіопатогенетичної терапії застуди (грипу, COVID – 19). Вакцинація при застуді.  

4. Сучасний стан застосування уроантисептиків при захворюваннях сечовидільної системи.

5. Засоби, що впливають на гемостаз при лікуванні COVID-19.

6. Токсичні ефекти нових цукрознижуючих засобів: можливі шляхи попередження. 

7. Використання антигістамінних лікарських засобів у сучасній медицині.

 

Тематичний план засідань СНТ на 2023-2024 н.р.

1. Особливості використання лікарських засобів в ревматології –

відповідальна за проведення – доцент Лариса ВОЗНЮК

дата проведення – вересень 2023 р.

2. Релівріо – новий препарат в лікуванні БАС (бічного аміотрофічного

склерозу) –

відповідальна за проведення – асистент Наталія ЩЕРБЕНЮК,

дата проведення – жовтень 2023 р.

3. Сучасні погляди на лікування патологій за допомогою ферментних

лікарських засобів –

відповідальна за проведення – професор Катерина ПІВТОРАК,

дата проведення – листопад 2023 р.

4. Нові напрямки гіполіпідемічної терапії –

відповідальна за проведення – професор Ольга ЯКОВЛЕВА,

дата проведення – лютий 2024 р.

5. Ноотропні лікарські засоби в практиці лікаря –

відповідальна за проведення – асистент Оксана КРИКУС,

дата проведення – березень 2024 р.

6. Особливості застосування лікарських засобів у вагітних –

відповідальна за проведення – доцент Алла ЖАМБА,

дата проведення – квітень 2024 р.

7. Вплив захворювань шлунково-кишкового тракту на біодоступність

лікарських засобів –

відповідальна за проведення – доцент Ніна КОНОВАЛОВА,

дата проведення – травень 2024 р.

 

Робота засідань студентського гуртка

 

Кружок 4 Кружок 5

 

 

 

Кращі студенти доповідали про результати наукових досліджень на XVІІ науково-практичній конференції студентів і молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку» у ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2020-2021 н.р.

 

У секції «Клінічна фармакологія» серед студентів призові місця отримали:

перше місце - Швая Марія Олексіївна (5 курс, медичний факультет №1, 6а гр) та Петренко Анастасія Олександрівна (5 курс, медичний факультет №2, 96б гр), 

друге місце - Царук Лілія Сергіївна, Дияк Артур Вадимович (6 курс, медичний факультет №1, 46а гр) та Пономарчук Катерина Миколаївна, Гонтар Дарина Сергіївна (4 курс , медичний факультет №1, 9а гр), 

третє місце - Кохан Богдан Ігорович, Плющик Надія Віталіївна (інтерни 1 року) та Данилевич Марина Вікторівна, Балян Анна Алексанівна (4 курс, медичний факультет №1, 17б гр) 

Студентами – гуртківцями опубліковано 12 наукових робіт в матеріалах цієї конференції.

 

Робочі будні - вирішення проблемних питань молоддю

 

Кружок 6 Кружок 7

 

Щорічно на кафедрі проводиться Олімпіада з клінічної фармакології, а кращі переможці приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах (м. Київ) та отримують призові місця. 

 

І тур олімпіади з клінічної фармакології був проведений 3 березня 2020 року. Приймало участь 25 студентів, відповідальною особою була доц. Півторак К.В. Переможцями І туру стали студенти -  

1 місце – Смага Тетяна Сергіївна, 5 курс, 28а група

2 місце – Лозова Ірина Андріївна, 5 курс, 18б група

2 місце – Габорець Ярослава Вячеславівна, 5 курс, 11а група

2 місце – Череп Денис Володимирович, 5 курс, 1а група

2 місце – Гришина Анна Олексіївна, 5 курс, 18б група

3 місце – Корж Ірина Борисівна, 5 курс, 25б група

3 місце – Камінська Катерина Олександрівна, 4 курс (фарм факультет), 54 група

 

Участь у заходах України

Декілька раз студенти приймали участь в студентських наукових форумах України (2017, 2018, 2019 та 2020 роки).

22-23 квітня 2020 року на базі кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця була проведена у дистанційному режимі ІV Універсіада з клінічної фармакології.

В Універсіаді взяли участь 90 студентів із 6 закладів вищої освіти України (Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Дніпропетровської медичної академії, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Національного фармацевтичного університету, Харківського національного медичного університету, Української медичної стоматологічної академії).

 

В рамках Універсіади проведено олімпіаду та науково-практичну конференцію студентів та молодих вчених.

З привітанням до студентів звернулись завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, професор Хайтович М.В., зав. кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова, професорка  Яковлева О.О., завідувач кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету професор Кіреєв І.В.

Олімпіада передбачала індивідуальні конкурсні письмові завдання з клінічної фармакокінетики, клінічної фармакодинаміки, взаємодії лікарських засобів, небажаних побічних реакцій на лікарські засоби, персоналізованої фармакотерапії серцево-судинних захворювань, захворювань дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, раціональної антибіотикотерапії.

 

За результатами І туру олімпіади (тест 40 тестових завдань за 20 хвилин) було відібрано 16 кращих студентів, які були допущені до ІІ туру.

За результатами ІІ туру (розв’язання 3-х ситуаційних задач протягом 20 хвилин) визначено 12 переможців ОЛІМПІАДИ: Біляєва А.О. (НМУ), Щегімбаєва С.В. (НМУ), Голубєв В.Л. (ДМА), Смага Т.С. (ВНМУ), Жадько Ю.В. (НФаУ), Клипич Н.Р. (НМУ), Молчанова А.В. (ХНМУ), Габорець Я.В. (ВНМУ), Башаров П.С. (НМУ), Власов І.С. (ДМА), Чикамбуд Вінні Анжела (НМУ), Синявська В.В. (УМСА).


Науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання клінічної фармакології, клінічної фармації та фармакотерапії» проходила у відеорежимі платформи Skype. Було представлено, заслухано та обговорено 13 доповідей. В онлайн-конференції взяла участь максимальна кількість слухачів, що дозволяла платформа – 50. Відзначено високий рівень підготовки  доповідей  та  презентацій  за  своєю  актуальністю, новизною, практичним значенням, рівнем презентування і володінням матеріалу доповідачів.

Журі під головуванням завідувача кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ ім. О.О. Богомольця, професора Хайтовича М.В. визначило кращі доповіді:

в категорії «Клінічна фармакологія» «Взаємозв'язок розвитку деменції та гіпертонічної хвороби» (Стецун О.О., Юрій О.В., ВНМУ).


Олімпіада 1 Олімпіада 2

Олімпіада


Колектив кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології висловлює щиру подяку всім командам медичного та фармацевтичного факультетів за високі знання та досягнення у вивченні клінічної фармакології!

 

 

Кружок 8

 

Талановита молодь - це наше майбутне!

Література, що видана кафедрою

 

 

Книги кафедри Книги кафедри 2

 

 

 

п/п

П.І.Б.

автора

(авторів)

Назва видання

Вид видання (підручник, навчальний чи навчально-методичний посібник).

Мова видання

Дата та № протоколу реєстрації

Обсяг у друков аркушах

(стор.)

Видавництво

Затверджені ЦМК вищої медичної освіти МОЗ України

1.

Крайдашенко О.В., Купнивицька І.Г., Кліщ І.М., Яковлева О.О., Семененко С.І.

Підручник для студентів фармацевтичних факультетів „Фармакотерапія” 536 c.

Підручник

Українська

ЦМК МОН України 1/11-7412 від 06.08.2010 р.

21

Видавництво „Нова книга”.

Вінниця, 2013р

Видання друге

2.

Крайдашенко О.В., Купнивицька І.Г., Кліщ І.М., Яковлева О.О., Семененко С.І.

Підручник для студентів фармацевтичних факультетів „Фармакотерапія” 536 c.

Підручник

Російська

ЦМК МОН України 1/11-7412 від 06.08.2010 р.

21

Видавництво „Нова книга”.

Вінниця, 2013р

Видання друге

3.

Яковлева О.О., Барало Р.П.

 

Клінічна фармакологія антигістамінних препаратів в лікуванні алергічних захворювань”, 118 с.

Навчальний посібник

Українська

ЦМК ВНМУ

Протокол № 1 від 2007 р.

3

Вінниця, Нілан-ЛТД, 2013 р.

4.

Крайдашенко А.В.,

Купновицька И.Г.,

Клещ И.М.,

Яковлева О.А.,

Семененко С.И.

«Фармакотерапия», учебник для студентов фармацевтических факультетов с русским языком обучения

учебник

Русский

 

22

Винница, издательство «Новая книга», 2013г. – 540 с.

5.

Яковлева О.О.,

Біктіміров В.В.,

Семененко І.Ф.,

Барало Р.П.,

Вільцанюк І.О.

«Тактика вибору антибіотиків» Навчаль-ний посібник для сту-дентів вищих медичних закладів, лікарів-інтернів та сімейних лікарів

Навчальний посібник

Українська

 

9

Типографія «Нова книга», Вінниця, 2013 – 228 с.

6.

Бабак О.Я.,

Біловол О.М.,

Яковлева О.О. та інші

«Клінічна фармако-логія», Підручник для медичних ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації.

Підручник

Українська

 

 

Видавництво «Медицина», Київ, 2013р., 776 с.

7.

Яковлева О.О.,

Барало Р.П.

«Клінічна фармакологія антигістамінних препаратів в лікуван-ні алергічних захво-рювань»

Навчальний посібник

Українська

 

3

Типографія «Нілан-ЛТД», Вінниця, 2013 – 118 с.

8.

Яковлева О.О.,

Коновалова Н.В.,

Косован А.І.,

Стопінчук О.В.,

Семененко С.І.

«Клінічна фармакогенетика», Навчальний посібник для студентів вищих медичних на-вчальних закладів IV рівня акредитації.

Навчальний посібник

Українська

 

 

Вінниця: Нова Книга, 2013р. – 160 с.

9.

Яковлева О.А.,

Коновалова Н.В.,

Косован А.И.

«Клиническая фармакогенетика»

Навчальний посібник

Українська

 

 

Видавництво «Нова кни-га», м. Вінниця, 2013 р., 123 с.

10.

Яковлева О.О.,

Феджага І.В.

Півторак К.В.

Клінічна фармакологія лікарських засобів для лікування захворювань органів травлення

Навчальний посібник

Українська

 

288/96

Вінниця: "Нова книга", 2014. - 288 с.

11.

Яковлева О.О.,

Барало Р.П.,

Косован А.І.

«Клінічна фармакологія окремих груп лікарських засобів» Навчальний посібник для студентів та фар-мацевтичних факультетів вищих навчальних закладів

Навчальний посібник

Українська

 

9

Типографія «Нова кни-га», Вінниця, 2014р. – 152 с.

12.

Яковлева О.О., Коновалова Н.В., Косован А.І., Стопінчук О.В., Семененко С.І.

Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації з предмету „Клінічна фармакогенетика”. 20 р., м. Вінниця, 160 с.

Навчальний посібник

Українська

ЦМК

МОН України 1/11-7223 від 03.08.2010

6

Вінниця: Нова книга, 2014. – 160с.

Тираж - 100 екз.

13.

Крайдашенко

О. В.,

Самура Б. Б., Яковлева О. О. та ін.

«Clinical pharmacology», навчальний посібник для студентів фармацевтичного факультету з англійською мовою навчання, 191 с.

Навчальний посібник

Англійська

ЦМК МОЗ України

7

м. Вінниця, видавництво «Нова Книга», 2015 р.

14.

Яковлева О.О., Іванова С.А., Семененко І.Ф.,

Барало Р. П., Вільцанюк І. О., Стопінчук О.В., Семененко С. І.

Тактика вибору антибіотиків” Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів, лікарів-інтернів та сімейних лікарів, 228 с.

Навчальний посібник

Українська

ЦМК МОЗ України

12.12.2003 р.

Протокол №6

9

Вінниця: Нова книга, 2014. – 224с.

Тираж - 350 екз

15.

Яковлева О.О.

Барало Р.П.

Косован А.І.

Клінічна фармакологія окремих груп лікарських засобів /Навчальний посібник для студентів та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів, 152 с.

Навчальний посібник

Українська

ЦМК медичної освіти МОЗ України

23-01-23/105 від 29.09.2008 р.

 

 

Вінниця: Нова книга, 2014 р. - Тираж - 100 екз.

 

16.

Яковлева О.О.,

Півторак К.В.,

Феджага І.В.

Клінічна фармакологія лікарських засобів для лікування захворювань органів травлення, 288 с.

Навчальний посібник

Українська

ЦМК МОН України від 4.11.2013 р.

 

Вінниця. Нова книга, 2014. Тираж - 350 екз.

17.

Хухліна О.С., Ткач Є.П., Подплетня О.А., Чурсіна Т.Я., Семененко І.Ф., Семененко С.І., Дорошкевич І.О. та ін.

Фармацевтична опіка: вибрані питання

Навчальний посібник

Українська

ЦМК МОН України протокол №4 від 01.10.2010р.

 

Вінниця, Нова книга, 2014. – 519 с.

Видання друге

Тираж - 100 екз.

18.

Самура Б.Б.,

Крайдашенко О.В.,

Яковлева О.А.

Clinical pharmacology (manual for practical classes)

Навчальний посібник

Англійська

 

192

Vinnitsia, Nova Knyga.- 2015.- 192 с : навчальний посібник для студентів вищ. мед. закл.: анг. Мовою

19.

Крайдашенко О.В., Ткач Є.П., Стець Р.В., Семененко С.І. та ін.

Протиінфекційні лікарські засоби

Навчальний посібник

Українська

ЦМК МОН України 1/11-2507 від29.03.2010р.

 

Вінниця, Нова книга, 2015 р.

 

Методична література, затверджена ЦМК ВНМУ ім. М. І. Пирогова

20.

Яковлева О. О., Косован А. І., Семененко І. Ф., Барало Р. П., Коновалова Н.В.

 

Для студентів фармацевтичного факультету з предмету «Фармакокінетика», 32 с.

Навчальний посібник

Українська

ЦМК ВНМУ ім.. М.І. Пирогова

 

1

м. Вінниця, типографія ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 2013

21.

Яковлева О.О.,

Семененко С.І.,

Семененко І.Ф.,

Барало Р.П.,

Стопінчук О.В.,

Півторак К.В.,

та інші.

«Побічна дія ліків», методичний посібник для студентів медичних та фармацевтичних вузів,

частина І

навчальний посібник

Українська

ЦМК ВНМУ ім.. М.І. Пирогова

 

7

м. Вінниця,

типографія ВНМУ,

2013 р. – 242 с.

22.

Яковлева О.О.,

Семененко С.І.,

Семененко І.Ф.

«Тести для проміжного контролю рівня підготовки студентів фармацевтичного фа-культету заочної форми навчання з предмету «Клінічна фармація»»

методичні рекомендації

Українська

ЦМК ВНМУ ім.. М.І. Пирогова

 

1

м. Вінниця,

типографія ВНМУ,

2013 р. – 60 с.

23.

Петрушенко В.В.,

Годлевський А. І.,

Саволюк С.І.

Методичні рекомендації для аспірантів за спеціальністю «Хірургія»

методичні рекомендації

Українська

ЦМК ВНМУ ім.. М.І. Пирогова

68

м. Вінниця – 2013. – 68 с.

24.

Петрушенко В.В.,

Годлевський А. І.,

Саволюк С.І.

Методичні рекомендації для клінічних ординаторів за спеціальністю «Хірургія»

методичні рекомендації

Українська

ЦМК ВНМУ ім.. М.І. Пирогова

44

м. Вінниця – 2013. – 44 с.

25.

Яковлева О.О.,

Бугай О.Ф.,

Семененко І.Ф.,

Дорошкевич І.О.

«Клінічна біофармація»

Навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів з предмету (частина перша)

навчальний посібник

Українська

ЦМК ВНМУ ім.. М.І. Пирогова

 

 

м. Вінниця,

типографія ВНМУ, 2013р., 68 с.

26.

Яковлева О.О.,

Бугай О.Ф.,

Семененко І.Ф.,

Дорошкевич І.О.

«Клінічна біофармація»

Навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів з предмету

(частина друга)

 

 

 

навчальний посібник

Українська

ЦМК ВНМУ ім.. М.І. Пирогова

 

 

м. Вінниця,

типографія ВНМУ, 2013р., 48 с.

27.

Яковлева О.А.,

Бугай О.Ф.,

Семененко И.Ф.,

Дорошкевич И.А.

«Клиническая биофармация»

Навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів з предмету (часть первая) з російською мовою навчання

навчальний посібник

Росій-ська

навчальний посібник

 

м. Вінниця,

типографія ВНМУ, 2013р., 68 с.

28.

Яковлева О.А.,

Бугай О.Ф.,

Семененко И.Ф.,

Дорошкевич И.А.

«Клиническая биофармация»

Навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів з предмету (часть вторая)

навчальний посібник

Росій-ська

навчальний посібник

 

м. Вінниця,

типографія ВНМУ, 2013р., 48 с.

29.

Яковлева О.О., Семененко І.Ф.

Клінічна фармація, збірник тестових завдань

збірник тестових завдань

Українська

 

 

м. Вінниця, типографія ВНМУ ім. М.І. Пирогова., 2014. – 72 с.

30.

Яковлева О.О., Семененко С.І.

Фармакотерапія з фармакокінетикою, збірник тестових завдань

збірник тестових завдань

Українська

 

 

Вінниця, типографія ВНМУ ім. М.І. Пирогова., 2014. – 76 с.

31.

Яковлева О.О. Семененко С. І., Семененко І. Ф., Барало Р. П. та ін.

 

«Побічні реакції окремих груп лікарських засобів: частина перша»

навчальний посібник

Українська

Фарм. рада Протокол №3 від 16.03.2016р.

 

Вінниця, типографія ВНМУ ім. М.І. Пирогова.- 2015.

 

Контакти


Об’ява
1. Відпрацювання пропущених занять на кафедрі клінічної
фармації і клінічної фармакології проводяться офлайн
індивідуально своєму викладачу.
2. У разі введення карантину відпрацювання проводяться
своєму викладачу у дистанційному режимі за умови
відсутності
 блокування
 в
 електронному
 журналі.
Відпрацювання
 проводиться
 у
 форматі
 виконання
письмового
 завдання
 та/або
 усного
 опитування
 у
відеоформаті на платформах Google Meet або Microsoft
Teams.