Студенту

Історія кафедри

Клінічну фармакологію в університеті почали викладати студентам з 1986 року. Курс клінічної фармакології (1986-1992 роки) очолив професор Степанюк Георгій Іванович, клінічною базою була міська клінічна лікарня №3 (терапевтичне відділення, кардіологічний центр).

Первинний склад курсу був дуже обмежений (на тлі невеликого погодинного навантаження для студентів лікувального факультету) – всього 3-4 викладача. Всі ці роки неухильно зростав потенціал кафедри та оптимізація учбового процесу.

З лютого 1992 року курс очолила професор Яковлева Ольга Олександрівна, почались дослідження лікарських засобів у клініці для забезпечення їх максимальної ефективності та корекції побічних ефектів. До клінічної бази курсу було додану обласну лікарню ім. М.І.Пирогова. Поступово дисципліна «Клінічна фармакологія» стала привабливою для студентів, лікарів, першим клінічним ординатором курсу стала Барало Р.П. Надалі наукові інтереси курсу весь час розширювалися, що сприяло захисту дисертацій з цієї спеціальності (серед перших – Косован А.І., Гаврилова О.В., Стопінчук О.В. та інші).

З жовтня 2005 року курс клінічної фармакології набув статус кафедри клінічної фармації і клінічної фармакології. Завдяки формуванню у ВНМУ нових факультетів – стоматологічного, фармацевтичного, медичних психологів, спектр навчальних дисциплін значно розширився, що сприяло впровадженню нових цікавих дисциплін – загальної фармакокінетики, фармакогенетики, біофармації, фармацевтичної опіки тощо.

Яковлева Ольга Олександрівна з того покоління, що визнано як «Діти війни», на долю яких прийшлися всі негаразди післявоєнного дитинства. Але саме ці роки, школа з шановними вчителями – посіяли риси працездатності, романтики, порядності, альтруїзму. Успішне завершення з золотою зіркою школи, Вінницького медичного інституту з відзнакою стали базою подальшого творчого зростання. Після клінічної ординатури по терапії (з поглибленим вивченням англійської мови) з 1966 року подальша доля та всі наступні роки були пов’язані з діяльністю викладача у Вінницькому національному медичному університеті: асистента кафедр терапії, доцента з 1979 року, професора з 1993 року.

Цілеспрямованість до наукових досліджень звучала вже з студентських років. В кандидатській дисертації (захищена в 1974 році) не було проторованих шляхів. Тому що вже тоді пошук був спрямований на коморбідні зв’язки бронхо-легеневих захворювань з порушеннями шлунку, що вимагало охоплення широкого спектру наукових досягнень в галузях і пульмонології, і гастроентерологіі, було впроваджено в ті роки новий діагностичний напрямок біопсії шлунку, дослідження рівнів глюкокортикоїдної регуляції шлункової секреції в умовах хронічної гіпоксії.

Напрямок досліджень в докторській дисертації з пульмонології (захищена в 1991 р.) був обраний (завдяки успішним зв’язкам із Всесоюзним НДІ Пульмонології в м. Ленінграді) відповідно новим аспектам метаболічної функції легень. Пріоритетними стали результати оцінки порушення функцій сурфактантної системи легень, складу конденсата видихуваного повітря (що стало мотивом для порозуміння видільної функції легень), розвитку вторинних дисліпідемій, поглибленого порозуміння наслідків оксидативного стресу, його впливи на фосфоліпідний склад мембран, забезпеченість токоферолом у хворих з гострими та хронічними обструктивними захворюваннями легень. Вони були підтверджені в експериментальних моделях дефіциту вітамінів А та Е, в отриманих змінах в тканинах легень та в біохімічних розладах рідини бронхо-альвеолярного лаважу у щурів. Навички експериментальних дослідів допомагали Ользі Олександрівні і в майбутніх наукових роботах своїх учнів.

Новий етап плідного професійного зростання почався для Ольги Олександрівни з 1992 року, коли за пропозицією ректора, професора Василя Максимовича Мороза вона очолила курс клінічної фармакології на кафедрі фармакології Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. Починаючи новий напрямок діяльності, вона мобілізувала себе та співробітників на зростання творчих успіхів. За декілька років зростає порозуміння значення клінічної фармакології, такої динамічної та складної науки, серед студентів та викладачів-колег, науковців, лікарів України. Цьому сприяло і організація та проведення за її ініціативою 6 науково-практичних конференцій з сучасних питань клінічної фармакології та фармакології, на яких провідні академіки, професори України обмінювалися власним досвідом. До конференцій видавалися збірки матеріалів, що охоплювали до 250-300 публікацій науковців України та міжнародних учасників (Росія, Казахстан, Молдова тощо).

Недостатня база навчальної літератури спонукала до видання ряду посібників з проблем клінічної фармакології: з тактики вибору антибіотиків, фармакогенетики, фармакотерапії, окремих груп лікарських засобів, дозволені МОЗ та МОН України. Доповіді та лекції  професора з проблем клінічної фармакології (погодинне навантаження для студентів медичного, фармацевтичного факультетів та на післядипломному рівні досягає 200-250 годин на рік), завдяки образному мисленню, доступності, нової інформації, ілюстративності, залишають слід в пам’яті слухачів.

Завідувачка кафедри клінічної фармації і клінічної фармакології є членом спеціалізованих рад для захисту дисертацій (спеціалізована вчена рада Д 41.600.01 (14.03.05 – фармакологія), (14.01.28 – клінічна фармакологія), (14.03.04- патологічна фізіологія ) Одеського національного медичного університету), а також членом апробаційної ради з хірургічних спеціальностей ВНМУ: хірургія, акушерство та гінекологія. З 2007року – вона академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ, м. Санкт-Петербург). Ознайомлення з науковими досягненнями інших кафедр України активно впроваджується в навчальний процес.

Професор Яковлева О.О. за плідну працю отримувала нагороди ректорату ВНМУ, грамоту МОЗ України, Подяку Кабінету Міністрів України та Вінницької обласної державної адміністрації.

Ольга Олександрівна – ерудована талановита людина з духовними інтересами до музики ( в дитячому «анамнезі» 11 років навчання в музичній школі, участь в художній самодіяльності інституту протягом 8 років), з зацікавленістю до живопису, мандрівок, до книг, своїм ставленням до них ділиться із молодими колегами.

 

Штат кафедри

Яковлева Ольга Олександрівна


завідуюча кафедрою, доктор медичних наук

Закінчила СШ № 6 з золотою медаллю в м. Вінниці та в 1964 році Вінницький Медичний інститут з дипломом з відзнакою, як терапевт-лікувальник. Поступово та невпинно нарощувала свій професійний рівень: після клінічної ординатури працювала молодим асистентом у ВМУ. Захистила кандидатську дисертацію в 1974 році, отримала звання доцента на кафедрі госпітальної терапії в січні 1981 року. Успішно захистила докторську дисертацію у «Всесоюзном научно-исследовательском институте пульмонологии» в Ленінграді та отримала звання доктора медичних наук в листопаді 1991 році. Надалі – звання професора кафедри госпітальної терапії з червня 1993 року, всі ці роки працювала викладачем терапії на кафедрах медичного інституту. Докторська дисертація (клініко-екпериментальне дослідження) була присвячена порушенням ліпідного обміну при захворюваннях кардіореспіраторної системи, серед пріоритетних напрямків були дослідження сурфактантної системи легень, ліпідно-перекисний дизбаланс, оцінка вологовидільної та екскреторної функції легень через конденсат видихуваного повітря, роль антиоксидантних вітамінів А та Е для збереження метаболічного гомеостазу, на основі яких була запропонована гіпотеза взаємодії клітинних метаболізмів запалення з формуванням вторинних дисліпідемій при хронічних бронхо-легеневих захворюваннях. З лютого 1992 року очолила курс клінічної фармакології при кафедрі фармакології, надалі з 2005 року – кафедру клінічної фармації та клінічної фармакології мед університету. Науковими напрямками досліджень кафедри стали сучасні аспекти фармакогенетики, впровадження нових метаболічних коректорів в кардіології та пульмонології для покращення перебігу захворювань та профілактики ускладнень (статинів, мебікару, тіотриазоліну, кардонату, авокарду, вітамінів та іншіх). Доведено, що базисна терапія бронхіальної астми, ХОЗЛ супроводжується погіршеннях функцій міокарда, формуванням легеневої гіпертензії, тому кардіотоксичність терапії потребує обов,язкої фармакологічної корекції. Впровадження нових медичних технологій, відповідних світовим стандартам, не обмежується лише кафедрою. Слід підкреслити, що професор та доценти кафедри багато років наближають їх до периферійної ланки лікарів Вінницької області, тому періодично проводять виїзні конференції в районних лікарнях області, виступають з лекціями на обласному телебаченні. Більш того, саме за ініціативою кафедри, на базі університету, було проведено 7 республіканських науково-практичних конференцій з міжнародною участю, з проблем клінічної фармакології, до яких обов,язково видавали збірки наукових праць та доповідей. Важливим життєвим етапом для О.О. стало призначення з 1-го березня 1995 року на посаду завідувача відділом аспірантури, магістратури та клінічної ординатури у Вінницькому державному медичному університеті. Склад цих науковців щорічно охоплює до 200 осіб, які виконують наукові дослідження на різних кафедрах університету. Цей процес вимагає чіткої організації навчання та ретельний контроль за вчасним завершенням наукових досліджень. Отже, від етапу зарахування до захисту магістрантських або дисертаційних робіт науковий відділ проводить вимогливий контроль за виконавцями. На цій ланці науковці знать О.О. як грамотного, принципового, строгого помічника, яка завжди готова порадити кращі шляхи для виконання обраних наукових досліджень, під час організаційних зборів, в атестаційних комісіях або індивідуально. О.О., зберігаючи свій максималізм, завжди намагається показати науковцям більш високі цілі та їх можливості, щоб наші дослідження відповідали сучасним вимогливим тенденціям. З точки зору отримання для наукового резерву досвідчених грамотних спеціалістів, науковий відділ організує для дисертантів, клінічних ординаторів, магістрантів суміжні цикли з різних дисциплін, за організацією та виконанням якого відповідно графіків навчання ретельно слідкує О.О. Постійне творче натхнення О.О. реалізується сьогодні більше як в 500 друкованих праць, 30 навчально-методичних видань, співавторстві у 17 патентах та деклараційних патентах на корисну модель. Найдорожчим признанням своїх прагнень професор Ольга Олександрівна вважає те, що вона увійшла в перелік науковців у виданні «Науково-освітній потенціал України» (видання «Український рейтинг – 2012»), та була нагороджена дипломом і «Медаллю Комітету Верховної ради України з питань науки і освіти». Сьогодні О.О. є «золотим членом» Європейського респіраторного товариства, щорічні наукові конгреси якого (Берлін, Барселона, Амстердам, Мюнхен) вони відвідує як доповідач або слухач. Вона – академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ, Санкт-Петербург), член спеціалізованої ради по захисту дисертацій в Одеському національному медичному університеті, член Проблемної комісії з клінічної фармакології в НФаУ (Харків), апробаційної дисертаційної ради з хірургічних дисциплін у ВНМУ, входить в склад редакційних груп двох медичних журналів.

Семененко Ігор Феофанович


доцент, кандидат медичних наук

Окончил Винницкий государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 1983 г. Кандидатская дисертация «Исследования фармакокинетики и обезболивающего эффекта нового ненаркотического анальгетика бензофурокаина», защищена в мае 1994 года в Киевском институте фармаколлогии и токсикологии, научные рукововдители – д. мед. н., проф. А. А. Пентюк, д. мед. н., проф. Г. И. Степанюк. Исследование фармакокинетики и фармакодинамики нового ненаркотического анальгетика бензофурокаина, который также имеет антикининовове, антисеротониновое, антигистаминное действие, показало его сильное обезболивающее действие, разработаны особенности его примененния у ожоговых больных. Научные работы: Автор 3 авторских свидетельств, 3 рацпредложений, более 50 научных статей и тезисов.

Дорошкевич Інна Олександрівна


завуч кафедри, доцент, кандидат медичних наук

Окончила Винницкий государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова в 2001 г. С 2001 г. по 2002 г. училась в интернатуре по специальности «Терапия» и защитила диплом магистра медицины, обучалась в заочной аспирантуре 2002-2006 годы. С 2002 г. по 2007 г. работала врачом-эндокринологом в ГКБ № 2. С 2007 г. – ассистент кафедры клинической фармации и клинической фармакологии ВНМУ им. Н.И. Пирогова. Лечебную работу провожу на базе гастроэнтерологического отделения Военно-медицинского клинического центра Центрального региона.
Кандидатская диссертация «Эффективность тиотриазолина и ловастатина при ишемической болезни сердца с сахарным диабетом 2 типа на фоне базисной терапии глимепиридом в зависимости от фенотипов N-ацетилтрансферазы 2», защищена в 2008 г. Руководитель проф., д. мед. н. Яковлева О.А. Диссертация посвящена изучению целесообразности использования антиоксиданта тиотриазолина и препарата метаболического действия ловастатина для повышения эффективности фармакотерапии ишемической болезни сердца на фоне сахарного диабета 2 типа, с его коррекцией глимепиридом и учетом полиморфизма N-ацетилтрансферазы 2.


Научные работы: 14 статей, 20 тезисов.

Столярчук Володимир Олександрович


доцент, кандидат медичних наук

Коновалова Ніна Володимирівна


доцент, кандидат медичних наук

Барало Раіса Петрівна


доцент, кандидат медичних наук

Семененко Святослав Ігорович


доцент, кандидат медичних наук

Стопінчук Олександр Васильович


доцент, кандидат медичних наук

Жамба Ала Олегівна


доцент, кандидат медичних наук

Окончила Винницкий государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова,
2002 г.С 2002 г. по 2003 г. училась в интернатуре по специальности «Терапия» и в магистратуре, в 2003 г. успешно защитила звание магистра медицины, с 2003-2008 училась в аспирантуре. С 2004 г. работаю ассистентом кафедры клинической фармации и клинической фармакологии ВНМУ им. Н.И. Пирогова. Лечебную работу провожу на базе пульмонологического отделения Военно-медицинского клинического центра Центрального региона.
Тема диссертации «Метаболическая коррекция кардонатом или милдронатом повреждений кардиореспираторной системы при бронхиальной астме с учетом фенотипа N-ацетилтрансферазы 2», защищена в 2011 г.
Руководитель – проф., д. мед. н. Яковлева О.А.
Диссертация посвящена изучению эффективности применения кардоната или милдроната при повреждении легких и кардиальной системы у больных бронхиальной астмой с учетом ацетиляторного статуса.
С помощью проведенного комплексного клинического, инструментального и биохимического анализа у больных бронхиальной астмой (БА) обнаружены повреждения миокарда, которые проявляются аритмогенными, ишемическими, биохимическими нарушениями и синдромом эндогенной интоксикации, междумкоторыми выявлены прямые корреляционные связи.

Научные работы: 16 статей, 33 тезиса, включая международный уровень.
Количество авторских свидетельств и патентов – 1 патент, рац.предложения – 6, нововведения – 1.

Вітрук Тетяна Костянтинівна


асистент

Витрук Татьяна Константиновна в 1991 г. окончила Винницкий медицинский институт им. Н.И. Пирогова. С 1992 г. по 1998 г. работала участковым терапевтом в ГКБ №2 г. Винницы. С 1998 г. по 2000 г. училась в клинической ординатуре на кафедре фармакологии с курсом клинической фармакологии по специальности «Терапия». С 2000 г. по 2006 г. занимала должность старшего лаборанта кафедры клинической фармации и клинической фармакологии ВНМУ им. Н.И. Пирогова, а с 2006 г. работает ассистентом этой же кафедры, профорг кафедры. Проводит практические занятия у студентов медицинского, фармацевтического и стоматологического факультетов по предметам – «Клиническая фармакология», «Биофармация», «Фармакотерапия», готовила методические разработки по ряду тем и вопросы к тестовому контролю. Читает лекции интернам, на последипломном уровне для аспирантов, клинических ординаторов, магитстрантов. -Лечебная работа проводится на базе Винницкой обласной клинической больницы им. Н.И. Пирогова в гастроэнтерологическом отделении. Как соискатель, работает над выполнением научной работы на тему: «Коррекция поражений тонкой кишки в острый период ожоговой болезни инфузионным коллоидным раствором HAES-LX-5% (экспериментальное исследование)», по специальности – фармакология – 14.03.05. Даная научная работа является частью плановой научно-исследовательской работы кафедры клинической фармации и клинической фармакологии на тему «Экспериментальное обоснование эффективности комплексных инфузионных препаратов на модели ожоговой болезни» и фрагментом совместных научных исследований ГУ „Институт патологии крови и трансфузионной медицины АМН Украины” (г. Львова) и научно-исследовательского центра ВНМУ им. Н.И. Пирогова. Количество публикаций: 3 статьи, 7 тезисов,

Вознюк Лариса Анатоліївна


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова (1999).
В 2010 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук “Імунозапальні реакції, напруженість антихламідійного імунітету та їх взаємозв'язок з показзниками ліпідного спектру крові при ішеміччній хворобі серця” за спеціальністю 14.01.11 — кардіологія, науковий керівник- проф. В. К. Серкова.
В роботі вперше проведено комплексне дослідження показників напруженості антихламідійного імунітету і імунозапальних реакцій (фактор некрозу пухлин α, інтерлейкін-6, С-реактивний білок) у хворих з різними варіантами перебігу ІХС і встановлений їх взаємозв'язок з показниками ліпідного спектру крові.
Вивчено значення показників антихламідійного іммунітету і прозапальних цитокінів як факторів ризику розвитку атеросклерозу і предикторів загострення у пацієнтів ІХС в залежності від її клінічного перебігу. На основі отриманих результатів з використанням методу багатофакторного регресійного аналізу встановлені критерії прогнозу у хворих ІХС.
Реалізацією дослідження стали рекомендації до впровадження методів комплексного обстеження хворих ІХС: для оцінки можливості ризику розвитку і предиктоів загострення ІХС, для призначення відповідної патогенетичної терапії.
Л. А. Вознюк має 37 наукових публікацій.

Півторак Катерина Володимирівна


доцент, кандидат медичних наук

В 2004 году закончила Винницкий национальный медицинский университет им.Н.И.Пирогова, диплом с отличием.
Тема диссертации: « Анемия у больных с воспалительными заболеваниями кишечника: взаимосвязь с тяжестью заболевания, дифференциальная диагностика и лечение». Научный руководитель проф. Станиславчук Николай Адамович, Винницкий национальный медицинский университет им.Н.И.Пирогова МОЗ Украины, заведующий кафедрой внутренней медицины №1. Год защиты 2009.
Практическое значение работы определяется разработкой дифференцированного лечения больных с воспалительными заболеваниями кишечника с учетом патогенетического варианта анемии. Доказана целесообразность назначения рекомбинантного эритропоэтина (эпоэтина альфа), способного не только корректировать проявления анемии хронического заболевания при воспалительных заболеваниях кишечника, но и повышать противовоспалительную активность базисной терапии.
Предложено лабораторно-диагностический комплекс для диагностики патогенетических вариантов анемии при воспалительных заболеваниях кишечника, выделены дополнительные критерии дифференцирования железодефицитной анемии и анемии хронического заболевания при воспалительных заболеваниях кишечника.

Общее количество опубликованных трудов – 37
6 авторских свидетельств и патентов

Крикус Оксана Юріївна


асистент

Кобірніченко Анатолій Валерієвич


асистент, кандидат медичних наук

Клекот Олександра Олексіївна


доцент, кандидат медичних наук

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры клинической фармации и клинической фармакологии. В 2004 году закончила ВНМУ им. Н.И. Пирогова, диплом с отличием. С 2004 по 2006 год обучалась в интернатуре по специальности «общая практика-семейная медицина». С 2006 по 2008 год работала врачом общей практики в Винницком районе. С 2008 по 2011 год училась в аспирантуре по специальности 14.01.28 - «клиническая фармакология», которую вовремя закончила написанием кандидатской диссертации.
Тема диссертации «Гипотензивный эффект препарата Кораргин при комплексной фармакотерапии легочной артериальной гипертензии у больных системной красной волчанкой», под руководством д.мед.н., профессора Яковлевой О.А. Защита кандидатской диссертации состоялась в специализированном Ученом Совете при Одесском национальном медицинском университете 29.02.2012 года.
Участвую в выполнении плановой НИР кафедры на тему: «Ассоциативные биомаркеры прогноза развития течения эффективности и безопасности фармакотерапии внутренних болезней» № госрегистрации 0104U003730.
Диссертация посвящена изучению эффективности отечественного эндотелиопротекторного препарата кораргина при легочной артериальной гипертензии (ЛАГ) у больных системной красной волчанкой (СКВ). Поражение сосудов лёгких при системных заболеваниях соединительной ткани сопровождалось формированием ЛАГ у 45,5 % больных СКВ.
С сентября 2011 года работаю ассистентом кафедры клинической фармации и клинической фармакологии, где выполняю свои обязанности: провожу практические занятия у студентов фармацевтического факультета - «Клиническая фармация», «Фармакотерапия», «Общая фармакокинетика», «Токсичность лекарственных средств», в том числе у англоязычных студентов. Читаю лекции на курсе последипломного обучения (врачи-интерны, клинические ординаторы, магистранты, аспиранты), лекции для фармацевтов по предмету «Биологически активные добавки», «Клиническая фармация», «Фармакотерапия», «Токсичность лекарственных средств»; участвую по составлению методических разработок для преподавателей и студентов по предметам «Клиническая фармация», «Общая фармакокинетика», «Фармакотерапия». Разработано около 60 тестовых заданий и 20 клинических задач по предмету «Клиническая фармация» для проверки исходного уровня знаний в англоязычных студентов фармацевтического факультета. Провожу лечебно-консультативную работу в ревматологическом отделении на базе НИИ реабилитации инвалидов г. Винницы.
Количество опубликованных работ (статьи, тезисы) - 34, 4 декларационных патента на полезную модель лечения.

Кириченко Ольга Володимирівна


асистент, кандидат медичних наук

Окончила Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова в 2006 г., диплом с отличием.
Тема кандидатской диссертации: «Вальсартан и витамины В-группы в фармакотерапии гипертонической болезни», научный руководитель: д.мед.н., профессор, зав. кафедрой клинической фармации и клинической фармакологии ВНМУ Яковлева Ольга Александровна.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.28 – клиническая фармакология, посвящена проблеме оптимизации диагностики и лечения гипертонической болезни, а также возможностям фармакологической коррекции когнитивного снижения у этих больных.
Показано, что гипертоническая болезнь является предиктором когнитивного снижения, которое проявляется со ІІ-й стадии заболевания.
Количество печатных работ 15 (7 статей, 8 тезисов).
Количество патентов на полезную модель – 2.

Щербенюк Наталія Василівна


асистент, кандидат медичних наук

Окончила ВНМУ им. Н.И. Пирогова в 1997 г.
2003-2005 гг. – прошла обучение в клинической ординатуре на курсе клинической фармакологии при кафедре фармакологии, закончила обучение в аспирантуре в 2012 году по специальности «Клиническая фармакология» .
С 2006 г. ассистент кафедры клинической фармации и клинической фармакологии.
Под руководством проф. О.А. Яковлевой работает над диссертацией на тему: «Анализ фармакоэпидемиологии антибактериальной химиотерапии заболеваний дыхательных путей в течение 5 лет».
Цель исследования — оценить адекватность, эффективность и безопасность антибиотикотерапии инфекционных заболеваний органов дыхания на догоспитальном и госпитальном этапах лечения в стационарах г. Винницы.

Опубликовала 5 статей и 6 тезисов.

Маслоїд Тетяна Миколаївна


асистент

Асистент кафедри клінічної фармації і клінічної фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова Маслоїд Тетяна Миколаївна:
• в 2000 році закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова з фаху «лікувальна справа»;
• 2001 -2002 р. р. навчалася в інтернатурі за спеціальністю “Лікувальна справа ”;
• 2002-2005 р. р. працювала на посаді дільничого терапевта Вапнярської міської лікарні ;
• 2005-2007 р. р. навчалася в клінічній ординатурі за фахом «внутрішні хвороби» на базі ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
• 2007-2013 р. р. навчалась в аспірантурі з фаху « клінічна фармакологія»
• Виконує дисертаційну роботу « Комплексна фармакотерапія легеневої артеріальної гіпертензії при хронічному обструктивному захворюванні легень, коморбідній згіпертонічною хворобою» з фаху клінічна фармакологія, керівник Яковлева О.О.
• Має 20 друкованих робіт.

Беспалько Денис Вікторович


Старший лаборант

Новини

ОЛІМПІАДА
18.02.2018
ВІДРОБКИ
12.11.2017
IX Всеукраїнська науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів з клінічної фармакології на тему: «СУЧАСНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ на ТЛІ ДОСЯГНЕНЬ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ»
07.09.2017
Вітання переможців всеукраїнської універсіади з клінічної фармакології
05.04.2017

Наукова діяльність

Спрямованість наукових досліджень кафедри базується на визначенні ролі генетичних (ферменти біотрансформації) та середовищних факторів, коректорів гомеостазу. Серед актуальних наукових розробок кафедри зберігається акцент на ефективність метаболічних коректорів.

Нині напрямком наукових досліджень кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології ВНМУ є вивчення ролі генетичних (ферменти біотрансформації) та середовищних факторів, коректорів гомеостазу. В наукових розробках кафедри акцент ставиться на ефективності метаболічних коректорів при захворюваннях внутрішніх органів. Вперше в Україні був доведений зв'язок активності ферменту детоксикації N-ацетилтрансферази в популяційних процесах із станом здоров'я молоді та, що більш важливо, з'ясована її роль в індивідуальній реакції хворих на стандартну фармакотерапію при бронхіальній астмі, цукровому діабеті, ішемічній хворобі серця, роль у ризику токсичності лікарських засобів. . На кафедрі вивчається ефективність лікарських засобів вітчизняного виробництва («Кораргін», «Тіотриазолін», «HAES-LX» та інші). Більшість наукових розробок кафедри присвячено протективній дії лікарських засобів на серцево-судинну, легеневу системи, нирки, печінку, головний мозок.

Під керівництвом Ольги Олександрівни захищено 14 кандидатських дисертацій, 11 – магістерських робіт, продовжують виконання докторських та кандидатських (8 осіб) дисертацій молоді науковці кафедри. Вона співавтор більше 450 наукових статей та тез, 20 навчальних посібників, методичних рекомендацій, 12 патентів на винахід.

 

На кафедрі клінічної фармації та клінічної фармакології виконуються наступні науково-дослідні роботи:

«Асоціативні біомаркери прогнозу ефективності та безпеки метаболічних кардіоцитопротекторів та церебропротекторів при захворюваннях кардіореспіраторної системи» та

«Експериментальне обгрунтування ефективності комплексних інфузійних препаратів на моделі опікової хвороби у тварин”».

 

 

Були захищені кандидатські дисертації молодими викладачами:

Ефективність тіотриазоліну та ловастатину при ішемічній хворобі серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу на тлі базової терапії глімепіридом в залежності від фенотипів N-ацетитрансферази

Доцільність використання триметазидину або тіотриазоліну для підвищення терапевтичної ефективності метопрололу при ішемічній хворобі серця на тлі гіпертонічної хвороби

Метаболічна корекція токсичності β2-агоністів на тлі поліморфізму ферментів детоксикації у хворих на бронхіальну астму

Фармакодинамічна ефективність метаболічних коректорів при цереброваскулярних порушеннях на тлі гіпертонічної хвороби

Гіпотензивний ефект препарату „Кораргін” при комплексній фармакотерапії легеневої артеріальної гіпертензії у хворих на системний червоний вовчак

Порівняння ефективності інфузійних препаратів лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% на функції печінки при опіковій хворобі в експерименті

Клініко-фармакологічна взаємодія пропофолу та анальгетиків з модифікаторами мікросомальних монооксигеназ

 

Виконуються кандидатські дисертації:

Ефективність сартанів та ноотропів в комплексній фармакотерапії хворих на гіпертонічну хворобу

Призначення статинів та коензиму Q10 в комплексній фармакотерапії хронічної серцевої недостатності в осіб похилого віку

Доцільність корекції уражень тонкої кишки в гострий період опікової хвороби інфузійним колоїдним розчином HAES-LX-5% (експериментальне дослідження)

Порівняльна ефективність комплексних інфузійних препаратів лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5%, як коректора стану легень щурів при опіковій хворобі

Фармакоепідеміологія антибіотикотерапії хронічного обструктивного захворювання легень та пневмоній

Метаболічна корекція легеневої гіпертензії у хворих на ХОЗЛ.