Громадське обговорення

ПРОЄКТ Статут ВНМУ ім. М.І. Пирогова (пропозиції надсилати до 14.12.23 р. на пошту вченої ради acadcouncil@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ оновленого Положення "Норми часу наукової роботи" (пропозиції надсилати до 04.12.2023 р.за адресою: science@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Положення про симуляційний центр «Фармація» (пропозиції надсилати до 27.11.2023 р. за адресою: olena.kryvoviaz@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Положення "Норми часу наукової роботи" (пропозиції надсилати до 27.11.2023 р. за адресою: science@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ оновленого Положення про планування й облік основних видів навчально-педагогічної діяльності, методичної,наукової, виховної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників ВНМУ ім. М.І. Пирогова (пропозиції надсилати до 10.12.2023 р. за адресою: fomina@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма «Медицина» другого (магістерського) рівня (пропозиції надсилати за адресою: nzaichko@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова (нова редакція) (пропозиції надсилати до 10.00 24.05.2023 р. за адресою: lawyer@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова (нова редакція) (пропозиції надсилати до 10.00 24.05.2023 р .за адресою: lawyer@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Положення про порядок виборів ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова (пропозиції надсилати до 10.00 24.05.2023 р .за адресою:   lawyer@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова (нова редакція) (пропозиції надсилати до 10.00 24.05.2023 р. за адресою:   lawyer@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Положення про школу гарантів освітніх програм ВНМУ ім. М.І Пирогова (пропозиції надсилати за адресою:   acadcouncil@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Концепція щодо діяльності з надання освітньої послуги, пов’язаної з одержанням вищої освіти підготовки фахівців третього (освітньо-наукового) рівня. Спеціальність: 225 «Медична психологія» (пропозиції надсилати за адресою: oleksbelov@gmail.com)

ПРОЄКТ Положення про факультет післядипломної освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова (пропозиції надсилати за адресою: intern@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма «Громадське здоров'я» третього (освітньо-наукового) рівня (пропозиції надсилати за адресою: hygiene@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Освітньо-наукова програма «Стоматологія» третього (освітньо-наукового) рівня (пропозиції надсилати за адресою: gadzhula@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма «Громадське здоров'я» (пропозиції надсилати за адресою: rodinkova@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Концепція щодо діяльності і надання освітньої послуги, пов’язаної за одержанням вищої освіти підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти. Спеціальність: 229 «Громадське здоров’я» (пропозиції надсилати за адресою: rodinkova@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма «Терапія та реабілітація» (пропозиції надсилати за адресою: vadym1959@gmail.com)

ПРОЄКТ Концепція щодо діяльності і надання освітньої послуги, пов’язаної за одержанням вищої освіти підготовки фахівців першого рівня вищої освіти. Спеціальність: 227 «Терапія та реабілітація» (пропозиції надсилати за адресою: vadym1959@gmail.com)

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма «Фармація» (пропозиції надсилати за адресою: olena.kryvoviaz@vnmu.edu.ua – Гарант ОПП «Фармація» проф. Кривов’яз О. В.)

АРХІВ