Громадське обговорення

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма «Медична психологія» 2022

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма «Педіатрія» (пропозиції надсилати за адресою: dudnyk@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма «Фармація» з урахуванням пропозицій

ПРОЄКТ результатів публікацій в журналах базах Scopus та Web of Science 2021

Порядок формування рейтингу успішності студентів ВНМУ ім. М.І. Пирогова для призначення академічних стипендій (пропозиції надсилати на електронну адресу studrada@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Концепція розвитку ВНМУ ім. М.І. Пирогова на  2022-2027 рр. (пропозиції надсилати  проф. О. Серебренніковій на електронну адресу  oas@vnmu.edu.ua)

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма «Медицина» за спеціальністю 222 Медицина (пропозиції надсилати за адресою: nzaichko@vnmu.edu.ua - Гарант ОПП проф. Наталія ЗАІЧКО)

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма «Медична психологія» за спеціальністю «Медична та психологічна реабілітація» (пропозиції надсилати за адресою: pshuk@vnmu.edu.ua - Гарант ОПП проф. Пшук Н.Г.)

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма «Медична психологія» за спеціальністю «Медична психологія» (пропозиції надсилати за адресою: pshuk@vnmu.edu.ua - Гарант ОПП проф. Пшук Н.Г.)

ПРОЄКТ Положення про спеціалізовану (докторську) вчену раду (зауваження та пропозиції надсилати до 20 серпня 2021 року на електронну адресу: specialty.mon@gmail.com - Михайло Голубєв, начальник відділу взаємодії з суб’єктами атестації наукових кадрів департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації)

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма «Фармація, промислова фармація» (пропозиції надсилати за адресою: olena.kryvoviaz@vnmu.edu.ua – Гарант ОПП «Фармація, промислова фармація» проф. Кривов’яз О. В.)

Положення про планування й облік основних видів навчальної, методичної, наукової, організаційної та інноваційної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНМУ ім. М.І.Пирогова (пропозиції надсилати на ел. адресу: drdiokonkov@gmail.com)

Положення про рейтингову систему оцінки роботи науково-педагогічних працівників ВНМУ ім. М.І. Пирогова (пропозиції надсилати на ел. адресу: acadcouncil@vnmu.edu.ua)

Таблиця показників рейтингової оцінки науково-педагогічного працівника