Загальна інформація

Стан організації стоматологічної допомоги населенню зони діяльності Вінницького національного університету (ВНМУ), розвитку соціальної інфраструктури та наявність ринку праці зумовили 1994 року відкриття стоматологічного факультету. Міністерством освіти було визначено обсяг ліцензованого прийому на перший курс в кількості 120 осіб з правом підготовки іноземних громадян. Біля витоків організаційного процесу стояв насамперед ректор університету професор академік Мороз В.М.

1

Протягом перших 4 років від дня заснування на стоматологічному факультеті було створено 4 профілюючі кафедри (терапевтичної стоматології, стоматології дитячого віку, хірургічної стоматології, ортопедичної стоматології). На роботу запрошені викладачі з відповідних кафедр стоматологічних факультетів Львівського, Кримського, Івано-франківського, Одеського медичних університетів та Полтавської медичної стоматологічної академії. Багато організаційних зусиль, значні кошти вкладено університетом в оснащення профільних кафедр факультету найсучаснішим обладнанням провідних вітчизняних та зарубіжних фірм. Оволодіння найновішими технологіями в галузі стоматології – саме цього принципу в підготовці стоматологів дотримуються в навчальному процесі кафедри стоматологічного факультету.

2

З часу заснування стоматологічного факультету деканом призначена к.м.н. доц. Постоловська Т.Т., яка з «відзнакою» у 1971 році закінчила Вінницький медичний інститут, з 1975р. працювала асистентом, а потім доцентом на кафедрі загальної гігієни та екології, з 1980 по 1994 роки виконувала обов’язки заступника декана педіатричного факультету. Стаж педагогічної роботи 30 років. Має більше 130 друкованих наукових робіт. Співавтор офіційних видань галузевих стандартів освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації (Київ, 2003р.), багатьох методичних рекомендацій та посібників за спеціальністю. Отримано 3 авторських свідоцтва за результатами наукових досліджень, має зарубіжні публікації та виступи на міжнародних наукових конференціях. Напрямок наукових досліджень: дія іонізуючого випромінювання та токсичних речовин на організм людини. Голова вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів, член центрального та профільного методичного комітету. Відмінник «Охорони здоров’я», депутат багатьох скликань міської ради народних депутатів.

3

1994-1995н.р. на перший курс було зараховано всього 70 студентів, а на сьогодні на п’яти курсах факультету вже нараховується близько 750 осіб, в тому числі іноземні громадян з Росії, країн Азії, Африки, Близького Сходу, Європи та Латинської Америки.

Перший випуск лікарів-стоматологів відбувся у 1999 році. Державною ліцензійною комісією була високо оцінено рівень їхньої підготовки. За підсумками медичного ліцензійного іспиту «Крок-2» оцінка знань була найвищою серед випускників стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України.

Профільні кафедри факультету розташовані у приміщеннях, обладнаних з дотриманням необхідних спеціальних санітарно-гігієнічних вимог, мають сучасну матеріальну базу. У структурі університету стоматологічний факультет посів гідне місце, студенти факультету навчаються або проходять практику на всіх кафедрах ВНМУ.

Профільні кафедри

Кафедра терапевтичної стоматології

Завідувач кафедрою терапевтичної стоматології – кандидат медичних наук, доцент Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна

4

Кафедра терапевтичної стоматології створена у 1996 році. База кафедри розташована по вулиці Медвєдєва, 11 (приміщення науково-дослідного центру ВНМУ) та  за адресою вул. В. Стуса, 2/19 (2-й учбовий корпус ВНМУ ім. М. І.Пирогова).  На цій базі проводяться практичні заняття зі студентами ІІІ-V курсів. Викладачі і студенти консультують та лікують хворих з одонтопатологією, захворюваннями тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота. На кафедрі студенти вивчають наступні дисципліни: пропедевтика терапевтичної стоматології, терапевтична стоматологія, ендодонтична техніка.

5

В клінічних залах головної бази кафедри по вул. Медвєдєва, 11 організовано 7 робочих місць для роботи студентів. Крім цього навчальний процес організований на базі морфологічного корпусу університету (1 робоче місце), будівельного технікуму (1 робоче місце), міської дитячої стоматологічної поліклініки (1 робоче місце), національного аграрного університету (1 робоче місце). Стоматологічне обладнання кафедри: 4 установки «Практик-С», 2 установки «Сатва», 2 установки «MARUS», 1 установка «KaVa», 1 установка «ERGOSTAR». У сумісників студенти працюють на стоматологічних установках «УС-30» та «CHIRADEND». Фантомний клас обладнаний 7-ма портативними бормашинами БЕПБ-01 та 10 портативними бормашинами БУС-02М, 2-ма манекенами стоматологічними та 14-ма фантомами стоматологічними ФСПР-КС.

6

Студенти стоматологічного факультету проходять виробничу практику у лікувально-профілактичних стоматологічних закладах міста Вінниці, України та зарубіжжя під керівництвом викладачів кафедри.

Студентам, які виявляють зацікавленість до терапевтичної стоматології, кафедра допомагає приймати участь у науково-практичних конференціях та майстер-класах на місцевому та загальноукраїнському рівні на пільгових умовах. Кращі студенти приймають участь у студентському науковому товаристві, найкращі роботи представляються на студентських наукових конференціях. Результати найцікавіших робіт публікуються у збірках тез та стоматологічних журналах. Студенти мають можливість приймати участь у студентських наукових конференціях, організованих в інших медичних ВИШах України. Студенти, які мають гарні знання з дисципліни, мають можливість прийняти участь у першому та другому турі всеукраїнської олімпіади з стоматології.

 

Кафедра хірургічної стоматології

7

Завідуючий кафедри - доктор медичних наук, професор Шувалов Сергій Михайлович.

Хірургічна стоматологія – це клінічна дисципліна, яка вивчає хірургічні захворювання та пошкодження зубів, органів порожнини рота, обличчя, шиї та кісток лицьового скелету, які потребують комплексних методів лікування. Серед цього комплексу оперативне втручання є провідним.

Головним завданням кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації на до дипломному етапі є підготовка лікаря, який засвоїв питання теорії й практики всіх розділів хірургічної  стоматології та основ щелепно-лицевої хірургії, починаючи з організації роботи хірургічного відділення стоматологічної поліклініки та щелепно-лицевого стаціонару до надання кваліфікованої хірургічної стоматологічної допомоги та невідкладної щелепно-лицевої хірургії.

На лекціях та практичних заняттях лектори висвітлюють досягнення науково-технічного прогресу, медицини, зокрема, хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії та їх впровадження в практику. З метою оволодіння мануальними навичками надання хірургічної стоматологічної допомоги, поряд з вивченням теоретичних питань, студенти під керівництвом та контролем викладача самостійно проводять амбулаторний прийом пацієнтів з різними захворюваннями. Маніпуляції спочатку відпрацьовують на фантомах і муляжах, студент на студентові, а потім приймають хворих.

Представники кафедри приймали участь в чемпіонаті стоматологічної майстерності-2012 в номінації «Знеболювання і надання невідкладної допомоги» з міжнародною участю, де магістрант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Кобяков О.В. зайняв 2 місце.

8

Співробітники кафедри активно приймають участь в всеукраїнських та міжнародних конференціях та з´їздах, конгресах та симпозіумах (Росія, Латвія, Літва, Австрія, Сербія).

На кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії студенти стоматологічного факультету займалися на базі щелепно-лицевого відділення міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги та обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, хірургічних стоматологічних кабінетів чотирьох стоматологічних поліклінік міста, відділення голови-шиї онкологічного диспансеру, стоматологічного кабінету стоматологічної клініки «Пріор». Працівники  кафедри надають амбулаторну та стаціонарну хірургічну стоматологічну допомогу населенню міста, планову та ургентну. Кафедра має 4 учбових кімнат та 2 клінічні зали для прийому хворих в складі лікувального закладу та комп’ютерний клас для підготовки студентів. Комп’ютери використовуються у навчальному процесі для підготовки студентів 5 курсу до здачі ліцензійного іспиту «Крок – 2». Кафедра укомплектована стоматологічною установкою «Satva-combi», хірургічними мобільними установками фірми «Adec» та манекенами фірми «Kavo». В обласній клінічній лікарні ім.М.І.Пирогова на базі кафедри в щелепно-лицевому відділенні в операційній та перев’язочній установлені телекамери, які дозволяють проводити телетрансляцію ходу операції чи маніпуляції в учбові кімнати.

Кафедра стоматології дитячого віку

Була заснована в 1998 році при стоматологічному факультеті ВНМУ ім. М. І.Пирогова.

З 1.10.99 року кафедра почала функціонувати на новій базі за адресою вул. В. Стуса, 2/19 (2-й учбовий корпус ВНМУ ім. М. І.Пирогова). Є 7 клінічних залів, в яких розміщено 11 стоматологічних установок. У цих кімнатах проводиться викладання терапевтичної, хірургічної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань, зал ортодонтичний, зуботехнічна лабораторія, кімната для централізованої стерилізації інструментарію, матеріалів, 2 фантомні класи і методичний кабінет.

9

Завідує кафедрою стоматології дитячого віку Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова з моменту її заснування доцент, кандидат медичних наук - Філімонов Юрій Вікторович. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Лікування зубо-щелепових аномалій незнімним дуговим апаратом”. Згідно плану проводиться виконання докторської дисертації “Біопрогресивна технологія діагностики, прогнозування та лікування зубо-щелепних деформацій ”.

Матеріальне забезпечення кафедри : 6 стоматологічних установок "Gnatus", 4 стоматологічних установки "Satva" роботові яких забезпечує компресор місткістю в 110 літрів, обладнаний кабінет для стерилізації інструментарію. Бормашина переносна – портативна 15 штук. Фантоми стоматологічні ФСПР-КС – 12 штук.

10

Практичні заняття проводяться в клініці під наглядом викладача кафедри і шляхом самостійної роботи студентів, які забезпечені тестами, контрольними роботами, ситуаційними завданнями, фантомами, муляжами, рентгенівськими знімками. Студенти користуються  слайдами, ведуть прийом тематичних хворих, що дозволяє здійснювати повний контроль знань. Учбовий  процес проводиться  згідно  системи Болонской, програми по дитячій стоматології для студентів вищих медичних (стоматологічних) закладів утворення ІІІ - ІУ рівнів акредитації Міністерства охорони здоров'я України.

На базі кафедри стоматології дитячого віку студенти вивчають наступні дисципліни: пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології, профілактика стоматологічних захворювань, дитяча терапевтична стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія, ортодонтія.

 

Кафедра ортопедичної стоматології

11

Завідувач кафедри ортопедичної стоматології -кандидат медичних наук, доцент, лікар-стоматолог,  ортопед вищої категорії Леонід Максимович Мунтян.

Кафедра ортопедичної стоматології створена в жовтні 1996 року згідно рішення Вченої Ради ВНМУ  ім. М. І. Пирогова і розташована по вул. Блока, 34. Навчальна база кафедри включає: 9 навчальних клінічних залів на 16 стоматологічних установок, навчальні кімнати для проведення семінарських занять, 2 навчальні зали для проведення занять з пропедевтики ортопедичної стоматології, обладнані за сучасними вимогами зуботехнічну та ливарну лабораторії, стерилізаційний блок та набір приміщень для адміністраційно-господарських потреб персоналу.

В 2013 році закуплено обладнання та організована робота кабінету радіовізіографічних досліджень стоматологічних хворих з можливістю експортування радіовізіографічного зображення по локальній комп’ютерній мережі. Придбано стоматологічну установку укомплектовану інтраоральною камерою.

Окрім власної клінічної бази, для проведення практичних занять з ортопедичної стоматології, згідно угоди використовуються стоматологічні установи: „Вінницький міський клінічний стоматологічний центр” ,«Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення», "Стоматологічний кабінет" вул. Келецька 78, "Стоматологічний кабінет" вул. Кропивницького 6/8.

Для відпрацювання мануальних навиків, згідно робочої програми, та підготовки студентів до складання комплексного професійно-орієнтованого державного іспиту з ортопедичної стоматології використовуються 12 навчальних фантомів вітчизняного виробництва та 2 фантоми фірми „Kavo” (Німеччина).

На факультеті функціонує чітка система контролю навчальної діяльності кафедр на підставі проведення атестації з кожної дисципліни.

Висококваліфікований професорсько-викладацький склад факультету забезпечує впровадження в навчальний процес і лікувальну практику нових технологій і методик.

12

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах, які відбуваються в нашому університеті та інших ВНЗ України. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

Оголошення

Керівництво факультету

Декан стоматологічного факультету

Постоловська Тамара Тимофіївна

кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної гігієни та екології

тел. 0432-35-63-91

декан

Постоловська Тамара Тимофіївна, 1946 року народження. У 1971 році закінчила Вінницький медичний інститут з «відзнакою», а з 1975р. працювала асистентом, а потім доцентом на кафедрі загальної гігієни та екології. З 1980 по 1994 роки виконувала обов’язки заступника декана педіатричного факультету. Стаж педагогічної роботи 30 років. Має більше 130 друкованих наукових робіт. Співавтор офіційних видань галузевих стандартів освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації (Київ, 2003р.), багатьох методичних рекомендацій та посібників за спеціальністю. Отримано 3 авторських свідоцтва за результатами наукових досліджень, має зарубіжні публікації та виступи на міжнародних наукових конференціях. Напрямок наукових досліджень: дія іонізуючого випромінювання та токсичних речовин на організм людини. Голова вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів, член центрального та профільного методичного комітету. Відмінник «Охорони здоров’я», депутат багатьох скликань міської ради народних депутатів.

 

 

Заступник декана стоматологічного факультету

Кордон Юлія Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент кафедри мікробіології

тел. 0432-53-44-78

1

 

Кордон Юлія Володимирівна, 1983 року народження. Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова за спеціальністю лікувальна справа у 2005 році. Інтернатуру проходила на базі ВОКЛ ім. М. І. Пирогова за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина. З 2005 по 2007 рр. працювала по сумісництву старшим лаборантом кафедри мікробіології  ВНМУ ім. М. І. Пирогова. З 2007 р. переведена на посаду асистента цієї ж кафедри.  У 2010 році здобула науковий ступінь кандидата медичних наук за темою дисертаційного дослідження «Мікробіологічне обґрунтування розробки та медичного застосування антимікробного препарату горостену®». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. Приймає участь у наукових дослідженнях згідно планової НДР кафедри, є співавтором 2 патентів України на корисну модель, 43 наукових робіт (одноосібно 15). Із них 18 статей у фахових виданнях визначених ВАК України, 25 робіт - у збірках матеріалів з’їздів та конференцій. Написала навчально-методичний посібник для медичних коледжів «Мікробіологія в задачах, тестах і відповідях» (в співавторстві), методичні рекомендації по спеціальності для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. З 2014 року працює на посаді заступника декана стоматологічного факультету ВНМУ ім.М.І.Пирогова.

 

Інспектор стоматологічного факультету

Поліщук Валентина Віталіївна

тел. 0432-66-04-88

Інспектор комп’ютерного центру стоматологічного факультету

Ланова Тетяна Вікторівна

тел. 0432- 66-03-42