Загальна інформація

Стан організації стоматологічної допомоги населенню зони діяльності Вінницького національного університету ім. М.І.Пирогова (ВНМУ), розвитку соціальної інфраструктури та наявність ринку праці зумовили 1994 року відкриття стоматологічного факультету. Міністерством освіти було визначено обсяг ліцензованого прийому на перший курс в кількості 120 осіб з правом підготовки іноземних громадян. Біля витоків організаційного процесу стояв насамперед ректор університету академік НАМН України професор Мороз Василь Максимович.

1

Протягом перших 4 років від дня заснування на стоматологічному факультеті було створено 4 профілюючі кафедри (терапевтичної стоматології, стоматології дитячого віку, хірургічної стоматології, ортопедичної стоматології). Багато організаційних зусиль, значні кошти вкладено університетом в оснащення профільних кафедр факультету найсучаснішим обладнанням провідних вітчизняних та зарубіжних фірм. Оволодіння найновішими технологіями в галузі стоматології – саме цього принципу в підготовці стоматологів дотримуються в навчальному процесі кафедри стоматологічного факультету.

2

З часу заснування стоматологічного факультету деканом призначена к.м.н. доц. Постоловська Т.Т., яка з «відзнакою» у 1971 році закінчила Вінницький медичний інститут, з 1975р. працювала асистентом, а потім доцентом на кафедрі загальної гігієни та екології, з 1980 по 1994 роки виконувала обов’язки заступника декана педіатричного факультету.

Стаж педагогічної роботи 30 років. Має більше 130 друкованих наукових робіт. Співавтор офіційних видань галузевих стандартів освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації (Київ, 2003р.), багатьох методичних рекомендацій та посібників за спеціальністю. Отримано 3 авторських свідоцтва за результатами наукових досліджень, має зарубіжні публікації та виступи на міжнародних наукових конференціях. Напрямок наукових досліджень: дія іонізуючого випромінювання та токсичних речовин на організм людини. Голова вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів, член центрального та профільного методичного комітету. Відмінник «Охорони здоров’я», депутат багатьох скликань міської ради народних депутатів.

1994-1995н.р. на перший курс було зараховано всього 70 студентів.

3

 

Перший випуск лікарів-стоматологів відбувся у 1999 році.

4

Державною ліцензійною комісією була високо оцінено рівень їхньої підготовки. За підсумками медичного ліцензійного іспиту «Крок-2» оцінка знань була найвищою серед випускників стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України.

З 2014 року, в зв´язку зі значним збільшенням кількості студентів на стоматологічному факультеті, введена посада заступника декана, на яку призначено к.м.н. доцента Кордон Ю.В.

В 2017 році, згідно рішення Вченої Ради ВНМУ  ім. М. І. Пирогова, деканом стоматологічного факультету призначений лікар хірург-стоматолог вищої категорії, консультант ЛОР-щелепно-лицевого відділення міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Поліщук С.С.

5

В 2006 році успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук по темі: «Психоемоційний стан хворих з травматичними пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки та методи його корекції». В 2008 році присвоєно звання доцента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.

6 7

На сьогодні на п’яти курсах факультету вже нараховується близько 800 осіб, в тому числі іноземні громадян з Росії, країн Азії, Африки, Близького Сходу, Європи та Латинської Америки.

8 9

Профільні кафедри факультету розташовані у приміщеннях, обладнаних з дотриманням необхідних спеціальних санітарно-гігієнічних вимог, мають сучасну матеріальну базу. У структурі університету стоматологічний факультет посів гідне місце, студенти факультету навчаються або проходять практику на всіх кафедрах ВНМУ.

Профільні кафедри

Кафедра терапевтичної стоматології

4

Завідувач кафедрою терапевтичної стоматології – доктор медичних наук, професор Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна

Кафедра терапевтичної стоматології створена у 1996 році. Основна база кафедри знаходиться по вул. Стуса 2/19. Тут є 6 клінічних залів на 12 установок, кабінет завідувача кафедри, асистентська та стерилізаційна. Також база кафедри знаходиться по вулиці Медведєва, 11, де є чотири клінічних зали та стерилізаційна. В клінічних залах організовано 4 робочих місця для роботи студентів. Крім цього навчальний процес організований на базі морфологічного корпусу університету (1 робоче місце).

Кафедра достатність укомплектована фантомами, муляжами, обладнанням, устаткуванням, навчально-наочними матеріалами тощо, необхідними для демонстрації практичних навичок.

10 11

На цій базі проводяться практичні заняття зі студентами ІІІ-V курсів.

Викладачі і студенти консультують та лікують хворих з одонтопатологією, захворюваннями тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота. На кафедрі студенти вивчають наступні дисципліни: пропедевтика терапевтичної стоматології, терапевтична стоматологія, ендодонтична техніка.

12 13
14 15

Стоматологічне обладнання кафедри: Стоматологічні установки Stomadent Impuls – 8 шт. Стоматологічна установка “ERGOSTAR” – 1 шт. Стоматологічні установки: “Практик-С” – 4 шт., “Сатва” – 2 шт. Стоматологічна установка «KADІ» - 1 шт. Стоматологічна установка «CHІRADENT» - 1 шт. Портативні бормашини БУС-02 – 10 шт., БЕПБ-01 – 7 шт., «Сатва» - 6 шт. Відпрацювання мануальних навичок студентами 2-5 курсів проводиться на фантомах-манекенах Сєверодонецького виробництва - 14 шт.

16

Студенти стоматологічного факультету проходять виробничу практику у лікувально-профілактичних стоматологічних закладах міста Вінниці, України та зарубіжжя під керівництвом викладачів кафедри.

Студентам, які виявляють зацікавленість до терапевтичної стоматології, кафедра допомагає приймати участь у науково-практичних конференціях та майстер-класах на місцевому та загальноукраїнському рівні на пільгових умовах. Кращі студенти приймають участь у студентському науковому товаристві, найкращі роботи представляються на студентських наукових конференціях. Результати найцікавіших робіт публікуються у збірках тез та стоматологічних журналах. Студенти мають можливість приймати участь у студентських наукових конференціях, організованих в інших медичних ВИШах України. Студенти, які мають гарні знання з дисципліни, мають можливість прийняти участь у першому та другому турі всеукраїнської олімпіади з стоматології.

Колектив кафедри опублікував більше 300 наукових праць в вітчизняних журналах і за кордоном, статті входять до різних науко-метричних баз, Web of Science, Scopus, отримано більше 20 патентів на винаходи, опублікований інформаційний лист, створена комп'ютерна програма. Вони регулярно беруть участь у роботі наукових, науково-практичних і методичних конференцій, з'їздів, майстер-класів та вебінарів по стоматології, відвідують стоматологічні виставки в Україні та за її межами, є членами ГО "Асоціації стоматологів України" та ГО "Асоціації лікарів - пародонтологів України".

Кафедра хірургічної стоматології

7

Завідуючий кафедри - доктор медичних наук, професор Шувалов Сергій Михайлович.

Хірургічна стоматологія – це клінічна дисципліна, яка вивчає хірургічні захворювання та пошкодження зубів, органів порожнини рота, обличчя, шиї та кісток лицьового скелету, які потребують комплексних методів лікування. Серед цього комплексу оперативне втручання є провідним.

Головним завданням кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації на до дипломному етапі є підготовка лікаря, який засвоїв питання теорії й практики всіх розділів хірургічної  стоматології та основ щелепно-лицевої хірургії, починаючи з організації роботи хірургічного відділення стоматологічної поліклініки та щелепно-лицевого стаціонару до надання кваліфікованої хірургічної стоматологічної допомоги та невідкладної щелепно-лицевої хірургії.

17

На лекціях та практичних заняттях лектори висвітлюють досягнення науково-технічного прогресу, медицини, зокрема, хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії та їх впровадження в практику. З метою оволодіння мануальними навичками надання хірургічної стоматологічної допомоги, поряд з вивченням теоретичних питань, студенти під керівництвом та контролем викладача самостійно проводять амбулаторний прийом пацієнтів з різними захворюваннями. Маніпуляції спочатку відпрацьовують на фантомах і муляжах, студент на студентові, а потім приймають хворих.

18 8

Представники кафедри приймали участь в чемпіонаті стоматологічної майстерності-2012 в номінації «Знеболювання і надання невідкладної допомоги» з міжнародною участю, де магістрант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Кобяков О.В. зайняв 2 місце.

В 2010, 2016 роках студенти стоматологічного факультету ВНМУ ім. М.І. Пирогова, ставали найкращими серед факультетів України та країн СНД, перемагаючи на міжнародній інтелектуальній грі «Стоматологічний брейн-ринг» (Київ).

19 20
21 22

Співробітники кафедри активно приймають участь в всеукраїнських та міжнародних конференціях та з´їздах, конгресах та симпозіумах (Росія, Латвія, Літва, Австрія, Сербія).

Кафедра приймає участь у дослідженнях всеукраїнського масштабу по визначені методичного рівня розвитку студентів та їх професійного спрямування сумісно з НМУ ім.ОО.Богомольця та іншими медичними навчальними закладами України.

23 24

25

На кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії студенти стоматологічного факультету займалися на базі щелепно-лицевого відділення міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги та обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, хірургічних стоматологічних кабінетів чотирьох стоматологічних поліклінік міста, відділення голови-шиї онкологічного диспансеру, стоматологічного кабінету стоматологічної клініки «Пріор». Працівники  кафедри надають амбулаторну та стаціонарну хірургічну стоматологічну допомогу населенню міста, планову та ургентну.

26

Кафедра має 4 учбових кімнат та 2 клінічні зали для прийому хворих в складі лікувального закладу та комп’ютерний клас для підготовки студентів. Комп’ютери використовуються у навчальному процесі для підготовки студентів 5 курсу до здачі ліцензійного іспиту «Крок – 2».

37

Кафедра укомплектована стоматологічною установкою «Satva-combi», хірургічними мобільними установками фірми «Adec» та манекенами фірми «Kavo». В обласній клінічній лікарні ім.М.І.Пирогова на базі кафедри в щелепно-лицевому відділенні в операційній та перев’язочній установлені телекамери, які дозволяють проводити телетрансляцію ходу операції чи маніпуляції в учбові кімнати.

Кафедра стоматології дитячого віку

9

Завідує кафедрою стоматології дитячого віку Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова з моменту її заснування доцент, кандидат медичних наук - Філімонов Юрій Вікторович. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Лікування зубо-щелепових аномалій незнімним дуговим апаратом”. Згідно плану проводиться виконання докторської дисертації “Біопрогресивна технологія діагностики, прогнозування та лікування зубо-щелепних деформацій ”.

10

Основна база кафедри функціонує  за адресою вул. В. Стуса, 2/19 (2-й учбовий корпус ВНМУ ім. М. І.Пирогова). Є 7 клінічних залів, в яких розміщено 11 стоматологічних установок. У цих кімнатах проводиться викладання терапевтичної, хірургічної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань, зал ортодонтичний, зуботехнічна лабораторія, кімната для централізованої стерилізації інструментарію, матеріалів, 2 фантомні класи і методичний кабінет.

Матеріальне забезпечення кафедри : 6 стоматологічних установок "Gnatus", 4 стоматологічних установки "Satva" роботові яких забезпечує компресор місткістю в 110 літрів, обладнаний кабінет для стерилізації інструментарію. Бормашина переносна – портативна 15 штук. Фантоми стоматологічні ФСПР-КС – 12 штук.

Практичні заняття проводяться в клініці під наглядом викладача кафедри і шляхом самостійної роботи студентів, які забезпечені тестами, контрольними роботами, ситуаційними завданнями, фантомами, муляжами, рентгенівськими знімками. Студенти користуються  слайдами, ведуть прийом тематичних хворих, що дозволяє здійснювати повний контроль знань. Учбовий  процес проводиться  згідно  системи Болонской, програми по дитячій стоматології для студентів вищих медичних (стоматологічних) закладів утворення ІІІ - ІУ рівнів акредитації Міністерства охорони здоров'я України.

27 28

На базі кафедри стоматології дитячого віку студенти вивчають наступні дисципліни: пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології, профілактика стоматологічних захворювань, дитяча терапевтична стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія, ортодонтія.

Кафедра ортопедичної стоматології

15

Завідувач кафедри ортопедичної стоматології -кандидат медичних наук, доцент, лікар-стоматолог Едуард Вікторович Бєляєв.

У 2007 році Беляєв Е.В. захистив кандидатську дисертацію на тему “Антропо-генетичні фактори виникнення карієсу у практично здорових міських юнаків і дівчат Подільського регіону України”. У 2016 році запланована докторська дисертація на тему «Анатомо – топографічні та функціональні особливості діагностики, лікування і реабілітації вторинних деформацій зубощелепової системи». Кафедра ортопедичної стоматології створена розташована по вул. Блока, 34. Навчальна база кафедри включає: 9 навчальних клінічних залів на 16 стоматологічних установок, навчальні кімнати для проведення семінарських занять, 2 навчальні зали для проведення занять з пропедевтики ортопедичної стоматології, обладнані за сучасними вимогами зуботехнічну та ливарну лабораторії, стерилізаційний блок та набір приміщень для адміністраційно-господарських потреб персоналу.

Кафедра ортопедичної стоматології створена в жовтні 1996 року згідно рішення Вченої Ради ВНМУ  ім. М. І. Пирогова і розташована по вул. Блока, 34. Навчальна база кафедри включає: 9 навчальних клінічних залів на 16 стоматологічних установок, навчальні кімнати для проведення семінарських занять, 2 навчальні зали для проведення занять з пропедевтики ортопедичної стоматології, обладнані за сучасними вимогами зуботехнічну та ливарну лабораторії, стерилізаційний блок та набір приміщень для адміністраційно-господарських потреб персоналу.

30

В 2013 році закуплено обладнання та організована робота кабінету радіовізіографічних досліджень стоматологічних хворих з можливістю експортування радіовізіографічного зображення по локальній комп’ютерній мережі. Придбано стоматологічну установку укомплектовану інтраоральною камерою.

Окрім власної клінічної бази, для проведення практичних занять з ортопедичної стоматології, згідно угоди використовуються стоматологічні установи: „Вінницький міський клінічний стоматологічний центр” ,«Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення», "Стоматологічний кабінет" вул. Келецька 78, "Стоматологічний кабінет" вул. Кропивницького 6/8.

31

Для відпрацювання мануальних навиків, згідно робочої програми, та підготовки студентів до складання комплексного професійно-орієнтованого державного іспиту з ортопедичної стоматології використовуються 12 навчальних фантомів вітчизняного виробництва та 2 фантоми фірми „Kavo” (Німеччина).

На факультеті функціонує чітка система контролю навчальної діяльності кафедр на підставі проведення атестації з кожної дисципліни.

Висококваліфікований професорсько-викладацький склад факультету забезпечує впровадження в навчальний процес і лікувальну практику нових технологій і методик.

32

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах, які відбуваються в нашому університеті та інших ВНЗ  України.

35

Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

33 34 36

Оголошення

Керівництво факультету

Декан стоматологічного факультету

Поліщук Сергій Степанович 

кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

тел. 0432-35-63-91

4

Поліщук Сергій Степанович, народився 1975 року, на Хмельниччині. В 1999 році закінчив Вінницький національний медичний університет, стоматологічний факультет з «відзнакою». Був рекомендований для наукової роботи кафедри хірургічної стоматології. Одразу займав посаду старшого лаборанта кафедри хірургічної стоматології, а з 2000 р. по 2007 рік - асистента кафедри хірургічної стоматології. Починаючи з 2000 року був технічним секретарем ДЕКу стоматологічного факультету, а з 2009 до 2016 року – відповідальним секретарем ДЕКу на стоматологічному факультеті. З 2005 по 2017 року виконував функції завуча кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.

В 2006 році успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук по темі: «Психоемоційний стан хворих з травматичними пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки та методи його корекції». В 2008 році присвоєно звання доцента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Входить в моніторингову групу університету по оцінюванні якості освіти. Входить до авторського колективу брошур для ліцензійного іспиту «Крок-2» - стоматологія. Двічі (2014, 2016 роки) був делегований від університету в центр тестування для проведення фахової експертизи банку даних ліцензійного іспиту «Крок-3» - стоматологія.

Автор 98 друкованих робіт, з них 37 у фахових виданнях рекомендованих ВАК України. Є співавтором 2-х інформаційних листів про нововведення в систему охорони здоров’я, 7-ми деклараційних патентів на корисну модель. Має зарубіжні публікації та виступи на міжнародних конференціях, конгресах, з’їздах, куратор студентського наукового товариства кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. В 2010, 2016 роках керівник команд стоматологічного факультету ВНМУ ім. М.І. Пирогова, які ставали найкращими серед факультетів України та країн СНД, перемагаючи на міжнародній інтелектуальній грі «Стоматологічний брейн-ринг» (Київ). Продовжує виконувати наукові дослідження та лікувальну роботу на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Лікар хірург-стоматолог вищої категорії, консультант ЛОР-щелепно-лицевого відділення міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Являється членом асоціації стоматологів України.

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні здобутки в професійній діяльності нагороджений Почесними грамотами ректорату ВНМУ ім. М. І. Пирогова (2002, 2008, 2011 роки), за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток медичної освіти та науки, високий професіоналізм нагороджений Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2007 рік) та нагороджений грамотою Вінницької міської ради за багатолітню сумлінну працю, високий професіоналізм, ініціативу і наполегливість, активну життєву позицію (2015 рік).

 

Заступник декана стоматологічного факультету

Кордон Юлія Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент кафедри мікробіології

тел. 0432-53-44-78

5

Кордон Юлія Володимирівна, 1983 року народження. Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова за спеціальністю лікувальна справа у 2005 році. Інтернатуру проходила на базі ВОКЛ ім. М. І. Пирогова за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина. З 2005 по 2007 рр. працювала по сумісництву старшим лаборантом кафедри мікробіології  ВНМУ ім. М. І. Пирогова. З 2007 р. переведена на посаду асистента цієї ж кафедри.  У 2010 році здобула науковий ступінь кандидата медичних наук за темою дисертаційного дослідження «Мікробіологічне обґрунтування розробки та медичного застосування антимікробного препарату горостену®». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. Приймає участь у наукових дослідженнях згідно планової НДР кафедри, є співавтором 2 патентів України на корисну модель, 43 наукових робіт (одноосібно 15). Із них 18 статей у фахових виданнях визначених ВАК України, 25 робіт - у збірках матеріалів з’їздів та конференцій. Написала навчально-методичний посібник для медичних коледжів «Мікробіологія в задачах, тестах і відповідях» (в співавторстві), методичні рекомендації по спеціальності для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів.

З 2014 року працює на посаді заступника декана стоматологічного факультету ВНМУ ім.М.І.Пирогова.

 

Інспектор стоматологічного факультету

Поліщук Валентина Віталіївна

тел. 0432-66-04-88

Інспектор комп’ютерного центру стоматологічного факультету

Ланова Тетяна Вікторівна

тел. 0432- 66-03-42