Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Кафедра ортопедичної стоматології
Студенту
Штат кафедри
Мунтян Леонід Максимовичзавідувач кафедри ортопедичної стоматології, доцент, кандидат медичних наук
Леонід Максимович Мунтян народився 6 липня 1954 в селі Писарівка Ямпільського району Вінницької області.
У 1981 році з відзнакою закінчив Львівський державний медичний інститут (нині Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). З 1981 року навчався в клінічній ординатурі на кафедрі ортопедичної стоматології, а з вересня 1983 року обраний за конкурсом асистентом цієї кафедри.
Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук на тему: «Експериментальна та клінічна оцінка удосконаленої технології виготовлення зубних суцільнолитих мостоподібних протезів» захистив у 1986 році. Рішенням вченої ради Львівського медичного інституту в 1993 році присвоєно вчене звання доцента кафедри ортопедичної стоматології. З 1991 по 1996 рік завідував навчальною частиною кафедри.
У вересні 1996 року призначений, а в листопаді 1997 року обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри ортопедичної стоматології Вінницького державного медичного інституту імені М.І. Пирогова (нині Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова) на новоствореному стоматологічному факультеті.
Основні напрямки лікувальної та наукової діяльності присвячені розробці технологічних процесів та методів ортопедичного лікування хворих з порушеннями оклюзійних співвідношень; апробації та впровадженню біоматеріалів, що застосовуються при виготовленні імплантатів та ортопедичних супраконструкцій; науковому обґрунтуванню та раціональному лікуванню хворих ортопедичними конструкціями на суцільнолитих та без металевих каркасах.

Беляєва Людмила Григорівнадоцент, завуч кафедри ортопедичної стоматології, кандидат медичних наук
Закінчила Кемеровський медичний інститут у 1971 році. На кафедрі ортопедичної стоматології Івано-Франківського медичного інституту працювала з 1982 по 1998 рік, на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ з 1998 року.

Беляєв Едуард Вікторовичдоцент, кандидат медичних наук
Закінчив Вінницький державний медичний університет ім.М.І. Пирогова у 1999 році з відзнакою. На кафедрі ортопедичної стоматології працює з 1999 року.

Комнацький Богдан Юрійович доцент, кандидат медичних наук
Закінчив з відзнакою в 2009 році Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю стоматологія, в 2011 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю фармація. З вересня 2009 року працював старшим лаборантом кафедри ортопедичної стоматології. З 2010 по 2012 роки – асистентом-стажистом та старшим лаборантом за сумісництвом. З квітня 2012 року зарахований на посаду асистента кафедри ортопедичної стоматології. В 2012 році пройшов навчання на курсах спеціалізації Української медичної стоматологічної академії, та атестаційною комісією при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ортопедична стоматологія». В 2016 році рішенням Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова був обраний на посаду доцента кафедри ортопедичної стоматології. За час роботи проявив себе досвідченим педагогом, грамотним лікарем. Зарекомендував себе кваліфікованим спеціалістом з ортопедичної стоматології. Проводить практичні заняття з іноземними студентами англійською мовою, якою вільно володіє.

Орловський Володимир Олександровичстарший викладач,
1971 року народження. Закінчив Івано-Франківську Державну медичну академію у 1994 р. Первинна спеціалізація «Стоматологія» в 1995 р. До 2004 р. працював лікарем-стоматологом в різних закладах практичної медицини. З 2001р. працює викладачем на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М. І. Пирогова. В 2012 р. отримав спеціалізацію «Ортопедична стоматологія». В 2013 році був обраний за конкурсом на посаду «старший викладач». В 2015 р. запланував виконання дисертаційної роботи до здобуття наукового ступеня к. мед. н.
Є автором та співавтором понад 20 наукових публікацій. Постійно вдосконалює свій фаховий та педагогічний рівень.

Коцюра Ольга Олександрівнастарший викладач,
Закінчила ВНМУ ім.М.І.Пирогова в 2006 році з відзнакою. З 2008 року працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології. Проводить практичні заняття англійською мовою з іноземними студентами.

Бабійчук Наталія Федорівнастарший викладач,
Закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут. Працює на кафедрі з 1997 року.

Чайка Віталій Григорович асистент, кандидат медичних наук
У 2002 році вступив до Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, який закінчив у 2007 році з відзнакою.
З 2007 року по 2009 рік навчався в магістратурі, а з 2009 року по 2012 рік - в аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології означеного вузу.
З 2013 року зарахований на посаду асистента кафедри ортопедичної стоматології.

Глушак Альона Анатоліївнаасистент,кандидат медичних наук
Закінчила ВНМУ ім.М.І.Пирогова в 2008 році з відзнакою. З 2008 року працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології. Проводить практичні заняття зі студентами 2, 3, 4, 5 курсів.

Татаріна Ольга Володимирівнаасистент, кандидат медичних наук
Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю стоматологія в 1999 році. В травні 2011 року закінчила аспірантуру Одеського національного медичного університету. На кафедрі ортопедичної стоматології працює з 2011 року.

Пінтя Іван Васильовичасистент,
Закінчив Дніпропетровський медичний інститут в 1975 році. На протязі трьох років працював хірургом-стоматологом у Вінницькій обласній стоматологічній поліклініці. З 1980 року працював лікарем-анастезіологом в обласній стоматологічній поліклініці. З1984 року по 1998 рік працював завідуючим ортопедичним віділенням обласної стоматологічної поліклініки. З1998 року по теперішній час працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології Вінницького національного медичного університету.

Вальчук Оксана Григорівнаасистент,
Закінчила Московський медичний стоматологічний інститут ім. М. А. Семашко у 1991 році. З вересня 1998 року працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології.

Юр Андрій Михайлович асистент,

Зверхановський Олександр Анатолійовичасистент,
В 2004р. закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, з відзнакою. З 2004р. по 2006р. навчався в інтернатурі. Після закінчення інтернатури отримав сертифікат лікаря – стоматолога ортопеда. З 2006р. по 2009р. працював в Замостянському клінічному стоматологічному центрі на посаді лікаря стоматолога-ортопеда. З вересня 2009р. зарахований на посаду асистента – стажиста кафедри ортопедичної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З вересня 20011р. переведений на посаду асистента кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Проводить практичні заняття на 2,3,4 та 5 курсах. Лікар – стоматолог ортопед першої категорії.

Денисюк Аріна Володимирівнаасистент,
Закінчила Вінницький національний медичний університет ім.. М.І. Пирогова у 2011 році з відзнакою.

Шевчук Сергій Юрійовичасистент,

Симонишен Анатолій Анатолійовичвикладач-стажист,
В 2011р. закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2011р. по 2013р. навчався в інтернатурі. Після закінчення інтернатури отримав сертифікат лікаря – стоматолога . З 2011р. працює в районній лікарні на посаді лікаря стоматолога. З лютого 2014р. зарахований на посаду старшого лаборанта кафедри терапевтичної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З вересня 20015р. працює на посаді асистента - стажиста кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Проводить практичні заняття на 2,3,4 курсах.

Новини
Графік проведення консультацій і тренувань з МЛІ «Крок 2» на кафедрі ортопедичної стоматології
17.05.2017
План роботи студентського наукового гуртка кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ ім.М.І.Пирогова на 2016-2017 н. р.
01.11.2016
Інформація про науковий гурток кафедри ортопедичної стоматології
19.04.2016

2017 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ