Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Студенту
Історія кафедри

Історія кафедри та відділення щелепно - лицевої хірургії.


Відділення щелепно - лицевої хірургії (друге в Україні) було відкрито у Вінницький обласній клінічній лікарні ім. М.І.Пирогова у квітні 1960 року у пристосованому приміщенні - колишньому будинку головного лікаря на 30 ліжок.

Першим завідуючим відділення був М.Ф.Пшеничний 1960  - 1967 рр.

З 1960 року відділення є базою курсу основ хірургічної стоматології ВНМУ, який з 1960 по 1973 очолював професор С.М.Праведников, активний учасник Великої вітчизняної війни. Його докторська дисертація була присвячена досвіду лікування поранених і називалась «Поранення серця». Разом з ним працювали С.М.Солом’яний, який раніше був завідуючий курсом основ стоматології Чернівецького медичного університету, нині пенсіонер та П.А.Лозенко - нині доцент Одеського медичного університету.

З 1968 по 1973 р. відділення очолювала А.Д.Веригіна, нині пенсіонерка. З нею працювали Л.І.Фатеєва, В.Б.Буличов та А.А.Ящук, нині лікар - стоматолог МСЧ Новотроїцького металургійного комбінату (Оренбурзька область, Росія).

З весни 1973 року по вересень 1992 року заввідділеннням працював В.Т.Ткаченко . З ним працювали Вознюк Г. Д. з 1978р по даний час; Ланець А.О. (1979р по 1986р) - нині стоматолог Новодністровської ЦРЛ Чернівецької області; Желіховський Д.П. (1986р по 1992р), нині   стоматолог-терапевт ВОКЛ ім. М.П.Пирогова.

В 1981 році було відкрито відділення «Пухлин голови-шиї», куди переведені пацієнти з онкологічною патологією.

З 1992 року відділення очолював к.м.н. С.М.Шувалов. В 1992р. прийняті на роботу Є.М.Шейко, підполковник запасу, колишній військовий стоматолог, нині асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ВНМУ, на посаду лікаря-інтерна Яременко М.М. та в 1993р. Матусяк І.Я.  

У 1995 році почала діяти споруджена госпспособом прибудова до основного приміщення, що значно покращило умови праці. Площа відділення була збільшена в 2 рази, що дало можливість створити умови для розміщення кафедри хірургічної стоматології.

В 1997 році виділені 20 ліжок для стоматологічних хворих в Міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, де надається невідкладна допомога міським пацієнтам.

У 2000 році прийняті на роботу В.В.Нагайчук, тепер асистент кафедри хірургічної стоматології ВНМУ, та у 2005р лікар-інтерн Малаховська А.О., нині к.мед.н., асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.

У 1996 р. була заснована кафедра хірургічної стоматології ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Першим завідувачем кафедри був Горленко Олександр Васильович, який протягом 1970-1975 рр. навчався у Дніпропетровському медичному інституті на стоматологічному факультеті. Працював у м.Кривий Ріг, де закінчив інтернатуру з хірургічної стоматології та отримав кваліфікацію хірурга-стоматолога III категорії, працював ординатором щелепно-лицевого відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечнікова. За конкурсом був обраний асистентом новоствореної кафедри хірургічної стоматології Кримського медичного інституту. У 1993 р. на спеціалізованій вченій Раді Кримського медичного інституту захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою "Регенерація ран м'яких тканин щелепно-лицевої області при комплексному лікуванні із застосуванням пелоїдотерапії". В 1996 р. йому присвоєно вчене звання доцент кафедри хірургічної стоматології. Автор 61 наукової праці. Отримав 6 авторських свідоцтв на винахід та 2 деклараційних патенти. Першими асистентами кафедри хірургічної стоматології були Шейко Є.М., Барило О.С., Вознюк Г.Д.

У відділенні на даний час працює 1 лікар вищої, два - першої та один - другої категорій. За час функціонування відділення захищені три кандидатських дисертації М.Ф.Пшеничний (1967). С.М.Солом’яний (1967), А.Д.Веригіна (1980) та докторська дисертація - Шувалов С.М. (1999). З 2004 по 2005 рік заввіділенням працював Матусяк І.Я., тепер асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно - лицевої хірургії ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

З травня 2005 року за конкурсом на посаду завідуючого кафедрою хірургічної стоматології обраний проф. Шувалов С.М.

Шувалов Сергій Михайлович 1950 р. народження, закінчив Іркутський медичний інститут, стоматологічний факультет в 1973 р., доктор медичних наук, професор, стаж роботи 36 років, лікар вищої категорії. Після закінчення медичного інституту з 1973 по 1977 роки працював на посаді хірурга-стоматолога в м. Мінусінську, Красноярського краю. З 1977 по 1979 рр. навчався в клінічній ординатурі Іркутського медичного інституту, на кафедрі хірургічної стоматології, потім з 1979 по 1990 рр. працював асистентом кафедри хірургічної стоматології Красноярського медичного інституту. В період з 1980 по 1984 р. працював замісником декана, приймав активну участь в створенні стоматологічного факультету. Проводив практичні заняття та читав лекції для студентів ІІІ-V курсів.

В 1987 році в м. Омськ захистив кандидатську дисертацію “Лікування гнійної рани при одонтогенних флегмонах з використанням властивостей напівпроникних мембран”. Є автором 160 друкованих робіт, в тому числі 1- ї монографії, 2 навчальних посібників, 3 методичних рекомендацій, 7 винаходів і 31 раціоналізаторських пропозицій. В 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему “Злоякісні пухлини ротоглотки” (м. Київ ).

В 1975 році був на курсах спеціалізації по хірургічній стоматології         (м.Красноярськ ), у 1982 р. – курсах удосконалення з військово-щелепно-лицевої хірургії ВМА ім. С.М. Кірова (м. Ленінград), в 1986 р. – факультеті підвищення кваліфікації ММСІ (м. Москва), в 1987 р.ЦОЛІУВ (м. Москва), ДІДУЛ (м. Ленінград), 1992р.- онкології ОНЦ РАМН (м. Москва), 1993р. Київському інституті вдосконалення лікарів, 1994р.- Українському НДІ онкології, у 2002р. в Національному медичному університеті ім. Богомольця, 1991р.- у відділенні щелепно-лицевої і пластичної хірургії шпиталю “ Victoria ”, Лондон, провінція Онтаріо, Канада.

З 1987 по 1989 рр. перебував у відрядженні в Єменській Арабській Республіці в якості щелепно-лицевого хірурга.

З 1990-1992 рр. працював на посаді лікаря-ординатора відділення “Пухлини голови і шиї ” обласного онкодиспансеру, де була виконана основна частина наукової роботи, впроваджені нові методики операції по видаленню пухлин ротового відділу глотки.

З 1992 року працював у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім.М.І.Пирогова на посаді завідуючого щелепно-лицевого відділення. З ініціативи Шувалова С.М. на базі обласної дитячої лікарні створено обласний центр по наданню допомоги дітям з патологією щелепно-лицевої ділянки. Шувалов С.М. – позаштатний обласний щелепно-лицевий хірург УОЗ, бере активну участь в обласних науково-практичних конференціях, член Правління Вінницького обласного відділення Асоціації стоматологів України. Постійно виїжджає у райони області для проведення планових та екстрених оперативних втручань.

З 2000 року працював на кафедрі стоматології дитячого віку Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова на посаді професора.

У 2003-2006 роках проф. Шувалов С.М. прийняв участь та виступав з доповідями на міжнародних конференціях в Італії (м. Феррара), Латвії (м.Рига), Сербії та Чорногорії (м. Новий Сад), Австрії (м. Зальцбург), Росія (Москва) на що має відповідні сертифікати. У 2004 та 2006 роках приймав участь у міжнародних семінарі на тему: “Вроджені вади обличчя” та Європейський конференції по щелепно-лицьовій хірургії “Схід – Захід – Пластична реконструктивна і естетична хірургія” у Латвійському державному університеті ім. Страдиня (м. Рига).

Під керівництвом проф. Шувалова захищені 5 кандидатських дисертацій, виконуються 3 дисертаційні роботи. Підготував 11 клінічних ординаторів, 8 з яких є громадянами зарубіжних країн, 22 інтерна та 5 магістрів за спеціальністю хірургічна стоматологія.

У 2005 році на II з’їзді стоматологів України нагороджений Почесною грамотою Асоціації стоматологів України. Є членом Європейської асоціації черепно-щелепно-лицьової хірургії з 2003 року.

В теперішній час на кафедрі працює 4 доцента і 3 кандидата медичних наук, 6 асистентів.

Кафедра розміщується на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова, міської клінічної лікарні швидкої допомоги №2, онкодиспансера, обласної клінічної дитячої лікарні, міських стоматологічних поліклінік, стоматологічного центру «Пріор».

На базі ВОКЛ ім. М.І.Пирогова проводяться практичні занятті для студентів 3, 4, 5 курсів. Під час практичних занять активно впроваджується максимальне наближення студентів до практичної діяльності. Викладання хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії проводиться систематизовано, кожен елемент засвоєного базується на раніш здобутих знаннях та навичках. Для забезпечення засвоєння знань проводиться повторення та узагальнення раніше вивченого та нового матеріалу. Засобом формування професійно-орієнтованих знань є розв´язування нестандартних клінічних ситуаційних задач. З метою покращення навчального процесу студенти приймають учать у обходах професора та заввідділення. Навчання студентів проводиться за допомогою телевізійного обладнання. Операція демонструється в прямому та в записаному режимі з операційної та перев׳ язочної. На базі кафедри студенти активно приймають участь у студентському науковому товаристві. Викладачі кафедри щорічно готують команду студентів-стоматологів до участь в інтелектуальному конкурсі «Стоматологічний Брейн-ринг», 2011 року наші студенти зайняли 1 місце серед 15 найкращих команд України, Росії та Білорусі.

У щелепно-лицевому відділенні ВОКЛ ім. М.І.Пирогова працюють професор, д. мед.н., завідувач кафедри Шувалов С.М., який є куратором цього відділення, к.мед.н. Малаховська А.О. (тема кандидатської дисертації: «Удосконалення способів провідникового та комбінованого знеболення при операціях у хворих з одонтогенними запальними процесами в нижній третині обличчя та шиї»), к.мед.н. Шкільняк Л.І. («Експериментально-клінічне обґрунтування  комплексного методу лікування одонтогенних флегмон щелепно-лицевої ділянки за допомогою діалізатора та лікарської композиції із пролонгованою дією»), ас. Бедик О.В., к.м.н. Нагайчук В.В ( "Раннє хірургічне лікування хворих з дермальними поверхневими опками щелепно-лицевої ділянки")

Співробітники кафедри щорічно приймають участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних стоматологічних конференціях, з´їздах, конгресах.

З 2005 року по даний час відділення очолює Яременко М.М.  У відділенні працює 4 лікаря-ординатора, з них 2 два лікаря займають неповну посаду, 2 клінічні-ординатори, а також 3 асистенти. На базі відділення майже щороку проходять підготовку лікарі-інтерни.

У відділенні проводяться всі види пластики при вроджених та набутих дефектах, а також ортогнатичні операції, лікуються хворі з травмами та запальними процесами, з новоутвореннями щелепно-лицевої ділянки.

За рік в середньому проліковується біля 1400 хворих, проводиться біля 1500 операцій. За час існування відділення зроблено 32 винаходи та 106 раціоналізаторських пропозицій.

В 2001 році виділені 10 ліжок в Дитячій обласній клінічній лікарні, де проводяться операції дітям з вродженою патологією та невідкладна допомога.

 

 

 

History Department and the Department of Maxillofacial Surgery.
 Department of Maxillo - facial surgery (the second in Ukraine) was opened in Vinnytsia Oblast Clinical Hospital. Pirogov in April 1960 in the converted premises - the former home of the chief doctor for 30 beds.
The first head of department was M.F.Pshenichny 1960 - 1967 pF.
 Since 1960, the office is the base rate basic dentistry VNMU, which from 1960 to 1973, headed by Professor S.M.Pravednikov, an active participant of the Great Patriotic War. His doctoral thesis was on the experience of the treatment of the wounded and was called the "wounded heart." Worked with him S.M.Solomenny, who was previously head of the course basic dentistry Chernivtsi Medical University, now retired and P.A.Lozenko - now assistant professor of Odessa Medical University.
From 1968 to 1973 headed the department A.D.Verigina, now retired. With her were L.I.Fateeva, V.B.Bulichov and A.A.Yaschuk.
 In the spring of 1973 to September 1992 he worked V.T.Tkachenko department supervisor. He's worked Voznyuk GD from 1978 to the present; Lanets AA (1979 to 1986) - now the dentist Novodnestrovskaya CRH Chernivtsi region; Zhelikhovsky DP (1986 to 1992).
 In 1981, the office was opened, "head and neck tumors," which translated into patients with cancer.
 Since 1992, the department was headed by MD S.M.Shuvalov. In 1992. recruited E.M.Sheyko, reserve lieutenant colonel, a former military dentist, now Assistant Professor of Surgical Dentistry and Maxillofacial Surgery VNMU, to the position of interns Yaremenko NN and in 1993. Matusiak IJ
 In 1995 he launched hozsposobom built an extension to the main room, which greatly improved working conditions. Area offices was increased 2-fold, thus creating conditions for establishing the Department of Operative Dentistry.
 In 1997, allocated 20 beds for dental patients in the Municipal Clinical Emergency Hospital, where is the city emergency patients.
 In 2000, employed V.V.Nagaychuk, now Assistant Professor VNMU dental surgery, and in 2005 a doctor-intern Malakhovskaya AA, now MD, PhD, Department of Operative Dentistry and Maxillofacial Surgery.
 In 1996 was founded the chair dental surgery VNMU them. Pirogov. The first head of the department was Gorlenko Alexander, who in 1970-1975 studied at the Dnepropetrovsk Medical Institute at the faculty. Worked in Krivoy Rog, where he finished an internship in oral surgery and qualified dental surgeon III category, worked as an intern in maxillofacial department Dnipropetrovsk Regional Clinical Hospital. Mechnikov. In the contest, was elected as assistant chair dental surgery Crimean Medical Institute. In 1993, the Specialized Scientific Council of the Crimean Medical Institute, defended his thesis for the degree of Candidate of Medical Sciences on the theme "Regeneration of soft tissue wounds maxillofacial region in the complex treatment using pelotherapy." In 1996, he was awarded the rank of assistant professor of dental surgery. Author of 61 scientific papers. Received 6 invention certificates and two declarative patents.
 During functioning offices reserved M.F.Pshenichny three master's theses (1967). SM Straw (1967), A.D.Verigina (1980) and doctoral dissertation - SM Shuvalov (1999). From 2004 to 2005 worked as a department supervisor Matusiak IJ, now Assistant Professor Oral and Maxillofacial Surgery - Maxillofacial Surgery VNMU them. Pirogov.
 Since May 2005, the competition to head the Department of Operative Dentistry elected prof. Shuvalov SM
 Shuvalov Sergey 1950 birth, graduated from the Irkutsk Medical Institute, Faculty of Dentistry in 1973, MD, professor, 36 years of experience, the doctor of the highest category. After graduating from medical school from 1973 to 1977 he worked as a dental surgeon in Minusinsk, Krasnoyarsk Territory. From 1977 to 1979 he studied in clinical internship Irkutsk Medical Institute at the Department of Operative Dentistry, and then from 1979 to 1990 he worked as assistant chair dental surgery Krasnoyarsk Medical Institute. From 1980 to 1984 he worked as assistant to the dean, was active in the creation of the Faculty of Dentistry. Conducts workshops and lectures for students III-V courses.
 In 1987, in Omsk defended his thesis "The treatment of purulent wounds in odontogenic phlegmon using properties of semi-permeable membranes." Author of 160 publications, including the 1 - st monographs, 4 manuals, 57 guidelines, 7 inventions and 31 Innovations. In 1999 he defended his doctoral thesis entitled "Oropharyngeal Cancers" (Kiev).
 In 1975 he was on the training course for dental surgery (m.Krasnoyarsk), in 1982 - the advanced training courses for military and Maxillofacial Surgery VMA them. SM Kirov (Leningrad) in 1986 - faculty training MMSI (Moscow) in 1987 r.TsOLIUV (Moscow), DIDUL (Leningrad), 1992. - OSC Oncology Medical Sciences (Moscow), 1993. Kyiv Institute for Advanced Medical Studies, 1994. - Ukrainian Research Institute of Oncology, in 2002. at the National Medical University. Bogomolets 1991. - The Department of Maxillofacial and Plastic Surgery Hospital "Victoria", London, Ontario, Canada.
 From 1987 to 1989 he was on a business trip in the Yemen Arab Republic as a maxillofacial surgeon.
 From 1990-1992 he worked as a doctor-intern department "Tumors of the head and neck" Regional Oncology Center, which was carried out most of the scientific work and introduced new techniques surgery to remove tumors of the oral pharynx department.
 From 1992 he worked in the Vinnytsia Oblast Clinical Hospital im.NIPirogova to head the maxillofacial department. At the initiative of SM Shuvalov on the basis of the regional children's hospital established a regional center to help children with pathology of maxillofacial area. Shuvalov SM - Freelance regional maxillofacial surgeon KM is actively involved in regional scientific conferences, board member of the Vinnitsa regional office of the Ukrainian Dental Association. Often travel to areas of the field for routine and emergency surgery.
 From 2000 he worked at the Department of Dentistry of childhood Vinnitsa National Medical University im.NIPirogova as Professor.
 In 2003-2006, prof. Shuvalov SM participated and presented papers at international conferences in Italy (Ferrara), Latvia (Riga), Montenegro and Serbia (Novi Sad), Austria (Salzburg), Russia (Moscow) that all relevant certificates . In 2004 and 2006 he participated in the international seminar on "Congenital person" and the European Conference on Oral and Maxillofacial Surgery "East - West - Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery" at the Latvian State University. Stradins (Riga).
PhD. Shuvalov reserved 5 PhD theses, performed three dissertations. Produced 11 medical residents, eight of whom are citizens of foreign countries, 22 interns and 5 masters in Surgical Dentistry.
 In 2005, the II Congress of the Ukrainian Dental awarded the Diploma of Ukrainian Dental Association. Is a member of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery in 2003.
 Currently, the department has four associate professors and three PhD, six assistants.
 The department is located on the base of the Vinnytsia Regional Hospital im.NIPirogova, urban hospital emergency room number 2, Oncology Center, Regional Children's Hospital, city dental clinics, dental center "Priority".
 VOKB based on them. Pirogov conducted workshops for the 3, 4, 5 courses. During the practical training is being promoted as close students to practice. Teaching surgical dentistry and oral surgery performed systematically, every element of the assimilated based on previously acquired knowledge and skills. To ensure learning is conducted repeat and summarize the previously studied and new material. Means of professionally-oriented knowledge is to solve non-standard clinical situation tasks. In order to improve the learning process, students take part in rounds of professor and head. department. Education of students is conducted through television equipment. The operation is demonstrated in the forward and in the written mode of operating and dressing. At the Department of Students actively participate in student scientific society. Teachers of the department annually prepare command dental st
Штат кафедри
Шувалов Сергій МихайловичПрофесор. Завідуючий кафедри,Доктор медичних наук
Шувалов Сергій Михайлович 1950 р. народження, закінчив Іркутський медичний інститут, стоматологічний факультет в 1973 р., доктор медичних наук, професор, стаж роботи 36 років, лікар вищої категорії. Після закінчення медичного інституту з 1973 по 1977 роки працював на посаді хірурга-стоматолога в м. Мінусінську, Красноярського краю. З 1977 по 1979 рр. навчався в клінічній ординатурі Іркутського медичного інституту, на кафедрі хірургічної стоматології, потім з 1979 по 1990 рр. працював асистентом кафедри хірургічної стоматології Красноярського медичного інституту. В період з 1980 по 1984 р. працював замісником декана, приймав активну участь в створенні стоматологічного факультету. Проводив практичні заняття та читав лекції для студентів ІІІ-V курсів. В 1987 році в м. Омськ захистив кандидатську дисертацію “Лікування гнійної рани при одонтогенних флегмонах з використанням властивостей напівпроникних мембран”. Є автором 160 друкованих робіт, в тому числі 1- ї монографії, 2 навчальних посібників, 3 методичних рекомендацій, 7 винаходів і 31 раціоналізаторських пропозицій. В 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему “Злоякісні пухлини ротоглотки” (м. Київ ). В 1975 році був на курсах спеціалізації по хірургічній стоматології (м.Красноярськ ), у 1982 р. – курсах удосконалення з військово-щелепно-лицевої хірургії ВМА ім. С.М. Кірова (м. Ленінград), в 1986 р. – факультеті підвищення кваліфікації ММСІ (м. Москва), в 1987 р.ЦОЛІУВ (м. Москва), ДІДУЛ (м. Ленінград), 1992р.- онкології ОНЦ РАМН (м. Москва), 1993р. Київському інституті вдосконалення лікарів, 1994р.- Українському НДІ онкології, у 2002р. в Національному медичному університеті ім. Богомольця, 1991р.- у відділенні щелепно-лицевої і пластичної хірургії шпиталю “ Victoria ”, Лондон, провінція Онтаріо, Канада. З 1987 по 1989 рр. перебував у відрядженні в Єменській Арабській Республіці в якості щелепно-лицевого хірурга. З 1990-1992 рр. працював на посаді лікаря-ординатора відділення “Пухлини голови і шиї ” обласного онкодиспансеру, де була виконана основна частина наукової роботи, впроваджені нові методики операції по видаленню пухлин ротового відділу глотки. З 1992 року працював у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім.М.І.Пирогова на посаді завідуючого щелепно-лицевого відділення. З ініціативи Шувалова С.М. на базі обласної дитячої лікарні створено обласний центр по наданню допомоги дітям з патологією щелепно-лицевої ділянки. Шувалов С.М. – позаштатний обласний щелепно-лицевий хірург УОЗ, бере активну участь в обласних науково-практичних конференціях, член Правління Вінницького обласного відділення Асоціації стоматологів України. Постійно виїжджає у райони області для проведення планових та екстрених оперативних втручань. З 2000 року працював на кафедрі стоматології дитячого віку Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова на посаді професора. У 2003-2006 роках проф. Шувалов С.М. прийняв участь та виступав з доповідями на міжнародних конференціях в Італії (м. Феррара), Латвії (м.Рига), Сербії та Чорногорії (м. Новий Сад), Австрії (м. Зальцбург), Росія (Москва) на що має відповідні сертифікати. У 2004 та 2006 роках приймав участь у міжнародних семінарі на тему: “Вроджені вади обличчя” та Європейський конференції по щелепно-лицьовій хірургії “Схід – Захід – Пластична реконструктивна і естетична хірургія” у Латвійському державному університеті ім. Страдиня (м. Рига). Під керівництвом проф. Шувалова захищені 7 кандидатських дисертацій, виконуються 2 дисертаційні роботи. Підготував 16 клінічних ординаторів, 10 з яких є громадянами зарубіжних країн, 22 інтерна та 6 магістрів за спеціальністю хірургічна стоматологія. У 2005 році на II з’їзді стоматологів України нагороджений Почесною грамотою Асоціації стоматологів України. Є членом Європейської асоціації черепно-щелепно-лицьової хірургії з 2003 року.

Поліщук Сергій СтепановичДоцент. Завуч кафедри,Кандидат медичних наук

Горленко Олександр Васильовичдоцент,к.м.н.
Горленко Олександр Васильович, протягом 1970-1975 рр. навчався у Дніпропетровському медичному інституті на стоматологічному факультеті. Працював у м.Кривий Ріг, де закінчив інтернатуру з хірургічної стоматології та отримав кваліфікацію хірурга-стоматолога III категорії, працював ординатором щелепно-лицевого відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечнікова. За конкурсом був обраний асистентом новоствореної кафедри хірургічної стоматології Кримського медичного інституту. У 1993 р. на спеціалізованій вченій Раді Кримського медичного інституту захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою "Регенерація ран м'яких тканин щелепно-лицевої області при комплексному лікуванні із застосуванням пелоїдотерапії". В 1996 р. йому присвоєно вчене звання доцент кафедри хірургічної стоматології. Автор 61 наукової праці. Отримав 6 авторських свідоцтв на винахід та 2 деклараційних патенти.

Барило Олександр Семеновичдоцент,д.м.н.

Кушта Анна Олександрівнадоцент,Кандидат медичних наук

Шкільняк Людмила Іванівнадоцент,Кандидат медичних наук

Кулицька Олеся Вікторівнаасистент,

Нагайчук Вікторія Василівнадоцент,Кандидат медичних наук
Випускник стоматологічного факультету ВНМУ ім. М.І. Пирогова 1999 року. З 2005 по 2014 роки займала посаду асистента кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ. з 2014 року доцент кафедри. По сумісництву обіймає посаду лікаря щелепно-лицевого відділеня ВОКЛ ім. М.І. Пирогова.

Матусяк Ігор Яновичасистент,

Новини
Оголошення для студентів 3 і 4 курсу
13.06.2017
Оголошення для студентів 5 курсу
06.06.2017
Олімпада
10.02.2017
ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ
23.01.2017
Розклад здачі іспиту з ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
06.01.2017
Відробки!!!
30.12.2016
ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 І 4 КУРСУ
08.09.2016
Ліквідація академічної заборгованості!!!
30.08.2016
ОГОЛОШЕННЯ
30.08.2016
ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 І 4 КУРСУ
29.06.2016
ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 І 4 КУРСУ
15.06.2016
Оголошення для студентів 3 та 4 курсу
06.06.2016
Оголошення для студентів 5 курсу
05.06.2016
Графік відробок.
17.05.2016
Начитка.КРОК-2
17.05.2016
ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!!!
19.04.2016
Звіт про результати XIII міжнародної конференції студентів та молодих вчених «ПЕРШИЙ КРОК В НАУКУ – 2016»
07.04.2016
Результати олімпіади з хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
22.03.2016
ВІТАЄМО!!!
22.03.2016
Оголошення!
10.02.2016
Ліквідація академічної заборгованості!!!
08.02.2016
Ліквідація академічної заборгованості!!!
09.09.2015
(без назви)
09.09.2015
(без назви)
05.06.2015
Для фіналістів інтелектуальної студентської ділової гри зі стоматології на тему: «ЗНЕБОЛЕННЯ, ПРЕМЕДИКАЦІЯ І НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ В СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ»
11.03.2014
Переможці конкурсу «ЗНЕБОЛЕННЯ, ПРЕМЕДИКАЦІЯ І НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ В СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ»
11.03.2014
ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ДІЛОВОЇ ГРИ ЗІ СТОМАТОЛОГІЇ НА ТЕМУ : «ЗНЕБОЛЕННЯ, ПРЕМЕДИКАЦІЯ І НАДАННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ В СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ» І тур 28.02.14
11.03.2014
Наукова діяльність

Наукова робота кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії


На кафедрі протягом декількох років проводиться вивчення процесів регенерації тканин при запальних процесах, травмах, опіках щелепно-лицевої ділянки. Проводиться також вивчення проблеми знеболення та седації в стоматології та щелепно-лицевої хірургії. По даним розробкам отримано 16 патентів України на корисну модель та 11 раціоналізаторських пропозицій, нововведень – 6, інформаційних листів – 5.

На кафедрі розроблений і успішно застосовується на практиці метод комбінованого знеболення в щелепно-лицевій ділянці (на основі запропонованої схеми премедикації, комбінації трьох блокад та внутрішньовенної седації). Використовується метод ранньої хірургічної некректомії опіків обличчя. Лікування запальних процесів щелепно-лицевої ділянки за допомогою діалізаторів з новою лікарською сумішшю. Проведено вивчення особливостей кровопостачання та іннервації підборідного відділу нижньої щелепи у тварин у порівнянні з людиною. Вивчено різні види моделювання переломів нижньої щелепи в експерименті для подальшого гістологічного дослідження особливостей регенерації кістки після її перелому. Досліджено вплив нікотинової кислоти та ксантинолу нікотинату на судини в експерименті з допомогою методу доплерівської флоуметрії.

Кафедра приймала участь у програмі професійного тестування «Colgate Sensitive Pro-Relief».

Щорічно викладачі кафедри разом з студентами готують 6-8 доповідей на студентські конференції за тематикою науково-дослідної роботи. А також на конференції молодих вчених – 5-8 доповідей. Під час засідань студентського наукового товариства студенти приймають активну участь в обговоренні тематичних тем, а також  беруть участь в огляді хворих, оперативному втручанні, присутні в перев’язувальній, операційних. Гуртківці приймають участь в чергуваннях клінік.

Кафедра щорічно готує команду студентів-стоматологів до участь в інтелектуальному конкурсі «Стоматологічний Брейн-ринг», яка посідає призові місця, а в 2011 році наші студенти зайняли 1 місце серед 15 найкращих команд України, Росії та Білорусі.

Представники кафедри приймали участь в чемпіонаті стоматологічної майстерності-2012 в номінації «Знеболювання і надання невідкладної допомоги» з міжнародною участю, де магістрант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Кобяков О.В. зайняв 2 місце.

Співробітники кафедри активно приймають участь в всеукраїнських та міжнародних конференціях та зʼїздах, конгресах та симпозіумах (Росія, Латвія, Літва, Австрія, Сербія).

 

 

Научная работа кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
 На кафедре в течение нескольких лет проводится изучение процессов регенерации тканей при воспалительных процессах, травмах, ожогах челюстно-лицевой области. Проводится также изучение проблемы обезболивания и седации в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. По данным разработкам получено 16 патентов Украины на полезную модель и 11 рационализаторских предложений, нововведений - 6, информационных писем - 5.
 На кафедре разработан и успешно применяется на практике метод комбинированного обезболивания в челюстно-лицевой области (на основе предложенной схемы премедикации, комбинации трех блокад и внутривенной седации). Используется метод ранней хирургической некрэктомии ожогов лица. Лечение воспалительных процессов челюстно-лицевой области с помощью диализаторов с новой лекарственной смесью. Проведено изучение особенностей кровоснабжения и иннервации подбородочного отдела нижней челюсти животных по сравнению с человеком. Изучены различные виды моделирования переломов нижней челюсти в эксперименте для дальнейшего гистологического исследования особенностей регенерации кости после ее перелома. Исследовано влияние никотиновой кислоты и ксантинола никотинат на сосуды в эксперименте с помощью метода допплеровской флоуметрии.
 Кафедра принимала участие в программе профессионального тестирования «Colgate Sensitive Pro-Relief».
 Ежегодно преподаватели кафедры вместе со студентами готовят 6-8 докладов на студенческие конференции по тематике научно-исследовательской работы. А также на конференции молодых ученых - 5-8 докладов. Во время заседаний студенческого научного общества студенты принимают активное участие в обсуждении тематических тем, а также участвуют в осмотре больных, оперативном вмешательстве, присутствуют в перевязочной, операционных. Кружковцы участвуют в дежурствах клиник.
 Кафедра ежегодно готовит команду студентов-стоматологов к участие в интеллектуальном конкурсе «Стоматологический Брейн-ринг», которая занимает призовые места, а в 2011 году наши студенты заняли 1 место среди 15 лучших команд Украины, России и Беларуси.
 Представители кафедры принимали участие в чемпионате стоматологической мастерства-2012 в номинации «Обезболивание и оказание неотложной помощи» с международным участием, где магистрант кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Кобяков А.В. занял 2 место.
 Сотрудники кафедры активно участвуют во всеукраинских и международных конференциях и съездах, конгрессах и симпозиумах (Россия, Латвия, Литва, Австрия, Сербия).

2017 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ