Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
  • UA
  • EN
  • RU
Кафедра стоматології дитячого віку
Студенту
Історія кафедри

Кафедра стоматології дитячого віку

Була заснована з вересня 1998 року при стоматологічному факультеті Вінницького державного медичного університету ім. М. И.Пирогова.

З 1.10.99 року кафедра почала функціонувати на новій базі за адресою вул. В. Стуса, 2/19 (2-й учбовий корпус ВНМУ ім. М. І.Пирогова), загальною площею 350 м2, корисна площа 250 м2 . На цих площах розподілено  7 клінічних залів, в яких розміщено 11 стоматологічних установок. У цих кімнатах проводиться викладання терапевтичної, хірургічної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань, зал ортодонтический, зуботехническая лабораторія, кімната для централізованої стерилізації інструментарію, матеріалів, 2 фантомні класи і методичний кабінет,

Штат кафедри на

сьогоднішній день складає 23 людини.

Завідувач кафедри стоматології дитячого віку Вінницького національного університету им.М.И. Пирогова з моменту її основи, доцент, кандидат медичних наук - Филимонов Юрій Вікторович. У 1978 році закінчив Донецький медичний інститут, а з 1981 по 1998 рік працював в Івано-Франківській медичній академії. За час роботи має 50 статей з актуальних питань ранньої діагностики і лікування зубо-челюстных аномалій апаратами власного винаходу. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію "Лікування зубо-челюстных аномалій незнімним дуговим апаратом" м. Київ. Зареєстровано 4 патенти, 11 раціоналізаторських пропозицій, 10 доповідей на науково-практичних міжнародних конференціях.  Згідно плану проводиться виконання докторської дисертації доц. Филимоновым Ю.В. "Біопрогресивна технологія діагностики, прогнозування і лікування зубо-челюстных деформацій". Повністю закінчено статистичну обробку результатів вимірів діагностичних моделей. По темі запланованої докторської дисертації зареєстрований патент "Розрахунок і побудова дуги зубного ряду" пріоритетна довідка №9243 від 27.01.04. Удосконалюється діагноста ЗЩА за власною методикою. Розроблена комп'ютерна програма по діагностиці зубо-челюстных деформацій.  Розроблений оклюдатор для планування етапів лікування ортодонтических пацієнтів.

Доц. Филимоновым Ю. В. проведене 30 виступів на телепередачах про розвиток і роботу кафедри.

 Браженко Ю.Ф., 1954 р.н., закінчив Донецький  медичний  інститут ім. М. Горького в 1977 році   за фахом стоматологія. На кафедрі стоматології дитячого віку ВНМУ ім. М. І.Пирогова  працює з 2000 року. Виконує учбове навантаження 900 академічних годин, з них лекційних 34 години. Кандидат наук з 1989 року,  доцент.    Дисертацію захистив в спеціалізованій вченій раді Львівського державного медичного інституту на тему "Суцільнолиті мостовидные  протези на парапульпарных штифтах ". Є автором 35 друкарських статей з них 5 монографій, 30 раціоналізаторських  пропозицій, 5 патентів, 15 виступів.

Проф.Шувалов С. Г. працював на кафедрі з 2000-2005 років, закінчив Іркутський медичний інститут, стоматологічний факультет в 1973 р., доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії. Після закінчення медичного інституту з 1973 по 1977 роки працював на посаді стоматолога хірурга в р. Минусинске, Красноярського краю. З  1977 по 1979 рр. вчився в клінічній ординатурі Іркутського медичного інституту, на кафедрі хірургічної стоматології, потім з 1979 по 1990 рр. працював асистентом кафедри хірургічної стоматології Красноярського медичного інституту. У період з 1980 по 1984 р. працював заступником декана, брав активну участь в створенні стоматологічного факультету. Проводив практичні заняття і читав лекції для студентів ІІІ - V курсів.    

      У 1987 році в м. Омськ захистив кандидатську дисертацію "Лікування гнійної рани при одонтогенних флегмонах з використанням властивостей напівпроникних мембран". Є автором 109 друкарських робіт, у тому числі 1 монографії, 2 навчальних посібників, 3 методичних рекомендацій, 3 винаходів і 26 раціоналізаторських пропозицій. У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему "Злоякісні пухлини ротоглотки" (м. Київ). З 2005 року обіймає посаду завідувача кафедрою хірургічної стоматології.

 Виконана  запланована наукова тема кафедри " Профілактика, діагностика, лікування основних стоматологічних захворювань жителів Вінницької області і потерпілих від Чорнобильської аварії", реєстраційний лист № 03-481 від 9.04.02., реєстраційний номер 0102v003631.Рядки виконання наукової теми 1.01.2002-1.12.2006. У січні-березні 2003 року проведено патентно-інформаційне дослідження по темі НДР кафедри за 1993-2003р. Проведене епидобследование на базі середніх шкіл  м. Вінниця.

Запланована нова наукова тема кафедри «Профілактика, діагностика, лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків Поділля».  На  сьогодні нами  триває  робота у напрямі накопичення клінічного матеріалу, удосконалення діагностичних методик і стандартизованих алгоритмів постановки діагнозу, систематизації, аналізу і узагальненню отриманих результатів.

Було опубліковано 30 статей, проведено 5 виступів на наукових конференціях в межах Вінницької області, 2 доповіді - м. Івано-Франківськ, 2 доповіді на ІІ з'їзді стоматологів України 22-24 лютого, доповідь в Москві, Лейпцігу, Туреччині, Німеччині.

Успішно проведений захист дисертації Исаковой Н.М. "Комплексне лікування хворих з гнійним - запальними процесами щелепної - лицьовій області антибіотиками і препаратом з імуномодулюючими властивостями" в м. Києві.  25  грудня 2005 року і присвоєно їй звання кандидата медичних наук. Надрукована стаття Исаковой Н.М. про розвиток кафедри в газеті "Медицина Вінничини ".     Ісакова Н.М. отримала атестат доцента 12 ДЦ №031626 від 26.09.2012р.

Захищена дисертація на отримання  наукової міри кандидата   медичних  наук Дмитриевым М. О. «Особливості  одонто- і кефалометрических показників у підлітків з  ортогнатичним прикусом» 30 листопада 2005 року і присвоєно йому звання кандидата медичних наук. Запланована докторська дисертація: «Антропоодонтологічне обгрунтування лікування та профілактики аномалій зубних дуг».

Над виконанням запланованих кандидатських дисертацій працюють співробітники: Єрошенко О. І " Обоснованиие рекомендацій до придатності  проходження служби у відповідних пологах Збройних Сил України осіб, які мають функціональну патологію височно-нижнечелюстного суглобу" (засідання Вченої Ради 20.11.03).

Захищена дисертація на отримання наукової міри кандидата медичних наук Поповой О. І. "Комплексне лікування хворих з герпетичними поразками щелепно-лицьової ділянки з використанням противірусних препаратів з имуномодулирующими властивостями".

Запланована дисертація на отримання  наукової міри кандидата  медичних  наук Васильчука О. С. "Клинико-експериментальне обгрунтування застосувань термопластів при ортодонтическому лікуванні дітей" (засідання Вченої Ради 04.01.06, протокол №5).

 Запланована дисертація на отримання  наукової міри кандидата  медичних  наук Касьяненко Д.М. «Профілактика та лікування дистального прикусу у дітей з порушеною функцією жувальних та мімічних м'язів».

Захищена в спеціалізованій вченій раді м. Івано-Франківська наукова робота Рудої Ірини Володимирівни "Клініко-епідеміологічні і антропогенетичні аспекти карієсу зубів у практично здорових міських підлітків України".

  Захищена та затверджена ВАК України кандидатська дисертація на тему: «Особливості зв'язків між конституційними параметрами і показниками кардіоінтервалографії у підлітків з різними типами гемодинаміки» доцентом Шінкарук-Диковицькою М. М.

Захищена кандидатська дисертация «Клініко-експериментальне обгрунтування використання силеру на основі біокераміки» ас. Дудік О. П.

У 2003 році проф. Е.Я.Варес впроваджував на нашій кафедрі технологію виготовлення протезів і ортодонтической апаратури з поліпропілену.

18-19 квітня 2003 року в м. Вінниця була проведена спільно з кафедрою ортопедичної стоматології Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні технології лікування і профілактики ортопедичних і ортодонтических хворих". Надрукована збірка по матеріалах конференції. Филимонов Ю.В. і Филимонов В. Ю. доповіли результати власних досліджень і надрукували 2 статті.

Асистент кафедри Кутельмах О. В. переклався на кафедру  терапевтичної стоматології. Лаборант Спрут О. В. переклалася на кафедру патологічної анатомії.

Доцент  Чугу Т. В. працює на кафедрі з 2004 року.  Захистила  дисертацію  «Особливості зв'язку ультразвукових показників щитоподібної залози з антропогенетичними параметрами юнаків і дівчат різних соматотипів»

Драчук Н. В. закінчила Вінницький національний університет ім. М. І.Пирогова 2005 року і працює на кафедрі  асистентом. Бере активну участь в науковій роботі кафедри.

                 Крім того, на базі кафедри проходять навчання клінічні ординатори, магістри, аспіранти

Окрім основної  бази, студенти проходять практичні заняття на базі міської дитячої стоматологічної поліклініки.

Матеріальне забезпечення кафедри : 6 стоматологічних установок        "Gnatus", 4 стоматологічних установки "Satva" роботові яких забезпечує компресор місткістю в 110 літрів, обладнаний кабінет для стерилізації інструментарію.

Кафедра оснащена 3 сучасними комп'ютерами і копіювальною технікою, ВНМУ ім. М. І.Пирогова виділив на кафедру нові меблі.

Наявність учбових слайдів - 640 шт.; відеофільми телевізійні - 10 шт.

Методичні розробки практичних занять для викладачів з профілактики стоматологічних захворювань, дитячої терапевтичної  стоматології, дитячої хірургічної стоматології, ортодонтії є в повному об'ємі програми на українській і російській мовах, англійському мовах

-      учбові таблиці по терапевтичній стоматології, фантомному курсу, хірургічній стоматології, ортодонтії. Цього року виготовлено  15 таблиць способом  друкарні і руками студентів;

-      підготовка студентів до "Шаг-2" проводиться за допомогою тестових і ситуаційних завдань і завдань комп'ютерного тестування у кількості  2900. Здійснена розробка 60 нових тестових завдань викладачами кафедри.

Практичні заняття проводяться в клініці під наглядом викладача кафедри і шляхом самостійної роботи студентів, які забезпечені тестами, контрольними роботами, ситуаційними завданнями, фантомами, муляжами, рентгенівськими знімками. Студенти користуються  слайдами, ведуть прийом тематичних хворих, що дозволяє здійснювати повний контроль знань. Учбовий  процес проводиться  згідно  системи Болонской, програми по дитячій стоматології (пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології, дитяча терапевтична стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія, ортодонтія) для студентів вищих медичних (стоматологічних) закладів утворення ІІІ - ІУ рівнів акредитації Міністерства охорони здоров'я України.

Штат кафедри
Філімонов Юрій Вікторовичзав.кафедри,к.мед.н.,доцент
Філімонов Юрій Вікторович к.м.н.,доцент 1950 р.н. Завідує кафедрою стоматології дитячого віку Вінницького національного медичного університету ім.. М. І. Пирогова з моменту її заснування в 1998р. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Лікування зубо-щелепових аномалій незнімним дуговим апаратом”. Згідно плану проводиться виконання докторської дисертації “Біопрогресивна технологія діагностики, прогнозування та лікування зубо-щелепних деформацій ”.

Попова Олена ІванівнаДоцент, завуч,Кандидат медичних наук
Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 1999 році з відзнакою. Є лікарем-стоматологом вищої категорії. Викладає дитячу терапевтичну стоматологію на ураїнській та англійській мовах студентам ІІ та V курса. Читає лекції на ІІ, ІІІ та V курсах на англійській мові. Є екзаменатором на семестровому іспиті та диф. заліках з дитячої стоматології.

Браженко Юрій Федоровичдоцент,к.мед.н.
Браженко Юрій Федорович., 1954 р.н., к.м.н., доцент. На кафедрі стоматології дитячого віку ВНМУ ім. М.І.Пирогова працює з 2000 року. Кандидат мед. наук з 1989 року.Тема дисертації: “Суцільнолиті мостоподібні протези на парапульпарних штифтах”. З 2004 року доцент.

Дмітрієв Микола Олександровичдоцент,к.мед.н.
Дмітрієв Микола Олександрович Закінчив ВНМУ ім. М.І.Пирогова в 2000 році з відзнакою. Працює на кафедрі стоматології дитячого віку з 2000р. У 2005 році захистив дисертаційну роботу „Особливості одонто- та кефалометричних показників у підлітків з ортогнатичним прикусом” і отримав звання кандидата медичних наук. У 2005 році успішно закінчив інтенсивний курс навчання в університеті м.Бірменгем, США. У червні 2007 р. пройшов атестацію по ортодонтії при Українській медичній стоматологічній академії м.Полтави. У 2011 р. отримав вчене звання доцента кафедри. У березні 2012 року пройшов передатестаційну підготовку з циклу «Ортодонтія» при Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького. За час професійної діяльності опублікував 30 друкованих роботи, отримав 14 деклараційних патентів, прийняв участь у 18 науково-практичних з’їздах та конференціях. Є керівником 2-х захищених магістерських робіт. Вільно володіє англійскою, українською та російською мовами.

Ісакова Наталія Михайлівнадоцент,Кандидат медичних наук
Закінчила ВДМУ ім. М.І. Пирогова в 1999 році з відзнакою. Відповідальна за наукову роботу кафедри. Читає лекції з дитячої хірургічної стоматології на ІV, V курсі, проводить практичні заняття з дитячої хірургічної стоматології на ІV, V курсі стоматологічного факультету, викладає курс хірургічної стоматології на англійській мові, читає лекції та проводить практичні заняття з інтернами. Є екзаменатором на державному випускному іспиті, приймає диференційовані заліки у студентів IV та V курсів по дитячій хірургічній стоматології. Отримала Ісакова Н.М. атестат доцента 12 ДЦ №031626 від 26.09.2012р. Лікар-стоматолог вищої категорії.

Руда Ірина Володимирівнадоцент,Кандидат медичних наук
Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2000 році. На кафедрі працює з 2005 року. Викладає дитячу терапевтичну стоматологію на українській та англійській мовах студентам ІІ, III, IV та V курсах. Читає лекції на ІІ, ІІІ та ІV курсах на англійській мові. Є екзаменатором на семестровому іспиті та диференційованих. заліках з дитячої терапевтичної стоматології.

Чугу Тетяна Вікторівнадоцент,кандидат медичних наук
Закінчила ВНМУ ім. М.І.Пирогова в 2004 році з відзнакою. Читає лекції з пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології на 2 курсі та дитячої терапевтичної стоматології на 5 курсі. Проводить практичні заняття для вітчизняних та російськомовних студентів 2-го та 5-го курсів, відкриті заняття з профілактики стоматологічних захворювань в дитячих садках та школах м. Вінниці з студентами 3-го курсу. Є екзаменатором у студентів 4 курсу на семестровому іспиті з дитячої терапевтичної стоматології, приймає підсумковий модульний контроль з пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології та диференційний залік з профілактики стоматологічних захворювань. Останні 5 років займає посаду секретаря в складі Державної екзаменаційної комісії.

Касьяненко Дмитро Михайловичдоцент,кандидат медичних наук
1983 року народження. У 2006 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова. Зареєстровано один патент на корисну модель, опубліковано вісім друкованих праць, три доповіді на науково практичних конференціях.

Дудік Олена Петрівнадоцент,кандидат медичних наук
Закінчила Дніпропетровську державну медичну академію у 1997році. На кафедрі працює з 1999 року. Викладає дитячу терапевтичну стоматологію – практичні та лекційні заняття у студентів 4-5 курсів. Є екзаменатором у студентів 4-го курсу на семестровому іспиті, приймає диференційні заліки з пропедевтики та профілактики стоматологічних захворювань. Відповідальна по роботі з іноземними студентами на кафедрі.

Васильчук Олександр Семеновичасистент,
1959 р.н. В 1993 закінчив Івано-Франківську державну медичну академію. З 1999 р. працює асистентом на кафедрі стоматології дитячого віку. ВНМУ ім.М.І. Пирогова В 2006 заплановано дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук “Клініко-експериментальне обґрунтування застосування термопластів при ортодонтичному лікуванні дітей” Кількість друкованих статей-4, виступів на науково-практичних конференціях-2.
18-19 квітня 2003 року в м. Вінниця була проведена сумісно з кафедрою ортопедичної стоматології Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні технології лікування та профілактики ортопедичних та ортодонтичних хворих”. Надрукована збірка по матеріалах конференції.

Філімонов Валерій Юрійовичасистент,
Філімонов Валерій Юрійович. 1980 р.н. асистент. Закінчив ВНМУ ім. Пирогова в 2002 р. Ведеться науково-пошукова робота на тему: „Рання діагностика та лікування ортодонтичних аномалій у дітей”. Кількість друкованих статей - 8, виступів на науково-практичних конференціях - 5, деклараційних патентів – 1

Драчук Надія Вікторівнаасистент,
Драчук Надія Вікторівна, закінчила стоматологічний факультету Вінницького національного медичного університету iм. М.I.Пирогова у 2005 році. Працюю на кафедрі стоматології дитячого віку ВНМУ ім.М.І.Пирогова з 2005 року, на посаді - асистент. Проводжу практичні заняття у студентів ІІ, ІV та V курсів, читаю лекції з пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології для студентів ІІ курсу.
Приймала участь у 6 наукових конференціях для студентів та молодих вчених з міжнародною участю: м.Вінниця, м Луганськ.
А також приймала участь та робила доповіді на обласних науково-практичних конференціях для практикуючих лікарів "Прояви бактеріальної та вірусної інфекції на слизовій оболонці порожнини рота у дітей" (Вінниця 2011р.) та «Захворювання слизової оболонки порожнини рота, язика і губ» (Вінниця 2012р.). Відвідала 7 практичних лекції та майстер класів зі стоматології: м.Вінниця, м.Львів, м.Київ.
Є автором 9 друкованих публікацій, постійно вивчаю нові методи діагностики, обстеження та лікування дітей. Роботи під моїм керівництвом займали призові місця на студентських наукових конференціях з міжнародною участю. Продовжую проводити підготовку студентів до виступів на наукових конференціях.

Єрошенко Олег Анатолійовичасистент,запланованний
асистент кафедри , лікар стоматолог 1-ої категорії В 1993 році закінчив Український державний медичний університет ім..А.А.Богомольця в м.Київ. З 1999 року працює на кафедрі стоматології дитячого віку Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова на посаді асистента. На кафедрі Олег Анатолійович проводить практичні заняття у студентів 4-5 курсів по хірургічній стоматології дитячого віку українською та російською мовою. Відповідальний за зимову практику на 5 курсі.

Єрошенко Алла Віталіївнаасистент,
асистент кафедри, лікар стоматолог 2-гої категорії. В 2006 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова з відзнакою. З 2006 по 2008 рік проходила інтернатуру на базі Національного медичного університету ім.А.А.Богомольця м.Київ. З вересня 2008 року працює на кафедрі стоматології дитячого віку Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова на посаді асистента-стажиста.З 2010 року переведена на посаду асистента кафедри стоматології дитячого віку. На кафедрі Алла Віталіївна проводить практичні заняття у студентів 2-5 курсів - українською та російською мовою. Постійно підвищує свої знання шляхом активної участі у лікарських конференціях, семінарських заняттях, вивчення спеціальної медичної літератури.,бере участь у практичних семінарах по спеціальності.

Соцький Олег Миколайовичасистент,
Асистент кафедри, лікар стоматолог. В 2007 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова. З 2007 по 2009 рік працював на кафедрі стоматології дитячого віку на посаді старшого лаборанта. З 2009 по 2011 рік - на посаді асистента-стажиста. З 2011 року працює на посаді асистента. На кафедрі Олег Миколайович проводить практичні заняття у студентів 3-5 курсів – українською, російською та англійською мовою. Постійно підвищує свої знання шляхом активної участі у лікарських конференціях, семінарських заняттях, вивчення спеціальної медичної літератури., бере участь у практичних семінарах по спеціальності.

Закалата Тетяна РостиславівнаАсистент кафедри стоматології дитячого віку,
2002 - закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 2006 - одержала сертифікат лікаря-стоматолога за спеціальністю «Ортодонтія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 2009 - зарахована на посаду асистента-стажиста на кафедру стоматології дитячого віку. 2011 - пройшла ПАЦ за фахом «Ортодонтія» на базі Української медичної стоматологічної академії Полтави; працює на посаді асистента кафедри; приймає диференційні заліки та підсумкові модульні контрольні з ортодонтії та профілактики стоматологічних захворювань; проводить практичні заняття для 4 та 5 курсів.

Попов Максим Володимировичасистент,
1976 року народження. Закінчив ВНМУ ім.. М.І. Пирогова в 2001 році. На кафедрі працює з 2014 року.

Городиський Андрій Миколайовичасистент,
Городиський Андрій Миколайович асистент кафедри, лікар стоматолог. В 2009 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова . В 2009 році був зарахований на посаду старшого-лаборанта на кафедру стоматології дитячого віку, з 2011 року працюю на посаді асистента. Є відповідальний на кафедрі за профспілкову діяльність. На кафедрі Андрій Миколайович проводить практичні заняття у студентів 3-5 курсів - українською та російською мовою. Постійно підвищує свої знання шляхом активної участі у лікарських конференціях, семінарських заняттях, вивчення спеціальної медичної літератури.,бере участь у практичних семінарах по спеціальності. Асистент Городиський А.М. активно займаеться збором літератури для планування наукової роботи . Має 2 друковані праці

Пачевська Аліса Валеріївнастарший лаборант,

Супрунов Юрій Костянтиновичстарший лаборант,

Новини
студентська конференція та молодих вчених 2016
08.04.2016
Наукова діяльність

Співробітники кафедри  успішно  виконали заплановану наукову тему кафедри: "Профілактика, діагностика, лікування основних стоматологічних захворювань жителів Вінницької області і потерпілих від Чорнобильської аварії", реєстраційний лист № 03-481 від 9.04.02., реєстраційний номер 0102v003631. Терміни виконання наукової теми 1.01.2002-1.12.2006. У січні-березні 2003 року було проведено патентно-інформаційне дослідження по темі НДР кафедри. Проведене епідобстеження  на базі середніх шкіл  м. Вінниця.

Запланована нова наукова тема кафедри «Профілактика, діагностика, лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків Поділля»  №   держреєстрації 0111U008681; шифр теми 616.31-08-039.71:616-053.5  Отримані результати і їх можливий вплив на показники здоров'я населення: розроблена і впроваджена нова методика об'єктивної діагностики діагностичних моделей ортодонтичних хворих з використанням індексної оцінки і побудовою діаграми зубного ряду в нормі, розроблена комп'ютерна програма на підставі цих даних.  Впроваджено лікування зубощелепних аномалій з використанням апарату Філімонова Ю.В.  Активно впроваджуються нові методики глибокої фторизації зубів, профілактики і лікування пародонтологічних  хворих, електрофульгурації при лікуванні ортодонтичних аномалій.

Перелік виконуваних по науковій роботі кафедри дисертаційних робіт : Філімонов Ю.В. «Біопрогресивна технологія діагностики, лікування та профілактики зубо-щелепних аномалій», Єрошенко О. А. «Обгрунтування рекомендацій до придатності  проходження служби у відповідних пологах Збройних Сил України осіб, що мають функціональну патологію скронево-нижньощелепового суглобу», Васильчук О. С. "Клініко експериментальне обгрунтування застосування термопластів при ортодонтичному лікуванні дітей", Дмітрієв М. О. «Антропоодонтологічне обгрунтування лікування та профілактики аномалій зубних дуг», Касьяненко Д. М. «Профілактика та лікування дистального прикусу у дітей з порушеною функцією жувальних та мімічних м' язів».

Перелік затверджених ВАК України  у 2012 році дисертаційних робіт :

Дудік Олена Петрівна «Клініко -експериментальне обгрунтування використання силеру на основі біокераміки».

Успішно захищені    7 кандидацьких дисертацій.

Виконується 2 докторські дисертації.

Захищені 3 магістерські роботи.

Проходить навчання в клінічній ординатурі 6 клінординаторів, в аспірантурі 1 аспірант і 25 інтернів.

Співробітниками кафедри надруковано більше ніж 100 наукових праць.

Зареєстровано 2 нововведення, близько 30 патентів, 10 рац. пропозицій, 1 інформаційний лист, близько 50 виступів на науково- практичних конференціях у тому числі Німеччині, Туреччині і Росії.

 На  сьогодняшній день   триває  робота у напрямі накопичення клінічного матеріалу, удосконалення діагностичних методик і стандартизованих алгоритмів постановки діагнозу, систематизації, аналізу і узагальненню отриманих результатів.

 

 

2015 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ