Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
  • UA
  • EN
  • RU
Кафедра біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики
Студенту
Історія кафедри

 

 

 

                                   Увага!

 

Уся інформація кафедри біофізики тимчасово розміщена на двох різних сайтах.

 

1) Якщо ви хочете дізнатися сучасну інформацію про кафедру

(новини кафедри, розташування кімнат кафедри, історію кафедри, завідувач кафедри,

штат кафедри, фотогалерея кафедри, діяльність кафедри, наші контакти),

тоді переходьте на таку адресу:           kbf-vnmu.byethost17.com

 2) Якщо ви хочете скачати якусь сучасну інформацію для навчання

(розклад, тематичні плани, методичні вказівки, книги і так далі), 

тоді на цьому сайті переходьте  на вкладку "Студенту" 

(вона розміщена на сірому фоні, а НЕ на чорному), вкажіть:

       - форму навчання;

       - спеціальність;

       - курс;

       - виберіть потрібний предмет і натисніть "Показати файли".

  Серед файлів, що відкриються, шукайте і скачуйте те, що вам потрібно.

 Дякуємо за розуміння! Просимо пробачення за незручності.

Штат кафедри
Кулик Анатолій ЯрославовичЗавідувач кафедрою БІтаМА ВНМУ ім. М.І. Пирогова,професор кафедри АІВТ ВНТУ
Біографія
1960 – народився в м. Вінниця
1977 – поступив у Вінницький політехнічний інститут (ФАВТ)
1982 – закінчив Вінницький політехнічний інститут по спеціальності "Автоматика і телемеханіка"
1982 – інженер-технолог заводу ім. 60-річча "Жовтня" ВО "Жовтень" (м. Вінниця)
1982-1984 – служба в лавах Радянській Армії
1984 – інженер інституту проблем управління АН СРСР (м. Москва)
1984 – інженер кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького політехнічного інституту
1986 – асистент кафедри АІВТ
1992 – захистив кандидатську дисиртацію на тему "Дослідження і розробка засобів контролю різниці частот обертання електромеханічних перетворювачів енергії" по спеціальності 05.11.13 - "Методи і засоби контролю речовини, матеріалів, виробів та навколишнього середовища"
1993 – старший викладач кафедри АІВТ ВНТУ
1994 – доцент кафедри АІВТ ВНТУ
1996 – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі АІВТ ВНТУ
2001 – заступник першого проректора з комп’ютерної техніки
2004-2006 – директор загальноуніверситетського комп’ютерного центру, заступник першого проректора ВНТУ
2009 – професор кафедри АІВТ ВНТУ
2009 – захистив докторську дисертацію на тему "Методи та засоби адаптивного передавання інформації у проблемно-орієнтованих розподілених комп'ютерних системах" за спеціальністю 05.13.05 - "Комп'ютерні системи та компоненти"
2009 – обраний академіком Академії наук прикладної радіоелектроніки
2011 – присвоєно вчене звання професора по кафедрі АІВТ ВНТУ
2014 – завідувач кафедри біофізики, інформатики та медапаратури ВНМУ ім. М.І. Пирогова
професор кафедри АІВТ ВНТУ (за сумісництвом)

Теренчук Анатолій Тимофійовичдоцент,К.т.н.
Народився 1959, Закінчив Вінницький політехн. ін-тут у 1981р. Канд. дис.. 1991р.

Гульчак Юрій Петровичдоцент,к.т.н.
У 1981 р. закінчив з відзнакою Вінницький політехнічний інститут (ВПІ). По закінченні навчання залишений науковим співробітником кафедри радіотехніки ВПІ. Після служби в армії закінчив аспірантуру і працював на посадах асистента та старшого викладача у ВПІ. В 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка і дослідження програмно – апаратних методів вимірювання часових параметрів сигналів у пристроях фазометричних систем». В подальшому – доцент кафедри захисту інформації Вінницького національного технічного університету.
Працював в Інституті автоматики і прикладної інформатики Варшавської політехніки.
У ВНМУ з 2004 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики.

Селезньова Руслана Віталіївнадоцент,ктн
Закінчила Вінницький політехнічний інститут, факультет автоматики в 1990 р. До 1994 року навчалась у аспірантурі Вінницького національного технічного університету. У 1994 р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук.

Юрій Раїса Федорівнадоцент,Кандидат фізико-математичних наук
Закінчила у 1999 році фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного університету за спеціальністю “математика та інформатика”. З 1999 по 2003 рік працювала вчителем математики та основ інформатики Загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів. В 2002 році закінчила аспірантуру при Вінницькому державному педагогічному університеті за спеціальністю 01.01.06 –алгебра і теорія чисел. В 2006 році на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.206.01 Інституту математики НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему “Класифікація функційних рівнянь малої довжини на квазігрупових операціях ”.

Добровольська Катерина В'ячеславівнадоцент,к.п.н.
У 2000 році закінчила фізико-математичну гімназію №17 у м. Вінниці. У 2005 році закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Математика і фізика» та здобула кваліфікацію вчителя математики, фізики та астрономії. У 2006 році закінчила з відзнакою магістратуру Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Фізика» та здобула кваліфікацію магістра-дослідника фізики. У 2012 присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Викладає предмети: “Вища математика”, “Медична інформатика”, “Медична та біологічна фізика” – для іноземних студентів з англійською мовою навчання.

Ковальчук Петро Петровичстарший викладач,
Працюю на кафедрі з 1980 р. Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут,
фізико-математичний факультет, 1970 р. Викладаю дисципліни «Біофізика», «Фізичні методи аналізу та метрологія».
З 2002 по 2014 р. виконував обов`язки завуча кафедри, відповідав за розподіл груп між викладачами кафедри та їх навантаженням.

Назаренко Надія Степанівнастарший викладач,-
1970 – 1975р. – навчання в Вінницькому державному педагогічному інституті ім. М.М.Коцюбинського на фізико-математичному факультеті. З 1975 р. по теперішній час працюю на кафедрі біофізики, медичної апаратури та інформатики ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Викладаю дисципліни «Біологічна фізика», «Медична та біологічна фізика» та «Фізичні методи аналізу у фармації» на різних факультетах. Відповідальна за методичну роботу з біофізики і ФМА на фармацевтичному факультеті.

Мисловська Світлана Констянтинівнадоцент,к.п.н.
Про себе
У 1996 р. закінчила Україно-американський технічний ліцей із срібною медаллю. У 1996-2001 рр. навчалась на фізико-математичному факультеті Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Фізика та основи інформатики». У цьому ж навчальному закладі здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» (диплом з відзнакою).
Працювала на посаді вчителя математики та фізики у ЗОШ І-ІІІ ступеня №9 і № 32.
З 2002 року по 2005 рік навчалась в аспірантурі на кафедрі методики фізики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ). У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02-теорія та методика навчання фізики на тему «Методика використання електронних додатків до підручника фізики в основній школі».
З 2006 року по 2014 рік асистент кафедри біофізики, медичної апаратури та інформатики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
З 2014 року працюю на посаді доцента кафедри.
Впродовж роботи на кафедрі викладала наступні дисципліни: "Інформаційні технології у фармації", "Вища математика", "Метрологія", "Медична інформатика".
Зараз викладаю дисципліну "Медична інформатика".
Наукові інтереси: питання застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій для організації навчального процесу у ВНЗ.
Контакти: svetlanamyslov@mail.ru.

Пудова Світлана Сергіївнаасистент,
Вища освіта 1999-2004 – Вінницький державний педагогічний університет імені М.М. Коцюбинського, фізико-математичний факультет Аспірантура 2008-2012 – Вінницький державний педагогічний університет імені М.М. Коцюбинського, спеціальність 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти»

Коваль Борис Федоровичстарший викладач,-
У 1995 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені Михайла Коцюбинського та отримав повну вищу освіту зі спеціальності ”Фізика та інформатика” і здобув кваліфікацію вчителя фізики, інформатики та обчислювальної техніки. З вересня 1994 року працював на посаді вчителя фізики та математики Гавришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. З серпня 2002 року – асистент кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. Викладав дисципліни ”Медична та біологічна фізика”, ”Вища математика”, ”Інформаційні технології у фармації”, ”Медична інформатика”. В даний момент викладає дисципліну ”Медична інформатика”, є відповідальним за даний напрямок роботи на кафедрі. Володіє різними методиками навчання і коригує їх залежно від індивідуальних потреб кожного студента.

Дідич Володимир Миколайовичстарший викладач,магістр
Закінчив фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного університету, закінчив магістратуру при кафедрі фізики ВДПУ та отримав диплом магістра-дослідника. На посаді асистента кафедри біофізики ВНМУ працюю з 2004 року.

Серпак Наталя Федорівнастарший викладач, магістр
2001-2006 р.р. – навчалась у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського на фізико-математичному факультеті.

2005-2006 р.р. – навчалась у магістратурі при Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського на фізико-математичному факультеті.

З 2006 р. працює у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова.

З 2013 р. навчається в аспірантурі Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України.

Ременяк Ольга Володимирівнаасистент,к.б.н.
У 2004 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію бакалавра біології. У 2006 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію магістр біології, біофізик, викладач біології. З 2006 року по 2007 рік працювала асистентом на кафедрі біофізики, медичної апаратури та інформатики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2007 року по 2010 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі біофізики біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.02 ¬– біофізика на тему “Генерування активних форм кисню фотозбудженими вуглецевими нанотрубками та їхня гіпертермічна дія в системі in vitro”. З 2010 року асистент кафедри біофізики, медичної апаратури та інформатики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Боднар Марія Вікторівнаасистент,

Тарчинець Олександр Іванович асистент, -
Про себе:
Народився в 1973 році в Іллінецькому районі Вінницької області. У 1990 році закінчив навчання в середній школі та подав документи до Вінницького державного педагогічного інституту на фізико-математичний факультет. 1997 року закінчив навчання в інституті та отримав диплом за спеціальністю вчитель фізики та основ інформатики. Цього ж року почав працювати у Вінницькому національному медичному університеті на кафедрі біофізики, інформатики та медичної апаратури. Впродовж роботи на кафедрі викладав наступні дисципліни: "Медична і біологічна фізика", "Медична інформатика", "Інформаційні технології у фармації" та інші. Зараз викладаю дисципліну "Медична і біологічна фізика".

Тарчинець Юлія Володимирівнаасистент,-
В 1997 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. М. Коцюбинського, фізико-математичний факультет за спеціальністю «Фізика та основи інформатики». Із 1997 по 2003 рік – старший лаборант лабораторії «Молекулярної фізики» ВДПУ ім. М. М. Коцюбинського. У Вінницькому національному медичному університеті на кафедрі біофізики працюю з 2003 року. Впродовж роботи на кафедрі викладала наступні дисципліни: "Вища математика", "Інформаційні технології у фармації", "Медична інформатика". Зараз викладаю дисципліну "Медична і біологічна фізика". Займаюсь навчально-методичною роботою.

Коваль Людмила Дмитрівна асистент,-
У 2007 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського та отримала повну вищу освіту зі спеціальності ”Трудове навчання та основи швейного і харчового виробництва”, здобула кваліфікацію вчителя трудового навчання У 2007 році закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобула кваліфікацію викладача технічних дисциплін, вчителя основ швейного і харчового виробництва. З січня 2008 року – асистент кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. В даний момент викладає дисципліну ”Медична інформатика”. Володіє різними методиками навчання і коригує їх залежно від індивідуальних потреб кожного студента.

Остапенко Емілія Миколаївнастарший викладач,магістр
В 1994 році поступила у Вінницький державний педагогічний інститут імені М.М. Коцюбинського на фізико-математичний факультет, який закінчила в 1999 році за спеціальністю "Математика та основи інформатики". З 1999 року - старший лаборант кафедри біофізики Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова. В 2000 році призначена на посаду асистента цієї кафедри.

Вуж Тетяна Євгенівна Асистент,-
Біографія
2000 р. – закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія».
2004 р. – методист навчального відділу Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова
2010 р. – асистент кафедри Біологічної фізики, медичної інформатики та медичної апаратури ВНМУ.
З 2013 р. є здобувачем кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки (КЕЕМІГ) Вінницького національного технічного університету.
2014 р. – затверджена тема кандидатської дисертації "Інформаційна технологія ідентифікації, аналізу та оптимізації просторово-хронологічних інформаційних моделей динамічних об’єктів та систем".
Викладає курси:
Дисципліна «Медична інформатика» для студентів 2-го курсу медичного №1 та №2, стоматологічного факультетів.
Контакти:
E- mail: tasya_v@inbox.ru

Ревіна Тетяна Григорівнаасистент ,
Вища освіта. В 1992 році закінчила Вінницький державний політехнічний інститут, факультет обчислювальної техніки. З 1997 року працюю в Вінницькому національному університеті ім. М.І. Пирогова. На кафедрі біофізики та медичної інформатики працюю з 2014 року.

Вайн Ріта Михайлівналаборант,

Матюшевська Олена Петрівналаборант,

Новини
7 квітня 2016 року на кафедрі біофізики відбулась ХІІІ Міжнародна наукова студентська конференція.
07.04.2016
Графiки вiдпрацювань пропущених занять та консультацій у 2 семестрі 2016-2017 н.р.
17.02.2016
Наукова діяльність

Увага! 

 

Уся інформація кафедри біофізики тимчасово

розміщена на двох різних сайтах.

1) Якщо ви хочете дізнатися сучасну інформацію про кафедру

(новини кафедри, розташування кімнат кафедри, історію кафедри, завідувач кафедри,

штат кафедри, фотогалерея кафедри, діяльність кафедри, наші контакти),

тоді переходьте на таку адресу: 

 

kbf-vnmu.byethost17.com

 

2) Якщо ви хочете скачати якусь сучасну інформацію для навчання

(розклад, тематичні плани, методичні вказівки, книги і так далі), 

тоді на цьому сайті переходьте  на вкладку "Студенту"

(вона розміщена на сірому фоні, а НЕ на чорному), і вкажіть:

- форму навчання;

- спеціальність; 

- курс;

- виберіть потрібний предмет і натисніть "Показати файли".

 Серед файлів, що відкриються, шукайте і скачуйте те, що вам потрібно.

 

Дякуємо за розуміння! Просимо пробачення за незручності.

 

Література, що видана кафедрою

 

Увага!

 

Уся інформація кафедри біофізики тимчасово розміщена на двох різних сайтах.

 

1) Якщо ви хочете дізнатися сучасну інформацію про кафедру

(новини кафедри, розташування кімнат кафедри, історію кафедри, завідувач кафедри,

штат кафедри, фотогалерея кафедри, діяльність кафедри, наші контакти),

тоді переходьте на таку адресу: 


kbf-vnmu.byethost17.com

  

2) Якщо ви хочете скачати якусь сучасну інформацію для навчання

(розклад, тематичні плани, методичні вказівки, книги і так далі), 

тоді на цьому сайті переходьте  на вкладку "Студенту"

(вона розміщена на сірому фоні, а НЕ на чорному), вкажіть:


       - форму навчання;

       - спеціальність;

       - курс;

       - виберіть потрібний предмет і натисніть "Показати файли".

  

Серед файлів, що відкриються, шукайте і скачуйте те, що вам потрібно.

 

Дякуємо за розуміння! Просимо пробачення за незручності.

2015 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ