Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
  • UA
  • EN
  • RU
Кафедра медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти
Студенту
Історія кафедри

Кафедра медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти створена 1 вересня 2008 року як базова випускаюча кафедра медико-психологічного факультету.

Кафедра розташована на території Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка.

Клінічною базою кафедри є психіатричні відділення № 1, 2, 6, 18, 21, Центр психосоматичної медицини, Вінницький обласний наркологічний диспансер.

На кафедрі навчаються студенти усіх факультетів та спеціальностей.

Студенти, які навчаються за спеціальностями "Медична психологія" та "Психологічна реабілітація", вивчають на кафедрі 28 дисциплін клініко-психологічного спрямування, серед яких медична психологія, психіатрія та наркологія, психотерапія, психологія спілкування, кризова психологія, диференційна психологія, психологічне консультування, вікова психологія, сексологія та сексопатологія, нейропсихологія та багато інших.

Студентам, які навчаються за спеціальностями "Лікувальна справа" та "Педіатрія", на кафедрі викладаються основи психології та педагогіки (І курс) та медична психологія (ІІІ курс).

Майбутні стоматологи вивчають на кафедрі основи психології та педагогіки (І курс), медичну психологію, а також психіатрію та наркологію (IV курс).

На кафедрі медичної психології та психіатрії навчаються також всі лікарі-інтерни, незалежно від спеціальності: інтернам лікувального профілю викладається цикл "Медична психологія", інтернам з фармації та клінічної фармації - цикл "Основи психології", а лікарі-психологи проходять на кафедрі повний цикл навчання за фахом "Медична психологія".

Кафедра медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти є одним з провідних в Україні центрів з фахової підготовки лікарів-психологів та спеціалістів з психологічної реабілітації, добре знаним в нашій країні та за її межами.

Завідувач кафедри доктор мед. наук, проф. Н.Г. Пшук є автором Національних підручників з медичної психології (українською та англійською мовами). Викладачі кафедри підготували понад 100 навчальних посібників, підручників, методичних розробок з медичної психології та інших клініко-психологічних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Наукові дослідження фахівців кафедри медичної психології та психіатрії охоплюють широкий спектр актуальних проблем сучасної клінічної психології та психіатрії, психотерапії, сексології, наркології, психосоматичної медицини, кризової психології та психіатрії.

Спеціалісти кафедри здійснюють психологічне консультування, провадять лікувальну роботу з медичної психології, психіатрії, наркології та психотерапії.

На базі кафедри медичної психології створений і активно функціонує Центр психологічної підтримки, який надає безкоштовну психологічну, психокорекційну та психотерапевтичну допомогу студентам Вінницького національного медичного університету.

Викладачі кафедри із задоволенням передають свої знання й досвід майбутнім лікарям. Для студентів та інтернів проводяться майстер-класи та заняття з різних напрямків психотерапії (психоаналіз, гештальт-терапія, психодрама, арт-терапія, тілесна терапія та інших). На засіданнях студентського наукового гуртка обговорюються сучасні іноваційні методи психотерапії та психокорекції. Студенти мають можливість оволодіти навичками психодіагностики, психокорекції, психотерапії, необхідними для майбутньої професійної діяльності.

На кафедрі медичної психології та психотерапії прагнуть активно розвивати студентську науку. Науково-дослідницьким роботам, виконаним студентами за напрямами клінічної та загальної психології, притаманні вдумливість, глибокий аналіз, поєднання сучасних методологічних підходів з високим рівнем осмислення інформації. Тенденцією останніх років є активна участь у наукових дослідженнях не лише майбутніх психологів, а й студентів медичного та стоматологічного факультетів, які демонструють глибокі знання і розуміння різних аспектів психіки людини.  

Без знання психології, без вміння знаходити психологічний контакт з пацієнтом, без розуміння тих змін, які накладає хвороба на його психіку, не зможе відбутися лікар будь-якої спеціальності. "Неможливо лікувати тіло, не лікуючи душу" - ці слова мудрого Сократа сьогодні набувають особливої актуальності. Колектив кафедри медичної психології та психіатрії робить усе, аби сучасний лікар гармонійно поєднував високий професійний рівень з глибоким розумінням душевного стану пацієнта, прагнув і вмів надавати йому не лише вузькоклінічну, а й необхідну психологічну допомогу.

 

Штат кафедри
Пшук Наталія Григорівназавідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, академік АН ВО України

З відзнакою закінчила лікувальний факультет Вінницького державного медичного інституту.
З 1980 по 1983 рік працювала лікарем-ординатором, а з 1984 по 1987 рік – завідувачем відділення Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка. З 1987 по 1989 рік навчалась в клінічній ординатурі, а з 1989 по 1991 рік – в очній аспірантурі на кафедрі психіатрії Вінницького медичного інституту. В 1991 році захистила кандидатську, а у 1996 – докторську дисертацію.
З 1991 по 2001 рік працювала на посадах асистента та доцента кафедри психіатрії Вінницького медичного інституту, з 2002 року – професор кафедри.
У 2008 році очолила кафедру медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти.
З ім’ям Н.Г. Пшук пов’язане становлення системи медико-психологічної освіти у ВНМУ. Після створення у 2008 році профільної кафедри медичної психології та психіатрії під керівництвом проф. Н.Г. Пшук був проведений величезний обсяг роботи з науково-методичного забезпечення викладання 28 предметів, що вивчаються на кафедрі, створення необхідної методичної та клінічної бази, впровадження сучасних стандартів освіти з медичної психології.
Проф. Н.Г. Пшук очолює науково-методичну раду навчальних дисциплін медико-психологічного спрямування, є членом науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення Міністерства охорони здоров'я України. Брала участь у створенні стандартів освіти, акредитування та ліцензування з медичної психології та психологічної реабілітації.
Проф. Н.Г. Пшук є автором двох Національних підручників з медичної психології, понад 30 підручників та навчальних посібників, майже 300 статей з актуальних питань медичної психології, психіатрії та наркології.
Під керівництвом проф. Н.Г. Пшук підготовлено і успішно захищено 2 докторських і 18 кандидатських дисертацій, виконується ряд наукових досліджень.
Проф. Н.Г. Пшук бере активну участь у діяльності європейських психологічних інституцій, є дійсним членом Європейської Ліги клінічних психологів.
Проф. Н.Г. Пшук є фундатором проведення міжрегіональних науково-практичних конференцій з актуальних проблем медико-психологічної та психіатричної науки і практики. Під її керівництвом успішно впроваджуються у практику інноваційні наукові розробки з психіатрії, наркології, медичної психології та психологічної реабілітації. Проф. Н.Г. Пшук є членом атестаційної комісії щодо визначення кваліфікаційної спроможності Департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації. Очолює обласний осередок науково-практичного товариства психіатрів та медичних психологів Вінницької області.
Проф. Н.Г. Пшук провадить активну консультативну діяльність на теренах Вінницької, Хмельницької та Черкаської областей, є лікарем-психіатром та медичним психологом вищої кваліфікаційної категорії.

Стукан Людмила Вячеславівнадоцент, завідувач учбовою частиною кафедри, кандидат медичних наукГнатишин Микола Стефановичдоцент, доктор медичних наук

Керівник обласного Центру професійного медико-психологічного супроводу, завідувач клінічного відділення Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка.
Автор понад 100 наукових робіт, монографій, підручників та науково-популярних книг з психіатрії.
Сфера наукових та практичних інтересів - комплексне лікування психічних захворювань з використанням медикаментозних та немедикаментозних методів.
Одержав понад 20 авторських свідоцтв на іноваційні методи лікування психічних розладів.
Камінська Анна Олексіївнадоцент, кандидат медичних наук

Автор понад 20 наукових робіт з актуальних питань медичної психології, психокорекції та психотерапії.
Співавтор навчального посібника з психодіагностики.
Основні напрями наукової та практичної діяльності – сучасні методи психотерапії: психоаналітична психотерапія, психодинамічна психотерапія, арт-терапія, сендплей-терапія, символдрама (катативно-імажинативна терапія), когнітивно-біхевіоральна терапія.
Має понад 1000 годин особистого досвіду індивідуальної та групової психотерапії.
Є сертифікованим психотерапевтом з групового психоаналізу за стандартами Європейської федерації психоаналітичної психотерапії.
Дійсний член Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України.Кривоніс Тамара Григорівнадоцент, кандидат медичних наукПотоцька Ірина Сергіївнадоцент, кандидат психологічних наук

Автор понад 50 наукових робіт у галузях педагогічної та вікової психології, психології організацій, соціальної та медичної психології.
Системний сімейний психотерапевт, практичний психолог.
Співпрацює з Вінницьким обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань супроводу та підготовки прийомних батьків та батьків-вихователів.
Є членом громадської організації "Центр ресоціалізації хімічно узалежнених «Незалежність»" що займається профілактикою ВІЛ/СНІДу серед вразливих верств населення міста Вінниці та Вінницької області.
Кондратюк Алла Іванівнадоцент, кандидат психологічних наук

Белов Олександр Олександровичасистент, кандидат медичних наук

Лікар-психіатр, клінічний психолог.
Автор понад 30 наукових публікацій, навчальних посібників та науково-популярних книг з психіатрії та психології.
Основні наукові дослідження присвячені вивченню клініко-психологічних аспектів різних форм соматичної та психічної патології. Сферою наукових та практичних інтересів є інтеграція сучасних методів психокорекції та психотерапії в комплексному лікуванні та реабілітації хворих на психічні, психосоматичні та соматичні захворювання.
Нагороджений двома Почесними грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної Ради, а також Почесною грамотою Вінницького національного медичного університету.Коваленко Ірина Василівнаасистент, кандидат медичних наук

Керівник обласного Центру психосоматичної медицини.
Автор ряду наукових робіт, присвячених актуальним питанням клініки, лікування, реабілітації та профілактики психосоматичних захворювань. Активно впроваджує сучасні методи комплексної терапії та реабілітації при психосоматичній патології в практичну діяльність, є розробником численних методичних документів та рекомендацій.
Організатор щорічних науково-практичних конференцій з актуальних питань психосоматичної медицини "Психосоматика: мультидисциплінарний підхід", які проводяться на базі обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка.
Провадить активну лікувальну та консультативну діяльність, є лікарем-психіатром вищої кваліфікаційної категорії.Мартинова Юліанна Юріївнаасистент, кандидат медичних наукЛемещук Марія Вікторівнаасистент, кандидат медичних наук

Лікар-психолог, акредитований психотерапевт Європейської Асоціації когнітивно-поведінкової терапії (EABCT).
Автор понад 20 друкованих робіт у галузях медичної та клінічної психології та психотерапії.
Основні напрями діяльності – когнітивно-поведінкова терапія, схема-орієнтована терапія,
майндфулнес-орієнтована когнітивна терапія, мета-когнітивні терапевтичні підходи.
Консультант обласного Центру психосоматичної медицини.

Кирилюк Наталія Павлівнаасистент,Борисенко Олександр Івановичасистент, кандидат психологічних наукГерасимук Валерія Анатоліївнаасистент,Мацько Наталія Григорівнаасистент,Руденко Галина Сергіївнаасистент,Байгузіна Ірина Чулпанівнаасистент,Кухар Вікторія Іванівнастарший лаборант,Новини
Відбулася студентська науково-практична конференція "Перший крок у науку"
09.04.2016
Література, що видана кафедрою

2015 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ