Загальна інформація

Раді вітати Вас на сайті спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02

 

Згідно наказу МОН України від 28.12.17 (№1714) у
Вінницькому національному медичному університеті
ім. М.І.Пирогова
терміном на 3 роки створено спеціалізовану вчену раду Д 05.600.02 
з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями

14.03.01 – нормальна анатомія
та 14.03.03 – нормальна фізіологія.

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02

1. Голова спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02

академік НАМН України, д.мед.н., професор Мороз Василь Максимович, професор кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, ректор, спеціальність 14.03.03.

2. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02

д.мед.н., професор Півторак Володимир Ізяславович, завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.01.

3. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02

к.мед.н., старший науковий співробітник Кириченко Інна Михайлівна, старший науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.03.

4. Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02:

4.1. д.мед.н., професор Булик Роман Євгенович, завідувач кафедри медичної біології та генетики Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, спеціальність 14.03.03;

4.2. д.мед.н., професор Власенко Олег Володимирович, професор кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, проректор з наукової роботи, спеціальність 14.03.03;

4.3. д.б.н., професор Волков Костянтин Степанович, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 14.03.01;

4.4. д.мед.н., професор Волкова Наталія Михайлівна, професор кафедри фізіології з основами біоетики і біобезпеки ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 14.03.03;

4.5. д.мед.н., професор Гумінський Юрій Йосипович, професор кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи, спеціальність 14.03.01;

4.6. д.мед.н., професор Гунас Ігор Валерійович, виконавчий директор Міжнародної академії інтегративної антропології, спеціальність 14.03.01;

4.7. д.мед.н., професор Йолтухівський Михайло Володимирович, завідувач кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.03;

4.8. д.мед.н., доцент Маєвський Олександр Євгенійович, завідувач кафедри гістології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.01;

4.9. д.б.н., професор Сарафинюк Лариса Анатоліївна, завідувач кафедри фізичного виховання та лікувальної фізичної культури Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.03;

4.10. д.мед.н., професор Фоміна Людмила Василівна, професор кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.01;

4.11. д.б.н., професор Фурман Юрій Миколайович, старший науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.03;

4.12. д.мед.н., доцент Школьніков Володимир Семенович, доцент кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України, декан медичного факультету №2, спеціальність 14.03.01;

4.13. д.мед.н., професор Черкасов Віктор Гаврилович, завідувач кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.01.

 

Телефон: (0432) 57 02 53

                  097 228 31 99 - Кириченко Інна Михайлівна  

Електронна адреса: d0560002@vnmu.edu.ua

Оголошення

17 жовтня 2018 року о 10 годині в актовому залі НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 11.09.2018

Ковальчука Всеволода Віталійовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Показники кардіоінтервалографії у практично здорових юнаків і дівчат з різними типами гемодинаміки»

14.03.03 – нормальна фізіологія

Науковий керівник:

- Сергета Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, завідувач кафедри загальної гігієни та екології.

Офіційні опоненти:

- Булик Роман Євгенович, доктор медичних наук, професор, Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет”, завідувач кафедри медичної біології та генетики;

- Вастьянов Руслан Сергійович, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет, завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології.

Автореферат (Опубліковано: 11.09.2018)
Дисертація (Опубліковано: 02.10.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 04.10.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 04.10.2018)
16 жовтня 2018 року о 13 годині в актовому залі НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 11.09.2018

Чаплик-Чижо Ірини Остапівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Конституціональні відмінності між практично здоровими і хворими на піодермії чоловіками та жінками Західного регіону України»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий керівник:

- Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, завідувач кафедри нормальної анатомії.

Офіційні опоненти:

- Маєвський Олександр Євгенійович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, завідувач кафедри гістології;

- Ковальчук Олександр Іванович, доктор медичних наук, доцент, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, начальник відділу моніторингу якості діяльності.

Автореферат (Опубліковано: 11.09.2018)
Дисертація (Опубліковано: 02.10.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 03.10.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 03.10.2018)
16 жовтня 2018 року о 10 годині в актовому залі НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
Опубліковано: 11.09.2018

Слабого Олега Богдановича

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Особливості ремоделювання камер та судинного русла серця при гіпертензії в малому колі кровообігу в залежності від типів кровопостачання, гемодинаміки та вегетативної регуляції серцевого м’яза»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий консультант:

- Гнатюк Михайло Степанович, Заслужений працівник освіти України, доктор медичних наук, професор, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією.

Офіційні опоненти:

- Гунас Ігор Валерійович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, професор кафедри анатомії людини;

- Головацький Андрій Степанович, Заслужений працівник освіти України, доктор медичних наук, професор, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», професор кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету;

- Кошарний Володимир Віталійович, доктор медичних наук, професор, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», професор кафедри клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 11.09.2018)
Дисертація (Опубліковано: 05.10.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 02.10.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 01.10.2018)
Відгук 3 (Опубліковано: 02.10.2018)
26 червня 2018 року о 10 годині та о 12 годині в актовому залі НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудуться захисти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 25.05.2018

Хапіцької Ольги Петрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Особливості периферичної гемодинаміки у спортсменів різних конституціональних типів і видів спорту»

14.03.03 – нормальна фізіологія

Науковий керівник:

- Мороз Василь Максимович, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, ректор, професор кафедри нормальної фізіології.

Офіційні опоненти:

- Булик Роман Євгенович, доктор медичних наук, професор, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри медичної біології та генетики;

- Вадзюк Степан Нестерович, доктор медичних наук, професор, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», завідувач кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки.

Автореферат (Опубліковано: 25.05.2018)
Дисертація (Опубліковано: 12.06.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 12.06.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 13.06.2018)

 

Гузік Олександри Віталіївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Морфогенез та анатомічні особливості шийки матки в пре- і постнатальному онтогенезі людини»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий керівник:

- Слободян Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії.

Офіційні опоненти:

- Чайка Григорій Васильович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1;

- Попадинець Оксана Григорівна, доктор медичних наук, професор, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри анатомії людини.

Автореферат (Опубліковано: 25.05.2018)
Дисертація (Опубліковано: 12.06.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 14.06.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 13.06.2018)
25 червня 2018 року о 10 годині в актовому залі НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 16.05.2018

Булько Ірини Віталіївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Морфологічні зміни в селезінці у віддалені терміни після локальної опікової травми шкіри та її корекції в експерименті»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий керівник:

- Гумінський Юрій Йосипович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, професор кафедри анатомії людини.

Офіційні опоненти:

- Черкасов Віктор Гаврилович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, завідувач кафедри анатомії людини;

- Слободян Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет", завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 28.03.2018)
Дисертація (Опубліковано: 20.04.2018)
Відгук 1 (Опубліковано: 12.04.2018)
Відгук 2 (Опубліковано: 12.04.2018)
13 вересня 2017 року о 13 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 11.08.2017

Макарчук Ірини Миколіївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Конституціональні особливості юнаків і дівчат Поділля хворих на вугрову хворобу»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий керівник:

- Дмитренко Світлана Володимирівна, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри шкірних та венеричних хвороб.

Офіційні опоненти:

- Кривко Юрій Ярославович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, професор кафедри нормальної анатомії;

- Ковальчук Олександр Іванович, доктор медичних наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, доцент кафедри анатомії людини.

Автореферат (Опубліковано: 11.08.2017)
Дисертація (Опубліковано: 31.08.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 28.08.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 30.08.2017)
14 вересня 2017 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 11.08.2017

Мельник Марини Петрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Морфометричні параметри печінки, жовчного міхура та підшлункової залози у чоловіків і жінок в залежності від особливостей будови тіла»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий керівник:

- Прокопенко Сергій Васильович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, завідувач науково-дослідного центру.

Офіційні опоненти:

- Булик Роман Євгенович, доктор медичних наук, професор, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри медичної біології та генетики;

- Кривко Юрій Ярославович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, професор кафедри нормальної анатомії.

Автореферат (Опубліковано: 11.08.2017)
Дисертація (Опубліковано: 30.08.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 30.08.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 28.08.2017)
14 вересня 2017 року о 10 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 10.08.2017

Тищенка Ігоря Віталійовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Вікові та статеві особливості патерну ходьби людини в умовах різних фізіологічних парадигм»

14.03.03 – нормальна фізіологія

Науковий керівник:

- Йолтухівський Михайло Володимирович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри нормальної фізіології.

Офіційні опоненти:

- Василенко Дмитро Артурович, доктор біологічних наук, професор, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, провідний науковий співробітник відділу фізіології рухів;

- Сливко Емануїл Ілліч, доктор медичних наук, професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри медичної фізики, біофізики та вищої математики.

Автореферат (Опубліковано: 10.08.2017)
Дисертація (Опубліковано: 31.08.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 31.08.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 30.08.2017)
13 вересня 2017 року о 10 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
Опубліковано: 09.08.2017

Тихолаза Віталія Олександровича

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Закономірності розвитку структур довгастого мозку людини у пренатальному періоді онтогенезу та при мальформаціях»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий консультант:

- Школьніков Володимир Семенович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доцент кафедри анатомії людини.

Офіційні опоненти:

- Черкасов Віктор Гаврилович, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри анатомії людини;

- Холодкова Олена Леонідівна, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри анатомії людини;

- Слободян Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 09.08.2017)
Дисертація (Опубліковано: 31.08.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 31.08.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 31.08.2017)
Відгук 3 (Опубліковано: 31.08.2017)
8 червня 2017 року о 10 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 05.05.2017

Скорука Романа Васильовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Морфологічне обґрунтування застосування нових видів хірургічного шовного матеріалу»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий керівник:

- Гумінський Юрій Йосипович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри анатомії людини.

Офіційні опоненти:

- Погорєлов Максим Володимирович, доктор медичних наук, професор, Медичний інститут Сумського державного університету МОН України, професор кафедри громадського здоров’я;

- Старченко Іван Іванович, доктор медичних наук, професор Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом.

Автореферат (Опубліковано: 05.05.2017)
Дисертація (Опубліковано: 23.05.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 26.05.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 26.05.2017)
7 червня 2017 року о 13 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 05.05.2017

Гненної Валентини Олегівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Морфометричні параметри щитоподібної залози практично здорових чоловіків і жінок»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий керівник:

- Маєвський Олександр Євгенійович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, завідувач кафедри гістології.

Офіційні опоненти:

- Булик Роман Євгенович, доктор медичних наук, професор, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», завідувач кафедри медичної біології та генетики;

- Ковальчук Олександр Іванович, доктор медичних наук, доцент, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, доцент кафедри анатомії людини.

Автореферат (Опубліковано: 05.05.2017)
Дисертація (Опубліковано: 23.05.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 23.05.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 23.05.2017)
7 червня 2017 року о 10 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
Опубліковано: 05.05.2017

Андрійчука Віталія Михайловича

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Закономірності формування показників фізичного розвитку юнаків під час навчання у вищих навчальних закладах»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий консультант:

- Гумінський Юрій Йосипович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри анатомії людини.

Офіційні опоненти:

- Черкасов Віктор Гаврилович, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри анатомії людини;

- Кривко Юрій Ярославович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, професор кафедри нормальної анатомії;

- Сікора Віталій Зіновійович,доктор медичних наук, професор, Медичний інститут Сумського державного університету МОН України професор кафедри нормальної анатомії людини з курсами топографічної анатомії та оперативної хірургії, гістології, цитології та ембріології.

Автореферат (Опубліковано: 05.05.2017)
Дисертація (Опубліковано: 23.05.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 24.05.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 24.05.2017)
Відгук 3 (Опубліковано: 24.05.2017)
3 травня 2017 року о 10 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 29.03.2017

Феджага Ігор Павлович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Топографічна анатомія гортанної частини глотки у чоловіків після ларингектомії у залежності від соматотипу»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий керівник:

- Костюк Олександр Григорович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, завідувач кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології.

Офіційні опоненти:

- Гнатюк Михайло Степанович, доктор медичних наук, професор, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії;

- Слободян Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 29.03.2017)
Дисертація (Опубліковано: 20.04.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 20.04.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 20.04.2017)

Склад

Контактна інформація

21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56

 

Телефон: (0432) 57 02 53

                  097 228 31 99 - Кириченко Інна Михайлівна

 

Електронна адреса: Д0560002@i.ua, d0560002@vnmu.edu.ua

Документи