Загальна інформація

Раді вітати Вас на сайті спеціалізованої вченої ради К 05.600.02

Згідно наказу МОН України від 29.09.14 (№1081) у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І.Пирогова терміном на 3 роки створено спеціалізовану вчену раду Д 05.600.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями:

14.03.01– нормальна анатомія

14.03.03 – нормальна фізіологія.


Голова спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02:

академік НАМН України, д.мед.н., професор Мороз Василь Максимович, ректор Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.03.

 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02:

д.мед.н., професор Півторак Володимир Ізяславович, професор кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.01.

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02:

к.мед.н., старший науковий співробітник Кириченко Інна Михайлівна, старший науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.03.

Оголошення

13 вересня 2017 року о 13 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 11.08.2017

Макарчук Ірини Миколіївни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Конституціональні особливості юнаків і дівчат Поділля хворих на вугрову хворобу»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий керівник:

- Дмитренко Світлана Володимирівна, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри шкірних та венеричних хвороб.

Офіційні опоненти:

- Кривко Юрій Ярославович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, професор кафедри нормальної анатомії;

- Ковальчук Олександр Іванович, доктор медичних наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, доцент кафедри анатомії людини.

Автореферат (Опубліковано: 11.08.2017)
Дисертація (Опубліковано: 31.08.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 28.08.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 30.08.2017)
14 вересня 2017 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 11.08.2017

Мельник Марини Петрівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Морфометричні параметри печінки, жовчного міхура та підшлункової залози у чоловіків і жінок в залежності від особливостей будови тіла»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий керівник:

- Прокопенко Сергій Васильович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, завідувач науково-дослідного центру.

Офіційні опоненти:

- Булик Роман Євгенович, доктор медичних наук, професор, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри медичної біології та генетики;

- Кривко Юрій Ярославович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, професор кафедри нормальної анатомії.

Автореферат (Опубліковано: 11.08.2017)
Дисертація (Опубліковано: 30.08.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 30.08.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 28.08.2017)
14 вересня 2017 року о 10 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 10.08.2017

Тищенка Ігоря Віталійовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Вікові та статеві особливості патерну ходьби людини в умовах різних фізіологічних парадигм»

14.03.03 – нормальна фізіологія

Науковий керівник:

- Йолтухівський Михайло Володимирович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри нормальної фізіології.

Офіційні опоненти:

- Василенко Дмитро Артурович, доктор біологічних наук, професор, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, провідний науковий співробітник відділу фізіології рухів;

- Сливко Емануїл Ілліч, доктор медичних наук, професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри медичної фізики, біофізики та вищої математики.

Автореферат (Опубліковано: 10.08.2017)
Дисертація (Опубліковано: 31.08.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 31.08.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 30.08.2017)
13 вересня 2017 року о 10 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
Опубліковано: 09.08.2017

Тихолаза Віталія Олександровича

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Закономірності розвитку структур довгастого мозку людини у пренатальному періоді онтогенезу та при мальформаціях»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий консультант:

- Школьніков Володимир Семенович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доцент кафедри анатомії людини.

Офіційні опоненти:

- Черкасов Віктор Гаврилович, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри анатомії людини;

- Холодкова Олена Леонідівна, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри анатомії людини;

- Слободян Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 09.08.2017)
Дисертація (Опубліковано: 31.08.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 31.08.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 31.08.2017)
Відгук 3 (Опубліковано: 31.08.2017)
8 червня 2017 року о 10 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 05.05.2017

Скорука Романа Васильовича

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Морфологічне обґрунтування застосування нових видів хірургічного шовного матеріалу»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий керівник:

- Гумінський Юрій Йосипович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри анатомії людини.

Офіційні опоненти:

- Погорєлов Максим Володимирович, доктор медичних наук, професор, Медичний інститут Сумського державного університету МОН України, професор кафедри громадського здоров’я;

- Старченко Іван Іванович, доктор медичних наук, професор Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом.

Автореферат (Опубліковано: 05.05.2017)
Дисертація (Опубліковано: 23.05.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 26.05.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 26.05.2017)
7 червня 2017 року о 13 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 05.05.2017

Гненної Валентини Олегівни

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Морфометричні параметри щитоподібної залози практично здорових чоловіків і жінок»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий керівник:

- Маєвський Олександр Євгенійович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, завідувач кафедри гістології.

Офіційні опоненти:

- Булик Роман Євгенович, доктор медичних наук, професор, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», завідувач кафедри медичної біології та генетики;

- Ковальчук Олександр Іванович, доктор медичних наук, доцент, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, доцент кафедри анатомії людини.

Автореферат (Опубліковано: 05.05.2017)
Дисертація (Опубліковано: 23.05.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 23.05.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 23.05.2017)
7 червня 2017 року о 10 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
Опубліковано: 05.05.2017

Андрійчука Віталія Михайловича

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Закономірності формування показників фізичного розвитку юнаків під час навчання у вищих навчальних закладах»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий консультант:

- Гумінський Юрій Йосипович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри анатомії людини.

Офіційні опоненти:

- Черкасов Віктор Гаврилович, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, професор, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри анатомії людини;

- Кривко Юрій Ярославович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, професор кафедри нормальної анатомії;

- Сікора Віталій Зіновійович,доктор медичних наук, професор, Медичний інститут Сумського державного університету МОН України професор кафедри нормальної анатомії людини з курсами топографічної анатомії та оперативної хірургії, гістології, цитології та ембріології.

Автореферат (Опубліковано: 05.05.2017)
Дисертація (Опубліковано: 23.05.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 24.05.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 24.05.2017)
Відгук 3 (Опубліковано: 24.05.2017)
3 травня 2017 року о 10 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 29.03.2017

Феджага Ігор Павлович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Топографічна анатомія гортанної частини глотки у чоловіків після ларингектомії у залежності від соматотипу»

14.03.01 – нормальна анатомія

Науковий керівник:

- Костюк Олександр Григорович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, завідувач кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології.

Офіційні опоненти:

- Гнатюк Михайло Степанович, доктор медичних наук, професор, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії;

- Слободян Олександр Миколайович, доктор медичних наук, професор, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 29.03.2017)
Дисертація (Опубліковано: 20.04.2017)
Відгук 1 (Опубліковано: 20.04.2017)
Відгук 2 (Опубліковано: 20.04.2017)

Склад

Мороз Василь Максимович


ректор Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України
академік НАМН України, д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.03

Півторак Володимир Ізяславович


професор кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України
д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.01

Кириченко Інна Михайлівна


старший науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України
к.мед.н., старший науковий співробітник, спеціальність 14.03.03

Булик Роман Євгенович


професор кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки Буковинського державного медичного університету МОЗ України
д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.03

Власенко Олег Володимирович


доцент кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України
д.мед.н., доцент, спеціальність 14.03.03

Волков Костянтин Степанович


завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
д.б.н., професор, спеціальність 14.03.01

Гумінський Юрій Йосипович


завідувач кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України
д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.01

Гунас Ігор Валерійович


виконавчий директор Міжнародної академії інтегративної антропології
д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.01

Йолтухівський Михайло Володимирович


професор кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України
д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.03

Маєвський Олександр Євгенійович


доцент кафедри гістології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України
д.мед.н., доцент, спеціальність 14.03.01

Сарафинюк Лариса Анатоліївна


завідувач кафедри фізичного виховання та лікувальної фізичної культури Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ Украї
д.б.н., професор, спеціальність 14.03.03

Фоміна Людмила Василівна


професор кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України
д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.01

Фурман Юрій Миколайович


старший науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України
д.б.н., професор, спеціальність 14.03.03

Ходоровський Георгій Іванович


професор кафедри нормальної фізіології імені Я. Д. Кіршенблата Буковинського державного медичного університету МОЗ України
д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.03

Черкасов Віктор Гаврилович


завідувач кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України
д.мед.н., професор, спеціальність 14.03.01

Контактна інформація

21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56

 

Телефон: (0432) 57 02 53

 

Електронна адреса: Д0560002@i.ua, d0560002@vnmu.edu.ua

Документи