Газета «Молодий медик» №10 грудень 2016

10 січ 2017

Далее

План заходів ВНМУ ім. М.І. Пирогова на січень 2017 р.

29 гру 2016

Далее

Благодійність у ВНМУ

27 гру 2016

Далее

Наказ про проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 н.р.

15 гру 2016

Далее

Газета «Молодий медик» №9 листопад 2016

13 гру 2016

Далее

Всеукраїнський тиждень права

07 гру 2016

Далее

Вінницький національний медичний університет iм. М.І.Пирогова

Вінницький національний медичний університет засновано в 1921 р. В 1960 р. навчальному закладу присвоєно ім'я М.І.Пирогова, в 1984 р. нагороджено орденом „Знак пошани”. З 1994 року Вінницький медінститут атестований і акредитований за IV рівнем акредитації, йому надано статус Університету. Національний статус університету набув у 2002 році, в цьому ж році нагороджений почесними грамотами Кабінету міністрів України і Верховної ради України.

В університеті високий рівень забезпеченості викладачами з науковими ступенями і званнями. Майже кожний шостий викладач вузу - доктор наук, проофесор. Студентів навчають 119 докторів наук, 612 кандидати наук, 83 професора та 344 доцента. В ньому працюють 25 Заслужених діячів науки і техніки України, Заслужених працівники вищої школи і освіти України, 3 академіки АН вищої школи України, 12 Заслужених лікарів України, 5 Лауреатів Державної премії України.

В навчальному процесі і управлінні університетом широко впроваджені комп’ютерні технології. Функціонує 26 комп’ютерних класів, використовуються 4 канали мережі Іпtеrпеt, доступ до яких студентам, аспірантам і викладачам безкоштовний.

В університеті функціонує 12 наукових шкіл. Університет підтримує творчі зв'язки та співробітничає з медичними факультетами університетів 19 зарубіжних країн (в тому числі США, Німеччини, Франції, Англії, Росії та ін.), тісні зв'язки мають клінічні кафедри з 28 іноземними фармацевтичними фірмами. Викладачі кафедр задіяні у виконанні 62 міжнародних проектах.

Наші партнери


2016 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ