Пошук:
UA   EN   RU

Авторизація

Логін:
Пароль:
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Вінницький національний медичний університет засновано в 1921 р.

У 1960 р. навчальному закладу присвоєно ім'я М.І.Пирогова, в 1984 р. нагороджено орденом „Знак пошани”. З 1994 року Вінницький медінститут атестований і акредито-ваний за IV рівнем акредитації, йому надано статус Університету. Національний статус університету набув у 2002 році, в цьому ж році нагороджений почесними грамотами Кабінету міністрів України і Верховної ради України.

В університеті один з високих серед навчальних закладів України рівень забезпеченості викладачами з науковими ступенями і званнями. Майже кожний шостий викладач вузу - доктор наук, професор. Студентів навчають 120 докторів наук, і 554 кандидати наук. В ньому працюють 6 Заслужених діячів науки і техніки України, 4 заслужених працівники вищої школи і освіти України, 2 академіки АН вищої школи України, 12 Заслужених лікарів України, 6 Лауреатів Державної премії України, Лауреат Державної премії Білорусії.

За останніх 20 років в ВНМУ організовано стоматологічний і фармацевтичний факультети, розпочато підготовку з п'яти нових спеціальностей. Відкрито заочну під-готовку з фармації, організовано кафедру сімейної медицини .

В навчальному процесі і управлінні університетом широко впроваджені комп’ютерні технології. Функціонує 32 комп’ютерні класи, використовуються 4 канали мережі Іпtеrпеt, доступ до яких студентам, аспірантам і викладачам безкоштовний.

В університеті функціонує 12 наукових шкіл.

Університет підтримує творчі зв'язки та співробітничає з медичними факуль-тетами університетів 19 зарубіжних країн (в тому числі США, Німеччини, Франції, Англії, Росії та ін.), тісні зв'язки мають клінічні кафедри з 28 іноземними фармацевтичними фірмами. Викладачі кафедр задіяні у виконанні 72 міжнародних проектах.

Ласкаво просимо до Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

 

Проект ТЕМПУС

Проект Темпус

МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

Урядова «гаряча лінія»

0-800-507-309

Новини

07 жов 2014

09 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ О 17:00 НА БАЗІ КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (ВУЛ. БЛОКА, 30) ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО  ГУРТКА.