Всеукраїнський тиждень права

07 гру 2016

Детальніше

ІІ конференція “Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії”

05 гру 2016

Детальніше

План заходів ВНМУ ім. М.І. Пирогова на грудень 2016 р.

01 гру 2016

Детальніше

ВНМУ – учасник трьох міжнародних виставок

22 лис 2016

Детальніше

24.11.2016 р. відбудеться конкурсний іспит з допризовної підготовки

18 лис 2016

Детальніше

Газета «Молодий медик» №8 жовтень 2016

15 лис 2016

Детальніше

Вінницький національний медичний університет iм. М.І.Пирогова

Вінницький національний медичний університет засновано в 1921 р. В 1960 р. навчальному закладу присвоєно ім'я М.І.Пирогова, в 1984 р. нагороджено орденом „Знак пошани”. З 1994 року Вінницький медінститут атестований і акредитований за IV рівнем акредитації, йому надано статус Університету. Національний статус університету набув у 2002 році, в цьому ж році нагороджений почесними грамотами Кабінету міністрів України і Верховної ради України.

В університеті високий рівень забезпеченості викладачами з науковими ступенями і званнями. Майже кожний шостий викладач вузу - доктор наук, проофесор. Студентів навчають 119 докторів наук, 612 кандидати наук, 83 професора та 344 доцента. В ньому працюють 25 Заслужених діячів науки і техніки України, Заслужених працівники вищої школи і освіти України, 3 академіки АН вищої школи України, 12 Заслужених лікарів України, 5 Лауреатів Державної премії України.

В навчальному процесі і управлінні університетом широко впроваджені комп’ютерні технології. Функціонує 26 комп’ютерних класів, використовуються 4 канали мережі Іпtеrпеt, доступ до яких студентам, аспірантам і викладачам безкоштовний.

В університеті функціонує 12 наукових шкіл. Університет підтримує творчі зв'язки та співробітничає з медичними факультетами університетів 19 зарубіжних країн (в тому числі США, Німеччини, Франції, Англії, Росії та ін.), тісні зв'язки мають клінічні кафедри з 28 іноземними фармацевтичними фірмами. Викладачі кафедр задіяні у виконанні 62 міжнародних проектах.

Наші партнери


2016 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ