Загальна інформація

Фармацевтичний факультет готує фахівців за спеціальностями: “фармація” (денна і заочна форма навчання) та “клінічна фармація” (денна форма навчання). Зараз на факультеті навчається 300 студентів денної форми навчання, в тому числі з країн близького та далекого зарубіжжя, та 1300 студентів заочної форми навчання. Іноземні студенти навчаються російською та англійською мовами. Після закінчення п’ятирічного терміну навчання випускникам присвоюється кваліфікація “провізор” або “клінічний провізор” з подальшою післядипломною підготовкою у вигляді однорічної інтернатури.

На факультеті працюють понад 100 викладачів, які є висококваліфікованими фахівцями. Навчально-методична, наукова і виховна робота сконцентрована на трьох профільних кафедрах:

 • Фармації (завідувач доц. Кривов'яз О.В.)
 • Клінічної фармації (завідувач проф. Яковлєва О.О.)
 • Фармацевтичної хімії (завідувач доц. Ющенко Т.І.)

Організація навчального процесу та матеріальна база факультету відповідають світовим стандартам: обладнані учбові кімнати і лабораторії для проведення практичних занять, комп’ютерні класи та лекційні аудиторії.

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах, які відбуваються в нашому університеті та інших ВНЗ Украіни. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

Оголошення

Положення

Іcторія факультету

В 1921 році у м. Вінниці був організований фармацевтичний інститут, який проіснував до 1934р., коли його було переіменовано у медичний.

З 2000 року у ВНМУ був відновлений фармацевтичний напрямок підготовки кадрів і створений фармацевтичний факультет. Ліцензійний обсяг прийому в рік відкриття факультету становив 15 студентів за державним замовленням і 85 студентів - на контрактних умовах за спеціальністю «фармація».

У 2002 році отримано ліцензію на підготовку в складі фармацевтичного факультету фахівців за спеціальністю «клінічна фармація» з ліцензованим обсягом 50 чоловік, в тому числі 5 спеціалістів за державним замовленням.

З 2003 року проводиться щорічний набір 350 студентів на заочну форму навчання зі спеціальності «фармація» з терміном навчання – 4,5 роки та 5,5 років.

У 2009 році відкрито післядипломну підготовку фахівців за спеціальністю «Фармація».

У 2013 році на факультеті післядипломної освіти на базі кафедри фармації створено курси спеціалізації за фахом «Провізор-організатор», передатестаційні та тематичні цикли підвищення кваліфікації провізорів зі спеціальностей «Загальна фармація» та «Організація і управління фармацією».

 Фармацевтичний факультет є одним із наймолодших підрозділів Вінницького національного медичного університету. Розміщений факультет на 5 та 6 поверхах нового, хімічного корпусу. З моменту оранізації фармацевтичного факультету його очолює доцент Бобрук Володимир Петрович. Заступником з організації заочної форми навчання до червня 2014 р. була доцент Михайлова Інна Василівна. 3 вересня 2014 р. на цю посаду призначена старший викладач кафедри фармацевтичної хімії Діденко Наталя Олександрівна. Заступником декана з денної форми навчання у період з 2002 по 2012 рік була доцент Болоховська Тетяна Олександрівна. З 2012 по 2015 рік на цій посаді працювала доцент Кривов’яз Олена Вікторівна. З 2015 року на цю посаду призначена доцент, к.фарм.н. Дученко Марина Анатоліївна.

Перший випуск факультету відбувся у 2005 році. Державна комісія під керівництвом проф. Коритнюк Раїси Сергіївни високо оцінила якість підготовки 52 молодих спеціалістів – десять з них одержали дипломи з відзнакою.

 

Керівництво факультету

ДЕКАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Бобрук Володимир Петрович

доцент, к.мед.н.

Бобрук Володимир Петрович

 

З моменту створення факультету (2000 р.) і по теперішній час його очолює кандидат медичних наук, доцент Бобрук Володимир Петрович. У 1985 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова і здобув кваліфікацію лікаря. З 1985 по 1986 рр. працював викладачем на кафедрі судово-медичної експертизи, з 1986 по 2002 рр. Ассистентом (доцентом) кафедри фармакології. В 2002 році призначений на посаду завідувача кафедри фармації, на якій працював до 2013 року.

 Наукова діяльність

В 1989 році успішно захистив дисертацію на тему "Экспериментальное обоснование применения ненаркотического анальгетика бензофурокаина для лечения ожоговой болезни" на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук, в 1993 році йому присвоєно звання доцента, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України. Являється автором більш як 150 наукових праць.

 

Тел. +38(0432) 66-17-32
e-mail: vbobruk2016@gmail.com

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (денна форма навчання)

Дученко Марина Анатоліївна

доцент, к.фарм.н.

 

У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор. З 2007р. по 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії, з 26.02.2015р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2014 по 2015 рік виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З березня 2015 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

  Наукова діяльність

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: " Вивчення біологічно активних речовин Gleditsia triacanthos та отримання субстанцій на їх основі ", спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук. Продовжує наукові дослідження в галузі вивчення лікарських рослин флори України. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів. 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (заочна форма навчання)

Діденко Наталя Олександрівна 

доцент, к.хім.н.

 Діденко Наталя Олександрівна

У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Хімія і біологія». З 1 вересня 2004 р. була зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, з 2006 р. – асистента кафедри, з 2011 р. – старшого викладача, з 26.06.2018 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2009 р. по 2013 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З вересня 2014 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2017 році в Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на тему: «Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук. Продовжує наукові дослідження, приймає участь в науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів на корисну модель України, монографію.

Канцелярія фармацевтичного факультету

 

1. Гуменюк Любов Володимирівна - інспектор денної форми навчання I – V курсів,

тел. (0432) 66-20-43

2. Василик Ольга Василівна - інспектор заочної форми навчання I – III курсів,

тел. (0432) 66-20-43

3. Дідусенко Тетяна Вікторівна - інспектор заочної форми навчання IV – VI курсів,

тел. (0432) 66-20-43

 

 

Комп'ютерний центр фармацевтичного факультету

 

1. Шевчук Катерина Павлівна - інспектор, тел. (0432) 66-20-43

2. Богацька Ірина Вікторівна – оператор ЕОМ експлуатаційно - технічного відділу,

тел. (0432) 66-20-43

Студенту денної форми навчання

12.04.2021

Оголошення!

Студенти, які мають академічну заборгованість, за результатами проміжної атестації, повинні її ліквідувати до кінця семестру. У разі не ліквідації – будуть не допущені до складання іспитів.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Деканат

До уваги студентів фармацевтичного факультету!!!

26.03.2021

Станом на 01.04.2021 р. за допомогою електронного журналу успішності буде проведено проміжну атестацію. Відповідно до положень про організацію навчального процесу, студенти, які за період атестації мають 2 і більше не відпрацьованих пропущених заняття, вважаються неатестованими; при середній оцінці 2,5 виставляється «2».

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Деканат

27.01.2021

                                             Оголошення!

На підставі наказу ректора від 26.01.2021 року №03, студентам  фармацевтичного факультету (денної форми навчання), продовжити навчання у весняно-літньому семестрі 2020-2021 навчального року за аудиторною формою з 01 лютого 2021 року відповідно до навчальних планів. Навчання розпочнеться по 1 неділі. Розклад занять розміщений на сайті університету. Початок аудиторних занять о 08.45.

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                          Деканат

22.01.2021

                                                                                                                         Оголошення.

Студенти, які мають академічну заборгованість, за результатами осіннього семестру, повинні її ліквідувати до початку весняного семестру. У разі не ліквідації заборгованості, будуть не допущені до занять.

 

                                                                                                                                                                                                                  Деканат

14.12.2020

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ !

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні оцінки забезпечення системи внутрішньої якості освіти та академічної доброчесності у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, яке проводиться в рамках міжнародного проекту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ)». Анкетування спрямоване на систематизацію загальних практик університету, що дозволить сформувати певні висновки й об’єктивно оцінити ключові виклики та виокремити сильні і слабкі сторони та на базі отриманих даних створити модель щодо покращення забезпечення академічної доброчесності та якості вищої освіти в університеті.

Опитування – анонімні, система не збирає ні імен-прізвищ, ні електронних адрес опитуваних! Просимо Вас відповідати відверто та об’єктивно.

Анкета доступна за посиланням:

https://www.research.net/r/PirogovMemorialMedicalVinnytsyaS

Анкетування

14.12.2020

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні та поділитися своїми думками щодо організації та проведення дистанційного навчання у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Оцініть будь ласка рівень Вашої задоволеності освітнім процесом.
Просимо Вас відповідати максимально відверто та об’єктивно.
Для цього Вам потрібно відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/eJEzb5Gnx4mBNpJ29
Для доступу до анкетування використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу.
Анонімність гарантуємо.
Анкетування спрямоване на розробку заходів для вдосконалення забезпечення якості освіти.

Інформація з планово-фінансового відділу

07.12.2020

Вартість оплати за повторний інтегрований тестовий іспит "Крок - 1" - Фармація.

 

1.  Повторне складання ЄДКІ Етап 1

для спеціальності "Фармація"

інтегрований тестовий іспит "Крок - 1" (ціна за одиницю, грн. з ПДФ) - 542, 04

 

2. Повторне складання ЄДКІ Етап 1

для спеціальності "Фармація"

іспит з англійської мови

професійного спрямування (ціна за одиницю, грн. з ПДФ) - 546, 12

 

 

ВНМУ ім.М.І.Пирогова

Код: ЄДРПОУ : 02010669

IBAN : UA 888201720313201001201000251 - НАВЧАННЯ

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ.

Код платежу: 25010100

Оголошення!

07.12.2020

До відома студентів IV курсу, які не склали ЄДКІ, Етап І


Повторне складання інтегрованого тестового іспиту Крок - 1"Фармація", відбудеться 16 грудня, на 8.00.г. в актовій залі університету.

 

При собі обов,язково мати: паспорт, білий халат та медичну маску, ручку з чорною пастою та квитанцію про проплату.

 

Деканат.

 

P.S. Інформація з планово-фінансового відділу університету про проплату додається.


30.09.2020

Шановні студенти 5 курсу факультету!!!


Відділ забезпечення якості освіти університету проводить моніторингове дослідження серед студентів щодо якості освітнього процесу в університеті.

Запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні з 1.10.20  до 6.10.20

Для цього Вам потрібно відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням

 

https://forms.gle/GqEARAchXxxPg3GAA


(Для доступу до анкетування використовуйте логін від Microsoft Teams

та пароль від електронного журналу).

Анонімність гарантуємо.                                                         

Деканат

28.09.2020

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ

 

У рамках підготовки студентів денної форми навчання до написання ЛІ Крок 1 «Фармація» буде проведено серію підготовчих онлайн тестувань, які відбудуться

29 вересня та 6 жовтня 2020 року о 18.00 год.

Для входу в систему тестування використовується ID та пароль, які Ви отримаєте на  мобільний додаток «Вайбер».

 Тестування мають контрольно-підготовчий характер і є обов’язковими для проходження.

Для проходження тестування необхідно:

-   зайти на сайт ВНМУ ім. М.І. Пирогова  →  студенту → тестування;

-   ввести Ваш ID та пароль

 

За додатковою інформацією звертайтесь: 

 (097) 431 73 42

didichvladimir@gmail.com

Дідич Володимир Миколайович

 

Деканат

17.09.2020

До уваги студентів факультету!

З 21 вересня 2020 р. аудиторні заняття на кафедрах будуть проводитись згідно графіка,  викладеного в наказі №96 від 31.08.2020 р.                

Студенти ІV-V курсів навчаються по графіку ІІІ курсу.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              Деканат

 

 

наказ

 

 

 

 

 

 

Поселення в гуртожитки студентів 1 курсу

15.09.2020

 

                                                                                                            МОЗ УКРАЇНИ

                                                                             Вінницький національний медичний університет

                                                                                                     ім. М.І. Пирогова

                                                                                                               НАКАЗ

 

14.09.2020 р.

         

358 

 

Про поселення в гуртожитки університету

студентів 1 курсу фармацевтичного факультету

(спеціальність «фармація, промислова фармація»)

на 2020-2021 н.р.

 

фармацевтичний факультет

 [денна форма навчання]

 

             Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу», затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України № 1004 від 13.11.2007 року, «Положення про студентський» гуртожиток ВНМУ ім. М.І. Пирогова», «Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках ВНМУ  ім. М.І. Пирогова» затверджено наказом № 42  від 30.05.14 року, Статуту ВНМУ ім. М.І. Пирогова

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Виділити місця для поселення в гуртожитках названих нижче студентів фармацевтичного факультету

 

1. Григорак Володимир Віталійович 51 гр.

2. Попадюк Дар'я Михайлівна 51 гр.

3. Шаховал Наталія Миколаївна 51 гр.

4. Нагайко Дар' я Олександрівна 52 гр.

5. Арбуз Євгеній Олександрович 53 гр.

6. Громадська Ярослава Віталіївна 53 гр.

7. Домбровська Ганна Володимирівна 53 гр.

8. Пустовіт Вікторія Юріївна 54 гр.

9. Чагарина Олена Юріївна 54 гр.

10. Завальнюк Ірина Вікторівна 55 гр.

11. Осецька Тетяна Олегівна 55 гр.

12. Римар Вікторія Вікторівна 55 гр.

 

2. Заступнику декана фармацевтичного факультету:

 

Бобровській О.А.

 

-комендантам гуртожитків:

а) гурт.№1 Марценюку Г.Г.

б) гурт.№3 Підгорному В.В.

 

-паспортисту

а) Ткачук І.М.

б) Ткачук Л.Б.

- оформити та провести розміщення вказаних вище студентів у гуртожитки .

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на декана фармацевтичного факультету доц. В.П. Бобрука.           

 

 

 

 

 

Ректор

академік НАМНУ                                                                           Василь МОРОЗ

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Декан фармацевтичного

факультету                                                                                    Володимир БОБРУК  

 

 

Начальник юридичного відділу                                                  Сергій СЕРГІЙЧУК

 

 

 

 

 

 

Л. Гуменюк

55-39-50 

До відома студентів фармацевтичного факультету

30.06.2020

Список студентів фармацевтичного факультету

 спеціальність «Фармація»,

рекомендованих для поселення в гуртожиток

на 2020-2021 н.р.

 

№п/п

ПІБ

Група

ІІ курс

1

Лазаренко Анастасія Валеріївна         

50

2

Парасунько Ольга Вікторівна

50

3

Сорока Каріна Дмитрівна

50

ІІІ курс

11

Берневега Катерина Русланівна

50

12

Ступак Вікторія Вікторівна

50

13

Лащенко Катерина Миколаївна

51

14

Мартинюк Марина Євгенівна

52

15

Бондар Юлія Олександрівна

53

16

Ковтун Богдан Борисович

53

17

Хом’яченко Юлія Олексіївна

53

18

Дацюк Анастасія Сергіївна

55

19

Бойко Анастасія Петрівна

56

20

Кумань Девід Леонідович

56

 

ІV курс

 

1

Лука Микола Петрович

51

2

Бурчак Людмила Вікторівна

52

3

Гарбуз Наталія Анатоліївна

52

4

Крохмалюк Віталій Вікторович

52

5

Нища Ірина Русланівна

52

6

Андрусенко Інна Олександрівна

54

 

                                 Vкурс

1

Бадіна Юлія Олегівна

51

2

Германюк Іванна Ігорівна

52

3

Гедз Ірина Дмитрівна

55

4

Чарторійська Анастасія Петрівна

55

 

 

 

Деканат      

Оголошення

01.06.2020

До уваги студентів факультету!

 

         Місця для поселення в гуртожиток на 2020-2021 н.р. будуть виділені студентам, які мають пільги (сироти, учасники художньої самодіяльності, спортсмени, старости, студенти у яких батьки учасники бойових дій та ін.).

         Всі питання пов’язані з поселенням в гуртожиток будуть розглядатись після 24. 08. 20 р.

 

                                                                                 ДЕКАНАТ

Результати ХХIІІ Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «Фармація»

07.05.2019

З 24 по 26 квітня 2019 року на базі Національного фармацевтичного університету у місті Харків відбувся ІІ етап ХХІІІ Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Фармація".

Цьогоріч вищі навчальні заклади України фармацевтичного спрямування були представлені 23 учасниками, обраними з числа найкращих студентів.

Наш університет представляли студенти IV курсу фармацевтичного факультету: Підлипна Ірина та Яремчук Анастасія, на чолі з керівником делегації - ас. Шепетою Юлією Леонідівною.

За результатами Всеукраїнської олімпіади учасники нашої команди здобули диплом І ступеня з дисципліни «Фармацевтична хімія» (Підлипна Ірина) та диплом ІІ ступеня з дисципліни «Фармакогнозія» (Яремчук Анастасія).

Деканат фармацевтичного факультету вітає переможців і бажає подальших успіхів у професійній та науковій діяльності.

 

Диплом ІІ ступеня Яремчук А.О.

 

Диплом І ступеня Підлипна І.В.

 

 

 

Відкриття олімпіади  

 

Вручення диплому керівнику делегації

 

Вручення диплому Підлипній І.В.

 

Вручення диплому Яремчук А.О.

 

 

Фото учасників

01.01.1970

До відома студентів факультету!

 

Ліквідація академічної заборгованості за підсумками літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р.  буде проводитися на кафедрах 27, 28 та 31 серпня.

Для  уточнення часу проведення ліквідації заборгованості звертатися на відповідні кафедри.

 

 

 

Навчальний 2020-2021 рік для студентів 2, 3, 4, 5 курсів факультету розпочинається з 1 вересня за аудиторною формою згідно з графіком навчального процесу. 

Дисципліни, які вивчаються на клінічних кафедрах:

-       2 курс -  Перша долікарська допомога з ознайомчою  медичною практикою

 

-       5 курс – Клінічна фармація та фармацевтична опіка

будуть викладатися в он-лайн режимі, дистанційно.

 

 

Студентам всіх курсів факультету здійснити проплату за навчання до 5 вересня.

З 6 вересня особи, які не виконали умов контракту (академічна та фінансова заборгованість), до занять допущені не будуть.

 

                       

 Деканат

01.01.1970

Список студентів 1 курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання спеціальність «фармація, промислова фармація»

                      2020 – 2021 н. р.

50 група

 1. Ворон Вікторія Олександрівна
 2. Галушка Тетяна Олександрівна
 3. Краєвська Анастасія Ігорівна
 4. Крохмалюк Аліна Олександрівна
 5. Міліневська Софія В’ячеславівна
 6. Наср Марія Закі
 7. Перепелюк Ілона Максимівна – ст. 
 8. Польова Уляна Олександрівна
 9. Сидоренко Євгеній Анатолійович
 10. Слободянюк Марина Ігорівна
 11. Чорна Юлія Юріївна


51 група

 1. Андрущак Адріана Костянтинівна
 2. Блажко Олеся Григорівна
 3. Гайдаш Яна Анатоліївна – ст.
 4. Гапонюк Ольга Петрівна
 5. Гончарюк Анатолій Миколайович
 6. Григорак Володимир Віталійович
 7. Лисенко Марія Сергіївна
 8. Попадюк Дар’я Михайлівна
 9. Стахов Артур Геннадійович
 10.  Шаховал Наталія Миколаївна

52 група

 1. Вдовиченко Назарій Олександрович
 2. Дудко Тетяна Вікторівна – ст.
 3. Литвинюк Олександр Миколайович
 4. Матвійчук Діана Анатоліївна
 5. Нагайко Дар’я Олександрівна
 6. Польова Ярослава Олександрівна
 7. Січкоріз Аліна Олегівна
 8. Склонна Олександра Сергіївна
 9. Тітарчук Інна Вікторівна
 10. Ткач Анна Володимирівна
 11. Ющенко Вероніка Олександрівна

53 група

 1. Арбуз Євгеній Олександрович
 2. Гаврелишена Анастасія Сергіївна
 3. Громадська Ярослава Віталіївна
 4. Домбровська Ганна Володимирівна
 5. Камінська Анастасія Віталіївна
 6. Карпенко Анна Олександрівна
 7. Онісімов Олексій Русланович – ст.
 8. Поліщученко Наталія Вікторівна
 9. Присяжнюк Анастасія Костянтинівна
 10. Яцюк Катерина Анатоліївна


54 група

 1. Антонюк Яна Петрівна
 2. Барановська Єлізавета Вікторівна
 3. Бідзіля Назарій Владиславович
 4. Волкотруб Віра Сергіївна
 5. Луцька Оксана Русланівна
 6. Пустовіт Вікторія Юріївна
 7. Ус Анастасія Володимирівна
 8. Чагарина Олена Юріївна
 9. Шапоренко Анастасія Сергіївна
 10.  Янчук Діана Андріївна – ст.

55 група

 1. Білоус Тетяна Вікторівна
 2. Завальнюк Ірина Вікторівна
 3. Козерацька Анастасія Олегівна
 4. Лупул Михайло Васильович
 5. Осецька Тетяна Олегівна
 6. Профатило Вадим Сергійович
 7. Римар Вікторія Вікторівна – ст.
 8. Риндюк Вікторія Вікторівна
 9. Хлівчук Христина Ігорівна
 10. Шевчук Тетяна Андріївна

 

                                                                                                            Деканат

До уваги студентів денної форми навчання!!!

01.01.1970

                                             Оголошення!

На підставі наказу ректора від 26.01.2021 року №03, студентам усіх курсів фармацевтичного факультету продовжити навчання у весняно-літньому семестрі 2020-2021 навчального року за аудиторною формою з 01 лютого 2021 року відповідно до навчальних планів. Навчання розпочнеться по 1 неділі. Розклад занять розміщений на сайті університету. Початок аудиторних занять о 08.45.

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                       Деканат

До уваги студентів денної форми навчання!!!

01.01.1970

                                             Оголошення!

На підставі наказу ректора від 26.01.2021 року №03, студентам  фармацевтичного факультету (денної форми навчання) продовжити навчання у весняно-літньому семестрі 2020-2021 навчального року за аудиторною формою з 01 лютого 2021 року відповідно до навчальних планів. Навчання розпочнеться по 1 неділі. Розклад занять розміщений на сайті університету. Початок аудиторних занять о 08.45.

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                             Деканат

Студенту заочної форми навчання

Наказ

31.03.2021

                                  До уваги здобувачів вищої освіти ІІ курсу!

 

  Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії.                    

 

2 курс   2020-2021 н.р.


Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

Філософія

Логіка. Формальна логіка

Соціологія та медична соціологія

філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua

 

Іноземна мова за проф. спрямуванням

іноземних мов

inmov@vnmu.edu.ua

 

Біофізика  з фізичними методами аналізу

медичної  фізики

physics@vnmu.edu.ua

 

Органічна хімія

Аналітична хімія

Фізична та колоїдна хімія

 

фармацевтичної хімії

pharmchem@vnmu.edu.ua

 

Теоретичні основи технології лікарських форм

Вирощування лікарських рослин

Прикладна генетика

Сучасні проблеми молекулярної біології

Вступ у фармацію

Клітинна біологія

Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки

Ознайомча практика з ОЕФ

 

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

 

Вища математика та статистика

медичної  фізики

physics@vnmu.edu.ua

 

Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою

загальної хірургії

surgery@vnmu.edu.ua

 

Безпека життєдіяльності

 

медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

Українська мова (за проф. спрямуванням)

українознавства

ukraine@vnmu.edu.ua

 

Основи біоетики та біобезпеки

 

загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

 

Правознавство

 

судової медицини

forensic@vnmu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Деканат

22.03.2021

До відома випускників!

Видача дипломів про закінчення навчання відбудеться сьогодні після 14:00 год.

в канцелярії деканату.

Деканат

До відома випускників!

 

Проведення Практично-орієнтованого державного іспиту для здобувачів вищої освіти 5 курсу (А та Б потоки) та 6 курсу (С потік) фармацевтичного факультету, заочної форми навчання, спеціальності «Фармація» розпочнеться з 8 лютого 2021 року згідно розкладу (розміщеного на сайті університету → Державні іспити) в он-лайн режимі на платформі Microsoft Teams.

  Деканат

 

До відома випускників!

 

26.01.2021 р. о 830  год. в аудиторіях №7, №8, Ф5, Ф6 відбудеться складання ЄДКІ, Етап 2 інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» студентами

V курсу (А та Б потоки) та VI курсу (С потік) заочної форми навчання, спеціальності  «Фармація» (згідно графіка Центру тестування при МОЗ України).

При собі обов’язково мати:

- паспорт (свідоцтво про шлюб - у разі зміни прізвища);

- медичну маску, рукавички;

- ручку з чорною пастою (бажано 2).

Списки студентів та розподіл по аудиторіях знаходяться на дошці оголошень факультету (6 поверх) та вестибюлі нового корпусу.

  Явка обов’язкова!

Детальна інформація про проведення тестового іспиту знаходиться на сайті Центру тестування при МОЗ України.

Деканат

 

Оголошення

До відома студентів, які не склали ЛІІ "Крок 1. Фармація"

 

Перескладання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Фармація» для спеціальностей:  «Фармація», «Фармація, промислова фармація» (заочна форма навчання) відбудеться 17.12.2020 р. о 800  год. в аудиторії Ф5.

 

При собі обов’язково мати:

- паспорт (свідоцтво про шлюб - у разі зміни прізвища);

- квитанцію про оплату;

- медичну маску, рукавички;

- ручку з чорною пастою (бажано 2).

 

Деканат

Інформація з планово-фінансового відділу

Вартість оплати за повторний інтегрований тестовий іспит "Крок - 1" - Фармація.

 

Повторне складання ЄДКІ Етап 1

для спеціальності "Фармація"

інтегрований тестовий іспит "Крок - 1" (ціна за одиницю, грн. з ПДФ) - 542, 04

 

 

 

ВНМУ ім.М.І.Пирогова

Код: ЄДРПОУ : 02010669

IBAN : UA 888201720313201001201000251 - НАВЧАННЯ

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ.

Код платежу: 25010100

До відома студентів V курсу (4,5 р.н.)! 

Згідно наказу № 617 від 30 жовтня 2020 року (розміщеного на сайті ВНМУ ім. М. І. Пирогова) з 05.12.2020 р. по 18.12.2020 р. для студентів 5 курсу (4,5 р.н.)

заочної форми навчання спеціальності 226 «Фармація» відбудеться навчально-екзаменаційна сесія за дистанційною формою навчання. 

З приводу організації навчально-екзаменаційної сесії звертайтесь до відповідних кафедр (перерахованих нижче):

 

5 курс А, Б пот. (4,5 р.н.) 2020-2021 н.р.


Дисципліна

Кафедра

Електронна адреса

- Сучасні проблеми молекулярної біології;

- Технологія лікарських косметичних      засобів;

- Клітинна біологія;

- Парфюмерно- косметичні засоби;

- Фармацевтична біотехнологія;

- Системи якості у фармаціїї

- Пропедевтична практика з АТЛ;

- Навчальна практика з фарм. ботаніки;

- Навчальна практика з технології ліків;

- Ознайомча практика з ОЕФ

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Фармакоекономіка;

- Соціальна фармація;

 

соціальної медицини та організації охорони здоров'я

socmed@vnmu.edu.ua

 

- Біофармація;

- Побічна дія ліків;

- Практика з клінічної фармації

клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Основи біоетики та біобезпеки

 

загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

- Правознавство                

  судової медицини з основами права

forensic@vnmu.edu.ua

- Етика та деонтологія

- Логіка. Формальна логіка

- Соціологія та медична соціологія

філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua

- Клінічна біохімія

 

біохімії та загальної хімії

biochem@vnmu.edu.ua

- Українська мова (за проф.спрямуванням)

       українознавства

 

ukr@vnmu.edu.ua

- Іноземна мова (курс за вибором)

       іноземних мов

 

inmov@vnmu.edu.ua

- Комп’ютерне моделювання у фармації

 

       медичної фізики

рhysics@vnmu.edu.ua

- Клінічна мікробіологія та імунологія

мікробіології, вірусології та імунології

microbiology@vnmu.edu.ua

 

- Цивільний захист

медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

 

 

Деканат

 

 

До уваги студентів І курсу (2020-2021 н.р.)!

Організаційні збори буде проведено в он-лайн режимі на платформі Google Meet 03.10.2020 р. о 10.00 год.

Засідання буде доступне за посиланням, яке надійде кожному студентові на електронну адресу 1-2 жовтня 2020 р.

Деканат

КРОК1.ФАРМАЦІЯ - 29.09.2020 р.

Крок 1 Фармація  (Вітчиз) U02 ВНМУ, Ауд. №7(вул.Пирогова,56)

Номер

Прізвище, ім'я, По батькові

     

1

 Арнатовська Юлія Валеріївна

     

2

 Бабецький Олександр Владиславович

     

3

 Багрянцева Оксана Валеріївна

     

4

 Басистюк Олег Юрійович

     

5

 Безсмертна Яна Ігорівна

     

6

 Березовська Наталія Юріївна

     

7

 Гетьман Юлія Сергіївна

     

8

 Беспалько Інна Володимирівна

     

9

 Біленко Світлана Сергіївна

     

10

 Бобкіна Анастасія Сергіївна

     

11

 Боднар Олена Миколаївна

     

12

 Бондаренко Світлана Олександрівна

     

13

 Бородата Наталія Олександрівна

     

14

 Бугаєнко Вікторія Віталіївна

     

15

 Булавенко Валерія Ігорівна

     

16

 Булеха Руслан Володимирович

     

17

 Бурла Марина Володимирівна

     

18

 Буцій Марія Іванівна

     

19

 Бучковська Анжела Миколаївна

     

20

 Вавілова Юлія Юріївна

     

21

 Вендюк Вікторія Володимирівна

     

22

 Віткова Анна Сергіївна

     

23

 Вітюк Анатолій Васильович

     

24

 Віхніч Ольга Василівна

     

25

 Віцюк Марія Михайлівна

     

26

 Войтенко Валентина Миколаївна

     

27

 Гапченко Алла Павлівна

     

28

 Герасименко Дарія Юріївна

     

29

 Гижко Ганна Вікторівна

     

30

 Голов'янко Юрій Станіславович

     

31

 Голубничий Андрій Сергійович

     

32

 Гонтарук Анастасія Володимирівна

     

33

 Горічко Галина Іванівна

     

34

 Горобець Владислав Сергійович

     

35

 Гороф'янюк Костянтин Олександрович

     

36

 Грабівський Ярослав Олександрович

     

 

 

 

 

Крок 1 Фармація  (Вітчиз) U02 ВНМУ, Ауд. №8(вул.Пирогова,56)

Номер

Прізвище, ім'я, По батькові

     

1

 Гризлій Юлія Василівна

     

2

 Гудована Марина Миколаївна

     

3

 Гундяк Владислав Русланович

     

4

 Гусонька Юлія Андріївна

     

5

 Гуцол Олена Ігорівна

     

6

 Дембіцький Ростислав Васильович

     

7

 Денисенко Анастасія Юріївна

     

8

 Дзюмак Єлизавета Павлівна

     

9

 Динько Ростислав Сергійович

     

10

 Долгова Надія Вячеславівна

     

11

 Доманська Дарина Миколаївна

     

12

 Домбровська Юлія Олександрівна

     

13

 Дробязко Оксана Сергіївна

     

14

 Загородня Юлія Олександрівна

     

15

 Задніпренко Дарія Анатоліївна

     

16

 Захарчук Людмила Вікторівна

     

17

 Зібровська Юлія Сергіївна

     

18

 Зіневич Марія Леонідівна

     

19

 Івчук Тетяна Василівна

     

20

 Іжко Анастасія Миколаївна

     

21

 Іщенко Олександра Ігорівна

     

22

 Кальніченко Ірина Володимирівна

     

23

 Канцурак Катерина Василівна

     

24

 Кисельов Владислав Євгенович

     

25

 Кіпер Тетяна Василівна

     

26

 Кіямова Марія Валеріївна

     

27

 Клюз Іванна Михайлівна

     

28

 Клюцук Марина Олександрівна

     

29

 Коваль Анастасія Віталіївна

     

30

 Коваль Яна Володимирівна

     

31

 Ковальчук Валерія Юріївна

     

32

 Козачук Дар'я Олегівна

     

33

 Колодич Назар Петрович

     

34

 Кондратюк Вікторія Анатоліївна

     

35

 Коник Анастасія Ігорівна

     

 

 

 

 

Крок 1 Фармація  (Вітчиз) U02 ВНМУ, Ауд. № Ф5(вул.Пирогова,56)

Номер

Прізвище, ім'я, По батькові

     

1

 Корольчук Лілія Михайлівна

     

2

 Коростильова Оксана Володимирівна

     

3

 Костюк Андрій Володимирович

     

4

 Краснодубець Валерія Андріївна

     

5

 Кременчук Дмитро Володимирович

     

6

 Кривогуб Леся Петрівна

     

7

 Кримчук Ірина Вікторівна

     

8

 Куделя Олександр Олександрович

     

9

 Кузьма Вячеслав Алімович

     

10

 Кулик Олексій Сергійович

     

11

 Кульчицька Юлія Анатоліївна

     

12

 Купчик Юлія Юріївна

     

13

 Кусякова Анастасія Миколаївна

     

14

 Кухарчук Ірина Олександрівна

     

15

 Кучер Руслана Василівна

     

16

 Кучер Світлана Олександрівна

     

17

 Кучерява Ірина Анатоліївна

     

18

 Кушнір Леся Анатоліївна

     

19

 Лепетенко Олег Юрійович

     

20

 Лисак Оксана Віталіївна

     

21

 Лінник Аліна Ігорівна

     

22

 Лісобой Катерина Юріївна

     

23

 Лунгул Наталія Леонідівна

     

24

 Ляшук Анна Вікторівна

     

25

 Маєвська Марія Олександрівна

     

26

 Майборода Вероніка Олександрівна

     

27

 Малик Анастасія Миколаївна

     

28

 Мартинків Іванна Петрівна

     

29

 Мартинюк Юлія Анатоліївна

     

30

 Маценко Олена Вікторівна

     

31

 Меденко Юлія Олегівна

     

32

 Мельник Тетяна Іванівна

     

33

 Менделюк Дарина Вадимівна

     

34

 Миклащук Наталія Петрівна

     

35

 Миколайчук Ірина Володимирівна

     

36

 Миргородська Анна Миколаївна

     

37

 Михайлишена Віталіна Василівна

     

38

 Мончук Аліна Володимирівна

     

39

 Моспанко Анастасія Сергіївна

     

40

 Мотишена Аріна Артурівна

     

 

 

 

 

Крок 1 Фармація  (Вітчиз) U02 ВНМУ, Ауд. № Ф6(вул.Пирогова,56)

Номер

Прізвище, ім'я, По батькові

     

1

 Музика Мирослав Олександрович

     

2

 Нечипорук Денис Андрійович

     

3

 Николин Оксана Олексіївна

     

4

 Новак Віталій Миколайович

     

5

 Пахнюк Лариса Анатоліївна

     

6

 Пащук Катерина Віталіївна

     

7

 Плахотнюк Віктор Васильович

     

8

 Плешко Анастасія Станіславівна

     

9

 Полторацький Ілля Миколайович

     

10

 Понька Юлія Володимирівна

     

11

 Присяжнюк Олена Олегівна

     

12

 Пропадиста Ольга Володимирівна

     

13

 Проценко Оксана Анатоліївна

     

14

 Романенко Юлія Олександрівна

     

15

 Романова Наталія Василівна

     

16

 Россоха Оксана Олександрівна

     

17

 Рудакова Вікторія Ігорівна

     

18

 Сапіга Аліна Миколаївна

     

19

 Свентозельська Анна Юріївна

     

20

 Свідерська Марина Віталіївна

     

21

 Севастьянова Інна Миколаївна

     

22

 Сич Тетяна Петрівна

     

23

 Скобельська Ірина Станіславівна

     

24

 Скоробагата Альона Олександрівна

     

25

 Слободян Анастасія Дмитрівна

     

26

 Слупко Олена Олексіївна

     

27

 Соколова Ярослава Анатоліївна

     

28

 Страпак Тетяна Сергіївна

     

29

 Стрельбіцька Альона Олександрівна

     

30

 Тастибаєва Яся Абзалівна

     

31

 Ткаченко Валерія Володимирівна

     

32

 Трохимчук Євген Олексійович

     

33

 Усенко Світлана Дмитрівна

     

34

 Фаєр Руслана Олегівна

     

35

 Фащевська Анастасія Сергіївна

     

36

 Федорчук Ольга Дмитрівна

     

37

 Федорчук Ярослав Ігорович

     

38

 Федчишин Ярослав Вікторович

     

39

 Фурса Маріна Володимирівна

     

 

 

 

 

Крок 1 Фармація  (Вітчиз) U02 ВНМУ, Ауд. Чит зала 2.1(вул.Пирогова,56)

Номер

Прізвище, ім'я, По батькові

     

1

 Халтирко Ольга Володимирівна

     

2

 Хоменко Анна Миколаївна

     

3

 Цапар Альона Олександрівна

     

4

 Цибульський Олексій Олександрович

     

5

 Цимбал Олександр Андрійович

     

6

 Чернега Ірина Володимирівна

     

7

 Черниш Вікторія Володимирівна

     

8

 Черноволюк Марина Олегівна

     

9

 Чорнобай Яна Геннадіївна

     

10

 Шевчук Наталія Сергіївна

     

11

 Шеремета Анастасія Степанівна

     

12

 Шиян Віта Вікторівна

     

13

 Штойко Вікторія Олександрівна

     

14

 Яковенко Ірина Миколаївна

     

15

 Яковлева Вероніка Олегівна

     

16

 Яковлєв Володимир Валентинович

     

17

 Янчак Ірина Вікторівна

     

 

 

Список студентів 1 курсу  

фармацевтичного факультету заочної форми навчання

на І семестр 2020 – 2021 н.р.

 

 

                                                ПОТІК А

 

 

 

 

        201-а (4,5)

 

 1. Бабенко Анастасія Ігорівна
 2. Войчак Анастасія Володимирівна
 3. Гумінська Світлана Анатоліївна
 4. Зубко Богдана Андріївна
 5. Милько Яна Сергіївна
 6. Небелиця Владислава-Вікторія Сергіївна
 7. Потрубач Софія Геннадіївна
 8. Рудяк Ірина Олегівна – ст.потоку
 9. Стефанович Софія Олегівна

10.  Цегельна Маріна Петрівна

 

 

 

 

 

  201-б (4.5)

 

 1. Бевз Анна Андріївна
 2. Гогерчак Іванна Василівна
 3. Данильчук Наталія Вікторівна
 4. Клишта Анастасія Григорівна
 5. Мостіпан Марина Володимирівна
 6. Осіпчук Яна Вікторівна
 7. Притолюк Катерина Арменівна- ст.
 8. Саустян Софія Олександрівна
 9. Стус Анжела Олександрівна

10.  Шамоян Богдана Мгарівна


 

       202-а (4,5)

 

 1. Вовченко Юлія Вікторівна
 2. Гончарова Дарина Сергіївна
 3. Довженко Олена Олегівна- ст.
 4.  Ковальчук Аліна Володимирівна
 5. Мудрак Анастасія Русланівна
 6. Мудренко Леся Василівна
 7. Процюк Катерина Олександрівна
 8. Слівінська Ілона Петрівна
 9. Файчук Ілона Анатоліївна

10.  Штепенко Альона Володимирівна

 

      202-б (4,5) 

 

 1. Бусняк Анна Олександрівна – ст.
 2. Горбенко Анастасія Григорівна
 3. Живиця Катерина Григорівна
 4. Калашнюк Світлана Анатоліївна
 5. Марковська Юлія Миколаївна
 6. Мусаєва Айнуре Ельнурівна
 7. Пивовар Анна Віталіївна
 8. Решетняк Ірина Віталіївна
 9. Стебло Тетяна Леонідівна

10.  Фаринюк Аліна Дмитрівна

11.  Якимчук Діана Василівна

 

 

 

 

 

 Староста потоку А –Рудяк Ірина Олегівна  201-а гр. 

 

 

 

 

 

ПОТІК С

 

 

 

        200-а (5,5 )

 

 

 1. Балдуєва Дар’я Юріїхвна
 2. Бородій Ольга Леонідівна
 3. Грач Вероніка Юріївна
 4. Дякун Данило Олегович
 5. Зумський Артем Ярославович
 6. Килимчук Вікторія Віталіївна
 7. Мазорчук Владислав Олександрович- ст.
 8. Саражинська Анастасія Костянтинівна
 9. Степаненко Діана Віталіївна

10.  Шрамовимч Тетяна Ігорівна

 

200-б (5,5)

 

 

 1. Богачук Наталя Миколаївна- ст. потоку
 2. Горобець Дарія Євгеніївна
 3. Десятнюк Юлія Олександрівна ст. гр
 4. Зволяк Сергій Олександрович
 5. Кабанюк Вікторія Юріївна
 6. Козлова Наталія Михайлівна
 7. Малик Тетяна Миколаївна
 8. Сотніченко Діана Олександрівна
 9. Тюменіна Тетяна Ігорівна

 

     

 

 

Староста потоку C     Богачук Наталя Миколаївна 200-б гр. 

 

 

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ ІІІ та ІV КУРСІВ (2019-2020 н.р.)!!!

У рамках підготовки студентів заочної форми навчання фармацевтичного факультету до написання

ЛІІ Крок 1 «Фармація» буде проведено серію підготовчих онлайн тестувань, які відбудуться

15 та 22 вересня 2020 року о 18.00 год.

Для тестування використовується ID та пароль, які Ви отримаєте на  мобільний додаток «Вайбер».

 Тестування мають контрольно-підготовчий характер і є обов’язковими для проходження.

Для проходження тестування необхідно:

-         зайти на сайт ВНМУ ім. М.І.Пирогова  →  студенту → тестування;

-         ввести Ваш ID та пароль

 

За додатковою інформацією звертайтесь: 

 (097) 431 73 42

didichvladimir@gmail.com

Дідич Володимир Миколайович

Деканат

 

До відома студентів!

 

29.09.2020 р. о 800  год. відбудеться складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Фармація» студентами ІІІ курсу (А та Б потоки) та IV курсу (С потік) (згідно графіка Центру тестування при МОЗ України) заочної форми навчання, спеціальностей:  «Фармація», «Фармація, промислова фармація» . Явка обов’язкова!

Списки студентів та розподіл по аудиторіях знаходяться на дошці оголошень факультету (6 поверх) та вестибюлі нового корпусу.

При собі обов’язково мати:

- паспорт (свідоцтво про шлюб - у разі зміни прізвища);

- квитанцію про оплату за навчання;

- медичну маску, рукавички;

- ручку з чорною пастою (бажано 2).

За детальною інформацією звертайтесь до сайту Центру тестування при МОЗ України.

Деканат

До відома студентів!

Графік та план-графіки навчального процесу зі спеціальності "Фармація" 2020-2021 н.р.

для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) розміщені на сайті ВНМУ ім. М.І.Пирогова у директорії:

 «Навчально-методична робота → Заочна форма навчання».

Розклади занять, іспитів, диференційних заліків та заліків

 для студентів 5 курсу А потоку та 6 курсу С потоку фармацевтичного факультету

 (заочна форма навчання) 2020-2021 н.р. розміщені на сайті ВНМУ ім. М.І. Пирогова у директоріях:

«Студенту → Розклад занять»

«Студенту → Розклад іспитів»

Деканат


                До уваги студентів III курсу (потоки A та С)!

Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах адаптивного карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, 

старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії:

 

3 курс   2020-2021 н.р.

Дисципліна

 

кафедра

Електронна адреса

Економічна теорія

 

філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua

 

Фізична та колоїдна хімія

Фармацевтична хімія

Фармакогнозія

Сучасна аналітична лабораторна практика

Фізико-хімічний склда у створенні ліків

Теоретичні основи синтезу

Нутріциологія та броматологія

 

фармацевтичної хімії

pharmchem@vnmu.edu.ua

 

Біологічна хімія

 

біохімії та загальної хімії

biochem@vnmu.edu.ua

 

Мікробіологія з основами імунології

мікробіології, вірусології та імунології

microbiology@vnmu.udu.ua

 

Інформаційні технології у фармації

медичної  фізики

physics@vnmu.edu.ua

 

Екстремальна медицина

 

медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

Патологічна фізіологія

 

патологічної фізіології

pathophysiology@vnmu.edu.ua

 

Фармакологія

Підготовка фармацевтичного представника

Організація та економіка фармації

Технологія ліків: аптечна технологія

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

 

Гігієна у фармації та екологія

 

загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

 

 

 

.

До відома студентів!

  Ліквідація академічної заборгованості за 2019-2020 навачальний рік студентам заочної форми навчання буде проводитися на кафедрах до 11.09.2020 р. У випадку не ліквідації заборгованості, студенти будуть відраховані.

Навчальний процес для студентів факультету заочної форми навчання  в осінньо-зимовому семестрі 2020-2021 навчального року відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах адаптивного карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, згідно з графіком навчального процесу.

  Деканат

До уваги студентів V курсу (потоки Б та С)!

Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах адаптивного карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії:

 

5 курс Б пот. 9 семестр 4,5 р.н. 2020-2021 н.р.

 

Дисципліна

Кафедра

Електронна адреса

- Фармацевтична хімія

- Стандартизація лікарських засобів

фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

-Технологія ліків: промислова        технологія

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичний менеджмент та  маркетинг

соціальної медицини та організації охорони здоров'я

socmed@vnmu.edu.ua

- Клінічна фармація та фармацевтична опіка

клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Охорона праці та охорона праці в галузі

загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичне право та законодавство

патологічної анатомії, судової медицини з основами права

patanatomy@vnmu.edu.ua

 

 

 

5 курс С пот. 9, 10 семестр 5,5 р.н. 2020-2021 н.р.

 

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

- Клінічна фармація та фармацевтична  опіка

клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Фармацевтична хімія

- Токсикологічна та судова хімія

- Фармакогнозія

- Стандартизація лікарських засобів

- Навчальна практика з фармакогнозії

фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

- Технологія ліків: аптечна технологія

- Технологія ліків: промислова технологія

- Організація та економіка фармації

- Виробнича практика з АТЛ

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

соціальної медицини та організації охорони здоров'я

socmed@vnmu.edu.ua

 

За додатковою інформацією звертайтесь в деканат за тел. 55-39-50

Деканат

 

.

До уваги студентів V курсу (потік А) та

VІ курсу (потік С)!

 

Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах адаптивного карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії:

5 курс А пот. 9 семестр 4,5 р.н. 2020-2021 н.р.

Дисципліна

Кафедра

Електронна адреса

- Фармацевтична хімія

- Стандартизація лікарських засобів

фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

-Технологія ліків: промислова        технологія

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичний менеджмент та  маркетинг

соціальної медицини та організації охорони здоров'я

socmed@vnmu.edu.ua

- Клінічна фармація та фармацевтична опіка

клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Охорона праці та охорона праці в галузі

загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичне право та законодавство

патологічної анатомії, судової медицини з основами права

patanatomy@vnmu.edu.ua

 

6 курс С пот. 11 семестр 5,5 р.н. 2020-2021 н.р.

 

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

- Фармацевтична хімія

- Виробнича практика з фарм. хімії

фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

- Промислова технологія лікарських засобів

- Виробнича практика з ОЕФ

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Менеджмент та маркетинг у фармації

- Виробнича практика з ММФ

соціальної медицини та організації охорони здоров'я

socmed@vnmu.edu.ua

- Клінічна фармація

клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Охорона праці в галузі

загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичне правознавство

патологічної анатомії, судової медицини з основами права

patanatomy@vnmu.edu.ua

 

За додатковою інформацією звертайтесь в деканат за тел. 55-39-50

Деканат

 

 

 

До уваги студентів І курсу (2020-2021 н.р.)!

Організаційні збори буде проведено в он-лайн режимі

на платформі Google Meet 03.10.2020 р. о 10.00 год.

Засідання буде доступне за посиланням, яке надійде кожному студентові

на електронну адресу 1-2 жовтня 2020 р.

Деканат

До уваги студентів IV курсу (потоки A, Б та С)!

Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах адаптивного карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії:

 

4 курс А, Б пот. 7, 8 семестр 4,5 р.н. 2020-2021 н.р.

 

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

- Фармацевтична хімія

- Токсикологічна та судова хімія

- Ресурсознавство лікарських рослин

- Фармакогнозія

- Навчальна практика з ФГН

- Виробнича практика з    фармацевтичної хімії

фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

- Технологія ліків: аптечна технологія

- Технологія ліків: промислова технологія

- Організація та економіка фармації

- Фармацевтичне та медичне товарознавство

- Виробнича практика з АТЛ

- Виробнича практика з ОЕФ

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Фармакотерапія з основами фармакокінетики

- Лікарська токсикологія

- Клінічна фармація та фармацевтична опіка

клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

- Виробнича практика з ФММ

соціальної медицини та організації охорони здоров'я

socmed@vnmu.edu.ua

 

- Безпека життєдіяльності

медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

 

 

4 курс С пот. 7, 8 семестр 5,5 р.н. 2020-2021 н.р.

 

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

- Фармацевтична хімія

- Токсикологічна та судова хімія

- Ресурсознавство лікарських рослин

- Фармакогнозія

фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

- Технологія ліків: аптечна технологія

- Фармацевтичне та медичне товарознавство

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Фармакотерапія з основами фармакокінетики

- Лікарська токсикологія

клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Безпека життєдіяльності

медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

- Патологічна фізіологія

патологічної фізіології

pathophysiology@vnmu.edu.ua

- Охорона праці та охорона праці в галузі

загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

 

За додатковою інформацією звертайтесь в деканат за тел. 55-39-50

Деканат

До уваги здобувачів вищої освіти II курсу!

 

  Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах адаптивного карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії.

Виклики на навчально-екзаменаційну сесію не видаватимуться, тому що це не передбачено дистанційною формою навчання.

1. Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання весь матеріал навчальної сесії будуть опрацьовувати самостійно (у вільний час), згідно план-графіку навчального процесу, звертаючись до інформаційних ресурсів кафедр.

2. Складання іспитів, диференційних заліків та заліків з відповідних дисциплін буде  відбуватися згідно розкладу.

3. Завідувачам кафедр необхідно забезпечити здобувачів вищої освіти навчальними матеріалами, завданнями, тестами тощо та організувати проведення консультацій в on-line режимі, контролювати заповнення викладачами електронного журналу академічних груп.

 

2 курс   2020-2021 н.р.

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

Філософія

 

філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua


Іноземна мова за проф. спрямуванням

Іноземних мов

inmov@vnmu.edu.ua

 

Біофізика  з фізичними методами аналізу

медичної  фізики

physics@vnmu.edu.ua


Органічна хімія

Аналітична хімія

Фізична та колоїдна хімія


фармацевтичної хімії

pharmchem@vnmu.edu.ua


Теоретичні основи технології лікарських форм

Вирощування лікарських рослин

Прикладна генетика

Сучасні проблеми молекулярної біології

Вступ у фармацію

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua


Вища математика та статистика

медичної  фізики

physics@vnmu.edu.ua


Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою

загальної хірургії

surgery@vnmu.edu.ua


Безпека життєдіяльності


медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

За додатковою інформацією звертайтесь в деканат за тел. 55-39-50 (Ольга Василівна). 

Деканат

 

 

 

 

 

 

 

До уваги здобувачів вищої освіти I курсу!

 

  Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах адаптивного карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії.

 1. Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання весь матеріал навчальної сесії будуть опрацьовувати самостійно (у вільний час), згідно план-графіку навчального процесу, звертаючись до інформаційних ресурсів кафедр (Google диску, доступ через e-mail, зареєстрований в електронному журналі студента), консультації відбуватимуться на платформах Microsoft Teams та  Google Meet
 2. Складання іспитів, диференційних заліків та заліків з відповідних дисциплін буде  відбуватися згідно розкладу. (розміщеного на сайті університету: Студенту → Розклад іспитів).
 3. Перевірка знань відбуватиметься у вигляді вхідного та вихідного тестового контролю знань, а також письмових робіт, результати оцінювання будуть вноситись у електронні журнали.
 4. Завідувачам кафедр необхідно забезпечити здобувачів вищої освіти навчальними матеріалами, завданнями, тестами тощо та організувати проведення консультацій в on-line режимі, контролювати заповнення викладачами електронних журналів академічних груп.
 5. Виклики на навчально-екзаменаційну сесію не видаватимуться, тому що це не передбачено дистанційною формою навчання.

1 курс   2020-2021 н.р. 

Дисципліна

 

Кафедра

 Електронна адреса

Історія України та української культури

філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua

 

Іноземна мова

Латинська мова

іноземних мов

inmov@vnmu.edu.ua

 

Вища математика та статистика

медичної  фізики

physics@vnmu.edu.ua

 

Загальна та неорганічна хімія

Біоактивність неорганічних сполук

Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень

фармацевтичної хімії

pharmchem@vnmu.edu.ua

 

Анатомія та фізіологія людини

 

анатомії людини

нормальної фізіології

anatomy@vnmu.edu.ua

physiology@vnmu.edu.ua

 

Фармацевтична ботаніка

Біологія з основами генетики

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі оголошення, вся необхідна інформація для студентів заочної форми навчання розміщується на сайті університету, на сайті факультету → студенту заочної форми навчання та на сайтах відповідних кафедр.

Деканат

До уваги здобувачів вищої освіти V курсу (5,5 р.н.)!

 

  Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії.

 

5 курс C пот. 5,5 р.н. 2020-2021 н. р. 10 семестр

Дисципліна

Кафедра

Електронна адреса

- Фармацевтична хімія;

- Фармакогнозія;

- Стандартизація лікарських засобів

фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

- Технологія ліків: промислова технологія;

- Організація та економіка фармації;

- Клітинна біологія;

- Фармацевтична біотехнологія;

- Виробнича практика з АТЛ

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

 

- Фармацевтичний менеджмент та маркетинг;

- Фармакоекономіка;

- Соціальна фармація

 

соціальної медицини та організації охорони здоров'я

socmed@vnmu.edu.ua

 

 

- Клінічна фармація та фармацевтична опіка;

- Біофармація

 

 

клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Правознавство               

судової медицини з основами права

forensic@vnmu.edu.ua

 

- Логіка. Формальна логіка;

- Соціологія та медична соціологія

 

філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua

- Українська мова (за проф.спрямуванням)

українознавства

 

ukraine@vnmu.edu.ua

- Іноземна мова (курс за вибором)

іноземних мов

 

inmov@vnmu.edu.ua

 

- Комп’ютерне моделювання у фармації

 

медичної фізики

рhysics@vnmu.edu.ua

- Цивільний захист

медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

 

Деканат

До уваги здобувачів вищої освіти ІV курсу (потоки А та С)!  

Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах адаптивного карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19,

старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії:

  4 курс А  потік 8 семестр 4,5 р. н. 2020-2021 н. р.

 

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

- Фармацевтична хімія

- Токсикологічна та судова хімія

- Ресурсознавство лікарських рослин

- Фармакогнозія

- Навчальна практика з ФГН

- Виробнича практика з фармацевтичної хімії

- Розробка лікарських засобів

Фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії

- Фармацевтична біотехнологія

- Технологія ліків: промислова технологія

- Сучасні проблеми молекулярної біології

- Навчальна практика з технології ліків

- Пропедевтична практика з АТЛ

- Ознайомча практика з ОЕФ

- Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки

- Виробнича практика з АТЛ

- Виробнича практика з ОЕФ

 

Фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

- Фармакоекономіка

- Виробнича практика з ФММ

Соціальної медицини та організації охорони здоров'я

socmed@vnmu.edu.ua

 

- Лікарська токсикологія

- Клінічна фармація та фармацевтична опіка

Клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Безпека життєдіяльності

Медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

- Комп’ютерне моделювання у фармації 

Медичної фізики

рhysics@vnmu.edu.ua

- Основи біоетики та біобезпеки

 

Загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

- Правознавство               

Судової медицини з основами права

forensic@vnmu.edu.ua

- Логіка. Формальна логіка;

- Соціологія та медична соціологія

 

Філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua

- Клінічна мікробіологія та імунологія

Мікробіології, вірусології та   імунології

microbiology@vnmu.edu.ua

 

- Українська мова (за проф. спрямуванням)

Українознавства

 

ukraine@vnmu.edu.ua

- Іноземна мова

Іноземних мов

 

inmov@vnmu.edu.ua

 

4 курс С потік  8 семестр 5,5 р. н. 2020-2021 н. р.

 

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

- Фармацевтична хімія

- Токсикологічна та судова хімія

- Фармакогнозія

Фармацевтичної хімії

рharmchem@vnmu.edu.ua

- Фармацевтична біотехнологія

- Технологія ліків: аптечна технологія

- Фармацевтичне та медичне товарознавство

- Сучасні проблеми молекулярної біології

- Навчальна практика з технології ліків

- Пропедевтична практика з АТЛ

- Ознайомча практика з ОЕФ

- Навчальна практика з фармацевтичної  ботаніки

Фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

- Лікарська токсикологія

Клінічної фармації та клінічної фармакології

clinpharm@vnmu.edu.ua

- Безпека життєдіяльності

Медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

- Патологічна фізіологія

 

Патологічної фізіології

pathophysiology@vnmu.edu.ua

- Українська мова (за проф. спрямуванням)

Українознавства

 

ukraine@vnmu.edu.ua

- Іноземна мова

Іноземних мов

 

inmov@vnmu.edu.ua

 

Деканат

                                  До уваги здобувачів вищої освіти ІІІ курсу!

 

 Оскільки навчальний процес відбуватиметься за дистанційною формою навчання в умовах карантину, у зв’язку з поширенням Соvid-19, старостам груп необхідно звернутись до відповідних кафедр (перерахованих нижче) щодо організації навчально-екзаменаційної сесії.                    

 

3 курс   2020-2021 н.р.

Дисципліна

 

Кафедра

Електронна адреса

Економічна теорія

Етика та деонтологія

Логіка. Формальна логіка

Соціологія та медична соціологія

 

філософії та суспільних наук

philosophy@vnmu.edu.ua

 

Фізична та колоїдна хімія

Фармацевтична хімія

Фармакогнозія

Сучасна аналітична лабораторна практика

Фізико-хімічний склад у створенні ліків

Теоретичні основи синтезу

Нутріциологія та броматологія

 

фармацевтичної хімії

pharmchem@vnmu.edu.ua

 

Біологічна хімія

 

біохімії та загальної хімії

biochem@vnmu.edu.ua

 

Мікробіологія з основами імунології

мікробіології, вірусології та імунології

microbiology@vnmu.udu.ua

 

Інформаційні технології у фармації

Комп’ютерне моделювання у фармації

медичної  фізики

physics@vnmu.edu.ua

 

Екстремальна медицина

Цивільний захист

 

медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

emergency@vnmu.edu.ua

 

Патологічна фізіологія

 

патологічної фізіології

pathophysiology@vnmu.edu.ua

 

Фармакологія

Підготовка фармацевтичного представника

Організація та економіка фармації

Технологія ліків: аптечна технологія

Клітинна біологія

Сучасні проблеми молекулярної біології

Побічна дія ліків

Парфюмерно-косметичні засоби

Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки

Ознайомча практика з ОЕФ

 

фармації

pharmacy@vnmu.edu.ua

 

Гігієна у фармації та екологія

Основи біоетики та біобезпеки

 

загальної гігієни та екології

hygiene@vnmu.edu.ua

 

Українська мова (за проф. спрямуванням)

українознавства

ukraine@vnmu.edu.ua

 

Англійська мова у фармації

 

Іноземних мов

inmov@vnmu.edu.ua

 

   Деканат

Наказ

Вибіркові дисципліни студенту