Загальна інформація

Фармацевтичний факультет готує фахівців за спеціальностями: “фармація” (денна і заочна форма навчання) та “клінічна фармація” (денна форма навчання). Зараз на факультеті навчається 300 студентів денної форми навчання, в тому числі з країн близького та далекого зарубіжжя, та 1300 студентів заочної форми навчання. Іноземні студенти навчаються російською та англійською мовами. Після закінчення п’ятирічного терміну навчання випускникам присвоюється кваліфікація “провізор” або “клінічний провізор” з подальшою післядипломною підготовкою у вигляді однорічної інтернатури.

На факультеті працюють понад 100 викладачів, які є висококваліфікованими фахівцями. Навчально-методична, наукова і виховна робота сконцентрована на трьох профільних кафедрах:

  • Фармації (завідувач доц. Кривов'яз О.В.)
  • Клінічної фармації (завідувач проф. Яковлєва О.О.)
  • Фармацевтичної хімії (завідувач доц. Ющенко Т.І.)

Організація навчального процесу та матеріальна база факультету відповідають світовим стандартам: обладнані учбові кімнати і лабораторії для проведення практичних занять, комп’ютерні класи та лекційні аудиторії.

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах, які відбуваються в нашому університеті та інших ВНЗ Украіни. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

Оголошення

Іcторія факультету

В 1921 році у м. Вінниці був організований фармацевтичний інститут, який проіснував до 1934р., коли його було переіменовано у медичний.

З 2000 року у ВНМУ був відновлений фармацевтичний напрямок підготовки кадрів і створений фармацевтичний факультет. Ліцензійний обсяг прийому в рік відкриття факультету становив 15 студентів за державним замовленням і 85 студентів - на контрактних умовах за спеціальністю «фармація».

У 2002 році отримано ліцензію на підготовку в складі фармацевтичного факультету фахівців за спеціальністю «клінічна фармація» з ліцензованим обсягом 50 чоловік, в тому числі 5 спеціалістів за державним замовленням.

З 2003 року проводиться щорічний набір 350 студентів на заочну форму навчання зі спеціальності «фармація» з терміном навчання – 4,5 роки та 5,5 років.

У 2009 році відкрито післядипломну підготовку фахівців за спеціальністю «Фармація».

У 2013 році на факультеті післядипломної освіти на базі кафедри фармації створено курси спеціалізації за фахом «Провізор-організатор», передатестаційні та тематичні цикли підвищення кваліфікації провізорів зі спеціальностей «Загальна фармація» та «Організація і управління фармацією».

 Фармацевтичний факультет є одним із наймолодших підрозділів Вінницького національного медичного університету. Розміщений факультет на 5 та 6 поверхах нового, хімічного корпусу. З моменту оранізації фармацевтичного факультету його очолює доцент Бобрук Володимир Петрович. Заступником з організації заочної форми навчання до червня 2014 р. була доцент Михайлова Інна Василівна. 3 вересня 2014 р. на цю посаду призначена старший викладач кафедри фармацевтичної хімії Діденко Наталя Олександрівна. Заступником декана з денної форми навчання у період з 2002 по 2012 рік була доцент Болоховська Тетяна Олександрівна. З 2012 по 2015 рік на цій посаді працювала доцент Кривов’яз Олена Вікторівна. З 2015 року на цю посаду призначена доцент, к.фарм.н. Дученко Марина Анатоліївна.

Перший випуск факультету відбувся у 2005 році. Державна комісія під керівництвом проф. Коритнюк Раїси Сергіївни високо оцінила якість підготовки 52 молодих спеціалістів – десять з них одержали дипломи з відзнакою.

 

Керівництво факультету

ДЕКАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Бобрук Володимир Петрович

доцент, к.мед.н.

Бобрук Володимир Петрович

 

З моменту створення факультету (2000 р.) і по теперішній час його очолює кандидат медичних наук, доцент Бобрук Володимир Петрович. У 1985 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова і здобув кваліфікацію лікаря. З 1985 по 1986 рр. працював викладачем на кафедрі судово-медичної експертизи, з 1986 по 2002 рр. Ассистентом (доцентом) кафедри фармакології. В 2002 році призначений на посаду завідувача кафедри фармації, на якій працював до 2013 року.

 Наукова діяльність

В 1989 році успішно захистив дисертацію на тему "Экспериментальное обоснование применения ненаркотического анальгетика бензофурокаина для лечения ожоговой болезни" на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук, в 1993 році йому присвоєно звання доцента, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України. Являється автором більш як 150 наукових праць.

 

Тел. +38(0432) 66-17-32
e-mail: vbobruk2016@gmail.com

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (денна форма навчання)

Дученко Марина Анатоліївна

доцент, к.фарм.н.

 Дученко Марина Анатоліївна

У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор. З 2007р. по 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії, з 26.02.2015р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2014 по 2015 рік виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З березня 2015 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

  Наукова діяльність

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: " Вивчення біологічно активних речовин Gleditsia triacanthos та отримання субстанцій на їх основі ", спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук. Продовжує наукові дослідження в галузі вивчення лікарських рослин флори України. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів. 

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (заочна форма навчання)

Діденко Наталя Олександрівна 

доцент, к.хім.н.

 Діденко Наталя Олександрівна

У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Хімія і біологія». З 1 вересня 2004 р. була зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, з 2006 р. – асистента кафедри, з 2011 р. – старшого викладача, з 26.06.2018 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2009 р. по 2013 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З вересня 2014 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2017 році в Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на тему: «Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук. Продовжує наукові дослідження, приймає участь в науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів на корисну модель України, монографію.

Канцелярія фармацевтичного факультету

 

1. Гуменюк Любов Володимирівна - інспектор денної форми навчання I – V курсів,

тел. (0432) 66-20-43

2. Василик Ольга Василівна - інспектор заочної форми навчання I – III курсів,

тел. (0432) 66-20-43

3. Дідусенко Тетяна Вікторівна - інспектор заочної форми навчання IV – VI курсів,

тел. (0432) 66-20-43

 

 

Комп'ютерний центр фармацевтичного факультету

 

1. Шевчук Катерина Павлівна - інспектор, тел. (0432) 66-20-43

2. Богацька Ірина Вікторівна – оператор ЕОМ експлуатаційно - технічного відділу,

тел. (0432) 66-20-43

Студенту денної форми навчання

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ!

19.06.2018

22.06.2018 р. о 800 в аудиторії № Ф5 відбудеться складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Фармація»

студентами ІІІ курсу денної форми навчання, спеціальності «Фармація».

Допуск студентів до складання іспиту проводиться на підставі паспорта.

За додатковою інформацією звертайтесь в деканат за тел. 66-20-43

Деканат

Результати ХХІІ Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «Фармація»

03.04.2018

З 27 по 29 березня 2018 року на базі Національного фармацевтичного університету у місті Харків відбувся другий тур ХХІІ Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Фармація".

В Олімпіаді взяли участь 23 найкращих студента четвертого курсу з 12 вищих навчальних закладів України фармацевтичного спрямування.

Наш університет представляли студенти IV курсу фармацевтичного факультету: Головатюк Артем Сергійович та Марцевич Яна Сергіївна.

Вони показали гарні результати та зайняли IV місце у командному заліку серед 12 університетів та здобули чотири призових дипломи з різних дисциплін.

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ I - V КУРСІВ !!!

28.08.2017

Відповідно до графіка навчального процесу на 2017-2018 н.р., осінній  семестр розпочнеться 04.09.2017 о 08.45. Заняття проводитимуться за розкладом понеділка першого тижня.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Деканат.

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ I КУРСУ CПЕЦІАЛЬНОСТІ "ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ" !!!

21.08.2017

Список студентів 1 курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання спеціальність «фармація, промислова фармація»

І семестр 2017 – 2018 н. р.

51 група (англ.)

1. Болюх Аміна Петрівна

2. Габінська Вікторія Вікторівна

3. Лещенко Марина Володимирівна – ст.

4. Лука Микола Петрович

5. Міськов Ярослав Володимирович

6. Сурикова Аліна Сергіївна

7. Федчук Катерина Миколаївна

8. Ель Боудалі Хамза

9. Кочірі Закарія

10. Зорган Аднан Мохамад

11. Ель Мезіані Білал

 

52 група (англ.)

1. Бурчак Людмила Вікторівна

2. Гарбуз Наталія Анатоліївна

3. Крохмалюк Віталій Вікторович

4. Медвідь Вадим Васильович

5. Мельник Аліна Андріївна – ст.

6. Нища Ірина Русланівна

7. Слободенюк Мар’яна Іванівна

8. Шкрабак Анастасія Анатоліївна

9. Аль Чейх Ель Алауі Мустафа

10. Бенлеббар Ріад

11. Шраібі Аділ

 

53 група (англ.)

1. Боглачова Єлизавета Вадимівна

2. Бучок Наталія Сергіївна

3. Гринєвич Уляна Вікторівна

4. Дерев’янченко Карина Сергіївна

5. Довбенко Олександра Вячеславівна

6. Єрентюк Євгеній Віталійович

7. Кохан Аліна Валеріївна – ст.

8. Левчук Вероніка Олександрівна

9. Медик Оксана Вікторівна

10. Сорочинська Ганна Вадимівна

11. Тульєва Віта Володимирівна

 

 54 група (англ., нім.)

1. Андрусенко Інна Олександрівна (нім.)

2. Борщенко Анастасія Олександрівна

3. Буковський Євгеній Ігорович

4. Гриб Яна Анатоліївна – ст.

5. Звірик Катерина Русланівна (нім.)

6. Картава Єлизавета Андріївна

7. Крива Анастасія Олександрівна

8. Мельніченко Юлія Олегівна (нім.)

9. Мостова Крістіна Артемівна

10. Паєвська Лілія Анатоліївна (нім.)

11. Романюк Катерина Михайлівна (нім.)

 

Деканат

До уваги студентів III курсу cпеціальностей "фармація" та "клінічна фармація"!

20.07.2017

Перескладання ЛІІ Крок 1. Фармація (для спеціальностей «фармація» та «клінічна фармація») відбудеться 22 серпня 2017 року о 0900. До написання ліцензійного іспиту допускаються студенти лише при наявності паспорта.

Студенту заочної форми навчання

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ!

22.06.2018 р. о 800 в аудиторіях №7 та №8 відбудеться складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Фармація»

студентами ІІІ курсу (А та Б потоки) та IV курсу (С потік) заочної форми навчання, спеціальності «Фармація».

Списки студентів та розподіл по аудиторіях знаходяться на дошці оголошень фармацевтичного факультету (6 поверх), при собі обов’язково мати паспорт.

За додатковою інформацією звертайтесь в деканат за тел. 66-20-43

Деканат

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ (А потік)!

Перескладання іспиту з дисципліни «Біологічна хімія» відбудеться 03.04.2018 р. о 9.00 год. та 17.04.2018 р. о 9.00 год.

Перескладання іспиту з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» відбудеться 05.04.2018 ро 11.00 год. та 10.04.2018 р.

о 13.00 год.

Перескладання іспиту з дисципліни «Патологічна фізіологія» відбудеться 18.04.2018 р. о 9.00 год. 

За додатковою інформацією звертайтесь в деканат за тел. 66-20-43

Деканат

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ!

12.03.2018 р. відбудеться тренування написання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Фармація»

студентами ІІІ курсу (термін навчання 4,5 роки, Б потік) заочної форми навчання, спеціальність «Фармація».

За додатковою інформацією звертайтесь в деканат за тел. 66-20-43

Деканат

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ V КУРСУ (потік Д)

Згідно розпорядження ректора університету нижче перераховані практики винесені на самостійне опрацювання з послідуючим складанням підсумкового контролю - «залік»:

 1. Виробнича практика з АТЛ

 2. Виробнича практика ММФ

 3. Виробнича практика з ОЕФ

4. Виробнича практика з фармацевтичної хімії

5. Навчальна практика з фармакогнозії

Старостам груп (або студентам) необхідно звернутися до відповідальних за дисципліни щодо отримання завдань та оформлення щоденників проходження практик.

Деканат


ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ!

15.02.2018 р. відбудеться тренування написання ліцензійного інтегрованого іспиту

«Крок 1. Фармація»студентами IV курсу (термін навчання 5,5 роки, С потік)

заочної форми навчання, спеціальність «Фармація».

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ!

Проведення оглядових лекцій та Державних випускних іспитів для студентів 5 курсу (А та Б потоки)

та 6 курсу (Б та С потоки)фармацевтичного факультету заочної форми навчання спеціальності «Фармація»

розпочнеться з 17 лютого 2018 року.

 

 Деканат

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ!

Список студентів 1 курсу

фармацевтичного факультету

заочної форми навчання на І семестр 2017 – 2018 н.р.

 

ПОТІК А

 

171-а (4,5, англ.)

1. Альянова Анжела Миколаївна

2. Бледнюк Анна Сергіївна

3. Вітюк Анатолій Васильович

4. Герасименко Дарія Юріївна

5. Гуль  Яна Володимирівна

6. Дробязко Оксана Сергіївна-  ст.

 7. Кіпер Тетяна Василівна

8. Корева Катерина Юріївна

9. Кузьма Вячеслав Алімович – ст. пот.

 10. Меденко Юлія Олегівна

11. Миргородська Анна Миколаївна

12. Понька Юлія Володимирівна

13. Рудакова Вікторія Ігорівна

14. Сич Тетяна Петрівна

15. Страпак Тетяна Сергіївна

16. Федорчук Ярослав Ігорович

 

171-б (4.5 англ.)

1. Арнатовська Юлія Валеріївна

2. Бондар Олена Миколаївна

3. Войтенко Валентина Миколаївна

4. Голов’янко Юрій Станіславович

5. Гундяк Владислав Русланович

6. Загородня Юлія Олександрівна

7. Кучерява Ірина Анатоліївна- ст.

 8. Корольчук Лілія Михайлівна

9. Кулик Олексій Сергійович

10.  Мельник Тетяна Іванівна

11.  Мончук Аліна Володимирівна

12.  Присяжнюк Олена Олександрівна

13.  Рудь Лілія Олександрівна

14.  Скобельська Ірина Станіславівна

15.  Тастибаєва Яся Абзалівна

16.  Фурса Маріна Володимирівна

17.  Шуляк Світлана Олександрівна

 

172-а (4,5, англ.)

1. Басистюк Олег Юрійович

2. Бородата Наталія Олександрівна

3. Волошина Марина Олегівна

4. Гейло Дар’я Олегівна

5. Гороф’янюк Костянтин Олександрович

6. Задніпренко Дарія Анатоліївна

7. Крутоусова Аріна Артурівна- ст.

 8. Кривогуб Леся Петрівна

9. Кусяка Марія Валеріївна

10. Мельник  Яна Ігорівна

11. Моспанко Анастасія Сергіївна

12. Пропадиста Ольга Володимирівна

13. Свентозельська Анна Юріївна

14. Слупко Олена Олексіївна

15. Фаєр Руслана Олегівна

16. Цмокалюк Катерина Василівна

17. Яковенко Ірина Миколаївна

 

172-б (4,5, англ.) 

1. Бесідовська Юлія Сергіївна

2. Бородкіна Поліна Вікторівна

3. Гайдіна Юлія Юріївна

4. Грабівський Ярослав Олександрович

5. Денисенко Анастасія Юріївна

6. Кальніченко Ірина Володимирівна

7. Ковальчук Карина Віталіївна

8. Коваль Анастасія Віталіївна

9. Кучер Світлана Олександрівна

10. Миклащук Наталія Петрівна

11. Нечипорук Денис Андрійович

12. Романишин Олексій Іванович

13. Севастьяновва Інна Миколаївна- ст.

14. Стефанишин Оксана Олексіївна

15. Федоренко Віра Володимирівна

16. Чернявська Марія Леонідівна

17. Штойко Вікторія Олександрівна

 

173-а (4,5, англ.)

1. Беспалько Інна Володимирівна

2. Бугаєнко Вікторія Віталіївна

3. Гудована Марина Миколаївна

4. Гусонька Юлія Андріївна

5. Доманська Дарина

6. Кисельов Владислав Євгенович – ст.

 7. Клюцук  Марина Олександрівна

8. Колодич Назар Петрович

9. Куделя Олександр Олександрович

10. Миколайчук Ірина Володимирівна

11. Омельченко Валерія Сергіївна

12.  Россоха Оксана Олександрівна

13. Сергієнко Катерина Володимирівна

14. Стогній Альона Олександрівна

15. Федорчук Ольга Дмитрівна

16. Чорнобай Яна Геннадіївна

 

173-б (4,5, англ. нім., франц.)

1. Біленко Світлана Сергіївна (англ.)

2. Буравська Вероніка Василівна (англ.)

3. Віхніч Ольга Василівна (нім.)

4. Віцюк Марія Михайлівна ( нім.)

5. Гонтарук Анастасія Володимирівна(нім.)

6. Дембіцький Ростислав Васильович(нім.)

7. Івасишина Аліна Ігорівна (нім.)

8. Івчук Тетяна Василівна (франц.)

9. Кушнір Леся Анатоліївна(англ.)

10.  Менделюк Дарина Вадимівна(нім.)

11. Пахнюк Лариса Анатоліївна(нім.)

12. Пащук Катерина Віталіївна(нім.)- ст.

13. Рожко Інна Петрівна (нім.)

14. Ткаченко Валерія Володимирівна (англ.)

15. Цапар  Альона Олександрівна (нім.)

16. Яковлева Вероніка Олегівна (англ.)

17. Янчак Ірина Вікторівна (нім.)

 

170-а (5,5, англ.)

1. Аврамчук Наталія Олегівна

2. Великоцький Тарас Миколайович

3. Гальченко Валерія Олександрівна

4. Грузицька Юлія Миколаївна – ст.

 5. Дубина Карина Вікторівна

6. Засаднюк Андріан Андрійович

7. Ковцун Олександр Миколайович

8. Корсун Яна Сергіївна

9. Кревська Катерина Вікторівна

10. Лук Дар’я Геннадіївна

11. Моренко Катерина Миколаївна

12. Норченко Валерія Ігорівна

13. Сінькова Яна Ігорівна

14. Суходоля Юлія Олегівна

15. Фальчук Марина Павлівна

16. Шамолюк Марія Олександрівна

 

170-б (5,5, англ.,нім.)

1. Бондар Вікторія Миколаївна (англ.)

2. Верзун Анна Сергіївна (англ.)

3. Гончарова Аліна Вадимівна (англ.)

4. Дацюк Юлія Володимирівна (англ.)

5. Заболотна Юлія Миколаївна(англ.)

6. Івлєва Марія Олегівна (англ.)

7. Кондратенко Юлія Віталіївна(англ.)

8. Кравченко Руслана Борисівна(нім.)

9. Куліцька Аліна Андріївна(англ.)

10. Лук’янчук Ілона Андріївна (англ.)

11. Новіцька Олена Олегівна (англ.)

12. Пугач Олександр Іванович (англ.)-ст.

 13. Стародуб Юлія Василівна (нім.)

14. Тимченко Інна Ігорівна (англ.)

15. Хоменко Вікторія Миколаївна(англ.)

 

Староста потоку А – Кузьма Вячеслав Алімович - 171 а гр


Декан факультету                                             доц. В.П.Бобрук 

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ!

Перескладання іспиту з дисципліни «Патологічна фізіологія» відбудеться 30.08.2017 р. о 10.00 год 

За додатковою інформацією звертайтесь в деканат за тел. 66-20-43

Деканат

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ!

Настановча сесія для студентів 1 курсу

буде проводитись 07 - 08 жовтня 2017 р.

Початок занять о 8.45

При собі мати халат, шапочку, змінне взуття, зошити, ручки.

За додатковою інформацією звертатись в деканат за тел. 66-20-43

 Деканат

 

РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК (заочна форма навчання)

Дисципліни

07.10.2017 р.

08.10.2017 р.

1

2

3

1

2

Вища математика і статистика

 

 

 

7 ауд.-

А потік

7 ауд.-

А потік

Загальна та неорганічна хімія

7 ауд.-

А потік

 

 

 

 

Біологія з основами генетики

 

7 ауд.-

А потік

 

 

 

Фармацевтична ботаніка

 

 

7 ауд.-

А потік

 

 

 

Деканат