Загальна інформація

Фармацевтичний факультет готує фахівців за спеціальностями: “фармація” (денна і заочна форма навчання) та “клінічна фармація” (денна форма навчання). Зараз на факультеті навчається 300 студентів денної форми навчання, в тому числі з країн близького та далекого зарубіжжя, та 1300 студентів заочної форми навчання. Іноземні студенти навчаються російською та англійською мовами. Після закінчення п’ятирічного терміну навчання випускникам присвоюється кваліфікація “провізор” або “клінічний провізор” з подальшою післядипломною підготовкою у вигляді однорічної інтернатури.

На факультеті працюють понад 100 викладачів, які є висококваліфікованими фахівцями. Навчально-методична, наукова і виховна робота сконцентрована на трьох профільних кафедрах:

 • Фармації (завідувач доц. Кривов'яз О.В.)
 • Клінічної фармації (завідувач проф. Яковлєва О.О.)
 • Фармацевтичної хімії (завідувач доц. Ющенко Т.І.)

Організація навчального процесу та матеріальна база факультету відповідають світовим стандартам: обладнані учбові кімнати і лабораторії для проведення практичних занять, комп’ютерні класи та лекційні аудиторії.

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах, які відбуваються в нашому університеті та інших ВНЗ Украіни. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

Оголошення

Іcторія факультету

В 1921 році у м. Вінниці був організований фармацевтичний інститут, який проіснував до 1934р., коли його було переіменовано у медичний.

З 2000 року у ВНМУ був відновлений фармацевтичний напрямок підготовки кадрів і створений фармацевтичний факультет. Ліцензійний обсяг прийому в рік відкриття факультету становив 15 студентів за державним замовленням і 85 студентів - на контрактних умовах за спеціальністю «фармація».

У 2002 році отримано ліцензію на підготовку в складі фармацевтичного факультету фахівців за спеціальністю «клінічна фармація» з ліцензованим обсягом 50 чоловік, в тому числі 5 спеціалістів за державним замовленням.

З 2003 року проводиться щорічний набір 350 студентів на заочну форму навчання зі спеціальності «фармація» з терміном навчання – 4,5 роки та 5,5 років.

У 2009 році відкрито післядипломну підготовку фахівців за спеціальністю «Фармація».

У 2013 році на факультеті післядипломної освіти на базі кафедри фармації створено курси спеціалізації за фахом «Провізор-організатор», передатестаційні та тематичні цикли підвищення кваліфікації провізорів зі спеціальностей «Загальна фармація» та «Організація і управління фармацією».

 Фармацевтичний факультет є одним із наймолодших підрозділів Вінницького національного медичного університету. Розміщений факультет на 5 та 6 поверхах нового, хімічного корпусу. З моменту оранізації фармацевтичного факультету його очолює доцент Бобрук Володимир Петрович. Заступником з організації заочної форми навчання до червня 2014 р. була доцент Михайлова Інна Василівна. 3 вересня 2014 р. на цю посаду призначена старший викладач кафедри фармацевтичної хімії Діденко Наталя Олександрівна. Заступником декана з денної форми навчання у період з 2002 по 2012 рік була доцент Болоховська Тетяна Олександрівна. З 2012 по 2015 рік на цій посаді працювала доцент Кривов’яз Олена Вікторівна. З 2015 року на цю посаду призначена доцент, к.фарм.н. Дученко Марина Анатоліївна.

Перший випуск факультету відбувся у 2005 році. Державна комісія під керівництвом проф. Коритнюк Раїси Сергіївни високо оцінила якість підготовки 52 молодих спеціалістів – десять з них одержали дипломи з відзнакою.

 

Керівництво факультету

ДЕКАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Бобрук Володимир Петрович

доцент, к.мед.н.

Бобрук Володимир Петрович

 

З моменту створення факультету (2000 р.) і по теперішній час його очолює кандидат медичних наук, доцент Бобрук Володимир Петрович. У 1985 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова і здобув кваліфікацію лікаря. З 1985 по 1986 рр. працював викладачем на кафедрі судово-медичної експертизи, з 1986 по 2002 рр. Ассистентом (доцентом) кафедри фармакології. В 2002 році призначений на посаду завідувача кафедри фармації, на якій працював до 2013 року.

 Наукова діяльність

В 1989 році успішно захистив дисертацію на тему "Экспериментальное обоснование применения ненаркотического анальгетика бензофурокаина для лечения ожоговой болезни" на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук, в 1993 році йому присвоєно звання доцента, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України. Являється автором більш як 150 наукових праць.

 

Тел. +38(0432) 66-17-32
e-mail: vbobruk2016@gmail.com

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (денна форма навчання)

Дученко Марина Анатоліївна

доцент, к.фарм.н.

 Дученко Марина Анатоліївна

У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор. З 2007р. по 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії, з 26.02.2015р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2014 по 2015 рік виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З березня 2015 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

  Наукова діяльність

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: " Вивчення біологічно активних речовин Gleditsia triacanthos та отримання субстанцій на їх основі ", спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук. Продовжує наукові дослідження в галузі вивчення лікарських рослин флори України. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів. 

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (заочна форма навчання)

Діденко Наталя Олександрівна 

доцент, к.хім.н.

 Діденко Наталя Олександрівна

У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Хімія і біологія». З 1 вересня 2004 р. була зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, з 2006 р. – асистента кафедри, з 2011 р. – старшого викладача, з 26.06.2018 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2009 р. по 2013 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З вересня 2014 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2017 році в Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на тему: «Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук. Продовжує наукові дослідження, приймає участь в науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів на корисну модель України, монографію.

Канцелярія фармацевтичного факультету

 

1. Гуменюк Любов Володимирівна - інспектор денної форми навчання I – V курсів,

тел. (0432) 66-20-43

2. Василик Ольга Василівна - інспектор заочної форми навчання I – III курсів,

тел. (0432) 66-20-43

3. Дідусенко Тетяна Вікторівна - інспектор заочної форми навчання IV – VI курсів,

тел. (0432) 66-20-43

 

 

Комп'ютерний центр фармацевтичного факультету

 

1. Шевчук Катерина Павлівна - інспектор, тел. (0432) 66-20-43

2. Богацька Ірина Вікторівна – оператор ЕОМ експлуатаційно - технічного відділу,

тел. (0432) 66-20-43

Студенту денної форми навчання

До уваги студентів І та ІІ курсів!

15.01.2020

До уваги студентів І та ІІ курсів!

 

        Студенти, які мають академічну заборгованість за зимовий семестр на канікули НЕ ВІД'ЇЖДЖАЮТЬ, а ліквідовують її згідно ЗАЯВИ.

У випадку наявності академічної заборгованості, студенти НЕ БУДУТЬ ДОПУЩЕНІ до занять весняного семестру (повторний курс навчання).

 

 

 

ДЕКАНАТ

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ!

15.01.2020

Провести оплату за навчання

до 1 лютого 2020 року

(згідно умов контракту).

Зверніть увагу на нові реквізити для оплати за навчання.

 

ДЕКАНАТ

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

27.11.2019

Шановні  студенти!

 

           Бухгалтерія університету повідомляє про зміну своїх платіжних реквізитів у зв’язку із запровадженням міжнародного номера банківського рахунку ІBAN відповідно до постанов НБУ «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку ІBAN в Україні» № 162 від 28.12.2018 р. з 01 січня 2020 року.

Про реквізити НОВОГО РАХУНКУ буде повідомлено на сайті університету.

 

 

                                                                                                                                     Адміністрація університету.

Список студентів 1 курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання спеціальність "фармація, промислова фармація" І семестр 2019-2020 н.р.

29.08.2019

                     50 група

 1. Дегтярук Варвара Вадимівна
 2. Загика Віолетта Вікторівна
 3. Качковська Катерина Максимівна
 4. Лазаренко Анастасія Валеріївна
 5. Мартинова Світлана Володимирівна
 6. Музичук Руслан Олександрович – ст.
 7. Німенко Дмитро Олегович
 8. Парасунько Ольга Вікторівна
 9. Пацанівська Вікторія Юріївна
 10.  Сорока Каріна Дмитрівна
 11. Трачук Дарина Анатоліївна
 12.  Чемерис Людмила Павлівна                    51 група

 1. Грицай Андрій Олександрович
 2. Гуреліч Марина Володимирівна
 3. Заєць Діана Ігорівна – ст.
 4. Іщенко Віта Олександрівна
 5. Крецул Анастасія Ігорівна
 6. Маркевич Анна Сергіївна
 7. Патлатюк Владислава Юріївна
 8. Порхун Анастасія Віталіївна
 9. Рудь Андрій Андрійович
 10. Стебло Дарія Вікторівна
 11. Яворська Наталія Михайлівна

                     52 група

 1. Базилевич Марина Віталіївна
 2. Безверха Вероніка Юріївна
 3. Дигас Діана В’ячеславівна
 4. Колесніченко Ольга Романівна
 5. Маринич Дар’я Сергіївна
 6. Мудрик Ольга Русланівна
 7. Озимий Іван Анатолійович
 8. Пламаділ Яна Валеріївна – ст.
 9. Склонна Ірина Василівна
 10. Слупська Крістіна Анатоліївна
 11. Томенчук Карина Олександрівна
 12. .Шень Тетяна Тарасівна                         53 група

 1. Береза Дарія Анатоліївна – ст.
 2. Гонтар Михайло Ігорович 
 3. Доманська Марина Анатоліївна 
 4. Іванович Наталія Андріївна 
 5. Ковтонюк Дем’ян Миколайович 
 6. Кучерявенко Каріна Віталіївна 
 7. Мамет Карина Олексіївна 
 8. Поворознюк Юлія Миколаївна 
 9. Поліщук Владислав Миколайович
 10.  Решовська Аміна Анатоліївна
 11. Сімчук Яна Віталіївна
 12. Яремчук Діана Миколаївна

 

                        54 група

 1. Больша Ліна Володимирівна
 2. Борисова Карина Павлівна
 3. Донець Богдана Миколаївна
 4. Кравець Валерія Русланівна
 5. Лесько Максим Тарасович
 6. Магдевич Аліна Анатоліївна
 7. Мельник Тетяна Миколаївна
 8. Паламарчук Людмила Василівна
 9. Сковлюк Аліна Михайлівна
 10. Тодоренко Людмила Сергіївна – ст.
 11. Шпраха Діана Василівна

               55 група

 1. Бородай Вікторія Василівна – ст.
 2. Головська Дар’я Борисівна
 3. Дегтяренко Віталіна Олександрівна
 4. Король Яна Юріївна
 5. Маліновська Анастасія Віталіївна
 6. Огороднік Діана Анатоліївна
 7. Патик Олена Олександрівна
 8. Салюк Олег Олександрович
 9. Стаднічук Наталія Вікторівна
 10. Тищук Марія Василівна
 11. Шмаль Анастасія Іванівна

 

 

 

УРОЧИСТА ПОСВЯТА У СТУДЕНТИ

22.08.2019

 

31 серпня  (субота) о 10:00 год.


На площі перед входом в морфологічний корпус відбудеться посвята зарахованих у студенти

ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Запрошуються викладачі, студенти, батьки студентів, представники медичної громадськості.

Збір першокурсників за заявленими спеціальностями - біля встановлених покажчиків.

 

Ректорат

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ І-V КУРСІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

22.08.2019

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ 1-6 КУРСІВ

УСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ


Початок занять 2 вересня - 8 год. 45хв.

Заняття проводитимуться за розкладом понеділка першого тижня.

 

 

Деканати

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ ЗАРАХОВАНИХ НА ПЕРШИЙ КУРС 2019-2020 н.р.

22.08.2019

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ ЗАРАХОВАНИХ НА ПЕРШИЙ КУРС

 

1. Зарахованим на перший курс студентам з числа іногородніх громадян, кому надані місця в гуртожитках (дивись окремий список) на 2019/2020 н.р. перед прибуттям на навчання необхідно:

-   знятись з реєстраційного обліку (виписатись), мати при собі паспорт з довідкою про зняття з реєстраційного обліку з місця проживання (з відтиском штампа «знятий з реєстрації» - якщо паспорт старого зразка); ксерокопію паспорта (перша та друга сторінки і сторінка з штампом «знятий з реєстрації»);

-   військовозобов'язаним — знятись з військового обліку, мати при собі військовий квиток або приписне посвідчення;

-   першокурсницям, які закінчили медичні училища (коледжі), мати військові квитки та їх ксерокопії;

-   першокурсникам з виробничим стажем - трудові книжки здати в студентський архів канцелярій деканатів;

-   мати ідентифікаційний код і його копію.

 

2. Тим першокурсникам в кого паспорт нового зразка (ID-картка) необхідно мати довідку про реєстрацію або зняття з місця проживання та копію паспорта.

 

З. Ті студенти, які не знялися з реєстраційного обліку — їх зняття з обліку та реєстрація буде здійснюватися одночасно паспортистом. При собі необхідно мати поштовий конверт з маркою по Україні.

 

4. 3араховані на перший курс іногородні студенти, які не поселятимуться в гуртожитках, а проживатимуть в м. Вінниці на найманих кутках і квартирах не знімаються з реєстрації перед виїздом на навчання, їх реєстрація (прописка) не буде проводитись.

 

5. Робоча форма студентів — медичний халат і шапочка (або косинка для студенток).

Першокурсникам необхідно мати: 2 медичних халати і 2 шапочки, спортивний костюм і спортивне взуття для занять на кафедрі фізвиховання (в спорткорпусі чи на стадіоні), 10-12 зошитів на 24 листки для конспектування лекцій і проведення практичних занять, альбом та набір кольорових фломастерів чи олівців для замальовування під час вивчення на кафедрі медичної біології життєвих циклів різних збудників захворювань.

 

6. Комплекти підручників першокурсникам бібліотекою (розташованою в фармкорпусі) видаватимуться за складеним графіком 30 серпня 2019 р. після виробничих зборів. Необхідно мати сумку для книжок і ручку для оформлення отриманих видань та документ, що посвідчує особу. Окремі першокурсники, які будуть залучені 30 серпня після закінчення виробничих зборів до організаційних заходів призначеної на 31 серпня посвяти в число студентів,отримають підручники окремо.

 

Деканати,

адміністрація студмістечка, бібліотека

Результати ХХIІІ Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «Фармація»

07.05.2019

З 24 по 26 квітня 2019 року на базі Національного фармацевтичного університету у місті Харків відбувся ІІ етап ХХІІІ Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Фармація".

Цьогоріч вищі навчальні заклади України фармацевтичного спрямування були представлені 23 учасниками, обраними з числа найкращих студентів.

Наш університет представляли студенти IV курсу фармацевтичного факультету: Підлипна Ірина та Яремчук Анастасія, на чолі з керівником делегації - ас. Шепетою Юлією Леонідівною.

За результатами Всеукраїнської олімпіади учасники нашої команди здобули диплом І ступеня з дисципліни «Фармацевтична хімія» (Підлипна Ірина) та диплом ІІ ступеня з дисципліни «Фармакогнозія» (Яремчук Анастасія).

Деканат фармацевтичного факультету вітає переможців і бажає подальших успіхів у професійній та науковій діяльності.

 

Диплом ІІ ступеня Яремчук А.О.

 

Диплом І ступеня Підлипна І.В.

 

 

 

Відкриття олімпіади  

 

Вручення диплому керівнику делегації

 

Вручення диплому Підлипній І.В.

 

Вручення диплому Яремчук А.О.

 

 

Фото учасників

Студенту заочної форми навчання

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ!

Проведення оглядових лекцій та Державних випускних іспитів для студентів 5 курсу (А та Б потоки)

та 6 курсу (С потік) фармацевтичного факультету, заочної форми навчання, спеціальності «Фармація»

розпочнеться з 8 лютого 2020 року.

 Деканат

-

Шановні студенти!

 

        Бухгалтерія університету повідомляє про зміну своїх платіжних реквізитів у зв’язку із запровадженням міжнародного номера банківського рахунку ІBAN відповідно до постанов НБУ «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку ІBAN в Україні» № 162 від 28.12.2018 р. з 01 січня 2020 року.

Про реквізити НОВОГО РАХУНКУ буде повідомлено на сайті університету.

                                                                 

                                                                                                                       Адміністрація університету.

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ!

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 2019-2020 навчальний рік.

Установча сесія для студентів 1 курсу

буде проводитись 05 - 06 жовтня 2019 р.

 

Початок занять о 8.45 год.

 

При собі мати халат, шапочку, змінне взуття, зошити, ручки.

Інформацію щодо розкладу занять та розподілу студенів по групах буде надано додатково.

 

За інформацією звертатися в деканат за тел. 55-39-50

 

Деканат