Загальна інформація

Фармацевтичний факультет готує фахівців за спеціальностями: “фармація” (денна і заочна форма навчання) та “клінічна фармація” (денна форма навчання). Зараз на факультеті навчається 300 студентів денної форми навчання, в тому числі з країн близького та далекого зарубіжжя, та 1300 студентів заочної форми навчання. Іноземні студенти навчаються російською та англійською мовами. Після закінчення п’ятирічного терміну навчання випускникам присвоюється кваліфікація “провізор” або “клінічний провізор” з подальшою післядипломною підготовкою у вигляді однорічної інтернатури.

На факультеті працюють понад 100 викладачів, які є висококваліфікованими фахівцями. Навчально-методична, наукова і виховна робота сконцентрована на трьох профільних кафедрах:

  • Фармації (завідувач доц. Кривов'яз О.В.)
  • Клінічної фармації (завідувач проф. Яковлєва О.О.)
  • Фармацевтичної хімії (завідувач доц. Ющенко Т.І.)

Організація навчального процесу та матеріальна база факультету відповідають світовим стандартам: обладнані учбові кімнати і лабораторії для проведення практичних занять, комп’ютерні класи та лекційні аудиторії.

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах, які відбуваються в нашому університеті та інших ВНЗ Украіни. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

Оголошення

Іcторія факультету

В 1921 році у м. Вінниці був організований фармацевтичний інститут, який проіснував до 1934р., коли його було переіменовано у медичний.

З 2000 року у ВНМУ був відновлений фармацевтичний напрямок підготовки кадрів і створений фармацевтичний факультет. Ліцензійний обсяг прийому в рік відкриття факультету становив 15 студентів за державним замовленням і 85 студентів - на контрактних умовах за спеціальністю «фармація».

У 2002 році отримано ліцензію на підготовку в складі фармацевтичного факультету фахівців за спеціальністю «клінічна фармація» з ліцензованим обсягом 50 чоловік, в тому числі 5 спеціалістів за державним замовленням.

З 2003 року проводиться щорічний набір 350 студентів на заочну форму навчання зі спеціальності «фармація» з терміном навчання – 4,5 роки та 5,5 років.

У 2009 році відкрито післядипломну підготовку фахівців за спеціальністю «Фармація».

У 2013 році на факультеті післядипломної освіти на базі кафедри фармації створено курси спеціалізації за фахом «Провізор-організатор», передатестаційні та тематичні цикли підвищення кваліфікації провізорів зі спеціальностей «Загальна фармація» та «Організація і управління фармацією».

 Фармацевтичний факультет є одним із наймолодших підрозділів Вінницького національного медичного університету. Розміщений факультет на 5 та 6 поверхах нового, хімічного корпусу. З моменту оранізації фармацевтичного факультету його очолює доцент Бобрук Володимир Петрович. Заступником з організації заочної форми навчання до червня 2014 р. була доцент Михайлова Інна Василівна. 3 вересня 2014 р. на цю посаду призначена старший викладач кафедри фармацевтичної хімії Діденко Наталя Олександрівна. Заступником декана з денної форми навчання у період з 2002 по 2012 рік була доцент Болоховська Тетяна Олександрівна. З 2012 по 2015 рік на цій посаді працювала доцент Кривов’яз Олена Вікторівна. З 2015 року на цю посаду призначена доцент, к.фарм.н. Дученко Марина Анатоліївна.

Перший випуск факультету відбувся у 2005 році. Державна комісія під керівництвом проф. Коритнюк Раїси Сергіївни високо оцінила якість підготовки 52 молодих спеціалістів – десять з них одержали дипломи з відзнакою.

 

Керівництво факультету

ДЕКАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Бобрук Володимир Петрович

доцент, к.мед.н.

Бобрук Володимир Петрович

 

З моменту створення факультету (2000 р.) і по теперішній час його очолює кандидат медичних наук, доцент Бобрук Володимир Петрович. У 1985 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова і здобув кваліфікацію лікаря. З 1985 по 1986 рр. працював викладачем на кафедрі судово-медичної експертизи, з 1986 по 2002 рр. Ассистентом (доцентом) кафедри фармакології. В 2002 році призначений на посаду завідувача кафедри фармації, на якій працював до 2013 року.

 Наукова діяльність

В 1989 році успішно захистив дисертацію на тему "Экспериментальное обоснование применения ненаркотического анальгетика бензофурокаина для лечения ожоговой болезни" на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук, в 1993 році йому присвоєно звання доцента, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України. Являється автором більш як 150 наукових праць.

 

Тел. +38(0432) 66-17-32
e-mail: vbobruk2016@gmail.com

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (денна форма навчання)

Дученко Марина Анатоліївна

доцент, к.фарм.н.

 Дученко Марина Анатоліївна

У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор. З 2007р. по 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії, з 26.02.2015р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2014 по 2015 рік виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З березня 2015 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

  Наукова діяльність

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: " Вивчення біологічно активних речовин Gleditsia triacanthos та отримання субстанцій на їх основі ", спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук. Продовжує наукові дослідження в галузі вивчення лікарських рослин флори України. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів. 

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (заочна форма навчання)

Діденко Наталя Олександрівна 

доцент, к.хім.н.

 Діденко Наталя Олександрівна

У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Хімія і біологія». З 1 вересня 2004 р. була зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, з 2006 р. – асистента кафедри, з 2011 р. – старшого викладача, з 26.06.2018 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2009 р. по 2013 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З вересня 2014 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2017 році в Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на тему: «Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук. Продовжує наукові дослідження, приймає участь в науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів на корисну модель України, монографію.

Канцелярія фармацевтичного факультету

 

1. Гуменюк Любов Володимирівна - інспектор денної форми навчання I – V курсів,

тел. (0432) 66-20-43

2. Василик Ольга Василівна - інспектор заочної форми навчання I – III курсів,

тел. (0432) 66-20-43

3. Дідусенко Тетяна Вікторівна - інспектор заочної форми навчання IV – VI курсів,

тел. (0432) 66-20-43

 

 

Комп'ютерний центр фармацевтичного факультету

 

1. Шевчук Катерина Павлівна - інспектор, тел. (0432) 66-20-43

2. Богацька Ірина Вікторівна – оператор ЕОМ експлуатаційно - технічного відділу,

тел. (0432) 66-20-43

Студенту денної форми навчання

Результати ХХІІ Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «Фармація»

03.04.2018

З 27 по 29 березня 2018 року на базі Національного фармацевтичного університету у місті Харків відбувся другий тур ХХІІ Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Фармація".

В Олімпіаді взяли участь 23 найкращих студента четвертого курсу з 12 вищих навчальних закладів України фармацевтичного спрямування.

Наш університет представляли студенти IV курсу фармацевтичного факультету: Головатюк Артем Сергійович та Марцевич Яна Сергіївна.

Вони показали гарні результати та зайняли IV місце у командному заліку серед 12 університетів та здобули чотири призових дипломи з різних дисциплін.

Студенту заочної форми навчання

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ!

Список студентів 1 курсу 

фармацевтичного факультету заочної форми навчання

на І семестр 2018 – 2019 н. р.

 

ПОТІК А

181-а (термін навчання 4,5)

1. Бабух Діана Олександрівна

2. Броницька Анастасія Романівна

3. Державець Олеся Петрівна

4. Канюка Мирослава Василівна

5. Кондратюк Євдокія Олегівна – ст.

6. Кушко Дар’я Михайлівна

7. Лінкевич Юрій Леонідович

8. Магльована Олеся Володимирівна

9. Мацюк Аліна Євгеніївна

10. Пневська Аліна Володимирівна

11. Ратнюк Аліна Іванівна

12. Семенюк Анастасія Сергіївна

13. Скрипник Юлія Андріївна

14. Слободянюк Олеся Віталіївна

15. Становська Ірина Олександрівна 

16. Топольник Діана Олексіївна

17. Шевчук Ірина Юріївна

 

181-б (термін навчання 4,5)

1. Бернацька Ірина Богданівна

2. Гиренко Діна Юріївна

3. Кирилюк Владислав Андрійович

4. Краківська Аліна Ігорівна

5. Логвинчук Тетяна Миколаївна

6. Манченко Аліна Миколаївна

7. Минчук Ольга Олександрівна

8. Нагуш  Олена Юріївна

9. Олінкевич Анастасія Андріївна

10. Паршивлюк Анна Олександрівна

11. Пелих Маргарита Володимирівна

12. Подолянчук Вікторія Олександрівна - ст.

13. Починок Ірина Анатоліївна

14. Степанова Юлія Андріївна

15. Тартачна Світлана Всеволодівна

16. Федак Анна Сергіївна

17. Шахрай Олена Олегівна

 

182-а (термін навчання 4,5)

1. Гаврилюк Вікторія Олександрівна

2. Доба Анна Олегівна

3. Івко Андрій Анатолійович

4. Костюк Аліна Сергіївна

5. Кушта Ірина Олександрівна

6. Ліпська  Альона Станіславівна - ст.

7. Мазур Юлія Анатоліївна

8. Машкевич Леся Вікторівна

9. Назаренко Ольга Михайлівна

10. Панасюк Єлизавета Вадимівна

11. Прокопенко Наталія Володимирівна

12. Ревта Тетяна Іванівна

13. Сінгалевич Тетяна Василівна

14. Трофименко Анастасія Олександрівна 

15. Цвігун Ілона Григорівна

16. Чорнобильська Катерина Андріївна

17. Щербань Анастасія Михайлівна 

 

182-б (термін навчання 4,5)

1. Бежнар Орися Станіславівна

2. Білоус Віталіна Володимирівна

3. Горішна Ірина Василівна

4. Каліновська Ірина Анатоліївна

5. Когут Наталія Анатоліївна

6. Кривчик Анна Андріївна

7. Лисенко Анастасія Володимирівна

8. Лозова Ольга Олегівна

9. Мартинова Тетяна Михайлівна

10. Муляр Наталія Сергіївна

11. Павловська Юлія Олегівна

12. Писаренко Вікторія Валеріївна

13. Приходько Ольга Іванівна

14. Роздоба Владислав Віталійович – ст.

15. Романова Діана Вікторівна

16. Тодоренко Ілона Михайлівна

17. Франчук Дарина Миколаївна

 

183-а (термін навчання 4,5)

1. Гемма Юлія Сергіївна

2. Заваденко Тетяна Василівна 

3. Кирилова Вікторія Василівна

4. Кочерга Вікторія Олександрівна

5. Лавренюк Оксана Сергіївна

6. Лісов Іван Вікторович

7. Майструк Яна Віталіївна

8. Мельник Людмила Володимирівна

9. Нігматзянова Ірина Леонідівна

10. Пахнюк Олеся Ярославівна

11. Положевець Любов Андріївна

12. Рогульська Наталія Миколаївна

13. Скірська Дар’я Олександрівна

14. Танцюра Ярослава Юріївна

15. Тягун Антоніна Дмитрівна

16. Христенко Оксана Вікторівна – ст.

17. Чорній Таісія Володимирівна

 

183-б (термін навчання 4,5)

1. Богатир Галина Василівна

2. Демченко Тетяна Ігорівна

3. Калінчук Руслана Іванівна

4. Касенюк Аліна Олегівна

5. Козік Оксана Степанівна

6. Кучугура Дарія Миколаївна

7. Литвинюк Анастасія  Василівна – ст.

8. Люлевич Любов Геннадіївна

9. Марусева Юлія Олегівна

10. Мусятовська Аліна Олександрівна

11. Павлюк Катерина Леонідівна

12. Пімонова Вікторія Володимирівна

13. Салогуб Віта Анатоліївна

14. Смий Ніна Анатоліївна

15. Тончило Марія Олександрівна

16. Хавкалюк Юлія Віталіївна

17. Шевчук Анжеліка Олександрівна

 

180-а (термін навчання 5,5)

1. Березюк Аліна Іллівна

2. Венглюк Олексій Вікторович

3. Деребчинська Марина Сергіївна

4. Калачова Вероніка Ігорівна

5. Керніцький Владислав Вадимович

6. Левчук Вікторія Вадимівна – ст.

7. Марчук Тетяна Ігорівна

8. Нікітченко Юлія Юріївна

9. Писаренко Артем Володимирович

10. Рашевська Анна Андріївна

11. Романюк Володимир Михайлович

12. Скорупа Вікторія Олександрівна

13. Філіповська Аліна Володимирівна

14. Цегельник  Маргарита Сергіївна

 

180-б (термін навчання 5,5)

1. Вознюк Андрій Сергійович

2. Дерев’янко Надія Сергіївна

3. Крюченко Яна Олександрівна

4. Лісовенко Катерина Іванівна

5. Меліцарик Олена Володимирівна – ст.

6. Мицавка Павло Юрійович

7. Пахомі Юлія Сергіївна

8. Попадіна Євгенія Сергіївна

9. Савенко Аміна Олександрівна

10. Тісовська Яна Олександрівна

11. Філоненко Крістіна Дмитрівна

12. Цибульський Валентин Олександрович

13. Черняк Олена Валеріївна

 

Декан факультету                                             доц. В. П. Бобрук

 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ!

Установча сесія для студентів 1 курсу

буде проводитись 06 - 07 жовтня 2018 р.

Початок занять о 8.45

При собі мати халат, шапочку, змінне взуття, зошити, ручки.

За додатковою інформацією звертатись в деканат за тел. 55-39-50

  Деканат

 

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ФАРМАЦІЯ" (заочна форма навчання) НА 2018-2019 н.р.

Курс

Установчі

сесії

(І півріччя)

Зимова

навчальна сесія

Зимова

екзамен. сесія

Літня

навчальна

сесія

Літня

екзамен. сесія

Державні

іспити

I 

(А потік)

06.10.18

07.10.18 

(2 дні)

09.01.19 

18.01.19 

(10 днів)

19.01.19 

21.01.19

(3 дні)

30.05.19 

07.06.19 

(9 днів)

08.06.19 

13.06.19 

(6 днів)

-

II

(А потік)

 

07.12.18

18.12.18

(12 днів)

19.12.18

21.12.18

(3 дні)

20.05.19

30.05.19

(11 днів)

31.05.19

03.06.19

(4 дні)

-

III 

(А потік)

 

08.11.18

23.11.18

(16 днів)

24.11.18

26.11.18

(3 дні)

28.03.19

12.04.19 

(16 днів)

13.04.19

17.04.19 

(5 днів)

-

III 

(Б і С потоки)

 

22.11.18

07.12.18

(16 днів)

08.12.18

10.12.18

(3 дні)

02.05.19

17.05.19 

(16 днів)

18.05.19

22.05.19 

(5 днів)

-

IV

 (А потік)

 

16.10.18

29.10.18

(14 днів)

30.10.18

31.10.18

(2 дні)

09.02.19

25.02.19 

(17 днів)

26.02.19

04.03.19 

(7 днів)

-

IV

і С потоки)

 

27.10.18

09.11.18

(14 днів)

10.11.18

11.11.18

(2 дні)

09.03.19

25.03.19

(17 днів)

26.03.19

01.04.19

(7 днів)

-

V

(А потік) 

 

08.09.18

18.09.18

(11 днів)

19.09.18

25.09.18

(7 днів)

-

-

-

V 

(С потік)

 

22.09.18

08.10.18

(17 днів)

09.10.18

11.10.18

(3 дні)

17.01.19

01.02.19

(16 днів)

02.02.19

05.02.19

(4 дні)

-

VІ

(С потік)

 

08.09.18

18.09.18

(11 днів)

19.09.18

25.09.18

(7 днів)

-

-

-

VI

(Д потік)

 

22.09.18

02.10.18

(11 днів)

03.10.18

09.10.18

(7 днів)

-

-

-

 

Деканат 

РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ А ПОТОКУ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК (заочна форма навчання)

Дисципліни

06.10.2018 р.

07.10.2018 р.

1

2

3

1

2

Вища математика і статистика
7 ауд.

А потік

7 ауд.

А потік

Загальна та неорганічна хімія7 ауд.

А потікБіологія з основами генетики


7 ауд.

А потік
Фармацевтична ботаніка

7 ауд.

А потік


 

 

 

 

Деканат