Загальна інформація

Фармацевтичний факультет готує фахівців за спеціальностями: “фармація” (денна і заочна форма навчання) та “клінічна фармація” (денна форма навчання). Зараз на факультеті навчається 300 студентів денної форми навчання, в тому числі з країн близького та далекого зарубіжжя, та 1300 студентів заочної форми навчання. Іноземні студенти навчаються російською та англійською мовами. Після закінчення п’ятирічного терміну навчання випускникам присвоюється кваліфікація “провізор” або “клінічний провізор” з подальшою післядипломною підготовкою у вигляді однорічної інтернатури.

На факультеті працюють понад 100 викладачів, які є висококваліфікованими фахівцями. Навчально-методична, наукова і виховна робота сконцентрована на трьох профільних кафедрах:

  • Фармації (завідувач доц. Кривов'яз О.В.)
  • Клінічної фармації (завідувач проф. Яковлєва О.О.)
  • Фармацевтичної хімії (завідувач доц. Ющенко Т.І.)

Організація навчального процесу та матеріальна база факультету відповідають світовим стандартам: обладнані учбові кімнати і лабораторії для проведення практичних занять, комп’ютерні класи та лекційні аудиторії.

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах, які відбуваються в нашому університеті та інших ВНЗ Украіни. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

Оголошення

Іcторія факультету

В 1921 році у м. Вінниці був організований фармацевтичний інститут, який проіснував до 1934р., коли його було переіменовано у медичний.

З 2000 року у ВНМУ був відновлений фармацевтичний напрямок підготовки кадрів і створений фармацевтичний факультет. Ліцензійний обсяг прийому в рік відкриття факультету становив 15 студентів за державним замовленням і 85 студентів - на контрактних умовах за спеціальністю «фармація».

У 2002 році отримано ліцензію на підготовку в складі фармацевтичного факультету фахівців за спеціальністю «клінічна фармація» з ліцензованим обсягом 50 чоловік, в тому числі 5 спеціалістів за державним замовленням.

З 2003 року проводиться щорічний набір 350 студентів на заочну форму навчання зі спеціальності «фармація» з терміном навчання – 4,5 роки та 5,5 років.

У 2009 році відкрито післядипломну підготовку фахівців за спеціальністю «Фармація».

У 2013 році на факультеті післядипломної освіти на базі кафедри фармації створено курси спеціалізації за фахом «Провізор-організатор», передатестаційні та тематичні цикли підвищення кваліфікації провізорів зі спеціальностей «Загальна фармація» та «Організація і управління фармацією».

 Фармацевтичний факультет є одним із наймолодших підрозділів Вінницького національного медичного університету. Розміщений факультет на 5 та 6 поверхах нового, хімічного корпусу. З моменту оранізації фармацевтичного факультету його очолює доцент Бобрук Володимир Петрович. Заступником з організації заочної форми навчання до червня 2014 р. була доцент Михайлова Інна Василівна. 3 вересня 2014 р. на цю посаду призначена старший викладач кафедри фармацевтичної хімії Діденко Наталя Олександрівна. Заступником декана з денної форми навчання у період з 2002 по 2012 рік була доцент Болоховська Тетяна Олександрівна. З 2012 по 2015 рік на цій посаді працювала доцент Кривов’яз Олена Вікторівна. З 2015 року на цю посаду призначена доцент, к.фарм.н. Дученко Марина Анатоліївна.

Перший випуск факультету відбувся у 2005 році. Державна комісія під керівництвом проф. Коритнюк Раїси Сергіївни високо оцінила якість підготовки 52 молодих спеціалістів – десять з них одержали дипломи з відзнакою.

 

Керівництво факультету

ДЕКАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Бобрук Володимир Петрович

доцент, к.мед.н.

Бобрук Володимир Петрович

 

З моменту створення факультету (2000 р.) і по теперішній час його очолює кандидат медичних наук, доцент Бобрук Володимир Петрович. У 1985 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова і здобув кваліфікацію лікаря. З 1985 по 1986 рр. працював викладачем на кафедрі судово-медичної експертизи, з 1986 по 2002 рр. Ассистентом (доцентом) кафедри фармакології. В 2002 році призначений на посаду завідувача кафедри фармації, на якій працював до 2013 року.

 Наукова діяльність

В 1989 році успішно захистив дисертацію на тему "Экспериментальное обоснование применения ненаркотического анальгетика бензофурокаина для лечения ожоговой болезни" на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук, в 1993 році йому присвоєно звання доцента, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України. Являється автором більш як 150 наукових праць.

 

Тел. +38(0432) 66-17-32
e-mail: vbobruk2016@gmail.com

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (денна форма навчання)

Дученко Марина Анатоліївна

доцент, к.фарм.н.

 Дученко Марина Анатоліївна

У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор. З 2007р. по 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії, з 26.02.2015р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2014 по 2015 рік виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З березня 2015 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

  Наукова діяльність

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: " Вивчення біологічно активних речовин Gleditsia triacanthos та отримання субстанцій на їх основі ", спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук. Продовжує наукові дослідження в галузі вивчення лікарських рослин флори України. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів. 

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (заочна форма навчання)

Діденко Наталя Олександрівна 

доцент, к.хім.н.

 Діденко Наталя Олександрівна

У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Хімія і біологія». З 1 вересня 2004 р. була зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, з 2006 р. – асистента кафедри, з 2011 р. – старшого викладача, з 26.06.2018 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2009 р. по 2013 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З вересня 2014 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2017 році в Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на тему: «Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук. Продовжує наукові дослідження, приймає участь в науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів на корисну модель України, монографію.

Канцелярія фармацевтичного факультету

 

1. Гуменюк Любов Володимирівна - інспектор денної форми навчання I – V курсів,

тел. (0432) 66-20-43

2. Василик Ольга Василівна - інспектор заочної форми навчання I – III курсів,

тел. (0432) 66-20-43

3. Дідусенко Тетяна Вікторівна - інспектор заочної форми навчання IV – VI курсів,

тел. (0432) 66-20-43

 

 

Комп'ютерний центр фармацевтичного факультету

 

1. Шевчук Катерина Павлівна - інспектор, тел. (0432) 66-20-43

2. Богацька Ірина Вікторівна – оператор ЕОМ експлуатаційно - технічного відділу,

тел. (0432) 66-20-43

Студенту денної форми навчання

До відома студентів фармацевтичного факультету

30.06.2020

Список студентів фармацевтичного факультету

 спеціальність «Фармація»,

рекомендованих для поселення в гуртожиток

на 2020-2021 н.р.

 

№п/п

ПІБ

Група

ІІ курс

1

Лазаренко Анастасія Валеріївна         

50

2

Парасунько Ольга Вікторівна

50

3

Сорока Каріна Дмитрівна

50

ІІІ курс

11

Берневега Катерина Русланівна

50

12

Ступак Вікторія Вікторівна

50

13

Лащенко Катерина Миколаївна

51

14

Мартинюк Марина Євгенівна

52

15

Бондар Юлія Олександрівна

53

16

Ковтун Богдан Борисович

53

17

Хом’яченко Юлія Олексіївна

53

18

Дацюк Анастасія Сергіївна

55

19

Бойко Анастасія Петрівна

56

20

Кумань Девід Леонідович

56

 

ІV курс

 

1

Лука Микола Петрович

51

2

Бурчак Людмила Вікторівна

52

3

Гарбуз Наталія Анатоліївна

52

4

Крохмалюк Віталій Вікторович

52

5

Нища Ірина Русланівна

52

6

Андрусенко Інна Олександрівна

54

 

                                 Vкурс

1

Бадіна Юлія Олегівна

51

2

Германюк Іванна Ігорівна

52

3

Гедз Ірина Дмитрівна

55

4

Чарторійська Анастасія Петрівна

55

 

 

 

Деканат      

Оголошення

01.06.2020

До уваги студентів факультету!

 

         Місця для поселення в гуртожиток на 2020-2021 н.р. будуть виділені студентам, які мають пільги (сироти, учасники художньої самодіяльності, спортсмени, старости, студенти у яких батьки учасники бойових дій та ін.).

         Всі питання пов’язані з поселенням в гуртожиток будуть розглядатись після 24. 08. 20 р.

 

                                                                                 ДЕКАНАТ

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ!

15.01.2020

Провести оплату за навчання

до 1 лютого 2020 року

(згідно умов контракту).

Зверніть увагу на нові реквізити для оплати за навчання.

 

ДЕКАНАТ

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

27.11.2019

Шановні  студенти!

 

           Бухгалтерія університету повідомляє про зміну своїх платіжних реквізитів у зв’язку із запровадженням міжнародного номера банківського рахунку ІBAN відповідно до постанов НБУ «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку ІBAN в Україні» № 162 від 28.12.2018 р. з 01 січня 2020 року.

Про реквізити НОВОГО РАХУНКУ буде повідомлено на сайті університету.

 

 

                                                                                                                                     Адміністрація університету.

Результати ХХIІІ Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «Фармація»

07.05.2019

З 24 по 26 квітня 2019 року на базі Національного фармацевтичного університету у місті Харків відбувся ІІ етап ХХІІІ Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Фармація".

Цьогоріч вищі навчальні заклади України фармацевтичного спрямування були представлені 23 учасниками, обраними з числа найкращих студентів.

Наш університет представляли студенти IV курсу фармацевтичного факультету: Підлипна Ірина та Яремчук Анастасія, на чолі з керівником делегації - ас. Шепетою Юлією Леонідівною.

За результатами Всеукраїнської олімпіади учасники нашої команди здобули диплом І ступеня з дисципліни «Фармацевтична хімія» (Підлипна Ірина) та диплом ІІ ступеня з дисципліни «Фармакогнозія» (Яремчук Анастасія).

Деканат фармацевтичного факультету вітає переможців і бажає подальших успіхів у професійній та науковій діяльності.

 

Диплом ІІ ступеня Яремчук А.О.

 

Диплом І ступеня Підлипна І.В.

 

 

 

Відкриття олімпіади  

 

Вручення диплому керівнику делегації

 

Вручення диплому Підлипній І.В.

 

Вручення диплому Яремчук А.О.

 

 

Фото учасників

Студенту заочної форми навчання

До відома студентів!

Розклади іспитів, диференційних заліків та заліків

 для студентів 2 - 4 курсів фармацевтичного факультету

 (заочна форма навчання) 2019-2020 н.р.

 розміщені на сайті ВНМУ ім. М.І. Пирогова у директорії

 «Студенту → Розклад іспитів».

Деканат

МОЗ України

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


12.05.2020 р.

Про ліквідацію академічної

заборгованості студентами

заочної форми навчання

фармацевтичного факультету


Згідно Наказу ректора університету № 48 від 08.05.2020 р. усім кафедрам необхідно забезпечити вчасне виконання графіка навчального процесу на 2019-2020 н.р.

Для цього необхідно:

1. Студентам, які не з'явились на навчальну сесію з поважної причини (документально підтвердженої і зареєстрованої в деканаті та мають пропуски занять з окремих дисциплін) необхідно терміново ліквідувати заборгованість в on-line режимі.

2. Завідувачам кафедр забезпечити проведення відпрацювання пропущених занять та консультацій щоденно.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на декана фармацевтичного факультету доц. В.П. Бобрука.


Проректор з науково-педагогічної

(навчальної) роботи                                    проф. Ю.Й. Гумінський


Інспектор деканату

тел. 55-39-50

-

Розпорядження

МОЗ України

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Фармацевтичний факультет

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.05.2020 р.


1. Оскільки навчальний процес призупинено (у зв'язку з карантином), студентам 2 курсу та 1 курсу заочної форми навчання

весь матеріал навчальної сесії необхідно опрацювати самостійно, звертаючись до інформаційних ресурсів кафедр.

2. Про складання іспитів, диференційних заліків та заліків з дисциплін, згідно план-графіку навчального процесу,

буде  повідомлено додатково.

3. Завідувачам кафедр забезпечити проведення консультацій в on-line режимі щоденно.

 

Декан факультету                доц. В.П. Бобрук

 

МОЗ України

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Фармацевтичний факультет

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.03.2020 р.


1. Оскільки навчальний процес призупинено (у зв'язку з карантином), студентам 4 курсу Б, С потоків та 3 курсу А, С потоків заочної форми навчання весь матеріал навчальної сесії необхідно опрацювати самостійно, звертаючись до інформаційних ресурсів кафедр.

2. Про складання іспитів, диференційних заліків та заліків з дисциплін, згідно план-графіку навчального процесу, буде  повідомлено додатково.

3. Завідувачам кафедр забезпечити проведення консультацій в on-line режимі щоденно.

 

Декан факультету доц. В.П. Бобрук

 

-

Шановні студенти!

 

        Бухгалтерія університету повідомляє про зміну своїх платіжних реквізитів у зв’язку із запровадженням міжнародного номера банківського рахунку ІBAN відповідно до постанов НБУ «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку ІBAN в Україні» № 162 від 28.12.2018 р. з 01 січня 2020 року.

Про реквізити НОВОГО РАХУНКУ буде повідомлено на сайті університету.

                                                                 

                                                                                                                       Адміністрація університету.

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ!