Загальна інформація

Фармацевтичний факультет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 22 "Охорона здоров'я", зі спеціальностей 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація» (денна і заочна форми навчання). Після закінчення п’ятирічного терміну навчання випускникам присвоюється кваліфікація «магістр фармації», «магістр фармації, промислової фармації» з подальшою післядипломною підготовкою у вигляді однорічної інтернатури.

На факультеті працюють понад 100 викладачів, які є висококваліфікованими фахівцями. Навчально-методична, наукова і виховна робота сконцентрована на трьох профільних кафедрах:

 

Фармації (завідувач проф. Кривов'яз О.В.)

Клінічної фармації (завідувач проф. Яковлєва О.О.)

Фармацевтичної хімії (завідувач доц. Ющенко Т.І.)

Організація навчального процесу та матеріальна база факультету відповідають світовим стандартам: обладнані учбові кімнати і лабораторії для проведення практичних занять, комп’ютерні класи та лекційні аудиторії.

 

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах, які відбуваються в нашому університеті та інших ЗВО. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

Оголошення


09.02.2024 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 1 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:
https://forms.gle/vfGnufKvaQYhf7bJ8

Для студентів 2 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:
https://forms.gle/aPhaf9npUvqm4Je89

Для студентів 3 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:
https://forms.gle/xqgnv9AaTaUH8PBR8

Для студентів 4 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:
https://forms.gle/GcJKjJDZD77aCcpa8

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!30.11.2023 Шановні студенти!

Нам важлива Ваша думка щодо навчальних дисциплін вибіркового циклу, тому проводимо анонімне опитування про те, наскільки цікавим та корисним для Вас був цей курс, щоб у подальшому враховувати Ваші враження та пропозиції.

Анкета доступна за посиланням https://forms.gle/nkKS8dnM7TDtTMTk6

Заздалегідь вдячні за співпрацю!

З повагою відділ забезпечення якості освіти
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова05.05.2023 ОГОЛОШЕННЯ

Згідно наказу ректора від 01.05.23. №52 Про переведення навчального процесу на дистанційну форму навчання з 08 травня 2023 року по 10 травня 2023 року, нарада екзаменаторів і членів ДЕК з питань організації та проведення ОСПІ для студентів фармацевтичного факультету переноситься. Дата, час та місце проведення буде повідомлено заздалегідь. ДЕКАНАТ.

20.04.2023 Роз’яснення щодо складання іспитів КРОК за кордоном

Шановні здобувачі вищої медичної освіти!

У зв’язку із питаннями, що виникають щодо складання іспитів КРОК за кордоном, інформуємо вас, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2023 № 269 «Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» Центр тестування продовжує здійснювати організаційно-підготовчі заходи щодо проведення іспитів за межами території України.

За інформацією Центру тестування, для складання іспиту за межами території України здобувач має виконати наступний алгоритм дій:

 1. Повідомити заклад освіти, у якому навчається, назву країни, у якій складатимете іспит.
 2.  Відслідковувати на сайті ДНП «Центр тестування» інформацію щодо місць знаходження центрів сертифікаційного тестування в обраній країні:  https://www.testcentr.org.ua/uk/.
 3. Відслідковувати на сайті Центру тестування у розділі «Графік іспитів» інформацію щодо дати проведення іспитів у центрах сертифікаційного тестування за межами України.
 4. Отримати у закладі освіти свій унікальний ID-код здобувача для реєстрації    та складання іспитів. ID-код здобувача надається ДНП «Центр тестування» до закладу освіти.
 5.  Використовуючи унікальний ID-код, зареєструватися на сторінці центру  сертифікаційного тестування на складання іспиту, вибравши назву іспиту, локацію центру сертифікаційного тестування, дату та час складання.

У центрах сертифікаційного тестування (ЦСТ) здобувачі зможуть скласти іспити КРОК 1, КРОК 2 та іспит з англійської мови професійного спрямування (АМПС) у дати, що були визначені для складання цих іспитів на території України Графіком проведення ЄДКІ у 2023 році.

Відповідно до графіка затвердженого МОЗ України передбачає проведення іспитів КРОК 1, КРОК 2 та АМПС у наступні дати:

     
16.05.2023 – 17.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
23.05.2023 – 24.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина» (іноземні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
30.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Стоматологія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
01.06.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
13.06.2023 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
20.06.2023 – 21.06.2023 ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

29.06.2023 – 30.06.2023

ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

УВАГА! Відслідковуйте на сайті ЦЕНТРУ ТЕСТУВАННЯ інформацію щодо проведення іспитів КРОК 1, КРОК 2.

Інтерактивні карти географії проведення іспиту КРОК 2 (за кількістю здобувачів, які виявили бажання складати ЄДКІ за межами території України) можна переглянути за посиланням:

https://www.testcentr.org.ua/uk/component//?view=page&id=369

12.12.2022 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc924fRRfGKpZGBx_hR5RUqZ8B6OCs6luP8z_qH5Yk2hvqfCQ/viewform?usp=share_link

Для студентів 3 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcqq3QkNil5NNVbiHvhmH8SNvIMaejiTB5oOGgjtXdSRS-eQ/viewform?usp=share_link

Для студентів 4 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOgLiivDPrSkDsOy78-iUDBbIb6CDzYuPpp9fu2JHZITyzag/viewform?usp=share_link

Для студентів 5 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKIpii_xUy8eBY7xA0Ih81AdiTjbXaw5bZK6WAHHtiokRjqg/viewform?usp=share_link

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!

Положення

Іcторія факультету

В 2000 році ректор університету, академік Національної Академії Медичних Наук України, доктор медичних наук, професор, Герой України – Василь Максимович Мороз ініціював відновлення при Вінницькому державному медичному університеті фармацевтичного факультету. Це диктувалося потребами сучасного життя і  склалося історично, адже в 1921 р. в м. Вінниці був заснований Вінницький фармацевтичний інститут, який проіснував до 1934 р., а потім він був реорганізований у Вінницький державний медичний інститут.

Фармацевтичний факультет — наймолодший підрозділ університету, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальностей 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація».

З моменту створення факультету і по теперішній час його очолює  кандидат медичних наук, доцент Володимир Петрович Бобрук, який багато зробив для становлення, матеріально-технічного оснащення факультету та організації навчального процесу. Саме під його керівництвом були сформовані та узагальнені всі необхідні навчально-методичні матеріали для викладання профільних навчальних дисциплін на належному рівні. За його ініціативи  до викладання було залучено висококваліфікованих викладачів. Завдяки його невтомній та наполегливій праці, факультет впевнено посідає гідне місце в рейтингу вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю.

Заступником декана по денної форми навчання у період з 2002 по 2012 рік була доцент, к.біол.н. Тетяна Олександрівна Болоховська, з 2012 по 2015 рік – доц., к.фарм.н. Олена Вікторівна Кривов’яз, а з 2015 року призначена доцент, к.фарм.н. Марина Анатоліївна Дученко. Заступником декана з моменту організації заочної форми навчання до червня 2014 року була доцент, к.хім.н. Інна Василівна Михайлова, а з вересня 2014 р. призначена доцент, к.хім.н. Наталя Олександрівна Діденко.

Перший набір студентів було здійснено на спеціальність „Фармація”. Ліцензійний обсяг прийому студентів в рік відкриття факультету становив 15 студентів за державним замовленням і 85 студентів на контрактних умовах. В 2005 році факультет вітав своїх перших випускників.

У 2002 році фармацевтичний факультет отримав ліцензію на підготовку  фахівців спеціальності „Клінічний провізор” з ліцензованим обсягом 50 чол., в тому числі 5 чол. за державним замовленням.

З 2003 року ВНМУ ім. М.І.Пирогова отримано ліцензію на щорічний набір 350 студентів на заочну форму навчання за спеціальністю «Фармація» з терміном навчання – 4,5 та 5,5 років.

У 2009 році відкрито післядипломну підготовку фахівців за спеціальністю «Загальна фармація». Це дало змогу випускникам продовжувати вдосконалювати свій професіоналізм,  не від’їжджаючи до інших вузів України та продовжувати свою плідну діяльність в провідних аптечних закладах, на фармацевтичних підприємствах, представництвах фармацевтичних компаній та фармацевтичного бізнесу.

У 2013 році на факультеті післядипломної освіти, на базі кафедри фармації створено курси спеціалізації за фахом «Провізор-організатор», передатестаційні та тематичні цикли підвищення кваліфікації провізорів зі спеціальностей «Загальна фармація» та «Організація і управління фармацією».

Освітня, методична та наукова діяльність сконцентрована на профільних кафедрах факультету: фармації, фармацевтичної хімії, клінічної фармації та клінічної фармакології. На сьогоднішній день на кафедрі фармації працює 3 професори, доктори наук та 19 кандидатів наук, з них 17 доцентів;  на кафедрі фармацевтичної хімії працює 13 кандидатів наук, з них 12 доцентів.

З дня відкриття факультету студенти навчались на кафедрах медичного факультету, в 2002 році створено кафедру фармації, а в 2004 році – кафедру фармацевтичної хімії, які розміщуються на 5 і 6 поверхах нового навчального корпусу. На кафедрах обладнані навчальні кімнати і лабораторії (площа від 20 до 32 м2) для проведення аудиторних занять з біології, ботаніки, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної та колоїдної, фармацевтичної хімії, фармакогнозії, аптечної технології ліків та ін. Кожна дисципліна має якісне методичне забезпечення, що є результатом високого професійного рівня викладачів кафедр. Факультет має комп’ютерні класи, наукову лабораторію, де студенти залучаються до наукових досліджень, працюють наукові студентські гуртки. Результати досліджень доповідаються на засіданнях гуртків, кращі доповіді виносяться на університетські і міжвузівські студентські науково-практичні конференції.

Одним з основних завдань викладачів є рівень їхньої професійної підготовки в умовах конкуренції на ринку праці. Це стимулює викладачів до пошуку інтерактивних методів навчання, вдосконалення контролю знань студентів. Одержані на практичних заняттях знання студенти закріплюють під час проходження виробничих практик в аптечних установах та на фармацевтичних підприємствах Вінницької області та інших регіонах України.

Студенти факультету приймають участь в міжвузівських олімпіадах, де підтверджують свою гарну фахову підготовку. Надзвичайно успішними були виступи студентів факультету на Всеукраїнських студентських олімпіадах за спеціальністю «Фармація». Представники факультету незмінно займають призові місця в особистому та командному заліку.

Студенти факультету демонструють високий рівень теоретичних знань під час складання інтегрованих тестових іспитів «Крок 1» та «Крок 2».

Діяльність фармацевтичного факультету спрямована на якісну підготовку й проведення освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень науки і практики в напрямах відповідних галузей знань. Основною метою діяльності факультету є забезпечення умов, необхідних для отримання вищої освіти, підготовки  фахівців належного рівня кваліфікації для потреб сучасного суспільства. На фармацевтичному факультеті активно впроваджуються новітні технології в навчальний процес. Так, кафедрами факультету, забезпечено повний доступ до навчальної літератури, використано при цьому різні носії інформації, у тому числі, паперові, електронні (текстовому, аудіо- або відеоформаті, у вигляді РРТ-презентацій, flash-анімації, Веб-ресурсів та ін.), мультимедійні та доступ до Інтернет-ресурсів.

Адміністрацією університету щорічно проводиться закупівля необхідного приладдя, комп’ютерів, лабораторного обладнання, хімічного посуду тощо.

Високі рейтинги університету і престижність наших дипломів, доводить, що не даремно так історично склалося, що на базі Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова було відновлено фармацевтичний факультет.

Керівництво факультету

ДЕКАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Бобрук Володимир Петрович

доцент, к.мед.н.

 

З моменту створення факультету (2000 р.) і по теперішній час його очолює кандидат медичних наук, доцент Бобрук Володимир Петрович. У 1985 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова і здобув кваліфікацію лікаря. З 1985 по 1986 рр. працював викладачем на кафедрі судово-медичної експертизи, з 1986 по 2002 рр. Ассистентом (доцентом) кафедри фармакології. В 2002 році призначений на посаду завідувача кафедри фармації, на якій працював до 2013 року.

Наукова діяльність

В 1989 році успішно захистив дисертацію на тему "Экспериментальное обоснование применения ненаркотического анальгетика бензофурокаина для лечения ожоговой болезни" на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук, в 1993 році йому присвоєно звання доцента, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України. Являється автором більш як 150 наукових праць.


Тел. +38(0432)553949
e-mail: vbobruk2016@gmail.com


ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (денна форма навчання)

Дученко Марина Анатоліївна

доцент, к.фарм.н.

У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор. З 2007р. по 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії, з 26.02.2015р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2014 по 2015 рік виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З березня 2015 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: " Вивчення біологічно активних речовин Gleditsia triacanthos та отримання субстанцій на їх основі ", спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук. Продовжує наукові дослідження в галузі вивчення лікарських рослин флори України. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів. 

 

Тел. +38(0432)553909


ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (заочна форма навчання)

Діденко Наталя Олександрівна 

доцент, к.хім.н.

 Діденко Наталя Олександрівна

У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Хімія і біологія». З 1 вересня 2004 р. була зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, з 2006 р. – асистента кафедри, з 2011 р. – старшого викладача, з 26.06.2018 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2009 р. по 2013 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З вересня 2014 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2017 році в Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на тему: «Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук. Продовжує наукові дослідження, приймає участь в науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів на корисну модель України, монографію.

 

Тел. +38(0432)553909


Канцелярія фармацевтичного факультету


1. Гуменюк Любов Володимирівна - старший інспектор денної форми навчання I – V курсів.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


2. Василик Ольга Василівна - старший інспектор заочної форми навчання I – III курсів.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


3. Дідусенко Тетяна Вікторівна - інспектор заочної форми навчання IV – VI курсів.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


4. Тополюк Ольга Михайлівна – інспектор.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.uaСтуденту денної форми навчання

21.06.2024

До відома здобувачів вищої освіти!

09.07.2024р. о 9:00 год. в ауд. Укриття Локація 2 (на базі НМУ м. Київ, просп. Берестейський, 34) відбудеться повторне складання ЄДКІ, Етап 2 Інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» для спеціальності «Фармація, промислова фармація» здобувачами денної форми навчання 5 курсу.

ЯВКА ОБОВ᾽ЯЗКОВА!

При собі мати: квитанцію про оплату, паспорт, ручку чорного насиченого кольору (2 шт.), воду.

Деканат

31.05.2024

До відома здобувачів вищої освіти!

11.06.2024 р. о 8:30 год. в ауд. №2.1, №2.2 відбудеться складання ЄДКІ, Етап 1 Інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» та Іспиту з англійської мови професійного спрямування для спеціальності «Фармація, промислова фармація» здобувачами денної форми навчання 3 курсу.

ЯВКА ОБОВ᾽ЯЗКОВА!

При собі мати: паспорт, ручку чорного насиченого кольору (2 шт.), воду.

Деканат

23.05.2024

ГРАФІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ТЕСТУВАНЬ СТУДЕНТІВ

 В 2 СЕМЕСТРІ 2023/2024 нр

 

Спеціальність «Фармація. Промислова фармація»

 

Курс

Навчальна дисципліна

ФАРМАЦІЯ. ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Українська мова навчання

2

Аналітична хімія

27.05 ; 28.05

2

Органічна хімія

29.05; 30.05

2

Фармацевтична ботаніка

31.05; 03.06

2

Біологічна хімія

4.06; 6.06

2 (55 група)

Аналітична хімія

27.05; 28.05

2 (55 група)

Органічна хімія

29.05; 30.05

2 (55 група)

Фармацевтична ботаніка

31.05; 3.06

2 (55 група)

Біологічна хімія

4.06; 5.06

3

Патологічна фізіологія

28.05; 30.05

3

Фармакологія

29.05; 31.05

 

17.05.2024

До відома!

Здобувачі вищої освіти денної форми навчання, які повторно не склали ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Фармація, промислова фармація» та були відраховані із закладу вищої освіти, мають можливість поновитись на навчання на 5 семестр 2024-2025н.р.

Деканат

15.05.2024

До відома здобувачів вищої освіти!

29.05.2024р. о 8:30 год. в ауд. №2.2 (підвальне) Укриття відбудеться складання ЄДКІ, Етап 2 Інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» для спеціальності «Фармація, промислова фармація» здобувачами денної форми навчання 5 курсу.

ЯВКА ОБОВ᾽ЯЗКОВА!

При собі мати: паспорт, ручку чорного насиченого кольору (2 шт.), воду.

Деканат

13.05.2024

До уваги здобувачів 5 курсу фармацевтичного факультету!

Виробничі збори для здобувачів 5 курсу фармацевтичного факультету, щодо захисту магістерських робіт та складання ОСПІ відбудуться  29 травня (після завершення ЄДКІ, Етап 2 Інтегрованого тестового іспиту «Крок 2»). 

Явка обов᾽язкова!

Деканат

13.05.2024

До відома здобувачів 3 та 5 курсів!

Деканат інформує,  що до складання ЄДКІ, Етап 1 Інтегрованого тестового іспиту «Крок 1» та іспиту з англійської мови професійного спрямування, а також Етап 2 Інтегрованого тестового іспиту «Крок 2» допускаються здобувачі,

які не мають академічної та фінансової заборгованості.

 

08.05.2024

20.03.2024

До відома здобувачів вищої освіти!

02.04.2024 р. о 8:30 год. в Укритті фарм.корпусу відбудеться повторне складання ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Фармація, промислова фармація» здобувачами денної форми навчання 4 курсу (для здобувачів, для яких складання етапу 1 ЄДКІ у 2021/2022 навчальному році перенесено на четвертий рік навчання).

ЯВКА ОБОВ᾽ЯЗКОВА!

При собі мати: квитанцію про оплату, паспорт, ручку чорного насиченого кольору (2 шт.), воду.

Деканат

Змінені списки 5 курсу на вибіркові дисципліни

05.02.2024

Розподіл по групах на вибіркові дисципліни студентів 5 курсу.

 

ВК 49   Фармацевтичний аналіз лікарських засобів

s007593@vnmu.edu.ua

Заєць Діана Ігорівна

19017

51

 1.  

s007693@vnmu.edu.ua

Патлатюк Владислава Юріївна

19044

51

 1.  

s007621@vnmu.edu.ua

Ковтонюк Дем‘ян Миколайович

19021

51

 1.  

s007617@vnmu.edu.ua

Качковська Катерина Максимівна – ст.

19020

52

 1.  

s006267@vnmu.edu.ua

Мотовилець Анастасія Сергіївна

21082

52

 1.  

s006271@vnmu.edu.ua

Циковський Олександр Олександр

21085

52

 1.  

s007553@vnmu.edu.ua

Борисова Карина Павлівна

19005

53

 1.  

s007589@vnmu.edu.ua

Донець Богдана Миколаївна

19015

53

 1.  

s007633@vnmu.edu.ua

Кравець Валерія Русланівна

19024

53

 1.  

s007656@vnmu.edu.ua

Лесько Максим Тарасович

19028

53

10.   

s007659@vnmu.edu.ua

Магдевич Аліна Анатоліївна

19029

53

11.   

s007669@vnmu.edu.ua

Мельник Тетяна Миколаївна

19035

53

12.   

s007828@vnmu.edu.ua

Тодоренко Людмила Сергіївна

19061

53

13.   

 

ВК 50   Фітотерапія

s007569@vnmu.edu.ua

Грицай Андрій Олександрович

19009

51

 1.  

s007571@vnmu.edu.ua

Гуреліч Марина Володимирівна

19010

51

 1.  

s007593@vnmu.edu.ua

Заєць Діана Ігорівна

19017

51

 1.  

s007596@vnmu.edu.ua

Іванович Наталія Андріївна

19018

51

 1.  

s007597@vnmu.edu.ua

Іщенко Віта Олександрівна – ст.

19019

51

 1.  

s007752@vnmu.edu.ua

Кулик Анастасія Віталіївна

19049

51

 1.  

s007693@vnmu.edu.ua

Патлатюк Владислава Юріївна

19044

51

 1.  

s007842@vnmu.edu.ua

Яворська Наталія Михайлівна

19068

51

 1.  

s007844@vnmu.edu.ua

Яремчук Діана Миколаївна

19069

52

 1.  

 

ВК 51   Контроль якості лікарських засобів

s007596@vnmu.edu.ua

Іванович Наталія Андріївна

19018

51

 1.  

s007621@vnmu.edu.ua

Ковтонюк Дем‘ян Миколайович

19021

51

 1.  

s007553@vnmu.edu.ua

Борисова Карина Павлівна

19005

53

 1.  

s007589@vnmu.edu.ua

Донець Богдана Миколаївна

19015

53

 1.  

s007633@vnmu.edu.ua

Кравець Валерія Русланівна

19024

53

 1.  

s007656@vnmu.edu.ua

Лесько Максим Тарасович

19028

53

 1.  

s007659@vnmu.edu.ua

Магдевич Аліна Анатоліївна

19029

53

 1.  

s007669@vnmu.edu.ua

Мельник Тетяна Миколаївна

19035

53

 1.  

s007828@vnmu.edu.ua

Тодоренко Людмила Сергіївна – ст.

19061

53

 1.  

 

s007617@vnmu.edu.ua

Качковська Катерина Максимівна – ст.

19020

52

 1.  

s006267@vnmu.edu.ua

Мотовилець Анастасія Сергіївна

21082

52

 1.  

s007670@vnmu.edu.ua

Мудрик Ольга Русланівна

19036

52

 1.  

s007767@vnmu.edu.ua

Склонна Ірина Василівна

19054

52

 1.  

s007823@vnmu.edu.ua

Стаднічук Наталія Вікторівна

19058

52

 1.  

s006271@vnmu.edu.ua

Циковський Олександр Олександр

21085

52

 1.  

s007839@vnmu.edu.ua

Шмаль Анастасія Іванівна

19066

52

 1.  

s007844@vnmu.edu.ua

Яремчук Діана Миколаївна

19069

52

 1.  

 

ВК 52   Державне регулювання та контроль у фармації

s007569@vnmu.edu.ua

Грицай Андрій Олександрович

19009

51

 1.  

s007571@vnmu.edu.ua

Гуреліч Марина Володимирівна

19010

51

 1.  

s007597@vnmu.edu.ua

Іщенко Віта Олександрівна – ст.

19019

51

 1.  

s007752@vnmu.edu.ua

Кулик Анастасія Віталіївна

19049

51

 1.  

s007842@vnmu.edu.ua

Яворська Наталія Михайлівна

19068

51

 1.  

s007670@vnmu.edu.ua

Мудрик Ольга Русланівна

19036

52

 1.  

s007767@vnmu.edu.ua

Склонна Ірина Василівна

19054

52

 1.  

s007551@vnmu.edu.ua

Больша Ліна Володимирівна

19004

53

 1.  

s007770@vnmu.edu.ua

Сковлюк Аліна Михайлівна

19055

53

 1.  

s006310@vnmu.edu.ua

Шевчук Нікіта Олександрович

21086

53

10.   

 

01.02.2024

До відома здобувачів вищої освіти!06.02.2024 р. о 8:30 год. в Укритті фарм.корпусу відбудеться складання ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Фармація, промислова фармація» здобувачами денної форми навчання 4 курсу (для здобувачів, для яких складання етапу 1 ЄДКІ у 2021/2022 навчальному році перенесено на четвертий рік навчання).

 

ЯВКА ОБОВ᾽ЯЗКОВА!

При собі мати: з документів – паспорт, ручку чорного насиченого кольору (2 шт.), воду.

Деканат

29.01.2024

 

Розподіл по групах на вибіркові дисципліни студентів 4 курсу.

 

ВК 46  Фармацевтична інформація. Робота з науковими джерелами

s009746@vnmu.edu.ua

Галушка Тетяна Олександрівна

20013

51

 1.  

s009774@vnmu.edu.ua

Григорак Володимир Віталійович

20016

51

 1.  

s009747@vnmu.edu.ua

Краєвська Анастасія Ігорівна

20024

52

 1.  

s009748@vnmu.edu.ua

Крохмалюк Аліна Олександрівна

20025

52

 1.  

s009751@vnmu.edu.ua

Міліневська Софія В‘ячеславівна

20030

52

 1.  

s009758@vnmu.edu.ua

Сидоренко Євгеній Анатолійович

20045

52

 1.  

s009760@vnmu.edu.ua

Слободянюк Марина Ігорівна

20048

52

 1.  

s009954@vnmu.edu.ua

Чорна Юлія Юріївна

20060

52

 1.  

s009790@vnmu.edu.ua

Матвійчук Діана Анатоліївна

20029

53

 1.  

s009793@vnmu.edu.ua

Польова Ярослава Олександрівна

20038

53

10.   

s009800@vnmu.edu.ua

Тітарчук Інна Вікторівна

20050

53

11.   

 

ВК 44   Технологія пакування у фармацевтичній галузі

s009764@vnmu.edu.ua

Андрущак Адріана Костянтинівна

20001

51

 1.  

s009777@vnmu.edu.ua

Шаховал Наталія Миколаївна

20055

51

 1.  

s009746@vnmu.edu.ua

Галушка Тетяна Олександрівна

20013

52

 1.  

s009747@vnmu.edu.ua

Краєвська Анастасія Ігорівна

20024

52

 1.  

s009748@vnmu.edu.ua

Крохмалюк Аліна Олександрівна

20025

52

 1.  

s009751@vnmu.edu.ua

Міліневська Софія В‘ячеславівна

20030

52

 1.  

s009758@vnmu.edu.ua

Сидоренко Євгеній Анатолійович

20045

52

 1.  

s009760@vnmu.edu.ua

Слободянюк Марина Ігорівна

20048

52

 1.  

s009954@vnmu.edu.ua

Чорна Юлія Юріївна

20060

52

 1.  

s009800@vnmu.edu.ua

Тітарчук Інна Вікторівна

20050

53

10.   

 

ВК 45   Біофармацевтичні аспекти косметології та естетичної медицини

s009764@vnmu.edu.ua

Андрущак Адріана Костянтинівна

20001

51

 1.  

s009862@vnmu.edu.ua

Бідзіля Назарій Владиславович

20005

51

 1.  

s009864@vnmu.edu.ua

Волкотруб Віра Сергіївна

20009

51

 1.  

s009767@vnmu.edu.ua

Гайдаш Яна Анатоліївна

20012

51

 1.  

s009774@vnmu.edu.ua

Григорак Володимир Віталійович

20016

51

 1.  

s009867@vnmu.edu.ua

Луцька Оксана Русланівна

20028

51

 1.  

s009775@vnmu.edu.ua

Попадюк Дар‘я Михайлівна

20039

51

 1.  

s009886@vnmu.edu.ua

Ус Анастасія Володимирівна

20052

51

 1.  

s009888@vnmu.edu.ua

Чагарина Олена Юріївна

20054

51

 1.  

s009777@vnmu.edu.ua

Шаховал Наталія Миколаївна

20055

51

10.   

 

s009746@vnmu.edu.ua

Галушка Тетяна Олександрівна

20013

52

 1.  

s009747@vnmu.edu.ua

Краєвська Анастасія Ігорівна

20024

52

 1.  

s009748@vnmu.edu.ua

Крохмалюк Аліна Олександрівна

20025

52

 1.  

s009924@vnmu.edu.ua

Лупул Михайло Васильович

20027

52

 1.  

s009751@vnmu.edu.ua

Міліневська Софія В‘ячеславівна

20030

52

 1.  

s009926@vnmu.edu.ua

Осецька Тетяна Олегівна

20034

52

 1.  

s007713@vnmu.edu.ua

Пламаділ Яна Валеріївна

21076

52

 1.  

s009931@vnmu.edu.ua

Римар Вікторія Вікторівна

20043

52

 1.  

s009758@vnmu.edu.ua

Сидоренко Євгеній Анатолійович

20045

52

 1.  

s009954@vnmu.edu.ua

Чорна Юлія Юріївна

20060

52

10.   

 

s009805@vnmu.edu.ua

Арбуз Євгеній Олександрович

20003

53

 1.  

s009784@vnmu.edu.ua

Вдовиченко Назарій Олександрович

20008

53

 1.  

s009806@vnmu.edu.ua

Гаврелишена Анастасія Сергіївна

20011

53

 1.  

s009834@vnmu.edu.ua

Карпенко Анна Олександрівна

20022

53

 1.  

s009850@vnmu.edu.ua

Онісімов Олексій Русланович

20033

53

 1.  

s009795@vnmu.edu.ua

Січкоріз Аліна Олегівна

20046

53

 1.  

s009790@vnmu.edu.ua

Матвійчук Діана Анатоліївна

20029

53

 1.  

s009793@vnmu.edu.ua

Польова Ярослава Олександрівна

20038

53

 1.  

s009800@vnmu.edu.ua

Тітарчук Інна Вікторівна

20050

53

 1.  

s009803@vnmu.edu.ua

Ткач Анна Володимирівна

20051

53

10.   

s009959@vnmu.edu.ua

Ющенко Вероніка Олександрівна

20062

53

11.   

s009857@vnmu.edu.ua

Яцюк Катерина Анатоліївна

20058

53

12.   

 

Розподіл по групах на вибіркові дисципліни студентів 5 курсу.

 

ВК 49  Фармацевтичний аналіз лікарських засобів

s007593@vnmu.edu.ua

Заєць Діана Ігорівна

19017

51

 1.  

s007693@vnmu.edu.ua

Патлатюк Владислава Юріївна

19044

51

 1.  

s007621@vnmu.edu.ua

Ковтонюк Дем‘ян Миколайович

19021

51

 1.  

s007617@vnmu.edu.ua

Качковська Катерина Максимівна

19020

52

 1.  

s006267@vnmu.edu.ua

Мотовилець Анастасія Сергіївна

21082

52

 1.  

s006271@vnmu.edu.ua

Циковський Олександр Олександрович

21085

52

 1.  

s007553@vnmu.edu.ua

Борисова Карина Павлівна

19005

53

 1.  

s007589@vnmu.edu.ua

Донець Богдана Миколаївна

19015

53

 1.  

s007633@vnmu.edu.ua

Кравець Валерія Русланівна

19024

53

 1.  

s007656@vnmu.edu.ua

Лесько Максим Тарасович

19028

53

10.   

s007659@vnmu.edu.ua

Магдевич Аліна Анатоліївна

19029

53

11.   

s007669@vnmu.edu.ua

Мельник Тетяна Миколаївна

19035

53

12.   

s007828@vnmu.edu.ua

Тодоренко Людмила Сергіївна

19061

53

13.   

 

ВК 50  Фітотерапія

s007569@vnmu.edu.ua

Грицай Андрій Олександрович

19009

51

 1.  

s007571@vnmu.edu.ua

Гуреліч Марина Володимирівна

19010

51

 1.  

s007593@vnmu.edu.ua

Заєць Діана Ігорівна

19017

51

 1.  

s007596@vnmu.edu.ua

Іванович Наталія Андріївна

19018

51

 1.  

s007597@vnmu.edu.ua

Іщенко Віта Олександрівна

19019

51

 1.  

s007752@vnmu.edu.ua

Кулик Анастасія Віталіївна

19049

51

 1.  

s007693@vnmu.edu.ua

Патлатюк Владислава Юріївна

19044

51

 1.  

s007842@vnmu.edu.ua

Яворська Наталія Михайлівна

19068

51

 1.  

s007617@vnmu.edu.ua

Качковська Катерина Максимівна

19020

52

 1.  

s007823@vnmu.edu.ua

Стаднічук Наталія Вікторівна

19058

52

10.   

s007844@vnmu.edu.ua

Яремчук Діана Миколаївна

19069

52

11.   

s007656@vnmu.edu.ua

Лесько Максим Тарасович

19028

53

12.   

 

ВК 51  Контроль якості лікарських засобів

s007596@vnmu.edu.ua

Іванович Наталія Андріївна

19018

51

 1.  

s007621@vnmu.edu.ua

Ковтонюк Дем‘ян Миколайович

19021

51

 1.  

s007617@vnmu.edu.ua

Качковська Катерина Максимівна

19020

52

 1.  

s006267@vnmu.edu.ua

Мотовилець Анастасія Сергіївна

21082

52

 1.  

s007670@vnmu.edu.ua

Мудрик Ольга Русланівна

19036

52

 1.  

s007767@vnmu.edu.ua

Склонна Ірина Василівна

19054

52

 1.  

s007823@vnmu.edu.ua

Стаднічук Наталія Вікторівна

19058

52

 1.  

s006271@vnmu.edu.ua

Циковський Олександр Олександрович

21085

52

 1.  

s007839@vnmu.edu.ua

Шмаль Анастасія Іванівна

19066

52

 1.  

s007844@vnmu.edu.ua

Яремчук Діана Миколаївна

19069

52

10.   

s007553@vnmu.edu.ua

Борисова Карина Павлівна

19005

53

11.   

s007589@vnmu.edu.ua

Донець Богдана Миколаївна

19015

53

12.   

s007633@vnmu.edu.ua

Кравець Валерія Русланівна

19024

53

13.   

s007656@vnmu.edu.ua

Лесько Максим Тарасович

19028

53

14.   

s007659@vnmu.edu.ua

Магдевич Аліна Анатоліївна

19029

53

15.   

s007669@vnmu.edu.ua

Мельник Тетяна Миколаївна

19035

53

16.   

s007828@vnmu.edu.ua

Тодоренко Людмила Сергіївна

19061

53

17.   

 

ВК 52  Державне регулювання та контроль у фармації

s007569@vnmu.edu.ua

Грицай Андрій Олександрович

19009

51

 1.  

s007571@vnmu.edu.ua

Гуреліч Марина Володимирівна

19010

51

 1.  

s007597@vnmu.edu.ua

Іщенко Віта Олександрівна

19019

51

 1.  

s007621@vnmu.edu.ua

Ковтонюк Дем‘ян Миколайович

19021

51

 1.  

s007752@vnmu.edu.ua

Кулик Анастасія Віталіївна

19049

51

 1.  

s007842@vnmu.edu.ua

Яворська Наталія Михайлівна

19068

51

 1.  

s006267@vnmu.edu.ua

Мотовилець Анастасія Сергіївна

21082

52

 1.  

s007670@vnmu.edu.ua

Мудрик Ольга Русланівна

19036

52

 1.  

s007767@vnmu.edu.ua

Склонна Ірина Василівна

19054

52

 1.  

s006271@vnmu.edu.ua

Циковський Олександр Олександрович

21085

52

10.   

s007839@vnmu.edu.ua

Шмаль Анастасія Іванівна

19066

52

11.   

s007551@vnmu.edu.ua

Больша Ліна Володимирівна

19004

53

12.   

s007770@vnmu.edu.ua

Сковлюк Аліна Михайлівна

19055

53

13.   

s006310@vnmu.edu.ua

Шевчук Нікіта Олександрович

21086

53

14.   

2 курс

26.01.2024

Розподіл по групах на вибіркові дисципліни студентів 2 курсу.

 

ВК 14   Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

22009

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

22011

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна –ст.

22015

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

22024

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Євгенівна

22028

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

22003

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

22035

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

22037

51

 1.  

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

22012

52

 1.  

s012692@vnmu.edu.ua

Завадська Єлизавета Миколаївна

22016

52

10.   

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович

22002

52

11.   

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

22023

52

12.   

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

22025

52

13.   

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

22029

52

14.   

s012709@vnmu.edu.ua

Політанська Вікторія Володимирівна

22033

52

15.   

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

22004

52

16.   

s012712@vnmu.edu.ua

Сорока Анастасія Андріївна

22036

53

17.   

 

Дідківська Анна Олександрівна

23073

55

18.   

 

Жиліна Наталія Віталіївна

23074

55

19.   

 

Каракуля Владислава Михайлівна

23075

55

20.   

 

Пипа Юлія Олександрівна

23077

55

21.   

 

Сова Андрій Павлович

23078

55

22.   

 

Хандусь Максим Анатолійович

23079

55

23.   

 

Хоружий Денис Сергійович

23080

55

24.   

 

ВК 17   Ідентифікація органічних сполук

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

22001

51

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

22010

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

22019

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

22003

51

 1.  

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович – ст.

22002

52

 1.  

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

22022

52

 1.  

 

Дідківська Анна Олександрівна

23073

55

 1.  

 

Жиліна Наталія Віталіївна

23074

55

 1.  

 

Каракуля Владислава Михайлівна

23075

55

 1.  

 

Пипа Юлія Олександрівна

23077

55

 1.  

 

Сова Андрій Павлович

23078

55

 1.  

 

Хандусь Максим Анатолійович

23079

55

 1.  

 

Хоружий Денис Сергійович

23080

55

 1.  

 

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

22023

52

 1.  

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

22027

52

 1.  

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

22029

52

 1.  

s012709@vnmu.edu.ua

Політанська Вікторія Володимирівна

22033

52

 1.  

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

22004

52

 1.  

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна – ст.

22038

52

 1.  

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

22008

53

 1.  

s012689@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Каріна Олегівна

22013

53

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

22018

53

 1.  

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

22031

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

22005

53

 1.  

s012712@vnmu.edu.ua

Сорока Анастасія Андріївна

22036

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

22039

53

 1.  

 

ВК 19   Фармако-технологічні аспекти розробки та реєстрація лікарських засобів

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

22011

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна – ст.

22015

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

22019

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

22024

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Євгенівна

22028

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

22035

51

 1.  

 

Дідківська Анна Олександрівна

23073

55

 1.  

 

Жиліна Наталія Віталіївна

23074

55

 1.  

 

Каракуля Владислава Михайлівна

23075

55

 1.  

 

Кирилюк Олена Костянтинівна

23076

55

 1.  

 

Пипа Юлія Олександрівна

23077

55

 1.  

 

Сова Андрій Павлович

23078

55

 1.  

 

Хандусь Максим Анатолійович

23079

55

 1.  

 

Хоружий Денис Сергійович

23080

55

 1.  

 

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

22012

52

 1.  

s012692@vnmu.edu.ua

Завадська Єлизавета Миколаївна

22016

52

 1.  

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

22025

52

 1.  

s012709@vnmu.edu.ua

Політанська Вікторія Володимирівна

22033

52

 1.  

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

22038

52

 1.  

s012689@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Каріна Олегівна

22013

53

 1.  

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

22017

53

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

22018

53

 1.  

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

22021

53

 1.  

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

22026

53

 1.  

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна – ст.

22030

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

22032

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

22005

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

22039

53

 1.  

 

ВК 22   Персоналізована фармація та косметологія

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

22001

51

 1.  

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

22009

51

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

22010

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна - ст

22015

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

22019

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

22024

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Євгенівна

22028

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

22003

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

22035

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

22037

51

10.   

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

22012

52

11.   

s012692@vnmu.edu.ua

Завадська Єлизавета Миколаївна

22016

52

12.   

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

22022

52

13.   

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

22027

52

14.   

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

22008

53

15.   

s012689@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Каріна Олегівна

22013

53

16.   

 

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

22017

53

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

22018

53

 1.  

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

22021

53

 1.  

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

22026

53

 1.  

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна – ст.

22030

53

 1.  

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

22031

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

22032

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

22005

53

 1.  

s012712@vnmu.edu.ua

Сорока Анастасія Андріївна

22036

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

22039

53

10.   

 

Жиліна Наталія Віталіївна

23074

55

 1.  

 

Каракуля Владислава Михайлівна

23075

55

 1.  

 

Кирилюк Олена Костянтинівна

23076

55

 1.  

 

Пипа Юлія Олександрівна

23077

55

 1.  

 

Хандусь Максим Анатолійович

23079

55

 1.  

 

Хоружий Денис Сергійович

23080

55

 1.  

 

ВК 20   Вирощування лікарських рослин

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

22001

51

 1.  

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

22009

51

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

22010

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

22011

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Євгенівна

22028

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

22003

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

22037

51

 1.  

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

22012

52

 1.  

s012692@vnmu.edu.ua

Завадська Єлизавета Миколаївна

22016

52

 1.  

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

22022

52

 1.  

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

22025

52

 1.  

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

22027

52

 1.  

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

22029

52

 1.  

s012709@vnmu.edu.ua

Політанська Вікторія Володимирівна

22033

52

 1.  

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

22004

52

 1.  

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

22038

52

 1.  

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

22031

53

 1.  

s012712@vnmu.edu.ua

Сорока Анастасія Андріївна

22036

53

 1.  

 

Дідківська Анна Олександрівна

23073

55

 1.  

 

Жиліна Наталія Віталіївна

23074

55

 1.  

 

Каракуля Владислава Михайлівна

23075

55

 1.  

 

Кирилюк Олена Костянтинівна

23076

55

 1.  

 

Пипа Юлія Олександрівна

23077

55

 1.  

 

Сова Андрій Павлович – ст.

23078

55

 1.  

 

Хандусь Максим Анатолійович

23079

55

 1.  

 

Хоружий Денис Сергійович

23080

55

 1.  

 

Вибіркові дисципліни 3 курс

26.01.2024

Списки груп 3 курсу на вибіркові дисципліни

 

ВК 29   Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків

 

s010798@vnmu.edu.ua

Блажієвська Діана Юріївна

21003

51

 1.  

s010808@vnmu.edu.ua

Штельмах Микита Володимирович

21068

51

 1.  

s010813@vnmu.edu.ua

Гнидюк Аліна Віталіївна

21013

52

 1.  

s012843@vnmu.edu.ua

Гладиборода Вячеслав Олександров

22076

57

 1.  

s012845@vnmu.edu.ua

Медвідь Олександр Анатолійович –ст.

22078

57

 1.  

s012846@vnmu.edu.ua

Тимченко Вероніка Віталіївна

22079

57

 1.  

s012850@vnmu.edu.ua

Щерба Наталія Олександрівна

22083

57

 1.  

 

ВК 30   Сучасна аналітична лабораторна практика

 

s010790@vnmu.edu.ua

Бруяка Гліб Андрійович

21032

51

 1.  

s010798@vnmu.edu.ua

Блажієвська Діана Юріївна

21003

51

 1.  

s010808@vnmu.edu.ua

Штельмах Микита Володимирович

21068

51

 1.  

s010813@vnmu.edu.ua

Гнидюк Аліна Віталіївна

21013

52

 1.  

s010815@vnmu.edu.ua

Жук Тетяна Валеріївна

21024

52

 1.  

s010818@vnmu.edu.ua

Петрашенко Євгенія Романівна

21049

52

 1.  

s010892@vnmu.edu.ua

Безносюк Анастасія Анатоліївна

21001

53

 1.  

s010905@vnmu.edu.ua

Дубова Дар'я Олександрівна

21021

53

 1.  

s010869@vnmu.edu.ua

Загородна Катерина Сергіївна

21025

53

 1.  

s010908@vnmu.edu.ua

Крижанівський Дмитро Андрійович

21030

53

10.   

s012843@vnmu.edu.ua

Гладиборода Вячеслав Олександров

22076

57

11.   

s012845@vnmu.edu.ua

Медвідь Олександр Анатолійович – ст.

22078

57

12.   

s012846@vnmu.edu.ua

Тимченко Вероніка Віталіївна

22079

57

13.   

s012850@vnmu.edu.ua

Щерба Наталія Олександрівна

22083

57

14.   

 

ВК 26   Імунобіологічні препарати

s010787@vnmu.edu.ua

Бондаренко Владислав Миколайов

21005

51

 1.  

s010789@vnmu.edu.ua

Гальчинська Катерина Михайлівна

21012

51

 1.  

s010792@vnmu.edu.ua

Каськова Вікторія Сергіївна

21028

51

 1.  

s010793@vnmu.edu.ua

Кузнєцова Маргарита Валеріївна

21032

51

 1.  

s010795@vnmu.edu.ua

Плавуцька Вікторія Сергіївна

21050

51

 1.  

s010797@vnmu.edu.ua

Ясинецька Анастасія Русланівна

21071

51

 1.  

s010831@vnmu.edu.ua

Бондарчук Аліна Володимирівна

21006

52

 1.  

s010834@vnmu.edu.ua

Бородій Наталія Володимирівна

21007

52

 1.  

s010811@vnmu.edu.ua

Борсук Дмитро Андрійович

21008

52

 1.  

s010837@vnmu.edu.ua

Демиденко Яна Вікторівна

21018

52

10.   

s010815@vnmu.edu.ua

Жук Тетяна Валеріївна

21024

52

11.   

s010816@vnmu.edu.ua

Кучковський Михайло Олегович – ст.

21034

52

12.   

s010818@vnmu.edu.ua

Петрашенко Євгенія Романівна

21049

52

13.   

s010829@vnmu.edu.ua

Рябченко Ольга Юріївна

21075

52

 1.  

s010857@vnmu.edu.ua

Семерікова Ангеліна Сергіївна

21058

52

 1.  

s010820@vnmu.edu.ua

Худий Максим Олегович

21064

52

 1.  

s010892@vnmu.edu.ua

Безносюк Анастасія Анатоліївна

21001

53

 1.  

s010896@vnmu.edu.ua

Горбань Аліса Вікторівна

21014

53

 1.  

s010905@vnmu.edu.ua

Дубова Дар'я Олександрівна

21021

53

 1.  

s010869@vnmu.edu.ua

Загородна Катерина Сергіївна -  ст.

21025

53

 1.  

s010908@vnmu.edu.ua

Крижанівський Дмитро Андрійович

21030

53

 1.  

s010876@vnmu.edu.ua

Лабунець Дарина Андріївна

21036

53

 1.  

s010912@vnmu.edu.ua

Немирівська Тетяна Петрівна

2105

53

10.   

s010879@vnmu.edu.ua

Огневюк Анна Сергіївна

21046

53

11.   

s010880@vnmu.edu.ua

Рога Вадим Віталійович

21052

53

12.   

s010885@vnmu.edu.ua

Тягун Марія Олександрівна

21061

53

13.   

s010888@vnmu.edu.ua

Юрковський Денис Васильович

21069

53

14.   

 

ВК 33   Резистентність до лікарських засобів: механізми, профілактика, шляхи подолання

 

s010896@vnmu.edu.ua

Горбань Аліса Вікторівна

21014

53

 1.  

s010869@vnmu.edu.ua

Загородна Катерина Сергіївна – ст.

21025

53

 1.  

s010876@vnmu.edu.ua

Лабунець Дарина Андріївна

21036

53

 1.  

s010912@vnmu.edu.ua

Немирівська Тетяна Петрівна

2105

53

 1.  

s010879@vnmu.edu.ua

Огневюк Анна Сергіївна

21046

53

 1.  

s010880@vnmu.edu.ua

Рога Вадим Віталійович

21052

53

 1.  

s010885@vnmu.edu.ua

Тягун Марія Олександрівна

21061

53

 1.  

s010888@vnmu.edu.ua

Юрковський Денис Васильович

21069

53

 1.  

s012843@vnmu.edu.ua

Гладиборода Вячеслав Олександров

22076

57

 1.  

s012845@vnmu.edu.ua

Медвідь Олександр Анатолійович

22078

57

10.   

s012846@vnmu.edu.ua

Тимченко Вероніка Віталіївна

22079

57

11.   

s012850@vnmu.edu.ua

Щерба Наталія Олександрівна

22083

57

12.   

 

 

s010798@vnmu.edu.ua

Блажієвська Діана Юріївна

21003

51

 1.  

s010787@vnmu.edu.ua

Бондаренко Владислав Миколайов

21005

51

 1.  

s010790@vnmu.edu.ua

Бруяка Гліб Андрійович

21032

51

 1.  

s010789@vnmu.edu.ua

Гальчинська Катерина Михайлівна

21012

51

 1.  

s010792@vnmu.edu.ua

Каськова Вікторія Сергіївна

21028

51

 1.  

s010793@vnmu.edu.ua

Кузнєцова Маргарита Валеріївна

21032

51

 1.  

s010795@vnmu.edu.ua

Плавуцька Вікторія Сергіївна

21050

51

 1.  

s010808@vnmu.edu.ua

Штельмах Микита Володимирович

21068

51

 1.  

s010797@vnmu.edu.ua

Ясинецька Анастасія Русланівна

21071

51

 1.  

s010831@vnmu.edu.ua

Бондарчук Аліна Володимирівна

21006

52

10.   

s010834@vnmu.edu.ua

Бородій Наталія Володимирівна

21007

52

11.   

s010811@vnmu.edu.ua

Борсук Дмитро Андрійович

21008

52

12.   

s010837@vnmu.edu.ua

Демиденко Яна Вікторівна

21018

52

13.   

s010816@vnmu.edu.ua

Кучковський Михайло Олегович – ст.

21034

52

14.   

s010829@vnmu.edu.ua

Рябченко Ольга Юріївна

21075

52

15.   

s010857@vnmu.edu.ua

Семерікова Ангеліна Сергіївна

21058

52

16.   

s010820@vnmu.edu.ua

Худий Максим Олегович

21064

52

17.   

12.01.2024

Розподіл по групах на вибіркові дисципліни

студентів 1 курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання.

 

ВК 1 Соціологія та медична соціологія

s013183@vnmu.edu.ua

Бобрук Олександра Олегівна

23014

51

 1.  

s013186@vnmu.edu.ua

Гриньова Віка Максимівна

23022

51

 1.  

s013188@vnmu.edu.ua

Озуженко Артем Вікторович – cт.

23005

51

 1.  

s013190@vnmu.edu.ua

Шевчук Богдана Олексіївна

23067

51

 1.  

s013191@vnmu.edu.ua

Шевчук Наталія Василівна

23068

51

 1.  

s013201@vnmu.edu.ua

Пугач Софія Андріївна

23052

52

 1.  

s013203@vnmu.edu.ua

Степанюк Марина Петрівна

23057

52

 1.  

s013211@vnmu.edu.ua

Тютюнник Анастасія Вадимівна

23062

52

 1.  

s013246@vnmu.edu.ua

Ковальчук Віктор Павлович

23029

54

 1.  

 

ВК 2 Історія світової культури

s013174@vnmu.edu.ua

Байдалюк Анастасія Дмитрівна

23009

51

 1.  

s013182@vnmu.edu.ua

Білаш Тетяна Віталіївна

23013

51

 1.  

s013183@vnmu.edu.ua

Бобрук Олександра Олегівна

23014

51

 1.  

 

Браславська Анастасія Ярославівна

23015

51

 1.  

s013185@vnmu.edu.ua

Вільганюк Анастасія Анатоліївна

23017

51

 1.  

 

Якубовська Анна Олегівна

23070

51

 1.  

s013193@vnmu.edu.ua

Абакумова Єлизавета Валентинівна

23006

52

 1.  

s013194@vnmu.edu.ua

Балацький Станіслав Вʼячеславович

23011

52

 1.  

s013195@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Світлана Анатоліївна

23019

52

 1.  

s013197@vnmu.edu.ua

Гладка Каріна Андріївна

23020

52

 1.  

s013198@vnmu.edu.ua

Ібрагімова Лейла Рагім кизи

23072

52

 1.  

s013201@vnmu.edu.ua

Пугач Софія Андріївна - ст.

23052

52

 1.  

s013205@vnmu.edu.ua

Токаренко Аліна Ігорівна

23060

52

 1.  

s013213@vnmu.edu.ua

Химич Марія Василівна

23063

52

 1.  

 

ВК 5 Основи біоетики та біобезпеки

s013215@vnmu.edu.ua

Андрусишена Ліза Віталіївна

23008

53

 1.  

s013217@vnmu.edu.ua

Бакалець Вікторія Валеріївна

23010

53

 1.  

s013220@vnmu.edu.ua

Головчук Вікторія Миколаївна

23021

53

 1.  

s013219@vnmu.edu.ua

Грибко Аліна Василівна

23003

53

 1.  

s013224@vnmu.edu.ua

Їжаківський Валентин Валентинович

23028

53

 1.  

s013226@vnmu.edu.ua

Лєскова Єлизавета Василівна

23035

53

 1.  

s013228@vnmu.edu.ua

Романська Анастасія Вадимівна

23053

53

 1.  

s013230@vnmu.edu.ua

Рябчук Оксана Миколаївна

23054

53

 1.  

s013232@vnmu.edu.ua

Хмуровська Аліна Миколаївна

23064

53

 1.  

s013233@vnmu.edu.ua

Хмуровська Діана Миколаївна – ст.

23065

53

 1.  

s013235@vnmu.edu.ua

Якимчак Вадим Олегович

23069

53

 1.  

s013240@vnmu.edu.ua

Верхолюк Ольга Сергіївна

23016

54

 1.  

s013251@vnmu.edu.ua

Лебідь Катерина Миколаївна

23033

54

 1.  

s013258@vnmu.edu.ua

Приймак Вікторія Русланівна

23051

54

 1.  

s013263@vnmu.edu.ua

Сафранков Даніїл Андрійович

23055

54

 1.  

s013267@vnmu.edu.ua

Тимошенко Анна Миколаївна

23059

54

 1.  

s013246@vnmu.edu.ua

Ковальчук Віктор Павлович

23029

54

 1.  

 

ВК 6 Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень

s013300@vnmu.edu.ua

Куций Руслан Олександрович

23032

52

 1.  

s013303@vnmu.edu.ua

Малюта Олександра Олександрівна

23037

52

 1.  

s013205@vnmu.edu.ua

Токаренко Аліна Ігорівна

23060

52

 1.  

s013270@vnmu.edu.ua

Валентюк Валерія Володимірівна

23001

55

 1.  

s013272@vnmu.edu.ua

Гриценко Інна Володимирівна

23023

55

 1.  

s013275@vnmu.edu.ua

Забедюк Марія Ярославівна

23025

55

 1.  

s013278@vnmu.edu.ua

Куций Євгеній Сергійович

23031

55

 1.  

s013281@vnmu.edu.ua

Лемешова Анна Ігорівна – ст.

23034

55

 1.  

s013282@vnmu.edu.ua

Маламан Тетяна Євгеніївна

23036

55

 1.  

s013285@vnmu.edu.ua

Маценко Наталія Тарасівна

23039

55

10.   

s013316@vnmu.edu.ua

Олексюк Вікторія Вадимівна

23044

55

11.   

s013286@vnmu.edu.ua

Ореховська Дар‘я Олександрівна

23045

55

12.   

s013288@vnmu.edu.ua

Палашинський Владислав Володимирович

23046

55

13.   

s013290@vnmu.edu.ua

Повшук Катерина Вікторівна

23050

55

14.   

s013317@vnmu.edu.ua

Сторожук Ілона Вʼячеславівна

23058

55

15.   

s013319@vnmu.edu.ua

Торута Анастасія Михайлівна

23061

55

16.   

s013292@vnmu.edu.ua

Чепіль Ангеліна Сергіївна

23066

55

17.   

s013294@vnmu.edu.ua

Яхно Руслана Віталіївна

23071

55

18.   

 

s013183@vnmu.edu.ua

Бобрук Олександра Олегівна

23014

51

 1.  

s013297@vnmu.edu.ua

Вітківська Вікторія Володимирівна

23018

51

 1.  

s013187@vnmu.edu.ua

Доможирова Анастасія Романівна

23024

51

 1.  

s013299@vnmu.edu.ua

Замкова Юлія Олексіївна

23026

51

 1.  

s013188@vnmu.edu.ua

Озуженко Артем Вікторович – ст.

23005

51

 1.  

s013191@vnmu.edu.ua

Шевчук Наталія Василівна

23068

51

 1.  

s013305@vnmu.edu.ua

Марченкова Анна Дімівна

23038

53

 1.  

s013308@vnmu.edu.ua

Медончак Максим Михайлович

23041

53

 1.  

 

Мельник Вікторія Анатоліївна

23041

53

 1.  

s013244@vnmu.edu.ua

Гончарюк Тетяна Миколаївна 

23002

54

10.   

s013248@vnmu.edu.ua

Колосова Анжела Костянтинівни

23030

54

11.   

s013254@vnmu.edu.ua

Перегуда Карина Дмитрівна

23048

54

12.   

s013256@vnmu.edu.ua

Петришена Тетяна Олександрівна

23049

54

13.   

s013258@vnmu.edu.ua

Приймак Вікторія Русланівна

23051

54

14.   

s013263@vnmu.edu.ua

Сафранков Даніїл Андрійович

23055

54

15.   

s013246@vnmu.edu.ua

Ковальчук Віктор Павлович

23029

54

16.   

s013312@vnmu.edu.ua

Мороз Діана Вікторівна

23042

54

17.   

s013314@vnmu.edu.ua

Мусіхіна Карина Сергіївна

23043

54

18.   

 

ВК 7 Біоактивність неорганічних сполук

s013174@vnmu.edu.ua

Байдалюк Анастасія Дмитрівна

23009

51

 1.  

s013182@vnmu.edu.ua

Білаш Тетяна Віталіївна

23013

51

 1.  

s013183@vnmu.edu.ua

Бобрук Олександра Олегівна

23014

51

 1.  

 

Браславська Анастасія Ярославівна

23015

51

 1.  

s013185@vnmu.edu.ua

Вільганюк Анастасія Анатоліївна

23017

51

 1.  

s013297@vnmu.edu.ua

Вітківська Вікторія Володимирівна

23018

51

 1.  

s013186@vnmu.edu.ua

Гриньова Віка Максимівна

23022

51

 1.  

s013299@vnmu.edu.ua

Замкова Юлія Олексіївна

23026

51

 1.  

s013188@vnmu.edu.ua

Озуженко Артем Вікторович – ст.

23005

51

 1.  

s013190@vnmu.edu.ua

Шевчук Богдана Олексіївна

23067

51

10.   

 

Якубовська Анна Олегівна

23070

51

11.   

s013191@vnmu.edu.ua

Шевчук Наталія Василівна

23068

51

12.   

 

s013193@vnmu.edu.ua

Абакумова Єлизавета Валентинівна

23006

52

 1.  

s013194@vnmu.edu.ua

Балацький Станіслав Вʼячеславович

23011

52

 1.  

s013195@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Світлана Анатоліївна

23019

52

 1.  

s013197@vnmu.edu.ua

Гладка Каріна Андріївна

23020

52

 1.  

s013198@vnmu.edu.ua

Ібрагімова Лейла Рагім кизи

23072

52

 1.  

s013199@vnmu.edu.ua

Клімова Катерина Валентинівна

23004

52

 1.  

s013300@vnmu.edu.ua

Куций Руслан Олександрович

23032

52

 1.  

s013303@vnmu.edu.ua

Малюта Олександра Олександрівна

23037

52

 1.  

s013201@vnmu.edu.ua

Пугач Софія Андріївна – ст.

23052

52

 1.  

s013202@vnmu.edu.ua

Сичова Катерина Максимівна

23056

52

10.   

s013203@vnmu.edu.ua

Степанюк Марина Петрівна

23057

52

11.   

s013205@vnmu.edu.ua

Токаренко Аліна Ігорівна

23060

52

12.   

s013211@vnmu.edu.ua

Тютюнник Анастасія Вадимівна

23062

52

13.   

s013213@vnmu.edu.ua

Химич Марія Василівна

23063

52

14.   

 

s013215@vnmu.edu.ua

Андрусишена Ліза Віталіївна

23008

53

 1.  

s013217@vnmu.edu.ua

Бакалець Вікторія Валеріївна

23010

53

 1.  

s013220@vnmu.edu.ua

Головчук Вікторія Миколаївна

23021

53

 1.  

s013219@vnmu.edu.ua

Грибко Аліна Василівна

23003

53

 1.  

s013224@vnmu.edu.ua

Їжаківський Валентин Валентинович

23028

53

 1.  

s013226@vnmu.edu.ua

Лєскова Єлизавета Василівна

23035

53

 1.  

s013305@vnmu.edu.ua

Марченкова Анна Дімівна

23038

53

 1.  

s013308@vnmu.edu.ua

Медончак Максим Михайлович

23041

53

 1.  

 

Мельник Вікторія Анатоліївна

23041

53

 1.  

s013228@vnmu.edu.ua

Романська Анастасія Вадимівна

23053

53

10.   

s013230@vnmu.edu.ua

Рябчук Оксана Миколаївна

23054

53

11.   

s013232@vnmu.edu.ua

Хмуровська Аліна Миколаївна

23064

53

12.   

s013233@vnmu.edu.ua

Хмуровська Діана Миколаївна – ст.

23065

53

13.   

s013235@vnmu.edu.ua

Якимчак Вадим Олегович

23069

53

14.   

 

s013240@vnmu.edu.ua

Верхолюк Ольга Сергіївна

23016

54

 1.  

s013244@vnmu.edu.ua

Гончарюк Тетяна Миколаївна 

23002

54

 1.  

s013246@vnmu.edu.ua

Ковальчук Віктор Павлович

23029

54

 1.  

s013248@vnmu.edu.ua

Колосова Анжела Костянтинівни

23030

54

 1.  

s013251@vnmu.edu.ua

Лебідь Катерина Миколаївна – ст.

23033

54

 1.  

s013312@vnmu.edu.ua

Мороз Діана Вікторівна

23042

54

 1.  

s013314@vnmu.edu.ua

Мусіхіна Карина Сергіївна

23043

54

 1.  

s013254@vnmu.edu.ua

Перегуда Карина Дмитрівна

23048

54

 1.  

s013256@vnmu.edu.ua

Петришена Тетяна Олександрівна

23049

54

 1.  

s013258@vnmu.edu.ua

Приймак Вікторія Русланівна

23051

54

10.   

s013263@vnmu.edu.ua

Сафранков Даніїл Андрійович

23055

54

11.   

s013267@vnmu.edu.ua

Тимошенко Анна Миколаївна

23059

54

12.   

 

10ф

s013270@vnmu.edu.ua

Валентюк Валерія Володимірівна

23001

55

 1.  

s013272@vnmu.edu.ua

Гриценко Інна Володимирівна

23023

55

 1.  

s013275@vnmu.edu.ua

Забедюк Марія Ярославівна

23025

55

 1.  

s013278@vnmu.edu.ua

Куций Євгеній Сергійович

23031

55

 1.  

s013281@vnmu.edu.ua

Лемешова Анна Ігорівна – ст.

23034

55

 1.  

s013282@vnmu.edu.ua

Маламан Тетяна Євгеніївна

23036

55

 1.  

s013285@vnmu.edu.ua

Маценко Наталія Тарасівна

23039

55

 1.  

s013316@vnmu.edu.ua

Олексюк Вікторія Вадимівна

23044

55

 1.  

s013286@vnmu.edu.ua

Ореховська Дар‘я Олександрівна

23045

55

 1.  

s013288@vnmu.edu.ua

Палашинський Владислав Володимирович

23046

55

10.   

s013290@vnmu.edu.ua

Повшук Катерина Вікторівна

23050

55

11.   

s013317@vnmu.edu.ua

Сторожук Ілона Вʼячеславівна

23058

55

12.   

s013319@vnmu.edu.ua

Торута Анастасія Михайлівна

23061

55

13.   

s013292@vnmu.edu.ua

Чепіль Ангеліна Сергіївна

23066

55

14.   

s013294@vnmu.edu.ua

Яхно Руслана Віталіївна

23071

55

15.   

 

ВК 8 Фармацевтична термінологія та основи фармацевтичних розрахунків

11ф

s013182@vnmu.edu.ua

Білаш Тетяна Віталіївна

23013

51

 1.  

s013183@vnmu.edu.ua

Бобрук Олександра Олегівна

23014

51

 1.  

s013297@vnmu.edu.ua

Вітківська Вікторія Володимирівна

23018

51

 1.  

s013186@vnmu.edu.ua

Гриньова Віка Максимівна

23022

51

 1.  

s013187@vnmu.edu.ua

Доможирова Анастасія Романівна

23024

51

 1.  

s013299@vnmu.edu.ua

Замкова Юлія Олексіївна

23026

51

 1.  

s013244@vnmu.edu.ua

Гончарюк Тетяна Миколаївна 

23002

54

 1.  

s013246@vnmu.edu.ua

Ковальчук Віктор Павлович

23029

54

 1.  

s013248@vnmu.edu.ua

Колосова Анжела Костянтинівни

23030

54

 1.  

s013251@vnmu.edu.ua

Лебідь Катерина Миколаївна – ст.

23033

54

 1.  

s013312@vnmu.edu.ua

Мороз Діана Вікторівна

23042

54

 1.  

s013314@vnmu.edu.ua

Мусіхіна Карина Сергіївна

23043

54

 1.  

s013254@vnmu.edu.ua

Перегуда Карина Дмитрівна

23048

54

 1.  

s013256@vnmu.edu.ua

Петришена Тетяна Олександрівна

23049

54

 1.  

s013258@vnmu.edu.ua

Приймак Вікторія Русланівна

23051

54

 1.  

s013263@vnmu.edu.ua

Сафранков Даніїл Андрійович

23055

54

 1.  

s013267@vnmu.edu.ua

Тимошенко Анна Миколаївна

23059

54

 1.  

 

12ф

s013193@vnmu.edu.ua

Абакумова Єлизавета Валентинівна

23006

52

 1.  

s013194@vnmu.edu.ua

Балацький Станіслав Вʼячеславович

23011

52

 1.  

s013195@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Світлана Анатоліївна

23019

52

 1.  

s013197@vnmu.edu.ua

Гладка Каріна Андріївна

23020

52

 1.  

s013198@vnmu.edu.ua

Ібрагімова Лейла Рагім кизи

23072

52

 1.  

s013199@vnmu.edu.ua

Клімова Катерина Валентинівна

23004

52

 1.  

s013300@vnmu.edu.ua

Куций Руслан Олександрович

23032

52

 1.  

s013303@vnmu.edu.ua

Малюта Олександра Олександрівна

23037

52

 1.  

s013201@vnmu.edu.ua

Пугач Софія Андріївна – ст.

23052

52

 1.  

s013202@vnmu.edu.ua

Сичова Катерина Максимівна

23056

52

 1.  

s013203@vnmu.edu.ua

Степанюк Марина Петрівна

23057

52

 1.  

s013205@vnmu.edu.ua

Токаренко Аліна Ігорівна

23060

52

 1.  

s013211@vnmu.edu.ua

Тютюнник Анастасія Вадимівна

23062

52

 1.  

s013213@vnmu.edu.ua

Химич Марія Василівна

23063

52

 1.  

 

13ф

s013215@vnmu.edu.ua

Андрусишена Ліза Віталіївна

23008

53

 1.  

s013217@vnmu.edu.ua

Бакалець Вікторія Валеріївна

23010

53

 1.  

s013220@vnmu.edu.ua

Головчук Вікторія Миколаївна

23021

53

 1.  

s013219@vnmu.edu.ua

Грибко Аліна Василівна

23003

53

 1.  

s013224@vnmu.edu.ua

Їжаківський Валентин Валентинович

23028

53

 1.  

s013226@vnmu.edu.ua

Лєскова Єлизавета Василівна

23035

53

 1.  

s013305@vnmu.edu.ua

Марченкова Анна Дімівна

23038

53

 1.  

s013308@vnmu.edu.ua

Медончак Максим Михайлович

23041

53

 1.  

 

Мельник Вікторія Анатоліївна

23041

53

 1.  

s013228@vnmu.edu.ua

Романська Анастасія Вадимівна

23053

53

 1.  

s013230@vnmu.edu.ua

Рябчук Оксана Миколаївна

23054

53

 1.  

s013232@vnmu.edu.ua

Хмуровська Аліна Миколаївна

23064

53

 1.  

s013233@vnmu.edu.ua

Хмуровська Діана Миколаївна – ст.

23065

53

 1.  

s013235@vnmu.edu.ua

Якимчак Вадим Олегович

23069

53

 1.  

 

14ф

s013270@vnmu.edu.ua

Валентюк Валерія Володимірівна

23001

55

 1.  

s013272@vnmu.edu.ua

Гриценко Інна Володимирівна

23023

55

 1.  

s013275@vnmu.edu.ua

Забедюк Марія Ярославівна

23025

55

 1.  

s013278@vnmu.edu.ua

Куций Євгеній Сергійович

23031

55

 1.  

s013281@vnmu.edu.ua

Лемешова Анна Ігорівна – ст.

23034

55

 1.  

s013282@vnmu.edu.ua

Маламан Тетяна Євгеніївна

23036

55

 1.  

s013285@vnmu.edu.ua

Маценко Наталія Тарасівна

23039

55

 1.  

s013316@vnmu.edu.ua

Олексюк Вікторія Вадимівна

23044

55

 1.  

s013286@vnmu.edu.ua

Ореховська Дар‘я Олександрівна

23045

55

 1.  

s013288@vnmu.edu.ua

Палашинський Владислав Володимирович

23046

55

 1.  

s013290@vnmu.edu.ua

Повшук Катерина Вікторівна

23050

55

 1.  

s013317@vnmu.edu.ua

Сторожук Ілона Вʼячеславівна

23058

55

 1.  

s013319@vnmu.edu.ua

Торута Анастасія Михайлівна

23061

55

 1.  

s013292@vnmu.edu.ua

Чепіль Ангеліна Сергіївна

23066

55

 1.  

s013294@vnmu.edu.ua

Яхно Руслана Віталіївна

23071

55

 1.  

 

 

ВК 9 Прикладна генетика

15ф

s013305@vnmu.edu.ua

Марченкова Анна Дімівна

23038

53

 1.  

s013308@vnmu.edu.ua

Медончак Максим Михайлович

23041

53

 1.  

 

Мельник Вікторія Анатоліївна

23041

53

 1.  

s013270@vnmu.edu.ua

Валентюк Валерія Володимірівна

23001

55

 1.  

s013272@vnmu.edu.ua

Гриценко Інна Володимирівна

23023

55

 1.  

s013275@vnmu.edu.ua

Забедюк Марія Ярославівна

23025

55

 1.  

s013278@vnmu.edu.ua

Куций Євгеній Сергійович

23031

55

 1.  

s013281@vnmu.edu.ua

Лемешова Анна Ігорівна – ст.

23034

55

 1.  

s013282@vnmu.edu.ua

Маламан Тетяна Євгеніївна

23036

55

 1.  

s013285@vnmu.edu.ua

Маценко Наталія Тарасівна

23039

55

 1.  

s013316@vnmu.edu.ua

Олексюк Вікторія Вадимівна

23044

55

 1.  

s013286@vnmu.edu.ua

Ореховська Дар‘я Олександрівна

23045

55

 1.  

s013288@vnmu.edu.ua

Палашинський Владислав Володимирович

23046

55

 1.  

s013290@vnmu.edu.ua

Повшук Катерина Вікторівна

23050

55

 1.  

s013317@vnmu.edu.ua

Сторожук Ілона Вʼячеславівна

23058

55

 1.  

s013319@vnmu.edu.ua

Торута Анастасія Михайлівна

23061

55

 1.  

s013292@vnmu.edu.ua

Чепіль Ангеліна Сергіївна

23066

55

 1.  

s013294@vnmu.edu.ua

Яхно Руслана Віталіївна

23071

55

 1.  

 

16ф

s013174@vnmu.edu.ua

Байдалюк Анастасія Дмитрівна

23009

51

 1.  

s013182@vnmu.edu.ua

Білаш Тетяна Віталіївна

23013

51

 1.  

s013297@vnmu.edu.ua

Вітківська Вікторія Володимирівна

23018

51

 1.  

s013186@vnmu.edu.ua

Гриньова Віка Максимівна

23022

51

 1.  

s013187@vnmu.edu.ua

Доможирова Анастасія Романівна

23024

51

 1.  

s013299@vnmu.edu.ua

Замкова Юлія Олексіївна

23026

51

 1.  

s013190@vnmu.edu.ua

Шевчук Богдана Олексіївна

23067

51

 1.  

s013199@vnmu.edu.ua

Клімова Катерина Валентинівна

23004

52

 1.  

s013300@vnmu.edu.ua

Куций Руслан Олександрович

23032

52

 1.  

s013303@vnmu.edu.ua

Малюта Олександра Олександрівна

23037

52

 1.  

s013202@vnmu.edu.ua

Сичова Катерина Максимівна

23056

52

 1.  

s013211@vnmu.edu.ua

Тютюнник Анастасія Вадимівна

23062

52

 1.  

s013240@vnmu.edu.ua

Верхолюк Ольга Сергіївна

23016

54

 1.  

s013244@vnmu.edu.ua

Гончарюк Тетяна Миколаївна – ст. 

23002

54

 1.  

s013248@vnmu.edu.ua

Колосова Анжела Костянтинівни

23030

54

 1.  

s013312@vnmu.edu.ua

Мороз Діана Вікторівна

23042

54

 1.  

s013314@vnmu.edu.ua

Мусіхіна Карина Сергіївна

23043

54

 1.  

s013256@vnmu.edu.ua

Петришена Тетяна Олександрівна

23049

54

 1.  

 

ВК 10 Клітинна біологія

17ф

s013174@vnmu.edu.ua

Байдалюк Анастасія Дмитрівна

23009

51

 1.  

 

Браславська Анастасія Ярославівна

23015

51

 1.  

s013185@vnmu.edu.ua

Вільганюк Анастасія Анатоліївна

23017

51

 1.  

s013297@vnmu.edu.ua

Вітківська Вікторія Володимирівна

23018

51

 1.  

s013186@vnmu.edu.ua

Гриньова Віка Максимівна

23022

51

 1.  

s013187@vnmu.edu.ua

Доможирова Анастасія Романівна

23024

51

 1.  

s013299@vnmu.edu.ua

Замкова Юлія Олексіївна

23026

51

 1.  

s013188@vnmu.edu.ua

Озуженко Артем Вікторович – ст.

23005

51

 1.  

s013190@vnmu.edu.ua

Шевчук Богдана Олексіївна

23067

51

 1.  

s013191@vnmu.edu.ua

Шевчук Наталія Василівна

23068

51

 1.  

 

Якубовська Анна Олегівна

23070

51

 1.  

 

18ф

s013193@vnmu.edu.ua

Абакумова Єлизавета Валентинівна

23006

52

 1.  

s013194@vnmu.edu.ua

Балацький Станіслав Вʼячеславович

23011

52

 1.  

s013195@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Світлана Анатоліївна

23019

52

 1.  

s013197@vnmu.edu.ua

Гладка Каріна Андріївна

23020

52

 1.  

s013198@vnmu.edu.ua

Ібрагімова Лейла Рагім кизи

23072

52

 1.  

s013199@vnmu.edu.ua

Клімова Катерина Валентинівна

23004

52

 1.  

s013300@vnmu.edu.ua

Куций Руслан Олександрович

23032

52

 1.  

s013303@vnmu.edu.ua

Малюта Олександра Олександрівна

23037

52

 1.  

s013201@vnmu.edu.ua

Пугач Софія Андріївна – ст.

23052

52

 1.  

s013202@vnmu.edu.ua

Сичова Катерина Максимівна

23056

52

 1.  

s013203@vnmu.edu.ua

Степанюк Марина Петрівна

23057

52

 1.  

s013205@vnmu.edu.ua

Токаренко Аліна Ігорівна

23060

52

 1.  

s013211@vnmu.edu.ua

Тютюнник Анастасія Вадимівна

23062

52

 1.  

s013213@vnmu.edu.ua

Химич Марія Василівна

23063

52

 1.  

 

19ф

s013305@vnmu.edu.ua

Марченкова Анна Дімівна

23038

53

 1.  

s013308@vnmu.edu.ua

Медончак Максим Михайлович

23041

53

 1.  

 

Мельник Вікторія Анатоліївна

23041

53

 1.  

s013240@vnmu.edu.ua

Верхолюк Ольга Сергіївна

23016

54

 1.  

s013244@vnmu.edu.ua

Гончарюк Тетяна Миколаївна 

23002

54

 1.  

s013248@vnmu.edu.ua

Колосова Анжела Костянтинівни

23030

54

 1.  

s013251@vnmu.edu.ua

Лебідь Катерина Миколаївна – ст.

23033

54

 1.  

s013312@vnmu.edu.ua

Мороз Діана Вікторівна

23042

54

 1.  

s013314@vnmu.edu.ua

Мусіхіна Карина Сергіївна

23043

54

 1.  

s013254@vnmu.edu.ua

Перегуда Карина Дмитрівна

23048

54

 1.  

s013256@vnmu.edu.ua

Петришена Тетяна Олександрівна

23049

54

 1.  

s013258@vnmu.edu.ua

Приймак Вікторія Русланівна

23051

54

 1.  

s013267@vnmu.edu.ua

Тимошенко Анна Миколаївна

23059

54

 1.  

 

20ф

s013270@vnmu.edu.ua

Валентюк Валерія Володимірівна

23001

55

 1.  

s013272@vnmu.edu.ua

Гриценко Інна Володимирівна

23023

55

 1.  

s013275@vnmu.edu.ua

Забедюк Марія Ярославівна

23025

55

 1.  

s013278@vnmu.edu.ua

Куций Євгеній Сергійович

23031

55

 1.  

s013281@vnmu.edu.ua

Лемешова Анна Ігорівна – ст.

23034

55

 1.  

s013282@vnmu.edu.ua

Маламан Тетяна Євгеніївна

23036

55

 1.  

s013285@vnmu.edu.ua

Маценко Наталія Тарасівна

23039

55

 1.  

s013316@vnmu.edu.ua

Олексюк Вікторія Вадимівна

23044

55

 1.  

s013286@vnmu.edu.ua

Ореховська Дар‘я Олександрівна

23045

55

 1.  

s013288@vnmu.edu.ua

Палашинський Владислав Володимирович

23046

55

 1.  

s013290@vnmu.edu.ua

Повшук Катерина Вікторівна

23050

55

 1.  

s013317@vnmu.edu.ua

Сторожук Ілона Вʼячеславівна

23058

55

 1.  

s013319@vnmu.edu.ua

Торута Анастасія Михайлівна

23061

55

 1.  

s013292@vnmu.edu.ua

Чепіль Ангеліна Сергіївна

23066

55

 1.  

s013294@vnmu.edu.ua

Яхно Руслана Віталіївна

23071

55

 1.  

 

ВК 11 Культура мовлення й етика спілкування фахівців фармації

21ф

s013182@vnmu.edu.ua

Білаш Тетяна Віталіївна

23013

51

 1.  

 

Браславська Анастасія Ярославівна

23015

51

 1.  

s013185@vnmu.edu.ua

Вільганюк Анастасія Анатоліївна

23017

51

 1.  

s013187@vnmu.edu.ua

Доможирова Анастасія Романівна

23024

51

 1.  

s013188@vnmu.edu.ua

Озуженко Артем Вікторович – ст.

23005

51

 1.  

s013190@vnmu.edu.ua

Шевчук Богдана Олексіївна

23067

51

 1.  

s013191@vnmu.edu.ua

Шевчук Наталія Василівна

23068

51

 1.  

 

Якубовська Анна Олегівна

23070

51

 1.  

s013193@vnmu.edu.ua

Абакумова Єлизавета Валентинівна

23006

52

 1.  

s013194@vnmu.edu.ua

Балацький Станіслав Вʼячеславович

23011

52

 1.  

s013195@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Світлана Анатоліївна

23019

52

 1.  

s013197@vnmu.edu.ua

Гладка Каріна Андріївна

23020

52

 1.  

s013198@vnmu.edu.ua

Ібрагімова Лейла Рагім кизи

23072

52

 1.  

s013199@vnmu.edu.ua

Клімова Катерина Валентинівна

23004

52

 1.  

s013202@vnmu.edu.ua

Сичова Катерина Максимівна

23056

52

 1.  

s013203@vnmu.edu.ua

Степанюк Марина Петрівна

23057

52

 1.  

s013205@vnmu.edu.ua

Токаренко Аліна Ігорівна

23060

52

 1.  

s013213@vnmu.edu.ua

Химич Марія Василівна

23063

52

 1.  

 

22ф

s013215@vnmu.edu.ua

Андрусишена Ліза Віталіївна

23008

53

 1.  

s013217@vnmu.edu.ua

Бакалець Вікторія Валеріївна

23010

53

 1.  

s013220@vnmu.edu.ua

Головчук Вікторія Миколаївна

23021

53

 1.  

s013219@vnmu.edu.ua

Грибко Аліна Василівна

23003

53

 1.  

s013224@vnmu.edu.ua

Їжаківський Валентин Валентинович

23028

53

 1.  

s013226@vnmu.edu.ua

Лєскова Єлизавета Василівна

23035

53

 1.  

s013228@vnmu.edu.ua

Романська Анастасія Вадимівна

23053

53

 1.  

s013230@vnmu.edu.ua

Рябчук Оксана Миколаївна

23054

53

 1.  

s013232@vnmu.edu.ua

Хмуровська Аліна Миколаївна

23064

53

 1.  

s013233@vnmu.edu.ua

Хмуровська Діана Миколаївна

23065

53

 1.  

s013235@vnmu.edu.ua

Якимчак Вадим Олегович

23069

53

 1.  

s013251@vnmu.edu.ua

Лебідь Катерина Миколаївна – ст.

23033

54

 1.  

s013254@vnmu.edu.ua

Перегуда Карина Дмитрівна

23048

54

 1.  

s013258@vnmu.edu.ua

Приймак Вікторія Русланівна

23051

54

 1.  

s013267@vnmu.edu.ua

Тимошенко Анна Миколаївна

23059

54

 1.  

 

23ф

s013270@vnmu.edu.ua

Валентюк Валерія Володимірівна

23001

55

 1.  

s013272@vnmu.edu.ua

Гриценко Інна Володимирівна

23023

55

 1.  

s013275@vnmu.edu.ua

Забедюк Марія Ярославівна

23025

55

 1.  

s013278@vnmu.edu.ua

Куций Євгеній Сергійович

23031

55

 1.  

s013281@vnmu.edu.ua

Лемешова Анна Ігорівна – ст.

23034

55

 1.  

s013282@vnmu.edu.ua

Маламан Тетяна Євгеніївна

23036

55

 1.  

s013285@vnmu.edu.ua

Маценко Наталія Тарасівна

23039

55

 1.  

s013286@vnmu.edu.ua

Ореховська Дар‘я Олександрівна

23045

55

 1.  

s013288@vnmu.edu.ua

Палашинський Владислав Володимирович

23046

55

 1.  

s013290@vnmu.edu.ua

Повшук Катерина Вікторівна

23050

55

 1.  

s013292@vnmu.edu.ua

Чепіль Ангеліна Сергіївна

23066

55

 1.  

s013294@vnmu.edu.ua

Яхно Руслана Віталіївна

23071

55

 1.  

 

ВК 12 Основи здорового способу життя

24ф

s013174@vnmu.edu.ua

Байдалюк Анастасія Дмитрівна

23009

51

 1.  

 

Браславська Анастасія Ярославівна

23015

51

 1.  

s013185@vnmu.edu.ua

Вільганюк Анастасія Анатоліївна

23017

51

 1.  

s013297@vnmu.edu.ua

Вітківська Вікторія Володимирівна

23018

51

 1.  

s013299@vnmu.edu.ua

Замкова Юлія Олексіївна

23026

51

 1.  

 

Якубовська Анна Олегівна

23070

51

 1.  

s013240@vnmu.edu.ua

Верхолюк Ольга Сергіївна

23016

54

 1.  

s013244@vnmu.edu.ua

Гончарюк Тетяна Миколаївна – ст. 

23002

54

 1.  

s013248@vnmu.edu.ua

Колосова Анжела Костянтинівни

23030

54

 1.  

s013312@vnmu.edu.ua

Мороз Діана Вікторівна

23042

54

 1.  

s013314@vnmu.edu.ua

Мусіхіна Карина Сергіївна

23043

54

 1.  

s013254@vnmu.edu.ua

Перегуда Карина Дмитрівна

23048

54

 1.  

s013256@vnmu.edu.ua

Петришена Тетяна Олександрівна

23049

54

 1.  

s013263@vnmu.edu.ua

Сафранков Даніїл Андрійович

23055

54

 1.  

 

25ф

s013193@vnmu.edu.ua

Абакумова Єлизавета Валентинівна

23006

52

 1.  

s013194@vnmu.edu.ua

Балацький Станіслав Вʼячеславович

23011

52

 1.  

s013195@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Світлана Анатоліївна

23019

52

 1.  

s013197@vnmu.edu.ua

Гладка Каріна Андріївна

23020

52

 1.  

s013198@vnmu.edu.ua

Ібрагімова Лейла Рагім кизи

23072

52

 1.  

s013199@vnmu.edu.ua

Клімова Катерина Валентинівна – ст.

23004

52

 1.  

s013300@vnmu.edu.ua

Куций Руслан Олександрович

23032

52

 1.  

s013303@vnmu.edu.ua

Малюта Олександра Олександрівна

23037

52

 1.  

s013203@vnmu.edu.ua

Степанюк Марина Петрівна

23057

52

 1.  

s013213@vnmu.edu.ua

Химич Марія Василівна

23063

52

 1.  

s013316@vnmu.edu.ua

Олексюк Вікторія Вадимівна

23044

55

 1.  

s013317@vnmu.edu.ua

Сторожук Ілона Вʼячеславівна

23058

55

 1.  

s013319@vnmu.edu.ua

Торута Анастасія Михайлівна

23061

55

 1.  

 

26ф

s013215@vnmu.edu.ua

Андрусишена Ліза Віталіївна

23008

53

 1.  

s013217@vnmu.edu.ua

Бакалець Вікторія Валеріївна

23010

53

 1.  

s013220@vnmu.edu.ua

Головчук Вікторія Миколаївна

23021

53

 1.  

s013219@vnmu.edu.ua

Грибко Аліна Василівна

23003

53

 1.  

s013224@vnmu.edu.ua

Їжаківський Валентин Валентинович

23028

53

 1.  

s013226@vnmu.edu.ua

Лєскова Єлизавета Василівна

23035

53

 1.  

s013305@vnmu.edu.ua

Марченкова Анна Дімівна

23038

53

 1.  

s013308@vnmu.edu.ua

Медончак Максим Михайлович

23041

53

 1.  

 

Мельник Вікторія Анатоліївна

23041

53

 1.  

s013228@vnmu.edu.ua

Романська Анастасія Вадимівна

23053

53

 1.  

s013230@vnmu.edu.ua

Рябчук Оксана Миколаївна

23054

53

 1.  

s013232@vnmu.edu.ua

Хмуровська Аліна Миколаївна

23064

53

 1.  

s013233@vnmu.edu.ua

Хмуровська Діана Миколаївна – ст.

23065

53

 1.  

s013235@vnmu.edu.ua

Якимчак Вадим Олегович

23069

53

 1.  

 

ВК 14 Основи правознавства за професійним спрямуванням

27ф

s013174@vnmu.edu.ua

Байдалюк Анастасія Дмитрівна

23009

51

 1.  

s013182@vnmu.edu.ua

Білаш Тетяна Віталіївна

23013

51

 1.  

s013183@vnmu.edu.ua

Бобрук Олександра Олегівна

23014

51

 1.  

 

Браславська Анастасія Ярославівна

23015

51

 1.  

s013185@vnmu.edu.ua

Вільганюк Анастасія Анатоліївна

23017

51

 1.  

s013186@vnmu.edu.ua

Гриньова Віка Максимівна

23022

51

 1.  

s013187@vnmu.edu.ua

Доможирова Анастасія Романівна

23024

51

 1.  

s013188@vnmu.edu.ua

Озуженко Артем Вікторович – ст.

23005

51

 1.  

s013190@vnmu.edu.ua

Шевчук Богдана Олексіївна

23067

51

 1.  

 

Якубовська Анна Олегівна

23070

51

 1.  

s013191@vnmu.edu.ua

Шевчук Наталія Василівна

23068

51

 1.  

s013201@vnmu.edu.ua

Пугач Софія Андріївна

23052

52

 1.  

s013202@vnmu.edu.ua

Сичова Катерина Максимівна

23056

52

 1.  

s013211@vnmu.edu.ua

Тютюнник Анастасія Вадимівна

23062

52

 1.  

 

28ф

s013215@vnmu.edu.ua

Андрусишена Ліза Віталіївна

23008

53

 1.  

s013217@vnmu.edu.ua

Бакалець Вікторія Валеріївна

23010

53

 1.  

s013220@vnmu.edu.ua

Головчук Вікторія Миколаївна

23021

53

 1.  

s013219@vnmu.edu.ua

Грибко Аліна Василівна

23003

53

 1.  

s013224@vnmu.edu.ua

Їжаківський Валентин Валентинович

23028

53

 1.  

s013226@vnmu.edu.ua

Лєскова Єлизавета Василівна

23035

53

 1.  

s013228@vnmu.edu.ua

Романська Анастасія Вадимівна

23053

53

 1.  

s013230@vnmu.edu.ua

Рябчук Оксана Миколаївна

23054

53

 1.  

s013232@vnmu.edu.ua

Хмуровська Аліна Миколаївна

23064

53

 1.  

s013233@vnmu.edu.ua

Хмуровська Діана Миколаївна – ст.

23065

53

 1.  

s013235@vnmu.edu.ua

Якимчак Вадим Олегович

23069

53

 1.  

s013240@vnmu.edu.ua

Верхолюк Ольга Сергіївна

23016

54

 1.  

s013246@vnmu.edu.ua

Ковальчук Віктор Павлович

23029

54

 1.  

s013251@vnmu.edu.ua

Лебідь Катерина Миколаївна

23033

54

 1.  

s013263@vnmu.edu.ua

Сафранков Даніїл Андрійович

23055

54

 1.  

s013267@vnmu.edu.ua

Тимошенко Анна Миколаївна

23059

54

 1.  

 

Оновлені списки 1 та 2 курсів

06.10.2023

Список студентів 1 курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання спеціальність «фармація, промислова фармація»

І семестр 2023 – 2024 н. р.

51 група

 1. Байдалюк Анастасія Дмитрівна
 2. Білаш Тетяна Віталіївна
 3. Бобрук Олександра Олегівна
 4. Браславська Анастасія Ярославівна
 5. Вільганюк Анастасія Анатоліївна
 6. Вітківська Вікторія Володимирівна
 7. Гриньова Віка Максимівна
 8. Доможирова Анастасія Романівна
 9. Замкова Юлія Олексіївна

10.  Озуженко Артем Вікторович 

11.  Пеньківська Адріана Андріївна – ст.

12.  Шевчук Богдана Олексіївна

13.  Шевчук Наталія Василівна

14.  Якубовська Анна Олегівна

 

52 група

 1. Абакумова Єлизавета Валентинівна
 2. Балацький Станіслав В`ячеславович
 3. Гаврилюк Світлана Анатоліївна
 4. Гладка Каріна Андріївна
 5. Ібрагімова Лейла Рагім кизи
 6.  Клімова Катерина Валентинівна 
 7. Куций Руслан Олександрович
 8. Малюта Олександра Олександрівна
 9. Пугач Софія Андріївна – ст.

10.  Сичова Катерина Максимівна

11.  Степанюк Марина Петрівна

12.  Токаренко Аліна Ігорівна

13.  Тютюнник Анастасія Вадимівна

14.  Химич Марія Василівна

 

53 група

 1. Андрусишена Ліза Віталіївна
 2. Бакалець Вікторія Валеріївна
 3. Головчук Вікторія Миколаївна
 4. Грибко Аліна Василівна 
 5. Їжаківський Валентин Валентинович
 6. Лєскова Єлизавета Василівна
 7. Марченкова Анна Дімівна
 8. Медончак Максим Михайлович
 9. Мельник Вікторія Анатоліївна

10.  Романська Анастасія Вадимівна

11.  Рябчук Оксана Миколаївна

12.  Хмуровська Аліна Миколаївна

13.  Хмуровська Діана Миколаївна – ст. 

14.  Якимчак Вадим Олегович

 

54 група

 1. Андрійчук Юлія Миколаївна
 2. Барбой Анна Олександрівна
 3. Верхолюк Ольга Сергіївна
 4.  Гончарюк Тетяна Миколаївна
 5. Ковальчук Віктор Павлович
 6. Колосова Анжела Костянтинівна
 7. Лебідь Катерина Миколаївна – ст.
 8. Мороз Діана Вікторівна
 9. Мусіхіна Карина Сергіївна

10.  Перегуда Карина Дмитрівна

11.  Петришена Тетяна Олександрівна

12.  Приймак Вікторія Русланівна

13.  Сафранков Даніїл Андрійович

14.  Тимошенко Анна Миколаївна

 

55 група

 1.  Валентюк Валерія Володимирівна
 2. Гриценко Інна Володимирівна
 3. Забедюк Марія Ярославівна
 4. Куций Євгеній Сергійович
 5. Лемешова Анна Ігорівна – ст.
 6. Маламан Тетяна Євгеніївна
 7. Маценко Наталія Тарасівна
 8. Олексюк Вікторія Вадимівна
 9. Ореховська Дар`я Олександрівна

10.  Палашинський Владислав Володимирович

11.  Повшук Катерина Вікторівна

12.  Сторожук Ілона Вячеславівна

13.  Торута Анастасія Михайлівна

14.  Чепіль Ангеліна Сергіївна

15.  Яхно Руслана Віталіївна

 

 

 

 

Список студентів 2 курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання спеціальність «фармація, промислова фармація»

ІІІ семестр 2023 – 2024 н. р.

51 група

 1. 1.     Бундига Інна Олексіївна
 2. Бучко Володимир Ігорович
 3. Бущак Ярослава Олегівна
 4. Верста Руслана Сергіївна
 5. Дегтярова Катерина Олександрівна – ст
 6. Кольцова Ганна Петрівна
 7. Лисюк Наталія Володимирівна
 8. Мошна Марія Євгенівна
 9. 9.     Пустовойт Марина Павлівна

10.  Ситник Софія Дмитрівна

11.  Форманюк Марія Василівна

12.  Чебаненко Марія Віталіївна

 

 

52 група

 1. Воронцова Юлія Віталіївна
 2. Завадська Єлизавета Миколаївна
 3. 3.   Краєвський Олександр Валентинович – ст
 4. Лисак Вікторія Юріївна
 5. Лисак Дмитро Ігорович
 6. Лукасишена Віолета Сергіївна
 7. Мохнатюк Анастасія Романівна
 8. Осадченко Анна Іванівна
 9. Політанська Вікторія Володимирівна
 10. 10.   Солодун Аріна Іванівна
 11. Хом’юк Вікторія Петрівна

 

53 група

 1. Бузила Роксолана Андріївна
 2. Гаврилюк Каріна Олегівна
 3. Коваль Олександра Василівна
 4. Колодій Анастасія Андріївна
 5. Кривонос Анастасія Романівна
 6. Маліцька Анастасія Сергіївна
 7. Паляруш Людмила Юріївна – ст
 8.   Петричко Ірина Олександрівна
 9. Петрова Дарія Петрівна

10.  Соляр Діана Романівна

11.  Сорока Анастасія Андріївна

12.  Чернявська Анна Юріївна

 

 

 

Оновлені списки 2 курсу на вибіркові дисципліни.

06.10.2023

ВК 15  Біохімія харчування

21ф

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

22001

51

 1.  

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

22009

51

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

22010

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

22011

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

22019

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Євгенівна

22028

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

22037

51

 1.  

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович - ст

22002

52

 1.  

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

22022

52

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

22023

52

 1.  

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

22025

52

 1.  

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

22027

52

 1.  

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

22029

52

 1.  

s012709@vnmu.edu.ua

Політанська Вікторія Володимирівна

22033

52

 1.  

22ф

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

22004

52

 1.  

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

22038

52

 1.  

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

22008

53

 1.  

s012689@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Каріна Олегівна

22013

53

 1.  

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

22017

53

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

22018

53

 1.  

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

22021

53

 1.  

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

22026

53

 1.  

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна – ст.

22030

53

 1.  

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

22031

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

22032

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

22005

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

22039

53

 1.  

 

ВК 16  Екотоксикологія

23ф

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

22009

51

 1.  

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

22001

51

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

22010

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

22011

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна

22015

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

22024

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

22003

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

22035

51

 1.  

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович – ст.

22002

52

 1.  

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

22022

52

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

22023

52

 1.  

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

22027

52

 1.  

 

 

24ф

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

22038

52

 1.  

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

22008

53

 1.  

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

22017

53

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

22018

53

 1.  

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

22021

53

 1.  

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

22026

53

 1.  

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна – ст.

22030

53

 1.  

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

22031

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

22032

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

22005

53

 1.  

s012712@vnmu.edu.ua

Сорока Анастасія Андріївна

22036

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

22039

53

 1.  

 

ВК 18  Теоретичні основи технології лікарських форм

25ф

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна - ст

22015

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

22019

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

22024

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Євгенівна

22028

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

22003

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

22035

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

22037

51

 1.  

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

22012

52

 1.  

s012692@vnmu.edu.ua

Завадська Єлизавета Миколаївна

22016

52

 1.  

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович

22002

52

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

22023

52

 1.  

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

22025

52

 1.  

26ф

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

22029

52

 1.  

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

22004

52

 1.  

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

22008

53

 1.  

s012689@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Каріна Олегівна

22013

53

 1.  

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

22017

53

 1.  

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

22021

53

 1.  

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

22026

53

 1.  

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна  - ст.

22030

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

22032

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

22005

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

22039

53

 1.  

 

 

 

ВК 21  Допоміжні речовини у фармацевтичній та косметичній технології

27ф

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

22001

51

 1.  

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

22009

51

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

22010

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

22011

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна – ст.

22015

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

22019

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

22024

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Євгенівна

22028

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

22003

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

22035

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

22037

51

 1.  

28ф

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

22012

52

 1.  

s012692@vnmu.edu.ua

Завадська Єлизавета Миколаївна

22016

52

 1.  

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович – ст.

22002

52

 1.  

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

22022

52

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

22023

52

 1.  

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

22025

52

 1.  

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

22027

52

 1.  

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

22029

52

 1.  

s012709@vnmu.edu.ua

Політанська Вікторія Володимирівна

22033

52

 1.  

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

22004

52

 1.  

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

22038

52

 1.  

29ф

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

22008

53

 1.  

s012689@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Каріна Олегівна

22013

53

 1.  

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

22017

53

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

22018

53

 1.  

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

22021

53

 1.  

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

22026

53

 1.  

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна – ст.

22030

53

 1.  

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

22031

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

22032

53

 1.  

s012712@vnmu.edu.ua

Сорока Анастасія Андріївна

22036

53

 1.  

Списки груп на вибіркові дисципліни 5 курс

01.09.2023

ВК 47 Захист прав та інтересів медичних та фармацевтичних працівників.

Юридична відповідальність у сфері професійної діяльності

 

s007596@vnmu.edu.ua

Іванович Наталія Андріївна

19018

51

 1.  

s007593@vnmu.edu.ua

Заєць Діана Ігорівна

19017

51

 1.  

s007693@vnmu.edu.ua

Патлатюк Владислава Юріївна

19044

51

 1.  

s007670@vnmu.edu.ua

Мудрик Ольга Русланівна

19036

52

 1.  

s007767@vnmu.edu.ua

Склонна Ірина Василівна

19054

52

 1.  

s007844@vnmu.edu.ua

Яремчук Діана Миколаївна

19069

52

 1.  

s007551@vnmu.edu.ua

Больша Ліна Володимирівна

19004

53

 1.  

s007553@vnmu.edu.ua

Борисова Карина Павлівна

19005

53

 1.  

s007589@vnmu.edu.ua

Донець Богдана Миколаївна

19015

53

 1.  

s007633@vnmu.edu.ua

Кравець Валерія Русланівна

19024

53

10.   

s007659@vnmu.edu.ua

Магдевич Аліна Анатоліївна

19029

53

11.   

s007669@vnmu.edu.ua

Мельник Тетяна Миколаївна

19035

53

12.   

s007770@vnmu.edu.ua

Сковлюк Аліна Михайлівна

19055

53

13.   

s007828@vnmu.edu.ua

Тодоренко Людмила Сергіївна -ст

19061

53

14.   

s006310@vnmu.edu.ua

Шевчук Нікіта Олександрович

21086

53

15.   

 

ВК 48 Соціальна фармація

s007569@vnmu.edu.ua

Грицай Андрій Олександрович

19009

51

 1.  

s007571@vnmu.edu.ua

Гуреліч Марина Володимирівна

19010

51

 1.  

s007597@vnmu.edu.ua

Іщенко Віта Олександрівна  - ст

19019

51

 1.  

s007752@vnmu.edu.ua

Кулик Анастасія Віталіївна

19049

51

 1.  

s007842@vnmu.edu.ua

Яворська Наталія Михайлівна

19068

51

 1.  

s007670@vnmu.edu.ua

Мудрик Ольга Русланівна

19036

52

 1.  

s007767@vnmu.edu.ua

Склонна Ірина Василівна

19054

52

 1.  

s007823@vnmu.edu.ua

Стаднічук Наталія Вікторівна

19058

52

 1.  

s007839@vnmu.edu.ua

Шмаль Анастасія Іванівна

19066

52

 1.  

s007551@vnmu.edu.ua

Больша Ліна Володимирівна

19004

53

10.   

s007770@vnmu.edu.ua

Сковлюк Аліна Михайлівна

19055

53

11.   

s006310@vnmu.edu.ua

Шевчук Нікіта Олександрович

21086

53

12.   

 

ВК 52 Державне регулювання та контроль у фармації

s007569@vnmu.edu.ua

Грицай Андрій Олександрович

19009

51

 1.  

s007571@vnmu.edu.ua

Гуреліч Марина Володимирівна

19010

51

 1.  

s007597@vnmu.edu.ua

Іщенко Віта Олександрівна  -ст

19019

51

 1.  

s007752@vnmu.edu.ua

Кулик Анастасія Віталіївна

19049

51

 1.  

s007842@vnmu.edu.ua

Яворська Наталія Михайлівна

19068

51

 1.  

s007670@vnmu.edu.ua

Мудрик Ольга Русланівна

19036

52

 1.  

s007767@vnmu.edu.ua

Склонна Ірина Василівна

19054

52

 1.  

s007551@vnmu.edu.ua

Больша Ліна Володимирівна

19004

53

 1.  

s007770@vnmu.edu.ua

Сковлюк Аліна Михайлівна

19055

53

 1.  

s006310@vnmu.edu.ua

Шевчук Нікіта Олександрович

21086

53

10.   

 

 

 

ВК 55 Наукометричні бази та написання магістерської роботи

s007621@vnmu.edu.ua

Ковтонюк Дем‘ян Миколайович

19021

51

 1.  

s007617@vnmu.edu.ua

Качковська Катерина Максимівна -  ст.

19020

52

 1.  

s006267@vnmu.edu.ua

Мотовилець Анастасія Сергіївна

21082

52

 1.  

s007823@vnmu.edu.ua

Стаднічук Наталія Вікторівна

19058

52

 1.  

s006271@vnmu.edu.ua

Циковський Олександр Олександрович

21085

52

 1.  

s007839@vnmu.edu.ua

Шмаль Анастасія Іванівна

19066

52

 1.  

s007656@vnmu.edu.ua

Лесько Максим Тарасович

19028

53

 1.  

 

 

ВК 54  Засоби лікувальної косметики

5ф

s007569@vnmu.edu.ua

Грицай Андрій Олександрович

19009

51

 1.  

s007571@vnmu.edu.ua

Гуреліч Марина Володимирівна

19010

51

 1.  

s007593@vnmu.edu.ua

Заєць Діана Ігорівна

19017

51

 1.  

s007597@vnmu.edu.ua

Іщенко Віта Олександрівна

19019

51

 1.  

s007752@vnmu.edu.ua

Кулик Анастасія Віталіївна

19049

51

 1.  

s007693@vnmu.edu.ua

Патлатюк Владислава Юріївна

19044

51

 1.  

s007842@vnmu.edu.ua

Яворська Наталія Михайлівна

19068

51

 1.  

s007596@vnmu.edu.ua

Іванович Наталія Андріївна

19018

51

 1.  

s007617@vnmu.edu.ua

Качковська Катерина Максимівна  - ст

19020

52

 1.  

s006267@vnmu.edu.ua

Мотовилець Анастасія Сергіївна

21082

52

10.   

s007823@vnmu.edu.ua

Стаднічук Наталія Вікторівна

19058

52

11.   

s006271@vnmu.edu.ua

Циковський Олександр Олександрович

21085

52

12.   

s007839@vnmu.edu.ua

Шмаль Анастасія Іванівна

19066

52

 1.  

s007844@vnmu.edu.ua

Яремчук Діана Миколаївна

19069

52

 1.  

s007551@vnmu.edu.ua

Больша Ліна Володимирівна

19004

53

 1.  

s007553@vnmu.edu.ua

Борисова Карина Павлівна

19005

53

 1.  

s007589@vnmu.edu.ua

Донець Богдана Миколаївна

19015

53

 1.  

s007633@vnmu.edu.ua

Кравець Валерія Русланівна

19024

53

 1.  

s007656@vnmu.edu.ua

Лесько Максим Тарасович

19028

53

 1.  

s007659@vnmu.edu.ua

Магдевич Аліна Анатоліївна

19029

53

 1.  

s007669@vnmu.edu.ua

Мельник Тетяна Миколаївна

19035

53

 1.  

s007770@vnmu.edu.ua

Сковлюк Аліна Михайлівна

19055

53

10.   

s007828@vnmu.edu.ua

Тодоренко Людмила Сергіївна –ст.

19061

53

11.   

s006310@vnmu.edu.ua

Шевчук Нікіта Олександрович

21086

53

12.   

 

Списки груп на вибіркові дисципліни 4 курс

01.09.2023

ВК 40  Фармацевтична логістика: шлях лікарського препарату від виробника до споживача

s009764@vnmu.edu.ua

Андрущак Адріана Костянтинівна

20001

51

 1.  

s009862@vnmu.edu.ua

Бідзіля Назарій Владиславович

20005

51

 1.  

s009864@vnmu.edu.ua

Волкотруб Віра Сергіївна -  ст.

20009

51

 1.  

s009767@vnmu.edu.ua

Гайдаш Яна Анатоліївна

20012

51

 1.  

s009774@vnmu.edu.ua

Григорак Володимир Віталійович

20016

51

 1.  

s009867@vnmu.edu.ua

Луцька Оксана Русланівна

20028

51

 1.  

s009769@vnmu.edu.ua

Острочерева Ольга Петрівна

20014

51

 1.  

s009775@vnmu.edu.ua

Попадюк Дар‘я Михайлівна

20039

51

 1.  

s009886@vnmu.edu.ua

Ус Анастасія Володимирівна

20052

51

 1.  

s009888@vnmu.edu.ua

Чагарина Олена Юріївна

20054

51

10.   

s009777@vnmu.edu.ua

Шаховал Наталія Миколаївна

20055

51

11.   

s009857@vnmu.edu.ua

Яцюк Катерина Анатоліївна

20058

51

12.   

s009924@vnmu.edu.ua

Лупул Михайло Васильович

20027

52

 1.  

s009926@vnmu.edu.ua

Осецька Тетяна Олегівна

20034

52

 1.  

s007713@vnmu.edu.ua

Пламаділ Яна Валеріївна

21076

52

 1.  

s009931@vnmu.edu.ua

Римар Вікторія Вікторівна

20043

52

 1.  

s009760@vnmu.edu.ua

Слободянюк Марина Ігорівна

20048

52

 1.  

s009805@vnmu.edu.ua

Арбуз Євгеній Олександрович

20003

53

 1.  

s009784@vnmu.edu.ua

Вдовиченко Назарій Олександрович

20008

53

 1.  

s009806@vnmu.edu.ua

Гаврелишена Анастасія Сергіївна

20011

53

 1.  

s009834@vnmu.edu.ua

Карпенко Анна Олександрівна

20022

53

 1.  

s009790@vnmu.edu.ua

Матвійчук Діана Анатоліївна

20029

53

10.   

s009850@vnmu.edu.ua

Онісімов Олексій Русланович – ст.

20033

53

11.   

s009793@vnmu.edu.ua

Польова Ярослава Олександрівна

20038

53

12.   

s009795@vnmu.edu.ua

Січкоріз Аліна Олегівна

20046

53

13.   

s009803@vnmu.edu.ua

Ткач Анна Володимирівна

20051

53

14.   

s009959@vnmu.edu.ua

Ющенко Вероніка Олександрівна

20062

53

15.   

 

ВК 41  Техніки комунікаційної роботи керівника фармацевтичного підприємства

s009764@vnmu.edu.ua

Андрущак Адріана Костянтинівна

20001

51

 1.  

s009862@vnmu.edu.ua

Бідзіля Назарій Владиславович

20005

51

 1.  

s009864@vnmu.edu.ua

Волкотруб Віра Сергіївна – ст.

20009

51

 1.  

s009767@vnmu.edu.ua

Гайдаш Яна Анатоліївна

20012

51

 1.  

s009769@vnmu.edu.ua

Острочерева Ольга Петрівна

20014

51

 1.  

s009867@vnmu.edu.ua

Луцька Оксана Русланівна

20028

51

 1.  

s009775@vnmu.edu.ua

Попадюк Дар‘я Михайлівна

20039

51

 1.  

s009886@vnmu.edu.ua

Ус Анастасія Володимирівна

20052

51

 1.  

s009888@vnmu.edu.ua

Чагарина Олена Юріївна

20054

51

 1.  

s009777@vnmu.edu.ua

Шаховал Наталія Миколаївна

20055

51

10.   

s009857@vnmu.edu.ua

Яцюк Катерина Анатоліївна

20058

51

11.   

s009746@vnmu.edu.ua

Галушка Тетяна Олександрівна

20013

52

12.   

s009747@vnmu.edu.ua

Краєвська Анастасія Ігорівна

20024

52

13.   

s009748@vnmu.edu.ua

Крохмалюк Аліна Олександрівна

20025

52

14.   

s009924@vnmu.edu.ua

Лупул Михайло Васильович

20027

52

 1.  

s009751@vnmu.edu.ua

Міліневська Софія В‘ячеславівна

20030

52

 1.  

s009926@vnmu.edu.ua

Осецька Тетяна Олегівна

20034

52

 1.  

s007713@vnmu.edu.ua

Пламаділ Яна Валеріївна

21076

52

 1.  

s009931@vnmu.edu.ua

Римар Вікторія Вікторівна

20043

52

 1.  

s009758@vnmu.edu.ua

Сидоренко Євгеній Анатолійович

20045

52

 1.  

s009954@vnmu.edu.ua

Чорна Юлія Юріївна

20060

52

 1.  

s009805@vnmu.edu.ua

Арбуз Євгеній Олександрович

20003

53

 1.  

s009784@vnmu.edu.ua

Вдовиченко Назарій Олександрович

20008

53

 1.  

s009806@vnmu.edu.ua

Гаврелишена Анастасія Сергіївна

20011

53

10.   

s009834@vnmu.edu.ua

Карпенко Анна Олександрівна

20022

53

11.   

s009850@vnmu.edu.ua

Онісімов Олексій Русланович – ст.

20033

53

12.   

s009795@vnmu.edu.ua

Січкоріз Аліна Олегівна

20046

53

13.   

s009803@vnmu.edu.ua

Ткач Анна Володимирівна

20051

53

14.   

s009959@vnmu.edu.ua

Ющенко Вероніка Олександрівна

20062

53

15.   

 

ВК 42  Власна справа. Аптека

s009862@vnmu.edu.ua

Бідзіля Назарій Владиславович

20005

51

 1.  

s009864@vnmu.edu.ua

Волкотруб Віра Сергіївна – ст.

20009

51

 1.  

s009767@vnmu.edu.ua

Гайдаш Яна Анатоліївна

20012

51

 1.  

s009769@vnmu.edu.ua

Острочерева Ольга Петрівна

20014

51

 1.  

s009774@vnmu.edu.ua

Григорак Володимир Віталійович

20016

51

 1.  

s009867@vnmu.edu.ua

Луцька Оксана Русланівна

20028

51

 1.  

s009775@vnmu.edu.ua

Попадюк Дар‘я Михайлівна

20039

51

 1.  

s009886@vnmu.edu.ua

Ус Анастасія Володимирівна

20052

51

 1.  

s009888@vnmu.edu.ua

Чагарина Олена Юріївна

20054

51

 1.  

s009857@vnmu.edu.ua

Яцюк Катерина Анатоліївна

20058

51

10.   

s009924@vnmu.edu.ua

Лупул Михайло Васильович

20027

52

11.   

s009926@vnmu.edu.ua

Осецька Тетяна Олегівна

20034

52

12.   

s007713@vnmu.edu.ua

Пламаділ Яна Валеріївна

21076

52

13.   

10ф

s009931@vnmu.edu.ua

Римар Вікторія Вікторівна

20043

52

 1.  

s009760@vnmu.edu.ua

Слободянюк Марина Ігорівна

20048

52

 1.  

s009805@vnmu.edu.ua

Арбуз Євгеній Олександрович

20003

53

 1.  

s009784@vnmu.edu.ua

Вдовиченко Назарій Олександрович

20008

53

 1.  

s009806@vnmu.edu.ua

Гаврелишена Анастасія Сергіївна

20011

53

 1.  

s009834@vnmu.edu.ua

Карпенко Анна Олександрівна

20022

53

 1.  

s009790@vnmu.edu.ua

Матвійчук Діана Анатоліївна

20029

53

 1.  

s009850@vnmu.edu.ua

Онісімов Олексій Русланович – ст.

20033

53

 1.  

s009793@vnmu.edu.ua

Польова Ярослава Олександрівна

20038

53

 1.  

s009795@vnmu.edu.ua

Січкоріз Аліна Олегівна

20046

53

10.   

s009800@vnmu.edu.ua

Тітарчук Інна Вікторівна

20050

53

11.   

s009803@vnmu.edu.ua

Ткач Анна Володимирівна

20051

53

12.   

s009959@vnmu.edu.ua

Ющенко Вероніка Олександрівна

20062

53

13.   

 

 

 

 

 

Списки груп на вибіркові дисципліни 3 курс

01.09.2023

ВК 23  Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг

11ф

s010831@vnmu.edu.ua

Бондарчук Аліна Володимирівна

21006

52

 1.  

s010834@vnmu.edu.ua

Бородій Наталія Володимирівна

21007

52

 1.  

s010811@vnmu.edu.ua

Борсук Дмитро Андрійович

21008

52

 1.  

s010813@vnmu.edu.ua

Гнидюк Аліна Віталіївна

21013

52

 1.  

s010837@vnmu.edu.ua

Демиденко Яна Вікторівна

21018

52

 1.  

s010815@vnmu.edu.ua

Жук Тетяна Валеріївна

21024

52

 1.  

s010816@vnmu.edu.ua

Кучковський Михайло Олегович – ст.

21034

52

 1.  

s010818@vnmu.edu.ua

Петрашенко Євгенія Романівна

21049

52

 1.  

s010829@vnmu.edu.ua

Рябченко Ольга Юріївна

21075

52

 1.  

s010857@vnmu.edu.ua

Семерікова Ангеліна Сергіївна

21058

52

10.   

s010820@vnmu.edu.ua

Худий Максим Олегович

21064

52

11.   

12ф

s010790@vnmu.edu.ua

Бруяка Гліб Андрійович

21032

51

 1.  

s010789@vnmu.edu.ua

Гальчинська Катерина Михайлівна

21012

51

 1.  

s010792@vnmu.edu.ua

Каськова Вікторія Сергіївна - ст.

21028

51

 1.  

s010892@vnmu.edu.ua

Безносюк Анастасія Анатоліївна

21001

53

 1.  

s010896@vnmu.edu.ua

Горбань Аліса Вікторівна

21014

53

 1.  

s010905@vnmu.edu.ua

Дубова Дар'я Олександрівна

21021

53

 1.  

s010908@vnmu.edu.ua

Крижанівський Дмитро Андрійович

21030

53

 1.  

s010876@vnmu.edu.ua

Лабунець Дарина Андріївна

21036

53

 1.  

s010912@vnmu.edu.ua

Немирівська Тетяна Петрівна

2105

53

 1.  

s010879@vnmu.edu.ua

Огневюк Анна Сергіївна

21046

53

10.   

s010880@vnmu.edu.ua

Рога Вадим Віталійович

21052

53

11.   

s010885@vnmu.edu.ua

Тягун Марія Олександрівна

21061

53

12.   

s010888@vnmu.edu.ua

Юрковський Денис Васильович

21069

53

13.   

 

ВК 25  Клінічна біохімія

13ф

s010892@vnmu.edu.ua

Безносюк Анастасія Анатоліївна

21001

51

 1.  

s010896@vnmu.edu.ua

Горбань Аліса Вікторівна

21014

51

 1.  

s010905@vnmu.edu.ua

Дубова Дар'я Олександрівна

21021

51

 1.  

s010908@vnmu.edu.ua

Крижанівський Дмитро Андрійович

21030

51

 1.  

s010912@vnmu.edu.ua

Немирівська Тетяна Петрівна

2105

51

 1.  

s010787@vnmu.edu.ua

Бондаренко Владислав Миколайович

21005

53

 1.  

s010790@vnmu.edu.ua

Бруяка Гліб Андрійович

21032

53

 1.  

s010793@vnmu.edu.ua

Кузнєцова Маргарита Валеріївна - ст

21032

53

 1.  

s010795@vnmu.edu.ua

Плавуцька Вікторія Сергіївна

21050

53

 1.  

s010797@vnmu.edu.ua

Ясинецька Анастасія Русланівна

21071

53

10.   

 

 

 

 

ВК 28  Теоретичні основи синтезу

14ф

s010798@vnmu.edu.ua

Блажієвська Діана Юріївна

21003

51

 1.  

s010790@vnmu.edu.ua

Бруяка Гліб Андрійович

21032

51

 1.  

s010802@vnmu.edu.ua

Лясова Яна Русланівна

21038

51

 1.  

s010808@vnmu.edu.ua

Штельмах Микита Володимирович

21068

51

 1.  

s010869@vnmu.edu.ua

Загородна Катерина Сергіївна – ст.

21025

53

 1.  

s012843@vnmu.edu.ua

Гладиборода Вячеслав Олександрович

22076

57

 1.  

s012845@vnmu.edu.ua

Медвідь Олександр Анатолійович

22078

57

 1.  

s012846@vnmu.edu.ua

Тимченко Вероніка Віталіївна

22079

57

 1.  

s012849@vnmu.edu.ua

Шишковська Інна Сергіївна

22082

57

 1.  

s012850@vnmu.edu.ua

Щерба Наталія Олександрівна

22083

57

10.   

 

ВК 31  Підготовка фармацевтичного представника

15ф

s010798@vnmu.edu.ua

Блажієвська Діана Юріївна

21003

51

 1.  

s010787@vnmu.edu.ua

Бондаренко Владислав Миколайович

21005

51

 1.  

s010789@vnmu.edu.ua

Гальчинська Катерина Михайлівна

21012

51

 1.  

s010792@vnmu.edu.ua

Каськова Вікторія Сергіївна

21028

51

 1.  

s010793@vnmu.edu.ua

Кузнєцова Маргарита Валеріївна  - ст.

21032

51

 1.  

s010802@vnmu.edu.ua

Лясова Яна Русланівна

21038

51

 1.  

s010795@vnmu.edu.ua

Плавуцька Вікторія Сергіївна

21050

51

 1.  

s010808@vnmu.edu.ua

Штельмах Микита Володимирович

21068

51

 1.  

s010797@vnmu.edu.ua

Ясинецька Анастасія Русланівна

21071

51

 1.  

s012843@vnmu.edu.ua

Гладиборода Вячеслав Олександрович

22076

57

10.   

s012845@vnmu.edu.ua

Медвідь Олександр Анатолійович

22078

57

11.   

s012846@vnmu.edu.ua

Тимченко Вероніка Віталіївна

22079

57

12.   

s012849@vnmu.edu.ua

Шишковська Інна Сергіївна

22082

57

13.   

s012850@vnmu.edu.ua

Щерба Наталія Олександрівна

22083

57

14.   

16ф

s010831@vnmu.edu.ua

Бондарчук Аліна Володимирівна

21006

52

 1.  

s010834@vnmu.edu.ua

Бородій Наталія Володимирівна

21007

52

 1.  

s010811@vnmu.edu.ua

Борсук Дмитро Андрійович

21008

52

 1.  

s010813@vnmu.edu.ua

Гнидюк Аліна Віталіївна

21013

52

 1.  

s010837@vnmu.edu.ua

Демиденко Яна Вікторівна

21018

52

 1.  

s010815@vnmu.edu.ua

Жук Тетяна Валеріївна

21024

52

 1.  

s010816@vnmu.edu.ua

Кучковський Михайло Олегович -  ст.

21034

52

 1.  

s010818@vnmu.edu.ua

Петрашенко Євгенія Романівна

21049

52

 1.  

s010829@vnmu.edu.ua

Рябченко Ольга Юріївна

21075

52

 1.  

s010857@vnmu.edu.ua

Семерікова Ангеліна Сергіївна

21058

52

10.   

s010820@vnmu.edu.ua

Худий Максим Олегович

21064

52

11.   

17ф

s010892@vnmu.edu.ua

Безносюк Анастасія Анатоліївна

21001

53

 1.  

s010896@vnmu.edu.ua

Горбань Аліса Вікторівна

21014

53

 1.  

s010905@vnmu.edu.ua

Дубова Дар'я Олександрівна

21021

53

 1.  

s010869@vnmu.edu.ua

Загородна Катерина Сергіївна – ст.

21025

53

 1.  

s010908@vnmu.edu.ua

Крижанівський Дмитро Андрійович

21030

53

 1.  

s010876@vnmu.edu.ua

Лабунець Дарина Андріївна

21036

53

 1.  

s010912@vnmu.edu.ua

Немирівська Тетяна Петрівна

2105

53

 1.  

s010879@vnmu.edu.ua

Огневюк Анна Сергіївна

21046

53

 1.  

s010880@vnmu.edu.ua

Рога Вадим Віталійович

21052

53

 1.  

s010885@vnmu.edu.ua

Тягун Марія Олександрівна

21061

53

10.   

s010888@vnmu.edu.ua

Юрковський Денис Васильович

21069

53

11.   

 

ВК 32  Фармацевтичні аспекти токсикоманії і наркоманії

19ф

s010787@vnmu.edu.ua

Бондаренко Владислав Миколайович

21005

51

 1.  

s010789@vnmu.edu.ua

Гальчинська Катерина Михайлівна

21012

51

 1.  

s010792@vnmu.edu.ua

Каськова Вікторія Сергіївна

21028

51

 1.  

s010793@vnmu.edu.ua

Кузнєцова Маргарита Валеріївна – ст.

21032

51

 1.  

s010795@vnmu.edu.ua

Плавуцька Вікторія Сергіївна

21050

51

 1.  

s010797@vnmu.edu.ua

Ясинецька Анастасія Русланівна

21071

51

 1.  

s010876@vnmu.edu.ua

Лабунець Дарина Андріївна

21036

53

 1.  

s010879@vnmu.edu.ua

Огневюк Анна Сергіївна

21046

53

 1.  

s010880@vnmu.edu.ua

Рога Вадим Віталійович

21052

53

 1.  

s010885@vnmu.edu.ua

Тягун Марія Олександрівна

21061

53

10.   

s010888@vnmu.edu.ua

Юрковський Денис Васильович

21069

53

11.   

20ф

s010831@vnmu.edu.ua

Бондарчук Аліна Володимирівна

21006

52

 1.  

s010834@vnmu.edu.ua

Бородій Наталія Володимирівна

21007

52

 1.  

s010811@vnmu.edu.ua

Борсук Дмитро Андрійович

21008

52

 1.  

s010813@vnmu.edu.ua

Гнидюк Аліна Віталіївна

21013

52

 1.  

s010837@vnmu.edu.ua

Демиденко Яна Вікторівна

21018

52

 1.  

s010815@vnmu.edu.ua

Жук Тетяна Валеріївна

21024

52

 1.  

s010816@vnmu.edu.ua

Кучковський Михайло Олегович - ст

21034

52

 1.  

s010818@vnmu.edu.ua

Петрашенко Євгенія Романівна

21049

52

 1.  

s010829@vnmu.edu.ua

Рябченко Ольга Юріївна

21075

52

 1.  

s010857@vnmu.edu.ua

Семерікова Ангеліна Сергіївна

21058

52

10.   

s010820@vnmu.edu.ua

Худий Максим Олегович

21064

52

11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списки груп на вибіркові дисципліни 2 курс

01.09.2023

ВК 15  Біохімія харчування

21ф

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

22009

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

22011

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

22019

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Євгенівна

22028

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

22037

51

 1.  

s012696@vnmu.edu.ua

Кравчук Сніжана Олександрівна –ст.

22020

52

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

22023

52

 1.  

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

22025

52

 1.  

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

22029

52

 1.  

s012709@vnmu.edu.ua

Політанська Вікторія Володимирівна

22033

52

10.   

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

22004

52

11.   

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

22038

52

12.   

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

22008

53

13.   

s012689@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Каріна Олегівна

22013

53

14.   

22ф

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

22017

53

 1.  

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

22021

53

 1.  

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

22026

53

 1.  

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна

22030

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

22032

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

22005

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

22039

53

 1.  

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

22001

54

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

22010

54

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

22018

54

10.   

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович –ст.

22002

54

11.   

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

22022

54

12.   

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

22027

54

13.   

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

22031

54

14.   

 

ВК 16  Екотоксикологія

23ф

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

22009

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

22011

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна – ст.

22015

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

22024

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

22003

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

22035

51

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

22023

52

 1.  

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

22038

52

 1.  

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

22008

53

 1.  

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

22017

53

10.   

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

22021

53

11.   

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

22026

53

12.   

24ф

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна – ст.

22030

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

22032

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

22005

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

22039

53

 1.  

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

22001

54

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

22010

54

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

22018

54

 1.  

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович

22002

54

 1.  

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

22022

54

 1.  

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

22027

54

10.   

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

22031

54

11.   

s012712@vnmu.edu.ua

Сорока Анастасія Андріївна

22036

54

12.   

 

ВК 18  Теоретичні основи технології лікарських форм

25ф

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна

22015

51

 1. &nbs