Студенту

Master

Аспіранту

Clinical ordinator

Історія кафедри

  У 1948-1949 роках (всього протягом року) кафедру очолював доцент Костенко П.Г.
  З 1949 до 1964 року завідувачем кафедри був професор Микола Володимирович Константинович. В 1953 році замість вибулих Г.Я. Борачук, С. Х. Алімбек і П.І. Улянецької асистентами зараховуються Ж.І. Жабін та М.П. Шрамко. З 1953 до 1963 року на кафедрі також працювали асистентами Е.О.Головновська, Г.І.Окайомова, М.М.Вакуленко, Б.В.Ядвіжин, І.М.Чернишов, С.В.Ладутько. У 1956 році Микола Володимирович захистив докторську дисертацію «О смешанном туберкулезном менингите». М.В. Константинович був гарним організатором, лектором, висококваліфікованим науковим працівником, користувався авторитетом серед студентів та лікарів. Науково-дослідна робота кафедри була присвячена проблемам злоякісних пухлин, туберкульозу, питанням патоморфозу.
  З 1964 до 1987 року кафедру очолювала професор Єлизавета Іванівна Маковська. В цей період на кафедрі постійно або короткочасно працювали доценти: М.П. Шрамко, В.І. Жабін, В.Г. Козлов, П.Ф. Шамрай, М.С. Пушкар; асистенти: І.Я. Бритван, О.П. Безкоровайний, В.Т. Рауцкієне, В.М. Куденко, Л.А. Мацедонська, М.Р. Борейко, В.В. Біктіміров. В цей час кафедральні працівники займались дослідженням впливу пестицидів на організм людини і тварин. По цій тематиці було надруковано понад 250 наукових праць та вийшла монографія Є.І.Маковської «Патологічна анатомія інтоксикації отрутохімікатами» (1967).
  З 1987 до 1994 року кафедрою керував доцент Володимир Григорович Козлов. Крім завідуючого на кафедрі працювали доценти М.Р. Борейко та В.Т. Рауцкієне, асистенти В.В. Щербанюк, В.П. Сорокоумов, М.М. Якубовський, О.В. Федорченко та В.О. Беньямінов (усі викладачі - випускники нашого інституту), лаборанти Л.В. Залізюк, М.К. Шатайло, Е.І. Шимко, П.С. Жупанова. Наукова робота кафедри була присвячена вивченню пневмоній та пневмопатій під впливом лікарських препаратів. Доцент В.Г.Козлов був прекрасним організатором, лектором, висококваліфікованим патологом. Він був деканом по роботі з іноземними студентами, завідував кафедрою в Замбійському університеті (1971-1976), був організатором Кабульського медінституту, а потім радником ректора цього інституту (1980-1984), нагороджений медаллю Афганістану «Вірність».
  З 1994 року до 2008 року кафедру очолював професор Віктор Васильович Біктіміров. На кафедрі працюють доценти М.Р. Борейко, О.В. Федорченко, В.Т. Рауцкієне, В.П. Сорокоумов, С.В. Вернигородський, А.О. Гаврилюк, П.С. Жученко, А.М. Березовський, асистенти Т.М. Король, А.Г. Скорук, В.В. Максимчук, З.П. Ніжинська-Астапенко, Н.В. Бенедіктова, Г.М. Галунко, лаборанти Л.В. Залізюк, Л.В. Кременська, О.В. Спрут, препаратор Ставнича О. Науково-дослідна робота кафедри присвячена патологічній анатомії медикаментозних пневмопатій, а також морфогенезу та медикаментозному патоморфозу захворювань шлунково-кишкового тракту. Віктор Васильович Біктіміров був прекрасним організатором, лектором, висококваліфікованим патологом, талановитим вченим. Працював на посаді проректора з лікувальної роботи. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Морфогенез экспериментальной пневмонии при воздействии полихлорпинена и карбофоса». У 1995 році успішно захистив докторську дисертацію за двома спеціальностями (педіатрія та патологічна анатомія) на тему «Нові підходи до підвищення ефективності антибіотико терапії бронхолегеневих захворювань у дітей». 29 травня 1997 року йому було присвоєно вчене звання професора. Віктор Васильович є автором понад 190 наукових праць та 15 патентів на винахід і авторських свідоцтв. Під його керівництвом захищено 4 докторських та 11 кандидатських дисертацій. На великий жаль 29 листопада 2008 року Віктор Васильович Біктіміров передчасно пішов з життя після важкої хвороби.
    З січня по серпень 2009 року обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Федорченко О.В.
   З вересня 2009 року виконує обов’язки завідувача кафедри доцент Гаврилюк Алла Олександрівна.
  Кафедру судової медицини Вінницького національного медичного університету було організовано в 1936 році. Спочатку обов’язки завідуючого кафедри виконував А.К.Судомир (завідуючий кафедрою психіатрії). У 1939-1941 р.р. кафедру очолював Я.Л.Лейбович, а потім І.В.Алмазов, Д.А.Галаєв (1945-1950). У 1950-1972 р.р. кафедру очолював професор В.П.Ципковський. Під його керівництвом було видано кілька наукових збірників, в яких опубліковано різні праці з теорії і практики судової медицини. У 1960 р. була видана його монографія «Осмотр трупа на месте его обнаружения». Після В.П.Ципковського кафедру очолювали доц. А.І.Крат (1972-1985, 1996-2000), доц. С.О.Козлова (1986-1996). В 2001 р. відбулося об’єднання кафедри судової медицини з кафедрою патологічної анатомії в єдину кафедру патологічної анатомії, судової медицини та правознавства.

Кафедра була організована в 1934 році. З 1934 до 1941 року займала різні приміщення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова. В післявоєнні роки кафедрі виділяють чотири кімнати на території нинішньої кафедри мікробіології, а з 1959 року вона переводиться у відбудоване ліве крило морфологічного корпусу, де розміщується і в теперішній час.

Перший завідувач кафедри Микола Опанасович Вакуленко (з 1934 до 1948 року) був висококваліфікованим патологом та фахівцем з бактеріології, успішно керував науковою роботою на кафедрі, мав 30 друкованих робіт. Тематика наукових досліджень кафедри була присвячена вивченню загальної патології і бактеріології. Асистентами працювали Г.П. Барановський та Г.І. Пашкевич. З 1945 року на кафедрі працювали Г.Я. Борачук, С.Х. Алімбек, П.І. Улянецька. У 1947 році на посаду доцента було обрано П.Г. Костенко. У 1948 році М.О. Вакуленко за власним бажанням залишив кафедру.  У 1948-1949 роках (всього протягом року) кафедру очолював доцент Костенко П.Г.

З 1949 до 1964 року завідувачем кафедри був професор Микола Володимирович Константинович. В 1953 році замість вибулих Г.Я. Борачук, С. Х. Алімбек і П.І. Улянецької асистентами зараховуються Ж.І. Жабін та М.П. Шрамко. З 1953 до 1963 року на кафедрі також працювали асистентами Е.О.Головновська, Г.І.Окайомова, М.М.Вакуленко, Б.В.Ядвіжин, І.М.Чернишов, С.В.Ладутько. У 1956 році Микола Володимирович захистив докторську дисертацію «О смешанном туберкулезном менингите». М.В. Константинович був гарним організатором, лектором, висококваліфікованим науковим працівником, користувався авторитетом серед студентів та лікарів. Науково-дослідна робота кафедри була присвячена проблемам злоякісних пухлин, туберкульозу, питанням патоморфозу.

З 1964 до 1987 року кафедру очолювала професор Єлизавета Іванівна Маковська. В цей період на кафедрі постійно або короткочасно працювали доценти: М.П. Шрамко, В.І. Жабін, В.Г. Козлов, П.Ф. Шамрай, М.С. Пушкар; асистенти: І.Я. Бритван, О.П. Безкоровайний, В.Т. Рауцкієне, В.М. Куденко, Л.А. Мацедонська, М.Р. Борейко, В.В. Біктіміров. В цей час кафедральні працівники займались дослідженням впливу пестицидів на організм людини і тварин. По цій тематиці було надруковано понад 250 наукових праць та вийшла монографія Є.І.Маковської «Патологічна анатомія інтоксикації отрутохімікатами» (1967).

З 1987 до 1994 року кафедрою керував доцент Володимир Григорович Козлов. Крім завідуючого на кафедрі працювали доценти М.Р. Борейко та В.Т. Рауцкієне, асистенти В.В. Щербанюк, В.П. Сорокоумов, М.М. Якубовський, О.В. Федорченко та В.О. Беньямінов (усі викладачі - випускники нашого інституту), лаборанти Л.В. Залізюк, М.К. Шатайло, Е.І. Шимко, П.С. Жупанова. Наукова робота кафедри була присвячена вивченню пневмоній та пневмопатій під впливом лікарських препаратів. Доцент В.Г.Козлов був прекрасним організатором, лектором, висококваліфікованим патологом. Він був деканом по роботі з іноземними студентами, завідував кафедрою в Замбійському університеті (1971-1976), був організатором Кабульського медінституту, а потім радником ректора цього інституту (1980-1984), нагороджений медаллю Афганістану «Вірність».

З 1994 року до 2008 року кафедру очолював професор Віктор Васильович Біктіміров. На кафедрі працюють доценти М.Р. Борейко, О.В. Федорченко, В.Т. Рауцкієне, В.П. Сорокоумов, С.В. Вернигородський, А.О. Гаврилюк, П.С. Жученко, А.М. Березовський, асистенти Т.М. Король, А.Г. Скорук, В.В. Максимчук, З.П. Ніжинська-Астапенко, Н.В. Бенедіктова, Г.М. Галунко, лаборанти Л.В. Залізюк, Л.В. Кременська, О.В. Спрут, препаратор Ставнича О. Науково-дослідна робота кафедри присвячена патологічній анатомії медикаментозних пневмопатій, а також морфогенезу та медикаментозному патоморфозу захворювань шлунково-кишкового тракту. Віктор Васильович Біктіміров був прекрасним організатором, лектором, висококваліфікованим патологом, талановитим вченим. Працював на посаді проректора з лікувальної роботи. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Морфогенез экспериментальной пневмонии при воздействии полихлорпинена и карбофоса». У 1995 році успішно захистив докторську дисертацію за двома спеціальностями (педіатрія та патологічна анатомія) на тему «Нові підходи до підвищення ефективності антибіотико терапії бронхолегеневих захворювань у дітей». 29 травня 1997 року йому було присвоєно вчене звання професора. Віктор Васильович є автором понад 190 наукових праць та 15 патентів на винахід і авторських свідоцтв. Під його керівництвом захищено 4 докторських та 11 кандидатських дисертацій. На великий жаль 29 листопада 2008 року Віктор Васильович Біктіміров передчасно пішов з життя після важкої хвороби.

В 2001 р. відбулося об’єднання кафедри судової медицини з кафедрою патологічної анатомії в єдину кафедру патологічної анатомії, судової медицини та правознавства.З січня по серпень 2009 року обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Федорченко О.В.

З вересня 2009 року до вересня 2020 року завідувачка кафедри д.м.н., професор Гаврилюк Алла Олександрівна.

З жовтня 2020 року в.о. завідувача кафедри д.м.н., професор Вернигородський Сергій Вікторович.

В 2020 р. відбулося роз’єднання кафедри судової медицини з кафедрою патологічної анатомії на дві окремі кафедри, а саме на окрему кафедру патологічної анатомії та на окрему кафедру судової медицини та права.

Штат кафедри

Вернигородський Сергій Вікторович


Завідувач кафедрою, професор , доктор медичних наук

Сорокоумов Валерій Павлович


доцент, кандидат медичних наук

В 1980 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова. В 1980 році зарахований в клінічну ординатуру за фахом "патологічна анатомія". В 1982 році закінчив клінічну ординатуру та зарахований на посаду асистента кафедри патологічної анатомії. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію по темі "Морфогенез і лікувальний патоморфоз експериментальної пневмонії". З 2001 року доцент кафедри патологічної анатомії. Має 32 рац. пропозиції, 5 авторських свідоцтв на винаходи. Автор 16 наукових публікацій.

Гаврилюк Алла Олександрівна


Професор, доктор медичних наук

В 1992 році закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. Після закінчення працювала лікарем-інтерном вузлової клінічної лікарні ст. Вінниця Південно-Західної залізниці. З жовтня 1994 року - старший лаборант кафедри гістології Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова. З грудня 1994 року асистент кафедри гістології. З січня 2003 року асистент кафедри патологічної анатомії та судової медицини. В 2007 році отримує вчене звання доцент. З 2009 року - завідувач кафедри. Лікар-патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.

Федорченко Олег Володимирович


доцент, кандидат медичних наук

У 1991 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1 серпня 1991 року працює на кафедрі патологічної анатомії на посаді старшого лаборанта. З 1992 року по 2001 рік асистент кафедри. В 2001 році отримав вчене звання доцент. З цього часу і по сей день працює на посаді доцента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права. З жовтня 2001 року працював заступником декана по роботі з іноземними студентами. В 2007-2012 роках завідувач навчальною частиною кафедри. З січня по вересень 2009 року виконував обов’язки завідувавча кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права. З жовтня 2011 року - декан по роботі з іноземними студентами.
Є членом Вченої ради університету, членом Вченої ради медичних факультетів №1 та №2, навчально-методичної ради по роботі з іноземними студентами.
За вагомі досягнення у професійній діяльності та за багаторічну сумлінну працю нагороджений Подякою Міністра охорони здоров’я України у 2007 році.

Даценко Галина Василівна


доцент, кандидат медичних наук

Король Тетяна Михайлівна


доцент, кандидат медичних наук

В 1992 році закінчила Вінницький державний медичний інститут ім. М.І.Пирогова. В 1992-1994 роках - інтернатура за спеціальністю лікарська справа на базі обласної клінічної лікарні ім. Пирогова. З 1994 року працює на кафедрі патологічної анатомії. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію. Автор 45 наукових публікацій.

Березовський Артур Миколайович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова в 1992 році. В 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Морфогенез дипіридилфосфатної пневмонії в умовах метаболічної корекції". Доцент кафедри з 2008 року. Лікар-патологоанатом 1-ої кваліфікаційної категорії.

Жученко Павло Сергійович


доцент, кандидат медичних наук

Бевз Володимир Олегович


асистент

Освіта: вища, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 1995-2001 рр.
Післядипломна освіта:
2001 - 2002 спеціалізація з патології (патогістологія та патологічна анатомія) на базі Вінницького обласного патологоанатомічного бюро;
2008 - другий етап спеціалізації з патології в Національній медичній академії післядипломної освіти імені Шупика, Київ;
2013 - перший етап спеціалізації з патології в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. Шупика, Київ;
2016 - вищий етап спеціалізації з патології в Харківській медичній академії післядипломної освіти, Харків;
2016 - тематичне вдосконалення з онкоморфології на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти, Харків;
2017 - спеціалізація з дитячої патології на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти, м. Харків.
З 2003 по 2015 рік - Вінницький медичний клінічний військовий шпиталь, завідувач патогістологічної лабораторії.
З 2015 року по теперішній час - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, асистент кафедри патологічної анатомії.

Панасюк Володимир Іванович


асистент

В 1998 році закінчив медичний факультет ВНМУ, в 1999 році пройшов інтернатуру з патологічної анатомії. До вересня 2016 року працював лікарем-патологоанатомом в Вінницькому обласному патологоанатомічному бюро. З вересня 2016 року по теперішній час працюю асистентом на кафедрі патологічної анатомії ВНМУ.

Сухань Дарина Сергіївна


асистент

Крапівна-Зализюк Алла Анатоліївна


асистент, кандидат медичних наук

Закінчила в 2005 році Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова (факультет - педіатрія. В 2005-2007 роках магістратура в Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб та догляду за хворими дітьми. В 2007-2010 роках - аспірант кафедри пропедевтики дитячих хвороб та догляду за хворими дітьми. З 2010 року і по цей час працює на кафедрі патологічної анатомії, судової медицини та права на посаді асистента. В 2010 році захистила дисертацію на тему " Особливості сучасного перебігу негоспітальних пневмоній у дітей паннього віку" та отримала вчену ступінь кандидата медичних наук.

Скорук Андрій Григорович


асистент

в 2002 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова. В 2010 році пройшов спеціалізацію з патологічної анатомії. Лікар-патологоанатом 2-ої кваліфікаційної категорії. Пройшов планування кандидатської дисертації.

Костюков Андрій Олександрович


викладач-стажист

Ставнича Оксана Іванівна


лаборант

Працювали на кафедрі

Новини

Новини
11.03.2021

ВАС ВІТАЄ КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ

Шановні студенти! На виконання наказу Ректора ВНМУ № 90 від 25.08.2020 з метою запобігання ускладненню епідеміологічної ситуації та поширення  COVID-19 у 2020-2021 навчальному році затвердити наступний порядок відпрацювання для студентів 3 та 5 курсів медичних та стоматологічного факультетів: 

1. Студенти 3 курсу відпрацьовують:

- пропущені заняття та незадовільні оцінки індивідуально on-line викладачеві, який веде заняття, протягом робочого дня;

 - заліки – будуть проводитись індивідуально on-line викладачеві, який веде заняття, протягом робочого дня;

2. Студенти 5 курсу відпрацьовують пропущені заняття online викладачеві, який веде заняття, протягом робочого дня.

  

Увага студентам 3 та 5 курсів!

 Навчальні матеріали з предмету "Патоморфологія" розміщені на Google Диску ВНМУ. Щоб мати можливість користуватися сховищем, вам потрібно увійти, використовуючи логін домену vnmu.edu.ua (наприклад, s00000@vnmu.edu.ua) та пароль (особистий пароль для доступу до електронного журналу). Щоб увійти до домену vnmu.edu.ua необхідно додати свій корпоративний аккаунт (s00000@vnmu.edu.ua) до вашого пристрою, використовуючи меню "Налаштування" - "Аккаунти" - "Google аккаунт".

Новини
11.03.2021

Шановні студенти, в зв’язку з епідемічною ситуацією практичні заняття будуть проводитися в дистанційній формі згідно розкладу на платформі “Microsoft Teams” до 31.03.2021 року.

Консультації
10.03.2021

Новини
21.12.2020

Результати секційного засідання ХVIІ Міжнародної студентської наукової конференції

«Перший крок в науку - 2020»

СЕКЦІЯ: Патоморфологія

Секретар: Я.В. Габорець, 11а група

І місце:

1. Роль мікрогліальних клітин в процесі розвитку ішемічного інсульта.

Доповідач: Катерина Олександрівна Кошова, 28а група, Діана Сергіївна Мельник, 25б, 4 курс

Науковий керівник: ас. В.О. Бевз

ІІ місце:

2. Диференційна діагностика меланоми і меланоцитарного невусу.

Доповідач: Ярослав Васильович Стойка, Олександра Павлівна Некращук, 17-а група,4 курс

Науковий керівник: ас. Д.С. Сухань

ІІI місце:

3. Патоморфологічні зміни в зоні пенумбри при ішемічному інсульті.

Доповідач: Юлія Олександрівна Гончарук, Яна Василівна Слесарчук, 9б група, 4 курс 

Науковий керівник: ас. В.О. Бевз

Наукова діяльність

.

Література, що видана кафедрою

Маковская Е.И. Патологическая анатомия отравления ядохимикатами. М.: Медицина, 1967. 347 с.

1. Robbins Basic pathology 10th edition/ [edited by] Vinay Kumar, Abul
K. Abbas, Jon C. Aster ; artist, James A. Perkins.
2. Robbins and Cotran Atlas of pathology / Edward C. Klatt. – Third
edition.
3. Rubin’s pathology : clinicopathologic foundations of medicine /
editor, David S. Strayer; founder and contributing editor, Emanuel
Rubin; associate editors, Jeffrey E. Saffitz, Alan L. Schiller.—Seventh
edition.
4. https://www.medscape.org/
5. http://www.pathologyoutlines.com/