Студенту

Master

Clinical ordinator

Історія кафедри

  У 1948-1949 роках (всього протягом року) кафедру очолював доцент Костенко П.Г.
  З 1949 до 1964 року завідувачем кафедри був професор Микола Володимирович Константинович. В 1953 році замість вибулих Г.Я. Борачук, С. Х. Алімбек і П.І. Улянецької асистентами зараховуються Ж.І. Жабін та М.П. Шрамко. З 1953 до 1963 року на кафедрі також працювали асистентами Е.О.Головновська, Г.І.Окайомова, М.М.Вакуленко, Б.В.Ядвіжин, І.М.Чернишов, С.В.Ладутько. У 1956 році Микола Володимирович захистив докторську дисертацію «О смешанном туберкулезном менингите». М.В. Константинович був гарним організатором, лектором, висококваліфікованим науковим працівником, користувався авторитетом серед студентів та лікарів. Науково-дослідна робота кафедри була присвячена проблемам злоякісних пухлин, туберкульозу, питанням патоморфозу.
  З 1964 до 1987 року кафедру очолювала професор Єлизавета Іванівна Маковська. В цей період на кафедрі постійно або короткочасно працювали доценти: М.П. Шрамко, В.І. Жабін, В.Г. Козлов, П.Ф. Шамрай, М.С. Пушкар; асистенти: І.Я. Бритван, О.П. Безкоровайний, В.Т. Рауцкієне, В.М. Куденко, Л.А. Мацедонська, М.Р. Борейко, В.В. Біктіміров. В цей час кафедральні працівники займались дослідженням впливу пестицидів на організм людини і тварин. По цій тематиці було надруковано понад 250 наукових праць та вийшла монографія Є.І.Маковської «Патологічна анатомія інтоксикації отрутохімікатами» (1967).
  З 1987 до 1994 року кафедрою керував доцент Володимир Григорович Козлов. Крім завідуючого на кафедрі працювали доценти М.Р. Борейко та В.Т. Рауцкієне, асистенти В.В. Щербанюк, В.П. Сорокоумов, М.М. Якубовський, О.В. Федорченко та В.О. Беньямінов (усі викладачі - випускники нашого інституту), лаборанти Л.В. Залізюк, М.К. Шатайло, Е.І. Шимко, П.С. Жупанова. Наукова робота кафедри була присвячена вивченню пневмоній та пневмопатій під впливом лікарських препаратів. Доцент В.Г.Козлов був прекрасним організатором, лектором, висококваліфікованим патологом. Він був деканом по роботі з іноземними студентами, завідував кафедрою в Замбійському університеті (1971-1976), був організатором Кабульського медінституту, а потім радником ректора цього інституту (1980-1984), нагороджений медаллю Афганістану «Вірність».
  З 1994 року до 2008 року кафедру очолював професор Віктор Васильович Біктіміров. На кафедрі працюють доценти М.Р. Борейко, О.В. Федорченко, В.Т. Рауцкієне, В.П. Сорокоумов, С.В. Вернигородський, А.О. Гаврилюк, П.С. Жученко, А.М. Березовський, асистенти Т.М. Король, А.Г. Скорук, В.В. Максимчук, З.П. Ніжинська-Астапенко, Н.В. Бенедіктова, Г.М. Галунко, лаборанти Л.В. Залізюк, Л.В. Кременська, О.В. Спрут, препаратор Ставнича О. Науково-дослідна робота кафедри присвячена патологічній анатомії медикаментозних пневмопатій, а також морфогенезу та медикаментозному патоморфозу захворювань шлунково-кишкового тракту. Віктор Васильович Біктіміров був прекрасним організатором, лектором, висококваліфікованим патологом, талановитим вченим. Працював на посаді проректора з лікувальної роботи. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Морфогенез экспериментальной пневмонии при воздействии полихлорпинена и карбофоса». У 1995 році успішно захистив докторську дисертацію за двома спеціальностями (педіатрія та патологічна анатомія) на тему «Нові підходи до підвищення ефективності антибіотико терапії бронхолегеневих захворювань у дітей». 29 травня 1997 року йому було присвоєно вчене звання професора. Віктор Васильович є автором понад 190 наукових праць та 15 патентів на винахід і авторських свідоцтв. Під його керівництвом захищено 4 докторських та 11 кандидатських дисертацій. На великий жаль 29 листопада 2008 року Віктор Васильович Біктіміров передчасно пішов з життя після важкої хвороби.
    З січня по серпень 2009 року обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Федорченко О.В.
   З вересня 2009 року виконує обов’язки завідувача кафедри доцент Гаврилюк Алла Олександрівна.
  Кафедру судової медицини Вінницького національного медичного університету було організовано в 1936 році. Спочатку обов’язки завідуючого кафедри виконував А.К.Судомир (завідуючий кафедрою психіатрії). У 1939-1941 р.р. кафедру очолював Я.Л.Лейбович, а потім І.В.Алмазов, Д.А.Галаєв (1945-1950). У 1950-1972 р.р. кафедру очолював професор В.П.Ципковський. Під його керівництвом було видано кілька наукових збірників, в яких опубліковано різні праці з теорії і практики судової медицини. У 1960 р. була видана його монографія «Осмотр трупа на месте его обнаружения». Після В.П.Ципковського кафедру очолювали доц. А.І.Крат (1972-1985, 1996-2000), доц. С.О.Козлова (1986-1996). В 2001 р. відбулося об’єднання кафедри судової медицини з кафедрою патологічної анатомії в єдину кафедру патологічної анатомії, судової медицини та правознавства.

Кафедра була організована в 1934 році. З 1934 до 1941 року займала різні приміщення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова. В післявоєнні роки кафедрі виділяють чотири кімнати на території нинішньої кафедри мікробіології, а з 1959 року вона переводиться у відбудоване ліве крило морфологічного корпусу, де розміщується і в теперішній час.

Перший завідувач кафедри Микола Опанасович Вакуленко (з 1934 до 1948 року) був висококваліфікованим патологом та фахівцем з бактеріології, успішно керував науковою роботою на кафедрі, мав 30 друкованих робіт. Тематика наукових досліджень кафедри була присвячена вивченню загальної патології і бактеріології. Асистентами працювали Г.П. Барановський та Г.І. Пашкевич. З 1945 року на кафедрі працювали Г.Я. Борачук, С.Х. Алімбек, П.І. Улянецька. У 1947 році на посаду доцента було обрано П.Г. Костенко. У 1948 році М.О. Вакуленко за власним бажанням залишив кафедру.  У 1948-1949 роках (всього протягом року) кафедру очолював доцент Костенко П.Г.

З 1949 до 1964 року завідувачем кафедри був професор Микола Володимирович Константинович. В 1953 році замість вибулих Г.Я. Борачук, С. Х. Алімбек і П.І. Улянецької асистентами зараховуються Ж.І. Жабін та М.П. Шрамко. З 1953 до 1963 року на кафедрі також працювали асистентами Е.О.Головновська, Г.І.Окайомова, М.М.Вакуленко, Б.В.Ядвіжин, І.М.Чернишов, С.В.Ладутько. У 1956 році Микола Володимирович захистив докторську дисертацію «О смешанном туберкулезном менингите». М.В. Константинович був гарним організатором, лектором, висококваліфікованим науковим працівником, користувався авторитетом серед студентів та лікарів. Науково-дослідна робота кафедри була присвячена проблемам злоякісних пухлин, туберкульозу, питанням патоморфозу.

З 1964 до 1987 року кафедру очолювала професор Єлизавета Іванівна Маковська. В цей період на кафедрі постійно або короткочасно працювали доценти: М.П. Шрамко, В.І. Жабін, В.Г. Козлов, П.Ф. Шамрай, М.С. Пушкар; асистенти: І.Я. Бритван, О.П. Безкоровайний, В.Т. Рауцкієне, В.М. Куденко, Л.А. Мацедонська, М.Р. Борейко, В.В. Біктіміров. В цей час кафедральні працівники займались дослідженням впливу пестицидів на організм людини і тварин. По цій тематиці було надруковано понад 250 наукових праць та вийшла монографія Є.І.Маковської «Патологічна анатомія інтоксикації отрутохімікатами» (1967).

З 1987 до 1994 року кафедрою керував доцент Володимир Григорович Козлов. Крім завідуючого на кафедрі працювали доценти М.Р. Борейко та В.Т. Рауцкієне, асистенти В.В. Щербанюк, В.П. Сорокоумов, М.М. Якубовський, О.В. Федорченко та В.О. Беньямінов (усі викладачі - випускники нашого інституту), лаборанти Л.В. Залізюк, М.К. Шатайло, Е.І. Шимко, П.С. Жупанова. Наукова робота кафедри була присвячена вивченню пневмоній та пневмопатій під впливом лікарських препаратів. Доцент В.Г.Козлов був прекрасним організатором, лектором, висококваліфікованим патологом. Він був деканом по роботі з іноземними студентами, завідував кафедрою в Замбійському університеті (1971-1976), був організатором Кабульського медінституту, а потім радником ректора цього інституту (1980-1984), нагороджений медаллю Афганістану «Вірність».

З 1994 року до 2008 року кафедру очолював професор Віктор Васильович Біктіміров. На кафедрі працюють доценти М.Р. Борейко, О.В. Федорченко, В.Т. Рауцкієне, В.П. Сорокоумов, С.В. Вернигородський, А.О. Гаврилюк, П.С. Жученко, А.М. Березовський, асистенти Т.М. Король, А.Г. Скорук, В.В. Максимчук, З.П. Ніжинська-Астапенко, Н.В. Бенедіктова, Г.М. Галунко, лаборанти Л.В. Залізюк, Л.В. Кременська, О.В. Спрут, препаратор Ставнича О. Науково-дослідна робота кафедри присвячена патологічній анатомії медикаментозних пневмопатій, а також морфогенезу та медикаментозному патоморфозу захворювань шлунково-кишкового тракту. Віктор Васильович Біктіміров був прекрасним організатором, лектором, висококваліфікованим патологом, талановитим вченим. Працював на посаді проректора з лікувальної роботи. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Морфогенез экспериментальной пневмонии при воздействии полихлорпинена и карбофоса». У 1995 році успішно захистив докторську дисертацію за двома спеціальностями (педіатрія та патологічна анатомія) на тему «Нові підходи до підвищення ефективності антибіотико терапії бронхолегеневих захворювань у дітей». 29 травня 1997 року йому було присвоєно вчене звання професора. Віктор Васильович є автором понад 190 наукових праць та 15 патентів на винахід і авторських свідоцтв. Під його керівництвом захищено 4 докторських та 11 кандидатських дисертацій. На великий жаль 29 листопада 2008 року Віктор Васильович Біктіміров передчасно пішов з життя після важкої хвороби.

В 2001 р. відбулося об’єднання кафедри судової медицини з кафедрою патологічної анатомії в єдину кафедру патологічної анатомії, судової медицини та правознавства.З січня по серпень 2009 року обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Федорченко О.В.

З вересня 2009 року до вересня 2020 року завідувачка кафедри д.м.н., професор Гаврилюк Алла Олександрівна. У 2020 р. відбулося роз’єднання кафедри судової медицини з кафедрою патологічної анатомії на дві окремі кафедри, а саме на кафедру патологічної анатомії та на кафедру судової медицини та права. З жовтня 2020 року в.о. завідувача кафедри, а з 4.01.2021 року завідувач кафедри патологічної анатомії д.м.н., професор Вернигородський Сергій Вікторович.

Штат кафедри

Вернигородський Сергій Вікторович


Завідувач кафедрою, професор , доктор медичних наук

1. У 1997 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького державного медичного університету імені М.І. Пирогова, спеціальність "лікувальна справа".
2. 1997-1998 р. – інтернатура з патологічної анатомії на кафедрі патологічної анатомії Вінницького державного медичного університету
У 1998-2000 р. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі патологічної анатомії Вінницького державного медичного університету. З 2008-2011 р.р. докторантура з патологічної анатомії.
3. Кандидат медичних наук з 2002 р., дисертацію захистив 06 грудня 2001 р. у спеціалізованій раді Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.
4. Вчене звання доцента присвоєно 3 липня 2008 р.
5. Доктор медичних наук з 14.02.2014 р. Докторську дисертацію захистив 13 листопада 2013 року у спеціалізованій раді Харківського національного медичного університету.
6. Стаж педагогічної роботи - 23 роки у Вінницькому національному медичному університеті ІV рівня акредитації.
7. Основні етапи педагогічної діяльності у вищому закладі освіти IV рівня акредитації, місце роботи та посада:
01.09.2000 р. - 09.01.2002 р. - асистент-стажист кафедри патологічної анатомії;
10.01.2002 р. - 22.03.2006 р. - асистент кафедри патологічної анатомії та судової медицини;
23.03.2006 р. – 25.02.2015 р. доцент кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права.
З 26.02.2015 р. – по 31.01.2019 р. - професор кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права.
З 1.02.2019 р. по 24.08.2019 – професор, завідувач кафедри гістології.
З 01.09.2019 по 14.08.2020 року робота та стажування за кордоном в американській медичній школі на посаді професора кафедри патології. З 17.09.2020 р. по теперішній час – професор кафедри патологічної анатомії, з 4.01.2021 р. – завідувач кафедри патологічної анатомії.
8. Виконує навчальне навантаження 550 академічних годин, в тому числі лекційних - 48. На високому науково-методичному рівні читає лекції студентам 3 курсу медичного факультету з патоморфології, а також курс лекцій для англомовних студентів. Проводить практичні заняття зі студентами 3 курсу медичного факультету, 2 та 3 курсів стоматологічного факультету. Веде практичні заняття з патоморфології на 3 курсі факультету медичних психологів. До практичних занять складав методичні розробки та методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Застосовує комп'ютерний контроль знань студентів. Складає тести до ліцензійного іспиту "Крок-І". Працює зі студентами в науковому гуртку, підготовлені під його керівництвом наукові доповіді систематично займають призові місця.
Проводить консультації біопсійних, післяопераційних препаратів, некропсійних гістологічних препаратів. Бере участь у клініко-патологоанатомічних конференціях. Працює у лікувально-контрольних комісіях.
9. Бере участь та є відповідальним за виконання планової НДР кафедри "Рання діагностика диспластичних, метапластичних та неопластичних змін при патології шлунково-кишкового тракту, дихальної, сечостатевої та нейроендокринної системи."
10. Підготував 1 магістра (10.10.2013-31.07.2914) – Сухань Д. С., спеціальність 14.03.02 – патологічна анатомія. Керував виконанням кандидатських дисертацій аспірантів кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права Сухань Д.С., спеціальність патологічна анатомія – 14.03.02 та кафедри гістології Рекун Т.О., спеціальність гістологія - 14.03.09.
11. Проводить лікувально-консультативну роботу у КНП «ВОПАБ Вінницької обласної Ради».
12. Має вищу кваліфікаційну категорію з патологічної анатомії.
13. Курси підвищення кваліфікації: ХМАПО, Цикл «Патологічна анатомія» квітень-травень 2015 р., м. Харків., ХМАПО, Цикл «Імуногістохімічне дослідження в діагностиці новоутворень ті інших захворювань» 2017 р., м. Харків., НМАПО ім. П.Л. Шупика, Цикл «Сучасні наукові та законодавчі основи кваліфікаційних вимог до спеціалістів з патологоанатомічних досліджень» січень 2017 р., м. Київ, жовтень 2020 ТУ «Патоморфологічна діагностика захворювань стравоходу та шлунка за даними езофаго- та гастробіопсій» на базі кафедри патологічної анатомії ВНМУ, ХМАПО, Цикл «Вибранні питанні патологічної анатомії» грудень 2020 р., м. Харків.
14. Член науково-методичної ради та Вченої ради медичного факультету університету. Член асоціації патологоанатомів України, Європейського Товариства Патології, Наукового Товариства Анатомів, Гістологів, Ембріологів та Топографоанатомів України, Міжнародної Академії Патології.
Опублікував 178 наукових праць, з них 162 наукового та 14 навчально-методичного характеру.

Сорокоумов Валерій Павлович


доцент, кандидат медичних наук

В 1980 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова. В 1980 році зарахований в клінічну ординатуру за фахом "патологічна анатомія". В 1982 році закінчив клінічну ординатуру та зарахований на посаду асистента кафедри патологічної анатомії. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію по темі "Морфогенез і лікувальний патоморфоз експериментальної пневмонії". З 2001 року доцент кафедри патологічної анатомії. Має 32 рац. пропозиції, 5 авторських свідоцтв на винаходи. Автор 16 наукових публікацій.

Федорченко Олег Володимирович


доцент, кандидат медичних наук

У 1991 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1 серпня 1991 року працює на кафедрі патологічної анатомії на посаді старшого лаборанта. З 1992 року по 2001 рік асистент кафедри. В 2001 році отримав вчене звання доцент. З цього часу і по сей день працює на посаді доцента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права. З жовтня 2001 року працював заступником декана по роботі з іноземними студентами. В 2007-2012 роках завідувач навчальною частиною кафедри. З січня по вересень 2009 року виконував обов’язки завідувавча кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права. З жовтня 2011 року - декан по роботі з іноземними студентами.
Є членом Вченої ради університету, членом Вченої ради медичних факультетів №1 та №2, навчально-методичної ради по роботі з іноземними студентами.
За вагомі досягнення у професійній діяльності та за багаторічну сумлінну працю нагороджений Подякою Міністра охорони здоров’я України у 2007 році.

Даценко Галина Василівна


доцент, кандидат медичних наук

1991-1997 рр. Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова, лікувальна справа
1997-1998 рр. Інтернатура за спеціальністю лікувальна справа.
Наукова діяльність:
2003 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему "Вплив кріодеструкції на легені"
2006 р. Рішенням Вищої атестаційної комісії України, протокол № 25-09/3 на підставі рішення Вченої ради Вінницыкого національного медичного університету присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.
2012 р. Робота над докторською дисертацією.
Досвід роботи:
1998-1999 р.р. Лікар Військового клінічного госпіталю м.Вінниця
1999-2006 р.р. Науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім.М. Пирогова.
З 1999 - 2015 р.р. Старший науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім.М. I. Пирогова, відповідальний секретар журналу Міжнародної академії антропології "Biomedical and Biosосial Anthropology", Секретар Апробаційної ради Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова з морфологічних дисциплін.
2015 р. по теперішній час - Доцент кафедри патологічної анатоміі.
Пройшла міжнародне стажування у Франції 2017 р.
Наукові праці:
Написано 42 наукових статей у фахових наукових вітчизняних та іноземних виданнях
3 патенти на винаходи
Підготовлений 1 кандидат медичних наук

Король Тетяна Михайлівна


доцент, кандидат медичних наук

В 1992 році закінчила Вінницький державний медичний інститут ім. М.І.Пирогова. В 1992-1994 роках - інтернатура за спеціальністю лікарська справа на базі обласної клінічної лікарні ім. Пирогова. З 1994 року працює на кафедрі патологічної анатомії. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію. Автор 45 наукових публікацій.

Березовський Артур Миколайович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова в 1992 році. В 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Морфогенез дипіридилфосфатної пневмонії в умовах метаболічної корекції". Доцент кафедри з 2008 року. Лікар-патологоанатом 1-ої кваліфікаційної категорії.

Жученко Павло Сергійович


доцент, кандидат медичних наук

В 1997 році закінчив лікувальний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова. З 1997 по 1998 pp. - інтернатура на базі Вінницького обласного патологоанатомічного бюро по спеціальності патологічна анатомія. З вересня 1998 р. по теперішній час працюю на кафедрі патологічної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В жовтні 2000 року захистив кандидатську дисертацію на тему „Морфофункціональний стан тонкої кишки після субтотальної резекції", 17 січня 2001, року отримав ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності патологічна анатомія.

Сухань Дарина Сергіївна


асистент

У 2013 році закінчила лікувальний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
З 2013 року по 2014 pік проходила інтернатуру за спеціальністю патологічна анатомія на базі Житомирського обласного патологоанатомічного бюро.
У 2014 році здобула кваліфікацію магістра медицини з патологічної анатомії Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова за темою: «Патоморфологічна характеристика передракових змін слизової оболонки шлунка при хронічному гастриті».
З 2015 року по 2018 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі патологічної анатомії, судової медицини та права під керівництвом професора Вернигородського С. В.
Тема кандидатської дисертації: «Патоморфологія хронічного гастриту та ризик виникнення передракових змін слизової оболонки шлунка в залежності від генотипу гелікобактерної інфекції».
З 2017 року по теперішній час працюю асистентом кафедри патологічної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Крапівна-Зализюк Алла Анатоліївна


асистент, кандидат медичних наук

Закінчила в 2005 році Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова (факультет - педіатрія. В 2005-2007 роках магістратура в Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб та догляду за хворими дітьми. В 2007-2010 роках - аспірант кафедри пропедевтики дитячих хвороб та догляду за хворими дітьми. З 2010 року і по цей час працює на кафедрі патологічної анатомії, судової медицини та права на посаді асистента. В 2010 році захистила дисертацію на тему " Особливості сучасного перебігу негоспітальних пневмоній у дітей паннього віку" та отримала вчену ступінь кандидата медичних наук.

Скорук Андрій Григорович


асистент

в 2002 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова. В 2010 році пройшов спеціалізацію з патологічної анатомії. Лікар-патологоанатом 2-ої кваліфікаційної категорії. Пройшов планування кандидатської дисертації.

Ставнича Оксана Іванівна


лаборант

В 2009 році закінчила Вінницький медичний коледж імені ак. Д.К. Заболотного.

Новини

Диференційований залік з патоморфології.
28.04.2022

Оголошення

Відповідно до розпорядження Указу Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», листа МОН №1/3417-22 від 10.03.2022 р. «Про завершення навчального року», Наказу ВНМУ ім. М.І.Пирогова №157 від 11.03.2022 «Про відновлення навчального процесу в період воєнного стану» та проведення кафедральних зборів, перевести проведення перевідних підсумкових контролів (іспитів) в підсумкові контролі (диференційовані заліки) та провести у дистанційній формі для всіх спеціальностей.

Провести підсумковий контроль у формі диференційованого заліку на платформах Microsoft Teams та Googl Meet , а також з використанням інших інформаційно-комунікаційних технологій без передекзаменаційних тестів. При цьому складовими оцінки за дисципліну є конвертоване у бали середнє арифметичне поточної успішності за універсальною 120-бальною шкалою (від 72 до 120 балів), бали за підсумковий контроль (від 50 до 80 балів). 

Форма проведення диференційованого заліку є стандартизованою та включає контроль практичної і теоретичної підготовки. 

71-80 балів виставляється здобувачу освіти, який глибоко та надійно засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно та логічно відповідає на 2 теоретичних питання; у відповіді якого чітко зв’язується теорія з практикою. 

61-70 балів виставляється здобувачу освіти, який твердо знає практичний матеріал, грамотно його викладає, але допускає окремі неточності у відповіді на 2 теоретичні питання, та не досить глибоко орієнтується в питаннях із тем для самостійного опрацювання. 

50-60 балів виставляється здобувачу освіти, який знає тільки основний матеріал, допускає неточності у відповідях на основні питання та має поверхневі знання в питаннях із тем для самостійного опрацювання. 

Менше 50 балів виставляється здобувачу освіти, який не знає значну частину програмного матеріалу, допускає суттєві помилки у відповідях на основні питання. 

До диференційованого заліку не допускаються здобувачі освіти, які мають три і більше нб.

Здобувачі освіти у яких є одне або два нб на диференційованому заліку з використання питань пропущених занять.

У випадку повітряної тривоги для здобувачів освіти або викладача прийом диференційованого заліку за узгодженням з групою, заняття припиняється і переноситься. 

Інформаційний матеріал щодо диференційованого заліку з патоморфології знаходиться на сайті кафедри.

 

 

ПИТАННЯ ДО ДИФЕРЕЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З ПАТОМОРФОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1, 2
28.04.2022
Графік консультацій та відробок на весінній семестр.
05.02.2022

Графік консультацій весна.

Графік консультацій 2
22.12.2021

Графік консультацій
22.12.2021

Графік консультацій
22.12.2021
Графік консультацій та відробок на осінній семестр.
13.10.2021

Засідання студентського наукового гуртка - 23.09.2021 17:00 кафедра Патологічної анатомії
21.09.2021

План засідань студентського наукового гуртка
21.09.2021

“Затверджено”

Зав. кафедрою патологічної анатомії

  Проф. Вернигородський С.В.

 

План засідань студентського наукового гуртка по предмету “Патоморфологія” кафедри патологічної анатомії

 на 2021-2022 н.р.

 

№п/п

Тема

Термін проведення

Відповідальний

  1.  

Організаційне засідання гуртка

Вересень

ас.ст. Зайцева Т.О.

проф. Вернигородський С.В.

  1.  

Сучасні аспекти пухлинної прогресії

Жовтень

ас.Скорук  А.Г.

доц.Сорокоумов В.П.

  1.  

Сучасні аспекти захворювань чоловічої та жіночої статевих систем

Листопад

ас.Сухань Д.С.

доц. Березовський А.М.

  1.  

Особливості морфогенезу захворювань серцево-судинної системи  

Грудень

доц. Король Т.М.

ас. Бенедіктова Н.В.

  1.  

Сучасні аспекти захворювань сполучної тканини

Лютий

доц. Даценко Г.В.

  1.  

Сучасні аспекти пухлин органів дихання

Березень

доц.Жученко П.С.

  1.  

Орфанні хвороби

Квітень

ас. Зализюк А.А.

доц. Федорченко О.В.

  1.  

Наукова студентська конференція «Перший крок в науку»

Квітень

Студенти та викладачі кафедри

  1.  

Підсумок роботи гуртка за рік

Травень

ас.ст .Зайцева Т.О.

 

Відповідальний за роботу студентського наукового гуртка         ас.ст. Зайцева Т.О.      

Перескладання іспиту з Патоморфології
30.08.2021

Шановні студенти!

Перескладання іспиту з Патоморфології буде проводитися 30 та 31 серпня з 9.00 до 15.00 екзаменатору, який приймав у вас іспит на платформі Microsoft teams online.

 

Dear students!

The retake of the Pathomorphology exam will be held on August 30 and 31 from 9.00 to 15.00 by the examiner who took the exam on the Microsoft teams online platform.

Новини
31.05.2021

Графік проведення консультацій з патоморфології

для студентів 3 курсу медичного факультету №1,2 Початок консультації о 900

 

Дата

№ групи

Викладачі

31.05

13,14,15

Скорук А.Г.

81,89

Бевз В.О.

01.06

16,17,95

Сухань Д.С.

82,90

Костюков А.О.

02.06

96,31а

Панасюк В.І.

83,91

Крапівна-Зализюк А.А.

03.06

32,33,84,92

Костюков А.О.

10.06

1,2,3

Скорук А.Г.

34,85

Бевз В.О.

11.06

4,5,6

Пашковська О.В.

35,86

Крапівна-Зализюк А.А.

14.06

7,8,9

Скорук А.Г.

36,87

Сухань Д.С.

15.06

10,11,12

Панасюк В.І.

37,88

Крапівна-Зализюк А.А.

 

            Завідувач кафедри   патологічної анатомії                                                                проф.Вернигородський С.В.

Новини
06.05.2021

 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією у Вінницький області та на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України No2 956 від 13 жовтня 2020 року «Про внесення
змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020р. No 641» та з
метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Вінницькому національному медичному
університеті ім. М.І. Пирогова

Шановні студенти! У зв’язку з епідеміологічною ситуацією у Вінницький області та на підставі Постанови Кабінету Міністрів України No2 956 від 13 жовтня 2020 року «Про внесеннязмін до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020р. No 641» та зметою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19,спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Вінницькому національному медичномууніверситеті ім. М.І. Пирогова продовжено дистанційне навчання до 31 травня 2021 року на платформі "Microsoft Teams".

 

Новини
21.04.2021

 

Результати секційного засідання XVІІІ Наукової конференції студентів та молодих вчених
«Перший крок в науку - 2021»
Секція: Патоморфологія
Секретар: Кіндрук Юлія Юріївна 34 група, 6 курс
І місце – Позалегеневі патоморфологічні зміни органів при COVID-19.
Доповідач: Голубець Анжеліка Володимирівна 12б група, 3 курс
Науковий керівник: ас. В. О. Бевз
ІІ місце – Структурні особливості та клінічна значимість невизначеної дисплазії шлунку.
Доповідачі: Кушнірук Софія Валеріївна; Шевченко Анастасія Вікторівна 16а група, 3 курс
Науковий керівник: ас.-ст. А. О. Костюков, ас. О. В. Пашковська
ІІ місце – Порівняльна характеристика слизової оболонки шлунку в нормі та при цирозі печінки.
Доповідачі: Осадчук Анастасія Юріївна 4б група, 3 курс; Даценко Юлія Олександрівна 7а група,
3 курс.
Науковий керівник: ас. Д. С. Сухань
ІІІ місце – Патоморфологічна диференційна діагностика аденокарциноми G1 та гіперплазії
ендометрію з атипією.
Доповідач: Валовий Нікіта Володимирович 10а група, 3 курс
Науковий керівник: ас. Д. С. Сухань
ІІІ місце – Лімфома Ходжкіна. Клінічний випадок.
Доповідачі: Черначук Анастасія Петрівна; Хотячук Лілія Олександрівна 12б група, 3 курс.
Науковий керівник: ас. В. О. Бевз
Краща стендова доповідь – Диференційна діагностика демієлінізуючих захворювань ЦНС.
Доповідачі: Сушан Олена Володимирівна; Васьківська Катерина Олександрівна 7а група, 3 курс.
Науковий керівник: ас.-ст. А. О. Костюков

Результати секційного засідання XVІІІ Наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку - 2021»

Секція: Патоморфологія

Секретар: Кіндрук Юлія Юріївна 34 група, 6 курс

І місце – Позалегеневі патоморфологічні зміни органів при COVID-19.

Доповідач: Голубець Анжеліка Володимирівна 12б група, 3 курс

Науковий керівник: ас. В. О. Бевз

 

ІІ місце – Структурні особливості та клінічна значимість невизначеної дисплазії шлунку.

Доповідачі: Кушнірук Софія Валеріївна; Шевченко Анастасія Вікторівна 16а група, 3 курс

Науковий керівник: ас.-ст. А. О. Костюков, ас. О. В. Пашковська

ІІ місце – Порівняльна характеристика слизової оболонки шлунку в нормі та при цирозі печінки.

Доповідачі: Осадчук Анастасія Юріївна 4б група, 3 курс; Даценко Юлія Олександрівна 7а група, 3 курс.

Науковий керівник: ас. Д. С. Сухань

 

ІІІ місце – Патоморфологічна диференційна діагностика аденокарциноми G1 та гіперплазії ендометрію з атипією.

Доповідач: Валовий Нікіта Володимирович 10а група, 3 курс

Науковий керівник: ас. Д. С. Сухань

ІІІ місце – Лімфома Ходжкіна. Клінічний випадок.

Доповідачі: Черначук Анастасія Петрівна; Хотячук Лілія Олександрівна 12б група, 3 курс.

Науковий керівник: ас. В. О. Бевз

 

Краща стендова доповідь – Диференційна діагностика демієлінізуючих захворювань ЦНС.

Доповідачі: Сушан Олена Володимирівна; Васьківська Катерина Олександрівна 7а група, 3 курс.

Науковий керівник: ас.-ст. А. О. Костюков

 

 

 

 

 

 

Новини
11.03.2021

ВАС ВІТАЄ КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ

Шановні студенти! На виконання наказу Ректора ВНМУ № 90 від 25.08.2020 з метою запобігання ускладненню епідеміологічної ситуації та поширення  COVID-19 у 2020-2021 навчальному році затвердити наступний порядок відпрацювання для студентів 3 та 5 курсів медичних та стоматологічного факультетів: 

1. Студенти 3 курсу відпрацьовують:

- пропущені заняття та незадовільні оцінки індивідуально on-line викладачеві, який веде заняття, протягом робочого дня;

 - заліки – будуть проводитись індивідуально on-line викладачеві, який веде заняття, протягом робочого дня;

2. Студенти 5 курсу відпрацьовують пропущені заняття online викладачеві, який веде заняття, протягом робочого дня.

  

Увага студентам 3 та 5 курсів!

 Навчальні матеріали з предмету "Патоморфологія" розміщені на Google Диску ВНМУ. Щоб мати можливість користуватися сховищем, вам потрібно увійти, використовуючи логін домену vnmu.edu.ua (наприклад, s00000@vnmu.edu.ua) та пароль (особистий пароль для доступу до електронного журналу). Щоб увійти до домену vnmu.edu.ua необхідно додати свій корпоративний аккаунт (s00000@vnmu.edu.ua) до вашого пристрою, використовуючи меню "Налаштування" - "Аккаунти" - "Google аккаунт".

Консультації
10.03.2021