Студенту

Master

Clinical ordinator

Історія кафедри

  У 1948-1949 роках (всього протягом року) кафедру очолював доцент Костенко П.Г.
  З 1949 до 1964 року завідувачем кафедри був професор Микола Володимирович Константинович. В 1953 році замість вибулих Г.Я. Борачук, С. Х. Алімбек і П.І. Улянецької асистентами зараховуються Ж.І. Жабін та М.П. Шрамко. З 1953 до 1963 року на кафедрі також працювали асистентами Е.О.Головновська, Г.І.Окайомова, М.М.Вакуленко, Б.В.Ядвіжин, І.М.Чернишов, С.В.Ладутько. У 1956 році Микола Володимирович захистив докторську дисертацію «О смешанном туберкулезном менингите». М.В. Константинович був гарним організатором, лектором, висококваліфікованим науковим працівником, користувався авторитетом серед студентів та лікарів. Науково-дослідна робота кафедри була присвячена проблемам злоякісних пухлин, туберкульозу, питанням патоморфозу.
  З 1964 до 1987 року кафедру очолювала професор Єлизавета Іванівна Маковська. В цей період на кафедрі постійно або короткочасно працювали доценти: М.П. Шрамко, В.І. Жабін, В.Г. Козлов, П.Ф. Шамрай, М.С. Пушкар; асистенти: І.Я. Бритван, О.П. Безкоровайний, В.Т. Рауцкієне, В.М. Куденко, Л.А. Мацедонська, М.Р. Борейко, В.В. Біктіміров. В цей час кафедральні працівники займались дослідженням впливу пестицидів на організм людини і тварин. По цій тематиці було надруковано понад 250 наукових праць та вийшла монографія Є.І.Маковської «Патологічна анатомія інтоксикації отрутохімікатами» (1967).
  З 1987 до 1994 року кафедрою керував доцент Володимир Григорович Козлов. Крім завідуючого на кафедрі працювали доценти М.Р. Борейко та В.Т. Рауцкієне, асистенти В.В. Щербанюк, В.П. Сорокоумов, М.М. Якубовський, О.В. Федорченко та В.О. Беньямінов (усі викладачі - випускники нашого інституту), лаборанти Л.В. Залізюк, М.К. Шатайло, Е.І. Шимко, П.С. Жупанова. Наукова робота кафедри була присвячена вивченню пневмоній та пневмопатій під впливом лікарських препаратів. Доцент В.Г.Козлов був прекрасним організатором, лектором, висококваліфікованим патологом. Він був деканом по роботі з іноземними студентами, завідував кафедрою в Замбійському університеті (1971-1976), був організатором Кабульського медінституту, а потім радником ректора цього інституту (1980-1984), нагороджений медаллю Афганістану «Вірність».
  З 1994 року до 2008 року кафедру очолював професор Віктор Васильович Біктіміров. На кафедрі працюють доценти М.Р. Борейко, О.В. Федорченко, В.Т. Рауцкієне, В.П. Сорокоумов, С.В. Вернигородський, А.О. Гаврилюк, П.С. Жученко, А.М. Березовський, асистенти Т.М. Король, А.Г. Скорук, В.В. Максимчук, З.П. Ніжинська-Астапенко, Н.В. Бенедіктова, Г.М. Галунко, лаборанти Л.В. Залізюк, Л.В. Кременська, О.В. Спрут, препаратор Ставнича О. Науково-дослідна робота кафедри присвячена патологічній анатомії медикаментозних пневмопатій, а також морфогенезу та медикаментозному патоморфозу захворювань шлунково-кишкового тракту. Віктор Васильович Біктіміров був прекрасним організатором, лектором, висококваліфікованим патологом, талановитим вченим. Працював на посаді проректора з лікувальної роботи. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Морфогенез экспериментальной пневмонии при воздействии полихлорпинена и карбофоса». У 1995 році успішно захистив докторську дисертацію за двома спеціальностями (педіатрія та патологічна анатомія) на тему «Нові підходи до підвищення ефективності антибіотико терапії бронхолегеневих захворювань у дітей». 29 травня 1997 року йому було присвоєно вчене звання професора. Віктор Васильович є автором понад 190 наукових праць та 15 патентів на винахід і авторських свідоцтв. Під його керівництвом захищено 4 докторських та 11 кандидатських дисертацій. На великий жаль 29 листопада 2008 року Віктор Васильович Біктіміров передчасно пішов з життя після важкої хвороби.
    З січня по серпень 2009 року обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Федорченко О.В.
   З вересня 2009 року виконує обов’язки завідувача кафедри доцент Гаврилюк Алла Олександрівна.
  Кафедру судової медицини Вінницького національного медичного університету було організовано в 1936 році. Спочатку обов’язки завідуючого кафедри виконував А.К.Судомир (завідуючий кафедрою психіатрії). У 1939-1941 р.р. кафедру очолював Я.Л.Лейбович, а потім І.В.Алмазов, Д.А.Галаєв (1945-1950). У 1950-1972 р.р. кафедру очолював професор В.П.Ципковський. Під його керівництвом було видано кілька наукових збірників, в яких опубліковано різні праці з теорії і практики судової медицини. У 1960 р. була видана його монографія «Осмотр трупа на месте его обнаружения». Після В.П.Ципковського кафедру очолювали доц. А.І.Крат (1972-1985, 1996-2000), доц. С.О.Козлова (1986-1996). В 2001 р. відбулося об’єднання кафедри судової медицини з кафедрою патологічної анатомії в єдину кафедру патологічної анатомії, судової медицини та правознавства.

     

Кафедра була організована в 1934 році. З 1934 до 1941 року займала різні приміщення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова. В післявоєнні роки кафедрі виділяють чотири кімнати на території нинішньої кафедри мікробіології, а з 1959 року вона переводиться у відбудоване ліве крило морфологічного корпусу, де розміщується і в теперішній час.

Перший завідувач кафедри Микола Опанасович Вакуленко (з 1934 до 1948 року) був висококваліфікованим патологом та фахівцем з бактеріології, успішно керував науковою роботою на кафедрі, мав 30 друкованих робіт. Тематика наукових досліджень кафедри була присвячена вивченню загальної патології і бактеріології. Асистентами працювали Г.П. Барановський та Г.І. Пашкевич. З 1945 року на кафедрі працювали Г.Я. Борачук, С.Х. Алімбек, П.І. Улянецька. У 1947 році на посаду доцента було обрано П.Г. Костенко. У 1948 році М.О. Вакуленко за власним бажанням залишив кафедру.  У 1948-1949 роках (всього протягом року) кафедру очолював доцент Костенко П.Г.

З 1949 до 1964 року завідувачем кафедри був професор Микола Володимирович Константинович. В 1953 році замість вибулих Г.Я. Борачук, С. Х. Алімбек і П.І. Улянецької асистентами зараховуються Ж.І. Жабін та М.П. Шрамко. З 1953 до 1963 року на кафедрі також працювали асистентами Е.О.Головновська, Г.І.Окайомова, М.М.Вакуленко, Б.В.Ядвіжин, І.М.Чернишов, С.В.Ладутько. У 1956 році Микола Володимирович захистив докторську дисертацію «О смешанном туберкулезном менингите». М.В. Константинович був гарним організатором, лектором, висококваліфікованим науковим працівником, користувався авторитетом серед студентів та лікарів. Науково-дослідна робота кафедри була присвячена проблемам злоякісних пухлин, туберкульозу, питанням патоморфозу.

 

З 1964 до 1987 року кафедру очолювала професор Єлизавета Іванівна Маковська. Науково-дослідною роботою кафедри були «Наукові основи гігієни і токсикології пестицидів, полімерних і пластичних мас”Під її керівництвом захищені докторські дисертації доц. Мазорчука Б.Ф. (акушерство та гінекологія), доц. Маленького В.П. (кафедра госпітальної терапії), доц. Шамрая П.Ф., (кафедра гістології), доц. Пушкаря М.С. (кафедра гістології). В цей час кафедральні працівники займались дослідженням впливу пестицидів на організм людини і тварин. По цій тематиці було надруковано понад 250 наукових праць та вийшла монографія Є.І.Маковської «Патологічна анатомія інтоксикації отрутохімікатами» (1967).

З 1987 до 1994 року кафедрою керував доцент В.Г. Козлов. За роки педагогічної діяльності ним опубліковано більше 40 наукових праць, чудовий лектор, практик – патологоанатом, багато часу приділяв вдосконаленню навчального процесу. В 1994 році виїхав на роботу в Африку, спочатку в Адіс-Абебський університет, Ефіопія, а потім до університету Моі, Кенія.

З 1994 по 2008 рік кафедру очолював професор В. В. Біктіміров. Віктор Васильович Біктіміров – автор близько 174 наукових друкованих праць,

мав 15 патентів на винаходи, особисто підготував 12 кандидатів і 4 доктора медичних наук.

В цей період науковою роботою  кафедри стало вивчення патоморфозу і перебігу патології органів дихання на тлі тривалого введення експериментальним тваринам різноманітних лікарських препаратів

та хвороб шлунково-кишкового тракту, вірусних гепатитів, зокрема гепатиту С. З 1994 року до 2008 на кафедрі працюють доценти М.Р. Борейко,

О.В. Федорченко, В.Т. Рауцкієне, В.П. Сорокоумов, С.В. Вернигородський, А.О. Гаврилюк, П.С. Жученко, А.М. Березовський, асистенти Т.М. Король,

А.Г. Скорук, В.В. Максимчук, З.П. Ніжинська-Астапенко, Н.В. Бенедіктова, Г.М. Галунко, лаборанти Л.В. Зализюк, Л.В. Кременська, О.В. Спрут.

 В 2001 році до кафедри була приєднана кафедра судової медицини і з цього часу вона носила назву: «Кафедра патологічної анатомії та судової

медицини та права». В 2001 р. відбулося об’єднання кафедри судової медицини з кафедрою патологічної анатомії в єдину кафедру патологічної

анатомії, судової медицини та правознавства. З січня по серпень 2009 року обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Федорченко О.В.

З серпня 2009 року по 2020 рік день завідувачем кафедри була призначена Гаврилюк А. О.

У 2020 р. відбулася реорганізація кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права з роз’єднанням на кафедру патологічної анатомії та на кафедру судової медицини та права.

 З жовтня 2020 року в.о. завідувача кафедри, а з 4.01.2021 року завідувач кафедри патологічної анатомії призначений д.м.н., професор Вернигородський Сергій Вікторович.

Штат кафедри

Березовський Артур Миколайович


в.о. завідувач кафедри, доцент, кандидат медичних наук

З 1986 по 1987 роки працював санітаром Військового клінічного госпіталю м.Вінниця З 1987 по 1992 рік вчився на педіатричному факультеті Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1993 по 1994 року проходив інтернатуру за спеціальністю педіатрія. З серпня 1994 року по 2007 рік працював посаді асистента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Морфогенез дипіридилфосфатної пневмонії в умовах метаболічної корекції".
В 2008 році отримав вчене звання доцент.
З цього часу і по 2021 рік працював на посаді доцента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права. З 2021 року працював на посаді доцента кафедри патологічної анатомії. З 2007 по 2020 рік виконував обов’язки відповідального за лікувальну роботу кафедри. З 2021 року виконує обов’язки завідуючого учбовим відділом кафедри патологічної анатомії. З серпня 2022 року виконує обов’язки завідуючого кафедрою патологічної анатомії Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова. Лікар вищої кваліфікаційної категорії.

Сорокоумов Валерій Павлович


зав.лік. роботою, доцент, кандидат медичних наук

В 1980 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова. В 1980 році зарахований в клінічну ординатуру за фахом "патологічна анатомія". В 1982 році закінчив клінічну ординатуру та зарахований на посаду асистента кафедри патологічної анатомії. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію по темі "Морфогенез і лікувальний патоморфоз експериментальної пневмонії". З 2001 року доцент кафедри патологічної анатомії. Має 32 рац. пропозиції, 5 авторських свідоцтв на винаходи. Автор 16 наукових публікацій.

Федорченко Олег Володимирович


доцент, кандидат медичних наук

У 1991 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1 серпня 1991 року працює на кафедрі патологічної анатомії на посаді старшого лаборанта. З 1992 року по 2001 рік асистент кафедри. В 2001 році отримав вчене звання доцент. З цього часу і по сей день працює на посаді доцента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права. З жовтня 2001 року працював заступником декана по роботі з іноземними студентами. В 2007-2012 роках завідувач навчальною частиною кафедри. З січня по вересень 2009 року виконував обов’язки завідувавча кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права. З жовтня 2011 року - декан по роботі з іноземними студентами.
Є членом Вченої ради університету, членом Вченої ради медичних факультетів №1 та №2, навчально-методичної ради по роботі з іноземними студентами.
За вагомі досягнення у професійній діяльності та за багаторічну сумлінну працю нагороджений Подякою Міністра охорони здоров’я України у 2007 році.

Король Тетяна Михайлівна


доцент, кандидат медичних наук

В 1992 році закінчила Вінницький державний медичний інститут ім. М.І.Пирогова. В 1992-1994 роках - інтернатура за спеціальністю лікарська справа на базі обласної клінічної лікарні ім. Пирогова. З 1994 року працює на кафедрі патологічної анатомії. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію. Автор 45 наукових публікацій.

Жученко Павло Сергійович


модератор, доцент, кандидат медичних наук

В 1997 році закінчив лікувальний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова. З 1997 по 1998 pp. - інтернатура на базі Вінницького обласного патологоанатомічного бюро по спеціальності патологічна анатомія. З вересня 1998 р. по теперішній час працюю на кафедрі патологічної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В жовтні 2000 року захистив кандидатську дисертацію на тему „Морфофункціональний стан тонкої кишки після субтотальної резекції", 17 січня 2001, року отримав ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності патологічна анатомія.

Даценко Галина Василівна


доцент, кандидат медичних наук

1991-1997 рр. Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова, лікувальна справа
1997-1998 рр. Інтернатура за спеціальністю лікувальна справа.
Наукова діяльність:
2003 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему "Вплив кріодеструкції на легені"
2006 р. Рішенням Вищої атестаційної комісії України, протокол № 25-09/3 на підставі рішення Вченої ради Вінницыкого національного медичного університету присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.
2012 р. Робота над докторською дисертацією.
Досвід роботи:
1998-1999 р.р. Лікар Військового клінічного госпіталю м.Вінниця
1999-2006 р.р. Науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім.М. Пирогова.
З 1999 - 2015 р.р. Старший науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім.М. I. Пирогова, відповідальний секретар журналу Міжнародної академії антропології "Biomedical and Biosосial Anthropology", Секретар Апробаційної ради Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова з морфологічних дисциплін.
2015 р. по теперішній час - Доцент кафедри патологічної анатоміі.
Пройшла міжнародне стажування у Франції 2017 р.
Наукові праці:
Написано 42 наукових статей у фахових наукових вітчизняних та іноземних виданнях
3 патенти на винаходи
Підготовлений 1 кандидат медичних наук

Скорук Андрій Григорович


асистент

в 2002 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова. В 2010 році пройшов спеціалізацію з патологічної анатомії. Лікар-патологоанатом 2-ої кваліфікаційної категорії. Пройшов планування кандидатської дисертації.

Бенедіктова Наталія Василівна


асистент, старший лаборант

В 2007 році закінчила лікувальний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова. З 2009 року працюю на кафедрі патологічної анатомії.

Ставнича Оксана Іванівна


лаборант

В 2009 році закінчила Вінницький медичний коледж імені ак. Д.К. Заболотного.

Дущак Антоніна Олександрівна


лаборант

Новини

графік відпрацювань
25.01.2023

Об'ява! Гурток
25.01.2023

Кафедра патологічної анатомії

Увага!

7 лютого 0 17:00 год.

Відбудеться засідання студентського наукового гуртка з патологічної анатомії. 

Місце проведення: аудиторія №2.


Перескладання іспиту
15.12.2022

Об'ява! Перескладання іспиту з патоморфології студентами стоматологічного факультету призначено: на 17.12.2022, 24.12.2022.

Розклад іспитів
15.12.2022

РОЗКЛАД ІСПИТІВ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

2022-2023 н.р.

 

Патоморфологія

№ Група

 

12.12.22

09:00 год

39

 

40

 

15.12.22

09:00 год

       43

 
 

16.12.22

09:00 год

      41

 

19.12.22

09:00 год

              42

 

20.12.22

09:00 год

             45

 

21.12.22

09:00 год

     44

 

 

 

Телеграм канал кафедри Патологічної анатомії.
24.11.2022
Об'ява гурток
03.11.2022

Кафедра патологічної анатомії

Увага! 

8 грудня о 1700 год.

відбудеться засідання студентського наукового гуртка

з патологічної анатомії

Місце проведення: кафедра патологічної анатомії

Об'ява! Гурток
26.10.2022

Кафедра патологічної анатомії

Увага!

2 листопада о 1700 год.

Відбудеться засідання студентського наукового гуртка

з патологічної анатомії


Місце проведення: кафедра патологічної анатомії

Графік консультацій та відробок на осінній семестр.
10.10.2022

Диференційований залік з патоморфології.
28.04.2022

Оголошення

Відповідно до розпорядження Указу Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», листа МОН №1/3417-22 від 10.03.2022 р. «Про завершення навчального року», Наказу ВНМУ ім. М.І.Пирогова №157 від 11.03.2022 «Про відновлення навчального процесу в період воєнного стану» та проведення кафедральних зборів, перевести проведення перевідних підсумкових контролів (іспитів) в підсумкові контролі (диференційовані заліки) та провести у дистанційній формі для всіх спеціальностей.

Провести підсумковий контроль у формі диференційованого заліку на платформах Microsoft Teams та Googl Meet , а також з використанням інших інформаційно-комунікаційних технологій без передекзаменаційних тестів. При цьому складовими оцінки за дисципліну є конвертоване у бали середнє арифметичне поточної успішності за універсальною 120-бальною шкалою (від 72 до 120 балів), бали за підсумковий контроль (від 50 до 80 балів). 

Форма проведення диференційованого заліку є стандартизованою та включає контроль практичної і теоретичної підготовки. 

71-80 балів виставляється здобувачу освіти, який глибоко та надійно засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно та логічно відповідає на 2 теоретичних питання; у відповіді якого чітко зв’язується теорія з практикою. 

61-70 балів виставляється здобувачу освіти, який твердо знає практичний матеріал, грамотно його викладає, але допускає окремі неточності у відповіді на 2 теоретичні питання, та не досить глибоко орієнтується в питаннях із тем для самостійного опрацювання. 

50-60 балів виставляється здобувачу освіти, який знає тільки основний матеріал, допускає неточності у відповідях на основні питання та має поверхневі знання в питаннях із тем для самостійного опрацювання. 

Менше 50 балів виставляється здобувачу освіти, який не знає значну частину програмного матеріалу, допускає суттєві помилки у відповідях на основні питання. 

До диференційованого заліку не допускаються здобувачі освіти, які мають три і більше нб.

Здобувачі освіти у яких є одне або два нб на диференційованому заліку з використання питань пропущених занять.

У випадку повітряної тривоги для здобувачів освіти або викладача прийом диференційованого заліку за узгодженням з групою, заняття припиняється і переноситься. 

Інформаційний матеріал щодо диференційованого заліку з патоморфології знаходиться на сайті кафедри.

 

 

ПИТАННЯ ДО ДИФЕРЕЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З ПАТОМОРФОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1, 2
28.04.2022
Засідання студентського наукового гуртка - 23.09.2021 17:00 кафедра Патологічної анатомії
21.09.2021

План засідань студентського наукового гуртка
21.09.2021

“Затверджено”

Зав. кафедрою патологічної анатомії

  Проф. Вернигородський С.В.

 

План засідань студентського наукового гуртка по предмету “Патоморфологія” кафедри патологічної анатомії

 на 2021-2022 н.р.

 

№п/п

Тема

Термін проведення

Відповідальний

  1.  

Організаційне засідання гуртка

Вересень

ас.ст. Зайцева Т.О.

проф. Вернигородський С.В.

  1.  

Сучасні аспекти пухлинної прогресії

Жовтень

ас.Скорук  А.Г.

доц.Сорокоумов В.П.

  1.  

Сучасні аспекти захворювань чоловічої та жіночої статевих систем

Листопад

ас.Сухань Д.С.

доц. Березовський А.М.

  1.  

Особливості морфогенезу захворювань серцево-судинної системи  

Грудень

доц. Король Т.М.

ас. Бенедіктова Н.В.

  1.  

Сучасні аспекти захворювань сполучної тканини

Лютий

доц. Даценко Г.В.

  1.  

Сучасні аспекти пухлин органів дихання

Березень

доц.Жученко П.С.

  1.  

Орфанні хвороби

Квітень

ас. Зализюк А.А.

доц. Федорченко О.В.

  1.  

Наукова студентська конференція «Перший крок в науку»

Квітень

Студенти та викладачі кафедри

  1.  

Підсумок роботи гуртка за рік

Травень

ас.ст .Зайцева Т.О.

 

Відповідальний за роботу студентського наукового гуртка         ас.ст. Зайцева Т.О.      

Перескладання іспиту з Патоморфології
30.08.2021

Шановні студенти!

Перескладання іспиту з Патоморфології буде проводитися 30 та 31 серпня з 9.00 до 15.00 екзаменатору, який приймав у вас іспит на платформі Microsoft teams online.

 

Dear students!

The retake of the Pathomorphology exam will be held on August 30 and 31 from 9.00 to 15.00 by the examiner who took the exam on the Microsoft teams online platform.

Новини
31.05.2021

Графік проведення консультацій з патоморфології

для студентів 3 курсу медичного факультету №1,2 Початок консультації о 900

 

Дата

№ групи

Викладачі

31.05

13,14,15

Скорук А.Г.

81,89

Бевз В.О.

01.06

16,17,95

Сухань Д.С.

82,90

Костюков А.О.

02.06

96,31а

Панасюк В.І.

83,91

Крапівна-Зализюк А.А.

03.06

32,33,84,92

Костюков А.О.

10.06

1,2,3

Скорук А.Г.

34,85

Бевз В.О.

11.06

4,5,6

Пашковська О.В.

35,86

Крапівна-Зализюк А.А.

14.06

7,8,9

Скорук А.Г.

36,87

Сухань Д.С.

15.06

10,11,12

Панасюк В.І.

37,88

Крапівна-Зализюк А.А.

 

            Завідувач кафедри   патологічної анатомії                                                                проф.Вернигородський С.В.

Новини
06.05.2021

 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією у Вінницький області та на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України No2 956 від 13 жовтня 2020 року «Про внесення
змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020р. No 641» та з
метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Вінницькому національному медичному
університеті ім. М.І. Пирогова

Шановні студенти! У зв’язку з епідеміологічною ситуацією у Вінницький області та на підставі Постанови Кабінету Міністрів України No2 956 від 13 жовтня 2020 року «Про внесеннязмін до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020р. No 641» та зметою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19,спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Вінницькому національному медичномууніверситеті ім. М.І. Пирогова продовжено дистанційне навчання до 31 травня 2021 року на платформі "Microsoft Teams".

Новини
21.04.2021

 

Результати секційного засідання XVІІІ Наукової конференції студентів та молодих вчених
«Перший крок в науку - 2021»
Секція: Патоморфологія
Секретар: Кіндрук Юлія Юріївна 34 група, 6 курс
І місце – Позалегеневі патоморфологічні зміни органів при COVID-19.
Доповідач: Голубець Анжеліка Володимирівна 12б група, 3 курс
Науковий керівник: ас. В. О. Бевз
ІІ місце – Структурні особливості та клінічна значимість невизначеної дисплазії шлунку.
Доповідачі: Кушнірук Софія Валеріївна; Шевченко Анастасія Вікторівна 16а група, 3 курс
Науковий керівник: ас.-ст. А. О. Костюков, ас. О. В. Пашковська
ІІ місце – Порівняльна характеристика слизової оболонки шлунку в нормі та при цирозі печінки.
Доповідачі: Осадчук Анастасія Юріївна 4б група, 3 курс; Даценко Юлія Олександрівна 7а група,
3 курс.
Науковий керівник: ас. Д. С. Сухань
ІІІ місце – Патоморфологічна диференційна діагностика аденокарциноми G1 та гіперплазії
ендометрію з атипією.
Доповідач: Валовий Нікіта Володимирович 10а група, 3 курс
Науковий керівник: ас. Д. С. Сухань
ІІІ місце – Лімфома Ходжкіна. Клінічний випадок.
Доповідачі: Черначук Анастасія Петрівна; Хотячук Лілія Олександрівна 12б група, 3 курс.
Науковий керівник: ас. В. О. Бевз
Краща стендова доповідь – Диференційна діагностика демієлінізуючих захворювань ЦНС.
Доповідачі: Сушан Олена Володимирівна; Васьківська Катерина Олександрівна 7а група, 3 курс.
Науковий керівник: ас.-ст. А. О. Костюков

Результати секційного засідання XVІІІ Наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку - 2021»

Секція: Патоморфологія

Секретар: Кіндрук Юлія Юріївна 34 група, 6 курс

І місце – Позалегеневі патоморфологічні зміни органів при COVID-19.

Доповідач: Голубець Анжеліка Володимирівна 12б група, 3 курс

Науковий керівник: ас. В. О. Бевз

 

ІІ місце – Структурні особливості та клінічна значимість невизначеної дисплазії шлунку.

Доповідачі: Кушнірук Софія Валеріївна; Шевченко Анастасія Вікторівна 16а група, 3 курс

Науковий керівник: ас.-ст. А. О. Костюков, ас. О. В. Пашковська

ІІ місце – Порівняльна характеристика слизової оболонки шлунку в нормі та при цирозі печінки.

Доповідачі: Осадчук Анастасія Юріївна 4б група, 3 курс; Даценко Юлія Олександрівна 7а група, 3 курс.

Науковий керівник: ас. Д. С. Сухань

 

ІІІ місце – Патоморфологічна диференційна діагностика аденокарциноми G1 та гіперплазії ендометрію з атипією.

Доповідач: Валовий Нікіта Володимирович 10а група, 3 курс

Науковий керівник: ас. Д. С. Сухань

ІІІ місце – Лімфома Ходжкіна. Клінічний випадок.

Доповідачі: Черначук Анастасія Петрівна; Хотячук Лілія Олександрівна 12б група, 3 курс.

Науковий керівник: ас. В. О. Бевз

 

Краща стендова доповідь – Диференційна діагностика демієлінізуючих захворювань ЦНС.

Доповідачі: Сушан Олена Володимирівна; Васьківська Катерина Олександрівна 7а група, 3 курс.

Науковий керівник: ас.-ст. А. О. Костюков

 

 

 

 

 

 

Новини
11.03.2021

ВАС ВІТАЄ КАФЕДРА ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ

Шановні студенти! На виконання наказу Ректора ВНМУ № 90 від 25.08.2020 з метою запобігання ускладненню епідеміологічної ситуації та поширення  COVID-19 у 2020-2021 навчальному році затвердити наступний порядок відпрацювання для студентів 3 та 5 курсів медичних та стоматологічного факультетів: 

1. Студенти 3 курсу відпрацьовують:

- пропущені заняття та незадовільні оцінки індивідуально on-line викладачеві, який веде заняття, протягом робочого дня;

 - заліки – будуть проводитись індивідуально on-line викладачеві, який веде заняття, протягом робочого дня;

2. Студенти 5 курсу відпрацьовують пропущені заняття online викладачеві, який веде заняття, протягом робочого дня.


Увага студентам 3 та 5 курсів!

 Навчальні матеріали з предмету "Патоморфологія" розміщені на Google Диску ВНМУ. Щоб мати можливість користуватися сховищем, вам потрібно увійти, використовуючи логін домену vnmu.edu.ua (наприклад, s00000@vnmu.edu.ua) та пароль (особистий пароль для доступу до електронного журналу). Щоб увійти до домену vnmu.edu.ua необхідно додати свій корпоративний аккаунт (s00000@vnmu.edu.ua) до вашого пристрою, використовуючи меню "Налаштування" - "Аккаунти" - "Google аккаунт".

Наукова діяльність

Основним напрямком наукової роботи кафедри патологічної анатомії є розробка критеріїв ранньої морфологічної діагностики дисплатичних, метапластичних, дисрегенераторних, неопластичних, інволютивно-дегенераційних і запально-деструктивних змін, прогнозу та патоморфозу захворювань шлунково-кишкового тракту, сечостатевої, нейроендокринної та імунної системи.

За останні роки на основі отриманих даних співробітниками кафедри вивчені та встановлені чіткі критерії діагностики різних типів метапластичних та диспластичних змін слизової оболонки шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Вперше розроблений алгоритм морфологічної діагностики хронічного гастриту з метапластичними та диспластичними змінами епітелію. На основі вивчення ультраструктури слизової оболонки шлунка, дослідження кислотоутворювальної функції шлунка виявлений вплив камбіальних та ефекторних клітин у формуванні метаплазії, дисплазії та атрофії слизової оболонки. Встановлена корелятивна залежність між вираженістю клінічних, ендоскопічних та патоморфологічних особливостей у хворих з метапластичними та диспластичними змінами. Розроблена оригінальна програма клінічного спостереження за хворими з метапластичними та диспластичними змінами епітелію ШКТ.

Розроблений оптимальний метод гістохімічної діагностики метапластичних, дисрегенераторних, неопластичних, інволютивно-дегенеративних і запально-деструктивних змін слизової оболонки тонкої кишки в умовах опікового шоку середнього ступеня важкості та при корекції його колоїдно-гіперосмолярними розчинами. Вперше проведено аналіз змін структури, перебудови судин мікроциркуляторного русла та сполучної тканини тонкої кишки, активності відновлення клітин крипт тонкої кишки в умовах дії циклофосфаміду та його поєднання з бензофурокаїном і з метилурацилом у різні строки. Отримані нові дані щодо структури стінки тонкої кишки, що перебувала в умовах дії циклофосфаміду, та при стимуляції відновлення її бензофурокаїном та метилурацилом. Встановлено, що за умов дії циклофосфаміду товщина слизової оболонки, висота ворсинок, глибина крипт, висота стовпчастих епітеліоцитів, питома вага сполучної тканини, співвідношення питомої ваги складових (кровоносних та лімфатичних капілярів, інтерстиційних просторів) власної пластинки слизової оболонки та підслизового шару не відновлюються до тридцятої доби експерименту. Розширено уявлення про морфологічне підґрунтя впливу бензофурокаїну та метилурацилу на тканини стінки тонкої кишки через стимуляцію репаративної регенерації. Вперше доведено, що структура стінки тонкої кишки, яка знаходилася в умовах дії одноразового введення циклофосфаміду, під дією бензофурокаїну сягає контрольних значень швидше (більшість показників − до сьомої доби), ніж під дією метилурацилу (більшість показників ‑ до тридцятої доби).

Запропоновано для практичного використання алгоритм оцінки вірусобумовленого і імуноцитарного руйнування печінки та активація (або стабілізація) фіброзу печінки у хворих на хронічні вірусні гепатити, а також оптимальний перелік необхідних гістохімічних та імуногістохімічних (ІГХ) методик, необхідних для патоморфологічного визначення прогресування та стабілізації хронічного вірусного гепатиту в гепатобіоптатах.

Результати дослідження щодо морфологічних змін тонкої кишки в умовах дії циклофосфаміду та більш швидкого відновлення її при умові комбінованого введення вказаного цитостатика з бензофурокаїном, ніж з метилурацилом; активності відновлення ушкоджених циклофосфамідом тканин тонкої кишки, що зростає при комбінованому введенні цитостатика з бензофурокаїном та з метилурацилом, є основою для нових підходів до розробки способів стимуляції відновлення тканин після впливу цитостатичних засобів та служить підґрунтям для клінічних досліджень бензофурокаїну та метилурацилу у якості препаратів для стимуляції репаративної регенерації епітелію тонкої кишки після проведення хіміотерапевтичного лікування.

Впровадження в клінічну практику колоїдно - гіперосмолярних розчинів лактопротеїну з сорбітолом HAES-LX-5% для здійснення корекції порушеного гомеостазу при ендо- і екзогенних інтоксикаціях призведе до скорочених термінів лікування, періоду реабілітації та відновлення працездатності.

Вивчено гістохімічні зміни та проаналізовано топографоанатомічні співвідношення загрудинної залози (ЗЗ) зародків та передплодів людини в пренатальному періоді. Встановлено, що для органогенезу ЗЗ упродовж зародкового періоду характерним є: втрата зв’язків із глоткою, тісна взаємодія парних зачатків між собою, з топографоанатомічно прилеглими органами та із судинно-нервовими утвореннями цієї ділянки (щитоподібна та прищитоподібні залози, гортань, глотка, стравохід; аорта, сонні артерії; стовбури блукаючих нервів, нижньо- і верхньогортанні нерви).

Вивчено гістохімічні зміни та проведений порівняльній аналіз вмісту муцинів в епітеліоцитах стравохідно-шлункового переходу.

Розроблена скринінгова програма спостереження за хворими з передраковими станами слизової оболонки шлунка (СОШ), що сприятиме діагностуванню кишкової метаплазії (КМ) на ранніх стадіях її розвитку та упередженню трансформації метапластично зміненого епітелію в неопластичний. На основі отриманих даних встановлені чіткі критерії діагностики різних типів метаплазії СОШ. Розроблені критерії прогресування КМ СОШ, що уможливить прогнозування перебігу хронічного атрофічного метапластичного гастриту. Виявлені морфологічні критерії метаплазії СОШ сприятимуть покращенню її ранньої діагностики у хворих з гастроентерологічною патологією. Розроблений та запатентований оптимальний спосіб діагностики й оцінки тяжкості хронічного атрофічного метапластичного гастриту. Використання запропонованого алгоритму патоморфологічної діагностики КМ сприятиме виявленню ранніх етапів метапластичної трансформації СОШ, що забезпечить оптимізацію лікувальної і профілактичної тактик щодо хворих з передраковими змінами і станами шлунка.

За результатами науково-дослідної роботи кафедри опубліковано близько 500 наукових праць.

Література, що видана кафедрою

Маковская Е.И. Патологическая анатомия отравления ядохимикатами. М.: Медицина, 1967. 347 с.

Фармакологическая коррекция радиационных и радиационно- химических поражений [Текст] / М. М. Якубовский. - Винница : Вінниця, 1997. - 221 с.


1. Robbins Basic pathology 10th edition/ [edited by] Vinay Kumar, Abul
K. Abbas, Jon C. Aster ; artist, James A. Perkins.
2. Robbins and Cotran Atlas of pathology / Edward C. Klatt. – Third
edition.
3. Rubin’s pathology : clinicopathologic foundations of medicine /
editor, David S. Strayer; founder and contributing editor, Emanuel
Rubin; associate editors, Jeffrey E. Saffitz, Alan L. Schiller.—Seventh
edition.
4. https://www.medscape.org/
5. http://www.pathologyoutlines.com/