Студенту

Історія кафедри

 

Адреса

вул. В. Стуса

21018 м. Вінниця

Телефон 56-24-94

e-mail: ukraine@vnmu.edu.ua

 

      1979 року було створено кафедру російської мови, беззмінним очільником якої є професор, кандидат філологічних наук Василенко Галина Леонідівна.

В історії кафедри можна виділити такі етапи.

      1979-1991 рр. У цей період відбувалося створення системи навчально-виховної роботи зі студентами підготовчого факультету, що приїхали з країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки для опанування професії лікаря. Одночасно і в органічному зв’язку з навчальною роботою було розпочато науково-дослідну роботу кафедри: вивчались проблеми адаптації  іноземних громадян до життя і навчання в умовах нового соціального середовища; розроблялись питання мовної підготовки студентів підготовчого факультету для іноземних громадян з метою оволодіння загальноосвітніми дисциплінами і навчання на старших курсах медичного університету. Багато уваги приділялось координації роботи викладачів-мовників і викладачів природничих наук. Було теоретично обґрунтовано і створено систему контролю рівня сформованості мовних знань, навичок і умінь студентів підготовчого факультету для іноземних громадян.

     1992-2004 рр. Кафедра була переіменована в кафедру української і російської мов. Навчально-методична робота у цей період була зосереджена на розробці й впровадженні робочих програм, лекцій, методичних рекомендацій для проведення практичних занять, різноманітних видів контрольних робіт та екзаменаційних матеріалів зі щойно введених дисциплін «Практичний курс української мови» (у подальшому «Ділова українська мова», нині – «Українська мова(за професійним спрямуванням)») і «Вступ до педагогіки» для українських та іноземних студентів.

     Набуття Україною суверенітету та державності внесло суттєві зміни у характер змісту і методів навчально-виховної роботи з іноземною аудиторією. Виникла нагальна потреба у пропагуванні кращих надбань української науки та культури. Перепрограмування освіти на нові демократичні цінності знайшло втілення у нових методичних розробках та посібниках. Особливу увагу було приділено краєзнавчим матеріалам, питанням виховання майбутніх лікарів, фаховій мові медика.

     У 2004 році кафедра отримала назву кафедри українознавства.

     У цей період було здійснено:

 • вивчення шляхів оптимізації викладання предметів мовного циклу у вищих медичних закладах освіти;
 • планування, організацію і здійснення безперервної мовної підготовки іноземних громадян;
 • визначення функцій автора сучасного підручника та умов їхньої реалізації.

    Об’єктом навчально-методичної і науково-дослідної роботи кафедри, а також джерелом мовної підготовки студентів медичного університету як складової їхнбої неперервної професійної освіти стали життя і професійна діяльність видатних українських і зарубіжних постатей, зокрема учених-лікарів.

    У зв’язку із запровадженням курсу «Українська мова як іноземна» і з метою забезпечення навчального процесу методичними матеріалами було створено декілька груп викладачів для розробки і написання посібників та підручників з загальнолітературного й наукового стилів української мови.

 

 

   

 

 

    Вийшли з друку посібник з курсу дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» і посібник "Крокуємо разом" (початковий курс української мови як іноземної).

 

  

   

      На кафедрі діють хоровий, вокальний, літературний гуртки як українських, так й іноземних студентів. Творчі доробки колективів художньої самодіяльності знають не лише в університеті, а й за його межами.


  

 

  

  

     На сьогодні штат кафедри складається з 1 професора;11 кандидатів наук, із них 6 доцентів; 4 ст.викладачів; 10 викладачів; 1 ст. лаборанта; 2 лаборантів.

     

          Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • українська мова (за професійним спрямуванням);
 • українська мова як іноземна;
 • російська мова як іноземна.

 

 

 

 

 • ФОТОСТОРІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ


   

   

  Навчальний процес на кафедрі

   

   

   

   

   


  Виховна робота на кафедрі


   

  Андріївські вечорниці  Андріївські вечорниці Музей української марки ім. Якова Балабана Побачення з бібліотекою Побачення з бібліотекою

   

Штат кафедри

ВАСИЛЕНКО ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА


професор, кандидат філологічних наук

Завідувач кафедри українознавства ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Закінчила філологічний факультет Вінницького педагогічного інституту, аспірантуру Ленінградського педагогічного інституту ім. О. І. Герцена. Захистила кандидатську дисертацію (1979).
Викладає дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Українська мова як іноземна", "Російська мова як іноземна".

ТИЩЕНКО ЛЮДМИЛА ТИХОНІВНА


доцент, кандидат філологічних наук

Закінчила філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту, аспірантуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Викладає дисципліни "Російська мова як іноземна", "Українська мова як іноземна". Виконує обов'язки завсекції викладання української та російської мов іноземним студентам 1-4 курсів.

ЛІСОВИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ


доцент, кандидат педагогічних наук

1983 р. закінчив філологічний факультет ВДПІ ім. М. Островського за спеціальністю "Вчитель російської мови та літератури", 1994 р. закінчив філологічний факультет ВДПІ за спеціальністю "Вчитель української мови та літератури". 2006 р. захистив дисертацію "Формування професійного мовлення майбутніх медичних працівників у вищих медичних навчальних закладах". З 1983 р. працює у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова. Викладає навчальні дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Українська мова як іноземна", "Російська мова як іноземна".

ДМИТРУК ЛІІЛІЯ ІВАНІВНА


доцент, кандидат філологічних наук, завуч кафедри

В 2001 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. З 2002 по 2006 рік навчалася в аспірантурі при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук на тему «Епічна творчість Олексія Кундзіча в українському літературному процесі 20-50-х років ХХ століття». Викладає дисципліни «Українська мова як іноземна». Виконує обов’язки завуча кафедри.

КРАЄВСЬКА ГАННА ПАВЛІВНА


доцент, кандидат філогічних наук

2005 року закінчила Інститут філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Зарубіжна література». 2006 року закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».
Коло наукових зацікавлень – діалектологія, лексикологія. З 2006 до 2010 року була здобувачем відділу діалектології Інституту української мови НАН України. 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Народна виробнича термінологія центральних говірок Поділля» (спеціальність – українська мова (10.02.01).
Викладає дисципліну «Українська мова за професійним спрямування».

БІЛИК ЯНА СТЕПАНІВНА


доцент, кандидат філологічних наук

Закінчила Донецький національний університет МОН України, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література», кваліфікація – філолог, викладач української мови і літератури. Кандидат філологічних наук з 2003 р. (10.02.01. – Українська мова). У 2009 р. присвоєно вчене звання доцента. У ВНМУ ім. М.І. Пирогова на штатній посаді доцента кафедри українознавства працює з квітня 2015 р.
Викладає навчальні дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Українська мова як іноземна".

БАЛТРЕМУС ВОЛОДИМИР ЄВГЕНІЙОВИЧ


викладач, кандидат педагогічних наук

У 2001 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського. З 2013 року - кандидат педагогічних наук. З 2014 року - викладач кафедри українознавства. Викладає такі навчальні дисципліни: "Українська мова як іноземна", "Російська мова як іноземна".

КАЛАШНІК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА


викладач, кандидат педагогічних наук

У 2003 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література (англійська)" та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови, зарубіжної літератури.
2004-2008 р.р. навчалася в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.
У 2013 році проходила стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.
2015 року захистила кандидатську дисертацію "Формування міжкультурної комунікативної компетенції іноземних студентів у вищих навчальних закладах України" (13.007 - Теорія і методика виховання) та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук (присвоюється до диплома доктора філософії). Основні положення дослідження впроваджено в навчально-виховному процесі ВНМУ ім.М. І. Пирогова, ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського, ЛНМУ ім. Д. Галицького, КДМУ ім. С. І. Георгієвського.

НИЧИПОРУК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА


старший викладач

1986 року закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю «Російська мова та література». 1992 року закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю «Українська мова та література». 2000 року закінчила Кам’янець-Подільський педагогічний університет ім. І.Огієнка за спеціальністю «Дефектологія та практична психологія». З 1988 року працює викладачем, а з 2006 року – старшим викладачем кафедри українознавства. Викладає такі дисципліни: «Російська мова як іноземна», «Українська мова як іноземна», «Українська мова за професійним спрямуванням для вітчизняних студентів».

ПЕТРУШЕНКО ОЛЕНА ФЕДОРІВНА


старший викладач

Завідувач підготовчого відділення для українських громадян. У 1971 році закінчила ВДПІ ім. М. Островського. З 1974 року працювала викладачем підготовчого відділення ВНМУ ім. М. І. Пирогова. З 1978 року - викладач кафедри українознавства. З 1981 року - старший викладач цієї ж кафедри. З березня 2000 року займає посаду завідувача підготовчого відділення для українських громадян. Викладає дисципліни: "Українська мова та література", "Російська мова як іноземна".

ПИСАРЕНКО ЛЕСЯ МЕФОДІЇВНА


старший викладач

Керівник секції «Українська мова «за професійним спрямуванням». 1975 року закінчила філологічний факультет ВДПІ ім. М. Островського за фахом «Учитель російської мови та літератури», 1994 року закінчила філологічний факультет ВДПІ ім. М. Островського за фахом «Учитель української мови та літератури». Викладає навчальні дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова як іноземна», «Російська мова як іноземна».

ЧЕРНЯКЕВИЧ СВІТЛАНА ІВАНІВНА


старший викладач

Заступник декана підготовчого факультету. 1985 року закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. З вересня 1985 року працює на кафедрі українознавства спочатку на посаді викладача, а з 2002 року на посаді старшого викладача. Викладає дисципліни «Російська мова як іноземна» і «Українська мова як іноземна».

ВРУБЛЕВСЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА


викладач

У 2011 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. З 2012 року продовжує навчання як здобувач кафедри української мови ВДПУ ім. М. Коцюбинського.
Із вересня 2011 року – старший лаборант кафедри українознавства Вінницького національного медичного університету ім. М. І.Пирогова, а з січня 2014 р. — викладач кафедри українознавства ВНМУ. Викладає такі навчальні дисципліни: "Українська мова як іноземна".

ГУЛЕВИЧ АЛІНА МИКОЛАЇВНА


викладач

1992 року закінчила філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Островського за спеціальністю "Вчитель російської мови та літератури". З вересня 2011 року займає посаду зав. методкабінету навчального відділу ВНМУ ім. М.І.Пирогова. З вересня 2012 року - за сумісництвом викладач кафедри українознавства. Викладає дисципліну « Російська мова як іноземна» та "Українська мова як іноземна".

ГРОМ НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА


викладач

Закінчила ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова та зарубіжна література» та здобула кваліфікацію спеціаліста філології.
З грудня 2012 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри нормальної фізіології, а з квітня 2015 року – на посаді викладача кафедри українознавства. Викладає дисципліну – «Українська мова як іноземна».

ДУДНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА


викладач

У 2005 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського (диплом з відзнакою), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література англійська» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.
У 2006 році з відзнакою закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістра-дослідника української мови і літератури.
Із березня 2005 року – старший лаборант кафедри українознавства Вінницького національного медичного університету ім. М. І.Пирогова, а з вересня 2005 — викладач кафедри українознавства ВНМУ. Викладає такі навчальні дисципліни: "Українська мова як іноземна", “Українська мова (за професійним спрямуванням)”.

ЛАНОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА


викладач

У 1999 році закінчила училище ВДПУ ім. М. Коцюбинського, в 2006 році ― Інститут філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Зарубіжна література».
З лютого 2015 року працює на посаді викладача кафедри українознавства. Викладає дисципліни «Українська мова як іноземна», «Російська мова як іноземна».

ЛИСЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА


викладач

У 2002 році закінчила училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Початкове навчання» і здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, вчителя іноземної мови в початкових класах та керівник дитячого художнього (хорового) колективу. У 2005 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, та зарубіжної літератури. З 2005 року викладач кафедри українознавства ВНМУ ім. М. .І. Пирогова. Викладає такі дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова (як іноземна) »,« Російська мова (як іноземна) ».

МАТУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА


викладач

2002 року закінчила училище ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2005 року ― Інститут філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Зарубіжна література» (диплом з відзнакою). З вересня 2005 року працює на посаді викладача кафедри українознавства.
Викладає дисципліни «Українська мова як іноземна», «Російська мова як іноземна». Є автором навчально методичних посібників, робочих програм та календарно-тематичних планів із навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна». Завуч секції української та російської мов як іноземних.

ПОЛИЦЯ ТЕТЯНА ДМИТРІВНА


викладач, кандидат філологічних наук

Закінчила ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського, здобула спеціальність «Викладач української мови та літератури, учитель англійської мови», ОКР «магістр». Закінчила аспірантуру НПУ ім. М.П. Драгоманова, спеціальність: 10.02.01 «Українська мова». Захистила кандидатську дисертацію на тему «Фразеологічна та паремійна об’єктивація концепту «думка» в українській мові» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, вербалізація концептосфери внутрішнього світу людини. З квітня 2015р. працює на посаді викладача. Викладає дисципліни «Українська мова як іноземна».

ЦИМБАЛЮК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА


старший лаборант

У 2010 році закінчила Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж (диплом з відзнакою), в 2014 році ― Інститут філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського за спеціальністю « Українська мова та література. Англійська мова. Зарубіжна література ». В 2015 році закінчила магістратуру при факультеті української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю « Українська мова та література ».
З жовтня 2015 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри українознавства.

Новини

Міжнародне свято «Шануймо мову над усі боги, якщо ми хочем зватися народом» у бібліотеці
11.03.2019
Засідання наукового гуртка 22.11.2018 р.
28.11.2018
День української писемності та мови
14.11.2018
XV Міжнародна студентська наукова конференція «Перший крок в науку -2018»
17.05.2018
Всеукраїнська студентська олімпіада
17.05.2018
Вітання з перемогою у Міжнародному мовно-літературному конкурсі
17.05.2018
Свято писанки
17.05.2018
Міжнародний День захисту прав людини
04.01.2018
Конференція "Українське слово в контексті сучасних соціально-культурних змін"
22.05.2017
XIV Міжнародна студентська наукова конференція "Перший крок у науку - 2017"
06.05.2017
Вітання з перемогою у Міжнародному конкурсі
21.04.2017
«Великодня писанка»
21.04.2017
«Бути здоровим – бути сучасним»
21.04.2017
Святкуємо День рідної мови
13.03.2017
ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку - 2016"
08.04.2016

Наукова діяльність

 

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота кафедри українознавства здійснюється з часу її заснування. На різних етапах ця робота зосереджувалася на таких питаннях:

- адаптація студентів з країн Азії, Африки та Латинської Америки до життя й навчання в умовах нового соціального середовища;

- мовна підготовка студентів підготовчого відділення для іноземних громадян до оволодіння загальноосвітніми дисциплінами та навчання на першому курсі медичного університету;

- координація роботи викладачів-мовників і викладачів-предметників;

- система контролю рівня сформованості мовних знань, навичок і умінь студентів підготовчого факультету для іноземних громадян;

- навчання ділової української мови вітчизняних студентів першого курсу медичного університету;

- мовна підготовка англомовних студентів до навчання в медичному університеті; навчання ділової української мови вітчизняних студентів першого курсу медичного університету;

- мовна підготовка студентів із зарубіжних країн пізнього прибуття на навчання в медичному університеті;

- життя і професійна діяльність видатних людей України та інших країн (в тому числі лікарів) як джерело мовної підготовки вітчизняних студентів і студентів-іноземців медичного університету;

- мовна підготовка студентів медичного університету як складова їхньої безперервної професійної освіти.

Ця робота здійснюється під керівництвом завідувача кафедри українознавства, кандидата філологічних наук, професора Василенко Г.Л. 

На кафедрі працює 10 кандидатів наук, з них 1 професор, 4 доценти; 4 старших викладачі.

Викладачі кафедри працюють над кандидатськими дисертаціями:

Врублевська Тетяна Василівна

Подільська локалізація у текстах М. Стельмаха

Дудник Оксана Миколаївна

Семантико-стилістичні та лінгвокультурологічні функції біономенів у мові письменників Поділля

Матусевич Людмила Михайлівна

Структура, семантика і прагматика комунікативного жанру дозволу в українській мові

Лисенко Олена Миколаівна

Семантична мотивація та функціонування непрямих номінацій у медичному дискурсі

 

Співробітники кафедри беруть постійну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, нарадах:

1. Міжнародна наукова конференція «Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2016». Мінськ.

2. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 120 річниці з дня народження М. О. Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія». Вінниця.

3. Семінар-нарада «Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» у вищих навчальних закладах МОЗ України». Івано-франківськ.

4. ХХV Міжнародна наукова конференція "Мова і культура" імені Сергія Бураго. Київ.

5. Регіональна науково-практична конференція «Українська професійна мова: Історія і сучасність».  Тернопіль.

6. Дистанційна Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм». Харків.  

7. Семінар-нарада завідувачів кафедр (курсів) української мови ВНЗ «Сучасні тенденції викладання фахової української мови та споріднених вибіркових дисциплін у медичних і фармацевтичних вишах». Харків

8. Міжнародна науково практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур». Київ.

9. Міжнародна наукова конференція «Теорія і практика викладання української мови як іноземної та мови професійного спрямування». Львів.

10. III Міжнародна науково практична конференція «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку». Переяслав Хмельницький.

11.Людина та ліки : Міжнародний конгрес . Київ.

12. Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та студентів «Мова, культура та освіта». Вінниця.

13. VІI Міжнародна  науково-методична конференція «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов». Одеса.

14. Регіональна наукова конференція «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи». Вінниця.

15. ІІІ Міжнародна науково-практична конференції «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє». Львів - Люблін.

16. ІІІ Міжнародна конференція «Українська мова та сфера сакрального». Чернівці.

17. Науково-практична конференція з міжнародною участю з нагоди 15-річчя кафедри українознавства «Сучасна українська нація: мова, історія, культура». Львів.

Викладачі публікують результати своїх досліджень як у вітчизняних фахових так і закордонних виданнях, зареєстрованих у міжнародних науково-метричних базах даних: «Linguistic Studies» (Index Copernicus); «Etnolingvistyka I komunikacja między kulturowa» (Index Copernicus), «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка» (Google Scholar, РИНЦ); «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (Google Scholar, РИНЦ, Index Copernicus).

На кафедрі діє студентський науковий гурток, члени якого регулярно беруть участь у студентських науково-практичних конференціях та олімпіадах.

Література, що видана кафедрою