Загальна інформація

Фармацевтичний факультет готує фахівців за спеціальностями: “фармація” (денна і заочна форма навчання) та “клінічна фармація” (денна форма навчання). Зараз на факультеті навчається 300 студентів денної форми навчання, в тому числі з країн близького та далекого зарубіжжя, та 1300 студентів заочної форми навчання. Іноземні студенти навчаються російською та англійською мовами. Після закінчення п’ятирічного терміну навчання випускникам присвоюється кваліфікація “провізор” або “клінічний провізор” з подальшою післядипломною підготовкою у вигляді однорічної інтернатури.

На факультеті працюють понад 100 викладачів, які є висококваліфікованими фахівцями. Навчально-методична, наукова і виховна робота сконцентрована на трьох профільних кафедрах:

  • Фармації (завідувач доц. Кривов'яз О.В.)
  • Клінічної фармації (завідувач проф. Яковлєва О.О.)
  • Фармацевтичної хімії (завідувач доц. Ющенко Т.І.)

Організація навчального процесу та матеріальна база факультету відповідають світовим стандартам: обладнані учбові кімнати і лабораторії для проведення практичних занять, комп’ютерні класи та лекційні аудиторії.

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах, які відбуваються в нашому університеті та інших ВНЗ Украіни. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

Оголошення

Іcторія факультету

В 1921 році у м. Вінниці був організований фармацевтичний інститут, який проіснував до 1934р., коли його було переіменовано у медичний.

З 2000 року у ВНМУ був відновлений фармацевтичний напрямок підготовки кадрів і створений фармацевтичний факультет. Ліцензійний обсяг прийому в рік відкриття факультету становив 15 студентів за державним замовленням і 85 студентів - на контрактних умовах за спеціальністю «фармація».

У 2002 році отримано ліцензію на підготовку в складі фармацевтичного факультету фахівців за спеціальністю «клінічна фармація» з ліцензованим обсягом 50 чоловік, в тому числі 5 спеціалістів за державним замовленням.

З 2003 року проводиться щорічний набір 350 студентів на заочну форму навчання зі спеціальності «фармація» з терміном навчання – 4,5 роки та 5,5 років.

У 2009 році відкрито післядипломну підготовку фахівців за спеціальністю «Фармація».

У 2013 році на факультеті післядипломної освіти на базі кафедри фармації створено курси спеціалізації за фахом «Провізор-організатор», передатестаційні та тематичні цикли підвищення кваліфікації провізорів зі спеціальностей «Загальна фармація» та «Організація і управління фармацією».

 Фармацевтичний факультет є одним із наймолодших підрозділів Вінницького національного медичного університету. Розміщений факультет на 5 та 6 поверхах нового, хімічного корпусу. З моменту оранізації фармацевтичного факультету його очолює доцент Бобрук Володимир Петрович. Заступником з організації заочної форми навчання до червня 2014 р. була доцент Михайлова Інна Василівна. 3 вересня 2014 р. на цю посаду призначена старший викладач кафедри фармацевтичної хімії Діденко Наталя Олександрівна. Заступником декана з денної форми навчання у період з 2002 по 2012 рік була доцент Болоховська Тетяна Олександрівна. З 2012 по 2015 рік на цій посаді працювала доцент Кривов’яз Олена Вікторівна. З 2015 року на цю посаду призначена доцент, к.фарм.н. Дученко Марина Анатоліївна.

Перший випуск факультету відбувся у 2005 році. Державна комісія під керівництвом проф. Коритнюк Раїси Сергіївни високо оцінила якість підготовки 52 молодих спеціалістів – десять з них одержали дипломи з відзнакою.

 

Керівництво факультету

ДЕКАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Бобрук Володимир Петрович

доцент, к.мед.н.

Бобрук Володимир Петрович

 

З моменту створення факультету (2000 р.) і по теперішній час його очолює кандидат медичних наук, доцент Бобрук Володимир Петрович. У 1985 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова і здобув кваліфікацію лікаря. З 1985 по 1986 рр. працював викладачем на кафедрі судово-медичної експертизи, з 1986 по 2002 рр. Ассистентом (доцентом) кафедри фармакології. В 2002 році призначений на посаду завідувача кафедри фармації, на якій працював до 2013 року.

 Наукова діяльність

В 1989 році успішно захистив дисертацію на тему "Экспериментальное обоснование применения ненаркотического анальгетика бензофурокаина для лечения ожоговой болезни" на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук, в 1993 році йому присвоєно звання доцента, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України. Являється автором більш як 150 наукових праць.

 

Тел. +38(0432) 66-17-32
e-mail: vbobruk2016@gmail.com

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (денна форма навчання)

Дученко Марина Анатоліївна

доцент, к.фарм.н.

 Дученко Марина Анатоліївна

У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор. З 2007р. по 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії, з 26.02.2015р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2014 по 2015 рік виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З березня 2015 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

  Наукова діяльність

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: " Вивчення біологічно активних речовин Gleditsia triacanthos та отримання субстанцій на їх основі ", спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук. Продовжує наукові дослідження в галузі вивчення лікарських рослин флори України. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів. 

 

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (заочна форма навчання)

Діденко Наталя Олександрівна 

ст. викладач

 Діденко Наталя Олександрівна

У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Хімія і біологія». З 1 вересня 2004 р. була зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, з 2006 р. – асистента кафедри, з 2011 р. – старшого викладача. З 2009 по 2013 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З вересня 2014 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

В даний час працює над виконанням дисертаційної роботи, приймає участь в науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів на корисну модель України, монографію.

 

Канцелярія фармацевтичного факультету

 

1. Гуменюк Любов Володимирівна - інспектор денної форми навчання I – V курсів,

тел. (0432) 66-20-43

2. Василик Ольга Василівна - інспектор заочної форми навчання I – III курсів,

тел. (0432) 66-20-43

3. Дідусенко Тетяна Вікторівна - інспектор заочної форми навчання IV – VI курсів,

тел. (0432) 66-20-43

 

 

Комп'ютерний центр фармацевтичного факультету

 

1. Шевчук Катерина Павлівна - інспектор, тел. (0432) 66-20-43

2. Богацька Ірина Вікторівна – оператор ЕОМ експлуатаційно - технічного відділу,

тел. (0432) 66-20-43

Студенту денної форми навчання

До уваги студентів III курсу cпеціальностей "фармація" та "клінічна фармація"!

20.07.2017

Перескладання ЛІІ Крок 1. Фармація (для спеціальностей «фармація» та «клінічна фармація») відбудеться 22 серпня 2017 року о 0900. До написання ліцензійного іспиту допускаються студенти лише при наявності паспорта.

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ III КУРСУ CПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ "ФАРМАЦІЯ" ТА "КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ" !!!

30.05.2017

Відповідно до графіка проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів на 2016-2017 навчальний рік,  ліцензійний іспит «Крок 1. Фармація» ( для спеціальностей «фармація» та «клінічна фармація») відбудеться 23 червня 2017 року.

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ III КУРСУ CПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ "ФАРМАЦІЯ" ТА "КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ" !!!

30.05.2017

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ V КУРСУ CПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ "ФАРМАЦІЯ" ТА "КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ" !

18.05.2017

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ V КУРСУ CПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ "ФАРМАЦІЯ" ТА "КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ" !

18.05.2017

Результати ХХI Всеукраїнської студентської олімпіади за фахом «Фармація»

07.04.2017

28-30 березня 2017 р. на базі Національного Фармацевтичного Університету відбувся  ІІ етап ХХІ Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація». За перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація» змагалися 24 студенти IV курсу з 12 вищих навчальних закладів України фармацевтичного спрямування. Наш університет представляли студенти IV курсу фармацевтичного факультету: Білобров Марія Вікторівна та Возна Ганна Олександрівна. Вони показали гарні результати та зайняли III місце у командному заліку серед 12  університетів.

 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ V КУРСУ CПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ "ФАРМАЦІЯ" ТА "КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ" !

31.03.2017

Відповідно до графіка проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів на 2016-2017 н.р., ліцензійний іспит «Крок 2. Фармація» (для спеціальностей «Фармація»  та «Клінічна фармація») відбудеться 30.05.2017 року у статусі складової частини державної атестації.

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ФАРМАЦІЯ"

06.12.2016

Теоретичний тур вузівської олімпіади за фахом «Фармація» для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету спеціальності «Фармація» відбудеться 07.12.2016 на кафедрі фармації. Початок о 845 год.

Практичний тур вузівської олімпіади за фахом «Фармація» для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету спеціальності «Фармація» відбудеться 08.12.2016 на кафедрі фармацевтичної хімії. Початок о 845 год.

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ CПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ "ФАРМАЦІЯ" ТА "КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ" !

06.10.2016

Відповідно до графіка проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів на 2015-2016 навчальний рік,  ліцензійний іспит «Крок 1. Фармація» ( для спеціальностей «фармація» та «клінічна фармація») відбудеться 04 жовтня 2016 року у статусі складової частини державної атестації.

До відома студентів!

01.01.1970

Список студентів 1 курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання спеціальність «фармація»

І семестр 2016 – 2017 н. р.

 

51 група (англ.)

1. Бадіна Юлія Олегівна

2. Васютинська Крістіна Леонідівна

3. Голубничий Андрій Сергійович

4. Кондров Олександр Олександрович

5. Кушнір Тетяна Русланівна

6. Маланчук Діана Сергіївна

7. Мельник Лілія Сергіївна

8. Мосіна Юлія Юріївна

9. Півень Наталія Володимирівна – ст.

10. Плаксун Інна Миколаївна

11. Самборська Альона Віталіївна

 

52 група (англ.)

1. Бахтинська Алла Олександрівна

2. Вигодянська Юлія Олегівна

3. Германюк Іванна Ігорівна – ст.

4. Гулько Ірина Ігорівна

5. Кобилянська Ірина Русланівна

6. Недашківський Микола Миколайович

7. Омельчук Тарас Олександрович

8. Плешко Анастасія Станіславівна

9. Пьянкова Карина Станіславівна

10. Сапронова Дар’я Сергіївна

11. Слісаренко Діана Григорівна

 

53 група (англ.)

1. Бохенко Анастасія Вікторівна

2. Грибачева Каріна Юріївна – ст.

3. Кондратюк Марія Юріївна

4. Лиса Дана Миколаївна

5. Нечипоренко Олена Володимирівна

6. Ніколайчук Тетяна Валеріївна

7. Рудий Сергій Дмитрович

8. Савченко Ірина Олександрівна

9. Суперсон Наталія Олександрівна

10. Суржак Вікторія Василівна

11. Шпирка Ярослава Ігорівна

 

54 група (англ.)

1. Бровко Вікторія Володимирівна

2. Гринчук Катерина Миколаївна

3. Камінська Катерина Олександрівна

4. Козинюк Руслан Русланович

5. Мозгова Вікторія Миколаївна

6. Моркот Марина Сергіївна

7. Олійник Інна Вікторівна

8. Шаповаленко Даніела Владиславівна – ст.

9. Яра Анастасія Іванівна

10. Яровий Назар Олександрович

11. Ящук Анна Дмитрівна

 

55 група (англ., фр.)

1. Гедз Ірина Дмитрівна

2. Гуменюк Анастасія Василівна

3. Дунська Ірина Вікторівна

4. Кравченко Дар’я Володимирівна (франц.)

5. Луценко Катерина Анатоліївна

6. Погребна Інна Леонідівна – ст.

7. Савчук Олеся Володимирівна

8. Ткачук Вікторія Василівна

9. Чарторійська Анастасія Петрівна

10. Щепанова Ірина Сергіївна

11. Яценко Максим Володимирович

 

Декан факультету                      доц. В.П. Бобрук

 

01.01.1970

Студенту заочної форми навчання

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ (А потік) та ІV КУРСУ (Д та С потоки) CПЕЦІАЛЬНОСТІ "ФАРМАЦІЯ"!

Відповідно до графіка проведення тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів на 2016-2017 н.р., ліцензійний іспит

«Крок 1. Фармація» (для студентів ІІІ – ІV курсів заочної форми навчання спеціальності «Фармація») відбудеться 23.06.2017 року 

До відома студентів!

Проведення оглядових лекцій та Державних випускних іспитів для студентів 5 курсу (А потік) та 6 курсу (С потік)

фармацевтичного факультету заочної форми навчання спеціальності «Фармація» розпочнеться з 4 лютого 2017 року.

Деканат

До уваги студентів 1 курсу фармацевтичного факультету!!!

Настановча сесія для студентів 1 курсу

 буде проводитись 08 - 09 жовтня 2016 р.

Початок занять о 8.45

При собі мати халат, шапочку, змінне взуття, зошити, ручки.

 

Списки студентів 1 курсу 2016 - 2017 н. р. будуть сформовані з 1 вересня 2016 р.

За додатковою інформацією звертатись в деканат за тел. 66-20-43

 

Деканат

 

Список студентів 1 курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання І семестр 2016 – 2017 н. р.

 

ПОТІК А

161-а (4,5, англ.)

1. Алагіра Ірина Володимирівна

2. Бобкіна Анастасія Сергіївна

3. Вахович Ольга Валеріївна

4. Гомон Тетяна Сергіївна

5. Дяченко Вікторія Іванівна

6. Забавчук Крістіна Володимирівна

7. Кіщун Тетяна Олегівна

8. Ковальчук Микола Вікторович – ст.

9. Мазур Олег Михайлович – ст. пот.

10. Матвійчук Марія Володимирівна

11. Омельчук Тетяна Сергіївна

12. Пустовіт Лариса Петрівна

13. Тимошенко Ольга Юріївна

14. Тацюк Вікторія Вікторівна

15. Халковська Анастасія Сергіївна

 

161-б (4.5 англ.)

1. Антух Наталія Миколаївна

2. Богач Сніжана Олександрівна

3. Витвицька Любов Ігорівна

4. Гончар Анастасія Василівна

5. Збирун Вадим Миколайович

6. Клименко Анастасія Русланівна

7. Левківська Анна Анатоліївна

8. Маліновська Вероніка Олександрівна

9. Мацюк Юліана Едуардівна

10. Ошівська Анастасія Петрівна

11. Рибачок Яна Володимирівна

12. Савченко Алла Павлівна – ст.

13. Халмрадов Артем Олександрович

14. Чернюк Злата Володимирівна

15. Швець Тетяна Володимирівна

 

162-а (4,5, англ.)

1. Атаманюк Вікторія Віталіївна

2. Богданова Катерина Сергіївна

3. Вихованець Наталія Володимирівна

4. Гончар Юлія Петрівна

5. Ємець Ольга Валеріївна

6. Зянько Олена Сергіївна

7. Кучерява Наталія Володимирівна

8. Либусь Тетяна Леонідівна

9. Малярчук Олександра Сергіївна - ст.

10. Михайленко Анна Вікторівна

11. Пасічник Тетяна Вікторівна

12. Романенко Руслана Михайлівна

13. Сапіга Аліна Миколаївна

14. Тишкевич Анастасія Георгіївна

15. Харчук Ірина Сергіївна

16. Шевченко Анастасія Олександрівна

 

162-б (4,5, англ.) 

1. Бабич Олена Анатоліївна – ст.

2. Боднарчук Анастасія Юріївна

3. Волянська Тетяна Альфредівна

4. Городецька Олена Вікторівна

5. Ждимора Вероніка Миколаївна

6. Іваніцька Ангеліна Олександрівна

7. Коцюба Вікторія Володимирівна

8. Липко Владислав Олександрович

9. Марценюк Леся Анатоліївна

10. Мордач Юлія Вікторівна

11. Пивоварська Тетяна Ярославівна

12. Руденко Оксана Олександрівна

13. Скрипник Тетяна Володимирівна

14. Ткач Юлія Михайлівна

15. Хильчук Євгенія Михайлівна

16. Шеремета Анастасія Степанівна

 

163-а (4,5, англ.)

1. Бабій Аліна Валентинівна

2. Бондар Катерина Володимирівна

3. Вольський Юрій Миколайович

4. Гуменна Віталіна Василівна

5. Дзісь Тамара Вікторівна

6. Іщук Володимир Петрович – ст.

7. Кременчук Дмитро Володимирович

8. Кузьменко Вікторія Олександрівна

9. Москаль Христина Іванівна

10. Нечипорук Віталіна Василівна

11. Пилипчук Наталія Станіславівна

12. Русска Лілія Миколаївна

13. Соболевська Вікторія Олександрівна

14. Токар Олена Миколаївна

15. Хмельницька Яна Юріївна

 

163-б (4,5, англ.)

1. Барон Олександра Олександрівна

2. Бушмельова Карина Владиславівна – ст.

3. Гайдаманчук Дарина Григорівна

4. Гуменюк Анна Костянтинівна

5. Дмитрук Наталія Володимирівна

6. Капітанюк Наталія Юріївна

7. Кримчук Ірина Вікторівна

8. Кузьмін Владислав Вікторович

9. Моцяка Олександр Миколайович

10. Оверченко Юлія Сергіївна

11. Підгорна Інга Юріївна

12. Рябченко Валентина Олександрівна

13. Стебловська Марина Геннадіївна

14. Федорова Юлія Валеріївна

15. Хмільовська Леся Юріївна

 

Староста потоку А - Мазур Олег Михайлович – 161 - а гр.

 

ПОТІК Б 

164-а (4,5, англ.) 

1. Батанов Юрій Петрович

2. Василенко Костянтин Миколайович

3. Гижко Ганна Вікторівна – ст.

4. Гуменюк Юлія Володимирівна

5. Домарецька Антоніна Миколаївна

6. Карелова Марина Михайлівна

7. Круцай Ірина Ігорівна

8. Лисак Оксана Віталіївна

9. Мудрак Тетяна Олександрівна

10. Огородник Юлія Олегівна

11. Поліщук Наталія Володимирівна

12. Рябчинська Анастасія Павлівна –ст. пот.

13. Судоргін Олександр Валерійович

14. Франчук Інна Павлівна

15. Царенюк Яна Ігорівна

16. Яременко Настя Миколаївна

 

164-б (4,5, англ.) 

1. Василюк Анастасія Володимирівна 

2. Голозубова Олена Юріївна 

3. Гуцол Олена Ігорівна 

4. Дубова Анна Дмитрівна 

5. Кирилюк Юлія Сергіївна 

6. Кузуб Людмила Миколаївна 

7. Літинська Ольга Василівна 

8. Наборська Юлія Юріївна - ст.

9. Олійник Ганна Олександрівна 

10. Прокопюк Наталія Борисівна 

11. Савченко Алла Михайлівна 

12. Сус Ганна Василівна 

13. Фурман Руслана Олександрівна 

14. Чайка Аліна Юріївна 

15. Ярова Віта Вікторівна

 

165-а (4,5, нім.)

1. Березнюк Марина Олегівна

2. Богайчук Дарія Геннадіївна

3. Боднар Анжеліка В’ячеславівна

4. Василевська Неля Віталіївна

5. Василевська Тетяна Віталіївна

6. Іванов Богдан Сергійович

7. Капустинська Катерина Анатоліївна

8. Качан Лариса Іванівна

9. Литвиненко Ольга Вячеславівна

10. Мендалюк Оксана Володимирівна

11. Пазевич Анастасія Дмитрівна

12. Стрельбіцький Ярослав Сергійович - ст.

13. Тисячна Тетяна Василівна

14. Цуцуловська Руслана Русланівна

15. Шевчук Алла Віталіївна

 

165-б (4,5 англ, нім/франц.)

1. Дзігановська Тетяна Вікторівна

2. Дудар Ольга Володимирівна

3. Донцова Ірина Леонідівна

4. Дячук Іванна Володимирівна

5. Дячук Марія Володимирівна

6. Дьяков Ігор Олегович - cт.

7. Літвінова Іванна Сергіївна

8. Літвінчук Тетяна Володимирівна

9. Макеєв Валентин Олександрович

10. Мартинків Іванна Петрівна

11. Резнік Вікторія Олександрівна

12. Хижун Юлія Юріївна

13. Шкаранда Анастасія Олександрівна

14. Яковлева Леся Сергіївна

15. Яременко Марина Анатоліївна

 

 

160-а (5,5, англ.)

1. Булавенко Валерія Ігорівна

2. Вакась Єлизавета Павлівна

3. Гончарук Максим Леонідович

4. Демчук Вадим Сергійович

5. Домбровська Юлія Олександрівна

6. Іщенко Олександра Ігорівна

7. Кусякова Анастасія Миколаївна

8. Лепетенко Олег Юрійович – ст.

9. Мартинюк Юлія Анатоліївна

10. Міщенко Наталія Леонідівна

11. Писарчук Владислав Леонідович

12. Пономаренко Олена Олегівна

13. Руда Віта Віталіївна

14. Фащевська Анастасія Сергіївна

15. Халтирко Ольга Володимирівна

 

160-б (5,5, англ.)

1. Безвуляк Наталія Володимирівна

2. Гончар Аліна Анатоліївна

3. Горобець Владислав Сергійович

4. Динько Ростислав Сергійович

5. Зібровська Юлія Сергіївна - ст.

6. Коник Анастасія Ігорівна

7. Кучер Руслана Василівна

8. Личманюк Юлія Олександрівна

9. Мельник Олена Володимирівна

10. Новак Віталій Миколайович

11. Полторацький Ілля Миколайович

12. Романова Наталія Василівна

13. Соколова Ярослава Анатоліївна

14. Федчишин Ярослав Вікторович

15. Хоменко Анна Миколаївна

 

160-в (5,5, англ./нім./франц.)

1. Бабецький Олександр Владиславович - ст.

2. Вендюк Вікторія Володимирівна

3. Іжко Анастасія Миколаївна

4. Кантор Вікторія Сергіївна

5. Коростильова Оксана Володимирівна

6. Кухарчук Ірина Олександрівна

7. Ляшук Анна Вікторівна

8. Маєвська Марія Олександрівна

9. Малик Анастасія Миколаївна

10. Фрідрік Оксана Валеріївна

11. Цимбал Олександр Андрійович

12. Чувальська Світлана Дмитрівна

13. Шевчук Наталія Сергіївна

14. Шляхтюк Тетяна Русланівна

 

Староста потоку Б Рябчинська Анастасія Павлівна – 164 - а гр.

 

Декан факультету                             доц. В. П. Бобрук

Графік навчального процесу зі спеціальності «Фармація» (заочна форма навчання) на 2016-2017 н. р.

Курс

Установчі

сесії

(І півріччя)

Зимова

навчальна

сесія

Зимова

екзамен.

сесія

Літня

навчальна

сесія

Літня

екзамен.

сесія

Державні

іспити

I

(А і Б потік)

08.10.16-

09.10.16

(2 дні)

11.01.17-

20.01.17

(10 днів)

21.01.17-

24.01.17

(4 дні)

06.06.17-

13.06.17

(8 днів)

14.06.17-

19.06.17

(6 днів)

-

II

(А і Б потік)

 

15.12.16-

26.12.16

(12 днів)

27.12.16-

28.12.16

(2 дні)

18.05.17-

27.05.17

(10 днів)

28.05.17-

02.06.17

(6 днів)

-

III

(А потік)

 

12.11.16-

28.11.16

(17 днів)

29.11.16-

01.12.16

(3 дні)

24.03.17-

07.04.17

(14 днів)

08.04.17-

13.04.17

(6 днів)

-

III

(С потік)

 

12.11.16-

28.11.16

(17 днів)

29.11.16-

01.12.16

(3 дні)

24.03.17-

07.04.17

(14 днів)

08.04.17-

13.04.17

(6 днів)

-

IV

(Д потік)

 

30.11.16-

16.12.16

(17 днів)

17.12.16-19.12.16

(3 дні)

10.05.17-

23.05.17

(14 днів)

24.05.17-

29.05.17

(6 днів)

-

IV

(А потік)

 

13.10.16-

28.10.16

(16 днів)

29.10.16-

31.10.16

(3 дні)

15.02.17-

02.03.17

(16 днів)

03.03.17-

07.03.17

(5 днів)

-

IV

(Б потік)

 

27.10.16-

11.11.16

(16 днів)

12.11.16-

14.11.16

(3 дні)

09.03.17-

24.03.17

(16 днів)

25.03.17-

29.03.17

(5 днів)

-

IV

(С потік)

 

27.10.16-

11.11.16

(16 днів)

12.11.16-

14.11.16

(3 дні)

09.03.17-

23.03.17

(15 днів)

24.03.17-

29.03.17

(6 днів)

-

V

(А потік)

 

10.09.16

20.09.16

(11 днів)

21.09.16

27.09.16

(7 днів)

-

-

 

V

(Б і С потік)

 

24.09.16-

10.10.16

(17 днів)

11.10.16

13.10.16

(3 дні)

18.01.17-

03.02.17

(17 днів)

04.02.17-

06.02.17

(3 дні)

-

VI

(С потік)

 

10.09.16

20.09.16

(11 днів)

21.09.16

27.09.16

(7 днів)

-

-

 

 

  Деканат