Загальна інформація

Фармацевтичний факультет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем галузі знань 22 "Охорона здоров'я", зі спеціальностей 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація» (денна і заочна форми навчання). Після закінчення п’ятирічного терміну навчання випускникам присвоюється кваліфікація «магістр фармації», «магістр фармації, промислової фармації» з подальшою післядипломною підготовкою у вигляді однорічної інтернатури.

На факультеті працюють понад 100 викладачів, які є висококваліфікованими фахівцями. Навчально-методична, наукова і виховна робота сконцентрована на трьох профільних кафедрах:

 

Фармації (завідувач проф. Кривов'яз О.В.)

Клінічної фармації (завідувач проф. Яковлєва О.О.)

Фармацевтичної хімії (завідувач доц. Ющенко Т.І.)

Організація навчального процесу та матеріальна база факультету відповідають світовим стандартам: обладнані учбові кімнати і лабораторії для проведення практичних занять, комп’ютерні класи та лекційні аудиторії.

 

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах, які відбуваються в нашому університеті та інших ЗВО. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

Оголошення05.05.2023 ОГОЛОШЕННЯ

Згідно наказу ректора від 01.05.23. №52 Про переведення навчального процесу на дистанційну форму навчання з 08 травня 2023 року по 10 травня 2023 року, нарада екзаменаторів і членів ДЕК з питань організації та проведення ОСПІ для студентів фармацевтичного факультету переноситься. Дата, час та місце проведення буде повідомлено заздалегідь. ДЕКАНАТ.

20.04.2023 Роз’яснення щодо складання іспитів КРОК за кордоном

Шановні здобувачі вищої медичної освіти!

У зв’язку із питаннями, що виникають щодо складання іспитів КРОК за кордоном, інформуємо вас, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2023 № 269 «Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» Центр тестування продовжує здійснювати організаційно-підготовчі заходи щодо проведення іспитів за межами території України.

За інформацією Центру тестування, для складання іспиту за межами території України здобувач має виконати наступний алгоритм дій:

 1. Повідомити заклад освіти, у якому навчається, назву країни, у якій складатимете іспит.
 2.  Відслідковувати на сайті ДНП «Центр тестування» інформацію щодо місць знаходження центрів сертифікаційного тестування в обраній країні:  https://www.testcentr.org.ua/uk/.
 3. Відслідковувати на сайті Центру тестування у розділі «Графік іспитів» інформацію щодо дати проведення іспитів у центрах сертифікаційного тестування за межами України.
 4. Отримати у закладі освіти свій унікальний ID-код здобувача для реєстрації    та складання іспитів. ID-код здобувача надається ДНП «Центр тестування» до закладу освіти.
 5.  Використовуючи унікальний ID-код, зареєструватися на сторінці центру  сертифікаційного тестування на складання іспиту, вибравши назву іспиту, локацію центру сертифікаційного тестування, дату та час складання.

У центрах сертифікаційного тестування (ЦСТ) здобувачі зможуть скласти іспити КРОК 1, КРОК 2 та іспит з англійської мови професійного спрямування (АМПС) у дати, що були визначені для складання цих іспитів на території України Графіком проведення ЄДКІ у 2023 році.

Відповідно до графіка затвердженого МОЗ України передбачає проведення іспитів КРОК 1, КРОК 2 та АМПС у наступні дати:

     
16.05.2023 – 17.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
23.05.2023 – 24.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина» (іноземні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
30.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Стоматологія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
01.06.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
13.06.2023 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
20.06.2023 – 21.06.2023 ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

29.06.2023 – 30.06.2023

ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

УВАГА! Відслідковуйте на сайті ЦЕНТРУ ТЕСТУВАННЯ інформацію щодо проведення іспитів КРОК 1, КРОК 2.

Інтерактивні карти географії проведення іспиту КРОК 2 (за кількістю здобувачів, які виявили бажання складати ЄДКІ за межами території України) можна переглянути за посиланням:

https://www.testcentr.org.ua/uk/component//?view=page&id=369

12.12.2022 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc924fRRfGKpZGBx_hR5RUqZ8B6OCs6luP8z_qH5Yk2hvqfCQ/viewform?usp=share_link

Для студентів 3 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcqq3QkNil5NNVbiHvhmH8SNvIMaejiTB5oOGgjtXdSRS-eQ/viewform?usp=share_link

Для студентів 4 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOgLiivDPrSkDsOy78-iUDBbIb6CDzYuPpp9fu2JHZITyzag/viewform?usp=share_link

Для студентів 5 курсу спеціальності «Фармація. Промислова фармація»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKIpii_xUy8eBY7xA0Ih81AdiTjbXaw5bZK6WAHHtiokRjqg/viewform?usp=share_link

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!

Положення

Іcторія факультету

В 2000 році ректор університету, академік Національної Академії Медичних Наук України, доктор медичних наук, професор, Герой України – Василь Максимович Мороз ініціював відновлення при Вінницькому державному медичному університеті фармацевтичного факультету. Це диктувалося потребами сучасного життя і  склалося історично, адже в 1921 р. в м. Вінниці був заснований Вінницький фармацевтичний інститут, який проіснував до 1934 р., а потім він був реорганізований у Вінницький державний медичний інститут.

Фармацевтичний факультет — наймолодший підрозділ університету, що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем зі спеціальностей 226 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація».

З моменту створення факультету і по теперішній час його очолює  кандидат медичних наук, доцент Володимир Петрович Бобрук, який багато зробив для становлення, матеріально-технічного оснащення факультету та організації навчального процесу. Саме під його керівництвом були сформовані та узагальнені всі необхідні навчально-методичні матеріали для викладання профільних навчальних дисциплін на належному рівні. За його ініціативи  до викладання було залучено висококваліфікованих викладачів. Завдяки його невтомній та наполегливій праці, факультет впевнено посідає гідне місце в рейтингу вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю.

Заступником декана по денної форми навчання у період з 2002 по 2012 рік була доцент, к.біол.н. Тетяна Олександрівна Болоховська, з 2012 по 2015 рік – доц., к.фарм.н. Олена Вікторівна Кривов’яз, а з 2015 року призначена доцент, к.фарм.н. Марина Анатоліївна Дученко. Заступником декана з моменту організації заочної форми навчання до червня 2014 року була доцент, к.хім.н. Інна Василівна Михайлова, а з вересня 2014 р. призначена доцент, к.хім.н. Наталя Олександрівна Діденко.

Перший набір студентів було здійснено на спеціальність „Фармація”. Ліцензійний обсяг прийому студентів в рік відкриття факультету становив 15 студентів за державним замовленням і 85 студентів на контрактних умовах. В 2005 році факультет вітав своїх перших випускників.

У 2002 році фармацевтичний факультет отримав ліцензію на підготовку  фахівців спеціальності „Клінічний провізор” з ліцензованим обсягом 50 чол., в тому числі 5 чол. за державним замовленням.

З 2003 року ВНМУ ім. М.І.Пирогова отримано ліцензію на щорічний набір 350 студентів на заочну форму навчання за спеціальністю «Фармація» з терміном навчання – 4,5 та 5,5 років.

У 2009 році відкрито післядипломну підготовку фахівців за спеціальністю «Загальна фармація». Це дало змогу випускникам продовжувати вдосконалювати свій професіоналізм,  не від’їжджаючи до інших вузів України та продовжувати свою плідну діяльність в провідних аптечних закладах, на фармацевтичних підприємствах, представництвах фармацевтичних компаній та фармацевтичного бізнесу.

У 2013 році на факультеті післядипломної освіти, на базі кафедри фармації створено курси спеціалізації за фахом «Провізор-організатор», передатестаційні та тематичні цикли підвищення кваліфікації провізорів зі спеціальностей «Загальна фармація» та «Організація і управління фармацією».

Освітня, методична та наукова діяльність сконцентрована на профільних кафедрах факультету: фармації, фармацевтичної хімії, клінічної фармації та клінічної фармакології. На сьогоднішній день на кафедрі фармації працює 3 професори, доктори наук та 19 кандидатів наук, з них 17 доцентів;  на кафедрі фармацевтичної хімії працює 13 кандидатів наук, з них 12 доцентів.

З дня відкриття факультету студенти навчались на кафедрах медичного факультету, в 2002 році створено кафедру фармації, а в 2004 році – кафедру фармацевтичної хімії, які розміщуються на 5 і 6 поверхах нового навчального корпусу. На кафедрах обладнані навчальні кімнати і лабораторії (площа від 20 до 32 м2) для проведення аудиторних занять з біології, ботаніки, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної та колоїдної, фармацевтичної хімії, фармакогнозії, аптечної технології ліків та ін. Кожна дисципліна має якісне методичне забезпечення, що є результатом високого професійного рівня викладачів кафедр. Факультет має комп’ютерні класи, наукову лабораторію, де студенти залучаються до наукових досліджень, працюють наукові студентські гуртки. Результати досліджень доповідаються на засіданнях гуртків, кращі доповіді виносяться на університетські і міжвузівські студентські науково-практичні конференції.

Одним з основних завдань викладачів є рівень їхньої професійної підготовки в умовах конкуренції на ринку праці. Це стимулює викладачів до пошуку інтерактивних методів навчання, вдосконалення контролю знань студентів. Одержані на практичних заняттях знання студенти закріплюють під час проходження виробничих практик в аптечних установах та на фармацевтичних підприємствах Вінницької області та інших регіонах України.

Студенти факультету приймають участь в міжвузівських олімпіадах, де підтверджують свою гарну фахову підготовку. Надзвичайно успішними були виступи студентів факультету на Всеукраїнських студентських олімпіадах за спеціальністю «Фармація». Представники факультету незмінно займають призові місця в особистому та командному заліку.

Студенти факультету демонструють високий рівень теоретичних знань під час складання інтегрованих тестових іспитів «Крок 1» та «Крок 2».

Діяльність фармацевтичного факультету спрямована на якісну підготовку й проведення освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень науки і практики в напрямах відповідних галузей знань. Основною метою діяльності факультету є забезпечення умов, необхідних для отримання вищої освіти, підготовки  фахівців належного рівня кваліфікації для потреб сучасного суспільства. На фармацевтичному факультеті активно впроваджуються новітні технології в навчальний процес. Так, кафедрами факультету, забезпечено повний доступ до навчальної літератури, використано при цьому різні носії інформації, у тому числі, паперові, електронні (текстовому, аудіо- або відеоформаті, у вигляді РРТ-презентацій, flash-анімації, Веб-ресурсів та ін.), мультимедійні та доступ до Інтернет-ресурсів.

Адміністрацією університету щорічно проводиться закупівля необхідного приладдя, комп’ютерів, лабораторного обладнання, хімічного посуду тощо.

Високі рейтинги університету і престижність наших дипломів, доводить, що не даремно так історично склалося, що на базі Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова було відновлено фармацевтичний факультет.

Керівництво факультету

ДЕКАН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Бобрук Володимир Петрович

доцент, к.мед.н.

 

З моменту створення факультету (2000 р.) і по теперішній час його очолює кандидат медичних наук, доцент Бобрук Володимир Петрович. У 1985 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова і здобув кваліфікацію лікаря. З 1985 по 1986 рр. працював викладачем на кафедрі судово-медичної експертизи, з 1986 по 2002 рр. Ассистентом (доцентом) кафедри фармакології. В 2002 році призначений на посаду завідувача кафедри фармації, на якій працював до 2013 року.

Наукова діяльність

В 1989 році успішно захистив дисертацію на тему "Экспериментальное обоснование применения ненаркотического анальгетика бензофурокаина для лечения ожоговой болезни" на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук, в 1993 році йому присвоєно звання доцента, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України. Являється автором більш як 150 наукових праць.


Тел. +38(0432)553949
e-mail: vbobruk2016@gmail.com


ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (денна форма навчання)

Дученко Марина Анатоліївна

доцент, к.фарм.н.

У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Фармація» і здобула кваліфікацію провізор. З 2007р. по 2015 р. працювала на посаді асистента кафедри фармацевтичної хімії, з 26.02.2015р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2014 по 2015 рік виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З березня 2015 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: " Вивчення біологічно активних речовин Gleditsia triacanthos та отримання субстанцій на їх основі ", спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, та отримала диплом кандидата фармацевтичних наук. Продовжує наукові дослідження в галузі вивчення лікарських рослин флори України. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів. 

 

Тел. +38(0432)553909


ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (заочна форма навчання)

Діденко Наталя Олександрівна 

доцент, к.хім.н.

 Діденко Наталя Олександрівна

У 2002 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені М. М. Коцюбинського за спеціальністю «Хімія і біологія». З 1 вересня 2004 р. була зарахована на посаду асистента-стажиста кафедри фармацевтичної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, з 2006 р. – асистента кафедри, з 2011 р. – старшого викладача, з 26.06.2018 р. обрана на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2009 р. по 2013 р. виконувала обов’язки завідувача навчальної частини кафедри фармацевтичної хімії. З вересня 2014 року призначена на посаду заступника декана фармацевтичного факультету.

Наукова діяльність

У 2017 році в Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію на тему: «Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з тіоамідами різного заміщення» та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук. Продовжує наукові дослідження, приймає участь в науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень опубліковано ряд тез, наукових статей, патентів на корисну модель України, монографію.

 

Тел. +38(0432)553909


Канцелярія фармацевтичного факультету


1. Гуменюк Любов Володимирівна - старший інспектор денної форми навчання I – V курсів.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


2. Василик Ольга Василівна - старший інспектор заочної форми навчання I – III курсів.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


3. Дідусенко Тетяна Вікторівна - інспектор заочної форми навчання IV – VI курсів.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.ua


4. Тополюк Ольга Михайлівна – інспектор.

тел. +38(0432)553950

email: farmdekanat@vnmu.edu.uaСтуденту денної форми навчання

Списки груп на вибіркові дисципліни 5 курс

01.09.2023

ВК 47 Захист прав та інтересів медичних та фармацевтичних працівників.

Юридична відповідальність у сфері професійної діяльності

 

s007596@vnmu.edu.ua

Іванович Наталія Андріївна

19018

51

 1.  

s007593@vnmu.edu.ua

Заєць Діана Ігорівна

19017

51

 1.  

s007693@vnmu.edu.ua

Патлатюк Владислава Юріївна

19044

51

 1.  

s007670@vnmu.edu.ua

Мудрик Ольга Русланівна

19036

52

 1.  

s007767@vnmu.edu.ua

Склонна Ірина Василівна

19054

52

 1.  

s007844@vnmu.edu.ua

Яремчук Діана Миколаївна

19069

52

 1.  

s007551@vnmu.edu.ua

Больша Ліна Володимирівна

19004

53

 1.  

s007553@vnmu.edu.ua

Борисова Карина Павлівна

19005

53

 1.  

s007589@vnmu.edu.ua

Донець Богдана Миколаївна

19015

53

 1.  

s007633@vnmu.edu.ua

Кравець Валерія Русланівна

19024

53

10.   

s007659@vnmu.edu.ua

Магдевич Аліна Анатоліївна

19029

53

11.   

s007669@vnmu.edu.ua

Мельник Тетяна Миколаївна

19035

53

12.   

s007770@vnmu.edu.ua

Сковлюк Аліна Михайлівна

19055

53

13.   

s007828@vnmu.edu.ua

Тодоренко Людмила Сергіївна -ст

19061

53

14.   

s006310@vnmu.edu.ua

Шевчук Нікіта Олександрович

21086

53

15.   

 

ВК 48 Соціальна фармація

s007569@vnmu.edu.ua

Грицай Андрій Олександрович

19009

51

 1.  

s007571@vnmu.edu.ua

Гуреліч Марина Володимирівна

19010

51

 1.  

s007597@vnmu.edu.ua

Іщенко Віта Олександрівна  - ст

19019

51

 1.  

s007752@vnmu.edu.ua

Кулик Анастасія Віталіївна

19049

51

 1.  

s007842@vnmu.edu.ua

Яворська Наталія Михайлівна

19068

51

 1.  

s007670@vnmu.edu.ua

Мудрик Ольга Русланівна

19036

52

 1.  

s007767@vnmu.edu.ua

Склонна Ірина Василівна

19054

52

 1.  

s007823@vnmu.edu.ua

Стаднічук Наталія Вікторівна

19058

52

 1.  

s007839@vnmu.edu.ua

Шмаль Анастасія Іванівна

19066

52

 1.  

s007551@vnmu.edu.ua

Больша Ліна Володимирівна

19004

53

10.   

s007770@vnmu.edu.ua

Сковлюк Аліна Михайлівна

19055

53

11.   

s006310@vnmu.edu.ua

Шевчук Нікіта Олександрович

21086

53

12.   

 

ВК 52 Державне регулювання та контроль у фармації

s007569@vnmu.edu.ua

Грицай Андрій Олександрович

19009

51

 1.  

s007571@vnmu.edu.ua

Гуреліч Марина Володимирівна

19010

51

 1.  

s007597@vnmu.edu.ua

Іщенко Віта Олександрівна  -ст

19019

51

 1.  

s007752@vnmu.edu.ua

Кулик Анастасія Віталіївна

19049

51

 1.  

s007842@vnmu.edu.ua

Яворська Наталія Михайлівна

19068

51

 1.  

s007670@vnmu.edu.ua

Мудрик Ольга Русланівна

19036

52

 1.  

s007767@vnmu.edu.ua

Склонна Ірина Василівна

19054

52

 1.  

s007551@vnmu.edu.ua

Больша Ліна Володимирівна

19004

53

 1.  

s007770@vnmu.edu.ua

Сковлюк Аліна Михайлівна

19055

53

 1.  

s006310@vnmu.edu.ua

Шевчук Нікіта Олександрович

21086

53

10.   

 

 

 

ВК 55 Наукометричні бази та написання магістерської роботи

s007621@vnmu.edu.ua

Ковтонюк Дем‘ян Миколайович

19021

51

 1.  

s007617@vnmu.edu.ua

Качковська Катерина Максимівна -  ст.

19020

52

 1.  

s006267@vnmu.edu.ua

Мотовилець Анастасія Сергіївна

21082

52

 1.  

s007823@vnmu.edu.ua

Стаднічук Наталія Вікторівна

19058

52

 1.  

s006271@vnmu.edu.ua

Циковський Олександр Олександрович

21085

52

 1.  

s007839@vnmu.edu.ua

Шмаль Анастасія Іванівна

19066

52

 1.  

s007656@vnmu.edu.ua

Лесько Максим Тарасович

19028

53

 1.  

 

 

ВК 54  Засоби лікувальної косметики

5ф

s007569@vnmu.edu.ua

Грицай Андрій Олександрович

19009

51

 1.  

s007571@vnmu.edu.ua

Гуреліч Марина Володимирівна

19010

51

 1.  

s007593@vnmu.edu.ua

Заєць Діана Ігорівна

19017

51

 1.  

s007597@vnmu.edu.ua

Іщенко Віта Олександрівна

19019

51

 1.  

s007752@vnmu.edu.ua

Кулик Анастасія Віталіївна

19049

51

 1.  

s007693@vnmu.edu.ua

Патлатюк Владислава Юріївна

19044

51

 1.  

s007842@vnmu.edu.ua

Яворська Наталія Михайлівна

19068

51

 1.  

s007596@vnmu.edu.ua

Іванович Наталія Андріївна

19018

51

 1.  

s007617@vnmu.edu.ua

Качковська Катерина Максимівна  - ст

19020

52

 1.  

s006267@vnmu.edu.ua

Мотовилець Анастасія Сергіївна

21082

52

10.   

s007823@vnmu.edu.ua

Стаднічук Наталія Вікторівна

19058

52

11.   

s006271@vnmu.edu.ua

Циковський Олександр Олександрович

21085

52

12.   

s007839@vnmu.edu.ua

Шмаль Анастасія Іванівна

19066

52

 1.  

s007844@vnmu.edu.ua

Яремчук Діана Миколаївна

19069

52

 1.  

s007551@vnmu.edu.ua

Больша Ліна Володимирівна

19004

53

 1.  

s007553@vnmu.edu.ua

Борисова Карина Павлівна

19005

53

 1.  

s007589@vnmu.edu.ua

Донець Богдана Миколаївна

19015

53

 1.  

s007633@vnmu.edu.ua

Кравець Валерія Русланівна

19024

53

 1.  

s007656@vnmu.edu.ua

Лесько Максим Тарасович

19028

53

 1.  

s007659@vnmu.edu.ua

Магдевич Аліна Анатоліївна

19029

53

 1.  

s007669@vnmu.edu.ua

Мельник Тетяна Миколаївна

19035

53

 1.  

s007770@vnmu.edu.ua

Сковлюк Аліна Михайлівна

19055

53

10.   

s007828@vnmu.edu.ua

Тодоренко Людмила Сергіївна –ст.

19061

53

11.   

s006310@vnmu.edu.ua

Шевчук Нікіта Олександрович

21086

53

12.   

 

Списки груп на вибіркові дисципліни 4 курс

01.09.2023

ВК 40  Фармацевтична логістика: шлях лікарського препарату від виробника до споживача

s009764@vnmu.edu.ua

Андрущак Адріана Костянтинівна

20001

51

 1.  

s009862@vnmu.edu.ua

Бідзіля Назарій Владиславович

20005

51

 1.  

s009864@vnmu.edu.ua

Волкотруб Віра Сергіївна -  ст.

20009

51

 1.  

s009767@vnmu.edu.ua

Гайдаш Яна Анатоліївна

20012

51

 1.  

s009774@vnmu.edu.ua

Григорак Володимир Віталійович

20016

51

 1.  

s009867@vnmu.edu.ua

Луцька Оксана Русланівна

20028

51

 1.  

s009769@vnmu.edu.ua

Острочерева Ольга Петрівна

20014

51

 1.  

s009775@vnmu.edu.ua

Попадюк Дар‘я Михайлівна

20039

51

 1.  

s009886@vnmu.edu.ua

Ус Анастасія Володимирівна

20052

51

 1.  

s009888@vnmu.edu.ua

Чагарина Олена Юріївна

20054

51

10.   

s009777@vnmu.edu.ua

Шаховал Наталія Миколаївна

20055

51

11.   

s009857@vnmu.edu.ua

Яцюк Катерина Анатоліївна

20058

51

12.   

s009924@vnmu.edu.ua

Лупул Михайло Васильович

20027

52

 1.  

s009926@vnmu.edu.ua

Осецька Тетяна Олегівна

20034

52

 1.  

s007713@vnmu.edu.ua

Пламаділ Яна Валеріївна

21076

52

 1.  

s009931@vnmu.edu.ua

Римар Вікторія Вікторівна

20043

52

 1.  

s009760@vnmu.edu.ua

Слободянюк Марина Ігорівна

20048

52

 1.  

s009805@vnmu.edu.ua

Арбуз Євгеній Олександрович

20003

53

 1.  

s009784@vnmu.edu.ua

Вдовиченко Назарій Олександрович

20008

53

 1.  

s009806@vnmu.edu.ua

Гаврелишена Анастасія Сергіївна

20011

53

 1.  

s009834@vnmu.edu.ua

Карпенко Анна Олександрівна

20022

53

 1.  

s009790@vnmu.edu.ua

Матвійчук Діана Анатоліївна

20029

53

10.   

s009850@vnmu.edu.ua

Онісімов Олексій Русланович – ст.

20033

53

11.   

s009793@vnmu.edu.ua

Польова Ярослава Олександрівна

20038

53

12.   

s009795@vnmu.edu.ua

Січкоріз Аліна Олегівна

20046

53

13.   

s009803@vnmu.edu.ua

Ткач Анна Володимирівна

20051

53

14.   

s009959@vnmu.edu.ua

Ющенко Вероніка Олександрівна

20062

53

15.   

 

ВК 41  Техніки комунікаційної роботи керівника фармацевтичного підприємства

s009764@vnmu.edu.ua

Андрущак Адріана Костянтинівна

20001

51

 1.  

s009862@vnmu.edu.ua

Бідзіля Назарій Владиславович

20005

51

 1.  

s009864@vnmu.edu.ua

Волкотруб Віра Сергіївна – ст.

20009

51

 1.  

s009767@vnmu.edu.ua

Гайдаш Яна Анатоліївна

20012

51

 1.  

s009769@vnmu.edu.ua

Острочерева Ольга Петрівна

20014

51

 1.  

s009867@vnmu.edu.ua

Луцька Оксана Русланівна

20028

51

 1.  

s009775@vnmu.edu.ua

Попадюк Дар‘я Михайлівна

20039

51

 1.  

s009886@vnmu.edu.ua

Ус Анастасія Володимирівна

20052

51

 1.  

s009888@vnmu.edu.ua

Чагарина Олена Юріївна

20054

51

 1.  

s009777@vnmu.edu.ua

Шаховал Наталія Миколаївна

20055

51

10.   

s009857@vnmu.edu.ua

Яцюк Катерина Анатоліївна

20058

51

11.   

s009746@vnmu.edu.ua

Галушка Тетяна Олександрівна

20013

52

12.   

s009747@vnmu.edu.ua

Краєвська Анастасія Ігорівна

20024

52

13.   

s009748@vnmu.edu.ua

Крохмалюк Аліна Олександрівна

20025

52

14.   

s009924@vnmu.edu.ua

Лупул Михайло Васильович

20027

52

 1.  

s009751@vnmu.edu.ua

Міліневська Софія В‘ячеславівна

20030

52

 1.  

s009926@vnmu.edu.ua

Осецька Тетяна Олегівна

20034

52

 1.  

s007713@vnmu.edu.ua

Пламаділ Яна Валеріївна

21076

52

 1.  

s009931@vnmu.edu.ua

Римар Вікторія Вікторівна

20043

52

 1.  

s009758@vnmu.edu.ua

Сидоренко Євгеній Анатолійович

20045

52

 1.  

s009954@vnmu.edu.ua

Чорна Юлія Юріївна

20060

52

 1.  

s009805@vnmu.edu.ua

Арбуз Євгеній Олександрович

20003

53

 1.  

s009784@vnmu.edu.ua

Вдовиченко Назарій Олександрович

20008

53

 1.  

s009806@vnmu.edu.ua

Гаврелишена Анастасія Сергіївна

20011

53

10.   

s009834@vnmu.edu.ua

Карпенко Анна Олександрівна

20022

53

11.   

s009850@vnmu.edu.ua

Онісімов Олексій Русланович – ст.

20033

53

12.   

s009795@vnmu.edu.ua

Січкоріз Аліна Олегівна

20046

53

13.   

s009803@vnmu.edu.ua

Ткач Анна Володимирівна

20051

53

14.   

s009959@vnmu.edu.ua

Ющенко Вероніка Олександрівна

20062

53

15.   

 

ВК 42  Власна справа. Аптека

s009862@vnmu.edu.ua

Бідзіля Назарій Владиславович

20005

51

 1.  

s009864@vnmu.edu.ua

Волкотруб Віра Сергіївна – ст.

20009

51

 1.  

s009767@vnmu.edu.ua

Гайдаш Яна Анатоліївна

20012

51

 1.  

s009769@vnmu.edu.ua

Острочерева Ольга Петрівна

20014

51

 1.  

s009774@vnmu.edu.ua

Григорак Володимир Віталійович

20016

51

 1.  

s009867@vnmu.edu.ua

Луцька Оксана Русланівна

20028

51

 1.  

s009775@vnmu.edu.ua

Попадюк Дар‘я Михайлівна

20039

51

 1.  

s009886@vnmu.edu.ua

Ус Анастасія Володимирівна

20052

51

 1.  

s009888@vnmu.edu.ua

Чагарина Олена Юріївна

20054

51

 1.  

s009857@vnmu.edu.ua

Яцюк Катерина Анатоліївна

20058

51

10.   

s009924@vnmu.edu.ua

Лупул Михайло Васильович

20027

52

11.   

s009926@vnmu.edu.ua

Осецька Тетяна Олегівна

20034

52

12.   

s007713@vnmu.edu.ua

Пламаділ Яна Валеріївна

21076

52

13.   

10ф

s009931@vnmu.edu.ua

Римар Вікторія Вікторівна

20043

52

 1.  

s009760@vnmu.edu.ua

Слободянюк Марина Ігорівна

20048

52

 1.  

s009805@vnmu.edu.ua

Арбуз Євгеній Олександрович

20003

53

 1.  

s009784@vnmu.edu.ua

Вдовиченко Назарій Олександрович

20008

53

 1.  

s009806@vnmu.edu.ua

Гаврелишена Анастасія Сергіївна

20011

53

 1.  

s009834@vnmu.edu.ua

Карпенко Анна Олександрівна

20022

53

 1.  

s009790@vnmu.edu.ua

Матвійчук Діана Анатоліївна

20029

53

 1.  

s009850@vnmu.edu.ua

Онісімов Олексій Русланович – ст.

20033

53

 1.  

s009793@vnmu.edu.ua

Польова Ярослава Олександрівна

20038

53

 1.  

s009795@vnmu.edu.ua

Січкоріз Аліна Олегівна

20046

53

10.   

s009800@vnmu.edu.ua

Тітарчук Інна Вікторівна

20050

53

11.   

s009803@vnmu.edu.ua

Ткач Анна Володимирівна

20051

53

12.   

s009959@vnmu.edu.ua

Ющенко Вероніка Олександрівна

20062

53

13.   

 

 

 

 

 

Списки груп на вибіркові дисципліни 3 курс

01.09.2023

ВК 23  Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг

11ф

s010831@vnmu.edu.ua

Бондарчук Аліна Володимирівна

21006

52

 1.  

s010834@vnmu.edu.ua

Бородій Наталія Володимирівна

21007

52

 1.  

s010811@vnmu.edu.ua

Борсук Дмитро Андрійович

21008

52

 1.  

s010813@vnmu.edu.ua

Гнидюк Аліна Віталіївна

21013

52

 1.  

s010837@vnmu.edu.ua

Демиденко Яна Вікторівна

21018

52

 1.  

s010815@vnmu.edu.ua

Жук Тетяна Валеріївна

21024

52

 1.  

s010816@vnmu.edu.ua

Кучковський Михайло Олегович – ст.

21034

52

 1.  

s010818@vnmu.edu.ua

Петрашенко Євгенія Романівна

21049

52

 1.  

s010829@vnmu.edu.ua

Рябченко Ольга Юріївна

21075

52

 1.  

s010857@vnmu.edu.ua

Семерікова Ангеліна Сергіївна

21058

52

10.   

s010820@vnmu.edu.ua

Худий Максим Олегович

21064

52

11.   

12ф

s010790@vnmu.edu.ua

Бруяка Гліб Андрійович

21032

51

 1.  

s010789@vnmu.edu.ua

Гальчинська Катерина Михайлівна

21012

51

 1.  

s010792@vnmu.edu.ua

Каськова Вікторія Сергіївна - ст.

21028

51

 1.  

s010892@vnmu.edu.ua

Безносюк Анастасія Анатоліївна

21001

53

 1.  

s010896@vnmu.edu.ua

Горбань Аліса Вікторівна

21014

53

 1.  

s010905@vnmu.edu.ua

Дубова Дар'я Олександрівна

21021

53

 1.  

s010908@vnmu.edu.ua

Крижанівський Дмитро Андрійович

21030

53

 1.  

s010876@vnmu.edu.ua

Лабунець Дарина Андріївна

21036

53

 1.  

s010912@vnmu.edu.ua

Немирівська Тетяна Петрівна

2105

53

 1.  

s010879@vnmu.edu.ua

Огневюк Анна Сергіївна

21046

53

10.   

s010880@vnmu.edu.ua

Рога Вадим Віталійович

21052

53

11.   

s010885@vnmu.edu.ua

Тягун Марія Олександрівна

21061

53

12.   

s010888@vnmu.edu.ua

Юрковський Денис Васильович

21069

53

13.   

 

ВК 25  Клінічна біохімія

13ф

s010892@vnmu.edu.ua

Безносюк Анастасія Анатоліївна

21001

51

 1.  

s010896@vnmu.edu.ua

Горбань Аліса Вікторівна

21014

51

 1.  

s010905@vnmu.edu.ua

Дубова Дар'я Олександрівна

21021

51

 1.  

s010908@vnmu.edu.ua

Крижанівський Дмитро Андрійович

21030

51

 1.  

s010912@vnmu.edu.ua

Немирівська Тетяна Петрівна

2105

51

 1.  

s010787@vnmu.edu.ua

Бондаренко Владислав Миколайович

21005

53

 1.  

s010790@vnmu.edu.ua

Бруяка Гліб Андрійович

21032

53

 1.  

s010793@vnmu.edu.ua

Кузнєцова Маргарита Валеріївна - ст

21032

53

 1.  

s010795@vnmu.edu.ua

Плавуцька Вікторія Сергіївна

21050

53

 1.  

s010797@vnmu.edu.ua

Ясинецька Анастасія Русланівна

21071

53

10.   

 

 

 

 

ВК 28  Теоретичні основи синтезу

14ф

s010798@vnmu.edu.ua

Блажієвська Діана Юріївна

21003

51

 1.  

s010790@vnmu.edu.ua

Бруяка Гліб Андрійович

21032

51

 1.  

s010802@vnmu.edu.ua

Лясова Яна Русланівна

21038

51

 1.  

s010808@vnmu.edu.ua

Штельмах Микита Володимирович

21068

51

 1.  

s010869@vnmu.edu.ua

Загородна Катерина Сергіївна – ст.

21025

53

 1.  

s012843@vnmu.edu.ua

Гладиборода Вячеслав Олександрович

22076

57

 1.  

s012845@vnmu.edu.ua

Медвідь Олександр Анатолійович

22078

57

 1.  

s012846@vnmu.edu.ua

Тимченко Вероніка Віталіївна

22079

57

 1.  

s012849@vnmu.edu.ua

Шишковська Інна Сергіївна

22082

57

 1.  

s012850@vnmu.edu.ua

Щерба Наталія Олександрівна

22083

57

10.   

 

ВК 31  Підготовка фармацевтичного представника

15ф

s010798@vnmu.edu.ua

Блажієвська Діана Юріївна

21003

51

 1.  

s010787@vnmu.edu.ua

Бондаренко Владислав Миколайович

21005

51

 1.  

s010789@vnmu.edu.ua

Гальчинська Катерина Михайлівна

21012

51

 1.  

s010792@vnmu.edu.ua

Каськова Вікторія Сергіївна

21028

51

 1.  

s010793@vnmu.edu.ua

Кузнєцова Маргарита Валеріївна  - ст.

21032

51

 1.  

s010802@vnmu.edu.ua

Лясова Яна Русланівна

21038

51

 1.  

s010795@vnmu.edu.ua

Плавуцька Вікторія Сергіївна

21050

51

 1.  

s010808@vnmu.edu.ua

Штельмах Микита Володимирович

21068

51

 1.  

s010797@vnmu.edu.ua

Ясинецька Анастасія Русланівна

21071

51

 1.  

s012843@vnmu.edu.ua

Гладиборода Вячеслав Олександрович

22076

57

10.   

s012845@vnmu.edu.ua

Медвідь Олександр Анатолійович

22078

57

11.   

s012846@vnmu.edu.ua

Тимченко Вероніка Віталіївна

22079

57

12.   

s012849@vnmu.edu.ua

Шишковська Інна Сергіївна

22082

57

13.   

s012850@vnmu.edu.ua

Щерба Наталія Олександрівна

22083

57

14.   

16ф

s010831@vnmu.edu.ua

Бондарчук Аліна Володимирівна

21006

52

 1.  

s010834@vnmu.edu.ua

Бородій Наталія Володимирівна

21007

52

 1.  

s010811@vnmu.edu.ua

Борсук Дмитро Андрійович

21008

52

 1.  

s010813@vnmu.edu.ua

Гнидюк Аліна Віталіївна

21013

52

 1.  

s010837@vnmu.edu.ua

Демиденко Яна Вікторівна

21018

52

 1.  

s010815@vnmu.edu.ua

Жук Тетяна Валеріївна

21024

52

 1.  

s010816@vnmu.edu.ua

Кучковський Михайло Олегович -  ст.

21034

52

 1.  

s010818@vnmu.edu.ua

Петрашенко Євгенія Романівна

21049

52

 1.  

s010829@vnmu.edu.ua

Рябченко Ольга Юріївна

21075

52

 1.  

s010857@vnmu.edu.ua

Семерікова Ангеліна Сергіївна

21058

52

10.   

s010820@vnmu.edu.ua

Худий Максим Олегович

21064

52

11.   

17ф

s010892@vnmu.edu.ua

Безносюк Анастасія Анатоліївна

21001

53

 1.  

s010896@vnmu.edu.ua

Горбань Аліса Вікторівна

21014

53

 1.  

s010905@vnmu.edu.ua

Дубова Дар'я Олександрівна

21021

53

 1.  

s010869@vnmu.edu.ua

Загородна Катерина Сергіївна – ст.

21025

53

 1.  

s010908@vnmu.edu.ua

Крижанівський Дмитро Андрійович

21030

53

 1.  

s010876@vnmu.edu.ua

Лабунець Дарина Андріївна

21036

53

 1.  

s010912@vnmu.edu.ua

Немирівська Тетяна Петрівна

2105

53

 1.  

s010879@vnmu.edu.ua

Огневюк Анна Сергіївна

21046

53

 1.  

s010880@vnmu.edu.ua

Рога Вадим Віталійович

21052

53

 1.  

s010885@vnmu.edu.ua

Тягун Марія Олександрівна

21061

53

10.   

s010888@vnmu.edu.ua

Юрковський Денис Васильович

21069

53

11.   

 

ВК 32  Фармацевтичні аспекти токсикоманії і наркоманії

19ф

s010787@vnmu.edu.ua

Бондаренко Владислав Миколайович

21005

51

 1.  

s010789@vnmu.edu.ua

Гальчинська Катерина Михайлівна

21012

51

 1.  

s010792@vnmu.edu.ua

Каськова Вікторія Сергіївна

21028

51

 1.  

s010793@vnmu.edu.ua

Кузнєцова Маргарита Валеріївна – ст.

21032

51

 1.  

s010795@vnmu.edu.ua

Плавуцька Вікторія Сергіївна

21050

51

 1.  

s010797@vnmu.edu.ua

Ясинецька Анастасія Русланівна

21071

51

 1.  

s010876@vnmu.edu.ua

Лабунець Дарина Андріївна

21036

53

 1.  

s010879@vnmu.edu.ua

Огневюк Анна Сергіївна

21046

53

 1.  

s010880@vnmu.edu.ua

Рога Вадим Віталійович

21052

53

 1.  

s010885@vnmu.edu.ua

Тягун Марія Олександрівна

21061

53

10.   

s010888@vnmu.edu.ua

Юрковський Денис Васильович

21069

53

11.   

20ф

s010831@vnmu.edu.ua

Бондарчук Аліна Володимирівна

21006

52

 1.  

s010834@vnmu.edu.ua

Бородій Наталія Володимирівна

21007

52

 1.  

s010811@vnmu.edu.ua

Борсук Дмитро Андрійович

21008

52

 1.  

s010813@vnmu.edu.ua

Гнидюк Аліна Віталіївна

21013

52

 1.  

s010837@vnmu.edu.ua

Демиденко Яна Вікторівна

21018

52

 1.  

s010815@vnmu.edu.ua

Жук Тетяна Валеріївна

21024

52

 1.  

s010816@vnmu.edu.ua

Кучковський Михайло Олегович - ст

21034

52

 1.  

s010818@vnmu.edu.ua

Петрашенко Євгенія Романівна

21049

52

 1.  

s010829@vnmu.edu.ua

Рябченко Ольга Юріївна

21075

52

 1.  

s010857@vnmu.edu.ua

Семерікова Ангеліна Сергіївна

21058

52

10.   

s010820@vnmu.edu.ua

Худий Максим Олегович

21064

52

11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списки груп на вибіркові дисципліни 2 курс

01.09.2023

ВК 15  Біохімія харчування

21ф

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

22009

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

22011

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

22019

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Євгенівна

22028

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

22037

51

 1.  

s012696@vnmu.edu.ua

Кравчук Сніжана Олександрівна –ст.

22020

52

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

22023

52

 1.  

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

22025

52

 1.  

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

22029

52

 1.  

s012709@vnmu.edu.ua

Політанська Вікторія Володимирівна

22033

52

10.   

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

22004

52

11.   

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

22038

52

12.   

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

22008

53

13.   

s012689@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Каріна Олегівна

22013

53

14.   

22ф

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

22017

53

 1.  

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

22021

53

 1.  

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

22026

53

 1.  

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна

22030

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

22032

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

22005

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

22039

53

 1.  

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

22001

54

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

22010

54

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

22018

54

10.   

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович –ст.

22002

54

11.   

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

22022

54

12.   

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

22027

54

13.   

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

22031

54

14.   

 

ВК 16  Екотоксикологія

23ф

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

22009

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

22011

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна – ст.

22015

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

22024

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

22003

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

22035

51

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

22023

52

 1.  

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

22038

52

 1.  

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

22008

53

 1.  

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

22017

53

10.   

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

22021

53

11.   

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

22026

53

12.   

24ф

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна – ст.

22030

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

22032

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

22005

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

22039

53

 1.  

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

22001

54

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

22010

54

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

22018

54

 1.  

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович

22002

54

 1.  

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

22022

54

 1.  

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

22027

54

10.   

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

22031

54

11.   

s012712@vnmu.edu.ua

Сорока Анастасія Андріївна

22036

54

12.   

 

ВК 18  Теоретичні основи технології лікарських форм

25ф

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна

22015

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

22019

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

22024

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Євгенівна

22028

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

22003

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

22035

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

22037

51

 1.  

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

22012

52

 1.  

s012692@vnmu.edu.ua

Завадська Єлизавета Миколаївна

22016

52

 1.  

s012696@vnmu.edu.ua

Кравчук Сніжана Олександрівна – ст.

22020

52

10.   

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

22023

52

11.   

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

22025

52

12.   

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

22029

52

13.   

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

22004

52

14.   

26ф

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

22008

53

 1.  

s012689@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Каріна Олегівна

22013

53

 1.  

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

22017

53

 1.  

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

22021

53

 1.  

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

22026

53

 1.  

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна

22030

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

22032

53

 1.  

s012681@vnmu.edu.ua

Соляр Діана Романівна

22005

53

 1.  

s012715@vnmu.edu.ua

Чернявська Анна Юріївна

22039

53

 1.  

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович – ст.

22002

54

10.   

 

 

ВК 21  Допоміжні речовини у фармацевтичній та косметичній технології

27ф

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

22009

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

22011

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна – ст.

22015

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

22019

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

22024

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Євгенівна

22028

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

22003

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

22035

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

22037

51

 1.  

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

22012

52

10.   

s012692@vnmu.edu.ua

Завадська Єлизавета Миколаївна

22016

52

11.   

28ф

s012696@vnmu.edu.ua

Кравчук Сніжана Олександрівна – ст.

22020

52

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

22023

52

 1.  

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

22025

52

 1.  

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

22029

52

 1.  

s012709@vnmu.edu.ua

Політанська Вікторія Володимирівна

22033

52

 1.  

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

22004

52

 1.  

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

22038

52

 1.  

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

22008

53

 1.  

s012689@vnmu.edu.ua

Гаврилюк Каріна Олегівна

22013

53

 1.  

s012693@vnmu.edu.ua

Коваль Олександра Василівна

22017

53

10.   

s012697@vnmu.edu.ua

Кривонос Анастасія Романівна

22021

53

11.   

29ф

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

22026

53

 1.  

s012706@vnmu.edu.ua

Паляруш Людмила Юріївна

22030

53

 1.  

s012708@vnmu.edu.ua

Петрова Дарія Петрівна

22032

53

 1.  

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

22001

54

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

22010

54

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

22018

54

 1.  

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович – ст.

22002

54

 1.  

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

22022

54

 1.  

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

22027

54

 1.  

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

22031

54

10.   

s012712@vnmu.edu.ua

Сорока Анастасія Андріївна

22036

54

11.   

 

29.08.2023

Список студентів 1 курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання спеціальність «фармація, промислова фармація»

І семестр 2023 – 2024 н. р.

51 група

 1. Байдалюк Анастасія Дмитрівна
 2. Білаш Тетяна Віталіївна
 3. Бобрук Олександра Олегівна
 4. Браславська Анастасія Ярославівна
 5. Вільганюк Анастасія Анатоліївна
 6. Гриньова Віка Максимівна
 7. Доможирова Анастасія Романівна
 8. Озуженко Артем Вікторович 
 9. Пеньківська Адріана Андріївна – ст.
 10.  Шевчук Богдана Олексіївна
 11.  Шевчук Наталія Василівна
 12. Якубовська Анна Олегівна

52 група

 1. Абакумова Єлизавета Валентинівна
 2. Балацький Станіслав В`ячеславович
 3. Гаврилюк Світлана Анатоліївна
 4. Гладка Каріна Андріївна
 5. Ібрагімова Лейла Рагім кизи
 6.  Клімова Катерина Валентинівна 
 7. Пугач Софія Андріївна – ст.
 8. Сичова Катерина Максимівна
 9. Степанюк Марина Петрівна
 10. Токаренко Аліна Ігорівна
 11. Тютюнник Анастасія Вадимівна
 12.  Химич Марія Василівна

53 група

 1. Андрусишена Ліза Віталіївна
 2. Бакалець Вікторія Валеріївна
 3. Грибко Аліна Василівна 
 4. Головчук Вікторія Миколаївна
 5. Захарчук Софія Анатоліївна
 6. Їжаківський Валентин Валентинович
 7. Лєскова Єлизавета Василівна
 8. Романська Анастасія Вадимівна
 9. Рябчук Оксана Миколаївна
 10. Хмуровська Аліна Миколаївна
 11. Хмуровська Діана Миколаївна – ст.
 12. Якимчак Вадим Олегович

54 група

 1. Андрійчук Юлія Миколаївна
 2. Барбой Анна Олександрівна
 3. Верхолюк Ольга Сергіївна
 4. 4.     Гончарюк Тетяна Миколаївна 
 5. Ковальчук Віктор Павлович
 6. Колосова Анжела Костянтинівна
 7. Лебідь Катерина Миколаївна – ст.
 8. Перегуда Карина Дмитрівна
 9. Петришена Тетяна Олександрівна
 10. Приймак Вікторія Русланівна
 11. Сафранков Даніїл Андрійович
 12.  Тимошенко Анна Миколаївна

55 група

 1.  Валентюк Валерія Володимирівна  
 2. Гриценко Інна Володимирівна
 3. Забедюк Марія Ярославівна
 4. Куций Євгеній Сергійович
 5. Лемешова Анна Ігорівна – ст.
 6. Маламан Тетяна Євгеніївна
 7. Маценко Наталія Тарасівна
 8. Ореховська Дар`я Олександрівна
 9. Палашинський Владислав Володимирович
 10. Повшук Катерина Вікторівна
 11. Чепіль Ангеліна Сергіївна
 12. Яхно Руслана Віталіївна

56 група

 1. Вітківська Вікторія Володимирівна
 2. Замкова Юлія Олексіївна
 3. Куций Руслан Олександрович – ст.
 4. Малюта Олександра Олександрівна
 5. Марченкова Анна Дімівна
 6. Медончак Максим Михайлович
 7. Мельник Вікторія Анатоліївна
 8. Мороз Діана Вікторівна
 9. Мусіхіна Карина Сергіївна
 10.  Олексюк Вікторія Вадимівна
 11. Сторожук Ілона Вячеславівна
 12. Торута Анастасія Михайлівна

 

Список студентів 4 курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання спеціальність «фармація, промислова фармація»

VІІ семестр 2023 – 2024 н. р.

51 група

 1. Андрущак Адріана Костянтинівна
 2. Бідзіля Назарій Владиславович
 3. Волкотруб Віра Сергіївна – ст
 4. Гайдаш Яна Анатоліївна
 5. Григорак Володимир Віталійович
 6. Луцька Оксана Русланівна
 7. Острочерева Ольга Петрівна
 8. Попадюк Дар’я Михайлівна
 9. Ус Анастасія Володимирівна
 10.  Чагарина Олена Юріївна
 11. Шаховал Наталія Миколаївна
 12. Яцюк Катерина Анатоліївна

 

 

 

52 група

 1. Галушка Тетяна Олександрівна
 2. Краєвська Анастасія Ігорівна
 3. Крохмалюк Аліна Олександрівна – ст.
 4. Лупул Михайло Васильович
 5. Міліневська Софія В’ячеславівна
 6. Осецька Тетяна Олегівна
 7. Пламаділ Яна Валеріївна
 8. Римар Вікторія Вікторівна
 9. Сидоренко Євгеній Анатолійович
 10. Слободянюк Марина Ігорівна
 11.  Чорна Юлія Юріївна

 

 

53 група

 1. Арбуз Євгеній Олександрович
 2. Вдовиченко Назарій Олександрович
 3. Гаврелишена Анастасія Сергіївна
 4. Карпенко Анна Олександрівна
 5. Матвійчук Діана Анатоліївна
 6. Онісімов Олексій Русланович – ст
 7. Польова Ярослава Олександрівна
 8. Січкоріз Аліна Олегівна
 9. Тітарчук Інна Вікторівна
 10. Ткач Анна Володимирівна
 11. Ющенко Вероніка Олександрівна

      54 П група

 1. Баркар Дар’я Олександрівна
 2. Гонтар Михайло Ігорович
 3. Карплюк Діана Олександрівна
 4. Кочебан Дар’я Борисівна
 5. Кумань Девід Леонідович
 6. Олійник Дар’я Сергіївна
 7. Поліщук Владислав Миколайович
 8. Решовська Аміна Анатоліївна
 9. Салюк Олег Олександрович
 10. Тищук Марія Василівна
 11. Хом’яченко Юлія Олексіївна
 12. Шень Тетяна Тарасівна

29.08.2023

Список здобувачів 3 курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання спеціальність «фармація, промислова фармація»

V семестр 2023 – 2024 н. р.

51 група

 1. Блажієвська Діана Юріївна
 2. Бондаренко Владислав Миколайович
 3. Бруяка Гліб Андрійович 
 4. Гальчинська Катерина Михайлівна 
 5. Каськова Вікторія Сергіївна 
 6. Кузнєцова Маргарита Валеріївна – ст.
 7. Лясова Яна Русланівна
 8. Плавуцька Вікторія Сергіївна
 9. Штельмах Микита Володимирович
 10.   Ясинецька Анастасія Русланівна

52 група

 1. Бондарчук Аліна Володимирівна
 2. Бородій Наталія Володимирівна
 3. Борсук Дмитро Андрійович
 4. Гнидюк Аліна Віталіївна
 5. Демиденко Яна Вікторівна
 6. Жук Тетяна Валеріївна
 7. Кучковський Михайло Олегович – ст.
 8. Петрашенко Євгенія Романівна
 9. Рябченко Ольга Юріївна
 10. Семерікова Ангеліна Сергіївна
 11.  Худий Максим Олегович

 

 

 

   53 група

 

 1. Безносюк Анастасія Анатоліївна
 2. Горбань Аліса Вікторівна
 3.  Дубова Даря Олександрівна
 4. Загородна Катерина Сергіївна – ст.
 5. Крижанівський Дмитро Андрійович
 6. Лабунець Дарина Андріївна
 7. Немирівська Тетяна Петрівна
 8. Огневюк Анна Сергіївна
 9. Рога Вадим Віталійович
 10. Тягун Марія Олександрівна
 11. Юрковський Денис Васильович

 

 

 

Список студентів  3 курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання  спеціальність «фармація, промислова фармація»  

(з нормативним терміном навчання)

V семестр 2023 – 2024 н. р.

57 група

 1. Гладиборода Вячеслав Олександрович
 2. Лагода Віктор Васильович
 3. Медвідь Олександр Анатолійович – ст
 4. Тимченко Вероніка Віталіївна
 5. Шишковська Інна Сергіївна
 6. Щерба Наталія Олександрівна

28.08.2023

Список студентів 2 курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання спеціальність «фармація, промислова фармація»

ІІІ семестр 2023 – 2024 н. р.

51 група

 1. Бучко Володимир Ігорович
 2. Верста Руслана Сергіївна
 3. Дегтярова Катерина Олександрівна – ст
 4. Кольцова Ганна Петрівна
 5. Лисюк Наталія Володимирівна
 6. Мошна Марія Євгенівна
 7. 7.       Пустовойт Марина Павлівна
 8. Ситник Софія Дмитрівна
 9. Форманюк Марія Василівна

52 група

 1. Воронцова Юлія Віталіївна
 2. Завадська Єлизавета Миколаївна
 3. Кравчук Сніжана Олександрівна – ст
 4. Лисак Дмитро Ігорович
 5. Лукасишена Віолета Сергіївна
 6. Осадченко Анна Іванівна
 7. Політанська Вікторія Володимирівна
 8. 8.     Солодун Аріна Іванівна
 9. Хом’юк Вікторія Петрівна

53 група

 1. Бузила Роксолана Андріївна
 2. Гаврилюк Каріна Олегівна
 3. Коваль Олександра Василівна
 4. Кривонос Анастасія Романівна
 5. Маліцька Анастасія Сергіївна
 6. Паляруш Людмила Юріївна – ст
 7. Петрова Дарія Петрівна
 8. 8.     Соляр Діана Романівна
 9. Чернявська Анна Юріївна

 

54 група

 1. Бундига Інна Олексіївна
 2. Бущак Ярослава Олегівна
 3. Колодій Анастасія Андріївна
 4. Краєвський Олександр Валентинович – ст
 5. Лисак Вікторія Юріївна
 6. Мохнатюк Анастасія Романівна
 7. Петричко Ірина Олександрівна
 8. Сорока Анастасія Андріївна

 

24.08.2023

23.08.2023

Списки  студентів 5 курсу фармацевтичного факультету денної форми навчання

спеціальність "Фармація, промислова фармація" 

ІХ семестр 2023-2024 н.р.

 

51 група

1. Грицай Андрій Олександрович

2. Гуреліч Марина Володимирівна

3. Заєць Діана Ігорівна

4.Іванович Наталія Андріївна

5. Іщенко Віта Олександрівна

6. Ковтонюк Дем'ян Миколайович

7. Кулик Анастасія Віталіївна

8. Патлатюк Владислава Юріївна

9. Яворська Наталія Михайлівна

 

52 група

 

1. Качковська Катерина Максимівна

2. Мотовилець Анастасія Сергіївна

3. Мудрик Ольга Русланівна

4. Склонна Ірина Василівна

5. Стаднічук Наталія Вікторівна

6. Циковський Олександр Олександрович

7. Шмаль Анастасія Іванівна

8. Яремчук Діана Миколаївна

 

 

53 група

 

1. Больша Ліна Володимирівна

2. Борисова Карина Павлівна

3. Донець Богдана Миколаївна

4. Кравець Валерія Русланівна

5. Лесько Максим Тарасович

6. Магдевич аліна Анатоліївна

7. Мельник Тетяна Миколаївна

8. Сковлюк Аліна Михайлівна

9. Тодоренко Людмила Сергіївна

10. Шевчук Нікіта Олександрович

22.08.2023

Список студентів  2 курсу фармацевтичного факультету

денної форми навчання  спеціальність «фармація, промислова фармація»  

(з нормативним терміном навчання)

ІІІ семестр 2023 – 2024 н. р.

55 група

 1. Дідківська Анна Олександрівна
 2. Жиліна Наталія Віталіївна
 3. Каракуля Владислава Михайлівна
 4. Кирилюк Олена Костянтинівна
 5. Пипа Юлія Олександрівна
 6. Сова Андрій Павлович – ст.
 7. Хандусь Максим Анатолійович
 8. Хоружий Денис Сергійович

Оголошення щодо повторного складання ЄДКІ Етап 1

25.07.2023

                                                       До відома студентів!02.08.2023 р. о 8:30 год. в ауд. № 7 відбудеться повторне складання ЄДКІ Етап 1 Крок 1 та іспиту з англійської мови професійного спрямування для спеціальності «Фармація, промислова фармація» студентами денної форми навчання 3 та 4 курсу.

                                                       ЯВКА ОБОВ᾽ЯЗКОВА!

При собі мати: паспорт, квитанції про оплату за повторне складання, ручку чорного насиченого кольору (2 шт.), воду.

                                                                                                                                     Деканат

Оголошення щодо складання ЄДКІ Етап 1

07.06.2023

До відома здобувачів вищої освіти!


13.06.2023 р. о 8:30 год. в ауд. № 7 відбудеться складання ЄДКІ Етап 1 та іспиту з англійської мови професійного спрямування для спеціальностей «Фармація, промислова фармація» здобувачами денної форми навчання ІІІ курсу.

ЯВКА ОБОВ᾽ЯЗКОВА!

При собі мати: з документів – паспорт, ручку чорного насиченого кольору (2 шт.), халат, воду.

Деканат

РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ДО ОСПІ

26.05.2023

Списки груп на вибіркові дисципліни 1 курс

18.01.2023

 

1 рік навчання

ВК 7   Біоактивність неорганічних сполук

34ф

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна  - ст

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

51

 1.  

s012713@vnmu.edu.ua

Форманюк Марія Василівна

51

 1.  

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

52

 1.  

s012692@vnmu.edu.ua

Завадська Єлизавета Миколаївна

52

 1.  

s012696@vnmu.edu.ua

Кравчук Сніжана Олександрівна

52

 1.  

s012699@vnmu.edu.ua

Лисак Дмитро Ігорович

52

 1.  

s012701@vnmu.edu.ua

Лукасишена Віолета Сергіївна

52

 1.  

s012705@vnmu.edu.ua

Осадченко Анна Іванівна

52

 1.  

35ф

s012709@vnmu.edu.ua

Політанська Вікторія Володимирівна

52

 1.  

s012680@vnmu.edu.ua

Солодун Аріна Іванівна

52

 1.  

s012714@vnmu.edu.ua

Хом'юк Вікторія Петрівна

52

 1.  

s012684@vnmu.edu.ua

Бузила Роксолана Андріївна

53

 1.  

s012702@vnmu.edu.ua

Маліцька Анастасія Сергіївна

53

 1.  

s012677@vnmu.edu.ua

Бундига Інна Олексіївна

54

 1.  

s012686@vnmu.edu.ua

Бущак Ярослава Олегівна

54

 1.  

s012690@vnmu.edu.ua

Гоца Дар'я Станіславіна

54

 1.  

s012694@vnmu.edu.ua

Колодій Анастасія Андріївна

54

 1.  

s012678@vnmu.edu.ua

Краєвський Олександр Валентинович  - ст.

54

 1.  

s012698@vnmu.edu.ua

Лисак Вікторія Юріївна

54

 1.  

s012703@vnmu.edu.ua

Мохнатюк Анастасія Романівна

54

 1.  

s012707@vnmu.edu.ua

Петричко Ірина Олександрівна

54

 1.  

s012712@vnmu.edu.ua

Сорока Анастасія Андріївна

54

 1.  

 

ВК 6   Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень

36ф

s012685@vnmu.edu.ua

Бучко Володимир Ігорович

51

 1.  

s012687@vnmu.edu.ua

Верста Руслана Сергіївна

51

 1.  

s012691@vnmu.edu.ua

Дегтярова Катерина Олександрівна

51

 1.  

s012695@vnmu.edu.ua

Кольцова Ганна Петрівна

51

 1.  

s012700@vnmu.edu.ua

Лисюк Наталія Володимирівна

51

 1.  

s012704@vnmu.edu.ua

Мошна Марія Евгенівна

51

 1.  

s012679@vnmu.edu.ua

Пустовойт Марина Павлівна

51

 1.  

s012711@vnmu.edu.ua

Ситник Софія Дмитрівна

51

 1.  

s012688@vnmu.edu.ua

Воронцова Юлія Віталіївна

52

 1.