Наукові лабораторії

П Е Р Е Л І К
наукових лабораторій Вінницького національного
медичного університету імені М.І. Пирогова,
що пройшли державну атестацію

№ п/п

Назва лабораторії

Керівник лабораторії

Науковий консультант

Серія і номер атестата акредитації

1.

Клініко-діагностична лабораторія науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів

к.мед.н., доц.
Штатько О.І.

д.мед.н.
Заічко Н.В.

Серія КДЛ №024/13
Видане 05.03.2013 р.
Чинне до 04.03.2018 р.
Свідоцтво про атестацію

2.

Науково-дослідна лабораторія функціональної морфології та генетики розвитку

к.мед.н., ст.наук.сп.
Прокопенко С.В.

к.мед.н., ст.наук.сп.
Прокопенко С.В.

Серія КДЛ №050/15
Видане 02.03.2015 р.
Чинне до 01.03.2020 р.
Свідоцтво про атестацію

3.

Навчально-наукова клініко-діагностична лабораторія ПЛР


  Людкевич Г.П.

 

к.біол.н.
Шкарупа В.М. 

Серія КДЛ №051/15
Видане 02.03.2015 р.
Чинне до 01.03.2020 р.
Свідоцтво про атестацію

4.

Науково-дослідна лабораторія експериментальної нейрофізіології

к.мед.н., доц.
Рокунець І.Л.

проф.
Йолтухівський М.В.

Серія НФЛ №057/15
Видане 22.10.2015 р.
Чинне до 21.10.2020 р.
Свідоцтво про атестацію

5.

Клініко-діагностична гастроентерологічна лабораторія

к.мед.н., доц.
Мелащенко С.Г.

проф.
Чорнобровий В.М.

Серія КДЛ №055/15
Видане 22.10.2015 р.
Чинне до 21.10.2020 р.
Свідоцтво про атестацію

6.

Бактеріологічна лабораторія

к.мед.н., доц.
Сорокоумова Л.К.

проф.
Палій Г.К.

Серія БКЛ №056/15
Видане 22.10.2015 р.
Чинне до 21.10.2020 р.
Свідоцтво про атестацію

7.

Науково-дослідна лабораторія доклінічного вивчення фармакологічних речовин

к.мед.н.
Денесюк О.М.

проф.
Степанюк Г.І.

№023/13
Видане 05.03.2013 р.
Чинне до 04.03.2018 р.
Свідоцтво про атестацію

8.

Науково-дослідна клініко-діагностична лабораторія

к.мед.н., доц.
Штатько О.І.

д.мед.н.
Заічко Н.В.

№049/15
Видане 02.03.2015 р.
Чинне до 01.03.2020 р.
Свідоцтво про атестацію

 

Галузь акредитації
на право проведення науково-дослідних, діагностичних та доклінічних досліджень наукових лабораторій Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова

1. Клініко-діагностична лабораторія науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів
Проведення клініко-діагностичних біохімічних досліджень на експериментальних тваринах та клінічних матеріалах (сироватка крові, цільна кров, плазма крові, гомогенати тканин, сеча, мікросоми, суспензія мітохондрій, еритроцити тощо).

2. Науково-дослідна лабораторія функціональної морфології та генетики розвитку
Проведення діагностичних та доклінічних досліджень (кров, сиворотка крові, електрокардіографія, оцінка морфофункціонального стану серцево-судинної та дихальної систем, тіло людини, кисть, внутрішні органи (лінійні розміри, площа, кути тощо)).

3. Навчально-наукова клініко-діагностична лабораторія ПЛР
Проведення  досліджень поліморфізму генів, наявності мутацій, виявлення  транскрипційної РНК, визначення молекулярних механізмів резистентності мікроорганізмів до антимікробних засобів, діагностика інфекційних хвороб, визначення епідемічної значимості збудника на підставі виявлення генетичних маркерів вірулентності, індикація нуклеїнових кислот біологічних патогенних агентів в пробах з об’єктів довкілля, індикація нуклеїнових кислот біологічних патогенних агентів в продуктах харчування, виявлення модифікованої нуклеїнової кислоти в харчових продуктах.

4. Науково-дослідна лабораторія експериментальної нейрофізіології
Проведення науково-дослідних нейрофізіологічних досліджень на експериментальних тваринах, експериментальних макетах (нейрони головного мозку, рухи кінцівок, опір електродів, відстань між електродами, розміри електродів, занурення електродів, електрокардіографія тощо).

5. Клініко-діагностична гастроентерологічна лабораторія
Проведення науково-дослідних, діагностичних та клінічних досліджень (стравохідний, шлунковий, дуодентальний вміст (кислотність), концентрація стабільних ізотопів в повітрі, що видихається).

6. Бактеріологічна лабораторія
Проведення науково-дослідних, діагностичних та доклінічних досліджень (мікроорганізми ІІІ-ІV груп патогенності, антисептики, дезінфектанти, антибіотики, сироватки).

7. Науково-дослідна лабораторія доклінічного вивчення фармакологічних речовин
Здійснення експериментальних до клінічних досліджень фармакологічної ефективності сучасних фармацевтичних препаратів та лікарських засобів (спазмолітики, вазоактивні речовини, проти аритмічні засоби, гепатопротектори, анальгетики, ноотропи, анестетики, засоби, які впливають на метаболічні процеси, тощо).
8. Науково-дослідна клініко-діагностична лабораторія
Проведення клініко-діагностичних біохімічних досліджень на експериментальних тваринах та клінічних матеріалах (сироватка крові, цільна кров, плазма крові, гомогенати тканин, сеча, мікросоми, суспензія мітохондрій, еритроцити тощо).