Накази, розпорядження

1. Наказ про вдосконалення діяльності у сфері зовнішніх зносин

    Додаток

2. Розпорядження про організацію вступу та навчального процесу в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі

    Додаток: Вимоги до подання клопотань

3. Розпорядження про перевірку на оригінальність авторських текстів

    Додаток: Довідка про перевірку на плагіат

4. Розпорядження про обов’язкову реєстрацію науково-педагогічних працівників ВНМУ в наукометричній базі Google Академія

    Додаток 1

    Додаток 2

    Додаток 3

5. Розпорядження №8 від 2.05.2018 про підготовку та проведення наукових форумів

    Додаток 1

    Додаток 2

    Додаток 3

    Додаток 4

    Додаток 5

6. Рекомендації МОН щодо запобігання академічного плагіату

7. Розпорядження №11 від 31.10.2018 про підготовку і здачу звітів про наукову діяльність у 2018 р.

    Додаток 1

    Додаток 2

    Додаток 3

    Додаток 4

    Додаток 5

    Додаток 6