Накази, розпорядження

1. Наказ про створення координаційної комісії та розподіл повноважень у сфері інтелектуальної власності, перевірки на академічний плагіат

2. Розпорядження про організацію вступу та навчального процесу в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі

    Додаток: Вимоги до подання клопотань

3. Розпорядження про перевірку на оригінальність авторських текстів

    Додаток: Довідка про перевірку на плагіат

4. Розпорядження про обов’язкову реєстрацію науково-педагогічних працівників ВНМУ в наукометричній базі Google Академія

    Додаток1

    Додаток2

    Додаток3

5. Розпорядження №8 від 8.12.2017 про університетський тур студентських наукових робіт

6. Розпорядження №9 від 9.12.2017 про виконання рішень вченої ради університету від 30.11.2017

    Додатки

7. 16.01.2018 - ІНФОРМАЦІЯ про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

8. Розпорядження проректора з наукової роботи на виконання рішення Вченої ради медфакультетів від 08.02.2018