Накази, розпорядження

1. Розпорядження про організацію вступу та навчального процесу в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі

    Додаток: Вимоги до подання клопотань

2. Розпорядження про перевірку на оригінальність авторських текстів

    Додаток: Довідка про перевірку на плагіат

3. Розпорядження про обов’язкову реєстрацію науково-педагогічних працівників ВНМУ в наукометричній базі Google Академія

    Додаток 1

    Додаток 2

    Додаток 3

4. Розпорядження №8 від 2.05.2018 про підготовку та проведення наукових форумів

    Додаток 1

    Додаток 2

    Додаток 3

    Додаток 4

    Додаток 5

5. Рекомендації МОН щодо запобігання академічного плагіату

6. Розпорядження №20 від 27.11.2019 р. про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

7. Розпорядження №14 від 18.05.2020р. про проведення контрольних заходів та річної атестації для здобувачів ступеня доктора філософії, клінічних ординаторів

8. Вимоги до подання колопотань

9. Розпорядження №21 від 07.09.2020 р. про організацію навчального процесу для здобувачів ступеня доктора філософії, клінічних ординаторів в осінньо-зимовому семестрі 2020-2021 н.р.