Накази, розпорядження

1. Наказ про створення координаційної комісії та розподіл повноважень у сфері інтелектуальної власності, перевірки на академічний плагіат

2. Розпорядження про організацію вступу та навчального процесу в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі

    Додаток: Вимоги до подання клопотань

3. Розпорядження про перевірку на оригінальність авторських текстів

    Додаток: Довідка про перевірку на плагіат

4. Розпорядження про обов’язкову реєстрацію науково-педагогічних працівників ВНМУ в наукометричній базі Google Академія

    Додаток 1

    Додаток 2

    Додаток 3

5. Розпорядження №8 від 2.05.2018 про підготовку та проведення наукових форумів

    Додаток 1

    Додаток 2

    Додаток 3

    Додаток 4

    Додаток 5

6. Розпорядження №9 від 13.05.2018 про обговорення проекту Постанови КМУ «Питання атестації наукових працівників»

    Додаток

7. Розпорядження про виконання Постанови КМУ № 347від 10.05.2018 «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності»

    Додаток 1

    Додаток 2

    Додаток 3