Програма роботи акредитаційної комісії

В університеті 8-10.07.2020  проводиться дистанційна акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми «Стоматологія» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» групою експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. З програмою візиту можна ознайомитись за посиланням: https://www.vnmu.edu.ua/підготовка-кадрів/аспірантура на сторінці Акредитація.