Громадське обговорення

Пропонуємо до громадського обговорення проєкти освітньо-наукових програм та навчальних планів за спеціальностями "Педіатрія", "Громадське здоров'я", "Біологія" для підготовки докторів філософії.

ПРОЄКТ Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук

ПРОЕКТ Освітньо-наукова програма «Біологія»

ПРОЕКТ Освітньо-наукова програма «Педіатрія»

ПРОЕКТ Освітньо-наукова програма «Громадське здоров’я»

ПРОЕКТ Навчальний план «Біологія»

ПРОЕКТ Навчальний план «Педіатрія»

ПРОЕКТ Навчальний план «Громадське здоров’я»

ПРОЄКТ Освітньо-наукова програма «Медицина» 

ПРОЄКТ Навчальний план «Медицина» 

ПРОЄКТ Навчальний план «Стоматологя» 

Зауваження та пропозиції до проєктів  просимо надсилати  до 25.05.2020 у вигляді таблиці  із зазначенням  в темі листа "громадське обговорення" на e-mail: aspirantura@vnmu.edu.ua

Пропозиції до громадського обговорення проєктів освітньо-наукових програм та навчальних планів за спеціальностями "Педіатрія", "Громадське здоров'я", "Біологія" для підготовки докторів філософії