Студенту

Intern

Master

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра внутрішньої медицини медичного факультету №2 була створена 23 серпня 2001 року у зв'язку з поновленням підготовки лікарів за фахом «Педіатрія». З моменту заснування кафедри її очолює доктор медичних наук, професор Жебель Вадим Миколайович. Викладацький склад кафедри: 2 професора, 7 доцентів, 8 асистентів, 1 викладач-стажист аспіранти, старші лаборанти та магістранти. Викладання проводять 2 доктора медичних наук, 13 кандидатів медичних наук. Клінічними базами кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 є два медичних заклади — Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення (ВОСКДРЗН) та Український науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова (НДІРІ).

Завідувач кафедри проф. В.М. Жебель є членом правління Української асоціації фахівців із серцевої недостатності, співголовою Вінницької міської асоціації кардіологів, членом Європейського товариства кардіологів. Проф. Жебель В.М. є автором 258 друкованих робіт та співавтором 4 підручників з внутрішніх хвороб для студентів стоматологічних факультетів. З 1998 року - постійний член Державної екзаменаційної комісії з внутрішніх хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Член вченої ради Університету та медичних факультетів.

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

 • Медичний факультет №2, спеціальність "Педіатрія": "Пропедевтика внутрішньої медицини" (3 курс), "Професійні хвороби" (5 курс), "Внутрішня медицина" (4-6 курси);
 • Медичний факультет №2, спеціальність "Лікувальна справа":  "Внутрішня медицина" (4 курс)
 • Медичний факультет №2, спеціальність "Медична психологія": "Догляд за хворими" (2 курс), "Пропедевтика внутрішньої медицини" (3 курс), "Внутрішня медицина" (4-6 курси);
 • Стоматологічний факультет: "Догляд за хворими" (2 курс), "Пропедевтика внутрішньої медицини" (2 курс), "Внутрішня медицина" (3-4 курси), "Військово-польова терапія" (3 курс. 6-й семестр);
 • Фармацевтичний факультет, спеціальність "Фармація": "Ознайомча медична практика" (2 курс);
 •  Кафедра є опорною для дисципліни "Внутрішня медицина з клінічною психологією" для студентів 6 курсу, що навчаються за спеціальністю "Медична психологія".

Колектив кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2Консультативний огляд пацієнтки професором В.М. Жебелем в терапевтичному відділенні ВОСКДРЗНКлінічний розбір терапевтичного хворого під керівництвом професора В.М. Жебеля

Штат кафедри

Жебель Вадим Миколайович


зав. кафедри, професор, д.мед.н.

В 1977 р. вступив до ВМІ ім. М.І. Пирогова, який закінчив з відзнакою в 1983 р. У 1983-1984 р.р. проходив інтернатуру в колективі ВОКЛ ім. М.І. Пирогова. З вересня 1984 р. навчався спочатку в клінічній ординатурі, а потім в аспірантурі ВМІ ім. М.І. Пирогова на кафедрі факультетської терапії. В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора Р.Й. Мікуніс. В цьому ж році став асистентом кафедри факультетської терапії. В 1993 р. вступив до докторантури, яку успішно закінчив та в 1995 р. захистив докторську дисертацію "Вікові особливості оксидантної та антиоксидантної системи у хворих на ІХС та ГХ, шляхи корекції". З 1996 по 2001 р.р. - доцент, а потім професор кафедри факультетської терапі.
З серпня 2001 р. - очолює кафедру терапії, а потім - кафедру внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Є членом правління Української асоціації фахівців із серцевої недостатності, співголовою Вінницької міської асоціації кардіологів. Є автором 258 друкованих робіт та співавтором 4 підручників з внутрішніх хвороб для студентів стоматологічних факультетів. з 1998 р. - постійний член внутрішньої екзаменаційної комісії з внутрішніх хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Член вченої ради Університету та медичних факультетів. Стаж педагогічної роботи – 29 років. Має вищу кваліфікаційну категорію по терапії. Під керівництвом проф. Жебеля В.М. захищено 1 докторська та 10 кандидатських дисертацій, 14 магістрантських робіт, виконується 7 кандидатських дисертацій.

Гуменюк Алла Францівна


завуч кафедри, доцент , к.мед.н.

Закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1981 році, з відзнакою.
У 1983-1986 рр. працювала цеховим лікарем-терапевтом 4-ї центральної міської клінічної лікарні м. Вінниці. У 1986 – 1988 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії ВДМІ. З 1988 по 1994 рік – старший науковий співробітник НДЦ ВДМУ. У 1994 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: “Диференціально-діагностичні критерії дилятаційної кардіоміопатії та ХІХС, ускладнених недостатністю кровообігу” за спеціальністю 14.00.06 – кардіологія. З 1994 року – асистент кафедри факультетської терапії ВДМУ ім. М.І. Пирогова. З 2001 року до теперішного часу - доцент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2, виконує обов’язки завуча кафедри. Читає лекції з терапії на 3, 4, 5 курсах медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів з розділів „Кардіологія”, „Нефрологія”, „Захворювання крові”, „Основи медичних знань”. Проводить практичні заняття з «Внутрішніх хвороб» з студентами 6 курсу медичного факультету №2. Є членом Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Має 60 публікацій, з них навчально-методичного характеру – 6. Співавтор 3 навчально-методичних посібників. Має дві раціоналізаторські пропозиції.
Має вищу атестаційну категорію з внутрішніх хвороб
З 2001 року регулярно консультує хворих у поліклініці, терапевтичному, неврологічному та хірургічному відділеннях Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення.
Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» від 20.12.1999 р.– Наказ №940.

Лозинський Сергій Едуардович


професор, д.мед.н.

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1992 році. З 1992 по 2001 рік працював у Вінницькій обласній клінічній лікарні на посадах лікаря-терапевта відділення патології вагітності, лікаря-пульмонолога, лікаря центру функціональної діагностики. У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Виявлення початкових стадій серцевої недостатності у хворих на стабільну стенокардію напруги та методи їх корекції». З 2001 року працює на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ, спочатку на посаді асистента кафедри, з 2009 р. – доцента. У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Прогнозування перебігу та ефективності вторинної профілактики гіпертонічної хвороби у мешканців Поділля шляхом розвитку концепції гіпертензивного серця, з урахуванням поліморфізму гену рецепторів ангіотензину-II першого типу». Обраний на посаду професора кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2. Читає лекції з внутрішньої медицини, професійних захворювань, основ медичних знань, лабораторної та функціональної діагностики, гематології, а також проводить практичні заняття. Активно займається ультразвуковою та інструментальною діагностикою серцево-судинних захворювань. Має вищу атестаційну категорію з терапії. Як терапевт консультує неврологічне та хірургічне відділення Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення. Приймає участь у проведенні конференцій та шкіл-семінарів з різних галузей внутрішньої медицини. Відповідальний за виконання наукової роботи кафедри.

Кульчевич Людмила Вікторівна


доцент, к.мед.н.

Закінчила ВМІ ім. М.І. Пирогова у 1972 році. З 1972 по 1985 рік працювала у Центральній клінічній лікарні №2 м. Вінниці на посадах цехового, дільничного терапевта, завідуючого терапевтичним відділенням поліклініки. У 1984 році закінчила аспірантуру при Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова. У 1985 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Вплив серцевих глікозидів на стан кардіогемодинаміки та функцію зовнішнього дихання у хворих з атеросклеротичним кардіосклерозом на ранніх стадіях серцевої недостатності.”

З 1985 року до теперішнього часу працює у ВНМУ ім. М.І. Пирогова на посадах асистента, доцента кафедри пропедевтичної терапії, виконувала обов’язки завуча кафедри, з 2001 року працює доцентом на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2. Читає лекції з терапії на 2, 3, 4, 5, 6 курсах медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Проводить практичні заняття з „Внутрішньої медицини” із студентами 6 курсу медичного факультету №2. Автор 72 наукових праць, 5 методичних розробок, 4 раціоналізаторських впроваджень, 5 розділів книги „Сучасні стандарти діагностики та лікування деяких захворювань внутрішніх органів" під ред. проф. Мостового Ю.М.

З 2001 року – консультант експертного, церебро-васкулярного відділень Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Має вищу атестаційну категорію з внутрішніх хвороб. З 1985 по 1989 роки була депутатом Міської Ради, виконувала обов’язки члена, виконкома та голови постійної комісії по народній освіті.Відповідальна за лікувальну роботу кафедри та роботу студентського наукового гуртка

Палій Ірина Костянтинівна


доцент, к.мед.н.

В 1995 році закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова з відзнакою. В 2002 році захистила дисертацію на тему "Оцінка рекомбінантного альфа-2 інтерферону та його застосування в комплексному лікуванні хронічного вірусного гепатиту В" , спеціальність - внутрішні хвороби. Автор 32 друкованих робіт, співавтор 2 патентів на винаходи. Відповідальна за роботу із студентами стоматологічного факультету. Проводить практичні заняття зі студентами 2-4 курсів стоматологічного факультету, читає лекції студентам -стоматологам із Внутрішньої медицини, Пропедевтики внутрішньої медицини.

Шевчук Олександра Казимирівна


доцент, к.мед.н.

Шевчук Олександра Казимирівна закінчила в 1990 році Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. У 2006 році захистила дисертаційну роботу та отримала науковий ступінь кандидата медичних наукВідповідальна за роботу зі студентами фармацевтичного факультету. Читає лекції та проводить практичні заняття з пропедевтики внутрішньої медицини у студентів 3 курсу медичного факультету № 2, проводить практичні заняття з догляду за хворими, веде практику у студентоа 2 курсу медичного факультету № 2, читає лекції з лабораторної діагностики та основам клінічної медицини студентам 2 - 4 курсів фармацевтичного факультету.

Старжинська Ольга Леонідівна


доцент, к.мед.н.

Старжинська О.Л. у 1998 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова з відзнакою. У 1999 році отримала свідоцтво лікаря-спеціаліста за спеціальністю терапія. З 2003 по 2006 рік - навчання в аспірантурі за спеціальністю «Терапія» на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету № 2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-діагностичне значення плазмової концентрації В - натрійуретичного пептиду та поліморфізму генів рецепторів ангіотензину ІІ у хворих на гіпертонічну хворобу» за спеціальністю 14.01.11 «Кардіологія». З жовтня 2005 року - асистент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2, з 2012 року – на посаді доцента кафедри. Загальна кількість публікацій 31. Має першу кваліфікаційну категорію лікаря-терапевта. Коло професійних інтересів – кардіологія, зокрема, інструментальна діагностика серцево-судинних захворювань.Відповідальна за роботу опорної кафедри. Читає лекції та проводить практичні заняття з пропедевтики внутрішньої медицини у студентів 3 курсу медичного факультету № 2, проводить практичні заняття з догляду за хворими, веде практику у студентоа 2 курсу медичного факультету № 2, читає лекції з лабораторної діагностики та основам клінічної медицини студентам 2 - 4 курсів фармацевтичного факультету, пропедевтики внутрішньої медицини - студентам 2 курсу стоматологічного факультету.

Майко Олена В'ячеславівна


доцент, к.мед.н.

Майко Олена В'ячеславівна у 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова за спеціальністю – “Лікувальна справа”. У 2002 році отримала свідоцтво лікаря - спеціаліста за спеціальністю – терапія. У 2002 році закінчила повний курс магістратури з відзнакою при кафедрі факультетської терапії Вінницького державного медичного університета, рішенням Державної екзаменаційної комісії Майко О.В. була присвоєна кваліфікація магістра медицини з внутрішніх хвороб.
У 2002-2005 роках навчалась в аспірантурі по терапії при ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У січні 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему : “Роль прозапальних цитокінів (TNF-a, IL-6) та CRP у розвитку і прогресуванні серцевої недостатності та їх зв’язок із структурно-функціональним станом міокарда “ за спеціальністю – 14.01.11 «Кардіологія». З вересня 2006 року по грудень 2014 року працювала асистентом а з грудня 2013 року по теперішній час працює асистентом кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Проводить практичні заняття та лекції із англомовними студентами II-IV курсів стоматологічного, фармацевтичного факультетів. Виконує обов'язки профорга кафедри. Приймає участь у виконанні планової наукової роботи «Клініко - діагностичні та генетичні предиктори перебігу та ефективності лікування терапевтичних захворювань» на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2.
Має 11 публікації у періодичних медичних виданнях.

Сакович Олена Олександрівна


доцент, к.мед.н.

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Після закінчення інтернатури працювала дільничним терапевтом та завідуючою філії Міської поліклініки №2 м. Вінниці. В 2008-2011 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В 2012 році захистила кандадатську дисертацію на тему «Поліморфізм гена рецептора ангіотензину ІІ 1-го типу та рівні натрійуретичних пептидів у жінок післяменопаузального віку з гіпертонічною хворобою: неускладненою та ускладненою хронічною серцевою недостатністю»,спеціальність 14.01.11 – кардіологія.
Проводить практичні заняття з внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету №2, пропедевтики внутрішньої медицини - студентам 2 курсу стоматологічного факультету, читає лекції студентам стоматологічного факультету, медичного факультету №2. Має вищу лікарську категорію із терапії. Сфера наукових інтересів - вивчення особливостей успадкування гіпертонічної хвороби.

Франчук Світлана Віталіївна


доцент, к.мед.н.

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова з відзнакою в 2006 році. В 2008 році захистила магістрантську роботу, в 2013 - кандидатську дисертацію на тему "Успадкування гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу та плазмові рівні натрійуретичних пептидів у жінок з гіпертонічною хворобою, які перенесли інфаркт міокарда або мозковий інсульт, роль в прогнозуванні та діагностиці", спеціальніть - 14.01.11 – кардіологія. Проводить практичні заняття з догляду за хворими у студентів 2 курсу стоматологічного факультету, з внутрішньої медицини у студентів 3 курсу стоматологічного факультету з лабораторної діагностики - у студентів 4 курсу фарм. факультету (заочна форма навчання), професійних хвороб у студентів 5 курсу медичного факультету № 2. Сфера наукових інтересів - вивчення особливостей успадкування гіпертонічної хвороби. Автор 12 друкованих робіт.

Дідик Наталя Василівна


доцент, к.мед.н.

Проводить практичні заняття з Пропедевтики внутрішньої медицини у студентів 2 курсу стоматологічного факультету та Внутрішньої медицини у студентів стоматологічного факультету 4 курсу; практичні заняття з Військово-польової терапії у студентів стоматологічного факультету 3 курсу; практичні заняття з Професійних хвороб у студентів медичного факультету №2 5 курсу; практичні заняття з Основ клінічної медицини та Основ медичної практики у студентів очної та заочної форм навчання, відповідно, на фармацевтичному факультеті. Відповідальна за цикли професійних хвороб у студентів медичного факультету №2 та військово-польової терапії на стоматологічному факультеті. Аспірантура з відривом від виробництва на кафедрі внутрішньої медицини №3 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Тема кандидатської дисертації «Вплив бісопрололу та соталолу на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та екстрасистолією» під керівництвом д.мед.н., проф. Іванова В.П. Педагогічний стаж – 10 років, лікувальний стаж – 17 років.

Палагнюк Ганна Олександрівна


асистент, к.мед.н.

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2012 році. В 2014 році захистила магістрантську роботу. 1 грудня 2014 року вступила до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на кафедру внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2016 році отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Кардіологія». 29 березня 2017 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діагностичне і прогностичне значення поліморфізму гена ендотеліну–1, рівнів вазоактивних пептидів та відповідних дерматогліфічних показників у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу», за спеціальністю 14.01.11 «Кардіологія». З 1 вересня 2017 року – асистент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Проводить практичні заняття з Внутрішньої медицини у студентів 4-5 курсів медичного факультету № 2 та з англомовними студентами. Автор 2 патентів на винахід, 10 статей та 16 тез. Проводить курацію пацієнтів терапевтичного відділення Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення.

Пашкова Юлія Павлівна


асистент, к.мед.н.

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2011 році. В 2013 році захистила магістрантську роботу та вступила до аспірантури із відривом від виробницта. В 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Поліморфізм гена мозкового натрійуретичного пептиду та плазмові концентрації М - та С - натрійуретичних пептидів у чоловіків з гіпертонічною хворобою, ускладненою хронічною серцевою недостатністю. Клінічне значення", спеціальність 14.01.11 – кардіологія. У 2016 році отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Кардіологія».
Проводить практичні заняття з внутрішньої медицини студентам 4 та 5 курсів медичного факультету №2.

Наливайко Олександр Іванович


асистент

Проводить практичні заняття з Внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету № 2. Відповідальний за господарську частину.

Семененко Наталія Олександрівна


асистент, к.мед.н.

Антонюк Яна Олексіївна


асистент

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2005 році з відзнакою. Навчалась у магістратурі, клінічній ординатурі зі спеціальністю "Внутрішня медицина", у 2013 році пройшла спеціалізацію з ендокринології. З вересня 2017 працює асистентом кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2.

Макогончук Світлана Володимирівна


старший лаборант

В 1994 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І Пирогова. Працювала педіатром у міській дитячій поліклініці №1 м. Вінниці. З 2013 року працює на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2

Бурлака Наталія Павлівна


лаборант

Новини

Графік відпрацювань пропущених занять 2020-2021 н.р.
08.10.2020

Сакович О.О. - 3.10

Палій І.К. - 10.10

Франчук С.В.- 17.10

Наливайко О.І. - 24.10, 19.12

Пашкова Ю.П.- 31.10

Старжинська О.Л.- 12.12

Майко О.В.- 14.11

Антонюк Я.О.- 21.11

Дідик Н.В.- 28.11

Шевчук О.К.- 5.12

Семененко Н.О. -7.11, 09.01

Новини для "Медицина"
14.09.2020

Додаткову інформацію можна знайти і на факультеті "Педіатрія"

Розподіл груп між викладачами на 1 семестр 2020-2021н.р.
07.09.2020

Розподіл груп по викладачам кафедри Внутрішньої медицини медичного факультету №2 на осінній семестр 2020-2021 навчального року

 

 

 

 1. Старжинська О.Л. 3Л 13-17б+ 3МП61-64б
 2.  Шевчук О.К. 3Л 13-17а+ 3МП 61-64а
 3. Сивак В.Г. 4Г 22б, 23а, 27б
 4. Пашкова Ю.П. 4Г 22а, 24а, 27а+4П 95-97а+4МП 61а
 5. Сакович О.О. 5Д 25а, 26а, 30а+ 3С 38а (англ)
 6. Наливайко О.І. 5Д 25б, 26б, 27б, 29б, 30б
 7. Лозинський С.Е. 5Д 27а, 28б, 29а+5МП 61а+3С ВПТ 38а
 8. Франчук С.В. 2С догл. 41-45а+5Д Проф.хв.25-30а +3П 95-96а, 4П 95а,96б
 9. Семененко Н.О. 2С догл. 41-45б+5Д Проф.хв.25-30б +3П 95-96б,

10.Палій І.К. 4Г 25а,26а,28а+4С 41-45а

11.Дідик Н.В. 4Г 23-25б, 4С 41б-45б

12.Антонюк Я. О. 2Ф 50-55,64

13.Поліщук Т.В. 2П догл. за хвор. 95-96а +  3П сест. практ. 95-96а

14.Майко О.В. 2С догл. 40, 48а, + 4Г 26б,28 б + 2Ф 60+ 4С 39а, 48а

 

 

 

 

Зав. кафедрою внутрішньої медицини

медичного факультету №2                                                 проф. Жебель В.М.

Тестові завдання
01.03.2020

Тестові завдання з бази даних знаходитимуться на сайті ВНМУ ім.М.І. Пирогова

ОСКІ - 2018-2019 н.р.
26.03.2019

До уваги студентів 6 курсу!


Орієнтовні матеріали для здачі ОСКІ з внутрішньої медицини розміщені на електронній сторінці кафедри внутрішньої медицини №3 в розділі "Іспит".

Література, що видана кафедрою

1.  В.М. Жебель,  В.О. Шапринський, А.Ф. Гуменюк, С.Е. Лозинський - Перша лікарська допомога при невідкладних станах: Навчальний посібник  - Вінниця : Діло, 2005. 

 

 

2. В.М. Жебель, О.Є. Каніковський, А.Ф. Гуменюк - Виразкова хвороба (пептична виразка) очима терапевта та хірурга: Навчальний посібник  - Вінниця, 2008. 

 

         У навчальному посібнику наведені основні положення етіології, патогенезу, діагностики та лікування найпоширенішого захворювання органів травлення - пептичної виразки. головна увага приділяється сучасним підходам до фаракотерапії, що грунтуються на принципах доказової медицини, та відповідним методам оперативного лікування ускладнень. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики. 

 

 3.   В.М. Жебель,  Старжинська О.Л.,  Гуменюк А.Ф.,  Шевчук О.К. - Посібник з клінічної лабораторна та функціональної  діагностики захворювань внутрішніх органів:  Навчальний посібник (під загальною редакцією  професора Жебеля В.М.)  - Вінниця, 2013. 

        Навчальний посібник складено згідно з навчальною програмою з лабораторної та функціональної діагностики для вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти України ІІІ-ІVрівнів акредитації для спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація». У посібнику детально розглянуто лабораторні та інструментальні методи дослідження, які найбільш часто використовуються в клінічній практиці з метою діагностики найбільш розповсюджених захворювань органів дихання, серцево-судинної системи, органів травлення, сечовидільної системи та захворювань крові. Рекомендований для студентів фармацевтичного та педіатричного факультетів.

 

 


          Проф. В.М. Жебель є співавтором підручників для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, допущених  Міністерством охорони здоров'я України: "Внутрішні хвороби": Підручник - Полтава, 2002  (за редакцією проф.  М.С. Расіна), "Пропедевтика внутрішніх хвороб":  Підручник - Полтава, 2004, 2012  (за редакцією проф.  М.С. Расіна)  

 

 

Контакти

м. Вінниця, вул. В. Стуса, 11

e-mail intmed.mf2@vnmu.edu.ua