Студенту

Інтерну

Master

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра внутрішньої медицини медичного факультету №2 була створена 23 серпня 2001 року у зв'язку з поновленням підготовки лікарів за фахом «Педіатрія». З моменту заснування кафедри її очолює доктор медичних наук, професор Жебель Вадим Миколайович. Викладацький склад кафедри: 2 професора, 7 доцентів, 8 асистентів, 1 викладач-стажист аспіранти, старші лаборанти та магістранти. Викладання проводять 2 доктора медичних наук, 13 кандидатів медичних наук. Клінічними базами кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 є два медичних заклади — Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення (ВОСКДРЗН) та Український науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова (НДІРІ).

Завідувач кафедри проф. В.М. Жебель є членом правління Української асоціації фахівців із серцевої недостатності, співголовою Вінницької міської асоціації кардіологів, членом Європейського товариства кардіологів. Проф. Жебель В.М. є автором 258 друкованих робіт та співавтором 4 підручників з внутрішніх хвороб для студентів стоматологічних факультетів. З 1998 року - постійний член Державної екзаменаційної комісії з внутрішніх хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Член вченої ради Університету та медичних факультетів.

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

 • Медичний факультет №2, спеціальність "Педіатрія": "Пропедевтика внутрішньої медицини" (3 курс), "Професійні хвороби" (5 курс), "Внутрішня медицина" (4-6 курси);
 • Медичний факультет №2, спеціальність "Лікувальна справа":  "Внутрішня медицина" (4 курс)
 • Медичний факультет №2, спеціальність "Медична психологія": "Догляд за хворими" (2 курс), "Пропедевтика внутрішньої медицини" (3 курс), "Внутрішня медицина" (4-6 курси);
 • Стоматологічний факультет: "Догляд за хворими" (2 курс), "Пропедевтика внутрішньої медицини" (2 курс), "Внутрішня медицина" (3-4 курси), "Військово-польова терапія" (3 курс. 6-й семестр);
 • Фармацевтичний факультет, спеціальність "Фармація": "Ознайомча медична практика" (2 курс);
 •  Кафедра є опорною для дисципліни "Внутрішня медицина з клінічною психологією" для студентів 6 курсу, що навчаються за спеціальністю "Медична психологія".

Колектив кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2Консультативний огляд пацієнтки професором В.М. Жебелем в терапевтичному відділенні ВОСКДРЗНКлінічний розбір терапевтичного хворого під керівництвом професора В.М. Жебеля

Штат кафедри

Жебель Вадим Миколайович


зав. кафедри, професор, д.мед.н.

В 1977 р. вступив до ВМІ ім. М.І. Пирогова, який закінчив з відзнакою в 1983 р. У 1983-1984 р.р. проходив інтернатуру в колективі ВОКЛ ім. М.І. Пирогова. З вересня 1984 р. навчався спочатку в клінічній ординатурі, а потім в аспірантурі ВМІ ім. М.І. Пирогова на кафедрі факультетської терапії. В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора Р.Й. Мікуніс. В цьому ж році став асистентом кафедри факультетської терапії. В 1993 р. вступив до докторантури, яку успішно закінчив та в 1995 р. захистив докторську дисертацію "Вікові особливості оксидантної та антиоксидантної системи у хворих на ІХС та ГХ, шляхи корекції". З 1996 по 2001 р.р. - доцент, а потім професор кафедри факультетської терапі.
З серпня 2001 р. - очолює кафедру терапії, а потім - кафедру внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Є членом правління Української асоціації фахівців із серцевої недостатності, співголовою Вінницької міської асоціації кардіологів. Є автором 258 друкованих робіт та співавтором 4 підручників з внутрішніх хвороб для студентів стоматологічних факультетів. з 1998 р. - постійний член внутрішньої екзаменаційної комісії з внутрішніх хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Член вченої ради Університету та медичних факультетів. Стаж педагогічної роботи – 29 років. Має вищу кваліфікаційну категорію по терапії. Під керівництвом проф. Жебеля В.М. захищено 1 докторська та 10 кандидатських дисертацій, 14 магістрантських робіт, виконується 7 кандидатських дисертацій.

Франчук Світлана Віталіївна


завуч кафедри, доцент, к.мед.н.

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова з відзнакою в 2006 році. В 2008 році захистила магістрантську роботу, в 2013 - кандидатську дисертацію на тему "Успадкування гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу та плазмові рівні натрійуретичних пептидів у жінок з гіпертонічною хворобою, які перенесли інфаркт міокарда або мозковий інсульт, роль в прогнозуванні та діагностиці", спеціальніть - 14.01.11 – кардіологія. Проводить практичні заняття з догляду за хворими у студентів 2 курсу стоматологічного факультету, з внутрішньої медицини у студентів 3 курсу стоматологічного факультету з лабораторної діагностики - у студентів 4 курсу фарм. факультету (заочна форма навчання), професійних хвороб у студентів 5 курсу медичного факультету № 2. Сфера наукових інтересів - вивчення особливостей успадкування гіпертонічної хвороби. Автор 12 друкованих робіт.

Лозинський Сергій Едуардович


професор, д.мед.н.

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1992 році. З 1992 по 2001 рік працював у Вінницькій обласній клінічній лікарні на посадах лікаря-терапевта відділення патології вагітності, лікаря-пульмонолога, лікаря центру функціональної діагностики. У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Виявлення початкових стадій серцевої недостатності у хворих на стабільну стенокардію напруги та методи їх корекції». З 2001 року працює на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ, спочатку на посаді асистента кафедри, з 2009 р. – доцента. У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Прогнозування перебігу та ефективності вторинної профілактики гіпертонічної хвороби у мешканців Поділля шляхом розвитку концепції гіпертензивного серця, з урахуванням поліморфізму гену рецепторів ангіотензину-II першого типу». Обраний на посаду професора кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2. Читає лекції з внутрішньої медицини, професійних захворювань, основ медичних знань, лабораторної та функціональної діагностики, гематології, а також проводить практичні заняття. Активно займається ультразвуковою та інструментальною діагностикою серцево-судинних захворювань. Має вищу атестаційну категорію з терапії. Як терапевт консультує неврологічне та хірургічне відділення Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення. Приймає участь у проведенні конференцій та шкіл-семінарів з різних галузей внутрішньої медицини. Відповідальний за виконання наукової роботи кафедри.

Гуменюк Алла Францівна


доцент , к.мед.н.

Закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1981 році, з відзнакою.
У 1983-1986 рр. працювала цеховим лікарем-терапевтом 4-ї центральної міської клінічної лікарні м. Вінниці. У 1986 – 1988 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії ВДМІ. З 1988 по 1994 рік – старший науковий співробітник НДЦ ВДМУ. У 1994 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: “Диференціально-діагностичні критерії дилятаційної кардіоміопатії та ХІХС, ускладнених недостатністю кровообігу” за спеціальністю 14.00.06 – кардіологія. З 1994 року – асистент кафедри факультетської терапії ВДМУ ім. М.І. Пирогова. З 2001 року до теперішного часу - доцент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2, виконує обов’язки завуча кафедри. Читає лекції з терапії на 3, 4, 5 курсах медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів з розділів „Кардіологія”, „Нефрологія”, „Захворювання крові”, „Основи медичних знань”. Проводить практичні заняття з «Внутрішніх хвороб» з студентами 6 курсу медичного факультету №2. Є членом Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Має 60 публікацій, з них навчально-методичного характеру – 6. Співавтор 3 навчально-методичних посібників. Має дві раціоналізаторські пропозиції.
Має вищу атестаційну категорію з внутрішніх хвороб
З 2001 року регулярно консультує хворих у поліклініці, терапевтичному, неврологічному та хірургічному відділеннях Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення.
Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» від 20.12.1999 р.– Наказ №940.

Палій Ірина Костянтинівна


доцент, к.мед.н.

В 1995 році закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова з відзнакою. В 2002 році захистила дисертацію на тему "Оцінка рекомбінантного альфа-2 інтерферону та його застосування в комплексному лікуванні хронічного вірусного гепатиту В" , спеціальність - внутрішні хвороби. Автор 32 друкованих робіт, співавтор 2 патентів на винаходи. Відповідальна за роботу із студентами стоматологічного факультету. Проводить практичні заняття зі студентами 2-4 курсів стоматологічного факультету, читає лекції студентам -стоматологам із Внутрішньої медицини, Пропедевтики внутрішньої медицини.

Кульчевич Людмила Вікторівна


доцент, к.мед.н.

Закінчила ВМІ ім. М.І. Пирогова у 1972 році. З 1972 по 1985 рік працювала у Центральній клінічній лікарні №2 м. Вінниці на посадах цехового, дільничного терапевта, завідуючого терапевтичним відділенням поліклініки. У 1984 році закінчила аспірантуру при Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова. У 1985 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Вплив серцевих глікозидів на стан кардіогемодинаміки та функцію зовнішнього дихання у хворих з атеросклеротичним кардіосклерозом на ранніх стадіях серцевої недостатності.”

З 1985 року до теперішнього часу працює у ВНМУ ім. М.І. Пирогова на посадах асистента, доцента кафедри пропедевтичної терапії, виконувала обов’язки завуча кафедри, з 2001 року працює доцентом на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2. Читає лекції з терапії на 2, 3, 4, 5, 6 курсах медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Проводить практичні заняття з „Внутрішньої медицини” із студентами 6 курсу медичного факультету №2. Автор 72 наукових праць, 5 методичних розробок, 4 раціоналізаторських впроваджень, 5 розділів книги „Сучасні стандарти діагностики та лікування деяких захворювань внутрішніх органів" під ред. проф. Мостового Ю.М.

З 2001 року – консультант експертного, церебро-васкулярного відділень Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Має вищу атестаційну категорію з внутрішніх хвороб. З 1985 по 1989 роки була депутатом Міської Ради, виконувала обов’язки члена, виконкома та голови постійної комісії по народній освіті.Відповідальна за лікувальну роботу кафедри та роботу студентського наукового гуртка

Шевчук Олександра Казимирівна


доцент, к.мед.н.

Шевчук Олександра Казимирівна закінчила в 1990 році Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. У 2006 році захистила дисертаційну роботу та отримала науковий ступінь кандидата медичних наукВідповідальна за роботу зі студентами фармацевтичного факультету. Читає лекції та проводить практичні заняття з пропедевтики внутрішньої медицини у студентів 3 курсу медичного факультету № 2, проводить практичні заняття з догляду за хворими, веде практику у студентоа 2 курсу медичного факультету № 2, читає лекції з лабораторної діагностики та основам клінічної медицини студентам 2 - 4 курсів фармацевтичного факультету.

Старжинська Ольга Леонідівна


доцент, к.мед.н.

Старжинська О.Л. у 1998 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова з відзнакою. У 1999 році отримала свідоцтво лікаря-спеціаліста за спеціальністю терапія. З 2003 по 2006 рік - навчання в аспірантурі за спеціальністю «Терапія» на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету № 2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-діагностичне значення плазмової концентрації В - натрійуретичного пептиду та поліморфізму генів рецепторів ангіотензину ІІ у хворих на гіпертонічну хворобу» за спеціальністю 14.01.11 «Кардіологія». З жовтня 2005 року - асистент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2, з 2012 року – на посаді доцента кафедри. Загальна кількість публікацій 31. Має першу кваліфікаційну категорію лікаря-терапевта. Коло професійних інтересів – кардіологія, зокрема, інструментальна діагностика серцево-судинних захворювань.Відповідальна за роботу опорної кафедри. Читає лекції та проводить практичні заняття з пропедевтики внутрішньої медицини у студентів 3 курсу медичного факультету № 2, проводить практичні заняття з догляду за хворими, веде практику у студентоа 2 курсу медичного факультету № 2, читає лекції з лабораторної діагностики та основам клінічної медицини студентам 2 - 4 курсів фармацевтичного факультету, пропедевтики внутрішньої медицини - студентам 2 курсу стоматологічного факультету.

Майко Олена В'ячеславівна


доцент, к.мед.н.

Майко Олена В'ячеславівна у 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова за спеціальністю – “Лікувальна справа”. У 2002 році отримала свідоцтво лікаря - спеціаліста за спеціальністю – терапія. У 2002 році закінчила повний курс магістратури з відзнакою при кафедрі факультетської терапії Вінницького державного медичного університета, рішенням Державної екзаменаційної комісії Майко О.В. була присвоєна кваліфікація магістра медицини з внутрішніх хвороб.
У 2002-2005 роках навчалась в аспірантурі по терапії при ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У січні 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему : “Роль прозапальних цитокінів (TNF-a, IL-6) та CRP у розвитку і прогресуванні серцевої недостатності та їх зв’язок із структурно-функціональним станом міокарда “ за спеціальністю – 14.01.11 «Кардіологія». З вересня 2006 року по грудень 2014 року працювала асистентом а з грудня 2013 року по теперішній час працює асистентом кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Проводить практичні заняття та лекції із англомовними студентами II-IV курсів стоматологічного, фармацевтичного факультетів. Виконує обов'язки профорга кафедри. Приймає участь у виконанні планової наукової роботи «Клініко - діагностичні та генетичні предиктори перебігу та ефективності лікування терапевтичних захворювань» на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2.
Має 11 публікації у періодичних медичних виданнях.

Сакович Олена Олександрівна


доцент, к.мед.н.

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Після закінчення інтернатури працювала дільничним терапевтом та завідуючою філії Міської поліклініки №2 м. Вінниці. В 2008-2011 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В 2012 році захистила кандадатську дисертацію на тему «Поліморфізм гена рецептора ангіотензину ІІ 1-го типу та рівні натрійуретичних пептидів у жінок післяменопаузального віку з гіпертонічною хворобою: неускладненою та ускладненою хронічною серцевою недостатністю»,спеціальність 14.01.11 – кардіологія.
Проводить практичні заняття з внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету №2, пропедевтики внутрішньої медицини - студентам 2 курсу стоматологічного факультету, читає лекції студентам стоматологічного факультету, медичного факультету №2. Має вищу лікарську категорію із терапії. Сфера наукових інтересів - вивчення особливостей успадкування гіпертонічної хвороби.

Дідик Наталя Василівна


доцент, к.мед.н.

Проводить практичні заняття з Внутрішньої медицини, військово-польової терапії у студентів медичного факультету №2 та стоматологічного факультету. Відповідальна за цикл військової терапії у студентів медичного факультету №2 та військово-польової терапії на стоматологічному факультеті. Аспірантура з відривом від виробництва на кафедрі внутрішньої медицини №3 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Тема кандидатської дисертації «Вплив бісопрололу та соталолу на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та екстрасистолією» під керівництвом д.мед.н., проф. Іванова В.П. Педагогічний стаж – 10 років, лікувальний стаж – 17 років.

Пашкова Юлія Павлівна


доцент, к.мед.н.

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2011 році. В 2013 році захистила магістрантську роботу та вступила до аспірантури із відривом від виробницта. В 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Поліморфізм гена мозкового натрійуретичного пептиду та плазмові концентрації М - та С - натрійуретичних пептидів у чоловіків з гіпертонічною хворобою, ускладненою хронічною серцевою недостатністю. Клінічне значення", спеціальність 14.01.11 – кардіологія. У 2016 році отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Кардіологія».
Проводить практичні заняття з внутрішньої медицини студентам 4 та 5 курсів медичного факультету №2.

Палагнюк Ганна Олександрівна


асистент, к.мед.н.

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2012 році. В 2014 році захистила магістрантську роботу. 1 грудня 2014 року вступила до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на кафедру внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2016 році отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Кардіологія». 29 березня 2017 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діагностичне і прогностичне значення поліморфізму гена ендотеліну–1, рівнів вазоактивних пептидів та відповідних дерматогліфічних показників у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу», за спеціальністю 14.01.11 «Кардіологія». З 1 вересня 2017 року – асистент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Проводить практичні заняття з Внутрішньої медицини у студентів 4-5 курсів медичного факультету № 2 та з англомовними студентами. Автор 2 патентів на винахід, 10 статей та 16 тез. Проводить курацію пацієнтів терапевтичного відділення Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення.

Наливайко Олександр Іванович


асистент

Проводить практичні заняття з Внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету № 2. Відповідальний за господарську частину.

Семененко Наталія Олександрівна


асистент, к.мед.н.

Проводить практичні заняття з Пропедевтики внутрішньої медицини та Внутрішньої медицини студентам стоматологічного факультету та медичного факультету №2.

Антонюк Яна Олексіївна


асистент

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2005 році з відзнакою. Навчалась у магістратурі, клінічній ординатурі зі спеціальністю "Внутрішня медицина", у 2013 році пройшла спеціалізацію з ендокринології. З вересня 2017 працює асистентом кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2.

Макогончук Світлана Володимирівна


старший лаборант

В 1994 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І Пирогова. Працювала педіатром у міській дитячій поліклініці №1 м. Вінниці. З 2013 року працює на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2

Бурлака Наталія Павлівна


лаборант

Новини

Розклад занять на весняний семестр 2021-2022 року
06.02.2022

 

                                                                                                          

Розклад  занять на весняний семестр 2021-2022 року по кафедрі внутрішньої медицини  мед. ф-ту  №2

I тиждень

 

 

Прізвище викладача 

ПН

10.01, 24.01, 07.02, 21.02, 07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 02.05, 16.05, 30.05, 13.06

ВТ

11.01, 25.01, 08.02, 22.02, 08.03, 22.03, 05.04, 19.04, 03.05, 17.05, 31.05, 14.06

СР

12.01, 26.01, 09.02, 23.02, 09.03, 23.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06

ЧТ

13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 10.03, 24.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 16.06 

ПТ

14.01, 28.01, 11.02, 25.02, 11.03, 25.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06 


1

2

3

4

1

2

3

4

1

 

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4Лекції

2 С англ

3С*

 

 

2 С рос

 

 

 

 

 

 

 

3П+МП

3С*англ

 

 

2 С *

 

 

 Шевчук О.К.

3МП

61 а

17 а 

15 а 


3МП

63 а

18 а 

14 а 


 

 

16а 


3МП

62 а


13 а 


 

 

 

 Старжинська О.Л. 

3МП

61 б

17 б

15 б 


3МП

63 б

18 б 

14 б


 

 

16 б 


3МП

62 б


13 б


 

 

 

 Пашкова Ю.П.

 

14а

96а

(нефро)

12П

 

15а

 

 

 

 

17а


95а

 

 

16а

 

 

 

13а

 

 Сивак В.Г.

 

 

14б 

 

 

 

 

15б

 

 

 

17б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сакович О.О.

 

 

23б 

23б 

 

 

25а 

25а 

 

 

27а 

27а 

 

 

 

 

 

 

22а 

22а Наливайко О.І.

 

 

 

 

 

 

25б 

25б 

 

 

27б 

27б 

 

 

26б 

26б 

28б 

28б 

22б 

22б Франчук С.В

 

 

96б

42

43

45

44

 

 

 

95б

 

41

45 

 

 

42

43 

 

 Семененко Н.О.

2С (проп)

43 

(проп)

44 

(сестр

96а

3П (сестр.)

96 а

 

 

2П+М(догл)

95а, 19а,20а 

2П+М(догл)

95а, 19а,20а 

(догл)

16а,17а,18а

(догл)

16а,17а,18а

 

 

 

 

(проп)

45

(проп)

48

 

95а

96а

 Палій І.К.

24б 

24б 

 

 

95б 

95б 

 

 

96б 

96б 

 

 

 

16б

4МП

61б

 

 

13б

 

 Дідик Н.В.

24а 

24а 

 

 

95а 

95а 

4МП

62а

 

96а 

96а 

 

 

97а 

97а 

4МП

61а

(ВПТ)40б

 

 

 

 Майко О.В.

 

40а 

40б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40б

 

 

 

 

 

 Палагнюк Г.О.

 

 

23а 

23а 

 

 

2П+М(догл)

95б, 19б,20б 

2П+М(догл)

95б, 19б,20б 

(догл)

16б,17б,18б

(догл)

16б,17б,18б

 

 

 

 

26а 

26а 

28а 

28а 

 

 Поліщук Т.В.

 (сестр.)

13а,14а,15аб

(сестр.)

13а,14а,15аб

3П (сестр

95 а

3П (сестр.)

95 а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3М (сестр.)

16а,17а,

18а

(сест.)

16а,17а,18а

 

 

 

 Антонюк Я.О.

 

 

 

 

 

 

5МП

61а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Матохнюк М.О.

(сестр.)

13б,14б 

 (сестр.)

13б,14б

3П (сестр95б

3П (сестр.)

95 б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(сестр.)

16б,17б,

18б

3М (сест.)

16б,17б,18б 

 

95б

 

  

ІІ тиждень


Прізвище викладача 

ПН

17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05,06.06, 20.06

ВТ

18.01, 01.02, 15.02, 01.03, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06 

СР

19.01, 02.02, 16.02, 02.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06

ЧТ

20.01, 03.02, 17.02, 03.03, 17.03, 31.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06

ПТ

21.01, 04.02, 18.02, 04.03, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06


1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

 

4


Лекції

 

5 Г*

 

 

*

 

 

 

 

4В*

 

 

 

4П*

 

 

4МП*

 

 

 


Шевчук О.К.

3МП

61а

3МП

62а

3МП

63а

 

 

 

13а

 

17а

18а

16а

 

 

15а

 

 

14а

 

 

 


Старжинська О.Л.

3МП

61б

3МП

62б

3МП

63б

 

 

 

13б

 

17б

18б

16б

 

 

15б

 

 

14б

 

 

 


Пашкова Ю.П.

 

96а

14а

 

14а

 

 

4М (нефр)

167 м

15а

 

15а

 

 

95а

17а

 

17а

 

 

 

13а

 

13а

 

16а

 

16а

 

 

 


Сивак В.Г.

 

 

14б

14б

 

 

15б

15б

 

 

17б

17б

 

 

 

 

 

 

 

 


Сакович О.О.

4М (нефр)

166 м

 

 

 

23б

23б

25а

25а

27а

27а

 

 

 

4М (нефр)

165 м

 

 

22а

22а

 

 


Наливайко О.І.

 

 

 

 

 

 

25б

25б

27б

27б

 

 

26б

26б

 

 

22б

22б

28б

28б


Франчук С.В.

 

96б

44

41

43

45

 

 

42

95б

 

 

 

 

44

41

 

 

 

 


Семененко Н.О.

3П (сестр.)

96 а

3П (сест)

96 а

 

 

(проп)41

(проп)

42

 

 

2П+М(догл)

95а, 19а,20

2П+М

(догл)

95а, 19а,20а

 

 

 

 

 

 

(догл)

16а,17а,18а

(догл)

16а,17а,18а

96а

 

95а


Палій І.К.

95б

95б

24б

24б

 

 

 

 

 

 

96б

96б

 

4МП

61б

13б

13б

16б

16б

 

 


Дідик Н.В.

95а

95а

24а

24а

 

4МП

62а

 

(ВПТ)40а

 

 

96а

96а

 

4МП

61а

97а

97а

 

 

 

 


Майко О.В.

 

 

 

 

 

 

40а

 

 

 

 

 

 

 

2С (проп)39

2С(проп)

40

40а

40б

 

 


Палагнюк Г.О.

 

 

 

 

23а

23а

 

 

2П+М(догл)

95б, 19б,20

2П+М

(догл)

95б, 19б,20б

 

 

26а

26а

 

 

(догл)

16б,17б,18б

(догл)

16б,17б,18б

28а

28а


Полішук Т.В.

3П (сестр.)

95 а

3П (сест.)

95 а

3М (сестр.)

13а,14а,

15аб

(сест.)

13а,14а,15аб

 

 

 

 

 

 

 

 

3М (сестр.)

16а,17а,

18а

(сестр.)

16а,17а,

18а

 

 

 

 

 

 


Антонюк Я.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5МП

61а

 

 

 

 

 

 

 

4М (нефр)

164 м

 


Матохнюк М.О.

3П (сестр.)

95б

3П (сестр.95 б

(сестр.)

13б,14б,

3М (сест.)

13б,14б,

95б

 

 

 

 

 

 

 

3М (сестр.)

16б,17б,

18б

(сест.)

16б,17б,

18б

 

 

 

 

 

 


Зав. кафедри внутрішньої медицини медичного ф-ту №2                                                                                  проф. закладу вищої освіти Вадим ЖЕБЕЛЬ

*лекції 4П, 4М, 4МП читаються почергово з неврологами (починають неврологи)

Графік додаткових відпрацювань пропущених занять на весняний семестр 2021-2022 н.р.
28.01.2022

Графік

додаткових відробок пропущених занять

на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2

на весняний семестр 2021/2022 навчального року

 

Викладачі

Дата

Місце проведення відробок

Лозинський С.Е.

1.03

ВОСКДРЗН (вул. В.Стуса, 11)

Кульчевич Л.В.

31.03, 26.04

НДІ РІ (Хмельницьке шосе, 104)

Франчук С.В.

22.02, 12.05

ВОСКДРЗН

Сакович О.О.

1.02, 7.06

НДІ РІ

Палій І.К.

17.02, 19.05

НДІ РІ

Наливайко О.І.

3.02, 17.03, 12.04, 17.05

НДІ РІ

Пашкова Ю.П.

15.02, 15.03

ВОСКДРЗН

Старжинська О.Л.

29.03, 24.05

ВОСКДРЗН

Майко О.В.

14.04

ВОСКДРЗН

Антонюк Я.О.

22.03, 21.04

ВОСКДРЗН

Дідик Н.В.

10.02, 28.04

НДІ РІ

Шевчук О.К.

8.02, 24.03

НДІ РІ

Семененко Н.О.

24.02, 3.03, 19.04, 16.06

Університетська клініка (проспект Коцюбинського, 6)

Палагнюк Г.О.

5.04, 5.05, 26.05, 9.06

ВОСКДРЗН

Матохнюк М.О.

7.04, 2.06

НДІ РІ 

Відробки проводяться  з 16.30 по 18.00 в  учбових кімнатах кафедри внутрішньої медицини мед. факультету №2.


У випадку переходу на дистанційну форму навчання, графік

відпрацювання практичних занять в Online-режимі узгоджувати із

своїми викладачами.

 

Зав. кафедри     проф. Жебель В.М.

Графік відпрацювань пропущених занять на весняний семестр 2021-2022 н.р.
28.01.2022

Графік

відробок пропущених занять

на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2

на весняний семестр 2021/2022 навчального року

 

Викладачі

Дата

Місце проведення відробок

Сакович О.О.

5.02

НДІ РІ (Хмельницьке шосе, 104)

Палій І.К.

26.02

НДІ РІ

Наливайко О.І.

12.02, 28.05

НДІ РІ

Пашкова Ю.П.

14.05

ВОСКДРЗН  (вул. В.Стуса, 11)

Старжинська О.Л.

21.05

ВОСКДРЗН

Майко О.В.

7.05

ВОСКДРЗН

Антонюк Я.О.

16.04

ВОСКДРЗН

Дідик Н.В.

2.04

НДІ РІ

Шевчук О.К.

26.03

НДІ РІ

Семененко Н.О.

19.02, 18.06

Університетська клініка (проспект Коцюбинського, 6)

Палагнюк Г.О.

19.03, 4.06

ВОСКДРЗН

Матохнюк М.О.

9.04

НДІ РІ

Франчук С.В.

25.06

ВОСКДРЗН 

 

Відробки проводяться з 10.00 по 13.00 в учбових кімнатах кафедри

внутрішньої медицини мед. факультету No2.

 

У випадку переходу на дистанційну форму навчання, графік

відпрацювання практичних занять в Online-режимі узгоджувати із

своїми викладачами.

  

Завідувач кафедри    проф. В.М. Жебель

 
   
Оголошення про іспити з предмету "Внутрішня медицина" для студентів 4 курсу стоматологічного факультету 2021-2022 н.р.
10.01.2022

Іспит з предмету "Внутрішня медицина" для студентів 4 курсу стоматологічного факультету 2021-2022 н.р. буде проводитись згідно графіку. 

Доповнення по організації відпрацювань пропущених занять
15.11.2021

У випадку переходу на дистанційну форму навчання, графік відпрацювання практичних занять в on-line режимі узгоджувати зі своїми викладачами

Графік відпрацювань пропущених занять 2021-2022 н.р. по суботах
19.10.2021

Графік

додаткових відробок пропущених занять

на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2

на осінній семестр 2021/2022 навчального року

 

Викладачі

Дата

Місце проведення відробок

Палагнюк Г.О.

30.10.2021

ВОСКДРЗН (вул. В.Стуса, 11)

Наливайко О.І.

6.11.2021

НДІ РІ (Хмельницьке шосе, 104)

Семененко Н.О.

13.11.2021

Університетська клініка (проспект Коцюбинського, 6)

Пашкова Ю.П.

20.11.2021

ВОСКДРЗН

Франчук С.В.

27.11.2021

ВОСКДРЗН

Старжинська О.Л.

4.12.2021

ВОСКДРЗН

Шевчук О.К.

11.12.2021

НДІ РІ

Дідик Н.В.

18.12.2021

НДІ РІ

Кульчевич Л.В.

15.01.2022

НДІ РІ

Сакович О.О.

22.01.2022

НДІ РІ

Палій І.К.

29.01.2022

НДІ РІ

 

 

Відробки проводяться  з 10.00 по 13.00 в  учбових кімнатах кафедри внутрішньої медицини мед. факультету №2

 

Зав. кафедри

внутрішньої медицини

медичного  факультету №2                                              проф. Жебель В.М.

 

 

Оголошення
09.09.2021

ОГОЛОШЕННЯ

Перескладання іспиту з внутрішньої медицини у студентів 4-5 курсу медичного факультету №2 буде проводитись 14.09.2021 року о 11.00 на базі кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 (НДІ реабілітації інвалідів, Хмельницьке шосе, 104).

 

Завідувач кафедри

внутрішньої медицини

медичного факультету №2                                             проф. В.М. Жебель

 

Робота студентського гуртка 2021-2022 н.р.
09.09.2021

«Затверджую»

Завідувач кафедри

Професор Жебель В.М.

 

 

 

27 серпня 2021н.р.

 

 

Графік

засідань СНГ

 по кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 на 2021-2022н.р.

№п/п

Тема

Дата

Відповідальний

1.

COVID-19 інфекція в умовах сьогодення

29.09.2021р.

Доц. Дідик Н.В.

2.

Ускладнення з боку внутрішніх органів після перенесеної COVID-19 інфекції.

27.10.2021р.

Доц. Кульчевич Л.В.

3.

Сучасний алгоритм діагностики ураження органів-мішеней при артеріальній гіпертензії.

24.11.2021р.

Ас. к.мед. н. Палагнюк Г.О.

4.

Біохімічні  маркери хронічної серцевої недостатності: сучасні підходи до використання.

23.02.2022р.

Доц. Сакович О.О.

5.

Холтерівське моніторування в практиці кардіолога.

30.03.2022р.

Проф. Лозінський С.Е.

6.

Біль в грудній клітці, диференціальна діагностика.

27.04.2022р.

Ас. к.мед. н. Семененко Н.О.

 

Розподіл груп по викладачам кафедри Внутрішньої медицини медичного факультету №2 на осінній семестр 2021-2022 навчального року
03.09.2021

Розподіл груп по викладачам кафедри Внутрішньої медицини медичного факультету №2 на осінній семестр 2021-2022 навчального року

 

 

 

 1. Старжинська О.Л. 3М 13-18б, 3МП 61-63б          
 2. Шевчук О.К. 3М 13-18а. 3МП 61-63а
 3. Сивак В.Г. 4М  14б, 15б, 17б
 4. Пашкова Ю.П. 5М 24б, 4М 13-17а
 5. Палагнюк Г.О. 5М 23б, 26а, 28а, 2МП 61-64 (Догляд за хворими)
 6. Сакович О.О. 5М 22-25а, 27а
 7. Наливайко О.І. 5М 22б, 25-28б
 1. Палій І.К. 4МП 61-64б, 5П 95б,96б     
 2. Дідик Н.В. 4МП 61-64а, 5П 95-97а
 3. Антонюк Я. О. 5М 61а
 4. Поліщук Т.В. 2Ф 50,52,54
 5. Майко О.В. 3С 38, 4С 40б, 2Ф 60
 6. Семененко Н.О. 5М 22-28а (проф.хвороби), 4С 41-45,48а, 3П 95а, 96а
 7. Матохнюк М.О. 5М 22-28б,5МП 61а (прох. хвороби), 3П 95б
 8. Сурсаєва Л.М. 4М 13б, 16б.

16.Лозинський С.Е. 6 курс 1Х, 3Х

17.Гуменюк А.Ф. 6 курс, 5Х,12Х

18.Кульчевич Л.В. 6 курс 6А, 8Х

19.Франчук С.В. 6 7А, 11Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрою внутрішньої медицини

медичного факультету №2                                                 проф. Жебель В.М.

Графік відробок пропущених занять на осінній семестр 2021/2022 навчального року
03.09.2021

Графік

відробок пропущених занять

на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2

на осінній семестр 2021/2022 навчального року

 

Викладачі

Дата

Місце проведення відробок

Кульчевич Л.В.

12.10

НДІ РІ (Хмельницьке шосе, 104)

Франчук С.В.

9.09, 9.12

ВОСКДРЗН (вул. В. Стуса, 11)

Сакович О.О.

5.10, 16.11

НДІ РІ

Палій І.К.

1.10, 25.11

НДІ РІ

Наливайко О.І.

21.10, 23.11, 21.12

НДІ РІ

Пашкова Ю.П.

7.10, 28.10, 30.11

ВОСКДРЗН

Старжинська О.Л.

9.11, 3.12

ВОСКДРЗН

Майко О.В.

11.11

ВОСКДРЗН

Антонюк Я.О.

14.09, 16.12  

ВОСКДРЗН

Дідик Н.В.

21.09, 26.10

НДІ РІ

Шевчук О.К.

23.09, 18.11

НДІ РІ

Семененко Н.О.

16.09, 4.11, 23.12

Університетська клініка (проспект Коцюбинського, 6)

Палагнюк Г.О.

19.10, 2.11, 7.12

ВОСКДРЗН

Матохнюк М.О.

28.09, 14.12

НДІ РІ

 

 

Відробки проводяться  з 17.00 по 19.00 в  учбових кімнатах на відповідних базах кафедри внутрішньої медицини мед. факультету №2.Зав. кафедри внутрішньої медицини

медичного  факультету №2                                                   проф. Жебель В.М.

Розклад занять на І семестр 2021-2022 н.р.
03.09.2021

 

 

“Затверджую”

                                                                                      

                              проректор з навчальної роботи ВНМУ

________________проф.Гумінський Ю.Й.                                                                                                              

Розклад  занять на I семестр 2021-2022 року по кафедрі внутрішньої медицини  мед. ф-ту№2 I тиждень

 

Прізвище викладача

ПН

13.09,27.09,11.10,25.10,08.11,22.11,06.12,20.12,03.01,17.01

 

ВТ

14.09,28.09,12.10,26.10,09.11,23.11,07.12,21.12,04.01

СР

01.09,15.09,29.09,13.10,27.10,10.11,24.11,08.12,22.12,05.01

 

 

ЧТ

02.09,16.09,30.09,14.10,28.10,11.11,25.11,09.12,23.12,06.01

 

ПТ

03.09,17.09,01.10,15.10,29.10,12.11,26.11,10.12,24.12,07.01

 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

 

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Шевчук О.К.

14а

3ПМ

61а

 

 

 

16а

3ПМ

63а

 

 

17а

15а

 

3ПМ

62а

13а

 

 

 

18а

 

 

Старжинська О.Л.

14б

3ПМ

61б

 

 

 

16б

3ПМ

63б

 

 

17б

15б

 

3ПМ

62б

13б

 

 

 

18б

 

 

Пашкова Ю.П.

 

 

 

 

24б

24б

 

 

13а

13а

14а

14а

15а

15а

16а

16а

17а

17а

 

 

Сивак В.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14б

14б

15б

15б

 

 

17б

17б

 

 

Сакович О.О.

23а

23а

22а

22а

24а

24а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25а

25а

27а

27а

Наливайко О.І.

 

 

22б

22б

 

 

28б

28б

 

 

26б

26б

 

 

 

 

25б

25б

27б

27б

Палагнюк Г.О.

23б

23б

 

 

 

 

28а

28а

 

 

26а

26а

 

 

 

 

2МП

61(дог)

2МП

61(дог)

 

 

Палій І.К.

4МП

61б

4МП

61б

4МП

62б

4МП

62б

4МП

63б

4МП

63б

4МП

64б

4МП

64б

 

 

 

 

95б

95б

96б

96б

 

 

 

 

Дідик Н.В.

4МП

61а

4МП

61а

4МП

62а

4МП

62а

4МП

63а

4МП

63а

4МП

64а

4МП

64а

97а

97а

 

 

95а

95а

96а

96а

 

 

 

 

Майко О.В.(всі англ.групи)

 

 

 

 

38

(англ)

 

 

 

 

 

 

 

 

38

(англ)

40б

(англ)

 

 

 

40а

(англ)

 

Поліщук Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

50

54

54

 

 

 

 

Антонюк Я.О.

 

 

61а

 

 

 

 

 

 

61а(паліативна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семененко Н.О.

24а

(проф)

 

45

 

95а

26а

(проф)

 

 

48а

96а

(проф)

27а

(проф)

 

 

 

23а

(проф)

 

96а

 

97а

(проф)

 

Матохнюк М.О.

24б

(проф)

 

 

 

95б

26б

(проф)

 

 

 

96б

(проф)

27б

(проф)

 

 

 

23б

(проф)

 

 

 

 

 

Сурсаєва Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

13б

13б

 

 

 

 

16б

16б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ тиждень

Прізвище викладача

ПН

06.09,20.09,04.10,18.10,01.11,15.11,29.11,13.12,27.12,10.01

 

ВТ

07.09,21.09,05.10,19.10,02.11,16.11,30.11,14.12,28.12,11.01

 

СР

08.09,22.09,06.10,20.10,03.11,17.11,01.12,15.12,29.12,12.01

 

ЧТ

09.09,23.09,07.10,21.10,04.11,18.11,02.12,16.12,30.12,13.01

 

ПТ

10.09,24.09,08.10,22.10,05.11,19.11,03.12,17.12,31.12,14.01

 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

 

4

Шевчук О.К.

15а

3ПМ

61а

 

 

16а

3ПМ

63а

18а

 

 

17а

 

 

13а

3ПМ

62а

 

 

 

14а

 

 

Старжинська О.Л.

15б

3ПМ

61б

 

 

16б

3ПМ

63б

18б

 

 

17б

 

 

13б

3ПМ

62б

 

 

 

14б

 

 

Пашкова Ю.П.

 

 

 

 

 

 

24б

24б

14а

14а

13а

13а

16а

16а

15а

15а

17а

17а

 

 

Сивак В.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

14б

14б

 

 

 

 

15б

15б

17б

17б

 

 

Сакович О.О.

22а

22а

23а

23а

 

 

24а

24а

 

 

 

 

 

 

 

 

27а

27а

25а

25а

Наливайко О.І.

22б

22б

 

 

28б

28б

 

 

26б

26б

 

 

 

 

 

 

27б

27б

25б

25б

Палагнюк Г.О.

 

 

23б

23б

28а

28а

 

 

26а

26а

 

 

 

 

 

 

2МП

63(дог)

2МП

63(дог)

 

 

Палій І.К.

4МП

62б

4МП

62б

4МП

61б

4МП

61б

4МП

64б

4МП

64б

4МП

63б

4МП

63б

 

 

 

 

96б

96б

95б

95б

 

 

 

 

Дідик Н.В.

4МП

62а

4МП

62а

4МП

61а

4МП

61а

4МП

64а

4МП

64а

4МП

63а

4МП

63а

 

 

97а

97а

96а

96а

95а

95а

 

 

 

 

Майко О.В.(всі англ.групи)

60

(англ)

60

(англ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

(англ)

 

 

 

 

 

 

Полішук Т.В.

 

 

52

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонюк Я.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61а

61а

 

 

 

 

 

 

 

 

Семененко Н.О.

 

25а

(проф)

95а

(проф)

 

 

 

 

 

96а

43

41

28а

(проф)

 

 

44

 

95а

22а

(проф)

42

 

Матохнюк М.О.

 

25б

(проф)

95б

(проф)

 

 

 

5МП

61а

(проф)

 

 

 

 

28б

(проф)

 

 

 

 

95б

22б

(проф)

 

 

Сурсаєва Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13б

13б

16б

16б

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри внутрішньої медицини медичного ф-ту №2                                                   проф. Жебель В.М.

 

Оголошення
30.08.2021

ОГОЛОШЕННЯ

 

Заняття з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу, спеціальність – медицина та медична психологія (для А підгруп) будуть проходити на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 на базі Українського Державного НДІ реабілітації інвалідів за адресою: Хм. шосе, 104; їхати трамваєм № 4,5 до зупинки вул. Інтернаціоналістів (наступна зупинка після Студентської), для Б підгруп: будуть проходити на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 на базі ВОСКДРЗН за адресою вул. Василя Стуса,11;

ОГОЛОШЕННЯ

 

Заняття з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу, спеціальність – педіатрія (96б група) будуть проходити на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 на базі Українського Державного НДІ реабілітації інвалідів за адресою: Хм. шосе, 104; їхати трамваєм № 4,5 до зупинки вул. Інтернаціоналістів (наступна зупинка після Студентської), 95а, 96а групи: будуть проходити на базі Університетської клініки (залізнична лікарня), за адресою: проспект Коцюбинського,6, ( тролейбус № 5, 14), зупинка Євгенія Пікуса.

ОГОЛОШЕННЯ

 

Заняття з  внутрішньої медицини для студентів 4 курсу, спеціальність – медицина (14-б, 15-б, 17-б групи) будуть проходити на базі Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 185., їхати тролейбусом №9,11. до зупинки «Санаторна»), а групи 13-а, 13-б, 14-а, 15-а, 16-а, 16-б, 17-а, будуть проходити на   кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 на базі ВОСКДРЗН за адресою вул. Василя Стуса,11;

ОГОЛОШЕННЯ

 

Заняття з внутрішньої медицини для студентів 4 курсу, спеціальність – медична психологія будуть проходити на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 на базі Українського Державного НДІ реабілітації інвалідів за адресою: Хм. шосе, 104; їхати трамваєм № 4,5 до зупинки вул. Інтернаціоналістів (наступна зупинка після Студентської).

ОГОЛОШЕННЯ

 

Заняття з внутрішньої медицини для студентів  5 курсу  спеціальність –педіатрія  будуть проходити на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 на базі Українського Державного НДІ реабілітації інвалідів за адресою: Хм. шосе, 104; їхати трамваєм № 4,5 до зупинки вул. Інтернаціоналістів (наступна зупинка після Студентської).

ОГОЛОШЕННЯ

 

Заняття з внутрішньої медицини для студентів 5 курсу, спеціальність – медицина ( для груп 22-а, 23-а, 24-а, 25-а, 27-а, 22-б, 25-б, 26-б, 27-б, будуть проходити на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 на базі Українського Державного НДІ реабілітації інвалідів за адресою: Хм. шосе, 104; їхати трамваєм № 4,5 до зупинки вул. Інтернаціоналістів (наступна зупинка після Студентської); для груп: 23-б, 24-б, 26-а, 28-а  будуть проходити на   кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 на базі ВОСКДРЗН за адресою вул. Василя Стуса,11;

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Заняття з внутрішньої медицини, для студентів 5 курсу, спеціальність – медична психологія  будуть проходити на   кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 на базі ВОСКДРЗН за адресою вул. Василя Стуса,11;

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Заняття з внутрішньої медицини для студентів 5 курсу, спеціальність – медична психологія предмет «Професійні хвороби»  будуть проходити на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 на базі Українського Державного НДІ реабілітації інвалідів за адресою: Хм. шосе, 104; їхати трамваєм № 4,5 до зупинки вул. Інтернаціоналістів (наступна зупинка після Студентської);

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Заняття з внутрішньої медицини для студентів 4 курсу, спеціальність – стоматологія (41, 42, 43, 44, 45, 48 групи) будуть проходити на  базі Університетської клініки (залізнична лікарня), за адресою: проспект Коцюбинського,6, ( тролейбус №5, 14), зупинка Євгенія Пікуса.

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Заняття з догляду за хворими для студентів 2-го курсу (медичні психологи А і Б групи) будуть проводитись  на   кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 на базі ВОСКДРЗН за адресою вул. Василя Стуса,11;

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Заняття з першої долікарської допомоги для студентів 2-го курсу (спеціальність фармація) будуть проводитись на базі Вінницького медичного коледжу ім. акад. Заболотного (корпус 1), по вул. Пирогова, 57А (район ринку «Урожай»). Викладач Поліщук Тетяна Віталіївна (093-489-97-96), при собі мати халат, шапочку, змінне взуття.

 

Новини для "Медицина"
14.09.2020

Додаткову інформацію можна знайти і на факультеті "Педіатрія"

Тестові завдання
01.03.2020

Тестові завдання з бази даних знаходитимуться на сайті ВНМУ ім.М.І. Пирогова

ОСКІ - 2018-2019 н.р.
26.03.2019

До уваги студентів 6 курсу!


Орієнтовні матеріали для здачі ОСКІ з внутрішньої медицини розміщені на електронній сторінці кафедри внутрішньої медицини №3 в розділі "Іспит".

Наукова діяльність

 

 

«Затверджую»

Завідувач кафедри

Професор Жебель В.М.

 

 

 

27 серпня 2021н.р.

 

 

Графік

засідань СНГ

 по кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 на 2021-2022н.р.

№п/п

Тема

Дата

Відповідальний

1.

COVID-19 інфекція в умовах сьогодення

29.09.2021р.

Доц. Дідик Н.В.

2.

Ускладнення з боку внутрішніх органів після перенесеної COVID-19 інфекції.

27.10.2021р.

Доц. Кульчевич Л.В.

3.

Сучасний алгоритм діагностики ураження органів-мішеней при артеріальній гіпертензії.

24.11.2021р.

Ас. к.мед. н. Палагнюк Г.О.

4.

Біохімічні  маркери хронічної серцевої недостатності: сучасні підходи до використання.

23.02.2022р.

Доц. Сакович О.О.

5.

Холтерівське моніторування в практиці кардіолога.

30.03.2022р.

Проф. Лозінський С.Е.

6.

Біль в грудній клітці, диференціальна діагностика.

27.04.2022р.

Ас. к.мед. н. Семененко Н.О.

 

 

 

 Теми засідань студентського наукового гуртка на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 на 2020-2021 навч. рік 

 

п/п

Теми

Дата

Відповідальний

1

УЗД легень метод діагностики і моніторингу COVID-19 пневмонії.

25.11.2020

Доц. Старжинська О.Л.

2

Постановка штучного водія ритму при аритміях (відеофільм).

21.12.2020

Доц. Кульчевич Л.В.

3

Жовчо-камяна хвороба: до і після холецистектомії. Головні напрямки ведення пацієнтів з ПХЕС.

24.02.2021

Ас. Пашкова Ю.П.

4

Сучасні аспекти діагностики та лікування синдрому Жільбера.

31.03.2021

Доц. Шевчук О.К.

5

Невідкладні стани, надання терапевтичної допомоги при загрожуючих життю станах на етапах медичної евакуації. Бойова психічна травма.

28.04.2021

Доц. Франчук С.В.

 

ЗВІТ

про проведення засідання студентського гуртка на

кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2.

Тема : « Ультразвукова діагностика захворювань органів дихання »

25 листопада 2020 року.

 

Засідання проведене у форматі он-лайн на платформі ZOOM.

Учасники: студенти 3 курсу: Шияненко К. 61б гр., Романішена Д. 17б гр., Чуркіна А., Багнюк В., Біляченко О. 16б гр., Мурмилюк Д. 15 б гр., Шпілка А., Фесун А., Романенко Я. 14 б гр.

 

Відповідальний: доцент Старжинська О.Л.

 

Виступили:

1. Шпілка Андрій, доповідь «Можливості ультразвуку у діагностиці патології легень та плевральної порожнини»

 

2. Фесун Анна, доповідь «Особливості ультразвукової картини пневмонії, асоційованої з COVID 19»

 

Розглянуто клінічний випадок з прикладом обстеження хворого з негоспітальною пневмонією, асоційованої з COVID 19, у динаміці.

 Теми засідань студентського наукового гуртка на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 на 2019-2020 навч. рік

 

п/п

Теми

Дата

Відповідальний

1

Новітні аспекти в лікуванні остеоартриту, анкілозуючого спондилоартриту, псоріатичного артриту (за матеріалами конгресу EULAR 2019 р.)

18.09.2019

Доц. Кульчевич Л.В.

2

Новітні досягнення в кардіології (за матеріалами ХХ національного конгресу кардіологів України 2019 р.)

30.10.2019

Проф. Лозинський С.Е.

3

Роль лікаря-стоматолога в діагностиці та лікуванні невідкладних станів в кардіології.

27.11.2019

Доц. Палій І.К.

4

Надання невідкладної допомоги при холодовій травмі: стандарти НАТО.

26.02.2020

Доц. Дідик Н.В.

5

Жовчо-камяна хвороба: до і після холецистектомії. Головні напрямки ведення пацієнтів з ПХЕС.

25.03.2020

Ас. Пашкова Ю.П.

6

Сучасні аспекти діагностики та лікування синдрому Жільбера.

29.04.2020

Доц. Шевчук О.К.

 

Звіт

 про проведення

19.09.2019 р. засідання студентського наукового гуртка кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова. 

Засідання відбулось на базі кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 за адресою Хмельницьке шосе, 104 (НЛКІРІ ВНМУ ім.М.І.Пирогова).

 

Присутні: Мигловець Ю.А., М'ястківський Р.М., Цибрій І.В., Губань В.Б., Погранична Х.О., Фриз В.В. – 6 к. 79 гр.; Стецун О.О., Нетребін Л.І., Дзюба А.В. – 6 к. 74 гр.; Онищук К.В., Струтинська А.А., Кугай Г.М. – 6 к. 72 гр.

 Порядок денний:

1.    Нові аспекти діагностики та лікування остеоартриту (EULAR 2019 р.) Доповідачі: студенти 79 групи 6 курсу педіатричного факультету Мигловець Ю.А., М'ястківський Р.М.

2.    Нові досягнення в лікуванні анкілозуючого спондилоартриту (EULAR 2019 р.) Доповідач: студентка 79 групи 6 курсу педіатричного факультету Цибрій І.В.

3.    Нові положення по лікуванню псоріатичного артриту (за матеріалами конгресу EULAR 2019 р.) Доповідач: студентка 79 групи 6 курсу педіатричного факультету Струтинська А.А.

4.    Організаційне питання: звіт про роботу СНГ на кафедрі, переобрання старости студентського гуртка.

 

Старостою гуртка обрано Стецун О.О. студентка 74 групи 6 курсу

 

Відповідальна за проведення гуртка                          доц. Кульчевич Л.В.

Звіт

 про проведення

30.10.2019 р. засідання студентського наукового гуртка кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова. 

Засідання відбулось на базі кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 за адресою вул. В. Стуса, 11 (ВОСКДРЗН).

 

Тема: Новітні досягнення в кардіології (за матеріалами ХХ національного конгресу кардіологів України 2019 р.)

 

Присутні:

1. Прищенко Юлія Леонідівна 97а гр.

2. Манюта Анастасія Ігорівна 97а гр.

3. Білик Таїсія Миколаївна 97а гр.

4. Степанець Віта Олександрівна 97а гр.

 

Порядок денний:

1.    Тема: «Лікування серцевої недостатності». Доповідач: Ковач Ніка Юріївна 95а гр.

2.    Тема: «Біомаркери СН». Доповідач: Ласий Василь Петрович 95а гр.

3.    Тема: «Принципи діагностики та лікування артеріальної гепертензії»

Доповідач: Акінча Валерія Андріївна 95а гр.

 

Відповідальна за проведення гуртка                      проф. Лозинський С.Е.

Звіт

 про проведення

25.11.2019 р. засідання студентського наукового гуртка кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова «Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога».

Засідання відбулось на базі кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 за адресою Хмельницьке шосе, 104 (НЛКІРІ ВНМУ ім.М.І.Пирогова).

 

Присутні: доц. Кульчевич Л.В., доц. Палій І.К., студенти: Палисюк І.М. (41 а гр. 4 курс стоматологічний факультет), Осадчий Д.О., Шевченко Ю.І. (,  Філевич О.А., Щава А.Г., Мороз Д.В., Тичина Д.М. (42а гр. 4 курс, стоматологічний факультет), Музичка Н.П., Усик А.О., Жук С.В. (43а  гр. 4 курс, стоматологічний факультет), Матейчук В.Р., Ляховець К.М, О.С., , Паланич Є.В., Склярук Ю.С. (44б гр. стоматологічний факультет), Янчук Б.О., Карбилович О.Б, Гаврилюк О.Р.(45а гр. стоматологічний факультет).

 Порядок денний:

4.    Вступ – відповідальна доц. Палій І.К.

6.    Доповідь студентки 42а групи 4 курсу стоматологічного

факультету Щави А.Г. – «Гостра серцево-судинна недостатність»

7.    Доповідь студентки 44а групи 4 курсу стоматологічного факультету Матейчук В.Р.  – «Невідкладна допомога при анафілактичному шоці».

Звіт

 про проведення

26.02.2020 р. засідання студентського наукового гуртка кафедри внутрішньої медицини медичного факуьтету №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова «Надання медичної допомоги при холодовій травмі на етапах медичної евакуації: стандарти НАТО».

Засідання відбулось на базі кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 за адресою Хмельницьке шосе, 104 (НЛКІРІ ВНМУ ім.М.І.Пирогова).

 

Присутні: Амбросов О.О., Гарбуз О.А., Мельник І.Ю. (41 б гр. 3 курс, стоматологічний факультет), Литвиненко І.С., Степанюк М.Б., Терещук Б.В. (42 б гр. 3 курс, стоматологічний факультет), Поліщук В.Ю., Сидоренко В.О., Рябоконь Б.Д., Кравець В.І., Лантух Н.В., Шкуратова О.С., Сидоренко С.І. (43 б гр. стоматологічний факультет), Шевчук Н.С. (45 б гр, стоматологічний факультет), доц. Куьчевич Л.В.

 

 Порядок денний:

1.    Вступ – відповідальна Дідик Н.В.

2.    Доповідь ст. Шевчук Н.С..

3.    Доповідь ст. Степанюк М.Б.

4.    Доповідь ст. Терещук Б.В.

5.    Доповідь ст. Литвиненко І.С.

6.    Додаткові матеріали (фото-, презентації – додаються).

 

 

 

Звіт

про наукову роботу СНГ по  кафедрі внутрішньої  медицини медичного факультету  №2 ВНМУ

ім. М.І. Пирогова за 2019 – 2020 навч. рік

 1.     У роботі СНГ приймали участь студенти  3 – 6 курсів медичного факультету №2

Список:

1. Шевчук Н.С. 3 к. 45б гр. стом. ф.

2. Степанюк М.Б. 3 к. 42б гр. стом. ф.

3. Терещук Б. В. 3 к. 42б гр. стом. ф.

4. Литвиненко І.С. 3 к. 42б гр. стом. ф.

5. Сидоренко С.І. 3 к. 43б гр. стом. ф.

6. Мигловець Ю.П. 6 к. 79 гр. пед. ф.

7. Цибрій І.Н. 6 к. 79 гр. пед. ф.

8. М'ясківський Р.В. 6 к. 79 гр. пед. ф.

9. Стецун О.О. 6 к. 74 гр. пед. ф.

10. Лоскутова Т.В. 6 к. 76 гр. пед. ф.

11. Струтинська А.А. 6 к. 72 гр. пед. ф.

12. Кугай Г.М. 6 к. 72 гр. пед. ф.

13. Філевич О.А. 4 к.42а гр. стом. ф.

14. Галушки К.І. 5 к. 95а гр. пед. ф.

15. Мальчик П.К. 5 к. 95а гр. пед. ф.

16. Щава А.Г. 4 к. 42а гр. стом. ф.

17. Павлушенко С.С. 5 к. 98а гр. пед. ф.

18. Мацьків В.М. 5 к. 98а гр. пед. ф.

19. Вакуліч Г.В. 5 к. 98а гр. пед. ф.

20. Прищенко Ю.Л. 5 к. 97а гр. пед. ф.

21. Манюта А.І. 5 к. 97а гр. пед. ф.

22. Білик Т.М. 5 к. 97а гр. пед. ф.

23. Степанець В.О. 5 к. 97а гр. пед. ф.

 

24. Кривешко Л.В. 3 к. 95а гр. пед. ф.

          Староста СНГ обрана Стецун Ольга Олександрівна 97 гр. 6 к. 74 гр.

 2.    Відбулося  4 засідання  СНГ. Відповідальні за проведення засідань:

доц. Кульчевич Л.В., проф. Лозинський С.Е., доц. Палій І.К., доц. Дідик Н.В. 2 засідання не відбулося в березні та квітні із-за карантину.

Теми  засідань :

1.       Новітні аспекти в лікуванні остеоартриту, анкілозуючого спондилоартриту, псоріатичного артриту (за матеріалами конгресу EULAR 2019 р.)

2.       Новітні досягнення в кардіології (за матеріалами ХХ національного конгресу кардіологів України 2019 р.)

3.       Роль лікаря-стоматолога в діагностиці та лікуванні невідкладних станів в кардіології.

4.       Надання невідкладної допомоги при холодовій травмі: стандарти НАТО

5.       Жовчо-камяна хвороба: до і після холецистектомії. Головні напрямки ведення пацієнтів з ПХЕС.

6.       Сучасні аспекти діагностики та лікування синдрому Жільбера

 

3.    На кафедрі була проведена олімпіада з терапії. Приймали участь 10 студентів 4-6 курсів.

РЕЗУЛЬТАТИ:                                   

І місце – Павлушенко С.С. 5 к. 98а гр.

ІІ місце – Мацьків В.М. 5 к. 98а гр.

ІІІ місце – Вакуліч Г.В. 5 к. 98а гр.

 4. Мальчик С.П., Гагалушко К.І., 5 курс, 95 а група , Успадкування генотипу гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу як не корегований фактор ризику виникнення серцево-судинної патології .   Матеріали XХІV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 13-15 квітня 2020 р., с. 12-13 (тези) + доповідь 3 місце

Мальчик С.П., Гагалушко К.І., 5 курс, 95 а група , Успадкування генотипу гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу як не корегований фактор ризику виникнення серцево-судинної патології .  Матеріали XVII Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку – 2020», м. Вінниця,  8-10 квітня 2020 р., с. 330-331 (тези)

Науковий керівник доц. Сакович О.О.

 


Теми засідань студентського наукового гуртка на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 на 2017-2018 навч. рік

 Темою науково-дослідницької роботи кафедри є  "Прогнозування перебігу та ефективності лікування серцево-судинних захворювань з урахуванням регуляторної ролі генів та активності біомаркерів, що приймають участь в формуванні фенотипу хвороби" (№ державної реєстрації 0116U005376),  метою якої є покращення  діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, а також прогнозування перебігу та ефективності їх лікування з урахуванням регуляторної ролі генів та активності біомаркерів, що приймають участь в формуванні фенотипу хвороби.  Під керівництвом проф. Жебеля В.М. на кафедрі захищено 1 докторська та 10 кандидатських дисертацій, 14 магістрантскіх робіт,  виконується 7 кандидатських дисертацій.  Щорічно на базі кафедри проводяться 5-7 наукових конференцій, співробітники беруть участь у роботі національних та зарубіжних наукових конгресів і форумах, присвячених актуальним питанням внутрішньої медицини, зокрема, у роботі Європейського та Українського Конгресів кардіологів, школі ревматологів та терепевтів. Серед співробітників кафедри - члени Європейської спілки кардіологів, Українського кардіологічного товариства, асоціації фахівців із серцевої недостатності тощо.    

Студентський науковий гурток (СНК) кафедри внутрішньої медицини медичного факультету № 2 налічує 28 студентів 2-6 курсів медичного факультету № 2, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Керівником гуртка є доц. Кульчевич Л.В.  Засідання СНК проводяться кожну останню середу місяця.

Теми засідань СНГ:

1. Новітні досягнення в кардіології.

2. Визначення біомаркерів в кардіології.

3. Сучасні підходи до лікування есенціальної гіпертензії.

4. Нові парадигми та актуальні питання в сучасній гастроентерології.

5. Сучасні методи діагностики остеопорозу.

6. Зміни в ротовій порожнині при патології ШКТ.

 В листопаді 2018 року члени СНТ кафедри разом із проесором Лозинським С.Е. та доцентом Кульчевич Л.В. відвідали лабораторію "Сінево". де змогли познайомитись із сучасними методиками лабораторної діагностики. 

Візит до лабораторії  Візит до лабораторії

Візит до лабораторії  Візит до лабораторії

Щорічно студенти медичного факультету № 2 беруть участь у міжнародних студентських наукових конференціях, в т.ч. у Міжнародіній студентській науковій конференції "перший крок в науку", які в 2018 році проводилась у ВНМУ в 16-й раз. Студенти представляли власні наукові доповіді з кардіології, професійних хвороб. Призові місця в різні роки займали:  Вуколова А.А. (I місце, 2012 року), Лозинська М.С. (I місце, 2013), Новрузлу Т. (І місце, 2014-2015 рр.) Кутинська І., Брайловська О.О. (І місце, 2015 р.), Волоцька К. (II місце, 2011 р), Помаранська А.П. (II місце, 2010 г.), Ціліченко З.М. (III місце, 2010 р.), Лісовський В.Л. (ІІІ місце,  2017-2018 рр.). Тези конференцій публіковали Кутинська І., Брайловська О.О., Лісовський В.Л., Смолякова Д.С.. Урдей Н.О.. Аббасова О.В., Малишева В.А.   

Щорічно на кафедрі в лютому проводиться олімпіада з терапії, участь у якій приймають студенти меичного факультету №2. Олімпіада включає наступні етапи: тестування, клінічне обстеження хворого із оформленням протоколу (практичні навички), відповідь на 1 теоретичне питання з внутрішньої медицини, вирішення ситуаційної задачі з невідкладної допомоги, розшифровування ЕКГ. В 2017-2018 навчальному році переможцями олімпіади стали студенти 5 курсу Березівська Т.П. - (І місце), Андрухова В.І. (ІІ місце), Чалайдюк К.Р. (ІІІ місце), Поліщук Ю.О. (ІІІ місце), всьго прийняло участь 13 студентів. 

Засідання СНГ  Засідання СНГ Засідання СНГ Олімпіада із внутрішньої медицини

Література, що видана кафедрою

1.  В.М. Жебель,  В.О. Шапринський, А.Ф. Гуменюк, С.Е. Лозинський - Перша лікарська допомога при невідкладних станах: Навчальний посібник  - Вінниця : Діло, 2005. 

 

 

2. В.М. Жебель, О.Є. Каніковський, А.Ф. Гуменюк - Виразкова хвороба (пептична виразка) очима терапевта та хірурга: Навчальний посібник  - Вінниця, 2008. 

 

         У навчальному посібнику наведені основні положення етіології, патогенезу, діагностики та лікування найпоширенішого захворювання органів травлення - пептичної виразки. головна увага приділяється сучасним підходам до фаракотерапії, що грунтуються на принципах доказової медицини, та відповідним методам оперативного лікування ускладнень. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики. 

 

 3.   В.М. Жебель,  Старжинська О.Л.,  Гуменюк А.Ф.,  Шевчук О.К. - Посібник з клінічної лабораторна та функціональної  діагностики захворювань внутрішніх органів:  Навчальний посібник (під загальною редакцією  професора Жебеля В.М.)  - Вінниця, 2013. 

        Навчальний посібник складено згідно з навчальною програмою з лабораторної та функціональної діагностики для вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти України ІІІ-ІVрівнів акредитації для спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація». У посібнику детально розглянуто лабораторні та інструментальні методи дослідження, які найбільш часто використовуються в клінічній практиці з метою діагностики найбільш розповсюджених захворювань органів дихання, серцево-судинної системи, органів травлення, сечовидільної системи та захворювань крові. Рекомендований для студентів фармацевтичного та педіатричного факультетів.

 

 


          Проф. В.М. Жебель є співавтором підручників для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, допущених  Міністерством охорони здоров'я України: "Внутрішні хвороби": Підручник - Полтава, 2002  (за редакцією проф.  М.С. Расіна), "Пропедевтика внутрішніх хвороб":  Підручник - Полтава, 2004, 2012  (за редакцією проф.  М.С. Расіна)  

 

 

Контакти

м. Вінниця, вул. В. Стуса, 11

e-mail intmed.mf2@vnmu.edu.ua