Студенту

Інтерну

Master

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра внутрішньої медицини медичного факультету №2 була створена 23 серпня 2001 року у зв'язку з поновленням підготовки лікарів за фахом «Педіатрія». З моменту заснування кафедри її очолює доктор медичних наук, професор Жебель Вадим Миколайович. Викладацький склад кафедри: 2 професора, 13 доцентів, 2 асистентів, 1 викладач-стажист аспіранти, старші лаборанти та магістранти. Викладання проводять 2 доктора медичних наук, 13 кандидатів медичних наук. Клінічними базами кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 є два медичних заклади — Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення (ВОСКДРЗН) та Український науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова (НДІРІ).

Завідувач кафедри проф. В.М. Жебель є членом правління Української асоціації фахівців із серцевої недостатності, співголовою Вінницької міської асоціації кардіологів, членом Європейського товариства кардіологів. Проф. Жебель В.М. є автором 258 друкованих робіт та співавтором 4 підручників з внутрішніх хвороб для студентів стоматологічних факультетів. З 1998 року - постійний член Державної екзаменаційної комісії з внутрішніх хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Член вченої ради Університету та медичних факультетів.

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

 • Медичний факультет №2, спеціальність "Педіатрія": "Пропедевтика внутрішньої медицини" (3 курс), "Професійні хвороби" (5 курс), "Внутрішня медицина" (4-6 курси);
 • Медичний факультет №2, спеціальність "Лікувальна справа":  "Внутрішня медицина" (4 курс)
 • Медичний факультет №2, спеціальність "Медична психологія": "Догляд за хворими" (2 курс), "Пропедевтика внутрішньої медицини" (3 курс), "Внутрішня медицина" (4-6 курси);
 • Стоматологічний факультет: "Догляд за хворими" (2 курс), "Пропедевтика внутрішньої медицини" (2 курс), "Внутрішня медицина" (3-4 курси), "Військова терапія" (3 курс. 6-й семестр);
 • Фармацевтичний факультет, спеціальність "Фармація": "Ознайомча медична практика" (2 курс);
 •  Кафедра є опорною для дисципліни "Внутрішня медицина з клінічною психологією" для студентів 6 курсу, що навчаються за спеціальністю "Медична психологія".

Колектив кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2Консультативний огляд пацієнтки професором В.М. Жебелем в терапевтичному відділенні ВОСКДРЗНКлінічний розбір терапевтичного хворого під керівництвом професора В.М. Жебеля

Штат кафедри

Жебель Вадим Миколайович


зав. кафедри, професор, д.мед.н.

В 1977 р. вступив до ВМІ ім. М.І. Пирогова, який закінчив з відзнакою в 1983 р. У 1983-1984 р.р. проходив інтернатуру в колективі ВОКЛ ім. М.І. Пирогова. З вересня 1984 р. навчався спочатку в клінічній ординатурі, а потім в аспірантурі ВМІ ім. М.І. Пирогова на кафедрі факультетської терапії. В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію під керівництвом професора Р.Й. Мікуніс. В цьому ж році став асистентом кафедри факультетської терапії. В 1993 р. вступив до докторантури, яку успішно закінчив та в 1995 р. захистив докторську дисертацію "Вікові особливості оксидантної та антиоксидантної системи у хворих на ІХС та ГХ, шляхи корекції". З 1996 по 2001 р.р. - доцент, а потім професор кафедри факультетської терапі.
З серпня 2001 р. - очолює кафедру терапії, а потім - кафедру внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Є членом правління Української асоціації фахівців із серцевої недостатності, співголовою Вінницької міської асоціації кардіологів. Є автором 258 друкованих робіт та співавтором 4 підручників з внутрішніх хвороб для студентів стоматологічних факультетів. з 1998 р. - постійний член внутрішньої екзаменаційної комісії з внутрішніх хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Член вченої ради Університету та медичних факультетів. Стаж педагогічної роботи – 29 років. Має вищу кваліфікаційну категорію по терапії. Під керівництвом проф. Жебеля В.М. захищено 1 докторська та 10 кандидатських дисертацій, 14 магістрантських робіт, виконується 7 кандидатських дисертацій.

Франчук Світлана Віталіївна


завуч кафедри, доцент, к.мед.н.

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова з відзнакою в 2006 році. В 2008 році захистила магістрантську роботу, в 2013 - кандидатську дисертацію на тему "Успадкування гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу та плазмові рівні натрійуретичних пептидів у жінок з гіпертонічною хворобою, які перенесли інфаркт міокарда або мозковий інсульт, роль в прогнозуванні та діагностиці", спеціальніть - 14.01.11 – кардіологія. Проводить практичні заняття з догляду за хворими у студентів 2 курсу стоматологічного факультету, з внутрішньої медицини у студентів 3 курсу стоматологічного факультету з лабораторної діагностики - у студентів 4 курсу фарм. факультету (заочна форма навчання), професійних хвороб у студентів 5 курсу медичного факультету № 2. Сфера наукових інтересів - вивчення особливостей успадкування гіпертонічної хвороби. Автор 12 друкованих робіт.

Лозинський Сергій Едуардович


професор, д.мед.н.

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1992 році. З 1992 по 2001 рік працював у Вінницькій обласній клінічній лікарні на посадах лікаря-терапевта відділення патології вагітності, лікаря-пульмонолога, лікаря центру функціональної діагностики. У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Виявлення початкових стадій серцевої недостатності у хворих на стабільну стенокардію напруги та методи їх корекції». З 2001 року працює на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ, спочатку на посаді асистента кафедри, з 2009 р. – доцента. У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Прогнозування перебігу та ефективності вторинної профілактики гіпертонічної хвороби у мешканців Поділля шляхом розвитку концепції гіпертензивного серця, з урахуванням поліморфізму гену рецепторів ангіотензину-II першого типу». Обраний на посаду професора кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2. Читає лекції з внутрішньої медицини, професійних захворювань, основ медичних знань, лабораторної та функціональної діагностики, гематології, а також проводить практичні заняття. Активно займається ультразвуковою та інструментальною діагностикою серцево-судинних захворювань. Має вищу атестаційну категорію з терапії. Як терапевт консультує неврологічне та хірургічне відділення Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення. Приймає участь у проведенні конференцій та шкіл-семінарів з різних галузей внутрішньої медицини. Відповідальний за виконання наукової роботи кафедри.

Гуменюк Алла Францівна


доцент , к.мед.н.

Закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1981 році, з відзнакою.
Працювала цеховим лікарем-терапевтом 4-ї центральної міської клінічної лікарні м. Вінниці. У 1986 – 1988 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії ВДМІ. З 1988 по 1994 рік – старший науковий співробітник НДЦ ВДМУ. У 1994 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: “Диференціально-діагностичні критерії дилятаційної кардіоміопатії та ХІХС, ускладнених недостатністю кровообігу” за спеціальністю– кардіологія. З 1994 року – асистент кафедри факультетської терапії ВДМУ ім. М.І. Пирогова. З 2001 року до теперішного часу - доцент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2. Протягом 21 року виконувала обов’язки завуча кафедри. Читає лекції з внутрішніх хвороб з розділів „Кардіологія”, „Нефрологія”, „Захворювання крові”, „Основи медичних знань”. Проводить практичні заняття з студентами 6 курсу медичного факультету №2. Є членом Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Співавтор 3 навчально-методичних посібників. Має вищу атестаційну категорію з терапії.
З 2001 року регулярно консультує хворих у терапевтичному відділенні КНП «Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Палій Ірина Костянтинівна


доцент, к.мед.н.

В 1995 році закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова з відзнакою. В 2002 році захистила дисертацію на тему "Оцінка рекомбінантного альфа-2 інтерферону та його застосування в комплексному лікуванні хронічного вірусного гепатиту В" , спеціальність - внутрішні хвороби. Автор 32 друкованих робіт, співавтор 2 патентів на винаходи. Відповідальна за роботу із студентами стоматологічного факультету. Проводить практичні заняття зі студентами 2-4 курсів стоматологічного факультету, читає лекції студентам -стоматологам із Внутрішньої медицини, Пропедевтики внутрішньої медицини.

Кульчевич Людмила Вікторівна


доцент, к.мед.н.

Закінчила ВМІ ім. М.І. Пирогова у 1972 році. З 1972 по 1985 рік працювала у Центральній клінічній лікарні №2 м. Вінниці на посадах цехового, дільничного терапевта, завідуючого терапевтичним відділенням поліклініки. У 1984 році закінчила аспірантуру при Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова. У 1985 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Вплив серцевих глікозидів на стан кардіогемодинаміки та функцію зовнішнього дихання у хворих з атеросклеротичним кардіосклерозом на ранніх стадіях серцевої недостатності.”

З 1985 року до теперішнього часу працює у ВНМУ ім. М.І. Пирогова на посадах асистента, доцента кафедри пропедевтичної терапії, виконувала обов’язки завуча кафедри, з 2001 року працює доцентом на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2. Читає лекції з терапії на 2, 3, 4, 5, 6 курсах медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Проводить практичні заняття з „Внутрішньої медицини” із студентами 6 курсу медичного факультету №2. Автор 72 наукових праць, 5 методичних розробок, 4 раціоналізаторських впроваджень, 5 розділів книги „Сучасні стандарти діагностики та лікування деяких захворювань внутрішніх органів" під ред. проф. Мостового Ю.М.

З 2001 року – консультант експертного, церебро-васкулярного відділень Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Має вищу атестаційну категорію з внутрішніх хвороб. З 1985 по 1989 роки була депутатом Міської Ради, виконувала обов’язки члена, виконкома та голови постійної комісії по народній освіті.Відповідальна за лікувальну роботу кафедри та роботу студентського наукового гуртка

Шевчук Олександра Казимирівна


доцент, к.мед.н.

Шевчук Олександра Казимирівна закінчила в 1990 році Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. У 2006 році захистила дисертаційну роботу та отримала науковий ступінь кандидата медичних наукВідповідальна за роботу зі студентами фармацевтичного факультету. Читає лекції та проводить практичні заняття з пропедевтики внутрішньої медицини у студентів 3 курсу медичного факультету № 2, проводить практичні заняття з догляду за хворими, веде практику у студентоа 2 курсу медичного факультету № 2, читає лекції з лабораторної діагностики та основам клінічної медицини студентам 2 - 4 курсів фармацевтичного факультету.

Старжинська Ольга Леонідівна


доцент, к.мед.н.

Старжинська О.Л. у 1998 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова з відзнакою. У 1999 році отримала свідоцтво лікаря-спеціаліста за спеціальністю терапія. З 2003 по 2006 рік - навчання в аспірантурі за спеціальністю «Терапія» на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету № 2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-діагностичне значення плазмової концентрації В - натрійуретичного пептиду та поліморфізму генів рецепторів ангіотензину ІІ у хворих на гіпертонічну хворобу» за спеціальністю 14.01.11 «Кардіологія». З жовтня 2005 року - асистент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2, з 2012 року – на посаді доцента кафедри. Загальна кількість публікацій 31. Має першу кваліфікаційну категорію лікаря-терапевта. Коло професійних інтересів – кардіологія, зокрема, інструментальна діагностика серцево-судинних захворювань.Відповідальна за роботу опорної кафедри. Читає лекції та проводить практичні заняття з пропедевтики внутрішньої медицини у студентів 3 курсу медичного факультету № 2, проводить практичні заняття з догляду за хворими, веде практику у студентоа 2 курсу медичного факультету № 2, читає лекції з лабораторної діагностики та основам клінічної медицини студентам 2 - 4 курсів фармацевтичного факультету, пропедевтики внутрішньої медицини - студентам 2 курсу стоматологічного факультету.

Майко Олена В'ячеславівна


доцент, к.мед.н.

Майко Олена В'ячеславівна у 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова за спеціальністю – “Лікувальна справа”. У 2002 році отримала свідоцтво лікаря - спеціаліста за спеціальністю – терапія. У 2002 році закінчила повний курс магістратури з відзнакою при кафедрі факультетської терапії Вінницького державного медичного університета, рішенням Державної екзаменаційної комісії Майко О.В. була присвоєна кваліфікація магістра медицини з внутрішніх хвороб.
У 2002-2005 роках навчалась в аспірантурі по терапії при ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У січні 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему : “Роль прозапальних цитокінів (TNF-a, IL-6) та CRP у розвитку і прогресуванні серцевої недостатності та їх зв’язок із структурно-функціональним станом міокарда “ за спеціальністю – 14.01.11 «Кардіологія». З вересня 2006 року по грудень 2014 року працювала асистентом а з грудня 2013 року по теперішній час працює асистентом кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Проводить практичні заняття та лекції із англомовними студентами II-IV курсів стоматологічного, фармацевтичного факультетів. Виконує обов'язки профорга кафедри. Приймає участь у виконанні планової наукової роботи «Клініко - діагностичні та генетичні предиктори перебігу та ефективності лікування терапевтичних захворювань» на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2.
Має 11 публікації у періодичних медичних виданнях.

Сакович Олена Олександрівна


доцент, к.мед.н.

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Після закінчення інтернатури працювала дільничним терапевтом та завідуючою філії Міської поліклініки №2 м. Вінниці. В 2008-2011 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В 2012 році захистила кандадатську дисертацію на тему «Поліморфізм гена рецептора ангіотензину ІІ 1-го типу та рівні натрійуретичних пептидів у жінок післяменопаузального віку з гіпертонічною хворобою: неускладненою та ускладненою хронічною серцевою недостатністю»,спеціальність 14.01.11 – кардіологія.
Проводить практичні заняття з внутрішньої медицини у студентів 5-6 курсу медичного факультету №2, читає лекції студентам стоматологічного факультету, медичного факультету №2. Має вищу лікарську категорію із терапії. Сфера наукових інтересів - вивчення особливостей успадкування гіпертонічної хвороби.

Дідик Наталя Василівна


доцент, к.мед.н.

Проводить практичні заняття з Внутрішньої медицини, Військової терапії у студентів медичного факультету №2 та стоматологічного факультету. Відповідальна за цикл військової терапії у студентів медичного факультету №2 та стоматологічного факультету. Аспірантура з відривом від виробництва на кафедрі внутрішньої медицини №3 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Тема кандидатської дисертації «Вплив бісопрололу та соталолу на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та екстрасистолією» під керівництвом д.мед.н., проф. Іванова В.П. Педагогічний стаж – 16 років, лікувальний стаж – 22 років.

Пашкова Юлія Павлівна


доцент, к.мед.н.

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2011 році. В 2013 році захистила магістрантську роботу та вступила до аспірантури із відривом від виробницта. В 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Поліморфізм гена мозкового натрійуретичного пептиду та плазмові концентрації М - та С - натрійуретичних пептидів у чоловіків з гіпертонічною хворобою, ускладненою хронічною серцевою недостатністю. Клінічне значення", спеціальність 14.01.11 – кардіологія. У 2016 році отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Кардіологія».
Проводить практичні заняття з внутрішньої медицини студентам 4 та 5 курсів медичного факультету №2.

Палагнюк Ганна Олександрівна


доцент, к.мед.н.

Палагнюк Ганна Олександрівна, к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2.
У 2012 році закінчила медичний факультет №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, спеціальність «Лікувальна справа».
У 2012 - 2014 рр. навчалась у магістратурі на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І Пирогова. У 2014-2017 рр. – в аспірантурі на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І Пирогова.
26.06.2017 року здобула науковий ступінь кандидата медичних наук. Дисертацію захистила за спеціальністю 14.01.11 «Кардіологія» у спеціалізованій вченій раді Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті
Основні етапи педагогічної діяльності:
01.09.2017 р. – 31.03.2022 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І Пирогова.
01.04.2022 р. – по теперішній час – доцент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І Пирогова.
Веде практичні заняття зі студентами 5 курсу медичного факультету №2 спеціальності «Медична психологія» з дисципліни «Внутрішня медицина». Приймає участь в плановій НДР кафедри “Прогнозування перебігу та ефективності лікування серцево-судинних захворювань з урахуванням регуляторної ролі генів та активності біомаркерів, що приймають участь в формуванні фенотипу хвороби”, № держреєстрації 0116U005376.
Загальна кількість публікацій – 40 (з них 35 наукових, 3 навчально-методичних та 2 деклараційні патенти на винахід України). Постійно приймає участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, майстер-класах.
Має другу кваліфікаційну категорію зі спеціальностей «Терапія» та «Кардіологія» та лікар-спеціаліст зі спеціальності «Ехокардіографія». Виконує значний обсяг лікувально-профілактичної роботи на базі Комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради»: курує хворих у терапевтичному відділенні, консультує хворих у неврологічному відділенні та амбулаторних пацієнтів, проводить ехокардіографію. Робота з хворими направлена на своєчасне обстеження, постановку клінічного діагнозу, призначення адекватного повноцінного і раціонального лікування з метою найшвидшого одужання чи покращення стану.
Є дійсним членом «Асоціації превентивної та антиейджінг медицини» з 2021 року.
.

Семененко Наталія Олександрівна


доцент, к.мед.н.

Проводить практичні заняття з Пропедевтики внутрішньої медицини та Внутрішньої медицини студентам стоматологічного факультету та медичного факультету №2.

Наливайко Олександр Іванович


асистент

Проводить практичні заняття з Внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету № 2. Відповідальний за господарську частину.

Антонюк Яна Олексіївна


асистент, к.мед.н.

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2005 році з відзнакою. Навчалась у магістратурі, клінічній ординатурі зі спеціальністю "Внутрішня медицина", у 2013 році пройшла спеціалізацію з ендокринології. З вересня 2017 працює асистентом кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2.

Макогончук Світлана Володимирівна


старший лаборант

В 1994 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І Пирогова. Працювала педіатром у міській дитячій поліклініці №1 м. Вінниці. З 2013 року працює на кафедрі внутрішньої медицини медичного факультету №2

Бурлака Наталія Павлівна


лаборант

Новини

Перескладання іспиту
24.06.2024

Перескладання іспиту з внутрішньої медицини для студентів 5 курсу факультету медичної психології відбудеться 27.06.24 р. о 9.00 год.

Перескладання іспиту для студентів 5 курсу факультету медичної психології
20.06.2024

Перескладання іспиту для факультету медичної психології 5 курсу відбудеться 24.06.24 року о 9.00 год

Перескладання іспиту
03.06.2024

Об’ява

5 червня 2024 року о 10 годині на базі ВОКМРЦВВРЗНВОР вул. Стуса 11, відбудеться перескладання іспиту для студентів 4 курсу зі спеціальностей «Медицина» та «Медична психологія».

Графік проходження практики на клінічних базах кафедри у весняному семестрі 2023-2024 навчального року
31.05.2024

Графік проходження практики студентами внутрішньої медицини медичного факультету №2 на клінічних базах кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 у весняному семестрі 2023-2024 навчального року

Курс, спеціальність

Групи

Термін проходження практики

Викладач

Клінічні бази

5 МП

61

01.07-06.07

Доц. Майко О.В.

+380504615733

Вінницький обласний клінічний реабілітаційний центр ветеранів війни, вул. В. Стуса, 11

5 МП

62

08.07-13.07

5 МП

63

15.07-20.07

2 МП

62

08.07-13.07

2 МП

61

01.07-06.07

Доц. Семененко Н.О. +380985389501

Університетська клініка, просп. Коцюбинського, 6

1 ФРМ

30

24.06-03.07

16

10.06-15.06

Доц. Палій І.К. +380677836414

НДІ Реабілітації осіб з інвалідністю, Хмельницьке шосе, 104

17

10.06-15.06

18

10.06-15.06

Ас. Матохнюк М.О. +380682137788

НДІ Реабілітації осіб з інвалідністю, Хмельницьке шосе, 104

19

10.06-15.06

Доц. Пашкова Ю.П. +380677330108

Вінницький обласний клінічний реабілітаційний центр ветеранів війни, вул. В. Стуса, 11

20

10.06-15.06

4МП

61

10.06-15.06

Доц. Гуменюк А.Ф. +380676880177

Вінницький обласний клінічний реабілітаційний центр ветеранів війни, вул. В. Стуса, 11

4МП

62

17.06-22.06

Доц. Сакович О.О. +380982696959

НДІ Реабілітації осіб з інвалідністю, Хмельницьке шосе, 104

4МП

63

24.06-29.06

4МП

64

03.06-08.06

Доц. Гуменюк А.Ф. +380676880177

Вінницький обласний клінічний реабілітаційний центр ветеранів війни, вул. В. Стуса, 11

3 МП

61

24.06-29.06

Доц. Палій І.К. +380677836414

НДІ Реабілітації осіб з інвалідністю, Хмельницьке шосе, 104

3МП

63

10.06.-15.06

Доц. Франчук С.В. +380633779097

Вінницький обласний клінічний реабілітаційний центр ветеранів війни, вул. В. Стуса, 11

3МП

64

17.06-22.06

95

10.06-15.06

Доц. Семененко Н.О. +380985389501

Університетська клініка, просп. Коцюбинського, 6

95

17.06-22.06

Доц. Палій І.К.

+380677836414

НДІ Реабілітацій осіб з інвалідністю, Хмельницьке шосе, 104

96

01.07-06.07

 

Для проходження практики студент повинен мати: медичну шапочку, маску, 1 пару гумових медичних рукавичок, халат, змінне взуття, для студентів 4-5 курсів -  фонендоскоп.

 

Зав. кафедри  внутрішньої медицини

мед.факультету №2 , професор ЗВО                                                              Вадим ЖЕБЕЛЬ

 

Результати олімпіади 2023-2024 нр
15.05.2024

                                                                                                                                  В навчально – методичний

                                                                                                            відділ ВНМУ

                                                                                                                   ім. М.І. Пирогова

                                                                                                                                                                                               КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

                                                                                                                                                                                         МЕДИЧНОГО Ф-ТУ №2

 

 

 

Повідомлення.

 

Кафедра внутрішньої медицини медичного факультету №2 повідомляє, що 11.04.2024 року проведена олімпіада з внутрішніх хвороб, яка включала наступні етапи: тестування, клінічне обстеження хворого з оформленням протоколу (практичні навички), відповідь на одне теоретичне питання з терапії, вирішення ситуаційної задачі з невідкладної допомоги, розшифрування ЕКГ.

Приймало участь 6 студентів 4 – 5 курсу.

 

 

Результати.

 

І місце  -   Грижимайло Артем Володимирович, 5 курс, 15б група,

ІІ місце -   Музичук Олексій Михайлович, 5 курс, 16б група,

                  Свереда Богдан Олегович, 5курс, 16б

ІІІ місце –Танасійчук Іван Олександрович, 5 курс, 16б група

 

 

 

Зав.кафедри внутрішньої медицини

мед. факультету №2,професор ЗВО                                                                                Вадим ЖЕБЕЛЬ

 

 

Оголошення
10.04.2024

Відкрита лекція доц. Семененко Н.О.

 

  12.04.2024 року на 1 парі планується відкрита лекція на тему: «Системні захворювання сполучної тканини» для студентів 5 курсу медичного факультету №2 спеціальності «Медицина».

 Лектор: к.м.н, доцент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 Семененко Н.О.

 Рецензент: д. мед. н., професор кафедри внутрішньої медицини №3 Іванов В.П.

 

Розклад занять весняний семестр 2023-2024 н.р.
23.01.2024

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

В.о. ректора ЗВО

ВНМУ ім.. М.І. Пирогова

професор Шевчуку Ю.І.

 

______________________

«01» січня 2024 року                                                                                                        

Розклад занять на IІ семестр 2023-2024 року по кафедрі внутрішньої медицини мед. ф-ту №2        I тиждень

 

Прізвище викладача

ПН

15.01, 29.01, 12.02, 26.02, 11.03, 25.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06

ВТ

16.01, 30.01, 13.02, 27.02, 12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 07.05, 21.05, 04.06, 18.06

СР

17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 13.03, 27.03, 10.04, 24.04, 08.05, 22.05, 05.06, 19.06

ЧТ

18.01, 01.02, 15.02, 29.02, 14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06

ПТ

19.01, 02.02, 16.02, 01.03, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06

1

2

3

4

1

2

3

4

1

 

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Шевчук О.К.

19а

19а

 

 

16а

16а

 

 

20а

20а

 

 

18а

18а

 

 

95а

95а

 

 

Старжинська О.Л.

19б

19б

 

 

16б

16б

 

 

20б

20б

 

 

18б

18б

ОМЗ

30б

 

95б

95б

 

 

Пашкова Ю.П.

16а

16а

17а

17а

18а

18а

19а

19а

20а

 

20а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наливайко О.І.

13б

13б

 

 

15б

15б

 

 

16б

16б

 

 

17б

17б

 

 

18б

18б

 

 

Сурсаєва Л.М.

13а

13а

 

 

15а

15а

 

 

16а

16а

 

 

17а

17а

ОМЗ

30а

 

18а

18а

 

 

Семененко Н.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франчук С.В.

 

 

 

 

 

3С

44

 

 

 

3С

41

 

 

 

 

 

 

 

 

3С

42

 

Палій І.К.

 

 

14б

14б

 

 

 

 

 

 

 

 

4МП

61

 

4МП

61

 

 

 

 

 

 

 

Дідик Н.В.

 

 

14а

14а

 

4С

39

ВПТ

5МП

63б

5МП

63б

4С

42

ВПТ

4С

43

ВПТ

5МП

62б

5МП

62б

 

 

5МП

61б

5МП

61б

4МП

62

4МП

62

 

 

 

Майко О.В.

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сакович О.О.

3С

43

3С

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3С

45

 

3С

46

3С

46

 

 

Поліщук Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонюк Я.О.

 

 

 

 

 

 

5МП

63а

5МП

63а

 

 

5МП

62а

5МП

62а

 

 

5МП

61а

5МП

61а

 

 

 

 

Матохнюк М.О.

16б

16б

17б

17б

18б

18б

19б

19б

20б

20б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ тиждень

Прізвище викладача

ПН

22.01, 05.02, 19.02, 04.03, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06

ВТ

23.01, 06.02, 20.02, 05.03, 19.03, 02.04, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05, 11.06, 25.06

СР

24.01, 07.02, 21.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 01.05, 15.05, 29.05, 12.06, 26.06

ЧТ

25.01, 08.02, 22.02, 07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06

ПТ

26.01, 09.02, 23.02, 08.03, 22.03, 05.04, 19.04, 03.05, 17.05, 31.05, 14.06, 28.06

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

 

4

Шевчук О.К.

17а

17а

 

 

3МП

61а

3МП

61а

 

 

3МП

62а

3МП

62а

 

 

3МП

63а

3МП

63а

 

 

3МП

64а

3МП

64а

 

 

Старжинська О.Л.

17б

17б

 

 

3МП

61б

3МП

61б

 

 

3МП

62б

3МП

62б

 

 

3МП

63б

3МП

63б

ОМЗ

30б

 

3МП

64б

3МП

64б

 

 

Пашкова Ю.П.

17а

17а

16а

16а

19а

19а

18а

18а

95а

95а

20а

 

20а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наливайко О.І.

 

 

13б

13б

 

 

1

15б

 

 

1

16б

1

17б

 

 

1

18б

 

 

Сурсаєва Л.М.

 

 

13а

13а

 

 

15а

15а

 

 

16а

16а

17а

17а

ОМЗ

30а

 

18а

18а

 

 

Семененко Н.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

95б

95б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франчук С.В.

 

 

 

 

3С

44

3С

44

 

 

3С

41

3С

41

 

 

 

 

 

 

3С

42

3С

42

 

 

Палій І.К.

14б

14б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4МП

63

4МП

63

 

 

 

 

 

 

Дідик Н.В.

14а

14а

 

 

 

4С

41

ВПТ

4С

44

ВПТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4МП

64

4МП

64

 

 

Майко О.В.

 

 

 

 

95б

95б

 

 

 

 

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

Сакович О.О.

 

 

3С

43

 

95а

95а

 

 

96а

96а

 

 

3С

45

3С

45

 

 

 

 

3С

46

 

Полішук Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антонюк Я.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матохнюк М.О.

17б

17б

16б

16б

19б

19б

18б

18б

 

 

20б

20б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри внутрішньої медицини медичного ф-ту №2, професор ЗВО                                                          Вадим ЖЕБЕЛЬ

Розподіл груп
23.01.2024

Заняття з предмету "Військова терапія" для студентів 4 курсу стоматологічного факультету будуть проводитись на базі ННЛК клініки ВНМУ ім.М.І. Пирогова Інститут реабілітації осіб з інвалідністю м.ВІнниця вул. Хмельницьке шосе, 104

СНГ "COVID-19 інфекція: віддалені наслідки" 29.11.23 р. 17.00
21.11.2023

Відкрита лекція доц. Палагнюк Г.О.
08.09.2023

     11.09.2023 року на 1 парі планується відкрита лекція на тему: «Хронічні захворювання тонкого та товстого кишечника» для студентів 4 курсу медичного факультету №2 спеціальності «Медична психологія».

     Лектор: к.м.н, доцент кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 Палагнюк Г.О.

     Рецензент: д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини №3 Іванов В.П.

 

Розподіл груп між викладачами 2023-2024
31.08.2023

Оголошення

Групи студентів 2 – 5 курсів, заняття яких буде проходити на базі

КНП ВОКМРЦВВРЗН ВОР за адресою: Стуса, 11.

3М 16 – 20б (пропед. вн. мед.)

3П 95б, (пропед. вн. мед.)

3МП 62, 64(пропед. вн. мед.)

4М 16 – 20а ( внутр. мед.)

5М 15 – 18а ( внутр. мед.)

5П 95а ( внутр. мед.)

5МП 61а, 62а, 63а ( внутр. мед.)

5П 95б (ВПТ)

4С 40, 39 англ. (внутр. мед.)

4С 41 – 44 (внутр. мед.)

2Ф 60 англ.(перша долік. доп.)

 

 

 

Оголошення

Групи студентів 2 – 5 курсів, заняття яких буде проходити на базі

НДІРОІ за адресою: вул.Хмельницьке шосе, 104

3М 16 – 20а (пропед. вн. мед.)

3П 95а, (пропед. вн. мед.)

3МП 61, 63(пропед. вн. мед.)

4М 16 – 20б ( внутр. мед.)

5МП 61б, 62б, 63б (проф. хв.)

5МП 61б, 62б, 63б ( внутр. мед.)

5П 95б (проф. хв.)

5П 95а,96а ( внутр. мед.)

5П 95а,96а (ВПТ)

5М 13 – 18б , 13а, 14а ( внутр. мед.)

4П 95а, 95б ( внутр. мед.)

4МП 61- 64 ( внутр. мед.)

 

 

Оголошення

Групи студентів 2 – 5 курсів, заняття яких буде проходити на базі Університетської клініки

за адресою: проспект Коцюбинського, 6.

2МП 61 – 62 (догляд)

5П 95а, 96а (проф. хв.)

5МП 61а, 62а, 63а (проф. хв.)

 

 

 

Розподіл груп по викладачам кафедри Внутрішньої медицини медичного факультету №2 на осінній семестр 2023-2024 навчального року

 

 1. Старжинська О.Л.   3М 16-20б, 3МП 62,64, 3П-95б          
 2. Шевчук О.К.       -    3М 16-20а, 3МП 61,63, 3П-95а
 3. Пашкова Ю.П.    -    4М 16-20а,
 4. Матохнюк М.О. -    4М 16-20б,

     5МП 61б, 62б, 63б (проф. хвороби),

     5 П 95б, (проф. хвороби)

 1. Наливайко О.І.   -    5М 15-18б
 2. Сурсаєва Л.М.    -    5М 15-18а
 3. Палій І.К.            -    4П 95а

     5М 13б, 14б

     4МП 61,63

      7.Дідик Н.В.            -   4П 95б

     5М 13а, 14а

     4МП 62,64

      8. Майко О.В.         -    5П 95а,

                                 5П 95б (ВПТ)

                                 4С 40, 39

                                 2Ф 60гр.(догляд)

      9. Антонюк Я. О.    -    5МП 61а,62а, 63а,

     10. Поліщук Т.В.     -    2Ф 51-54 (догл.)

     11.Семененко Н.О.  -    2МП 61-62 (догл.),

                                     5П 95а, 96а (проф. хв.)

                                     5МП 61а, 62а, 63а (проф. хв.)

12.Сакович О.О.      -   5П 95а, 96а,

                                     5МП 61б,62б, 63б

                                     5П 96а,95а (ВПТ)

 

      13.Франчук С.В.      -  4С 41 - 44

 

 

 

    Зав. кафедрою внутрішньої медицини

    мед. факультету №2, професор ЗВО                                               Вадим ЖЕБЕЛЬ

 

Олімпіада
21.03.2023

22.03.2023 року о 17.30 буде проведена олімпіада з внутрішньої медицини медичного факультету №2 за адресою Хмельницьке шосе 104 НЛКРІ  ВНМУ ім.М.І.Пирогова

Наказ про організацію освітнього процесу на 2022-2023 н.р.
29.08.2022

Інформація про організацію освітнього процесу на 2022-2023 н.р. розміщена на сайті ВНМУ ім.М.І. Пирогова

Новини для "Медицина"
14.09.2020

Додаткову інформацію можна знайти і на факультеті "Педіатрія"

Тестові завдання
01.03.2020

Тестові завдання з бази даних знаходитимуться на сайті ВНМУ ім.М.І. Пирогова

Наукова діяльність

 

 

 

 

«Затверджую»

завідувач кафедри внутрішньої медицини

медичного факультету № 2,

д.мед.н., професор ЗВО

 

Вадим ЖЕБЕЛЬ

                      «30» серпня 2023 року

 

 

Графік

засідань СНГ на кафедрі внутрішньої медицини

медичного факультету №2 на 2023-2024 навчальний рік

 

№п/п

Тема засідання

Дата

Відповідальний

1.

Ключові зміни в керівництві глобальної стратегії діагностики, лікування та профілактики ХОЗЛ (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD, перегляд 2023 року)

27.09.2023 року

к.мед.н., доцент ЗВО Юлія ПАШКОВА

2.

Сучасні методи діагностики в кардіології

25.10.2023 року

Ph.D, асистент Людмила СУРСАЄВА

3.

Особливості перебігу нозологій серцево-судинної системи внаслідок перенесеної COVID-19 інфекції (віддалені наслідки)

29.11.2023 року

к.мед.н., доцент ЗВО Наталя ДІДИК

4.

Новітні підходи до  діагностики та лікування Helicobacter pylori - асоційованих захворювань

28.02.2024 року

Ph.D, асистент Марина МАТОХНЮК

5.

Сучасні методи діагностики в пульмонології

27.03.2024 року

к.мед.н., доцент ЗВО Наталія СЕМЕНЕНКО

6.

Внесок вітчизняних вчених в світову медичну науку

24.04.2024 року

к.мед.н., доцент ЗВО Алла ГУМЕНЮК

 

 

 

 

 

 Члени СНТ кафедри разом відвідували лабораторію "Сінево". де змогли познайомитись із сучасними методиками лабораторної діагностики. 

Візит до лабораторії  Візит до лабораторії

Візит до лабораторії  Візит до лабораторії

Щорічно студенти медичного факультету № 2 беруть участь у міжнародних студентських наукових конференціях, в т.ч. у Міжнародіній студентській науковій конференції "перший крок в науку", які в 2018 році проводилась у ВНМУ в 16-й раз. Студенти представляли власні наукові доповіді з кардіології, професійних хвороб. Призові місця в різні роки займали:  Вуколова А.А. (I місце, 2012 року), Лозинська М.С. (I місце, 2013), Новрузлу Т. (І місце, 2014-2015 рр.) Кутинська І., Брайловська О.О. (І місце, 2015 р.), Волоцька К. (II місце, 2011 р), Помаранська А.П. (II місце, 2010 г.), Ціліченко З.М. (III місце, 2010 р.), Лісовський В.Л. (ІІІ місце,  2017-2018 рр.). Тези конференцій публіковали Кутинська І., Брайловська О.О., Лісовський В.Л., Смолякова Д.С.. Урдей Н.О.. Аббасова О.В., Малишева В.А.   

Щорічно на кафедрі в лютому проводиться олімпіада з терапії, участь у якій приймають студенти меичного факультету №2. Олімпіада включає наступні етапи: тестування, клінічне обстеження хворого із оформленням протоколу (практичні навички), відповідь на 1 теоретичне питання з внутрішньої медицини, вирішення ситуаційної задачі з невідкладної допомоги, розшифровування ЕКГ. В 2017-2018 навчальному році переможцями олімпіади стали студенти 5 курсу Березівська Т.П. - (І місце), Андрухова В.І. (ІІ місце), Чалайдюк К.Р. (ІІІ місце), Поліщук Ю.О. (ІІІ місце), всьго прийняло участь 13 студентів. 

Засідання СНГ  Засідання СНГ Засідання СНГ Олімпіада із внутрішньої медицини

Література, що видана кафедрою

1.  В.М. Жебель,  В.О. Шапринський, А.Ф. Гуменюк, С.Е. Лозинський - Перша лікарська допомога при невідкладних станах: Навчальний посібник  - Вінниця : Діло, 2005. 

 

 

2. В.М. Жебель, О.Є. Каніковський, А.Ф. Гуменюк - Виразкова хвороба (пептична виразка) очима терапевта та хірурга: Навчальний посібник  - Вінниця, 2008. 

 

         У навчальному посібнику наведені основні положення етіології, патогенезу, діагностики та лікування найпоширенішого захворювання органів травлення - пептичної виразки. головна увага приділяється сучасним підходам до фаракотерапії, що грунтуються на принципах доказової медицини, та відповідним методам оперативного лікування ускладнень. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики. 

 

 3.   В.М. Жебель,  Старжинська О.Л.,  Гуменюк А.Ф.,  Шевчук О.К. - Посібник з клінічної лабораторна та функціональної  діагностики захворювань внутрішніх органів:  Навчальний посібник (під загальною редакцією  професора Жебеля В.М.)  - Вінниця, 2013. 

        Навчальний посібник складено згідно з навчальною програмою з лабораторної та функціональної діагностики для вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти України ІІІ-ІVрівнів акредитації для спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація». У посібнику детально розглянуто лабораторні та інструментальні методи дослідження, які найбільш часто використовуються в клінічній практиці з метою діагностики найбільш розповсюджених захворювань органів дихання, серцево-судинної системи, органів травлення, сечовидільної системи та захворювань крові. Рекомендований для студентів фармацевтичного та педіатричного факультетів.

 

 


          Проф. В.М. Жебель є співавтором підручників для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, допущених  Міністерством охорони здоров'я України: "Внутрішні хвороби": Підручник - Полтава, 2002  (за редакцією проф.  М.С. Расіна), "Пропедевтика внутрішніх хвороб":  Підручник - Полтава, 2004, 2012  (за редакцією проф.  М.С. Расіна)  

 

 

Контакти

м. Вінниця, вул. В. Стуса, 11

e-mail intmed.mf2@vnmu.edu.ua