Положення про студентський гуртожиток, правила внутрішнього розпорядку та студентське самоврядування у гуртожитках ВНМУ ім. М.І. Пирогова


Завантажити цей документ