Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, за напрямом підготовки «Фармація», «Клінічна фармація» у ВНМУ ім. М.І. Пирогова


Завантажити цей документ