Антикорупційні заходи

1.   Закон України «Про запобігання корупції»

2.   Розпорядження щодо визначення відповідальної особи з питань запобігання корупції

3.   Положення про відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

4.   План заходів ВНМУ ім. М.І. Пирогова, спрямованих на запобігання та виявлення корупції

5.   Розпорядження щодо зміни складу комісії з питань запобігання та виявлення корупції

6.   Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

7.   Антикорупційна програма ВНМУ ім. М.І. Пирогова

8.   Положення про порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб ВНМУ ім. М.І. Пирогова

9.   Звіт про стан виконання заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції  ВНМУ ім. М.І. Пирогова за 2016 р.

10. Звіт про стан виконання плану заходів МОЗ України та плану заходів ВНМУ ім. М.І. Пирогова, спрямованих на запобігання та виявлення корупції за 2017 р.

11. План заходів ВНМУ ім. М.І. Пирогова, спрямованих на запобігання та виявлення корупції у 2018 р.