Антикорупційні заходи

1.   Закон України «Про запобігання корупції»

2.   Розпорядження щодо визначення відповідальної особи з питань запобігання корупції

3.   Наказ про виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» №91 від 27.06.2018р.

4.   Положення про особу, відповідальну за реалізацію антикорупційної програми у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

5.   Наказ про створення комісії з оцінки корупційних ризиків №186 від 22.12.2018 р.

6.   Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності ВНМУ ім. М.І. Пирогова

7.   Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

8.   Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у ВНМУ ім. М.І. Пирогова на 2019 рік

9.   Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

10. Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

11. Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

12. Протокол №1 засідання комісії з оцінки корупційних ризиків ВНМУ ім. М.І. Пирогова   

13. План заходів ВНМУ ім. М.І. Пирогова, спрямованих на запобігання та виявлення корупції

14. Розпорядження щодо зміни складу комісії з питань запобігання та виявлення корупції

15. Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

16. Антикорупційна програма ВНМУ ім. М.І. Пирогова

17. Положення про порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб ВНМУ ім. М.І. Пирогова

18. Звіт про стан виконання плану заходів ВНМУ ім. М.І. Пирогова, спрямованих на запобігання та виявлення корупції за 2018 р.

19. План заходів ВНМУ ім. М.І. Пирогова, спрямованих на запобігання та виявлення та протидію корупції у 2019 р.


Про факти порушень антикорупційного законодавства у діяльності Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, Ви можете повідомити на «лінію довіри» за адресою: anticorrupt@vnmu.edu.ua
Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно). Викладені факти підлягають розгляду, якщо наведена інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
Анонімне повідомлення не розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а тому його надання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді.