Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
 • UA
 • EN
 • RU
Кафедра педіатрії №1
Студенту
Історія кафедри


Загальна інформація

Кафедра педіатрії №1 розташована на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні (Хмельницьке шосе, 108), на першому поверсі консультативної поліклініки. Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 18 викладачів, в тому числі 4 доктора та 12 кандидатів медичних наук.

 Всі вітчизняні та іноземні студенти студіюють на кафедрі факультетську педіатрію (4 курс) і неонатологію (5 курс). Суттєво розширилася робота на післядипломному рівні: проводиться підготовка лікарів-педіатрів та неонатологів в інтернатурі, спеціалізація та передатестаційна підготовка неонатологів та лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Клінічним і науковим напрямком кафедри є оптимізація підходів до надання медичної допомоги новонародженим та дітям раннього віку, проблеми дитячої пульмонології, алергології, нефрології.


Викладачі кафедри

 1. Яблонь Ольга Степанівна – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.
 2. Кулик Ярослава Михайлівна – завуч кафедри, кандидат медичних наук, доцент.
 3. Каблукова Олена Кас’янівна - професор кафедри, доктор медичних наук.
 4. Токарчук Надія Іванівна - доктор медичних наук, професор.
 5. Процюк Тетяна Леонідівна - доктор медичних наук, доцент.
 6. Пахнюща Ніна Михайлівна - кандидат медичних наук, доцент.
 7. Рубіна Оксана Семенівна - кандидат медичних наук, доцент.
 8. Капітан Тетяна Володимирівна - кандидат медичних наук, доцент.
 9.  Чекотун Тетяна Вікторівна -  кандидат медичних наук, асистент.
 10. Антонець Валентина Андріївна - кандидат медичних наук, доцент.
 11. Биковська Ольга Аркадіївна - кандидат медичних наук, асистент.
 12. Кислова Юлія Олексіївна - кандидат медичних наук, асистент.
 13. Саврун тетяна Ігорівна - кандидат медичних наук, асистент.
 14. Герасимова Олена Вікторівна - кандидат медичних наук, асистент.
 15. Власенко Діана Юріївна - кандидат медичних наук, асистент.
 16. Конопліцька Анастасія Петрівна - кандидат медичних наук, асистент.
 17. Мазулов Олександр Васильович - асистент.
 18. Мазур Олена Геннадіївна - асистент.
 19. Назаренко Олексій Петрович - асистент.


Дисципліни, які викладаються на кафедрі

Педіатрія (4 курс, вітчизняні та іноземні студенти).

Неонатологія (5 курс, вітчизняні та іноземні студенти).

Педіатрія (медична психологія 3 курс, 4 курс, 5 курс, 6 курс)

Інтернатура з педіатрії.

Інтернатура з неонатології.


Історія створення кафедри

Перша кафедра дитячих хвороб була створена у 1934 році професором Б.П. Бруханським, який очолював її впродовж 10 років, а далі – проф. А.А. Разумовський. У 1951-52 рр. кафедрою педіатрії керувала доц. С.А. Піотровська-Векслер, з 1952 до 1960 року – доц. М.М. Красногорський. До 1962 року кафедрою педіатрії керувала доц. Е.М.Мечинська.   На превеликий жаль, сьогодні нам мало відомо про те, як та де викладався предмет, хто входив до складу кафедри.

проф. Олександр Іванович ГнатюкКафедра педіатрії педіатричного факультету у Вінницькому медичному інституті була заснована у 1964 році. Першим завідувачем кафедри став проф. Олександр Іванович Гнатюк, який очолював кафедру дитячих хвороб впродовж 27 років. Проф. О.І. Гнатюк у короткі терміни успішно організував роботу кафедри, яка до 1980 року працювала на базі дитячого відділення обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова, а з моменту відкриття Вінницької обласної дитячої лікарні у 1980 році – на її базі. Дитяча нефрологія була одним з провідних напрямків наукової діяльності співробітників кафедри. Колективом кафедри проводились наукові дослідження та лікувальна робота по зниженню захворюваності та смертності через гострі та хронічні захворювання нирок у дітей різного віку. На базі медичного інституту проводились Всесоюзні конференції з питань дитячої нефрології. Була затверджена класифікація первинного гломерулонефриту у дітей. Велося викладання педіатричних дисциплін на всіх курсах навчання. Постійно здійснювалася підготовка клінічних ординаторів та аспірантів. У 1982 році назву кафедри змінено на кафедра педіатрії №2.


За період завідування під керівництвом проф. О.І. Гнатюка захищено 2 докторські та 16 кандидатських дисертацій. Видано керівництва, монографії та навчальні посібники для студентів "Практична нефрологія дитячого віку", "Практична кардіологія дитячого віку. Дифузні захворювання сполучної тканини", "Фітотерапія в педіатрії", "Невідкладні стани у дітей", "Онкогематологія дитячого віку", "Практична ендокринологія дитячого віку", "Лікувальне харчування при дитячих хворобах", "Парентеральне харчування при захворюваннях дітей раннього віку. Інфузійна терапія".


проф. Лариса Порфіріївна РєшоткінаУ 1973 році було створено окрему кафедру пропедевтичної та факультетської педіатрії. На посаду зав. кафедри за конкурсом була обрана проф. Лариса Порфіріївна Решоткіна. З 1973 по 1982 роки викладання велося на третьому (пропедевтична педіатрія) та четвертому (факультетська педіатрія) курсах педіатричного факультету. Штат кафедри складався з 5-ти викладачів і 2-х лаборантів. Базою кафедри було дитяче відділення на 60 ліжок при 4-ій міській клінічній лікарні і дитяче відділення на 40 ліжок при Вінницькій центральній районній лікарні. З 1982 року обсяг викладання розширився за рахунок введення госпітальної педіатрії та субординатури, в зв'язку з чим кафедра отримала назву кафедри педіатрії №1. Основною клінічною базою кафедри була обласна дитяча клінічна лікарня на 400 ліжок. Штат кафедри зріс до 9 чоловік викладацького складу. На кафедрі постійно здійснювалась підготовка клінічних ординаторів та аспірантів. З 1991 року введена субординатура з педіатрії у вигляді циклів. Науковим напрямком кафедри було вивчення клінічних, імунологічних, біохімічних аспектів патологічних станів дітей раннього віку, пов'язаних з недоношеністю, затримкою внутрішньоутробного розвитку, дефіцитом заліза, перинатальною патологією та розробка методів лікувальної та реабілітаційної корекції виявлених порушень. За цей період було захищено 3 кандидатські дисертації (І.С. Горовий, О.С. Яблонь, Н.М. Пахнюща).


У 1992 р. відбулося об’єднання кафедр №1 та №2 у єдину кафедру дитячих хвороб, яку очолив професор Терентій Кирилович Набухотний. Він продовжив наукові традиції кафедри. Під керівництвом професора Т.К. Набухотного у цей період захищено докторські дисертації В.П. Павлюк, Т.В.Сорокман та кандидатські дисертації І.В. Сторожук, Н.І. Сінчук, О.В.Катілова.


З 1998 року кафедру дитячих хвороб очолює доц. Володимир Григорович Гришко. Організовано роботу курсу медичної генетики, в зв’язку з чим кафедрадоц. Володимир Григорович Гришко отримала назву - кафедра дитячих хвороб з курсом медичної генетики. На кафедрі продовжується вивчення проблем дитячої нефрології, неонатології, гематології, пульмонології, медичної генетики. Виконана 5-ти річна планова науково-практична робота співробітників кафедри на тему: «Особливості клініки і перебігу пієло- і гломерулонефриту в сучасних екологічних умовах». Розроблені навчальні плани з очної та заочної інтернатури. Для лікарів, студентів, інтернів і середніх медичних працівників видані методичні та практичні посібники з питань виховання здорової дитини, профілактики захворювань у дітей раннього віку, організації амбулаторно-поліклінічної допомоги у місті та селі, диспансеризації і реабілітації хворих дітей. Впроваджено в практику охорони здоров’я методичні рекомендації для викладачів та студентів.проф. Олена Кас’янівна КаблуковаУ 2001р. кафедру дитячих хвороб з курсом медичної генетики прийняла проф. Олена Кас’янівна Каблукова. Зберігаючи традиції кафедри, закладені її засновниками професорами О.І. Гнатюком і Л.П. Решоткіною, продовжувалось проведення різнопланових наукових досліджень. Наукові дослідження були присвячені вивченню етіології, патогенезу і лікуванню гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, а саме ускладненням ГРВІ на центральну нервову систему, органи дихання, нирки. Пізніше основою наукової діяльності кафедри стали проблеми дитячої нефрології – вивчення поширеності, ранньої діагностики захворювань нирок у дітей, вивчення соматотипів та еритроцитарних антигенів у підлітків, які хворіють на хронічний пієлонефрит, проблеми нефрологічної допомоги дітям з нефропатіями. Видано навчальні посібники для студентів та інтернів „Невідкладні стани при гострих вірусних і бактеріальних захворюваннях у дітей” (О.К.Каблукова), «Клінічні лекції з  неонатології» (О.С.Яблонь, О.С.Рубіна). Штат кафедри складався з 25 чоловік професорсько-викладацького складу. За цей період на кафедрі захищені 4 докторські (В.М.Дудник, Н.І.Токарчук, О.С.Яблонь, Т.Л.Процюк) та 11 кандидатських  дисертацій. У 2008 році , в зв’язку зі створенням ще однієї кафедри педіатрії, кафедру було реорганізовано і присвоєно назву кафедри педіатрії №1.

 

 

 

У 2010 році кафедру педіатрії №1 очолила д.м.н. професор Ольга Степанівна Яблонь. За цей період захищені кандидатські дисертації асистентами О.А.Биковською, Ю.О.Кисловою, Т.О.Ковтюх, Т.І. Саврун, Д.Ю. Власенко та А.П. Конопліцкою. Видано підручник Т.В.Капітан  Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми. - Вінниця: «Видавництво «Вінницька газета», 2012 – 876 с., Кapitan T. Propadeutics of children’s diseases and nursing of the child. - Вінниця: «Видавництво «Вінницька картографічна фабрика», 2012 – 808 с., навчально-методичні посібники О.С.Яблонь, О.С.Рубіна Неонатологія. -  Вінниця: «Видавництво «Теза», 2012 – 159 с., Захворювання дитячого віку за ред. О.С.Яблонь. - Вінниця: «Видавництво «Теза», 2012 – 256 с. Написані розділи у національних підручниках "Педіатрія" та "Неонатологія".

Штат кафедри
Яблонь Ольга Степанівнапрофесор,доктор медичних наук
Яблонь Ольга Степанівна доктор медичних наук, професор завідувачка кафедри педіатрії №1 закінчила у 1980 педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова з відзнакою. Працювала лікарем-педіатром, а з 1982 року – асистентом кафедри педіатрії №1 Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. У 1991 році захистила кандидатську дисертацію «Особенности выхаживания глубоко недоношенных детей с транзиторным иммунодефицитом и анемией», виконану під науковим керівництвом професора Л. П. Решоткіної. У 2008 році захистила докторську дисертацію «Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла», у якій в результаті вперше проведеного тривалого спостереження за когортою українських дітей з масою тіла менше 1500 г виявлено віддалені наслідки перинатальної патології, оцінено вклад процесів апоптозу, некрозу та регенерації у формування патології головного мозку глибоко недоношених дітей, виявлено тісний зв’язок між активністю запального процесу, оксидативного стресу, ступенем цитопатичної гіпоксії та формою і важкістю патології. Розроблено і запроваджено принципи виходжування глибоко недоношених новонароджених на підставі концепції розвиткового догляду. У 1996 році О.С.Яблонь присвоєно вчене звання доцент, у 2011 році – вчене звання професор. Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії та неонатології. Є консультантом Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та міської лікарні «Центр матері та дитини». Член Ревізійної комісії Правління Асоціації неонатології України, голова Вінницького осередку Асоціації педіатрів України. Член редколегії журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина». О.С.Яблонь є автором 138 наукових праць, в тому числі 6 навчальних посібників, розділів національного керівництва та підручників з педіатрії та неонатології, 4 деклараційних патентів. Має досвід проведення міжнародних багатоцентрових досліджень в педіатрії та неонатології, сертифікати GCP. Навчалася у Міжнародному інституті університету штату Алабама, США (2006). Є активним учасником наукових форумів з педіатрії та неонатології в Україні та закордоном, зокрема в Індії (2007), Чехії (2009), Німеччині (2010), Данії (2011). Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України (2008).

Каблукова Олена Касянівнапрофесор,доктор медичних наук
Професор, доктор медичних наук Каблукова Олена Кас′янівна. У Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова працює з 1977 року. В 1975 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оксалурия у детей с заболеваниями почек». В 1991році захистила докторську дисертацію на тему «Изменения клеточных мембран при неосложненных и осложненных острых вирусных инфекциях у детей и эффективность препаратов мембраностабилизирующего действия». Опубліковано 208 наукових праць, видано 8 інформаційних листів 6 – методичних рекомендацій, 10 – раціоналізаторських пропозицій, 22 впровадження в лікувальний процес. В 2004 році виданий навчальний посібник «Невідкладні стани при частих вірусних і бактеріальних захворюваннях у дітей», 115 сторінок. Науковий консультант в відділенні інтенсивної терапії та реанімації, педіатричному відділенні №1.

Токарчук Надія Іванівнапрофесор,доктор медичних наук
Токарчук Надія Іванівна закінчила педіатричний факультет Вінницького державного медичного інституту. Навчалась в магістратурі, аспірантурі. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію «Імунологічні зміни в щитовидній залозі дітей, які постійно мешкають в зоні дії малих доз радіації». З 1999 року працювала асистентом кафедри педіатрії.
У 2007 році захистила докторську дисертацію «Морфофункціональний стан тимусу, гіпофізарно-тиреоїдної системи та оптимізація лікування дітей раннього віку, хворих на гостру пневмонію».
З 2009 року – доцент кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Наукова робота Н.І. Токарчук присвячена вивченню проблем дітей раннього віку.
Н.І. Токарчук є автором 144 наукових праць. Під керівництвом Н.І. Токарчук захищено 2 кандидатських дисертації.
Н.І. Токарчук здійснює лікувально-консультативну допомогу в відділенні для дітей раннього віку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.

Процюк Тетяна Леонідівнадоцент,доктор медичних наук
Процюк Тетяна Леонідівна. Після закінчення в 1995 році клінічної ординатури, працювала асистентом кафедри педіатрії. В 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Ефективність використання ентеросорбенту силарду П у комплексному лікуванні алергічних захворювань у дітей раннього віку». В 2008 році захистила докторську дисертацію “Прогнозування та особливості перебігу бронхіальної астми у міських та сільських школярів Подільського регіону”. Звання доктора медичних наук присвоєно в 2009 році. З 2012 року доцент кафедри педіатрії №1. Лікар-педіатр вищої категорії. Автор та співавтор 95 друкованих робіт, 10 деклараційних патентів на корисну модель, 12 раціоналізаторських пропозицій та 4 інформаційних листів.

Кулик Ярослава Михайлівнадоцент,кандидат медичних наук
Кулик Ярослава Михайлівна, к. мед. н., доцент, працює на кафедрі з 2001 року. Захистила у 2002 році кандидатську дисертацію на тему «Діагностика алергічних захворювань у дітей за допомогою ротаційного прик-тесту з неінфекційними алергенами». Лікувальною роботою займається у торако-пульмонологічному відділенні ВОДКЛ, консультативною роботою - у 3 відділеннях: педіатрії №1, очному і оториноларингологічному. Є членом Асоціації педіатрів і Асоціації алергологів України. У 2011 році була учасником Програми французько-українського обміну фахівців в галузі охорони здоров’я та фармації (Париж, Франція). Має 46 опублікованих праць. Є співавтором навчальних посібників “Аденоїдит’’, “Гіпертрофія глоткового мигдалика та хронічний аденоїдит’’ (останній з грифом МОН України), “Сапоніт і аеросил у тваринництві та в медицині’’, а також посібника “Захворювання дитячого віку’’, виданого колективом кафедри у 2012.

Капітан Тетяна Володимирівнадоцент,кандидат медичних наук
Капітан Тетяна Володимирівна. Працює у Вінницького національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова після його ж закінчення. Дисертацію на тему «Дискретность потовыделительной функции у детей в норме и патологии» захистила у 1983 році. Капітан Т. В. є моноавтором підручника для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації «Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми», що видавався 11 разів (українською, російською та англійською мовами), а також автором 16 навчально-методичних посібників для студентів та лікарів, автором 11 статей і тез, співавтором 12 навчально-методичних посібників та 22 статей і тез.

Пахнюща Ніна Михайлівнадоцент,кандидат медичних наук
Пахнюща Ніна Михайлівна, доцент кафедри. У Вінницькому національному медичному університеті ім.. М.І. Пирогова працює з 1981року Кандидатську дисертацію захистила у 1994 році за темою «Патогенетичне обґрунтування лікувально-реабілітаційного комплексу при порушені розвитку дітей з внутрішньоутробною гіпотрофією». Опубліковано 30 наукових праць, підготовлені методичні рекомендації для лікарів, інформаційний лист, 6 рацпропозицій, співавтор 5 навчальних посібників для студентів, інтернів. Науковий консультант торако-пульмонологічного відділення.

Рубіна Оксана Семенівнадоцент,кандидат медичних наук
Рубіна О.С. працює на кафедрі педіатрії з 1993 року. В 1997 році рішенням Спеціалізованої Вченої Ради Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук. В 2005 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри дитячих хвороб. Виконуючи обов’язки доцента кафедри, консультує дітей у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та ІІ-го міського клінічного пологового будинку. Задіяна в чергуваннях служби медицини катастроф. Лікувальну роботу проводить на базі клінічного відділення патології новонароджених ВОДКЛ. В умовах поліклініки надає консультативну допомогу амбулаторним хворим. Бере участь в роботі атестаційної та клініко-експертної комісії при УОЗ Вінницької облдержадміністрації. Працює в якості члена робочої групи та тренера Україно-швейцарської Програми „Здоров’я матері та дитини”. В квітні 2012 року обрана головою Вінницького представництва Асоціації неонатологів України. За період з 1994 по 2012 роки опубліковано наукових статей – 83 , за період після захисту кандидатської дисертації (1998-2012 роки) – 76, із них публікацій навчально-методичного характеру – 17.

Антонець Валентина Андріївнадоцент,кандидат медичних наук
Антонець Валентина Андріївна Кандидат медичних наук, асистент кафедри з 2002 року. Захистила кандидатську дисертацію 17.05.2007 р. на тему: „Клініко-інструментальні критерії діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей”. Лікувальну роботу проводить на базі педіатричного відділення №2, лікар-педіатр першої категорії, проводить консультації хворих дитячого травматологічного відділення. Кількість публікації 24, співавтор навчального посібнику „Захворювання дитячого віку”.

Конопліцка Анастасія Петрівнаасистент,к.м.н.
Конопліцька Анастасія Петрівна кандидат медичних наук, асистент кафедри з 2014 року. Захистила кандидатську дисертацію 30.06.2015 р. на тему: „Значення маркерів пошкодження клітинних мембран нефротелію в диференційній діагностиці захворювань нирок з синдромом гематурії у дітей”. Лікувальну роботу проводить на базі ВОДКЛ у відділенні педіатрії №2, лікар-педіатр першої кваліфікаційної категорії, проводить консультації хворих у ЛОР відділенні. Кількість публікації 28 та 1 деклараційний патент на корисну модель.

Власенко Діана Юріївнаасистент,к.м.н.

Назаренко Олексій Петровичасистент,
Назаренко Олексій Петрович В 2012 році закінчив педіатричний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2012 по 2014 роки проходив інтернатуру в "Могилів-Подільський МЦ ПМСД". В 2014-2016 роках навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «Педіатрія». З 2016 року працює на посаді асистента кафедри педіатрії №1. Займається лікувальною роботою в педіатричному відділенні ІБВ раннього віку на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Лікувальний стаж 4 роки.

Чекотун Тетяна Вікторівнаасистент,кандидат медичних наук
Чекотун Тетяна Вікторівна В 1997 році закінчила педіатричний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 1997 по 2005 роки працювала лікарем-неонатологом міської лікарні «Центр матері та дитини». В 2005 р. вступила до аспірантури зі спеціальності «Педіатрія». В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Державній установі «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України» за темою «Особливості нейроендокринної регуляції і корекція її порушень у недоношених новонароджених з гіпоглікемією». Є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з 2006 року: 2006-2007р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з січня 2008р. по теперішній час – асистент кафедри педіатрії №1. Займається лікувальною роботою на базі відділення для дітей раннього віку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Лікувально-консультативну роботу проводить у ЛОР-відділенні ВОДКЛ. З 2009 року є куратором Гайсинського району Вінницької області як лікар-педіатр. Опубліковано 20 публікацій.

Биковська Ольга Аркадіївнаасистент,кандидат медичних наук
Биковська Ольга Аркадіївна у 2010 році захистила дисертацію «Клініко- патогенетичні особливості формування бронхолегеневої дисплазії у недоношених дітей» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук під науковим керівництвом професора Яблонь Ольги Степанівни. Асистентом на кафедрі працює з вересня 2010 року. Згідно з функціональними обов’язками асистента проводить навчально-методичну роботу на 5 та 3 курсах. Є автором 17 наукових праць. Займається лікувальною роботою на базі клінічного відділення патології новонароджених Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Має першу лікарську категорію за спеціальністю «Педіатрія» та спеціалізацію з неонатології. Є членом Асоціації педіатрів і Асоціації неонатологів України. Є секретарем лікувально-етичної комісії при Вінницькій обласній дитячій лікарні. У 2011 році була учасником Програми французько-українського обміну фахівців в галузі охорони здоров’я та фармації (Париж, Франція).

Кислова Юлія Олексіївнаасистент,кандидат медичних наук
Кислова Юлія Олексіївна з 2010 року прийнята на посаду асистента кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Рання діагностика гіпоксично-ішемічного ушкодження центральної нервової системи у недоношених дітей та профілактика несприятливих наслідків», виконану під науковим керівництвом професора, д.мед.н. Яблонь Ольги Степанівни. Згідно з функціональними обов’язками асистента проводить лікувально-профілактичну роботу у педіатричному відділенні №1 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, навчально-методичну роботу на 4 курсі – педіатрія. Має першу лікарську категорію за спеціальністю «Педіатрія» та спеціалізацію з неонатології. Має 21 наукову публікацію, з них - 7 статей у фахових журналах, затверджених ВАК. З 2012 року є членом Європейської асоціації нефрологів, трансплантації та діалізної терапії ERA-EDTA.

Герасимова Олена Вікторівнаасистент,кандидат медичних наук
Герасимова Олена Вікторівна. У 2003 році закінчила Вінницький національний медичний
університет ім. М.І. Пирогова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педіатрія».
В 2004 році здобула кваліфікацію магістра медицини з педіатрії. 3 2004 по 2006
роки проходила навчання в клінічній ординатурі за спеціальністю «Педіатрія». З
2006 року почала навчання в аспірантурі і за сумісництвом працювати на кафедрі
дитячих хвороб з курсом медичної генетики. В 2007 році запланувала дисертацію на
тему: «Патогенетична терапія бронхіальної астми у дітей шкільного віку з урахуванням
профілю кардіоваскулярної безпеки». З 2012 року працює на посаді асистента кафедри
педіатрії №1. Займається лікувальною роботою в педіатричному відділенні №1 ВОДКЛ.
Автор та співавтор 47 друкованих робіт: 10 статей та 37 тез, 3 деклараційних патентів на
корисну модель, 2 інформаційних листів.

Саврун Тетяна Ігорівнаасистент,кандидат медичних наук
Саврун Тетяна Ігорівна закінчила Вінницький національний медичний

університет ім.М.І.Пирогова у 1997 році за спеціальністю «педіатрія». З 2007

року працює на посаді асистента кафедри педіатрії №1. Згідно з функціональними

обов’язками асистента проводить навчально-методичну роботу на 5 курсі

(неонатологія),

дослідженнями. Автор та співавтор 12 друкованих наукових робіт. Займається

лікувально-консультативною роботою на базі відділення інтенсивної терапії

хворих новонароджених та недоношених дітей «ЦМД», відділення 2-го етапу

виходжування недоношених дітей Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.

Є членом Асоціації педіатрів і Асоціації неонатологів України. У 2011 році брала

участь у програмі французько-українського обміну фахівців в галузі охорони

здоров’я та фармації та пройшла стажування у дитячому клінічному центрі

Робера Дебре, Франція, м. Париж.

Мазулов Олександр Васильовичасистент,
Закінчив Вінницький Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2002 році за спеціальністю "педіатрія". З 2002 по 2006 рік працював лікарем-педіатром в Жмеринській ЦРЛ. В 2006-2008 роках навчався в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії ВНМУ. З 2008 року працює на посаді асистента кафедри педіатрії №1. Дійсний член EAACI та ERS з 2010 року. Автор 57 друкованих праць.

Рогожа Олена Генадіївнаасистент,
Мазур Олена Геннадіївна з 2010 року прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри педіатрії №1 Вінницького Національного Медичного Університету ім М. І. Пирогова. З 2011-2012 працювала викладачем-стажистом, а з 2013-асистентом кафедри педіатрії №1. Лікувальний стаж 4 роки. Згідно з функціональними обов'язками асистента кафедри виконує лікувально-профілактичну роботу у відділенні патології новонароджених на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Викладацький стаж 3 роки. Кількість публікацій 4.

Новини
розклад занять на осінній семестр 2016-2017 р.
15.09.2016
графік консультацій на осінній семестр 2016-2017 р.
15.09.2016
розподіл груп на осінній семестр 2016-2017 р.
15.09.2016
Звіт про проведення ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчений «Перший крок в науку -2016»
08.04.2016
Вітаємо з перемогою на Всеукраїнській олімпіаді з педіатрії
28.03.2016
(без назви)
01.02.2016
(без назви)
25.09.2014
Наукова діяльність

З 2015 р. на кафедрі педіатрії №1 виконується планова НДР: «ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ».

Реєстраційний номер: 0115U007075.

Керівник наукової роботи:  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №1  Яблонь О.С.   

Мета дослідження: підвищити ефективність діагностики та лікування патології органів дихання, серцево-судинної системи, сечовидільної, нервової та кістково-м’язової системи у дітей.

Завдання дослідження:

1. Дослідити особливості захворюваності і смертності новонароджених з м.т. ≤1250 г в неонатальному періоді та після виписки зі стаціонару і встановити поширеність затяжних гіпербілірубінемій в неонатальному періоді у дітей Вінницької області.

2. Визначити чинники ризику формування бронхолегеневої патології у новонароджених дітей, які зазнали впливу ШВЛ в неонатальному періоді та встановити особливості клінічної маніфестації позагоспітальної пневмонії у дітей раннього віку.

3. Визначити вміст толл-подібних рецепторів 2 типу (TLR2) та інтерлейкіну-6 (IL6) у сироватці крові недоношених дітей, які народилися з м.т. ≤1250 г, в неонатальному періоді та оцінити їх зв’язок з показниками неонатальної адаптації та рівнем психомоторного і соціально-емоційного розвитку у скоригованому віці 18 місяців.

4. Поліпшити діагностику патології органів дихання шляхом вивчення ролі сурфактантного протеїну SNP rs1130866 Thr131Ile як предиктора формування захворювань і важкості ураження бронхолегеневої системи та ролі генного поліморфізму фактора некрозу пухлин альфа у розвитку позагоспітальної пневмонії у дітей раннього віку. Оцінити зв'язок про- і протизапальних цитокінів (ФНП-α, IL-10) сироватки крові з основними клінічними проявами позагоспітальної пневмонії у дітей раннього віку. Вивчити діагностичне значення  прокальцитонінового тесту в якості маркера активності запального процесу при позагоспітальній пневмонії  у дітей раннього віку.

5. Проаналізувати вплив генотипів поліморфізму гена VDR на клінічні прояви та тяжкість вітамін D - дефіцитного рахіту та оцінити зв'язок рівня гідроксивітаміну D (25(ОН)D), остеокальцину сироватки крові зі ступенем тяжкості вітамін D - дефіцитного рахіту у дітей першого року життя з надмірною масою тіла та ожирінням.

6. Удосконалити диференційну діагностику захворювань нирок з синдромом гематурії у дітей на основі визначення маркерів ушкодження клітинних мембран нефротелію (малонового діальдегіду сироватки крові, β2-мікроглобуліну, холінестерази та                                γ-глютамілтрансферази в сироватці крові і сечі). 

7. Дослідити стан серцево-судинної системи, внутрішньокардіальної та церебральної гемодинаміки у дітей шкільного віку в залежності від рівня контролю бронхіальної астми.

8. Визначити вплив фармакотерапії інгаляційним глюкокортикостероїдом та бета 2-агоністом пролонгованої дії з похідним метилксантину тривалої дії на функціональний стан серцево-судинної системи при лікуванні бронхіальної астми у дітей шкільного віку. Довести ефективність кардіопротекторної дії метаболічних коректорів - ритмокору, тіотриазоліну в поєднанні з комбінованими препаратами базисної терапії при лікуванні бронхіальної астми у дітей шкільного віку.  Розробити та обґрунтувати алгоритм лікування препаратами кардіопротекторної дії у дітей шкільного віку, хворих на бронхіальну астму.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

 

За період з 2015 року захищено 3 кандидатські дисертації, виконується 6 кандидатських дисертацій. Співробітниками кафедри видано 2 підручники, один з них з грифом МОН, отримано 3 патенти на корисну модель, опубліковано 15 статей та 7 статей,  що входять до наукометричної бази даних, а також 22 тез, здійснено 19 впроваджень. 

 

Затверджені ВАК України у 2015 р. дисертаційні роботи:

 

 

№ з/п

 

 

ПІБ

 

 

 

Назва теми

 

Установа, де відбувся захист

 

Шифр спеціальності

Дата затвердження

1.

 

 

 

 

 

Герасимова Олена Вікторівна

 

Удосконалення патогенетичної терапії бронхіальної астми у дітей шкільного віку з урахуванням профілю кардіоваскулярної безпеки

Д  05.600.04 Спеціалізована вчена рада Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

МОЗ України

14.01.10 – педіатрія

26.02.15

2.

 

 

 

 

Власенко Діана Юріївна

 

Клініко-патогенетичні особливості  захворювань неонатального періоду та її наслідків у дітей, що народилися з масою тіла 1250 грам

Д  05.600.04 Спеціалізована вчена рада Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

МОЗ України

14.01.10 – педіатрія

26.02.15

3.

Конопліцька Анастасія

Петрівна

Значення маркерів пошкодження клітинних мембран нефротелію в диференційній діагностиці захворювань нирок з синдромом гематурії у дітей

Д  05.600.04 Спеціалізована вчена рада Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

МОЗ України

14.01.10 – педіатрія

29.09.15

Підручники:

 

 1. Неонатологія: національний підручник: у 2 т./ За редакцією професора Шунько Є. Є. Авторський колектив, в т.ч. О.С. Яблонь. - Київ, 2015.-  Т. 1. – 958 с.
 2. Неонатологія: національний підручник: у 2 т./ За редакцією професора Шунько Є. Є. Авторський колектив, в т.ч. О.С. Яблонь. - Київ, 2015.-  Т. 2. – 640 с.
 1. О. Yablon /Neonatology / Yablon O, Savrun T., Bykovska O. - Вінниця, 2015. – 162 с.

 

Патенти:

 

1. Патент на корисну модель № 97402  Україна МПК (2015.01) А61В 5/00. Спосіб визначення порушення систолічної функції правого шлуночка у дітей шкільного віку з неконтрольованою бронхіальною астмою / О. С. Яблонь, О. В. Герасимова, Г. С. Гумінська; заявник і патентовласник Вінницький національний медичний університет імені  М. І. Пирогова. - №u 201411247; заявл. 15.10.2014; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.

2. Патент на корисну модель № 97401  Україна МПК (2015.01) А61К 31/00. Спосіб метаболічної терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму на фоні недиференційованої дисплазії сполучної тканини / О. К. Каблукова, О. В. Герасимова, Т. Л. Процюк; заявник і патентовласник Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. - №u 201411246; заявл. 15.10.2014; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.

3. Патент на корисну модель № 96377 Україна МПК (2006.01) G01N 33/48. Спосіб діагностики стану кісткового метаболізму у дітей першого року життя при D-вітамін-дефіцитному рахіті на тлі ожиріння/ Н.І.Токарчук, М.М.Пугач; заявник і патентовласник Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. - №u 2014 05281; заявл.19.05.2014; опубл.10.02.2015, Бюл. № 3.

 

Протягом 2015 року співробітники кафедри педіатрії № 1 брали участь у міжнародних конгресах, з'їздах і конференціях: Норвегія (Конгрес Європейської Академії педіатрії),  Грузія (Світовий конгрес пренатальної медицини), Польща (The II International Conference “Vitamin D – Minimum, Maximum, Optimum”), Лондон (ERA-EDTA Congress), Іспанія (European Academy of Allergy and Immunology Annual Congress). А також прийняли участь у 3 конгресах, 15 науково-практичних конференціях та 1 з’їзді на території України.

У 2015 році на базі кафедри педіатрії №1 було проведено 2 реґіонарні науково-практичні конференції.

 

На кафедрі проводиться підготовка магістрів медицини з педіатрії та неонатології. За період з  2015 року виконано і захищено 2 магістерські роботи.  В клінічній ординатурі навчаються 5 фахівців-педіатрів і неонатологів, в т.ч. громадяни інших держав.

На базі кафедри педіатрії №1 працює студентський науковий гурток в роботі якого приймають участь 34 студенти. За 2015-2016 рр. 20 студентів отримали призові місця на міжнародних, республіканських конгресах та науково-практичних конференціях.

Студенти, які брали участь у міжнародних, республіканських конгресах та конференціях та отримали призові місця

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

Заходи, в якому брали участь студенти

Місце,                яке посів

1.

Шиманський А.О.

Медичний факультет №2, 4 курс, 28 б група

ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 29-30 квітня 2015 р.,             м. Тернопіль.

І місце

2.

Шиманський А.О.

Шийка О.М.

Медичний факультет №2, 4 курс, 28 б група

 

 

ХІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Перший крок в науку 2015», 2-3 квітня 2015 р., м. Вінниця.

І місце

3.

Вишинська О.Б.

Медичний факультет №1,

4 курс, 16 б група

 

VIII Республіканська науково-практична конференція з міжнародною участю студентів та молодих учених «Проблеми і перспективи сучасної медицини», 28 квітня 2016 р.,              м. Гомель.

І місце

4.

Вишинська О.Б.

Медичний факультет №1,

4 курс, 16 б група

 

ІІІ Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки», 6-8 квітня 2016 р. м. Чернівці.

І місце

5.

Секрет Т.В.

Медичний факультет №1,

4 курс, 11 б група

 

ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчений «Перший крок в науку - 2016», 7 квітня 2016р., м. Вінниця.

І місце

6.

Стукало Л.В.

Медичний факультет №1, 5 курс, 6 б група

ХХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 25-27 квітня.,                           м. Тернопіль.

І місце

7.

Демчишин Я.В.

Медичний факультет №1, 4 курс, 6 б група

ХХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 25-27 квітня.,                         м. Тернопіль.

І місце

8.

Вакалюк А.В.

Медичний факультет №1, 4 курс, 21а група

ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини»,            21-22 квітня., м. Суми.

І місце

9.

Рябець П.С.

Медичний факультет №1, 4 курс, 21а група

ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання теоретичної та практичної медицини»,           21-22 квітня., м. Суми.

І місце

10.

Стукало Л.В.

Медичний факультет №1, 4 курс, 6 б група

ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 29-30 квітня 2015 р.,           м. Тернопіль.

ІІ місце

11.

Медведева А.В.

Мриш Махмудин

Іноземний, 4 курс, 35 а група

 

 

ХІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Перший крок в науку 2015», 2-3 квітня 2015 р., м. Вінниця.

ІІ місце

12.

Михальчишина В.В.

Медичний факультет №2, 4 курс, 97 б група

ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчений «Перший крок в науку - 2016», 7 квітня 2016р., м. Вінниця.

ІІ місце

13.

Савич В.Г.

Медичний факультет №1,

4 курс, 24 а група

 

ІІІ Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених «Пріоритети та перспективи молодіжної науки», 6-8 квітня 2016 р. м. Чернівці.

ІІ місце

14.

Чветневич М.І.

Макарицька О.Ю.

Медичний факультет №1,

4 курс, 10 б група

Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчений «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини», 22 квітня 2016 р., м. Одеса.

ІІ місце

15.

П’янкова А.О. Куцик Ю. В.

Медичний факультет №2, 4 курс, 28 б група

Міжнародна конференція студентів та молодих вчених,                12 – 13 березня 2015р.,                            м. Івано-Франківськ.

ІІІ місце

16.

Рущенко Н.В.

Медичний факультет №1, 4 курс, 7а група

 

ХІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Перший крок в науку 2015», 2-3 квітня 2015 р., м. Вінниця.

ІІІ місце

17.

Вишинська О. Б.

Медичний факультет №1,

4 курс, 16 б група

 

LXX Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених "Актуальні проблеми сучасної медицини та фармації 2016", 20-22 квітня 2016 р. м. Мінськ

ІІІ місце

18.

Журавська О.В.,

 

Мельник О.О.,

 

Медичний факультет №2, 4 курс, 98 а группа

Медичний факультет №2, 4 курс, 96 а група

 

І науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю «Проблеми сьогодення в педіатрії», 16 березня 2016 р.,  м. Харків.

ІІІ місце

19.

Тищенко В.О.

Медичний факультет №2, 3 курс, 99 а група

 

ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчений «Перший крок в науку - 2016», 7 квітня 2016р., м. Вінниця.

ІІІ місце

20.

Журавська О.В.,

 

Мельник О.О.,

 

Медичний факультет №2, 4 курс, 98 а группа

Медичний факультет №2, 4 курс, 96 а група

 

ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчений «Перший крок в науку - 2016», 7 квітня 2016р., м. Вінниця.

ІІІ місце

 

2015 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ