Спеціалізована вчена рада Д 05 600 02

Згідно наказу МОН України від 29.09.14 (№1081) у

Вінницькому національному медичному університеті 

імені М.І.Пирогова 

терміном на 3 роки створено спеціалізовану вчену раду Д 05.600.02

з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями


14.03.01 – нормальна анатомія

та 14.03.03 – нормальна фізіологія.

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02.

1. Голова спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02 академік НАМН України, д.мед.н., професор Мороз Василь Максимович, ректор Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.03.

2. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02

д.мед.н., професор Півторак Володимир Ізяславович, професор кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.01.

3. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02 к.мед.н., старший науковий співробітник Кириченко Інна Михайлівна, старший науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.03.

4. Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02:

4.1. д.мед.н., професор Булик Роман Євгенович, професор кафедри медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки Буковинського державного медичного університету МОЗ України, спеціальність 14.03.03;

4.2. д.мед.н., доцент Власенко Олег Володимирович, доцент кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.03;

4.3. д.б.н., професор Волков Костянтин Степанович, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», спеціальність 14.03.01;

4.4. д.мед.н., професор Гумінський Юрій Йосипович, завідувач кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.01;

4.5. д.мед.н., професор Гунас Ігор Валерійович, виконавчий директор Міжнародної академії інтегративної антропології, спеціальність 14.03.01;

4.6. д.мед.н., професор Йолтухівський Михайло Володимирович, професор кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.03;

4.7. д.мед.н., доцент Маєвський Олександр Євгенійович, доцент кафедри гістології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.01;

4.8. д.б.н., професор Сарафинюк Лариса Анатоліївна, завідувач кафедри фізичного виховання та лікувальної фізичної культури Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.03;

4.9. д.мед.н., професор Фоміна Людмила Василівна, професор кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.01;

4.10. д.б.н., професор Фурман Юрій Миколайович, старший науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова МОЗ України, спеціальність 14.03.03;

4.11. д.мед.н., професор Ходоровський Георгій Іванович, професор кафедри нормальної фізіології імені Я. Д. Кіршенблата Буковинського державного медичного університету МОЗ України, спеціальність 14.03.03;

4.12. д.мед.н., професор Черкасов Віктор Гаврилович, завідувач кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.03.01.

 

Адреса спеціалізованої вченої ради: 21018, Вінниця, вул.Пирогова 56, тел./факс (0432)57-02-53, ст.н.сп. Кириченко Інна Михайлівна