Стипендіальна комісія

Положення про порядок призначення і виплат стипендій студентам, аспірантам, докторантам ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Порядок формування рейтингу успішності студентів ВНМУ ім. М.І. Пирогова для призначення академічних стипендій

Наказ про виплати та розміри академічних і соціальних стипендій

Наказ про затвердження складу стипендіальної комісії

Витяг з протоколу засідання стипендіальної комісії №2 від 28.01.2022 р.

 

Рейтинг успішності медичного факультету №1

Курс 1
Потік А
Курс 1
Потік Б
Курс 2
Потік А
Курс 2
Потік Б
Курс 2
Потік В
Курс 3
Потік А
Курс 3
Потік Б
Курс 3
Потік В
Курс 4
Потік А
Курс 4
Потік Б
Курс 4
Потік В
Курс 5
Потік А
Курс 5
Потік Б

 

Рейтинг успішності медичного факультету №2

Курс 1
Потік Г
Курс 1
Потік МП
Курс 1
Потік П
Курс 1
Потік ТР
Курс 2
Потік Г
Курс 2
Потік МП
Курс 2
Потік П
Курс 2
Потік ТР
Курс 3
Потік Г
Курс 3
Потік МП
Курс 3
Потік П
Курс 4
Потік В
Курс 4
Потік МП
Курс 4
Потік П
Курс 5
Потік В
Курс 5
Потік МП
Курс 5
Потік П

 

Рейтинг успішності стоматологічного факультету

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

 

Рейтинг успішності фармацевтичного факультету

Курс 1 Курс 2 Курс 3