Переведення та поновлення на навчання

Наказ про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

Наказ про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2014 року № 556

Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ

ПРО ПОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ

(документи подаються до приймальної комісії університету)

1. Особи, які навчалися у ВНМУ ім. М.І. Пирогова, були відраховані та бажають поновитися на навчання, повинні подати на розгляд Комісії такі документи:

 • Заяву на ім'я ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова з проханням про поновлення із зазначенням року відрахування;
 • Довідку про академічну успішність;
 • Копію паспорта громадянина України.  

2. Особи, які навчалися в інших медичних ЗВО, були відрахо­вані та бажають поновитися на навчання до ВНМУ ім. М.І.  Пирогова, повинні подати на розгляд Комісії такі документи:

 • Заяву на ім’я ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова; 
 • Документ про рівень акредитації відповідної спеціальності (ОП) та про акредитацію в цілому закладу вищої освіти, в якому навчався студент (крім ВНМУ ім. М.І. Пирогова);
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт, ІD-картка і довідка про місце реєстрації);
 • Сертифікат ЗНО та інформаційна картка ЗНО згідно вимог спеціальності (ОП), на яку здійснюється поновлення;
 • Сертифікат «ЄДКІ етап 1 ІТІ «Крок1» та AMPS» (якщо здобувач вищої освіти поновлюється /переводиться після ІІІ курсу);
 • Особам, які навчалися в інших закладах вищої освіти, при поновленні в Університет необхідно подати копію наказу про відрахування та академічну довідку.

3. Особи, які навчаються в інших медичних ЗВО та бажають перевестися на навчання до ВНМУ ім. М.І. Пирогова, повинні подати на розгляд Комісії такі документи:

 • Заяву на ім’я ректора закладу вищої освіти, в якому навчається студент, з відповідним записом ректора про згоду на переведення, скріпленим гербовою печаткою;
 • Заяву на ім’я ректора ВНМУ ім. М.І. Пирогова;
 • Довідку про академічну успішність або індивідуальний навчальний план студента (чи його завірена копія);
 • Сертифікат ЗНО та інформаційна картка ЗНО згідно вимог спеціальності (освітньої програми), на яку здійснюється переведення;
 • Сертифікат «ЄДКІ етап 1 ІТІ «Крок1» та ЄДКІ етап 1 amps» (якщо здобувач вищої освіти переводиться після ІІІ курсу);
 • Документ, що посвідчує особу (паспорт, ІD-картку з довідкою про місце реєстрації).

Документи можна надсилати на ел.адресу perevidvnmu@gmail.com