Структура та символіка університету

СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

До складу університету входять: адміністрація, навчальні, виховні, наукові, лікувально-діагностичні, господарські та допоміжні підрозділи.

Основними навчально-науковими підрозділами університету, де здійснюється підготовка студентів, аспірантів та докторантів із споріднених спеціальностей, є факультети. До складу факультетів входять клінічні кафедри, а також кафедри, на яких вивчаються гуманітарні, соціально-економічні та фундаментальні (загально-наукові) дисципліни.

 

СИМВОЛІКА УНІВЕРСИТЕТУ

Прапор університету являє собою прямокутне полотнище синього кольору. У центрі прапора відтворено малий герб міста Вінниці – чотирикутний щит, у верхній частині якого у червоному полі – золотий хрест, нижня частина хреста розділена і переходить у два відвернені один від одного гачки: один – вліво, інший – вправо, дві схрещені лезом назовні шаблі; у нижній частині щита у блакитному полі – на розгорнутій книжці чаша обвита змією (книга – джерело знань; чаша обвита змією – символізує працю представників самої гуманної професії у світі).

 

Прапор університету

Зверху над щитом золотими буквами написано: “Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова”.

На звороті прапора зображено портрет М.І.Пирогова.

Прапор університету

Верхівка держака прапора увінчана металевим тризубом. Між прапором і тризубом закріплено два шнури жовтого кольору, що закінчуються китицями.Кольори, що використані на прапорі, символізують добробут, чесність, бездоганність, мужність та відвагу.
Прапор університету заноситься до зали в дні державних свят України, під час проведення конференції трудового колективу, прийому офіційних делегацій, урочистих церемоній та свят.
З врахуванням використаної на прапорі символіки університету створено його логотип та штандарт.

Штандарт

Структурна організація управління ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Структура

Структурна схема Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Ректор

- Вчена рада
- Збори трудового колективу ВНМУ
- Ректорат

 • Проректор з навчальної роботи
  • Навчальний відділ
  • ЦМКР та методичні ради
  • Декан медичного факультету № 1
   • Деканат
  • Декан медичного факультету № 2
   • Деканат
  • Декан фармацевтичного факультету
   • Деканат
  • Декан стоматологічного факультету
   • Деканат
  • Бібліотека
  • Відділ технічних засобів навчання
  • Кафедри університету
 • Проректор з наукової роботи
  • Науковий відділ
  • Відділ аспірантури, клін. ординатури, магістратури
  • Патентно-інформаційний відділ
  • Науково-дослідний центр
  • Науково-експериментальна клініка
  • Відділ метрологічного контролю
  • Кафедри університету
 • Проректор з лікувальної роботи
  • Відділ інтернатури
  • Декан факультету післядипломної освіти
  • Кафедри післядипломної освіти
  • Лікувально-діагностичні лабораторії
  • Медпункт
  • Профілакторій
  • Клінічні кафедри
 • Проректор з міжнародних зв’язків
  • Зав. відділу міжнародних зв’язків
   • Відділ міжнародних зв’язків
  • Декан по роботі з іноземними студентами
   • Деканат
  • Декан підготовчого факультету для іноземних громадян
   • Деканат
 • Проректор з адміністративно-господарської роботи
  • Відділ головного інженера
  • Відділ головного енергетика
  • Відділ матеріально-технічного забезпечення
  • Відділ капітального будівництва
  • Ремонтно-будівельна бригада
  • Дирекція студ. містечка
  • Транспортний відділ
  • Гуртожитки
  • Бази відпочинку
  • Студентські їдальні та буфети
 • Канцелярія
 • Відділ кадрів
 • Бухгалтерія
 • Планово-фінансовий відділ
 • Юридична служба
 • Центр нових інформ. технологій
 • Служба цивільного захисту
 • Служба охорони праці
 • Інформаційно-аналітичний відділ
 • Спеціальна частина

Кафедри університету:

 • Кафедра філософії та суспільних наук
 • Кафедра іноземних мов
 • Кафедра фізичного виховання та ЛФК
 • Кафедра біологічної фізики, мед. апаратури та інформатики
 • Кафедра біологічної та загальної хімії
 • Кафедра медичної біології
 • Кафедра нормальної фізіології
 • Кафедра анатомії людини
 • Кафедра гістології
 • Кафедра мікробіології
 • Кафедра патофізіології
 • Кафедра судової медицини з курсом права
 • Кафедра патологічної анатомії
 • Кафедра фармакології
 • Кафедра загальної гігієни та екології
 • Кафедра соціальної медицини і організації охорони здоров`я
 • Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії
 • Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини
 • Кафедра внутрішньої медицини №1
 • Кафедра внутрішньої медицини №2
 • Кафедра внутрішньої медицини №3
 • Кафедра внутрішньої медицини медичного факультету №2
 • Кафедра внутрішньої та сімейної медицини
 • Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології
 • Кафедра фтизіатрії та імунології
 • Кафедра ендокринології з курсом післядипломної освіти
 • Кафедра загальної хірургії
 • Кафедра хірургії №1
 • Кафедра хірургії №2
 • Кафедра хірургії медичного факультету №2
 • Кафедра дитячої хірургії
 • Кафедра травматології та ортопедії з курсом БЖД
 • Кафедра променевої діагностики, променевої терапії та онкології
 • Кафедра акушерства і гінекології №1
 • Кафедра акушерства і гінекології №2
 • Кафедра шкірно-венеричних хвороб
 • Кафедра ЛОР- хвороб
 • Кафедра очних хвороб
 • Кафедра нервових хвороб
 • Кафедра психіатрії з курсом наркології
 • Кафедра медичної психології, психіатрії з курсом післядипломної освіти
 • Кафедра пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми.
 • Кафедра педіатрії №1
 • Кафедра педіатрії №2
 • Кафедра дитячих інфекційних хвороб
 • Кафедра терапевтичної стоматології
 • Кафедра ортопедичної стоматології
 • Кафедра хірургічної стоматології
 • Кафедра стоматології дитячого віку
 • Кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології
 • Кафедра фармацевтичної хімії
 • Кафедра фармації
 • Кафедра акушерства і гінекології ФПО
 • Кафедра хірургії з курсом стоматології ФПО
 • Кафедра терапії з курсом загальної практики та сімейної медицини ФПО
 • Кафедра педіатрії ФПО