Загальна інформація

Шановні здобувачі!

Щиро раді вітати Вас на сайті
Спеціалізованої вченої ради Д 05.600.01
при Вінницькому національному медичному університеті ім. Пирогова М.І.
Міністерства охорони здоров'я України

          Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1413 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 24 жовтня 2017 року" у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова Міністерства охорони здоров'я України продовжено діяльність спеціалізованої вченої ради Д 05.600.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата медичних наук за спеціальностями 14.01.01- акушерство та гінекологія, 14.01.03 – Хірургія, 14.01.09 - дитяча хірургія строком на три роки.

Спеціалізована вчена рада Д 05. 600. 01 з правом проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата медичних наук за спеціальностями:

14.01.01 – акушерство та гінекологія (медичні науки)
14.01.03 – хірургія (медичні науки)
14.01.09 – дитяча хірургія (медичні науки)

Голова спеціалізованої вченої ради - Погорілий Василь Васильович, проректор з лікувальної роботи, професор кафедри дитячої хірургії, доктор медичних наук, професор, спеціальність 14.01.09 (дитяча хірургія).
Заступник голови спеціалізованої вченої ради -Булавенко Ольга Василівна, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2, доктор медичних наук, професор, спеціальність 14.01.01 (акушерство та гінекологія) .
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради - Хіміч Сергій Дмитрович, завідувач кафедри загальної хірургії, доктор медичних наук, професор, спеціальність 14.01.03 (хірургія).

 

Специализированный ученый совет Д 05.600.01 с правом проводить защиты диссертаций на соискание научной степени доктора (кандидата) медицинских наук по специальностям:

14.01.01 – акушерство и  гинекология
14.01.03 – хирургия
14.01.09 – детская  хирургия

Председатель совета - Погорелый Василий Васильевич, проректор по лечебной работе, профессор кафедры детской хирургии, доктор медицинских наук, профессор, специальность 14.01.09 (детская хирургия) .
Заместитель председателя совета - Булавенко Ольга Васильевна, заведующая кафедры акушерства и геникологии №2, доктор медцинских наук, профессор, специальность 14.01.01 (акушерство и гинекология). 
Учёный секретарь совета - Химич Сергей Дмитриевич, заведующий кафедры общей хирургии, доктор медицинских наук, профессор, специальность 14.01.03 (хирургия).

 

Specialized Scientific Council D 05.600.01 with the right to carry out defended of the dissertations for attaining the degree of Doctor and Candidate of Sciences in the field of:

14.01.01 – Obstetric and Gynecology
14.01.03 – Surgery(Medical sciences)

14.01.09 – Pediatric surgery

The Chair of the Council – prof. Pogoriliy Vasil Vasilovich
The Vice Chair of the Council – prof. Bulavenko Olga Vasylivna
Scientific Secretary of the Specialized Scientific Council – prof. Khimich Sergii Dmytrovych

Оголошення

3 червня 2020 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 29.04.2020

Савенко Максим Володимирович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація хірургічного та консервативного лікування інвагінації кишечника у дітей (клініко-експериментальне дослідження)»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Дігтяр Валерій Андрійович, доктор медичних наук, професор, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри дитячої хірургії, ортопедії та травматології.

Офіційні опоненти:

- Ксьонз Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії з травматологією та ортопедією;

- Русак Петро Степанович, доктор медичних наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 29.04.2020)
Дисертація (Опубліковано: 22.05.2020)
Відгук 1 (Опубліковано: 21.05.2020)
Відгук 2 (Опубліковано: 22.05.2020)
2 червня 2020 року о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 29.04.2020

Парубіна Діана Юріївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Особливості корекції мікробіоценозу статевих органів жінок репродуктивного віку, хворих на лейоміому матки»

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Науковий керівник:

- Запорожченко Марина Борисівна, доктор медичних наук, доцент, Одеський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №1.

Офіційні опоненти:

- Дзісь Наталія Петрівна, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет МОЗ України ім. М.І. Пирогова, професор кафедри акушерства і гінекології №2;

- Татарчук Тетяна Феофанівна, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», завідуюча відділенням ендокринної гінекології.

Автореферат (Опубліковано: 29.04.2020)
Дисертація (Опубліковано: 22.05.2020)
Відгук 1 (Опубліковано: 20.05.2020)
Відгук 2 (Опубліковано: 21.05.2020)
2 червня 2020 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 29.04.2020

Холодов Ігор Георгійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Покращення ефективності хірургічного лікування гриж черевної стінки у хворих із застосуванням алопластики (експериментально-клінічне дослідження)»

14.01.03 –хірургія

Науковий керівник:

- Запорожченко Борис Сергійович, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургії № 2.

Офіційні опоненти:

- Желіба Микола Дмитрович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, професор кафедри загальної хірургії;

- Тамм Тамара Іванівна, доктор медичних наук, професор, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри хірургії та проктології.

Автореферат (Опубліковано: 29.04.2020)
Дисертація (Опубліковано: 21.05.2020)
Відгук 1 (Опубліковано: 20.05.2020)
Відгук 2 (Опубліковано: 21.05.2020)
21 січня 2020 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 19.12.2019

Моргун Андрій Степанович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на результати хірургічного лікування гострого панкреатиту»

14.01.03 –хірургія

Науковий керівник:

- Суходоля Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри хірургії факультету післядипломної освіти.

Офіційні опоненти:

- Полянський Ігор Юлійович, доктор медичних наук, професор, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1;

- Хомяк Ігор Васильович, доктор медичних наук, професор, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України, головний науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток.

Автореферат (Опубліковано: 19.12.2019)
Дисертація (Опубліковано: 26.12.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 24.12.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 26.12.2019)
13 листопада 2019 року о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 26.09.2019

Лебедевич Оксана Богданівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Ортопедичні ускладнення гострого гематогенного остеомієліту, рання діагностика, лікування та профілактика»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Кулик Олена Миколаївна, доктор медичних наук, професор, Державний заклад «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького» МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії.

Офіційні опоненти:

- Конопліцький Віктор Сергійович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії;

- Дігтяр Валерій Андрійович, доктор медичних наук, професор, ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України», завідувач кафедри дитячої хірургії, ортопедії та травматології.

Автореферат (Опубліковано: 09.10.2019)
Дисертація (Опубліковано: 01.11.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 31.10.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 01.11.2019)
13 листопада 2019 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Талька Максима Олександровича
Опубліковано: 26.09.2019

Талько Максим Олександрович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Діагностика та лікування бактеріальних лімфаденітів у дітей»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Данилов Олександр Андрійович, доктор медичних наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії.

Офіційні опоненти:

- Конопліцький Віктор Сергійович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії;

- Боднар Олег Борисович, доктор медичних наук, професор, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології.

Автореферат (Опубліковано: 12.10.2019)
Дисертація (Опубліковано: 01.11.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 31.10.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 01.11.2019)
12 листопада 2019 року о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 26.09.2019

Олійник Анна Петрівна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Прогнозування та профілактика гнійно-септичних ускладнень при невідкладній абдомінальній патології у дітей»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Переяслов Андрій Анатолійович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії.

Офіційні опоненти:

- Каніковський Олег Євгенійович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, завідувач кафедри хірургії медичного факультету № 2;

- Боднар Олег Борисович, доктор медичних наук, професор, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології.

Автореферат (Опубліковано: 26.09.2019)
Дисертація (Опубліковано: 01.11.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 23.10.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 28.10.2019)
8 жовтня 2019 року о 12 годині та о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 06.09.2019

Мунтян Ольга Анатоліївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Діагностика та прогнозування патології імплантації у жінок із звичним невиношуванням вагітності»

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Науковий керівник:

- Булавенко Ольга Василівна, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2.

Офіційні опоненти:

- Міщенко Валентина Павлівна, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №1;

- Бойчук Алла Володимирівна, доктор медичних наук, професор, ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України», професор кафедри акушерства та гінекології ННІ післядипломної освіти.

Автореферат (Опубліковано: 06.09.2019)
Дисертація (Опубліковано: 27.09.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 26.09.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 26.09.2019)

Огурцов Олексій Володимирович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Профілактика інтраопераційних ускладнень при лапаросокпічній холецистектомії (клініко-експериментальне дослідження)»

14.01.03 – хірургія

Науковий керівник:

- Лукавецький Олексій Васильович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1.

Офіційні опоненти:

- Петрушенко Вікторія Вікторівна, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України, кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії, завідувачка кафедри;

- Ничитайло Михайло Юхимович, доктор медичних наук, професор, Інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України, відділ хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток, головний науковий співробітник.

Автореферат (Опубліковано: 08.09.2019)
Дисертація (Опубліковано: 25.09.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 27.09.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 26.09.2019)
10 вересня 2019 року о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 02.07.2019

Яременко Сергій Олексійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Рання діагностика та показання до оперативного лікування некротичного ентероколіту в новонароджених»

14.01.09 - дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Македонський І.О., доктор мед. наук, професор, професор кафедри хірургії (Дніпровський медичний інститут традиційної і не традиційної медицини МОН України).

Офіційні опоненти:

- Ксьонз І. В., доктор мед. наук, професор, професор кафедри дитячої хірургії (Українська медична стоматологічна академія МОЗ України);

- Пащенко Ю.В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології (Харківський національний медичний університет МОЗ України);

- Давиденко В.Б., доктор мед. наук, професор, в.о. завідувача кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології (Харківський національний медичний університет МОЗ України)(додатковий опонент).

Автореферат (Опубліковано: 07.08.2019)
Дисертація (Опубліковано: 27.08.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 29.08.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 23.08.2019)
Відгук 3 (Опубліковано: 29.08.2019)
11 вересня 2019 року о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 02.07.2019

Мигур Михайло Юрійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація хірургічного лікування природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Слєпов Олексій Костянтинович, доктор медичних наук, професор Заслужений лікар України, ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», завідувач відділенну хірургічної корекції природжених вад розвитку у дітей.

Офіційні опоненти:

- Конопліцький Віктор Сергійович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії;

- Пащенко Юрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології.

- Притула Василь Петрович, доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії (додатковий опонент).

Автореферат (Опубліковано: 02.07.2019)
Дисертація (Опубліковано: 27.08.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 23.08.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 23.08.2019)
Відгук 3 (Опубліковано: 29.08.2019)
11 вересня 2019 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 26.06.2019

Берцун Костянтин Тихонович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Діагностично-лікувальна тактика при омфалоцеле та гастрошизисі у новонароджених з урахуванням ступеня інтраабдомінальної гіпертензії»

14.01.09 – дитяча хірургія

Науковий керівник:

- Горбатюк Ольга Михайлівна, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії.

Офіційні опоненти:

- Наконечний Андрій Йосифович, доктор медичних наук, професор, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, професор кафедри дитячої хірургії;

- Пащенко Юрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології;

- Македонський Ігор Олександрович, доктор медичних наук, професор, Генеральний директор КЗ «Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва», професор кафедри хірургії Дніпровського інституту традиційної та нетрадиційної медицини (додатковий опонент).

Автореферат (Опубліковано: 02.07.2019)
Дисертація (Опубліковано: 27.08.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 23.08.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 23.08.2019)
Відгук 3 (Опубліковано: 23.08.2019)
10 вересня 2019 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 26.06.2019

Носов Артем Юрійович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Лікування ранніх ранових післяопераційних ускладнень передньої черевної стінки у хворих похилого віку»

14.01.03 - хірургія

Науковий керівник:

- Мунтян С.О., доктор медичних наук, професор, ДЗ "Дніпропетровська медична акедемія МОЗ України", професор кафедри загальної хірургії.

Офіційні опоненти:

- Желіба М.Д., д.мед.н., проф., Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України, професор кафедри загальної хірургії;

- Дужий І.Д., д. мед. н., проф., Заслужений лікар України, завідувач кафедри загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії (Сумський державний університет МОН України).

Автореферат (Опубліковано: 02.08.2019)
Дисертація (Опубліковано: 29.08.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 23.08.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 29.08.2019)
5 червня 2019 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 03.05.2019

Костюк Ірина Юріївна

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Пpoгнoзувaння та діагностика синдрому гіперактивного сечового міхура у вагітних жінок piзниx соматoтипiв»

14.01.01 - aкушepcтвo тa гiнeкoлoгiя

Науковий керівник:

- Чайка Григорій Васильович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1.

Офіційні опоненти:

- Міщенко Валентина Павлівна, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Одеський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №1;

- Романенко Тамара Григорівна, доктор медичних наук, професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології № 1.

Автореферат (Опубліковано: 03.05.2019)
Дисертація (Опубліковано: 23.05.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 17.05.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 24.05.2019)
4 червня 2019 року о 14 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 02.05.2019

Дзьоба Андрій Ігорович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Синдром Меллорі-Вейсса: етіологічні і патогенетичні особливості та обґрунтування лікувальної тактики» (експериментально-клінічне дослідження)

14.01.03 – хірургія

Науковий керівник:

- Шапринський Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1.

Офіційні опоненти:

- Полянський Ігор Юлійович, доктор медичних наук, професор, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1;

- Шепетько Євген Миколайович , доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, професор кафедри хірургії №3.

Автореферат (Опубліковано: 02.05.2019)
Дисертація (Опубліковано: 22.05.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 21.05.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 24.05.2019)
4 червня 2019 року о 12 годині у НДЦ ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
Опубліковано: 02.05.2019

Бабій Ігор Володимирович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Порівняльна оцінка алопластичних методів хірургічного лікування пахвинної грижі»

14.01.03 – хірургія

Науковий керівник:

- Власов Василь Володимирович, доктор медичних наук, доцент, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, професор кафедри хірургії факультету післядипломної освіти лікарів з курсом стоматології.

Офіційні опоненти:

- Міщенко Василь Васильович, доктор медичних наук, професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри хірургії №1;

- Польовий Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, завідувач кафедри загальної хірургії.

Автореферат (Опубліковано: 02.05.2019)
Дисертація (Опубліковано: 21.05.2019)
Відгук 1 (Опубліковано: 17.05.2019)
Відгук 2 (Опубліковано: 17.05.2019)

Склад

Погорілий Василь Васильович


Голова спеціалізованої вченої ради
професор

спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Булавенко Ольга Василівна


Заступник голови спеціалізованої вченої ради
професор

спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Хіміч Сергій Дмитрович


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
професор

спеціальність 14.01.03, хірургія

Петрушенко Вікторія Вікторівна


Голова апробаційної ради
професор

спеціальність 14.01.03, хірургія

Желіба Микола Дмитрович


професор

спеціальність 14.01.03, хірургія

Міщенко Василь Васильович


професор

спеціальність 14.01.03, хірургія

Полянський Ігор Юлійович


професор

спеціальність 14.01.03. хірургія

Шапринський Володимир Олександрович


професор

спеціальність 14.01.03, хірургія

Дзісь Наталія Петрівна


професор

спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Коньков Дмитро Генадійович


професор

спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Процепко Олександр Олексійович


професор

спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Міщенко Валентина Павлівна


професор

спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Ліхачов Володимир Костянтинович


професор

спеціальність 14.01.01, акушерство та гінекологія

Кукуруза Юрій Петрович


професор

спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Фомін Олександр Олександрович


професор

спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Каніковський Олег Євгенійович


професор

спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Слепов Олексій Костянтинович


професор

спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Суходоля Анатолій Іванович


професор

спеціальність 14.01.03, хірургія

Трутяк Ігор Романович


професор

спеціальність 14.01.03, хірургія

Чайка Григорій Васильович


професор

спеціальність 14.01.01, акушерство і гінекологія

Косей Наталія Василівна


професор

спеціальність 14.01.01, акушерство і гінекологія

Наконечний Андрій Йосипович


професор

спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Ксьонз Ігор Володимирович


професор

спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Конопліцький Віктор Сергійович


професор

спеціальність 14.01.09, дитяча хірургія

Контактна інформація

Поштова адреса:

21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56

Тел. факс: (0432) 67-01-91

mail: s-khimich@ukr.net

 

З питань, щодо подання дисертаційних робіт,

звертатися до вченого секретаря ради:

 

проф., д.мед.н. Хіміч Сергій Дмитрович,

тел. моб.:067 96 233 39

 

 

Графік роботи: щоденно, крім вихідних з 9.00 до 18.00.