Робота наукової комісії

 

Основні питання, винесені на засідання ради:

1. Рецензування і затвердження монографій, навчальних посібників, підручників.

Протягом року. Завідувачі кафедр.

2. Рецензування на етапі планування і затвердження тем кафедральних науково – дослідних робіт.

Протягом року. Завідувачі кафедр

3. Рецензування на етапі планування і затвердження тем докторських і кандидатських дисертацій.

Протягом року. Завідувачі кафедр.

4. Про хід виконання науково – дослідних робіт

Протягом року. Завідувачі кафедр.

5. Про хід виконання науково – дослідної роботи за державним замовленням: «Встановлення закономірностей взаємодії структур головного мозку при керуванні рухами».

Вересень Керівник науково – дослідної роботи.

6. Основні функції та пріоритетні завдання комітету з етики університету.

Жовтень Голова комітету з етики.

7. Про хід виконання науково - дослідної роботи за державним замовленням:

«Визначення маркерів мультифакторіальних захворювань (передракові захворювання печінки)».
Жовтень Керівник науково – дослідної роботи.

8. Про діяльність наукових лабораторій: клініко – діагностичної гастроентерологічної лабораторії, бактеріологічної лабораторії та лабораторії нейрофізіології.

Жовтень Завідувачі лабораторій

9. Про хід виконання науково – дослідної роботи за державним замовленням: «Вивчити особливості та динаміку черепно – мозкової травми у сільського населення України».

Листопад Керівник науково – дослідної роботи.

10. Про створення та подальшу діяльність постійно діючих апробаційних рад університету з медико – теоретичних, медико – профілактичних, терапевтичних, хірургічних, педіатричних та стоматологічних дисциплін.

Грудень Проректор з наукової роботи

11. Особливості метрологічного забезпечення науково – дослідних робіт, що виконуються в університеті.

Грудень Керівник служби метрології

12. Про хід виконання науково – дослідної роботи за державним замовленням: «Вивчити метаболічні, генетичні та гемокоагуляційні фактори ризику тромботичних ускладнень у пацієнтів з патологією серцево – судинної системи та розробити рекомендації по реабілітації інвалідів».

Грудень Керівник науково – дослідної роботи

13. Про хід виконання науково – дослідної роботи за державним замовленням: «Розробка нормативних критеріїв здоров ’ я різних вікових та статевих груп населення (юнацький вік, серцево – судинна система)».

Січень Керівник науково – дослідної роботи.

14. Про хід підготовки науково – педагогічних кадрів університету в аспірантурі та магістратурі.

Лютий Завідувач відділу аспірантури, магістратури та клінічної ординатури.

15. Про хід виконання науково – дослідних робіт за державним замовленням: «Розробити рекомендації по реабілітації інвалідів з післяампутаційним больовим синдромом нижньої кінцівки», «Вивчити стан та динаміку інвалідності при ендокринопатіях та розробити рекомендації з комплексної реабілітації інвалідів».

Лютий Керівники науково-дослідних робіт.

16. Особливості роботи патентно – інформаційного пошуку.

Березень Керівник патентного відділу

17. Про хід виконання науково – дослідних робіт за державним замовленням: «Вивчити стан та динаміку інвалідності при ендокринопатіях та розробити рекомендації з комплексної реабілітації інвалідів».

Березень Керівники науково-дослідних робіт.

18. Про діяльність наукових лабораторій: клініко – діагностична біохімічна лабораторія, клініко – діагностична алергологічна лабораторія, лабораторія з доклінічного вивчення фармакологічних речовин та лабораторія функціональної морфології і генетики розвитку.

Квітень Завідувачі лабораторій

19. Про хід виконання науково – дослідних робіт за державним замовленням: «Розробити сучасні стандарти медико – соціальної експертизи та реабілітації інвалідів з хронічними хворобами нирок», «Вивчити причини інвалідності у хворих на ревматоїдний артрит з супутньою серцево – судиною патологією та розробити рекомендації по реабілітації інвалідів».

Квітень Керівники науково-дослідних робіт.

20. Про хід виконання науково – дослідних робіт за державним замовленням: «Вивчити особливості та динаміку черепно – мозкової травми у сільського населення України».

Травень Керівник науково-дослідної роботи.

21. Інформація про виконання дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук.

Жовтень – травень Секретар ради, здобувачі

22. Про хід виконання науково – дослідних робіт за державним замовленням: «Науково обґрунтувати структуру та технологію медико – соціальної реабілітації інвалідів із серцево – судинними захворюваннями».

Травень Керівник науково-дослідної роботи.