Ресурсний центр міжнародних програм

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ

Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Основна мета діяльності: забезпечення умов, необхідних для інтеграції Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (далі ВНМУ) у Світовий простір вищої освіти шляхом участі в міжнародних академічних та наукових проектах, конкурсах та освітніх програмах, реалізації угод про співпрацю, грантів та програм обміну, академічної та професійної мобільності.   

 Основні напрямки:

  • Спряння участі ВНМУ у міжнародних програмах та проектах із залученням грантів;
  • Моніторинг науково-освітніх програм та проектів ;
  • Облік грантових заявок, які подаються та моніторинг проектів, які виконуються в ВНМУ;
  • Консультативна допомога співробітникам та особам, що навчаються, у формуванні проектних пропозицій та заявок;
  • Сприяння організації академічної та професійної мобільності професорсько-викладацького складу та студентів і науковців ВНМУ;
  • Сприяння співпраці ВНМУ з громадськими організаціями з питань міжнародного співробітництва та мобільності студентів;
  • Проведення презентаційних заходів щодо умов участі в грантових програмах для співробітників та осіб, що навчаються в ВНМУ;
  • Забезпечення представництва університету на веб-сайтах міжнародних  програм, веб-сайтах проектів за участі ВНМУ.

Контакти

вул. Пирогова 56,

21019 Вінниця, Україна

Тел. +38 (0432) 57-03-60.

Факс:+38 (0432) 67-01-91.

        E-mail: vnmu2020@gmail.com

        E-mail: vin.med@ukr.net

Керівник:

Харковенко Руслана Володимирівна

1